+ All Categories
Home > Documents > Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

Date post: 01-Jun-2018
Category:
Upload: cosmin-manolache
View: 232 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 43

Transcript
 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  1/43

  -Sondaje -

  Rolul Voluntariatului in Dezvoltarea

  personala

  Student:Manolache Cosmin Marius

  Grupa:104

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  2/43

  Introducere

  Tema sondajului este specificat i n titlul chestionarului i anume rolul voluntariatului n dezvoltarea personal i influen a acestuia din perspectiva voluntarului ca respondent.

  Obiectivele Sondajului:1.Parerea voluntarilor cu privire la activitate pe care o desf oar2.Dorin a i motiva iile acestora de a se implica n activit i de voluntariat 3.Beneficiile ob inute de oluntari n urma activit ii desf urate

  Definirea Popula iei i culegerea datelor

  Popula ia este reprezentat de membrii !indicatului !tuden ilor din "ibernetic ce este de

  apro#imativ 12$ de membrii activi din care s%a e#tras un e antion de &$ de subiec i care au ales s completeze chestionarul n cauz pentru a asi'ura reprezentativitatea ace ti respondent nu aufost ale i( chestionarul realiz)ndu%se online prin accesarea unui lin* n perioada 1+%31 decembrie2$1&.

  Chestionar

  "hestionarul debuteaz cu ntrebri simple ale cror dificultate cre te succesiv i s%au evitat ntrebrile personale pentru a nu strni dezinteresul participan ilor. ,n cadrul chestionarului sere'sesc ntrebri 'ril( cu scale de evaluare(ordinale( i matrice de rspuns ce au fost codificatecorespunztor n !P!! cele simple reprezent)nd o sin'ur variabil( iar cele comple#e fiind

  mpr ite n numrul de variabile necesare pentru a acoperi toate variantele de rspuns posibile.

  npr irea chestionarului:

  -1%-&titudinea fa de voluntariat-/%-0 Disponibilitatea timpului n folosul voluntariatului-%-1/ otiva ii i scopul desf urrii activit ii -10%-1+ ,ntrebri factuale

  Chestionar Rolul Voluntariatului in Devoltarea personala

  -1. "e parere aveti despre activitatea de voluntariata4 foarte bunab4 bunac4 satisfacatoared4 nesatisfacatoare

  -2. Pe o scala de la 1 la / cat de importanta credeti ca este activitatea de voluntariat pentru taranoastra-3. 5rdonati beneficiarii de mai jos in urma activitatii de voluntariat.

  a4 !ocietateab4 oluntarul

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  3/43

  c4 5r'anizatiad4 Publicul tinta catre care e directionata activitatea

  -&. 5donati in functie de importanta benficiile aduse de activitatea de voluntariata4 e#perientab4 cunostiinte

  c4 statisfactied4 dezvoltare personala-/. 6n medie(cate ore pe saptamana dedicati activitatii de voluntariat-0. De cat timp desfasurati o activitate de voluntariat

  a4 lunab4 3% 0 lunic4 0 luni% 1 and4 peste un an

  -. 7valuati nivelul competentelor dezvoltate in cadrul activitatii de voluntariat.a4 responsabilitateb4 dezvoltarea competentelor profesionale

  c4 creativitated4 competente sociale- 8. 6n functie de importanta lor ordonati crieteriile de ale'ere a activitatii de voluntariat.

  a4 adau'area activitatii de voluntariat ca e#perienta in "b4 cunostiinte dobanditec4 e#perientad4 sa ajut oamenie4 afilierea cu renumele or'anizatiei

  -+. "redeti ca input%ul dumneavoastra ca voluntar depaseste output%ul activitatii desfasuratea4 Dab4 9u

  -1$. Pe o scala de la 1 la / care este influenta activitatii de voluntariat asupa dezvoltariipersonale-11. "are sunt competentele specifice cele mai importante dezvoltate

  a4 redactare de documenteb4 scrierea de proiectec4 contabilitate primarad4 'estionarea de fondurie4 documentaref4 or'anizare de evenimente'4 lucrul cu diverse tehnnolo'ii moderne

  -12. 7valuati importanta urmatorilor factori in dezvoltarea personala.a4 relationarea cu noi oameni si aflare unor noi opiniib4 observarea propriilor defecte si corectarea acestorac4 casti'area increderii in sined4 dorinta de a schimba ceva in mai bine

  -13. 7valuati nivelul de dezvoltare a competentelor 'enerale dezvoltate pe parcursul activitatiide voluntariat.

  a4 buna 'estionare a timpului de lucrub4 comunicare in scris sau verbalc4 relationare cu sponsori : autoritati : mass%mediad4 abilitatea de ne'ocieree4 rezolvarea de probleme

