+ All Categories
Home > Documents > Raport anual 2016 -...

Raport anual 2016 -...

Date post: 18-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 11 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 11 /11
Raport anual 2016
Transcript
Page 1: Raport anual 2016 - smalba.rosmalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/Raport-anual-2016-ZD-verificat.pdf · “Sala de kinetoterapie” – finanțator Fundația Vodafone Romania. Prin

Raport anual

2016

Page 2: Raport anual 2016 - smalba.rosmalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/Raport-anual-2016-ZD-verificat.pdf · “Sala de kinetoterapie” – finanțator Fundația Vodafone Romania. Prin

I. Cuvânt înainte

Pentru Asociația SM SPEROMAX Alba, anul 2016 a

fost unul de încercări și provocări. Pe lângă realizările anilor

precedenți, anul acesta am obținut licențierea provizorie în

furnizarea de servicii sociale.

Obiectivul asociației a fost și este calitatea vieții

pacienților cu SM. În cele ce urmează vreau sa enumăr

câteva din serviciile oferite pacienților cu SM :

Serviciul de asistență socială și informare

Ridicarea tratamentului pentru pacienți de la Târgu Mureș

Transportul pacienților la evaluare

Terapie Bowen

Kinetoterapie la sală și acasă la pacienți

Terapie ocupațională la asociație și acasă la pacienți

Suport psihologic individual

Grupt terapeutic

Distribuirea de echipamente (cadre, cîrje, cărucioare, paturi etc )

Activități de socializare ( hand-made, jocuri, filme)

Activități cu ocazia unor zile speciale ( 8 Martie, Ziua asociației, Ziua mondiala a SM )

Participarea la marșul persoanelor cu dizabilități

Participarea la seminarul national pentru pacienții cu SM și facilitarea transportului.

Mulțumim partenerilor, sponsorilor, colaboratorilor și voluntarilor asociației.

Ne dorim ca pe viitor să fiți alături de Asociația SM SPEROMAX ALBA !

Membru CD Pleșa Maria

Page 3: Raport anual 2016 - smalba.rosmalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/Raport-anual-2016-ZD-verificat.pdf · “Sala de kinetoterapie” – finanțator Fundația Vodafone Romania. Prin

FIŞA ORGANIZAŢIEI

1. DENUMIRE : Asociaţia SM SPEROMAX Alba

2. DATA ÎNFIINŢĂRII: 1 octombrie 2007

3. STATUT JURIDIC: asociaţie nonprofit,

neguvernamentală, apolitică

4. ECHIPA SPEROMAX:

CONSILIUL DIRECTOR

Preşedinte: Dragoş Zaharia

Vice – preşedinte: Florin Ciortea

Secretar: Maria Pleșa

SPECIALIȘTI

Lucrător social: Frate Corina Andreea

Asistent social: Tomuța Geanina Elena

Psiholog: Lenghea Raluca Maria

Terapeut Ocupațional: Pop Luiza Maria

Kinetoterapeut: Ordean Mircea Nicolae

Coordonator voluntari: Lucaci Iulian Ștefan

5. DATE DE CONTACT:

Alba Iulia, Strada Gladiolelor nr. 3A, judeţ. Alba,

tel/fax 0358103535,

e-mail [email protected]

6. NUMĂRUL DE MEMBRII FONDATORI: 5

7. NUMĂRUL DE MEMBRII ASOCIAŢI: 122

8. NUMĂR VOLUNTARI: 22

9. PARTENERI :

Asociația de Scleroză Multiplă din

România

Asociația Necuvinte București

Bethany Iași

Casa Anisia

Consiliul Județean Alba

Fundația de Sprijin Comunitar

Bacău

Help Autism București

Primăria Muncipiului Alba Iulia

Spitalul de Urgenţă Alba

Realmed

Page 4: Raport anual 2016 - smalba.rosmalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/Raport-anual-2016-ZD-verificat.pdf · “Sala de kinetoterapie” – finanțator Fundația Vodafone Romania. Prin

10. SPONSORI/FINANȚATORI:

Colibri Tour SRL

Cun Viorica

Fundația pentru Dezvoltarea

Societății Civile

Mirela Tirhas Muller

Notar public Luha Vasile

SC Grafo Media & Design SRL

SC Dacia SA

SC Ipec SA

SC Mecfil SRL

SC Vimed Com SRL

SC Dorca Insolv SRL

Ștefan Rusu

Valimedia

11. MISIUNEA ORGANIZAȚIEI:

Creşterea calităţii vieţii în rândul persoanelor afectate de Scleroză Multiplă.

