+ All Categories
Home > Documents > PLANIFICAREA activității didactico ştiinţifice a Catedrei ......Teze de licenţă Ore teze de...

PLANIFICAREA activității didactico ştiinţifice a Catedrei ......Teze de licenţă Ore teze de...

Date post: 10-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 13 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
28
PADŞ-F PLAN AL ACTIVITĂŢII DIDACTICO-ŞTIINŢIFICE RED.: 01 DATA: 03.09.2018 Pag. 1 / 28 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova PLANIFICAREA activității didactico-ştiinţifice a Catedrei Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism în anul universitar 2018-2019 CHIŞINĂU, 2018 „Aprobat” „Aprobat” la şedinţa Consiliului Profesoral la şedinţa catedrei „03” septembrie 2018 „03” septembrie 2018 Nr. de înregistrare ____________________ Nr. de înregistrare ____________________ „Aprobat”
Transcript
 • PADŞ-F

  PLAN

  AL ACTIVITĂŢII DIDACTICO-ŞTIINŢIFICE

  RED.: 01

  DATA:

  03.09.2018

  Pag. 1 / 28

  Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

  PLANIFICAREA

  activității didactico-ştiinţifice a Catedrei Business și Administrare,

  Relații Economice Internaționale și Turism

  în anul universitar 2018-2019

  CHIŞINĂU, 2018

  „Aprobat” „Aprobat”

  la şedinţa Consiliului Profesoral la şedinţa catedrei

  „03” septembrie 2018 „03” septembrie 2018

  Nr. de înregistrare ____________________ Nr. de înregistrare ____________________

  „Aprobat”

 • 2

  I. Numărul de studenţi

  a) Numărul total de studenţi

  Ciclul Forma de

  studii

  Anul de studii TOTAL

  I II III IV V

  Ciclul I ZI /FR

  84 100 108 57

  X 349

  X

  Ciclul II ZI 50 30 X X X 80

  TOTAL 429

  b) Numărul de serii de studenţi: Catedra „Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism”

  Ciclul Forma de

  studii

  Anul de studii TOTAL

  I II III IV V

  Ciclul I ZI 2 2 2 6

  FR 2 2 2 2 8

  Ciclul II ZI 2 2 4

  TOTAL 18

  c) Numărul de grupe academice: Catedra „Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism”

  Ciclul Forma de

  studii

  Anul de studii TOTAL

  I II III IV V

  Ciclul I ZI 11 13 12 36

  FR 10 12 8 7 37

  Ciclul II ZI 2 9 11

  TOTAL 84

  d) Grupele academice: Catedra „Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism”

  Denumire Anul Forma de studii Limba de instruire Total studenţi

  I-BA-181-11 rom I Zi rom 14

  I-BA-183-12 rus I Zi rus 9

  I-MKL-181-11 rom I Zi Rom/rus 6/3

  I-TUR-181-11 rom I Zi Rom/rus 10/14

  I-REI-181-13 eng I Zi eng 5

 • 3

  I-BA-184-21 f/r rom I FR rom 50

  I-BA-185-22 f/r rus I FR rus 11

  I-MKL-183-21 f/r rom I FR rom 17

  I-MKL-184-22 f/r rus I FR rus 5

  I-TUR-183-21 f/r rom I FR rom 26

  I-TUR-184-22 f/r rus I FR rus 8

  TOTAL AN I 84

  I-BA-161-11 rom II Zi rom 11

  I-BA-163-12 ru II Zi rus 10

  I-BA-162-14 fr II Zi fr 3

  I-MKL-161-11 rom II Zi rom/ rus 11

  I-TUR-161-11 rom II Zi rom 2

  I-TUR-162-12 ru II Zi rus 3

  I-REI-161-13 eng II Zi eng 1

  I-BA-164-21 f/r rom II FR rom 22

  I-BA-165-22 f/r rus II FR rus 20

  I-MKL-163-21 f/r rom II FR rom 7

  I-TUR-163-21 rom/ I-TUR-164-22 ru II FR rom/rus 10

  TOTAL AN II 100

  I-BA-151-11 rom III Zi rom 34

  I-BA-153-12 ru III Zi rus 9

  I-BA-152-14 fr III Zi fr 3

  I-MKL-151-11 rom III Zi rom 3

  I-TUR-151-11 rom/ I-TUR-152-12 ru III Zi Rom/rus 10

  I-REI-151-13 eng III Zi eng 6

  I-BA-154-21 f/r rom III FR rom 21

  I- BA-155-22 f/r rus III FR rus 17

  I-MKL-153-21 rom III FR rom 2

  I- TUR-153-21 f/r rom/ I- TUR-154-21 f/r rom III FR rom/rus 3

  TOTAL AN III 108

  I-BA-154-21 f/r rom/ I-BA-155-22 f/r rus IV FR rom/rus 46

 • 4

  I-TUR-153-21 f/r rom/ I-TUR-154-22 f/r rus IV FR rom/rus 11

  Total anul IV 57

  Total Licenta zi și f/r catedra BA, REI,Turism 349

  e) Numărul de specialităţi active şi a grupelor academice

  Specialitatea (cod, denumire) Anul de

  studii

  Nr. de grupe Nr. de studenţi

  cu frecvență cu frecvență redusă Total

  cu frecvență cu frecvență redusă Total

  RO RU ENG FR RO RU ENG FR RO RU ENG FR RO RU ENG FR

  363.1 Business și Administrare I 1 1 - - 1 1 - - 4 14 9 - - 50 11 - - 84

  II 1 1 - 1 1 1 - - 5 11 10 - 3 22 20 - - 68

  III 1 1 - 1 1 1 - - 5 34 9 - 3 22 15 - - 83

  IV 1 1 2 35 12 47

  362.1.Marketing și Logistică I 1 1 - - 1 1 - - 4 6 3 - - 17 5 - - 22

  II 1 - - - 1 - - - 2 11 - - - 7 - - - 19

  III 1 - - - 1 - - - 2 3 - - - 7 - - - 10

  IV - - - - - 2 - - - - - - - 2

  365.1 Economie mondială și

  relații economice internaționale

  I - - 1 - - - - - 1 - - 5 - - - - - 5

  II - - 1 - - - - - 1 - - 1 - 0 0 - - 1

  III - - 1 - - - - - 1 - - 3 - - - - - 3

  IV - - - - - - - - - - - - - 0

  812.1.Turism I 1 1 - - 1 1 - - 4 10 4 - - 26 8 - - 34

  II 1 - - - 1 - - - 2 2 3 - - 10 - - - 15

  III 1 - - - 1 - - - 2 10 - - - 3 - - - 13

  IV - - - - 1 - - - 1 11 - - - 11

  Total Catedra BA, REI, Turism 9 5 3 2 11 6 0 0 36 103 38 9 6 210 71 0 0 417

  II. Repartizarea orelor prezenţiale în cadrul catedrelor

  a) Total ore academice prezențiale prevăzute

  Catedra Prelegeri Seminare Laborator Total (Componenta I)

  Catedra BA, REI, TURISM 3022 3290 6312

 • 5

  b) Repartizarea orelor pe profesori reieșind din Sarcina didactică – Componenta 1 (ore academice prezențiale la ciclurile licență, masterat și doctorat) și

  Componenta 2 (ore de mentorat științific)

