+ All Categories
Home > Documents > ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

Date post: 02-Jan-2017
Category:
Upload: vanthuy
View: 311 times
Download: 9 times
Share this document with a friend
29
Transcript
Page 1: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

11

ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

IUDEO-CRESTINA

de John F. Tipei

Consideratii preliminare

Punerea mainilor este practicata in numeroase ocazii in traditia

crestina. Ea este un act folosit pentru binecuvantare (ex. Me. 10.16),

pentru vindecare (Me. 5.23; 6.5; 8.23,25; 16.18; Lc. 4.40; 13.13; F.A.

28.28), pentru trimitere sau ordinare (F.A. 6.6; 13.3; 1 Tim. 4.14, 5.22; 2

Tim. 1.6), si pentru primirea Duhului Sfant (F.A. 8.17; 19.6; Evr. 6.2).

Asocierea punerii mainilor cu alte aspecte vitale ale experientei si lucrarii

crestine din Biserica primara i-a asigurat acestei practici un loc important

in praxis-ul crestin. Un text o descrie, chiar. ca fiind o invatatura

fundamental^ (Evr. 6.1-2). Importanta practicii pentru crestmism, in

general, si pentru cercetatorii Bibliei, in particular, este recunoscuta de

catre Jean-Thierry Maertens: De toutes ies societes religieuses, I'Eglise

chrttienne est incontestablemet celle qui a fait le plus large usage de

^imposition des mains dans son rituel. Elle nous offre un vaste terrain

d'etude}

Scopul acestei lucrari este sa analizeze cu precadere pasajele din

Noul Testament unde se vorbeste despre punerea mainilor si sa dezvaluie,

de tlecare data, semniticatia atasata acestui gest de catre crestinismul

foarte timpuriu. Pentru o intelegere mai buna a folosirii si a rolului acestei

practici in comunitatea crestina, trebuie sa vedem mai Intai ce se spune

despre ea in Vechiul Testament si in celelalte scrieri iudaice. Data fiind

complexitatea temei abordate, aspectele istonce - cum ar fi originea si

evolutia practicii punerii mainilor, vor fi atinse Tn treacat. Am renuntat,

de asemenea, si la unii autori greco-latini, in scrierile carora apare

practica punerii mainilor, deoarece nu ne propunem o tratare exhaustiva a

subiectului luat in discutie, intr-un spatiu tipografic limitat. De asemenea,

nici aspectului filologic nu i se va acorda dectt o mica atentie.

1 J.T. Maertens, 4Un Rite de Pouvoir: L'Imposition des Mains' in SR 7, nr. 1

(1978), 29.

Page 2: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

12

I

Punerea mainilor in mediul ludaic

Vechiul Testament

Punerea mainilor apare in Vechiul Testament in contexte variate,

atat ca un gest spontan, cat si ca un ritual prescris.

1. Binecuvantare (Gen.48.14,17-n©, eirepaXev tt]v Xe^Pa T^lvoefrav - LXX; Gen.48.18 ud, kmQeq ti> 8efidv [xetpa] - LXX).

2. Vindecare (2 Imp. 5.11 - T3n, em0r|o-ei ~f\v x^tpa - LXX).

3. Jertfe: jertfe de pace (Lev. 3.2, 8, 13), jertfe pentru pacat (Lev. 4.4,

15, 24, 29, 33; 8.14; Ex. 29.10; Num. 8.12; 2 Cr. 29.23), arderi de tot

(Lev. 1.4, 10-LXX; 8.18, 22; Ex. 29.15; Num. 8.12)si berbecui

pentru consacrare (Lev. 8.22; Ex. 29.19).

4. Ritualul din Ziua Ispasirii (Lev. 16.21).

5. Consacrarea Levitilor (Num. 8.10).

6.. Instalarea unui succesor ( Num. 27.18, 23; Deut. 34.9).

7. Pronuntarea sentintei asupra celui ce huleste (Lev. 24.14; Dan. 13.34

-LXX)

Terminologie

Exista trei verbe principale ce sunt folosite pentru a desemna

practica punerii mainilor in Vechiul Testament: DO. no si "|DO. David

Daube a arata ca trebuie sa se faca o distinctie clara intre aceste verbe.

Asttel, "joo, "a apasa [cu mana asupra cuiva sau ceva]", denota

intotdeauna exercitarea unei presiuni fizice, in timp ce DD si na contin

ideea de "plasare sau asezare cu gingasie a mainilor asupra cuiva sau

ceva": In LXX nu se face distinctie intre 'sprijinirea' si 'punerea' mainii.

Aici, "jco si do sunt traduse identic prin emTiOiun, iar na prin

ciri (jriXXoi. Asemeni LXX-ei, traducerile englezesti ctt si cele in limba

romana vorbesc invariabil despre "asezarea" sau "punerea" mainilor.Verbele do si no apar in contexte variate. Ele sunt folosite

interschimbabil in Gen. 48 pentru a descrie un gest de binecuvantare.

Cateva exemple vor tl deajuns.

: D. Daube. The New Testament and Rabbinic Judaism (Jordan Lectures;

London: The Athlone Press, 1956), 22446.

Page 3: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

13

DO : Elisei, care este pe moarte, isi pune mainile (T^ DO) peste

imparatul Ioas, in timp ce acesta din urma tine arcul (2Imp. 13.16;

eire6iiKev EXiome ras x^pas tou utou em rag x^pas touBaaiXew*? - LXX). Chiar daca sensul nu este sigur, gestul pare sa

semnifice o transmitere simbolica a puterii divine.3 Expresia obisnuita "apune mana la gura", ca un semn clar pentru tacere, foloseste dd (ex. Jud.

18 19;em6es ti*]v X^P^ crou ^1Tl T° ^"rojia cjou -LXX). Mainilesunt,de asemenea, puse pe capul unei persoane, ca semn al jelirii (ex. 2 Sam.

11.19, co; c-niQ^Kev Tot9 X^pas ain-fjs - LXX). Verbul este, de

asemenea, tblosit pentru a indica luarea cu forta a unej persoane: pentru a

o prinde pe Atalia. soldatii "au pus mana pe ea" ( 2 Reg. 11.16,

c-t n1/ ico*i : £t\£Qi}kuv auTf) x^pa aou - LXX).

- no: YHWH isi asaza mana asupra oamenilor (Ps. 139.5, no ;

cGi)Kas eir ' cue Tiji/'xetpa aou - LXX). Un mijlocitor isi poate punemainile peste doua parti implicate intr-un litigiu (Iov 9.33, rr ns1;

oiaKOWu) - LXX). . ^Celalalt verb, ^00 , este folosit de 25 de ori in Biblia bbraica:

pentru jertfe (20 ori), consacraii (4 ori), si pentru condamnarea unei

persoane (1).

Semnificatia gestului in Vechiul Testament

Una dintre semniticatiile punerii mnnilor, adica aceea a

identitlcarii, pare sa se potriveasca tuturor contextelor vechi-testamentale,

tacand exceptie, poate, doar unele jertfe. Punandu-si mainile peste cineva,

persoana se identifica cu recipientul binecuvantarii, condamnarii sau

autoritatii. Mainile puse peste animalul de jertfa il indica in mod indirectpe proprietarul animalului/obiectutui jertfit ca fiind eel care beneticiaza

' Tot asa si J. Gray, 1&2 Kings (Philadelphia: The Westminster Press, 1963),

542 Pentru o interpretare diferita. vezi W. Boyd Barrick, "Elisha and the MagicBow: A Note on 2 Kings 13:15-17". VT 35 (1985): 355-363. Conform lui

Barrick, 22-, din v. 16a nu se refera la "scoaterea" arcului, ci la "incordarea' lui.Astfel. v.l 6b. nu descrie o practica magico-simbolica, ci o operatie de incordare

a arcului tacuta de catre doua persoane, peisaj regasit si pe o relicva din timpuldomniei lui Ashurbanipal. Totusi, este greu de crezut ca, vorbind din p.d.v.

filologic, 2S1 poate ft strans legat de actiunea "fncordarii" unui arc. Conform luiJ. Robinson, gestul lui Elisei a fost tacut intentional pentru "a arata ca actiunea

iraparatului si cea a lui Dumnezeu erau una" (The Second Book of Kings,Cambridge: Cambridge University Press, 1976), 125.

Page 4: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

14

de pe urma ritualului. Pe langa acest sens general, fiecare intrebuintare a

actului punerii mainilor pare sa aiba semnificatia ei proprie.

Punerea mainilor pentru binecuvantare semnifica in primul rand

identificarea. In cazurile in care binecuvantarea rostita lua forma unei

rugaciuni (ex. Gen. 48.15-16), este. de asemenea, posibil sa privim actul

ca un simbol al rugaciunii peste o persoana sau un grup. Punerea mainilor

trebuie facuta cu o atingere usoara (cu, no), cu o singura mana, a capului

celui care primeste binecuvantarea.

Punerea mainilor in contextul sacrificial semnifica in primul rand

dreptul de proprietate; proprietarul identifies animalul ca posesie a sa

si indica indirect ca rezultatul pozitiv al jertfei sale ii revine \n\.A Gestul

mai poate semnifica si substituirea, rara sa includa, totusi, ideea de

transfer de personalitate^ si moarte substitutionara." In toate contextele

sacrificiale, gestul este facut apasand ( "CO ) cu o mana capul victimei.

4 W. R. Smith. Religion of the Semites (2ret ed. London: Black, 1914), 325; J.

Pedersen, Israel. Its Lite nnd Culture, vol. 3 (London: University Press, 1940), p.

366; H.W. Robinson. "Hebrew Sacrifice and Prophetic Symbolism", pp. 129-

139: R. de Vaux. Ancient Israe!:Its Lite nnd Institutions (London: Darton,

Longman and ToddT 1961), p. 416 si Studies in Old Testament Sacrifices

(Cardif: University of Wales Press. 1964). p. 28; H. Ringgren, Israelite Religion

lET; Phiiadeiphia: Fortesress Press, ivoo), p. iov; M.C. Sunsom, "Laying on of

Hands in the Old Testament'", 323-26: W.D. Stacey, "Concerning Ministry -

Three Addresses to Ordinands. II. Ordination". ExpT/mlS (1964): 264-67; R.K.

Yerkes, Sacrifices in Greek and Roman Religions nnd Early Judaism{\952), p.

i34: Rene Peter, "L" imposition des mams", p. 52; W.P. Wright. "The Geasture

of Hand Placement in the Hebrew Bible and Hittite Literature". JAOS 106 ' 3

(1986). p 436-39: .1 E. Hartley. Leiencus (WBC 4: Waco. TX: Word Books.

■992). 21: .1 Viilgrom. Levencus /-/(< (AB 3: New York: Doubleday. 1991).

