Home >Documents >Reg 854 la 10.02.2015

Reg 854 la 10.02.2015

Date post:19-Feb-2018
Category:
View:220 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/23/2019 Reg 854 la 10.02.2015

  1/33

  REGULAMENTUL (CE) NR. 854/2004 din 29 aprilie 2004 de stailire a n!r"el!r spe#i$i#e de !r%ani&are a #!ntr!alel!r!$i#iale pri'ind pr!dsele de !ri%ine ani"al destinate #!ns"li "anForma sintetic la data 12-feb-2015. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologiaActe Sintetice sunt mrci !nregistrate ale "olters #lu$er.

  (la data 01-ian-2014 reglementat de Regulamentul 1079/31-oct-2013)

  (la data 01-apr-2012 actul a fost in legatura cuRegulamentul 809/11-aug-2011)

  (la data 01-aug-2010 actul a fost in legatura cuRegulamentul 605/02-iul-2010)(la data 01-ian-2009 actul a fost in legatura cu Regulamentul 834/28-iun-2007)

  (la data 25-oct-2007 actul a fost in legatura cu Regulamentul 1244/24-oct-2007)

  (la data 20-mai-2007 actul a fost in legatura cu Regulamentul 545/16-mai-2007)

  (la data 15-mai-2007 actul a fost in legatura cu Regulamentul 529/11-mai-2007)

  (la data 01-mai-2007 actul a fost in legatura cu Regulamentul 479/27-apr-2007)

  (la data 01-ian-2007 actul a fost in legatura cu Decizia 2006/696/CE/28-aug-2006)

  (la data 01-ian-2007 actul a fost in legatura cu Decizia 2006/415/CE/14-iun-2006)

  (la data 01-ian-2007 a se vedea referinte de aplicare dinRegulamentul 2076/05-ec-2005)

  (la data 01-ian-2007 actul a fost in legatura cu Regulamentul 853/29-apr-2004)

  *ARLAMENTUL EUR+*EAN ,- C+N-L-UL UN-UN-- EUR+*ENEa%nd !n %edere Tratatl de institire a C!"nitii Er!pene&!n s'ecial articolul 152 alineatul ()* litera (b*&

  a%nd !n %edere 'ro'unerea +omisiei (1

  *&(1*, + 22 /& 2.10.2002& '. )).a%nd !n %edere a%izul +omitetului /conomic i Social /uro'ean ( 2*&(2*, + 5& 2.).200& '. 22.du' consultarea +omitetului egiunilor&hotrnd !n conformitate cu 'rocedura 're%zut la articolul 251 din tratat(*&(*A%izul 3arlamentului /uro'ean din 5 iunie 200 (ne'ublicat !nc !n ,urnalul ficial*& 'ozi4ia comun a +onsiliului din 2octombrie 200 (, + )6 /& 2).2.200)& '. 62*& 'ozi4ia 3arlamentului /uro'ean din 0 martie 200) (ne'ublicat !nc !n ,urnalulficial* i 7ecizia +onsiliului din 1 a'rilie 200).!ntruct8

  (1)egulamentul (+/* nr. 6529200) al 3arlamentului /uro'ean i al +onsiliului ()* stabilete norme generale de igien care sea'lic tuturor alimentelor i egulamentul (+/* nr. 85/2004 al 3arlamentului /uro'ean i al +onsiliului (5* stabilete normes'ecifice de igien care se a'lic 'roduselor de origine animal.()*, : 1& 0.).200)& '. .(5*, : 1& 0.).200)& '. 22.(2)Sunt necesare norme s'ecifice 'entru controalele oficiale 'ri%ind 'rodusele de origine animal& astfel !nct s fie luate !nconsiderare anumite as'ecte s'ecifice asociate acestui ti' de 'roduse.()7omeniul de a'licare al normelor s'ecifice 'ri%ind controalele ar trebui s !l reflecte 'e cel al normelor s'ecifice de igien'entru o'eratorii din sectorul alimentar stabilite 'rin egulamentul (+/* nr. 85/2004.+u toate acestea& statele membre trebuie&de asemenea& s efectueze controale oficiale cores'unztoare 'entru a determina a'licarea normelor na4ionale stabilite !nconformitate cu articolul 1 alineatul ()* din regulamentul men4ionat. Acestea 'ot& !n acest sco'& e;tinde 'rinci'iile enun4ate de'rezentul regulament la aceste norme.(4)+ontroalele oficiale ale 'roduselor de origine animal ar trebui s cu'rind toate as'ectele care au im'ortan4 !n 'ri%in4a'rotec4iei snt4ii 'ublice i& du' caz& 'entru sntatea animal i bunstarea animalelor. Aceste controale trebuie s sebazeze 'e cele mai recente informa4ii rele%ante i& 'rin urmare& trebuie s fie 'osibil ada'tarea acestora !n func4ie de noileinforma4ii rele%ante dis'onibile.(5):egisla4ia comunitar !n domeniul siguran4ei alimentelor trebuie fundamentat 'e o baz tiin4ific solid.

