+ All Categories
Home > Documents > Puntea 2015 05

Puntea 2015 05

Date post: 25-Jul-2016
Category:
Upload: puntea
View: 269 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
 
24
Anul XVII. 2015 • 5 spre Ungaria Ofertele a 70 de firme din Ungaria!
Transcript
Page 1: Puntea 2015 05

Anu

l XVI

I. 2

015

• 5

spre Ungaria

Ofertele a 70 de fi rme din Ungaria!

Page 2: Puntea 2015 05

2

spre Ungaria

Membră a grupului de publicaţii PUNTEAApare în RomâniaAnul XVII. Nr. 5.HU ISSN 2064-8138

Portal economic:www.puntea.net http://issuu.com/puntea

Editor: Editura Feliciter Kft.E-mail: [email protected]

Editor responsabil: Dr. Kováts Judit

Redactor şef: Kováts Dénes

Sediu:H-4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7., I. em. Telefon: +36/42/506-823 • 500-475Telefon/Fax: +36/42/504-930

Traducător: Sámy Edit, Horváth Zsuzsa

Colaborator: Dankó Zsó� a Hanuszik TündeIványi ÉvaKotán FruzsinaKotrányi AnitaKováts ViktorSzanyi IldikóTeski Szilvia

Parteneri:• Ambasada Republicii Ungare, Biroul Ataşatului Comercial (Bucureşti)• Camera de Comerţ şi Industrie Ungară Secţiunea

Maghiară-Romană• Ministerul Economiei Externe şi al Afacerilor Externe• Casa Comercială Naţională Maghiară

Design/gra� că: Talpas Sándor, Takács Ádám

Tipar: Gra� t Nyomda "R" Kft.

Toate drepturile rezervate!Este interzisă reproducereaintegrală sau parţială a publicaţieifără permisiunea în scris a editurei!Editura nu îşi asumă răspundereapentru conţinutul materialelor publicitare!

4GE extinde

12Casă de comerţ pe doi piloni

6

18Târg de agricultură

la Arad

20Agarlim 2015

Secţia este overigă puternică

Page 3: Puntea 2015 05

3

Cu ocazia expoziţiilor observăm că, firmele caută necontenit noi parteneri, noi pieţe. Nu întâmplător, deoarece lărgirea pieţii este caracteristic tuturor companiilor care tind să se dezvolte. De aceea aleg mulţi să se prezinte în mai multe locuri ca şi expo-zanţi sau vizitatori, prezentându-şi produsele, serviciile. Expoziţiile, târgurile oferă pri-lej pentru a vedea de aproape ofertele, dezvoltările, şi să facă cunoştință cu noi potenţiali parteneri de afaceri. Câteodată personal, altădată prin revista PUNTEA, suntem şi noi prezenţi la diverse evenimente, nu este deci întâmplător că ne întoarcem privirea la expoziţiile Agralim organizate la Arad şi Agralim Ezăreni-Iaşi, respectiv vă prezentăm câteva aspecte din oferta perioadei următoare. Din interviul făcut cu doamna Director General puteţi afla mai multe despre Casa Naţională de Comerţ din Ungaria (Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt), care în curând îşi va deschide birouri de reprezentanţă şi în România, pentru a ajuta companiile din cele două ţări să se întâlnească. Secţia Româno-Maghiară a Camerei de Comerţ şi Industrie este o verigă puterni-că în relaţiile de comerţ bilaterale, nu este întâmplător că, vă oferim din nou informaţii despre activitatea sa. Citind celelalte ştiri vă puteţi informa despre Ungaria şi câteodată despre curiozităţile din economiile altor ţări. Dincolo de informare, scopul revistei PUNTEA este să promoveze cercurile de afaceri din România şi Ungaria, să se regăsească unii pe alții. În numărul actual aproape 70 de firme ungare îşi prezintă ofertele, pentru a găsi clienţi, retaileri şi parteneri colaboratori în România. De ce nu puteţi fi Dumneavoastră unul dintre cei care îşi creează sau îşi dezvoltă relaţiile de afaceri în Ungaria?! Vă doreşte lectură plăcută, încheierea de afaceri de succes:

Kováts DénesRedactor şef

Stimate Cititor!

Cău t a ţ i

d e a f a c e r i d i n

p a r t e n e r

U n g a r i a ?

Citiţi !PUNTEA

[email protected]

Dacă doriţi să citiţi regulat magazinul nostru, trimiteţi-ne adresa poştală, şi începând

cu numărul următor vi-l trimitem în mod gratuit:

A trebuit să ne luăm un ultim rămas bun, cu tristeţe, de la draga noastră colegă: Sámy E d i t , f o s t a noastră traducătoare, pe care am condus-o pe ultimul ei drum în 30 iulie. În persoana ei am pierdut un om şi o colegă distinsă. Edit nu a tradus numai informaţiile şi publicităţile apărute în PUNTEA, ci ea a fost cea care a tradus şi scrisorile Dumneavoastră, pro-movând şi ajutând comunicarea între PUNTEA şi cititorii ei. Edit a fost cunoscută şi res-pectată în multe locuri atât în România cât şi în Ungaria, deoa-rece pe lângă munca de tradu-cător a lucrat şi ca interpret, a fost activă la: conferinţe, întâlniri de afaceri, la vizitele delegaţiilor camerelor de comerț, admi nis-trațiilor locale şi delegațiilor ofi-ciale de stat. O păstrăm în amintirea no astră!

In memoriam

Page 4: Puntea 2015 05

4

Cu o hală de 4600 metri pătraţi şi-a extins uzina din Veresegyház divizia aviatică Aviation al companiei americane General Electric (GE). Complexul a fost inaugurat de Szijjártó Péter, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior şi Anthony Aiello, vicepreşedintele GE Aviation. Din investiţia totală de 2,8 miliarde de HUF, extinderea fabricii s-a realizat din 1,7 miliarde de HUF, iar 1,1 miliarde de HUF s-au investit în dezvol-tare de echipamente şi tehnologii. Cu această investiţie, suprafaţa fabricii de reparaţii piese pen-tru motoare de avioane aproape s-a dublat şi s-au creat 25 noi locuri de muncă.

Szijjártó Péter, făcând referire şi la dezvoltarea actuală de zece milioane de dolari, a accentuat: grupul de companii menţine în procesele economi-ce din Ungaria 12 fabrici, 3 centre de afaceri regio-nale şi 3 secţii de cercetare dezvoltare, şi aproape 80 de procente din furnizori sunt ungari. Péter Szíjjártó referindu-se la investiția de zece milioane de dolari din prezent, a subliniat faptul că GE joacă un rol-cheie în procesele eco-nomice din Ungaria, cu cele 12 fabrici ale grupu-lui, 3 centre de afaceri regionale şi trei departa-mente de cer-cetare şi dez-voltare cu ap ro-ape 80 la sută din furnizori i din Un ga ria. M i n i s t r u l afacerilor exter-ne şi comerţului exterior a decla-rat că – satisfă-când solicitarea amer icană – , guvernul ungar a depus cererea de aderare la Acordul Bila te-ral dintre Uni-unea Eu ro pe-ană şi Statele Unite ale A me-r i c i i p r i v i n d

300 de locuri de muncă noi înființează compania de servicii de business Tata Consultancy Services (TCS), în centrul de servicii globale din Budapesta – a anunţat Prabal Datta, directorul TCS din Ungaria şi Szabó László, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior (MAE). Centrul TATA din Budapesta oferă în 34 de limbi, printre altele soluţii de afaceri, servicii de consultanţă, informatice în toată lumea. Szabó László a subliniat: în lumea muncii, în ultimii ani guvernul ungar a făcut mult mai previ-zibilă planificarea costurilor întreprinderilor, ceea ce stimulează firmele să-şi crească efectivele în Ungaria. Formarea profesională la universităţi este adaptată la necesitățile întreprinderilor, respectiv s-a implementat sistemul de învăţământ dual, prin care tinerii pot să se familiarizeze cu lumea muncii încă din şcoală. Prabal Datta, directorul TCS a spus: centrul de servicii din Ungaria a pornit în 2001 cu câteva duzini de ingineri, iar astăzi are 1300 de angajaţi cu înaltă calificare, vorbitori de limbi străine, ingineri, econo-mişti, informaticieni, dezvoltatori. TCS colaborează cu numeroase universităţi din Ungaria, oferind stu-denţilor oportunități de dezvoltare, posturi de practicant. Compania acordă o prioritate ridicată, posibilităţii de a câştiga experiență, schimbului de cunoştințe, precum şi transparenței, corectitudinii în afaceri. Angajarea noului personal se va efectua în lunile următoare, în funcţie de planul de afaceri. Se caută personal în primul rând pentru servicii legate de procesul de afaceri şi pe posturi din domeniul infrastructurii, de relaţii cu clienţii şi informaticii. Compania de informatică globală TCS are 324 mii de angajaţi în 46 de ţări din lume.

• • •După Szabó László, investitorii străini recunosc în măsură tot mai mare succesele Ungariei. A prezentat că, pe lista magazinului european Forbes, dintre economiile din Europa Centrală şi de Est, numai Ungaria a ajuns în top 10 a ţărilor agreate de investitori, unde a ocupat al nouălea loc dintre cele 46 de ţări. A vorbit şi despre faptul că, Agenţia Naţională de Investiţii (HIPA) în prezent este înainte de faza de decizie la 13 de proiecte, iar în cazul în care ofertele vor fi evaluate pozitiv, pot însemna 2400 noi locuri de muncă pentru Ungaria.

si gu ran ţa aviaţiei, în interesul dezvoltării activităţii şi creşterii competitivităţii fabricii din Ve res egyház al A vi ation GE în Ungaria. Anthony Aiello, vicepreşedintele GE Aviation a spus că, suprafaţa fabricii s-a extins la mai mult de 10 mii de metri pătraţi cu hala nouă. A menţionat şi faptul că, GE Aviation în fabrica din Veresegyház înfiinţează noul centru tehnologic, unde se va desfăşura dezvoltarea procedurilor de

re con diţionare a pieselor de schimb şi a tehnologii-lor. „Acesta este al patrulea centru tehnologic înfiin-ţat de companie în Ungaria” – a subliniat vicepreşe-dintele. Joerg Bauer, preşedintele GE Ungaria şi Pásztor Béla, primarul independent al localităţii au salutat participanţii.