152

' .1 Milgrom scrie: "Identificarea cu animalul jertfit este straina de gandirea

biblica, atat pentru ca este magica. cat si pentru faptul ca presupune credinta ca

moartea ne apropie de Dumnezeu. (Leveticus 1-16. p. 151).

" lnchinatonil aduce animalul nu ca un inlocuitor al sau. ci ca pret de

rascumparare pentni libertatea sa (Lev. 1.4). Alte locuri date de Wenham, unde

~D^ inseamana "a plati o rascumparare" sum Lev. 17.11; Num. 25.13; 35.31; 33:

2 Sam. 21.3-6 {Leveticus 59- 62). Vezi si N. Kiuchi, Purification Ottering

(JSOTS 56; Sheffield: JSOT Press, 1987), p. 118, care critica pozitia luata de

Janowski, Sii/ine aIs Heilsgeschehen (Vluyn: Neukirchener Verlag, 1982), p.218-

21. Din punctul de vedere al lui Janowski, inchinatorul participa in moartea

animalului (adica se substituie animalului) pnn punerea mainilor. Antitetic

Page 5: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

15

Ceremonia cu tapul ispasitor, din Ziua Ispasirii, are o semni-

ficatie aparte. Aici, ambele maini apasa asupra tapului pentru a transfera

asupra sa pacatele lui Israel (Lev. 16.21).

Punerea mainilor poporului asupra Levitilor (Num. 8.10) are

aceasi semnificatie ca si in cazul jertfelor; Levitii sunt adusi ca o jertia, ca

un dar leganat al tntregului popor. Este putin probabil ca actul acesta sa

semnifice un transfer de personalitate7 sau de datorie.8 Cel mai mult,punerea mainilor reprezinta, concomitent, dreptul de proprietate

(identified indirect originea darului) si renuntarea la orice fel de pretentii

din partea Levitilor (ei sunt pusi de o parte pentru a implini slujba la care

au fost chemati).9In toate contextele in care nu e vorba de jertfe, contexte in care se

foloseste cuvantul "DO, ideea principal este cea de transfer. Punerea

mainilor in vederea instalarii unui succesor semnifica in primul rand

transferul slujbei (oficiului) sau al autoritatii. Mainile sunt puse peste o

persoana care s-a dovedit a fi calificata pentru slujba (ex. Iosua, Num.

27.18). Pe langa oficiu. actul este vazut ca unul ce confera nouluiconducator o abilitate (sau abilitati) cu ajutorul careia (carora) el este

imputernicit sa faca slujba la care a fost chemat. (Deut. 34.9).

Cand mainile sunt puse peste o persoana condamnata (Lev.

16.24; Sus. 34 [Dan. 13.34 in LXX]), actul identified faptasul si transfera

asupra lui/ei o anumita materia - contaminare sau resposabilitate

(vinovatia de a li varsat singe pe care comunitatea o contracts, ca rezultat

al impunerii pedepsei cu moartea.)

. Scrierile apocrife si pseudoapocrifele.

Punerea mainilor apare in inaltarea lui Isni<% o lucrarepseudoepigrata de origine crestina din timpul primului secol d.Hr.

Patruzeci de prooroci si tii ai proorocilor au venit la casa lui Ezechia din

sensului pe care il are gestul In ceremonialul din Ziua Ispasirii, adica 'transferul

de materia pecenns' (Objektab/adujig), \n contextele sacrtficiale ritul reprezinta

an transfer subiectiv, adica vitalitatea Tnchinatorilor este substituita de catre

vitalitatea animalului (SubjeckAlbertragung).

7 M. North. Leveticus (London: SCM Press, 1965), 22; D. Daube, The NT and

Rabbinic Judaism. 226; G. Vos, Biblical Theology (Grand Rapids: Eerdmans,

1948). 162

* N. Adler "Laying on of Hands" in EBT, ed. de J.B. Bauer (London: Seed and

Ward, 1970), 496.

' M.C. Sansom, "Laying on of Hands in the Old Testament", 325.

Page 6: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

16

Ierusalim pentru a-] intalni pe Isaia, pentru "ca el sa-si puna mana peste ei

asa incit ei sa poata prooroci, iar el sa auda profetia lor."10 Folosirea unei

singure maini pare sa indice binecuvantarea. Cu toate acestea, actul este

descris si ca un mijloc prin care proorocii si fiii lor au primit rostiri

profetice. Dorinta lor de a prooroci inaintea lui Isaia, ca "el sa auda

profetia lor" arata o activitate de autoevaluare; proorocii cer caautenticitatea vorbirii lor harismatice sa fie evaluata in cele din urma de

Isaia. R. Menzies arata corect ca Vechiul Testament si literatura

iudaismului tarziu identified Duhul ca sursa inspiratiei profetice.11

Contrar unei variante de citire care indica un act de binecuvantare12,

punerea mainilor in versiunea aceasta a Inaltarii lui Isaia poate fi

inteleasa ca un mijloc prin care se face o infuzie a Duhului profetic. Cea

mai apropiata paralela din NT este F.A. 19.6, unde pogorarea Duhului

manifestata prin rostiri profetice este realizata prin punerea mainilor. In

concluzie, asocierea punerii mainilor cu proorociile din Inaltarea lui Isaia

poate fi inteleasa ca un ecou al unei experience familiare cercurilor

crestine din primul secol d.Hr. TextuI este important pentru investigarea

acelor cazuri dm Noul Testament cand punerea mainilor are ca rezultat

conferirea unor daruri spirituale (F.A. 8.14-17, 10.44-48, 19.6; 1 Tim.

4.14; 2 Tim. 1.6).

Literatura de la Qumran

in intreaga literatura de la Qumran exista o singura referire lapunerea mainilor. Gestul este mentionat in Genesis Apocryphon

(IQapGen) ca parte a unui ritual de exorcizare. In versiunea parafrazata si

extinsa a relatarii din Gen. 12!\ continuta in coloana XX a sulului,

Faraon o ia pe Sarai, sotia lui Avram, in casa lui. Drept rezultat, Faraon

este atectnt de o plaga, asa incat "nu se mai poate apropia de ea si, chiar

"' The Ascension ot'Isninh (6.3-5) , trad, de M.A. Knibb, Tn J.H. Charlesworth,

The Old Testament Pseudepigrapha. 164, dupa versiunea etiopiana.

11 R.P. Menziez. The Development of Early Christian Pneiunatology with

Special Reference to Luke-Acts (JSNTS 54, Sheffield: Sheffield Academic

Press. 1991). 67. 76, 87-90, 91-104, 111-112.

il TextuI grecesc publicat de O.v. Gebhardt (ZeitschriH fiw wissenschaffliche

Theologie. 1878,342)':EmAafi6pevo<?E£eiaa^ 6 fkxaiAev$ Mauaamriu rov vto

!• (ii''Tov. ijyayou ovrov jrpds" rov (jctKaptov 'Hcriaiav rou Trpofirfrrjis. 'ii/a e

mbrjinj ra^r xefpas" aurou nai euAoyqarj avrou.

xy Alte paralele includ Gen. 20.1-18; Gen. 26.7-11; Jub. 13.11-13; Filo, De Abr.

93-96; Josephus, Ant. 1.162-165.

Page 7: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

17

a hi a fost cu ea timp de doi ani, nu a cunoscut-o" (20.17) La cerereaf ^nnriu lui Faraon, Avram se roaga pentru izbavirea imparatului,S^si mainiL (To ) Pe capul luL Plaga dispare si duhul rau este

Textul acesta ne indica cu claritate faptul ca vindecarea prin1inprea mainilor era obisnuita in anumite cercuri mdaice, inainte de

punerea mamio ^ ^ ^^ ^ temionat>

lr:Z\ da magineaunui transfer de vitalitate sau puter," Faptul casPe ar^tn vedere8un transfer pare a f. indicat si de intrebumtarea a douamaini, in loc de una.

Literatura rabinica

Punerea mainilor apare predominant in contextele sacrificiale sicele cu privire la ordinare. Alte doua ocazii sunt atestate. ?i anume,nunerea mLilor pe un criminal si peste Marele Preot. Nu ex.sta me. odovadtdTrecta in li.eratura tannaitica sau amoraica tn pnvm.a punen,mainilor pentru binecuvantare sau vindecare.

» lOapGen 20 descrie mai mult un caz de obsesie demonica decat unul deno es e demonidi: demonul il afec.eaza pe Faraon din extenor. ft. .WVLpn psyched sau; cf. J.P. Meier, A Ab&* *-| v°l.11 (London.Doubledav 1994). 589. OparalelanoutestamentalaesteLc. 13.10- 7^ulfo'n autori dateaz' manuscrisu, ,a srarsitu, primu.ui seco, ,Hr.£Utanrima lumitate a primulu, secol d.Hr.: N. Av.gad ;• Y. Yadin, A GenesisApZJphon (lerusaL, 1956). 38; E.Y. Kutscher, 'Dating the ^f*f« lheGenesis Apocryphon'. JBL 76 (1957): 288-92; R. de Vaux Essenes or%Z " in VT5 13 (1966-67: 89-104; J.A. Fitzmyer, The Genes* Apocryphon

cf discutia lu. G Vermes in E. Schurer, History or the Jew,sh People ,n the Ageof'te» vol. III. revizuit d G. Vermes. F. Millar si Ui Goodman1XTW 318-325; L.P. Hogan, H^in tlvSecon Ten,pe^

^^Z^Y^n. ceea ce avem aici este un import «p»d une,sinta^eTechi .estamema.e, -a ap5sa |cu mta (mainHe) -^^ttfoloslti in particular cu ocazia contextelor prmtoare la jertfe. (Gvek BapM*Terminology: Its Origins and Early Development. N.jmengen Dekker & Van

Vegt, 1962, p.230).