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  4/43

  f4 abilitati de leadership'4 lucrul in echipah4 'estionarea conflictelor

  -1&. 7valuati in functie de nivelul de dezvoltare a aptitudinilor in urma activitatii de voluntariaturmatoarele.

  a4 atitudinea fata de cei din jurb4 civism si participare la viata publicac4 tolerantad4 deschidere culturalae4 altruismulf4 alternative la recompensele materiale

  -1/. "are credeti ca sunt principalele obstacolele in calea dezvoltarii personalea4 necon tientizarea procesuluib4 lipsa de motivatiec4 e'oismuld4 lipsa unui cadru structurat care s ncurajeze evolu ia

  e4 i'noranta-10. edia din ultima sesiune;-1. ediul de provenienta;

  a4 enul;a4 masculinb4 femininec4

  !nalia individual a "ntrebrilor

  Prima ntrebare -1 a chestionarului a avut ca scop aflarea prerii responden ilor cu privire laactivitatea de voluntariat.

  Din tabelul de mai sus ce con ine frecven ele rspunsurilor pentru variabila ce nre'istreaz tipul prerii studen ilor cu privire la activitatea de voluntariat( putem observa c cei mai mul i responden i au o prere bun despre activitatea de voluntariat( reprezent)nd 0(/? din

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  5/43

  responden i.Doar 2/? dintre responden i au o prere foarte bun i (/? au o prere satisfctoare. 9iciunul dintre responden i nu a rspuns 9esatifctor la aceast ntrebare.

  ,ntrebarea -2;Pe o scala de la 1 la / cat de importanta credeti ca este activitatea de voluntariatpentru tara noastra

  Putem observa c media acestei variabile are valoarea de &(13 aceasta reprezent)nd calificativulmediu acordat de responden i cu privire la importan a activit ii de voluntariat n =omania.Dintre

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  6/43

  responden i &2(/? au acordat calificativul &( n timp ce 2$? au acordat calificativ sub & i doar 3(/ au oferit calificativul ma#im.

  ,ntrebarea -3;5rdonati beneficiarii de mai jos in urma activitatii de voluntariat.@!ocietatea(oluntarul(5r'anizatia(Publicul tinta cate care e directionata activitatea4

  ceast ntrebare pentru a putea fi analizat n !P!! trebuie mprtit n patru variabilecorespondente celor patru variante de rspuns puse la dispozi ia responden ilor.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  7/43

  "ea mai bun metod de analiz a acestei ntrebri este compararea mediilor variabilelorindividuale(iar ntrebarea fiind una cu ordonare cresctoare a variantelor( variabila cu media ceamai mic este cea care ocup primul loc.

  ,n cazul de fa variabila cu media cea mai mic este oluntarul ales ca prima variant de

  rspuns de &$? dintre responden i(urmtorea variant aleas este Publicul int ctre care este direc ionat activitatea urmat de 5r'aniza ia non%'uvernamental(iar ultima este !ocietatea.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  8/43

  Tabele cu analiza fiecrei variabile componente

  ,ntrebarea -& ; 5donati in functie de importanta benficiile aduse de activitatea de voluntariat

  ceast ntrebare are aceea i structur ca anterioara deci este mpr it tot n patru variabile pentru fiecare variant de rspuns pe care le voi analiza mpreun.

  Din tabelul de mai sus observm prin compararea mediilor c varianta cea mai bine clasat estedezvoltarea personal cu &(/? dintre responden i clas)nd%o pe primul loc(cea de%a doua pozi ie este ocupat de e#perien (urmat de cuno tiin e i satifac ie( deci dezvoltarea personal este cel mai important beneficiu adus de activitatea de voluntariat.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  9/43

  Tabele cu analiza fiecrei variabile componente

  ,ntrebarea -/;6n medie(cate ore pe saptamana dedicati activitatii de voluntariat

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  10/43

  5) In medie,cate ore pe saptamana dedicati activitatii de voluntariat?

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

  Valid 2 3 7,5 7,5 7,5

  3 3 7,5 7,5 15,0

  4 13 32,5 32,5 47,5

  5 2 5,0 5,0 52,5

  6 3 7,5 7,5 60,0

  7 3 7,5 7,5 67,5

  8 4 10,0 10,0 77,5

  9 7 17,5 17,5 95,0

  10 1 2,5 2,5 97,5

  11 1 2,5 2,5 100,0

  Ttal 40 100,0 100,0"ei mai mul i responden i au declarat c acord 2%8 activit ii de voluntariat(reprezent)nd (/ din numrul total al celor chetiona i.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  11/43

  Dintre responden i 02(/ desf oar activitate de voluntariat ca membru activ de mai mult de un an((/? intre 0 luni%1 an i 3$? desf oara activitate de voluntariat ca membru activ de mai pu in de 0 luni. ,n concluzie ajoritatea persoanelor intervievate desf oar activitate de voluntariat de mai mult de un an.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  12/43

  ,ntrebare -;7valuati nivelul competentelor dezvoltate in cadrul activitatii de voluntariat.

