+ All Categories
Home > Documents > ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice...

ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice...

Date post: 24-Mar-2021
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 34 /34
Materialele prezentate au scop didactic. Folosirea lor Materialele prezentate au scop didactic. Folosirea lor î î n alte n alte scopuri decât cele necesare procesului de scopuri decât cele necesare procesului de î î nvă nvă ţ ţ ământ ământ , este , este sanc sanc ţ ţ ionată potrivit legisla ionată potrivit legisla ţ ţ iei iei î î n vigoare. n vigoare. Lector drd.arh. Corina LUCESCU Lector drd.arh. Corina LUCESCU ISTORIA UNIVERSALĂ A ARHITECTURII ŞI ARTELOR 2010-2011 ANTICHITATEA ANTICHITATEA Ş Ş I EVUL MEDIU I EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II
Transcript
Page 1: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

Materialele prezentate au scop didactic. Folosirea lor Materialele prezentate au scop didactic. Folosirea lor îîn alte n alte scopuri decât cele necesare procesului de scopuri decât cele necesare procesului de îînvănvăţţământământ, este , este

sancsancţţionată potrivit legislaionată potrivit legislaţţiei iei îîn vigoare.n vigoare.

Lector drd.arh. Corina LUCESCULector drd.arh. Corina LUCESCU

ISTORIA UNIVERSALĂ A ARHITECTURII ŞI ARTELOR

2010-2011

ANTICHITATEA ANTICHITATEA ŞŞI EVUL MEDIU I EVUL MEDIU

Curs 13 / semestrul II

Page 2: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

CIVILIZACIVILIZAŢŢIILE MEDITARANEENEIILE MEDITARANEENE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MIIA MICENIANĂCENIANĂ

Page 3: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

HEINRICH HEINRICH SCHLIEMANNSCHLIEMANN

Heinrich Schliemann (6 ianuarie 1822-26 decembrie 1890) a fost un arheolog german, născut în nordul Germaniei la Neu-Bukow, care a identificat urmele legendarei cetăţi greceşti antice Troia.

Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 şi 1872 au dovedit că acesta este locul cel mai probabil al poziţiei vechii cetăţi Troia. În 1876 cercetările sale de la Micene (în Peloponez, Grecia) au adus la lumină civilizaţia miceeană, necunoscută până atunci. Între 1878 şi 1879 şi-a rafinat cercetările la Isarlîk. Autodidact, a organizat, pe cheltuială proprie, mari săpături la Troia, la Micene şi la Tirint, unde a făcut descoperiri de importanţă epocală privind culturile preclasice (mileniul al II-lea î.Hr.) din bazinul Mării Egee.

Page 4: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

Teritoriul Greciei continentale

Începutul mil. III î.Chr. – populaţie sosită din Anatolia – AHEENI

Aheenii domină vechea populaţie helladică din continent, şi treptat toată zona Mării Egee, inclusiv Creta

Apogeul puterii acheene: 1450 – 1250 î. Chr.Aşezarea acheenilor:În estul Peloponezului ARGOLIDA:PYLOS, ARGOS, THIRINT, MICENE

Informaţii din textele homerice, scrise după câteva secole:ILLIADAODISEEA

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 5: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 6: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

La 1250 î.Chr. – o nouă populaţie agresivă vine din nord – DORIENII, care cunoşteau tehnica fierului.

Invazia dorienilor pune capăt civilizaţiei miceniene.

La 1200 î.Chr. – toate aşezările miceniene au fost incendiate şi abandonate

La 1100 î. Chr. – Micene este distrus.

CERAMICĂ - AHEENI

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 7: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 8: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

PROGRAM DE APĂRARE PROGRAM DE APĂRARE –– CETATEACETATEA

•• expresie a structurii societă expresie a structurii societăţţii ii

•• amplasare pe amplasare pe îînălnălţţimeime

•• incinta incinta îînconjurată de ziduri puternicenconjurată de ziduri puternice

•• amenajarea a numeroase dispozitive de apărare amenajarea a numeroase dispozitive de apărare

•• rolul cetă rolul cetăţţii: dii: de protejare a unui teritoriu limitrof alcătuit e protejare a unui teritoriu limitrof alcătuit din adin aşşezări ruraleezări rurale

•• număr redus de locuin număr redus de locuinţţe situate e situate îîn cetaten cetate

•• existenexistenţţa unei a 2a unei a 2--a incinte care adăposteaa incinte care adăpostea, , îîn caz de pericol, populan caz de pericol, populaţţia ia din teritoriile din teritoriile îînconjurătoarenconjurătoare

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 9: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

Vedere aerianăVedere aerianăCETATEA CETATEA MICENMICENEE

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 10: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

MICENMICENEE

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 11: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

MICENMICENEECIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 12: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

MICENMICENEECIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 13: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

