+ All Categories
Home > Documents > PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof....

PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof....

Date post: 24-Mar-2021
Category:
Upload: others
View: 5 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 34 /34
ROMAN ANCA 1 Curs: Informatica si TIC pentru gimnaziu clasa a V-a PORTOFOLIU Formator: prof. Chirilă Diana Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2 septembrie octombrie 2017
Transcript
Page 1: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

1

Curs:

Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

PORTOFOLIU

Formator: prof. Chirilă Diana

Cursant: prof. Roman Anca

Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2

septembrie – octombrie 2017

Page 2: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

2

cap 1 Sisteme de calcul

Nume și prenume

Test ințial clasa a V-a

An școlar 2017-2018

1.

1p

A treia literă din denumirea TIC provine de la cuvântul

computer (calculator)

A. adevărat

B. fals

2.

1p

A doua literă din denumirea TIC nu provine de la cuvântul

informatică ...

A. adevărat

B. fals

3

1p

Selectaţi cuvintele care nu au legătură directă cu utilizarea

calculatorului:

A. monitor B. opritor C. procesor D. ascensor E. procuror F.

auditor G. difuzor H. controlor

4.

1p

Asociați la următoarele dispozitive rolul pe care acestea îl

îndeplinesc în funcționarea calculatorului:

Monitorul introduce date şi comenzi

tastatura stochează date

harddisk-ul afişează date

5.

1p

Stabiliţi corespondenţe între dispozitive şi caracteristici ale

acestora:

Imprimantă LCD sau CRT

harddisk laser sau cu jet de cerneală

tastatură fix sau portabil

monitor cu fir sau wireless

mouse cu bilă sau optic

Page 3: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

3

6

1p

Ce fel de cablu trage omuleţul din imagine?

A. cablu de alimentare B. cablu de imprimantă C. cablu de

monitor D. cablu de internet E. prelungitor USB F. cablu

audio boxe

7

1p

Selectaţi cuvintele care au legătură directă cu utilizarea

Internetului:

A. căutare B. descărcare C. ambalare D. arhivare E.

reîmprospătare (refresh) F. conectare G. colorare H.

demolare I. navigare

Barem de corectare

Item nr.

Răspuns corect Punctaj

1 B 1p

2 A 1P

3 B,D,E,F,H 1p

4 1-C, 2-A, 3-B 1p

5 1-B, 2-C, 3-D, 4-A, 5-E 1p

6 A 1p

7 A, B, E,F,I 1p

Din oficiu 3p TOTAL 10p

Page 4: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

4

FIŞĂ DE PROTECŢIA MUNCII ÎN LABORATORUL DE INFORMATICĂ

Fiecare elev al clasei a …………, din anul şcolar 2017/2018, la Şcoala ………………….

conform tabelului de pe verso, a fost instruit cu privire la normele de securitate şi protecţie a muncii,

pentru buna desfăşurare şi în condiţii de siguranţă, a orelor în laboratorul de informatică. Am luat la

cunoştinţă de următoarele norme:

•Prizele electrice si toate aparatura din laborator sunt alimentate la 220 V,tensiune, care prin electrocutare,

pune viata in pericol !

•Accesul şi desfăşurarea activităţii în laborator se face numai sub supravegherea profesorului. Intrarea

elevilor se face în ordine fără a crea busculade.

•Nu se iniţiază nici un fel de joc.

•Nu se realizează nici un fel de activitate în afara celor precizate de cadrul didactic.

•Nu se umblă la prize decât la indicaţia profesorului;nu se trage de cablurile care alimentează

calculatoarele; nu se deconectează de la prize nici un aparat.

•Nu se schimbă componentele calculatoarelor într eele (mouse, tastatură,monitor, cabluri etc) ;

•Nu se calcă cablurile electrice cu piciorul scaunului. Piciorul scaunului este metalic şi uneori există riscul să

taie cablul prelungitorului.

•Nu se distrugeşi nu se murdăreşte aparatura, mesele, scaunele şi pereţii din laborator.

•Nu este permisă aducerea de dischete, cd-uri, dvd-uri, stick-uri în laborator (doar la solicitarea anterioară

a profesorului) şi sub nici o formă nu se introduc în calculator.

•Nu este permisă instalarea de programe software.

•Nu se pun burete şi creta lâng ăcalculatoare, sau pe catedră.

•Nu este permisă aglomerarea elevilor în jurul PC-urilor.

•Nu este permisă intrarea persoanelor străine în laborator.

•Nu este permis elevilor să consume mâncare, apă sau băuturi răcoritoare în laboratorul de informatică,

pentru prevenire aunor accidente (scurtcircuit,deteriorare calculatoare).

•Nu este permis elevilor să apese cu brutalitate petastatură, să atingă ecranul monitorului cu degetele, să

zgârie carcasa unităţii centrale sau monitorul.

•Elevilor le este cu desăvârşire interzis să desfacă unitatea centrală, mouse-ul, tastatura, monitorul.

•După terminarea orei la boratorul va fi lăsat în perfectă ordine şi curăţenie;elevii vor fi direct răspunzători

de deficienţele semnalate la începutul următoarei activităţi didactice care se desfăşoară în laborator.

Nerespectarea acestor reguli atrage după sine producerea de accidente de car eelevii sunt direct

răspunzători. Eleviirăspund material, precumşi moral în faţa consiliului profesoral al clasei pentru

stricăciunile cauzate.

Data efectuării instructajului

Numele şi semnătura instructorului,

Page 5: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

5

Test de evaluare – Dispozitive periferice de ieșire

1. (1 p) Ce rol au dispozitivele periferice de

ieșire:________________________________________________________

2. (1p) Care dintre următoarele dispozitive sunt de ieșire:

a) Imprimanta;

b) Fax;

c) Scaner.