(Continuare in pagina 10-a)

GE extinde

300 de locuri de muncă noi

Page 5: Puntea 2015 05

5Fabricarea pieselor prin turnare de precizie:

Szegedmet Kft. • H-6724 Szeged, Rigó u. 38.Tel.: +36/62/550-525 • Fax: +36/62/550-535

[email protected]

• din oţel carbon şi oţel inoxidabil • tratate termic, prelucrate, cu tratare de suprafaţă• cu tehnologie de topire a cerii • în serii mici şi mijlocii• pentru toate domeniile industriei

Tehnica completă a sudării!Pulverizare metalică cu viteză mare! Sudare pentru reparare-întreţinere, recondiţionarea pieselor uzate prin sudare, pulverizare metalicăcomercializăm toate materialele de adaos pentru tehnica sudării, de la oţelurile nealiate până la aliajele care satisfac cerinţele de cea mai înaltă calitate.pulberi metalice, materiale de adaos, aliaje de lipit

Așteptăm interesul partenerilor noștri!INTERWELD HEGESZTÉSTECHNOLOGIAI KFT.H-1142 Budapest, Ógyalla tér 4.Tel./Fax: +36/1/[email protected] • www.femszoras.hu

Comercializăm sârme din oţel zincat pentru arcuri, patentate, în cantităţi mici şi mari!Produsele noastre vă stau la dispoziţie în depozitul nostru în peste 43 de dimensiuni.

Oferta noastră: • oţel pentru arcuri nealiat, • cu secţiune circulară,• patentat, zincat,• oţel tras la rece pentru arcuri.

Nyír-Plan–Rugóacél Kft. Mobil: +36/30/372-5008 • Tel.: +36/42/491-329www.rugoacel.hu • [email protected]

Livrare imediată din stoc! Deservire rapidă, stoc permanent!

Your Supplier of secondhand SMT Machines & Spares!

www.dinexltd.com [email protected]

And m

any

more br

ands!

SMT Machines, Feeders and Variety of Spares Available!

UNIQUE 2 Trade Kft.H-1038 Budapest, Csermák Antal u. 23/a

Comercializarea uneltelor de găurit speciale, mașinilor și echipamentelor periferice din domeniul industriei materialelor plastice!

/ /

• burghie cu role, în trepte și Chevron• benzi transportoare, separatoare, descărcătoare• absorbante, dozatoare, malaxoare, recipienţi• elemente de asamblare roboţi, perdele de închidere pentru unelte• concasoare cu cuţite și shreddere, aspiratoare pentru colectarea prafului

Sisteme de comandă a proceselor industriale de la HM-TECH Srl.!

• Proiectarea, fabricarea şi montajul maşinilor monoscop personalizate.

• Automatizare electrică pentru NC, CNC, PLC şi robotică.

• Dezvoltarea softurilor de automatizare prsonalizate.

Fiţi şi Dvs.partenerul

nostru!

realitatea programată

Producţie de cuptoare industriale!

PROTHERMO-HOFMANN KFT. H-6000 Kecskemét, Matkói u. 28. • Tel./Fax: +36/76/[email protected] • www.prothermo.hu

• Cuptoare pentru arderea ceramicii, 1300 °C• Cuptoare de tratament termic cu cameră 1300 °C • Cuptoare tunel• Cuptoare cu retortă de nitrurare în mediu gazos şi de cementare 950 °C• Cuptoare de uscat 400 °C• De înaltă temperatură 1800 °C• Cuptoare de topit aluminiu, bronz

i de cementare 950 °C

• Piese de schimb şi echipamente de sablare cu nisip şi cu granule abrazive

• O gamă bogată de materiale abrazive!Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul: www.sablarecunisip.com

SOFIA BLAST KFT.H-4034 Debrecen, Ruyter u. 1.

[email protected]

Tot de ce aveţi nevoie la tratarea suprafeţelor!

Page 6: Puntea 2015 05

6

Secţia Maghiară-Română din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Maghiare este una dintre cele mai puternice verigi în relaţiile economice bilaterale. Reprezintă o legătură eficientă nu numai de-a lungul frontierei, ci și între firmele maghiare și române pe întreg teritoriul celor două țări.

Secţia este o verigă puternică

Acest lucru este dovedit pe de o parte de numărul şi distribuţia regională a membrilor secţiei – numai un sfert din cei peste 250 membri sunt din judeţul Békés –, pe de altă parte prin faptul că în întreaga Românie sunt prezenți cu standuri de informaţii la numeroase expoziţii, iar reprezentanții lor sunt parti-cipanţi activi la forumurile economice şi întâlnirile oamenilor de afaceri. Secţia funcţionează ca şi o veri-gă de legătură între Camera de Comerţ şi Industrie a Ungariei şi celelalte camere regionale, sprijinindu-se pe o bază de date informaţional la nivel naţional.

– Obiectivul principal al Secţiei Maghiară-Română este îndeplinirea sarcinilor legate de comer-ţul exterior, precum şi promovarea colaborării eco-nomice dintre intreprinderile din cele două ţări în interesul dezvoltării relaţiilor comerciale şi de afaceri bazate pe avantajul reciproc – a relatat revistei noas-tre Rák János Zoltán, secretarul camerei. – Secţia Maghiară-Română este un grup de lucru fără perso-nalitate juridică în cadrul camerei, care oferă prestări de servicii speciale, care a fost fondat în 17 iunie 1999 de presedenția Camerei de Comerţ şi Industrie a Ungariei. Funcţionarea secţiei este asigurată de Camera de Comerţ şi Industrie a Ungariei şi Camera de Comerţ şi Industrie din Judeţul Békés – în calitate de administratori. Pot fi membrii Secţiei, membrii şi membrii susţinători ai oricărei camere de comerţ şi industrie, respectiv oricare entitate de afaceri per-soană juridică sau fizică, în cazul în care sunt de acord cu obiectivele Secţiei, îşi asumă drepturile, obligaţiile aferente statutului de membru, şi declară în scris intenţia de înscriere. Mă bucur să spun că,

realizarea strategiei secţiei prin eforturile depuse în ultimii ani, a avut ca rezultat o secţie mai dinamică, cu activitate mai diversificată, mai comunicativă, rezultînd în relaţiile cu întrerpinderile o reputaţie în continuă creştere. Rák János Zoltán a mai adăugat că, printre cele mai populare servicii ale Secţiei, se numără colecta-rea de informaţii în scopul gasirii de noi parteneri de afaceri. Având în vedere relaţiile extinse atît în străi-nătate precum şi în ţară, baza de date precisă şi per-manent actualizată, poate oferii servicii de înalt nivel şi în acest domeniu. Organizarea participării la tîrguri şi expozitii în țară şi în strainatate ca expozant indivi-dual sau în standul comun al camerei este de ase-meni parte din viața noastră de zi cu zi. În aceste locaţii sunt frecvent organizate întăl-niri de afaceri, precum şi vizite în grup a târgurilor. Reuniunea oamenilor de afaceri organizat cu ocazia

tradiționalei Conferințe de Comerț Exterior din noiembrie de la Békéscsaba sa bucurat întotdeauna de o mare popularitate în rândul firmelor din România şi Ungaria. Zilele economice şi profesionale

organizate, conferințele, de multe ori din punctul de vedere al agenților economici, sunt legate de aspec-tele strategice de business în zona de expozițiilor, oferind astfel posibilități de întâlnire şi de contactare al partenerilor de afaceri existente şi viitoare. Secţia a desfăşurat şi în ultima perioadă o activi-tate susținută, luând în considerare solicitarea mem-brilor săi, de a contacta noi regiuni din România în interesul colaborării – implicit a lărgirii pieţei de export. S-au încheiat numeroase acorduri de colabo-rare cu camere de comerț şi industrie județene din România, asociaţii de afaceri, ajungând peste Munţii Carpaţi, şi în regiunile din Moldova şi Ţara Românească. În organizarea acestora şi a altor eveni-mente Ambasada Ungariei din Bucureşti, Biroul de Comerţ Exterior al acesteia, Consulatul General din Cluj-Napoca şi Miercurea Ciuc au acordat un substanțial ajutor. Comisia Interguvernamentală Mixtă maghiară-română de Cooperare Economică se bazează de ase-menea pe munca lor, la dezvoltarea mediului de afa-ceri, a comerțului bilateral şi fluxului de capital, pre-cum şi în promovarea pe piață a întreprinderilor mici şi mijlocii. Ei au primit ca sarcină identificarea posibilităților de dinamizare al colaborării între camerele de comerț, în teritoriile propuse de partea română. – Secţia din cadrul Camerei noastre doreşte să sprijine în mod prioritar şi să intensifice evenimente-le şi programele care vizează descoperirea pieţelor de desfacere din România, forumurile economice, de comerţ exterior, de afaceri şi de specialitate, expoziţiile şi târgurile, evenimentele însoţitoare ale acestora, care sprijină în mod eficient posibilităţile ajungerii produselor ungare la export, în volum cât mai mare, în Bazinul Carpatic – a accentuat în final Rák János Zoltán, care a atras atenţia şi asupra faptu-lui că: Secţia este deschisă, stă cu plăcere la dispozi-ţia firmelor, întreprinderilor, care doresc să se extin-dă pe piaţa din România.

Contact:Secţia Ungaro-Română a CCI din Ungaria

preşedintele secţiei: Dr. Tivadar Orosz,secretar: János Zoltán Rák

H-5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 2.Tel./Fax: +36/66/324-976, 451-775

Mobil: + 36-20-9394-696E-mail: [email protected]

Page 7: Puntea 2015 05

7

Fabricarea circuitelor imprimateAsamblarea circuitelor imprimateProiectare, dezvoltare in domeniul electroniciiAchiziţionare componenteProducţie şi servicii de înaltă calitateRespectarea termenelor contractuale

Solution System K.

H-2040 Budaörs, Baross u. 87.

Tel.: +36 23 786-892

Fax.: +36 23 786-897

www.solutionsystem.eu

[email protected]

www.solutionsystem.eu

CASE DE MARCAT, TEHNICĂ PENTRU STAŢII DE BENZINĂ

Eutron Hungária Kft. • H-1476 Pázmánd, Deák F. u. 1.E-mail: [email protected] • Web: www.eutron.hu

Activitatea noastră principală: vindem şi asigu-răm service-ul pentru case de marcat, sisteme cu casă de marcat-cod de bare şi case de mar-cat pentru staţii de benzină.• producţie de interfeţe pentru comanda staţi-

ilor de benzină şi a staţiei de alimentare cu carburant,

• dezvoltare şi producţie de alte comenzi in-dustriale (sisteme de acces, comenzi prin grile, automate de alimentare cu carburant).

Automatele de alimentare cu carburant PetroMa-tic, de dezvoltare proprie, sunt folosite şi la 10 puncte de lucru ale Wáberer’s-Szemerey SA. şi la 4 puncte de lucru ale FKF SA.

AUTOMEDAutogéntechnikai Kft.• servicii de dezvoltare, producţie şi servicii de modernizare legate de echipamentele şi sistemele pentru alimentarea cu gaz medical, instalaţiile racordate la acestea• fabricarea, dezvoltarea şi comercializarea echipamentelor pentru sudarea cu gaz, tăierea cu fl acără şi procedurilor similare• comercializare de fi ti nguri de securitate individualizate, pentru reţele de distribuţie• proiectare şi amenajare ateliere de sudură • centrale de alimentare cu gaz, aspirare fum şi praf

[email protected]

MEDICALE INDUSTRIALE

La noi e mai ieftin, ca acasă!

