+ All Categories
Home > Documents > PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · 2018. 10. 29. · Material...

PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · 2018. 10. 29. · Material...

Date post: 15-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 15 /15
Curs de formare Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a PORTOFOLIU Formator: Prof. SIMULESCU ADRIANA Cursant: prof. DANIELESCU AURA-CODRUȚA Județul Timiș Seria 2, Grupa 1 septembrie – octombrie 2018
Transcript
 • Curs de formare Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

  PORTOFOLIU

  Formator: Prof. SIMULESCU ADRIANA

  Cursant: prof. DANIELESCU AURA-CODRUȚA Județul Timiș

  Seria 2, Grupa 1 septembrie – octombrie 2018

 • Unitatea şcolară: Aviz,

  Disciplina: Informatică şi TIC Responsabil catedră/comisie metodică

  Clasa a V-a Profesor:

  Nr. ore pe săpt.: 1 oră

  Profesor: Danielescu Aura Codruța

  PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

  Algoritmi – (S9-S24)

  Conținuturi Competențe

  specifice

  Activități de învățare Resurse Evaluare

  Noțiunea de algoritm

  Proprietăți ale

  algoritmilor

  2.1

  2.2

  2.3

  3.2

  Definirea notiunii de algoritm

  Prezentarea proprietăților algoritmilor

  Exemple de algoritmi din viata cotidiana

  Timp total alocat: 1 oră

  Locaţie: laboratorul de informatică

  Activitate: frontală.

  Material didactic:

  - Fișă de lucru

  Evaluare curentă prin:

  Conversație euristică

  Fișa de lucru

  Clasificarea datelor cu

  care lucrează algoritmii

  în funcţie de rolul

  acestora (de intrare, de

  ieșire, de manevră)

  2.2. Identificarea tipurilor de date cu care lucreaza algoritmii (de

  intrare, de ieşire, de manevră).

  Descrierea coerentă a unei succesiuni de operaţii prin care

  se obţin din datele de intrare,

  datele de ieşire.

  Rezolvarea unor algoritmi din viața cotidiană.

  Timp total alocat: 1 oră

  Locație: laboratorul de informatică.

  Activitate: individuală și frontală.

  Material didactic:

  - Fișă de lucru

  Evaluare curentă

  formativă prin:

  Conversație euristică

  Fișei de lucru.

  Constante și variabile

  2.2. Definirea noțiunii de constantă si variabilă

  Rezolvarea unor aplicații în care să recunoasca datele

  constantele și variabile

  Timp total alocat: 1 oră

  Locaţie: laboratorul de informatică.

  Activitate: individuală şi frontală.

  Material didactic:

  - Fișă de lucru

  Evaluare curentă

  formativă prin aplicații

  practice conform fișei de

  lucru

  Expresii (operatori

  aritmetici, relaționali,

  logici; evaluarea

  expresiilor)

  2.2. Definirea noțiunii de expresie –Prezentarea tipurilor de

  operatori

  Precedența operatorilor

  Timp total alocat: 2 ore

  Locaţie: laboratorul de informatică.

  Activitate: individuală și frontală.

  Material didactic:

  Evaluare curentă

  formativă prin aplicații

  practice conform fișei

  de lucru

 • Rezolvarea unor expresii - Fișă de lucru

  Evaluare sumativă 2.2 Test de evaluare

  Discutarea testului

  Timp total alocat: 1 oră Evaluarea sumativă prin

  test final(scris)

  Medii grafice interactive

  - elemente de interfață

  specifice mediului grafic

  interactiv

  2.3

  3.2 Prezentarea interfetei mediului

  de programare Scratch

  Recunoasterea elementelor de interfață

  Realizarea unor operatii folosind elementele de

  interfață

  Timp total alocat: 1 oră

  Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu

  acces la Internet şi recomandabil videoproiector.

  Activitate: frontală.