3. (1p) Precizați valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:

a) Monitorul este un dispozitiv periferic de ieșire.

b) Imprimanta este un dispozitiv prin intermediul căruia se ascultă sunetele din

calculator.

c) Prin intermediul boxelor se ascultă sunetele din calculator.

4. (0,5×8=4p) Completați rebusul:

A

1

2

3

4

5

6

7

B

1. se tipăresc pe hârtie fișierele digitale

2. Introduce sunete în calculator

3. se ascultă sunete

4. poate converti orice imagine de pe hârtie în format electronic

5. se tipăresc pe hârtie fișierele digitale

6. dispozitiv asemănător imprimantei

7. dispozitiv care controlează mișcarea cursorului pe ecran

8. tip de imprimanta care ofera calitate ridicata la viteză înalt

5. (2p) Tipuri de imprimante

NOTA: Se acordă 1p din oficiu

Tipuri de dispozitive de intrare, de ieșire și de intrare-ieșire

Page 6: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

6

În noul an școlar clasa mea dispune de un buget de 1500 lei pentru achiziția de echipamente electronice. Tu

faci parte din echipa alcătuită pentru achiziționarea acestora și trebuie să faceți o listă cu elementele

prioritare de achiziționat. În raionul de calculatoare din supermarketul din apropierea școlii identificați

următoarele produse/componente pe rafturi conform listei alcătuite.

Activități și aplicații (în clasă):

1. Înainte de a grupa pe categorii dispozitivele din imaginea de mai sus încercați să le definiți și să explicați rolul lor.

2. Scrieți cifrele cu care au fost numerotate dispozitivele din imaginea de mai sus grupându-le pe cele trei categorii:

Dispozitive de intrare Dispozitive de ieșire Dispozitive de intrare-ieșire

3. Identificați pe tastatura voastră grupele de taste cu ajutorul imaginii alăturate.

4. Utilizați jocul didactic Keyboard ninja https://www.typing.com/student/games/play/keyboard-ninja pentru exersarea poziției corecte a mâinilor pe

tastatură și tutorialul de tastare rapidă online http://www.typingstudy.com/ro/ sau cel instalat pe calculator

Rapid Typing.

5. Descoperiți operațiile care se pot executa cu mouse-ul și exersați pricipalele operații (click, dublu-click, drag&drop). Puteți utiliza jocul didactic de pe site-ul http://minimouse.us/.

6. Dacă aveți acces la un dispozitiv cu touch-screen vizualizați modului de utilizare şi exersați utilizării acestuia.

Evaluare: 1. Parcurgeți lecţiile de tastare rapidă. 2. Parcurgeți nivelurilor unui joc de exersare a operaţiilor cu mouse-ul.

Activități și aplicații (pentru acasă):

Page 7: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

7

1. Identificați pe tastatura de la calculatorul de acasă grupele de taste. 2. Verificați câte dintre dispozitivele de intrare, de ieșire și de intrare-ieșire aveți acasă.

cap 2 Sisteme de operare

Test sisteme de operare

1. Realizați legătura între elementele din coloana A și cele din coloana B:

A B

Memorie internă Mouse

Procesor

Harddisk

Tastatură

Dispozitive periferice de intrare Monitor

Imprimantă

Boxe

Stick

Dispozitive periferice de ieșire Router

Scanner

Camera digitală

Plotter

Dispozitive periferice de intrare/ieșire Căști

Fax

2. Scrieți A dacă enunțul este adevărat și F dacă nu este adevărat:

Imprimanta 3D realizează obiecte solide tridimensionale pătrate.

Monitorul este un dispozitiv de intrare a datelor.

Joystick-ul are rolul unui mouse.

Procesorul mai este numit și creierul calculatorului.

Memoria RAM este o memorie nevolatilă.

Tastatura este un dispozitiv de intrare a datelor.

Page 8: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

8

3. Care din următoarele dispozitive sunt pentru stocarea datelor?

a. Memoria cache

b. Mousepad-ul

c. Harddisk-ul

d. Stick-ul

e. Modemul

f. Imprimanta

4. Completaţi pentru fiecare dintre dispozitivele de mai jos tipul său (de intrare, de ieşire, mixt

sau de stocare)

Dispozitiv Tip

CD, DVD

Hard-disc

Imprimanta

Joystick

Modem

Monitor

Mouse

Stick USB

Tastatura

Touchscreen

5.

A

1. Permite afişarea datelor pe hârtie

2. Controlează mişcarea cursorului pe ecran

3. Placa de ... redă sau înregistrează sunete

4. ... optic, utilizat pentru tableta grafică

5. Tipăreşte desene de dimensiuni mari

6. Modulează/ demodulează semnalul

7. Permite introducerea datelor

B

6. Completaţi spaţiile libere din enunţul de mai jos.

Pe dispozitivele de memorie externă datele şi programele sunt organizate sub formă de _________.

Fişierul este o colecţie organizată de date identificate prin _________ şi _________, separate prin

_________. Extensia arată tipul fişierului şi “spune” sistemului de operare cu ce _________ a fost

creat fişierul.

7. Memoria internă este alcătuită din:

a. ........................................................

b. ........................................................

c. ........................................................

Page 9: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

9

8. Scannerul are rolul de:

a. Tipări datele pe hârtie

b. Converti o imagine în format electronic

c. Converti o imagine în sunete

Se scordă 2 puncte din oficiu.

Sisteme de operare (SO)

Elemente de interfață ale unui sistem de operare (SO)

Alexandru lucrează cu un SO cu

interfață grafică.

Cum i se pare?

Ușor de înțeles!

Ușor de învățat!

Ușor de utilizat!

Haideți să vedem de ce este Alexandru atât de încântat.