12. OBIECTIVE:

Prevenirea discriminării şi egalizarea şanselor bolnavilor cu scleroză multiplă.

Egalitatea de tratament la bolnavii cu scleroză multiplă.

Responsabilizarea comunităţii asupra atitudinii faţă de bolnavii cu scleroză multiplă.

Protecţia împotriva neglijării bolnavilor cu scleroză multiplă

Conştientizarea/informarea opiniei publice – autorităţilor publice, furnizorii de

servicii sociale, reprezentanţii societăţii civile despre evoluţia cazuisticii în scleroza multiplă

şi necesarul implicării în activităţi de protecţie în domeniul sclerozei multiple.

Difuzarea de informaţii în mediile medicale, cât şi spre instituţiile publice şi

autorităţile locale, cu privire la problemele şi dificultăţile cu care se confruntă bolnavii de

scleroză multiplă şi necesităţile acestora.

Informarea membrilor Asociaţiei cu privire la avantajele şi facilităţile legale de care

pot beneficia, pe plan social şi / sau profesional.

Reprezentarea membrilor în raport cu autorităţile pentru a înlesni accesul la

facilităţile prevăzute de lege, precum şi iniţierea unor demersuri pentru îmbunătăţirea

legislaţiei privind protecţia socială şi asistenţa medicală.

Organizarea de activităţi informativ-educative, culturale, de divertisment etc. cu, şi în

beneficiul bolnavilor de scleroză multiplă.

13. AFILIERE

Asociaţia este membră fondatoare VOLUM – Federaţia Organizaţiilor care Sprijină

Dezvoltarea Voluntariatului în România.

Page 5: Raport anual 2016 - smalba.rosmalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/Raport-anual-2016-ZD-verificat.pdf · “Sala de kinetoterapie” – finanțator Fundația Vodafone Romania. Prin

II. PROIECTE IMPLEMENTATE IN 2016

1. “Sala de kinetoterapie” – finanțator Fundația Vodafone Romania. Prin acest proiect

s-a realizat crearea unei săli de kinetoterapie

cu servicii specializate (pentru persoane cu

scleroză multiplă și elevi cu deficiențe ale

coloanei vertebrale), în Alba Iulia.

Recuperarea motorie a 85 de persoane

diagnosticate cu scleroză multiplă din

județul Alba pe parcursul anului 2016.

Prevenirea și corectarea deficiențelor

coloanei vertebrale pentru 80 de elevi din

Alba Iulia, pe perioada de implementare a

proiectului.

2. “Centru de Informare și Consiliere în Scleroză Multiplă” – finanțator Primăria Alba

Iulia prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia.

Prin intermediul acestui proiect pacienții diagnosticați cu scleroză multiplă și familiile

acestora, cu domiciliul în Municipiul Alba Iulia, au beneficiat de o serie de servicii

profesionalizate. Astfel au fost furnizate constant servicii de consiliere psihologică

individuală și de grup, informare și consiliere social-medicală, oferirea de vitamine,

suplimente nutritive pacienților și parafarmaceutice, organizarea de activități de socializare,

ajutor în realizarea activităților

administrative zilnice (plăți facturi,

depuneri cereri, ajutor la

efectuarea cumpărăturilor, însoțire

la vizite medicale, facilitarea

transportului la diverse instituții).

De asemenea, pacienții și

membrii aparținători ai acestora au

participat la grupuri suport

organizate bilunar la sediul

asociației.

Page 6: Raport anual 2016 - smalba.rosmalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/Raport-anual-2016-ZD-verificat.pdf · “Sala de kinetoterapie” – finanțator Fundația Vodafone Romania. Prin

3. “V.I.S.S – Voluntariat în Servicii

Sociale” – proiect implementat în perioada mai

2016 – octombrie 2017 de către Federația

VOLUM în parteneriat cu Asociația SM

Speromax Alba, Fundația Serviciilor Sociale

Betany, Asociația Necuvinte,Asociația Help

Autism șiFundația de Sprijin Comunitar Bacău.