  Catedra BA, REI, Turism Componenta I Componenta II Total planificat

  Burlacu Natalia, dr. hab., prof.univ. 310 370 680

  Roșca Petru, dr. hab., prof. univ. 407 540 947

  Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. univ. 533 670 1203

  Blagorazumnaia Olga, dr., conf. univ. 450 605 1055

  Pestusco Nina, dr., conf. univ. 538 610 1148

  Doroș Corina, dr., conf. univ. 212 290 502

  Robu Elena, dr., conf. univ. 262 450 712

  Lisa Galina, dr., conf. univ. 179 315 494

  Guzun Stela, dr., conf. univ. 411.5 535 946.5

  Barcari Igor, lector univ. 583.5 430 1013.5

  Trifonova Larisa, mg., lec. univ. 637 415 1052

  Țăruș Radu, mg., lector univ. 465.5 470 935.5

  Stratan Alexandru, dr. hab., prof. univ. 255 - 255

  Drăgălin Iuliana, dr., conf. univ. 215 - 215

  Delinschi Andrian, dr., lec. univ 120 - 120

  Burunciuc Mihai, mg., lec. univ. 45 - 45

  Vintilă Vadim, mg., lec. univ. 100 - 100

  Zubenschi Mariana, mg., lec. univ. 202.5 - 202.5

  Galben Ilian, dr., conf. univ. 45 - 45

  Cotelnic Nelea, mg., lec. univ. 60 - 60

  Baieșu Valeriu, dr., conf. univ. 211 140 351

  Balan Igor, dr., conf. univ. 30 200 230

  Evsikova Raisa, dr., conf. univ. 28 - 28

  Spînu Ana, dr., conf. univ. 12 - 12

 • 6

  - Planificarea orelor prezențiale la Catedra BA, REI, TURISM în anul de studii 2018 -2019

  Numele, prenumele

  profesorului

  Grad ştiinţifico-

  didactic

  LICENŢĂ Total

  MASTERAT Total

  DOCTORAT TOTAL

  Curs Sem Lab Curs Sem Lab Curs Sem

  Titulari

  Burlacu Natalia dr. hab., prof. univ. 80 90 - 170 70 70 - 140 - - 310

  Roșca Petru dr. hab., prof. univ. 222 140 - 362 15 30 - 45 - - 407

  Gribincea Alexandru dr. hab., prof. univ. 235 17 - 252 107 156 - 263 18 - 533

  Blagorazumnaia Olga dr., conf. univ. 206 206 - 412 16 22 - 38 - - 450

  Pestusco Nina dr., conf. univ. 252 162 - 414 62 62 - 124 - - 538

  Gribincea (Doroș)

  Corina dr., conf. univ. 98 114 - 212 - - - - - - 212

  Robu Elena dr., conf. univ. 165 10 - 175 39 48 - 87 - - 262

  Lisa Galina dr., conf. univ. 80 30 - 110 40 29 - 69 - - 179

  Guzun Stela dr., conf. univ. 225,5 83 - 308,5 41 62 - 103 411,5

  Barcari Igor lector univ. 151 432.5 - 583.5 - - - - - - 583.5

  Trifonova Larisa mg., lector univ. 203,5 433,5 - 637 - - - - - - 637

  Țăruș Radu mg., lector univ. 35 430,5 - 465,5 - - - - - - 465,5

  Cumul extern

  Stratan Alexandru dr. hab., prof. univ. 98 97 - 195 30 30 - 60 - - 255

  Drăgălin Iuliana dr., conf. univ. 60 - - 60 75 80 - 155 215

  Delinschi Andrian dr., lec. univ. 60 60 - 120 - - - - - - 120

  Burunciuc Mihai mg., lec. univ. 25 20 - 45 - - - - - - 45

  Vintilă Vadim mg., lec. univ. 80 20 - 100 - - - - - - 100

  Zubenschi Mariana mg., lec. univ. 52,5 150 - 202,5 - - - - - - 202,5

  Cumul intern -

  Galben Ilian dr., conf. univ. - - - - 15 30 - 45 - - 45

  Cotelnic Nelea mg., lec. univ. 7,5 52,5 - 60 - - - - - - 60

  Total componenta 1 6312

  Total componenta 2 6040

  Total catedra BA, REI, Turism 12352

 • 7

  Baieșu Valeriu dr., conf. univ. 90 85 - 175 18 18 - 36 - - 211

  Balan Igor dr., conf. univ. 30 - - 30 - - - - - - 30

  Evsiukova Raisa dr., conf. univ. - - - - 14 14 - 28 - - 28

  Spînu Ana dr., conf. univ. - - - - 6 6 - 12 - - 12

  TOTAL X 2456 2630 - 5086 548 657 - 1205 18 - 6312

  - Planificarea orelor prezențiale la Catedra BA, REI, TURISM în anul de studii 2018 -2019

  Numele, prenumele

  profesorului

  Grad ştiinţifico-

  didactic

  Teze de

  licenţă

  Ore

  teze de

  licență

  Teze de

  master

  Ore teze

  de master Doctorat

  Practica (nr.

  studenţi)

  Ore

  practica Mentor

  Sarcini

  admin. Total

  Titulari

  Burlacu Natalia dr. hab., prof. univ. 4 40 2 40 120 4 40 - 130 370

  Roșca Petru dr. hab., prof. univ. 17 170 3 60 80 17 170 - 60 540

  Gribincea Alexandru dr. hab., prof. univ. 12 120 6 120 160 12 120 150 - 670

  Blagorazumnaia Olga dr., conf. univ. 16 160 4 80 - 27 (+11)⃰ 215 150 - 605

  Pestusco Nina dr., conf. univ. 18 180 2 40 - 30 (+12)⃰ 240 150 - 610

  Doroș Corina dr., conf. univ. 6 60 - - - 10 (+4)⃰ 80 150 - 290

  Robu Elena dr., conf. univ. 6 60 14 280 - 6 60 50 450

  Lisa Galina dr., conf. univ. 12 120 - - - 17 (+5)⃰ 145 50 315

  Guzun Stela dr., conf. univ. 16 160 3 60 - 37 (+21)⃰ 265 50 535

  Barcari Igor lector univ. 10 100 - - - 26 (+16)⃰ 180 150 - 430

  Trifonova Larisa mg., lector univ. 8 80 - - - 29 (+21)⃰ 185 150 - 415

  Țăruș Radu mg., lector univ. 7 70 - - - 43 (+36)⃰ 250 150 - 470

  Cumul intern

  Baieșu Valeriu dr., conf. univ. 4 40 3 60 - 4 40 - - 140

  Balan Igor dr., conf. univ. 4 40 - - - 4 40 - 120 200

  TOTAL X 140 1400 37 740 360 266 (+126)⃰ 2030 1050 460 6040

  ⃰ suma din paranteze include și numarul de studenți la practica de inițiere

 • 8

  PLANUL DE ACTIVITATE A CATEDREI PENTRU ANUL ACADEMIC 2018-2019

  a) Planul de activitate a catedrei pentru anul academic 2018-2019

  Data Probleme Responsabili Notă

  I (S

  epte

  mbri

  e)

  1. Obiectivele ştiinţifico-didactice ale catedrei Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism în noul an universitar.