  Material didactic:

  -Fisa de lucru

  Evaluare curentă

  formativă prin:

  Conversație euristică

  Joc didactic:

  „Recunosc elementele

  de interfață”

  Structura secvenţială

  (liniară) 2.3

  3.2 Prezentarea structurii

  secventiale

  Aplicații care se rezolvă folosind structura secventială

  Timp total alocat: 1 oră

  Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu

  acces la Internet şi recomandabil videoproiector.

  Activitate: frontală și individuală.

  Material didactic:

  -Fisa de lucru

  Evaluare curentă

  formativă prin aplicații

  practice conform fișei

  de lucru

  Structura alternativă

  (decizională) 2.3

  3.2 Prezentarea structurii

  alternative

  Aplicații care se rezolvă folosind structura alternativă

  Timp total alocat: 2 ore

  Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu

  acces la Internet şi recomandabil videoproiector.

  Activitate: frontală și individuală.

  Material didactic:

  -Fisa de lucru

  Evaluare curentă

  formativă prin aplicații

  practice conform fișei

  de lucru

  Modalități de

  reprezentare a structurilor

  secvențiale și alternative

  prin blocuri grafice

  2.3

  3.2 Reprezentare a structurilor

  secvențiale și alternative prin

  blocuri grafice, folosind

  mediul de programate Scratch,

  conform fișei de lucru

  Timp total alocat: 5 ore

  Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu

  acces la Internet şi recomandabil videoproiector.

  Activitate: frontală și individuală.

  Material didactic:

  -Fisa de lucru

  Evaluare curentă

  formativă prin aplicații

  practice conform fișei

  de lucru

  Evaluare sumativă Test de evaluare

  Discutarea testului

  Timp total alocat: 1 oră

  Fisa de evaluare

  Test de evaluare

  sumativa

 • Proiect didactic

  Unitatea de învățământ: Disciplina: Informatica si TIC Profesor Danielescu Aura Codruța Data: S17 Clasa: a V-a Unitatea de învățare: Algoritmi

  Subiectul lecției: Structura alternativa Tipul lecției: insusire de noi cunostinte si formare de priceperi si deprinderi Timp: 50 min

  Nivelul inițial al clasei : Elevii si-au însușit noțiunile teoretice legate despre datele cu care lucreaza algoritmii, despre expresii.

  COMPETENȚE GENERALE: 1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor

  2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației

  COMPETENȚE SPECIFICE: 1.2.Utilizarea eficientă a unor componente software 2.1.Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană,

  exprimate în limbaj natural 2.2.Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări 2.3.Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor pentru

  rezolvarea unor probleme simple 3.2.Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială şi/sau alternativă într-un mediu

  grafic interactiv

  OBIECTIVELE LECȚIEI : La finele lecţiei elevii vor fi capabili:

  O1 - Să identifice situatiile in care se foloseste structura alternativa;

  O2 - Să cunoasca forma structurii alternative;

  O3 - Să foloseasca corect structura alternativa; O4 - Să foloseasca structura alternativa pentru rezolvarea unor probleme folosind aplicatia Scratch.

  Metode de invatare: conversaţia;

  dialogul;

  problematizarea;

  explicaţia;

  învățarea prin descoperire;

  Mijloace de învăţare: Calculatoare PC Software : Aplicatia Scratch Fişe de lucru

 • Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitate elevilor Metode de

  invatare

  Moment organizatoric 3 min se face prezenţa;

  se pregăteşte materialul didactic şi se verifica echipamentele de calcul;

  se anunţă modul de organizare al activităţii;

  Pregătesc materialele necesare pentru lecție.

  Dialogul

  Reactualizarea cunoştinţelor

  5 min Ce este o instructiune liniara?

  Ce instructiuni liniare cunoasteti?

  Elevii răspund la întrebări. Conversatia

  Anunţarea titlului lecţiei, a scopului şi a obiectivelor.

