+ All Categories
Home > Documents > Revista Domus iulie-august

Revista Domus iulie-august

Date post: 14-Mar-2016
Category:
Upload: casamearo
View: 229 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
Revista Domus iulie-august
of 11 /11
Transcript
Page 1: Revista Domus iulie-august
Page 2: Revista Domus iulie-august

editorialNicio vacanøã fãrã noi!Pãlãria de soare, crema cu protecøie UV, pantalonii scurøi ši, bineînøeles,revista DOMUS, toate sunt în geamantan. Gata! Acum ešti pregãtit sãpleci în concediu! Chiar dacã øi-ai amânat pânã la toamnã planurile dereamenajare a locuinøei, în favoarea vacanøei, profitã de orice momentpentru a te documenta ši a afla lucruri noi din paginile revistei DOMUS.Nu štii încã ce gen øi se potrivešte: clasic, modern sau minimalist?Studiazã interioarele de la rubrica „Invitaøie acasã” ši bifeazã stilulpreferat. Acesta poate spune multe despre tine ši despre felul tãu de a fi.În ultimul timp, bugetul familiei tale s-a cam subøiat ši te vezi nevoit sãrenunøi la anumite achiziøii sau sã te reorientezi cãtre lucruri mai ieftine.Recomandarea noastrã este sã alegi varianta a doua, mai ales cã-øi oferim ši multe exemple în acest sens. În primul rând, nu rata rubrica„Chilipirul lunii”, unde gãsešti de fiecare datã obiecte extraordinare lapreøuri de excepøie. În al doilea rând, studiazã cu atenøie articolul„Transformare de efect” de la pagina 30. Vei învãøa cum sã economiseštibani prin recondiøionarea unor obiecte de mobilier uitate de mult prinpodul bunicilor. În aceastã ediøie, designerul Mugur Kreiss a reušit sãdea un aspect „très chic” unei perechi de scaune curbate. Credeai cã mašina de spãlat vase este doar un moft al celor care deøinbucãtãrii super-tehnologizate? Ei bine, lucrurile stau un pic altfel. Aflãcã, datoritã ei, poøi reduce factura la apã. Nu mai vorbim de faptul cãvei câštiga timp pentru tine ši familia ta.Abia ašteptãm sã ne revedem în septembrie, când îøi vom oferi ši maimulte soluøii ši idei noi pentru amenajarea casei tale.

M i h a e l a C ã l i nR E D A C T O R - Š E F

m i h a e l a . c a l i n@h i p a r i o n . c om

Abonament pe 6 luni- trimite SMS la numãrul 7662 (8 euro + TVA), cu textul DOMUS, valabil în reøeaua Vodafone, Orange ši CosmoteAbonament pe 12 luni- trimite SMS la numãrul 7566 (15 euro + TVA), cu textul DOMUS, valabil în reøeaua VodafoneContravaloarea abonamentului va fi reøinutã din factura de telefon mobil. Dupã trimiterea SMS-ului vei fi contactat în cel mult 48 de ore de unul din reprezentanøiinoštri. Costul SMS-ului trimis nu poate fi returnat.

*Oferta este valabilã pentru abonamentele pe 12 luni contractate atât prin POšTã (completând talonul de la pagina 114), cât ši prin SMS.Vei primi cadoul în maximum 30 de zile lucrãtoare de la data confirmãrii abonamentului. nu se acordã contravaloarea în bani a cadourilor. Acestea vor fi ridicate de la sediul redacøiei - Str. nerva Traian, nr. 3, Bl. M 101, Et. 8, Sector 3, Bucurešti - sau vor fi trimise prin poštã/curierat, costurile fiind suportate de abonat. Informaøii suplimentare puteøi afla sunând lanumãrul de telefon: 021-202.82.70 sau trimiøând un e-mail la adresa: [email protected].