  2. Discutarea şi aprobarea planului de activitate didactico-ştiinţifică a catedrei pe anul 2018-2019. 3. Aprobarea planurilor individuale ale cadrelor didactice angajate la Catedra Business și Administrare, Relații

  Economice Internaționale și Turism.

  4. Aprobarea curriculum-urilor disciplinare, a planurilor de activitate; subiectelor pentru examinare (ciclul I Licenţă şi ciclul II Masterat).

  5. Pregătirea şi punerea pe suport electronic a cursurilor de lecţie, curriculum-urilor disciplinare, notelor de curs.

  6. Elaborarea graficului de lucru cu restanţierii şi graficelor de consultaţii. 7. Aprobarea tematicii tezelor de licenţă și tezelor de masterat și numirea coordonatorilor ştiinţifici pentru

  tezele de licență.

  8. Analiza lecţiilor publice desfăşurate conform graficului aprobat. 9. Discutarea şi aprobarea persoanelor delegate ca responsabile de asigurarea calităţii la catedra Business și

  Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism şi la facultatea Ştiinţe Economice.

  10. Conţinutul activităţii de tutorat a grupelor studenţeşti. Aprobarea listei tutorilor grupelor academice. 11. Diverse (Despre organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale dedicate aniversării

  ULIM).

  Şeful catedrei,

  profesorii catedrei

  II (

  Oct

  om

  bri

  e) 1. Evaluarea dotării catedrei cu materiale didactice şi metodice.

  2. Participarea profesorilor cu publicaţii în ediţiile ULIM, precum şi în alte ediţii. 3. Numirea conducătorilor ştiinţifici pentru tezele de masterat. 4. Recuperarea orelor de către studenţii catedrei şi lucrul personalizat cu restanţierii. 5. Analiza lecţiilor publice desfăşurate conform graficului aprobat. 6. Diverse (Aprobarea regulamentului privind întocmirea tezelor de licenţă şi tezelor de masterat etc.).

  Şeful catedrei,

  curatorii grupelor,

  profesorii catedrei,

  Comisia de

  asigurare a calității

 • 9

  III

  (Noie

  mbri

  e)

  1. Evaluarea performanței academice a studenților ULIM în anul universitar 2017-2018. 2. Rezultatele admiterii la ciclul I Licenţă și la programele de master în anul de studii 2018-2019. 3. Evaluarea calităţii predării cursurilor de către profesorii profesorii tineri și cu experiență a catedrei. 4. Evaluarea activităţii educaţionale cu studenţii şi verificarea registrelor grupelor. 5. Recuperarea orelor de către studenţi şi lucrul personalizat cu studenţii la orele de consultaţii. 6. Frecventarea reciprocă a lecţiilor şi desfăşurarea lecţiilor publice conform graficului aprobat, precum şi

  discutarea rezultatelor acestora.

  7. Aprobarea subiectelor pentru examenele de licenţă. 8. Organizarea stagiilor de practică a studenţilor de la ciclul II – Masterat. 9. Aprobarea dărilor de seamă a doctoranzilor și a coordonatorilor științifici. Atestarea şi promovarea

  doctoranzilor.

  10. Diverse.

  Şeful catedrei,

  curatorii grupelor,

  profesorii catedrei,

  Comisia de

  asigurare a calității

  IV

  (D

  ecem

  bri

  e)

  1. Recuperarea orelor de către studenţii catedrei. 2. Analiza activităţii de internaţionalizare a procesului didactico-ştiinţific la catedră. 3. Autoevaluarea calității cercetării ştiinţifice în anul universitar 2017-2018 la catedră. 4. Evaluarea calităţii lucrului individual al profesorilor cu studenţii la orele de consultaţii. 5. Analiza activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti pe parcursul I semestru. 6. Pregătirea către sesiune şi admiterea studenţilor la sesiunea de iarnă. 7. Analiza lecţiilor publice desfăşurate conform graficului aprobat. 8. Diverse.

  Şeful catedrei,

  profesorii catedrei

  V (

  Ianu

  arie

  ) 1. Analiza rezultatelor activităţii ştiinţifico-didactice a catedrei în I semestru. 2. Analiza calităţii activităţii de cercetare a membrilor catedrei. 3. Analiza lecţiilor publice desfăşurate conform graficului aprobat. 4. Aprobarea strategiei şi planului de activitate pentru admiterea 2019. 5. Recuperarea orelor absentate şi lucrul cu studenţii în orele de consultaţii. 6. Diverse.

  Şeful catedrei,

  profesorii catedrei

 • 10

  VI

  (feb

  ruar

  ie)

  1. Identificarea şi stabilirea obiectivelor catedrei în noul semestru. 2. Analiza sondajului anonim al studenţilor despre calitatea prestaţiei profesorilor catedrei. 3. Elaborarea graficului de lucru cu restanţierii. 4. Frecventarea reciprocă a lecţiilor şi desfăşurarea lecţiilor publice conform graficului aprobat, precum şi

  discutarea rezultatelor acestora.

  5. Recuperarea orelor absentate de către studenţi şi lucrul cu studenţii în orele de consultaţii conform graficului adoptat.

  6. Organizarea şi consilierea studenţilor an. III (zi) şi IV (f/r) privind practica tehnologică. 7. Diverse.

  Şeful catedrei,

  profesorii catedrei

  V

  II (

  mar

  tie)

  1. Frecventarea reciprocă a lecţiilor şi desfăşurarea lecţiilor publice conform graficului aprobat, precum şi discutarea rezultatelor acestora.

  2. Pregătirea şi consilierea studenţilor către conferinţa ştiinţifică Symposia Studentium. 3. Recuperarea orelor absentate de către studenţi şi lucrul cu studenţii în orele de consultaţii conform

  graficului adoptat.

  4. Analiza desfăşurării studiilor la masterat şi lucrul cu masteranzii asupra tezelor. 5. Analiza deciziei Senatului ULIM privind Evaluarea calităţii predării cursurilor la ULIM şi aprobarea

  planului de acţiuni în vederea realizării recomandărilor Consiliului ULIM de Asigurare a Calităţii.

  6. Diverse.

  Şeful catedrei,

  profesorii catedrei

  VII

  I (a

  pri

  lie)

  1. Analiza rezultatelor studenţilor obţinute în urma efectuării stagiului de practică, aprobarea dărilor de seamă a conducătorilor şi evaluarea calităţii organizării stagiilor profesionale.

  2. Evaluarea activității conducătorilor de doctorat din cadrul catedrei. 3. Evaluarea activităţii ştiinţifice a studenţilor. 4. Susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă şi tezelor de master şi analiza rezultatelor obţinute. 5. Aprobarea orarului susţinerii tezelor de licenţă / tezelor de masterat. 6. Admiterea studenţilor pentru susţinerea tezelor de licenţă / tezelor de masterat. 7. Recuperarea orelor absentate şi lucrul cu studenţii în orele de consultaţii conform graficului adoptat. 8. Rezultatele studiului inserţiei absolvenţilor ULIM 2017-2018 de la programele de învăţământ de la catedră

  în câmpul muncii.

  9. Diverse.

  Şeful catedrei,

  profesorii catedrei

 • 11

  IX (

  mai

  ) 1. Recuperarea orelor absentate de către studenţi şi lucrul cu studenţii în orele de consultaţii conform

  graficului adoptat. Lucrul individualizat cu studenţii-restanţieri.

