+ All Categories
Home > Documents > Raportul anual 2004

Raportul anual 2004

Date post: 02-Jan-2017
Category:
Upload: trinhdiep
View: 232 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
of 60 /60
2 0 0 4 Raport anual 2004 Annual Report
Transcript
Page 1: Raportul anual 2004

20

04

Raport anual

20

04

A n n u a l R e p o r t

Page 2: Raportul anual 2004

2 MOLDINDCONBANK

Conducerea Băncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3The Bank`s Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Adresare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Foreword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Evenimentele principale ale anului 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Highlights in 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Raportul Conducerii BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Management Report of BC”Moldindconbank”S.A. for year 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Mediul de afaceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Business environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Performanţe financiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Financial performances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Activitatea bancară corporativă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Corporate banking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Activitatea bancară cu amănuntul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Retail banking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Carduri bancare şi servicii electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Banking cards and electronic services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Dirijarea riscurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Risk management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Activitatea internaţională . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39International relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Filiale . Resurse umane . Responsabilitatea socială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Branch Network . Human Resource Management . Charity Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Raportul companiei de audit „Deloitte&Touche” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 “Deloitte&Touche” audit report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Strategia BC „Moldindconbank” S.A. pentru 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 The Strategy for 2005 a BC “Moldindconbank” S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Anexe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Appendixes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 .Evoluţia indicilor macroeconomici ai Republicii Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 1 . Macroeconomic indexes development in Republic of Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562 . Indicatori principali ai BC „Moldindconbank” S .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-582 . Consolidated Financial Data of BC “Moldindconbank” S .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-583 . Băncile corespondente principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593 . Main correspondent banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .594 .Filialele BC „Moldindconbank” S .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604 .Branches BC “Moldindconbank” S .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Cuprins | Contents

R

AP

OR

TA

nu

Al

An

nu

Al

Re

PO

RT

Page 3: Raportul anual 2004

20

04

Valerian Mîrzac preşedintele Consiliului Băncii Chairman of the Board

Victor Cibotaru preşedintele Comitetului de conducere

Chairman of the Administrative Committee

Svetlana Banari vicepreşedinte al Comitetului de conducereDeputy Chairman of the Administrative Committee

Iuri Nedoseichin vicepreşedinte al Comitetului de conducere

Deputy Chairman of theAdministrative Committee

Nadejda Cuharschi membru al Comitetului de conducere

Member of the Administrative Committee, Director of Accounting Department

Vasile Cuhal vicepreşedinte al Comitetului de conducereDeputy Chairman of the Administrative Committee

Conducerea B ănci i | The B ank`s M anagement

Page 4: Raportul anual 2004

4 MOLDINDCONBANK

Stimaţi domni,În anul 2004, concomitent cu evoluţia ascendentă a economiei ţării, BC

„Moldindconbank” S.A. a demonstrat o înaltă profitabilitate, calitatea bună a active-lor, creşterea semnificativă a bazei de resurse şi a capitalului.

Activitatea băncii în anul 2004 s-a desfăşurat în condiţii favorabile sub aspectul macroeconomic. Produsul intern brut al ţări a continuat să crească şi s-a majorat cu 7,3%. Sistemul bancar al Republicii Moldova a fost apreciat drept cel mai profitabil din spaţiul CSI.

Cifrele concrete care confirmă rezultatele Băncii sînt majorarea capitalului cu 19,7%, a volumului portofoliului de credite cu 19,4%, creşterea volumului depozitelor cu 19,4%, în special a depozitelor persoanelor fizice cu 39%. Toate acestea demon-strează încrederea înaltă acordată băncii din partea clienţilor.

Succesele şi poziţia sigură a băncii în topul instituţiilor bancare ale republicii se datorează echilibrului maxim dintre risc şi conservatism, fapt care constituie un mo-ment - cheie în asigurarea stabilităţii băncii. Aceasta permite nu doar obţinerea unor rezultate financiare bune, ci şi a reputaţiei unui partener de încredere pentru clienţi.

Printre principalele realizări din anul 2004 trebuie menţionată conlucrarea strînsă cu organismele financiare internaţionale, semnarea acordului cu Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) cu privire la o nouă linie de credit în sumă de 4 mil. USD şi cu BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare) în sumă de 5 mil. USD.

BC „Moldindconbank” S.A. participă activ în cadrul proiectului BERD “Programul Finanţării Comerţului” (Trade Facilitation Programm) şi pentru succesele obţinute în cadrul acestui program deja al doilea an consecutiv a fost desemnată drept cea mai

activă bancă din Moldova.În anul 2004 s-a desfăşurat cu succes cea de-a doua Conferinţă Interbancară

Internaţională din Chişinău, organizată de BC “Moldindconbank” S.A.. Pentru realizarea indicilor economici înalţi, onorarea integrală şi în termen a

obligaţiilor fiscale faţă de stat, Băncii i s-a conferit Diploma „Celui mai bun contri-buabil al anului 2004”. Banca a beneficiat de această menţiune pentru al doilea an consecutiv.

Aceste performanţe reprezintă munca tuturor angajaţilor BC „Moldindconbank” S.A., Comitetului de Conducere şi Consiliului Băncii. Noi recunoaştem că Banca dispune de rezerve care urmează a fi valorificate. Procesul de perfecţionare nu are limite, de aceea suntem permanent în căutarea unor căi mai eficiente de dezvoltare.

Pentru viitor ne propunem obiective de amploare, ambiţioase şi vom depune toate eforturile pentru realizarea lor.

Avem încrederea deplină că acţionarii, clienţii, partenerii şi angajaţii băncii pot să se mîndrească că fac parte din familia BC „Moldindconbank” S.A..

În acelaşi timp, exprimăm cuvinte de recunoştinţă tuturor celor care au colaborat cu BC” Moldindconbank” S.A. pe parcursul anului 2004. Performanţele băncii sînt o bază solidă a optimismului, a încrederii în propriile forţe pentru îndeplinirea sarcinilor de viitor. Vă dorim succes şi realizarea tuturor proiectelor alături de BC “Moldindconbank” S.A.

Preşedintele ConsiliuluiValerian Mîrzac

Preşedintele Comitetului de ConducreVictor cibotaru

Foreword

Adresare

Dear Customers and Business Partners,During the year 2004, BC “Moldindconbank” S.A., along with positive development

and achievements of national economy, registered an important increase of profitability, reached a higher quality of its assets, improved and favorably increased its capital and re-sources base.

The bank activity in 2004 advanced under the favorable macroeconomic conditions. Thus, the country’s GDP continues its growth and registered an increase of 7,3 per cent. The banking system of the Republic of Moldova was recognized as the most profitable within the limits of CIS countries.

The bank achievements are described by the real figures that show the increase of bank capital with 19,7 per cent, the growth of loan portfolio volume with 19,4 per cent, as well as the amount of attracted deposits increased with 19,4 per cent, especially the growth of de-posits placed by individuals with our bank grew with 39 per cent, that emphasize the great trust they have regarding the bank activity.

The successes reached by the bank and its high position among the first-ranked Moldovan banking institution is owed to the optimal equilibrium chosen between risk and conservatism which, in our view, represents the key element in ensuring the bank constancy. This principle allows the bank, besides achieving better results, to become a trusty partner for its clients.

It is to mention the efficacious relationship of the bank, during the year, with inter-national financial institutions, as the signing of the Credit Line Agreement with Interna-tional Finance Corporation (IFC) in amount of 4 million USA Dollars, as well as the Credit Line Agreement with European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) in amount of 5 million USA Dollars.

BC “Moldindconbank” S.A. actively participates in the EBRD project – “Trade Facilita-tion Program” and for the second year is nominated as “The Best Moldavian Bank of 2004” under this project.

In 2004 the bank successfully organized and held the Second Interbank Conference in Chisinau, which is supposed to become a traditional one.

Under the national contest, for achieving high economic indices and for fulfillment entirely and in due time its fiscal engagements, the bank was awarded for the second time with the Diploma “The best taxpayer of the 2004 year”.

The performances obtained represent the efforts made by all employees of BC “Moldindconbank” S.A., members of the Management Board and the Board. We recognize and accept that the bank owns much more potential for further development and we look forward to achieve it. The improvement processes do not know the limits and the bank man-agement continually explores new efficient ways for expansion.

For the coming years we establish higher objectives and goals and will make all the necessary efforts to reach them step by step.

We consider that the bank shareholders, our clients, partners and employees are proud to be a member of the big family of BC “Moldindconbank” S.A.

We address the best thankful words to all that supported and worked together with BC “Moldindconbank” S.A. during the 2004 year. The results and the progress achieved repre-sent the foundation of the future optimism. We wish you to achieve important successes and a guaranteed wealthy future supported by our bank – BC “Moldindconbank” S.A.

Chairman of the BoardValerian Mirzac

Chairman of the Administrative CommitteeVictor cibotaru

An

nu

Al

Re

PO

RT

R

AP

OR

TA

nu

Al

Page 5: Raportul anual 2004

20

04

Preşedintele Comitetului de ConducereChairman of the Administrative Committee

Victor CiBoTARu

Preşedintele Consiliului Băncii Chairman of the Board

Valerian MîRzAC

Page 6: Raportul anual 2004

� MOLDINDCONBANK

06 .I . Lansarea noului depozit „Vacanţa 2004” .

17 .II . Semnarea contractului cu Corporaţia Financiară Internaţională privind acordarea celei de-a treia linii de credit .

19 .II . Lansarea unei promoţii speciale pentru stimularea depunătorilor băncii .

12 .III . BC „Moldindconbank” S .A . a obţinut diploma „Cel mai bun contribuabil al anului” .

15 .III . Lansarea noului depozit „Pensionar” .

06 .IV . Sponsorizarea complexului monumental „Badea Mior” – operă de mare valoare istorică şi arhitecturală a Moldovei .

08 .IV . Adunarea generală anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S .A .

23 .IV . BC „Moldindconbank” S .A . a fost nomina-lizată de câtre Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) drept „Cea mai activă bancă a anului din Moldova” în cadrul programului „Susţinerea Dezvoltării Comerţului” .

15 .VI . Lansarea depozitului nou „Strada Italia”

16 .IX . Lansarea depozitului nou „Toamna de aur” .

20 .IX . Lansarea noului produs pentru persoane fizice – Credite fără dobîndă şi comision pen-

tru procurarea bunurilor de larg consum în rate .

21 .IX . Implementarea unui nou serviciu de transfer în EURO prin Western Union .

22 .IX . BC „Moldindconbank” S .A . organizează a doua Conferinţă Interbancară din Chişinău dedica-tă problemelor dezvoltării pieţelor valutare şi de valori mobiliare internaţionale .

26 .X . Deschiderea oficială a noului sediu al filialei „Telecomtrans” .

20 .XII . Semnarea Acordului cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)

privind acordarea unei noi linii de credit .

Evenimentele principale ale anului 2004

06 .I . Launching of new deposit “Holiday 2004”

17 .II . Signing the III-rd Credit Line Agreement with International Finance Corporation

19 .II . Launching the advertising campaign to stimulate the bank depositors

12 .III . BC “Moldindconbank”S .A . awarded as “The Best Taxpayer of the Year”

15 .III . Launching the new deposit “Pensionary”

06 .IV . Sponsor of the monumental center “Badea Mior” – Moldavian historical and architectural value

08 .IV . General Shareholders Annual Meeting of BC “Moldindconbank” S .A .

23 .IV . BC “Moldindconbank” S .A . is nominated by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) as “The Most Active Issuing Bank under the Trade Facility Program (TFP) in Moldova in 2003”

15 .VI . Launching the new deposit “Strada Italia”

16 .IX . Launching new deposit “Golden Autumn”

20 .IX . New product for individuals – consumption loans with no commission and 0% in terest rate aimed to pay for goods in monthly install-ments

21 .IX . New service implementation – money transfer in EURO through Western Union

22 .IX . The Second Chisinau Interbank Conference organized by BC “Moldindconbank”S .A .,

related to stock exchange market develop-ment and international securities markets

26 .X . Inauguration of the new building of “Telecomtrans” branch

20 .XII . Signing of the Credit Line Agreement with European Bank for Recunstruction and Development (EBRD)

Highlights in 2004

An

nu

Al

Re

PO

RT

R

AP

OR

TA

nu

Al

Page 7: Raportul anual 2004

20

04

20

04

M a n a g e m e n t R e p o r t

Raportul conducerii băncii

Page 8: Raportul anual 2004

� MOLDINDCONBANK

Mediul de afaceri

Business environment

EconomiaEconomia Republicii Moldova în anul 2004 a cunos-

cut o evoluţie ascendentă, înregistrînd o creştere a PIB cu 7,3%, fapt care demonstrează o accelerare a creşterii economice comparativ cu anul precedent, cînd aceasta a constituit 6,6% . Începînd cu anul 2000, are loc extin-derea continuă a activităţii economice, care a determi-nat majorarea PIB cu o treime . Conjunctura economică favorabilă în regiune, efectul pozitiv al reformelor efec-tuate în anii precedenţi, precum şi eforturile comune ale autorităţilor de stat şi businessului sunt principalii factori de relansare economică a ţării . Totodată, o in-fluenţă considerabilă o are afluxul de valută străină, provenită de la cetăţenii moldoveni de peste hotare .

Deşi creşterea economică în anul 2004 a fost mai di-namică decît în anul precedent, în majoritatea sectoa-relor economiei naţionale s-a înregistrat o încetinire a ritmurilor de dezvoltare . S-a micşorat substanţial rata de creştere a producţiei industriale (de la 15,6% în anul 2003 la 6,9% în anul 2004), s-a redus ritmul de creştere a serviciilor prestate populaţiei şi a vînzărilor cu amănun-

tul . În acelaşi timp, s-a înregistrat o accelerare a creşterii în agricultură şi în construcţii . Astfel, volumul produc-ţiei agricole în anul 2004 s-a majorat cu 20,4% datori-tă recuperării după recesiunea din anul precedent, iar sectorul construcţiei a demonstrat o accelerare sub-stanţială datorită cererii sporite la noi locuinţe şi spaţii cu caracter social-cultural . S-a înregistrat o creştere cu 8% a investiţiilor în capitalul fix, comparativ cu 7% în anul precedent . (Evoluţia principalilor indici macroeco-nomici este prezentată în anexa 1 .)

În anul 2004 volumul total al exportului de mărfuri şi servicii din Moldova a constituit 1 .271,1 mil . USD, fiind în creştere cu 19,9% comparativ cu anul precedent, iar im-portul a atins suma de 2 .074,6 mil . USD, avînd o creştere anuală de 20% . Balanţa bunurilor şi serviciilor a constituit 803,5 mil . USD şi s-a majorat cu 20,3%, deşi ritmul de creş-tere a fost cu mult mai lent decît în anul precedent .

Piaţa valutară a Republicii Moldova, care prevede o rată liber flotantă a cursului de schimb, în anul 2004 s-a aflat sub influenţa mai multor factori . Aprecierea în conti-nuare a EURO în raport cu USD pe piaţa mondială a deter-

EconomyThe economy of the Republic of Moldova

acknowledged an ascendant evolution, registering an increase of GDP at the level of 7,3 per cent, factor that demonstrates an accelerated positive develop-ment of the economy compared with the previous year, when the GDP was of 6,6 per cent . Starting with the year 2000, the local economic activity continu-ously is enlarging and determined the GDP growth with a third . It is to mention certain factors that de-termined the economy re-launching, such as the fa-vorable state of the market that predominates in the region, the positive effects of the economic reforms performed in the previous years, as well as the com-mon efforts made both by local state and private business authorities . In the meantime, an important influence had the flow of foreign currencies received from Moldovan citizens working abroad .

Although, the general economical growth in 2004 registered a more dynamic evolution, in the major

part of local industries there was noticed a slow down of the development indices . Thus, substantial-ly decreased the growth indices of industrial produc-tion (from 15,6 per cent in 2003 till 6,9 per cent in 2004 only), a decreased was remarked in the service rendering area and the retail trading . Meanwhile, it was registered an accelerated growth in agriculture and construction domains . Thus, the volume of agri-culture production in 2004 increased with 20,4 per cent due to the revival from the last year decline and the construction domain is recording an essential improvement due to the increasing demand of pop-ulation for new apartments and premises with so-cial-cultural purpose . There was registered a growth with 8 per cent of the investments in the fixed capi-tal, compared with 7 per cent from the last year (see Appendix 1 for macroeconomic indexes develop-ment in Republic of Moldova) .

In 2004 the total volume of exported goods and services amounted at USD 1 .271,1 million, increasing with 109,9% compared with previous year, and the

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 9: Raportul anual 2004

20

04

minat oferta sporită de USD pe piaţa locală şi conversiunea în valuta naţională sau EURO a unei părţi din economiile în dolari SUA . Concomitent, a fost înregistrată o creştere sem-nificativă a fluxurilor valutare provenite din transferurile de peste hotare efectuate de cetăţenii republicii, precum şi de la exportul de mărfuri şi servicii . Efectul cumulativ al factori-lor de influenţă în decursul anului 2004 a condus la aprecie-rea în termeni nominali a monedei naţionale cu 5,75% faţă de USD şi la devalorizarea cu 2,6% faţă de EURO, constituind la finele anului 12,46 MDL/1 USD şi 16,95 MDL/1 EURO .

Aprecierea monedei naţionale faţă de USD şi afluxul va-lutei străine în republică a avut un efect stimulator pentru dezvoltarea pieţei de consum şi creşterea inflaţiei . Aceasta a determinat, în consecinţă, creşterea preţurilor la produse-le alimentare cu 13,1% . Preţurile la mărfurile nealimentare şi a tarifelor la serviciile prestate populaţiei a constituit, co-respunzător, 11,9% şi 11,8% . Acţiunile speciale ale Băncii Naţionale a Moldovei şi ale Guvernului au fost orientate, în special, spre diminuarea creşterii inflaţiei, care în anul 2004 a constituit 12,5% contra 15,7% în anul precedent .

În condiţiile afluxului masiv de valută străină, Banca Na-ţionala a Moldovei a intervenit pe piaţa valutară internă prin procurarea surplusului de valută, condiţionînd majorarea re-zervelor internaţionale cu 55,6% pînă la nivelul de 470,3 mil . USD . Concomitent, s-a efectuat o emisiune suplimentară de monedă naţională . Volumului masei monetare M3 spre finele anului 2004 a atins volumul de 11,7 mld . lei, majorîn-du-se cu 37,7% faţă de 30% în anul precedent . Baza mone-tară a sporit într-un ritm şi mai înalt - cu 39,7% . Contribuţia esenţială la creşterea masei monetare au avut-o depozitele, care s-au majorat cu 39% . Volumul creditelor acordate eco-nomiei naţionale a sporit cu 22% şi a constituit 7,4 mld lei, inclusiv creditele în valută străină cu 20,9%, ponderea cărora în totalul creditelor acordate a constituit 42,3% .

Nivelul ratelor dobînzii pe parcursul anului a continuat să crească, acest proces fiind condiţionat de deficitul de re-surse care s-a format în anul 2003 . Rata medie la creditele acordate în monedă naţională a crescut de la 19,4% în de-cembrie 2003 pînă la 21,1% în decembrie 2004 . Rata medie la depozite s-a majorat de la 14,2% pînă la 15,5%, inclusiv la depozite şi credite în valută străină . În acelaşi timp, ratele

volume of imported one was amounted at USD 2 .074,6 million, yearly increasing by 20% . The trades balance deficit constituted minus 803,5 million USD and increased with 20,3%, even if the index develop-ment was less then in previous year .

The foreign exchange market of the Republic of Moldova, that assumes free exchange rates, was in-fluenced in 2004 by certain aspects . The continuously strengthening of the EURO against the USD on inter-national markets determined the high offer of USA currency on the local market and their partly conver-sion into national currency or EURO . Simultaneously, an important increase of foreign currency flows was registered, originated by the money transferred from abroad, as well as from the export of goods and services . The cumulative effect of these factors during the year 2004 led to the strengthening of the local currency with 5,75% against USD and its deva-luation with 2,6% against EURO . Thus, the exchange rates at the end of the year constituted 12,46 MDL/ 1 USD and 16,95 MDL/1 EURO .

The strengthening of national currency against the USD and the big amounts of funds received from abroad stimulated the development of consump-tion market and the increasing of inflation . As a re-sult, the last one determined the growth of prices for food with 13,1% . The prices for industrial goods and the tariffs of rendered services increased with 11,9% and 11,8% respectively . The specific action plans taken by the NBM and Government were aimed to diminish the inflation growth, that was of 12,5% at the end of year 2004 compared with 15,7% in the previous year .