Aboneazã-te la DOMUS pe 12 luni ši ai gARAnTATunul dintre cadourile de mai jos!*

1

2

3

4

1 Tigaie Tefal X 2; 2 Fier de cãlcat Moulinex; 3 Aparat de epilat Rowenta; 4 Prãjitor de pâine Tefal

Câštigãtorii concursului Bioderma din lunaiunie sunt: Vorovenci Andreea, Bucurešti;Iorgulescu George, Bucurešti; MihãilescuRuxandra, Bucurešti; Farcaš Felicia, Bucurešti;Tãnase Carmina, Bucurešti; Chiran Cãtãlina,Câmpina; Neagoe Aurelia, Câmpulung; CiocioiRoxana, Bucurešti; Stoica Maria, Bacãu;Constantinescu Strihan Annemarie, Bucurešti

Page 3: Revista Domus iulie-august

Familia: apocynaceaeAspect: arbustÎnãløime: 4 m în zonele de origine/1,5-2 m în ghiveciPerioadã de înflorire: primãvara-toamna târziu Expunere: soare Udare: normalã

LEANDRULUn arbust care iubešte soarele

leandrul (Nerium Oleander) este o plantã originarã din bazinul mediteranean,iubitoare de luminã ši soare, care decoreazã terasele, balcoanele ši grãdinileîncepând de primãvara ši pânã toamna târziu. Text: Lucia LAZÃR

ideide furat

n italia ši grecia, unde iernile sunt

blânde, cu temperaturi ce coboarã ra -

reori sub 0˚ C, leandrul face parte din

peisajul local, pe care-l înfrumuseøea -

zã prin florile abundente ši parfumate

discret, a cãror culoare variazã de la

alb la crem ši galben, de la roz la grena ši violet.

Cele mai multe specii rezistã de la temperaturi de

5˚ C pânã la peste 40˚C. Doar câteva suportã ši va -

lori termice negative. în øara noastrã, unde clima este

tempe ratã, leandrul este plantat în ghivece, fapt care

nu-i oferã posibilitatea de a se dezvolta normal. Dar,

având în vedere cerinøele relativ modeste ši decorul

exotic pe care-l oferã pe o perioadã îndelungatã,

planta se regãsešte în multe amenajãri exterioare

autohtone (iar, mai nou, în parcuri!). ašadar, este

firesc sã štim care sunt cerinøele ei de îngrijire ši

dezvoltare.

- Chiar dacã nu este pretenøios în privinøa solului,

leandrul trebuie sã aibã un drenaj bun. în lipsa aces-

tuia, pot sã aparã dereglãri de udare care vor duce

la cãderea masivã a florilor ši a frunzelor.

- în perioada caldã, când crešte în ritm alert, udã-l

din belšug. toamna ši iarna, rãrešte udãrile.

- Ferešte-l de curenøii extrem de reci asociaøi cu uda -

rea abundentã.

- îngrãšãmintele nu sunt neapãrat necesare.

- înmuløirea prin lãstari (care trebuie sã aibã baza

semilemnificatã) este cea mai rãspânditã ši se practicã

primãvara ši toamna.

- iarna, øine-l într-o camerã luminoasã, dar neîncãlzitã,

unde temperatura este de 5-10˚ C.

- atenøie! seva leandrului este otrãvitoare. Ca atare,

nu lãsa copiii sau animalele de companie în preajma

lui. De asemenea, dacã ai intrat în contact cu el, ai

grijã sã te speli bine pe mâini.

îplus

Intrã pe www.casamea.ro,la secøiunea Grãdinã, pentru a gãsi

informaøii despre plante, exemple

de amenajãri ši alte idei minunate.