  2. Efectuarea măsurilor organizatorice aferente sesiunii de vară (verificarea registrelor, evaluarea situaţiei în grupe de către curatori, stabilirea graficului de examinări etc.).

  3. Admiterea studenţilor la sesiunea de vară. 4. Activitatea de tutorat a grupelor academice pentru semestrul II al anului de studii 2018-2019. 5. Analiza deciziei Senatului ULIM privind evaluarea calităţii procesului educaţional la programe de masterat

  Facultatea Ştiinţe Economice. Aprobarea planului de acţiuni în vederea realizării recomandărilor Consiliului

  ULIM de Asigurare a Calităţii.

  6. Diverse.

  Şeful catedrei,

  profesorii catedrei

  X

  (iu

  nie

  )

  1. Analiza, discutarea şi aprobarea rapoartelor privind activitatea Comisiilor de Licenţă, rezultatelor susţinerii tezelor de licenţă şi tezelor de masterat.

  2. Analiza rezultatelor activităţii ştiinţifice şi didactice a catedrei în ansamblu pentru anul universitar 2018-2019 şi aprobarea rapoartelor de autoevaluare a profesorilor şi a catedrei în ansamblu.

  3. Evaluarea rezultatelor practicii de iniţiere a studenţilor anului II (zi) şi III (f/r) şi aprobarea dărilor de seamă a conducătorilor.

  4. Evaluarea calităţii procesului educaţional la catedră în anchetele anonime completate de studenţi. 5. Planificarea prealabilă a sarcinilor didactice pentru anul universitar 2019-2020. 6. Diverse.

  Şeful catedrei,

  profesorii catedrei,

  președinții

  comsiilor de

  licență, Comisia de

  asigurare a calității

  III. PERSONALUL ANGAJAT

  Nr. Nume, prenume Gen

  B/F

  Vârstă

  < 24

  25-39

  40-49

  50 >

  Titular

  Cumulard

  (extern /

  intern)

  Dr. hab.,

  prof. univ.

  Dr., conf.

  univ.

  Lector

  universitar

  Catedra Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism

  1. Burlacu Natalia F 66 titular dr. hab., prof. univ.

  2. Roșca Petru M 86 titular dr. hab., prof. univ.

  3. Gribincea Alexandru M 59 titular dr. hab., prof. univ.

 • 12

  4. Blagorazumnaia Olga F 61 titular dr., conf. univ.

  5. Pestusco Nina F 43 titular dr., conf. univ.

  6. Doroș Corina F 31 titular dr., conf. univ.

  7. Robu Elena F 45 titular dr., conf. univ.

  8. Lisa Galina F 44 titular dr., conf. univ.

  9. Guzun Stela F 30 titular dr., conf. univ.

  10. Barcari Igor M 73 titular lector univ.

  11. Trifonova Larisa F 28 titular lector univ.

  12. Țăruș Radu M 27 titular lector univ.

  13. Stratan Alexandru M 42 cumul extern dr. hab., prof. univ. .

  14. Drăgălin Iuliana F 38 cumul extern dr., conf. univ.

  15. Delinschi Andrian M 38 cumul extern dr., lec. univ.

  16. Burunciuc Mihai M 30 cumul extern lector univ.

  17. Vintilă Vadim M 30 cumul extern lector univ.

  18. Zubenschi Mariana F 42 cumul extern lector univ.

  19. Galben Ilian M 36 cumul intern dr., conf. univ.

  20. Cotelnic Nelea F 31 cumul intern lector univ.

  21. Baieșu Valeriu M 36 cumul intern dr., conf. univ.

  22. Balan Igor M 44 cumul intern dr., conf. univ.

  23. Evsiukova Raisa F 68 cumul intern dr., conf. univ.

  24. Spînu Ana F 42 cumul intern dr., conf. univ.

  Total Catedra BA, REI, Turism = 24 11/13

  < 24 = 0

  25-39 = 11

  40-49 = 7

  50> = 6

  12

  7

  din care:

  cumul intern =

  6

  cumul extern =

  6

  4 13 7

 • 13

  IV. ASIGURAREA DISCIPLINELOR ŞI A PLANURILOR DE STUDII, PE CICLURI, CU CADRE DIDACTICE PROFESIONISTE ŞI

  SUPORT DIDACTIC ADECVAT AL FACULTĂŢII ŞTIINŢE ECONOMICE:

  Catedra Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism

  Nr.

  d/o Disciplina

  Profesorul (nume,

  prenume, grad, titlu) Descrierea bibliografică a suportului didactic

  1. Fundamentele managementului Burlacu Natalia, dr.

  hab., prof. univ.

  Bazele managementului. Curs universitar. ASEM: Chişinău: 2006, 207 p.

  2. Managementul în condiții de risc

  și crize

  Burlacu Natalia, dr.

  hab., prof. univ.

  Managementul anticriză Note de curs. Ch: ULIM, 2013. 327 p.

  3. Contabilitatea și managementul

  riscului

  Burlacu Natalia, dr.

  hab., prof. univ.

  Problemar contabilitatea și managementul riscului. Recomandări metodice. Chișinău:

  ULIM, 2014. 33 p.

  4. Economia și politica turismului

  internațional

  Gribincea Alexandru,

  dr. hab., prof. univ.

  International business in the world economic system. International collection of the

  scientific works. Tbilisi: Universal, 2014. 185 p.

  5. Operaţiuni Turistice Gribincea A., dr. hab.,

  prof. univ., Barcari I,

  lec. univ.

  Turoperating (operațiuni turistice). Chișinău ULIM, 2016. 153 p.

  6. Geoeconomia Balan I., dr., conf.

  univ., Barcari I, lec.

  univ.

  Geoeconomia. Note de curs. Chișinău ULIM, 2016. 108 p.

  7.

  Economics Internaţional Gribincea A., dr. hab.,

  prof. univ.

  World economy and international economic relations. Manual, Chisinau, ULIM, 2016,

  223 p.

  8. Managementul şi Marketingul

  Destinaţiilor Turistice Gribincea A., dr. hab.,

  prof. univ.

  International marketing. Manual, Chisinau, ULIM, 2015, 279 p.

  9. Marketing internaţional Gribincea A., dr. hab.,

  prof. univ.

  Introduction to international marketing: questions and answers. Manual, Chisinau, ULIM,

  2016, 279 p.

  10. Dezvoltarea produsului turistic Gribincea A., dr. hab.,

  prof. univ.

  Excursion activity - theory and practice. Note de curs, ULIM, Chisinau 2015, 137 p.

  Excursion and tour guiding: theory and practice. Note de curs, Chisinau, ULIM, 2016, 163

  p.

 • 14

  12. Export-Import: logistică şi

  canale de distribuţie Gribincea A., dr. hab.,

  prof. univ.

  Exportul în țările Uniunii Europene. Ghid metodic, Chișinău ULIM, 2016. 44 p.

  13. Diplomaţia Economică Modernă Gribincea A., dr. hab.,

  prof. univ., Rosca P.,

  dr. hab., prof. univ.

  Introducere în Diplomația economică. Indrumări didactice, Chisinau, 2016, 270 p.

  14. E- Comerţ Gribincea A., dr. hab.,

  prof. univ., Rosca P.,

  dr. hab., prof. univ.