  Pentru evaluarea competen elor dezvoltate n urma activit ii de voluntariat i ierarhizarea acestora am folosit media fiecrei variabile ob inute din mpr irea ntrebrii ini iale pe variante

  de rspuns( medie mai mare rezult o pozi ie mai bun n clasament.stfel putem observa uncalificativ mediu 8(// din 1$ pentru compenten ele sociale urmat de calificativul 8 pentruresponsabilitate( (/8 pentru creativitate i (23 pentru dezvoltarea compente elor profesionale.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  13/43

  7valu)nd individual fiecare variabil putem observa c pentru variabila responsabilitate /$?dintre responden i au oferit calificative ntre & i 8 (iar restul de /$? + i 1$( pentru variabila

  creativitate 0$? dintre responden i au oferit calificative ntre 2 i 8 i doar &$? + i 1$( variabila dezvoltarea competen elor profesionale este mpr it n 2(/? rspunsuri ntre 3 i 8( 2(/? rspunsuri de + i 1$.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  14/43

  ,ntrebarea -8;6n functie de importanta lor ordonati criteriile de ale'ere a activitatii de

  voluntariat

  .

  ceast ntrebare a fost mpr it n / variabile pe care le vom analiza i ierarhiza mpreun prin compararea mediilor acestora( variabila cu media cea mai mic fiind cea care ocup primapozi ie ele fiind ordonate cresctor.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  15/43

  Prima pozi ie este ocupat de variabila cuno tiin e dob)ndite cu media de 2(1$ i 8& de puncte ob inute ceea ce reprezint criteriul principal de ale'ere al activit ii de voluntariat( cel de%al doilea criteriu ca importan este e#perien a cu o medie a rspunsurilor de 2(&2 i + de puncte(n continuare n ordinea mediilor avem ajutarea oamenilor cu o medie de 3 i 12$ puncte( adu'areaactivit ii de voluntariat n " cu media 3(/2 i 1&1 puncte( iar pe ultimul loc avem afilierea cu renumele or'aniza iei cu media de 3(+/ i 1/8 puncte.

  ,ntrebarea -+; "redeti ca input%ul dumneavoastra ca voluntar depaseste output%ul activitatiidesfasurate

  Aa aceast ntrebare &/? dintre responden i au spus c input%ul lor ca voluntar dep e te output% ul activit ii( n timp ce //? au spus c input%ul nu dep e te output%ul.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  16/43

  ,ntrebarea -1$;Pe o scala de la 1 la / care este influenta activitatii de voluntariat asupradezvoltarii personale

  Tabelul de mai sus ne ofer posibilitatea de a observa c media variabilei atribuite ntrebrii -1$este de &(3$ ce este un scor ridicat pentru influen a activit ii de voluntariat asupra dezvoltrii personale(&(/? dintre responden i au acordat un scor de 3 i & pe c)nd /2(/? scorul ma#im de /. Deci n opinia studen ilor voluntari activitatea de voluntariat are o mare influen asupra dezvoltrii personale media fiind apropiata de scorul ma#im posibil.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  17/43

  ,ntrebarea -11;"are sunt competentele specifice cele mai importante dezvoltate

  Tabelul de mai sus reflect ierarhia op iunilor variabilelor ob inute din scindarea ntrebrii -8 astfel or'anizarea de evenimente cu o medie de 8(32 ocup prima pozi ie( cea de%a doua pozi ie este ocupat de documentare cu o medie de 8($3urmat de scrierea de proiecte medie ($/redactare de documente medie 0(+/ lucrul cu diverse tehnolo'ii moderne medie 0(3'estionarea de fonduri medie 0(2$ contabilitate primar medie /(23.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  18/43

  Pentru variabila redactare de documente 0(/? dintre responden i au oferit calificative sub 8 i 32(/? calificative de + i 1$ media fiind 0(+/.

  Pentru variabila scrierea de documente (/? dintre responden i calificative ntre 3%8 22(/?calificative de + i 1$ cu media de ($/.

  ariabila contabilitate primar este mpr it n 8(/? responden i cu calificative ntre 1%8 i 12(/? cu calificative de + i 1$ cu media de /(23.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  19/43

  =esponden ii variabilei documentare sunt mpr i i n /$? ce au oferit calificative ntre &%8 i /$? ce au oferit calificative de + i 1$ cu media 8($3.

  Pentru variabila or'anizare de evenimente sunt /$? dintre responden i au rspuns cu uncalificativ ntre &%8 restul de /$? calificative de + i 1$ cu media de 8(32.