Page 8: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

18

«*.«» P0Vetzlle arata cd Inainte de daramarea celui de-al Il-lea TempluJpentru mvestirea batranilor Tntr-una dintre slujbele Sanhedrinului dii!lerusahm nu era nevoie de punerea mainilor, ritualul de baza fiind^a s°'emna ^Tn scau™l sau de legiuitor).17 Persoanele care eraumvestite asttel purtau numele de "batrani". Punerea mainilor pare sa f,tost practicata la vremea aceea intr-un cadru restrans, de catre fariseijcare acordau permisiunea studentilor lor sa invete popoml. Aceastaordinare putea conferi titlul de "Intelepf. Dupa nimicirea celui de-al II-lea Tempiu cand Sanhedrinul a pierdut dreptul numirii in runctii, dreptulde a invest, judecatori a fost transferat de la Sanhedrin la :!ntelepti'Pentru a nu confunda dreptul de a judeca anumite cazuri ce implicau taxe"cu ce de a preda in public, ordinarea studentilor a fost abolita pana petimpul lui R. Judah ha-Nasi, cand, din cauza unor abuzuri, studentilor 1,se cerea^ dm nou sa obtina permisiunea invatatorilor lor in vederea Ipredan. m public.18 Cam tot pe atunci a fost transferat dreptul de a numi Ijudecatori, de la mtelepti la Patriarh (ha-Nasi). Daca reconstituireanoastra este corecta, este posibil ca in perioada de tranzitie dintre 70 si135 d Hr. judecatorii sa 11 fost Investiti prin punerea mainilor. Dupiicentralizarea mvestirilor, punerea mainilor a fost tot mai putin utilizatapana and, in secolul patru a si disparut. '

H. Mantel, "Ordination and Appointment in the Period of the Temple" HTR

nai^W' RA> Cu'PePPer' 'The Bibli"' Basis for Ordination" RevExplZ( 981) 476. Noul membru era sprijinit de fiecare brat de un membru mai vfrstnical Sanhedrinului si apoi asezat solemn de acesti doi veteran! pe locul pe careumia sa-l ocupe.

'" Mantel, op.ciL 337. Mantel recunoaste ca in ciuda acestei masuri, studentilorcelor mai bun. I. se acorda, totusi permisiunea de a preda In public. Exempleie ?iniclude pe R. Meir si R. Simeon, ambii ordinati de R. Akiba pentru propovaduirepubhca. (B 5.7/;/;. 14a). Conform aceleias, surse. ord.narea lui R. Meir nu a fostacceptata. asttel incat el a trebuit sa tie reordinat de catre R. Judah ben Baba

Cercetatom expl.ca necesitatea reordinarii sale m feluri diferite. Mantelsugereaza ca R. Meir a fost ordinal prima data dbar pentru a preda in public si atrebuit sa tie reordinat (sau, mai bine zis, "Investit") pentru a putea sa ia deciziiin cazunle ce implicau taxe (/bid) Altii sugereaza ca prima ordinare a lui RMe.r a tost invalidate datorita faptului ca a avut loc in afara Palestine*, in timpulunei calatorii (cf. M. Yeb. 121a).

Page 9: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

19

Semnificanta gestului in ordinarea rabinica

Conform lui Daube, obiectul ordinarii mdaice este "turnarea

personalitatii profesorului care ordineaza in eel care trebuie ordinat."19Pentru alti teologi. insemnatatea punerii mainilor in ordinarea iudaica era

transferul duhului lui Moise (sau al Duhului Divin) de-a lungul tuturor

generatiilor, printr-un sir neintrerupt de ordinari.20 Cu toate acestea,

trebuie spus ca nici notiunea crearii unui al doilea eu, nici pretentia de a

nvea un lant neintrerupt de ordinari, nu pot fi deduse din vreun text

rabinic.

Exista eel putin doua midrashim care ofera dovezi convingatoare

In privtma faptului ca punerea mainilor la ordinarea unui student

semnifica un transfer.21 Conform acestor texte, actul punerii mainilor

semnifica transferul unui oficiu (sau al unei responsabilitati) si al unor

haruri (de ex. intelepciune) cu ajutorul carora sa fie Tndeplinite sarcinile

legate de oficiu.

II

Punerea mainilor in Noul Testament

Dintre toate contextele vechi testamentale in care se vorbeste

despre punerea mainilor, doar folosirea mainilor pentru binecuvantare si

ordinare se regaseste in Noul Testament. Alte doua intrebuintari ale

ritului mai sunt caracteristice crestinismului timpuriu: punerea mainilor

pentru vindecare si pentru primirea Duhului.

Punerea mainilor pentru vindecare.

lisus i-a vmdecat pe oameni atingandu-se de ei (Mt. 8.3; 8.15;

9.29: 20.34: Vic. 7.33), punandu-si mainile peste ei (Me. 5.23,41; 6.5;

'" D. Daube. The \e\\' Testament and Rabbinic Judaism. 231.

:" J.Z Lnuterbach. "Ordination1 in ./£ 428f.: A. Rothkoff, El col. 1140 f.:

■ Strack-Billerbeck. Kommentar zum \'eun Testament aus dem Talmud und

I Midrasch, (Munchen, 1924), II., 659 ft*.; J. Newman, Semikhah: A Study of its■ Origin. History and Function in Rabbinic Literature (Manchester: University

1 Press, 1950). 110 si urm. Se fac uneori trimiteri la B. Sanli. 7a, unde se spune ca

1 atunci cand un tribunal Judaic isi desfasura lucrarile, Prezenta Divina se odihnea

' peste judecatori. insa aceasta atirmatie nu certifica in nici un fel transferul

Duhului de la invatat la student.

' :| Sifre, pri\ itor la Num. 27.23 si Num. Rabbah cu privire la 27.18, 20.

Page 10: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

20

8.23, 25; Lc. 4.40; 13.13) si, uneori, lasandu-i pe cei bolnavi sa se atingade el. (Me. 5.27; Lc. 6.19).

Punerea mainilor este mentionata de opt ori In legatura cuactivitatea de vindecare a lui Iisus. In trei locuri actul face parte dintr-ocerere adresata lui Iisus: lair ll roaga pe Iisus sa-si puna mainile peste

fiicasa(eTriefi? ras xeipa? a0rfi,Mc.5.23; emOeg tt)v xelpa ctouGir'auTi'iv, Mt. 9.18); un om mut si surd este adus la Iisus ca sa-si punamana peste el (iV« ernGfi ai>™ xfji/ xelpa, Me. 7.32). Prin urmare,sunt cinci ocazii cand se spune clar ca Iisus si-a pus mainile peste

bolnavi: pesie cativa la Nazaret (eTriGd<? Td<? x^'p^S, Me. 6.5), de douaori - peste un orb (prima data "peste el" femOek raq xdpa<? auTw -

Mc.8.23j si a doua oara "peste ochii sai" [traXiu cTrc-On.KCU to<?

Xeipacr cm Toi^'o^OaXuoi^ aurou v.25]), peste multi oameni laCapernaum (6 6c c v\ cicacrToj uvtuv tcs<^ xeipo«> cttitiGcIctcOcpdTTci.'CL'oiVouct, Lc. 4.40) si peste o femeie cu un "dull de

neputinta" ( cttc'Oi|kci' (ivty\ to? X^paq, Lc. 13.13).

Celor care L-au urmat pe Iisus li s-a promis puterea de a vindeca

bolnavii prin punerea m.ninilor: "Isi vor pune mainile peste bolnavi si

acestia se vor insanatosa" (Me. 16.18). Daca aceste cuvinte li apartin lui

Iisus sau nu, conteaza mai putin." Ele reflecta insa cu siguranta practica

Bisencii din perioada apostolica si postapostolica. Faptul ca urmasii lui

Iisus au tolosit gestul pentru vindecare este confirmat de Luca in cea de-

a doua carte a sa. VT.A. 5.12; 9.17; 14.3; 19.11; 28.8).

Terminologia tolosita

Exista douazeci si cinci de refcrinte directe in Noul Testament la

punerea mainilor, unde este tolosit terminus technicuspentru acest act al

punerii mainilor, atat in forma sa substantivala, (ttj'Occtk tmv x<ip<~>i'.

cat si In forma verbala cttitiOcivii raq ycipa-;. Expresia cTriOctn^

riTii' x«ip«^' apare doar de patru ori (F.A. 8.18; I Tim. 4.14; 2 Tim. 1.6

si Kvr. 6.2). Faptul ca nu apare nici o forma substantivala in evanghelii

pentru punerea mainilor poate insemna ca terminologia folosita aici nu

este atat de tixa ca in alte parti ale Noului Testament. Aceeasi concluzie

■■ Este cunoscut faptul ca Me. 16:9-20 nu apare in manuscrisele cele mai bune.

Este foarte probabil ca aceste versete sa nu tl fost scrise de Marcu, ci sa fi fost

adaugate mai tirziu. Chiar dacii asa stau lucrurile, cuvintele lui Isus din versetele

15-18 pot tl autentice, fiind pastrate in traditia orala pina cind, impreuna cu

fmalul evangheliei (16:9-20) au fost adaugate la evanghelia originala scrisa de

Marcu.

Page 11: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

21

poate tl desprinsa din faptul ca, in numeroase situatii, in evanghelii,

Gvcn to<? xGW)a? este folosit interschimbabil cu alte verbe carecm

descriu atingerea. Cel mai frecvent este a/nreaOai , care se intalneste in

primul rand in pasajele despre vindecare (ex. Me. 7.32 -35; 8.22-26), dar

este folosit si pentru binecuvantare (ex. Me. 10. 13-16) sau ca un act de

reasigurare (Ml. 17.7). Un alt verb care apare in pasajele privitoare la

vindecare este KpciTciv, a tine, a prinde, a apuca ceva. Cu ocazia

vindecarii soacrei lui Petru, lisus "a apucat-o de mana"

(KpaT^aiis tvj<? xe'P^) §i a ridicat-o" (Me. 1:31), dar in Matei 8:15 se

spune ca Ei doar "i-a atins mana" (fjijiaTo ~\\<s XCLP<^ aimis). in modasemanator, el o invie pe tlica lui lair apucand-o de mana: eKpciTiiaev

T,-|<; xclP()<^ ciuTf|«? (Mt. 9.25). Ideea de a lua pe cineva de mana este,

de asemenea, exprimata de e7Ti\au.pdi>eiv si mdCciv, ambele avand

acelasi sens, adica acela de a apuca. lisus il vindeca pe bolnavul de

dropica apucandu-l probabil de mana (im\a$6\Lcvo<; [daojo airrov,

Lc. 14.4). In cea de-a doua carte a sa, Luca consemneaza vindecarea

ologului de catre Petru: apostolul il apuca pe om de mana dreapta si il

ridica (Kfii maaas ovtov rTy; hc^ia^ xeipo<? ijycipc-v auToi*. F.A.3.7). In starsit. o forma verbala pentru punerea mainilor, mai putin

tehnica dec.nt ciriTiOci/ai, apare in Apocalipsa. Cand loan cade la

picioarele "Celui care era ca Fiul Omului,"aceasta tlintd divina isi pune

mana dreapta peste loan (cOiikcv tiV ftc-^iai' outou ctt' c|ic. Apoc.

1.17). Aparent, actul nu este tacut cu mtentia de a transtera putere. ci mai

de graba este unul de incurajare si ajutor.