Taking into account the considerable inflow of foreign currencies, the National Bank of Moldova get involved on the internal currency market and purchased the excess of currency, which led to the increasing of its international reserves with 55,6% up to the amount of USD 470,3 million . At the same time, was made and the additional issuance on national currency . Thus, the broad money M3 volume at the end of 2004 achieved MDL 11,7 billion, increasing

Page 10: Raportul anual 2004

10 MOLDINDCONBANK

dobînzii la HVS şi la creditele interbancare, care reacţio-nează imediat la excedentul sau deficitul de resurse pe piaţa financiară, au reflectat tendinţa de descreştere de la 17,6% pînă la 8% şi de la 16,3% pînă la 11% respec-tiv, continuînd să se reducă şi la începutul anului 2005 . De menţionat că, începînd cu primul trimestru al anului 2005, această tendinţă se manifestă şi în ceea ce priveş-te ratele la credite şi depozite .

Evoluţia economică a avut un impact pozitiv asupra majorării numărului populaţiei ocupate în cîmpul muncii cu 1,4% concomitent cu diminuarea cu 7,6% a numărului şomerilor (calculat conform metodologiei Biroului Interna-ţional de Muncă) . Starea socială a populaţiei a cunoscut o ameliorare continuă . Nivelul salariilor a continuat să crească atît în sectorul privat, cît şi în cel public, constituind în me-diu pe an 1104 lei adică cu 10,2% mai mult în termeni reali faţă de anul precedent .

Prognozele situaţiei economice a Republicii Moldova în anul 2005 preconizează menţinerea tendinţei de creştere cu ritmuri moderate .

Sectorul bancarSistemul bancar al Republicii Moldova la finele anului

2004 era constituit din 16 bănci comerciale . Numărul total al instituţiilor bancare este de 797, dintre care 188 filiale, 164 reprezentanţe şi 445 agenţii . Principalul segment al sistemului bancar este reprezentat de 5 bănci mari: Moldova-Agroindbank, Victoriabank, Banca de Economii, Moldindconbank şi Banca Socială, care concentrează 70,4% din totalul activelor, 73,8% din totalul depozitelor şi 70,9% din totalul creditelor .

Politica Băncii Naţionale a Moldovei este orientată spre asigurarea funcţionării stabile a sistemului bancar . În acest scop, în anul 2004 BNM a decis a majora exigen-ţele faţă de capitalul minim necesar, conform prevede-rilor Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei . Cerinţele noi faţă de capitalul mi-nim necesar pînă la finele anului 2005 constituie 50 mil . lei pentru licenţa de tip A (serviciile bancare interne), 100 mil . lei pentru licenţa de tip B (adiţional efectuarea operaţiunilor de schimb valutar) şi 150 mil . lei pentru

with 37,7% compared with 30% in the previous 2003 year . The monetary base grew more than M3 indi-ces – with 39,7% . Mostly the attracted deposits that grew with 39% influenced these indices . The volume of loans granted in national economy increased with 22% and amounted at MDL 7,4 billion , inclusive the loans granted in foreign currency increased with 20,9% and their share within the total granted loans constituted 42,3% .

The level of interest rates continues to growth in 2004, being influenced by the lack of resources oc-curred in 2003 . The average interest rate on the loans granted in national currency increased from 19,4% in December 2003 up to 21,1% in December 2004 . The average interest rate for attracted deposits increased too, from 14,2% up to 15,5%, including deposits and loans in foreign currencies . At the same time, the interest rate for securities and interbank loans, that usually reacts to the surplus or lack of resources on the financial market, had the tendency to decrease from 17,6% to 8% and from 16,3% to 11% respective-

ly, maintaining such tendency for the beginning of 2005 too . It is to mention that starting with the first quarter of the year 2005, the decreased is influencing the interest rates of loans and deposits .

The economical development had a positive effect on labor occupancy of local people increasing with 1,4% and simultaneously diminishing with 7,6% the number of unemployed (estimated in accordance with the techniques of International Labor Bureau) . The level of average wages continue to increase as in the private sector, as well as in the public sector, constituting MDL 1104 or with 10,2% more in real terms compared with previous year .

The forecast of Moldovan economical situation for 2005 assumes to maintain the existing positive tenden-cies .

Banking sector The banking sector of Republic of Moldova, at

the end of 2004, listed 16 joint stock commercial banks . The total number of banking institutions is

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 11: Raportul anual 2004

11

20

04

licenţa de tip C (adiţional operaţiunile de trust şi comer-cializarea acţiunilor) .

Băncile din Moldova au majorat treptat capitalul normativ, astfel încît acesta constituia în total la finele anului 22,4 mld . lei sau cu 19,8% mai mult, compara-tiv cu anul precedent . Sursele de majorare a capitalului sunt diferite . Din totalul băncilor, 7 bănci şi-au majorat capitalul prin emisiuni noi de acţiuni în sumă totală de 112,9 mil . lei . Suficienţa capitalului ponderat la risc în ansamblu pe sistemul bancar a constituit 31,4%, de-monstrînd astfel un nivel destul de înalt .

Activele totale ale sistemului bancar la finele anului 2004 au constituit 13,3 mld . lei şi s-au majorat cu 29,4% comparativ cu anul precedent, fapt care se datorează creşterii volumului creditelor şi operaţiunilor de leasing financiar cu 25% . Un înalt ritm de creştere au înregistrat activele lichide, care s-au majorat cu 46%, sub influenţa excedentului de resurse pe piaţa financiară . O tendinţă pozitivă reprezintă accentuarea decalajului dintre active-le totale ale sistemului bancar şi PIB, care s-a majorat de la 37,7% în anul 2003 pînă la 41% în anul de referinţă .

Volumul depozitelor (inclusiv depozitele băn-cilor, ale bugetului şi nerezidenţilor) a crescut cu 40,3% şi a constituit 9,5 mld lei . Inclusiv depozitele persoanelor fizice au sporit într-un ritm înalt – cu 44,6%, constituind 4,9 mld . lei sau 51,1% din totalul depozitelor .

Conform datelor de la sfîrşitul anului 2004, pozi-ţia BC „Moldindconbank” S .A . privind indicii princi-pali de activitate şi ponderea pe piaţa bancară este următoarea (Vezi diagrama 1): • Capital (de gradul I) – locul 4 (8,5% din capitalul de gradul I pe sistemul bancar)• Active – locul 4 (9,5% din totalul activelor sistemului bancar)• Credite – locul 4 (10,8% din totalul creditelor acor-date în economie)• Depozite atrase – locul 5 (8,4% din totalul depo-zitelor atrase de sistemul bancar), inclusiv la depo-zitele persoanelor fizice – locul 4 (8,4% din totalul depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar) .

797, from which are 188 branches, 164 representa-tive offices and 445 agencies . The main share of the banking system is represented by 5 biggest banks, as: Moldova-Agroindbank, Victoriabank, Banca de Economii, Moldindconbank and Banca Sociala, that hold 70,4% from the total assets, 73,8% from the to-tal deposits and 70,9% from the total granted loans .

The activity of National Bank of Moldova is direc-ted to ensure the stable functionality of the banking system . In this order, the NBM decided to increase the requirements concerning the necessary capital according to the stipulations of the Directive 2000/12/CE of the European Parliament and European Council . The minimum requirements of the capital up to the end of 2005 shall comply with standards as fol-low: license A – 50 MDL million (permit to perform internal banking services); license B – 100 MDL million (permit additional to perform exchange operations) and license C – 150 MDL million (permit to perform additionally trust operations and trade on securities market) .

The Moldovan banks gradually increased their regulated capital, thus the total regulated capital per banking system constitutes MDL 22,4 billion or with 19,8% more than previous year . There are different ways to increase the bank capital . Seven banks increased their capital by new issue of shares in the total amount of MDL 112,9 million . The capital adequacy weighted to risk, generally in the ban-king system, constituted 31,4%, which prove a high level .

The total assets of the banking system at the end of 2004 constituted MDL 13,3 billion and increased with 29,4% compared with previous year, due to the growth of loans and the financial leasing transaction – with 25% . The liquid assets grew too, with 46%, being influenced by the surplus of resources on fi-nancial market . A positive trend represents the dif-ference intensification between total assets of the banking system and the GDP, which increased from 37,7% in 2003 up to 41% in 2004 .

Page 12: Raportul anual 2004

12 MOLDINDCONBANK

BilanţulActivele totale ale băncii conform situaţiei la 31

decembrie 2004 au constituit potrivit standardelor in-ternaţionale de contabilitate (SIC) 1 .256,3 mil . lei sau cu 73,3 mil . lei peste nivelul înregistrat la finele anului precedent (vezi diagrama 2) . Gestionarea activelor băn-cii pe parcursul anului s-a bazat pe principiul diversifi-cării acestora în scopul minimizării riscurilor şi asigurării unei profitabilităţi înalte .

Modificările structurale ale activelor reflectă creş-terea preponderentă a ponderii creditelor nete şi mijloacelor băneşti în contul corespondent la BNM (vezi diagrama 3) . Astfel, ponderea creditelor nete a atins 62,2% din totalul activelor, majorîndu-se cu 7,1 puncte procentuale comparativ cu finele anului pre-cedent . Creşterea creditelor nete a constituit 129,2 mil . lei . Indicele raportului defalcărilor în fondul de risc faţă de volumul total al creditelor a constituit 5,9% în comparaţie cu 6,2% la finele anului 2003, fapt care demonstrează îmbunătăţirea în continua-

re a calităţii creditelor . Ponderea mijloacelor băneşti plasate la BNM s-a dublat şi a atins 11,9% . Totodată, s-a înregistrat o sporire cu 28 mil . lei a volumului pla-sărilor în hîrtiile de valoare, care au constituit 6% din totalul activelor .

Cît priveşte alte articole ale activelor, acestea s-au redus substanţial . Numerarul şi sumele în conturile al-tor bănci au constituit 11,6% din totalul activelor, mic-şorîndu-se cu 56,8 mil . lei . Această se datorează dimi-nuării sumei numerarului . De asemenea, s-a înregistrat reducerea cu 109 mil . lei a „Dobînzilor de primit şi alte active” care au constituit 2,7% din totalul activelor con-tra 12,1% în anul precedent . Cauza principală a acestei dinamici rezidă în micşorarea sumei instrumentelor fi-nanciare derivative .

Valoarea activelor fixe a constituit 68 mil . lei şi s-a redus cu 3,7 mil . lei, ponderea lor în totalul activelor constituind 5,4% contra 6,1% în anul precedent . Luînd în considerare evoluţia acestor indicatori, Banca reali-zează cu perseverenţă strategia de reducere a ponderii activelor negeneratoare de venituri .

The deposit volume (including banks, budget and nonresidents’ deposits) expanded by 40,3% to MDL 9,5 billion . Including individuals’ deposits were up by 44,6% to MDL 4,9 million or by 51,1% of the total deposits volume .

According to the figures, at the end of 2004, as regards the main indices of activity and the banking market share, the BC “Moldindconbank” S .A . position is as follows (see Chart 1) .

1 .Capital (Tier I) – 4th place (8,5% of the total TierI Capital in the banking system);

2 .Assets – 4th place (9,5% of the Total Assets in the banking system);

3 .Loans – 4th place (10,8% of the total granted loans in the economy);

4 .Deposits – 5th place (8,4% of total deposits in the banking system), including deposits of individu-als – 4th place (8,4% of total deposits of the indi-viduals placed in the banking system) .

Balance SheetThe bank total assets as of December 31, 2004 ac-

cording to International Accounting Standards (IAS) made up MDL 1 .256,3 million or by MDL 73,3 million more compared to the end of previous year (see Chart 2) . The bank assets management during the year was founded on their diversification in order to reduce risks and simultaneously assure a high profitability .

Assets structural performances lead to the increase of the gross loans prevalent share and NBM correspon-dent account resources (see Chart 3) . Thus, the share of gross loans made up 62,2% of total assets, increasing by 7,1 percentage points in comparison with the end of previous year . The increase of net loans amounted at MDL 129,2 million . The correlation index between allowances for loan losses and the loans total amount made up 5,9% compared to 6,2% at the end of 2003, showing a continuos improvement of the loans’ qua-lity . The share of resources placed at NBM doubled and reached 11,9% . Simultaneously, the volume of invest-

Financial performances

Per formanţe f inanciare

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 13: Raportul anual 2004

1�

20

04

Valoarea totală a obligaţiunilor băncii la 31 decembrie 2004 a atins suma de 1 .050,7 mil . lei, ceea ce depăşeşte cu 3,9% (+39,5 mil . lei) indicele de la finele anului precedent (vezi diagrama 4) .

O contribuţie majoră la creşterea obligaţiunilor băncii au avut-o depozitele atrase de la persoanele fizi-ce, juridice şi bănci care au sporit cu 19,3% faţă de anul precedent . Ponderea depozitelor persoanelor fizice, ju-ridice şi a băncilor în totalul obligaţiunilor la finele anu-lui 2004 a constituit 77,1%, majorîndu-se considerabil faţă de anul precedent, cînd s-a înregistrat nivelul de 67,1% (Vezi diagrama 5) . Depozitele reprezintă prin-cipala sursă de finanţare a băncii . În structura depozi-telor ponderea principală o au depunerile persoanelor fizice, care pe parcursul anului au înregistrat o creştere cu 39% faţă de anul precedent . Trebuie menţionat că de cea mai mare popularitate se bucură depozitele la termen, creşterea cărora faţă de anul precedent a con-stituit 32,6% .

Împrumuturile de la organismele financiare inter-naţionale şi împrumuturile de la alte bănci reprezintă

8,4%8,5%

9,5%10,8%

Credite

Active

Capital

Depozite

Deposits

Capital

Assets

Loans

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

928,802

1 .183 .0581 .256 .322

2002 2003 2004

Position of BC “Moldindconbank” S.A. on the banking market (31.12.2004)

Poziţia BC “Moldindconbank” S.A pe piaţa bancară (31.12.2004)

Diagrama 2 / Chart 2

Dinamica activelor / Dinamics of assetsments in securities marked a growth by MDL 28 million and constituted 6% of total assets .

Other assets’ articles marked a substantial decrease . Cash and amounts at banks constituted 11,6% of total assets and decreased by MDL 56,8 million . This decrease is due to 46% cash diminution . As well, the asset article that decreased by MDL 109 million and constituting 2,7% of the total assets compared to 12,1% of previous year is “Accrued interest and other assets” . The main fac-tor of this dynamic is explained by the decrease of the amount of derivative financial instruments .

Value of fixed assets constituted MDL 68 million and diminished by MDL 3,7 million, their share in total as-sets being 5,4% compared to 6,1% in previous year . The bank strategy follows the goal to reduce the share of the nonbearing income assets in the total assets .

The bank liabilities as of December 31, 2004 consti-tuted MDL 1 .050,7 million, which exceeds with 3,9% (or +MDL 39,5 million) the same index in the previous year (see Chart 4) .

Numerar, sume în conturile băncilor şi BNM / Cash, amount at banks and NBM

169 .609 266 .343 295 .341

Hîrtii de valoare / Bonds 81 .779 47 .611 75 .719

Credite, net / Loans, net 411 .120 510 .799 651 .729

Activele fixe / Fixed assets 57 .816 60 .365 71 .678

Alte active / Other assets 106 .250 145 .697 36 .340

Diagrama 1 / Chart 1

2002 2003 2004

Page 14: Raportul anual 2004

14 MOLDINDCONBANK

a doua sursă după importanţă în asigurarea finanţării operaţiunilor active ale băncii, avînd o pondere conside-rabilă - 16,4% din obligaţiuni . Pe parcursul anului 2004 volumul acestor resurse practic nu s-a majorat, consti-tuind în total la finele anului 172,6 mil . lei . În acelaşi timp, structura lor a suferit schimbări semnificative . În urma semnării noului acord cu IFC în anul 2004 au fost atrase suplimentar 4 mil . USD . Astfel, volumul resurselor de la această instituţie financiară s-a majorat de 2,2 ori, atin-gînd suma de 70,9 mil . lei . Trebuie consemnată în acelaşi context sporirea cu 53% a volumului resurselor în cadrul proiectului FIDA (Fondul Internaţional pentru Dezvoltare în Agricultură) . În acelaşi timp, n-au fost utilizate în a doua jumătate a anului resursele de la băncile rezidente, volu-mul resurselor oferite de acestea diminuîndu-se respec-tiv cu 16,2 mil . lei . Totodată, în conformitate cu programul de rambursare a împrumuturilor, se micşorează treptat suma mijloacelor băneşti atrase de la Interbanca (Cehia), AKA, precum şi în cadrul proiectului DLC (Directoratul Li-niei de Credit al Băncii Mondiale) .

Capitalul total al BC „Moldindconbank” S .A la finele anu-lui 2004 a constituit 205,6 mil . lei, înregistrînd o creştere cu 33,8 mil . lei sau cu 19,7%, ceea ce reprezintă 16,4% din tota-lul activelor băncii . Aceste rezultate relevă un nivel înalt de capitalizarea şi o dinamică pozitivă faţă de anul precedent, cînd capitalul băncii raportat la totalul activelor a atins la ni-velul de 14,5% . (Dinamica capitalului este reprezentată în diagrama de pe copertă .)

Majorarea capitalului a avut loc exclusiv din contul profitului nerepartizat . Strategia de creştere accelerată a capitalului în scopul asigurării stabilităţii financiare şi pro-tejării intereselor acţionarilor a fost realizată cu succes şi în anul de referinţă . Concomitent cu creşterea capitalizării, BC „Moldindconbank” S .A asigură o profitabilitate satisfă-cătoare a capitalului acţionar . Conform rezultatelor anului 2004, Banca a achitat dividende în sumă de 6,8 mil . lei, mărimea acestora constituind pentru acţiunile ordinare 22% .

BC „Moldindconbank’ S .A . a depăşit cu 73% cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei faţă de capitalul normativ (de

An important contribution in the bank liability growth had the deposits of legal entities, individuals and banks which made up by 19,3% compared with previous year . The share of legal entities, individu-als and banks deposits in total liabilities, at the end of 2004, constituted 77,1%, considerably increasing with 67,1% compared with the previous year (see Chart 5) . Deposits represent the main source of bank finance . In the deposit structure, prevailing the indi-viduals’ deposits that increased by 39% during the year . In the context of deposit types, the most popu-lar are term deposits, increasing by 32,6% compared with previous year .

The loans from international financial institutions and foreign banks represent the second source, by importance, of financing bank’s active operations, constituting a considerable share of 16,4% in total liabilities . During the 2004 this resources volume remains quite the same, constituting at the end of the year MDL 172,6 million . At the same time, sig-nificant changes took place in their structure . As a

result of signing of new IFC (International Finance Corporation) agreement, in 2004 were attracted ad-ditional US dollars 4 million and the total amount of this financial institution resources increased by 2,2 times, reaching MDL 70,9 million . Within IFAD (International Fund for Agricultural Development) project, resources amounted by 53% . Simultaneously, resources from local banks were not used in the second half of the year, in this issue, these resources decreased with MDL 16,2 million . At the same time, in accordance with the payment program, the amount of the resources received from Interbank (Czech Republic), AKA, and DLC project (World Bank Credit Line Directorate) gradually decreased .

BC “Moldindconbank” S .A . total capital at the end of 2004 amounted at MDL 205,6 million, growing with 19,7% or MDL 33,8 million and holding 16,4% of total bank assets . By these results, bank shows a high level of capitalization and positive dynamic in comparison with the previous year when the correla-

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 15: Raportul anual 2004

1�

20

04

Structura activelor / Assets structure 31 .12 .2004

gradul I), necesar pentru obţinerea licenţei de tip „C” (toate tipurile de operaţiuni bancare) . Normativele privind capi-talul băncilor vor fi majorate spre sfîrşitul anului 2005 pînă la 150 mil . lei – nivel deja depăşit de bancă .

Contul de profit şi pierderiRezultatele financiare ale BC „Moldindconbank” S .A . în

anul 2004 reflectă tendinţa ascendentă de creştere anuală a volumului profitului obţinut, înregistrată pe parcursul ul-timilor ani . Conform standardelor internaţionale de conta-bilitate (SIC), în anul 2004 profitul brut al băncii a constituit 47,5 mil . lei sau cu 3 mil . lei mai mult faţă de anul precedent (vezi diagrama 6) . Ritmul de creştere a profitului brut a con-stituit 107% .

Majorarea profitului a fost obţinută din contul depăşirii volumului suplimentar al veniturilor comparativ cu acelaşi indicator al cheltuielilor . Astfel, volumul veniturilor în anul 2004 a atins 188,9 mil . lei, iar volumul cheltuielilor – 141,4 mil . lei . Veniturile băncii au sporit cu 18,1 mil . lei faţă de anul precedent, iar cheltuielile - cu 15,1 mil . lei .

tion between the bank capital and total assets con-stituted 14,5% (see the chart on the cover sheet) .

The capital increased exclusively due to retained earnings . Implementation of the capital accelera-ted growth strategy with a view to assure financial stabilization and shareholders interests protec-tion was successful in the reference year as well . Simultaneously with the capitalization growth, BC “Moldindconbank” S .A . assures the high profi-tability of the shareholders’ capital . For 2004 year, BC “Moldindconbank” S .A . paid dividends in total amount of MDL 6,8 million, the return per ordinary share is being of 22% .