Activități și aplicații (în clasă):

Priviți monitorul și identificați elementele de interfață ale unui SO:

Suprafața de lucru (Desktop). Schimbați imaginea de fundal a suprafeței de lucru

Pictograme (Icons)

Bara de activități (Taskbar) , butonul START și meniul

START. Verificați dacă data și a ora curentă sunt actualizate, iar în caz că una dintre ele nu este corectă,

modificați și salvați modificarea făcută

Fereastra: în meniul START, în bara de căutare scrieți

calculator. Faceți clic pe pictograma (lansați astfel în execuție aplicația Calculator). În

fereastra apărută, identificați elementele standard ale acesteia: pictograma, bara de titlu, butoane de

comandă, bara de meniu, suprafața de lucru. Utilizați butoanele ferestrei pentru a minimiza și

maximiza fereastra. Mutați pe ecran fereastra cu ajutorul mouse-ului. Folosind mouse-ul, acţionaţi

butoanele corespunzătoare ale Calculatorului pentru efectuarea următorului calcul:

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=. Rezultatul afișat este ___. Ştergeţi afişajul executând clic pe butonul C.

Închideți fereastra.

Page 10: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

10

Evaluare:

Lansați în execuție aplicația Notepad.

Redimensionați și mutați pe ecran fereastra Notepad cu ajutorul mouse-ului.

Completați spațiile lacunare cu meniurile existente în Bara de meniu:

____________________________________

Scrieți numele vostru cu fontul Consolas și mărimea 14. Pe rândul următor scrieți prenumele vostru.

Fixați aplicația Notepad pe bara de activități. O veți utiliza la crearea unor fișiere pentru portofoliul

personal.

Activități și aplicații (pentru acasă):

Deschideți calculatorul personal/ tableta/ telefonul.

Credeți că sunt importante caracteristicile vizuale ale interfeţei? (Este sugestivă, este atractivă, este ușor de

utilizat, este ușor de învățat? etc.)

Credeți că este important comportamentul interfeţei ca răspuns la acţiunea voastră? (Este interactivă, are

reacţie (răspuns) la fiecare dintre acţiunile voastre? etc.)

Sisteme de operare (SO)

Operații cu fișiere și directoare

În calculatorul lui Andrei informația nu

este bine organizată. În același director el

are poze, filme, muzică, jocuri etc.

Andrei dorește să-și organizeze informația în directoare, astfel

încât căutarea fișierelor unui joc, pozelor de la o aniversare etc. să

se realizeze mult mai ușor și mai rapid. Îi vom arăta lui Andrei

operațiile de bază cu fișiere și directoare, utilizând aplicația

Windows Explorer.

Operații cu fișiere și directoare:

creare

selectare

copiere

mutare

redenumire

ștergere

Activități și aplicații (în clasă):

Creați pe calculatorul vostru structura de directoare din imagine:

Schimbați sugestiv pictograma directorului SO calculator;

Creați fișierul b.txt în directorul SO calculator; completați, pe linii

diferite, cu exemple de SO pentru desktop și laptop; salvați fișierul;

Copiați fișierul b.txt în subdirectorul SO mobil; deschideți fișierul,

modificați astfel încât să conțină exemple de SO pentru dispozitive mobile și

apoi salvați fișierul;

Redenumiți fișierului b.txt din directorul SO mobil cu a.txt

Evaluare:

Completați spațiile lacunare:

Extensia unui fișier precizează _____________________ fișierului;

Directorul în care se lucrează este directorul _____________________;

Page 11: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

11

Directorul care se formează în mod automat la formatarea unui disc se numește

_____________________;

Un director poate să conțină _____________________ directoare, fără a depăși spațiul limită;

Un director poate să conțină _____________________ fișiere, fără a depăși spațiul limită.

Activități și aplicații (pentru acasă):

În calculatorul vostru de acasă creați o structură ca în imagine,

pentru a vă organiza fișierele temă pe care le veți lucra în acest an

școlar pentru portofoliul personal.

Creați un fișier Operatii.txt în care precizați ce probleme ar exista

în sițuația în care nu ar fi posibile operațiile de creare, copiere,

mutare, ștergere de directoare și fișiere. Fișierul va fi salvat în

directorul Sisteme de operare.

Creați un fișier Redenumiri.txt în care precizați de ce este

important ca un fișier să aibă o denumire sugestivă. Fișierul va fi

salvat în directorul Sisteme de operare.

cap 3 Internetul

Drepturi de autor

Autor poate fi doar o persoană fizică care în urma unui efort creativ independent a realizat o creaţie.

Legea 8/1996 privind Drepturile de autor şi conexe:

Art.1. Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra oricăror

asemenea opere de creaţie intelectuală, este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept

este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial.

(2) Opera de creaţie intelectuală este recunoscută şi protejată, independent de aducerea la cunoştinţă

publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată.

După înregistrarea dreptului de autor este recomandat să folosiţi simbolul © pentru a avertiza terţii asupra

caracterului protejat al creaţiei.

Copyright sau dreptul de autor reprezintă ansamblul prerogativelor, inclusiv dreptul exclusiv de a

reproduce, distribui, executa, afişa, sau de licenţă, de care se bucură autorii ca rezultat al unui efort creativ

independent cu referire la operele create; instituţia dreptului de autor este instrumentul de protecţie a

creatorilor si operelor lor.

Dreptul de autor este un drept declarativ şi apare automat odată cu creaţia sau opera. În cazul unei

valorificari comerciale sau a unor dispute trebuie furnizate dovezi legale certe asupra momentului creaţiei.

