Home > Documents > I. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ALE CASEI · PDF fileşi Asigurare a Calităţii (CEAC),...

I. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ALE CASEI · PDF fileşi Asigurare a Calităţii (CEAC),...

Date post: 21-Feb-2018
Category:
Author: nguyennhi
View: 235 times
Download: 13 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 76 /76
6 I. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ ACREDITATE DE DIRECŢIA GENERALĂ MAMAGEMENT RESURSE UMANE ŞI REŢEA ŞCOLARĂ 1. POLITICI ŞI PRACTICI EDUCAŢIONALE INCLUZIVE 8 2. EFICIENŢĂ ŞI EFICACITATE ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL PREUNIVERSITAR 10 3. INTEL TEACH-INSTRUIREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII 11 4. PROGRAM EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE 13 5. LEADERSHIP ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR (propus spre acreditare) 15 6. DELINCVENŢA JUVENILĂ, MISIUNE COLECTIVĂ A FAMILIEI ŞI A ŞCOLII (propus spre acreditare) 17 7. PERMANENŢA EDUCAŢIEI – O PREOCUPARE CONTINUĂ A FAMILIEI ŞI A ŞCOLII (propus spre acreditare) 19 8. COMPETENŢE TRANSDISCIPLINARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (propus spre acreditare) 21 9. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI (propus spre acreditare) 23 10. DIDACTICA SPECIALITĂŢII (propus spre acreditare) 25 II. PROGRAME DE FORMARE PROPUSE SPRE AVIZARE M.E.N. CUPRINSE ÎN OFERTA CASEI CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ 1. ŞCOALA PENTRU VIAŢĂ. METODE ŞI SUGESTII PENTRU ACTIVITĂŢILE NONFORMALE 27 2. CONFLICTUL ŞI ROLUL SĂU ÎN DINAMICA ORGANIZAŢIEI 29 3. CONSILIERE ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 31 4. STRATEGII ŞI METODE MODERNE ÎN ÎNVÎŢAREA CENTRATĂ PE ELEV ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII 33 5. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 35 6. EŞECUL ŞCOLAR – STRATEGII DE PREVENŢIE ŞI INTERVENŢIE 36 7. ROLUL CONSILIERII EDUCAŢIONALE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ 38 8. CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE 40 9. SURSE ŞI RESURSE ALE RANDAMENTULUI ŞCOLAR REFLECTATE ÎN CERCETĂRILE INTERNAŢIONALE OECD(TALIS, PISA), TIMSS, PIRLS, CivED 41 10. CONSILIEREA ELEVULUI GREU EDUCABIL 43 11. INIŢIERE ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI 45 12. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CADRUL CDI 46 13. TEORIE ŞI PRACTICĂ PENTRU VALORIZAREA DISCIPLINELOR OPŢIONALE 47 14. TRATAREA DIFERENŢIATĂ – RESPONSABILITATEA ŞCOLII MODERNE 48 15. EDUCAŢIE PENTRU TIMPUL LIBER 50 16. EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ 52 17. ŞCOALA ŞI ABILITĂŢI LE DE VIAŢĂ ALE ELEVILOR 53 18. VALENŢE EDUCATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 54 19. ASISTENT SCHOOL MANAGER (ASM) ŞI PLATFORMA LOCALĂ ADVANCED ELEARNING (AeL) 55 20. INTERNETUL ŞI EDUCAŢIA 57 21. METODE SI TEHNICI DE LUCRU NON FORMALE UTILIZATE IN LUCRUL CU ELEVII GREU ADAPTABILI 58 22. DIGIENGLEZA PENTRU TOŢI - LIMBA ENGLEZĂ PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR DIGITATE 60 23. PREGĂTIRE LINGVISTICĂ PENTRU PARTICIPAREA LA PROIECTE INTERNAŢIONALE - LIMBA FRANCEZĂ 62 24. COMUNICARE, IMAGINE, STIL ÎN PREDARE 64 25. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ-LIANT ÎNTRE ŞCOALĂ ŞI COMUNITATE 65 26. STANDARDE EUROPENE ŞI BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL PROIECTELOR CU 66
Transcript
 • 6