  Pentru variabila lucrul cu diverse tehnolo'ii moderne 0(/? au oferit un calificativ ntre 1%8 irestul de 32(/ au oferit calificative de + i 1$ cu medie 0.3.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  20/43

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  21/43

  ,ntrebarea -12; 7valuati importanta urmatorilor factori in dezvoltarea personala.

  Din tabelul de mai sus reiese ierarhizarea variabilelor componente ale ntrebrii -12( astfel princompararea mediilor avem urmtorul clasament cu primul loc c) ti'area ncrederii n sine cumedia de 8(08 fiind cel mai important factor urmat de rela ionarea cu noi oameni i aflarea unor noi opinii cu media 8(//dorin a de a schimba ceva n mai bine cu media 8(3$ iar pe ultimapozi ie observarea propriilor defecte i corectarea acestora cu media 8($.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  22/43

  =esponden ii rela ionarea cu noi oameni i aflarea unor noi opinii sunt mpr i i n &$? ce au oferit calificative ntre 2%8 i 0$? ce au oferit calificative de + i 1$ cu media 8(//.

  Pentru variabila c) ti'area ncrederii n sine sunt 3$? dintre responden i au rspuns cu un calificativ ntre 2%8 restul de $? calificative de + i 1$ cu media de 8(08.

  Pentru variabila observarea propriilor defecte i corectarea acestora /$? au oferit un calificativntre 2%8 i restul de /$ au oferit calificative de + i 1$ cu medie 8($.

  ariabila dorin a de a schimba ceva n mai bine n &2(/? responden i cu calificative ntre 2%8 i /(/? cu calificative de + i 1$ cu media de 8(3$.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  23/43

  ,ntrebarea -13;7valuati nivelul de dezvoltare a competentelor 'enerale dezvoltate pe parcursulactivitatii de voluntariat.

  Din tabelul de mai sus reiese ierarhizarea variabilelor componente ale ntrebrii -13( astfel princompararea mediilor avem urmtorul clasament cu primul loc lucrul n echip cu media 8(8fiind cel mai important factor urmat de abilit i de leadership cu media 8(18 buna 'estionare atimpului de lucru cu media 8($$rezolvarea de probleme cu media (+8comunicare n scris sauverbal cu media (88'estionarea conflictelor cu media (83rela ionarea cusponsori:autorit i:mass%media cu media de (0/ iar pe ultima pozi ie abilitatea de ne'ociere cu media (18.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  24/43

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  25/43

  =esponden ii ce au evaluat variabila lucrul n echip sunt mpr i i n 2(/? ce au oferit calificative ntre &%8 i 2(/? ce au oferit calificative de + i 1$ cu media 8(8 .

  Pentru variabila abilit i de leadership sunt &/? dintre responden i au rspuns cu un calificativ ntre 2%8 restul de //? calificative de + i 1$ cu cu media 8(18.

  Pentru variabila buna 'estionare a timpului de lucru /$? au oferit un calificativ ntre 3%8 i restulde /$ au oferit calificative de + i 1$ cu media 8($$.

  ariabila rezolvarea de probleme n /2(/? din cazuri responden i au acordat calificative ntre 3%8i &(/? cu calificative de + i 1$ cu media (+8.

  =esponden ii variabilei comunicare n scris sau verbal sunt mpr i i n /(/? ce au oferit calificative ntre 3%8 i &2(/? ce au oferit calificative de + i 1$ cu media (88.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  26/43

  Pentru variabila 'estionarea conflictelor 02(/? dintre responden i au rspuns cu un calificativntre 3%8 restul de 3(/? calificative de + i 1$ cu media (83.

  Pentru variabila rela ionarea cu sponsori:autorit i:mass%media /(/? au oferit un calificativ ntre 1%8 i restul de &2(/ au oferit calificative de + i 1$ cu media de (0/.

  Pentru variabila abilitatea de ne'ociere 0(/? au oferit un calificativ ntre 1%8 i restul de 32(/ auoferit calificative de + i 1$ cu media (18.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  27/43

  ,ntrebarea -1&; 7valuati in functie de nivelul de dezvoltare a aptitudinilor in urma activitatii de

  voluntariat urmatoarele.

