Home > Documents > Marinica Dobrin Carte ate

Marinica Dobrin Carte ate

Date post: 16-Jun-2015
Category:
Author: andra36uk
View: 1,477 times
Download: 14 times
Share this document with a friend
Description:
Contabilitate Marinica Dobrin Carte
Embed Size (px)
of 328 /328
MARINICĂ DOBRIN CONTABILITATE BAZE – PROCEDURI O ABORDARE INTEGRATĂ MODERNĂ Ediţia a II-a revăzută
Transcript

MARINIC DOBRIN CONTABILITATE BAZE PROCEDURI O ABORDARE INTEGRAT MODERN Ediia a II-a revzut

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei MARINIC DOBRIN Contabilitate, Baze Proceduri, O abordare integrat modern, Ediia a II-a revzut / Marinic Dobrin, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-725-778-9 657(075.8)

Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2007

Redactor: Octavian CHEAN Tehnoredactor: Vasilichia IONESCU Coperta: Marilena BALAN Bun de tipar: 27.03.2007; Coli tipar: 20,5 Format: 16/61x86 Editura Fundaiei Romnia de Mine Bulevardul Timioara, Nr. 58, Bucureti, Sector 6 Tel./Fax.: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro e-mail: [email protected]

UNIVERSITATEA SPIRU HARETMARINIC DOBRIN

CONTABILITATEBAZE PROCEDURIO ABORDARE INTEGRAT MODERN Ediia a II-a revzut

EDITURA FUNDAIEI ROMNIA DE MINE Bucureti, 2007

Deschide manualul, ca s nvei ce au gndit alii

CUPRINS

Prefa ... Abrevieri ... PARTEA ICAPITOLUL 1: INTRODUCEREA N BAZELE CONTABILITII

15 19

1.1. Nevoia de contabilitate. Ce este contabilitatea? 1.1.1. Definiia contabilitii ... 1.1.2. Locul i rolul contabilitii n contextul cunoaterii economice .. 1.2. Aria de aplicabilitate a contabilitii ... 1.3. Abordare juridic i economic n contabilitate .. 1.3.1. Cadrul juridic al europenizrii i internaionalizrii contabilitii din Romnia 1.3.2. Aspecte teoretice privind obiectul contabilitii ... 1.4. Metoda contabilitii: noiune, trsturi, procedee, principii .. 1.4.1. Noiunea de metod de contabilitate . 1.4.2. Trsturile metodei contabilitii .. 1.4.3. Procedeele metodei contabilitii .. 1.4.4. Principiile contabilitii . 1.5. Utilizatorii informaiei contabile i cerinele acestora Pentru examen: .. Concepte-cheie ntrebri i teme de reflecie ... Teste-gril de autocontrol ... Probleme propuse spre rezolvare CAPITOLUL 2: MODELAREA POZIIEI FINANCIARE A NTREPRINDERII PRIN IMAGINI CONTABILE DE SINTEZ

24 26 27 28 31 31 33 37 37 38 39 42 47 49 49 49 50 53

2.1. Bilanul contabil model privind situaia patrimoniului i poziia financiar a ntreprinderii .. 2.1.1. Definirea, coninutul i modele privind bilanul contabil 2.1.2. Structuri bilaniere privind patrimoniul 2.1.3. Tipuri de modificri bilaniere .. 2.2. Contul de rezultate (profit i pierdere) i performana financiar a ntreprinderii . 2.2.1. Conceptul de performan financiar i structuri calitative 2.2.2. Modele (scheme) privind contul de profit i pierdere ...

58 58 63 86 88 88 92 7

Pentru examen: .. Concepte-cheie ntrebri i teme de reflecie Teste-gril de autocontrol ... Probleme propuse spre rezolvare CAPITOLUL 3: TEORIE I MODELE PRIVIND CONTUL (CONTUL CONTABIL I DUBLA NREGISTRARE)

95 95 95 96 99

3.1. Noiunea de cont, funciile, forma i structura contului .. 3.2. Regulile de funcionare a conturilor 3.3. Dubla nregistrare i corespondena conturilor ... 3.4. Analiza contabil a operaiilor economice i financiare. Formula i articolul contabil ... 3.5. Conturile sintetice i analitice i legtura dintre ele 3.6. Evidena cronologic i sistematic, ciclul contabil. nchiderea conturilor ... 3.7. Clasificarea conturilor . 3.8. Planul de conturi general, instrument de normalizare i de structurare a contabilitii Pentru examen: .. Concepte-cheie ntrebri i teme de reflecie Teste-gril de autocontrol ... Probleme propuse spre rezolvare CAPITOLUL 4: DOCUMENTELE CONTABILE PURTTORI DE INFORMAII

102 105 106 109 112 113 114 115 117 117 117 118 120

4.1. Documentaia procedeu al metodei contabilitii . 4.2. Documentele de eviden contabil . 4.2.1. Definirea i importana documentelor de eviden contabil 4.2.2. Funciile documentelor de eviden contabil .. 4.2.3. Clasificarea documentelor de eviden contabil . 4.3. Documentele justificative 4.3.1. Coninutul documentelor justificative .. 4.3.2. ntocmirea, prelucrarea, pstrarea i clasarea documentelor justificative .. 4.3.3. Verificarea i corectarea erorilor din documentele justificative .. 4.3.4. Principalele documente privind activitatea contabil ... 4.4. Registrele de contabilitate i rolul lor . 4.4.1. Registrul jurnal . 4.4.2. Registrul Cartea-Mare ... 4.4.3. Registrul inventar ... 8

126 127 127 127 128 129 129 130 132 134 135 136 137 138

4.5. Formele de nregistrare utilizate n contabilitate . 4.5.1. Forma de contabilitate maestru ah 4.5.2. Forma de contabilitate pe jurnale .. 4.5.3. Forma de contabilitate automatizat (informatic) ... Pentru examen: .. Concepte-cheie ntrebri i teme de reflecie Teste-gril de autocontrol ... Probleme propuse spre rezolvare CAPITOLUL 5: EVALUAREA I CALCULAIA PREMISE ALE NREGISTRRII TRANZACIILOR N CONTABILITATE

139 140 141 143 144 144 144 144 147

5.1. Evaluarea. Noiunea i principiile evalurii patrimoniului n contabilitate . 5.2. Preurile i tarifele folosite n evaluarea contabil .. 5.3. Formele de evaluare n contabilitate ... 5.4. Reevaluarea n contabilitate Pentru examen: .. Concepte-cheie ntrebri i teme de reflecie Teste-gril de autocontrol ... Probleme rezolvate .. Probleme propuse spre rezolvare PARTEA a II-aCAPITOLUL 6: ANALIZA I FUNCIONAREA SISTEMULUI DE CONTURI: NREGISTRRI I RAPORTRI

150 153 155 166 167 167 167 167 171 173

6.1. Actualizarea conturilor n vederea ntocmirii i prezentrii situaiilor financiare 6.2. Clasa conturilor de bilan: definire, structuri, documente primare utilizate, tranzacii ... 6.2.1. Conturile de capitaluri .. 6.2.2. Conturile de active imobilizate . 6.2.3. Conturile de stocuri i producie n curs de execuie 6.2.4. Conturile de teri ... 6.2.5. Conturile de trezorerie .. 6.2.6. Conturile de regularizare i delimitative .. 6.2.7. Conturile rectificative ... 6.3. Clasa conturilor de rezultate: definire, recunoatere, clasificare, tranzacie . 6.3.1. Conturile de venituri . 6.3.2. Conturile de cheltuieli ... 6.3.3. Contul de Profit i pierdere ...

178 179 180 190 195 196 201 203 206 207 208 208 209 9

Pentru examen: .. Concepte-cheie ntrebri i teme de reflecie Teste-gril de autocontrol ... Probleme propuse spre rezolvare CAPITOLUL 7. BALANELE DE VERIFICARE: CONTROLUL CONTABIL AL NREGISTRRII OPERAIILOR I EVENIMENTELOR

210 210 210 211 215

7.1. Noiunea, importana i funciile balanei de verificare .. 7.2. Clasificarea i ntocmirea balanelor de verificare .. 7.2.1. Balanele de verificare ale conturilor sintetice .. 7.2.2. Balanele de verificare ale conturilor analitice . 7.3. Tipuri de erori relevate i nerelevate de balana de verificare Pentru examen: .. Concepte-cheie ntrebri i teme de reflecie Teste-gril de autocontrol ... Probleme propuse spre rezolvare CAPITOLUL 8: DOCUMENTELE CONTABILE DE SINTEZ I LUCRRILE CONTABILE DE NCHIDERE A EXERCIIULUI FINANCIAR

218 218 221 232 236 238 238 238 239 240

8.1. Delimitri privind documentele contabile de sintez .. 8.2. Lucrrile contabile de nchidere a exerciiului financiar din perspectiva continuitii activitii . 8.3. Balana de verificare ntocmit dup inventarierea ntreprinderii din perspectiva prudenei n evaluare .. 8.4. Determinarea rezultatului exerciiului . 8.5. Repartizarea profitului sau finanarea pierderii ... 8.6. Redactarea bilanului contabil . Pentru examen: .. Concepte-cheie ntrebri i teme de reflecie Teste-gril de autocontrol ... Probleme propuse spre rezolvare CAPITOLUL 9: REALIZAREA CICLULUI (MONOGRAFIE CONTABIL REZOLVAT)

244 246 254 255 256 258 259 259 259 259 261

9.1. Prezentarea etapelor ciclului contabil . 9.2. Exemplu simplificat de monografie privind realizarea ciclului contabil .... Rspunsuri la grile ... Planul de conturi general (conform OMFP 1752/2005) Bibliografie 10

264 264 307 308 326

CONTENTS

Foreword .. Abbreviations ... PART ONECHAPTER I: INTRODUCTION TO ACCOUNTING BASICS

15 19

1.1. The need for accounting. What is accounting? ... 1.1.1. The definition of accounting . 1.1.2. The place and the role of accounting in the context of economic knowledge ... 1.2. The domain of accounting applicability . 1.3. Juridical and economic approaches to accounting .. 1.3.1. The juridical framework for implementing European and international accounting in Romania ... 1.3.2. Theoretical aspects related to the object of accounting ... 1.4. Accounting methodology 1.4.1. The concept of method in accounting .. 1.4.2. Methodological features in accounting 1.4.3. Methodological procedures in accounting ... 1.4.4. Accounting principles .. 1.5. Accounting data users and their requirements Evaluation database .. Key concepts ... Questions and assessments . Self-evaluation tests Question samples CHAPTER II: MODELLING COMPANY FINANCIAL POSITION BY MEANS OF SYNTHETIC ACCOUNTING IMAGES

24 26 27 28 31 31 33 37 37 38 39 42 47 49 49 49 50 53

2.1. The accounting balance as the model of patrimonial status and financial position of the company ... 2.1.1. The definition, contents and models of accounting balance 2.1.2. Capital balance structures 2.1.3. Types of balance modifications ... 2.2. The result account (profit and loss statement) and company financial performance 2.2.1. The concept of financial performance and the qualitative structures .. 2.2.2. Profit and loss statement patterns (schemata) ..

