+ All Categories
Home > Documents > teze de doctorat - cluj

teze de doctorat - cluj

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Upload: buidien
View: 294 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 21 /21
TITLURILE TEZELOR DOCTORANZILOR FACULTǍŢII DE TEOLOGIE ORTODOXǍ DIN CLUJ-NAPOCA Nr. crt. Numele şi prenumele doctorandului Data înmatricu lării Titlul tezei de doctorat Disciplina Conducăto r ştiinţific Observa ţii 1 BULZ Gavril 1.10.2010 Teologia biblică a Vechiului Testament cu noţiuni de Arheologie biblică şi limbă ebraică clasică CHIRILĂ Ioan cetăţean străin 2 PLATON Adrian Ioan 1.10.2010 Templele şi templul din Ierusalim Teologia biblică a Vechiului Testament cu noţiuni de Arheologie biblică şi limbă ebraică clasică CHIRILĂ Ioan Pr. 3 MĂRGINEAN Călin 1.10.2010 Paradigma exegetică patristică şi importanţa ei pentru teologia de azi Teologia biblică a Vechiului Testament cu noţiuni de Arheologie biblică şi limbă ebraică clasică CHIRILĂ Ioan 4 FICIOR Călin Felician 1.10.2010 Elemente de etică în literatura sapienţială Teologia biblică a Vechiului Testament cu noţiuni de Arheologie biblică şi limbă ebraică CHIRILĂ Ioan Pr.
Transcript
Page 1: teze de doctorat - cluj

TITLURILE TEZELOR DOCTORANZILOR FACULTǍŢII DE

TEOLOGIE ORTODOXǍ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt.

Numele şi prenumele doctorandului

Data înmatricu

lării

Titlul tezei de doctorat Disciplina Conducător ştiinţific

Observaţii

1 BULZ Gavril 1.10.2010 Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

cetăţean străin

2 PLATON Adrian Ioan 1.10.2010 Templele şi templul din Ierusalim

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

Pr.

3 MĂRGINEAN Călin 1.10.2010 Paradigma exegetică patristică şi

importanţa ei pentru teologia de azi

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

4 FICIOR Călin Felician

1.10.2010 Elemente de etică în literatura sapienţială

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică

CHIRILĂ Ioan

Pr.

Page 2: teze de doctorat - cluj

clasică

5 RĂDUŢ-TACIU Ilie 1.10.2010 Proorocul Ilie-istorie, eshatologie, cult şi

comemorare

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

Pr.

6 BILIUŢĂ Ionuţ-Florin

1.10.2010 Ortodoxie şi naţiune în sud-estul Europei în secolul al XIX-lea

(Grecia, Serbia, România)

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

7 DOBOŞ Niculiţă 1.10.2010 Dialogul creştin-musulman în

Spania.Stadiul actual-perspective

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Pr.

8 BIA (căs. SABOU) Bianca

1.10.2010 Formarea identităţii religioase

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

9 MOLDOVAN Andrei Tudor

1.10.2010 Fiul Omului în Sfintele Evanghelii. O

contribuţie la dezvoltarea hristologiei

neotestamentare

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

monah

10 OLTEAN Florentina Maria

1.10.2010 Creaţie şi transfigurare în Noul

Testament din perspectivă iconografică

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

11 SZASZ Ioan 1.10.2010 Tipologii ale conflictelor şi

soluţionarea lor în Biserrica din Corint

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

12 BUTA Dragoş 1.10.2010 Misiunea filantropică în Arhiepiscopia

Sucevei şi Rădăuţilor (1990-2010)

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Pr.

Page 3: teze de doctorat - cluj

13 LĂPUŞTE Iosif Nicolae

1.10.2010 Istoria misiunilor creştine şi a mărturiei ortodoxe în Canada

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Pr.