MICENMICENE E –– PLANUL CETĂ PLANUL CETĂŢŢIIIICIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 14: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

MICENMICENEE

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 15: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

MICENMICENEE

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 16: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

POARTA LEILOR - MICENE

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 17: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

VEDERE EXTERIOARĂ SPRE POARTA LEILOR MICENE

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 18: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

POARTA LEILOR - MICENE

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 19: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

MICENMICENEE

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 20: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

Mormântul lui AGAMEMNONUnde s-a găsit Tezaurul lui ATREUMICENE

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 21: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

Mormântul lui AGAMEMNONMICENE

Vedere spre intrare

Interior

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 22: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

Mormântul lui AGAMEMNONInterior - MICENE

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 23: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

CETATEA TIRINTHCETATEA TIRINTHCIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 24: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

TIRINTHTIRINTH

Galerii acoperite cu bolţi false în zidurile ciclopice ale incintei TIRINTH

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 25: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

CETATEA TIRINTH – masivitate, volume puternice, fortificate

Traseu cu multiple schimbări de axeTraseul conduce către elementul dominant care este megaronul princiar.Spaţiile, iniţial înguste, se deschid şi se amplifică odată cu creşterea nivelului

CETATEA TIRINTHCETATEA TIRINTHCIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 26: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

TIRINTHTIRINTH

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 27: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

Masca de aur a lui AGAMEMNONMICENE

Mormânt micenian cu cupolă

Mască funerară din mormintele regale MICENE

CIVILIZAŢIA MICENIANĂARTAARTA

Page 28: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

Mască pictatăPALATUL din TIRINT

ARTAARTA Coroană de aurMormânt regal - MICENE

Vase de aurVAFIO

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 29: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

CIVILIZAŢIA MICENIANĂARTAARTA

Page 30: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

FrescePALATUL din TIRINT

CIVILIZAŢIA MICENIANĂARTAARTA

Page 31: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Arta - Civilaţia minoică (cretană) Arta - Civilizaţia miceniană

Page 32: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

ARTAARTA

Doamna cu casetăFrescă - PALATUL din TIRINT

Vânătoare de mistreţi

Delfini

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 33: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

Palatul princiar este dominanta cetăţii întărite. Reflectă statutul conducătorului.Forme rezultate prin prelucrarea la scară monumentală , a unui MEGARON.

Locuinţa curentă, modestă ca dimensiuni şi materiale utilizate, este de factură est-mediteraneană.

Încăperi de plan rectangular, grupate în jurul unei curţi interioare, legate uneori între ele prin coridoare. Una dintre încăperi, cea mai importantă, se deschide direct către curte, uneori printr-un portic.

Locuinţe cu etaj, acoperite în general cu terase.

PROGRAMUL REZIDENŢIAL – PALATUL ŞI LOCUINŢA

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ

Page 34: ŞI EVUL MEDIU Curs 13 / semestrul II · 2011. 6. 17. · legendarei cetăţi greceşti antice Troia. Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 i

1. 1. PROTHYRON PROTHYRON -- spaspaţţiu de acces având o latură deschisă către exterioriu de acces având o latură deschisă către exterior, u, uneori limitată prin neori limitată prin coloane, cei doi perecoloane, cei doi pereţţi laterali fiind alcătuii laterali fiind alcătuiţţi din ante (prelungirea zidului construci din ante (prelungirea zidului construcţţiei).iei).

2. 2. PRODOMOS PRODOMOS -- vestibulul propriuvestibulul propriu--zis, zis, îîncăpere de trecere către spancăpere de trecere către spaţţiul locuiniul locuinţţei.ei.

3. 3. MEGARONUL MEGARONUL -- îîncăpere principalăncăpere principală, d, dominantă ca dimensiuniominantă ca dimensiuni, având , având îîn centru vatra. n centru vatra. Era Era sala importantă a palatului miceniansala importantă a palatului micenian. A. Alături de ea erau pozilături de ea erau poziţţionate alte spaionate alte spaţţii: o curte de ii: o curte de onoare cu portice, un megaron al reginei, onoare cu portice, un megaron al reginei, îîncăperi de locuitncăperi de locuit, o, o sală de baie sală de baie, probabil cu , probabil cu caracter ritual.caracter ritual.

4. 4. VATRA (ESKARE) VATRA (ESKARE) -- pentru evacuarea fumului, deasupra vetrei se practica o deschidpentru evacuarea fumului, deasupra vetrei se practica o deschidere ere îîn n acoperiacoperişş. Pentru megaroane mari, deschiderea era sus. Pentru megaroane mari, deschiderea era susţţinută de inută de 4 coloane. 4 coloane.

MEGARONUL MICENIANMEGARONUL MICENIANeste alcătuit dintr-o succesiune de spaţii dispuse axial:

CIVILIZAŢIA MICENIANĂ


Recommended