Terminologia Noului Testament pentru punerea mainilor nu face

distinctie mire cele doua forme ale actului care se gasesc in Vechiul

Testament : apasarea mainii (-lor), "iv T ~cc, si punerea (asezarea)

mainii (-lor). Is "' na ico>. Astfel, este imposibil s»i cunoastem in tiecare

caz forma in care s-a practicat punerea miinilor.

Scmiiitlcanta punerii mainilor de catre lisus pentru

vindecare.

In interpretarea lui Calvin, "Hristos si-a pus mainile peste bolnavi

pentru ca, prezentindu-i Tatalui, sa poata obtine har pentru ei si izbavire

din suterinta.M:'Gestul lui lisus are, pentru Calvin, o valoare epiclectica-

el nu este altceva decat un simbol al rugaciunii. Din punctul de vedere a

lui Plummer, lisus si-a pus mainile peste bolnavi ca simbol al

binecuvantarii. dar acest lucru ajuta credinta celor bolnavi rezultand in

*l Calvin, Comm. in qunnirorEvanzhehstas, privitor la LC. 4.39

Page 12: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

22

vindecarea lor. 24 Atat spusele lui Calvin, cat si interpretarea psihologica a

lui Plummer scapa din vedere insa faptul ca autorii evangheliilor fac

trimitere la un transfer de putere care are loc prin contact fizic. Inversiunea lui Marcu, privind cazul femeii cu scurgerea de sange, Iisus

simte ca "a iesit din el o putere" (Me. 5.30; par. Lc.8.46). Luca spune si el

ca "Toata multimea cauta sa-1 atinga, caci din el iesea o putere si-i

vindeca pe toti" (Lc. 6.19).

Trebuie totusi subliniat faptul ca, dupa cum relateaza scriitorii

sinoptici, Iisus nu urmeaza un anume ritual atunci cand tsi pune mainile

peste oameni pentm a-i vindeca. In viziunea lor, ceea ce conteaza pentru

Iisus e sa-1 atinga pe bolnav si, prin aceasta, sa-1 puna in contact cu

puterea Sa de vindecare. Trebuie, de asemenea, evidentiat faptul ca

punerea miinilor / atingerea nu este decat unul dintre mijloacele prin care

Isus li transfera bolnavului puterea Sa datatoare de viata.2* Puterea Sa de

vindecare nu este legata neaparat de vreun mijloc fizic de transfer.26Faptul ca in mai multe randuri, vindecarile savarsite de Iisus sunt

atribuite doar credintei pacientului (Mc.5:34; Mt.9:22), nu trebuie

interpretat ca o negare a transferului de putere prin contact fizic. Toti trei

evanghelistii au intentional sa transmits ideea ca trupul lui Iisus era o

sursa de putere si ca aceasta putea fi transmisa fizic. Dar nu orice atingere

transmite putere de vindecare. Puterea de vindecare a lui Iisus nu este ca

mana21 ce poate fi eliberata la o simpla atingere involuntara. Desi Luca

pare sa dezvolte un concept despre putere mai elenistic decat ceilalti doi

scriitori sinoptici,:sel insista asupra faptului ca puterea de vindecare a lui

:" A Plummer. The Gospel According to St.Mark (Grand Rapids: Baker Book

House. 1982). 147.

:> Expresin putere "datatoare de viata" {LebenskrntI) apartine lui J. Behm. El

considera punerea mainilor "o modalilate de distribuire a sfintei puteri de viata,

tin transfer real de putere prin mijloace tizice." {Die Handautiegimg im

Urchhstentum. Leipzig: Deichert, 1911, p. 156).

:b E. Lohse, xeip, TDXT, IX, 432.

:7 Cuvintul mana este un termen tehnic utilizat pentm a descrie o forta

impersonala pe care un magician o poate acumula prin tehnici magice si apoi

elibera, voluntar sau involuntar, prin formule magice sau simpla atingere. Vezi

introducerea de George Dumezil la cartea lui Mircea Eliade, Tratat de istorie a

religiilor. Bucuresti. Ed. Humanitas. 1992.

28 Lc. 6:19: 8:46;'Me. 5:30; F.A. 5:15; 19:12. Cf.J. M. Hull, Hellenistic Magicand the Synoptic Tradition (SBT 2:28; London: SCM Press, 1974), 105-114;

R.P. Menzies, Development, 197 si urm.

Page 13: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

23

Iisus este puterea lui Dumnezeu, jar sursa ei este Duhul Slant (Lc.4:18;

Punerea mainilor/atingerea practicata de catre apostoli in

scopul vindecarii nu se deosebeste in ce priveste forma de actul luiUsus. Exista totusi un element care diferentiaza practica lui Iisus decea a ucenicilon Evanghelia nu precizeaza niciodata ca Iisus s-ar fl

rugat in timp ce-sj punea miinile peste bolnavi. Constituie aceasta o baza

biblica pentru a face diferenta intre semnificatia punerii mainilor pentru

vindecare de catre Iisus si gestul practicat de urmasii Lui? Putem vorbi si

In cazul lor de un transfer de putere ca Tn cazul lui Iisus, sau gestul

apostolilor este doar simbolic?Cand Iisus i-a trimis pe cei doisprezece apostoli sa vesteasca

[mparatia lui Dumnezeu, El Me-a dat putere (l^ovoiav) sa scoata afara

duhurile necurate si sa tamaduiasca orice fel de boala si orice fel de

neputinta"(Mat. 10: l:in versiunea lui Luca, buvau.ii> kgu ktovoiav, 9:1).Conform celor spuse de Luca, Iisus transfera puterea Sa de vindecare

celor doisprezece, dar nu exista nici un indiciu in privinta metodei

folosite pentru transfer (pnn cuvant, prin atingere sau prin punerea

mainilor). Dar, asa cum am aratat mai sus, Luca arata clar ca puterea lui

Iisus nu este una impersonala, ca si man<% care sa fie continuta de un

recipient uman si transmisa altuia printr-o simpla atingere. Puterea de

vindecare a lui Iisus nu este insasi vitalitatea sau "puterea personalitatii

Sale", ci puterea lui Dumnezeu data lui prin ungerea Duhului Sfant. Prin

urmare, cand Luca spune ca Iisus a dat celor doisprezece

Swvauiv Kaie^oixTiav, se refer.! mai curand la o imputemicire cu

facultati supranaturnle, care, in cele din urma. apartin Duhului Stant.

Dupa Rusalii. apostolii au recunoscut c«1 miracolele pe care le

taceau erau posibile "in numele lui Iisus Hristos" (F.A. 4:10: cf. 3:16;

9:34). Pentru Luca, mainile apostolilor sunt prelungirea mainilor lui

Dumnezeu (4:30). Puterea lui Dumnezeu de vindecare si de a face semne

e eliberata "in numele lui Iisus", prin invocarea acestui nume. Sintagma

"in numele lui Iisus" nu descrie sursa puterii apostolilor de a face

miracole, ci autoritatea data lor pentru a folosi aceasta putere. Fara

:" Max Turner. The Spirit and Power ofJesus' Miracles in the Lucan Conception,

,Vcm<7*33/2 (1991):124-152. Eric May surpnnde punctul de vedere traditional al

parintilor latini si al teologilor catolici: "Punctul de vedere traditional e ca

aceasta putere a iesit din Hristos prin efectele sale (sublinierea imi apartine),

outerea in sine ramanand imanenta, dar si activa tn exterior fara nici o pierdere

pentru ea insasi, asa cum o cauza e realizata prin efectele ei ("...For Power Went

Forth from Him...", CBOI4(i952), 101.

Page 14: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

24

indoiala, ca si in cazul lui Iisus, Luca va corela puterea urmasilor lui Iisusde a face miracole, cu Duhul Sfant (F.A. 6:5, 8).

In concluzie, nu exista nici o baza biblica pentru a diferentia

semnificatia punerii mainilor de catre Iisus, de semnificatia pe care a

avut-o acelasi act practicat de apostoli. In ambele cazuri, punerea miinilorsemniilca un transfer de putere de vindecare catre bolnav. Dat fiindelementul distinctiv al rugaciunii in practica apostolilor, gestul poate avea

In acest caz o semnificatie aditionala; poate fi inteles ca un simbot alepiclezei prin care numele lui Iisus este invocat.30

Punerea mainilor pentru vindecare.

Scena binecuvantarii copiilor de catre Iisus este relatata de toti

trei evanghelistii sinoptici. Copilasii (TraiSta, Luca foloseste ppe.<j)T]) sunt

adusi la Iisus, probabil, de catre parintii lor (vezi masculinul avTols in

Marcu 10:13b), *'ca sa Se atinga de ei" (Matei spune "ca sa-si puna

mainile peste ei si sa se roage pentru ei", 19:13).31 Scopul actiuniiparintilor nu e clar precizat. Si-au adus copiii pentru binecuvantare,

pentru vindecare sau pentru alte favoruri? Nici una dintre relatarile

paralele nu sugereaza ca actul a fost facut in vederea vindecarii." Dacascriitorii evangheliilor ar fi inteles ca Sitz im Leben - ul (contextul)acestui episod a fost vindecarea, ei ar fi precizat acest lucru, iar actiuneaparintilor nu s-ar Fi lovit de opozitia uceniciioi. Fara a Tncerca sa

identifice motivele ce se afla in spatele cererii adresate lui Iisus, J.D.M.Derret argumenteaza ca cererea e bazata pe o "superstitie interculturala,

w F.A.Sullivan, F.A., The Laying on of Hands in Christian Tradition in Spirit

and Renewal. Festschrift pentru J. Rodman Williams, editat de Mark W. Wilson

(Sheffield: Sheffield Academic Press, 1994), 42-54.

•" Pluralul xfip"^ nu descrie obligatoriu un gest facut cu ambele maini. Maicurand poate fi vorba de o expresie standard. Cf. J. Ysebaert. Greek Baptismal

Teminology, 255.

r- Contra J. Sauer, Der urspnmgliche 'Sitz im Leben' von Mark 10:13-16, ZNW72 {|98I):27-5O. Posibilitatea unei actiuni de vindecare este de asemenea

sugerata de J. Ysebaert: "Gestul tacut de Iisus e numit de Marcu, binecuvantare.

E posibil totusi, s<i nu se fi tacut o diferenta clara intre acesta si gestul pentru

vindecare. Initial, poate ca lui Iisus i s-a cerut sa-i atinga pe copii datorita

efectelor pozi'tive ale punerii miinilor pentru vindecare. Din acest motiv,episodul nu poate fi considerat o dovada a faptului ca punerea mainilor Tnvederea binecuvantarii era in general cunoscuta" {GreekBaptismal Terminology,

1962,255).

Page 15: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

25

internationala" cu privire la puterea magica a mainii.33 Desi nu putem

exclude categoric posibilitatea de a fi existat elemente superstitioase in

credinta celor care aduceau copiii, putem totusi sublinia faptul ca nu

exista nici un indiciu in text, care sa sustina aceasta teza.