BC “Moldindconbank” S .A . exceeds by 73% the NBM requirements for regulated capital (Tier I), necessary to obtain “C” type license (allowing to perform all banking operations) . The regulated capital requirements shall be increased at the end of the 2005 up to MDL 150 million – level already exceeded by the bank .

Diagrama 3 / Chart 3

Diagrama 4 / Chart 4

Dinamica obligaţiunilor şi capitalului D i n a m i c s o f l i a b i l i t i e s a n d c a p i t a l

Depozite / Deposits 540 .258 678 .404 676 .992

Resursele BNM / NBM resourses 22 .961 20 .697 17 .560

Resursele de la instituţile financiare internaţionale / Resourses of international organizations

145 .771 170 .895 172 .616

Alte resurse / Other resourses 80 .875 141 .224 183 .541

Capital / Capital 138 .937 171 .838 205 .613

2002 2003 20040

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1.183.058

928.802

1.256.322

2002 2003 2004

Page 16: Raportul anual 2004

1� MOLDINDCONBANK

În structura veniturilor creşterea preponderentă a re-venit veniturilor aferente dobînzilor, care s-au majorat cu 20,4% sau cu 23 mil . lei . (Vezi diagrama 7) . În acelaşi timp, din cauza conjuncturii nefavorabile a pieţei interne în pri-vinţa costurilor la resurse, a fost înregistrată o sporire consi-derabilă a volumului cheltuielilor aferente dobînzilor, creş-terea cărora a constituit 178% sau cu 29,7 mil . lei mai mult faţă de anul precedent (vezi diagrama 8) . Dinamica dată a influenţat negativ volumul venitului net aferent dobînzilor, care a fost cu 6,7 mil . lei mai mic decît în anul 2003 .

Alte venituri operaţionale în anul 2004, reprezentate preponderent de veniturile obţinute de la operaţiunile de schimb valutar, au demonstrat o creştere cu 10,7% sau cu 2,6 mil . lei . Managementul eficient al proceselor interne şi controlul riguros asupra cheltuielilor a permis micşorarea cu 3,7 mil . lei a altor cheltuieli ale băncii . Totodată, datorită gestionării bune a activităţii de creditare, suma defalcă-rilor pentru reduceri pentru pierderi la credite a fost în anul 2004 cu 12,7 mil . lei mai mică comparativ cu anul precedent .

Profitul net al băncii a constituit 40,6 mil . lei, ceea ce este cu 1 mil . lei mai mult decît în anul precedent . Creşterea mo-derată a beneficiului net comparativ cu cel brut este cauza-tă de majorarea cheltuielilor la impozitul pe venit cu 40%, determinată de expirarea în anul 2004 a facilităţilor fiscale, de care banca a beneficiat în anul precedent .

Eficienţa

Pe parcursul anului 2004 pe piaţa bancară internă s-a menţinut tendinţa de diminuare a rentabilităţii activităţii bancare . Evoluţia indicilor macroeconomici în sensul îmbu-nătăţirii şi stabilizării generale a situaţiei economice condu-ce la diminuarea riscurilor în domeniul bancar şi, respectiv, influenţează asupra marjei procentuale . Astfel, dinamica costurilor resurselor în anul 2004 a determinat diminuarea marjei dobînzii a băncilor de la 9,3% pînă la 8,4% . Respectiv, rentabilitatea activelor în sistemul bancar s-a micşorat de la 4,4% pînă la 3,8%, iar rentabilitatea capitalului de la 19,7% pînă la 18,1% (SNC) .

income, Expenses and ProfitBC “Moldindconbank” S .A . financial results marked a

positive dynamic in 2004, which were achieved during the last years due to yearly growth of the obtained profit volume . As per International Accounting Standards (IAS), in 2004 the bank gross profit made up MDL 47,5 million or by MDL 3 million more than previous year (see Chart 6) . The increase rate of the gross profit con-stituted 107% .

The profit growth was obtained thanks to ex-ceeding of income additional volume in compari-son with the same index of expenses . Thus, volume of obtained income in 2004 reached MDL 188,9 million, and expenses’ volume – MDL 141,4 million . Bank income increased by MDL 18,1 million com-pared with previous year, and expenses - by MDL 15,1 million .

The income structure demonstrates the pre-dominant growth of interest income, increasing by 20,4% or by MDL 23 million (see Chart 7) . At the

same time, due to unfavorable local market condi-tions as regards the resources costs, was marked a considerable growth of the interest expenses volume – by 178% or by MDL 29,7 million more than previous year (see Chart 8) . This dynamic had a negative influence on the net interest income volume and constituted with MDL 6,7 million less then in 2003 .

Other operational income in 2004, which is mainly net foreign exchange gains, increased by 10,7% or MDL 2,6 million . The efficient manage-ment of internal processes and the rigorous ex-penses monitoring allows reduction of other bank expenses by MDL 3,7 million . Simultaneously, due to a good management of loan activity, the amount of provisions for doubtful loans constituted in 2004 by MDL 12,7 million less towards previous year .

The bank income amounted at MDL 40,6 million that is by MDL 1 million more than previous year .

A lesser growth of the gross income compared to net income is caused by the increase of expenses

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 17: Raportul anual 2004

1�

20

04

În aceste condiţii evoluţia indicatorilor de eficienţă ai BC „Moldindconbank” S .A . a confirmat tendinţa pieţei .

Rentabilitatea activelor – ROA (profitul după impozitare la o unitate a activelor medii), în conformitate cu SIC, a con-stituit 3,3% şi s-a micşorat faţă de anul precedent cu 0,5 puncte procentuale (vezi diagramele de pe copertă) .

Rentabilitatea capitalului – ROE (profitul după impozita-re la o unitate a capitalului mediu) a constituit 21,5% în com-paraţie cu 25,5% în anul precedent (SIC) .

Marja procentuală netă (venitul net aferent dobînzilor la o unitate de active medii generatoare de dobîndă) a BC „Moldindconbank” S .A ., calculată în baza SNC, a constituit 8,0% contra 9,7% în anul precedent .

Coeficientul cheltuielilor operaţionale (Cost/Income Ratio) - cheltuieli operaţionale fără reduceri pentru provizi-oane raportate la venituri operaţionale - a constituit 69,3% (SIC) la finele anului 2004, majorîndu-se cu 8,9 puncte procentuale în comparaţie cu anul precedent, fapt care se datorează, în primul rînd, creşterii cheltuielilor aferen-te dobînzilor în legătură cu majorarea ratelor dobînzii la resurse .

for profit tax, which constituted 40%, due to expira-tion in 2004 of the tax exemption that bank facili-tated in previous years .

Efficiency

During the late 2004, on the local banking mar-ket, the decline of bank activity profitability dy-namic was maintained . Macroeconomic indices improvement and stabilization of the general eco-nomic situation leads to the bank risks decrease, which are the component part of the resources cost volume and respectively has an effect on interest margin . Thus, resources costs in 2004 have influ-enced on the banks interest margin decrease, from 9,3% to 8,4% . Respectively, return on assets of the local bank system decreased from 4,4% to 3,8%, and return on equity from 19,7% to 18,1% (as per National Accounting Standards (NAS)) .

Diagrama 5 / Chart 5

Structura obligaţiunilor / Liabilities structure 31 .12 . 2004

Diagrama 6 / Chart 6

Depozite Deposits

Resurses of international organisations

NBM resourses

Other resourses

Resursele de la instiţiile internaţionale

Resursele BNM

Alte resurse

Evoluţia profitului brut, veniturilor şi cheltuielilor E v o l u t i o n g r o s s p r o f i t , i n c o m e a n d e x p e n s e s

2002 2003 2004

Gross profitProfit brut

Cheltuieli

Venituri Income

Expenses

4,8%

77,1%

1,7%

16,4%

Page 18: Raportul anual 2004

1� MOLDINDCONBANK

Ac tivitatea banc ară corp orativă

CreditareaÎn ultimii ani activitatea de creditare a băncilor din

republică a avansat substanţial, înregistrînd realizări importante . Rezultatele obţinute de BC „Moldindcon-bank” S .A ., inclusiv în domeniul creditării, au asigurat plasarea ei în topul activităţii financiar-bancare din re-publică . Spre sfîrşitul anului 2004 cota băncii la capito-lul creditare pe sistemul bancar al Republicii Moldova a constituit 10,8% .

Creditarea rămîne în continuare activitatea de bază a băncii . În anul 2004 BC „Moldindconbank” S .A . şi-a concentrat eforturile asupra realizării unuia din cele mai importante obiective strategice – sporirea portofoliului de credite cu îmbunătăţirea concomiten-tă a calităţii lui . Astfel, în anul 2004 volumul creditelor acordate a constituit 850,1 mil . lei şi a crescut faţă de anul precedent cu 21% . Portofoliul brut de credite la finele anului a alcătuit 829,7 mil . lei, ceea ce reprezintă o creştere cu cca 20% comparativ cu anul precedent (vezi diagrama 9) .

La finele anului 2004 beneficiau de produse credi-tare1985 clienţi sau cu 875 clienţi mai mult decît în anul 2003 . Astăzi BC „Moldindconbank” S .A . creditează agen-ţi economici din toate ramurile economiei naţionale şi cu orice formă de proprietate . În calitatea de bancă universală, BC „Moldindconbank” S .A . se orientează spre clienţii din cele mai diferite domenii de activitate .

Concentrarea creditelor acordate de Bancă pe ra-murile economiei reflectă situaţia economică din ţară şi dispersarea riscurilor . În structura portofoliului de cre-dite ponderea cea mai mare îi revine industriei (30,2%), industriei alimentare (21,8%), comerţului angro şi cu amănuntul (19,1%) . Valoarea creditelor acordate agri-culturii reprezintă 13,6% din portofoliul de credite, a serviciilor – 7,8%, iar a construcţiei şi transportului – 5,8% . Creditele de consum constituie 1,8% din porto-foliul de credite al băncii (vezi diagrama 10) .

Strategia băncii în domeniul creditării în anul 2004 a suportat unele modificări . Din cauza riscu-rilor sporite, în agricultură au fost acordate credite cu 8% mai puţin decît în anul precedent, accentele

Thus, taking in account these elements, the evo-lution of BC “Moldindconbank” S .A . efficiency indi-ces conformed to the market tendency .

Return on assets - ROA (profit after taxation per average total assets), according to IAS constituted 3,3% and decreased by 0,4 percentage points com-pared to previous year (see charts on the cover) .

Return on equity – ROE (profit after taxation per average total capital) constituted 21,5% compared to 25,5% in previous year (IAS) .

Net interest margin – NIM (net interest income per average earnings assets) according to NAS con-stituted 8,0% compared to 9,7% in previous year .

Cost/Income Ratio (operating expenses less pro-visioning divided by operating income) constituted 69,3% (IAS) at the end of 2004 and increased by 8,9 percentage points compared to previous year, the fact that results, first of all from growth of interest rate expenses due to the increase of resources’ in-terest rate .

LendingRecently, the credit activity of all local banks sub-

stantially advanced, registering important achieve-ments . Thus, the high results obtained by the BC “Moldindconbank” S .A ., including in lending field, had assured its position in the top of financial-banking local activity . At the end of year 2004, the bank share in len-ding obtained 10,8% of the bank system .

The lending remains the basic banking activity . In 2004 BC “Moldindconbank” S .A . has focus its forces on the most important strategic objective – the growth of loan portfolio and the simultaneous improvement of the lending quality . Thus, in 2004 the volume of gran-ted loans amounted at MDL 850,1 million and increased with 21% compared with the previous year . The volume of loan portfolio reached the amount of MDL 829,7 mil-lion at the end of 2004 that represents with 20% more compared with 2003 (see Chart 9) .

At the end of 2004 year 1 985 clients benefited of credit products, that is with 875 clients more than in 2003 . Now BC “Moldindconbank” S .A . lends corpo-

Corporate banking

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 19: Raportul anual 2004

1�

20

04

PrivisionsProvizioane

Administrative axpresesCheltuieli administrative

Commisions ExpensesCheltuieli aferente comisioanelor

Cheltuieli aferente dobînzilor Interest Expenses

fiind puse mai mult pe creditarea întreprinderilor in-dustriei prelucrătoare . O dată cu creşterea veniturilor populaţiei, s-a activizat creditarea persoanelor fizice . Portofoliul creditelor de consum a crescut cu 67% . Un ritm înalt de creştere a demonstrat creditarea în-treprinderilor comerţului, unde volumul creditelor acordate s-a dublat .

Banca stimulează extinderea activităţii economi-ce a clienţilor corporativi prin oferirea unui spectru larg de servicii de creditare, accentul punîndu-se pe stimularea substituirii importului şi promovării ex-portului . Evoluţia pieţelor financiare necesită folo-sirea de către întreprinderile corporative a unor pro-duse bancare de investiţii complexe, în căutarea unui randament înalt .

Pe parcursul anului 2004 BC „Moldindconbank” S .A . a acordat activ credite sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul programelor de susţinere a acestui segment de clienţi din partea statului şi organizaţiilor financiare internaţionale . Colaborarea fructuoasă a băncii cu organizaţiile financiare internaţionale se da-

rate clients from all domains of national economy and of all types of property . As a universal bank, BC “Moldindconbank” S .A . is oriented to the clients of different types of activity .

The concentration of the banking lending by the economic sectors reflects the country’s economic situation and the risk dispersion . In the loan port-folio structure, predominate loans granted in in-dustry (30,2%), food industry (21,8%), followed by wholesale and retail trade (19,1%) . Loans granted to agriculture constitute 13,6% of loans portfolio, to services –7,8%, and to construction and transpor-tation – 5,8% . Consumption loans are 1,8% of bank loans portfolio (see Chart 10) .

In 2004 the bank lending strategy carried certain changes . Because of increased risks, in agriculture were granted fewer loans than in previous year, thus the processing industry enterprises were predomi-nated in lending . Simultaneously with the popula-tion income growth, the lending of individuals has increased . The consumption loan portfolio amoun-

Diagrama 7 / Chart 7

2002 2003 2004

136.109 113.026 118.488

25.584

33.155 28.268

27.166

24.545 22.176

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Structura veniturilor / Income structure

Diagrama 8 / Chart 8

Structura cheltuielilor / Expenses structure

67.664

37.928 59.743

3.283

1.503

2.425

60.000

63.713

57.469

10.415

23.070

15.793

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2002 2003 2004

Interest IncomeVenituri din dobînzi

Other operations incomeAlte venituri operaţionale

Commisions IncomeVenituri din comisioane

Page 20: Raportul anual 2004

20 MOLDINDCONBANK

torează realizărilor băncii şi reputaţiei înalte pe piaţa bancară . Prin valorificarea resurselor oferite de organis-mele financiare internaţionale, BC „Moldindconbank” S .A . finanţează sectorul privat, în special în domeniul agro-alimentar, afacerile noi şi businessul rural .

În anul 2004, prin intermediul resurselor AID (Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare), au fost implementate 55 de proiecte agenţilor econo-mici din sectorul rural în valoare de 16,7 mil . lei, au beneficiat de credite din resursele Fondului In-ternaţional pentru Dezvoltare în Agricultură (IFAD) 40 întreprinderi mici şi mijlocii în valoare de 11,4 mil . lei, iar din resursele IFC au fost aprobate credi-te pentru 26 agenţi economici în sumă de 6,6 mil . dolari SUA .

Spre finele anului 2004 BC „Moldindconbank” S .A . a semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) un acord de finanţare în valoare to-tală de 5 mil . USD pentru creditarea businessului mic şi mijlociu din toate domeniile de activitate . Antrepre-norii din Moldova, clienţi ai BC „Moldindconbank” S .A .,

vor beneficia de noi posibilităţi de finanţare pe termen mediu şi lung (pînă la 3,5 ani) în sumă de pînă la 500 mii USD .

În scopul asigurării creditelor acordate şi, totodată, pentru promovarea dezvoltării sectorului agrar şi între-prinderilor mici şi mijlocii, în 2004 banca a plasat sub garanţia Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) 12 credite în sumă totală de 331,8 mii USD .

operaţiuni valutareExperienţa în domeniul operaţiunilor valutare de-

monstrează în ultimii ani creşterea interesului faţă de băncile mari cu o activitate stabilă, printre care se nu-mără şi BC „Moldindconbank” S .A . În relaţiile cu clienţii Banca pune accentul pe o cunoaştere maximă a persoa-nelor pe care le deserveşte . Cunoaşterea domeniului de activitate, studierea multilaterală a situaţiei econo-mico-financiare şi căutarea soluţiilor posibile de rezol-vare a problemelor sunt poziţiile care caracterizează BC „Moldindconbank” S .A . în relaţiile cu clienţii săi .

ted with 67% . The lending of trade enterprises has re-corded a substantial growth, the volume of which has doubled .

The bank stimulates the extension of the corporate client’s economic activity by offering a large spectrum of lending services, the importance being granted to the stimulation of the import replacement and export promotion . The financial market evolution requires from corporate enterprise use of complex investments banking products in order to look for high effective-ness .

During the year 2004, BC “Moldindconbank” S .A . has actively granted loans to small and medium sized enterprises through program of supporting of this type of clients by the state and international financial organizations . The fruitful bank activity with the in-ternational financial organizations is due to the bank achievements and good image on the banking market . Due to resources granted by the international financial organizations, BC “Moldindconbank” S .A . financed the

private area, especially agriculture and food industry, new area businesses and rural businesses .

In 2004 were implemented 55 projects from AID (Agency for International Development) resources in volume of MDL 16,7 million assigned to legal entities acting in rural domain; 40 small and medium sized enterprises received loans from IFAD (International Fund for Agricultural Development) in amount of MDL 11,4 million, and from IFC (International Finance Corporation) resources in volume of USD 6,6 million were granted to 26 companies .

At the end of 2004 BC “Moldindconbank” S .A . signed a financial agreement with EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) in total amount of USD 5 million designed for small and medium business lending from all kind of activities . Moldavian business-men – bank clients will benefit of new financial pos-sibilities on medium and long terms (till 3,5 years) in volume of USD 500 thousand .

In order to guarantee granted loans and, at the same time, to promote the development of the agra-

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 21: Raportul anual 2004

21

20

04

Deservirea de câtre Bancă a unui număr mare de exportatori reprezintă un avantaj în comparaţie cu alte bănci comerciale în ceea ce priveşte suficienţa va-lutei liber convertibile . Această situaţie permite satis-facerea cererii de valută străină nu numai a clienţilor Băncii şi a pieţei interbancare, dar şi a clienţilor mari din alte bănci .

Centrul de dealing al Băncii gestionează activitatea filialelor, care contactează nemijlocit cu clienţii în pro-cesul efectuării tuturor tipurilor de operaţiuni cu valu-tă străină . În mod operativ se stabilesc cursuri valuta-re, filialelor li se transmite informaţia cea mai recentă pentru lucrul cu clienţii . Zilnic se contactează un număr mare de bănci corespondente referitor la perfectarea unui spectru larg de operaţiuni valutare, inclusiv pe piaţa Forex . Prin BC „Moldindconbank” S .A . zilnic se efectuează în mediu 70 de tranzacţii în sumă totală de 30 mil . USD .

Amplasarea geografică a Moldovei, precum şi pro-gramul de lucru al centrului de dealing de la 8 .00 pînă la 21 .00, oferă băncii un avantaj important, deoarece

rian sector and small and medium sized enterprises, in 2004, bank granted 12 loans in total volume of USD 331,8 thousand under the guarantee of USAID (United States Agency for International Development) .

The foreign exchange operation The experience in foreign exchange operation for

last years led to the increasing of interests in the big and stable banks, including BC “Moldindconbank” S .A . The bank is concentrated on the maximum ap-proaching to its clients . Positions that characterize BC “Moldindconbank” S .A . in relation with its clients are the knowledge of client activity, studying their necessi-ties and searching possible solutions .

The presence of a large number of exporters offers to BC “Moldindconbank” S .A . a competitive advantage in the sufficiency of free convertible foreign currency . This sufficiency allows satisfying as the foreign cur-rency demand of its clients, as the interbanking market too, as well as the important clients of other banks .

Diagrama 9 / Chart 9

Dinamica portofoliului de credite brut (mii lei) Dinamics of gross loan portofolio (thousands lei)

Diagrama 10 / Chart 10

Structura portofoliului de credite pe ramuri,% Loan portofolio structure per industries, %

IndustrieIndustry30,2%

Credite de consumConsumer credits1,8%

Construcţii şi transportConstruction & Transport5,8%

ServiciiServices7,8%

AgriculturaAgriculture13,6%

ComerţulTrade19,1%

Industria alimentarăFood industry21,8%

2002

2003

2004

694 .917

547 .615

892 .679

Page 22: Raportul anual 2004

22 MOLDINDCONBANK

cuprinde regimul de lucru al principalelor pieţele valu-tare din Europa, America şi Asia . În permanenţă se lu-crează în vederea atragerii şi plasării resurselor libere, ţinîndu-se cont de costul diverselor valute în diferite ţări ale lumii . Cele mai frecvente sînt operaţiunile de plasare pe termen scurt a dolarilor SUA, euro, rublei ru-seşti şi hrivnei ucrainene .

