Home > Documents > planificare integrata clasa I.doc

planificare integrata clasa I.doc

Date post: 23-Feb-2018
Category:
Author: dan-catalin-iftime
View: 267 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 23

Transcript
 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  1/23

  PLANIFICARE CALENDARISTIC

  Nr.crt.

  TemeCompetene

  (coduri)Disciplin

  Coninuturi (din pro!rm "colr#) PeriodNr.ore

  $%s.

  SE&ESTR'L I

  . Actulirecunostintelordin clspre!titore

  * +ine te,mre!sit dr!scol-

  CLR/1.1, 1.2, 1.3,1.4, 2.1, 2.2,2.3, 2.4, 3.2

  CLR/ Te0te,suport din mnul1cietul de lucruS/ Din nou l col#-E2lure predicti2#+ine te,m re!#sit3 col#-Propozi ia enun iativ. Semne de punctua ie punctul. Identificarea mesajului unui scurt text audiat. ormule de salut. !oc de rol" #$um salut persoanele din jurul meu%#. &inia o'lic micRec4iitele colruluiPropozi ia intero(ativ. Semne de punctua ie semnul )ntre'rii. Identificarea mesajului unui scurt text audiat. &inia o'lic mare5n lume po2e tilorPropozi ia din dou i trei cuvinte. *xprimarea de mesaje orale. ormularea de propozi ii dup im(ini.

  $rearea i ilustrarea unei pove ti prin desene" #+iozdanul fericit#. &inia o'lic mare

  S6,S7/ &!i sunetelorTomn$uvinte formate dintr-una sau mai multe sila'e.eprezentarea (rafic a cuvintelor monosila'ice,'isila'ice i trisila'ice. ormarea cuvintelor din sila'e date. /scoierea unui cuv0nt cu o ima(ine,edarea unui cuv0nt prin desen. Scrierea com'ina iilor de liniiSunete m!iceSila'a, sunetulSunetele #a#. Scrierea c0rli(uluiSunetul #e#. Scrierea 'astona elorSunetul i#. Scrierea 'astona elorSunetul #o#. Scrierea ovaluluiSunetul #u#. Scrierea semiovalelor5n r 8uc#riilor&iterele mari i mici de tipar reactualizare. Ilustrarea cuvintelor prin desene*lemente (rafice" zlu a, nodule ul, 'ucla S exersm sunet, liter, sial', cuv0nt aplica ii i jocuri

  S,S7

  14 sept- 2octom'rie

  215re

  1

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  2/23

  &E&/2.1, 2.2, 3.1,3.2, 4.1, 4.2,6.1

  &E&/ $rientre sp il# i locli#ri 9n sp iu. Fi!uri plne. Corpul omenesc S/ Din nou l col#E2lure predicti2#Recuno tere culorilor. 7rasarea dup contur linie fr0nt, linie erpuitFi!uri plne 1 6DPtrat, dreptun(i, triun(i, cerc" reprezentare (rafic. iruri lo(ice de fi(uri (eometrice

  8esenarea fi(urilor (eometrice pe re eaua de ptrate a caietului de matematic$ompunerea unui spa iu plastic folosind forme (eometrice5n2# #m s# ne orient#m- $rientre spil# "i locli#ri 9n spiuSortarea i clasificarea o'iectelor dup criterii date /proape9departe, interior9exterior, )ntre, sus9jos,pe9su'9deasupra, st0n(a9dreapta8imensiunile o'iectelor" )nalt, scund, mic9mare, )n(ust9lat, lun(9scurt, su' ire9(ros

  S6/ A sosit tomn$alendarul toamnei. Sim'oluri pentru vreme. /dunri i scderi )n concentrul :-1:Pozi;ii ale unui o'iect" vertical, orizontal, o'licScrierea pe re eaua de ptr ele a caietului de matematic a linu elor orizontale, verticale, o'lice &ul imi de o%iecteormarea mul imilor dup diferite criterii. Scrierea unor sim'oluri matematice" tilizarea expresiilor matematice #tot at0tea elemente#, #mai multe9mai pu ine elemente#. iruri lo(ice cu identificare intrusului