58 58 63 86 88 88 92 11

Evaluation database .. Key concepts Questions and assessments . Self-evaluation tests Question samples CHAPTER III: THEORETICAL ISSUES AND MODELS OF ACCOUNT (THE ACCOUNT AND THE DOUBLE RECORD)

95 95 95 96 99

3.1. The concept of account, its functions, form and structure .. 3.2. Account functioning rules ... 3.3. The double record and account correspondence . 3.4. Accounting analysis of economic and financial operations. Accounting formula and entry ... 3.5. Synthetic and analytic accounts and their connection 3.6. Chronological and systemic records; the accounting cycle. Account closing . 3.7. Classification of accounts ... 3.8. The general plan of accounts as an instrument of accounting normalisation and structuring Evaluation database .. Key concepts Questions and assessments . Self-evaluation tests Question samples CHAPTER IV: ACCOUNTING DOCUMENTS AS INFORMATION CARRIERS

102 105 106 109 112 113 114 115 117 117 117 118 120

4.1. Documentation an accounting methodological procedure .. 4.2. Accounting record documents 4.2.1. Definition and importance of accounting record documents 4.2.2. Functions of accounting record documents . 4.2.3. Classification of accounting record documents ... 4.3. Justifying documents .. 4.3.1. The contents of justifying documents .. 4.3.2. The elaboration, processing, archiving and classifying of justifying documents 4.3.3. Error verification and correction for justifying documents 4.3.4. The main documents regarding accounting activity 4.4. Accounting registers and their role . 4.4.1. The current registry .. 4.4.2. The general registry . 4.4.3. The inventory registry .. 12

126 127 127 127 128 129 129 130 132 134 135 136 137 138

4.5. Registration forms used in accounting ... 4.5.1. The chess-master accounting form ... 4.5.2. The registry-based accounting form . 4.5.3. The automated (based on information technology) accounting form .. Evaluation database .. Key concepts Questions and assessments .. Self-evaluation tests . Question samples .CHAPTER V: EVALUATION AND CALCULUS AS PREREQUISITES OF TRANSACTION RECORD IN ACCOUNTING

139 140 141 143 144 144 144 144 147

5.1. Evaluation. The concept and principles of patrimony evaluation in accounting .. 5.2. Prices and charges used in accounting evaluation .. 5.3. Evaluation forms in accounting .. 5.4. Revaluation in accounting .. Evaluation database .. Key concepts Questions and assessments .. Self-evaluation tests . Question samples . PART TWOCHAPTER VI: THE ANALYSIS AND FUNCTIONING OF THE ACCOUNT SYSTEM: RECORDS AND REPORTS

150 153 155 156 167 167 167 167 171

6.1. Account updating for the elaboration and presentation of financial statements . 6.2. The balance account class: definition, structures, primary documents and transactions 6.2.1. Capital accounts ... 6.2.2. Immobilised asset accounts . 6.2.3. Inventory and ongoing production accounts 6.2.4. Third-party accounts 6.2.5. Treasury accounts 6.2.6. Regularising and delimiting accounts .. 6.2.7. Rectifying accounts .. 6.3. The result account class: definition, identification, classification and transaction 6.3.1. Income accounts ... 6.3.2. Expense accounts . 6.3.3. The profit and loss statement

178 179 180 190 194 196 201 203 206 207 208 208 207 13

Evaluation database .. Key concepts Questions and assessments .. Self-evaluation tests . Question samples .CHAPTER VII: THE VERIFICATION BALANCE: THE ACCOUNTING CONTROL OF OPERATION AND EVENT REGISTRATION

210 210 210 211 215

7.1. The concept of verification balance, its importance and functions 7.2. The verification balance classification and elaboration ... 7.2.1. The verification balance of synthetic accounts 7.2.2. The verification balance of analytic accounts .. 7.3. Types of errors revealed and not revealed by the verification balance Evaluation database .. Key concepts Questions and assessments . Self-evaluation tests Question samples CHAPTER VIII: DOCUMENTS OF ACCOUNTING SYNTHESIS AND ACCOUNTING OPERATIONS FOR CLOSING THE FINANCIAL EXERCISE

218 220 221 232 236 238 238 238 239 240

8.1. Delimiting the documents of accounting synthesis 8.2. The accounting operations for closing the financial exercise in the activity continuity perspective .. 8.3. The elaboration of the verification balance after the company inventory from an evaluation precaution perspective 8.4. Establishing the result of the exercise 8.5. Profit distribution or loss refunding 8.6. The elaboration of the accounting balance . Evaluation database .. Key concepts Questions and assessments . Self-evaluation tests Question samples CHAPTER IX: THE ACCOMPLISHMENT OF THE ACCOUNTING CYCLE (THE SOLVED ACCOUNTING MONOGRAPH)

244 246 254 255 256 258 259 259 259 259 261

9.1. Presenting the stages of the accounting cycle . 9.2. A simplified example of monograph regarding the accomplishment of the accounting cycle .. Grid-test keys ... The General Plan of Accounts (according to OMFP 1752/2005) Bibliographical References . 14

264 264 307 308 326

MOTTO

Nici o tranzacie s nu i scape necontabilizat

PREFA

Lucrarea de fa se dorete a fi, n principal, un curs de specialitate care ofer fundamentele teoretice i metodologice ale contabilitii, aducnd n discuie ntrebri, idei, concepte, teze i soluii privind organizarea i funcionarea contabilitii-baze. n contextul globalizrii i mondializrii din epoca contemporan, cnd, cu voie sau fr voie, graniele economice ale rilor dispar virtual, iar businessul capt o amploare internaional, utilizatorii informaiei contabile i regsesc un limbaj universal al afacerilor materializat n standardele contabile internaionale. ntr-o lume bulversat i mai ales contradictorie, valul schimbrilor economice care au avut loc n ultimii ani n ara noastr a influenat considerabil i reforma contabilitii. O serie de factori endogeni i exogeni face necesar cunoaterea de ctre profesionitii contabili a Standardelor Internaionale de Raportare Financiar (IFRS). Caracterizat printr-un real pragmatism, lucrarea de fa, prin coninutul i tematica propus, se adreseaz cu precdere studenilor de la Facultatea de Finane i Bnci, dar este de un real folos i celorlali studeni din nvmntul economic, practicienilor, cadrelor didactice, managerilor entitilor economice care doresc s aprofundeze cunotinele de baz ale contabilitii. Multe din ideile nscrise n aceast lucrare, raportat la nevoia universitar, au fost deja prezentate, verificate i testate de civa ani, n amfiteatrele Universitii Spiru Haret, precum i pesticl, la tvRM. Reacia pozitiv a studenilor m-a ncurajat i m-a determinat s atern pe hrtie cel puin o parte din cele confereniate i seminarizate. Pornind de la demersul metodico-didactic, mi-am propus pentru aceast carte, urmtoarele obiective:15

promovarea unei structuri care s simplifice nelegerea i iniierea studenilor n tainele contabilitii; abordarea unei atitudini flexibile n legtur cu introducerea unor elemente de baz ale Standardelor Internaionale de Contabilitate i utilizarea planului de conturi general; informarea productorilor i utilizatorilor de informaie contabil despre efectele pe care tranzaciile i alte evenimente le au asupra patrimoniului i performanei unei ntreprinderi; capacitatea de a aplica cunotinele nsuite n rezolvarea unor situaii-problem. Prin structura sa corelativ, lucrarea i propune n prima parte s asigure studenilor o deschidere pentru teoria i practica contabil, iar n partea a II-a s ofere n principal informaiile necesare pentru dezbateri, discuii i activiti didactice-aplicative. Sper s corespund obiectivelor asumate i s fie un instrument util pentru studeni i ali utilizatori. Pornind de la aceste preocupri, menionm c lucrarea Contabilitate. Baze proceduri nu putea fi realizat fr cercetarea i studierea a numeroase i diverse surse bibliografice din literatura de specialitate autohton i internaional. De altfel, sursele de inspiraie la care am fcut apel sunt menionate n subsolul paginilor i, selectiv, n bibliografia final. n contextul n care, la ora actual, pertinena modelului contabil tradiional este pus n discuie, alinierea normelor contabile romneti la cele europene i internaionale mi se pare oportun, chiar dac aceste reglementri nu sunt nsoite totdeauna de o corect aplicare n practic, de un cadru juridic i fiscal adecvat. Accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pieei de capital i a economiei libere de pia, precum i accentuarea procesului de globalizare a economiei au impus dezvoltarea continu a sistemului de contabilitate romnesc, urmndu-se o ct mai bun armonizare cu prevederile Directivelor Europene i ale Standardelor Internaionale de Contabilitate. Evoluiile nregistrate n domeniul contabil au fost corelate cu cele nregistrate pe plan european i internaional, unde se manifest tot mai evident tendina de a se asigura un cadru comun, internaional16

aprobat, de ntocmire i prezentare a situaiilor financiare, prin care s se ofere informaii relevante i credibile investitorilor prezeni i poteniali, creditorilor financiari, managerilor, instituiilor guvernamentale i celorlali utilizatori interesai de informaia financiarcontabil. Apreciez ncrederea i sprijinul competent acordat de membrii catedrei de contabilitate de la Facultatea de Management FinanciarContabil la elaborarea acestei lucrri, crora le mulumesc pe aceast cale. De asemenea, adresez mulumiri fotilor notri studeni: economist Vlceanu Alexandru Gabriela, economist Tache Babei Antoaneta, economist Vasiliu Podric Anamaria, economist Ignat Brncoveanu Marilena i economist Dobrin Livia Bianca, pentru sprijinul sistematic n adaptarea i actualizarea informaiilor cu caracter public obinute la instituiile n care lucreaz, precum i pentru ajutorul acordat la tehnoredactarea acestei lucrri. n sperana c eforturile mele s-au concretizat ntr-o lucrare util unui numr mare de studeni, cadre didactice, specialiti i ali utilizatori implicai ntr-un fel sau altul n activitatea contabil, atept cu interes observaiile, sugestiile i recomandrile constructive i motivate, care vor constitui linii de ghidare n realizarea unei eventuale noi ediii, completate i revizuite. Bucureti 2007 Autorul

17

18

ABREVIERI AGA AICPA - Adunarea General a Acionarilor - American Institute of Certify Public Accountants, Institutul American al Experilor Contabili Autorizai organismul profesiei contabile care exercit o influen n normalizarea contabilitii americane. - Camera Auditorilor din Romnia - Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia organismul profesiei contabile din Romnia, nfiinat n 1992 ca instituie autonom, de utilitate public; membru al IFAC. - Comunitatea Economic European - Conseil National de la Comptabilite, Consiliul Naional al Contabilitii organismul de normalizare contabil din Frana - Comisia Naional a Valorilor Mobiliare emite ordine i instruciuni cu caracter financiar-contabil pe piaa de capital - Curtea de Conturi European - Financial Accounting Standards Board SUA - International Accounting Standards, normele contabile internaionale emise de IASC pn n iulie 2001; dup aceast dat noile norme emise de IASB sunt denumite International Financial Reporting Standards (IFRS), norme internaionale de raportare19

CAR CECCAR

CEE CNC

CNVM

ECA FASB IAS/IFRS

financiar. FEE IASB /IASC Federaia Experilor Contabili Europeni

- International Accounting Standards Board este succesorul, din anul 2001, al International Accounting Standards Commitee (IASC); Consiliul de Norme Contabile Internaionale organismul internaional privat i independent creat la Londra n anul 1973, cu rolul de a emite norme contabile care s fie acceptate i aplicate la nivel mondial (IAS / IFRS). - International Federation of Accountants, Federaia Internaional a Contabililor Autorizai elaboreaz ndrumri referitoare la etic pentru profesionitii contabili pentru mbuntirea nivelului de uniformitate al eticii profesionale din ntreaga lume. - Uniunea European / Comisia European are rolul de realizare a unei armonizri a normelor contabile pentru statele din spaiul UE. n ultimii ani, UE a renunat la crearea unei doctrine contabile europene n favoarea adoptrii normelor contabile internaionale IAS / IFRS pentru ntocmirea situaiilor financiare ale firmelor cotate n spaiul comunitar.