Pe parcursul anului 2004 situaţia pe piaţa valutei străine în numerar s-a menţinut fără schimbări esen-ţiale, oferta de vînzare a valutei depăşind cererea cu 60% . Ca de obicei, una din cele mai active valute în operaţiunile respective a fost dolarul SUA, majorîn-du-se totuşi cota valutei europene, care a constituit la sfîrşitul anului de raportare 35,36 % din volumul total al rotaţiilor .

Depozite la termen şi conturi curenteÎn domeniul atragerii depozitelor persoanelor juridice

anul 2004 s-a remarcat prin reorientarea companiilor pe piaţa depozitelor la termen . Condiţiile de piaţă au fost fac-

torul decisiv în acest proces, condiţionat de creşterea ra-tei dobînzii la depozite, concomitent cu diminuarea pro-fitabilităţii hîrtiilor de valoare de stat, care reprezintă un instrument investiţional de alternativă . Condiţiile anului 2004 au fost opuse celor din anul precedent, cînd compa-niile preferau plasarea resurselor libere în hîrtii de valoare de stat datorită ratei înalte la acest instrument şi ratei re-duse la depozite bancare, precum şi impozitării veniturilor de la depozitele bancare .

Luînd în considerare conjunctura pieţei şi oferind cli-enţilor condiţii avantajoase, BC „Moldindconbank” S .A . a reuşit să majoreze volumul depozitelor persoanelor fizice plasate la termen cu 57% sau cu 48 mil . lei, demonstrînd o dinamică foarte înaltă (vezi diagrama 11) . În relaţiile cu cli-enţii în domeniul atragerii depozitelor companiilor, Banca practică condiţii individuale .

Soldurile conturilor curente au demonstrat un ritm moderat de creştere, majorîndu-se cu 25% sau cu 45 mil . lei . Segmentul principal de clienţi care au înregistrat o creştere a soldurilor conturilor curente îl reprezintă com-

The Bank dealing center administrates the activity of all branches that work with clients and render all types of services with foreign currency . The exchange rates are operative established and remitted to the branches . Daily, there are contacted a lot of correspondent banks concerning arrangements of wide range of foreign ex-change operation, inclusively on Forex market . Through BC “Moldindconbank” S .A . daily, are performed in average 70 transactions in amount of USD 30 million .

The geographical placement of Republic of Moldova, as well as the working day of dealing center from 8:00 till 21:00, gives an important advantage to the bank, because comprise the work day of the main European, American and Asiatic foreign exchange mar-kets . Permanently bank works with a view to attract and place free resources, taking into consideration the costs of different currencies in different countries . The most frequent are the short-term operations with USA dollar, Euro, Russian ruble and Ukrainian Hrivna .

During 2004 year the situation on foreign exchange market did not essentially changed . The selling foreign

currencies supply exceeds demand with 60% . As usual-ly, the most active foreign currency in respective opera-tions stayed USA dollar; however the share of European currency increased and constituted at the end of re-porting period 35,36% from the total turnover .

Term deposits and current accountsThe legal entities’ deposits formation in 2004 was

marked by reorientation of companies to the term de-posits market . The market conditions were an essential factor in this process, as well such factors as the growth of deposits interest rate simultaneous with the de-crease of state securities profitability, which represents an alternative instrument to invest . The 2004 year situ-ation was opposite to those of the previous year, when companies invested their free resources in state secu-rities due to the high interest rate of this instrument, as well due to low level of banking deposits simulta-neously with the implementation of the bank deposit’s income taxation .

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 23: Raportul anual 2004

2�

20

04

paniile brokeri – participanţi ai pieţei valorilor mobilia-re . BC „Moldindconbank” S .A . pe parcursul anului 2004 a funcţionat în calitate de bancă de decontare a Bursei de Valori Mobiliare a Moldovei, fiind cîştigătorul tenderului respectiv .

Piaţa valorilor mobiliareBC „Moldindconbank” S .A . este un participant impor-

tant pe piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova, prin implicarea activă la formarea infrastructurii pieţei va-lorilor mobiliare .

În actualul climat dinamic al afacerilor, Banca oferă clienţilor corporativi şi individuali servicii diversificate pe piaţa valorilor mobiliare la cele mai înalte standarde, care includ:• Servicii de brokeraj - intermedierea tranzacţiilor bursie-re şi extrabursiere de vînzare/cumpărare a valorilor mo-biliare corporative în calitate de mandatar şi comisionar în baza contractelor de servicii de brokeraj, înregistrarea tranzacţiilor la Bursa de Valori .

Taking advantages of market circumstances

and offering favorable conditions to the clients, BC “Moldindconbank” S .A . increased the volume of indi-viduals term deposits by 57% or MDL 48 million, sho-wing a high dynamic (see Chart 11) . Legal entities placed term deposits at individual conditions .

Current accounts balance showed a smaller rate of growth and increased by 25% or MDL 45 million . The most important clients, whose current accounts showed a balance growth, are brokers companies, acting on securities market . During 2004 year, BC “Moldindconbank” S .A . has activated as bank of pay-ments of Moldovan Stock Exchange, being the winner of the respective tender .

Securities marketBC “Moldindconbank” S .A . is an important player on

the securities market of Republic of Moldova, through active involvement and participation to foundation of market infrastructure .

Conturi curente Current accounts

Depozite la termen Term deposits

Diagrama 11 / Chart 11

Dinamica depozitelor companiilorDinamics of corporate deposits

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2002 2003 2004

132 .042

84 .046

175 .933220 .812

190 .562

77 .580

Page 24: Raportul anual 2004

24 MOLDINDCONBANK

• Servicii de dealing - operaţiuni de vînzare/ cumparare a hîrtiilor de valoare de stat (HVS) la licitaţiile primare în calitate de dealer primar, precum şi efectuarea operaţiunilor pe piaţa secundară la solicitarea clienţilor privind vînzarea-cumpărarea HVS din portofoliul propriu şi al băncii la termene şi rate convenite .

• Servicii de depozitar – deschiderea şi ţinerea la evidenţă a conturilor deponenţilor valorilor mobiliare .

• Servicii de underwriting – plasarea emisiunilor valorilor mobiliare ale companiilor .

• Operaţiuni REPO cu valorile mobiliare corporati-ve şi de Stat cu răscumpărarea ulterioară a acestora .

• Servicii de consulting – clienţii beneficiază de consultaţii ample privind situaţia pe piaţa HVS şi a valori-lor mobiliare corporative .

Pe parcursul anului 2004 BC „Moldindconbank” S .A . a efectuat 64 de tranzacţii în calitate de broker în volum to-tal de 6,4 mil . lei . Volumul operaţiunilor cu hîrtii de valoare de stat pe piaţa primară în anul 2004 a constituit 132,0 mil . lei, ce reprezintă 5% din volumul ofertei HVS a Ministeru-

lui de Finanţe . Pe piaţa secundară, volumul tranzacţiilor în anul 2004 a constituit 19,2 mil . lei sau 6,2% din volumul to-tal al pieţii HVS pe piaţa secundară a Republicii Moldova .

Cambii bancarePe parcursul anului 2004 BC „Moldindconbank” S .A .

a promovat activ un nou instrument financiar – cambia bancară, fiind la momentul actual unica Bancă care oferă acest produs pe piaţa republicii . Prima cambie bancară a BC „Moldindconbank” S .A . a fost emisă în anul 2003, iar în anul de referinţă de către filialele băncii au fost emise şi puse în circulaţie 29 de cambii în suma totală de 8,2 mil . lei . Cambiile puse în circulaţie de Bancă au fost achitate în termenul stabilit .

Cambia BC „Moldindconbank” S .A . este un ordin scris si necondiţionat, prin intermediul căruia Banca se obligă sa achite deţinătorului suma indicată la o anumita sca-denţă . Banca oferă cambii atît persoanelor juridice, cît şi persoanelor fizice . Cambiile emise de BC „Moldindcon-bank” S .A . sunt nominalizate în moneda naţională, pot fi

In actual dynamic of businesses the bank offers to its legal entities and individuals at the highest stan-dards a wide range of services on securities market, which includes:

• Brokerage services – the mediation of stock-exchange and over-the-counter transactions, sel-ling/buying of corporate securities as a commissioner or authorized representative based on agreements; Registering transactions at the Stock Exchange;

• Dealing services – purchase and selling state securities at primary auctions as primary dealer, as well as effectuation of transactions on secondary mar-ket at clients requests concerning selling/buying from the bank and clients portfolio at convenient rates and term;

• Depository services - opening and keeping the deponents accounts of securities;

• Underwriting services - placement of securi-ties issues of other companies;

• REPO operations - buying/ selling corporate and state securities with farther redemption;

• Consulting services - bank gives assistance and advises concerning situation on corporate and state securities markets .

During the reported period, BC “Moldindconbank” S .A . performed 64 transactions as broker in total amount of MDL 6,4 million . The volume of transac-tions with state securities on the primary market in 2004 constituted MDL 132 million, representing 5 % of the total offer of Ministry of Finance . On the secondary market the transaction volume in 2004 constituted MDL 19,2 million, or 6,2% of total amount of the secondary state securities market of Republic of Moldova .

Bill of exchange During the 2004 year, BC “Moldindconbank” S .A .

actively promoted a new financial instrument – bill of exchange, being at the moment the only bank that offer this product on local market . The first BC “Moldindconbank” S .A . Bill of Exchange was issued in 2003 year, but in the reported year the bank

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 25: Raportul anual 2004

2�

20

04

cu dobîndă sau cu discont şi sunt valabile numai pe teri-toriul Republicii Moldova . Banca acceptă cambiile ca ga-ranţie pentru creditele acordate, iar persoanele juridice au posibilitate de a primi credite pentru procurarea cambiilor BC „Moldindconbank” S .A ., al căror preţ nominal este egal cu suma creditului .

Principalul avantaj pentru agenţii economici în fo-losirea cambiei BC „Moldindconbank” S .A . îl constituie păstrarea mijloacelor libere în formă lichidă, concomitent cu obţinerea veniturilor la nivelul depozitului bancar .

operaţiuni documentare

BC „Moldindconbank” S .A . asigură efectuarea opera-ţiunilor clienţilor de finanţare a comerţului prin emiterea acreditivelor şi garanţiilor bancare, care se caracterizează printr-o dinamică constantă . În anul 2004 s-a mărit numă-rul de garanţii emise de bancă în favoarea clienţilor săi în monedă naţională cu 47% comparativ cu anul precedent, iar valoarea garanţiilor emise s-a majorat cu 35% . Acrediti-ve şi garanţii în valută străină au fost emise în sumă totală

de 51,7 mil . lei, volumul acreditivelor de export primite în favoarea clienţilor băncii a atins cifra de 20,7 mil . lei .

Începînd cu anul 2000, BC „Moldindconbank” S .A . par-ticipă activ în cadrul proiectului Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - „Programul Finanţării Co-merţului” (Trade Facilitation Program) în calitate de bancă emitentă, iar începînd cu anul 2001 şi în calitate de bancă confirmătoare . În anul 2004 Banca a continuat să emită activ instrumentele documentare în cadrul acestui pro-gram . În baza rezultatelor înregistrate în domeniul dezvol-tării comerţului internaţional, BC „Moldindconbank” S .A . a fost desemnată de către BERD drept „Cea mai activă ban-că a anului 2004 din Moldova” . În anul 2004 BC „Moldind-conbank” S .A . a însuşit peste 34% din numărul total de instrumente documentare emise de băncile comerciale din Moldova în cadrul programului respectiv . Acest succes se repetă pentru al doilea an consecutiv: în anul 2003 BC „Moldindconbank” S .A . de asemenea a fost nominalizată drept cea mai activă bancă din Republica Moldova .

branches issued and put into circulation 29 bills of exchange in total amount of MDL 8,2 million . Bill of exchange put in circulation from the bank was paid in established terms .

BC “Moldindconbank “ S .A . bill of exchange is an unconditional order in writing through which bank is obliged to pay to the holder an indicated sum at determinable future time . Bank offers bill of exchange both to the legal entities and individuals . BC “Moldindconbank” S .A . bills of exchange are ex-pressed in national currency, could be with discount or interest, and are available only within the limits of Republic of Moldova . Bank accept bill of exchange as a guarantee for offered credits, and legal entities have the possibility to receive a loan for purchasing BC “Moldindconbank” S .A . bills of exchange with nominal price equal with loan amount .

The main advantage for legal entities in using BC “Moldindconbank” S .A . bills of exchange consist in saving the free resources in liquid form and conco-mitantly to obtain interest at bank deposit level .

Documentary operationsBC “Moldindconbank” S .A . continues to secure in-

ternational transactions successfully by issuing docu-mentary credits and bank guarantees . During 2004 the number of guarantees issued in MDL increased with 47% as compared with previous year, and the total amount of issued guarantees increased with 35% . The amount of foreign currency import documentary credits and guarantees issued in 2004 reached MDL 51,7 million and export credits - MDL 20,7 million .

BC “Moldindconbank” S .A . participates in EBRD Trade Facilitation Program (TFP) beginning with 25 February 2000 . During 2004 the bank continued to is-sue documentary instruments under this program . As BC “Moldindconbank” S .A . covered over 34% of the total number of documentary instruments issued by Moldovan commercial banks under TFP during 2004 year, it was awarded by EBRD as “the most active issuing bank of Moldova in 2004” . This success is achieved for the second time, as the bank was also awarded by EBRD as the “best issuing bank of Moldova in 2003” .

Page 26: Raportul anual 2004

2� MOLDINDCONBANK

În anul 2004 s-a menţinut în continuare ten-dinţa înregistrată în anul precedent de creştere a sectorului pieţei bancare reprezentată de serviciile acordate persoanelor fizice – activitatea bancară cu amănuntul . Aceasta se datorează ameliorării situa-ţiei social-economice în republică, care a impulsio-nat dezvoltarea pieţei de consum . Într-o oarecare măsură dezvoltarea sectorului activităţii bancare cu amănuntul a fost stimulată de cetăţenii moldoveni aflaţi peste hotare .

DepoziteProdusele de depozit se bucură de o înaltă cere-

re din partea persoanelor fizice . Volumul depozitelor persoanelor fizice în băncile republicii s-a majorat pe parcursul anului cu 46,2% . Afluxul masiv al valutei din străinătate, provenită de la cetăţeni moldovenii aflaţi peste hotare, precum şi lipsa mecanismelor de investi-re a mijloacelor libere ale persoanelor fizice stimulează intens creşterea volumului depozitelor bancare, care

reprezintă cea mai eficientă modalitate de a proteja mijloace băneşti de inflaţie şi de a majora economiile proprii .

În anul 2004, depozitele persoanelor fizice în activitatea BC „Moldindconbank” S .A . au avut o pondere esenţială, înregistrînd un ritm de creştere în mărime de 39% . Volumul depozitelor atrase de la persoanele fizice a sporit cu 114 mil . lei . A cres-cut importanţa acestor resurse în activitatea băncii: ponderea depozitelor persoanelor fizice în totalul obligaţiunilor băncii a constituit 39% faţă de 29% la finele anului precedent .

În structura depozitelor persoanelor fizice cea mai mare creştere s-a înregistrat la depozitele la ter-men, care s-au majorat cu 104,7 mil . lei sau cu 44,7% (vezi diagrama 12) . Creşterea volumului depozitelor a fost însoţită de majorarea ponderii depozitelor în valută străină, care au constituit la finele anului 52% din totalul depozitelor persoanelor fizice .

Diversificarea spectrului produselor de depozit a contribuit esenţial la creştere volumului acestora

The previous year growth tendency of the banking market share, maintained in 2004, and was represen-ted by services rendered to individuals – retail banking . This fact is due to amelioration of the social-economi-cal local situation, which impelled the development of the consumption market . To a considerable extent, the development of the retail banking sector was stimu-lated by Moldavian citizens working abroad .

DepositsDeposits are popular banking products among

individuals . The total deposit amount of the individuals in moldovan banks increased in 2004 with 46,2% . The massive flow of foreign currency from Moldovans working abroad, as well, the absence of mechanisms of individuals spare cash investment, stimulates the intensive growth of banking deposits volume, which represents the most efficient way to protect resources against inflation and to increase personal savings .

In 2004, the individual’ deposits had an essential place in BC “Moldindconbank” S .A . activity, registering

a 39% rate of growth . The individuals deposits volume increased with MDL 114 .2 million . The deposits impor-tance in the banking activity went up: individual’s de-posits share in the total amount of bank’s liabilities ac-counted 39% in comparison with 29% at the end of the previous year . In the individual’s deposits structure, the most important growth were registered at the term de-posits, which went up with MDL 104 .7 million or with 44 .7% (see Chart 12) . The growth of the deposits’ vo-lume is accompanied by the growth of deposits share in foreign currency, which reached, at the end of the year, at 52% of the total individual’s deposits amount .

The diversity of deposit spectrum has essentially stimulated their growth and allows to comply with clients requests and needs . BC “Moldindconbank” S .A . deposits are noted for variety of possibilities and place-ment conditions . During 2004 year, the deposits range has completed by new deposit types as: “Pensionary”, “Holiday”, “Mobil”, “Express” and other types, their con-ditions being highly appreciated by the bank clients . As well, several measures of stimulation and promotion

Activitatea bancară cu amănuntul

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Retail banking

Page 27: Raportul anual 2004

2�

20

04

şi permite satisfacerea tuturor doleanţelor şi nece-sităţilor clienţilor . Depozitele BC „Moldindconbank” S .A . se deosebesc prin varietatea posibilităţilor şi condiţiilor de plasare a mijloacelor băneşti . Pe parcursul anului de gestiune spectrul depozitelor s-a completat cu produsele noi de depozit de ti-pul „Pensionar”, „Vacanţa”, „Mobil”, „Expres” şi altele, condiţiile cărora s-au bucurat de aprecierea înaltă a clienţilor Băncii . De asemenea, au fost organizate mai multe acţiuni de stimulare şi publicitate, cum ar fi tragerile la sorţi tradiţionale cu premii băneşti de Crăciun şi Anul Nou pentru toţi depunătorii şi foi turistice în fiecare sezon pentru deţinătorii depozi-tului „Vacanţa” .

Transferuri băneştiServiciile de transferuri băneşti prin intermediul

băncilor comerciale cunosc o continuă dezvoltare, da-torită numărului mare de cetăţeni moldoveni care acti-vează în străinătate . Conform statisticii oficiale, afluxul

were arranged, such as: traditional Christmas and New Year cash lottery for all depositors and once in a season - traveler’s tickets for “Holiday” depositors .

Money transfersMoney transfers services through commercial banks

registered a continuous development, due to prompt increase of Moldovans working abroad . According to official statistics, the foreign currency inflow from indi-viduals, during 2004 year, received through commer-cial banks reached about USD 400 million, which is 26% greater in comparison with previous year .

BC “Moldindconbank” S .A . provides a wide range of payment systems, which allow individuals to pay or receive money from almost any part of the world . Thus, the bank maintains 4 rapid transfer systems for individuals, through its 42 representative offices, as: Strada Italia, Western Union, Vip Money Transfer (VMT), Rus-Express (Быстрая почта) .• Strada-Italia System (implemented in 2003) is de-signed exclusively for EURO transfers from Italy to

Diagrama 12 / Chart 12

Dinamica depozitelor persoanelor fiziceDinamics of individuals deposits

Payable depositsDepozite la vedere

Depozite la termen Term deposits

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2002 2003 2004

58 .415 67 .60833 .020

234 .129

189 .444

338 .851

Page 28: Raportul anual 2004

2� MOLDINDCONBANK

valutei din străinătate în anul 2004 de la persoanele fi-zice, numai prin băncile comerciale, a constituit cca 413 mil . USD, ceea ce este cu 30% mai mult decît în anul precedent .

Clienţii BC „Moldindconbank” S .A . beneficiază de cele mai variate modalităţi de transfer al mijloacelor băneşti . Prin intermediul Băncii clienţii pot expedia sau primi bani practic din orice loc al lumii . Astfel, Banca oferă persoanelor fizice 4 sisteme de transferuri rapi-de băneşti în toate subdiviziunile băncii: Strada Italia, Western Union, VMT (Vip Money Transfer), Rus-Express (Быстрая Почта) .• Sistemul „Strada Italia” (implementat în 2003) este destinat exclusiv transferurilor în EURO din Italia în Republica Moldova prin intermediul băncii Anton-veneta SpA, operat pe teritoriul Moldovei numai de BC „Moldindconbank” S .A . În 2004 volumul operaţiu-nilor derulate prin acest sistem a constituit 2,45 mil . EURO şi este în continuă creştere .