  S7/ Acti2it# ile omenilor 9n notimpul tomn$rientre 9n t%el :olosind cu2intele r;nd i colon#ructe i le(ume de toamn. Precizarea activit ilor specifice anotimpului toamna. &inia orizontal, vertical, o'lic$%ser2re unor re!ulrit# i din mediul propit/ctivit i umane specifice anotimpului toamnaIat ce tiu *valuare?reau s tiu mai mult$ompunerea unui spa iu plastic folosind forme (eometrice. ecunoa terea fi(urilor (eometrice )n reprezentri plane accesi'ile. Identificarea interiorului i al exteriorului unei fi(uri

  12ore

  2

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  3/23

  DP/1.1 2.12.2 3.1, 3.2

  &&/1.11.2,1.4 2.1 2.22.3 3.1, 3.2,3.3

  Ana spun i alta fac#S7/ 5n drum spre col#/'ilit i de comunicare de 'az. ormule de adresare9solicitare9mul umire $omunicarea prin semne indicatoare, semne de circula ie!oc didactic" #>n altfel de salut#

  &&/ $0ntarea vocal )n (rup i individual Pozi ia, emisia natural, tonul, semnalul de )nceput,dic ia, sincronizarea [email protected] pe muzic Sunete de intensit;i diferite $0ntarea instrumental$rea;ii muzicale accesi'ile" Boi acum suntem colari /. Iv canu, Piticii i ariciul +. $ucu, ?oiniceii /. Iv canu.

  A

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  4/23

  6. In :milie

  Sunetul siliter. Sil%.Cu2ntul.Propoiti.

  CLR:

  1.1, 1.2, 1.3,

  1.4, 3.1, 3.2

  4.1

  MEM:

  1.1, 1.2, 1.3,

  1.6, 3.1, 5.1

  CLR/7exte-suport din manual9din caietul de lucruS>/Cs nostr,Fmili meLiterele i A. Identificarea informa iilor dintr-un mesaj. $uv0ntul, sila'a. Pozi ia sunetului #a# )n cuvinteLiterele m i &. . $uv0ntul, sila'a. !ocul sila'elor $uvinte mono-si plurisila'ice

  &ectura dupa ima(ini-idicea uriasaE2lure sumti2Cu trenulLiterele u i '. $orespondenta intre ima(ine si mesajul scris. 8espr irea cuvintelor )n sila'e.$oresponden a litere de tipar - litere de m0n/niversarea BaneiLiterele n i N. /sezarea in pa(ina a propozitiei.ormarea cuvintelor prin sim'area9adu(area uneilitere. Propozitia . olosirea punctului

  S?/ L =ocLiterele i i I. Semnul intre'arii.Intonarea propozitiei intero(ative.ormarea cuvintelor din sila'edate. $opiere9transcriere.5rdonarea cuvintelor )n propozi iiRecpitulre.E2lure.Ameliorre

  &E&/ Numerele nturle de l @ l @S>/ Corpul omenesc. Numerele nturle de l @ l 7$itirea i scrierea numerelor. $ompunerea i descompunerea numerelor folosind desene i numere Bumrul i cifra :Bumrul i cifra 1Bumrul i cifra 2Bumrul i cifra 3Corpul omenesc. Sceletul @i or(ane majore ale corpului creier, inim, plm0ni, stomac, rinicilocalizare @i roluri ecunoa terea o'iectelor cu ajutorul sim urilor /limenta ie sntoas

  S/ S# ne p#str#m s#n#tte- Numerele nturle de l > l B$itirea i scrierea numerelor. 8escopunerea i compunerea numerelor. $ompararea i ordonarea

  numerelor. +enerarea de numere mai mari, mai mici sau e(aleBumrul i cifra 4Bumrul i cifra 6Bumrul i cifra EBumrul i cifra FS# ne p#str#m s#n#tte- I(iena corpului. Piramida alimentelor

  S>,S?