Page 8: Puntea 2015 05

8

JUCĂRII PENTRU SPAŢII DE JOACĂ, AMORTIZOARE DE ȘOC SAU PARC DE DISTRACŢII?

Toate acestea le găsiţi la Ecogarden KFT!

• jucării pentru spaţii de joacă• jocuri tematice și acvatice • echipamente sportive și de fitness în aer liber• gazon artificial pentru sport, amortizare șoc

și agrement • mobilier și accesorii de înaltă calitate și

design superior, pentru parcuri • amenajare parcuri, alei, spaţii de recreere • ralizarea planurilor, ideilor unice Echipamentele de joacă sunt fabricate din

pin scandinav și frasin american. Produse-le sunt extrem de durabile și rezistente la intemperii, pot fi actualizate, reparate ușor și rapid. Fiecare echipament are certificat unic de conformitate.

Ecogarden Kft. • H-1221 Budapest, Anna u. 9-11. • [email protected] • www.ecogarden.hu

Fiţi şi Dvs. partenerul nostru!

SISTEME DE CANALIZARE DIN PVC

Faceţi comanda şi noi livrăm!

PVC MŰANYAGCSATORNARENDSZEREKTeljes cső- és idomválaszték

egy helyen!

Egyedi és kifejlesztett termékek gyártása, forgalmazása. Termelői árak, projektárak, kedvezmények, szakszerű, minőségi kiszolgálás. Termékeinkkel jelen vagyunk az egész országban és azon túl is!

Rendeljen és szállítjuk!

H-2049 Diósd, Kőbányai u. 16.Tel.: +36/23/381-681• Fax: +36/23/545-051

[email protected] • www.pipecon.hu

• Ofertă completă de ţevi şi � tinguri într-un singur loc!• Producţie şi desfacere de produse unicat şi dezvoltate.• Preţuri de producător, preţuri de proiect, discounturi, deservire profesională, de calitate.• Produsele noastre sunt prezente în Ungaria şi străinătate!

Comerţ, calibrare, service de aparate pentru

construcţii şi geodezice

• Nivele optice şi digitale• Teodolite optice şi digitale• Laseri rotativi, laseri de conducte, laseri cu linii• Staţii de măsură, GPS-uri geodezice,

telemetre cu laser etc.

Reparaţii în termen scurt, cu garanţie

şi experienţă de 20 de ani!GEOSET KFT. • H-7622 Pécs, Diófa u. 3.

[email protected] • www.geoset.huTel.: +36/72/ 513-955 • Mobil: +36/30/530-3079

Cu o experienţă profesională şi comerci-ală de aproape 30 de ani în urma noastră în domeniul industriei metalurgice, ne angajăm la fabricarea diferitelor struc-turi din oţel, debitarea tablelor de oţel la dimensiunile solicitate, producerea pre-fabricatelor pentru piese de schimb, şi în cazul comenzilor pentru piese unicat sau produse de serie. Tăiere cu fl acără, tăiere cu plasmă, debitare la rece, îndoire plăci. Solicitaţi oferta individualizată la una dintre datele de contact de mai sus!

H-2315 Szigethalom, Mű út 180Tel.: +36-24/400-990 • Fax: +36-24/404-141 • Mobil: +36-30/249-3519

E-mail: [email protected] • www.turcsanyivasudvar.hu

Page 9: Puntea 2015 05

9CABINE CU NIVEL REDUS DE ZGOMOTE ŞI VIBRAŢII, CABINE PENTRU MĂSURĂTORI!

Informaţii suplimentare: Air Plastic Kft.+36/20/429-7244 [email protected]

www.airplastic.hu

Proiectăm şi fabricăm la comandă individualizată:

• cabine, tocuri, paravane antizgomot• pentru utilizare în interior şi exterior• în mediu umed sau cu praf

Evitaţi perturbările de comunicaţie, atenţia, odihnă şi somn în timpul muncii.

Vass Nyakas Kft.– Hală din oțel pe viață, unicat, doar în două luni!

[email protected] • www.acelcsarnok.hu

Execuția completă a halelor din oțel, a structurilor din oțel, de la proiectare, fabricație, până la predarea la cheie!

De ce pe noi să ne alegeți:• obezbeđujemo kvalitetnu i brzu izvedbu• ne angajăm la execuții complete precum și la efectuare unor părţi din proiecte• oferim soluții tehnologice economice, pe termen lung

III. Cu sistem de tencuială OXYDTRON• Izolarea pivniţelor • Izolarea pereţilor din cărămidă şi beton • Poate � aplicat şi în mediu sub presiune de apă

(nanotehnologie)

II. Prin injecţie Prin ştuţuri sub presiune 1. etanşare cu microemulsie de silicon, la presiune medie 2. etanşare cu gel acrilic, la presiune marePERETE UMED

PERETE USCAT

Refugiu pentru pietoni

Desen: Pardoseală

I. Prin secţionarea pereţilor utilizând plăci PE, pană, mortar dilatant

Soluţie sigură pentru hidroizolaţia pereţilor!

Izolaţia ulterioară a pereţilor cu umezeală

De mai mult de 10 de ani stăm la dispoziţia Dumneavoastră, cu referinţe convingătoare!

CĂUTĂM PARTENERI PENTRUSERVICIILE NOASTRE!

IZOCOM Szigeteléstechnika Kft.Michalecz András +36/20-965-3460

[email protected] • www.izocom.hu

• tuburi spiro din aluminiu şi din oțel galvanizat• țevi � exibile • producem tuburi de ventilaţie cu secţiune pătrată sau circulară (şi în bază de planuri unice)

Solicitați ofertă individualizată: [email protected]ții suplimentare: www.legtechber.hu

Légtechber Kft. – Lider în producția de tubulatură!

Ne angajăm la producția de coșuri de fum metalice izolate!

Nagy şi Asociaţii Proiectare Nagy şi Asociaţii Proiectare

Birou de proiectare:H-5650 Mezőberény, Fő u. 7.

Tel.:+36/66/554-730 [email protected] • www.nagyestarsai.hu

TERVEZŐ KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

Proiectare EPC macro, linii de tramvai și cale ferată armate cu fibre,

proiectare căi ferate înierbate.EPC inovative cu fibre,

proiectare prefabricate de beton BFRP.

Execuţie şi Prestări Servicii SCS.

• AŞCHIERE

• TEHNICA DE FIXARE

• TEHNICA MĂSURĂRII

• SCULE DE MÂNĂ

• TEHNICA ŞLEFUIRII

• MAŞINI ELECTRICE

• MAŞINI UNELTE

• ACCESORII PENTRU ATELIERE

• ECHIPAMENTE PENTRU ATELIERE

Totul dintr-o singură sursă!

Pentru mai multe informaţii vizitaţi magazinul nostru online: www.proinstrument.hu

Pro Instrument Kft.H-8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.Tel.: +36/22/501-925 [email protected]

www.proinstrument.hu

H-8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.

Page 10: Puntea 2015 05

10

(Continuare de la pagina 4)

• • •În afară de Europa, partenerul comercial numă-rul unu al Ungariei sunt Statele Unite, şi de acolo provin în continuare cele mai multe inves-tiţii, neluând în calcul cele din Europa. Comerţul bilateral anul trecut a atins cea mai mare valoa-rea din toate timpurile, exportul din Ungaria către Statele Unite nu a fost niciodată atât de mare, şi acesta în primul semestru al anului curent s-a îmbunătăţit în continuare. În acest an au anunţat încă patru investiţii americane noi, respectiv au fost predate patru noi investiţii, ceea ce indică faptul că, măsurile de politică economică din ultimii ani au făcut din Ungaria o locație atractivă de investiţii pen-tru companiile americane. Deoarece pentru investitori este de o importanţă primordială problema asigurării forţei de muncă în continu-are, guvernul ungar a luat decizia că până în anul 2020, să fie alocate 50 miliarde de HUF pentru înfiinţarea a 7 mii de ateliere de formare. Cu companii americane a încheiat guvernul cele mai multe acorduri strategice, cu zece com-panii în total, inclusiv cu GE. În prezent funcţio-nează 1750 de companii americane în Ungaria, şi acestea oferă loc de muncă pentru mai mult de nouăzeci de mii de persoane. Patruzeci din cele mai mari cincizeci companii americane se regăsesc în Ungaria.

Din punct de vedere tehnic etichetă mică, singura soluţie pentru amplasarea mai multor informaţii practice şi uşor de citit

www.codex.huH-2092 Budakeszi,

Szüret utca 5.Tel.: +36/23/453-380Fax: +36/23/453-197

E-mail: [email protected]

ECLExtended Codex Label

Mai multe pagini, mai multe informaţii, mai mult decât o etichetă...

eRenDé PROGRESS Kft. - Maestrul tehnicii uşilor!H-5000 Szolnok, Nyírfa u. 4. • Tel.: +36/56/414-762 • [email protected]

Distribuţie? Montaj? Reparaţii? Noi suntem soluţia!• Porţi rezidenţiale şi industriale secţionale, izolate termic, automatizate • Motoare pentru porţi şi automatizări• Sisteme de porţi batante şi glisante de curte, componente, automatizări• Uşi pliante şi batante• Porţi rulouri, grilaje secţionate şi pereţi cortină• Amortizoare, opritoare pentru uşi• Acţionări automate pentru uşi de acces• Sisteme de acces şi parcare