Este un proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției

Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Acest proiect își propune să contribuie la

creșterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii sociale de calitate, prin capacitarea

organizatiilor neguvernamentale în dezvoltarea de programe profesioniste de voluntariat în

servicii sociale. Rolul Asociației SM Speromax în acest proiect este de a dezvolta

voluntariatul în serviciile sociale adresate persoanelor afectate de scleroză multiplă.

4. “Abordarea integrală la nivelul

municipiului Alba Iulia pentru reducerea

discriminării și a marginalizării grupurilor

vulnerabile” – a fost un proiect implementat

de către Primăria Municipiului Alba Iulia în

parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare și

Incluziune Socială și Asociația SM Speromax

Alba în perioada iunie 2015 – octombrie 2016.

Proiectul și-a propus reducerea discriminării și

a marginalizării sociale în rândul grupurilor vulnerabile – persoane de etnie romă și persoane

cu boli cronice prin dezvoltarea de noi servicii sociale și de bază printr-un program integrat

de activități pentru un număr de 570 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile din

municipiul Alba Iulia. În cadrul acestui proiect Asociația SM Speromax a facilitat relaționarea

cu o parte din grupul țintă(persoane cu boli cronice), a desfășurat două studii(Percepția

discriminării în rândul grupurilor vulnerabile din Alba Iulia și Accesibilitatea persoanelor cu

boli cronice la nivelul Municipiului Alba Iulia) și a contribuit la conceperea Ghidului de

prevenire a discriminării grupurilor vulnerabile adresat autorităților publice.

Page 7: Raport anual 2016 - smalba.rosmalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/Raport-anual-2016-ZD-verificat.pdf · “Sala de kinetoterapie” – finanțator Fundația Vodafone Romania. Prin

III. ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN ANUL 2016

1. Gala Voluntarilor SPEROMAX editia V

La noul sediu al asociației a avut loc în

data de 2 martie 2016, a V-a ediţie a Galei

Voluntarilor SM Speromax Alba.

În semn de recunoştinţă şi apreciere

pentru implicare, munca şi pasiunea depusă

în cadrul asociaţiei, pe parcursul anului 2015,

voluntarii au primit câte o diplomă şi

sincerele aprecieri din partea membrilor

asociaţiei.

Diplomele au fost acordate de câţiva din partenerii constanţi ai Asociației SM Speromax

Alba din ultimii ani. Este vorba de Nicoleta Coșarcă – managerul Spitalului Județean de

Urgență Alba, Maria Elena Seeman – reprezentant al Primăriei Municipiului Alba Iulia și

Marius Schiau - director executiv DGASPC Alba.

2. 8 Martie

Pentru a sărbători doamnele și domnișoarele din

cadrul asociației, am organizat un eveniment festiv la

sediul asociației. Am oferit o masă pentru toți participanții,

am oferit flori și mici atenții din partea voluntarilor.

În cadrul evenimentului voluntarii au interacționat

și au cunoscut mai bine persoanele pentru care ei își

dedică o mare parte din timpul liber.

Page 8: Raport anual 2016 - smalba.rosmalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/Raport-anual-2016-ZD-verificat.pdf · “Sala de kinetoterapie” – finanțator Fundația Vodafone Romania. Prin

3. Free Hughs

O nouă activitate care s-a desfășurat

de-a lungul anului 2016 a fost “Free

Hughs”, activitate realizată în cadrul

Săptămânii Naționale a Voluntarilor

(SNV).

Voluntarii noștrii au împărțit

îmbrățișări gratis și zâmbete locuitorilor

orașului sub deviza #oriceziebuna

#voluntariat SNV2016.

4. Ștafeta Ciclistă SM 2016

Ștafeta Ciclistă SM a fost un

eveniment inițiat de Asociația de Scleroză

Multiplă din România. Acest evenimet

recreativ itinerant, de conștientizare

comunitară, a fost organizat în șapte oraşe

din țară.