  6octom'rie

  - 23octom'rie

  215re

  125re

  4

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  5/23

  DP:

  1.1; 2.1; 2.2;

  3.1, 3.2, 3.3

  MM: 1.1;

  1.2, 1.3; 1.4;

  2.1; 2.2, 2.3;

  3.1, 3.3

  AVAP: 1.1;

  1.2; 1.3; 2.2;

  2.3; 2.4;

  S?/ S# cre tem mri i s#n#to i- Numerele nturle de l l @ Bumere pare, impare. Identificarea vecinilor unui numr. $ompletarea irurilor de numere.Bumrarare cu pa i da i Bumrul i cifra GBumrul i cifra H

  Bumrul 1:S# cre tem mri i s#n#to i- /ctivit i specifice unui stil de via sntos. >n meniu sntos. $onsumul de le(ume i fructe. 5'iecte de i(ien corporalecapitulareIat ce tiu *valuare/meliorare

  DP/ Te0te,suport/ #Pufule # povesteS>/ Sunt punctul l col#7ipuri de sarcini colare i )ncadrarea )n timp. 5rarul unui colar de clasa I disciplinele studiate. Sarcini colare specifice unor discipline. Instrumente de lucru9)nv are. !oc de rol creion-ascu itoare !oc didactic" #Imit mi crile#S/ Cum comunic#m 9n cls#

  e(uli de comunicare. $omunicare eficient elev-elev, elev-cadru didactic. $omunicarea nonver'al(esturi, expresie facial, expresie corporal!oc diactic" #!ocul numelor#S?/ Acest sunt eu-/[email protected] @i atitudine pozitiv fa; de sine identificarea unor trsturi personale elementaretrsturi fizice!oc didactic" #uce ele#

  &&/ $0ntarea vocal )n (rup @i individual!ucrii [email protected] pe muzicc0ntareainstrumental *lemente de lim'aj muzical 7im'rul" sunete din mediul )nconjurtor, sunete vocalevor'ite sau c0ntate, sunete muzicale intrumentale itmul- sunet lun(-scurt, tare-)ncet Interpretarea nuan e" c0ntec vesel9trist $rea;ii muzicale accesi'ile" $iocnele, ciocnele &.$omes, Jmpreun s

  jucm, $odo'ecul.

  A

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  6/23

  $PTI$NAL1.11.22.1.

  unui produs realizat )n (rupPictur#/ ormularea de rspunsuri la )ntre'ri simple 7enici de lucru"tamponarea, pulverizare,stropire, suflare *lmente de lim'aj plastic" pata pictural-compozi ii *xerci ii de diferen iere dintre forme plane i forme spa iale *xplorarea mediului pentru a indentifica forme i culori ealizarea de aplica ii )n o(lind $ipul meu9 $ipul meu atunci c0nd sunt vesel9trist

  $orpul omenesc-pr;i componente @i localizareaor(anelor interne5r(anele de sim;

  3ore

  7. Lume 2erde,plntele

  Dilo!ul.Linide dilo!.

  CLR" 1.1,1.2, 1.3, 1.42.1, 2.2, 2.3,2.4 3.1, 3.2,4.1

  &E&"1.4, 1.6, 1.E,3.1

  DP" 1.1 2.33.1, 3.2, 3.3

  &&" 1.1, 1.2,1.3, 1.4 2.12.2, 2.3 3.1

  CLR/7exte suport din manualSB/ P#dure 9n timpul tomnei. Recpitulre&iterele a - e$itirea i scrierea literelor, cuvintelor i propozi iilor Semne de punctua ie