Este aproape sigur, deci, ca atingerea/punerea mainilor a fost in

acest caz un gest de binecuvantare. Aceasta interpretare traditionala se

bazeaza exclusiv pe actiunea lui Iisus care conclude relatarea lui Marcu -

Td<? Xf tPa<? ctt' aurd.34Aceasta presupune ca cei care si-au adus copiii la Iisus pentru

binecuvantare au obtinut de la El chiar lucrul cerut. Teza lui J. Jeremias

precum ca episodul a avut loc cu ocazia Zilei Ispasirii si ca unii parinti au

preferat sa-si aduca pruncii pentru binecuvantare mai degraba la Iisus

decat la carturari, este, de asemenea, plauzibila.35

•'* Derret se inseala probabil, concluzionand ca, respingandu-i pe copii, ucenicii

inceaica sa-L protejeze pe Iisus de a fi tratat ca o sursa de putere magica ("Why

Jesus Blessed the Children " NovTIS [1983], 11). Dupa cum observa Gundry, a

atribui ucenicilor un discernamant superior contemporanilor lor, ar putea fi

inteles ca o flatare din partea lui Marcu si o contradictie cu portretul nu prea

elogios pe care li-1 face evanghelistul (Mark: A Commentary ofHis Apology for

the Cross, Grand Rapids: Eerdmans, 1993, 547). Motivul maniei ucenicilor pare

a avea de a face cu conceptia lor (si a contemporanilor lor) privitor la copii ca

fund lipsiti de impoitanta pentru misiunea lui Iisus, incapabili de a avea credinta

pentru mantuire (F.D. Bruner, Matthew, vol. 2 I Dallas: Word Publishing, 1990],

694). Tratarea de sus a copiilor si indiferenta fata de aceasta categorie sociala

pare a tl fost tbaite raspandita mai ales in randurile liderilor religiosi. Mishna ne

arata cate ceva din atitudinea clasei superior intelectuale fata de copii. R. Dosa

ben Archinos spunea: "Somnul pana dimineata tarziu, vinul de la pranz,

flecareala cu copiii si zabovitul in locuri unde se aduna oamenii de nimic, distrug

taptura umana" (M. AbothlAO, In TDM5:646). Cf. J.D. Kingsbury, Mattewas

Story. (1986). 116. O explicate rezonabila e si cea oferita Nolland care crede ca

ucenicii au fost lezati in orgoliul lor de prezenta copiilor (Luke I, 881-82).

u Matei mentioneaza numai gestul lui Iisus, ca raspuns la cererea ce-i fusese

prezentata. iar Luca II ormte complet. Interesul lui Luca este sa arate ca Imparatia

lui Dumnezeu apartine celor umili (Lc. 18:16). Acest lucru poate fi dedus si din

contextul in care el isi plaseaza relatarea, mai precis dupa Pilda vamesului si a

Fariseului.

'5 J. Jeremias, IntantBaptism (London: SCM Press, I960), 49, facand referire la

tratatul Sopherim 18:5. Indignarea ucenicilor este explicata de Jeremias ca fiind

cauzata de urmatoarea situatie: "ucenicii au respins idea ca Iisus ar fi putut fi

tratat la acelasi nivel cu carturarii" (49).

Page 16: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

26

Semnificatia punerii mainilor lui Iisus peste copii.

In Vechiul Testament, punerea mainilor la binecuvantare e mai

curand o anexa a cuvintelor de binecuvantare sau a rugaciumi rostite.Gestui este un semn a) rugaciunii prin care eel care se roaga se identitiescu persoana pentru care se roaga. Este, insa, o actiune proftmd religioasa.

Despre semnificatia actului lui Iisus s-a sugerat ca, eel putinin

cazul lui Marcu, forma complexa a verbului KdTeuXoydv poate mdicafaptul ca Marcu percepe bmecuvantarea ca si cum aceasta s-ar cobon prinmainile lui Iisus peste copii.36 E greu de crezut, Insa, ca Marcu a utilizatverbul cu acest sens. Chiar si atunci cand e tradus prin a cobonbmecuvantarea" sau "a chema binecuvantarea de sus , nimeni nu intelegebinecuvantarea ca pe un lichid care curge prin maim si e transm.s pr.n j

contact fizic.37 Dupa cum spune Lenski, -binecuvantarea nu se revarsa

prin mainile lui Iisus. ci venea prin cuvintele Lui".38 Actul.puneriimainilor este doar un simbol al transferului de binecuvantare de la o 1persoana la alta. Natura simbolistica a punerii mainilor pentrubinecuvantare e confirmata si de faptul ca In alte pasaje hpseste Nu aexistat nici un contact tizic atunci cand Simeon i-a binecuvantat peparint.ii lui Iisus (Lc. 2:34). iar atunci cind un grup mai mare: estebinecuvintat, intinderea mainilor peste acesta e suf.cienta (Lc .-4.50).Putem deci, conchide ca scopul actului de binecuvantare (fie o simplaatingere, punerea sau intinderea mainilor) este in primul rand acela de aIdentmca persoana care primeste binecuvantarea. Punerea main.lor poateII de asemenea, un expresiv simbol al comunicarii dintre fnntde umane.Pe latma faptul ca gestui confera binecuvantarea, acesta mai este si un

semn al acceptarii de catre Iisus si al identificani Lui cu cauza celorignorati si ostracizati de societate.

Punerea mainilor in vederea primirii Duhului Slant.

Exista doar trei cazuri in cartea Faptelor Apostolilor, candpunerea mainilor este asociata cu primirea Duhului Sfant:

<fc R.H. Gundry, Mark, 545. .*7 C5t despre verbul KanoAoyc^, indraznesc sa sugerez ca poate ti mteles ca

descriindu-L pe Iisus plecandu-sepentm a binecuvdnta copui.M R.C.H. Lenski, The Interpretation of St. Mark's Gospel (Minneapolis:

Augsburg Publishing House, 1964), 429.

Page 17: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

27

a) La venirea apostolilor Petru si loan in Samaria pentru a-i vizita

noii convertiti botezati de Filip, cei doi ** s-au rugat pentru ei ca sa

primeasca Duhul Stant. ..Au pus mainile peste ei si aceia au primit Duhul

S/ant"(S:\5A7). .b) Pe cand Tsi punea mainile peste Saul, Anania a spus: hrate

Saule, Domnul lisus, care ti S-a aratat pe drumul pe care veneai, m-a

trimis'ca sa-ti capeti vederea si sa te umpli de Duhul Sfant" (9:17). Nu ni;e spune despre Pavel cand a primit Duhul Slant: cu aceasta ocazie sau

mai tarziu. Este posibil ca acesta sa ti tost momentul umplerii lui cu

Duhul Sfint, dar Luca sa fi omis a preciza lucrul acesta. Or, avand Tn

vedere textul din 9:12 unde punerea mainilor pare a fi doar pentru

vindecare. este posibil ca Saul sa fi primit Duhul Sfant mai tarziu,

probabil in legatura cu botezul sau.39c) Pavel intalneste la Efes cativa ucenici care cunosc doar botezul

lui loan. Dupa ce i-a botezat *1n numele Domnului lisus,... Cand si-a pus

Pavel mainile peste ei, Duhul Sfant S-a coborat peste ei si vorbeau Tn alte

limbi si prooroceau" (19:6).Pentru Luca, punerea mainilor nu este un act indispensabil pentru

orimirea Duhului Sfant. Din cinci pasaje ce se refera la botezul cu Duhul

Slant in Fapte (2:1-4; 8:14-17; 9:12,17-18; 10:44-48; 19:1-6), doar trei

mentioneaza punerea mainilor (8:17; 9:17; 19:6). intr-unul dintre acestea'9:12, 17-18), legatura dintre actul punerii mainilor si primirea Duhului

Sfant nu poate ti sigur stabilita. Astfel, in doar doua locun dm Fapte,

Drimirea Duhului este Tn mod cert atribuita punerii mainilor (8:14-17;

19:1-6). Un al treilea locus clasicus Tn Noul Testament, unde punerea

■nainilor este prezentata ca mijloc de primire a Duhului Slant, este Evrei

3:2. Aici actul apare ca tiind ritualul consacrat pentru primirea Duhului

Stant.""'

:" In favoarea opiniei ca Saul ar ti primit Duhul Stant cand Anania si-a pus

nainile peste ei, citam pe: G.W.H. Lampe, The Seal of the Spirit (London:

Longmans. Green & Co., 1951). 72.76 ; H. Ervin. Conversion. Initiation and the

Baptism in the Holy Spirit (Peabody, MA: Hendrickson, 1984), 49, R.P.

Vlenzies, Development, 263. Opinia ca nu sunt suticiente date pentru a ne

Dronunta ctnd anume a primit Saul Duhul Sfint, este sustinuta de catre: J.D.G.

Dunn, Baptism in the Holy Spirit (London: SCM Press, 1970), 78, n.15.; R.

Stronstad, The Charismatic Theology ofSt. Luke (Peabody, MA: Hendrickson,

1984), 66.