  I. PROGRAME DE FORMARE CONTINU ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC ARGE

  ACREDITATE DE DIRECIA GENERAL MAMAGEMENT RESURSE UMANE I

  REEA COLAR

  1. POLITICI I PRACTICI EDUCAIONALE INCLUZIVE 8 2. EFICIEN I EFICACITATE N MANAGEMENTUL EDUCAIONAL

  PREUNIVERSITAR 10

  3. INTEL TEACH-INSTRUIREA N SOCIETATEA CUNOATERII 11 4. PROGRAM EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE 13 5. LEADERSHIP N EDUCAIA ADULILOR (propus spre acreditare) 15 6. DELINCVENA JUVENIL, MISIUNE COLECTIV A FAMILIEI I A COLII

  (propus spre acreditare) 17

  7. PERMANENA EDUCAIEI O PREOCUPARE CONTINU A FAMILIEI I A COLII (propus spre acreditare)

  19

  8. COMPETENE TRANSDISCIPLINARE N NVMNTUL PREUNIVERSITAR (propus spre acreditare)

  21

  9. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI (propus spre acreditare) 23 10. DIDACTICA SPECIALITII (propus spre acreditare) 25

  II. PROGRAME DE FORMARE PROPUSE SPRE AVIZARE M.E.N. CUPRINSE N

  OFERTA CASEI CORPULUI DIDACTIC ARGE

  1. COALA PENTRU VIA. METODE I SUGESTII PENTRU ACTIVITILE

  NONFORMALE 27

  2. CONFLICTUL I ROLUL SU N DINAMICA ORGANIZAIEI 29 3. CONSILIERE I DEONTOLOGIE PROFESIONAL 31 4. STRATEGII I METODE MODERNE N NVAREA CENTRAT PE ELEV N

  SOCIETATEA CUNOATERII 33

  5. EDUCAIE PENTRU SNTATE 35 6. EECUL COLAR STRATEGII DE PREVENIE I INTERVENIE 36 7. ROLUL CONSILIERII EDUCAIONALE N DEZVOLTAREA PERSONAL 38 8. CONTABILITATEA INSTITUIILOR PUBLICE 40 9. SURSE I RESURSE ALE RANDAMENTULUI COLAR REFLECTATE N

  CERCETRILE INTERNAIONALE OECD(TALIS, PISA), TIMSS, PIRLS, CivED 41

  10. CONSILIEREA ELEVULUI GREU EDUCABIL 43 11. INIIERE N DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI 45 12. DEZVOLTAREA ACTIVITILOR N CADRUL CDI 46 13. TEORIE I PRACTIC PENTRU VALORIZAREA DISCIPLINELOR OPIONALE 47 14. TRATAREA DIFERENIAT RESPONSABILITATEA COLII MODERNE 48 15. EDUCAIE PENTRU TIMPUL LIBER 50 16. EDUCAIE ANTREPRENORIAL 52 17. COALA I ABILITI LE DE VIA ALE ELEVILOR 53 18. VALENE EDUCATIVE ALE ACTIVITILOR EXTRACOLARE 54 19. ASISTENT SCHOOL MANAGER (ASM) I PLATFORMA LOCAL ADVANCED

  ELEARNING (AeL) 55

  20. INTERNETUL I EDUCAIA 57 21. METODE SI TEHNICI DE LUCRU NON FORMALE UTILIZATE IN LUCRUL CU

  ELEVII GREU ADAPTABILI 58

  22. DIGIENGLEZA PENTRU TOI - LIMBA ENGLEZ PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR DIGITATE

  60

  23. PREGTIRE LINGVISTIC PENTRU PARTICIPAREA LA PROIECTE INTERNAIONALE - LIMBA FRANCEZ

  62

  24. COMUNICARE, IMAGINE, STIL N PREDARE 64 25. EDUCAIE ECOLOGIC-LIANT NTRE COAL I COMUNITATE 65 26. STANDARDE EUROPENE I BUNE PRACTICI N DOMENIUL PROIECTELOR CU 66