  &E&/Adunre i sc#dere numerelor nturle de l @ l @SB/ S# 9n2# #m despre plnte-*viden;ierea propriet;ilor adunrii comutativitate, asociativitate, element neutru - fr precizareaterminolo(ieiezolvarea unor situa ii practice de aflare a sumei9diferen ei. ezolvarea i compunerea de pro'leme /dunarea cu 1. Scderea cu 1/dunarea cu 2. Scderea cu 2Plnte. olul structurilor de 'az la plante pr ile unei plante. 5'servarea dezvoltrii unei plante

  DP/7ext-suport" #?rei s fim prieteni%#SB/ Despre mine/[email protected] @i atitudine pozitiv fa; de sine Prezentarea unor trsturi personale elementarelazonul personal /ctivit i preferate Interac iuni simple cu fiin e i o'iecte familiare !oc didactic" #5 calitate pentru numele meu#

  &&/ $0ntarea vocal )n (rup @i individualPercu ia corporal 'ti din palme, de(etul pe 'anc,'ataia din picior*lemente de lim'a muzical" ritmul sunet lun(-scurt, tare-)ncet, interpretarenuan e tare9)ncet9mediu !ucrii muzicale [email protected] pe muzic$0ntarea instrumental $rea;iimuzicale accesi'ile" rotceii i 'roscoiul &. $omes

  SB

  2Eoctom'rie

  -3:

  octom'rie

  F5re

  4ore

  1ora

  2ore

  6

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  7/23

  A

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  8/23

  &E&" 1.4,1.6, 1.E, 3.1,3.2, 4.2, 6.2

  DP" 1.1 2.12.2 2.3

  &&" 1.1, 1.2,1.3, 1.4 2.12.2, 2.3 3.1

  &E&/ Adunre i sc#dere numerelor nturle de l @ l @S/ Sporturi pre:erte$ompararea a dou sume, a dou diferen e, a unei sume cu o diferen . /flarea numrului necunoscutezolvarea unor pro'leme utiliz0nd datele scrise )ntr-un ta'el/dunarea cu 3. Scderea cu 3

  /dunarea cu 4. Scderea cu 4S,[email protected]/ Adunre "i sc#dere 9n concentrul @ @Identificarea semnifica iei datelor unei pro'leme. Identificarea cuvintelor care su(ereaz opera ii aritmetice. ezolvarea unor pro'leme dup ima(ini date/dunarea cu 6. Scderea cu 6/dunarea cu E, F, G, H, 1:Scderea cu E, F, G, H, 1:Proprietatile adunarii si scaderii.Pro'a adunarii,pro'a scaderii/flarea numarului necunoscutRolul or!nelor m=ore le corpului omenescS exersmIat ce tiu *valuare/meliorare

  DP/ 7ext suport" #$el mai frumos cadou# poveste, #$ei trei prieteni# povesteS/ Psiunile melePrezentarea unor trsturi personale elementare. /ctivit i preferate la coal i )n timpul li'er. Personaje preferate din desene animate. $olec ia mea de o'iecte.!oc didactic" #>n adevr i o minciun#S/ PrieteniInterac iuni simple cu fiin e i o'iecte familiare. *mo ii de 'az. Prietenia prezentat )n pove tile pentru copii. $ercul meu de prieteni!oc didactic" #taia cu 'aloane#[email protected]/ Ce este un %un prieten$aracteristicile unui 'un prieten. *xperien e de via exprimate prin mesaje ver'ale9nonver'ale

  simple sau prin lim'aje nonconven ionale litere, sim'oluri, desene!oc didactic" #in(o#

  &&/ / $0ntarea vocal )n (rup @i individualPercu ia corporal 'ti din palme, de(etul pe 'anc,'ataia din picior*lemente de lim'a muzical" ritmul sunet lun(-scurt, tare-)ncet, interpretarenuan e tare9)ncet9mediu !ucrii muzicale [email protected] pe muzic$0ntarea instrumental Procedeearmonico-polifonice solist-cor, (rupe alternative $rea;ii muzicale accesi'ile" 7oamna B. uiclu,