GE extinde

Guvernul ungar a încheiat un acord de cooperare strategică cu Unilever Magyarország Kft. În localitatea Nyírbátor din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, în uzina de produse chimice şi de uz casnic, secretarul de stat al MAE a amintit că, Unilever este prezent în Ungaria din 1991, şi în fie-care an a alocat sume importante pentru dezvolta-rea fabricilor sale, a implementat noi tehnologii şi a creat noi locuri de muncă. Valoarea adăugată pro-dusă aici oferă oportunităţi de dezvoltare uriaşe pentru localnici şi pentru ţară – a mai adăugat. După Szabó László, semnarea acordului este doar o „formalitate”, pentru că Unilever, prin fabrici-le sale din Nyírbátor, Veszprém şi Röszke, consideră de mai mult de douăzeci de ani că, Ungaria este un partener strategic, iar uzina din Nyírbátor este una dintre cele mai mari fabrici de ramură din Europa. Guvernul împreuna cu Unilever a încheiat contrac-te de parteneriat cu 62 companii investitoare în Ungaria. Concomitent cu semnarea acordului a fost dată în funcțiune noua linie de fabricaţie a uzinei din Nyírbátor, ca rezultat al investiţiei în valoare de 3,4 milioane de euro, datorită căreia producţia creşte cu 15 mii de tone pe an; linia de fabricaţie face parte dintr-o investiţie de 7 milioane de euro din acest an. Pe maşinile noi se începe producția uneia dintre pro-

dusele cele mai populare de curăţenie de uz casnic, care în prealabil se fabrica în Republica Cehă. Harm Goossens, conducătorul Unilever din Europa Centrală şi de Est, a subliniat că, acordul încheiat între guvern şi Unilever Magyarország Kft. dovedeşte în mod convingător faptul că, compania mondială britanico-olandeză care dispune de trei fabrici în ţara noastră, priveşte spre Ungaria ca spre o bază de producţie importantă pe termen lung, considerând ţara noastră ca fiind centrul strategic de producţie. Compania este devotată pe termen lung faţă de piaţa ungară şi consumatori, de aceea a luat decizia în favoarea încheierii acordului de cooperare strategică. Harm Goossens a amintit că, alături de fabrica din Nyírbátor Unilever are în Ungaria în funcţiune o fabrică de îngheţată la Veszprém şi o fabrică de industria alimentară în Röszke, iar sediul perma-nent al companiei este în capitală. Compania are în total 1751 angajaţi. Unilever dezvoltă în mod permanent fabrica din Nyírbátor, firma mamă realizând din 2009 investiţii în valoare totală de peste 6,2 miliarde de HUF. În urma dezvoltărilor, în anii trecuţi s-a dublat capacitatea de producţie, iar volumul de producţie creşte în mediu cu 8–10 procente pe an – a spus Buss Viktor, directorul fabricii. Pe cele 12 linii de

producţie în prezent se fabrică 260 milioane de bucăţi de produse, zilnic se livrează nouăzeci de camioane de produse către clienţi. 85 la sută din portofoliul de produse fabricate aici este exportat, cele mai importante pieţe ţintă sunt Republica Polonă, Marea Britanie, Germania, Republica Cehă, Republica Slovacă şi Franţa.

• • •Anul trecut în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg s-a realizat o dezvoltare în valoare de 645 milioane de euro şi s-au creat aproape 5500 noi locuri de muncă. În cazul realizării proiectelor aflate în curs de evaluare, prin investiţiile de 165 milioane de euro, în județ se vor crea 1900 locuri de muncă noi – a spus Szabó László.

Cooperare strategică

Târguri şi expoziţiiTIB & EEE

București, 14–17 octombrieLocul: Centrul Expoziţional ROMEXPO, Bucureşti,

Blvd. Mărăşti, nr. 65–67. Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti. În acest an TIB se află deja la cea de-a 38-a ediţie, fiind unul din cele mai însemnate târguri din România, fiind structurat pe următoarele saloane: TOOLTECH (maşini-unelte, scule şi accesorii), FLUIDTECH (pompe, compresoare, hidraulică şi pneumatică), ELECTROTECH (electrică, electronică, automati-zări), METALTECH (metalurgie şi sudură), energeti-că, inginerie auto, transport şi depozitare.

Expoziţie internaţională de energie, electronică, electrotehnică şi automatizări

www.tib.ro, www.eee-expo.ro

TEHNOMAMacedonia, Skopje, 13–17 octombrie

Tematica: industria metalurgică, prelucrarea meta-lelor şi maşinile aferente acesteia; electronică, elec-trotehnică; industria chimică, petrochimie; indus-tria de construcţii, tehnica izolaţiei; energetică, energii alternative; automatizări; tehnica sudării; tehnica siguranţei.

www.eragrupa.mk

Page 11: Puntea 2015 05

11

H-6728 Szeged, Budapesti út [email protected] • www.transcommers.hu

Proiectare • Producție • Service Magazin de prezentare echipamente electronice

• Surse de curent electric, invertoare solare, sisteme de stocare a energiei bazate pe celule de litiu

• Comerț cu amănuntul și en gros a echipamentelor electronice de uz casnic și de larg consum.

Contact: [email protected] • www.htvmaros.hu HTV Maros Hőkezelő Kft., H-6900 Makó, Aradi u. 134-136.

În atenția companiilor de inginerie mecanică!

• normalizare, recoacere • detensionare

• călire, înnobilare• călire, carburare

• carbonitrurare• nitrurare

• măsurători grosime strat şi duritate

Gamă completă de tratament termic, disponibilă în funcție de solicitările clientului în cel mai scurt timp posibil!

[email protected]

Din oferta Apagyi Tradeimpex Srl.:• armături pentru obturarea ţevilor, • mecanisme de acţionare electrice

şi pneumatice (HABONIM, BERNARD),• ventile de siguranţă (SEETRU)

Vizitaţi pagina noastră de web: www.ltc.huL-Tech Kft .

H-8151 Szabadbatt yán, Széchenyi u. [email protected]

Fabricarea dispoziti velor de comandă, a pieselor de schimb, dezvoltare și

proiectare piese design unicat!Implantarea plăcilor cu circuite imprimate,

fabricarea în serii mici şi mijlocii.

Ne angajăm la realizarea de diferite hardware şi soft ware industriale.

www.puntea.net

Partenerul Dumeavoastră multinațional, cu o experiență de mai mulți ani ca furnizor în industria auto, industria minieră și de construcții, de construcții de

mașini precum și în agricultură.

Căutați producător pentru piese prelucrate metalice?

Elemente de cuplare Cilindri hidraulice

Componente

pentru direcție Celule

de calibrare

Axe

Discuri de montaj

Leax Hungary Zrt.H-3400 Mezőkövesd, Szihalmi u. 7. • [email protected] • www.leax.com

Page 12: Puntea 2015 05

12

Aflându-se într-un proces de reînnoire, Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. intenţio-nează să acorde un sprijin eficient pentru fir-mele ungare care vizează piaţa externă, transformând în acest sens portofoliul de servicii.

Organizaţia vizează deja nu numai pieţele îndepăr-tate, ci şi pieţele din ţările vecine. Multe întreprin-deri din Ungaria aşteaptă să se deschidă birourile casei de comerţ care înlocuiesc Reţeaua de Afaceri Kárpát Régió, reprezentând ajutor la faţa locului în România, Serbia şi celelalte ţări învecinate. Deşi colegii de acolo vor începe activitatea mai târziu, cu toate acestea am dorit să prezentăm citi-torilor noştri Casa Naţională de Comerţ din Ungaria (Magyar Nemzeti Kereskedőház). Doamna director general Ducsai-Oláh Zsanett a fost intervievată de redactorul şef Kováts Dénes:

– Care sunt obiectivele Casei Naţionale de Comerţ din Ungaria, care sunt cele mai mari pro-vocări pe care le are organizaţia în faţă? – Obiectivul principal al Casei de Comerţ este să ajute acele microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii din Ungaria, care dispun de produse, servicii şi tehnologii competitive la nivel internaţio-nal, să ajungă pe piaţa externă. Activitatea noastră se bazează în principal pe doi piloni. Pe de o parte, efectuăm în mod continuu studii de piaţă în diferitele ţări vizate, astfel dispu-nem de informaţii exacte şi actuale cu privire la cererile de pe pieţele externe. În conformitate cu aceasta explorăm potențialele oportunităţi pentru întreprinderile ungare. Iar paralel, specialiştii noştri cu o reţea extinsă de relaţii, caută în mod continuu firmele ungare care, cu produse şi servicii de înaltă calitate, adecvate pentru export, tehnologie inova-tivă, cunoştinţe în domeniul ingineriei sau cu alte cunoştinţe profesionale sunt capabili să se impună pe pieţele externe. Cu această muncă complexă şi armonizată sprijinim întreprinderile ungare de a intra pe pieţele externe. În prezent avem reprezentanţă în 29 de ţări de pe 4 continente, iar numărul caselor de comerţ vor creşte în continuare în viitorul apropiat. – Care sunt cele mai importante organizaţii colaboratoare? – Relațiile noastre sunt extrem de extinse, de cooperare dezvoltate în cele mai diverse domenii, deopotrivă din guvernare, societatea civilă şi participanții din sectorul corporativ. Printre colaboratorii noştri se regăsesc de exemplu EXIM Bank, HIPA (Agenţia Naţională de Investiţii din Ungaria), Magyar Turizmus Zrt., respectiv Camera Naţională de Economie Agrară şi Agro IT Klaszter. – Cum sprijină Case de Comerţ firmele ungare? – Casa Naţională de Comerţ din Ungaria oferă un pachet complex,

Casă de comerţ pe doi piloni

personalizat de servicii pentru ÎMM-urile autohto-ne, fiind partener de încredere în desfăşurarea întregii tranzacţii de comerţ exterior. În plus față de furnizarea de informații detalia-te de piață, acordăm ajutor în găsirea partenerilor de afaceri şi după caz, în găsirea formei de finanțare corespunzătoare. Serviciile noastre se acoperă activităţile de transport şi activităţi de logistică, dar în caz de nevoie şi serviciile de interpretare şi traducere. În afară de acestea, stăm la dispoziţia clienţilor noştri cu instruire, consultanţă, organizare de expoziţii, târguri, întâlniri cu oamenilor de afaceri în străină-tate, respectiv cu monitorizarea licitaţiilor. Aplicăm sistemul de ghişeu unic, astfel parte-nerii noştri au posibilitatea de comercializare sim-plă a produselor, serviciilor. Datorită acestui sistem vor fi scutiţi de multe dintre eventualele costuri care decurg din activitatea de export, eforturi şi ris-curi, se simplifică întregul proces de vânzare. – În legătură cu care aspecte pot aborda Casa de Comerţ firmele străine? – Pentru partenerii străini asigurăm serviciile noastre de asemenea prin sistemul de ghişeu unic, monitorizăm întreaga tranzacţie comercială, redu-când astfel riscul în afaceri. În baza noastră de date privind firmele există mai multe mii de întreprinderi mici şi mijlocii din cele mai diverse domenii industriale, astfel putem trimite oferte relevante la o gamă largă de solicitări