IFAC

UE

20

MOTTO

Ordinea este lumin: unde se administreaz fonduri fr contabilitate, care nu este dect tiina ordinii, acolo nu este dect ntuneric. Theodor tefnescu, 1881

22

Capitolul

1

INTRODUCEREA N BAZELE CONTABILITII

Cuprins:

1.1. Nevoia de contabilitate. Ce este contabilitatea? 1.1.1. Definiia contabilitii 1.1.2. Locul i rolul contabilitii n contextul cunoaterii economice 1.2. Aria de aplicabilitate a contabilitii 1.3. Abordare juridic i economic n contabilitate 1.3.1. Cadrul juridic al europenizrii i internaionalizrii contabilitii din Romnia 1.3.2. Aspecte teoretice privind obiectul contabilitii 1.4. Metoda contabilitii: noiune, trsturi, procedee, principii 1.4.1. Noiunea de metod de contabilitate 1.4.2. Trsturile metodei contabilitii 1.4.3. Procedeele metodei contabilitii 1.4.4. Principiile contabilitii 1.5. Utilizatorii informaiei contabile i cerinele acestora Pentru examen: Concepte-cheie ntrebri i teme de reflecie Teste-gril de autocontrol Probleme propuse spre rezolvare

23

Obiectivele procesului de studiu:n urma studierii acestui capitol vei putea rspunde la urmtoarele probleme: conceptul de contabilitate stabilirea rolului contabilitii n contextul cunoaterii economice definirea ntreprinderii, ca spaiu de organizare i aciune a contabilitii prezentarea cadrului juridic al cunoaterii i internaionalizrii contabilitii n Romnia definirea obiectului i metodei contabilitii prezentarea principiilor i procedeelor metodei contabilitii nevoile informaionale ale utilizatorilor 1.1. Nevoia de contabilitate. Ce este contabilitatea ? O incursiune n istoria contabilitii relev utilitatea teoretic i practic a acestei discipline de studiu. Istoria contabilitii ne ajut s-i nelegem mai bine statutul actual att ca form a cunoaterii, ct i ca practic socio-economic. Tehnicile i instrumentele contabile s-au dezvoltat i perfecionat ca rspuns la necesitile practice, pe care contextul socio-economic le-a ridicat pe anumite trepte de dezvoltare ale societii umane. Perioada primelor forme de contabilitate, atestate arheologic, dateaz din antichitate, de la vechile popoare din Orientul Mijlociu care utilizau nc de acum 10.000 de ani un sistem de prelucrare a datelor legate de viaa lor economic. Este interesant de menionat c, acum 5.000 de ani, vechii mesopotamieni au utilizat scrierea pentru a evidenia i oficializa unele afaceri (comerul cu sclavi, vnzri i cumprri de bunuri etc.). Dei au existat discontinuiti ntre contabilitatea antic i contabilitatea medieval, totui trebuie precizat c marile civilizaii antice (egiptenii, grecii i romanii) au dezvoltat diverse forme de contabilitate.24

Apariia economiei monetare i creterea volumului i complexitii afacerilor n Evul Mediu au dus la naterea omului afacerist, n adevratul sens al cuvntului. Creterea considerabil a creditului care v-a acompania expansiunea comercial datorat cruciadelor este, n mare parte, la originea dezvoltrii contabilitii n Europa opina Amblard n anul 2002. Negustorii, devenii mai apoi oameni de afaceri care cumprau i vindeau pe credit, aveau nevoie de o contabilitate care s nregistreze relaiile cu debitorii i cu creditorii lor. Contabilitatea n partid dubl a aprut din raiuni practice n perioada medieval i a dus la creterea valorii probate a conturilor negustorilor medievali n soluionarea juridic a litigiilor comerciale. Dei tehnica contabilitii n partid dubl este utilizat de mai bine de o jumtate de mileniu, ea continu s provoace nc polemici ntre oamenii de tiin, necesitnd noi cercetri i clarificri, deoarece, dup opinia lui Jouanique (1996) problema originilor partidei duble rmne obscur. Publicarea n anul 1494 la Veneia de ctre Luca Paciolo a primei lucrri de contabilitate Tratatus de computis et scripturis, adic Tratat de contabilitate n partid dubl, a nsemnat o schimbare foarte important n istoria contabilitii. Marele merit al lui Paciolo rmne acela de a fi reunit ntr-o lucrare cunotinele existente, permind astfel rspndirea lor n ntreaga lume. Alturi de Paciolo, se apreciaz c perioada formrii literaturii contabile a fost dominat de nc doi autori, flamandul Jehan Ympyn i francezul Pierre de Savanne. Din cercetri rezult c literatura contabil romneasc a aprut la mijlocul secolului al XIXlea (prima lucrare de contabilitate n limba romn este Pravila comercial a lui Emanoil Ioan Nichifor, aprut n anul 1837, la Braov), mult mai trziu n comparaie cu rile europene dezvoltate. Principala cauz a acestei ntrzieri se explic prin ptrunderea trzie a formelor economiei capitaliste n Romnia. Gndirea i practica contabil romneasc a parcurs urmtorul traseu (Ionacu, 1997): etapa formrii literaturii contabile romneti (1837-1900): cuprinde perioada apariiei primelor lucrri de contabilitate n limba romn (traduceri dup autori strini);25

etapa maturizrii gndirii contabile (1947 - 1990): practica contabil evolueaz n mediul economiei planificate; etapa actual, dup 1990, cnd au loc o serie de reforme contabile care ncearc s compatibilizeze practicile contabile romneti cu cele internaionale. n concluzie, contabilitatea este rezultatul activitii practice, drumul parcurs de ctre aceasta este predominant de la practic la teorie, drum de-a lungul cruia practica economic a anticipat pas cu pas teoria contabil, nceputurile ei situndu-se n vremuri de mult apuse. 1.1.1. Definiia contabilitii n anul 1941, Institutul American al Contabililor Publici Autorizai a definit contabilitatea ca arta nregistrrii, clasificrii i rezumrii ntr-o manier semnificativ i n exprimare bneasc a tranzaciilor (operaiunilor) i evenimentelor (faptelor) care au, chiar i parial, caracter financiar, precum i interpretarea rezultatelor acestei aciuni. Contabilitatea este o tehnic, adic un instrument creat de om pentru a rspunde unor nevoi precise. Contabilitatea este o teorie tiinific, respectiv un sistem de principii i cunotine privind evidena, calculul, analiza i controlul valorilor separate pe entiti patrimoniale. O interpretare tridimensional a contabilitii realizeaz Bernard Colasse n lucrarea Contabilitate general, ediia a 4-a, tradus n limba romn de Editura Moldova, 1995. El propune studierea contabilitii sub trei aspecte: ca instrument de descriere, de modelare a ntreprinderii; ca sistem de prelucrare a informaiilor necesare acestei modelri i ca practic sau joc social() nscris() ntr-un sistem de restricii reglementate. Definiia modern a contabilitii este ns mult mai complex, ea nu reprezint un scop n sine, ci un sistem informaional care cuantific, prelucreaz i comunic informaii financiare despre o entitate economic identificabil, informaii ce permit utilizatorilor s opteze n mod raional ntre consumurile alternative ale resurselor rare n procesul desfurrii activitilor de producie i comerciale.1

Dup Belverd E Needles, Jr. Henry R. Anderson, James C. Cadwell, Principiile de baz ale contabilitii, ediia a cincea, Editura ARC, 2000. 26

1

Pentru o mare parte dintre autorii romni, contabilitatea continu s fie definit n mod clasic, ca tehnic i teorie tiinific.2 Pentru alii, contabilitatea este o disciplin informaional3, iar unii autori4 se raliaz, opiniei dup care contabilitii i se confer, prin cercetare, calitatea de tehnotiin, adic de tehnic alimentat nu numai de cunotinele trecute, generate de practic, ci i de rezultatele furnizate de cercetare. 1.1.2. Locul i rolul contabilitii n contextul cunoaterii economice n cadrul diferitelor procese i pentru realizarea diferitelor lor obiective, ntreprinderile produc i utilizeaz informaii necesare lurii deciziilor. O parte dintre informaii sunt comunicate terilor, care, la rndul lor, le utilizeaz n procesele decizionale. Informaiile produse de o ntreprindere sunt clasificate n patru categorii: (1) informaii operaionale; (2) informaii privind contabilitatea financiar; (3) informaii privind contabilitatea de gestiune; (4) informaii contabile privind satisfacerea necesitilor fiscale. Un volum semnificativ de informaii operaionale este cerut de conducerea zilnic a activitilor ntreprinderii. De exemplu, sumele datorate i pltite salariailor, reinerile din aceste sume, produsele pregtite pentru a fi vndute, nsoite de costul i preul lor de vnzare, ieirile de stocuri i cantitile solicitate pentru completarea stocurilor, msura n care clienii nu i achit facturile la timp, sumele datorate creditorilor i termenele la care aceste sume urmeaz a fi pltite etc. sunt astfel de informaii operaionale, necesare gestiunii diferitelor compartimente ale ntreprinderii.