98 i u l i e - a u g u s t 2 0 1 0

Page 4: Revista Domus iulie-august

iulie-august 2010SUMAR

34 Invitaøie acasã: dacã vrei mai mult spaøiu,

renunøã la pereøii inutili

38 Invitaøie acasã: simplu ši rece, deci...

minimalist

44 Invitaøie acasã: dupã doi ani de cãutãri, o

familie a gãsit caminul mult visat

50 Invitaøie acasã: amenajare 100% în

stil clasic

56 ambianøã în acelaši stil: sugestii pentru

un living asemãnãtor

50

6 I u l I e - a u g u s T 2 0 1 0

sugestii deco20 Detaliile fac diferenøa: dacã pleci la mare,

nu uita sã aduci câteva suveniruri

21 Detaliile fac diferenøa: decoraøiuni

country village

22 Idei de furat: dormitor în tonuri de nisip

23 Te ajutãm sã alegi: storuri romane

24 Trucuri ši ponturi: cele mai trendy

10 culori ale anului

26 Decor pe bugete: dining pe terasã sub

500 de euro

27 Decor pe bugete: dining pe terasã sub

1.000 de euro

bref info - pagina 10

SPECIAL - pagina 16

3 pagini cu subiecte šiinformaøii de interespentru iubitorii dehome & deco

Sugestiile noastre te ajutãsã compui la tine acasãcadrul de pe copertã

amenajãri, sfaturi

Recreeazã coperta

28 Decor pe bugete: dining pe terasã sub

2.000 de euro

30 Transformare de efect: recondiøioneazã

scaunele bunicii

21

20

38

Page 5: Revista Domus iulie-august

extra Nu uita sã acceseziwww.casamea.ro!

74

În secøiunile PRIMA CASÃ, INSPIRAØIE, CASÃ, BRICOLAJ, INTERIOR,GRÃDINÃ, PROIECTE, SHOPPING gãsešti idei minunate, care abia ašteaptã sã fie puse în aplicare!

64

evenimente & noutãøiAflã cele mai „calde” vešti dindomeniile amenajãrilor interioare

- la paginile 32, 58, 70, 94, 113

96

bucãtãrii à la carte 60 Focus bucãtãrie: mobilier în formã de „U”

62 Trucuri ši ponturi: cum sã reduci factura

la apã

64 Gãtešte acasã: reøete delicioase ši ušor

de preparat

66 Te ajutãm sã alegi: storcãtoare de fructe

69 Idei de furat: soluøii practice de

depozitare

bãi pe alese74 Focus baie: un decor pentru o persoanã

activã

75 Ambianøã în acelaši stil: idei pentru un

decor similar

76 Chilipirul lunii: cadã din acril la doar 435 lei

78 Detaliile fac diferenøa: baterii cu

look retro

întreøinerea casei 82 Trucuri ši ponturi: cum sã ai un frigider

perfect igienizat

83 Trucuri ši ponturi: triumfã în lupta cu murdãria

84 Trucuri ši ponturi: 5 paši pentru o baie curatã

domus pentru pitici 88 Focus camera copilului: o amenajare prac-

ticã, pentru vremuri de crizã

90 Te ajutãm sã alegi: pãtuøuri pentru nou-nãscuøi

92 Detaliile fac diferenøa: jucãrii ecologice

90

66

prim-plan: grãdina96 Focus: o grãdinã de neuitat

98 Idei de furat: cum trebuie întreøinut leandrul

Page 6: Revista Domus iulie-august

Pre

øuri

le p

ot s

ufe

ri m

odif

icã

ri î

n f

uncø

ie d

e fl

uct

ua

øiil

e cu

rsu

lui

valu

tar.

detaliilefac diferenøa

1. Figurinã ceramicã “Vas cu pânzã”

29,20 lei SARRA BLU’

2. tablou pe canvas “lost Boat”, 200 x 130 cm

923 lei MOBEXPERT

3. Decoraøiuni autoadezive din plastic

29,99 lei/set de 2 piese

BRICOSTORE

4. Rame foto din ceramicã, cu temãmarinã, 10 x 15 cm ši 13 x 18 cm

61,20 lei ši 70,30 leiSARRA BLU’

5. Platou Barcelona, din sticlã de

Murano 45 leiART INTERIOR

6. Nisip decorativ ši scoici pentruaranjamente deco

12,99 lei/pachet BAM BOO

7. statuetã Far, din lemn

44,99 lei BONSAI

Pentru adresele magazinelor vezi pagina 32.

