+ All Categories
Home > Business > Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Date post: 14-Nov-2014
Category:
Upload: actionam-responsabil-reteaua-sociala-rsc
View: 2,065 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Description:
Conferinta “Initiative RSC pentru o lume mai buna: Antreprenoriatul social – posibila solutie pentru incluziunea sociala” (Iasi) Detalii: http://www.actionamresponsabil.ro/evenimente/conferinta-initiative-rsc-pentru-o-lume-mai-buna-antreprenoriatul-social-posibila-solutie-pentru-incluziunea-sociala
25
Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati prin politici sociale, masuri economice si antreprenoriat social Mihaela Munteanu Director Dezvoltare si Comunicare ADV Romania
Transcript
Page 1: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Incluziunea sociala a persoanelor cu

dizabilitati prin politici sociale, masuri

economice si antreprenoriat social

Mihaela MunteanuDirector Dezvoltare si Comunicare

ADV Romania

Page 2: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Cadrul legislativ pentru economie sociala in Romania

Incomplet dar in curs de ...completare

• - Legea 448/2006

• - Strategia si Legea economiei sociale ( MMSF-14 -24.12.2011)

• - Legea asistentei sociale si a politicii de reforma in domeniu

• - Legea antreprenoriatului social - Legea nr.34/1998 privind subventiile acordate ONG-urilor de la bugetul de

stat; - Proiect de Ordin ministerial privind inființarea și organizarea serviciilor sociale

de angajare asistata, angajare protejata și de pregatire și formare prevocaționala, in baza art. 79 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Page 3: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Legea 448/2006

• Prin unitate protejata autorizata se intelege operatorul economic, de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul caruia cel putin 30% din in cadrul caruia cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract individual de muncanumarul total de angajati cu contract individual de munca sunt persoane cu handicap (art. 5 (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

Page 4: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

• Sunt considerate unitati protejate, in sensul legii:

a) operatorii economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;

b) sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice sau din cadrul ONG (organizatii neguvernamentale), care au gestiune proprie si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate si salarizate

UNITATE PROTEJATA AUTORIZATA

Page 5: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Obligatiile angajatorilor

• Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

• Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute de legea 448, pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute de legea 448.

Page 6: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

LEGEA VERSUS REALITATEA

Page 7: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Legea 448 si modificarile...

• HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a Legii 448

• OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448

• Ordinul 590 / 2008 al Președintelui ANPH cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006

• Legea 207 / 2009 pentru aprobarea OUG 86 / 2008 pentru modificarea Legii 448 / 2006

• HG 89 / 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 / 2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268 / 2007

• Ordinul 1372 / 29.09.2010, al MMFPS privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate.

Page 8: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Din 495 de unitati protejate, 251 au o singura persoana cu handicap angajata, iar in 85 din aceste 251 de unitati protejate persoana cu handicap este singurul angajat al unitatii respective...

Din 495 de UP, doar 90 activeaza ca sectii create in cadrul unor ONG-uri

(18,18% din total...), restul fiind agenti economici tip SC. etc. SRL.

U.P.A. ca extindere

Page 9: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Afacere ?!

• Exista UP autorizate care functioneaza in apartamente de bloc si produc/comercializeaza echipamente industriale;

• UP care au angajate persoane cu dizabilitați doar pe hartie, eventual cu o ora/zi și cu cifra de afaceri anuala impresionanta fara a reinvesti minim 75% din profit in programe de integrare socio-profesionala;

• UP care au in obiectul de activitate producție/prestari servicii care necesita infrastructura, echipamente, resurse umane și sunt realizate in spații improprii cu maxim 2 angajați, deși la Registrul Comerțului figureaza cu activitate impresionanta ș.a.

Page 10: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Afacere?!!!!!!

• Exista SC-uri care deruleaza activitati de intermediere, desi articolul 78, aliniatul (3), litera b) din legea 448/2006 interzice acest lucru;

• Exista SC-uri care fac comert ca UP, desi nu mai figureaza ca autorizate pe site-ul DGPPH.

• Exista UP infiintate fictiv de catre firme mari pentru a evita plata taxei catre stat pentru ca nu au angajate persoane cu dizabilitați.

Page 11: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

•În continutul autorizatiei UP, nu sunt trecute domeniile de activitate declarate la autorizare. Am intalnit in teren unitati protejate care comercializau servicii/produse care nu se regasesc in obiectul de activitate mentionat pe site-ul www.anph.ro . Nu este respectata conditia de a fi realizate de persoane cu dizabilitati.

•Raportul anual care se depune la DGPPH este unul sumar, care poate fi foarte usor fraudat atata timp cat nu se verifica informatiile in teren si cu documente de suport;

Page 12: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Sesizam in continuare ca...

