+ All Categories
Home > Documents > revista Domus mai, 05

revista Domus mai, 05

Date post: 18-Mar-2016
Category:
Upload: casamearo
View: 223 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
revista Domus mai, 05
of 10 /10
59 48490 7 20 136 5 0 0 0 1
Transcript
Page 1: revista Domus mai, 05

5948490720136

50

00

1

Page 2: revista Domus mai, 05

editorial

Nu fi nepãsãtor cu casa ta!štim ši noi, štiøi ši voi foarte bine, dragii mei cititori, cã interioareleprezentate în paginile revistei DOMUS sunt excepøii în peisajul generalal caselor din România, deoarece, în majoritatea covâršitoare acazurilor, locuinøele sunt amenajate modest. Cei mai muløi oameni nuši-au renovat casa sau nu ši-au fãcut îmbunãtãøiri semnificative de maibine de 15-20 de ani, ignorând faptul cã orice locuinøã necesitã lucrãri deîntreøinere. Motivul principal este, cu siguranøã, sãrãcia, dar ši nepãsareaconstituie un factor decisiv. Pentru cã nu stã în puterea mea sã combatsãrãcia, voi vorbi în continuare despre nepãsare.Din pãcate, foarte muløi români înøeleg prin “a investi în casã” a-šicumpãra un televizor sau un frigider mai mare, chiar dacã cele vechifuncøioneazã încã. Foarte puøini se gândesc cã mucegaiul de pe pereøisau praful acumulat în salteaua patului ori în covoarele vechi le potprovoca lor ši copiilor lor alergii sau afecøiuni respiratorii. Sau câøi segândesc cã o baterie sau un rezervor de WC defecte pot crešte consumul deapã ši aleg sã le înlocuiascã cu altele noi? Ideea este cã niciodatã nupoøi spune cã ai terminat de aranjat casa, pentru cã întotdeauna vaapãrea câte ceva de fãcut, dar pentru asta trebuie sã-øi pese de mediul încare îøi petreci cea mai mare parte din timp. ši chiar dacã nu-øi permiøisã fii mereu la modã din punctul de vedere al designului de interior,nu-øi neglija locuinøa, deoarece o întreøinere corespunzãtoare este primulpas spre o casã frumoasã.

M i h a e l a C ã l I nR E D A C T O R - Š E F

m i h a e l a . c a l i n@h i p a r i o n . c om

Abonament pe 6 luni- trimite SMS la numãrul 7662 (8 euro + TVA), cu textul DOMUS, valabil în reøeaua Vodafone, Orange ši CosmoteAbonament pe 12 luni- trimite SMS la numãrul 7566 (15 euro + TVA), cu textul DOMUS, valabil în reøeaua VodafoneContravaloarea abonamentului va fi reøinutã din factura de telefon mobil. Dupã trimiterea SMS-ului vei fi contactat în cel mult 48 de ore de unul din reprezentanøiinoštri. Costul SMS-ului trimis nu poate fi returnat.

*Oferta este valabilã pentru abonamentele pe 12 luni contractate atât prin POšTã (completând talonul de la pagina 114), cât ši prin SMS.Vei primi cadoul în maximum 30 de zile lucrãtoare de la data confirmãrii abonamentului. nu se acordã contravaloarea în bani a cadourilor. Acestea vor fi ridicate de la sediul redacøiei - Str. nerva Traian, nr. 3, Bl. M 101, Et. 8, Sector 3, Bucurešti - sau vor fi trimise prin poštã/curierat, costurile fiind suportate de abonat. Informaøii suplimentare puteøi afla sunând lanumãrul de telefon: 021-202.82.70 sau trimiøând un e-mail la adresa: [email protected].