Oprea Clin, Mihai Ristea, Bazele contabilitii, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 2003, p.5. 3 C.Caraiani, L.Olimid, Bazele contabilitii, ediia a II-a, Editura ASE, 2001, p.12. 4 Nicolae Feleag, L.Malciu, tefan Bunea, Bazele contabilitii, Editura Economic, Bucureti, 2002. 27

2

Contabilitatea general sau financiar (financial accounting, comptabilit financire) furnizeaz informaii utilizatorilor externi. n marea categorie a utilizatorilor externi sunt inclui investitorii actuali i poteniali, finanatorii bancari i ali creditori, ageniile guvernamentale (puterea public), consilierii privind investiiile i analitii financiari, partenerii comerciali, angajaii i, la modul general, marele public. Informaiile contabilitii financiare au caracter retrospectiv i se fac publice prin intermediul conturilor anuale, denumite i situaii financiare. Contabilitatea de gestiune (management accounting, comptabilit de gestion) localizeaz satisfacerea cu informaii contabile numai la nivelul managerilor, atingndu-i obiectivele sale prin: determinarea costurilor pe produse, lucrri, servicii, activiti, centre de responsabilitate etc.; determinarea marjelor i rezultatelor analitice pe produse i activiti; furnizarea informaiilor necesare ntocmirii tabloului de bord; reporting-ului; furnizarea informaiilor utilizate pentru msurarea performanelor la nivelul diferitelor structuri ale ntreprinderii. n ceea ce privete contabilitatea organizat n scopuri fiscale, de cele mai multe ori contabilitatea este confundat cu fiscalitatea. Cei mai muli practicieni i teoreticieni din ara noastr, atunci cnd analizeaz contabilitatea, implic imediat obiective i noiuni din sfera fiscalitii. Aceast ambiguitate provine din faptul c, n unele ri (inclusiv Romnia), contabilitatea este strns legat de fiscalitate. O atare legtur este explicat prin rolul primordial pe care puterea public l joac n reglementarea contabil, cale prin care i apr, natural, interesele sale (utiliznd prghii fiscale). n felul acesta, puterea public se constituie ntr-un utilizator preferenial al informaiilor degajate de contabilitatea financiar, informaii pe care, de altfel, le supune controlului. 1.2. Aria de aplicabilitate a contabilitii Scopul crerii unei ntreprinderi este obinerea de profit. ntreprinderea se definete, n general, ca o unitate economic ce produce sau cumpr, pentru ca prin vnzarea a ceea ce a produs sau cumprat s obin un ctig.5Constantin Brbulescu, Tatiana Gavril (coordonatori), Economia i gestiunea ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 1999, p.25. 285

ntr-o concepie modern, scopul unei ntreprinderi este de a satisface, la un nivel rezonabil, interesele majore ale exponenilor mediului ei intern i extern. O ntreprindere este un ansamblu unic de mijloace umane, materiale i financiare, coordonate i organizate n scopul realizrii unui obiectiv economic i, n general, a unui profit.6 Legea contabilitii nr.82/1991, republicat n Monitorul Oficial nr.629 din 26 august 2002, precizeaz c sunt obligate s organizeze i s conduc contabilitate proprie urmtoarele entiti: regiile autonome; societile comerciale; societile agricole; organizaiile cooperaiei meteugreti; organizaiile cooperaiei de consum i de credit; Banca Naional a Romniei i societile bancare; instituiile publice; alte persoane fizice sau juridice care administreaz resurse i rezultate. Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr.1752 din 17.11.2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene prevede formatul i coninutul situaiilor financiare anuale, principiile contabile i regulile de evaluare, precum i regulile de ntocmire, aprobare, auditare i publicare a situaiilor financiare anuale. Acestea se aplic de ctre urmtoarele categorii de persoane (denumite n continuare entiti): a) societile comerciale: societile n nume colectiv; societile n comandit simpl; societile pe aciuni; societile n comandit pe aciuni; societile cu rspundere limitat. b) societile/companiile naionale; c) regiile autonome; d) institutele naionale de cercetare-dezvoltare;Monique Henrard, Marie-Jos Heim, Dictionnaire comptable R.F. Groupe Revue, Fiduciaire, 2001, p15. 296

e) societile cooperative i celelalte persoane juridice care, n baza legilor speciale de organizare, funcioneaz pe principiile societilor comerciale; f) subunitile fr personalitate juridic, cu sediul n strintate, care aparin persoanelor prevzute la lit. a)-e), cu sediul sau domiciliul n Romnia, precum i sediile permanente din Romnia care aparin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul n strintate, n condiiile prevzute de prezentele reglementri. Creatorii unei ntreprinderi, indiferent de forma ei juridic, sunt proprietarii. Ei consimt s transfere ntreprinderii create dreptul de proprietate pe care l au asupra unor resurse economice, cu sperana c o gestiune eficient a afacerii le-ar putea aduce avantaje economice viitoare. Altfel spus, ntreprinderea se constituie ca o entitate distinct care deine un patrimoniu (resurse economice i datorii). Conform principiului entitii, ntreprinderea trebuie s contabilizeze propriile sale tranzacii i nu pe ale proprietarilor. Respectarea acestui principiu creeaz premisele obinerii n situaiile financiare a unei imagini reale privind poziia financiar i performanele ntreprinderii. Dei nu este enunat n mod explicit n reglementrile contabile romneti, principiul entitii se aplic fr excepie (este recunoscut implicit). La nivelul ntreprinderii poate fi resimit o presiune din partea terilor privind regularitatea procesului de comunicare financiar: asociaii/acionarii doresc s ncaseze regulat dividende; administraia fiscal este interesat s cunoasc materia impozabil pentru a putea determina periodic mrimea impozitelor i taxelor datorate de ntreprindere; creditorii vor s aib periodic acces la informaii privind lichiditatea i solvabilitatea ntreprinderii; periodic este necesar furnizarea de informaii la nivel macroeconomic pentru construirea unor indicatori prin care se caracterizeaz starea economiei naionale, la un moment dat. Pentru a satisface nevoile de informare financiar ale terilor este necesar decuparea n timp a vieii ntreprinderii i prin urmare, a lucrrilor contabile.30

n contabilitate, situaiile financiare se ntocmesc, de regul, la un interval de un an calendaristic. Aceast perioad contabil se numete exerciiu financiar, care n ara noastr ncepe la 1 ianuarie i se ncheie la 31 decembrie, excepie se poate face n primul an i n ultimul an de activitate. 1.3. Abordare juridic i economic n contabilitate 1.3.1. Cadrul juridic al europenizrii i internaionalizrii contabilitii din Romnia Tranziia spre economia de pia a generat o serie de reforme n sistemul contabil romnesc, influenate de cele dou atribute: europenizarea i internaionalizarea. Armonizarea contabil este considerat un proces ireversibil, fiind determinat de nevoia de comparabilitate a situaiilor financiare impus de mondializarea economiilor, cu predilecie a pieelor financiare. Nevoia de armonizare i convergen n contabilitate presupune adaptarea i desfurarea unor activiti riguros organizate ce pot fi asimilate dreptului contabil internaional, concretizate n obiective de normare a contabilitii i respectiv de normalizare a contabilitii.7 Europenizarea este susinut de armonizarea sistemului nostru contabil cu directivele europene (Directiva a II-a, Directiva a IV-a, Directiva a VII-a), iar internaionalizarea este susinut de armonizarea sistemului contabil romnesc cu elementele referenialului contabil internaional sau implementarea direct a elementelor referenialului contabil internaional. Cadrul juridic al contabilitii unei ri se bazeaz pe un ansamblu de reguli, ierarhizate astfel: tratate sau acorduri internaionale (reglementri, directive); texte legislative (legi i ordonane); texte reglementare (decrete, hotrri); elemente de jurispruden (deciziile tribunalelor); doctrin (rspunsurile ministeriale, circularele administrative).

Pntea, I.P, Bodea, G., Contabilitatea financiar, actualizat la standardele europene, Editura Intelcredo, Deva, 2005, p.5. 31

7

Cadrul normativ al contabilitii la nivel naional cuprinde reglementri i norme contabile emise de instituiile de stat (normalizare legal sau reglementat) i alte instituii abilitate (normalizare profesional). Instituiile statului emit legi i alte acte normative cum sunt: ordonane ale Guvernului; hotrri ale Guvernului; ordine i instruciuni ale ministerelor consacrate contabilitii. Alte instituii abilitate sunt:1. 2. Instituia abilitat Corpul Experilor Contabili i al Contabililor Autorizai din Romnia (CECCAR) Comisia Naional a Valorilor Mobiliare (CNVM) Banca Naional a Romniei (BNR) Comisia de Supraveghere a Asigurrilor (CSA) Ministerului Finanelor Publice (MFP) Atribuiuni Emite norme privind profesia contabil. Emite norme care privesc aspecte legate de contabilitate pentru operatorii de pe piaa valorilor mobiliare. Emite norme i reglementri contabile n domeniul bancar. Emite norme i reglementri contabile n domeniul asigurrilor. Instruciuni care fac precizri cu privire la interpretarea unor texte de lege i chiar comenteaz i propun norme contabile.

3. 4. 5.

Dreptul contabil romnesc se refer, dincolo de directive i referenialul internaional, la: Legea contabilitii nr.82/1991, cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului nr.704/1993, pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii contabilitii; Regulamentul pentru aplicarea Legii contabilitii (1993); Legea Nr. 571/22.12.2003, privind Codul fiscal; Ordonana Guvernului Romniei nr.92/24.12.2003, privind Codul de procedur fiscal;32

Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr.1752 din 17.11.2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene. n perioada postdecembrist, Legea contabilitii a suportat mai multe completri datorate necesitii integrrii n contabilitatea romneasc a referenialului contabil internaional al Consiliului Comisiei Internaionale a Standardelor Contabile, IASB International Accounting Standards Board. IASB reprezint astzi organismul cel mai influent la nivel mondial n ceea ce privete elaborarea i publicarea de norme contabile. Demersul de normalizare contabil al IASB const din elaborarea unui cadru contabil conceptual i circa 40 de norme contabile internaionale IAS/IFRS. Referenialul contabil emis de IASB nu are caracter obligatoriu, ns influeneaz, deoarece st la baza ntocmirii sistemelor de raportare financiar publicate de companiile cu activiti internaionale. 1.3.2. Aspecte teoretice privind obiectul contabilitii Contabilitatea, n calitatea ei de disciplin tiinific independent, are un obiect propriu de cercetare, deosebit de obiectul celorlalte tiine. n ceea ce privete obiectul contabilitii, n decursul timpului sau formulat numeroase definiii care, dei n majoritatea cazurilor conin elemente comune, exist variante care aduc unele elemente specifice, n funcie de criteriul luat ca baz pentru definirea obiectului contabilitii. Printre criteriile folosite se regsete i acela privind patrimoniul unei persoane fizice sau juridice. Astfel contabilitatea este definit ca fiind tiina nregistrrilor egalitilor de schimb din patrimoniul unei persoane8. Apare, astfel, patrimoniul ca structur economic i juridic de gestiune a valorilor materiale i bneti. Iar pentru ca un patrimoniu s existe, sunt necesare dou elemente interdependente: o persoan fizic sau juridic, n calitate de subiect de drepturi i obligaii, pe de o parte,Iacobescu Sp., Sorescu Al., Curs de contabilitate comercial general, Vol. II, Bucureti, 1982, p.11. 338

i bunurile economice, ca obiect de drepturi i obligaii, pe de alt parte. ntre obiectele de drepturi i obligaii i drepturile i obligaiile ce iau natere n urma gestionrii acestor obiecte se interpune o persoan fizic sau juridic.