Acesta este rolul nostru, de a vă oferi dumneavoastră şi terţilor o dovadă, dată certă, asupra momentului

apariţiei operei. Din momentul înregistrării deveniţi autor şi beneficiaţi de toate drepturile pe care legislaţia

romanească şi internaţională le garantează.

După înregistrare sunteţi protejat atât în România cât şi în străinătate, în toate ţările tratatului de la Berna.

http://www.ecopyright.ro/copyright/ce-este-dreptul-de-autor.htm

Page 12: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

12

Pentru Legea dreptului de autor din România, vedeți Legea dreptului de autor.

Prima lege privind dreptul de autor în România a intrat în vigoare la 28 iunie 1923 și s-a numit „Legea

proprietății literare și artistice”. Această lege a fost modificată și completată de mai multe ori. Astfel, la 24

iulie 1946 a apărut o lege privind contractul de editare și dreptul autorului asupra operelor literare; această

lege a fost abrogată parțial la 14 ianuarie 1949 prin Decretul nr. 17 pentru editarea și difuzarea cărții. După

numai doi ani a intrat în vigoare Decretul nr. 19 din 16 februarie 1951 privind drepturile de autor asupra

operelor susceptibile pentru a fi tipărite; acesta a fost modificat prin Decretul nr. 428 din 13 noiembrie

1952.

La 27 iunie 1956 toate aceste acte normative au fost explicit abrogate prin Decretul nr. 321 privind

drepturile de autor.

În prezent dreptul de autor în România este protejat prin Legea 8/1996. Aceasta a fost modificată și

completată prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 123 din 1

septembrie 2005.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturi_de_autor

Fișa internet

1. c

2. d

3. ”Profesor” reprezintă nume utilizator

”@” reprezintă ”at” sau ”a round”

”gmail” reprezintă adresa site-ului web

”.com” vine de la extensia de localizare a domeniului

4. Prima săgeată : adresa site web

A doua săgeată: buton de căutare

A treia săgeată: vizualizare mesaje mesaje primite

A patra săgeată: vizualizare mesaje salvate și netrimise

5.

J Q L W F P F T

R E S W O R B A

Page 13: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

13

M O W U Q L C D

I N T E R N E T

K F H U B G S E

I Y T D G V M J

R F M P E V G J

S A L N C R N Z

Fişa de lucru

1. Rezolvați următorul careu. Folosiți Internetul pentru a afla răspunsurile pe care nu le știți.

Orizontal

Page 14: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

14

2 A obținut medalia de aur la gimnastică artistică la jocurile Olimpice de la Montreal din

1976

3 Orașul Olimpiadei de vară din 2000

6 Orașul care a găzduit prima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă

7 Medaliat cu aur la proba de 1000m (canoe simplu) bărbați la Munchen în 1972

8 Sport de echipa cu 11 jucatori

9 Orașul care a găzduit Olimpiada de vară în 1936.

Vertical

1 primul campion Olimpic modern

4 Orașul în care s-a desfășurat Olimpiada de vară în 1900

5 Cursa foarte lungă de alergare

Fişa de lucru-rezolvata

2. Rezolvați următorul careu. Folosiți Internetul pentru a afla răspunsurile pe care nu le știți.

Orizontal

2 A obținut medalia de aur la gimnastică artistică la jocurile Olimpice de la Montreal din

1976 (NADIACOMANECI)

3 Orașul Olimpiadei de vară din 2000 (SYDNEY)

6 Orașul care a găzduit prima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă (CHAMONIX)

7 Medaliat cu aur la proba de 1000m (canoe simplu) bărbați la Munchen în 1972

Page 15: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

15

IVANPATZAICHIN)

8 Sport de echipa cu 11 jucatori (FOTBAL)

9 Orașul care a găzduit Olimpiada de vară în 1936. (BERLIN)

Vertical

1 primul campion Olimpic modern (JAMESCONNOLY)

4 Orașul în care s-a desfășurat Olimpiada de vară în 1900 (PARIS)

5 Cursa foarte lungă de alergare (MARATON)

Page 16: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

16

cap 4 Editorul Grafic

1. In editorul graphic GIMP, folosind o imagine cu un ursuleț și una cu un buchet de flori realizați o imagine pentru o felicitare.

Realizati un desen cu un animal de companie in Paint. Exemplu de realizare:

Page 17: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

17

Fisa de lucru

1. Bifați extensiile corecte ce pot fi alese pentru un fișier ce conține un desen

realizat în Paint:

2. Încercuiți răspunsul corect, pentru a salva un desen realizat in Paint:

a) Salvare b) Proprietăți c) Tipărire d) Deschidere

3. Încercuiți răspunsul corect, pentru alegerea instrumentului care umple cu o

anumită culoare un pătrat desenat în Paint:

a) b) c) d)

4. Realizați în Paint următoarele sarcini de lucru:

a) Creați un fișier nou și salvați-l cu denumirea căsuta.jpg;

b) Stabiliți în acest fișier, dimensiunile imaginii: lățime 20 centimetri și

înălțime 15 centimetri;

c) Realizați în fișierul căsuta.jpg un desen cu o casuta și realizați o copie a

sa cu denumirea căsuta_mea.jpg.

Page 18: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

18

cap 5 Algoritmi

Fișă de lucru medii grafice interactive

1. Creează un proiect în aplicația Alice 3 și salvează-l cu numele tău 2. Adaugă obiecte în scena proiectului (inserează cel puțin două ființe și cel puțin două elemente de

decor) 3. Utilizează procedurile predefinite move, say, turn pentru a deplasa obiecte, a crea norișori cu text

ca în benzile desenate și pentru a determina rotirea personajelor 4. Adaugă control de la tastatură asupra animației (utilizează tastele direcționale)

Fișă de lucru- algoritmi

1. Răspundeți la următoarele întrebări: a. De ce se folosește structura alternativă? b. Se pot rula ambele ramuri ale unei structuri alternative în același timp? c. Ce rol are “sau”? d. Care este asemănarea unui program și un copac?