  6ore

  7ore

  ?ore

  8

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  9/23

  A

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  10/23

  1.2, 1.3, 1.E,3.1, 3.2, 4.1,4.2, 6.1, E.2

  DP/1.1 1.22.1 2.2 2.33.1

  &&" 1.1 1.2

  S/ A sosit irn- Numerele nturle de l @ l [email protected]@tere, formare, citire, scriere cu cifre, comparare, ordonare, numere pare9impareIdentificarea consecin elor unor fenomene. Influen a anotimpurilor )n via a omului. /ctivit ile omului )n anotimpul iarna. $um ne )m'rcm iarna. enomene ale naturii. &unile de iarn

  S6/ Su% co=ocul de #pd#. Numerele nturle de l [email protected] l [email protected]

  [email protected], formare, citire, scriere cu cifre, comparare, ordonare, numere pare9impareIdentificarea consecin elor unor fenomene. Influen a anotimpurilor )n via a animalelor" i'ernarea. Sporturi de iarnS exersmIat ce tiu *valuare

  S7/ Ce se 9nt;mpl# cu p irn 9n ntur#[email protected], formare, citire, scriere cu cifre, comparare, ordonare, numere pare9impareBumerele naturale formate din zeci. Bumerele naturale formate din zeci i unit i 7ransformrile de stare ale apei" solidificare, topirea (e ii, evaporare, fier'ere, condensareTrns:orm#ri le peiSolidificare, topire, evaporare, fier'ere, condensare

  Iat ce tiu *valuare

  DP/ Te0te,suport/ #Pufule # poveste

  S/ Sunt punctul l col#7ipuri de sarcini colare i )ncadrarea )n timp. 5rarul unui colar de clasa I disciplinele studiate. Sarcini colare specifice unor discipline. Instrumente de lucru9)nv are. !oc de rol creion-ascu itoare !oc didactic" #Imit mi crile#

  S6/ Cum comunic#m 9n cls#e(uli de comunicare. $omunicare eficient elev-elev, elev-cadru didactic. $omunicarea nonver'al(esturi, expresie facial, expresie corporal!oc diactic" #!ocul numelor#

  S7/ Acest sunt eu-/[email protected] @i atitudine pozitiv fa; de sine identificarea unor trsturi personale elementaretrsturi fizice!oc didactic" #uce ele#

  &&/ $0ntarea vocal [email protected] pe muzic c0ntarea instrumental *lemente de lim'aj muzical

  ore

  3ore

  E

  10

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  11/23

  1.3, 1.4 2.1,2.2, 2.3

  A,SB

  4 ianuarie- 2H

  ianuarie

  2Gore

  1E

  11

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  12/23

  1.E, 3.1, 3.2,4.1, 4.2, 6.2

  DP/ 1.1,2.12.2 2.3 3.13.2

  &&/ 1.1

  S>/ Animle domestice. Adunre numerelor nturle de l @ l [email protected] :#r# trecere peste ordin/dunarea M < >/dunarea M> < >/dunarea M> < M>S.Psrile domestice. Sc#dere numerelor nturle de l @ l [email protected] :#r# trecere peste ordinScderea M> >

  Scderea M>-M>Pro'leme care se rezolv printr-o sin(ur opera ieIat ce tiu *valuare?reau s tiu mai multS in!ri=im nimleleS?/Animlele sl%tice. Adunre numerelor nturle de l @ l [email protected] cu trecere peste ordinormarea zecii/dunarea > < >/dunarea M>< >, M> < M>SB/ S# ocrotim ntur-Sc#dere numerelor nturle de l @ l [email protected] cu trecere peste ordinScderea M> >, M >Scderea M M>Scderea M> M>

  S# ocrotim ntur-Comportre corect# 9n rel ie cu mediul nturlezolvm pro'lemeIat ce tiu *valuare semestriala