DefiniiePatrimoniul reprezint, deci, totalitatea drepturilor i obligaiilor cu valoare economic, aparinnd unei persoane fizice sau juridice, precum i bunurile economice la care acestea se refer. Pentru ca un patrimoniu s existe sunt necesare dou componente interdependente: persoana juridic sau fizic n calitate de subiect de drepturi i obligaii, denumit titular de patrimoniu; bunurile economice, ca obiect al relaiilor de drepturi i obligaii. De-a lungul timpului s-au elaborat trei concepii privind patrimoniul i anume: concepia juridic; concepia economic; concepia economico-juridic. Concepia juridic Conform concepiei juridice, patrimoniul reprezint un complex de elemente care formeaz, pe de o parte, bunurile economice ale unei entiti i, pe de alt parte, drepturile i obligaiile cu valorare economic ale aceleai entiti.9 n cadrul patrimoniului se creeaz un echilibru permanent ntre bunurile economice pe de-o parte i relaiile de drepturi i obligaii cu valoare economic pe de alt parte.9 Ristea, M., Dumitru, D.G, Bazele contabilitii. Noiuni de baz, probleme, studii de caz, teste gril i monografie, Editura Universitar, Bucureti, 2005, p.11. 34

Ecuaia patrimoniului definit n sens juridic are urmtoarea form: Bunuri economice = drepturi + obligaii cu valoare economic Din ea rezult: Bunuri economice - obligaii = drepturi sau patrimoniul net Bunurile economice formeaz substana material a patrimoniului, n timp ce drepturile i obligaiile exprim raporturi de proprietate n cadrul crora se asigur posesiunea, folosina i administrarea bunurilor. Starea de echilibru dintre cele dou mrimi ia forma ecuaiei patrimoniale: Activ = Pasiv Conform teoriei juridice activul reprezint bunurile economice ca obiecte de drepturi i obligaii, iar pasivul reprezint drepturile i obligaiile titularului de patrimoniu. Activ = Capital propriu + Datorii Capitalul propriu ( patrimoniul net) = Activ - Datorii Pasiv = Drepturi + Obligaii Dup concepia juridic obiectul contabilitii const n evidena, calculul, analiza i controlul, n expresie bneasc, a circuitului patrimonial, cu specificarea raporturilor de proprietate i financiare n care se afl aceasta precum i a rezultatului obinut prin administrarea sa. Cheltuielile i veniturile reprezint factori care mresc sau micoreaz patrimoniul net. n concepia juridic veniturile desemneaz valoric, bogia creat de firm de la mediul economico-social, avnd ca efect creterea patrimoniului net (capitalului propriu) alta dect cea obinut prin contribuia proprietarului. Iar cheltuielile reprezint, tot valoric, utilizarea bogiei n procesul de exploatare,35

avnd ca efect micorarea patrimoniului net, alta dect distribuirea ctre proprietar. Concepia economic Conform concepiei economice, patrimoniul se ntemeiaz pe structura calitativ de resurse. Din acest punct de vedere, patrimoniul delimiteaz, prin valorizare n etalon monetar, resursele unei entiti, pe de o parte, i utilizrile acelorai resurse, pe de alt parte. Ecuaia general este de forma: Utilizri = Resurse Resursele au, n principal, o determinare financiar, ele reprezentnd sursele sau izvoarele de finanare a mijloacelor susceptibile de a fi valorificate ntr-o mprejurare dat. Resursele pot fi proprii asigurate de proprietar, atrase sau strine furnizate de tere persoane i resurse rezultat sub forma profitului realizat la nchiderea exerciiului contabil. Utilizrile definesc modul de ntrebuinare a resurselor n cadrul activitilor desfurate de ctre entitatea patrimonial.Capitaluri = Capital propriu (Al proprietarului) + Capital strin (Surse atrase sau strine)

Potrivit concepiei economice, activul reflect modul de ntrebuinare a capitalului iar pasivul reflect modul de provenien a capitalului (capital propriu i capital strin). Veniturile constituie creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de intrri sau creteri ale activelor, ori micorri ale datoriilor, care se concretizeaz n creteri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din contribuii ale acionarilor. Cheltuielile constituie diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de ieiri sau scderi ale valorii activelor ori creteri ale datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din distribuirea acestora ctre acionari.36

Potrivit concepiei economice obiectul contabilitii const n msurarea, evaluarea, nregistrarea i sintetizarea n etalon monetar a tranzaciilor i evenimentelor, n scopul obinerii de informaii cu privire la poziia financiar i performana firmei. Concepia economico-juridic Cea de-a treia concepie privind patrimoniul, concepia economico-juridic ofer o imagine complet asupra patrimoniului prin cele dou componente: componenta economic constnd n bunuri economice i componenta juridic exprimat prin drepturi i obligaii. ntre patrimoniu n ntregul su i contabilitate exist o dependen strns, n sensul c existena contabilitii decurge din existena patrimoniului. Informaia produs i furnizat de contabilitate nu poate fi relevant (pertinent) i credibil (liber de erori i deformri) dect n condiiile n care reflect substana economic a evenimentelor i tranzaciilor i nu doar forma lor juridic.10 1.4. Metoda contabilitii: noiune, trsturi, procedee, principii 1.4.1. Noiunea de metod de contabilitate Ca orice disciplin tiinific, contabilitatea, avnd un obiect propriu de cercetare ce condiioneaz modul n care el trebuie studiat i interpretat, are totodat i o anumit metod specific de lucru pentru realizarea obiectului su. Analiza elementelor componente ale obiectului contabilitii, trecerea de la fapte la concluzii generale, de la fenomene la sesizarea esenei lor, necesit folosirea judicioas a unor tehnici, procedee i metodologii de cercetare. Astfel, dat fiind complexitatea obiectului de studiu, metoda contabilitii reunete mai multe procedee tehnice de lucru. ntr-o accepiune general, metoda este o cale raional de urmat pentru atingerea unui scop, iar procedeul este numai o manier de a atinge un scop. Fiecare tiin folosete o singur metod de cercetare, n componena creia se cuprind mai multe procedee.Oprea C., Ristea, M., Bazele contabilitii, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 2003, p.8. 3710

DefiniieMetoda contabilitii reprezint totalitatea procedeelor interdependente, pe care le folosete aceasta n scopul cunoaterii situaiei patrimoniului i a rezultatelor obinute. La fel ca i celelalte tiine i contabilitatea se bazeaz pe cercetarea i studierea obiectului su, n stabilirea principiilor tiinifice, ca i n realizarea funciilor sale de eviden, calculaie, analiz i control, pe parcurgerea unor etape obligatorii pentru oricare cercetare tiinific i anume determinarea obiectului cercetat, nregistrarea diferitelor aspecte cu ajutorul unor tehnici variate, prelucrarea i interpretarea datelor culese cu ajutorul unor procedee specifice. 1.4.2. Trsturile metodei contabilitii Principalele trsturi ale metodei contabilitii sunt: a) dubla reprezentare a patrimoniului; b) dubla nregistrare a operaiilor economice i financiare. a) Dubla reprezentare a patrimoniului Principala trstur a obiectului de studiu al contabilitii const n reflectarea patrimoniului entitilor economice i sociale, att sub aspectul utilizrii bunurilor economice care l compun, adic destinaiei economice a acestora (exemplu: mijloace fixe, terenuri, titluri de participare, materii prime, materiale consumabile, produse finite, produse n curs de execuie, semifabricate, mrfuri, disponibiliti bneti etc.), ct i sub aspectul raporturilor de proprietate n cadrul crora se dobndesc bunurile economice ca obiecte de drepturi i obligaii, adic al provenienei lor, sau n plan financiar, al surselor (resurselor) de finanare a bunurilor respective (exemplu: capital social, rezerve, subvenii pentru investiii, profit, credite bancare, mprumuturi din obligaiuni, furnizori, creditori, efecte de pltit, asigurri sociale etc.) Sintetiznd, ecuaia dublei reprezentri devine: Din punct de vedere juridic: bunuri economice = drepturi + obligaii Din punct de vedere economic: utilizri = resurse Din punct de vedere general: activul = capitaluri proprii + datorii38

b) Dubla nregistrare a operaiilor economice i financiare Elementele patrimoniale ale ntreprinderii se afl ntr-o continu micare i transformare n fazele circuitului economic, rmnnd totui ntr-un echilibru permanent n cadrul unitii respective. Acest echilibru este evideniat n contabilitate printr-o alt trstur specific metodei contabilitii, i anume dubla nregistrare. Dubla nregistrare este determinat, n primul rnd, de dubla reprezentare, prin faptul c n timpul micrii i transformrii lor, elementele patrimoniale nu nceteaz a fi privite sub dublul lor aspect, al utilitii i funcionalitii lor, adic al destinaiei economice i al provenienei, respectiv al modului de dobndire, aspecte care se reflect concomitent ca un raport de echivalen ntre doi termeni, unul care evideniaz bunurile economice, iar al doilea care exprim sursele de finanare. n al doilea rnd, dubla reprezentare este determinat de faptul c micarea i transformarea bunurilor economice n fazele circuitului economic genereaz tranzacii economice i financiare de ieire dintro faz i intrare n alta, de transformare dintr-o form n alta, dintr-o stare n alta, de trecere dintr-un loc de gestiune n altul.Creterea bunurilor economice

Sugestiv, ecuaia dublei nregistrri i-a forma:Micorarea + drepturilor i obligaiilor Creterea = drepturilor i obligaiilor +

Micorarea bunurilor economice

1.4.3. Procedeele metodei contabilitii n scopul realizrii obiectului contabilitii, metoda acesteia se folosete de o serie de procedee care permit furnizarea de informaii cu privire la fenomenele i procesele economice ce se petrec n cadrul unitilor economice i sociale. Aceste procedee se mpart n: a) procedee comune tuturor tiinelor; b) procedee specifice metodei contabilitii; c) procedee ale metodei contabilitii, comune i altor discipline economice.

39

a) Procedee comune tuturor tiinelor sunt: observaia, raionamentul, comparaia, clasificarea, analiza i sinteza. Observaia este faza iniial a cercetrii obiectului de studiu al oricrei tiine. n contabilitate, acest procedeu se folosete pentru cunoaterea operaiilor economice i financiare care se pot exprima valoric i pe care, dup ce au fost consemnate n documente, le reflect cifric, numeric, cu ajutorul procedeelor sale specifice de lucru i cu respectarea normelor i principiilor care o guverneaz. Raionamentul const ntr-o nlnuire de judeci, care duce la o concluzie. Raionamentul se utilizeaz pornind de la fenomene observate i ajungnd la concluzii ce permit stabilirea modului de reflectare a acestora n contabilitate. Comparaia se folosete de metoda contabilitii prin alturarea a dou sau mai multe structuri patrimoniale ce se pot exprima valoric, cu scopul de a stabili asemnrile i deosebirile dintre ele. Clasificarea este acea aciune de mprire pe clase sau ntr-o anumit ordine a obiectelor sau a fenomenelor n raport de asemnrile i deosebirile dintre ele. Analiza este un procedeu tiinific de cercetare a unui ntreg, a unui fenomen care se bazeaz pe examinarea, pe studierea sistematic a fiecrui element component n parte. Sinteza este un procedeu tiinific de cercetare a fenomenelor care se bazeaz pe trecerea de la particular la general, de la simplu la complex, pentru a ajunge la generalizare. b) Procedeele specifice metodei contabilitii sunt: bilanul, contul i balana de verificare.