pe piețele externe. Putem asigura fiabilitatea şi cali-tatea corespunzătoare prin verificarea prealabilă a întreprinderilor. – De ce este important pentru Casa de Comerţ, respectiv pentru Ungaria, menţinerea relaţiei cu ţările vecine, şi în cadrul acestora cu regiunile locuite de maghiari? Ce instrumente, oportunităţi există pentru dezvoltarea acestor relaţii? Zona poartă un potenţial mare de afaceri raportat la creşterea PIB, cu mult peste media Uniunii Europene şi creşterea legată de relațiile economice ale Ungariei deopotrivă, astfel interesul din partea întreprinderilor ungare faţă de ţările vecine, arată tendinţă de creştere în ultimul timp. Ca exemplu, pe baza datelor Biroului Central de Statistică, bilanţul de comerţ exterior ungar-sârb în 2014 a arătat un surplus ungar de 870 mili-oane de euro, ceea ce înseamnă o creştere mai mare de 20% faţă de anul 2013. Este un aspect important şi faptul că, dat fiind proximitatea teritorială a regiunii, putem transpor-ta produsele ungare în ţările regiunii rentabil prin transport terestru, dar este asigurat în toate ţările şi transportul feroviar. Din aceste ţări pornesc nave în mod preponderent spre pieţele de export îndepăr-tate, precum porturile Koper, Rijeka şi Constanţa. În interesul întăririi în continuare a relaţiilor, efectuăm în mod continuu evaluări şi studii de piaţă în ţările vecine, respectiv planificăm deschi-derea a 22 case de comerţ în regiunea Bazinului Carpatic, respectiv în Republica Polonă. Puţini ştiu, dar cele şapte ţări din jurul ţării noastre împreună cu Republica Polonă, din punctul de vedere al exportului ungar, reprezintă un ordin de mărime similar cu Germania, cel mai mare partener al nos-tru, aproape 30–30%. Ceea ce este chiar mai impor-tant pentru noi este faptul că, în această regiune ponderea sectorului de ÎMM-uri este mult mai ridi-cat, aproape dublu în domeniul exportului. Firmele maghiare de peste graniţă au fost întotdeauna par-teneri primordiali în privinţa distribuirii produselor din Ungaria, intermedierii serviciilor ungare. – Care vor fi atribuţiile principale ale birouri-lor din ţările vecine? – Scopul extinderii noastre alături de creşterea exportului ungar, sprijinirea întreprinderile maghiare din străinătate, respectiv incluzând fon-dul lor de produse, să le promovăm împreună pe pieţele mai îndepărtate. Una dintre principalele atribuţii ale birourilor care urmează să fie deschise aici, alături de identifi-carea oportunităţilor de piaţă este descoperirea produselor de înaltă calitate garantând standarde ridicate pe termen lung, cu care ne putem prezenta

împreună – îndeplinind rolul de integrator – în mod eficient, pe pie-ţele unde se solicită cantități mari de produse. Scopul nostru este să sprijinim cu mijloace proprii, integrarea eco-nomică a ţărilor din regiune, să con-tribuim la crearea de noi locuri de muncă în ţară şi peste graniţă.

Page 13: Puntea 2015 05

13

Hotelul Grand Glorius Makó este un ho-tel cu design unic în Ungaria, care evo-că atmosfera lumii din înalta societate a anilor ‘20. Hotelul cu patru stele inspirat din Art Deco, situat în intravilanul oraşu-lui Makó, în vecinătatea directă a băilor termale Hagymatikum, îşi aşteaptă oas-peţii oferindu-le servicii gastronomice unice şi facilităţi de wellness.

H-6900 Makó, Csanád vezér tér 2. | Tel.: +36/62/511-060 | [email protected] | www.glorius.hu

STIL ÎN INIMA

UNGARIEI

Page 14: Puntea 2015 05

14

Această expoziţie la Arad a devenit o tradiţie, cea din acest ani fiind deja a 26-a ediţie. De data aceas-ta un număr de 260 de expozanţi din nouă ţări şi-au prezentat produsele, pe o suprafaţă totală de 34.500 metri pătraţi. S-au remarcat în special pro-ducătorii de maşini şi utilaje agricole, în consecinţă din cauza necesaruli sporit de spaţiu, parcarea exterioară (pentru vizitatori) a fost utilizată în totali-tate de expozanţi. (Pentru vizitatori a fost creată o parcare suplimentară în spatele expoziţiei). Evenimentele însoţitoare au oferit de aseme-nea o mulţime de lucruri interesante. Sâmbăta de exemplu – ca de obicei – întâlnirea gospodarilor maghiari din România şi Ungaria şi forumul de spe-cialitate au fost organizate de Asociaţia Judeţeană a Gospodarilor Maghiari din Arad. Editura Feliciter a fost prezentă şi de această dată la Agroalim cu stand propriu, unde nu numai revistele noastre economice (PUNTEA şi HÍD) au stârnit atenţia, ci şi broşurele care au prezentat pro-dusele, serviciile celor 12 firme maghiare reprezen-tate de noi. Participanţii vorbitori de limba maghiară au primit de asemenea cu mare interes şi revista de specialitate editată la Nyíregyháza, intitulată Magyar Mezsgye.

• • •

Abonett Kft.

Abonett este „mereu la îndemână”, fie vorba de un mic dejun sănătos, de o gustare rapidă sau de o cină dietetică. Produse fabricate din materii prime curate, ingrediente de calitate superioară, fără adi-tivi artificali! Pâinea extrudată Abonett (disponibilă în variantă naturală şi cu porumb şi Abonett bio).Produse SlimUp: Sandwich, Snack, Biluţe de mei.

www.abonett.hu

În perioada 10 – 13 septembrie anul curent a fost organizat la Centrul Expoziţional Expo Arad cel mai mare târg internaţional de agricultură, industrie alimentară și tehnică de amba-lare din regiunea vestică a României, Agroalim.

Târg de agricultură la Arad

Bognár Boris Kft.

Bognár Boris Kft. oferă spre vânzare următoarele produse: 300 buc de viţei charolais (200 kg/buc), 13.000 buc de porci (110 kg/buc), 11.000 chintale de struguri de vin (alb, roşu), 10 buc de cai/an pen-tru sărituri peste obstacole (4-8 ani).

[email protected]• • •

Kovas Kft.

Familia de maşini de tăiat paste făinoase „Csillag”. Le producem de 32 ani, numele firmei s-a schimbat, dar calitatea nu! Ezüst csillag (întinde în patru trep-te, şi taie fidea). Echipament de tăiat frunzuliţe (adecvat pentru fabricarea pastelor făinoase frun-zuliţe şi zimţate). Echipament de tăiat Kis csillag (taie numai fidea). Echipament de tăiat pătrăţele (adecvat pentru fabricarea pătrăţelelor mici şi tăiţe-ilor laţi). Întinzător aluat Kis csillag.

www.kovasgep.hu• • •

Asociaţia Crescătorilor de Porcide Rasă Pură din Ungaria

Cea mai profitabilă investiţie este materialul de reproducere de bună calitate. Faceţi profitabilă pro-ducţia, cu animale de reproducţie ungare de înaltă calitate! Atât în gospodării cât şi la scară industria-lă. Prolificitate excelentă, creştere mare în greutate, indicatori remarcabili de îngrăşare la sacrificare, toleranţă bună la tehnologie, stare de sănătate excelentă.

www.mfse.eu• • •

Nádasdi Baromfifeldolgozó Kft.

Aşteptăm atât clienţi persoane fizice cât şi distribu-itori pentru desfacere păsări tăiate! De vânzare firmă familială de procesare a cărnii de pasăre, prosperă şi profitabilă, situată la 30 km de Buda-pesta, cu tehnologie completă, personal, furnizori şi clientelă. Capacitate: 2.000 pui/oră.

www.nadasdibaromfi.hu• • •

Nagyhegyesi Takarmány Kft.

Materiile prime pentru furaje (soia, peleţi de lucernă, tărâţe, etc.), suplimente furajere (suplimente minera-le), premixuri (între 0,5–3,5%), concentrate (între 10–40%), hrană şi amestecuri de furaje, hrană pentru animale de companie, hrană pentru peşti (crap, păs-trăv, somn, diferite specii de sturion, şalău, etc.).

www.nagyhegyesitakarmany.hu

Paste făinoase Patkó

Melcişori, cum le-a răsucit bunica noastră! Gamă largă de sortimente de paste făinoase, pentru gar-nituri, în supe, cu 8 ouă! Scoici, spirale, macaroane scurte, tăiţei laţi, fidea, pătrăţele mari, etc.Categorie premiu la preţ accesibil!

Solicitaţi ofertă: [email protected]• • •

Systo Kft.

Sistemul nostru de management al fermelor de bovine este accesibil şi online! www.riska.hu. PROGRAMUL RISKA! Pentru birou, laptop, tablete, telefoane inteligente! Pentru crescătorii de bovine evidenţă computerizată: cu date de reproducere, de producţie, sanitar-veterinare şi de înseminare. Permanent de 25 ani mai multe sute de utiliza-tori. Versiunea de web poate fi utilizată în mai multe limbi.

• • •

Tevill Kft.

Construcţii de maşini profesionale, tehnica ambală-rii, de la proiectare până la predarea la cheie! Fabricarea şi recondiţionarea utilajelor de ambalare din industria alimentară. Fabricarea, digitalizarea componentelor unice cu CNC. Confecţionarea roţi-lor dinţate.

www.tevill.hu

Page 15: Puntea 2015 05

15

Mentész Zrt. • H-5400 Mezőtúr, Szandazug 110.Tel.: +36/56/350-923 • Fax: +36/56/550-716 • [email protected] • www.mentesz.hu

DELICIOS ÎN MOD SĂNĂTOS!DELICIOS ÎN MOD SĂNĂTOS!DELICIOS ÎN MOD SĂNĂTOS!Produse alimentare expandate propriiÎn 9 arome, din orez expandat, grâu spelt şi durum.Ambalat în saci sau vrac.Ambalat în saci sau vrac.Ambalat în saci sau vrac.Ambalat în saci sau vrac.Aşteptăm interesul distribuitorilor, retailerilor, întreprinderilor din industria alimentară!

Căutaţi-l pe colegul nostru din România: Kiss Sándor • Tel.: 07-4451-1598

Növény-ház 2008 Kft. • Csollák Gá[email protected] • www.noveny-haz.hu

Construcţii pentru cultivarea plantelor şi ciupercilor, chiar cu întreaga tehnologie, cu consultanţă.

Ne angajăm să executăm pentru toate companiile agricole şi alimentare• Proiectare tehnologică, plani�care ecologică, consultanţă, montaj • Consultanţă HACCP, asigurarea calităţii, implementarea sistemului • Lucrări metalurgice şi lăcătuşerie.

Solicitaţi oferta noastră, aşteptăm să ne contactaţi: [email protected]

WINDMILL KFT.www.eumill.hu

Evenimentul internațional de agricultură, industrie alimentară şi ambalaje, Agromalim, desfăşurat în perioada 10–13 septembrie 2015 la EXPO Arad, a înregistrat un număr record de peste 14.000 de vizitatori din toate regiunile țării, precum şi din străinătate. Succesul ediției cu numărul 26 a fost consolidat şi de extinderea spațiului de prezentare de maşini şi utilaje agricole cu 40%, în urma solicitărilor în creştere a fi rmelor expozante.

„Agromalim este un eveniment în permanentă ascensiune. An de an căutăm soluții pentru extindere şi pentru a putea oferi cele mai bune condiții de expunere şi prezentare. Anul acesta companiile s-au declarat extrem de mulțumite de numărul şi calitatea vizitatorilor şi apreciază că, în perioada următoare, discuțiile din cadrul evenimentului se vor concretiza, contribuind la dezvoltarea afacerilor. Mulțumim tuturor celor care au pus umărul la succesul ediției din acest”, a declarat Gheorghe Seculici, preşedintele Camerei de Comerț, Industrie şi Agricultură a județului Arad. Anul acesta 9 țări şi 260 de participanți şi-au prezentat oferta de produse şi servicii acoperind întreaga suprafaţă interioară (4.500 mp) şi exterioară (30.000 mp) a Complexului Expozițional EXPO Arad.