2

1

5

20 i u l i e - a u g u s t 2 0 1 0

MAREA, LA TINE ACASÃ!Nimic nu surprinde mai bine spiritul verii decât decoraøiunile cu temã marinã.

Creeazã-øi decorul de vacanøã ideal chiar la tine acasã! Mixeazã scoici šiornamente în tonuri de alb ši albastru ši bucurã-te de “peisaj”! Selecøie: Ana-Maria OANCEA / Foto: Antonio CIOAREK

Decor estival

3

4

6 7

Page 7: Revista Domus iulie-august

detaliile facdiferenøa

21I u l I e - A u G u S t 2 0 1 0

Pre

øuri

le p

ot s

ufe

ri m

odif

icãri

în f

uncø

ie d

e fl

uct

ua

øiil

e cu

rsu

lui

valu

tar.

O escapadã de varã nu implicã neapãrat o destinaøie exoticã pe malul mãrii. Un peisaj rustic relaxant te poatedestinde la fel de bine. Aša cã profitã de aceastã sursã de inspiraøie ofertantã ši decoreazã-øi locuinøa în

stil country. Selecøie: Ana-Maria OANCEA / Foto: Antonio CIOAREK

1. Cošuleø din rattan, cu 4 reci -piente din sticlã

24,99 leiBRICOSTORE

2. Pernã pentru šezutPatchwork, 40 x 40 cm

43 leiKARE

3. Faøã de pernã Alvine Spetsig,100% din bumbac, brodatã, 40 x 60 cm

35 leiIKEA

4. Carafã ceramicã Gr. Country

52,10 leiSARRA BLU’

5. Aranjament floral decorativ

19,99 leiBONSAI

6. Cutie în formã de carte, dinlemn, îmbrãcatã în piele ecologicã

104,30 leiBELL’AGIO CASA

7. Šervete de masã din bumbac,2 bucãøi

28 lei/setART INTERIOR

8. Ceas de perete CuisineHeureuse, din lemn

80,90 leiSARRA BLU’Pentru adresele magazinelor vezi pagina 32.

Un weekend la øarã!

1 2

3

4 5 6

7

8

DECORAØIUNI COUNTRY VILLAGE

Page 8: Revista Domus iulie-august

ând îøi propui sã realizezi un pro -

iect nou, fãrã îndoialã, se ivesc ši

bariere. Dacã însã te înarmezi cu

voinøa necesarã ši ešti suficient

de motivat, pânã la urmã reušešti

sã le depãšešti.” aceasta este

opi nia lui Claudiu M., cel care a dat „viaøã” casei din

imagini. Concret, în urmã cu trei ani, el a avut iniøia-

tiva de a construi într-un cartier din capitalã un com-

plex compus din trei imobile: douã pe care sã le

vândã ši unul destinat familiei lui. Demersul a în ce -

put în octombrie 2007 ši s-a finalizat cam un an mai

târziu, adicã în noiembrie 2008, deoarece s-a lucrat

în paralel la toate cele trei.

Casa pe care o prezentãm în aceste pagini are douã

etaje ši este structuratã astfel: parter (living, dining,

bucãtãrie, vestibul, camerã tehnicã ši baie de servi-

ciu), etaj 1 (douã dormitoare, douã dressinguri ši douã

bãi), etaj 2 (camerã pentru hobby, baie, camerã pen-

tru scule ši un hol cu acces pe terasã).

Comparativ cu perioada de construcøie, cea de ame-

najare a durat mai puøin, ši anume douã luni (aprilie

ši mai 2009). timpul destul de scurt acordat mobilãrii

C

invitaøieacasã

40 i u l i e - a u g u s t 2 0 1 0

Page 9: Revista Domus iulie-august

ši decorãrii îši are urmãtoarea explicaøie: proprietarii

casei s-au aflat la a doua experienøã de acest gen,

iar proiectul de amenajare a fost conceput de arhi-

tectul Florin adamescu. Cu alte cuvinte, s-a mers pe

mâna sigurã a unui specialist. Ši, dupã o reflecøie

mai adâncã, s-ar putea argumenta ši prin compatibili -

tãøile care au existat atât între soø ši soøie, cât ši între

aceštia ši arhitect. De exemplu, propunerea stilului

minimalist, agreat de arhitect, a fost îmbrãøišatã cu en -

tuziasm de cei doi soøi. apoi, apelarea la combina øia

inox-sticlã sau montarea unui šemineu au fost sugestii

care i-au determinat pe proprietari sã aibã încredere

în arhitect ši sã-i acorde libertate totalã, renunøând la

cãutarea unor surse de inspiraøie pe internet.