• Rulajul transferurilor prin sistemul mondial de plăţi Western Union s-a majorat în anul 2004 cu apro-ximativ 11% faţă de anul 2003 . Din septembrie 2004, clienţii beneficiază de transferurile Western Union în EURO .• Serviciul VMT (Vip Money Transfer) - sistem de transfer rapid între ţările CSI, Ţările Baltice şi Europa cu utilizarea tehnologiilor Internet, implementat în 2003, a atins rulajul de 1 mil . USD .• Volumul transferurilor băneşti efectuate prin sis-temul Rus-Express a crescut cu 30% în 2004 .

În afară de aceasta BC „Moldindconbank” S .A . oferă clienţilor săi transferul tradiţional al banilor prin reţeaua băncilor corespondente cu ajutorul sis-temului SWIFT, care se efectuează cu sau fără deschi-derea contului .

operaţiuni de schimb valutarPe piaţa financiară internă o cerere sporită din

partea populaţiei o demonstrează operaţiunile de

Republic of Moldova via Antonveneta SpA and BC “Moldindconbank” S .A . Volume of operations through Strada Italia System reached 2 .45 mln EURO in 2004 and continues to increase .• Money Transfers turnover via Western Union System increased by approximately 11% in 2004 in comparison with 2003 . Since September 2004, individuals benefit from Western Union transfers in Euro .• Vip Money Transfer (VMT) represents a rapid money transfer between CIS countries, Baltic countries and Europe via Internet technologies that was implemen-ted in 2003, reached the turnover of USD 1 million by the end of 2004 .• Volume of money transfers via Rus-Express system increased with 30% in 2004 .

Therewith, Bank offers to its clients the usual SWIFT money transfer through correspondent banks network system, which can be performed with or without ac-count opening .

Money exchange servicesOn the local market, the demand for the exchange

services is in permanent increase . This tendency is due to the big money inflows in the country from citizens working abroad . In order to satisfy clients’ requirements in such services, BC “Moldindconbank” S .A . arranged 50 exchange offices, that additio-nally offer a wide range of other services linked to foreign currencies, as: international money transfers, verifying the authenticity of banknotes, traveler’s cheques transactions and other services . The trans-action volume of selling-buying the cash foreign currencies increased in 2004 with 19,4% . The domi-nant currency in exchange operations is the USA Dollar that constituted 61,3% from the total volume, the EURO currency - 35 .4% and 3,3 per cent consti-tuted the Russian Rubles and other currencies . The number of operations with EURO currency doubled towards the previous year and their share in the total transaction volume increased with 13,6 percentage

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 29: Raportul anual 2004

2�

20

04

schimb a valutei în numerar . Această tendinţă se da-torează afluxului mare de valută străină de la cetă-ţenii moldoveni de peste hotare . Pentru a satisface cerinţele clienţilor, în cadrul BC „Moldindconbank” S .A . funcţionează 50 puncte de schimb valutar, care oferă clienţilor, în afară de schimbul valutei, efectua-rea transferurilor internaţionale, operaţiuni cu cecuri şi alte servicii . Volumul operaţiunilor de vînzare-cumpărare a valutei străine cash s-a majorat în anul 2004 cu 19,4% . Structura rulajelor în perioada de ra-portare a fost reprezentată în proporţie de 61,3% de dolarul SUA, 35,4% de Euro, 3,3% de rubla rusească şi alte valute . Pe parcursul anului de referinţă a avut loc dublarea volumului operaţiunilor cu valuta Euro comparativ cu anul precedent . Respectiv, ponderea Euro în structura operaţiunilor s-a majorat cu 13,6 puncte procentuale . Această modificare structurală reflectă atît direcţia fluxurilor financiare a căror ma-joritate provine din Uniunea Europeană, cît şi tendin-

ţa mondială de înlocuire a dolarului SUA cu valuta europeană .

Cecuri de călătorieBC „Moldindconbank” S .A . realizează cecuri de că-

lătorie American Express şi acceptă toate tipurile de cecuri de călătorie în diferite valute, care constituie o modalitate sigură şi comodă de plată, de transportare şi păstrare a valutei în călătoriile peste hotare . În anul 2004 volumul operaţiunilor cu cecurile de călătorie a crescut cu 22% faţă de anul precedent .

De asemenea, Banca emite cecuri nominative în dolari SUA şi încasează cecuri nominative în diferite valute, numărul acestor operaţiuni crescînd de 2,4 ori comparativ cu anul 2003 .

Cecuri Tax Free Global RefundBC „Moldindconbank” S .A . este agentul exclusiv al

Companiei „Global Refund” pe teritoriul Republicii Mol-dova în acceptarea cecurilor Tax Free . Prin acest produs

points . Such structural changes indicate that the major financial flows came from European Union, as well as the strengthening of European currency .

Traveler’s chequesBC “Moldindconbank” S .A . is selling the American

Express traveler’s cheques and accepts all types of traveler’s cheques in different currencies, which repre-sent a safe and comfortable financial instrument to pay for goods and services, easy to manage and carry du-ring the travel abroad . In 2004 the transaction volume with traveler’s cheques increased with 22% compared with previous year . At the same time, the bank is issuing nominal cheques in US Dollars and works with nominal cheques in different currencies, the number of which increased by 2,4 time towards the 2003 .

Tax Free Global Refund chequesBC “Moldindconbank” S .A . is the exclusive agent

of Global Refund Company in Moldova regarding the

acceptance of Tax Free cheques . This product offers to the Bank clients the possibility to reimburse the VAT value of goods purchased abroad in the trade centers members of Tax Free Shopping network .

Consumption loans In 2004 consumption loans sector developed dy-

namically and at the end of the year the total amount reached at MDL 14,6 million . BC “Moldindconbank” S .A . signed 20 agreements of collaboration with goods and services sellers, and on this basis citizens may benefit from consumption loans designed to domestic electric appliances, autonomous heating systems, computer techniques, furniture and other goods acquisition . Bank granted loans for travel, studies, and medical treatment . In 2004 Bank ren-dered consumption loans for goods and services ac-quisition in total amount of MDL 1 .646,8 thousand .

Simultaneously, Bank clients may benefit of card accounts overdrafts for account divergence cover and current consumer needs .

Page 30: Raportul anual 2004

�0 MOLDINDCONBANK

banca oferă clienţilor rambursarea sumei taxei pe va-loarea adăugată pentru mărfurile procurate peste ho-tare în centrele comerciale incluse în reţeaua Tax Free Shopping .

Credite de consumÎn anul 2004 o dezvoltare dinamică a cunoscut sec-

torul creditelor de consum, valoarea acestora la sfîrşitul anului fiind de 14,6 mil . lei . Banca a încheiat 20 de acor-duri de colaborare cu vînzători de mărfuri şi servicii, în baza cărora cetăţenii pot beneficia de credite pentru procurarea tehnicii de uz casnic, sistemelor autono-me de încălzire, tehnicii de calcul, mobilei, etc . Banca acordă persoanelor credite pentru călătorii, studii şi tratament . În anul de referinţă au fost acordate credite pentru procurarea bunurilor şi serviciilor în valoare de 1646,8 mii lei .

Totodată, clienţii băncii pot beneficia de overdraftu-ri la conturile de card pentru acoperirea decalajului de cont şi satisfacerea necesităţilor curente de consum .

În perspectivă tendinţa de creştere a creditării cetă-ţenilor se va menţine şi se va amplifica continuu . Pentru a propune populaţiei un spectru larg de produse şi ser-vicii, banca a elaborat în anul 2004 o ofertă nouă, care include:• creditele de trezorerie – multiopţionale, pînă la 5000 lei, fără asigurare;• creditele „pentru management” – pentru managerii şi specialiştii de vîrf ai întreprinderilor mari, clienţi ai băncii;• creditele pentru procurarea automobilelor .

Servicii de brokeraj pe piaţa FoREXBC „Moldindconbank” S .A . este un participant ac-

tiv pe piaţa FOREX, unde înregistrează cel mai mare rulaj valoric în lume . Centrul de dealing al Băncii dis-pune de legătură directă cu reţeaua REUTERS, care permite de a obţine informaţii şi de a efectua tranz-acţii cu băncile corespondente din CSI, Ţările Balti-ce, Uniunea Europeană şi SUA în regim real de timp

In the future, the growth of consumption lending tendency will maintain and will permanent extend . In order to propose a large spectrum of products and services, Bank elaborated in 2004 a new offer, namely:

• treasury loans – with multiple possibilities, up to MDL 5 .000, with no insurance;

• loans “for management” – for managers and top specialists from large enterprises, bank clients;

• loans for vehicle acquisition .

Brokerage services on FoREX marketBC “Moldindconbank” S .A . is an active participant

on FOREX market, where daily is registered the big-gest value rotation in the world . The Bank dealing center has a direct connection with the REUTERS network, that allows to obtain information and perform on-line transactions with correspondent banks from CIS, Baltic countries, European Union and USA, playing an important part on the local

foreign exchange market . The high liquidity level as well as the increased profitability of the FOREX markets attracts more and more participants . At the same time, exchange operations are exposed to considerable risks, and their wrong estimation can lead to essential losses for private investor . The minimization of these risks is possible only with the help of the experts in the field, having special knowledge, equipment and operative information .

BC “Moldindconbank” S .A . was the first bank on the local market that offered to the clients – indivi-duals and legal entities – access on the FOREX mar-ket via brokerage services . During the year 2004, the number of clients performing FOREX transac-tions by means of bank’s specialists, doubled, that demonstrate special interest in this product and the confidence offered to Bank specialists . The team of professionals from the dealing center renders to Bank clients analytical, technical and informational support that is important in order to minimize risks

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 31: Raportul anual 2004

�1

20

04

(on-line), jucînd un rol important pe piaţa valutară internă a Republicii Moldova . Nivelul înalt de lichi-ditate, precum şi profitabilitatea sporită a pieţei FO-REX atrage tot mai mulţi participanţi . În acelaşi timp, operaţiunile valutare sînt supuse unor riscuri consi-derabile, aprecierea incorectă a cărora poate aduce pierderi semnificative pentru investitorul particular . Minimizarea acestor riscuri este posibilă numai cu ajutorul experţilor în domeniul dat, care dispun de cunoştinţe speciale, de tehnica necesară şi informa-ţia operativă .

BC „Moldindconbank” S .A . a fost prima bancă din republică care a oferit clienţilor – persoane fizice şi juridice – acces pe piaţa Forex prin intermediul servi-ciilor de brokeraj . Pe parcursul anului 2004 numărul de clienţi care efectuează tranzacţii Forex cu ajutorul Băncii practic s-a dublat, fapt care demonstrează un interes sporit faţă de acest produs şi încrederea acor-dată specialiştilor Băncii . Echipa de profesionişti din centrul de dealing al Băncii oferă clienţilor un suport

analitic, tehnic şi informaţional necesar pentru mi-nimizarea riscurilor aferente operaţiunilor cu valute străine şi un nivel maximal de venituri .

Majoritatea operaţiilor valutare sunt efectuate pe termen SPOT . Concomitent, BC „Moldindconbank” S .A . oferă clienţilor instrumente bancare diversifica-te, promovînd operaţiuni de tipul options şi forward, care la moment sînt puţin răspîndite pe piaţa autoh-tonă .

Pentru comoditatea clienţilor, BC „Moldindcon-bank” S .A . propune un program special de operare pe piaţa FOREX - „MICB Trader”, care reprezintă o apli-caţie complexă de comercializare, funcţionabilă în regim real de timp 24/24 . Totodată, programul „MICB Trader” oferă posibilităţi de lucru cu instrumentele options şi forward .

Safeuri individualePentru păstrarea hîrtiilor de valoare şi valorilor in-

dividuale, BC «Moldindconbank» S .A . oferă clienţilor

related to exchange operations and to obtain the highest possible level of income .

Most of exchange operations are per-formed in short terms SPOT . Simultaneously, BC “Moldindconbank” S .A . offers to its clients various banking instruments, promoting such types of operations as options and forward, which are not much extended on the local market .

For clients comfort, BC “Moldindconbank” S .A . offers a special program which allows to act on the FOREX market – “MICB Trader”, representing a com-plex commercial application working on-line 24/24 . At the same time, the “MICB Trader” program offers possibilities of working with options and forward instruments .

individual safecellsFor custody of valuables and securities, BC

“Moldindconbank” S .A . offers to its clients indivi-dual safe cells in a special equipped depository . The depository is equipped with a modern electronic

security system and has several levels of protection, based on personal chip cards and with a system of automatic fire fighting . Confidentiality and security are the main principles on renting individual safe cells .

other servicesBC “Moldindconbank” S .A . offices are perma-

nently at the clients’ service in order to accept payments for various services: public utilities, gas, telephony services, electricity, fiscal and other pay-ments . By means of territorial network, Bank clients may purchase mobile telephony and IP-telephony cards, insurance policies, jubilee coins issued by the NBM, as well clients can pay for services rendered by quick mail international companies .

Page 32: Raportul anual 2004

�2 MOLDINDCONBANK

servicii de arendă a safeurilor cu casete individuale în tezaurul special amenajat . Tezaurul este dotat cu sisteme moderne de securitate şi dispune de cîteva niveluri de protecţie, inclusiv electronică, în baza car-telelor personale cu cip, precum şi un sistem automat de stingere a incendiului cu gaze . Confidenţialitatea şi securitatea sunt principiile de bază în acordarea serviciilor de arendă a safeurilor individuale .

Alte serviciiSubdiviziunile BC” Moldindconbank” S .A . sunt în

permanenţă la dispoziţia clienţilor în vederea accep-tării plăţilor pentru diferite servicii: comunale, gaz, telefon, electricitate, plăţi fiscale şi alte plăţi . Prin in-termediul reţelei teritoriale clienţii Băncii pot procu-ra cartelele telefoniei mobile şi ale IP-telefonie, po-liţe de asigurare, monede comemorative ale Băncii Naţionale a Moldovei, pot achita serviciile companii-lor internaţionale de poştă rapidă .

Carduri bancare

Unul din segmentele pieţei bancare care se dez-voltă într-un ritm accelerat îl reprezintă activitatea cu cardurile bancare . Majoritatea băncilor din Mol-dova prestează servicii bancare prin intermediul cardurilor . Dezvoltarea pieţei autohtone a cardu-rilor bancare în anul 2004 a cunoscut o creştere semnificativă a numărului de carduri - cu 34%, iar rulajele efectuate prin intermediul cardurilor emi-se de către băncile republicii s-au majorat cu 58% . Deşi, ritmul de creştere practic a rămas la nivelul anului precedent, numărul de carduri în circulaţie la finele anului 2004 a atins cifra de 340,3 mii, iar volumul tranzacţiilor – 3,5 mlrd . lei .

Băncile Republicii Moldova emit carduri atît în cadrul sistemelor internaţionale de plăţi (Master-Card, Visa, American Express), cît şi al sistemelor de plăţi autohtone (MoldCardSystem, Unicard), care constituie 3,6% din numărul total al cardurilor .

Banking cards Banking card activity is an area of the banking mar-

ket, which is rapidly developing . Most of the Moldovan banks render bank services via cards . The development of the local market of the bank cards in 2004 demon-strated a significant increasing of the cards number – with 34 %, but the turnover performed through cards issued by the Republic of Moldova banks has been increased by 58% . The growth rate basically is at the same level as previous year . Card number in circulation at the end of 2004 reached MDL 340 .3 thousand, but the transaction volume – MDL 3,5 billion .

The banks of Republic of Moldova issues cards as of international payment systems (MasterCard, Visa, American Express), as of local payment systems (MoldCardSystem, Unicard) which constitute 3,6% of the total cards number .

Starting with 2001 year BC “Moldindconbank” S .A . develops an intensive activity in card area, offering today the cards of the international payment systems MasterCard and American Express . The bank issues

following types of cards: “Cirrus/Maestro”, “MasterCard Standard”, and «MasterCard Business” . Meanwhile BC “Moldindconbank” S .A . is the exclusive American Express card distributor within the limits of Republic of Moldova . The main products in the banking cards sector are “Cirrus/Maestro” cards, extended within the salary projects in the local companies . In 2005 the Bank plans to issue cards within VISA system .

In 2004 BC “Moldindconbank” S .A . additionally is-sued 11,8 thousand cards, holding at the end of the year 13% from the total number of the international systems cards issued by the local banks . Therefore, the Bank increased its share on the market, the cards number issued was at the end of the year almost 42,8 thousands cards, by 38% more compared with last year (see Chart 13) . The card operations turnover increased during the year by 1,75 times, but the share on the market increased by 14,3 % compared with 13 % in previous year .

The active promotion of the banking card activity has no sense without an infrastructure development

Carduri banc are ş i ser vici i e lec tronice

B ank ing c ards ac tivit y and elec tronic ser vices

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 33: Raportul anual 2004

��

20

04

Începînd cu anul 2001, BC „Moldindconbank” S .A . dezvoltă o activitate intensă în domeniul car-durilor, oferind astăzi cartelele sistemelor interna-ţionale de plăţi MasterCard şi American Express . Banca emite următoarele tipuri de carduri: „Cir-rus/Maestro”, „MasterCard Standard”, „MasterCard Business” . Totodată, BC „Moldindconbank” S .A . este distribuitorul exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova al cardurilor American Express . Produsul de bază al băncii sunt cardurile „Cirrus/Maestro”, răspîndite în cadrul proiectelor de salarizare la în-treprinderile republicii . În anul 2005 se planifică emiterea cardurilor în cadrul sistemului Visa .

În anul 2004 BC „Moldindconbank” S .A a emis suplimentar 11,8 mii de carduri, deţinînd la finele anului 13% din numărul total al cardurilor siste-melor internaţionale emise de băncile autohtone . Astfel, Banca şi-a majorat ponderea pe piaţă, nu-mărul cardurilor emise constituind la finele anului circa 42,8 mii, ceea este cu 38% mai mult decît în

for the cards operations service . The service network of the BC “Moldindconbank” S .A . during the 2004 exten-ded up to 31 ATMs, which increased with 8 units during the year, and the number of cards service points (POS) was minimized from 72 to 62 units .

The bank strategy is based on trends that are re-marked in this domain, including life cycle changing of the banking cards . On the Moldavian market this product is in the evolution process from the extensive phase to the qualitative development . In the future is expected minimizing of the increasing rate of the card number issued, simultaneously with the follow-up increasing of the operations performed through the banking cards .

Electronic services and information technology

Intensive development in the last decade in the communication domain and information technology opened a wide perspective for distant banking services to the clients . BC “Moldindconbank” S .A . allows to its

Diagrama 13 / Chart 13

Dinamica numărului de carduri emise şi ponderii pe piaţăDinamics of cards number and market share

Ponderea pe piaţa cardurilor

Număr cardurilor emise

Market card share

Number of cards issued

42.787

30.976

15.066

10,7%13,0%12,7%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2002 2003 2004

Page 34: Raportul anual 2004

�4 MOLDINDCONBANK

anul precedent (vezi diagrama 13) . Rulajul opera-ţiunilor cu carduri a sporit pe parcursul anului de 1,75 ori, iar ponderea pe piaţă s-a ridicat la 14,3% contra 13% în anul precedent .

Promovarea activă a cardurilor bancare implică în mod firesc dezvoltarea infrastructurii pentru deservi-rea operaţiunilor cu carduri . Reţeaua de deservire a BC „Moldindconbank” S .A . pe parcursul anului 2004 s-a ex-tins pînă la 31 bancomate, majorîndu-se pe parcursul anului cu 8 unităţi, iar numărul punctelor de deservire a cardurilor (POS) s-a micşorat de la 72 pînă la 62 unităţi .

Strategia băncii se bazează pe tendinţele care se remarcă în acest domeniu, inclusiv modificarea ciclului de viaţă a cardului bancar . Pe piaţa mol-dovenească acest produs se află în procesul de evoluţie de la faza extensivă la ceea a dezvoltării calitative . Pe viitor se aşteaptă reducerea ritmului de creştere a numărului de carduri emise, conco-mitent cu creşterea în continuare a operaţiunilor efectuate prin intermediul cardurilor bancare .

Servicii electronice şi tehnologii informaţionale

Dezvoltarea intensivă în ultimul deceniu a domeniului comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale a deschis o perspectivă largă pentru deservirea bancară a clienţilor la distanţă . BC „Moldindconbank” S .A . oferă clienţilor săi mo-dalităţi moderne de deservire fără a frecventa banca, prin-tre care se numără următoarele servicii:

Sistemul „Client-Bancă”, care oferă clienţilor - persoane juridice şi fizice – posibilitatea deservirii informaţionale, efectuarea decontărilor şi plăţilor la distanţă prin linia spe-cială de comunicaţii cu un înalt nivel de securitate . Clientul poate prelucra documentele de plată şi face schimb de in-formaţii, poate obţine extrase din conturi de diferite tipuri şi în diferite formate, precum şi alte informaţii din bancă .

Sistemul „Internet-Client”, analogic sistemului „Client-Bancă”, se deosebeşte prin mediul de funcţionare, utilizînd în această calitate reţeaua Internet, care permite accesul clientului la serviciile Băncii din orice colţ al lumii . Sistemul asigură accesul automat nemijlocit la baza de date a băn-

clients modern ways service without visiting the bank, among these are:

The “Client-Bank” system offers to the clients – le-gal entities and individuals – the information ser-vice possibility, performing clearing and payments from distant places through special communication line with a high security level . Client can: perform the payment documents, exchange information and receive billing statements in different format and types, as well as other information from the bank .

