+ All Categories
Home > Documents > Proiect sondaje si anchete statistice

Proiect sondaje si anchete statistice

Date post: 07-Aug-2018
Category:
Upload: teodoraoana
View: 331 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 10

Transcript
 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  1/25

   Academia de Studii Economice Bucure tiș

   Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

   PROIECT SONDAJE I ANCHETE STATISTICE Ș

  Profesor coordonator: Conf.univ.dr. Ileana Niculescu-Aron

  Student: Mazilu Oana Teodora, Grupa 1070

  1

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  2/25

  1. Prelucrarea variabilelor calitative

  Penru prelucrarea varia!ilelor caliaive a" ales #nre!area nu"arul $ din "odulul C al

  c%esionarului, aceasa fiind&

  $.Aunci cand "ancai, o!isnuii&

  a. sa nu-"i disra'a ni"ic aenia (T), radio, ec.*

   !. sa fie un loc confora!il ( canapea, pa, ec.*

  c. lucrez la un proiec, calculaor, e"e ec.

  d. ascul "uzica, siri

  e.al+ siua ie (preciza i care*ț ț

  si"area inervalului de #ncredere&

  Tratarea nonraspunsurilor:

  2

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  3/25

  Ave" nonraspunsuri si raspunsuri cu , respecive 1 cu care nu fac pare din raspunsurile posi!ile. Inlocui" aa nonraspunsul ca si celelale doua raspunsuri a!erane cu valoarea , carereprezina valoarea "ediei (lucrez la un proiec*.

  Datele dupa tratarea nonraspunsurilor:

  Interval de incredereInerpreare&

  3

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  4/25

  Media& ,7 /oer ound& .223pper ound& .74Penru un nivel de se"nificaie de 456, inervalul de incredere ese .22, .748 de unde rezula

  fapul ca raspunsul preferera de responden (valoarea reala a "ediei* se afla in aces inerval.

  Inerpreare 'rafic&

  Analizand 'raficul de "ai sus dar si din a!elul de frecvene de "ai sus, se poae o!serva ca

  7,016 dinre respondei prefera sa ascule "uzica, siri, 7,96 prefer sa fie un loc confora!il,

  0,96 prefer sa nu fie disrasi de ni"ic, 11,56 dinre acesia prefer sa lucreze la un proiec, iar

  ,$6 prefera ale siuaii.

  4

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  5/25

  Penru prelucrarea varia!ilelor caliaive a" ales #nre!area nu"arul din "odulul C al

  c%esionarului, aceasa fiind&

  .Cand sunei la do"iciliu, unde preferai sa luai "asa:

  a. "ananc inodeauna in !ucaarie

   !. nu in con de ca"era in care "a afluc. "ananc inodeauna la elevizor 

  d. cel "ai des la !irou, in faa calculaorului; lapop-ului

  e.al+ siua ie (preciza i care*ț ț

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  6/25

  Interval de incredereInerpreare&Media& ,09

   /oer ound& .03pper ound& .1$Penru un nivel de se"nificaie de 456, inervalul de incredere ese ,0, ,1$8 de unde rezula

  fapul ca raspunsul preferera de responden (valoarea reala a "ediei* se afla in aces inerval.

  6

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  7/25

  Inerpreare 'rafic

  7

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  8/25

  Analizand 'raficul de "ai sus dar si din a!elul de frecvene de "ai sus, se poae o!serva ca

  $$,96 dinre respondei prefera sa "anance in !ucaariei, ,6nu in con de ca"era, 19,2 6

  dinre acesia "anaca in !irou, in faa calculaorului, 1,26 inodeauna "ananca in faa

  elevizorului, iar 1,16 prefera ale siuaii.

  2. Analiza variabilelor numerice

  1.=ai o noa de la 1 la 10 in funcie de ca de i"poran ese penru du"neavoasra sa "ancaisanaos.( 1>cel "ai pu?in i"poran, 10>cel "ai i"poran*

   Estimare(intervalul de incredere), grafic , interpretare

  Idenificarea nonraspunsurilor 

  Inlocui" nonraspunsurile cu "edia seriei&

  8

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  9/25

   Noua varia!ila o!inua in ur"a corecarii nonraspunsurilor.

  Analiza saisica a varia!ilei nu"erice

  9

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  10/25

  Inerval de incredere

  Penru un nivel de se"nificaie de 456, inervalul de incredere ese 7,75 , 7,4$4 8 si se"nifica

  fapul ca raspunsul care apare cel "ai frecven se afla in aces inerval.

  ra!ic "Hi#to$rama%

  10

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  11/25

  Inerpreare

  Analizand 'raficul de "ai sus pue" spune ca din oalul de raspunsuri(1$40* , cel "ai frecven

  raspuns corespunde valorii "edii de 7.95 , de unde rezula ca "ancarea sanaoasa ese i"porana

   penru responden

  Teste pentru esantionare independente

  Testul t 

   Interpretare roup Statistics

  @acorul de 'rupare folosi ese seul iar in ur"a oupu-lui se o!serva ca persoanele de se

  fe"inine au raspuns cu o noa "edie de 9.050 despre i"porana "ancaului sanaos, iar cei de

  se "asculine au raspuns cu o noa "edie de 7.705.

  Statistica testului

  Tes !ilaeral, nivel de se"nificarie 456.

  σ  F 2

  =σ  M 2

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  12/25

   H 1: σ  F 2

  ≠σ  M 2

  Tesul @ > 5,42 si

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  13/25

  Test pentru observatii perec!i dependente

  Pri"ul a!le araa "edia care ese 7.407, nu"arul de cazuri(1$20* si a!aerea sandard penrucele doua 'rupuri.Al doilea a!lel araa 'radul corelaiei dinre cele doua valori aceasa ese de 0,04.=in al reilea a!le reiese ca nivelul se"nificaiei ese 0.

  ANOVA

  13

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  14/25

   Interpretare output 

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  15/25

  =in %iso'ra"a reiese ca dinr-un oal de 1$40 de persoane, cei "ai "uli considera ca au un silde viaa sanaos.

  Te#te &t e#antioane in'e&en'ente

  Testul t pentru esantioane independente

  =in pri"ul a!le reiese ca respondenii din anul II de faculae acorda o noa de 7.01 penru

  silul lor de viaa din punc de vedere ali"enar, pec and rezpondenii din anul I acorda o noa de

  7.$1.

  15

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  16/25

  Tesu penru esanioane independene se uilizeaza penru a puea co"para noa "edie acordaa

  silului de viaa de care persoanele din anul II si din anul I.

  )aloarea lui @(cea din a!el* ese 1,15 care ese "ai "are deca 0.05, deci va re!ui sa verifica"

  ra"ura aferena varianelor ine'ael.

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  17/25

  =in al reilea a!le reiese ca nivelul se"nificaiei ese 0.

   A#$%A

   Interpretare output 

  Avand in vedere ca

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  18/25

  18

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  19/25

  19

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  20/25

  20

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  21/25

  Analiza le'aurilor dinre variane

  )ariana nu"erica si variana nu"erica

  /e'aura eisena inre cele doua varia!ile ese direca, de inensiae redusa, cu se"nificaiesaisica. Pearson Correlaion>0,0

  21

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  22/25

  )ariana nu"erica si varina ordinala

  Pearson Corrlelaion ese -0,05 rezula ca le'aura inre cele doua varia!ile ese inversa.

  22

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  23/25

  Tesul C%i

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  24/25

  .Aunci cand "ancai, o!isnuii& 

  24

 • 8/20/2019 Proiect sondaje si anchete statistice

  25/25


Recommended