+ All Categories
Home > Documents > Recuperare articulara

Recuperare articulara

Date post: 14-Apr-2016
Category:
Upload: madalina-alexandra-dionisie
View: 299 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Description:
recuperare
33
Protez Protez area articulaŢIILOR area articulaŢIILOR MICI ALE MÂINII – ROLUL MICI ALE MÂINII – ROLUL RECUPERARII FUNCŢIONALE ÎN RECUPERARII FUNCŢIONALE ÎN REZULTATUL FINAL REZULTATUL FINAL Doctor Doctor primar primar Lucian Lucian Kinetoterapeut principal Ionut Kinetoterapeut principal Ionut
Transcript
Page 1: Recuperare articulara

ProtezProtezarea articulaŢIILOR MICI area articulaŢIILOR MICI ALE MÂINII – ROLUL ALE MÂINII – ROLUL

RECUPERARII FUNCŢIONALE ÎN RECUPERARII FUNCŢIONALE ÎN REZULTATUL FINALREZULTATUL FINAL

DoctorDoctor primarprimar Lucian POPALucian POPA Kinetoterapeut principal Ionut TOPAKinetoterapeut principal Ionut TOPA

Page 2: Recuperare articulara

Introducere

MânaMâna este ca frecvenţă a treia localizare a este ca frecvenţă a treia localizare a artrozelor periferice, rizartozelor si artrozelor periferice, rizartozelor si artrozelor digitale ce aduc un prejudiciu artrozelor digitale ce aduc un prejudiciu funcţional şi estetic semnificativ, funcţional şi estetic semnificativ, compromiţând în mod important compromiţând în mod important funcţionalitatea degetului sau a degetelor funcţionalitatea degetului sau a degetelor interesate.interesate.

Page 3: Recuperare articulara

IntroducereIntroducere

Aşa cum recomandă J.R.Urbaniak şi colaboratorii Aşa cum recomandă J.R.Urbaniak şi colaboratorii (1970), (1970), intervenţia se va practicaintervenţia se va practica numai dacă: numai dacă: tegumentele sunt normale, mâna este normală din tegumentele sunt normale, mâna este normală din punct de vedere neurovascular, flexorul şi punct de vedere neurovascular, flexorul şi extensorul degetelor funcţionează, bolnavul poate extensorul degetelor funcţionează, bolnavul poate coopera la recuperare, operatorul cunoaşte bine coopera la recuperare, operatorul cunoaşte bine principiile generale ale chirurgiei mâinii şi se principiile generale ale chirurgiei mâinii şi se dispune de un instrumentar şi de implanturi dispune de un instrumentar şi de implanturi adecvate şi poate fi urmată de un tratament adecvate şi poate fi urmată de un tratament recuperator corespunzătorrecuperator corespunzător

Page 4: Recuperare articulara

Indicaţii ale Indicaţii ale artroplastieiartroplastiei::

Artroplastia este indicată în cazul mâinii reumatoide dureroase sau a sechelelor post-traumatice cu:

articulaţie metacarpofalangiană anchilozată distrucţie radiologică sau subluxaţie deviaţie ulnară nereductibilă doar prin chirurgia

părţilor moi retracţia muşchilor intrinseci şi extrinseci rigiditatea articulaţiilor interfalangiene asociată

Page 5: Recuperare articulara

Conceptul de artroplastie:

RezecRezecţţie osoasie osoasă +ă +

Implant +Implant +

ÎÎncapsularencapsulare

=Articula=Articulaţţie nouie nouăă

Page 6: Recuperare articulara

Conceptul de spacer Conceptul de spacer

A-subluxaţie A-subluxaţie B-prea strâns B-prea strâns C-corectC-corect

Page 7: Recuperare articulara

Program recuperator în Program recuperator în artroplastiile articulaţiilor artroplastiile articulaţiilor

mici ale mâiniimici ale mâinii

Lucrarea işi propune să prezinte atitudinea Lucrarea işi propune să prezinte atitudinea terapeutică complexă a terapeutică complexă a Centrului SOS Mâna Centrului SOS Mâna IaşiIaşi privind privind kinetoterapiakinetoterapia şi şi ortezareaortezarea pe pe etape după protezarea articulaţiilor etape după protezarea articulaţiilor metacarpofalangiene şi interfalangiene a metacarpofalangiene şi interfalangiene a degetelor.degetelor.

