+ All Categories
Home > Documents > Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Date post: 11-Aug-2015
Category:
Upload: gabrielagheuca
View: 463 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 26 /26
Ingrijirea pacientului Ingrijirea pacientului cu diabet zaharat cu diabet zaharat * * Dr.Asandei Delia Dr.Asandei Delia medic medic specialist diabet-nutritie, specialist diabet-nutritie, Spitalul Judetean Bacau Spitalul Judetean Bacau Definitia bolii Definitia bolii Diabetul zaharat defineste un grup Diabetul zaharat defineste un grup de defecte metabolice de defecte metabolice caracterizate prin hiperglicemie. caracterizate prin hiperglicemie. *in conformitate cu recomandarile Asociatiei Americane *in conformitate cu recomandarile Asociatiei Americane de Diabet de Diabet
Transcript
Page 1: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Ingrijirea pacientului Ingrijirea pacientului cu diabet zaharatcu diabet zaharat**

Dr.Asandei Delia Dr.Asandei Delia medic specialist diabet- medic specialist diabet-

nutritie, nutritie, Spitalul Judetean Spitalul Judetean BacauBacau

Definitia boliiDefinitia bolii

Diabetul zaharat defineste un grup de Diabetul zaharat defineste un grup de defecte metabolice caracterizate prin defecte metabolice caracterizate prin hiperglicemie.hiperglicemie.

*in conformitate cu recomandarile Asociatiei Americane de Diabet*in conformitate cu recomandarile Asociatiei Americane de Diabet

Page 2: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Clasificarea DZClasificarea DZ DZ TIP 1 (distructie beta-celulara completa DZ TIP 1 (distructie beta-celulara completa

care duce la deficit absolut de insulina)care duce la deficit absolut de insulina) DZ TIP 2 (insulinorezistenta periferica si DZ TIP 2 (insulinorezistenta periferica si

defect secretor cu secretie reziduala de defect secretor cu secretie reziduala de insulina prezervata)insulina prezervata)

ALTE TIPURI DE DZ (defecte genetice, boli ALTE TIPURI DE DZ (defecte genetice, boli ale pancreasului exocrin, endocrinopatii, ale pancreasului exocrin, endocrinopatii, afectarea prin toxic- medicamentoasa, etc)afectarea prin toxic- medicamentoasa, etc)

DIABETUL GESTATIONAL (forma de DZ cu DIABETUL GESTATIONAL (forma de DZ cu instalare sau descoperire in cursul sarcinii)instalare sau descoperire in cursul sarcinii)

Page 3: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Diagnosticul boliiDiagnosticul bolii

Glicemie > sau = 200mg/dl Glicemie > sau = 200mg/dl intamplatoare insotita de intamplatoare insotita de simptomatologie osmoticasimptomatologie osmotica

glicemie > sau = 126 mg/dl a jeun glicemie > sau = 126 mg/dl a jeun (repetare)(repetare)

Glicemie> sau = 200mg/dl la 2 ore in Glicemie> sau = 200mg/dl la 2 ore in cursul unui TTOG (75g glucoza cursul unui TTOG (75g glucoza anhidra la adult indiferent de greutate anhidra la adult indiferent de greutate corporala si 1,75 g/kgc la copil)corporala si 1,75 g/kgc la copil)

Page 4: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Criteriile pentru screening Criteriile pentru screening populational populational

Persoane cu rude de gradul I cu DZPersoane cu rude de gradul I cu DZ Supraponderali (sedentari)Supraponderali (sedentari) HipertensiviHipertensivi Dislipidemici (hipertigliceridemie si HDL-col. Dislipidemici (hipertigliceridemie si HDL-col.

scazut)scazut) boala actuala sau antecedente de boala boala actuala sau antecedente de boala

vascularavasculara Femei care au nascut copii greutatea la Femei care au nascut copii greutatea la

nastere > 4 kg sau au prezentat DZGnastere > 4 kg sau au prezentat DZG Istoric de intoleranta la glucozaIstoric de intoleranta la glucoza Paciente cu sindrom de ovar polichisticPaciente cu sindrom de ovar polichistic

Screening la 3 ani pentru persoane sub 45 de aniScreening la 3 ani pentru persoane sub 45 de ani

Page 5: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Evaluare - prima vizita Evaluare - prima vizita medicalamedicala

