+ All Categories
Home > Documents > STRUCTURA ACTIVITĂȚII INTER-TRANS-EXTRACURRICULARE

STRUCTURA ACTIVITĂȚII INTER-TRANS-EXTRACURRICULARE

Date post: 10-Jan-2016
Category:
Upload: maya
View: 78 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
STRUCTURA ACTIVITĂȚII INTER-TRANS-EXTRACURRICULARE. GR Ă DINI Ț A CU PROGRAM PRELUNGIT ,, MĂmĂruȚa CLUJ-NAPOCA Profesor silaghi dorina nedelia. ” S ă ș tii mai multe, s ă fii mai bun”. Dăruim o jucărie. Structura acti vităț ii inter-trans-extracurriculare. - PowerPoint PPT Presentation
Embed Size (px)
of 7 /7
STRUCTURA ACTIVITĂȚII INTER-TRANS-EXTRACURRICULARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MĂmĂruȚa CLUJ-NAPOCA Profesor silaghi dorina nedelia Să știi mai multe, să fii mai bun”
Transcript
Page 1: STRUCTURA ACTIVITĂȚII  INTER-TRANS-EXTRACURRICULARE

STRUCTURA ACTIVITĂȚII INTER-TRANS-

EXTRACURRICULARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT,,MĂmĂruȚa

CLUJ-NAPOCAProfesor silaghi dorina nedelia

”Să știi mai multe, să fii mai bun”

Page 2: STRUCTURA ACTIVITĂȚII  INTER-TRANS-EXTRACURRICULARE

Dăruim o jucărie

Page 3: STRUCTURA ACTIVITĂȚII  INTER-TRANS-EXTRACURRICULARE

Structura activității inter-trans-extracurriculare

 • Coordonator proiect/activitate: Prof.Silaghi Dorina Nedelia

• Titlul proiectului/activităţii : Dăruim o jucărie ( activitate umanitară )

•  • Denumirea organizaţiei : Grădinița de la Pata -Rât– copii cu

probleme materiale 

Page 4: STRUCTURA ACTIVITĂȚII  INTER-TRANS-EXTRACURRICULARE

Analiza SWOT:

• Puncte tari: • - dezvoltarea simtului civic• - buna colaborare si realizarea de parteneriate umanitare• - implicarea in activitati a copiilor si a cadrelor didactice in vederea

atingerii unor obiective umanitare• Puncte slabe:• - neimplicarea parintilor in activitate din cauza serviciului• - reticenta fata de astfel de activitati organizate • - cadru restrans de resurse financiare• Oportunităţi:• - implicarea comitetului de parinti• - amploarea efectelor activitatilor umanitare• -dorinta doamnelor educatoare pentru implicarea in astfel de activitati• Ameninţări:• - criza de timp a parintilor• - multitudinea ofertelor de acest fel inainte Sarbatorilor Pascale duce

la o scadere a implicarii financiare

Page 5: STRUCTURA ACTIVITĂȚII  INTER-TRANS-EXTRACURRICULARE

• Obiectivul general: să se implice in organizarea unei activitatăți caritabile

• Grupul ţintă: 24copii, părinți, cadre didactice• Relevanţa proiectului: conștientizare copiilor a necesității

ajutorării altor copii cu probleme financiare • Descrierea activităţilor: copiii au pregatit de acasă pachete

cu jucării și chiar hăinuțe ,pe care le-au adus la grădiniță.Apoi impreună cu un grup mai restrâns de copii ne-am deplasat la Grădinița de la Pata Răt și am dus pachetele.Copiii au fost foarte surprinși când au văzut condițiile în care invață copiii de rromi și au dorit să fie o zi alături de ei.

 

 

 

Page 6: STRUCTURA ACTIVITĂȚII  INTER-TRANS-EXTRACURRICULARE

• Rezultate: s-au strâns multe pachete ,părinții au fost foarte incântați de această inițiativă venită chiar cu o săptămână inainte de Paști.De aici poate și succesul acestei acțiuni.

• Indicatori de impact: Grădinița este primul impact al copilului cu mediul educațional ,este locul unde copiii acumulează un volum important de cunoștințe, se modelează personalitatea acestora .

• Evaluare/ autoevaluare: Cadrele didactice de la grupă s-au implicat foarte mult in atingerea obiectivelor acestei activități caritabile, rezultatatele fiind unele pozitive in final.

Page 7: STRUCTURA ACTIVITĂȚII  INTER-TRANS-EXTRACURRICULARE

Dăruim o jucărie !!!


Recommended