• Baza de date cu unitati protejate autorizate de pe site-ul www.anph.ro nu este completa

(ex. sunt date de contact care nu mai sunt valabile sau nu sunt mentionate; nu exista o sectiune cu unitati protejate carora li s-a retras autorizatia; nu apare nici o mentiune referitor la numarul de locuri de munca ce au fost create pentru persoane cu dizabilitati s.a.).

• Taxa perceputa angajatorilor cu peste 50 de salariati care nu au angajati in proporție de 4% persoane cu dizabilitati este colectata la bugetul de stat si nu intr-un fond destinat programelor de integrare socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitati.

Vorbim in aceste conditii de taxare dubla sau deturnare de fonduri!!!!

Page 13: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Raspuns ANAF catre, Fundatia Raspuns ANAF catre, Fundatia “Alaturi de voi”“Alaturi de voi” Romania, Romania, Nr. 943.006/ Data: 30.01.2012Nr. 943.006/ Data: 30.01.2012

Urmare solicitarii dumneavoastra, va comunicam urmatoarele: 

Sumele colectate in semestrul II al anului 2010 si in anul 2011 la nivel national si detaliat pentru judetele Constanta, Iasi si Mures (...) au fost urmatoarele:

sem. II 2010 - nivel national: 86.256.129 lei = cca 20 milioane euro - judetul Iasi: 1.658.977 lei = cca 386 mii euro - judetul Constanta: 4.217.597 lei = cca 981 mii euro - judetul Mures: 948.469 lei = cca 221 mii euro total an 2011 - nivel national: 186.342.727 lei = cca 43 milioane euro - judetul Iasi: 2.679.403 lei = cca 623 mii euro - judetul Constanta: 3.550.263 lei = cca 826 mii euro - judetul Mures: 1.018.923 lei = cca 237 mii euro

Page 14: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Elaborarea unui manual de proceduri privind autorizarea / monitorizarea / evaluarea activitatii desfasurate in unitatile protejate aprobat prin Ordin de Ministru in care sa se urmareasca protectia sociala la locul de munca, insertia profesionala si dezvoltarea angajatului pentru a fi ulterior integrat pe piata libera a muncii;

Introducerea obligativitatii reautorizarii periodice a unitatilor protejate (la 3 ani) si controlarea in teren a conformitatii activitatii cu cele declarate in documente;

Contractarea de catre Ministerul de Finante a unui furnizor privat care sa gestioneze fondurile colectate din taxa aplicata angajatorilor care nu au in procent de 4% angajate persoane cu dizabilitati, in vederea finantarii de programe multianuale de integrare socio-profesionala pentru persoane cu handicap;

PROPUNERI DE MODIFICARE A LEGII 448/2006

Page 15: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Acordarea de subventii in completarea salariului persoanei cu dizabilitati angajata, diferentiat pe grad de dizabilitate si pe toata perioada de angajare in munca;

Acordarea de subventii in completarea salariului pentru personalul de suport din unitati protejate, proportional cu numarul de locuri de munca pentru persoane cu dizabilitati, create;

Acordarea posibilitatii reinvestirii a minim 75% din profitul obtinut in perioada de valabilitate a autorizației (3 ani), pentru toate formele juridice de constituire a UP (in prezent conditia e doar pentru ONG-uri care au activitati de intermediere).

Page 16: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Centrul National de Resurse pentru Economie Sociala

Registrul intreprinderilor de economie sociala

Consiliul pentru Promovarea Economiei Sociale

LEGEA ECONOMIEI SOCIALELEGEA ECONOMIEI SOCIALE

Page 17: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

in cazul angajarii persoanei cu dizabilitati in cadrul unei intreprinderi de economie sociala, perioada de subventionare prevazuta la art. 80 alin. 2 din Legea nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca este egala cu intreaga perioada a angajarii.

Autoritatea contractanta, asa cum este aceasta definita in OUG 34 din 2006, are dreptul de a impune criterii de calificare care sa vizeze executia contractului prin activitati care includ actiuni concrete de integrare profesionala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile.

intreprinderile de insertie sociala care reinvestesc integral profitul obtinut in activitati de restructurare, achizitie de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) necesare dezvoltarii activitatii economice si/sau amenajarea si/sau crearea locurilor de munca pentru persoanele care apartin grupurilor vulnerabile beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit.