Istoric personal: evolutia bolii, Istoric personal: evolutia bolii, simptomatologie actuala, comorbiditati, simptomatologie actuala, comorbiditati, tratamente asociate care pot influienta tratamente asociate care pot influienta glicemia (ex. corticosteroizi),fumat, consum glicemia (ex. corticosteroizi),fumat, consum alcool; antecedente familialealcool; antecedente familiale

Tratament actual: planul de mese, Tratament actual: planul de mese, antidiabetice folosite, tratamentul factorilor de antidiabetice folosite, tratamentul factorilor de risc (dislipidemie, hipertensiune), al risc (dislipidemie, hipertensiune), al endocrinopatiilorendocrinopatiilor

Ex.fizic (det. TA si ex. membrelor inferioare)Ex.fizic (det. TA si ex. membrelor inferioare) Laborator: glicemii in evolutie, det.HbA1c, Laborator: glicemii in evolutie, det.HbA1c,

lipide, sumar urina, albuminurie cantitativa.lipide, sumar urina, albuminurie cantitativa.

Page 6: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Corelatia intre HbA1c si Corelatia intre HbA1c si glicemieglicemie

HbA1c (%)HbA1c (%) Glicemie plasmatica Glicemie plasmatica medie (mg/dl)medie (mg/dl)

66 135135

77 170170

88 205205

99 240240

1010 275275

1111 310310

1212 345345

Page 7: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Interpretarea albuminuriei Interpretarea albuminuriei cantitativecantitative

Semnificatie clinicaSemnificatie clinica Albuminurie (mg/24 Albuminurie (mg/24 ore)ore)

NormalNormal <30<30

MicroalbuminurieMicroalbuminurie 30- 29930- 299

Macroalbuminurie Macroalbuminurie >300>300

Page 8: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Tratament DZTratament DZ

1. Dieta :normocalorica (hipocalorica la 1. Dieta :normocalorica (hipocalorica la supraponderali), echilibrata in principii supraponderali), echilibrata in principii nutritive,(hipolipidica la nutritive,(hipolipidica la supraponderali),fara zaharuri supraponderali),fara zaharuri concentrateconcentrate

2. Modificari ale stilului de viata(exercitiu 2. Modificari ale stilului de viata(exercitiu fizic, scadere ponderala, renuntarea la fizic, scadere ponderala, renuntarea la fumat, limitare consum etanol)fumat, limitare consum etanol)

3. Tratament oral/ insulinic/ combinat3. Tratament oral/ insulinic/ combinat

4. Tratamentul factorilor de risc4. Tratamentul factorilor de risc

5. Managementul complicatiilor5. Managementul complicatiilor

Page 9: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Particularitati ale dieteiParticularitati ale dietei Continut caloric ( normo-/ hipo-calorica, Continut caloric ( normo-/ hipo-calorica,

individualizata)individualizata) Principii alimentare (echilibrata: Principii alimentare (echilibrata:

proteine15-20%, lipide 25-proteine15-20%, lipide 25-30%,hidrocarbonate 50-55%, 30%,hidrocarbonate 50-55%, colesterol<300mg/zi); hipolipidica: colesterol<300mg/zi); hipolipidica: lipide<25%, colesterol<200mg/zi)lipide<25%, colesterol<200mg/zi)

Fara zaharuri concentrate, distributia HCFara zaharuri concentrate, distributia HC Hiposodata moderat sau sever (in Hiposodata moderat sau sever (in

complicatii, comorbiditati)complicatii, comorbiditati)

Page 10: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Efortul fizicEfortul fizic

Efecte metabolice benefice ale activitatii fizice Efecte metabolice benefice ale activitatii fizice regulate (30-60 min. de 3-4 ori/sapt.)regulate (30-60 min. de 3-4 ori/sapt.)