DefiniieBilanul este documentul contabil de sintez prin care se prezint elementele de activ, datorii i capital propriu ale entitii la

40

sfritul exerciiului financiar, precum i n celelalte situaii prevzute de lege11. Cu ajutorul bilanului se prezint la un moment dat, n expresie valoric, patrimoniul unitii sub dublul su aspect, i anume: pe de o parte, sub aspectul destinaiei economice, respectiv activ patrimonial i, pe de alt parte, sub aspectul surselor de provenien, respectiv pasiv. ntruct bilanul nu poate s prezinte micrile succesive ce se produc ca urmare a operaiilor economice i financiare n structura i mrimea patrimoniului unei uniti economice i sociale, metoda contabilitii utilizeaz pentru realizarea acestui obiectiv un alt procedeu specific ei, care poart numele de cont. Pentru reflectarea fiecrui element al patrimoniului din punctul de vedere al destinaiei economice i al surselor de finanare, precum i a fiecrei poziii noi pe care o ocup aceste elemente n micarea i transformarea lor de-a lungul fazelor circuitului economic, contabilitatea utilizeaz cte un cont distinct. Totalitatea conturilor utilizate de contabilitate n scopul realizrii obiectului su de studiu formeaz sistemul conturilor. Legtura dintre cont i bilan se realizeaz cu ajutorul unui alt procedeu specific metodei contabilitii i anume balana de verificare sau balana conturilor. Prin balana de verificare se controleaz respectarea n contabilitate a dublei nregistrri a elementelor patrimoniale din cadrul unitilor economice i sociale i, controleaz exactitatea acestora. c) Procedee ale metodei contabilitii, comune i altor discipline economice sunt: documentaia, evaluarea, calculaia i inventarierea. Documentaia const n faptul c orice operaie economic sau financiar cu privire la existena i micarea elementelor patrimoniale, pentru a putea fi nregistrat n conturi, trebuie consemnat mai nti ntr-un document care atest nfptuirea ei.

11 Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr.1752 din 17.11.2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat n Monitorul Oficial, partea I, nr.1080/30.11.2005. 41

Documentele prezint o importan deosebit pentru contabilitate, deoarece, cu ajutorul lor, se asigur verificarea prealabil a justeei i legalitii tranzaciilor, aceasta ducnd la creterea responsabilitii pentru administrarea patrimoniului. Evaluarea const n transformarea unitilor naturale n uniti valorice cu ajutorul monedei. Este strns legat de celelalte procedee ale metodei, a cror utilizare este condiionat de folosirea prealabil a exprimrii valorice. Astfel, datele consemnate n documentele primare referitoare la evidena i micarea elementelor patrimoniale, exprimate n diferite uniti de msur (kg, m2, m3, t, l etc.), pentru a putea fi nregistrate n conturi, trebuie mai nti evaluate prin intermediul etalonului monetar. Calculaia este strns legat de evaluare ca procedeu al metodei contabilitii, deoarece pentru a reflecta n conturi ct mai exact existena i micarea patrimoniului n toate fazele circuitului economic, precum i rezultatele finale ale activitii, este necesar s se determine cu cea mai mare exactitate valoarea acestora. Noiunea de calculaie are ns o accepiune mult mai larg n contabilitate, ea incluznd toate formele de calcul, ncepnd cu simpla calculare a datelor consemnate n documentele primare, continund cu calculul rulajelor, sumelor i soldurilor conturilor, cu calculul valorii elementelor patrimoniale inventariate, a diferenelor de inventar i terminnd cu stabilirea costului produciei i calculul rezultatelor finale, precum i a tuturor indicatorilor economico-financiari prin care se apreciaz activitatea unitii economice i sociale. Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitii prin care elementele patrimoniale constatate faptic se evalueaz la valoarea actual sau curent. Pe baza constatrilor rezultate n urma inventarierii se fac rectificrile necesare n conturi, stabilindu-se concordana dintre rezultatele din conturi i cele constatate la faa locului prin operaia de inventariere. 1.4.4. Principiile contabilitii Principiile contabile sunt reguli unanim acceptate i care ajut productorii de informaie contabil la msurarea i prezentarea ct mai fidel a acesteia.42

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1752 din 17.11.2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, a stabilit 9 principii obligatorii, acestea fiind: 1. Principiul continuitii activitii. Trebuie s se prezume c entitatea i desfoar activitatea pe baza principiului continuitii activitii. Acesta presupune c persoana juridic i continu n mod normal funcionarea ntr-un viitor previzibil, fr a intra n stare de lichidare sau reducere semnificativ a activitii. Dac administratorii persoanei juridice au luat cunotin de unele elemente de nesiguran legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-i continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate n notele explicative. n cazul n care situaiile financiare anuale simplificate nu sunt ntocmite pe baza principiului continuitii, aceast informaie trebuie prezentat mpreun cu explicaii privind modul de ntocmire a acestora i motivele care au stat la baza deciziei conform creia persoana juridic nu i mai poate continua activitatea. 2. Principiul permanenei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate n mod consecvent de la un exerciiu financiar la altul. Acesta presupune continuitatea aplicrii acelorai reguli i norme privind evaluarea, nregistrarea n contabilitate i prezentarea elementelor de activ i de pasiv i a rezultatelor, asigurnd comparabilitatea n timp a informaiilor contabile. Modificrile politicii contabile sunt permise doar dac sunt cerute de lege, de un standard contabil sau au ca rezultat informaii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaiunile ntreprinderii. Este foarte important menionarea n notele explicative a oricror modificri ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii s poat aprecia: dac noua politic contabil a fost aleas n mod adecvat; efectul modificrii asupra rezultatelor raportate ale perioadei i tendina real a rezultatelor activitii societii. n practic s-au ntlnit urmtoarele tipuri de schimbri contabile: schimbri de metode contabile; schimbri de estimri contabile; corectri de erori fundamentale.43

Permanena metodelor de evaluare i de prezentare a documentelor de sintez asigur coerena i comparabilitatea informaiilor contabile n perioade succesive. Pentru o mai mare claritate a informaiilor financiare, consecinele ajustrilor privind exerciiile anterioare trebuie reflectate n exerciiile anterioare prin contul 117 Rezultatul exerciiului. 3. Principiul prudenei. Evaluarea trebuie fcut pe o baz prudent i n special: poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanului; trebuie s se in cont de toate datoriile aprute n cursul exerciiului financiar curent sau al unui exerciiu precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data ntocmirii acestuia; trebuie s se in cont de toate datoriile previzibile i pierderile poteniale aprute n cursul exerciiului financiar curent sau al unui exerciiu financiar precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data ntocmirii acestuia; trebuie s se in cont de toate deprecierile, indiferent dac rezultatul exerciiului financiar este pierdere sau profit. 4. Principiul independenei exerciiului. Se vor lua n considerare toate veniturile i cheltuielile corespunztoare exerciiului financiar pentru care se face raportarea, fr a se ine seama de data ncasrii sumelor sau a efecturii plilor. Un asemenea demers conduce la considerarea fiecrui exerciiu ca un tot independent separat de exerciiile anterioare sau cele viitoare, evideniind toate cheltuielile i veniturile i atribuind doar acele cheltuieli i venituri care-i sunt proprii. n veniturile societii se includ att sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n nume propriu din activitile curente, ct i ctigurile din orice alt surs. n cheltuielile societii se includ valorile pltite sau de pltit pentru consumuri de stocuri, lucrri executate, servicii prestate de care beneficiaz societatea, cheltuieli cu personalul etc. n concluzie un venit se consider angajat n momentul facturrii bunurilor, lucrrilor sau serviciilor i o cheltuial se consider angajat n momentul angajrii bunurilor sau serviciilor.44

Pentru a putea respecta aceste principii, societatea trebuie s urmreasc la sfrit de an urmtoarele operaiuni: nregistrarea n venituri i cheltuieli a operaiunilor care s-au efectuat n cursul exerciiului, dar pentru care nu s-au emis sau primit facturi, prin utilizarea conturilor 408 Furnizori facturi nesosite sau 418 Clieni facturi de ntocmit; nregistrarea dobnzilor de ncasat la venituri i a celor de pltit la cheltuieli; reflectarea n conturi corespunztoare a operaiunilor de ncasri i pli efectuate n exerciiul curent pentru exerciiul urmtor, prin utilizarea conturilor 472 Venituri nregistrate n avans i 471 Cheltuieli nregistrate n avans; reflectarea n contabilitate a tuturor deprecierilor i riscurilor survenite n cursul exerciiului financiar, indiferent de tratamentul fiscal al acestora (cheltuieli deductibile sau nedeductibile). 5. Principiul evalurii separate a elementelor de activ i de pasiv. n vederea stabilirii valorii totale corespunztoare unei poziii din bilan, se va determina separat valoarea aferent fiecrui element individual de activ sau de pasiv. 6. Principiul intangibilitii. Bilanul de deschidere al unui exerciiu financiar trebuie s corespund cu bilanul de nchidere al exerciiului financiar precedent. 7. Principiul necompensrii. Valorile elementelor ce reprezint active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezint pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile. Eventualele compensri ntre creane i datorii ale entitii fa de acelai agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dup nregistrarea n contabilitate a veniturilor i cheltuielilor la valoarea integral. Bilanul trebuie s prezinte distinct creanele i datoriile, inclusiv avansurile, precum i contul de rezultat n care se detaliaz toate veniturile i cheltuielile.

45

8. Principiul prevalenei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilan i contul de profit i pierdere se face innd seama de fondul economic al tranzaciei sau al operaiunii raportate i nu numai de forma juridic a acestora. Principiul prevalenei economicului asupra juridicului este aplicat la ntocmirea situaiilor financiare individuale i a situaiilor financiare consolidate de ctre entitile care la data ntocmirii bilanului depesc limitele a dou dintre urmtoarele criterii: total active: 3.650.000 euro; cifra de afaceri net: 7.300.000 euro; numr mediu de salariai n cursul exerciiului financiar: 50. Entitile care la data ntocmirii bilanului nu depesc limitele a dou dintre criteriile enumerate mai sus, aplic principiul prevalenei economicului asupra juridicului numai la ntocmirea situaiilor financiare consolidate. 9. Principiul pragului de semnificaie. Elementele de bilan i de cont de profit i pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dac: acestea reprezint o sum nesemnificativ; o astfel de combinare ofer un nivel mai mare de claritate, cu condiia ca elementele astfel combinate s fie prezentate separat n notele explicative. Principiul pragului de semnificaie poate fi aplicat numai de ctre entitile care la data ntocmirii bilanului depesc limitele a dou dintre criteriile enumerate la paragraful precedent.

