Home >Documents >Grafic de Plantare Legume

Grafic de Plantare Legume

Date post:19-Feb-2018
Category:
View:251 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  1/35

  SolaLuna Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septem

  Cultura 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

  IConopid

  Fasole

  IIRidichi de luna

  III

  Cartof timpuri

  Spanac

  Salat

  omate in ciclu scurt

  Spanac

  Castra!eti detoamna

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  2/35

  ie "ctombrie

  3 1 2 3

  L#$#%&A

  'erioada de plantare

  'erioada de !egetatie

  'erioada de recoltare

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  3/35

  Norma de fertilizare (la ha)

  Fertilizarea de baz n cursul veg

  Sola Cultura

  (g (g (g

  I. Conoid )* 3)+ ,3 1+-

  II. ,* .** ,**

  III. 3* 2,. 12, 1)1 2.*

  I!. "# $%$ # '%#

  !. Fasole % % $% ##

  !I. &" '* '$

  !II. Sanac *# &+# $%

  !III. Salata #& ## #

  ,a regtirea atului de-nsmnare

  $unoi degra/d t0ha

  Superosat(g

  Sarepotasic

  Sulat depotasiu (g

  Aotat de

  amoniu(g

  Comple

  III

  Comple

  II

  Comple

  III

  Aotat de

  amoniu(g

  p

  Castravei detoamnCarto/timurii

  0omate -nciclu scurt

  1idichi deluna

  0otal necesar defertilizani -n ferm

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  4/35

  2bservaii

  oliar 231litri

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  5/35

  Nr. crt. Cultura Suprafaa Felul erbicidului

  I Conopid 2 Butoxone M 40

  II Castravei de toan 2 Fusilade Super

  III Cartofi tipurii 1 Sencor !0 "#

  I$ %oate &n ciclu scurt ' (ual #old )*0 +C

  $ Fasole 2 (ual #old )*0 +C

  $I ,idic-i de luna 2 erb /0 "

  $II Spanac 2 $enar 10 "

  $III Salata ' erb /0 "

  %otalnecesar

  erbicide pefer

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  6/35

  3M Nora la -a Necesar

  post l-a 5 *

  post l-a ' 2 l

  pre 67-a 0./ 0./ 67

  pre l-a ' ' l

  pre l-a './ 5 l

  post 67-a 2 4

  pre 67-a 2 4

  pre 67-a 5 5 67

  +tapa deaplicare

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  7/35

  Nr. crt. Cultura Suprafaa -a

  Seine

  7-a %otal 67

  I Conopid 2 24+2.4

  II 2 24+2.4

  III Cartofi tipurii 1 250 250

  I$ '

  +.4+5.

  $ Fasole 2 95 190

  $I ,idic-i de luna 2 20 40

  $II Spanac 2 22 44

  $III Salata ' 1.*

  Necesar iibuc-a

  Castravei detoan

  %oate &n cicluscurt

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  8/35

  ,saduri Soiul

  Necesar ii buc Felul rsadului

  52.8 cuburi Fastman

  52.8 cuburi Mirabelle F1

  Red lady

  +,5. cuburi

  Menhir F1

  Verba

  Rosie de iernut

  Mazurka F1

  1.* cuburi 6oba(

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  9/35

  Cultura Suprafata

  Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembr

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2I Conopid 2 1.* 1.* 3**

  II 2 1.* 1.* 1.* 1**

  III 1 1** 1.* 1.* 1.*

  I$ ' 1** 1.* 1** 1** 1**

  $ Fasole 2 1** 1.* 1.* .*

  $I ,idic-i de luna 2 1** 1** 1**

  $II Spanac 2 .* 1** 1**

  $III Salata ' .* .* .* .*

  Nr.crt.

  Castravei detoan

  Cartofitipurii

  %oate &n cicluscurt

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  10/35

  "ctombrie

  1 2 3)** 12**

  ..* 11**

  ..* ..*

  ..* ..*

  +.* ,**

  3** )**

  ** +.* ,**

  2** 2**

  %ormade

  irigare

  %ecesarde apa

  m3

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  11/35

  Luna Mar Apr Mai

  Conopid .*

  Castravei de toan

  Cartofi tipurii

  %oate &n ciclu scurt

  Fasole

  ,idic-i de luna.* .*

  Spanac

  Salata 2.

  %otal -. 1**

  Mar Apr Mai Iun Iul A*

  .

  1*

  1.

  2*

  2.

  3*

  3.

  +*

  +.

  .*

  0one

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  12/35

  Iun Iul Aug Sep "ct

  2* 3* .*

  2*

  +. 3*

  .*

  3*

  2* ). )* 1** 3*

  g Sep "ct

  Conopid

  Castra!e7i de toamn

  Cartof timpurii

  omate 8n ciclu scurt

  Fasole

  Ridichi de luna

  Spanac

  Salata

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  13/35

  Nr. crt. Cultura SuprafataCant0ha Cant totala

  I Conopid 2 2. .*

  II 2 .* 1**

  III Cartofi tipurii 1 2* 2*

  I$ ' -. -.

  $ Fasole 2 2. .*

  $I ,idic-i de luna 2 .* 1**

  $II Spanac 2 1. 3*

  $III Salata ' 2. 2.

  Castravei detoan

  %oate &n cicluscurt

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  14/35

  Nr. crt. Cultura SuprafataMartie Aprilie Mai

  1 2 3 1 2 3 1 2 3I Conopid 2 2. 2.

  II 2

  III 1

  I$ '

  $ Fasole 2

  $I ,idic-i de luna 2 .* .*

  $II Spanac 2

  $III Salata ' 2.