• • •Următorul eveniment organizat de CCIA Arad este Ecomediu, 14–16 octombrie 2015, expoziție de echipamente, tehnologii şi servicii pentru protecția mediului, precum şi Mozaic de Servicii, 15–17 octombrie 2015, expoziție de servicii.

Peste 14.000 de vizitatori la AGROMALIM

2015 În acest an, Ecomediu se va organiza în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad, în jurul candidaturii Municipalității pentru Capitala Verde a Europei 2018. Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură a județului Arad va susține participarea Municipiului Arad la această competiție, sprijinind astfel preocupările constante pentru promovarea unor proiecte menite să ducă la creşterea calității vieții locuitorilor din oraş, protecția mediului înconjurător, efi cientizarea energetică şi dezvoltarea durabilă a oraşului.

Page 16: Puntea 2015 05

16

Oferim o gamă largă de transportoare stabile pentru agricultură şi industria alimentară:

familia elevatoarelor cu cupe, între 5 și 200 to/h, la înălţimea solicitată de clienttransportoare-melc transportoare cu lanţ (redlere, cu palete)robinete (manuale, cu acţionare electrică, respectiv pneumatică, conform cerinţelor specificate)3-10 tipuri de schimbătoare rotative (variantă manuală, respectiv electrică)

•••••

DIRECT DE LA PRODUCĂTOR

VASHALOM Bt. • H-5630 Békés, Táncsics M. u. 5. • Tel./Fax: +36/66/415-771Mobil: +36/20/9590-108 • [email protected] • www.vashalom.hu

Charlie Hűtő Kft.H-Létavértes, Kassai u. 1/c. • Tel.: +36/52/376-294

H-Debrecen, Böszörményi út 058/7. • Tel.: +36/52/[email protected] • www.charliehuto.hu

• vitrine frigorifice, vitrine şi rafturi frigorifice, coolere regal pentru lapte, frigidere, lăzi şi dulapuri frigorifice • vitrine frigorifice pentru prăjituri, salate şi îngheţată aparate de menţinere la cald, coolere pentru sandwich • fabricarea depozitelor frigorifice, camerelor de refrigerare, camerelor de refrigerare pentru carne de vânat, închirierea camerelor de refrigerare

H-Létavértes, Kassai u. 1/c. • Tel.: +36/52/376-294

Solicitaţi serviciile noastre:• Distribuire instalaţii de refrigerare comerciale şi industriale noi şi recondiţionate• Desfacere echipamente pentru magazine, sisteme de rafturi, cărucioare de cumpărături şi tejghele pentru casă de marcat

Solicitaţi ofertă: [email protected] Fémtech Alkatrészgyártó Kft.H-5300 Karcag, Szent István sugárút 17.

Producţie de piese pentru maşini şi utilaje agricole!

Producem diverse adaptoare cuplate la tractoare (de ex. pentru mişcare baloturi) şi alte piese din metal, structuri sudate, pe bază de desen sau mostre.De înaltă calitate ungară, în funcţie de solicitările Dvs.!

la tractoare (de ex. pentru mişcare baloturi) şi alte piese din metal, structuri sudate,

ATEV Zrt., acţionarul majoritar al PROTAN S.A. îşi aşteaptă vechii şi viitorii parteneri la vechea locaţie, dar cu mai mult profesionalism, cu servicii comforme UE!

Contact: Marian Dimitriu – Director General

Atev Zrt. • H-1097 Budapest, Illatos út 23.Tel.: +36/1-348-5100 • Fax: +36/1-348-5101 www.atev.hu SC Protan S.A. • Str. Biharia nr. 67-77, sect. 1, București Tel.: 021/330-3000 • 021/330-7260 • Fax: 021/3305885 www.protansa.ro • [email protected]

Activităţile noastre: colectarea deșeurilor de la• abatoare, uzine de prelucrare a cărnii și puilor,• ferme de creștere a animalelor, • uzine de prelucrare a produselor de origine animală, • lanţuri de magazine care desfac produse alimentare, industria de catering, instituţii de alimentaţie publică etc. cât și neutralizarea și prelucrarea ecologică a acestora.

Produsele noastre: • Făinuri proteice mixte și făină de sânge de origine animală • Furaje și grăsimi de origine animală cu scop tehnic

Bognár Boris KFT. oferă spre vânzare:

Pentru informaţii suplimentare scrieţi-ne cu încredere!            Bognár Boris Kft.

H-6400 Kiskunhalas, Alsószállás [email protected]

• 300 buc de viţei charolais (200 kg/buc)• 13.000 buc de porci (110 kg/buc)• 11.000 q struguri de vin (alb, roşu)• Anual 10 cai pentru sărituri peste obstacole (4-8 ani).   

• 11.000 q struguri de vin (alb, roşu)

Huniper – din anul 1977!

Cerere de ofertă: [email protected] • www.huniper.hu

Fabrică şi comercializează:• pulverizatoare remorcate şi autopropulsate,

• maşini de injectare pentru silvicultură, • maşini de împrăştiat îngrăşământe arti� ciale în suspensie.

IGIENA UGERULUI

CĂUTAŢI PRODUSELE NOASTRE LA REPREZENTANŢA DIN ROMÂNIA: ARGOS FEED S.R.L. CSABA BERECZKI • +40 73 75 30 370 • [email protected]

Înainte de muls - După muls

IGIENA GRAJDULUI Un spectru larg de produse dezinfectante şi detergenţi pentru toate suprafeţele.

ÎNGRIJIREADupă muls

Detergenţi şi produse dezinfectante pentru curăţarea aparatelor de muls, sistemelor de conducte şi a suprafeţelor.

IGIENA LĂPTĂRIEI

COPITELOR ŞI A UGERULUI

H-8182 Peremarton-gyártelep, Hrsz 06/194Tel.: +36/88/454-644 • [email protected] www.alkimia.hu

În timp ce tendinţa internaţională înregistrează o scădere de 5–7 procente, în Ungaria, în primul trimestru al anului curent, cumpărările de maşini şi utilaje agricole au fost în valoare de 20,4 miliarde HUF. Aceste cifre sunt valabile pen-tru perioada anterioară anunţării în luna mai a sponsorizării achiziționării maşi-nilor şi utilajelor agricole, astfel până la sfârşitul anului putem înregistra un nou record de vânzări. Febra de cumpărare indică faptul că, în agricultura din Ungaria este capital, intenţie de investiţii şi viitor.

Cumpărări record de maşini şi utilaje

Page 17: Puntea 2015 05

17Oferta producătorilor

ungari de produse lactate, în acelaşi loc!

La noi găsiţi toate produsele lactate:• lapte • smântână dulce • smântână • brânză • iaurt • che�r • caşcaval, brânză topită, etc.

ContactaţiBerettyótej Kft.:

[email protected]

Contactare în limba maghiară!

ÁRPÁD-AGRÁR ZRT.SZENTES

ardei, roşii, legume verzoase, varză chinezească, castraveţi,

salată, ţelină, pepene.

Nagy Zoltán în limba maghiarã, englezã

+36/30/678-5442Bordás György în limba maghiarã, românã

+36/30/755-5305

www.arpad.hu

Árpád-Agrár Zrt. din Szentes, începând din 1 septembrie 2015 va încheia contracte privind cultivarea răsadurilor pentru anul 2015-2016,

la fermele horticole din Szegvár şi Szentes, pentru următorul sortiment de plante:

Horticultori, atenţie!

Vă puteţi interesa la:

Produsele noastre din CĂTINĂ ALBĂ cu marca „Újjászületés®”:uleiuri, concentrate, ceaiuri, comprimate, jeleuri, picături etc.Suplimente alimentare şi produse alimentare cu marca FLAVONAX®, BIOKORREKTOR®, FITOKORREKTOR®, MINUSSZ®.

Muncă de cercetare-dezvoltare în sistem lohn şi în unele cazuri producţie în sistem lohn, legată de această activitate. (De ex. folosirea operaţiilor moderne ca tehnica pe bază de microunde, de vid, încapsularea moleculară etc.)

Informaţii detaliate: www.dr�tokup.huWebshopul nostru: www.homoktovis.huContact: dr�[email protected] Prof. Dr. József Dörnyei, director, asociat

Concernul de carne dominant în Europa Centra-lă cu cinci fabrici de producție (Ungaria 2 fabrici, 2 fabrici în Slovacia, 1 fabrică în Republica Cehă), produse din carne procesate la capacitate de 10.000 tone / lună, ca-ută parteneri strategici pe termen lung pentru comercializarea produ-selor sale în România.

Contact: Hirling Ferenc Director Export • Tel.: +36/20/204-1019

[email protected] • www.kaiser.hu

Producătorii de nuci vor încheia anul cu succes, conform informaţii-lor primite de la camera agrară ungară. Exportăm anual 1500–2000 tone de fructe cu sâmburi, în coajă şi curăţate. Vremea din acest an a favorizat recolta. Producătorii pot recolta 9,5 tone de nuci de calitate excelentă de pe şase mii de hectare.

Avem nuci de calitate excelentă

7 gospodării din 10 au cumpărat cel puţin o dată vin în ultimele 12 luni din mai 2014, în Ungaria, ceeace înseamnă o clientelă stabilă, cu toate astea a scăzut cantitatea cumpărată – reiese dintr-un studiu de cercetare economică efectua-tă de Gfk (Institutului de Cercetări Economice). O gospodărie medie într-un an a cumpărat în total 24 litri de vin repartizate în 14 ocazii, în special vin rosu şi sec. Clienţii cei mai fideli sunt gospodăriile mici de 1–2 persoane din mediul urban, cu vârsta peste şaizeci de ani, cu venituri mari. Achiziţionează vinul în primul rând din lanţurile mari de magazine, în cele 12 luni evaluate mai mult de un sfert din clienţi au cumpărat cel puţin o dată vin vrac.

Cumpărăm mai puţin vin

Page 18: Puntea 2015 05

18De la grile de gazon, garduri, până la canale de cabluri –

CORTINAPLAST!

[email protected]

Căutăm retaileri pentru produsele noastre de materiale de construcții și grădinărit, fabricate din plastic reciclat și parteneri

pentru executare lucrări de construcții și grădinărie.

Aşteptăm clienţii noştrii cu o gamă largă de soiuri de arbuşti ornamentali, veşnic verzi, arbori decorativi containerizați, şi cu

materialele săditoare ale acestora!