“Internet-Client” system as the Client–Bank allows to the Bank clients the automatic access to the bank services from any place of the world, but in this case through the Internet network . The system performs the automatic access to the bank database, which allows to receive the current information and to or-der promptly the personal accounts, informational service, and clearing and distance payments .

“Telephone-Client” system allows to the Bank clients to benefit from informational services using the fixed telephony system, by dialing the telephone

buttons the client sends questions to the bank and the system answers automatically through the voice mail or by fax .

Electronic extras from the card account or cur-rent account – allows the clients the possibility to receive information on the account statement just visiting the web page and using the password .

“MICB Trader” system is designed to clients, which operates in the FOREX market and this sys-tem represents a complex trading program, which is working twenty-four-hour in real time . Besides the function of an operative instrument for FOREX operations performing, the program allows clients to a lot of additional services: consulting, technical analyses, forecasts etc .

In 2004 year the number of BC “Moldindconbank” S .A . users of the electronic banking services practi-cally has been doubled . The most demanded services was “Client-Bank” and “Electronic Extras from the ac-count”, in the meantime the clients number at the “Telephone-Client” services increased by 40 % .

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 35: Raportul anual 2004

��

20

04

cii, ce permite recepţionarea informaţiei actuale şi dirijarea operativă a conturilor personale, deservirea informaţională, efectuarea decontărilor şi plăţilor la distanţă .

Sistemul „Telefon-Client” permite clienţilor băncii să be-neficieze de servicii informaţionale, utilizînd telefonul fix . Prin acţionarea tastaturii aparatului de telefon, clientul ex-pediază băncii întrebări, la care sistemul răspunde automat prin intermediul mesageriei vocale sau prin fax .

Extrasul electronic din contul de card sau contul curent – oferă clienţilor posibilitatea de a primi informaţia despre starea contului, vizualizînd pagina WEB şi utilizînd parola .

Sistemul „MICB Trader” este destinat clienţilor care ope-rează pe piaţa FOREX şi reprezintă un program complex de comercializare, care funcţionează 24 de ore în regimul real de timp . Pe lîngă funcţia de instrument operativ pentru efectuarea operaţiunilor Forex, programul oferă clienţilor un şir de servicii suplimentare: consultanţă, analiza tehnică, prognoze etc .

În anul 2004 numărul utilizatorilor serviciilor bancare electronice ale BC „Moldindconbank”S .A . practic s-a dublat .

Cele mai solicitate servicii au fost „Client-Bancă” şi „Extrase electronice din cont”, iar numărul clienţilor care beneficiază de serviciul „Telefon-Client” s-a majorat cu 40% .

Actualmente, dezvoltarea serviciilor bancare elec-tronice, precum şi a altor sectoare ale activităţii bancare nu se poate realiza cu succes fără tehnologii informa-ţionale moderne . Din punct de vedere tehnologic BC „Moldindconbank” S .A . reprezintă o bancă bine dotată, care dispune de un sistem informaţional bancar automatizat . În anul 2004 a fost finalizată conectarea tuturor subdiviziuni-lor Băncii la reţeaua corporativă electronică, care permite efectuarea tranzacţiilor în regim real de timp . Totodată, pe parcursul anului a fost efectuată migrarea la un nou centru de procesare a cardurilor . Întrucît cerinţele bancare mo-derne înaintează faţă de bancă sarcini noi, pe viitor Banca planifică centralizarea bazelor de date, trecerea la un nou sistem automatizat bancar, reînnoirea tehnicii de calcul, care în ansamblu vor asigura realizarea scopurilor strategi-ce ale băncii şi constituie următorul pas spre crearea băncii electronice .

Actually, the development of electronic bank services, as other sectors of the banking activ-ity can not be successfully performed with success without modern information technology . From technological point of view, BC “Moldindconbank” S .A . represents a well supplied bank, which has an automatically information banking system . In 2004 year was been finalized the connection of all bank’s branches to the electronic corporate network, which allows to perform transaction in real time terms . Meanwhile, during the year was performed the migration to the new cards processing center . Meantime, the modern bank requirements initiates to bank new tasks and for the future bank plans the data base centralization, transition to a new auto-matic banking system, hardware renewing, which on the whole will ensure bank strategically goals accomplishment and this constitute the next step to the electronic bank setting-up .

Banking activity involves certain risks, which in a way influence the bank results . Risk minimizing represents for each bank a strategical goal; which determines bank sta-bility and profitability . The efficient management process ensures the execution of all bank duties, protects equity and shareholder concerns, creates conditions to ensure the maximum profitability .

BC “Moldindconbank” S .A . uses an operating and stra-tegical management system for bank risks, continuously monitors the credit risks, market risks (currency, interest rate risk), liquidity risk, operational risk, image loosing risk, political risk, country risk, and force major situations risk etc . Risk management in BC “Moldindconbank” S .A . fore-sees next:• To elaborate precise principles on risk management;• To create special risk monitoring groups;• To establish the credit and market risk limits and theirs prompt monitoring;• To perform regular reports of the Bank management on risks .

Risk management

Page 36: Raportul anual 2004

�� MOLDINDCONBANK

Activitatea bancară, prin caracterul ei, implică şi anumite riscuri, care influenţează într-o măsură mai mare sau mai mică rezultatele activităţii băncii . Mini-mizarea riscurilor reprezintă pentru fiecare instituţie financiară un scop strategic, care determină stabi-litatea şi profitabilitatea băncii . Procesul de dirijare eficientă a riscurilor asigură îndeplinirea tuturor obli-gaţiunilor băncii, protejează capitalul şi interesele acţionarilor, creează condiţii pentru asigurarea unei profitabilităţi maxime .

BC „Moldindconbank” S .A . utilizează un sistem de dirijare operativă şi strategică a riscurilor bancare, monitorizînd permanent riscurile de credit, de piaţă (valutar, riscul ratei dobînzii), riscul lichidităţii, opera-ţional, riscul pierderii imaginii, riscul politic, de ţară, riscurile apărute în urma situaţiilor de forţă-majoră etc . Dirijarea riscurilor în BC „Moldindconbank” S .A . prevede următoarele:

• Elaborarea principiilor clare referitoare la dirija rea riscurilor .

• Formarea grupelor speciale de monitorizare a riscurilor .

• Stabilirea limitelor riscurilor de credit şi de piaţă şi monitorizarea respectării lor .

• Informarea periodică a conducerii Băncii referitor la riscuri .Gestionarea riscurilor este verificată cu regulari-

tate de către auditul intern si auditul independent . În scopul gestionării eficiente, în Bancă funcţio-

nează trei comitete de dirijare a riscului: • Comitetul de creditare; • Comitetul de risc;• Comitetul de dirijare a activelor si pasivelorbăncii (ALCO) .Comitetele menţionate determină obiectivele poli-

ticii de dirijare a riscurilor, deleghează împuternicirile de realizare a acestei politici, elaborează metode de apreciere şi reglare a riscurilor, stabileşte limitele şi re-stricţiile respective .

The bank internal audit and independent auditors regularly control risk management . In order to perform en efficient risk management, the Bank approved three risk management committees: • Credit committee,• Risk committee, • Asset-liability management committee (ALCO)

These committees determines the objectives of the risk management policy, delegates authority of this policy accomplishment, elaborates risk evaluation and risk regu-lation methods, assigns limits and restricts .

In connection with operations volume increasing, a great attention is given to the credit risks, liquidity and market risk monitoring .

Credit risk management is based on a very hard system of evaluation of the debtor solvency, taking into account all financial-economical activity aspects of the respective company . BC “Moldindconbank” S .A . strictly respects methodological norms on lending, elaborated according to international standards . There were elabo-rated the “Credit manual”, which contains the descriptions

of all processes in lending activity used as a base for ef-ficient management of risk in loan area . Loan portfolio diversification by branches, strict compliance with elabo-rated norms in credit granting, limits system by dimen-sion, terms, debtor activity type and other parameters represents the main elements in credit risk management system .

During the year, BC “Moldindconbank” S .A . con-tinuously maintained an acceptable liquidity level, monitoring and careful quantifying this indicator . In liquidity risk management, which characterizes the bank stability, there were elaborated norms and ma-nagement procedures of the bank assets and liabilities with diversification purpose of placements and finan-cing sources of active operations . The Bank maintains a system of indicators for liquidity risk supervision and is bound to comply with the norms of the National Bank of Moldova (NBM):• I liquidity principle - long-term liquidity . Ratio less than or equal to 1 % . • II liquidity principle - short-term liquidity .

Dirijarea riscurilor

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 37: Raportul anual 2004

��

20

04

În legătură cu creşterea volumului operaţiunilor, o atenţie deosebită se acordă monitorizării riscurilor creditare, lichidităţii şi de piaţă .

Dirijarea riscului de credit se axează pe un sis-tem destul de dur de apreciere a solvabilităţii debi-torilor, ţinîndu-se cont de toate aspectele activităţii economico-financiare ale întreprinderii în cauză . În BC „Moldindconbank” S .A . se respectă cu stricteţe normele metodologice privind creditarea, racordate la standardele internaţionale . A fost elaborat „Ma-nualul de creditare”, care conţine descrierea tuturor proceselor legate de acordarea creditelor şi serveşte drept bază pentru gestionarea eficientă a riscurilor în domeniul creditării . Diversificarea portofoliului de credite după ramuri, stricta corespundere cu norme-le elaborate în acordarea creditelor, sistemul de limi-te după mărimea, termenele, tipul activităţii împru-mutantului şi alţi parametri reprezintă principalele momente în sistemul de dirijare a riscului de credit .

Pe parcursul anului BC „Moldindconbank” S .A a menţinut în permanenţă un nivel acceptabil de lichi-ditate, monitorizînd şi cuantificînd atent acest indica-tor . Pentru gestionarea eficienţă a riscului de lichi-ditate, care caracterizează stabilitatea băncii, au fost elaborate norme şi proceduri de dirijare a activelor şi pasivelor băncii cu scopul diversificării plasărilor şi surselor de finanţare a operaţiunilor active . Banca dispune de un sistem concret de indicatori pentru supravegherea riscului de lichiditate şi este obligată să menţină următoarele normative ale BNM:

• Principiul I de lichiditate - lichiditatea pe ter-men lung . Mărimea coeficientului nu poate fi mai mare de 1% .

• Principiul II de lichiditate - lichiditatea curentă . Mărimea coeficientului nu poate fi mai mică de 20% .

BC „Moldindconbank” S .A . a respectat normative-le stabilite, acestea constituind la finele anului 2004, respectiv, 0,54% şi 27,98% .

Ratio not less than 20 % .BC “Moldindconbank” S .A . respected established

norms, these constituted at the end of 2004 year 0 .54% and 27 .98 % respectively .

Bank solvency is regulated through adequacy capi-tal level monitoring, which in BC “Moldindconbank” S .A . at the end of the reported year was 29,19 % (NBM requirement – not less than 12 %) .

In order to ensure the efficient liquidity manage-ment, that allows passing without major efforts certain unfavorable situations, it is performed the forecast on medium term of the resources and placements, using monetary and credit techniques .

Interest rate risk is managed through interest bearing assets and liabilities, anticipating negative in-fluences on the bank profit by the market evolution of the interest rate .

With respect to rate risk on advisable assets and li-abilities in national currency, BC “Moldindconbank” S .A . during the year practiced variable interests for increa-sing the attracted recourses from clients, in the loans

agreement conditions it is foreseen the stipulation, according to which the interest level is revised too . In these conditions, the bank efforts were concentrated on volume equalization on expiration terms of the as-sets bearing fixed interests . Regularly performed cal-culation has the purpose to distinguish potential mate-rial losses, which could be registered, by the bank, as a result of adverse changes of the interest rates reported to the own capital .

Also, a great attention is given to the exchange risk . With a view to prevent unfavorable effects, the bank permanently manages this risk, taking into ac-count the main macroeconomic indicators variations (the GDP indices, budget deficit, currency reserves level, international prices fluctuation on oil and other primary goods), economic factors and interna-tional policy influence . In order to minimize the cur-rency risk, BC “Moldindconbank” S .A . applies mana-gerial methods of the currency position, meantime respecting the NBM restrictions .

Page 38: Raportul anual 2004

�� MOLDINDCONBANK

Solvabilitatea băncii se reglementează prin mo-nitorizarea nivelului suficienţei capitalului, care a constituit în BC „Moldindconbank” S .A la finele anu-lui de referinţă 29,19% (cerinţa BNM – nu mai puţin de 12%) .

Pentru asigurarea unui management eficient al lichidităţii, care ar permite depăşirea fără eforturi majore a unor situaţii conjuncturale nefavorabile, are loc prognozarea evoluţiei pe termen mediu a re-surselor şi plasamentelor, utilizînd pîrghiile moneta-re şi de credit .

Riscul aferent ratei dobînzii este gestionat prin prisma activelor şi pasivelor purtătoare de dobîndă, cu anticiparea influenţelor asupra profitului băncii în contextul evoluţiei pe piaţă a ratelor dobînzii .

În ceea ce priveşte riscul de rată pe active şi obli-gaţiuni nominalizate în monedă naţională, BC „Mol-dindconbank” S .A . a practicat pe parcursul anului dobînzi variabile pentru majoritatea resurselor atra-se de la clienţi . În aceste condiţii, eforturile băncii s-

au concentrat pe echilibrarea în volum pe termene de scadenţă a activelor şi pasivelor purtătoare de dobînzi fixe . Simulările efectuate periodic au ca scop evidenţierea pierderilor potenţiale, care ar putea fi în-registrate de banca în urma modificărilor adverse ale ratelor dobînzii raportate la mărimea capitalului pro-priu .

De asemenea, o atenţie deosebită se acordă riscului valutar . În scopul prevenirii efectelor ne-favorabile, banca gestionează în permanenţă acest risc, ţinîndu-se cont de variaţiile principalilor in-dicatori macroeconomici (produsul intern brut, deficitul bugetar, nivelul rezervelor valutare, fluc-tuaţia preţurilor mondiale la petrol şi la alte mate-rii prime), influenţa factorilor economici şi politici mondiali . În scopul minimizării riscului valutar, BC „Moldindconbank” S .A . aplică metodele de gestio-nare a poziţiei valutare, respectînd, în acelaşi timp, restricţiile BNM .

A special consideration is given to the BC “Moldindconbank” S .A . activity with financial interna-tional institutions . The access on the international capital markets represents a strategic Bank objective that can be realized only by the good reputation in the international banking community .

During year 2004, the bank maintained correspon-dent relations with more than 50 banks from 20 countries, including Citibank (USA), The Bank of New York (USA), Commerzbank (Germany), Banca Antonveneta (Italy), Sberbank (Russia), Privatbank (Ukraine) and others (see Appendix 3) . Simultaneously, the bank continued to op-timize the international network of correspondent banks and to extend the cooperation areas with these banks .

BC “Moldindconbank” S .A . is a full member of the world community for telecommunications between banks S .W .I .F .T ., of the REUTERS system and of one of the most developed payment systems EUROPAY .

An important segment of the activity within the in-ternational framework is the cooperation with the inter-national financial institutions . In 2004, the bank attracted

resources from the “International Fund for Agricultural Development” (IFAD) in the amount of MDL 5,2 million, re-sources from the “World Bank” (PDSP 1) in the amount of MDL 2,2 million, resources from the “International Financial Corporation” (IFC) in the amount of USD 4,0 million . At the end of the year, the resources obtained from the “Agency for International Development” (AID) reached the amount of MDL 12,5 million . In order to attract a new credit line amounting to USD 3,0 million, new negotiations with the International Financial Corporation were initiated .

At the end of the year 2004 a Credit Line Agreement was signed with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) for the amount of USD 5,0 million . These resources were assigned to finance small and me-dium enterprises from the Republic of Moldova .

Together with other 3 banks from the Republic of Moldova, BC “Moldindconbank” S .A . is concerned in the project of the European Bank for Reconstruction and Development “Trade Facilitation Program” . For the progress in issuing the documentary instruments, the Bank was awarded as “The most active bank from the Republic of

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

International relations

Page 39: Raportul anual 2004

��

20

04

O importanţă deosebită se acordă activităţii BC „Moldindconbank” S .A . cu instituţiile financiare inter-naţionale . Accesul la pieţele internaţionale de capital reprezintă un obiectiv strategic al Băncii, realizarea că-ruia poate fi asigurată doar printr-o înaltă reputaţie în comunitatea bancară internaţională .

Pe parcursul anului 2004 au fost menţinute relaţii de corespondenţă cu peste 50 de bănci din 20 de ţări, printre care Citibank (USA), The Bank of New York (USA), Commerz-bank (Germania), Banca Antonveneta (Italia), Sberbank (Rusia), Privatbank (Ukraina) etc . (vezi anexa 3) . Totodată, a continuat optimizarea reţelei băncilor corespondente şi lărgirea domeniului de colaborare cu acestea .

BC „Moldindconbank” S .A . este membru al comunită-ţii mondiale a telecomunicaţiilor interbancare S .W .I .F .T ., al sistemului REUTERS şi al unuia dintre cele mai dezvoltate sisteme de plăţi fără numerar EUROPAY .

Un segment important în activitatea băncii pe plan in-ternaţional îl reprezintă colaborarea cu instituţiile financi-are internaţionale . În anul 2004 au fost atrase resurse de la

IFAD în sumă de 5,2 mil . lei, resurse de la „Banca Mondială” (PDSP 1) în sumă de 2,2 mil . lei, resurse de la IFC în sumă de 4,0 mil . dolari SUA . Resursele „Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare” (IDA) la sfîrşit de an au atins suma de 12,5 mil . lei . Au fost iniţiate negocierile cu IFC privind atra-gerea unei noi linii de credit în mărime de 3,0 mil . dolari SUA .

La finele anului 2004 a fost semnat Acordul de Cre-dit cu BERD în sumă de 5,0 mil . USD . Resursele sunt destinate finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova .

BC „Moldindconbank” S .A ., şi alte 3 bănci din Republica Moldova, participă în cadrul proiectului BERD „Programul Finanţării Comerţului” (Trade Facilitation Program) . Pentru succesele obţinute la emiterea instrumentelor documentare în cadrul acestui program, BC „Moldindconbank” S .A . a fost desemnată drept cea mai activă bancă a anului 2004 din Republica Moldova .

Moldova for the year 2004 under the Trade Facilitation Program” .

In 2004, in order to promote on the international scale the image of the Bank and of the whole banking sector of Moldova, BC “Moldindconbank” S .A . organized the second Interbank International Conference, which succeeded . The number of participants increased by three times . Active participants at the Conference were both representatives from the banks of Moldova and Baltic countries, CIS, Central and Western Europe, delegates from the National Bank and the Government of the Republic of Moldova . Within the framework of the conference were debated different problems the banks deal with, the situation on domestic and foreign markets, new prospects and development strategies . The interbank conference became a tradition, representing the visit card for BC “Moldindconbank” S .A ., as well as for the entire banking system of the Republic of Moldova . The Interbank International Conference was organized with the active participation of “VIP-Bank” from Russia and J .S .C .B . “Victoriabank” from the Republic of Moldova .

Branch network The bank successes and the high position of the bank

in local banking system in a great measure are due to the territorial extension of the bank . Today, the bank is repre-sen-ted in all central areas of the country . Territorial subdi-visions represent those parties, that perform the most im-portant work – connection with client in service process .

BC “Moldindconbank” S .A . network is organized as follows: branches, representative offices and exchange of-fices . At the end of 2004 the branch network of the bank included 52 units, including 21 branches, 25 representa-tive offices and 6 exchange offices, situated on all terri-tory of Republic of Moldova (see Appendix 4) . During the year it was opened 1 representative office of the “Invest” branch, and the “Telecomtrans” branch changed its loca-tion in new premises .

During the year the development policy of branch network was based on branch efficiency increasing prin-ciple . All branches finalized the financial year with good results, almost all branches exceed the forecasts . However, results obtained by branches remain disproportional un-

Activitatea internaţională

Branch Net work . Human Resource M anagement. Charit y Ac tivit y .

Page 40: Raportul anual 2004

40 MOLDINDCONBANK

Pentru promovarea imaginii Băncii şi a sectorului bancar din Moldova pe plan internaţional, la finele anului 2004 a fost organizată de către BC „Moldind-conbank” S .A . cea de a doua Conferinţă Interbancară Internaţională din Chişinău, care s-a bucurat de un real succes . Numărul participanţilor s-a majorat de trei ori . La conferinţă au participat activ atît repre-zentanţi ai băncilor din Moldova, cît şi din ţările Bal-tice, CSI, Europa Centrală şi de Vest, reprezentanţii Băncii Naţionale a Moldovei şi Guvernului Republicii Moldova . La conferinţă au fost puse în discuţie di-verse probleme cu care se confruntă băncile, situaţia pe pieţele locale şi internaţionale, noi perspective şi strategii de dezvoltare . Conferinţa interbancară a de-venit o tradiţie, servind drept carte de vizită nu nu-mai pentru BC „Moldindconbank” S .A ., dar şi pentru întregul sistem bancar al Republicii Moldova . Con-ferinţa Interbancară Internaţională a fost organiza-tă cu participarea activă a VIP-Bank din Rusia şi BC „Victoriabank” S .A . din Republica Moldova .