2. Dacă Ana are un cățel și Ana este clasa a V-a care dintre următoarele afirmații sunt adevărate: a. Ana nu are un cățel b. Ana nu are un cățel sau este în clasa a V-a c. Ana nu are un cățel sau este în clasa a VI-a d. Ana nu are un cățel și este în clasa a VI-a

3. Scrieți o structură alternativă pentru decizia asupra: a. trecerea străzii în siguranță b. verificarea faptului că prima oră de curs s-a terminat c. verificarea faptului că un număr este divizibil cu 5 (un număr este divizibil cu 5 dacă ultima lui

cifră este 0 sau 5) 4. Răspundeți la următoarele întrebări

a. Se poate folosi o structură decizională într-o altă structura decizională? b. Ce rol are “nu” atunci când este folosit într-o condiție? c. Când este adevărat “Andrei are un măr sau Andrei este elev” daca Andrei nu are un măr? d. Dacă Ioana are o bicicletă, propoziția Ioana nu are o bicicletă va fi adevărată sau falsă?

5. Care va fi ramura selectată pentru următoarele structuri alternative dacă știm că Alina este elevă, are 11 ani, este în clasa a V-a, are o carte și un măr.

A.

dacă Alina este elevă sau nu are o carte atunci

A

altfel

B

B.

dacă Alina nu este elevă șau nu are un măr atunci

Page 19: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

19

A

altfel

B

C.

dacă Alina nu este în clasa a V-a atunci

A

altfel

B

D.

dacă Alina are o carte și are un măr atunci

A

altfel

B

Page 20: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

20

Fișă de lucru- algoritmi, folosind programul Scratch

Realizati in programul Scratch urmatoarele:

- Alegeti un decor de petrecere

- Alegeti un personaj pe care sa il duplicate, sa obtineti 3 personaje

- Utilizează procedurile predefinite pentru a deplasa personajele, pentru a canta, vorbi si

schimba costumele.

Page 21: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

21

cap 6 metodica

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a V-a

Disciplina: Informatică și TIC

Profesor : Roman Anca

Condiţii de desfăşurare a activităţii: cabinetul de informatică

Conţinutul activităţii:

Tip: Lecţie de comunicare a noilor cunoştinţe

Unitatea de învăţare: Sisteme de calcul

Conţinut: Norme de ergonomie și de siguranță.

Competenţa generală: 1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor

2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației

3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și drepturile de autor

Competenţe specifice: 1.1. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a dispozitivelor de calcul

Obiective operaţionale: Cognitive:

- Să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite; - Sa defineasca norme de ergonomie și de siguranță

- Să identifice corect aceste norme de ergonomie și de siguranță

Afectiv – atitudinale:

- Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei; - Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;

- Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie; - Să aprecieze rezultatele activităţii desfăşurate ; - Să-şi dezvolte interesul pentru studiul informaticii prin aplicarea cunoştinţelor în probleme variate.

Psihomotorii: - Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare;

- Să dovedeasca abilitate în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului.

Strategia didactică: Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin

descoperire.

Resurse materiale:, calculatoare, tablă, manual , (Manual de informatică și TIC, clasa a V-a,Editura Corint 2017 ).

Forme de organizare: activitate frontală şi activitate individuală.

Forme de evaluare:

- Evaluare iniţială: test alcătuit din 7 itemi - Evaluare formativă: test alcătuit din 7 itemi

Page 22: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

22

NR.

CRT. ETAPELE LECTIEI CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE TIMP FORME DE LUCRU ȘI RESURSE OBSERVAŢII

1 Organizarea clasei

pentru lecţie

Notarea absenţelor.

Pregătirea elevilor cu cele necesare lecţiei. 2 minute Toată clasa

2 Verificarea

notiunilor anterioare Test imitial. (Anexa 1) 15 minute La toată clasa

3 Enunţul lecţiei noi Se scriu pe tablă titlul lecţiei şi obiectivele operaţionale

vizate. 2 minute

Captarea atenţiei şi trezirea interesului

pentru lecţie

Elevii scriu în caiet titlul

lecţiei noi şi obiectivele

operaţionale

4 Comunicarea noilor

cunoştinţe

Prezentarea regulilor privind normele de securitate și

protecție a muncii în laboratorul de informatică

Vizionarea filmului didactic referitor la poziţia corectă

a corpului la staţia de lucru

Fișa de protecția muncii în laboratorul de informatică

(Anexa 2 )

10minute

3minute

2minute

Frontal şi individual.

Elevii vor urmări prezentarea cu conţinutul lecţiei care se va derula folosind videoproiectorul.

Elevii răspund la întrebări, formulează ei înşişi întrebări.

Elevii semnează fișa protecția muncii în laboratorul de informatică

Este necesar ca elevii

să scrie în caiet

deoarece conţinutul

explicaţiilor şi al

prezentării electronice

nu este în manual,

5

Fixarea

cunoştinţelor şi

realizarea feed-

back-ului

Test de evaluare cu 7 itemi (Anexa 3) 13minute Profesorul va monitoriza modul de rezolvare a testului de evaluare

Dacă se constată că nu

au fost înţelese unele

noţiuni, se reia

explicaţia acestora cu

ajutorul elevilor care le-

au înţeles

6 Notarea Pe baza activităţii elevilor se dau note 2 minute Notele se trec în catalog.

7 Tema pentru acasă Caute pe internet : Noțiuni de securitate cibernetică 1 minut

Page 23: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

23 SIBIU, Seria 1, grupa 2

Proiect didactic

Disciplina: Informatica si TIC

Profesor: Roman Anca

Clasa: a V-a

Unitatea de învățare: Sisteme de calcul

Subiectul lecției: Normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică

Tipul lecției: mixtă

Timp: 50 min

COMPETENȚE SPECIFICE:

CS1. Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea

contemporană.