  Tabelul de mai sus reflect ierarhizarea variabilelelor ob inute din ntrebarea -1& astfel primavariabil cu cea mai mare medie (83 este atitudinea fa de cei din jur( urmtorea variabil dinclasament este altruismul cu media (8$(n continuare clasamentul este toleran a cu media

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  28/43

  (03(civism i participare cu media (/8(deschidere cultural cu media (&8(alternative larecompensele materiale cu media 0(+8.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  29/43

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  30/43

  ,ntrebarea -1/;"are credeti ca sunt principalele obstacolele in calea dezvoltarii personale

  Din tabelul de mai sus prin compararea mediilor celor / variabile componenta ale ntrebriiobservm c variabila cu cea mai mica medie este cea care ocup primul loc n clasament lipsade motiva ie cu media de 2(&3 si +8 de puncte urmat n continuare de necon tientizarea procesului(e'oismul(i'noran a(lipsa unui cadru structurat care s ncurajeze evolu ia.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  31/43

  ,ntrebarea -10;edia din ultima sesiune;

  edia mediei din ultima sesiune a responden ilor este de (1.

  ,ntrebarea -1;ediul de provenienta;

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  32/43

  ediul de provenien al responden ilor este preponderent urban n propor ie de /(0?.

  ,ntrebarea -18;nul de studiu;

  !tuden ii responden i sunt n procent de /$? din anul 2(3/? din anul 3 i 1/? din anul 6 ,ntrebarea -1+;

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  33/43

  =esponden ii sunt n propor ie de //? de 'en feminin i n propor ie de &/? de 'en masculin.

  !#OV!

  Prin acest test mi propun s vd dac e#ist diferen e semnificative ntre anii de studii n ceea ceprive te numrul de ore dedicat activit ii de voluntariat.

  ariabila factor care mparte e antionul n 3 'rupe;nul de studiu.

  ariabila numeric;9umrul mediu de ore dedicat activit ii de voluntariat.

  Descriptives

  5! "n medie,cate re #e $a#tamana dedicati activitatii de vluntariat%

  & 'ean (td) *eviatin (td) +rrr

  95 Cn-idence "nterval -r 'ean

  'inimum 'a.imu/er und ##er und

  1 6 5,33 2,066 ,843 3,17 7,50 4

  2 20 6,05 2,762 ,618 4,76 7,34 2

  3 14 5,64 2,499 ,668 4,20 7,09 2

  Ttal 40 5,80 2,534 ,401 4,99 6,61 2

  Din tabelul Descriptives observm c sunt 6 de respondeni n anul I, 20 n anul II i14 n anul III . Media numrului de ore dedicate activitii de voluntariat este de!,"" n anul I, 6,0! n anul II i !,64 n anul III. Media total este de !,#.

  Test of Homogeneity of Variances

  5! "n medie,cate re #e $a#tamana dedicati activitatii

  de vluntariat%

  /evene (tati$tic d-1 d-2 (i)

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  34/43

  Prin testul Aevene @$.3084 s%a verificat e'alitatea varianCelor n eantion.

  6potezele;

  $$; $12E$22E$32

  $1; $12F$22F$32

  aloarea lui !i'.E $.308 este mai mare dec)t $.$/( ceea ce nseamn c se accept ipoteza nul(

  care spune c varianCele sunt e'ale. adar( testul 95 este concludent i prezint

  urmtoarele rezultate;

  ANOVA

  5! "n medie,cate re #e $a#tamana dedicati activitatii de vluntariat%

  (um - (quare$ d- 'ean (quare F (i)

  eteen ru#$ 2,902 2 1,451 ,217 ,806

  itin ru#$ 247,498 37 6,689

  Ttal 250,400 39

  6potezele;

  $$; $G1E$G2E$G3

  $1; $G1F$G2F$G3

  % H E $(21

  % !i'. E $.8$0 I $.$/

  !e accept ipoteza nul( care susCine e'alitatea mediilor i putem afirma c nu e#ist diferenCe

  semnificative ntre mediile fcute pe baza anilor de studio

  Post Joc Tests

  ultiple !omparisons

  5! "n medie,cate re #e $a#tamana dedicati activitatii de vluntariat%

  /(*

  "! 18! nul de $tudiu ! 18! nul de $tudiu

  'ean *i--erence

  ":! (td) +rrr (i)

  95 Cn-idence "nterval

  /er und ##er u1 2 :,717 1,204 ,555 :3,16 1

  3 :,310 1,262 ,808 :2,87 2

  2 1 ,717 1,204 ,555 :1,72 3

  3 ,407 ,901 ,654 :1,42 2

  3 1 ,310 1,262 ,808 :2,25 2

  2 :,407 ,901 ,654 :2,23 1

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  35/43

  %n tabelul post &oc putem observa di'erenele dintre medii, iar valorile (i). mai maridec*t 0.0! demonstrea+ c di'erenele sunt nesemnicative.%n )racul de mai -os se poate observa c media numrului de ore dedicateactivitii de voluntariat este cel mai ridicat n ca+ul respondenilor din anul II i celmai sc+ut pentru respondenii din anul I.

  eans "lots

  !#OV!Prin testul urmtor doresc s vd dac e#is diferen e semnificative ntre anii de studiu n ceea ce

  priveste importan a activit ii de voluntariat.

  ariabila factor ce mparte e antionul n 3 'rupe i anume anul de studiu.

  ariabila numeric nota acordat pentru importan a activit ii de voluntariat.