'" Epistola catre Evrei e datata in general intre anii 60 si 95 d.Hr. Clement din

Roma o citeaza adesea in IC/ement, aproximativ in anul 95 d.Hr. Pentru

irgumente, vezi H.W. Attridge, Hebrews, 6-9; A. Hagner, The Use of the Old

r

Page 18: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

28

Fapte 8:14-17

Cel putin trei lucruri pot fi deduse din limbajul fclosit de Luca in

nota sa redactionala din v.16. in primul rand ovSeno yap ("caci inca

nu...") poate indica faptul ca situatia convertitilor samariteni era

anormala.41 Daca exista ceva anormal, era faptul ca le lipsea ceva ce ei

trebuiau sa aiba deja; le lipsea Duhul Sfant, care "nu se pogorase inca

peste niciunul dintre ei". Anormalul nu consta in faptul ca botezul nu

reusise a le da si darul Duhului. Contrar opiniei exprimate de catre unii

autori,42 trebuie clarificat ca in Fapte 2:38 Luca nu face din botezul in apa

locus-u\ primirii Duhului Slant; mai curand, acesta e lnteles ca o conditie

normala (dar nu si absoluta, cf. F.A. 10:44).43 Atat F.A. 2:38, cat si 8:16

and Sew Testament in Clement ofRome (NovTSup 34; Leiden: Brill, 1973),

179.95; P. Ellingworth, Hebrew and IClement: Literary Dependence or

Common Tradition BZ 23 (1979), 262-69. O datare mai timpurie (undeva intre

52 si 54 d.Hr.) este sugerata de H.W. Montefiore, The Epistle to Hebrews

(1964), 12. presupunand ca autorul este Apolo si ca a fost scrisa din Efes,

bisericii din Corint.

r D. Petts, The Baptism in the Holy Spirit in Relation to Christian Initiation

(MTh dissertation, Nnthinghnm University, 1987). 65: M. Turner, Power from

on High (JPTS; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996), 360.

j: Beasley Murray, Baptism in the New Testament (Grands Rapids: Eerdmans,

1962), 108; R.N. Longenecker, Acts, 77; W.F. Flemington, The New Testament

Doctrine ofBaptism (London: S.P.C.K. 1948), 50; E. Haenchen, The Acts, 184,

187; G.T. Montague, Christian Initiation and Baptism in the Holy Spirit:

Evidence from the First Eight Centuries (Co\\q%s\\\\z, MN: The Liturgical Press,

(1991). 30; R.E.O. White, The Biblical Doctrine of Initiation (Grand Rapids:

Eerdmans. I960), 199, 200: G.W.H. Lampe, Seal, 33; M. Turner, Power from

on High. 359. 369

4?Acts2:38:Mcrauona«~c. (OncTiu) k"oi 3atttktOt'it*" ckckttik uli'jov ctti

Tin UVOUCITI IlHToti XtROTOlJ Cl's* acbtail/ TUiV 6tUapTl<i>V U|1U)U KOl

A.i'lliiJic7ccr0c -t\v frupcav tou ayiou TrycunaTos?. In primul rand, referinta la

botez poate fi aici o nota redactionala, care reflecta experienta religioasa

normala a noilor convertiti din perioada in care Luca si-a scris cartea. In al doilea

rand, functiunea distincta a botezului este clar indicata in acest verset: el trebuie

tacut "pentru iertarea pacatelor"(£t^ d^ccriu nw duapTLWu), sau, mai bine

spus. "in baza lertarii pacatelor" (els' fiind aici cauzal). Propozitia

•cat XiiuipeaGc -n]V boupeav tou dytou TrveujiaTos trebuie legata de fntreaga

fraza precedents, nu numai cu 3airTLCT0i'iToo. Vezi J.K.Parratt, 'The Holy Spirit

Page 19: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

30

Noul Testament, acesta se refera la coborarea spontana si nemediata a

Duhului.

In al treilea rand, adverbul u.ovov ("numai"), asa cum este utilizat

aici((i6i/ov 6e Pe{3(iTrTiau.evoi uirfj-rrxov €19 to 6vou.a tou Kiipiou

Iijcrou), arata motivul pentru care credinciosii Samariteni nu primisera j

Duhul Slant: ei "fusesera numai botezati in numele Domnului Iisus . 1

Urmarea acestui fapt este aceea ca in conceptia lui Luca primirea Duhului j

Sfant nu este parte integranta din botezul in apa. Este ciudat ca unii jautori4* ajung la o concluzie total opusa, cand exprimarea este atat de

clara. Daca Luca ar fi intentionat sa descrie un botez deficient, n-ar fi

spus oare "pentru ca [Duhul Slant] nu fusese dat niciunuia dintre ei, in

ciuda (ct koi cf. Lc. 11:8; 18:4) faptului ca fusesera botezati in numele

Domnului Iisus"?

Fapte 19:1-6

Aspectul care trebuie discutat eel dintii este necesitatea punerii

mnnilor de catre Pavel asupra ucenicilor efeseni. Pentru Dunn, chestiunea

este simpla; el presupune ca in v.5f. e vorba de o singura ceremonie, care

a inclus botezul si punerea mainilor.

deliberate, pe motiv ca intra in contradictie cu relatarea versetelor 15-18 unde se

sugereaza ca Srantul Spirit era dat numai prin punerea mainilor apostolilor."x~ Cei mai multi autori traduc verbul imap/fAV doar prin a //, dar unii ?l lasa

netradus intrucai propozitia poate ti interpretaui si tara verb:

li(iuny fit (-ici-imTTicjiituoi. ... els' to ovo\aa ~a'v xvpiuv 'lntfou. E greu de

crezut c.i Luca a in trodus verbul iWipxov tara. sa aiba un scop precis. Conform

lui Thayer, undpyr.n' poate ti redat prin a incepe, a crea un inceput (Greek -

b'nL'is/i Lexicon of the New Testament, 6S3). Prin urmare, propozitia poate ti

tradusa: "pentru ca ei tacusera doar primul pas, fund botezati in numele

Domnului Iisus '! Aceasta este in deplin acord cu Fapte 2:38, unde botezul este o

conditie normala {primul pas) pentru primirea Duhului (desi aceasta nu era si o

conditie absoluta). Implicatia traducerii de mai sus este ca samaritenii nu au

avansat in expenenta lor religioasa dincolo de initierea lor in crestinism, initiere

care pentru Luca este primul pas. Din anumite motive ei nu tacusera al doilea pas

care le-ar ti content Duhul Sfant.

4S A.J. Mason, The Relation of Confirmation to Baptism (1983), 20; E.

Kasemann, The Disciples of John the Baptist in Ephesus, in Essays on New

Testament Themes, ET 1964, 137, care argumenteaza ca "primirea Duhului este

evenimentul care distinge botezul crestin de eel al lui loan".

Page 20: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

31

Punerea mainilor din v.(> trebuic sa fie punctul culminant al unei singure

cercmonii al carei clement dc baza era botczul si al carei scop era

primirea Duhului. Acest lucru este dedus din forma v.5 si urm., care

pcatc fi tradus: "... au fost botezati In numele Domniilui Iisus, si,

punindu-si mainile peste ci, Duhul Sfant S-a pogorat peste ei."Punerea mainilor este mentionata aproapc parantetic; ordinea

evcnimentelor fiiud: "botezul, (urraat de) ... Duhul". Cu siguranta o

actiune duce si isi are concluzia in cealaltS, fara vreo intrcrupere

perceptibila.49

E totusi Tndoielnic faptul ca Luca a intentional sa redea o relatie

atat de stransa Tntre botez si punerea mainilor si, prin urmare, intre botez

si darul Duhului. Presupunerea ca punerea mainilor este aproape

parantetic mentionata tntre botez si primirea Duhului pare a fi bazata mai

curand pe o traducere englezeasca. Cu siguranta in limba greaca,

participiului nu i se poate atribui in general o valoare parantetica (ex.

•n[(TT€vaavre<; din v..2 sau a.KoucrauTe<? din v.5 nu descriu deloc actiuni

parantetice sau nesemnificative). Cu atat mai mult in textul nostru, unde

participiul circumstantial emGr|v~09 este o parte a unei construct^ cu

genitivul absolut - ko! ctti0ci/to9 avrdis tou FlauXou X^pfl9, "Cind

si-a pus Pavel mainile peste ei". Intentia cu care Luca foloseste un

participiu circumstantial aici in v.6 este de a reda relatia temporala dintre

punerea mainilor si venirea Duhului Sfant (una de coincidenta). Folosirea

conjunctiei mi la Tnceputu! v.6 nu implica o conexiune intre botez si

punerea mainilor in masura in care "o actiune (botezul) duce si isi are

concluzia in cealalta (punerea mainilor) fara vreo intrerupere

perceptibilaf, deoarece o astfel de conexiune ar fi putut fi exprimata mai

bine prin to decat prin Kat.50Luca distinge aici cele doua actiunicdordonate, separate prin koi , adica botezul si punerea mainilor.

4" Holy Spirit, 87. O astfel de pozitie parantetica a punerii mainilor a fost

sustinuta anterior de A.J. Mason: "Desigur ca Luca nu descrie o ceremonie

deosebita. N'ici macar nu face din actiunea apostolilor una de principiu. asa cum

se intamlpa in reiatarea celor petrecute in Samaria, ca sa spuna: Atimci Pavel si-a

pus mainile peste ei. El se exprima ca si cand punerea mainilor ar fi o parte

obisnuita din administrarea acestui sacrament si precizeaza ca botezul astfel

completat a avut efectul dorit" {The Relation ofConfirmation to Baptism, 27).

50 Vezi mai departe in v.6 conjunctia ts folosita pentru a exprima un rezul-

taf f|X.0e to irvc ujia to ayiov 'ctt' outous, eXdXouv Te yXtixjcrais wateTTpoiTiTtuoi'. Duhul Sfant s-a cobordt peste ei, iar ca rezultat, vorbeau in

limbi siproroceau.

Page 21: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

32 ^

atribuind fiecareia functii diferite. Darul Duhului este clar atribuit puneriimainilor si nu botezului.

Ca si in 8:17, punerea mainilor este necesara aici pentru a corecta

o anormalitate. Asemenea omologilor lor samariteni, ucenicii efeseni nu

primisera Duhul la inceputui experientei lor crestine, cum ar fi fost

normal. Coborarea Duhului Slant trebuia determinata, si lucrul acesta s-a

facut prin rugaciune si punerea mainilor. Faptul ca sunt relatate doar doua

situatii anormale se datoreaza probabil dorintei lui Luca de a prezenta

activitatea lui Pavel si Petru Tn paralel.

Semnificatia actului punerii mainilor in vederea primirii

Duhului Sfant.

Scena care urmeaza primirii Duhului de catre samariteni pune

oarecum in lumina modul cum nil Intelege Luca punerea mainilor.

Naratorul critica doua conceptii gresite pe care le afiseaza Simon Magul.

In primul rand, Simon concepe puterea manifestata prin apostoli ca pe un

fel de mana, lucru care reflects mediul elenistic din care provenea

magicianul.51 Luca este critic fata de o astfel de conceptie. Pentru el,

Duhul Slant nu este o putere impersonate,52 care, manipulate abil, devine

o sursa de minuni si surprize; ea este mai curand puterea care domina st

prin care misiunea Bisericii este reaiizata." In al doilea rand, Simonpriveste punerea mainilor apostolilor ca pe un "act magic deosebit de

etlcient"54, pe care, daca 1-ar obtine, 1-ar pune in valoare ori de cite ori ar

avea ocazia. E important sa observam faptul ca critica lui Luca nu vizeaza

In mod deosebit asocierea de catre Simon a Duhului cu punerea mainilor.

Insusi Luca a crezut ca darul Duhuluiputea veni prin mainile omului (cf.

9:17; 19:6). Conceptia gresita la care face trimitere Luca si pe care o

exprima in cuvintele lui Petru este ca primirea Duhului poate fi

S! Ireneu (Contra Heresies 1:23) pretinde ca Simon a fost fondatorul

gnosticismului si liderul unei secte numite a simonitilor

s- Contra Bousset care credea ca Duhul e prezentat in Fapte ca "o putere

impersonala lucrand apane de Hristos. ..." (citat in C.S.C.Williams, The Acts of

the Apostles. 293; vezi de asemenea Schweizer, "irveuiia" in TDNT, VI).