1.In DZ necomplicat: 1.In DZ necomplicat: permis orice tip si permis orice tip si nivel de efort la pacientul echilibrat ( efecte nivel de efort la pacientul echilibrat ( efecte benefice inregistrate la nivele de 50-80%) benefice inregistrate la nivele de 50-80%)

Precautii:Precautii:-nu se incepe efortul la glicemii>250mg/dl (cu -nu se incepe efortul la glicemii>250mg/dl (cu

cetoza sau >300 fara cetoza)cetoza sau >300 fara cetoza)-se ingera HC la glicemii <60mg/dl ( sau -se ingera HC la glicemii <60mg/dl ( sau

<100mg/dl in DZ tip1)<100mg/dl in DZ tip1)

Page 11: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Clasificarea intensitatii Clasificarea intensitatii efortului (la o activitate de efortului (la o activitate de

60 min.)60 min.)Intensitate efortIntensitate efort % din frecventa % din frecventa

cardiaca maxima (%)cardiaca maxima (%)

Foarte usorFoarte usor <35<35

UsorUsor 35-5435-54

ModeratModerat 55-6955-69

GreuGreu 70-8970-89

Foarte greuFoarte greu >90>90

MaximalMaximal 100100

Page 12: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

2.Efortul fizic la pacientul 2.Efortul fizic la pacientul complicat Icomplicat I

Complicatii microvasculareComplicatii microvasculare::AA..Retinopatia diabetica (RD)Retinopatia diabetica (RD)Efort contraindicat Efort contraindicat (in RD neproliferativa (in RD neproliferativa

moderata, severa si proliferativa): moderata, severa si proliferativa): activitati cu manevra Valsalva sau activitati cu manevra Valsalva sau cresteri de TA): activitati casnice cresteri de TA): activitati casnice suustinute, ridicari de greutati, tenis, suustinute, ridicari de greutati, tenis, gimn. airobica, instrumente de suflat, gimn. airobica, instrumente de suflat, sporturi grelesporturi grele

Efort recomandat: Efort recomandat: mers pe jos, inot, mers pe jos, inot, bicicleta de camera, gimnastica usoarabicicleta de camera, gimnastica usoara

Page 13: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Efortul fizic la pacientul Efortul fizic la pacientul complicat (complicatii complicat (complicatii

microvasculare)IImicrovasculare)IIB. Neuropatia diabetica -autonomaB. Neuropatia diabetica -autonoma- -

tahicardie de repaus, hipotensiune tahicardie de repaus, hipotensiune ortostatica, afectare digestiva, ortostatica, afectare digestiva, genitourinara, cutanata /genitourinara, cutanata / somatica somatica /”piciorul diabetic”/”piciorul diabetic”

Efort contraindicatEfort contraindicat : efort sustinut, : efort sustinut, mers pe jos prelungit, joggingmers pe jos prelungit, jogging

Efort recomandat:Efort recomandat: bicicleta bicicleta medicinalamedicinala

Page 14: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Efortul fizic la pacientul Efortul fizic la pacientul complicat (complicatii complicat (complicatii

microvasculare)IIImicrovasculare)IIIC. Nefropatia diabeticaC. Nefropatia diabetica-fara restrictii specifice in nefropatia -fara restrictii specifice in nefropatia

incipienta (microalbuminurie-valoare incipienta (microalbuminurie-valoare peste 30mg/zi); in cea clinica peste 30mg/zi); in cea clinica (macroalbuminurie >300mg/zi) exista (macroalbuminurie >300mg/zi) exista la val. mari o autolimitare a efortului la val. mari o autolimitare a efortului fizicfizic

-autolimitare in insuficienta renala cu -autolimitare in insuficienta renala cu retentie azotata; permis efort moderat retentie azotata; permis efort moderat si usor in conditii de HTA controlatasi usor in conditii de HTA controlata

Page 15: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Efortul fizic in in DZ –Efortul fizic in in DZ –(complicatii (complicatii

macrovasculare)macrovasculare)Cardiopatia ischemicaCardiopatia ischemica (in functie de (in functie de

aspectul EKG si bazat pe judecata clinica - aspectul EKG si bazat pe judecata clinica - permis efort usor<60% din FC max.)permis efort usor<60% din FC max.)