  Descriptives

  2! Pe $cala de la 1 la 5 cat de im#rtanta credeti ca e$te activitatea de vluntariat #entru tara na$tra%

  & 'ean (td) *eviatin (td) +rrr

  95 Cn-idence "nterval -r 'ean

  'inimum 'a.imu/er und ##er und

  1 6 4,50 ,837 ,342 3,62 5,38 3

  2 20 4,25 ,639 ,143 3,95 4,55 3

  3 14 3,79 1,051 ,281 3,18 4,39 2

  Ttal 40 4,13 ,853 ,135 3,85 4,40 2

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  36/43

  Din tabelul Descriptives observm c sunt 0 de respondenCi n anul 6( 2$ n anul 66 i 1& n anul

  666 . edia calificativului oferit activit ii de voluntariat este de &(/ n anul 6( &(2/ n anul 66 i

  3(+ n anul 666. edia total este de &(13.

  Test of Homogeneity of Variances

  2! Pe $cala de la 1 la 5 cat de im#rtanta credeti ca

  e$te activitatea de vluntariat #entru tara na$tra%

  /evene (tati$tic d-1 d-2 (i)

  2,139 2 37 ,132

  6potezele;

  $$; $12E$22E$32

  $1; $12F$22F$32

  !i'E$(132I$($/ %Iacceptm ipoteza nul deci varin ele sunt e'ale.

  ANOVA

  2! Pe $cala de la 1 la 5 cat de im#rtanta credeti ca e$te activitatea de vluntariat #entru

  tara na$tra%

  (um - (quare$ d- 'ean (quare F (i)

  eteen ru#$ 2,768 2 1,384 2,000 ,150

  itin ru#$ 25,607 37 ,692

  Ttal 28,375 39

  6potezele;

  $$; $G1E$G2E$G3

  $1; $G1F$G2F$G3

  % H E 2

  % !i'. E $.1/$ I $.$/

  !e accept ipoteza nul( care susCine e'alitatea mediilor i putem afirma c nu e#ist diferenCe

  semnificative ntre mediile calificativelor oferite cu privire la activitatea de voluntariat pe anii de

  studiu."ost Hoc Tests

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  37/43

  ultiple !omparisons

  2! Pe $cala de la 1 la 5 cat de im#rtanta credeti ca e$te activitatea de vluntariat #entru tara na$tra%

  /(*

  "! 18! nul de $tudiu ! 18! nul de $tudiu

  'ean *i--erence

  ":! (td) +rrr (i)

  95 Cn-idence "nterval

  /er und ##er u

  1 2 ,250 ,387 ,523 :,53 1

  3 ,714 ,406 ,087 :,11 1

  2 1 :,250 ,387 ,523 :1,03

  3 ,464 ,290 ,118 :,12 1

  3 1 :,714 ,406 ,087 :1,54

  2 :,464 ,290 ,118 :1,05

  Din tabelul de mai sus datorit valorilor !i' mai mari de $($/ diferen ele sunt nesemnificative.

  "alificativele despre activitatea scad pe msur ce anul de studiu din care face parte respondentulcre te.

  $este pentru e antioane independente

  14Holosim ntrebarea -1$ mpreun cu mediul de reziden al respondentului pentru a vedea

  dac e#ist diferen e n parerea cu privire la influen a activit ii de voluntariat asupra dezvoltrii personale.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  38/43

  Persoanele cu provenien din mediul urban au oferit un calificativ mediu de &(32 pe c)nd

  persoanele ce provin din mediul rural au oferit un calificativ de &(22.Deoarece nivelul de seminifica ie este de $($ mai mare decat $($/ se accept ipoteza e'alit ii

  dispersiilor0/1

  X

  2

  X

  .

  24Holosind variabila cu cea mai mare medie de la ntrebarea -1& i anume atitudinea fa de cei din jur dorim s aflm dac e#ist diferen e pe se#e cu privire la aceast variabil.

  #roup $tatistics

  19! enul; & 'ean (td) *eviatin (td) +rrr 'ean

  14! atitudinea -ata de cei din

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  39/43

  testului !i'E$(82I$($/ putem spune c se accept ipoteza nul J$;1

  X

  E2

  X

  deci dispersiilesunt e'ale.

  34Pentru ntrebarea -12 am vrut s vd dac e#ist diferen e pe se#e privind importan a

  rela ionrii cu noi oameni i aflarea unor noi opinii.

  #roup $tatistics

  19! enul; & 'ean (td) *eviatin (td) +rrr 'ean

  12! relatinarea cu ni

  ameni $i a-lare unr ni

  #inii +valuati im#rtanta

  urmatrilr -actri in

  de=vltarea #er$nala)!