Sl Duhul e prezentat in Fapte ca agentul personal al lui Dumnezeu care poate fi

mintit (5:3), ispitit (5:9), sau caruia omul i se poate impotrivi (7:51). El poate, de

asemenea, dirija misiunea bisericii (8:29; 10:19; 11:12; 13:4; 16:6-7), alege

lucratorii (13:2; 20:28), lua decizii (15:28; 19:21), prezice evenimente viitoare

(1:16; 4:25; 20:23; 21:4; 21:11).

54 E. Haenchen, Acts, 304.

Page 22: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

33

manipulate dupa bunul plac al celui care poseda Duhul. Asocierea pe

care Simon o facea Tntre punerea mainilor apostolilor si magie, nu poate

fi trecuta cu vederea de catre Luca. Accentul pe care Tl pune pe

rugaciunea apostolilor indica faptul ca pentru el Duhul Sfant este intr-

adevar un dar pe care Dumnezeu Tl acorda si nu omul. Punerea mainilor

este eel mult mijlocul prin care un astfel de dar este transmis.

Urmandu-1 pe Lampe55, R. Menzies Tntelege punerea mainilor

peste credinciosii samariteni ca pe un ritual al autorizarii pentru lucrare.

Noii convertiti sunt autorizati de apostoli sa devina misionari ai bisericii.

Spre deosebire de cei sapte diaconi (6:6) sau de Pavel si Bamaba (13:3),

noii convertiti din Samaria nu poseda darul Duhului Tnainte de trimitere; e

necesar, deci, ca Duhul sa le fie dat in momentul trimiterii lor, ca o

imputernicire Tn vederea ducerii la Tndeplinire a mandatului lor de

misionari. Deci, samaritenii sunt trimisi si imputerniciti printr-o

singura ceremonie. Totusi, primirea Duhului nu a facut parte din acest

ritual, ci a tost mai curand un"element suplimentar".56E putin probabil, Tnsa, ca apostolii au Tnsarcinat pe fiecare

convertit prin punerea mainilor pentru a fi un misionar, conducand Tn

masa ceremonii de trimitere; Luca nu-i prezinta pe majoritatea

convertitilor ca fund implicati in activitati evanghelistice.57 Teza luiMenzies trece cu vederea faptul ca asocierea stransa dintre primirea

Duhului si convertire sugereaza ca darul Duhului nu e vazut de Luca doar

ca o imputernicire pentru misiune. In al doilea rand, modelul iudaic, pe

care Menzies spune ca biserica l-ar fi preluat, presupunea o perioada de

instruire sau detinerea anumitor calitati spirituale Tnainte, ca cineva sa fie

trimis in lucrare. losua a primit atat instruirea necesara unui lider cat si

Duhul lui Dumnezeu, Tnainte de a fi ordinat. La fel, ucenicul unui rabin

evreu, era ordinat ca rabin numai dupa o perioada Tndelungata de instruire

si un timp de practicare a vocatiei de Tnvatator, sub supravegherea

invatatorului sau.

>s G.H.W. Lampe, Seat, 77.

St< Development, 259 si urm. Un punct de vedere asemanator cu eel sustinut de

Menzies este eel a I lui Dom Gregory Dix, care intelege punerea mainilor ca pe o

ceremonie de ordinare, si amune ordinarea profetilor (Confirmation, or Laying

on ofHands?, 1936, 18-19, 23).

57 Vezi M.Turner, Power from on High, 359: "Luca nu sugereaza ca toti

convertitii au fost imediat trimisi de Duhul in misiune (singurul nou convertit pe

care Luca II prezinta ca implicindu-se imediat Tn marturisire si evanghelism este

Pavel |F.A.9:2OJ)"; cf. si 398-99.

Page 23: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

34

Referindu-se la credinciosii samariteni, Stanley M. Hortonsugereaza ca "e mai bine sa consideram aici punerea mamilor ca unmiiloc de tncurajare a credintei lor si ca un gest care precede venireaDuhului sau eel putin distinct de aceasta."58 Dar o astfel de interpretarepsihologica ce disociaza coborarea Duhului de punerea mamilorcontrazice precizarea clara a lui Luca, si anume ca "Duhul Sfint era datprin punerea mtinilor apostolilor" (8:18). Suntem de acord, rnsa, cuconstatarea lui C.K.Barret ca "Duhul nu raspunde la un anumit stimulcum ar fi punerea mainilor (...) ci este dat numai ubi etquando visvm est

Probabil cea mai justa intelegere a punerii mainilor pentru

primirea Duhului Sfint este sa o consideram un simbol al rugaciunn care

insoteste invocarea darului Duhului Slant. Chiar si atunci cand nu estementionata rugaciunea (19:6), putem vedea actul ca o expresie a

epiclezeu a invocarii coborarii Duhului Sfant.

Punerea mainilor pentru ordinare.

Prima ordinare cu punerea mainilor e relatata de Luca in legaturacu numirea (Kaeicmiui) celor sapte diaconi (Fapte 6:6). Punereamainilor este insotita de rugaciune si se pare ca e facutade mtreaga

comunitate (kqi ttPoctcu^d|i€vol k.Tt£0i}mv auTois tq? x^pa?)-Celalalt caz de punere a mainilor pentru ordinare in Fapte este ce

al trimiterii in lucrare a lui Saul si Barnaba (13:3). Si de aceasta data actulpunerii mainilor insoteste rugaciunea si pare a fi facut de catreintreaga bisenca6(i(7OTC vijaTcuaavTCS Kai irpoacu^auei/oi kcii

T(X9 XClpO9 aUTOLq). ^

in ITim 4-14 Timotei este indemnat de catre Pavel: "Nu Ii

nepasator de daml (xapLCJiiaTOs) care este In tine, care ti-a tost dat prinproorocie, cu punerea mainilor de catre ceata batranilor(ikto cm GcaG^ twv x^P'^ "o& TTpccrpuTGpiou). In 2Tim. 1.0,referindu-se probabil la aceeasi situatie, Pavel ii reaminteste lui Timotei:"Sa inflaccirezi darul lui Dumnezeu (to xapitJ[ia tou Geou) care^ estein tine prin punerea mainilor mele " (bier Tils cmQe.cjew tuv x^P<^

SN WhatDo Thev Say about the Holy Spirit (1976); 162. ^ 's" C.K. Barret, '"Light on the Holy Spirit from Simon Magus , in Kremer, Les

ActesdesApotres(\979), 293.

60 Cu exceptia manuscrisului Codex Bezae. Cf. T.F. Torrance, Consecration and

Ordination", 57711 (1958), 237.

Page 24: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

35

aov) Nu e clar daca in ambele texte darulse refera la darul Duhului sau

la un dar spiritual care il facea pe Timotei eficient in lucrare. Totusi, cei

mai multi comentatori iau cele doua referiri la punerea mainilor ca

descriiruf un ritual de ordinare. Si cea de a treia referire la punerea

mainilor in Epistolele pastorale (lTim.5:22) este legata tot de un Tndemn:

•*Sa nu-ti pui mainile peste nimeni cu graba si sa nu te faci partas

pacatelor altora" (Xeipas Taxews un8ei/i emTtGei...).Desi unii cred ca versetul se refera la punerea mainilor pentru

botez61, restaurarea prezbiterilor cazuti62, initierea unui proces deacuzare63, sau alte practici de cult contemporane64, majoritateacomentatorilor vad aici o referire la ceremonia ordinarii.

Presupunerea lui Daube ca punerea mainilor de catre ceata

prezbiterilord'm ITim. 4:14 (emGecreiDS rtiv x^pwv toO

TTpeCTpurepiou) ar putea fi inteleasa ca "punerea mainilor cu scopul de a

face prezbiteri", a provocat multe dezbateri.65 Daube vede In aceasta

"' Tertulian. De Baptismo XVIII; D. Daube, New Testament and Rabinic

Judaism, 144.

62 F.C. Chase, Confirmation in the Apostolic Age (London: Macmillan, 1909),

65; B.S. Easton, The Pastorals Epistles (tizw York: The Scribner's Sons, 1947),

160; W. Ellicot, A Critical and Gramatical Commentary on the Pastorals

Epistles, 2nd ed. (Andover, MA: Draper, 1994), 97; Paul Galtier, "La

reconciliation des pecheurs dans La Premiere Epitre a Timothee", in Recherches

de Science Religieuse 39 (1951): 317-320; Victor Hasler, Die Briete an

Timotheusund Titus (Zurich: Theologhicche Verlag, 1978), 43; Gottfried Holtz,

"Die Pastoralbriefe", in THNT, 13:129; Edward Schweizer, Church Order in the

\:ew Testament (Studies in Biblical Theology 32; Naperville. IL: Allenson,

1961). 207-208: Hans von Campenhausen. Ecclesiastical Authority and Spiritual

Power in the Church of the First Three Centuries, trad de. J.A. Baker (Stanford.

CA: Stanford University Press, 1969), 147-48; J. Ysebaert, "L'impositton des

mains, rite de reconciliation", La Maison-Dieu, 90 (1967): 93-101. Teza ca

punerea mainilor in ITim. 5:22 se refera la un ritual al recunoasterii batranilor

(care poate include atat reconcilierea eel or cazuti cat si ordinarea de noi

prezbiteri) este sustinut de David A. Mappes, "The 'Laying on of Hands' of

Elders", in Biblioteca Sacra 154 (1997): 473-79.

" R.R .Woodward, A Commentary on 1&2 Thessalonians, 1&2 Timothy, Titus,

Philemon (Abilene, TX: ACU, 1985), 81.

M Marjorie Warkentin, Ordination: A Biblical-Historical View (Grands Rapids:

Eerdmans), 145-52.

6S Punctul de vedere al lui Daube e trnpartasit de J.N.D. Kelley, A Commentary

on the Pastorals Epistles (London A.&C. Black, 1963), p. 108; J. Jeremias,

Page 25: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

36

sintagma o transliterare greaca a termenului ebraic Dipt nDQO. Prin urmare,

in viziunea sa, ordinarea lui Timotei de catre Pavel a fost de fapt o

"ordinare rabinica". E discutabil totusi daca CipT este un genitiv obiectiv,

cum pretinde Daube, Tntrucat sintagma rabinica se refera in primul rand la

punerea mainilor batranilor peste jertfa colectiva.66

Semnificatia actului punerii mainilor in vederea ordinarii.