  Organizarea comerțului exterior. Suport didactic, Chisinau, ULIM, 2016, 287 p.

  15. Business şi Politici Comerciale

  Internaţionale Gribincea A., dr. hab.,

  prof. univ.

  Podstawy zagranicznej dzialalnosci gospodarczej/Основи зовнiшньоекономiчноi

  дiяльностi. Indrumări didactice, Kiev-Katowice CUL, 2016 , 289 p.

  16. Business Internaţional şi Politici

  Inovaţionale Naţionale Gribincea A., dr. hab.,

  prof. univ.

  World economy. Indrumări didactice, Kiev-Katowice CUL, 2016,185 p.

  World economy. Manual, Tbilisi, 2016, 185 p.

  17. Formularea Politicii Externe şi

  Diplomaţie Gribincea A., dr. hab.,

  prof. univ.

  International trade. Manual, Tbilisi, 2016, 259 p.

  18. Business cu regiuni (UE,

  Economiile Emergente Centrale

  si Est Europene, SUA, Asia,

  Orientul Mijlociu, Africa)

  Gribincea A., dr. hab.,

  prof. univ.

  Advanced theories and actual issues in economics. Chișinău: ULIM, 2016, 75 p.

  19. Antreprenoriat şi Întreprindere

  Blagorazumnaia O.,

  dr., conf. univ., Robu

  E., dr., conf. univ., Lisa

  G., dr., conf. univ.,

  Managementul și marketingul în activitatea de antreprenoriat. Lucrări practice. Chisinau:

  «Print-Caro», 2017, 152 p.

  Практикум по курсу: Предпринимательство и предприятие. Chisinau: «Print-Caro»,

  2017, 152 p.

  20. Менеджмент человеческих

  ресурсов.

  Blagorazumnaia Olga,

  dr., conf. univ.,

  Pestușco Nina, dr.,

  conf. univ.,

  Менеджмент человеческих ресурсов: практикум, Кишинев: ULIM, 2016. p. 66.

  21. Management resurselor umane Blagorazumnaia Olga,

  dr., conf. univ.,

  Pestușco Nina, dr.,

  conf. univ.,

  Management resurselor umane: practicum. Chisinau: Ulim, 2016. p.72.

 • 15

  22. Managementul Resurselor

  Umane. Atelier de lucru pentru

  studenții cu specializare în

  Business și Administrare

  Blagorazumnaia Olga,

  dr., conf.univ.

  Managementul resurselor umane, Chisinau Ulim, 2017 p. 462.

  TOTAL: 22 X 24

  V. MENTORATUL STAGIILOR PROFESIONALE

  a) Stagii profesionale pe catedra Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism

  Nr.

  d/o Denumirea stagiului

  Partener social Numărul

  de studenţi Instituţia/ organizaţia Tip contract

  (ULIM/ Individual)

  1. Stagiul de inițiere

  Institutul Național de Metrologie ULIM, nr. 38, 23.02.2018 - 23.02.2023 2

  „Vitalite-Mihaela” S.R.L. ULIM, nr. 03, 10.01.2018 - 10.01.2023 4

  „S&D SERVICE” S.R.L. ULIM, nr. 08, 10.01.2018 - 10.01.2023 4

  „Opticont Grup” S.R.L. ULIM, nr. 127A, 21.11.2017 - 21.11.2020 4

  „Nova Event” S.R.L. ULIM, nr. 02, 10.01.2018 - 10.01.2023 2

  „Inter Nisimex” S.R.L. ULIM, nr. 01, 10.01.2018 - 10.01.2023 4

  „Unicaps” S.R.L. ULIM, nr. 04, 10.01.2018 - 10.01.2023 4

  „Big-Baghira” S.R.L. ULIM, nr. 06, 10.01.2018 - 10.01.2023 4

  „Sumaral-Racing” S.R.L. ULIM, nr. 10, 10.01.2018 - 10.01.2023 4

  „Enogroup” S.R.L. ULIM, nr. 07, 20.02.2018 - 20.02.2023 4

  „AlfaSoft” S.R.L. ULIM, nr. 27, 07.05.2018 - 07.05.2023 4

  2. Stagiul tehnologic

  Institutul Național de Metrologie ULIM, nr. 38, 23.02.2018 - 23.02.2023 3

  „Vitalite-Mihaela” S.R.L. ULIM, nr. 03, 10.01.2018 - 10.01.2023 3

  „S&D SERVICE” S.R.L. ULIM, nr. 08, 10.01.2018 - 10.01.2023 3

  „Opticont Grup” S.R.L. ULIM, nr. 127A, 21.11.2017 - 21.11.2020 3

  „Nova Event” S.R.L. ULIM, nr. 02, 10.01.2018 - 10.01.2023 3

  „Inter Nisimex” S.R.L. ULIM, nr. 01, 10.01.2018 - 10.01.2023 3

  „Unicaps” S.R.L. ULIM, nr. 04, 10.01.2018 - 10.01.2023 3

  „Big-Baghira” S.R.L. ULIM, nr. 06, 10.01.2018 - 10.01.2023 3

 • 16

  „Sumaral-Racing” S.R.L. ULIM, nr. 10, 10.01.2018 - 10.01.2023 3

  „Enogroup” S.R.L. ULIM, nr. 07, 20.02.2018 - 20.02.2023 3

  „AlfaSoft” S.R.L. ULIM, nr. 27, 07.05.2018 - 07.05.2023 3

  3. Stagiul de master

  „S&D SERVICE” S.R.L. ULIM, nr. 08, 10.01.2018 - 10.01.2023 1

  „Opticont Grup” S.R.L. ULIM, nr. 127A, 21.11.2017 - 21.11.2020 2

  „Inter Nisimex” S.R.L. ULIM, nr. 01, 10.01.2018 - 10.01.2023 1

  „Unicaps” S.R.L. ULIM, nr. 04, 10.01.2018 - 10.01.2023 1

  „Sumaral-Racing” S.R.L. ULIM, nr. 10, 10.01.2018 - 10.01.2023 1

  „Enogroup” S.R.L. ULIM, nr. 07, 20.02.2018 - 20.02.2023 1

  „AlfaSoft” S.R.L. ULIM, nr. 27, 07.05.2018 - 07.05.2023 1

  Total 29 11 81

  VI. PLANIFICAREA ŞTIINŢIFICĂ

  1. Informaţii generale despre profilul ştiinţific al catedrei Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism

  Cercetarea ştiinţifică la catedra „Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism” din cadrul Facultăţii „Ştiinţe Economice” se

  efectuează conform domeniilor ştiinţifice:

  1. Ştiinţe sociale şi economice

  Ramura ştiinţifică Ştiinţe economice

  Profilul Economie, business, administrare.

  2. Planificarea activităţii de cercetare

  A. Lista publicaţiilor ştiinţifice

  Nr.

  d/o Numele, prenumele Datele bibliografice ale lucrării Coli de autor Coautor

  În ţară / Peste

  hotare

  1 2 3 4 5 6

  a) Monografii

  Total pe catedra BA, REI,TURISM 0 monografii 0 - -

  1

  b) Manuale

  1. Rosca Petru, dr. hab., prof. univ. Relații Economice Internaționale 18,0 - În ţară

  Total pe catedra BA, REI,TURISM 1 manual 18,0

 • 17

  c) Articole

  1. Burlacu Natalia, dr. hab., prof. univ.

  Esența economico-managerială strategiilor

  operaționale în cadrul intreprinderii

  industriale.