  1 18 8,11 2,423 ,571

  2 22 8,91 1,306 ,278

  Persoanele de 'enul feminin au acordat nota 8(+1(iar cele de 'enul masculin au acordat nota de8(11.,n urma efecturii testului Aevene am ob inut HE1(&+8 cu un nivel de semnifica ie de

  !i'E$(22+.cceptm ipoteza e'alit ii dispersiilor deci e#ist diferen e semnificative ntre medii.

  $estarea ipoteelor privind % &edii esantioane dependente

  Testm diferen ele privind nivelul competentelor dezvoltate in activitatea de voluntariat caresponsabilitate i competente sociale

  aloarea testului tE%1($$2 duce la respin'erea ipotezei diferen ei nule ntre cel 2 medii cu!i'E$($18.

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  40/43

  !nalia legturii dintre o variabil nu&eric i o variabil ordinal'Corela ia rangurilor

  om studia le'tura dintre o variabil numeric( media din ultima sesiune i o variabil ordinal(opinia despre beneficiarii de mai jos n urma activit ii de voluntariat.Pentru analiza le'turii

  dintre o variabil numeric i o variabil ordinal se folosesc coeficien ii de corela ie a ran'urilor;!pearman i Kendal.

  !orrelations

  16! 'edia din

  ultima $e$iune;

  1! Ce #arere

  aveti de$#re

  activitatea de

  vluntariat%

  >endall ?$ tau@A 16! 'edia din ult ima$e$iune;

  Crrelatin Ce--icient 1,000 ,213

  (i) 2:tailed! ) ,101

  & 40 40

  1! Ce #arere aveti de$#re

  activitatea de vluntariat%

  Crrelatin Ce--icient ,213 1,000

  (i) 2:tailed! ,101 )

  & 40 40

  (#earman?$ r 16! 'edia din ultima

  $e$iune;

  Crrelatin Ce--icient 1,000 ,262

  (i) 2:tailed! ) ,102

  & 40 40

  1! Ce #arere aveti de$#re

  activitatea de vluntariat%

  Crrelatin Ce--icient ,262 1,000

  (i) 2:tailed! ,102 )

  & 40 40

  "oeficientul de corela ie Kendal@$(2134 c)t i pentru coeficientul de corela ie

  !pearman@$(2024(valori care ne arat c nu e#ist o rela ie semnificativ ntre cele 2

  variabile(nivelul de semnifica ie este mai mare de $($/ n toate cazurile fapt ce ntre te afirma ia

  anterioar."oncluzion)nd putem spune c ntre media din ultima sesiune i prerea despre

  activitatea de voluntariat nu e#ist nicio le'tur.

  !naliza le"#turii dintre dou# varia$ile numerice% Coe&cient

  de corela'ie parametric#

  !e va studia le'tura dintre dou variabile numerice. or fi analizate variabila media din ultimasesiune i numrul mediu de ore dedicate activit ii de voluntariat. Deoarece este vorba despre analiza le'turii dintre dou variabile numerice se va utiliza coeficientul de corela ie parametric

  Pearson%

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  41/43

  !orrelations

  16! 'edia din

  ultima $e$iune;

  5! "n medie,cate

  re #e

  $a#tamana

  dedicatiactivitatii de

  vluntariat%

  16! 'edia din ultima

  $e$iune;

  Pear$n Crrelatin 1 :,092

  (i) 2:tailed! ,572

  & 40 40

  5! "n medie,cate re #e

  $a#tamana dedicati activitatii

  de vluntariat%

  Pear$n Crrelatin :,092 1

  (i) 2:tailed! ,572

  & 40 40

  aloarea coeficientului Pearson este de %$($+2 ce reprezint o le'tur invers slab ntre celedou variabile deci nu putem spune c e#ist corela ie reprezentativ.

  !naliza le"#turii dintre dou# varia$ile nominale

  ariabila1;"e parere aveti despre activitatea de voluntariatariabila 2; "redeti ca input%ul dumneavoastra ca voluntar depaseste output%ul activitatiidesfasurate