14 MARIN Georgeta Mihaela

1.10.2010 Misiunea socială şi profetică a Bisericii

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer

15 SĂVĂRĂŞAN Gelu Petru

1.10.2010 Mişcări etice şi misionarte în Biserica

Ortodoxă.Oastea Domnului în ţara noastră şi Zoy în

Grecia

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer

16 LOGIN Cristian Cezar

1.10.2010 Perioada praznicului Naşterii Domnului (15

noiembrie-31 decembrie) în tradiţia

liturgică bizantină

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Dr. în Ştiinţe

medicale

17 ISAC Rusalin 1.10.2009 Simbolul de credinţă niceo-

constantinopolitan şi funcţia lui misionară

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Pr.

18 LĂURAN Cosmin - Vasile

1.10.2009 Fundamentele vetero-testamentare ale

misiunii

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer

19 POP Tudor - Vasile - Călin

1.10.2009 Dimensiunea cosmică a misiunii creştine

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Pr.

20 SALVAN Gabriela - Iuliana

1.10.2009 Relaţia om-Dumnezeu în psalmii arghezieni

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer

21 DAMIAN Claudiu - Cristian

1.10.2009 Hochma - înţelepciunea în

literatura sapienţială a Vechiului Testament

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

22 ASTĂLUS (căs. SILADI) Aniela -

Flavia

1.10.2009 Imperium şi sacerdotium în prima perioadă iconoclastă

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Page 4: teze de doctorat - cluj

23 MARCU Pavel 1.10.2009 Istoricul Seminarului Teologic Ortodox

Liceal "Episcop Ioan Popasu" - Caransebeş

(1995-2008)

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

Pr.

24 JEMNA Vasile - Dănuţ

1.10.2009 Bazele biblice ale conceptului de

incoruptibilitate în antropologia Sf. Irineu

de Lyon

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

25 MARŢIŞ Ovidiu - Ciprian

1.10.2009 Dimensiunea misionară a cântării

religioase

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Pr.

26 POPA - BOTA Ioan 1.10.2009 Realizarea misiunii Bisericii prin educaţia

religioasă în epoca contemporană

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer

27 PRIPON Ionuţ - Stelian

1.10.2009 Dezvoltarea teologiei misionare ortodoxe în

secolul al XX-lea

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Pr.

28 BABA Lucian - Victor

1.10.2009 Moise - eliberator, legislator şi profet

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

29 BOLBOS Marius - Adrian

1.10.2009 Chip şi alteritate în TaNaKh

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

Pr.

30 CHEZAN Emanuel - Bogdan

1.10.2009 Suferinţă şi mântuire - abordare exegetică la

Isaia 53

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie

CHIRILĂ Ioan

Page 5: teze de doctorat - cluj

biblică şi limbă ebraică

clasică

31 SIMONCA Florian - Marian

1.10.2009 Chip şi nemurire în teologia biblică a

Vechiului Testament

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

Pr.

32 DUMITRU Ionuţ - Emanuel

1.10.2009 Creştinismul în Asia Mică în a doua

jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

33 MOLDOVAN (căs. GORCEA) Mihaela -

Maria

1.10.2009 Biserică şi stat în concepţia Lordului Acton (1834-1902)

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

34 BUDU Alexandra 1.10.2009 Gavril Musicescu între tradiţie şi

inovaţie

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

35 OPREA (căs. FARCAŞ) Severina -

Maria

1.10.2009 Meloterapia psihosomatică -

valenţă a muzicii liturgice

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

36 FLORESCU Marius - Alexandru

1.10.2008 Mişcarea ecumenică şi misiunea creştină

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Pr.

37 PINTEA Ştefan 1.10.2008 Da'at Elohim/Yahwe - repere biblice pentru o

gnoseologie a Vechiului Testament (perspectivă rabinică

şi patristică)

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

Ierom.

38 AMĂRINII Ionuţ - Alexandru

1.10.2008 Filon din Alexandria-paradigma pentru

dialogul interreligios şi intercultural

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie

CHIRILĂ Ioan

Diac.