CS7. Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software

specializate.

OBIECTIVELE LECȚIEI : La finele lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 - Să aplice normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică

O2 - Să aplice regulile de comportare în laboratorul de informatică

STRATEGII DIDACTICE:

conversaţia;

dialogul;

problematizarea;

explicaţia;

lucrul in echipă Mijloace de învăţare: Fise de lucru, Manual;

Bibliografie:

1. Manual de informatica si TIC, ed. Corint

Page 24: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

24 SIBIU, Seria 1, grupa 2

Desfășurarea activității

Moment de

lecţie

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metoda Durată

1. Moment

organizatoric.

- se face prezenţa;

- se pregăteşte materialul didactic şi se verifica

echipamentele de calcul;

- se anunţă modul de organizare al activităţii;

- ascultă profesorul şi îşi pregătesc materialele pentru

lecţie;

3 min.

2. Anunţarea

titlului lecţiei, a

scopului şi a

obiectivelor.

Scrie titlul lecţiei pe tablă ”Normele de securitate și protecție

a muncii în laboratorul de informatică”

- îşi notează în caiete titlul lecţiei;

2 min.

3. Predarea

cunoştinţelor

noi.

Profesorul îndrumă elevii să formeze grupe de câte 5 elevi,

apoi fiecare grupă să scrie 5 reguli pe care elevii doresc să le

respecte colegii lor.

Profesorul împarte elevilor fișe de lucru (fișa nr.1).

Profesorul prezintă regulile privind normele de securitate și

protecție a muncii în laboratorul de informatică .

-elevii se așează în grupe și scriu reguli.

-elevii rezolvă sarcinile din fișa de lucru

-elevii notează reguli privind normele de securitate și

protecție a muncii în laboratorul de informatică

Pe grupe

Pe grupe

Frontal

20 min

4.

Aprofundarea

cunoştintelor și

realizarea

feedback-ului

-Profesorul împarte elevilor o fisă de lucru (fisa nr 2)

Profesorul le propune elevilor să scrie un eseu cu tema ”La ce

imi folosește informatica?!”

- elevii rezolvă sarcinile din fișa de lucru

-elevii scriu eseul

Pe grupe

Eseu de 5 min

20 min

Page 25: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

25 SIBIU, Seria 1, grupa 2

individual

5. Observatii si

concluzii

Profesorul cere elevilor să semneze fişa de protecţia muncii şi

repartizarea la posturile de lucru în laborator.

Elevii semnează fișa de protecția muncii

Pot pune intrebari cu eventuale nelămuriri.

individual

Frontal 5min

Page 26: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

26 SIBIU, Seria 1, grupa 2

FISA DE LUCRU NR. 1

Citiți cu atenție următoarele enunțuri. Puneți în dreptul fiecărui enunț o bifă dacă sunteți de

acord sau ”?„ dacă aveți nelămuriri în legătură cu enunțul respectiv.

1. Biroul – trebuie să aibă o înălțime de 64-74 cm și reglabilă; 2. Scaunul – să aibă spatele și înălțimea reglabile; 3. Sursa de lumină – trebuie poziționată deasupra monitorului; 4. Spatele trebuie să fie drept și lipit de spătarul scaunului 5. Se păstrează aceeași distanță între ochi și obiectele focalizate de aproximativ 70cm. 6. Pentru a ușura efortul ochilor atunci cănd privim monitorul trebuie luată o pauză de 15 minute la o

oră, cel mult 2 ore 7. Ecranul monitorului trebuie să fie curățit de praf și departe de sursele de lumină; 8. Păstrați distanța de 70 cm dintre corp și ecranul calculatorului. 9. Aparatele şi montajele vor fi folosite numai la tensiunea pentru care au fost construite. 10. Nu se vor efectua montaje sau se vor repara aparate aflate sub tensiune. 11. Nu se lucrează cu conductori neizolaţi şi de asemenea nu se lucrează cu mâini umede . 12. Masa de lucru trebuie să fie uscată şi acoperită cu un material izolator 13. Alimentarea de la reţea se va face printr-un tablou cu siguranţe fuzibile calibrate sau

întrerupătoare automate. 14. Părţile metalice ale aparatului sub tensiune vor fi legate la pământ. 15. Uneltele de lucru vor avea mânere izolate, rezistente la tensiunile folosite. 16. Cablurile calculatoarelor vor fi izolate.

FISA DE LUCRU nr. 2

Realizați un poster, afiș, prin care să atrageți atenția asupra respectării normelor de securitate în

laboratorul de informatică. Afișul trebuie să conțină un slogan, un îndemn, una sau mai multe imagini și

scurte informații.

Număr de ore/săptămână: 1

Profesor: ROMAN ANCA

Clasa: a V-a / An școlar: 2017-2018

Proiectul unității de învățare

Unitatea de învățare: Sisteme de calcul

Număr ore alocate: 7

Conținuturi Competen

țe specifice

Activități de învățare

Metode didactice

Resurse Evaluar

e

Norme de

ergonomie

și de

siguranță

(Normele

de

1.1

1.1.1. Să

cunoască şi

să respecte

normele de

tehnica

securităţii

-Prezentarea

de către

profesor a

regulilor

privind

normele de

securitate și

protecție a

muncii în

laboratorul de

informatică.