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  42/43

  !ase "rocessing $ummary

  Ca$e$

  Valid 'i$$in Ttal

  & Percent & Percent & Percent

  1! Ce #arere aveti de$#re

  activitatea de vluntariat% B

  9! Credeti ca in#ut:ul

  dumneava$tra ca vluntar

  de#a$e$te ut#ut:ul

  activitatii de$-a$urate%

  40 100,0 0 ,0 40 100,0

  %) !e parere aveti despre activitatea de voluntariat? & ') !redeti ca input(ul dumneavoastra ca

  voluntar depaseste output(ul activitatii desfasurate? !rosstaulation

  Cunt9! Credeti ca in#ut:ul

  dumneava$tra ca vluntar

  de#a$e$te ut#ut:ul activitatii

  de$-a$urate%

  Ttalda nu

  1! Ce #arere aveti de$#re

  activitatea de vluntariat%

  -arte Auna 6 4 10

  Auna 11 16 27

  $ati$-acatare 1 2 3

  Ttal 18 22 40

  Din cei 1$ responden i care au o prere foarte bun despre activitatea de voluntariat 0 considerc input%ul ca voluntar dep e te output%ul activit ii desf urate(iar & snu sunt de accord cu afirma ia(2 de respondent au o prere bun cu privire la activitatea de voluntariat din care 11responden i consider c input%ul ca voluntar dep e te output%ul activit ii desf urate( pe c)nd 10 nu consider acest lucru(responden ii ce au rspuns cu satisfctor doar 1 consider c input%ul ca voluntar dep e te output%ul activit ii desf urate i 2 nu sunt de accord cu aceast afirma ie.

  !*i($+uare Tests

  Value d- $ym#) (i) 2:

  $ided!

  Pear$n Ci:(quare 1,272a 2 ,529

  /ielid Dati 1,273 2 ,529

  /inear:Ay:/inear $$ciatin 1,145 1 ,285

  & - Valid Ca$e$ 40

  a) 3 cell$ 50,0! ave e.#ected cunt le$$ tan 5) Te minimum

  e.#ected cunt i$ 1,35)

 • 8/9/2019 Sondaje i Anchete Statistice-Manolache Cosmin

  43/43

  Testul "hi%sLuare; pentru 2 'rade de libertate( valoarea lui !i' de $./2+ este mai mare dec)t $.$/ceea ce nseamn c variabilele analizate nu se influenCeaz reciproc

  $ymmetric easures

  Value ##r.) (i)

  &minal Ay &minal Pi ,178 ,529

  Cramer?$ V ,178 ,529

  & - Valid Ca$e$ 40

  aloarea lui Phi ntre te cele prezentate mai sus.

  Concluii

  ,n urma sondajului realizat am observant c interesul prerea studen ilor voluntari despre

  activitatea pe care o desf oar este n 'eneral bun( ei consider c aceast activitate este demare importan n =omania(ca beneficiar principal al acestei activit i este considerat voluntarul care desf oar activitatea(cel mai important beneficiu de pe urma voluntariatului esteconsiderate dezvoltarea personal.=osponden ii acord n medie sptm)nal ntre 2%8 ore pentruvoluntariat(majuoritatea persoanelor intervievate desf oar activitate de voulntariat de mai binede un an("ompeten a cea mai dezvoltat n cadrul voluntariatului a reie it a fi competen a social(ca i crtiteriu principal de ale'ere al activit ii de voluntariat este reprezentat de cuno tiin ele deb)ndite//? au spus ca inputul lor n activitate nu dep e te output%ul(influen a activit ii de voluntariat este mare asupra dezvoltrii personale(dintre competen ele dezvoltate cea mai bine clasat este or'anizarea de evenimente(cel mai important factor pentru dezvoltareapersonal este c) ti'area ncrederii n sinedintre competen ele 'enerale cea mai dezvoltat este

  lucrul n echip"a obstacole n calea dezvoltrii peronale cel mai important estelipsa demotiva ieedia mediei din ultima sesiune a responden ilor este de (1.ediul de provenien al responden ilor este preponderent urban n propor ie de /(0?.!tuden ii responden i sunt n procent de /$? din anul 2(3/? din anul 3 i 1/? din anul =esponden ii sunt n propor ie de //? de 'en feminin i n propor ie de &/? de 'en masculin. edia numrului de ore dedicate activit ii de voluntariat este de /(33 n anul 6( 0($/ n anul 66i /(0& n anul 666. edia total este de /(8.edia calificativului oferit activit ii de voluntariat este de &(/ n anul 6( &(2/ n anul 66 i 3(+n anul 666. edia total este de &(13.Persoanele cu provenien din mediul urban au oferit un calificativ mediu de &(32 pe c)ndpersoanele ce provin din mediul rural au oferit un calificativ de &(22 cu privire lainfluen a

  activit ii de voluntariat asupra dezvoltrii personale.Persoanele de se# masculine au oferit un calificativ mediu de (8(iar persoanele de se# femininau oferit un calificativ de (80 pentru anume atitudinea fa de cei dinDin cei 1$ responden i care au o prere foarte bun despre activitatea de voluntariat 0 considerc input%ul ca voluntar dep e te output%ul activit ii desf urate(iar & snu sunt de accord cu afirma ia(2 de respondent au o prere bun cu privire la activitatea de voluntariat din care 11


Recommended