Arteriopatia membrelor inferioareArteriopatia membrelor inferioare –intreruperea fumatului, efort supervizat, –intreruperea fumatului, efort supervizat, examenul piciorului la fiecare vizita examenul piciorului la fiecare vizita medicala, incaltaminte adecvata, limitare medicala, incaltaminte adecvata, limitare efort in caz de leziuni ischemice)efort in caz de leziuni ischemice)

Pentru toate cazurile se recomanda control Pentru toate cazurile se recomanda control glicemic cat mai bun, perioada de glicemic cat mai bun, perioada de incalzire de 10-15 min. si de revenire 5-10 incalzire de 10-15 min. si de revenire 5-10 min. min. obligatorii, obligatorii, hidratare adecvata)hidratare adecvata)

Page 16: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Tratament farmacologicTratament farmacologic DZ tip1- deficienta absoluta de insulina ( tipic DZ tip1- deficienta absoluta de insulina ( tipic

pacient tanar < 40ani, simtomatologie pacient tanar < 40ani, simtomatologie accentuata la debut- poate apare la orice varsta) accentuata la debut- poate apare la orice varsta) - - insulinodependentinsulinodependent

DZ tip 2 – rezistenta la insulina in grad variabil DZ tip 2 – rezistenta la insulina in grad variabil combinata cu defect secretor (tipic pacient >40 combinata cu defect secretor (tipic pacient >40 ani, supraponderal, agregare familiala mai ani, supraponderal, agregare familiala mai frecventa, debut lent, adesea asimptomatic) – nu frecventa, debut lent, adesea asimptomatic) – nu necesita insulina pentru supravietuire - necesita insulina pentru supravietuire - tratament oraltratament oral. Poate necesita insulina pentru . Poate necesita insulina pentru echilibrare in intercurente , perioperator, in echilibrare in intercurente , perioperator, in graviditate, in timp - cand secretia insulinica graviditate, in timp - cand secretia insulinica reziduala scadereziduala scade

Page 17: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Medicatia oralaMedicatia orala A.A.SecretagogiSecretagogi ( de I intentie la IMC<25kg/mp) pot da hipoglicemii) ( de I intentie la IMC<25kg/mp) pot da hipoglicemii)

A1 sulfonilureice. A1 sulfonilureice. gen.I: tolbutamid (actual putin folosit);gen.I: tolbutamid (actual putin folosit); genII: glibenclamid (Maninil*), glipizid (Glucotrol XL*), genII: glibenclamid (Maninil*), glipizid (Glucotrol XL*),

gliclazid (Diaprel MR*), gliquidona (Glurenorm*); gliclazid (Diaprel MR*), gliquidona (Glurenorm*); gen. III: glimepirid (Amaryl*)gen. III: glimepirid (Amaryl*) A2 glinide (regulatori prandiali) : repaglinida (Novonorm*)A2 glinide (regulatori prandiali) : repaglinida (Novonorm*)

B.Modificatori ai rezistentei la insulinaB.Modificatori ai rezistentei la insulina ( la IMC >25kg/m2, nu ( la IMC >25kg/m2, nu dau hipoglicemii, atentie la contraindicatii)dau hipoglicemii, atentie la contraindicatii)

B1 biguanidele : metformin (Glucophage*), buformin (Silubin B1 biguanidele : metformin (Glucophage*), buformin (Silubin ret.*) ret.*)

B2 tiazolidindione : rosiglitazona (Avandia*), pioglitazona B2 tiazolidindione : rosiglitazona (Avandia*), pioglitazona (Actos*)(Actos*) C Inhibitori ai absorbtiei intestinaleC Inhibitori ai absorbtiei intestinale: acarboza (Glucobay*): acarboza (Glucobay*)

*preparat original*preparat original

Page 18: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Tratamentul factorilor de Tratamentul factorilor de riscrisc

Stabilirea tintelorStabilirea tintelorRisc vascular crescut (de 2-3 x mai ridicat Risc vascular crescut (de 2-3 x mai ridicat

decat al pacientului nediabetic)decat al pacientului nediabetic)- Scadere ponderala -obezi (efort fizic Scadere ponderala -obezi (efort fizic

limitat de prezenta complicatiilor), limitat de prezenta complicatiilor), sistarea fumatuluisistarea fumatului

Dislipidemia (tratament agresiv; Dislipidemia (tratament agresiv; tinta LDL-col.<100 mg/dl) tinta LDL-col.<100 mg/dl)

HTA (<130/80mmHg; < 120/80mmHg in HTA (<130/80mmHg; < 120/80mmHg in nefropatia diabetica)nefropatia diabetica)

Preventia cu AspirinaPreventia cu Aspirina

Page 19: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Dislipidemia -tratamentDislipidemia -tratament

Scaderea LDL-Scaderea LDL- col. col. (primul imperativ al (primul imperativ al tratamentului)tratamentului)