 • 7

  FINANARE

  27. INTRODUCERE N DATABASE 68 28. DIGITAL DESIGN 69 29. MIJLOACE MEDIA DIGITALE N ACTIVITATEA DIDACTIC 70 30. ROLUL CEAC N EVALUAREA PERIODIC A CALITII EDUCAIEI DIN

  NVMNTUL PREUNIVERSITAR 72

  31. TEHNICI I PROCEDEE DE SPECIALIZARE A PROFESORILOR METODITI 73 32. TEHNICI I PROCEDEE DE SPECIALIZARE A PROFESORILOR MENTORI 75

 • 8

  I. PROGRAME DE FORMARE CONTINU ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC ARGE

  ACREDITATE DE DIRECIA GENERAL MAMAGEMENT RESURSE UMANE I

  REEA COLAR

  1. POLITICI I PRACTICI EDUCAIONALE INCLUZIVE

  1. CRITERII CURRICULARE

  Denumirea

  programului: Politici i practici educaionale incluzive

  Public int vizat: Cadre didactice din sistemul de nvmnt preuniversitar

  Justificare (necesitate,

  utilitate):

  Integrarea copiilor cu CES n colile de mas presupune o redefinire a

  stilurilor i rolurilor cadrului didactic. Este necesar s se remodeleze din

  temelii modelele de predare-nvare, pentru a le oferi att cadrelor

  didactice ct i precolarilor/elevilor situaii de nvare mult mai

  diversificate care s rspund cerinelor individuale ale fiecrui copil.

  Durata (numr total de

  ore de formare): 60 ore

  Curriculum-ul

  programului

  (competene vizate,

  planificarea modulelor

  tematice, calendarul,

  programului)

  Competene vizate:

  Competene metodologice n vederea aplicrii conceptelor i teoriilor privind educaia incluziv:

  o Competene de planificare i organizare a activitilor didactice;

  o Competene de predare eficient: o Competene de utilizare a metodelor i strategiilor de

  predare adecvate particularitilor individuale

  Competene de comunicare i relaionare diversificate i specifice realizrii educaiei incluzive:

  o Comptene de comunicare eficient; o Manifestarea comportamentului empatic i al orientrii

  helping;

  Competene psiho-sociale n educaia incluziv: o Competene de consiliere; o Competene de valorificare a metodelor i tehnicilor de

  cunoatere i activizare a elevilor/precolarilor.

  Planificarea modulelor tematice:

  Politici educaionale incluzive - 9 ore curs, 18 ore seminar, 3 ore evaluare

  Practici educaionale incluzive - 9 ore curs, 18 ore seminar, 3 ore evaluare

  Calendarul programului:

  Semestrul I: 1 sesiuni de formare. Semestrul al II-lea: 1 sesiuni de formare

  Modaliti de evaluare

  a cursanilor

  Evaluare sumativ Modul I; Evaluare sumativ Modul II, Evaluare final

  pe baz de portofoliu

  2. RESURSE UMANE

 • 9

  Formatori implicai

  Prof. Ana Badea

  Conf. Univ. Dr. Dumitru Chirlean Prof.Maria Magdalena Anghel

  Prof.Daniela Bezdedeanu

  Prof.Corina Postelnicescu

  Prof.Georgeta Toma

  3. CRITERII ECONOMICE

  Numr de cursani

  planificai 25(cursani)*2(grupe)=50 cursani/an colar 2013-2014

  Costul programului/al

  activitii

  10000 lei

  Cost estimativ/

  ora/participant

  3,33 lei

 • 10

  2. EFICIEN I EFICACITATE N MANAGEMENTUL EDUCAIONAL

  PREUNIVERSITAR

  1. CRITERII CURRICULARE

  Denumirea

  programului: Eficien i eficacitate n managementul educaional preuniversitar

  Public int vizat:

  Inspectori, directori, directori adjunci, membri-Consiliul de Administraie al unitii de nvmnt/conexe/inspectorat colar, membri-Comisia de Evaluare i Asigurare a Calitii (CEAC), membri-Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a dezvoltrii sistemului de control managerial, Responsabil Comisie metodic, ef catedr, Responsabil Cerc pedagogic, membri-n Consiliul Consultativ al inspectoratului colar, consilieri educativi, din unitile de nvmnt preuniversitar/conexe/inspectorate colare; cadre didactice din sistemul de nvmnt preuniversitar;

  Justificare (necesitate,

  utilitate):

  Formarea i exersarea unor comportamente manageriale relevante pentru

  actualul context al reformelor din sistemul de nvmnt romnesc n

  acord cu cele mai noi orientri de politic educaional care vizeaz

  profesionalizarea managementului educaional.

  Durata (numr total de

  ore de formare): 102 ore

  Curriculum-ul

  programului

  (competene vizate,

  planificarea modulelor

  tematice, calendarul,

  programului)

  Competene vizate:

  Competene de comunicare i relaionare eficient Competene psihosociale Competene de conducere i coordonare Competene de self-management

  Planificarea modulelor tematice:

  Comunicare 40 ore Managementul timpului si al stresului 30 ore Managementul schimbrii i al situaiilor de criz 30 ore

  Calendarul programului:

  Semestrul I: 1 sesiune de formare Semestrul al II-lea: 2 sesiuni de formare

  Modaliti de evaluare

  a cursanilor

  Chestionare de evaluare parial Portofoliul cadrelor didactice

  2. RESURSE UMANE

  Formatori implicai

  Profesor Ana Badea

  Profesor Georgeta Toma

  Profesor Maria Magdalena Anghel

  Profesor Corina Postelnicescu

  3. CRITERII ECONOMICE

  Numr de cursani

  planificai 25(cursani)*3(grupe)=75 cursani/an colar 2013-2014

  Costul programului/al

  activitii

  18750 lei

  Cost estimativ/

  ora/participant

  2,45 lei

 • 11

  3. INTEL TEACH - INSTRUIREA N SOCIETATEA CUNOATERII

  1. CRITERII CURRICULARE

  Denumirea

  programului: Intel Teach - instruirea n societatea cunoaterii

  Public int vizat: Cadrele didactice din nvmntul preuniversitar

  Justificare (necesitate,

  utilitate): Creterea calitii nvmntului preuniversitar

  Durata(numr total

  de ore de formare): 89 ore

  Curriculum-ul

  programului

  (competene vizate,

  planificarea

  modulelor tematice,

  calendarul

  programului)

  Competene vizate:

  Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competenele necesare elevilor n secolul XXI

  Identificarea cilor prin care elevii i profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de nvare prin cercetare,

  comunicare i colaborare

  ncurajarea utilizrii strategiei de instruire difereniat. Dezvoltarea gndirii critice i a gndirii sistemice pentru

  rezolvarea de probleme

  Promovarea lucrului n echip pentru optimizarea instruirii Planificarea modulelor tematice:

  Modul 1 - Predarea prin proiecte-8 ore Modul 2 - Planificarea unitii de nvare-8 ore Modul 3 - Realizarea conexiunilor -8 ore Modul 4 - Crearea unui exemplu din perspectiva elevilor-8 ore Modul 5 - Evaluarea proiectelor elevilor-8 ore Modul 6 - Planificarea pentru succes n nvare-8 ore Modul 7 - Facilitarea cu ajutorul tehnologiei-8 ore Modul 8 - Prezentarea portofoliilor unitilor de nvare-8 ore Aplicaii individuale-21 ore Evaluare de impact-3 ore

  Calendarul programului:

  Semestrul I: 4 sesiuni de formare Semestrul al II-lea: 6 sesiuni de formare

  Modaliti de

  evaluare a cursanilor

  Evaluare portofoliu;

  Evaluare de impact.

  2. RESURSE UMANE


Recommended