  DP/7exte-suport din manualS>/ To i omenii u emo ii 7rire @i manifestare emo;ional. *mo ii de 'az" 'ucurie, triste e, fric, furie. 8escrierea emo iilor trite )n propriile exeperin e de via . /l'umul emo iilor. !oc didactic" #>n actor talentat#S/ Cum m# simt 9n di:erite situ ii7rire @i manifestare emo;ional, starea de 'ine. $um m simt la )nceput9sf0r it de lec ie. edarea prin desen a unor situa ii )n care elevul a trit diferite emo ii !oc didactic" #$u'ul emo iilor#S?/ Cum rec ione 9n di:erite situ ii

  7rire @i manifestare emo;ional, starea de 'ine. eac ii emo ionale" furie, calm. 7ermometrul emo iilor intensitatea 'ucuriei. +0nduri pozitive, (0nduri ne(ative!oc didactic" #>rmele emo iilor#SB/ Pro!rmul meu de 2cn # or# l dispoi i 9n2# #torului /[email protected] @i atitudine pozitiv fa; de sine @i fa; de ceilal;i Interac iuni simple cu fiin e i o'iecte familiare. Sarcini de lucru )n activitatea colar i acas &&/ $0ntarea vocal )n colectiv @i [email protected] pe muzic$0ntarea instrumental *lemente

  ore

  4ore

  G

  12

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  13/23

  1.3 1.4 2.12.2 2.3 3.13.4A

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  14/23

  4.1, 4.2, 6.2,E.2

  DP/ 1.2,2.23.1

  &&/1.2,1.3, 1.4 2.1

  S/ $ i cu prietenul necu2nttor.Comprre si ordonre numerelor nturle de l 7 [email protected]@[email protected]/ A sosit prim#2r- Rotun=ire numerelor nturle de l 7 l @@/nimale"Insecte,pesti,'roasteS6/ Cum se 9nmul esc plnteleRecpitulre3e2lure3meliorre

  Plnte. olul structurilor de 'az la plante sm0n a. *xperiment #oa'a de fasole# )ncol irea9dezvoltarea plantei9condi ii de dezvoltare a plantei Re9n2ie ntur-&ni:estre !ri=ii : # de mediu. +0ze i insecte. Aicul (rdinar unelte de (rdinIat ce tiu *valuare

  DP/7exte-suport" # coala furnicu elor# poveste, #Bu uita i# poezie de S. Ainea, #Prin esa Periu # povesteS/Borme de i(ien la coal. /titudine fa de recizite. 5'iecte de i(ien a clasei. /ctivit i practice de i(ienizare. Aar ul $ur eniei activitate artcreativ !oc didactic" #8ansul cu mtura#

  S/ Am !ri=# de mineBorme de i(ien personal. +icitori despre o'iectele de i(ien.!oc didactic" #$ine-i eful%#

  [email protected]/ Tr#iesc s#n#tos3 m#n;nc s#n#tosStil de via sntos. /c iuni de i(ien personal. $rearea unei povestiri dup ima(ini" #8e ce s-a )m'olnvit +eor(ic#. I(iena locuin ei. Ai care i sport. $onsumul de fructe. !oc didactic" #Praful de cret#

  S6/ 5n r lui Din i or Borme de i(ien personal. !ocuri de rol pentru con tientizarea importan ei i(ienei dentare. eclama unui produs de i(ien!oc didactic" #ructe i le(ume#

  Stil de 2i # s#n#tos or# l dispoi i 9n2# #torului /[email protected] @i atitudine pozitiv fa; de sine @i fa; de ceilal;i 7rire @i manifestare emo;ional,starea de 'ine I(iena personal

  &&/ $0ntarea [email protected] pe muzicc0ntarea instrumental *xecutarea unui dans cu mi carerepetat, pe un c0ntec simplu din folclorul copiilor Improviza ia spontan colectiv - Improvizarea