Page 6: teze de doctorat - cluj

biblică şi limbă ebraică

clasică

39 REIT Aurelian - Nicu

1.10.2008 Patriarhul Avraam-Model de paradigmă a credinţei în cele trei

religii ale cărţii

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

Pr.

40 ŞANDRU Anca 1.10.2008 Sinodele locale de la Constantinopol din

sec. al XIV-lea

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

41 ARDEREANU Ion - Alexandru

1.10.2008 Creaţia muzicală de factură religioasă a compozitorului Ion

Vidu

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Diac.

42 FARCAŞ Vasile 1.10.2008 Muzica bisericească şi laică de pe Valea

Mureşului Superior. Studiu Monografic

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Pr.

43 POP Claudiu 1.10.2008 Coordonatele misionare la Părinţii şi Scriitorii bisericeşti ai secolelor al II-lea-al

III-lea

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Pr.

44 COPREAN Cornel - Gheorghe

1.10.2008 Conferinţele misionare mondiale şi

contribuţia lor la dinamizarea misiunii

creştine

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer

45 STAN Florin 1.10.2008 Cercetare şi strategie misionar-pastorală în

Biserica Ortodoxă Română

contemporană

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Pr.

46 MAJA Mihai 1.10.2008 Patimile lui Hristos/ Mesia pătimitor - în viziunea profetică şi în relevanţa liturgic

creştină a săptămânii celei mari

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

CHIRILĂ Ioan

Ierom.

Page 7: teze de doctorat - cluj

limbă ebraică clasică

47 MEDAN Adrian - Ioan

1.10.2008 Prefigurare şi continuitate.

Corespondenţe formale şi teologice între cultul iudaic şi

cel creştin

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

Diac.

48 PAŞCA - TUŞA Stelian

1.10.2008 "Hanneni Yahwe/Elohim" (PS.

50/51.3;A.P.V.) - conţinutul soteriologic al psalmilor (Psalmii -

Lectio Salutis şi Expresie lirică a

Torei)

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

49 ROTAR Adriana 1.10.2008 Qumran - istorie şi teologie (reconstrucţie

documentară, abordare exegetică şi

dezvoltare critică/polemică)

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

50 CERGAN Daniel- Marius

1.10.2008 Convieţuire şi confruntare la

Ierusalim în perioada cruciadelor

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

51 ENACHE Claudiu-Gabriel

1.10.2008 Evoluţia organizării canonice a

Arhiepiscopiei Atenei şi Patriarhiei Române în perioada 1948-2008

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Diac.

52 COLPOŞ Petrică- Răzvan

1.10.2008 Vlădica Teodosie Athanasiu al

Romanului (1912-1923). Viaţa şi

înfăptuirile

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

Diac.

Page 8: teze de doctorat - cluj

53 VALENCIUC Ioan- Paul

1.10.2008 Preoţimea ortodoxă din Bucovina în timpul ocupaţiei

habsburgice (1775-1900)

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

Diac.

54 MUREŞANU Teodora - Ilinca

1.10.2008 Teologia şi melodica imnelor Sfântului Roman Melodul

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

55 BĂLAJ Sergiu - Vasile

1.10.2008 Tradiţie şi teologie în episodul "Naşterii

Mântuitorului" potrivit relatării

Evangheliei după Matei (1,18-2,23)

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

Pr.

56 FĂRCAŞ Ioan 1.10.2008 Teologia Cuvântării de la Sărbătoarea

Corturilor (In. 7,1-53). Aspecte

pnevmatologice şi misionare

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

57 LEACH Iuliu - Teodor

1.10.2008 Biserică şi Misiune în Evanghelia a IV-a. O perspectivă misonară

a eclesiologiei ioaneice

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

Pr.

58 POPA Iliuţă - Gabriel 1.10.2008 Tradiţie eshatologică în II Petru 3,12. O

perspectivă istorico-teologică

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

Pr.