Page 8: Recuperare articulara

Program recuperator în Program recuperator în artroplastiile articulaţiilor artroplastiile articulaţiilor

mici ale mâiniimici ale mâinii

Programul de recuperare pentruProgramul de recuperare pentru artoplastiile metacarpofalangieneartoplastiile metacarpofalangiene

Programul de recuperare pentru Programul de recuperare pentru artroplastiile interfalangieneartroplastiile interfalangiene

Page 9: Recuperare articulara

PrincipiilePrincipiile

PrincipiilePrincipiile care sunt luate în considerare la alcătuirea şi aplicarea care sunt luate în considerare la alcătuirea şi aplicarea programului recuperator sunt :programului recuperator sunt :

IndoloritateaIndoloritatea Începerea precoce a mişcărilor active şi pasiveÎnceperea precoce a mişcărilor active şi pasive Conceperea ortezelor necesare pe etapeConceperea ortezelor necesare pe etape Progresivitatea, cu menţiunea că mobilizarea articulaţiilor Progresivitatea, cu menţiunea că mobilizarea articulaţiilor

vecine precede pe cea a articulaţiilor supuse intervenţiei vecine precede pe cea a articulaţiilor supuse intervenţiei chirurgicalechirurgicale

Urmărirea cu regularitate a rezultatelor pe termen lung (până Urmărirea cu regularitate a rezultatelor pe termen lung (până la 2 ani) pentru a ne asigura de menţinerea funcţionalităţii la 2 ani) pentru a ne asigura de menţinerea funcţionalităţii mâiniimâinii

Page 10: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

metacarpofalangienemetacarpofalangiene

Ziua 1 - 4Ziua 1 - 4Ziua 4 - 2 săptămâniZiua 4 - 2 săptămâniSăptămâna 2 - 4Săptămâna 2 - 4Săptămâna 4 - 6Săptămâna 4 - 6Săptămâna 6 - 8Săptămâna 6 - 8++ Săptămâna 8 - 12Săptămâna 8 - 12++

Page 11: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

metacarpofalangienemetacarpofalangieneZiua 1 - 4Ziua 1 - 4 crioterapiacrioterapia (efect vasoconstrictor (efect vasoconstrictor

arteriolar si capilar)-de la 34 grade arteriolar si capilar)-de la 34 grade la 7-12 grade pentru 20 minute/3 la 7-12 grade pentru 20 minute/3 ori/zi utilizând o pungă ermetică ce ori/zi utilizând o pungă ermetică ce contine un criogel ce va scădea contine un criogel ce va scădea temperatura pe zona aplicată la 7-temperatura pe zona aplicată la 7-12º 12º

masaj de drenaj veno-limfaticmasaj de drenaj veno-limfatic pentru membrul superiorpentru membrul superior

mâna menţinută ridicată deasupra mâna menţinută ridicată deasupra nivelului inimiinivelului inimii cât mai mult posibil cât mai mult posibil

mobilizări pasivemobilizări pasive uşoare şi repetate uşoare şi repetate ce vor asigura efectul de inimă ce vor asigura efectul de inimă periferică.periferică.

Page 12: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

metacarpofalangienemetacarpofalangieneZiua 4 - 2 săptămâniZiua 4 - 2 săptămâni bandaj compresivbandaj compresiv în uşoară în uşoară

tensiune pe degetul interesat cu tensiune pe degetul interesat cu pornire din distal înspre proximal, pornire din distal înspre proximal, dacă este necesar bandaj dacă este necesar bandaj compresiv al mâiniicompresiv al mâinii

orteză orteză din material termoformabil din material termoformabil care nu va fi scoasă de pacient care nu va fi scoasă de pacient decât în cadrul şedinţelor de decât în cadrul şedinţelor de kinetoterapie. Această orteză kinetoterapie. Această orteză menţine pumnul în extensie 10-15 menţine pumnul în extensie 10-15 grade, articulaţiile grade, articulaţiile metacarpofalangiene în metacarpofalangiene în extensieextensie, , articulaţiile interfalangiene în articulaţiile interfalangiene în flexie 45 gradeflexie 45 grade