Ordinarea din Fapte 6:6 si 13:3 au ca model mai curand scena din

Numeri 8:10, decat ordinarea lui Iosua de catre Moise (Num. 27:18, 20;

Deut. 34:9), IntrucTt mtreaga comunitate si-a pus mainile.67 Astfel, estevorba mai curind de un gest de consacrare decat de unul de instalare a

unui succesor. Desi forma si terminologia ordinarii apar Intr-adevar in

Fapte 13, ceremonia nu pote fi interpretata ca ordinare. Activitatea de

dinainte a lui Saul si Bamaba (1 l:24ff.; 13:1; Gal. 1:21) si precizarea lui

Pavel din Gal.l despre apostolia sa previn Tntelegerea ceremoniei ca

ordinare.68 De fapt, scopul ritualului e precizat In 14:26: prin punerea

mainilor, cei doi misionari au fost "Tncredintati in grija harului lui

Dumnezeu" (Trapa&e86uevoi t(i xapLTl T°u Qeou). Din asocierea

punerii mainilor cu rugaciunea in 13:3 si comentariul lui Luca din 14:26,

devine clar ca ceea ce avem aici este un simbol al binecuvantarii.69Semnificatia principals a punerii mainilor in ordinarea lui

Timotei este trimiterea de lucratori pentru a vesti Cuvantul. In al doilea

rand, gestul semnifica, la fel ca In Vechiul Testament, acordarea unor

Xapiu\iara ca sa abiliteze persoana ordinata pentru Indeplinirea

misiunii. in al treilea rand, prin asociere cu rugaciunea, gestul pare sa

"KPRIRITI-PION ausserchristlich bezeugt". ZNW 48 (1957), p. 129; J.

Ysebaert. Greek Baptismal Terminology, p. 279. Pentru o critica a pozitiei lui

Daube. vezi T.F. Torrance. "Consecration and Ordination", SJT \\ (1958), p.

328; G. Bornkamm, "Trpc<7|W, TDNTVl, p. 666, n. 92; E. Ferguson, 'TheLaying on of Hands: It's Signifcance in Ordination" /7S26 (1975); J.P. Meier,

"Presbyteros in the Pastoral Epistles", CBQ 35 (1973), pp. 340-42.

'* Argumente impotriva pozitiei lui Daube sunt rezumate de J.P. Meier,

"Presbyteros in the Pastoral Epistles", pp. 340-344.

<l7 J.K. Parratt, "The Laying on of Hands", 213.

68 EFerguson, "Ordination in the Ancient Church", Restoration Quarterly 5

(1961), 137; Cf. Lohse, Die Ordination im Spa'tjudentum und im Neuen

Testament{Gbtlingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1951), 73.

69 S. Dockx, "L'Ordination de Bamabe et de Saul d'apres Actes 13:1-3",

NouveUeRevue Theologique9% (1976), 248 si urm.

V

Page 26: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

37

aduca Tn discutie conceptul de binecuvantare. De aceea, poate fi inteles si

ca un simbol' al invocarii Duhului Slant pentru a aduce xap'lo"M-anecesara. Contextul este evident charis-matic (vezi pozitia emfatica a luidueXeu) si dvaCwTrupetv); ritulalul nu este inca institutionalizat. Dintoate cele de mai sus, ctt si din faptul ca Timotei este ordinat de catre

ceata prezbiterilor, reiese ca ordinarea in Epistolele Pastorale nu poate fiinteleasa ca o "succesiune apostolica". In concluzie, se poate spune caordinarea in sensul cream unui al doilea eu nu poate fi gasita in Noul

Testament.7"

Concluzii

Punerea mainilor apare frecvent in Vechiul Testament, Tnliteratura iudaica, scrisa inainte de aparitia crestinismului, si in cearabinica scrisa dupa secolul al II-lea d.Hr., dar si Tn Noul

Testament. ~ _,•In Vechiul Testament aceasta practica apare in diverse

contexte, cum ar fi actul binecuvantarii, jertfele, ceremonia dinZiua lspasirii, la consacrarea levitilor, mstalarea unui succesor sijudecarea'unei persoane care a hulit In tenninologia VechiuluiTestament se face distinctie Tntre doua forme de punere a mainilor,astfel ca verbul -jdo se foloseste pentru cazurile cand gestul se facea.cu cxeicitarea unui presiuni asupra capului, iar verbcle do si ncpentm cazurile cand mainile erau puse cu gingasie peste cineva.

Aceasta distinctie nu este pastrata nici Tn LXX si nici Tn NoulTestament. . .

In urma analizei succinte a literaturii iudaice si rabmice, am

remarcat faptul ca punerea mainilor apare aici in general in aceleasicontexte, exceptie facand Genesis Apocryphon, unde gestul faceparte dintr-un ritual de exorcizare. .

Punerea mainilor in Vechiul Testament si Tn celelalte scnen

evreiesti poate avea mai multe semniflcatii: identificarea persoanei

care pnmeste binecuvantarea, identificarea animalului care va fiadus ca jertta si transfeml pacatelor, vinovatiei, a slujbei, a unorcalitati de la o persoana la un animal sau la o alta persoana.

70 H.F. Peacock, "Ordination in the New Testament", RevExp 4 (1958), 256;^Contra T.F. Torrence care vede aici conceptul de "succesiune apostolica

("Consecration and Ordination", 238 si urm.); A. Ehrhardt, The Apostolic

Succesion (London: Lutterworth Press, 1953), 32 si urm.

Page 27: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

38 |.;j

Din toate aplicatiile punerii mainilor in Vechiul Testament S

si in scrierile iudaice, doar punerea mainilor pentru binecuvantare J

si pentru consacrare (ordinare) au fost continuate in Noul •testament. Alte doua uzante ale practicii sunt caracteristicecrestinismului timpuriu: punerea mainilor pentru vindecare si •

punerea mainilor in vederea primirii Duhului Sfant. !n cazul ,|vindecarii, punerea mainilor este inteleasa de evanghelistii sinoptici j

ca mijlocul prin care puterea de vindecare este transmisa ^

bolnavului. Aceasta putere se distinge, Tnsa, de mana - puterea k

impersonate, care se scurge la o simpla atingere involuntara - si ^este Tntotdeauna asociata cu actul credintei, operand numai candaceasta este evidenta in viata bolnavului sau a persoanei prin care .j

se face vindecarea. '*

Cercetand cu atentie textele Scripturii, am ajuns la j

concluzia ca primirea Duhului Sfant nu este parte integrants din <

botezul in apa. Cele doua experience sunt distincte, chiar si atunci ]

cand ele au loc simultan. Primirea Duhului Sfant nu este legata jindisolubil nici de punerea mainilor, tnsa, in situatii speciale, Duhul j

poate fi primit prin acest act, dar si atunci gestul trebuie privit ca un j

simbol al rugaciunii, expresie a epiclezei, a invocarii Duhului j

Stant.

O alta concluzie pe care o putem desprinde este aceea ca, in

cazul ordinarii noutestamentale, punerea mainiior are in primul

rand semnificatia trimiterii lucratorilor crestini de a propovadui

Cuvantul. Gestul poate fi Tnteles si ca un mijloc prin care celuiordinat Ti sunt impartite anumite harisme sau, si mai simplu, ca un

simbol al invocarii Duhului Stant de a-1 harui pe eel ordinat cu

harismek de care acesta are nevoie in lucrarea la care este chemat.

The Laying on of hands ...

The purpose of this paper is to analyze the occurrences of the B

laying on of hands in the Old Testament, Jewish literature and the New 1|Testament and to uncover in each situation the significance attached to s£

the gesture. After discussing all the occurrences of the gesture in the Old ;|

Testament, the author concludes that the gesture can signify |

identification, ownership and transference. It is shown that the f

Page 28: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

39

significance of the laying on of hands and the form of the gesture are

interrelated so that the gesture performed with one hand signifies

identification or ownership and the laying on of both hands signifies a

transference of something from one person to another.

Other sources like Apocrypha and Pseudepigrapha, Qumran and

Rabbinic literature are taken into account. The laying on of hands here

has a similar usage, except for its occurrence in the Genesis Apocryphon

where it is presented as a gesture of exorcism.

From all the contexts in which the laying on of hands occurs in

the Old Testament and other Jewish writings, only the use of hands for

blessing and commissioning has been carried into the New Testament.

Two other uses of the rite are characteristic of early Christianity: the

laying on of hands in healing and in connection with the reception of the

Spirit.

In healing, the gesture is understood by the synoptic writers as

the means by which the healing power is transferred to the sick person.

The efficacy of the laying on of hands in healing is always dependent on

the faith exhibited by the sick or the person who lays hands. This shows

that the healing power is not a mana which can be poured from a vessel

into another or discharged at a simple, involuntary touch. It is the power

of God imparted (to Jesus or to his followers) through'the anointing of the

Holy Spirit.

The author makes it clear that the giving of the Spirit is not

integral to water baptism. In special circumstances, the gift of the

Spirit can be bestowed through the laying of the hands but the

gesture is best understood as a symbol of prayer, the expression of

the epic/esis. the calling down of the Holy Spirit.

Another conclusion drawn is that the laying on of hands in

ordination signifies primarily the commissioning of ministers to

proclaim the Word. It may also be understood as a means by which

some charismata are bestowed on the person ordained or, simply,

as a symbol of the invocation of the Spirit to bring the needed

charismata.

Page 29: ROLUL PUNERII MAINILOR IN TRADITIA

40

ABREVIERI

ale titlurilor unor reviste de specialitate, serii de comentarii straine si ale

unor lucrari clasice, citate in acest studiu.

AB

B.Sanh.

ExpTim

jA ()s

JSNTS

JSOTS

\l }'eb

\:OVT

NovTSup

NTOA

Y'/;s'

RevExp

SR

77>V7

THNT17

ZNW

Anchor Bible

Talmudul Babilonian, tratatul Sanhedrin

Bibliiheca Sacra

Biblische Zeitschrift

Catholic Biblical Quarterly

Encyclopedia ofBiblical Theology, cd. de J. Bauer

Expository Times

Howard Theological Review

Journal ofthe American Oriental Society

Journal ofBiblical Literature

Jewish Encyclopaedia

Journal of Pentecostal Theology Supplement SeriesJournal for the Study of the New Testament Supplement SeriesJournal for the Study of the Old Testament Supplement SeriesJournal ofTheological Studies

Mishnah. tratatul Yebamot

Novum Testamentum

Novum Testamentum Supplement Series

Novum Testamentum et Orbis Antiquus

.Veu1 Testament Studies

Review and Expositor

Studies in Biblical Theology

Scotish Journal of Theology

Science Religieuse/Sciencc and Religion

Theological Dictionary ofthe New Testament

Thcologischer Handkommentar /urn Neucn Testament

[ 'etus Testamentum

Word Biblical Conimentar>'

Zcitschrifl fur die ncutestmncntliche Wissenschaft


Recommended