Mecanisme de sprijinire a dezvoltarii economiei sociale

Page 18: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Mecanisme de sprijinire si incurajare a dezvoltarii economiei sociale 

intreprinderile de inserție sociala sunt scutite de la plata contribuțiilor sociale aferente angajaților din grupurile vulnerabile și a impozitului pe salariile respective, pentru o perioada de un an de zile de la data angajarii persoanei respective, cu condiția ca perioada minima a contractului de munca sa fie de 2 ani.

intreprinderile de economie sociala sunt scutite de la plata contribuțiilor sociale, pentru angajații din grupurile vulnerabile, iar acei angajați nu mai beneficiaza de ajutor din  partea statului pe perioada in care sunt angajați. Perioada in care sunt angajați se considera vechime in munca și este luata in calcul la pensie.

Taxa pe valoarea adaugata asupra produselor furnizate și serviciilor prestate de catre intreprinderile de economie sociala este de 9%.

Page 19: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Mecanisme de sprijinire si incurajare a dezvoltarii economiei sociale 

Persoanele juridice care achiziționeaza bunuri si/sau servicii produse/prestate de intreprinderile de economie sociala:

Varianta a) pot deduce din baza de calcul a impozitului pe profit costurile respectivelor bunuri sau servicii. sau

Varianta b) au dreptul de a beneficia de o deducere suplimentara a bazei de calcul al impozitului pe profit, cu 20% din pretul bunurilor sau serviciilor achiziționate de la o intreprindere de economie sociala. Deducerea se aplica la fiecare calculare a impozitului și nu se reporteaza.

intreprinderile de inserție sociala beneficiaza de facilitați fiscale și consiliere la constituire și/sau dezvoltarea afacerii prin reduceri/scutiri de taxe de autorizare/funcționare, obținere certificare, consiliere/pregatire pentru afaceri prin autoritațile locale/centrale cu responsabilitați in promovarea de politici active de ocupare.

Page 20: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

• in temeiul art. 5 alin (5) si art. 79 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se inființeaza și organizeaza urmatoarele servicii sociale cu scopul de a sprijini pregatirea și angajarea persoanei cu dizabilitați in locuri de munca asistate, protejate sau pe piața libera a muncii:

serviciul de angajare asistata, serviciul de angajare protejata și serviciul de pregatire și formare prevocaționala.

Proiect de Ordin privind infiintarea si organizarea serviciilor sociale de angajare asistata, angajare protejata si de pregatire si formare prevocationala

Page 21: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Serviciul de angajare asistata

Serviciul de angajare asistata este un serviciu social de sprijin, furnizat de specialiști pentru o perioada de timp determinata pentru a sprijini si mentine o persoana cu dizabilitati intr-un loc de munca, pentru care angajarea pe piata libera a muncii fara sprijinul specialistului in angajare asistata nu s-a realizat pana in prezent, sau angajarea pe piata libera a muncii a fost intrerupta sau intermitenta ca rezultat al aparitiei unei dizabilitati severe.

Acest serviciu cuprinde: serviciile de sprijin si/ sau alte servicii corespunzatoare care sunt organizate si

furnizate astfel incat sa sprijine beneficiarul pentru a fi angajat pe piata libera a muncii; si serviciile de sprijin si/ sau alte servicii corespunzatoare care sunt organizate si furnizate astfel incat sa sprijine beneficiarul in vederea menținerii la locul de munca.

Page 22: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Legea economiei sociale considera UPA un “caz particular” de economie sociala

Riscam sa ne confruntam cu situatia in care sa fim autorizati prin Legea 448, legea subventiilor si legea economiei sociale. Asadar 3 autorizari pentru o singura structura.

VIITORUL?

Page 23: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Modificarea Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, in special art.78;

Armonizarea:•Legii economiei sociale cu modificarile propuse la Legea 448/2006;•Legii asistentei sociale cu Legea 448/2006 și Legea economiei sociale;•Codul Muncii;•Codul Fiscal;•Legea nr.34/1998 privind subventiile acordate ONG-urilor de la bugetul de stat;•OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

PROBLEME IDENTIFICATE PROBLEME IDENTIFICATE vsvs SOLICITaRI DE MODIFICaRI SOLICITaRI DE MODIFICaRI

Page 24: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

1. Strategie nationala multisectoriala de promovare si utilizare a economiei sociale;

2. Mecanism unic de coordonare, inregistrare si certificare;

3. Facilitati fiscale si acces transparent la facilitati financiare;

4. Acces la contracte publice;

5. Modificarea Legii 448/2006 – capitol unitati protejate in acord cu Legea economiei sociale;

6. Corelarea documentelor programatice ale fondurilor structurale cu nevoile pietii socio – economice actuale.

ARII PRIORITARE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE

Page 25: Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati - Mihaela Munteanu

Se doreste incluziunea persoanelor cu handicap

sau nu?


Recommended