De reinut !Abaterile de la aceste principii generale vor fi permise numai n cazuri excepionale. Asemenea abateri se vor prezenta n notele explicative. De asemenea, se vor prezenta motivele pentru care au avut loc aceste abateri i o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziiei financiare i profitului sau pierderii ntreprinderii.46

1.5. Utilizatorii informaiei contabile i cerinele acestora Informaiile oferite de contabilitate sunt utile unei game largi de utilizatori interni i externi: cei care gestioneaz o ntreprindere (managementul); cei din afara ntreprinderii care au interes financiar direct n societate (finanatorii ntreprinderii, partenerii comerciali, partenerii sociali, puterea public etc.); persoane, organizaii i instituii care au interes financiar indirect n ntreprindere. Principalii utilizatori ai informaiei contabile produse ntr-o ntreprindere sunt: investitorii actuali i poteniali, conducerea ntreprinderii, angajaii, creditorii financiari i comerciali, clienii, guvernul i instituiile sale, precum i publicul larg. Investitorii actuali i poteniali sunt interesai de ctigurile care pot fi obinute din investiia ntr-o anumit ntreprindere, mpreun cu riscurile aferente (n special evoluia profitului i mrimea dividendelor). Conducerea ntreprinderii are nevoie de informaii operative. Managementul ntreprinderii utilizeaz informaii furnizate de contabilitatea de gestiune n vederea ndeplinirii funciilor sale: planificarea, organizarea i controlul activitii ntreprinderii. Angajaii doresc informaii privind stabilitatea locurilor de munc i profitabilitatea ntreprinderii. Creditorii financiari sunt bncile i alte instituii similare interesate de lichiditatea i solvabilitatea pe termen lung a ntreprinderii, de capacitatea ei de a rambursa la termen creditele contractate, mpreun cu dobnzile aferente. Creditorii comerciali sunt furnizorii de bunuri i servicii, a cror preocupare este lichiditatea pe termen scurt a ntreprinderii. Clienii au n vedere continuitatea relaiilor comerciale cu ntreprinderea, n special n situaiile n care aceasta se afl n situaie de monopol sau oligopol pe piaa respectiv. Nevoile informaionale ale guvernului se individualizeaz la nivelul instituiilor sale: Ministerul Finanelor Publice colecteaz informaii din contabilitatea financiar pentru elaborarea prognozelor veniturilor statului;47

Comisia Naional pentru Statistic centralizeaz raportrile statistice ale ntreprinderilor n vederea elaborrii conturilor naionale, calculul indicatorilor macroeconomici, precum produsul intern brut; Oficiul concurenei este interesat de informaiile furnizate de contabilitatea de gestiune (structura costului de producie i modul de stabilire a preurilor la anumite utiliti: curent, gaze, ap, etc.); Alte ministere (venituri din industrie, agricultur, servicii, gradul de ocupare a forei de munc). Publicul se ateapt ca ntreprinderile s furnizeze informaii despre impactul activitii asupra comunitilor locale, asupra mediului nconjurtor, ca i despre aspectele etice pe care le implic desfurarea activitii unei ntreprinderi.

48

PENTRU EXAMEN

CONCEPTE CHEIE entitate contabilitate, partid dubl contabilitate financiar contabilitate de gestiune cadrul juridic al contabilitii averea ntreprinderii informaia economic acionari/asociai metoda contabilitii procedee principii utilizatorii informaiei contabile tranzacii economice managementul contabilitii

Reflectai i discutai pe baza conceptelor enunate! VERIFICAI-V CUNOTINELE ! ntrebri i teme de reflecie: 1. Formulai o definiie proprie a contabilitii. 2. Care sunt entitile, care potrivit Legii contabilitii nr.82/1991, modificat i completat ulterior, sunt obligate s organizeze i s conduc contabilitatea proprie? 3. n ce const coninutul cadrului juridic al cunoaterii i internaionalizrii contabilitii n Romnia? 4. Care sunt trsturile obiectului i metodei contabilitii? 5. Definii patrimoniul conform celor trei concepii. 6. Ce este metoda contabilitii? 7. Care sunt principiile contabilitii? 8. Redai ecuaia dublei reprezentri, din punct de vedere juridic i economic. Comentai aceast ecuaie. 9. Care este ecuaia dublei nregistrri? Prezentai ecuaia fundamental i pe cea general a contabilitii. 10. Clasificai i definii procedeele metodei contabilitii. 11. Care sunt tipurile de ntreprinderi din ara noastr?49

12. Armonizarea internaional i armonizarea european reprezint procese contradictorii sau complementare? Comentai rspunsul. 13. Care este legtura ntre bilan i sistemul conturilor? 14. Ce reprezint documentaia, evaluarea, calculaia i inventarierea? 15. Care sunt principalii utilizatori de informaii contabile? 16. Care sunt etapele specifice constituirii unei societi comerciale? 17. Cnd ncepe i se ncheie exerciiul financiar? Excepie .......... Teste-gril de autocontrol: 1. Care dintre urmtoarele grupuri de utilizatori sunt interesai cu precdere de informaiile privind stabilitatea i profitabilitatea ntreprinderii: a) creditorii; b) furnizorii; c) angajaii; d) investitorii; e) guvernanii. 2. Care dintre urmtoarele grupuri de utilizatori sunt interesai cu precdere de informaiile privind continuitatea activitii unei ntreprinderi: a) parlamentarii; b) clienii; c) angajaii; d) investitorii; e) publicul. 3. Conform teoriei juridice, pasivul reprezint: a) drepturile i obligaiile titularului de patrimoniu; b) bunurile n care s-au investit fondurile ntreprinderii; c) modul de utilizare a capitalului; d) nici un rspuns nu este corect; e) modul de provenien a capitalului.50

4. Procedee comune tuturor tiinelor sunt: a) observaia, raionamentul, comparaia, clasificarea, analiza i sinteza; b) documentaia, evaluarea, calculaia i inventarierea; c) observaia, raionamentul, calculaia i inventarierea; d) evaluarea, calculaia i inventarierea; e) comparaia, clasificarea, analiza i sinteza. 5. Care este ecuaia dublei reprezentri, din punct de vedere general? a) bunuri economice = drepturi + obligaii; b) utilizri = resurse; c) bunuri economice = activ pasiv; d) activul = capitalurile proprii + datoriile; e) bunuri economice = utilizri + resurse. 6. n contabilitatea din ara noastr, n conformitate cu OMFP 1752/2005, formaia complet a principiilor contabile este: a) continuitatea activitii, permanena metodelor, prudena, independena exerciiului, evaluarea separat a elementelor de activ i de pasiv, intangibilitatea, necompensarea, prevalena economicului asupra juridicului, pragul de semnificaie; b) costul istoric, prudena, permanena metodelor, evaluarea separat a elementelor de activ i de pasiv, intangibilitatea, necompensarea, prevalena economicului asupra juridicului, pragul de semnificaie; c) evaluarea separat a elementelor de activ i de pasiv, intangibilitatea, necompensarea, prevalena economicului asupra juridicului, pragul de semnificaie; raionamentul; d) clasificarea, evaluarea separat a elementelor de activ i de pasiv, intangibilitatea, necompensarea, prevalena economicului asupra juridicului, pragul de semnificaie; e) evaluarea separat a elementelor de activ i de pasiv, intangibilitatea, necompensarea, prevalena economicului asupra juridicului, pragul de semnificaie; analiza i sinteza.

51

7. n concepia juridic veniturile desemneaz valoric: a) bogia creat de firm de la mediul economico-social, avnd ca efect creterea patrimoniului net (capitalului propriu) alta dect cea obinut prin contribuia proprietarului; b) creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de intrri sau creteri ale activelor, ori micorri ale datoriilor, care se concretizeaz n creteri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din contribuii ale acionarilor; c) diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de intrri sau creteri ale activelor, ori micorri ale datoriilor, care se concretizeaz n creteri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din contribuii ale acionarilor; d) bogia creat de firm de la mediul economico-social, avnd ca efect micorarea patrimoniului net (capitalului propriu) alta dect cea obinut prin contribuia proprietarului; e) utilizarea bogiei n procesul de exploatare, avnd ca efect diminuarea patrimoniului net, alta dect distribuirea ctre proprietar. 8. n concepia juridic cheltuielile reprezint, tot valoric: a) utilizarea bogiei n procesul de exploatare, avnd ca efect micorarea patrimoniului net, alta dect distribuirea ctre proprietar; b) diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de ieiri sau scderi ale valorii activelor ori creteri ale datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din distribuirea acestora ctre acionari; c) creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de intrri sau creteri ale activelor, ori micorri ale datoriilor, care se concretizeaz n creteri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din contribuii ale acionariilor; d) utilizarea bogiei n procesul de exploatare, avnd ca efect mrirea patrimoniului net, alta dect distribuirea ctre proprietar; e) bogia creat de firm de la mediul economico-social, avnd ca efect creterea patrimoniului net (capitalului propriu) alta dect cea obinut prin contribuia proprietarului.

52

9. Precizai relaia prin care se obine capitalul propriu: a) activ datorii; b) activ pasiv; c) venituri cheltuieli; d) drepturi obligaii: e) activ cheltuieli. 10. Conform concepiei economice ecuaia general este de forma: a) utilizri = resurse; b) bunuri economice = datorii + obligaii; c) activ = pasiv; d) activ + datorii; e) venituri + datorii. Probleme propuse spre rezolvare: 1. La definirea patrimoniului drept obiect de studiu al contabilitii am ntlnit trei concepii. Potrivit acestora, patrimoniul reprezint: . . . 2. Se dau elementele: materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite, credite bancare, capital social, furnizori, rezerve, terenuri, cldiri, mijloace de transport, numerar n casierie, pe care v rugm s le grupai n tabelul urmtor: a)Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elemente materiale de natura obiectelor de inventar produse finite credite bancare capital social furnizori rezerve terenuri cldiri mijloace de transport numerar n casierie Bunuri economice X Drepturi Obligaii -

53

b)Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elemente materiale de natura obiectelor de inventar produse finite credite bancare capital social furnizori rezerve terenuri cldiri mijloace de transport numerar n casierie Bunuri economice Capital propriu Datorii

-

-

X

3. Se prezint urmtoarele module de informaii (termeni, expresii) produse de o ntreprindere: a) depreciere, cheltuial, pierdere; b) amortizare, plat, investiie; c) salariu, crean, datorie; d) trezorerie, disponibiliti bneti, profit; e) cifra de afaceri, venit, beneficiu. Comparai i comentai relaiile de asemnare/deosebire existente ntre informaiile cuprinse n cadrul fiecrui modul pe baz de exemple din activitatea ntreprinderii, firmei, instituiei, etc. 4. La sfritul exerciiului financiar N, societatea NEPTUN S.A. prezint urmtoarea situaie simplificat a elementelor patrimoniale: lei mrfuri 25.000 creditori 5.000 capital social 50.000 furnizori 10.000 clieni 30.000 materii prime 40.000 impozit pe salarii 10.000 rezerve 5.000 mijloace de transport 15.000 profit i pierdere 30.00054

S se grupeze elementele conform ecuaiei: bunuri economice = capital propriu + datorii leiNr.crt. 1 2 3 4 Bunuri economice mrfuri 25.000 Capital propriu Datorii

5. La societatea X s-au nregistrat ca venituri ale anului 200N urmtoarele tranzacii: a) vnzri caiete tip I pe credit efectuate n anul 200N, cu ncasare incert, deoarece societile se afl n litigiu, datorat penalitilor calculate pentru ntrzierea livrrii caietelor; b) vnzri caiete tip I pe credit efectuate n anul 200N-1, dar ncasate n anul 200N; c) vnzri caiete tip I cu plata n numerar efectuate n anul 200N; d) vnzri caiete tip I pe credit n anul 200N i plata efectuat n acelai an; e) vnzri caiete tip I pe credit efectuate n anul 200N, care urmeaz a se ncasa n anul 200N+1. Se cere: Identificai vnzarea ce nu trebuia recunoscut ca venit al anului 200N. Argumentai pe baza cror principii contabile v bazai afirmaiile.