Page 13: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

metacarpofalangienemetacarpofalangieneZiua 4 - 2 săptămâniZiua 4 - 2 săptămâni mişcări pasivemişcări pasive ale degetelor urmate de ale degetelor urmate de flexii flexii

activeactive (30 grade) şi extensii pasive(30 grade) şi extensii pasive în în articulaţiile metacarpofalangiene ale degetelor articulaţiile metacarpofalangiene ale degetelor într-o amplitudine de mişcare fără durereîntr-o amplitudine de mişcare fără durere (5-10 (5-10 ori la fiecare 2 oreori la fiecare 2 ore ). Toate degetele sunt ). Toate degetele sunt mobilizate simultan pentru a menţine mobilizate simultan pentru a menţine aliniamentul corect articular, aceasta prevenind aliniamentul corect articular, aceasta prevenind deviaţia ulnarădeviaţia ulnară

Pacientul trebuie învaţat Pacientul trebuie învaţat să flecteze întâi să flecteze întâi articulaţiile metacarpofalangienearticulaţiile metacarpofalangiene cu cu interfalangienele în extensie şi apoi să interfalangienele în extensie şi apoi să promoveze flexia în aceste articulaţiipromoveze flexia în aceste articulaţii

În cazul tendinţei pacientului de a iniţia flexia În cazul tendinţei pacientului de a iniţia flexia din articulaţiile interfalangiene acestea se vor din articulaţiile interfalangiene acestea se vor bloca în extensiebloca în extensie cu ajutorul unei orteze dorsale cu ajutorul unei orteze dorsale

Page 14: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

metacarpofalangienemetacarpofalangiene Săptămâna 2 - 4Săptămâna 2 - 4 se continuă mişcările anterioarese continuă mişcările anterioare orteză tip Outriggerorteză tip Outrigger pentru a permite flexia activă si pentru a permite flexia activă si

corectarea deviaţiei ulnare dacă este necesar. Orteza corectarea deviaţiei ulnare dacă este necesar. Orteza menţine pumnul în uşoară extensie, benzile de elastic menţine pumnul în uşoară extensie, benzile de elastic tip Jokari efectuând extensia articulaţiilor tip Jokari efectuând extensia articulaţiilor metacarpofalangiene şi permiţând flectarea lor metacarpofalangiene şi permiţând flectarea lor împotriva unei uşoare rezistenţeîmpotriva unei uşoare rezistenţe

Page 15: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

metacarpofalangienemetacarpofalangieneSăptămâna 2 - 4Săptămâna 2 - 4 Dacă se observă tendinţa de rotare a degetului Dacă se observă tendinţa de rotare a degetului

aceasta va fi combatută prin adăugarea la orteză aceasta va fi combatută prin adăugarea la orteză a unei a unei benzi de derotarebenzi de derotare cu direcţie radială cu direcţie radială

Page 16: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

metacarpofalangienemetacarpofalangiene

Săptămâna 2 - 4 Săptămâna 2 - 4

ExerciţiiExerciţii

Extensie pasivă asigurată de benzile elastice

Flexie activă 45 grade împotriva rezistenţei elastice

Page 17: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

metacarpofalangienemetacarpofalangiene

Săptămâna 2 - 4 Săptămâna 2 - 4

ExerciţiiExerciţii

Opoziţia degetelui către police Înclinare radială a degetelor

Page 18: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

metacarpofalangienemetacarpofalangiene

Săptămâna 4 – 6Săptămâna 4 – 6 pacientul utilizează ortezele din pacientul utilizează ortezele din

etapele anterioare, continuă exerciţiile etapele anterioare, continuă exerciţiile învăţate în cadrul şedinţelor de învăţate în cadrul şedinţelor de kinetoterapie şi începe uşoare kinetoterapie şi începe uşoare exerciţii exerciţii de prehensiunede prehensiune utilizând diferite utilizând diferite obiecte. Nu sunt permise exerciţiile cu obiecte. Nu sunt permise exerciţiile cu rezistenţă crecută.rezistenţă crecută.