Deši mixarea mai multor stiluri se practicã destul de des,

totuši stãpânii casei au declarat încã din faza de con-

strucøie a locuinøei cã-ši doreau un cãmin minimalist,

41i u l i e - a u g u s t 2 0 1 0

Page 10: Revista Domus iulie-august

Cada de baiePentru a îndepãrta murdãria mai ušor, curãøã cât mai

des obiectele sanitare (de exemplu, cada de baie,

dupã fiecare utilizare). altfel, sãpunul ši mizeria se

vor impregna în suprafaøa ceramicã. Curãøã sita

sãptãmânal, pentru a evita înfundarea scurgerii. De

asemenea, este bine ca dupã fiecare îmbãiere sã

aduni firele de pãr, pentru ca acestea sã nu ajungã

în sitã.

În cazul cãzii de baie cu hidromasaj, apeleazã la o so -

luøie pentru curãøarea duzelor ši a øevilor. un produs

eficient înlãturã germenii, bacteriile, ciupercile ši alte

microorganisme, are efect dezinfectant ši preîntâm -

pi nã apariøia mirosurilor neplãcute.

Lavoarul ši bateriascapã de petele de calcar ši apã, precum ši de res-

turile de sãpun folosind o soluøie specialã pentru curã -

øarea obiectelor sanitare. un detergent universal va fi

mai puøin eficient ši va necesita mai multã frecare.

ÎNTREØINEREAOBIECTELOR SANITARE

în 5 paši!

Deoarece timpul acordat curãøeniei este tot mai limitat, trebuie gãsite modalitãøioptime de îndepãrtare a murdãriei. Dacã urmãtoarele pe lista ta de curãøenie suntobiectele sanitare, atunci trebuie sã štii care sunt cele mai rapide ši eficientesoluøii de întreøinere a lor. Text: Elena VÎRLAN

trucuri šiponturi

84 i u l i e - a u g u s t 2 0 1 0

Page 11: Revista Domus iulie-august

Cabina de dušsetul de duš ši bateriile atrag repede atenøia, mai

ales atunci când au pete de apã sau depuneri de

calcar. utilizând peria de sârmã, existã riscul sã

zgârii suprafeøele respective. Cel mai indicat este sã

folosešti pentru spãlarea lor un burete moale ši

detergent lichid.

elementele separatoare ale dušului (din sticlã) se

pot curãøa prin pulverizare cu apã caldã ši detergent

sau cu o substanøã specialã pentru suprafeøe vitrate.

Dupã fiecare duš, înlãturã urmele de šampon ši gel

ši šterge cu un material moale stropii de apã de pe

suprafeøele ši profilele cabinei de duš.

Vasul de toaletãPe margini ši înãuntrul vasului toarnã o soluøie specia -

lã de curãøat toaletele. las-o sã acøioneze 15-20 de

minute, apoi clãtešte cu apã din abundenøã.

85I u l I e - a u g u s t 2 0 1 0

Mereu la îndemânãIatã ce ar trebui sã nu-øi lipseascã din baie

atunci când te pregãtešti sã faci curãøenie:

detergent pentru obiectele sanitare, soluøie

pentru cada de baie cu hidromasaj, soluøie

pentru curãøarea calcarului ši a depunerilor de

pe vasul de toaletã, soluøie pentru îndepãr -

tarea ruginei.

plusVrei sã afli mai multe sfaturi despre

întreøinerea obiectelor sanitare?

Acceseazã www.casamea.ro!


Recommended