  4ore

  Gore

  14

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  15/23

  2.2 2.3 3.13.2 3.3, 3.4

  A/ In !rdin scoliiLiterele ! si G/lctuire de propozi ii cu cuvinte date. Identificarea detaliilor9informa iilor dintr-un mesaj scris.97ranscrierea textului o' inutSunetul si !rupurile de litere !e3Ge

  S66,S6F martie-1aprilie

  2Gore

  15

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  16/23

  &E&/ 1.4,1.6, 1.E, 3.1,3.2, 4.1, 4.2,

  6.2

  DP/ 1.1

  S6/Scrierea orto(rafic a cuvintelor i a (rupurilor de litere. 8ialo(ul. /lctuire de dialo(uri simple)ntre'are rspuns. Scrierea ima(inativ a unui scurt text cu cuvinte de sprijin&ectura"Carap-/l'ecapitulare&a'irintul*valuare sumativa./meliorare

  &E&/ Adunre i sc#dere numerelor de l 7 l @@ :r si cu trecere peste ordinS66/ Adunre numerelor de l 7,@@ :r trecere peste ordin/dunarea M>/dunarea M>

  S67/ Secretele plnete l%stre. Adunre cu trecere peste ordin 7 , @@/dunarea M> < > completarea zecii/dunarea M> < >Ap in ntur

  S6>/ Solidi:icre Adunre cu trecere peste ordin 7,@@/dunarea M> < M>/dunarea M < M, c0nd suma este 1::

  S6/ Topire. Adunre cu trecere peste ordin @ , @@/dunarea M> < >, c0nd suma este 1::E2porre/dunarea M> < M>, c0nd suma este 1::

  DP/7exte-suport" #&a Polul Sud# povesteS66/ 5n2# oriunde i oric;nd cu pl#cere Importan a )nv rii pentru propria persoan. Sarcini de )nv are la coal. Aotiva ia )nv rii loarea Jnv turii. /locarea9apreicerea timpului necesar )n )nv are.

  !oc didactic" #Jnva din (re eli#

  S67/ Prietenii mei l 9n2# #tur#/'ilit i i atitutudini )n )nv are. Sarcini de lucru )n contexte variate. /ctivit i de )nv are plcute9mai pu in plcute. Jnv area )n ecip !oc didactic" #Jnva s ascul i# S6>,S6/ Cum s# 9n2# mi %ine

  1Eore

  45re

  16

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  17/23

  &&/1.2,1.3, 1.4 2.1

  2.2 2.3 3.13.2 3.3, 3.4

  A

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  18/23

  &E&/ 1.4,1.6, 1.E, 3.1,3.2 4.1, 4.2,6.1, 6.2

  Grupurile de litere !i3GI,Re!in l%inelorScrierea orto(rafic a cuvintelor care con in (rupul de litere. . edactarea unui scurt dialo( )ntre'are-rspuns.ealizarea acordului (ramatical in enunturiecapitulare. /meliorare. *valuare.

  &E&/ Sc#dere numerelor nturle de l 7 l @@ :r si cu trecere peste ordinS6B/ Scdere numerelor nturle de l 7 l @@ :r trecere peste ordinScaderea M-MScaderea M>->Scaderea M>-M>Sc#dere numerelor nturle de l 7 l @@ cu trecere peste ordin'ni2ersul.M'orul )n spa iu i lipsa (ravita iei. or a (ravita ional a Pm0ntului experimente simple Sc#dere 7,@@ cu trecere peste ordinScderea M >Scderea M> >Scderea M> M>Pm0ntul, Soarele, &una. 8iscu ii cu tema #$e crede i c se )nt0mpl )ntr-o navet spa ial%# *fectele pozitive9nea(tive ale Soarelui asupra Pm0ntului

  S6/ Sc#dere cu trecere peste ordinS# prote=#m plnet l%str#- Consecin e le unor :enomene " lipsa apei la plante, temperaturilesczute instalate dup )nflorirea pomilor, for a v0ntului )n producerea ener(iei electrice. *ner(iaconven ional9neconven ional identificarea surselor de ener(ie dintr-un set de resurse Scderea S M