Page 19: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

metacarpofalangienemetacarpofalangiene

Săptămâna 6 - 8Săptămâna 6 - 8 poate începe activităţi socio-poate începe activităţi socio-

profesionale uşoare fără a solicita profesionale uşoare fără a solicita excesiv mânaexcesiv mâna

exerciţii cu obiecte şi ergoterapieexerciţii cu obiecte şi ergoterapie

Page 20: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

metacarpofalangienemetacarpofalangiene

Săptămâna Săptămâna 8-12 +8-12 + Pacientul poate începe activităţi mai Pacientul poate începe activităţi mai

dificile ce presupun pense mai puternice şi dificile ce presupun pense mai puternice şi i se va explica că exerciţiile trebuie i se va explica că exerciţiile trebuie continuate până la un an pentru a putea continuate până la un an pentru a putea obţine un rezultat final optim.obţine un rezultat final optim.

Orteza nocturnă (statică) trebuie purtată Orteza nocturnă (statică) trebuie purtată până la 12 luni pentru a menţine până la 12 luni pentru a menţine metacarpofalangienele în extensie şi fără metacarpofalangienele în extensie şi fără deviaţie ulnară. deviaţie ulnară. Funcţionalitatea mâinii va Funcţionalitatea mâinii va fi urmărită până la 2 anifi urmărită până la 2 ani de la intervenţia de la intervenţia chirurgicală pentru a ne asigura că nu vor chirurgicală pentru a ne asigura că nu vor exista complicaţii ulterioare.exista complicaţii ulterioare.

Page 21: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

interfalangiene proximaleinterfalangiene proximale

Ziua 1 - 4Ziua 1 - 4Ziua 4 - 2 săptămâniZiua 4 - 2 săptămâniSăptămâna 2 - 4Săptămâna 2 - 4Săptămâna 4 - 6Săptămâna 4 - 6Săptămâna 6 - 8Săptămâna 6 - 8++ Săptămâna 8 - 12Săptămâna 8 - 12++

Page 22: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

interfalangiene proximaleinterfalangiene proximaleZiua 1 - 4Ziua 1 - 4Atenţia este îndreptată în principal Atenţia este îndreptată în principal

către către combaterea edemului combaterea edemului postoperatorpostoperator prin : prin :

--crioterapiecrioterapie -bandaj compresiv-bandaj compresiv -masaj de drenaj veno-limfatic-masaj de drenaj veno-limfatic -mâna menţinută ridicată deasupra -mâna menţinută ridicată deasupra

nivelului inimiinivelului inimii -mobilizări pasive -mobilizări pasive uşoare şi repetate.uşoare şi repetate.

Page 23: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

interfalangiene proximaleinterfalangiene proximaleZiua 4 - 2 săptămâniZiua 4 - 2 săptămâni mişcări uşoare de mişcări uşoare de flexie activă şi extensie flexie activă şi extensie

pasivăpasivă la fiecare 2-3 ore executând câte 5-10 la fiecare 2-3 ore executând câte 5-10 repetări, crescănd la 10-15 repetări de 6 ori repetări, crescănd la 10-15 repetări de 6 ori pe zi până la sfârşitul celei de-a doua pe zi până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni.săptămâni.

pentru a asigura pentru a asigura stabilitatea lateralăstabilitatea laterală degetele degetele vor fi mobilizate împreunăvor fi mobilizate împreună

o o orteză staticăorteză statică ce menţine articulaţia ce menţine articulaţia interfalangiană proximală în extensie şi care interfalangiană proximală în extensie şi care permite mobilizarea activă a articulaţiei permite mobilizarea activă a articulaţiei interfalangiene distale.interfalangiene distale.

radiografieradiografie pentru a confirma poziţionarea pentru a confirma poziţionarea articularăarticulară

Page 24: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

interfalangiene proximaleinterfalangiene proximaleSăptămâna 2 - 4Săptămâna 2 - 4 sunt permise, cu ajutorul unei sunt permise, cu ajutorul unei ortezeorteze care să care să

controleze deviaţia laterală, mişcarea activă de controleze deviaţia laterală, mişcarea activă de flexie şi extensie cu rol de asigurare a alunecării flexie şi extensie cu rol de asigurare a alunecării mecanismului flexor şi extensormecanismului flexor şi extensor

atunci când se începatunci când se încep exerciţii fără orteză, se poate exerciţii fără orteză, se poate face o altă mică face o altă mică orteză de sindactilieorteză de sindactilie cu degetul cu degetul învecinat.învecinat.