  Castravei detoan

  Cartofitipurii

  %oate &n cicluscurt

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  15/35

  Iunie Iulie August Septembrie "ctombrie

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

  1* 1* 1* 1* 1* 2. 2.

  1* 1*

  2* 2. 3*

  2. 2.

  1* 1* 1*

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  16/35

  %rMasina 0utila/

  1 ractor 9$"L&"%I9: +. cp

  2 Masina de stropit si prauit ;deinectie

  -

  >

  Incarcatura pemasina

  Atomior pentru administarea tratamentelor fto:sanitare

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  17/35

  Supraatadeser!ita

  %umarnecesar

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  18/35

  Conopida

  8ucrri executate

  8una

  3M $ol. %arif

  0 ' 2 5 4 /

  1 !ezinstalarea culturii "recedente #a 2

  2 $ %transul &re'ilor culturii anterioare t

  ( $ trans"ortat t 2

  4 $ !ezin)ectarea solului #a 2

  5 $ !iscuit #a 2

  * $ limentat M,- 2/ t *0

  $ dministrat unoi de ra'd #a 2

  8 $ limentat M, 3+ t

  9 dministrat inrasaminte c#imice #a 2

  10 $ ratura adanca #a 2

  11 ,,, Frezat #a 2

  12 ,,, dministrare + alimentare M, #a 2

  1( ,,, Modelare teren #a 2

  14 ,,, !esc#is riole "entru rasaduri #a 2

  15 ,,, ,ncarcat lazi cu rasaduri t

  1* ,,, !escarcat lazi cu rasaduri t

  1 ,,, !istribuit rasaduri mii

  18 ,,, 3lantat mii

  19 ,,, ,nstalarea sisteului de iriare #a

  20 ,,, om"letarea olurilor mii

  21 ,,,,V ,riare #a

  22 ,,,,V 3re"arat solutie "entru boli mii l

  2( ,,,,V ombatere boli #a 2

  24 ,V 3rasit mecanizat #a 2

  25 ,V 3rasit semimecanizat motocultor/ #a

  'roductie2.2?.*

  Supraata2

  Nr.crt.

  8ucrri te-nolo7ice &n ordinecronolo7ic

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  19/35

  2* ,V 6rbicidat "ost #a

  2 ,V !e)olierea 2( )runze bazale mii

  28 V Recoltare cono"idei t

  29 V ,ncarcat cono"ida t

  (0 V !escarcat cono"ida t

  (1 V %mulsul &re'ilor de cono"ida(2

  ((

  %9%:8

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  20/35

  caniat 8ucrri executate anual Con

  $ol. lucrrii 3M

  * ! 1 ) '0 '' '2 '5

  2 0.4

  sul)at de cu"ru mii7l

  t

  ,nr. #. 3 t

  ,nr. #. t

  t

  (. 18 ,,72 0.412

  (. 18 ,,72 0.412

  48 *.2 ,71 .4 mii

  48 (.5 , 1(.44 mii

  2 ,V

  4.8 2.8 ,, 1. mii

  l

  1 10.* ,V 0.094

  2 100 ,,, 2

  C-elt. culucr. ec.

  lei

  Nora deunc

  #rupa decoplexitat

  e

  Necesarulde ;9

  C-elt. cufora deunc

  Felulaterialului

  azotat deamoniu

  Ridomil -old3lus

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  21/35

  2 ,V l

  48 5.25 , 9.12

  50 0.25 ,,71 200

  50 9.5 ,,71 5.2*2

  50 9.5 ,,71 5.2*2

  Butoxone M40

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  22/35

  u de terial

  ret lei3M %otal lei

  '4 '/ '*

  120

  0.28

  0.18*

  0.294

  48

  48

  4.8

  1200

  2

  Consunorat

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  23/35

  *

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  24/35

  Nr. crt. 8ucrri executate ecaniat8una

  3M $ol. %arif

  lucrrii lei3M

  0 ' 2 5 4 / *

  1 !ezinstalarea culturii "recedente

  2 $ %transul &rezilor culturii anterioare

  ( $ trans"ortat

  4 $ !ezin)ectarea solului

  5 $ !iscuit

  * $ limentat M,- 2/

  $ dministrat unoi de ra'd

  8 $ limentat M, 3+

  9 dministrat inrasaminte c#imice

  10 $ ratura adanca

  11 ,,, Frezat

  12 ,,, dministrare + alimentare M,

  1( ,,, Modelare teren

  14 ,,, !esc#is riole "entru rasaduri

  15 ,,, ,ncarcat lazi cu rasaduri

  1* ,,, !escarcat lazi cu rasaduri

  1 ,,, !istribuit rasaduri

  18 ,,, 3lantat

  19 ,,, ,nstalarea sisteului de iriare

  20 ,,, om"letarea olurilor

  21 ,,,,V ,riare

  22 ,,,,V 3re"arat solutie "entru boli

  2( ,,,,V ombatere boli

  8ucrri te-nolo7ice &n ordinecronolo7ic

  C-elt. culucr. ec.

  lei

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  25/35

  24 ,V 3rasit mecanizat

  25 ,V 3rasit semimecanizat motocultor/

  2* ,V 6rbicidat "ost

  2 ,V !e)olierea 2( )runze bazale

  28 V Recoltare cono"idei

  29 V ,ncarcat cono"ida

  (0 V !escarcat cono"ida

  (1 V %mulsul &re'ilor de cono"ida

  (2

  ((

  %9%:8

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  26/35

  8ucrri executate anual Consu de te

  $ol. lucrrii 3M

  ! 1 ) '0 '' '2 '5 '4

Embed Size (px)
Recommended