Filialele

Succesele şi poziţia înaltă a Băncii în topul instituţiilor bancare ale republicii se datorează în mare măsură faptului extinderii reţelei teritoriale . Astăzi banca este reprezentată în majoritatea centrelor raionale ale ţării . Subdiviziunile terito-riale reprezintă acele celule ale organismului băncii, cărora le revine misiunea cea mai importantă – contactul cu clientul în procesul de deservire .

Reţeaua BC „Moldindconbank” S .A . este organizată în următoarele tipuri de unităţi: filiale, reprezentanţe şi case de schimb valutar . La finele anului 2004 reţeaua Băncii cuprin-dea 52 de subdiviziuni, inclusiv: 21 de filiale, 25 de repre-zentanţe şi 6 case de schimb valutar, amplasate pe întreg teritoriul Republicii Moldova . (vezi anexa 4) Pe parcursul anului a fost deschisă o reprezentanţă a filialei Invest, filiala Telecomtrans a trecut într-un nou sediu .

Politica de dezvoltare a reţelei de filiale pe parcursul anu-lui 2004 s-a bazat pe principiul creşterii eficienţei subdiviziu-nilor . Toate filialele au încheiat anul de referinţă cu rezultate pozitive, marea majoritatea a filialelor au depăşit indicato-

Filiale. Resurse umane. Responsabilitatea socială.

der territorial side . From the viewpoint of parameter and business concentration the major share is assigned to the 6 branches, located in Chisinau and Balti . The share of branches from the central district is much less than - 15-20 % . Despite this, the development reserves, first of all, are concentrated in the regional branches .

According to strategical objectives, in 2004 was continued the implementation process of the new techniques of clients’ service based on CRM (Client Relationship Management) principles – manage-ment of the relations with customers . Was finished the “Telecomtrans” branch reorganization structure and this process is in transition period in other branches from Chişinau too . Next step is branch reorganization from republic regions .

Human Resource ManagementThe staff represents the main factor in banking de-

velopment . The qualification level of the staff plays the decisive role in ensuring the financial efficiency of

the institutions, appropriate decision approval, main-taining constructive and durable relationship with clients . Therefore, the development of qualified team and personal involvement of each employee on cur-rent and strategic plan implementation of the bank substantial contributes to the success of established objectives in the human resource policy .

The continuous evolution of the bank activity requires also the permanent improvement of the staff quality . The professional development of employees is developed through the participation in courses, seminars and trai-ning programs . In 2004 almost half of the total numbers of employees that benefited by different types of trai-ning organized in Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Austria, etc . A great attention was gave to the qualification level of bank employees by organizing attes-tation programs, 88 employees were been tested .

Priorities in human resource domain management will be concentrated in perspective to improve the moti-vation and stimulation system, to increase the corporate culture, professional increasing of the employees and improvement of candidate recruiting system . An impor-

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 41: Raportul anual 2004

41

20

04

rii planificaţi . Totuşi, rezultatele obţinute de filiale rămîn di-sproporţionate sub aspect teritorial . Din cauze obiective, din punctul de vedere al indicilor şi al concentrării businessului, cota majoră revine celor 6 filiale amplasate în municipiile Chişinău şi Bălţi . Ponderea filialelor din centrele raionale este cu mult mai mică - 15-20% . În pofida acestui fapt, rezervele de creştere se află în primul rînd la filialele regionale .

În conformitate cu obiectivele strategice, în anul 2004 a continuat procesul de implementare a tehnologiilor noi de deservire a clienţilor, bazate pe principiile CRM (Client Relationship Management) – managementul relaţiilor cu clientela .

A fost finalizată restructurarea filialei Telecomtrans şi acest proces se află în stadiul de implementare în alte filiale din municipiul Chişinău . În perspectivă se preconizează re-structurarea filialelor Băncii din celelalte zone ale republicii .

Politica de cadre Unul dintre factorii de prima importanţă în dezvolta-

rea băncii îl reprezintă personalul . Nivelul de calificare al angajaţilor joacă un rol decisiv în asigurarea eficienţei in-

stituţiei financiare, adoptarea unor decizii corecte, menţi-nerea relaţiilor constructive, durabile cu clienţii . De aceea, crearea unei echipe calificate şi implicarea personală a fiecărui angajat în implementarea planurilor curente şi strategice ale băncii contribuie substanţial la succesul rea-lizării obiectivelor stabilite în politica resurselor umane .

Evoluţia continuă a activităţilor efectuate de bancă im-plică şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii personalului . Dezvoltarea profesională a angajaţilor se desfăşoară prin participarea la cursuri, seminare şi traininguri . În anul 2004 circa jumătate din numărul total al angajaţilor au beneficiat de diferite tipuri de instruire organizate în Republica Moldo-va, România, Federaţia Rusă, Austria etc . S-a acordat o aten-ţie deosebită aprecierii nivelului de calificare prin procedura de atestare, căreia au fost supuşi 88 de angajaţi .

Priorităţile în domeniul managementului resurselor umane se vor axa în perspectivă pe perfecţionarea siste-mului de motivare şi stimulare, ridicarea culturii corporative, creşterea profesională a angajaţilor şi îmbunătăţirea siste-mului de recrutare a candidaţilor . Un scop important este

tant purpose is settlement of the permanent increasing problem in the staff structure of the specialists directly implied in the work with the clients, because of them depends the financial results of the Bank, its reputation and image on the financial market .

Charity activity As in previous years, in 2004 year BC “Moldindcon-

bank” S .A . demonstrated an active attendance in social and cultural life of the country, through numerous ac-tions and philanthropic and patronage activities . The bank permanently expands humanitarian actions area with social character, furnish financial assistance to chil-dren, invalids, aged peoples and war veteran, participat-ing to projects and programs destined to cultural and spiritual patrimony reanimation, financial support of so-cially vulnerable segments of population .

In 2004 the Bank furnished a significant financial assis-tance to Auxiliary children school nr .6 . Meantime, children of this school during the year benefited by a moral and spiritual Bank staff support, marked by differ-

ent meetings, collective holidays, etc . The Bank contrib-uted with significant financial resources to the support program financing of the motherless children “Clipa siderală”, furnishing financial supports to the Auxiliary children school nr .7 from Chisinau and to Boarding School from Ialoveni, Vascauti village .

In 2004 year BC “Moldindconbank” S .A . bring a sig-nificant contribution to the reconstruction of “Capul de pod Şerpeni” .

At the charity activity chapter can be remarked, as well, the bank patronage of the festival “Vă invită Maria Bieşu”, financial support of the National Theatre “Mihai Eminescu», of the athletic club “Politehnica”, as well as individuals and legal entities which applied for financial support in their urgent needs .

In 2004 the Bank allocated financial resources more than MDL 750 thousand, which exceeds with 25 % the amount of the previous year . Bank will continuously sus-tain motherless children and with physical disabilities, will participate to the best initiatives in reorganization domain and in sustaining national and cultural patrimo-ny, will sustain vulnerable social segments .

Page 42: Raportul anual 2004

42 MOLDINDCONBANK

soluţionarea problemei creşterii permanente în structura personalului a ponderii specialiştilor implicaţi nemijlocit în lucrul cu clienţii, deoarece anume de ei depind rezulta-tele financiare ale Băncii, reputaţia şi imaginea ei pe piaţa financiară .

Activitatea de binefacereContinuînd tradiţiile anilor precedenţi, în anul 2004 BC

„Moldindconbank” S .A . a demonstrat o prezenţă activă în viaţa socială şi culturală a ţării, prin numeroase acţiuni şi activităţi filantropice şi de sponsorizare . Banca îşi extinde în permanenţă aria acţiunilor umanitare cu caracter social, acordînd ajutoare copiilor, invalizilor, bătrînilor şi veterani-lor de război, participînd la proiecte şi programe destinate reanimării patrimoniului cultural şi spiritual al ţării, susţinînd material activităţile copiilor dotaţi .

În anul 2004 Banca a acordat un ajutor considerabil şcolii auxiliare de copii nr .6 . Totodată, copii acestei şcoli pe parcur-sul anului au beneficiat de susţinerea morală şi spirituală a colectivului Băncii, marcată prin diferite întîlniri, sărbători

colective etc . Banca a contribuit cu mijloace financiare con-siderabile la finanţarea programului de susţinere a copiilor orfani „Clipa siderală”, a acordat ajutoare financiare şcolilor auxiliare de copii nr .7 din Chişinău şi Şcolii Internat din Ialo-veni, s .Văscăuţi .

În anul 2004 BC „Moldindconbank” S .A . şi-a adus un aport important la reconstrucţia „Memorialului Capul de pod Şerpeni” . La capitolul acţiuni de binefacere pot fi remar-cate, de asemenea, sponsorizarea de către Bancă a festiva-lului „Vă invită Maria Bieşu”, susţinerea materială a Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, susţinerea financiară a clubului sportiv „Politehnica”, acordarea ajutoarelor băneşti mai mul-tor persoane fizice şi juridice care au depus demersuri des-pre necesitatea stringentă a acestora .

În anul 2004 Banca a alocat mijloace financiare în formă de sponsorizare şi binefacere în sumă de peste 750 mii lei, ceea ce este cu 25% mai mul decît în anul precedent . Şi în continuare Banca va susţine copiii orfani şi cu dezabilităţi fizice, va participa la cele mai bune iniţiative în domeniul re-construcţiei şi susţinerii patrimoniului naţional şi cultural, va sprijini păturile social vulnerabile .

R

AP

OR

Tu

lc

On

du

ce

Rii

nc

iim

An

Ag

em

en

TR

eP

OR

T

Page 43: Raportul anual 2004

4�4�

Raportul companiei de audit

A u d i t o r ` s R e p o r t

20

04

Page 44: Raportul anual 2004

44 MOLDINDCONBANK

Deloitte & Touche SRLBd . Ştefan cel Mare, 65, of . 300

Chisinău, MD-2001,Moldova

Tel: + 373 (22) 27 03 10Fax: + 373 (22) 27 03 11

www .deloitte .com

Acţionarilor şi ConduceriiMoldindconbank S .A .Str . Armenească nr . 38ChişinăuRepublica Moldova

Raportul Auditorilor Independenţi

Noi am auditat bilanţul contabil al Moldindconbank S .A . (denumită în continuare „Banca”), întocmit la data de 31 decembrie 2004, precum şi contul de profit şi pierdere, situaţia fluxului de numerar şi situaţia modificărilor in capitalurile proprii pentru anul încheiat la această dată . Răspunderea întocmirii situaţiilor financiare însoţitoare, prezentate în mod restrâns revine conducerii Băncii . Responsabilitatea noastră constă în a exprima o opinie asupra acestor situaţii financiare, pe baza auditului nostru .

Noi am efectuat auditul situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit . Aceste stan-darde ne cer să planificăm şi să efectuăm auditul astfel încât să obţinem o asigurare rezonabilă că situaţiile finan-ciare nu conţin erori semnificative . Un audit constă în examinarea, pe bază de teste, a documentelor prin care se justifică sumele şi prezentările cuprinse în situaţiile financiare . Un audit constă, de asemenea, în aprecierea princi-piilor contabile folosite şi a estimărilor făcute de conducere, precum şi în evaluarea prezentării situaţiilor financiare în ansamblu . Considerăm că auditul pe care l-am efectuat constituie o bază suficientă pentru opinia noastră de audit .

În opinia noastră situaţiile financiare la care s-a făcut referire în paragraful de început prezintă o imagine clară, sub toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare a Moldindconbank S .A . la 31 decembrie 2004, precum şi a re-zultatelor operaţiunilor sale, a situaţiei modificărilor în capitalurile proprii şi a situaţiei fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2004, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate .

Deloitte & Touche S.R.L.

Chişinău, Republica Moldova

15 martie 2005,

44

R

AP

OR

Tu

lc

Om

PA

nie

id

eA

ud

iTA

ud

iTO

R`

sR

eP

OR

T

MOLDINDCONBANK

Page 45: Raportul anual 2004

4�

20

04

20

04

4�

Deloitte & Touche SRLBd . Stefan cel Mare, 65, of . 300

Chisinău, MD-2001,Moldova

Tel: + 373 (22) 27 03 10Fax: + 373 (22) 27 03 11

www .deloitte .comTo the Shareholders andBoard of Directors ofMoldindconbank S .A .38, Armeneasca St .,ChisinauRepublic of Moldova

Independent Auditors’ Report

We have audited the accompanying balance sheets of Moldindconbank S .A . (the ‘Bank’) as at December 31, 2004 and the related statements of income, cash flow and changes in shareholders` equity for the years then ended . These financial statements are the responsibility of the Bank’s management . Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit .

We conducted our audits in accordance with International Standards on Auditing . These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement . An audit includes examining, on a test basis, the evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements . An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation . We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion .

In our opinion, financial statements referred to in the opening paragraph present fairly, in all material respects, the financial position of Moldindconbank S .A . as at December 31, 2004 and the results of its operations, cash flows and changes in shareholders` equity for the years then ended in conformity with the International Financial Reporting Standards .

Deloitte & Touche SRL

Chisinau, Republic of Moldova

March 15, 2005

20

04

Page 46: Raportul anual 2004

MOLDINDCONBANK S.A.CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2004 (toate sumele sunt exprimate în mii lei moldoveneşti, mai puţin unde e menţionat altfel)

NoteAnul încheiat la

31 decembrie 2004

Anul încheiat la 31 decembrie

2003

Venituri din dobânzi 4 136,109 113,026Cheltuieli cu dobânzile 4 (67,664) (37,928)

VENITURI NETE DIN DOBÂNZI 68,445 75,098

Venituri din comisioane 25,584 33,155Cheltuieli cu comisioanele (3,283) (1,503)

VENITURI NETE DIN COMISIOANE 22,301 31,652

Alte venituri operaţionale 5 27,166 24,545

TOTAL VENITURI 117,912 131,295

Alte cheltuieli operaţionale 5 (60,000) (63,713)Provizioane pentru dobânzi neîncasate,credite îndoielnice şi alte active

6 (10,415) (23,070)

TOTAL CHELTUIELI (70,415) (86,783)

PROFIT BRUT 47,497 44,512

Impozit pe profit 3 (6,863) (4,901)

PROFIT NET 40,634 39,611

Rezultatul pe acţiune- de bază (lei/ acţiune) 19 134 130- diluat (lei/ acţiune) 19 96 93

4� MOLDINDCONBANK

R

AP

OR

Tu

lc

Om

PA

nie

id

eA

ud

iTA

ud

iTO

R`

sR

eP

OR

T

Aceste situaţii financiare au fost aprobate şi autorizate spre a fi făcute publice de către conducerea Băncii în data de 15 martie 2005 .

Victor CIBoTARUPreşedinte

Nadejda CuharschiDirector Financiar

Page 47: Raportul anual 2004

4�

20

04

NotesYear ended

December 31, 2004

Year ended December 31,

2003

Interest income 4 136,109 113,026Interest expense 4 (67,664) (37,928)

NET INTEREST INCOME 68,445 75,098

Commission income 25,584 33,155Commission expense (3,283) (1,503)

NET COMMISSION INCOME 22,301 31,652

Other operating income 5 27,166 24,545

TOTAL INCOME 117,912 131,295

Other operating expenses 5 (60,000) (63,713)Net charge for allowances (doubtful debts) 6 (10,415) (23,070)

TOTAL EXPENSES (70,415) (86,783)

PROFIT BEFORE TAX 47,497 44,512

Profit tax 3 (6,863) (4,901)

PROFIT AFTER TAX 40,634 39,611

Earnings per share- basic 19 134 130- diluted 19 96 93

MOLDINDCONBANK S.A.INCOME STATEMENT

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2004(all amounts are expressed in thousand Moldovan lei, unless otherwise specified)

4�

20

04

These financial statements have been approved and authorised for issue by the bank’s management on March 15, 2005 .

Victor CIBoTARUPresident

Nadejda CuharschiChief Financial Officer

Page 48: Raportul anual 2004

4�

MOLDINDCONBANK S.A.BILANŢUL CONTABIL LA 31 DECEMBRIE 2004

(toate sumele sunt exprimate în mii lei moldoveneşti, mai puţin unde e menţionat altfel)

Note

31 decembrie

2004

31 decembrie

2003

ACTIVENumerar şi sume în conturi bancare la alte bănci 7,20 145,487 202,278Numerar în contul Băncii Naţionale a Republicii Moldova 8,20 149,854 64,065Hârtii de valoare 9 75,719 47,611Credite net 10 780,932 651,729Dobânzi de primit şi alte active 11 33,332 142,789Titluri de participare, net 12 3,008 2,908Mijloace fixe 13 67,990 71,678Total active 1,256,322 1,183,058DATORIIDepozite de la alte bănci 22,591 24,003Credite de la Banca Naţională a Moldovei 8,16 17,560 20,697Credite de la alte bănci şi instituţii financiare 16 172,616 170,895Hârtii de valoare emise 16 354 710Depozite ale clienţilor şi conturi curente 14 787,175 654,401Dobânzi de plătit şi alte datorii 15 50,413 140,514Total datorii 1,050,709 1,011,220CAPITAL PROPRIUCapital social 17 29,760 29,825Prime de capital 18 214 214Rezerve 18 6,176 6,176Profit cumulat 18 169,463 135,623Total capital propriu 205,613 171,838Total datorii şi capital propriu 1,256,322 1,183,058

MOLDINDCONBANK

Aceste situaţii financiare au fost aprobate şi autorizate spre a fi făcute publice de către conducerea Băncii în data de 15 martie 2005 .

Victor CIBoTARUPreşedinte

Nadejda CuharschiDirector Financiar

R

AP

OR

Tu

lc

Om

PA

nie

id

eA

ud

iTA

ud

iTO

R`

sR

eP

OR

T

Page 49: Raportul anual 2004

4�

Notes

December 31, 2004

December 31, 2003

ASSETSCash and deposits at banks 7,20 145,487 202,278Balance due from the National Bank of Moldova 8,20 149,854 64,065Treasury bonds 9 75,719 47,611Loans, net 10 780,932 651,729Accrued interest and other assets 11 33,332 142,789Investments, net 12 3,008 2,908Fixed assets 13 67,990 71,678Total assets 1,256,322 1,183,058LIABILITIESDeposits from other banks 22,591 24,003Balance due to the National Bank of Moldova 8,16 17,560 20,697Borrowings from other banks and financial institutions 16 172,616 170,895Bills of exchange issued 16 354 710Customer deposits and current accounts 14 787,175 654,401Accrued interest and other liabilities 15 50,413 140,514Total liabilities 1,050,709 1,011,220SHAREHOLDER’S EQUITYShare capital 17 29,760 29,825Share premium 18 214 214Reserves 18 6,176 6,176Retained earnings 18 169,463 135,623Total shareholders’ equity 205,613 171,838Total liabilities and shareholders’ equity 1,256,322 1,183,058

MOLDINDCONBANK S.A.BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31, 2004

(all amounts are expressed in thousand Moldovan lei, unless otherwise specified)

20

04

4�

These financial statements have been approved and authorised for issue by the bank’s management on March 15, 2005 .