59 SILADI Paul - Bogdan

1.10.2007 Cuvânt şi imagine în misiunea Bisericii

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer

60 NAGY Mihai 1.10.2007 Dimensiunea retorică a discursului profetic

(Profeţii mari)

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

Page 9: teze de doctorat - cluj

61 GHERGHEL Alexandru - Eugen

1.10.2007 Biserica Ortodoxă din Serbia de la dobândirea

autocefaliei până la instaurarea

comunismului şi relaţia ei cu Biserica Ortodoxă Română

(1885-1945)

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Pr.

62 RAŢIU căs. TURCAN Laura -

Liana

1.10.2007 Teologie şi istorie în iconografia bizantină românească din Ţara

Românească şi Moldova între

secolele al XIV-lea -XVII-lea

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

înmatriculată sub conducerea Pr. prof LEB Ioan-

Vasile, Martiriul creştin

în secolul al XX-lea în

Răsăritul

ortodox

63 MARCIUC Sorin - Neculai

1.10.2007 Muzica bisericească de tradiţie bizantină

din Bucovina. Studiu monografic

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Diac.

64 BOGĂTEAN Maria - Emanuela

1.10.2007 Imaginea lui Dumnezeu şi

simbolism Neo-Testamentar în

literatura pentru copii - Literatură de tip

"fantasy"

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

Exmatriculată ?

65 DOLHA Daniela 1.10.2007 Istoricitate şi teologie în episodul Emaus (Luca 24,13-35) -O evaluare critică a cercetării biblice

moderne

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

Page 10: teze de doctorat - cluj

66 PINTICAN Ioan - Marius

1.10.2007 Misiune şi apostolat după Matei 10. Caracteristica primordială a

eclesiologieimateiene

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

67 POP căs. DANCIU Violeta

1.10.2007 Portretism biblic în relatarea mateiană a episodului patimilor. Adaosuri şi omisiuni

mateene

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

68 BUD Paula 1.10.2007 Sabatul în istorie şi eshatologie (Dinamis

Creator şi sabat liturgic)

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

69 VIDICAN Liviu 1.10.2007 Catari şi albigenzi în Europa Occidentală a

secolelor XI-XIV

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Pr.

70 MĂRUŢOIU Victor - Constantin

1.10.2007 Sfinţii îngeri în Noul Testament. Raportul

dintre paradigma evanghelică şi cea

paulină

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

71 CRUCIANU Ioan 1.10.2006 Vocaţia misionară a monahismului

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Ierom.

72 FILIP Gelu 1.10.2006 Transmiterea credinţei adevărate- Repere

misiologice contemporane. O

perspectivă ortodoxă

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Ierom., transfera

t la Constanţ

a, sub îndrumarea Pr. Prof.

ISTODOR

Gheorghe

73 MOTOGNA Nicolae 1.10.2006 Biserică, Liturghie, Misiune

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Ierom., transfera

t la

Page 11: teze de doctorat - cluj

Constanţa, sub

îndrumarea Pr. Prof.

ISTODOR

Gheorghe

74 ROATIŞ Cătălin - Bogdan

1.10.2006 Teologia ca mărturisire şi ştiinţă a mântuirii în Hristos

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Pr.

75 MUREŞAN Ioana - Maria

1.10.2006 Şcoala catehetică din Alexandria.

Personalităţi şi metode pedagogice.

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

76 MARŢIAN Cristian - Ioan

1.10.2006 Credinţă şi cultură în Protopopiatul Ortodox

Român Chioar (Cetatea de Piatră) -

1850-1906

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

Pr.

77 SIMIONCA Florin 1.10.2006 Cultura bisericească din zona Năsăudului -

sec XI-XX

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Diac.

78 SABOU Marius - Ioan

1.10.2006 Sfântul Apostol Pavel şi opera sa teologică

între iudaism si elenism. O diagnoză a

cercetării biblicemoderne

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

Pr.