Explicația

Conversaț

ia

Observați

a

Demonstr

ația

*Laboratorul de informatică, dotat cu

acces la Internet și videoproiector

*Caietul elevului

*Fişa de protecţia muncii (la finalul orei

elevii vor semna fişa de protecţia muncii

şi repartizarea la posturile de lucru în

laborator)

*Film didactic:

https://www.youtube.com/watch?v=ZLw

IP8cBaWA

-

Evaluar

e

curentă

-

Evaluar

e

practică

Page 27: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

27 SIBIU, Seria 1, grupa 2

Conținuturi Competen

țe specifice

Activități de învățare

Metode didactice

Resurse Evaluar

e

securitate și

protecție a

muncii în

laboratorul

de

informatică.

Poziția

corectă a

corpului la

stația de

lucru) Tipuri de

sisteme de

calcul și de

comunicați

i.

Elemente

de

arhitectură

a unui

sistem de

calcul

(Momente

principale

în evoluția

sistemelor

de calcul.

Sisteme de

calcul și de

comunicații

întâlnite în

viața

cotidiană.

Structura

generală a

unui sistem

de calcul

Rolul

component

elor

hardware

ale unui

muncii în

utilizarea

calculatoru

lui şi a

component

elor lui

1.1.

1.1.2. Să

identifice

componen

tele

hardware

şi software

ale unui

calculator

-Identificarea

de către elevi

a

comportamen

telor corecte

într-un

laborator de

informatică.

-Vizionarea

filmului

didactic

referitor la

poziţia

corectă a

corpului la

staţia de

lucru.

-Exersarea

utilizării

corecte a

unui

calculator sau

a unor

dispozitive

mobile

(tabletă,

laptop), cu

evidențierea

efectelor

asupra stării

de sănătate și

a pericolelor

ce pot apărea

în cazul unei

utilizări

incorecte.

-Vizionare

film didactic

referitor la

generaţiile de

calculatoare

(filmul va fi

vizionat fără

sonor,

profesorul

folosindu-l ca

suport vizual

pentru

explicarea

evoluţiei

calculatoarel

Explicația

Conversaț

ia

Observați

a

Demonstr

ația

Învăţarea

prin

descoperir

e

Munca

independ

entă

*Laboratorul de informatică, dotat cu

acces la Internet și videoproiector

*Manualul

*Caietul elevului

* Filmul didactic:

https://www.youtube.com/watch?v=sTc4

kIVUnoA

*Schema generală de structură a unui

calculator

*Simulator asamblare calculator:

http://world-it.ro/hardware/simulator-

asamblare-calculator

*Componente ale unor calculatoare

dezasamblate, planșe

-

Observa

re

sistemat

ică și

notare

-

Aplicați

i

practice

Page 28: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

28 SIBIU, Seria 1, grupa 2

Conținuturi Competen

țe specifice

Activități de învățare

Metode didactice

Resurse Evaluar

e

sistem de

calcul.)

or)

-Descrierea

rolului

componentel

or hardware

și a

interacțiunilo

r dintre

acestea

utilizând o

schemă de

structură

generală a

unui sistem

de calcul

- Exerciţiu de

construire a

unui

calculator

printr-un joc

interactiv

-Identificarea

componentel

or hardware

şi a relaţiilor

dintre

acestea pe un

calculator

dezasamblat

(Memoria

sistemului de

calcul (ROM,

RAM,

CACHE);

Unitatea

centrală de

prelucrare(U

AL, UCC);

Dispozitivele

periferice

(DPI, DPE,

canale I/E)

Page 29: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

29 SIBIU, Seria 1, grupa 2

Conținuturi Competen

țe specifice

Activități de învățare

Metode didactice

Resurse Evaluar

e

Tipuri de

dispozitive:

de intrare,

de ieșire,

de intrare-

ieșire

(Dispozitive

de intrare:

exemple,

rol, mod de

utilizare.

Dispozitive

de ieșire:

exemple,

rol, mod de

utilizare.

Dispozitive

de intrare-

ieșire:

exemple,

rol, mod de

utilizare.)

1.1.

1.1.3. Să

descrie

modul

de

funcţion

are si

rolul dispoziti

velor

periferic

e ale

unui

calculato

r

-Dezbatere

pe tema

categoriilor

de

dispozitive,

cu

exemplificări

pentru

fiecare

categorie;

-Enumerarea

principalelor

dispozitive

periferice ale

unui

calculator

personal;

-Explicarea

funcţionării

dispozitivelo

r periferice

ale unui

calculator;

-Identificarea

grupelor de

taste de pe

tastatură și

explicarea

rolului

acestora

-Exersarea

poziției

corecte a

mâinilor pe

tastatură,

utilizând joc

didactic;

-

Descoperirea

operațiilor

care se pot

executa cu

un dispozitiv

de tip mouse

și exersarea

principalelor

operații

(click, dublu-

click,

drag&drop)

utilizând un

joc didactic;

Explicația

Conversaț

ia

Observați

a

Demonstr

ația

Învăţarea

prin

descoperir

e

Munca

independ

entă

*Laboratorul de informatică, dotat cu

acces la Internet și videoproiector

*Manualul

*Caietul elevului

* Joc didactic pentru utilizarea tastaturii

(de exemplu, Keyboard ninja

https://www.typing.com/student/games/p

lay/keyboard-ninja)

* Jocuri didactice pentru exersarea

operaţiilor cu mouse-ul (de exemplu, pe

site-ul http://minimouse.us/)

*Filme didactice, tutoriale

*Componente ale unor calculatoare

dezasamblate (dispozitive de intrare,

ieşire sau de intrare-ieşire

-instalate în laborator sau prezentate

demonstrativ)

-

Aplicați

i

practice

-

Observa

re

sistemat

ică și

notare

Page 30: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

30 SIBIU, Seria 1, grupa 2

Conținuturi Competen

țe specifice

Activități de învățare

Metode didactice

Resurse Evaluar

e

-Vizualizarea

modului de

utilizare a

unui

dispozitiv cu

touch-screen

şi exersarea

utilizării

acestuia,

dacă există

un astfel de

dispozitiv

Tipuri de

dispozitive

de stocare

a datelor

(Dispozitive

de stocare a

datelor:

- exemple

de

dispozitive

de stocare a

datelor

- unități de

măsură

pentru

capacitatea

de stocare

(bit, byte,

kilobyte,

megabyte,

gigabyte,

1.1.