Victor CIBoTARUPresident

Nadejda CuharschiChief Financial Officer

Page 50: Raportul anual 2004

�0 MOLDINDCONBANK

v

Note

Anul încheiat la 31 decembrie

2004

Anul încheiat la 31 decembrie

2003

Flux de numerar din activităţi operaţionaleNumerar obţinut din operaţiile curente înainte de modificări în active şi datorii potenţiale

21 71,289 78,963

(Creşterea) / descreşterea în activele operaţionale(Creşterea) / descreşterea dobânzilor de primit şi a altor active 101,998 57,902(Creşterea) / descreşterea creditelor acordate clienţilor (132,259) (154,048)Creşterea / (descreşterea) în pasivele operaţionale Creşterea / (descreşterea) dobânzilor de plătit şi a altor datorii (85,138) (57,783)Creşterea / (descreşterea) depozitelor clienţilor 132,418 144,386Numerar obţinut / (folosit) din operaţii curente înainte de impozitul pe profit

88,308 69,420

Impozitul pe profit (plătit) /recuperat (11,827) (2,021)Numerar obţinut / (folosit) din operaţii curente 76,481 67,399Flux de numerar din activităţi de investiţiiCumpărare de mijloace fixe (9,689) (21,061)Flux net din cumpărare şi răscumpărare de hârtii de valoare de stat (8,789) 3,544Cumpărare de titluri de participare 6Flux de numerar din activităţi de finanţare (18,478) (17,511)Numerar din activităţile de finanţareCreşterea/(diminuarea) netă de capital social (65) 84Împrumuturi nete de la alte instituţii financiare (2,827) 22,860Dividende plătite (6,794 (6,722)

Numerar din activităţile de finanţare (9,686) 16,222

Creşterea netă în numerar şi echivalent de numerar 48,317 66,110Numerar şi echivalent în numerar la începutul anului 20 283,625 217,515

Numerar şi echivalent în numerar la sfârşitul anului 20 331,942 283,625

MOLDINDCONBANK S.A.SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2004(toate sumele sunt exprimate în mii lei moldoveneşti, mai puţin unde e menţionat altfel)

�0 MOLDINDCONBANK

R

AP

OR

Tu

lc

Om

PA

nie

id

eA

ud

iTA

ud

iTO

R`

sR

eP

OR

T

Page 51: Raportul anual 2004

20

04

v

MOLDINDCONBANK S.A.STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2004

(all amounts are expressed in thousand Moldovan lei, unless otherwise specified)

Notes

Year ended December 31,

2004

Year ended December 31,

2003

Cash flow from operating activitiesOperating profit before changes in operating assets and liabilities

21 71,289 78,963

(Increase)/Decrease in operating assets(Increase)/Decrease in accrued interest and other assets 101,998 57,902(Increase)/Decrease in loans and advances to customers (132,259) (154,048)Increase/(Decrease) in operating liabilitiesIncrease/(Decrease) in accrued interest and other debts (85,138) (57,783)Increase/(Decrease) in customer deposits 132,418 144,386Net cash provided by/(used in) operating activities before income tax

88,308 69,420

Profit tax (paid)/recoverable (11,827) (2,021)Cash provided by/(used in) operating activities 76,481 67,399Cash flows from investing activitiesPurchase of fixed assets (9,689) (21,061)Net treasury bonds purchased and redeemed (8,789) 3,544Purchase of investments 6Net cash provided by/(used in) investing activities (18,478) (17,511)Cash flow from financing activitiesProceeds from issuance/redemption of share capital (65) 84Net borrowings from other financial institutions (2,827) 22,860Dividends paid (6,794 (6,722)

Cash flow from financing activities (9,686) 16,222Net increase in cash and cash equivalents 48,317 66,110Cash and cash equivalents, at the beginning of the year 20 283,625 217,515

Cash and cash equivalents, at the end of the year 20 331,942 283,6252

00

4

�1

Page 52: Raportul anual 2004

�2 MOLDINDCONBANK

MOLDINDCONBANK S.A.SITUAŢIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA CAPITALURILOR PROPRII

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2004(toate sumele sunt exprimate în mii lei moldoveneşti, mai puţin unde e menţionat altfel)

Capital social

Prime decapital

Alterezerve

Rezultatcumulat

TOTAL

Sold la 31 decembrie 2003 29,741 214 6,100 102,882 138,937Acţiuni vândute 84 84Transfer la dividende (6,794) (6,794)Transferuri între fonduri 76 (76)Profitul anului 39,611 39,611Sold la 31 decembrie 2003 29,825 214 6,176 135,623 171,838Acţiuni răscumpărate (65) (65)Transfer la dividende (6,794) (6,794)Profitul anului 40,634 40,634Sold la 31 decembrie 2004 29,760 214 6,176 169,463 205,613

MOLDINDCONBANK S.A.STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2004(all amounts are expressed in thousand Moldovan lei, unless otherwise specified)

Share capital

Sharepremium

OtherReserves

Retainedearnings

TOTAL

Balance at January 1, 2003 29,741 214 6,100 102,882 138,937Shares sold 84 84Transfer to dividends (6,794) (6,794)Transfer between funds 76 (76)Profit of the year 39,611 39,611Balance at December 31, 2003 29,825 214 6,176 135,623 171,838Redemption of shares (65) (65)Transfer to dividends (6,794) (6,794)Profit of the year 40,634 40,634Balance at December 31, 2004 29,760 214 6,176 169,463 205,613

�2 MOLDINDCONBANK

R

AP

OR

Tu

lc

Om

PA

nie

id

eA

ud

iTA

ud

iTO

R`

sR

eP

OR

T

Page 53: Raportul anual 2004

20

04

20

04

T h e s t r a t e g y f o r 2 0 0 5

Strategia pentru anul 200�

Page 54: Raportul anual 2004

�4

Strategia BC “M oldindconbank ” S.A. p entru anul 2005

Dezvoltarea sectorului bancar al Republicii Mol-dova se află la etapa de identificare a căilor de majo-rare a eficienţei activităţii bancare pentru creşterea profitabilităţii . Stabilizarea macroeconomică gene-rală în sectorul financiar este însoţită de diminua-rea inflaţiei şi costului resurselor financiare, care la rîndul ei influenţează reducerea marjei procentuale în ansamblu . În aceste condiţii menţinerea nivelului corespunzător de profitabilitate necesită accelerarea ritmului de creştere a indicilor de volum pentru a menţine rentabilitatea suficientă a capitalului, cău-tarea şi crearea noilor pieţe de plasare a resurselor, oferirea produselor noi, generatoare de venituri, va-lorificarea rezervelor interne de creştere a eficienţei activităţii bancare .

Luînd în considerare tendinţele principale ale pieţei bancare autohtone şi scopul strategic general de asigurare a dezvoltării stabile şi ascendente pe termen lung prin sporirea eficienţei activităţii băn-cii, sarcina principală pentru anul 2005 constituie creşterea accelerată a indicilor de volum şi majora-

rea ponderii băncii pe piaţă . Business-planul băncii pentru anul 2005 reprezintă un instrument eficient, aplicarea căruia va permite a materializa scopul prin-cipal în indicatori concreţi .

În linii generale, Business-planul Băncii pe anul 2005 prevede o creştere a activelor cu cel puţin 26%, a portofoliului de credite – cu 24%, depozitelor – cu 33%, inclusiv majorarea accelerată a depozitelor per-soanelor fizice – cu 45% . Capitalul Băncii se va majo-ra în exclusivitate din contul profitului nerepartizat, iar volumul capitalului la finele anului planificat va depăşi de 1,7 ori cerinţele faţă de capital normativ al băncilor pentru licenţa de tip “C” . Totodată, se preco-nizează creşterea volumului veniturilor într-un ritm mai înalt decît cel al cheltuielilor .

Pentru atingerea nivelului indicilor planificaţi este necesară lărgirea gamei de produse ale băncii, implementarea serviciilor şi produselor noi, precum şi cucerirea segmentelor de perspectivă ale pieţei . Se va acorda o atenţie deosebită dezvoltării produselor cu amănuntul destinate persoanelor fizice, care ac-

BC “M oldindconbank ” S.A. strategy for 2005

Moldavian banking sector development is looking now for ways of banking activity growth in order to increase the profitability . The general macroeconomic stability of the financial sector is ac-companied by diminution of inflation and resources cost, which influences the interest margin decrease as a whole . Thus, the maintenance of the appropri-ate profitability level requires the acceleration of volume indices growth rate in order to maintain the adequate profitability of the capital, search and cre-ation of new capital investment markets, offer new profitable products to clients, assimilation of inter-nal reserves of the Bank activity efficiency growth .

Taking into account the main trends of the local banking market and assurance of the constant and ascendant long term development increasing the bank activity efficiency, the main bank task for 2005 represents the accelerated growth of the volume in-dices and the increase of the bank market share . The bank business-plan for 2005 represents an efficient instrument, its use allowing to materialize the main

goal in real indices . In general terms, the 2005 bank business-plan

foresees the growth of assets by 26% at least, the loans portfolio by 24%, deposits by 33%, including the growth of the individuals deposits by 45% . The bank capital will increase exclusively due to the retained earnings, capital volume at the end of the year being foreseen at the level exceeding by 1,7 times the regulated capital request for “C” type licensed banks at the end of 2005 . The income volume is stipulated to be in growth at a higher rate than the expenses one .

In order to reach the planned indices level it is necessary to enlarge the range of existed banks products, as well as the new products implemen-tation, together with the perspective market seg-ments gaining . A special attention will be paid to development of products designed for individuals, which allows a high dynamic of development .

The bank main directions of products develop-ments in 2005 are as follows:

s

TR

AT

eg

iAP

en

TR

uA

nu

l2

00

5T

he

sT

RA

Te

gy

fO

R2

00

5

MOLDINDCONBANK

Page 55: Raportul anual 2004

��

Retail banking• Implementation of mortgage credits and de posits;• Consumption loans;• Individual’s deposits;• VISA system cards implementation;• Development of cards acceptance network and products range rendered via cards .Corporate banking:• Small and medium enterprises lending;• Legal entities’ deposits;• Money collection service .Treasury products:• Interbanking payments for nonresident banks;• Further promotion of bills of exchange;• Exchange operations;In order to improve and optimize the bank management system, the implementation of the new informational system is planned, as well, the centralization of the data base and bank techno-

logy modernization . The optimization process of the bank organizational chart will continue .

In addition, the bank strategy for 2005 foresees the complex and active promotion of BC “Moldind-conbank” S .A . products, improvement of the personal motivation and hiring system, efficiency increase of the bank offices activity and other direc-tions of activity essential to reach the bank strategi-cal goals . A special attention will be paid to bank image improvement and maintenance of its high prestige in the society .

tualmente demonstrează o dinamică înaltă de dez-voltare .

Direcţiile prioritare ale băncii în domeniul dezvol-tării produselor pentru anul 2005 sunt următoarele:În domeniul vînzărilor cu amănuntul (retail banking): • Implementarea creditelor şi depozitelor ipotecare;• Creditele de consum;• Depozitele pentru persoanele fizice;• Implementarea cardurilor sistemului VISA;• Dezvoltarea reţelei de acceptare a cardurilor şi a gamei de produse oferite prin intermediul cardurilor .În domeniul businessului corporativ (corporate banking):• Creditarea businessului mic şi mijlociu;• Depozitele persoanelor juridice;• Servicii de încasare a numerarului .În domeniul produselor trezoreriale:• Decontări interbancare pentru bănci nerezidente;

• Promovarea în continuare a cambiilor bancare;• Operaţiuni cu valori mobiliare .

Pentru îmbunătăţirea şi optimizarea sistemului de management al băncii se planifică implementa-rea noului sistem informaţional, centralizarea baze-lor de date şi modernizarea tehnicii de calcul . Se va continua procesul de optimizare a structurii organi-zatorice a băncii .

Strategia băncii pentru anul 2005 prevede asigu-rarea unei publicităţi complexe şi active a produselor BC „Moldindconbank” S .A ., îmbunătăţirea sistemului de motivare şi selectare a angajaţilor, creşterea efi-cienţei activităţii subdiviziunilor băncii şi alte acţiuni necesare pentru atingerea scopurilor strategice ale băncii . O atenţie deosebită se va acorda îmbunătă-ţirii imaginii băncii şi menţinerii prestigiului ei înalt în societate .

Page 56: Raportul anual 2004

�� MOLDINDCONBANK

2002 2003 2004Indicatorii macroeconomici Macroeconomics indexeszPIB, creştere %GDP, growth %

107,8 106,6 107,3

Industria, creştere %Industry, growth %

110,8 115,6 106,9

Agricultura, creştere %Agriculture, growth %

103,4 86,4 120,4

Indicatorul inflaţiei cumulative, %Inflation cumulative index, %

104,4 115,7 112,5

Rata şomajului, %Unemployment rate, %

6,8 7,9 8,1

Salariul mediu real, creştere %Average real wage, growth %

120,9 115,4 110,2

Deficitul bugetului consolidat/PIB, %Consolidated buget deficit/GDP, %

0,5 (1,6) (0,4)

Investiţii în capital fix, creştere %Capital investments, growth %

111,0 107,0 108,0

Total datoria externă, mil . USDTotal external debts, mln . USD

1 816,3 1 918,0 1 972,6

Domeniul monetar-creditarCredit & monetary area Masa monetară (M3), creştere %Broad money (M3), growth %

136,0 130,7 137,7

Depozite, creştere %Deposits, growth %

143,0 136,6 139,0

Rata medie la depozite, % Average interest rate on deposits, %

14,4 12,7 15,2

Credite, creştere % Loans, growth %

134,3 144,0 122,2

Rata medie la credite, %Average interest rate on credits, %

23,1 19,2 21,0

Cursul de schimb, sfîrşitul perioadei MDL/USDExchange rate, end of the period MDL/USD

13,8 13,2 12,5

Activele oficiale de rezervă în BNM, mil . USDOfficial reserve assets in NBM, mln . USD

268,9 302,3 470,3

Anexa 1 / Appendix 1

EVOLUŢIA INDICATORILOR MACROECONOMICI AI REPUBLICII MOLDOVAMACROECONOMIC INDEXES DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF MOLDOVA

A

ne

xe

AP

Pe

nd

ixe

s

Page 57: Raportul anual 2004

��

20

04

2002 2003 2004Raportul pe venituri (mii MDL) Income statement (thousand MDL)VenituriIncome

168 932 170 726 188 859

CheltuieliExpense

119 637 103 144 130 947

Venitul operaţional pînă la provizioane şi cheltuieli extraordinareOperating income before provisions and extraordinary expenses

49 295 67 582 57 912

Provizioane pentru dobînzi neîncasate, credite îndoielnice şi alte activeNet charge for provisions for doubtful debts

15 793 23 070 10 415

Profitul pînă la impozitare şi cheltuieli extraordinareProfit before tax and extraordinary expenses

33 502 44 512 47 497

Cheltuieli extraordinareExtraordinary expensesImpozitul pe profitProfit tax

2 641 4 901 6 863

Profit netNet profit

30 861 39 611 40 634

Indicatori principali (%)Key data (%)ROA - rentabilitatea activelor ROA - return on assets

3,9 3,8 3,3

ROE - rentabilitatea capitalului ROE - return on equity

24,3 25,5 21,5

Raportul Cheltuieli operaţionale/VenituriCIR - Cost/Income ratio

70,8 60,4 69,3

Capitalizarea (Capital / Active) 15,0Capitalization (Equity / Assets)

15,0 14,5 16,4

Calitatea creditelor (Provizioane la credite / Credite brut)Loan quality (Loan provisions / Gross Loans)

6,7 6,2 5,9

Rata suficienţei capitaluluiCapital adequacy ratio

26,2 26,4 28,2

Rata lichidităţii curenteCurrent liquidity ratio

27,2 26,7 28,0

Rata lichidităţii pe termen lungLong term liquidity ratio

0,7 0,6 0,5

INDICATORII PRINCIPALI AI BC „MOLDINDCONBANK” SA(Standardele Internaţionale de Contabilitate)

CONSOLIDATED FINANCIAL DATA OF BC “MOLDINDCONBANK” SA(International Accounting Standarts)

Anexa 2 / Appendix 2

Page 58: Raportul anual 2004

�� MOLDINDCONBANK

Anexa 2 (continuare) / Appendix 2 (continued)

2002 2003 2004Articolele bilanţului (mii MDL)Balance sheet items (thousand MDL)ActiveAssetsTotal activeTotal assets

928 802 1 183 058 1 256 322

Volumul creditelor, brutLoans volume, gross

547 615 694 917 829 679

Numerarul şi depozitele în bănciCash and amounts at banks

169 609 266 343 295 341

Obligaţiunile statuluiTreasury bonds

81 779 47 611 75 719

Mijloace fixeFixed assets

60 365 71 678 67 990

Alte activeOther assets

106 250 145 697 36 340

Obligaţiuni şi CapitalLiabilities & EquityTotal obligaţiuniTotal liabilities

789 865 1 011 220 1 050 709

DepoziteDeposits

534 728 678 404 809 766

Resursele de la organismele financiare internaţionale şi alte bănciResourses of international financial organisations and other banks

145 771 170 895 172 616

Resursele BNMNBM resourses

22 961 20 697 17 560

Alte obligaţiuniOther liabilities

86 405 141 224 50 767

CapitalCapital

138 937 171 838 205 613

Informaţia suplimentară (la sfîrşitul perioadei)Additional information (as of the end of year)PersonalulEmployees

688 722 770

Filialele şi reprezentanţeleBranches and representative offices

47 51 52

Carduri bancareBanking cards

15 066 30 976 42 787

Reţeaua de bancomateATM network

9 23 31

INDICATORII PRINCIPALI AI BC „MOLDINDCONBANK” SA(Standardele Internaţionale de Contabilitate)

CONSOLIDATED FINANCIAL DATA OF BC “MOLDINDCONBANK” SA(International Accounting Standarts)

A

ne

xe

AP

Pe

nd

ixe

s

Page 59: Raportul anual 2004

��

Anexa 3 / Appendix 3

Bank City CountryING Bank N .V . Vienna Vienna AustriaING Bank Belgium Brussels BelgiumBelpromstroibank Minsk BelorusCommerzbank AG Frankfurt/Main GermanyDresdner Bank AG Frankfurt/Main GermanyCitibank Romania Bucharest RomaniaRomanian Commercial Bank S .A . Bucharest RomaniaOAO Alfa-Bank Moscow RussiaOAO SOBINBANK Moscow RussiaSavings Bank of Russian Federation Moscow RussiaАКБ “Mосковский Деловой Мир” Moscow RussiaKB SOYUZPROMBANK LTD Moscow RussiaРУ АКБ “VIZABANK” Moscow RussiaImpexbank Moscow RussiaKocbank A .S . Istanbul Turkey

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid SpainCredit Suisse First Boston Zurich Switzerland

Privatbank Dneproptrovsk UkraineCitibank N .A . New York USABank of New York New York USARaiffeisen Zentralbank Oesterreich AG Vienna AustriaBAWAG Bank Cz Prague Czech RepublicSampo Pank Tallinn Estonia

BĂNCILE CORESPONDENTE PRINCIPALEMIAN CORRESPONDENT BANKS

Page 60: Raportul anual 2004

�0 MOLDINDCONBANK

Anexa 4 / Appendix 4

Nr. Name Adress Tel .1 . CENTRU

Including 1 reprezentative office38, Armeneasca Street, Chisinau, MD-2012, Moldova (373 2) 576727

(373 2) 2737142 . TELECOMTRANS

Including 9 reprezentative offices 76 A, Sciusev Street, Chisinau, MD-2112, Moldova (373 2) 228073

3 . REMIZ Including 5 reprezentative offices

123 A, Stefan cel Mare Blvd, Chisinau, MD-2004, Moldova (373 2) 235667

4 . ONEST 6/1, Independentei Street, Chisinau, MD-2043, Moldova (373 2) 7649195 . INVEST

Including 4 reprezentative offices14/1, Moscovei Blvd, Chisinau, MD-2044, Moldova (373 2) 434607

6 . BĂLŢI Including 3 reprezentative offices

20А, 31 August Street, Balti, MD-3100, Moldova (373 31) 22156

7 . ORHEI 38 A , Vasile Lupu Street, Orhei, MD-3500, Moldova (373 35) 226908 . REZINA

Including 1 reprezentative office2, 27 August Street, Rezina, MD-5400, Moldova (373 54) 22659

(373 54) 253539 . DONDUŞENI 30, Stefan cel Mare Street, Donduseni, MD-5100, Moldova (373 51) 2379010 . EDINEŢ 104 , Independentei Street, Edinet, MD-4600, Moldova (373 46) 2269011 . SOROCA

Including 1 reprezentative office8, Anatol Popovici Street, Soroca, MD-3000, Moldova (373 30) 23606

(373 30) 2378512 . STRASENI 31, M . Eminescu Street, Straseni, MD-3700, Moldova (373 37) 2236413 . LEOVA

Including 1 reprezentative office24, Independentei Street, Leova, MD-6300, Moldova (373 63) 22487

(373 63) 6314114 . GIURGIULEŞTI

Including 1 reprezentative office59, Independentei Street, Giurgiulesti, MD-5300, Moldova (373 93) 71394

15 . HÎNCEŞTI 125, Mihalcea Hincu Street, Hincesti, MD-3400, Moldova (373 69) 23201

16 . BRICENI 36, Independentei Street, Briceni, MD-4700, Moldova (373 47) 2496317 . FLOREŞTI

Including 1 reprezentative office10, 31 August Street, Floresti, MD-5006, Moldova (373 50) 26699

(373 50) 2017018 . CĂUŞENI

Including 4 reprezentativeoffices7А, Mateevici Street, Causeni, MD-4300, Moldova (373 43) 24595

(373 42) 2350319 . UNGHENI 2А, Boico Street, Ungheni, MD-3600, Moldova (373 36) 2715120 . DNESTROVSC 9, Energeticilor Street, Dnestrovsc, 3300, Moldova (373 79) 7144821 . TARACLIA 9A, Komsomolskaia Street, Taraclia, MD-7400, Moldova (373 94) 25556

FILIALELE BC „MOLDINDCONBANK” S.A.BRANCHES BC“MOLDINDCONBANK”

A

ne

xe

AP

Pe

nd

ixe

s


Recommended