79 RUS Laurian - Cosmin

1.10.2006 Bizanţul şi Italia. Istoria dominaţiei

bizantine în Italia, de la Justinian la Carol

cel Mare

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

80 BENEA Nicolae - Olimpiu

1.10.2006 Epistola către Coloseni. Introducere, comentariu şi teologia epistolei (The Epistle

to the Colossians. Introduction,

commentary and the theology of the

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

Susţinută în

catedră

Page 12: teze de doctorat - cluj

Epistle)

81 HODEA Ioan - Iustin

1.10.2005 Personalitatea Sf. Ioan Botezătorul între

mărturie şi mesianism iudaic în descrierea

Evangheliilor

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

P.S. Iustin

Sigheteanul

83 BACIU Ana 1.10.2004 Inculturarea Evangheliei şi

apărarea credinţei creştine la apologeţii

secolului al-II-lea

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer

84 CHERECHEŞ Ciprian

1.10.2004 Evanghelizarea în mediul cultural iudaic şi elenistic în perioada

apostolică

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Pr.

85 BUHAN Horia - Codrin

1.10.2004 Conciliul de la Ferrara-Florenţa

(1438-1439)

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

86 CÂMPEAN Gheorghe - Ciprian

1.10.2004 Concordatele Franceze. Raporturile Vaticanului cu Franţa

de la medieval la modern

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

87 CERCEŞ Virgil 1.10.2004 Patriarhul Fotie al Constantinopolului

(858-867 şi 877-887) şi actualitatea

economică a operei sale

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Pr.

88 JUCAN căs. HOBLE Adriana Mirona

1.10.2004 Viaţa naţională şi bisericească a românilor din

comitatul Cluj între 1864-1918

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

89 COLOTELO Hristina - Larisa

1.10.2004 Compozitorul, profesorul şi dirijorul

Gheorghe Cucu

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Page 13: teze de doctorat - cluj

90 SUCIU Alexandru 1.10.2004 Celestin Cherebeţiu în cultura muzicală bisericească din

Transilvania

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

91 SITA Adina 1.10.2003 Limbajul şi stilul operei edite a

Mitropolitului Andrei Şaguna

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

92 VIDA Flaviu 1.10.2003 Biserică, şcoală şi societate la românii

maramureşeni (1867-1914)

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

Pr.

93 CODRE Ionel - Bogdan

1.10.2003 Influenţe ale folclorului religios şi

laic cu muzica bisericească în zona

Codrului (Maramureş)

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Pr.

94 COVACIU Aurelian-Petrică

1.10.2003 Muzica bisericească corală din Maramureş

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Pr.

95 ŞINCARI Florin - Nicolae

1.10.2003 Cultura muzicală de tradiţie bizantină din

Banat

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

96 CODREA Ioan - Florin - Ilie

1.10.2003 Teologia sacrementală a Cărţii semnelor

Evangheliei a IV-a din perspectiva

simbolismului iooneic. Poziţii ale cercetării biblicii

contemporane

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

Pr.

97 MOLDOVAN Dan - Eliodor

1.10.2003 Fenomenologia interpretării Scripturii între Tradiţie şi critica

modernă. Reconstituiri hermeneutice

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

Pr.

Page 14: teze de doctorat - cluj

98 NEGRUŢIU Silviu - Ioan

1.10.2003 Teologia minunilor săvârşite de Iisus

Hristos din perspectiva cercetării biblice contemporane

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

Pr.

99 SUCIU Cristian

1.10.2003 Dialogul creştinism-iudaism: desfăşurare

şi perspective

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Exmatriculat ?

100 IVANOV Paul - Bogdan

1.10.2002 Reformă şi Contrareformă în

Imperiul habsburgic secolele XI-XVII

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Pr.

101 COSMUŢA Cosmin 1.10.2002 Istoricul Vicariatului Ortodox Român de

Alba Iulia, 1940-1945

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

Pr.

102 HAN Nicoleta 1.10.2002 Ţara Chioarului-viaţa bisericească şi

naţională între 1848-1918

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

103 SAVU Constantin - Mihai

1.10.2002 Viaţa bisericească şi naţională a românilor

de pe Valea Mureşului, Comitatul

Alba de Jos între 1848-1918

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

Pr.