Orteză tip Capener ce previne deviaţia laterală si permite

mobilizarea articulară

Page 25: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

interfalangiene proximaleinterfalangiene proximale

Săptămâna 4 - 6Săptămâna 4 - 6 se încep exerciţii cu minimă rezistenţă se încep exerciţii cu minimă rezistenţă

crescând progresiv. Se pune accent pe crescând progresiv. Se pune accent pe exerciţii ce cuprind exerciţii ce cuprind prizeprize şi şi pensepense. Se fac . Se fac exerciţii cu plastilină, benzi de cauciuc, mingi exerciţii cu plastilină, benzi de cauciuc, mingi de diferite dimensiuni şi rezistenţă, etc.de diferite dimensiuni şi rezistenţă, etc.

Page 26: Recuperare articulara

Programul de recuperare Programul de recuperare pentru artoplastiile pentru artoplastiile

interfalangiene proximaleinterfalangiene proximale

Săptămâna 6 - 8+Săptămâna 6 - 8+ începerea începerea activităţilor socio-activităţilor socio-

profesionaleprofesionale cu încărcare treptată cu încărcare treptată dacă extensia completă nu poate fi dacă extensia completă nu poate fi

obţinută atunci o obţinută atunci o orteză tip Outriggerorteză tip Outrigger va fi aplicatăva fi aplicată

dacă aparatul extensor are tendinţa dacă aparatul extensor are tendinţa de a rămâne prea retractat, atunci o de a rămâne prea retractat, atunci o orteză de tracţionare a degetului în orteză de tracţionare a degetului în flexieflexie va fi concepută ţi va fi purtată va fi concepută ţi va fi purtată cu intermitenţăcu intermitenţă

Pacienţii vor fi urmăriţi până la Pacienţii vor fi urmăriţi până la 2 ani 2 ani postoperatorpostoperator pentru a ne asigura că pentru a ne asigura că nu vor exista complicaţiinu vor exista complicaţii

Page 27: Recuperare articulara

ComplicaţiiComplicaţii

-edem cu sau fără inflamaţie-edem cu sau fără inflamaţie -instabilitate cu deviere laterală sau -instabilitate cu deviere laterală sau

rotaţierotaţie -aderenţe ale tendoanelor extensoare-aderenţe ale tendoanelor extensoare -redori articulare şi diminuarea -redori articulare şi diminuarea

amplitudinii flexieiamplitudinii flexiei -fractura sau dislocarea materialului -fractura sau dislocarea materialului

pentru artroplastie.pentru artroplastie. - - reacţiilor adverse la orice tip de reacţiilor adverse la orice tip de

implantimplant

Page 28: Recuperare articulara

Consideraţii clinico-Consideraţii clinico-statisticestatistice

Natura leziunii

93%

7%

Traumatism

Tipul de articulaţie

AIFP47%AMF

53%

Page 29: Recuperare articulara

Consideraţii clinico-Consideraţii clinico-statisticestatistice

Distribuţia pe vârste

14%

50%

36% 20-30 ani

30-40 ani

40-50 ani

Page 30: Recuperare articulara

Consideraţii clinico-Consideraţii clinico-statisticestatistice

Rezultate clinico-funcţionale

20%

70%

10%

Rezultate bune

Rezultatesatisfăcătoare

Rezultate foartebune

Page 31: Recuperare articulara

Consideraţii clinico-Consideraţii clinico-statisticestatistice

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Durere

Satisfacţia pacienţilor

rezultate foartebune

rezultate bune

rezultatesatisfăcătoare

Page 32: Recuperare articulara

ConcluziiConcluzii

Artoplastia mâinii devine ”piatră de încercare” a chirurgului şi a

kinetoterapeutului, rezultatul funcţional final final fiind un răspuns al calităţii actului

chirurgical şi recuperator aplicat.Faza cea mai importantă a reeducării

funcţionale are loc din primele săptămâni postoperatorii iar rezultatele finale cere

eficacitatea celor trei :

CHIRURG – KINETOTERAPEUT – PACIENT

Page 33: Recuperare articulara

Spitalul clinic de urgenŢe Spitalul clinic de urgenŢe IaŞiIaŞi

Centrul s.o.s. mÂnaCentrul s.o.s. mÂna

Vă mulţumim !Vă mulţumim !


Recommended