Gavallér KertUngaria, H-6031 Szentkirály, 358/42 hrsz.Tel.: +36/30/985-5458 (în limba engleză)

+36/30/974-3697 (în limba maghiară) [email protected] • www.gavallerkert.hu

Ofertă din produsele noastreConifere: Abies, Cedrus, Chamaecyparis, Juniperus, Larix, Picea, Pinus, Taxus, ThujaArbuşti: Buxus, Cotoneaster, Deutzia, Euonymus, Forsythia, HibiscusFoioase containerizate: Quercus, Fagus, Carpinus, Albizia, LiriodendronPuieţi de talie mare: Acer, Sorbus, Tilia, Fraxinus, Betulus, Quercus, Corylus

ZALAERDŐ Zrt.– NagykanizsaPepiniera de arbori ornamentali din Surd

8856 Surd, Kossuth u. 48. • Tel.: 36/30/[email protected] • www.zalaerdo.hu

Grădina de arbori ornamentali stă la dispoziţia cli-entelei sale iubitoare de plante unice şi frumoase, de mai mult de 80 de ani. În pepiniera noastră pro-ducem peste 200 de specii de arbuşti ornamentali şi conifere, pe o suprafaţă de aproape 20 de hectare. Stăm la dispoziţia clienţilor noştri pe tot parcursul anului cu plante containerizate şi cu bal de pământ.

Deşi într-o vreme s-a părut că, preţul grâului va creşte, cele mai noi ştiri contra-zic acest lucru. În Ucraina a fost o producţie mai mare de 24 milioane de tone în acest an, cu 8 procente mai mult în comparaţie cu anul trecut. Astfel, la export poate ajunge o cantitate de chiar 12 milioane de tone, ceea ce înseamnă o creştere de 11 procente. Conform ministerului agricol al Americii, perspective-le sunt bune la nivel mondial: este posibil să se acumuleze cel mai mare stoc existent vreodată, până la sfârşitul sezonului cantitatea de grâu în silozurile lumii poate ajunge la 221 milioane tone. În Ungaria producţia totală a fost aproape 5 milioane de tone, iar calitatea a fost deosebit de bună.

Producţie mare de grâu

Page 19: Puntea 2015 05

19Pepiniera Balogh Zoltán

• pomi fructiferi • arbori ornamentali• material de înmulţire din pepinieră, fără viruşiPepiniera noastră, cu o experienţă profesională de 30 de ani, se a�ă în apropierea graniţei ungare, în judeţul Békés. Aşteptăm interesul �rmelor de amenajare a spaţiilor verzi, al pepinierelor, centrelor horticole şi al arhitecţilor peisagişti!

[email protected] www.baloghfaiskola.hu • +36/30/219-4129

Puteţi comanda din pepiniera noastră noi soiuri de măr rezistente!

Familia Claessens extinde

Peter Claessens, omul de afaceri belgian, a venit în Ungaria în anul 1995, la vârsta de 21 ani. De atunci în mod continuu construieşte şi modernizează gru-pul său de firme. La ferma de bovine al grupului Claessens Group din Felsőbogátpuszta, a fost inau-gurat grajdul de bovine edifi cat ca parte a investiţi-ei de 2 miliarde HUF. Ferma Csicsó din cadrul gru-pului de fi rme al familiei Claessens, care se ocupă cu îngrăşarea porcinelor, a început construirea unei noi ferme de îngrăşare a porcinelor în valoare de 3 miliarde HUF, în apropierea localităţii Iharosberény.

Recolta de fl oarea soarelui va fi mai mică

Producătorii mari de floarea soarelui din Europa se aşteaptă la o scădere de 5–12%, recolta va scădea mai ales în Franţa atinsă de secetă. Însă ucrainenii se pregătesc la un rezultat cu 5% mai mare în comparaţie cu

anul trecut (10,5 milioane de tone).

Producţie rusă în creştere

În Rusia, conform ministerului agricol, producţia de carne de pasăre, în primele şapte luni ale anului a fost cu 9 procente mai mare în comparaţie cu anul trecut. Preţul mediu al produselor din carne de pasă-re, în iulie a depăşit cu 5 procente cel din anul trecut.

Probleme cu berea cehă

Asociaţia cultivatorilor de hamei din Republica Cehă, în septembrie au raportat cea mai slabă

recoltă din ultimele 45 de ani. În baza date-lor prealabile, economia cehă se poate

aştepta la o cantitate de hamei mai mică cu 35% în comparaţie cu

anul trecut (4.100 tone). Pe deasupra, şi concentra-ţia acizilor responsabili

pentru gustul amar al berii

e s t e m a i scăzută în

plante. Curiozitatea este că, în Republica Cehă exis-tă cele mai multe fabrici de bere, o fabrică mai mică sau mai mare la 31 mii de locuitori.

Piaţa laptelui

Piaţa laptelui se va redresa cel mai repede în mijlocul anului 2016 – prognozează Rabobank. Până atunci vor scădea şi ofertele UE şi SUA, totodată va fi încă valabil consumul revigorat în ieftinătatea anterioară. Consiliul de export produse lactate din Statele Unite împărtăsesc de asemenea opinia olandeză. Miniştrii agricoli ai UE s-au consultat la Bruxelles în 7 septem-brie cu privire la faptul că totuşi să sprijine într-o anumită formă crescătorii de bovine afl aţi în difi cul-tate din cauza liberalizaţiei.

Grâul iese de pe continent

Datorită cursului slab al monedei euro, grâul euro-pean este competitiv pe pieţele externe. Producţia din acest an atât cantitativ cât şi calitativ pare să fi e bună, astfel Comisia Europeană a acordat autoriza-ţie pentru exportul unei cantităţi de 2,3 milioane tone din recoltă şi pentru importul a 260 mii de tone, în perioada 1 iulie – 11 august 2015. În com-paraţie cu perioada identică a sezonului precedent, exportul recoltei a crescut cu 20 procente, pe când importul a scăzut cu 25 procente.

China rămâne fl ămândă?

Efectivul de porci din Republica Populară Chineză a scăzut cu 10 procente, la aproximativ 384 milioane de capete, conform datelor din luna iunie anul curent. Efectivul de scroafe mamă a scăzut cu aproape 15 procente, la 39 milioane. Efectivul este în permanentă scădere deja de doi ani.

Ştiri agricole

Târguri şi expoziţiiFARMER

Chisinau, 21–24 octombrie Locul: Centrul International de Expozitii "MOLD-EXPO" S.A, Chisinau, str. Ghioceilor 1.Expoziţie-târg internaţională specializată de pro-duse, utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri.

http://ro.moldexpo.md/

MOLDAGROTECH Chisinau, 21–24 octombrie

Locul: Centrul International de Expozitii "MOLD–EXPO" S.A, Chisinau, str. Ghioceilor 1.Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial.

http://ro.moldexpo.md/

ALL PACKBucurești, 28 octombrie – 01 noiembrie

Locul: Centrul Expoziţional ROMEXPO, Blvd. Mărăşti, nr. 65–67.Tematica expoziţiei: maşini, tehnologii, echipamen-te pentru ambalare, materiale pentru ambalaje, materiale de bază, produse finite ale tehnicii de ambalat.

www.allpack.ro

INDAGRA & INDAGRA FOODBucurești, 28 octombrie – 01 noiembrie

Locul: Centrul Expoziţional ROMEXPO, Blvd. Mărăşti, nr. 65–67. Tematica expoziţiei: maşini agricole, echipamente de irigare, tehnologia serelor, echipamente de măsură, tehnologia furajării, îngrăşăminte chimi-ce, creşterea animalelor de fermă. Maşini, echipamente pentru industria alimentară, echipamente de laborator, aparate de măsură, produse ale industriei alimentare, produse din legume şi fructe, produse de morărit, conserve, produse alimentare finite şi semipreparate, arome, condimente, conservanţi, aditivi, coloranţi pentru industria alimentară, detergenţi, dezinfec-tanţi pentru industria alimentară, tehnologii de răcire, transport şi depozitare în industria alimen-tară.

www.indagra.ro • www.indagra-food.ro

EXPO DRINK & WINEBucurești, 28 octombrie – 01 noiembrie

Locul: Centrul Expoziţional ROMEXPO, Blvd. Mărăşti, nr. 65-67. Expoziţie de vinuri şi bâuturi alcoolice.

www.targdevinuri.ro

Page 20: Puntea 2015 05

20

AGRALIM 2015AGRALIM şi-a cucerit vizitatorii care îl descriu ca

„evenimentul nostru, al fermierilor”

AGRALIM a primit votul definitiv al aprecierii din partea publicului său – tot mai mulţi fermieri se identifi că cu acest târg pe care îl descriu şi îl apreci-ază ca fi ind o manifestare constantă în viaţa lor la care se referă ca „eveniment al fermierilor”. AGRALIM, târgul de tradiţie din Regiunea de Nord-Est dedicat fermierilor, producătorilor, antre-prenorilor, cercetărilor şi specialiştilor din domeniul agricol, s-a desfăşurat în perioada 3–6 septembrie, în Ferma Ezareni – Staţiunea didactică a USAMV Iaşi. Expoziţia în câmp, pe o suprafaţă de 10 hecta-re, spectacolele de tehnică agrară realizate în cele 6 zone de demonstraţii live ale utilajelor agricole, prezentările de loturi pentru principalele culturi agricole, care au dat ocazia fermierilor să cunoască noile evoluţii în genetică, sesiunile de drive test în poligon cu tractoare de până la 100 CP, Forumul Agricol al regiunii de Nord-Est, întâlnirile cu repre-zentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu marii fermieri au fost doar câteva dintre aspectele importante ale ediţiei din acest an.