104 VÂRVA Gavril 1.10.2002 Anastasimatarul. Studiu istoric, liturgic, imnografic şi muzical,

schimbat în: Cântările Octoihului

în colecţii transilvănene din sec.

XIX-XXI. Studiu istoric şi imnografic,

liturgic şi muzical

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Diac.

105 ALBU Viorel - Alin

1.11.2002 Protopopiatul ortodox de Alba-Iulia între

anii 1940-1945

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu

MORARU Alexandru

Pr., transfera

t de la Sibiu,

Page 15: teze de doctorat - cluj

noţiuni de paleografie

înmatriculat

acolo sub

conducerea Pr. prof.

PĂCURARIU Mircea

106 APETREI Ciprian - Florin

1.10.2001 Teologia creaţiei în gândirea Pr. Dumitru

Stăniloaie şi concepţiile

cosmologice moderne

Teologie fundamentală şi dogmatică

ICĂ Ioan Pr.

107 PAŞCA Viorel 1.10.2001 Mişcarea de renaştere spirituală în Grecia în

sec. al XVIII-lea şi XIX-lea şi influenţa

acesteia în ţările Române

Teologie fundamentală şi dogmatică

ICĂ Ioan Ierom.

108 ROBESCU Gabriel - Cătălin

1.10.2000 Contribuţia Părintelui Dumitru Stăniloaie la

explicarea dumnezeeştii Liturghii

Teologie fundamentală şi dogmatică

ICĂ Ioan Pr., Exmatriculat ?

109 CÂMPEAN Iustin - Liciniu

1.10.2000 Biserică, Stat, Naţiune în viziunea unor

istorici români (sec. XVIII-XIX). Poziţie

Ortodoxă

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

110 RETEGAN Ioan - Gheorghe

15.11.1999

Biserică, Stat, Naţiune în viziunea unor

oameni politici români (1848-1918). Poziţie

Ortodoxă

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

Pr.

111 DINDELEGAN Ioan - Sorin

1.11.1998 Muzica bisericească din ţinuturile Sălajului

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Pr. a fost înmatriculat sub conducerea pr. prof.

MOLDOVEANU Nicu

Page 16: teze de doctorat - cluj

112 SITEA Voichiţa - Elisabeta

1.10.1996 Mistica lui Dionisie Areopagitul şi

implicaţiile ei în teologia românească

Teologie fundamentală şi dogmatică

ICĂ Ioan

113 COTELEA Dumitru

1.10.2008 Ortodoxia din Republica Moldova în

context geografic

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Republica Moldova

114 HRIŞCĂ Bogdan-Mihai

1.10.2008 Lucrarea cuvântului şi importanţa sa

misionar-educativă reflectată în opera Sf.

Ioan Gură de Aur

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Pr.

115 PITULIAS Stergios

1.10.2008 Apa în Vechiul Testament şi

prefigurările ei în cadrul cultului creştin

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

Ierom. cetăţean

străin

116 BOLOCAN Mihail - Dragoş

1.10.2005 Misiunea Bisericii în trecut şi

contemporaneitate

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Exmatriculat ?

117 CHERHAŢ

Adrian

1.10.2007 Etos misionar ortodox Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Pr.

118 BĂLAŞA

Iustinian

1.10.2007 Chipul lui Iisus Hristos la proorocii

Vechiului Testament

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

119 COLCERIU Gabriela-Cristina

1.10.2007 Le roi comme cadre de restaurationde la relation creator et la

creature d’ acomplissement de la

resemblince

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie

CHIRILĂ Ioan

Exmatriculată ?

Page 17: teze de doctorat - cluj

biblică şi limbă ebraică

clasică

120 DUTCA Andrei 1.10.2007 Fundamentul antropologic şi

religios al dreptului iudaic

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

Pr., Exmatriculat

?

121 MOŞ Grigore-

Dinu

1.11.2001 Ortodoxie şi Occident. Problema

influenţelor eterodoxe occidentale în

teologia ortodoxă

Teologie fundamentală şi dogmatică

ICĂ Ioan Pr.