Aboneazã-te la DOMUS pe 12 luni ši ai gARAnTATunul dintre cadourile de mai jos!*

1

2

3

4

5

6

1 Perie electricã Bosch; 2 Cântar electronic Bosch; 3 Tigaie Tefal X 2; 4 Fier de cãlcat Moulinex; 5 Aparat de epilat Rowenta; 6 Prãjitor de pâine Tefal

Câštigãtorii concursului Candy din ediøia demartie 2010 sunt:

Pena Adina, Bucurešti – plitã Candy PSP 640 GIlie Otilia, Constanøa – cuptor electric FNP 827 X

Page 3: revista Domus mai, 05

mai 2010SUMAR

44 Invitaøie acasã: designerul Simona Bonea

mizeazã pe violet

52 Invitaøie acasã: renovare în timp record

58 Trucuri ši ponturi: cum sã obøii un loc de

relaxare pe balcon

60 Invitaøie acasã: accent pe funcøionalitate

64 Invitaøie acasã: melanj de amintiri,

artã ši mobilier

68 Invitaøie acasã: „odatã cu aceastã casã

ni s-a împlinit visul”

73 Te ajutãm sã alegi: rulouri ši jaluzele

pentru mansardã

44

6 m a I 2 0 1 0

sugestii deco26 Idei de furat: cum sã realizezi un tablou

de inspiraøie asiaticã

27 Detaliile fac diferenøa: suporturi pentru

ziare ši reviste

28 Te ajutãm sã alegi: demifotolii pentru

orice decor

29 Chilipirul lunii: coløar extensibil la doar

1.450 lei

32 Transformare de efect: acelaši scaun,

douã variante

76

bref info - pagina 10

SPECIAL - pagina 22

4 pagini cu subiecte šiinformaøii de interes pentruiubitorii home & deco

Sugestiile noastre te ajutãsã compui la tine acasãcadrul de pe copertã

amenajãri, sfaturi

Recreeazã coperta 36 Decor pe bugete: dormitor clasic sub

1.000 de euro

37 Decor pe bugete: dormitor clasic sub

2.000 de euro

38 Decor pe bugete: dormitor clasic sub

3.000 de euro

39 Trucuri ši ponturi: caloriferul, la rang de

obiect decorativ38

22

Page 4: revista Domus mai, 05

extra Nu uita sã accesezi www.casamea.ro!

3968

În secøiunile PRIMA CASÃ, INSPIRAØIE, CASÃ, BRICOLAJ, INTERIOR, GRÃDINÃ, PROIECTE, SHOPPING gãsešti idei minunate, care abia ašteaptã sã fie puse în aplicare!

evenimente & noutãøiAflã cele mai „calde” vešti dindomeniile amenajãrilor interioare

- la paginile 42, 74, 84, 109

prim-plan: grãdina104 Focus: o grãdinã citadinã

108 Trucuri ši ponturi: accesorii care

însufleøesc grãdina

de reøinut109 Cele mai noi informaøii din domenii de

interes pentru tine

în jurul lumii112 Algarve, tãrâmul cu roci spectaculoase

106

bucãtãrii à la carte 76 Focus bucãtãrie: cum sã amenajezi o

bucãtãrie îngustã

77 Ambianøã în acelaši stil: sugestii pentru o

bucãtãrie asemãnãtoare

80 Te ajutãm sã alegi: mese extensibile

pentru spaøii mici

82 Detaliile fac diferenøa: baterii pentru

chiuvete

bãi pe alese86 Focus baie: amenajeazã sala de baie în

funcøie de vârstã

88 Trucuri ši ponturi: valorificã spaøiul din

baia de serviciu!

89 Detaliile fac diferenøa: corpuri de iluminat

rezistente la umezealã

90 Te ajutãm sã alegi: cabine de duš pentru

spaøii mici ši mari

37

domus pentru pitici 96 Focus camera copilului: te invitãm în

universul Barbie

98 Te ajutãm sã alegi: paturi cu rol multiplu

100 Detaliile fac diferenøa: lãmpi de veghe

pentru cei mici

80

Page 5: revista Domus mai, 05

sugestii decoCele mai inspirate selecøii de obiecte de mobilier ši accesorii

domus

special:

original:

EXTRA:O sã fii uimit sã afli cã, urmând pašii

de la pag. 26, chiar ši tu vei putea reali -za un tablou asemãnãtor la tine acasã.

De inspiraøie asiaticã

Redecoreazã-øi dormitorul. îøi oferim 3 variante de buget!