 • 7/23/2019 Reg 854 la 10.02.2015

  2/33

  controalele de igien 'entru carne. +u toate acestea& aceast su'le4e nu trebuie s 'ericliteze realizarea obiecti%elor !n domeniuligienei alimentelor.(8)+ontroalele oficiale 'ri%ind 'roduc4ia de carne sunt necesare 'entru a %erifica dac o'eratorii din sectorul alimentar res'ectregulile de igien& 'recum i criteriile i obiecti%ele stabilite de legisla4ia comunitar. Aceste controale trebuie s includ audituriale acti%it4ilor o'eratorilor din sectorul alimentar i ins'ec4ii& inclusi% %erificri ale controalelor efectuate chiar de o'eratori.(9)/ste necesar ca sarcinile de audit i de ins'ec4ie !n abatoare& !n unit4ile de 'relucrare a %natului i !n anumite sec4ii detranare s fie realizate de ctre medicii %eterinari oficiali& a%nd !n %edere com'eten4ele s'ecializate de care acetia dis'un.Statele membre trebuie s 'oat decide cui trebuie s !i fie !ncredin4ate sarcinile de audit i de ins'ec4ie !n celelalte ti'uri deunit4i.(10)+ontroalele oficiale 'ri%ind 'roduc4ia de molute bi%al%e %ii i 'rodusele 'escreti sunt necesare 'entru a %erifica dac suntres'ectate criteriile i obiecti%ele stabilite de legisla4ia comunitar. +ontroalele oficiale 'ri%ind 'roduc4ia de molute bi%al%e %iitrebuie s %izeze !n s'ecial zonele de relocare i de 'roduc4ie 'recum i 'rodusul final.(11)+ontroalele oficiale 'ri%ind 'roduc4ia de la'te crud sunt necesare 'entru a %erifica dac sunt res'ectate criteriile i obiecti%elestabilite de legisla4ia comunitar. Aceste controale oficiale trebuie s %izeze !n s'ecial e;'loata4iile 'entru 'roduse lactate ila'tele crud la colectarea acestuia.(12)+erin4ele 'rezentului regulament trebuie s se a'lice numai !n momentul !n care intr !n %igoare toate elementele noiilegisla4ii 'ri%ind igiena alimentelor. /ste& de asemenea& necesar s se 're%ad un termen de o'ts'rezece luni cel 'u4in !ntre dataintrrii !n %igoare i cea a a'licrii noilor norme& 'entru a lsa autorit4ilor com'etente i industriilor !n cauz tim'ul necesarada'trii.

  (1)/ste necesar s se ado'te msurile cores'unztoare 'entru 'unerea !n a'licare a 'rezentului regulament !n conformitate

  cu 7ecizia 1999/438/CEa +onsiliului din 26 iunie 1 de stabilire a normelor de e;ercitare a com'eten4elor de 'unere !na'licare conferite +omisiei (1*&(1*, : 16)& 1..1& '. 2.A73>? 3/@/=>: /B:AC/=>8-DDDD-

  CA*-T+LUL -6isp!&iii %eneraleArt. 16!"enil de apli#are

  (1)3rezentul regulament stabilete norme s'ecifice de organizare a controalelor oficiale 'ri%ind 'rodusele de origine animal.(11)(1a* 3rezentul regulament se a'lic !n com'letarea egulamentului (+/* nr. 882/2004 al 3arlamentului /uro'ean i al

  +onsiliului din 2 a'rilie 200) 'ri%ind controalele oficiale efectuate 'entru a %erifica conformitatea cu legisla4ia 'ri%ind hrana'entru animale i 'rodusele alimentare i cu normele referitoare la sntatea animal i la bunstarea animalelor (D*.(D*,: 15& 0.).200)& '. 1.