În Alba Iulia desfășurarea

evenimentului a fost facilitată de către

asociația noastră, La acest eveniment au

participat voluntari, copii, tineri, pacienți cu scleroză multiplă și familia acestora, pentru a

marca ziua mondială dedicată Sclerozei Multiple-26 mai, într-un demers comunitar de

susținere a cauzei persoanelor afectate de scleroza multiplă pentru susținerea rețelei

naționale de grupuri de suport.

De asemenea, albaiulienii au avut posibilitatea de a scrie un mesaj de încurajare pe

niște floricele oferit de organizatorii de la locul evenimentului.

Page 9: Raport anual 2016 - smalba.rosmalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/Raport-anual-2016-ZD-verificat.pdf · “Sala de kinetoterapie” – finanțator Fundația Vodafone Romania. Prin

5. 9 ani cu Speromax!!!

Asociația SM SPEROMAX

Alba a sărbătorit 9 ani de

activitate în sprijinul perosanelor

afectate scleroză multiplă din

județul Alba - pacienții cu

scleroză multiplă și aparținătorii

acestora. Cu această ocazie,

beneficiarii alături de specialiști

și de voluntari au celebrat

împreună acest moment într-o zi festivă în care invitații s-au bucurat de un spectacol de

teatru oferit de voluntari și de buna dispoziție. La plecare participanții au primit câte un set

de farfurii oferite ca și sponsorizare asociației de către SC IPEC SA.

6. La Multi Ani Romania !!!

Cu ocazia zilei naționale a

României, voluntarii Asociației SM

SPEROMAX Alba au organizat un stand în

care aceștia au oferit papioane și brățări

cu însemnul tricolorului tuturor celor care

au oferit o donație către asociație. Tinerii

voluntari au stat prin rotație la stand.

Aceștia au reușit să strângă astfel

aproximativ 300 lei cu care au cumpărat

mici atenții beneficiarilor din cadrul

asociației.

Page 10: Raport anual 2016 - smalba.rosmalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/Raport-anual-2016-ZD-verificat.pdf · “Sala de kinetoterapie” – finanțator Fundația Vodafone Romania. Prin

7. Craciun in familia SPEROMAX

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă a

fost realizată o activitate de socializare

pentru beneficiari la sediul asociației.

Programul a început cu o grupare

de colinzi și apoi decorarea bradului de

către beneficiari cu ajutorul voluntarilor.

La sfârșitul programului s-au

oferit pachete cu alimente pentru

beneficiarii noștrii. Pachetele au fost oferite ca și sponsorizare din partea companiei SC.

DACIA S.A.

Datorită faptului că beneficiarii nedeplasabili nu au putut să ia parte la această

activitate de socializare, voluntarii Asociației au vizitat la domiciliu beneficiarii, le-au adus

pachete cu alimente și au colindat familia.

8. Activitati de socializare

O nouă activitate care s-a

desfășurat pe parcursul anului 2016 a

fost cea de Socializare.

În care beneficiarii alături de

voluntarii Asociației au participat la

diferite activități, cum ar fi jocurile -

Remi, Nu te supăra frate ș.a.m.d. sau la

activitățile de hand – made, în care

beneficiarii alături de voluntari au

realizat diferite obiecte, vizionare de

filme.

Page 11: Raport anual 2016 - smalba.rosmalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/Raport-anual-2016-ZD-verificat.pdf · “Sala de kinetoterapie” – finanțator Fundația Vodafone Romania. Prin

9. Activitati de kinetoterapie la domiciliu

De-a lungul anului 2016, Asociația

SM SPEROMAX Alba a oferit pacienților

cu SM activități de kinetoterapie.

Pacienții au beneficiat de ședințe gratuite

oferite de asociație.

Aceștia au învățat noi exerciții de

recuperare individuale sau exerciții care

pot fi realizate cu sprijinul membrilor

familiei.

10. Donații

În 2016 Asociația SM SPEROMAX Alba a oferit

donații constând în echipamente (cadre, cîrje,

cărucioare, paturi etc ) pacienților cu SM din județ.

Aceste donații au fost oferite cu ajutorul

partenerilor, sponsorilor, colaboratorilor asociației.


Recommended