-I alegere- statine ( inhibitori de HMG CoA -I alegere- statine ( inhibitori de HMG CoA reductaza)reductaza)

-A II-a alegere fibrati (sau liganzi de acizi -A II-a alegere fibrati (sau liganzi de acizi biliari- rezine)biliari- rezine)

Cresterea HDL-colCresterea HDL-col..-modificari de stil de viata (scadere -modificari de stil de viata (scadere

ponderala, cresterea gr. de efort, incetare ponderala, cresterea gr. de efort, incetare fumat)fumat)

-fibrati (ac. nicotinic - da hiperglicemie!) -fibrati (ac. nicotinic - da hiperglicemie!)

Page 20: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Dislipidemia –tratament Dislipidemia –tratament IIII

Scaderea hipertrigliceridemieiScaderea hipertrigliceridemiei- I pas: imbunatatirea controlului glicemic, I pas: imbunatatirea controlului glicemic,

evitarea alcooluluievitarea alcoolului- FibratiFibratiIn dislipidemia combinataIn dislipidemia combinata-I pas: imbunatatirea controlului glicemic si -I pas: imbunatatirea controlului glicemic si

statine in doze maristatine in doze mari-AII a alegere: scaderea glicemiei +statine+ -AII a alegere: scaderea glicemiei +statine+

fibratifibrati-A III a alegere: scaderea glicemiei -A III a alegere: scaderea glicemiei

+statine+fibrati +rezine (recomandat si +statine+fibrati +rezine (recomandat si ac. nicotinic; se utilizeaza rar)ac. nicotinic; se utilizeaza rar)

Page 21: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Tratamentul HTA la Tratamentul HTA la pacientul diabeticpacientul diabetic

Tinta TA- 130/80 mmHg - se va trata pana Tinta TA- 130/80 mmHg - se va trata pana la TA diastolica sub 80mmHg (nivel de la TA diastolica sub 80mmHg (nivel de evidenta A)evidenta A)

La TA > sau = 140 mmHg (sistolica) sau 90 La TA > sau = 140 mmHg (sistolica) sau 90 (diastolica )- se introduc masuri (diastolica )- se introduc masuri farmacologice, concomitent cu cele farmacologice, concomitent cu cele dieteticedietetice

Se poate utiliza de I intentie orice Se poate utiliza de I intentie orice medicament, dar IEC au dovedit efecte medicament, dar IEC au dovedit efecte protectoare vasculare specifice; in caz de protectoare vasculare specifice; in caz de intoleranta - BRA (monitorizare K seric)intoleranta - BRA (monitorizare K seric)

La pacientii ce nefropatie (albuminurie +) La pacientii ce nefropatie (albuminurie +) IEC au dovedit efecte nefroprotectoareIEC au dovedit efecte nefroprotectoare

Page 22: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Preventia cu aspirinaPreventia cu aspirina Recomandari in preventia Recomandari in preventia primaraprimara – toti – toti

diabeticii cu varste > 40 ani (dupa alte diabeticii cu varste > 40 ani (dupa alte recomandari >30 ani ) sau cu factori de recomandari >30 ani ) sau cu factori de risc asociati: antecedente de boala risc asociati: antecedente de boala vasculara, hipertensivi, fumatori, obezi, vasculara, hipertensivi, fumatori, obezi, dislipidemici (col.>200, HDL-col < 45 la dislipidemici (col.>200, HDL-col < 45 la barbati, TG> 200 mg/dl), albuminurici, barbati, TG> 200 mg/dl), albuminurici, fumatori.fumatori.

In preventia secundara – diabetici cu In preventia secundara – diabetici cu antecedente de boala macrovasculara (BCI, antecedente de boala macrovasculara (BCI, IMA, proceduri de revascularizare, IMA, proceduri de revascularizare, antecedente de AIT sau AVC).antecedente de AIT sau AVC).