  (la data 01-ian-2007 Art. 1, alin. (1) din capitolul completat de Art. !0, punctul 1. din titlul " din Regulamentul 882/29-apr-

  2004)(2)3rezentul regulament se a'lic numai acti%it4ilor i 'ersoanelor care 4in de domeniul de a'licare al egulamentului (+/* nr.85/2004.

  ()ealizarea controalelor oficiale !n temeiul 'rezentului regulament nu aduce atingere rs'underii Euridice 'rimare ao'eratorilor din sectorul alimentar& care const !n asigurarea siguran4ei alimentelor !n conformitate cu egulamentul (+/* nr.18/2002al 3arlamentului /uro'ean i al +onsiliului din 26 ianuarie 2002 de stabilire a 'rinci'iilor generale i a cerin4elorgenerale ale legisla4iei comunitare& de instituire a Autorit4ii /uro'ene 'entru Siguran4a Alimentelor i de stabilire a 'rocedurilor'ri%ind siguran4a alimentelor (2*& i rs'underii ci%ile sau 'enale care decurge din neres'ectarea obliga4iilor acestora.(2*, : 1& 1.2.2002& '. 1& astfel cum a fost modificat 'rin egulamentul (+/* nr. 1342/200(, : 2)5& 2..200& '. )*.

  Art. 26e$iniii(1)

 • 7/23/2019 Reg 854 la 10.02.2015

  3/33

  $)medic %eterinar oficialG8 un medic %eterinar autorizat& !n temeiul 'rezentului regulament& s ac4ioneze !n aceast calitate inumit de ctre autoritatea com'etentH%)medic %eterinar desemnatG8 un medic %eterinar desemnat de ctre autoritatea com'etent !n %ederea 'unerii !n a'licare 'entruaceasta din urm a controalelor oficiale s'ecifice !n e;'loata4iiH7)'ersonal au;iliar oficialG8 'ersonal au;iliar autorizat& !n temeiul 'rezentului regulament& s ac4ioneze !n aceast calitate& numitde autoritatea com'etent i care lucreaz sub autoritatea i res'onsabilitatea unui medic %eterinar oficialH ii)marc de sntateG8 marc indicnd& !n cazul !n care este a'licat& c au fost efectuate controale oficiale !n conformitate cu'rezentul regulament.

  (2)Se a'lic& de asemenea& defini4iile stabilite de urmtoarele regulamente& !n cazul !n care este necesar8a)egulamentul (+/* nr.18/2002H

  )defini4iile de sub'rodus animalG& /S>G (encefalo'atii s'ongiforme transmisibile* i material cu riscuri s'ecificateGmen4ionate !n egulamentul (+/* nr. 14/2002al 3arlamentului /uro'ean i al +onsiliului din octombrie 2002 de stabilire aregulilor sanitare 'ri%ind 'rodusele secundare animale care nu sunt destinate consumului uman (1*H(1*, : 2& 10.10.2002& '. 1& astfel cum a fost modificat ultima dat 'rin egulamentul (+/* nr. 619200 al +omisiei (, : 11&1.5.200& '. 22*.#)egulamentul (+/* nr. 6529200)& cu e;ce'4ia defini4iei 'entru termenul autoritate com'etentG id)egulamentul (+/* nr. 85/2004.(1)(ba* egulamentul (+/* nr. 882/2004

  (la data 01-ian-2007 Art. 2, alin. (2), litera #. din capitolul completat de Art. !0, punctul 2., alin. (#) din titlul " din

  Regulamentul 882/29-apr-2004)CA*-T+LUL --C+NTR+ALE +-C-ALE *R--N6 UN-T:;- C+MUN-TAREArt. At!ri&area nitil!r

  (1)Autorit4ile com'etente a'rob unit4ile dac i !n modul s'ecificat !n articolul 1 alineatul (2* din egulamentul (+/* nr.882/2004

  (la data 01-ian-200

Embed Size (px)
Recommended