  0,5 - În ţară

  Managementul administrării publice-

  probleme instituționale 0,5 - În ţară

  Parteneriat public privat- aspectele de bază 0,5 - Peste hotare

  Total 3 articole 1,5 c.a

  2. Rosca Petru, dr. hab., prof. univ.

  Politica de coeziune in UE 0,5 - În ţară

  Politica investițională în unele țări din

  Uniunea Europeană

  0,5 - În ţară

  Evoluția comerțului exterior al Republicii

  Moldova în ultimii ani

  0,5 - În ţară

  Planificarea strategică a activității firmei 0,5 - În ţară

  Total 4 articole 2,0 c.a.

  3. Gribincea A. , dr. hab., prof. univ.

  Vectorul ecologic al dezvoltării relațiilor

  economice internaționale 0,5 - În ţară

  Viitorul economic al țării – calea

  inovațională 0,5 - În ţară

  Dezvoltarea sustenabilă și creșterea

  economiei mondiale 0,5 - În ţară

  Gestionarea resurselor umane în

  întreprinderile din Israel 0,5 - În ţară

  Total 4 articole 2,0 c.a

  4. Blagorazumnaia O., dr., conf. univ.

  Contemporary labor market of higher

  education in Israel 0,4 - În ţară

  Application of managerial out-technologies

  on the labor market 0,4 - În ţară

  Particularităţile de realizare a funcțiilor

  manageriale în organizaţiile virtuale 0,4 - În ţară

  Total 3 articole 1,2 c.a

  5. Pestușco N., dr., conf. univ. Comerłul electronic şi întreprinderile

  virtuale: provocări și perspective 0,5 - În ţară

 • 18

  Intensificarea activității inovaționale în baza

  mecanismului de brokeraj 0,5 - În ţară

  Total 2 articole 1,0 c.a

  6. Robu E., dr., conf. univ. Нативный сторителлинг как способ

  продвижения бренда 0,5 - În ţară

  Total 1 articol 0,5 c.a

  7. Lisa G., dr., conf. univ.

  Evaluarea activităţii antreprenoriale în

  domeniul turismului rural în contextul

  dezvoltării durabile

  0,5 - În ţară

  Total 1 articol 0,5 c.a

  8. Guzun Stela., dr., conf. univ. Tipologia și procesul cercetării de marketing

  în întreprinderile din Republica Moldova 0,5 - În ţară

  Total 1 articol 0,5 c.a

  9. Barcari I., lec. univ.

  Segmentarea pieței turismului receptiv al

  Moldovei după scopuri de vizită (2010-

  2017)

  1,0 - În ţară

  Total 1 articol 0,5 c.a

  10. Trifonova L. , drd., lec. univ.

  Интернационализация учебной

  программы 0,5 - În ţară

  Влияние интернационализации на

  профессию преподавателя 0,7 - În ţară

  Особенности рынка образовательных

  услуг Республики Молдова 0,6 - În ţară

  Пути совершенствования процесса

  интернационализации и продвижения

  услуг высшего образования в Республике

  Молдова: предпосылки и необходимые

  условия

  0,5 - În ţară

  Total 4 articole 2,3 c.a

  11. Țăruș R. , drd., lec. univ Rolul imaginii în mesajele publicitare 0,5 0,5 -

  Total 1 articol 0,5 c.a

  Grand Total 25 articole 12,5 c.a X X

  e) Dicţionare

 • 19

  1.

  Total pe catedra BA, REI,TURISM 0 0 X X

  f) Ghiduri didactice

  1. Robu E., dr., conf. univ. Ghid metodic pentru elaborarea tezelor de

  licența 2,0 - În ţară

  2. Lisa Galina., dr., conf. univ. Management hotelier 2,0 - În ţară

  3. Guzun Stela., dr., conf. univ. Cercetări de Marketing 2,0 - În ţară

  4. Trifanova L., drd., lec. univ. Практикум «Маркетинг-Менеджмент» 2,0 - În ţară

  Total pe catedră BA, REI,TURISM 4 ghiduri didactice 8,0 X X

  h) Redactare ştiinţifică a volumelor

  1. Revista „EcoSoEn” ISSN 2587-344X 15,0 Balan I., Robu E.,

  Blagorazumnaia O. În țară

  2. Economie și Sociologie Categoria B, ISBN 1857-4130 5,0 Gribincea A. În țară

  3. Studia Universitatis Categoria C, ISSN 1857-2073, ISSN online

  2345-1033 6,0 Gribincea A. În țară

  4.

  Журнал «Вестник», Костанайский

  государственный педагогический

  институт

  Index 74081 4,0 Blagorazumnaia O. Peste hotare

  Total pe catedră: 4 volumelor 30,0 c.a X X

  i) Publicaţii ştiinţifice electronice

  1.

  2.

  Total pe catedră BA, REI,TURISM 0 0 X X

  Total publicaţii ştiinţifice pe catedra BA,REI,TURISM

  Tipul publicaţiei În ţară Peste hotare TOTAL

  Monografii - - -

  Manuale 1 - 1

  Articole 24 1 25

  Rezumate - - -

  Dicţionare - - -

 • 20

  Ghiduri didactice 4 - 4

  Eseuri ştiinţifice - - -

  Redactare ştiinţifică a volumelor 3 1 4

  Publicaţii ştiinţifice electronice - - -

  TOTAL 32 2 34

  B. Activităţi/proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale

  a) Participare la activități științifice cu comunicare

  Denumirea, locul, data Naţional Internaţional Titlul comunicării

  Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate,

  inovativitate, sustenabilitate, ediţia a XIII-a, INCE, octombrie 2018 - Internațional

  Gribincea Al., Viitorul economic al țării –

  calea inovațională

  Conferinţă ştiinţifică internaţională „ Universitas europaea: spre o

  societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, ULIM,

  octombrie 2018

  - Internațional Gribincea Al., Globalizarea si problema

  dezvoltării competitive durabile

  Conferința științifică internațională la USM „Aspecte ale dezvoltării

  potențialului economico-managerial în contextul asigurării securității

  naționale”, noiembrie 2018

  - Internațional Roșca P., Aportul investiţiilor străine în

  dezvoltarea economiei Republicii Moldova

  Conferinţă ştiinţifică internaţională „ Universitas europaea: spre o

  societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, ULIM,

  octombrie 2018

  - Internațional Roșca P., Politica de coeziune în UE

  Conferința Științifică Internțională Tomis Constanța, România,

  octombrie 2018 - Internațional

  Burlacu N., Parteneriat public privat- aspectele

  de bază

  Conferința științifică internațională la Universitatea de Stat „Alecu

  Russo” din Bălți „ Aspecte ale dezvoltării potențialului economico-

  managerial în contextul asigurării securității naționale”, mai 2019

  - Internațional Burlacu N., Managementul administrării

  publice-probleme instituționale

  Conferinţă ştiinţifică internaţională „ Universitas europaea: spre o

  societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, ULIM,

  octombrie 2018

  - Internațional

  Burlacu N., Esența economico-managerială

  strategiilor operaționale în cadrul intreprinderii

  industriale

 • 21

  Conferința științifică internațională la USM „Aspecte ale dezvoltării

  potențialului economico-managerial în contextul asigurării securității

  naționale”, noiembrie 2018

  - Internațional

  Blagorazumnaia O., Управленческие

  решения в менеджменте предприятия:

  факторы влияния и модели принятия

  решений

  Conferința științifică internațională la Universitatea de Stat „Alecu

  Russo” din Bălți „ Aspecte ale dezvoltării potențialului economico-

  managerial în contextul asigurării securității naționale”, mai 2019

  - Internațional Blagorazumnaia O., Менеджмент в условиях

  кризиса и риска

  Conferinţă ştiinţifică internaţională „ Universitas europaea: spre o

  societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, ULIM,

  octombrie 2018

  - Internațional

  Pestușco N., Comerłul electronic şi

  întreprinderile virtuale: provocări și

  perspective

  Conferinţă ştiinţifică internaţională „ Universitas europaea: spre o

  societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, ULIM,

  octombrie 2018

  - Internațional Robu E., Нативный сторителлинг как

  способ продвижения бренда

  Conferinţă ştiinţifică internaţională „ Universitas europaea: spre o

  societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, ULIM,

  octombrie 2018

  - Internațional

  Guzun S., Gestiunea echipei manageriale:

  modele de evaluare a echipei şi a rolurilor

  asumate în procesul muncii

  Conferinţă ştiinţifică internaţională „ Universitas europaea: spre o

  societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, ULIM,

  octombrie 2018

  - Internațional

  Barcari I., Segmentarea pieței turismului

  receptiv al Moldovei după scopuri de vizită

  (2010-2017)

  Conferinţă ştiinţifică internaţională „ Universitas europaea: spre o

  societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, ULIM,

  octombrie 2018

  - Internațional

  Trifonova L., Маркетинговая стратегия

  интернационализации высшего образования

  в условиях глобальной конкуренции

  Conferinţă ştiinţifică internaţională „ Universitas europaea: spre o

  societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, ULIM,

  octombrie 2018

  - Internațional

  Țăruș R., Studiul particularităților activității

  companiei de cercetări de marketing pe piața

  Republicii Moldova

  TOTAL 15 15 X

  b) Organizarea activităților științifice

  Denumirea, locul, data Naţional Internaţional Rolul/sarcina în

  organizare

  Masă rotundă – Rolul și misiunea Curtei de Conturi a Republicii Moldova, octombrie

  2018 National - Balan I.

 • 22

  Masă rotundă – Problemele implimentării prevederilor strategiei de dezvoltare a

  turismului „Turism 2020”, Martie 2019 National -

  Gribincea A., Lisa G.,

  Barcari I.

  Conferinţă ştiinţifică internaţională „ Universitas europaea: spre o societate a cunoaşterii

  prin europenizare şi globalizare”, ULIM, octombrie 2018 - Internațional

  Balan I., Burlacu N.,

  Blagorazumnaia O.

  Colocviu CIDEGEF. ULIM National - Lisa G.

  Lecturi economice. Martie 2019. ULIM National - Burlacu N., Balan I.

  TOTAL 4 1 5

  VII. FORMARE PROFESIONALĂ ŞI PERFECŢIONAREA CADRELOR

  a) Formare profesională avansată:

  Studii de: În cadrul ULIM În cadrul altei

  universităţi Peste hotare TOTAL

  Doctorat 9 - - 9

  Postdoctorat - - - -

  Competitori - - - -

  TOTAL 9 9

  b) Formarea continuă a cadrelor:

  Nr.

  d/o

  Nume, prenume grad didactic,

  titlu ştiinţific Locul (oraş, ţară), perioada Tema, subiectul

  Forma instruirii/ perfecţionării

  (stagiu, vizită de documentare,

  schimb de experienţă, traning etc.)

  1. Lisa Galina, conf. univ., dr. Republica Moldova, Chişinău

  septembrie 2018-iunie 2019

  Conform tematicii anunţate de

  AUF stagiu, traning

  2. Balan Igor, conf. univ., dr. Chişinău, Republica Moldova,

  septembrie-octombrie 2018

  Totul pentru Business traning

  Total profesori: 2 X X

 • 23

  VIII. CONDUCEREA TEZELOR / PROIECTELOR DE LICENŢĂ, MASTERAT, DOCTORAT

  Nume, prenume profesor Numărul de proiecte

  licenţă masterat doctorat TOTAL

  Burlacu Natalia, dr. hab., prof.univ. 4 2 3 9

  Roșca Petru, dr. hab., prof. univ. 17 3 2 22

  Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. univ. 12 6 4 22

  Blagorazumnaia Olga, dr., conf. univ. 16 4 - 20

  Pestusco Nina, dr., conf. univ. 18 2 - 20

  Doroș Corina, dr., conf. univ. 6 - - 6

  Robu Elena, dr., conf. univ. 6 14 - 20

  Lisa Galina, dr., conf. univ. 12 - - 12

  Guzun Stela, dr., conf. univ. 16 3 - 19

  Barcari Igor, lector univ. 10 - - 10

  Trifonova Larisa, mg., lec. univ. 8 - - 8

  Țăruș Radu, mg., lector univ. 7 - - 7

  Băeșu Valeriu, dr., conf. univ. 4 3 - 7

  Balan Igor, dr., conf. univ. 4 - - 4

  TOTAL: 140 37 9 186

  IX. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A STUDENŢILOR

  Tipul activităţii Ciclul

  (I, II, III) Denumirea

  Implicare

  (participare, organizare) Nr. de participanţi

  (inclusiv străini)

  Cercuri ştiinţifice

  Licența

  Masterat „Tînărul Antreprenor”

  Burlacu N., dr. hab., prof. univ.,

  Guzun Stela, dr., conf. univ.

  5 masteranzi

  20 studenți

  Licența „Daily Business” Pestușco Nina, dr., conf. univ.,

  Blagorazumnaia O., dr., conf.univ. 10 studenți

  Licența „Marketer” Robu Elena, dr., conf. univ.,

  Țaruș Radu, lec. univ. 7 studenți

  Licența Activitatea de marketing în agenţiile de turism Lisa G., dr., conf. univ.,

  Barcari I., lec. univ. 10 studenți

  Total cercuri ştiinţifice 4 X 52 participanți

 • 24

  Evenimente ştiinţifice naţionale

  Licența,

  Masterat

  1. Sympozia Studentium

  „Dezvoltarea durabilă a economiei și societății

  în era cunoașterii și a globalizării” aprilie 2019

  Pestușco Nina, dr., conf.univ.,

  Guzun Stela, dr., conf.univ.,

  Trifonova Larisa, lec. univ.

  2. Lecturi economice, aprile-mai 2019

  Burlacu N., dr. hab., prof. univ.,

  Gribincea Alexandru, dr.hab., prof. univ.,

  Robu E. dr., conf. univ.,

  Lisa G., dr., conf.univ.,

  Barcari I. lec. univ.,

  32 studenți

  Total conferinţe ştiinţifice naţionale 2 X

  TOTAL Catedra BA, REI, TURISM 2 32 studenți

  X. RELAŢII INTERNAŢIONALE

  1. Acordurile internaţionale încheiate sau preconizate de a fi încheiate:

  Nr.