25M A I 2 0 1 0

TE AJUTÃM SÃ ALEGI:demifotolii pentru dormitor sau living

DETALIILE FAC DIFERENØA: suporturi pentru reviste ši ziare

Aflã cum poøi sã-øi protejezi casa împotriva razelor solare într-unmod cât se poate de estetic, cu ajutorul roletelor screen.

14

Page 6: revista Domus mai, 05

domus

43M A I 2 0 1 0

Locuinøe cu farmec, trucuri ši ponturi, idei de furat

A venitmomentul sãfaci curãøenieîn balcon ši

sã-l transformiîntr-un loc de

relaxarecochet.

SFATURI oferite de cãtre designeriicare au realizat amenajãrileCASÃ DE VEDETÃ: Eda Marcus,prezentatoarea štirilor sportive dela TVR1, ne-a vorbit desprelocuinøa ši lucrurile dragi ei.

îøi oferim inspiraøie de 10 ani. Dacã ai amenajat casa pe baza sugestiilor

noastre, cheamã-ne sã o vedem.Reportajul despre amenajarea ta poate apãrea în paginile revistei!

amenajãri, sfaturi

invitaØie acasÃ: decoruri pline de inspiraøie pentru tine

important

28eXTRA: AmenAjeAzã-øi

bAlconul!

Page 7: revista Domus mai, 05

amBiaNØÃ ÎN aCELaŠi STiL: Recreeazã pe baza sugestiilor noastrebucãtãria prezentatã în paginile urmãtoare

TE ajuTÃm SÃ aLEgi:mese extensibile

DETaLiiLE FaC DiFERENØa: baterii pentru bucãtãrii moderne

75m a i 2 0 1 0

bucãtãrii à la carteAmenajãri cu farmec, trucuri ši ponturi, accesorii utile

îøi oferim inspiraøie de 10 ani.Dacã ai amenajat bucãtãria pe

baza sugestiilor noastre, cheamã-ne sã o vedem.

Reportajul despre amenajarea tapoate apãrea în paginile revistei!

domus

important

5

Citešte cu atenøie poveštile amenajãrilor

ši sfaturile specialištilor.

Sigur vei avea de învãøat!

Page 8: revista Domus mai, 05

Amenajãri cu farmec, trucuri ši ponturi, accesorii utile

bãi pe alese

important

domus

5 îøi oferim inspiraøie de 10 ani.Dacã ai amenajat baia pe baza

sugestiilor noastre, cheamã-ne são vedem. Reportajul despre

amenajarea ta poate apãrea înpaginile revistei!

85m a i 2 0 1 0

FOCUS: Chiar ši copiii pot avea o baie amenajatãpotrivit vârstei lor.

Te ajUTãm Sã alegi:cabine de duš

DeTaliile FaC DiFeReNØa: corpuri de iluminat

EXTRA: Trucuri pentru amenajarea unei bãi de serviciu

Page 9: revista Domus mai, 05

Amenajãri cu farmec, trucuri ši ponturi, accesorii utile

FOCUS: O fetiøã din Suceava este cea mai fericitã atunci când se retrage în camera ei roz, alãturi de prietenele ei, pãpušile Barbie.

TE aJUTãm Sã aLEGi:paturi cu spaøii pentru depozitare

DETaLiiLE FaC DiFErEnøa: veioze de veghe

pentru piticidomus

important

îøi oferim inspiraøie de 10 ani.Dacã ai amenajat camera

copilului pe baza sugestiilornoastre, cheamã-ne sã o vedem.Reportajul despre amenajarea tapoate apãrea în paginile revistei!

495m a i 2 0 1 0

Page 10: revista Domus mai, 05

FOCUS:

iDEi DE FURaT:

103m a i 2 0 1 0

prim-plan: grãdinaAmenajãri cu farmec, plante, sfaturi utile, idei de furat

5

important

îøi oferim inspiraøie de 10 ani. Dacã ai

amenajat grãdina sauterasa casei tale pe baza

sugestiilor noastre,cheamã-ne la tine acasã.

Reportajul despre amenajarea ta

poate apãrea în paginile revistei!

domus


Recommended