  2 min

  Exista situatii in care o problema prezinta mai multe cazuri(situatii). Fiecare caz are o alta rezolvare. Pentru o astfel de problema folosim „Structura alternativa” Sunt prezentate obiectivele urmărite.

  Își notează tema lectiei în caiete.

  Predarea lectiei 15 min

  Structura alternativa se foloseste pentru a alege intre doua operatii(instructiuni) sau secvente de operatii(instructiuni) dupa ce a fost evaluata o conditie(expresie), a carui rezultat poate fi adevarat sau fals.

  Forma structurii alternative:

  Daca conditie atunci Instructiune1

  Altfel Instructiune2

  Sfarsit daca Functionare: daca conditie este adevarata, atunci se

  executa instructiune1, altfel se executa instructiune2.

  Se vor analiza exemple din viata reala: Ex: Daca afara ploua, atunci stau in casa, altfel merg la plimbare.

  Ce mi-am propus sa fac?

  In ce caz stau in casa?

  Răspund la întrebările profesorului. Noteaza în caiete

  Conversația Învățarea prin descoperire Dialogul Problematizarea Explicația

 • In ce caz merg la plimbare?

  Care este conditia care stabileste ce voi face?

  Consolidarea lectiei (Fixarea cunostiintelor)

  24 min

  Fisa de lucru, conform Anexei 1 Analizăm activitatea elevilor la fiecare calculator.

  Elevii rezolva problema pe calculatoar, folosind aplicatia Scratch.

  Munca individuala

  Notarea elevilor 1 min Vor fi notati sau apreciati verbal cei mai activi elevii.

 • Anexa 1

  Fișa de lucru

  1. Se citeste un numar a. Sa se verifice daca numarul este par, afisand un mesaj corespunzator.

  Rezolvare

  1.

 • Unitatea de învăţare: Algoritmi

  Tema: Structura alternativa

  Fisa de lucru

  1. Maria a lipsit de la scoala si a intrebat-o pe colega sa de banca ce nota a luat la test. Daca

  nota este mai mica decat 5, Maria este suparata, in caz contrar, este fericita.

  2. Se citesc doua numere a si b. Sa se afiseze cel mai mare dintre ele.

  Rezolvare

  1.

  2.

 • Unitatea de învăţare: Sisteme de calcul

  Fisa de lucru

  1. Realizati corespondenta:

  RAM Dispozitive de intrare / iesire

  Hard disk Memorie externa

  Mouse Memorie interna

  Imprimanta Dispozitive de intrare

  Monitor Dispozitive de iesire

  Modem

  2. Completati spatiul liber:

  Componenta software reprezinta componenta logica a sistemului de calcul si este formata

  din totalitatea _______________________________________

  3. Alegeti afirmatia adevarata:

  Urmatoarea actiune reprezinta un pericol pentru utilizatorul unui calculator:

  Defectarea mouse-ului

  Dezinstalarea unui program

  Înlaturarea carcasei unitatii centrale

  Dezinstalarea unui program

  4. Care este dispozitivul periferic cu ajutorul caruia se poate introduce o imagine de pe hartie, in calculator?

  Acest dispozitiv periferic se numeste______________________________________

  5. Unitatea de masura a memoriei este _______________________________________

  6. Completati:

  1MB (Megabyte)=_________KB

  1KB (Kilobyte)=__________B

  Unitatea de învăţare: Sisteme de operare

 • Fisa de lucru

  1. Ce este sistemul de operare?

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  2. Creati urmatoarea structura de foldere si fisiere:

  TIC

  Lectii Aplicatii

  Lectia1 Lectia2

  3. Redenumiti folderul „Aplicatii” cu numele „Laborator”.

  4. Copiati fisierul „Lectia2” in folderul „Laborator”.

  5. Ccreati o scurtatura pentru folderul „Lectii”.

  6. Mutati fisierul ”Lectia1” din folderul „Lectii” in folderul „TIC”.

 • Unitatea de învăţare: Internet

  Fisa de evaluare

  1. Selectati programele browser din lista:

  a) Internet Explorer

  b) Windows Explorer

  c) Chrome

  d) E-mail

  2. Completati spatiile libere:

  Internetul este ___________________________________________________________

  3. Realizati corespondenta intre elementele celor doua coloane:

  Bara de adrese

  Butonul refresh

  Butonul stop

  Butonul back

  Permite scrierea adresei URL a unei pagini web

  Revine la pagina vizitata anterior

  Reincarca pagina web in browser

  Opreste incarcarea paginii in browser

  4. Notati cu A (ADEVARAT) si cu F (FALS) valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

  a) Un motor de cautare este un program destinat cautarii de informatii pe Internet.

  b) Pentru a gasi informatia cu ajutorul motorului de cautare, nu trebuie sa fii conectat

  la Internet.

  c) Mesajul poate fi primit si trimis prin e-mail.

  Barem: (4 puncte se acordă din oficiu)

  Subiect 1 2 3 4

  Punctaj 2 0,5 2 1,5

 • Unitatea de învăţare: Editoare grafice

  Fisa de evaluare

  1. Care dintre urmatoarele extensii pot fi alese pentru un desen creat in Paint?

  a) Png b) Jpeg c) Bmp d) Mp3

  2. Instrumentului care umple cu o anumită culoare o forma geometrica desenata în Paint este:

  a) b) c)

  3. Realizati urmatorul desren:

  4. Notati cu A (ADEVARAT) si cu F (FALS) valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

  a) Desenele realizate cu aplicatia Paint pot fi rotite. b) Intr-un desen creat cu aplicatia Paint nu se poate introduce text.

  Barem: (4 puncte se acordă din oficiu)

  Subiect 1 2 3 4

  Punctaj 1,5 0,5 2 2

 • Unitatea de învăţare: Algoritmi

  Structura alternativa

  Fisa de evaluare

  1. Se citesc doua numere a si b. Daca numerele sunt mai mari dacat 10, sa se calculeze suma

  numerelor, in caz contrar, calculati produsul lor.

  Barem: (4 puncte se acordă din oficiu)

  Subiect Punctaj

  Crearea variabilelor 1

  Citirea variabilelor 0,5

  Alegerea corecta a structurii alternative 1

  Conditiile din ramura “daca” 1

  Secventa aferenta ramurii “daca” 1

  Secventa aferenta ramurii “daca nu” 1

  Afisarea rezultatului 0,5

 • Test sumativ 1. Alegeti imaginea in care consideraţi că poziţia la calculator este corecta.

  a) b) c) d)

  2. Completati: 1MB (Megabyte)=_________KB

  1KB (Kilobyte)=__________B

  3. Creati urmatoarea structura de foldere si fisiere:

  TIC

  Lectii Aplicatii

  Lectia1 Lectia2

  4. Realizati corespondenta intre elementele celor doua coloane:

  Bara de adrese

  Butonul refresh

  Butonul stop

  Butonul back

  Permite scrierea adresei URL a unei pagini web

  Revine la pagina vizitata anterior

  Reincarca pagina web in browser

  Opreste incarcarea paginii in browser

  5. Notati cu A (ADEVARAT) si cu F (FALS) valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

  c) Desenele realizate cu aplicatia Paint pot fi rotite. d) Intr-un desen creat cu aplicatia Paint nu se poate introduce text.

  6. Creati o invitatie pentru sarbatoarea de Halloween.

  7. Se citeste un numar a. Sa se verifice daca numarul este par, afisand un mesaj corespunzator.

 • 8. Ce reprezinta componenta software? 9. Dispozitvul cu ajutorul caruia se introduce o imagine in calculator se numeste

  ______________

  10. Sintaxa structurii alternative este:

  Barem de notare: 1 punct pentru fiecare rezolvare corecta.


Recommended