  Denumirea instituției,

  țara de origine, cu

  care este încheiat

  acordul

  Numele persoanei căreia îi

  aparține inițiativa

  Data încheierii

  acordului

  Obiectul esențial al acordului

  (cooperare științifică, co-

  diplomare, parteneriat în proiect

  internațional)

  Numele persoanei

  responsabile de

  implementarea acordului

  1.

  Total 0

  2. Manifestări internaţionale (ştiinţifico-didactice, extracurriculare) planificare de a fi realizate în cadrul acordurilor sau în afara acestora:

  Nr.

  d/o Denumirea manifestării Data desfăşurării Responsabil

  Instituţia

  finanţatoare

  1

  Total manifestări la catedră BA, REI,TURISM 0

 • 25

  XI. MOBILITATE ACADEMICĂ

  1. Lista profesorilor care vor beneficia de stagii profesionale / vor susţinute un curs de lecţii în centrele universitare sau academice

  internaţionale:

  Nr.

  d/o Nume, prenume, funcţia Locul, instituţia, perioada

  Denumirea

  stagiului / cursului

  Organizaţia

  finanţatoare

  Catedra BA, REI,TURISM

  1.

  Total la catedră BA, REI, TURISM 0

  2. Lista profesorilor din centrele universitare sau academice de peste hotarele RM care vor vizita ULIM în scopuri didactice (susţinerea unui

  curs de lecţii, unui seminar, mese rotunde etc.):

  Nr.

  d/o Nume, prenume, funcţia Instituţia şi ţara de origine, perioada

  Denumirea manifestării şi

  forma acesteia

  Organizaţia

  finanţatoare

  1.

  Total la catedră BA, REI,TURISM 0

  3. Lista studenţilor (ciclul I, II, III) care vor beneficia de burse de studii în diverse centre universitare de peste hotarele RM / şcoli de vară:

  Nr.

  d/o Nume, prenume, anul de studii Locul, instituţia gazdă, perioada bursei Tipul bursei, grantului

  Organizaţia

  finanţatoare

  Catedra BA, REI,TURISM

  1.

  Total la catedră BA, REI,TURISM 0

 • 26

  XII. GESTIONAREA PROIECTELOR INTERNAŢIONALE

  Denumirea proiectului,

  enumerarea partenerilor

  Tipul finanţării

  (naţional, european,

  bilateral)

  Coordonare

  (descriere acţiuni)

  Participare

  (descriere activităţi)

  TOTAL 0 -

  XIV. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

  a) Lansări de carte:

  Nr. Denumirea cărții lansate Data, locul manifestației Numărul de studenți

  participanți

  Informație despre

  diseminare

  1

  Total catedră

  BA, REI, TURISM 0

  b) Mese rotunde:

  Nr. Denumirea mesei rotunde Data, locul manifestației Numărul de studenți

  participanți

  Informație despre

  diseminare

  1. Masă rotundă – Rolul și misiunea Curtei

  de Conturi a Republicii Moldova octombrie 2018, ULIM 12 Blog, FB

  2.

  Masă rotundă – Problemele

  implimentării prevederilor strategiei de

  dezvoltare a turismului „Turism 2020”

  Martie 2019 20 Blog, FB

  Total catedră

  BA, REI, TURISM 2

 • 27

  b) Promovarea imaginii instituţionale în publicaţii, emisiuni TV şi radio:

  Nr. Numele, prenumele

  profesorului

  Denumirea produsului mediatic (emisiune, TV,

  Radio, articol ziar, revistă/portal stiri, blog etc.) Data, locul participării Informație despre diseminare

  1 Balan Igor Blogul catedrei Pe parcursul anului Avize, evenimente, poze, noutăţi etc.

  2 Robu Elena Blogul catedrei Pe parcursul anului Avize, evenimente, poze, noutăţi etc.

  3 Țăruș Radu Site facultății Pe parcursul anului Avize, evenimente, poze, noutăţi etc.

  Total Catedră BA,

  REI,TURISM 3 X X

  c) Activităţi culturale cu studenţii:

  Nr. Denumirea activității culturale Data, locul activității

  Numărul de

  studenți

  participanți

  Informație despre

  diseminare

  1 Vizita industrială IM „Jolly Alon S.A. 15 Blog, FB

  2 Vizita industrială Business Center 15 Blog, FB

  3 Vizita industrială Camera Înregistrării de Stat 15 Blog, FB

  4 Vizitarea muzeelor Pe parcursul anului, conform programului 25 Blog, FB

  Vizitarea teatrelor Pe parcursul anului, conform programului 25 Blog, FB

  Participarea la expoziţii Pe parcursul anului, conform programului 25 Blog, FB

  Total BA, REI,

  TURISM 6 6 120 X

  d) Alte activităţi:

  1. Vizitarea expozițiilor organizate de „MOLDEXPO”:

  - Farmer (17.10.2018 - 20.10.2018);

  - Moldagrotech (17.10.2018 - 20.10.2018);

  - Fabricat în Moldova (30.01.2019 - 03.02.2019);

  - Tourism. Leisure. Hotels (07.02.2019 - 10.02.2019);

  - Expovin Moldova (22.02.2019 - 24.02.2019);

  - Packaging. Depot (16.05.2019 - 19.05.2019) etc.

 • 28

  XV. IMPLEMENTAREA MISIUNII SERVICII PENTRU SOCIETATE / PROGRAMELOR DE STUDII ŞI PARTENERIATE CU AGENŢII

  ECONOMICI NAŢIONALI ŞI INTERNAŢIONALI, INSTITUŢII, ORGANIZAŢII Ş.A. ENTITĂŢI

  Nr. Denumirea instituţiei-partener –

  naţional/internaţional Obiectul parteneriatului

  Numărul de studenţi

  implicaţi/beneficiari

  Informaţie despre

  impact/diseminare

  1 Camera de comerț și industrie a Republicii Moldova Stagiu de practică 2

  2 S.R.L. „TERMOGAZGRUP” Stagiu de practică 2

  3 MIEPO Stagiu de practică 2

  4 Institutul Național de Metrologie Stagiu de practică 2

  5 S.R.L. „Vitalite-Mihaela” Stagiu de practică 2

  6 S.R.L. „S&D SERVICE” Stagiu de practică 2

  7 S.R.L. „Opticont Grup” Stagiu de practică 3

  8 S.R.L. „Nova Event” Stagiu de practică 3

  9 S.R.L. „Inter Nisimex” Stagiu de practică 2

  10 S.R.L. „Unicaps” Stagiu de practică 2

  11 S.R.L. „Big-Baghira” Stagiu de practică 2

  12 S.R.L. „Sumaral-Racing” Stagiu de practică 2

  13 S.R.L. „Enogroup” Stagiu de practică 2

  14 S.R.L. „AlfaSoft” Stagiu de practică 2

  Total catedră BA, REI,TURISM 14 30

  XVI. PROPUNERI PENTRU OFERIREA DISTINCŢIILOR

  a) De stat:

  b) Academice / Știinșifice: —

  Şef catedră

  Balan Igor, dr., conf. univ.

  Decan,

  Baeşu Valeriu, dr., conf. univ.

  L.Ş. Facultate


Recommended