55

56

Capitolul

2

MODELAREA POZIIEI FINANCIARE A NTREPRINDERII PRIN IMAGINI CONTABILE DE SINTEZ

Cuprins:2.1. Bilanul contabil model privind situaia patrimoniului i poziia financiar a ntreprinderii 2.1.1. Definirea, coninutul i modele privind bilanul contabil 2.1.2. Structuri bilaniere privind patrimoniul 2.1.2.1. Activul bilanier 2.1.2.2. Pasivul bilanier 2.1.3. Tipuri de modificri bilaniere 2.2. Contul de rezultate (profit i pierdere) i performana financiar a ntreprinderii 2.2.1. Conceptul de performan financiar i structuri calitative 2.2.2. Modele (scheme) privind contul de profit i pierdere Pentru examen: Concepte-cheie ntrebri i teme de reflecie Teste de autocontrol Probleme propuse spre rezolvare

57

Obiectivele procesului de studiu:n urma studierii acestui capitol vei putea rspunde la urmtoarele probleme: ce reprezint bilanul contabil? structuri bilaniere? ce este activul i pasivul bilanier? care sunt tipurile de modificri bilaniere? ce reprezint conceptul de performan financiar? prezentarea contului de profit i pierdere

2.1. Bilanul contabil model privind situaia patrimoniului i poziia financiar a ntreprinderii 2.1.1. Definirea, coninutul i modele privind bilanul contabil De la prima definiie dat de cntar al averii bilanul a format obiectul unor preocupri permanente att pentru cel care l ntocmete, ct i pentru cel care l utilizeaz.

DefiniieReglementrile din Romnia definesc bilanul astfel: documentul contabil de sintez prin care se prezint elementele de activ i de pasiv ale ntreprinderii la ncheierea exerciiului, precum i n celelalte situaii prevzute n lege. n bilan elementele de activ i datorii sunt grupate dup natur i lichiditate, respectiv natur i exigibilitate. Lichiditatea se refer la intervalul de timp necesar pentru ca un element de activ s fie realizat sau convertit n disponibiliti (capacitatea bunurilor economice activelor de a se transforma n bani). Cu ct lichiditatea este mai mare cu att ntreprinderea risc mai puin s dea faliment.58

Exigibilitatea reprezint posibilitatea achitrii datoriilor sau surselor de finanare la anumite termene. Flexibilitatea financiar reprezint capacitatea unei ntreprinderi de a lua msurile necesare n vederea modificrii valorilor i calendarului micrilor de trezorerie, astfel nct s poat face fa nevoilor i situaiilor neprevzute. Ordinea de dispunere a poziiilor n activul bilanier este cea invers lichiditii activelor, de la cele mai puin lichide, cum sunt imobilizrile pn la cele care mbrac forma de bani (disponibilitile bneti). Ordinea de succesiune a poziiilor de pasiv este invers exigibilitii surselor de finanare, ncepnd cu elementele capitalurilor proprii, continund cu datoriile pe termen lung i cu datoriile curente. Diferitele poziii care formeaz activul i pasivul bilanului sunt denumite posturi de bilan, respectiv posturi de activ i posturi de pasiv. Bilanul face parte din situaiile financiare i constituie un mijloc de comunicare oficial i structurat, care prezint situaia afacerilor la un moment dat. Normalizatorii romni au ales un model vertical (sub form de list) inspirat din practica contabil anglo-saxon. Amintim c acest model de bilan are o determinare economic, iar pentru fundamentarea structurilor calitative pe care le descrie nu mai face apel la categoria de patrimoniu. Elementele bilaniere pentru a putea fi nscrise n bilan, trebuie s respecte att definiia ct i criteriile de recunoatere stabilite de cadrul conceptual al IASB. IASB prezint dou criterii de recunoatere a structurilor bilaniere pentru a fi recunoscute n bilan: elementele respective s poat fi msurate n mod fiabil; s existe probabilitatea obinerii de beneficii economice viitoare. Ecuaia bilanului sub form de list este de forma: Active = Capitalul propriu + Datorii (Activul net contabil sau Situaia net)

59

Aceast formul pune n eviden capacitatea ntreprinderii de a crea lichiditi n scopul onorrii datoriilor fa de creditori, precum i a remunerrii, sub form de dividende, a capitalului investit de proprietari.

DefiniieConform IASB un activ reprezint o resurs controlat de ctre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se ateapt s genereze beneficii economice viitoare pentru entitate i al crui cost poate fi evaluat n mod credibil. Conform IASB o datorie reprezint o obligaie actual a entitii ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea creia se ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice. Conform IASB capitalurile proprii reprezint interesul rezidual al acionarilor n activele unei entiti dup deducerea tuturor datoriilor sale. Modelul de bilan, conform OMF nr.1752/2005, prezint urmtoarele posturi bilaniere: A. Active imobilizate I. Imobilizri necorporale: 1. Cheltuieli de constituire 2. Cheltuieli de dezvoltare 3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare, dac acestea au fost achiziionate cu titlu oneros 4. Fondul comercial, n msura n care acesta a fost achiziionat cu titlu oneros 5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs de execuie II. Imobilizri corporale 1. Terenuri i construcii 2. Instalaii tehnice i maini 3. Alte instalaii, utilaje i mobilier 4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de decontare III. Imobilizri financiare 1. Aciuni deinute la entitile afiliate60

2. mprumuturi acordate entitilor afiliate 3. Interese de participare 4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 5. Investiii deinute ca imobilizri 6. Alte mprumuturi B. Activele circulante I. Stocuri 1. Materii prime i materiale consumabile 2. Producia n curs de execuie 3. Produse finite i mrfuri 4. Avansuri pentru cumprri de stocuri II. Creane (sumele ce urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de un an se prezint separat) 1. Creane comerciale 2. Sume de ncasat de la entitile afiliate 3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 4. Alte creane 5. Capitalul subscris i nevrsat III. Investiii financiare pe termen scurt 1. Aciuni deinute la entitile afiliate 2. Alte investiii pe termen scurt IV. Casa i conturi la bnci C. Cheltuieli n avans D. Datorii: sumele care trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an 1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile 2. Sume datorate instituiilor de credit 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 4. Datorii comerciale - furnizori 5. Efecte de comer de pltit 6. Sume datorate entitilor afiliate 7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare61

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i alte datoriile privind asigurrile sociale E. Active circulante nete/datorii nete curente F. Total active minus datorii curente G. Datorii: sumele care trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an 1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile 2. Sume datorate instituiilor de credit 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 4. Datorii comerciale furnizori 5. Efecte de comer de pltit 6. Sume datorate entitilor afiliate 7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i alte datorii pentru asigurrile sociale H. Provizioane 1. Provizioane pentru pensii i alte obligaii similare 2. Provizioane pentru impozite 3. Alte provizioane I. Venituri n avans J. Capital i rezerve I. Capital subscris 1. capitalul subscris vrsat 2. capitalul subscris nevrsat II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve 1. Rezerve legale 2. Rezerve statutare sau contractuale 3. Alte rezerve V. Profitul sau pierderea reportat() VI. Profitul sau pierderea exerciiului financiar

62

2.1.2. Structuri bilaniere privind patrimoniul 2.1.2.1. Activul bilanier Normele contabile n vigoare prevd urmtoarea structur a activului bilanier n ordinea cresctoare a lichiditii: A) active imobilizate; B) active circulante; C) cheltuieli n avans; A) Active imobilizate Activele imobilizate denumite i imobilizri sau bunuri imobile sunt active generatoare de beneficii i deinute pe o perioad mai mare de un an. Beneficiile economice viitoare reprezint potenialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalene de trezorerie ctre entitate. Potenialul poate fi unul productiv, fiind parte a activitilor de exploatare ale entitii. Imobilizrile alctuiesc baza i mijloacele de aciune ale ntreprinderii. Ca bunuri economice imobilizrile se caracterizeaz att prin durabilitatea lor mai ndelungat ct i prin repetata lor participare la circuitul economic. Funcia lor este fixat n principal n activitatea economic i social a ntreprinderii fr ca prin utilizarea lor s se delimiteze ca bunuri destinate direct comercializrii, n consecin, ele nu se consum sau nu se nlocuiesc dup prima utilizare. n urma deprecierii, valoarea activelor imobilizate este recuperat prin sistemul amortizrilor (n general) i al provizioanelor (rar). Valoarea ce urmeaz a fi nscris n bilan pentru fiecare imobilizare este reprezentat de costul de achiziie sau costul de producie. Activele imobilizate se mpart n trei categorii: I. imobilizri necorporale II. imobilizri corporale III. imobilizri financiare63

I. Imobilizrile necorporale Imobilizrile necorporale, denumite active intangibile, sunt active nemateriale identificabile, fr substan fizic, deinute n vederea utilizrii lor pentru producia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate terilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative (conform IAS 38).

DefiniieUn activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fr suport material i deinut pentru utilizare n procesul de producie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi nchiriat terilor sau pentru scopuri administrative. Un activ necorporal este recunoscut n bilan dac se estimeaz c va genera beneficii pentru entitate i costul activului poate fi evaluat n mod credibil. Imobilizrile necorporale cuprind: 1. cheltuielile de constituire; 2. cheltuielile de dezvoltare; 3. concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare (know-how, modele, schie), cu excepia celor create inter de entitate; 4. fondul comercial; 5. alte imobilizri necorporale (programele informatice); 6. avansurile i imobilizrile necorporale n curs de execuie. 1. Cheltuielile de constituire sunt cheltuieli ocazionate de nfiinarea sau dezvoltarea unei entiti cum sunt: taxele i alte cheltuieli de nscriere i nmatriculare, cheltuielile privind emisiunea i vnzarea de aciuni i obligaiuni alte cheltuieli de aceeai natur, legate de nfiinarea i extinderea activitii entitii (cheltuielile de prospectare a pieei i de publicitate etc.) Trebuie amortizate n cadrul unei perioade de maximum cinci ani.64

2. Cheltuielile de dezvoltare cuprind resursele economice alocate pentru tehnologiile noi, produsele noi i investiii, utile i eficiente n raport cu activitatea viitoare a unitii patrimoniale. Dezvoltarea este aplicarea rezultatelor cercetrii sau a altor cunotine, n scopul realizrii de produse sau servicii noi sau mbuntite substanial, naintea stabilirii produciei de serie sau utilizrii. Activitile de dezvoltare sunt: proiectarea, construcia i testarea produciei intermediare sau folosirea intermediar a prototipurilor i modelelor; proiectarea uneltelor i matrielor care implic tehnologie nou; proiectarea, construcia i operarea unei uzine pilot care nu este fezabil din punct de vedere economic pentru producia pe scar larg; proiectarea, construcia i testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau mbuntite. Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaz conform prevederilor legale n maxim 5 ani.

Observaien msura n care cheltuielile de constituire i de dezvoltare nu au fost amortizate complet, este interzis orice distribuire a profiturilor, dac suma rezervelor disponibile pentru distribuire i a profiturilor reportate nu este cel puin egal cu suma cheltuielilor neamortizate, cu excepia situaiei n care legislaia nu prevede altfel. 3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i valori similare i alte imobilizri necorporale cuprind cheltuieli efectuate pentru achiziionarea contra unei pli a drepturilor de exploatare a unui bun, serviciu, activitate sau create de ntreprindere, n cazul n care legislaia permite nscriere


Recommended