Cea de-a şaptea ediţie a evenimentului organi-zat de ABplus Events şi Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) Iaşi a găzduit producători, furnizori şi dealeri autorizaţi din 8 ţări: Italia, Germania, Olanda, Ungaria, Spania, Danemarca, SUA şi România, trendul fi ind crescător, cu 30% mai multe companii participante faţă de ediţia precedentă, în

total 150 de expozanţi care au prezentat tehnica agricolă performantă, produse şi soluţii complete pentru ferme. Indicatorii AGRALIM ediţia 2015 recomandă AGRALIM în calitate de eveniment - lider al soluţii-lor de comunicare cu fermierii şi cel mai aşteptat eveniment expoziţional al regiunii de Nord – Est şi Republica Moldova: 95% dintre vizitatori sunt fer-mieri, ceea ce confi rmă încă o dată caracterul strict profesional al târgului AGRALIM. În ceea ce priveşte profi lul vizitatorilor, s-a con-statat o creştere uşoară, de 6%, privind segmentul de vizitatori fermieri cu 100–500 de hectare în exploatare. Creşterea interesului în cadrul acestui segment de vizitatori este rezultatul accesului fer-mierilor la informaţii şi noutăţi din piaţa şi a unei informări mai bune a acestora datorită participării constante la evenimentele de specialitate dedicate lor, evenimente organizate de ABplus Events în regiune începând din 2011. Conceptul modern de expoziţie în câmp şi spectacolul tehnic şi de soluţii oferit, care a presu-pus implicare a peste 500 de forţe în organizare, creşterea atractivităţii evenimentului prin progra-mul amplu de demonstraţii live, prezentările de loturi demonstrative ce refl ectă soluţii de genetică, nutriţie şi protecţia plantelor, noutăţile din dome-niul tehnicii şi managementului pentru o producţie agricolă performantă au atras în acest an, în premi-eră printre vizitatori, fermieri din judeţele Galaţi şi Vrancea. Acesta este şi un rezultat al deciziei din acest an al organizatorilor de a extinde campania de informare şi câmpul de vizibilitate şi promovare a târgului AGRALIM şi către judeţele Galaţi şi Vrancea. Se remarcă prezenţa în mod tradiţional la AGRALIM a marilor fermieri, 90% dintre fermierii cu peste 3000 de hectare din regiune au vizitat AGRALIM ediţia 2015, în perioada 3–6 septembrie. De asemenea, în urma analizei profi lului vizita-torilor AGRALIM se constată fi delizarea fermierilor cu peste 500 de hectare care revin an de an la târ-

gul AGRALIM şi se remarcă totodată în rândul vizi-tatorilor o creştere a numărului de fermieri din judeţele Bacău, Botoşani, Neamţ şi Vaslui care au trecut în acest an porţile târgului AGRALIM. Per total, în ceea ce priveşte numărul de vizitatori, se menţine o constanţă a ritmului de vizitare în cele patru zile de eveniment, cu un număr total de 4.000–4.500 de vizitatori unici.Prin rezultatele obţinute în acest an, în urma orga-nizării a patru evenimente majore dedicate fermie-rilor cu exploataţii în sectorul vegetal şi sectorul zootehnic, se remarcă mai pronunţat caracterul strict profesional al manifestărilor şi specializarea acestora pe tematici clare, în urma unui efort con-stant de organizare: Târgul AGRALIM – spectacol de tehnică agrară şi soluţii pentru fermieri; ZEFA - târg dedicat producţiei animale; Întâlnirea anuală a fer-mierilor de la Secuieni – eveniment profesional dedicat culturii mari. Ca şi noutate, având în vedere în permanenţă dezvoltarea şi creşterea gradului de specializare a manifestărilor profesionale din sectorul agribusine-ss, ABplus Events anunţă în calendarul de eveni-mente pentru 2016 un nou eveniment dedicat sec-torului horticol. Evenimentele profesionale dedicate fermierilor organizate de divizia Agribusiness a ABplus Events benefi ciază de întreaga expertiză dobândită în cei 18 ani de activitate ai companiei ca lider pe piaţa orga-nizării de trade show-uri și evenimente business to business și creator al unor branduri cu notorietate pe plan naţional și internaţional.

Page 21: Puntea 2015 05

21

Andrei Lorincz Tel: +40 743 347 [email protected]

Cristian Gabriel Calu Tel: +40 744 303 [email protected]

Knowledge grows

Responsabilitate

Daniel ForrayTel: +40 76 658 [email protected]

Liviu GruiaTel: +40 726 516 [email protected]

Yara oferă soluţii pentru o agricultură sustenabilă, un mediu sigur şi operaţiuni industriale eficiente. Fondat în Norvegia în 1905, Yara este prezentă în întreaga lume cu vânzări în 150 de ţări.

www.yara.ro

Sprijinirea clienţilor noştri în dezvoltarea profitabilă şi responsabilă a afacerii lor şi în acelaşi timp protejarea resurselor şi a mediului.

Page 22: Puntea 2015 05

22

Lucrări de acoperire de extrudare, PE acoperite

• Pentru ambalarea condimentelor • •

• •

Găsiţi produsele pe pagina noastră de web!

www.ugrinpack.eu

Pentru ambalarea cărnii plicuri sudate din materiale unistrat și multi-strat (de exemplu Doy-Pack) Ambalaje compostabile (PLA, TPS, PVA) Imprimare flexografică pe o sigură faţă sau faţă-verso, până la 8 culori, de cea mai bună calitate

Burduf de folie shrink (ambalaj pentru caşcaval)• Folii imprimate, conform solicitării

Sacoşe pentru reclame imprimate sau neimprimate• Tehnologie de ambalare în lanţ

Instalaţii de pasteurizare cu plăci, instalaţii de pasteurizare cu vană, vane pentru preparare de caşcaval, semiautomate şi mașini

automate pentru umplere pahare şi sticle cu alimente lichide.

Zootechnika Gépgyártó Kft.H-2100 Gödöllő, Horgásztó 12.Tel.: +36/20/[email protected]

Uzine mici complete, sisteme C.I.P. cu montaj la fața locului.

ABFÜLLTECHNIK - ZOOTECHNIKA

EVERPLAST Zrt.

H-2141 Csömör, Határ út 15. • [email protected] Tel./Fax: +36/28/446-591H-8330 Sümeg, Eitner u. 03/23 hrsz. • [email protected] Tel./Fax: +36/87/350-400

Tel./Fax: +36/87/350-400Tel./Fax: +36/87/350-400Tel./Fax: +36/87/350-400

www.everplastzrt.hu

Firma noastră reciclează lunar 1.000 tone de folie de ambalaj.

www.everplastzrt.huwww.everplastzrt.huwww.everplastzrt.huwww.everplastzrt.hu

Dorim să achiziţionăm: • Folie LDPE şi LLDPE natur, balotată• Folie LDPE şi LLDPE color, balotată

• Agro folie, balotată

Firma noastră reciclează lunar 1.000 tone de folie de ambalaj. Firma noastră reciclează lunar 1.000 tone de folie de ambalaj. Firma noastră reciclează lunar 1.000 tone de folie de ambalaj. Firma noastră reciclează lunar 1.000 tone de folie de ambalaj.

• Agro folie, balotată• Agro folie, balotată• Agro folie, balotatăVindem:

LDPE color şi natur regranulat

Când vine vorba de ambalare, atunci Ratiolab Kft!

Solicitaţi ofertă individuală: [email protected]ţii suplimentare: www.ratiolab.hu

Ambalare şi asamblare – în conformitate cu cerinţele de igienă – pentru serii de produse mici sau mari.

A l t e s e r v i c i i :

pentru serii de produse mici sau mari.pentru serii de produse mici sau mari.

• Prelucrare tablă• Turnare mase plastice

prin injecţie

• Turnare mase plastice prin injecţie

• Prelucrare mase plastice prin ambutisare

• Sfaturi de ambalare• Sterilizare

• Fabricare de scule

• flacoane din PE, PP, PET şi PVC: de la 5ml la 3L• flacoane, capace, garnituri, borcane pentru industria alimentară, industria chimică, cosmetice şi articole de uz casnic• materiale plastice de uz tehnic, accesorii pentru înbrăcăminte• proiectare, execuţie şi producţie scule specifice

Stăm la dispoziţia clienţilor noştri, cu o producţie de bună calitate, � exibilă şi � abilă.

Informaţii suplimentare: www.barolen.hu • [email protected]

Inscripţionate conform solicitărilor!

Flacoane sufl ate prin extrudere și turnate prin injecție de la BAROLEN Kft.!

construcţie standard

material de bază standard:

BIB 3L: ondul tip E / BIB 5L: ondul tip B: strat exterior alb + strat interior natur

imprimare standard: CMYK + lac lucios cu dispersie / standard fără lac la locuri imprimare marcă

preţul indicat este EXW (preturile nu includ transportul)

preţul nu include taxa de mediu şi TVA.

Termene de livrare scurte!Onoram si cantitati mici.

Preturile sunt valabile in urmatoarele conditii:

Termene de livrare scurte!Onoram si cantitati mici.Termene de livrare scurte!Onoram si cantitati mici.

Preturile sunt valabile in urmatoarele conditii:

Termene de livrare scurte!Onoram si cantitati mici.

BAG IN BOX

OFERTĂBIB 3L:

0,225 euro/buc

BIB 5L:

0,300 euro/buc BAG IN BOX

OFERTĂOFERTĂOFERTĂ

imprimare standard: CMYK + lac lucios cu dispersie / standard fără lac la locuri imprimare marcă

+40721771771Szász KingaKey Account Manager

CONTACT

Page 23: Puntea 2015 05

Lucrări de acoperire de extrudare, PE acoperite

• Pentru ambalarea condimentelor • •

• •

Găsiţi produsele pe pagina noastră de web!

www.ugrinpack.eu

Găsiţi produsele pe pagina noastră de web!noastră de web!

.ugrinpacknoastră de web!noastră de web!

.ugrinpac.ugrinpac

Găsiţi produsele pe pagina noastră de web!noastră de web!

.ugrinpac.ugrinpac

Găsiţi produsele pe pagina

.enoastră de web!noastră de web!

www.ugrinpacwwwwww.ugrinpac

Pentru ambalarea cărnii plicuri sudate din materiale unistrat și multi-strat (de exemplu Doy-Pack) Ambalaje compostabile (PLA, TPS, PVA) Imprimare flexografică pe o sigură faţă sau faţă-verso, până la 8 culori, de cea mai bună calitate

Burduf de folie shrink (ambalaj pentru caşcaval)• Folii imprimate, conform solicitării

Sacoşe pentru reclame imprimate sau neimprimate• Tehnologie de ambalare în lanţ

Page 24: Puntea 2015 05

24Serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

Dragi Cititori,

Vă anunţăm cu bucurie vestea cea mare:

PUNTEA poate fi citită deja şi online!Puteţi citi şi descărca toate numerele din anul 2013 ale

celui mai popular magazin axat pe ştiri economice şi identificare

de parteneri de afaceri, de pe următorul link:

www.issuu.com/punteaMerită să accesaţi şi în 2014 website-ul nostru actualizat în continuu, veţi avea la dispoziţie

numerele noastre actuale şi sub această formă!

Dacă preferaţi în continuare ediţia tipărită, trimiteţi-ne adresa dvs. poştală

şi PUNTEA va sosi direct la dvs.

Abonaţi-vă la serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii

de afaceri pentru a fi primul care află de cele mai importante expoziţii,

târguri, evenimente de afaceri, firmele care caută parteneri de afaceri în

România şi despre actualităţile pieţei româneşti şi ungare:

sau pe

www.puntea.net

• Deoarece astfel sunteţi informat la timp cu privire la evenimentele de afaceri!

• Puteţi lua legătura cu acele firme din Ungaria care caută parteneri de afaceri în România!

• Puteţi primi informaţii despre situaţia economică, expoziţiile şi târgurile

din ţările vecine!• Vă puteţi informa despre acele organizaţii care vin în sprijinul relaţiilor bilaterale, deci şi al exportului sau importului firmei dumneavaostră!

• Puteţi afla cu cine merită să faceţi afaceri!

De ce merită să vă abonaţi şi dumneavoastră?


Recommended