Page 23: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Managementul Managementul complicatiilorcomplicatiilor

Toate complicatiile se previn printr-un control cat Toate complicatiile se previn printr-un control cat mai strict al hiperglicemiei (glicemie sub 110mg/dl mai strict al hiperglicemiei (glicemie sub 110mg/dl a jeun), HbA1c sub 7% - in lipsa comorbiditatilor a jeun), HbA1c sub 7% - in lipsa comorbiditatilor sub 6.5%sub 6.5%

A.MICROVASCULAREA.MICROVASCULARE Retinopatia diabetica: tratament al HTA, Retinopatia diabetica: tratament al HTA,

dislipidemiei, deferirea la specialist,(laser-terapie)dislipidemiei, deferirea la specialist,(laser-terapie) Nefropatia: aport limitat in proteine la 0.8g/kgc/zi Nefropatia: aport limitat in proteine la 0.8g/kgc/zi

in stadii incipiente si depinzand de de gragul in stadii incipiente si depinzand de de gragul albuminuriei in stadii nefrotice, controlul TA, IECalbuminuriei in stadii nefrotice, controlul TA, IEC

Neuropatie- tratament farmacologic antialgice Neuropatie- tratament farmacologic antialgice minore, ac.lipoicminore, ac.lipoic

Page 24: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Managementul Managementul complicatiilor IIcomplicatiilor II

B.MACROVASCULARE – B.MACROVASCULARE – Cardiopatia ischemica – tratament fara Cardiopatia ischemica – tratament fara

particularitati deosebite la pacientul diabeticparticularitati deosebite la pacientul diabetic Arteriopatia membrelor inferioare (nespecific, Arteriopatia membrelor inferioare (nespecific,

revascularizari dificile)revascularizari dificile)““PICIORUL DIABETIC”PICIORUL DIABETIC”Masuri nefarmacologice (educatie): inspectie Masuri nefarmacologice (educatie): inspectie

zilnica, purtarea materialelor textile zilnica, purtarea materialelor textile nesintetice, corecturi ortopedice cu taloneta, nesintetice, corecturi ortopedice cu taloneta, evitarea provocarii de sol. de continuitate evitarea provocarii de sol. de continuitate cutanatecutanate

Masuri farmacologice: tratamentul Masuri farmacologice: tratamentul complicatiilorcomplicatiilor

Page 25: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Particularitati la gravida cu Particularitati la gravida cu diabet zaharatdiabet zaharat

Sarcina este ideal sa fie planificata (ideal Sarcina este ideal sa fie planificata (ideal paciente cu vechime mica a bolii, fara paciente cu vechime mica a bolii, fara complicatii) complicatii)

Se instituie un bun control metabolic anterior Se instituie un bun control metabolic anterior conceptiei si in timpul graviditatii glicemii conceptiei si in timpul graviditatii glicemii recomandate inferioare <110 a jeun/ < 130 recomandate inferioare <110 a jeun/ < 130 mg/dl postprandial (monitorizare de specialitate, mg/dl postprandial (monitorizare de specialitate, control frecvent)control frecvent)

Insulinoterapie pe toata perioada sarcinii (exista Insulinoterapie pe toata perioada sarcinii (exista si indicatia de pompa de insulina)si indicatia de pompa de insulina)

Exista riscul agravarii complicatiilorExista riscul agravarii complicatiilor Se intrerupe tratamentul cu IEC, diuretice.Se intrerupe tratamentul cu IEC, diuretice.

Page 26: Ingrijirea Pacientului Cu Diabet Zaharat

Masuri de screening la Masuri de screening la pacientul diabeticpacientul diabetic

Pentru un caz general, fara particularitati deosebitePentru un caz general, fara particularitati deosebiteANUAL: ANUAL: - Ex. fund de ochiEx. fund de ochi- Eplorare renala: sumar de urina, glicozurie, Eplorare renala: sumar de urina, glicozurie,

creatinina, uree, (urocultura), clearance la creatinina, uree, (urocultura), clearance la creatininacreatinina

- Microalbuminurie (din primul an in DZ 2 si dupa 5 Microalbuminurie (din primul an in DZ 2 si dupa 5 ani vechime a bolii in DZ 1)ani vechime a bolii in DZ 1)

- Hemoglogina glicozilataHemoglogina glicozilata- PROFIL LIPIDIC (se repeta la 3 ani in caz de val. PROFIL LIPIDIC (se repeta la 3 ani in caz de val.

normale)normale)- Oscilometrie membre inferioareOscilometrie membre inferioare- EKGEKGColaborari: cardiolog, oftalmolog, neurolog, nefrolog.Colaborari: cardiolog, oftalmolog, neurolog, nefrolog.


Recommended