122 LAURAN Felician 1.11.2001 Erezie şi Ortodoxie în Biserica primară

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

P.S Timotei (Spania şi Portugalia)

123 PRUNEAN

Ştefan-Rareş

1.10.2005 Viaţa culturală bisericească în

eparhia Clujului

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

Pr.

124 COLŢAN Ioan-

Marian

1.10.2006 Heruvicul în muzica bisericească

românească de tradiţie bizantină

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Diac.

125 GHERASIM

Fănică

1.10.2006 Polihronionul în muzica românească de tradiţie bizantină

din secolul al XVI-lea până în prezent

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Diac.

126 PICU Marius 1.10.2004 Hristologia ioaneică a Prologului

Evangheliei a IV-a

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

Pr., Exmatriculat

?

127 MARC Ciprian-

Ioan

1.11.2001 Biserica Ortodoxă a Greciei de la 1821

până în prezent

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Pr., Exmatriculat

ă?

Page 18: teze de doctorat - cluj

128 BARR Romulus 01.04.2003 Istoria Bisericii Ortodoxe Greceşti din

America şi Canada

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Pr. cetăţean străin

129 MORARU Simion 1.10.2003 Biserica Ortodoxă Rusă în timpul ţarului

Petru cel Mare

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Republica Moldova,

Exmatriculat ?

130 RĂILEAN Eugen 1.10.2004 Biserica Ortodoxă Rusă sub patriarhul

Nikon

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Republica Moldova,

Exmatriculat ?

131 BOCŞAN Ovidiu-

Ioan

1.11.2001 Viaţa bisericească şi culturală a românilor din Bihor între 1849-

1918

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

Pr.

132 BUDA Radu 1.04.1994 Relaţiile dintre ortodocşi şi

protestanţi în prima jumătate a sec. al

XVI-lea

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

transferat de Sibiu din

1.04.2002, înmatriculat

acolo sub îndrumarea diac. Prof JIVI Aurel

133 TRIF Cosmin-

Vasile

1.10.2003 Biserică şi stat în Imperiul habsburgic

din 1761 până la 1868

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Pr.

135 TÂRŞIA Sandu Eugen

1.10.2005 Fiul Omului (Bar Enos şi Ben Adam) în cadrele eshatologiei

creştine

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

Exmatriculat ?

136 TODEA Sabin 1.10.2001 Patriarhul ecumenic AtenagoraI. Viaţa şi

activitatea sa.

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Pr., Exmatriculat

ă ?

137 SCÂNTEE-VOICA Octavian

1.11.1996 Timpul şi spaţiul din perspectiva teologică

ortodoxă

Teologie fundamentală şi dogmatică

ICĂ Ioan Pr.

138 FLUERAŞ Vasile 1.11.1998 Mariologia ortodoxă şi implicaţiile ei în

opera lui Paul Evdokimov şi a

părintelui Dumitru

Teologie fundamentală şi dogmatică

ICĂ Ioan P.S. Vasile Someşanul

?

Page 19: teze de doctorat - cluj

Stăniloae

139 POPESCU Corneliu

1.11.1997 Dogmă şi spititualitate în controversele

origeniste

Teologie fundamentală şi dogmatică

ICĂ Ioan Ierom., Exmatriculat

?

140 POPESCU Petre Marius

1.11.1998 Antropologia teologică în opera părintelui Dumitru

Stăniloae

Teologie fundamentală şi dogmatică

ICĂ Ioan Exmatriculat ?

141 NEGREANU Ciprian Traian

1.11.2000 Biserica Ortodoxă între tradiţie şi

modernitate

Teologie fundamentală şi dogmatică

ICĂ Ioan Pr., Exmatriculat

?