  Scderea S >Scderea S M>

  S6/ Forme i trns:er de ener!ie. Adunre i sc#dere numerelor de l 7 l @@3 cu trecere

  peste ordinS# e0ers#m-5rdinea efecturii opera iilor. /flarea numrului necunoscut. $ompararea sumelor9diferen elor ezolvarea de pro'leme simple

  Scaderea S->Scaderea S-M>

  12ore

  18

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  19/23

  DP/ 1.1 2.2,2.3 3.1, 3.2,

  &&/1.22.1 2.2 2.33.1 3.2 3.3,3.4

  A

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  20/23

  po2este

  Repo2estireuneiintmplri

  .6.3 1.31.4.2.1, 2.2,2.3 2.4.,3.1,3.2, 3.4 4.1,4.2

  &E&/ 2.1,2.2, 3.1, 3.2,4.1, 6.1, E.1,E.2, E.3, E.4

  DP/1.1, 1.2,2.1, 2.2, 2.3,3.1, 3.2, 3.3

  &&" 1.42.1 2.2 3.1

  A

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  21/23

  $PTI$NAL2.2., 2.F.

  Con:ec ii i =uc#rii/ 7enici variate ori(ami, tan(ram, cusut, esere cu 'enzi de 0rtie.Pictur/ormularea de rspunsuri la )ntre'ri simple 7enici de lucru" pensula ie, dactilopictur,pata pictural, amprentare, tampilare, pulverizare

  8repturile mele9drepturile cole(ilor 2ore

  @. Surpriele2erii

  Al:%etul

  CLR/1.32.1, 2.2, 2.33.1, 3.2, 3.3 4.1, 4.2

  &E&/ 2.1,

  CLR/ 7exte-suport din manual i din caietul de lucruS76/ Sunt tent3 sunt descurc#re -Literele 0 i K. E0poitiScrierea orto(rafic a cuvintelor. Scrierea cuvintelor pentru sim'oluri rutiere. ormularea unor mesajescrise )n contexte familiare. 7ranscrierea selectiv dintr-un textS77/ Literele i M.L cumprturiedactarea de mesaje scurte )n contexte familiare lista de cumprturi. 5rdonarea cuvintelor )npropozi ii. Pro'leme cu con inut matematic-formularea )ntre'rii pro'lemei S7>/ Al:%etul #rilorLiterele 3 O3 3 Q3 3 .Scrierea func ional. $opieri. 7ranscrieri. $artea. Pr ile unei cr i. Bumerotarea pa(inilor, direc ii de orientare )n pa(ina

  Sunetul si (rupurile de litere N(e#si K+eLPrivi(etoarea*xercitii de fonetica si voca'ular.Scrierea corecta a cuvintelor care contin (rupul "(eL+rupurile de litere (i si +CI-$oncurs de (icitori

  Scrierea literelor mici i mari de m0n. +enerarea de alfa'ete tematiceRecpitulre :inl#. E2lure :inl#S7/

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  22/23

  2.2, 3.1, 3.2,4.1, 6.1, E.1,E.2, E.3, E.4

  DP/1.1, 1.2,2.1, 2.2, 2.3,3.1, 3.2, 3.3

  &&" 1.4

  2.1 2.2 3.1

  A

 • 7/24/2019 planificare integrata clasa I.doc

  23/23

  $PTI$NAL/

  2.2., 2.F.

  )nnodarePictur/ormularea de rspunsuri la )ntre'ri simple 7enici de lucru" pensula ie, dactilopictur,pata pictural, amprentare, tampilare, pulverizareCon:ec ii i =uc#rii/ materiale neconven ionale fire, mr(ele, pietricele, scoici, s0rm materiale deart-o''OFoto,:ilm/ vizionarea unor filme i foto(rafii realizarea de filme i foto(rafii

  [email protected] snt;ii " tutunul,medicamentele,su'stan;ele interzise

  4ore

  23


Recommended