1.1.4. Să

cunoască

unităţile

de

măsurare

pentru

capacitat

ea de

memorie

1.1.5. Să

cunoască

şi să

identific

e

dispoziti

ve de

stocare a

datelor

-Definirea

noţiunilor

legate de

unităţi de

reprezentare

a memoriei /

unităţi de

măsură a

memoriei;

-Vizualizarea

modului de

utilizare a

unui

dispozitiv

extern de

stocare a

datelor;

-Enumerarea

unităţilor

uzuale de

măsurare a

memoriei cu

Explicația

Conversaț

ia

Observați

a

Învăţarea

prin

descoperir

e

Munca

independ

entă

Laboratorul de informatică, dotat cu

acces la Internet și videoproiector

*Manualul

*Caietul elevului

*Filme didactice, tutoriale

* Dispozitive externe de stocare

(memory stick. cd, dvd, etc.)

*Grafic cu unităţile de măsură a

memoriei în ordine crescătoare

-

Evaluar

e

curentă

-

Observa

re

sistemat

ică și

notare

Page 31: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

31 SIBIU, Seria 1, grupa 2

Conținuturi Competen

țe specifice

Activități de învățare

Metode didactice

Resurse Evaluar

e

terabyte,

petabyte

etc.)

-

comparație

între

dispozitive

le de

stocare în

funcție de

capacitate)

ilustrarea

grafică a

unităţilor de

măsură

pentru

capacitatea

de stocare în

ordine

crescătoare;

-Ordonarea

crescătoare a

unor

dispozitive

de stocare

după

capacitatea

de stocare

Page 32: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

32 SIBIU, Seria 1, grupa 2

Test de evaluare: Norme de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică

1. Încercuiți varianta corectă: (15 puncte)

a) Este/nu este permisă utilizarea cablurilor electrice neizolate.

b) Calculatorul trebuie/nu trebuie să fie conectat la rețeaua electrică printr-o priză cu

pământare.

c) Ștergeți /nu ștergeți fișierele salvate de colegii voștri.

2. Completați spațiile punctate cu termeni din următoarea listă astfel încât să obțineți enunțuri

adevărate: modificarea, tensiune, acordul, copierea. (15 puncte)

a) Accesul la internet se face doar cu ………………….profesor.

b) Este interzisă………………………. fișierelor de configurare.

c) Nu interveniți asupra sistemelor aflate sub……………...

3. Scrieți în dreptul enunțului A dacă este adevărat sau F dacă este fals: (15 puncte)

a) Cablurile de alimentare trebuie să fie bine legate și protejate cu ajutorul unor protecții

special.

b) Produsele alimentare și băuturile sunt premise în apropierea computerului.

c) Este interzisă instalarea programelor.

4. Realizează un desen prin care să atragi atenția asupra respectării normelor de securitate în

laboratorul de informatică. (15 puncte)

5. Ce se poate întâmpla dacă bei lichide sau mănânci în laborator? (10 puncte)

6. De ce crezi că e interzisă demontarea echipamentelor fără aprobarea și supravegherea

profesorului? Ce crezi că se poate întâmpla? ( 10 puncte)

Nota: 20 puncte din oficiu

Barem de corectare și notare:

Nr.item Soluţie, rezolvare Punctaj

I. 1 a) Nu este

b) trebuie

c) nu stergeți

15p

(pt. fiecare

enunț -5p)

2 a) Acordul

b) Modificarea

15p

(pt. fiecare

răspuns – 5p)

Page 33: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

33 SIBIU, Seria 1, grupa 2

c) tensiune

3 a) adevărat

b) fals

c) adevărat

15p

( pt. fiecare

răspuns – 5p)

4 desen - se acordă 5, 10 sau 15 p in funcție de sugestivitatea desenului 15p

5 Explicarea corectă și în intregime 10p

Explicare parțial corectă sau incompletă 5p

Explicare greșită sau deloc 0p

10p

6 Explicarea corectă și în intregime 10p

Explicare parțial corectă sau incompletă 5p

Explicare greșită sau deloc 0p

10p

Oficiu 20p

TOTAL 100p

Page 34: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...PORTOFOLIU. Formator: prof. ChirilăDiana. Cursant: prof. Roman Anca Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2. septembrie –octombrie

ROMAN ANCA

34 SIBIU, Seria 1, grupa 2

Exemplu de test de evaluare anuală

Test 1

1. Cautați pe Internet informații despre obiectivele turistice ce se găsesc pe o rază de 50 km de localitatea ta. Pentru fiecare obiectiv, căutați imagini și informații relevante. Alegeți câteva din obiectivele turistice și programează un traseu de vizitare ale acestora împreună cu familia.

2. Care dintre următoarele reprezintă un sistem de operare: a) Paint b) Internet

c) Windows d) Scratch

3. Care dintre următoarele reprezintă o extensie a fișierelor de tip imagine: a) mov b) jpeg

c) exe d) dll

4. Asociați operatorii din coloana A cu operațiile din coloana B

Coloana A Coloana B + Restul împărțirii

* Înmulțire

div Împarțire

/ Câtul împărțirii

mod Adunare

5. Scrieți și executați în Scratch scriptul următor:


Recommended