142 ARDELEAN Ioan 1.10.2002 Principii şi metode de paegagogie

interpretativă în muzica bizantină şi de

tradiţie bizantină

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Diac. transferat la

Universitatea de Arte Iaşi

143 NEDELCU Vladislav

1.10.2007 Parohia şi provocările pastorale în societatea

contemporană

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer Republica Moldova,

transferat la Facultatea de Teologie Iaşi

144 POPESCU căs. MĂŢĂOANU Mirela Isabela

1.10.2003 Mariologia mateiană şi lucanică în

contextul tradiţiei liturgice

sinoptice.Convergenţe cu mariologia

ioaneică

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

Transferată în 2010 la

Facultatea de Teologie Constanţa

145 PUNGUŢĂ Victor 1985 Teologie fundamentală şi dogmatică

ICĂ Ioan Ierom. transferat de

la Sibiu

146 MUŢULESCU Marius

1.10.1999 Teologie fundamentală şi dogmatică

ICĂ Ioan Exmatriculat ?

147 HUDSON David 1.10.1999 Teologie fundamentală şi dogmatică

ICĂ Ioan Pr., cetăţean SUA,

Exmatriculat ?

148 BOAMFĂ Liliana-Elena

1.10.2011 Sfânta Liturghie-structură de

comuniune şi înaintare comună spre

Împărăţia Sfintei

Misiologie şi ecumenism

BEL Valer

Page 20: teze de doctorat - cluj

Treimi

149 BIBARŢ Adrian-Vasile

1.10.2011 Vedenia profetului Iezechiel

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

150 BRASAI Ovidiu-Dorian

1.10.2011 Numele lui Dunezeu şi eshatologia biblică în viziunea profetului

Zaharia

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

151 BURDEŢ Oniţa 1.10.2011 Principiile exegetice iudeo-creştine :

confluenţe, divergenţe, inadecvări

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

152 PINTEA Ioan 1.10.2011 Fericire şi paradis, accepţiune vechi testamentară şi

reflectare steinhardtiană

Teologia biblică a

Vechiului Testament cu

noţiuni de Arheologie biblică şi

limbă ebraică clasică

CHIRILĂ Ioan

Pr.

153 FARCAŞ Claudiu-Aurelian

1.10.2011 Biserica ortodoxă din Austria din 1918 până

în prezent

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Ierom.

154 OPREA Alin-Sebastian

1.10.2011 John Henry Hermann şi concepţia sa despre

refacerea unităţii creştine

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Pr.

Page 21: teze de doctorat - cluj

155 MIHEŞTIAN Alin-Georgian-

Constantin

1.10.2011 Viaţa biseicească, culturală şi naţională

a românilor a românilor ortodocşi

de pe Valea Bârgăului până în 1948

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

156 ROŞCA Paul-Ersilian

1.10.2011 Raporturile dintre Biserica Ortodoxă Română şi familia regală a României

între anii 1918-1947

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

157 RUSU Sebastian-Dorel

1.10.2011 Viaţa şi activitatea Episcopului Nicolae

Ivan

Istoria Bisericii Ortodoxe

Române cu noţiuni de paleografie

MORARU Alexandru

Pr.

158 BABOŞAN Andrei-Ovidiu

1.10.2011 Cultura muzicală religioasă şi populară

în Ţara Lăpuşului

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Pr.

159 MOCANU Daniel 1.10.2011 Praznicul Cincizecimii în

cultura bizantină liturgică şi muzicală

Muzică bisericească şi ritual

STANCIU Vasile

Diac.

160 MERCA Călin-Marin

1.10.2011 Sinodul Apostolic de la Ierusalim în

relatare lucanică (F.Ap. 15, 1-35). O

soluţie pentru unitatea creştinismului

primar ?

Studiul biblic şi exegetic al

Noului Testament

TOFANĂ Stelian

161 ENACHE Culai 1.10.2011 Ortodoxia în Scandinavia

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Pr.

162 VIERU Vlad 2010 Legislaţia Imperiului bizantin din primul mileniu creştin şi influenţa acestora

asupra vieţii de cult

Istorie bisericească universală

LEB Ioan-Vasile

Drept, Iaşi, cotutelă


Recommended