+ All Categories
Home > Documents > Grafic de Plantare Legume

Grafic de Plantare Legume

Date post: 19-Feb-2018
Category:
Upload: roli-lauri
View: 274 times
Download: 4 times
Share this document with a friend

of 35

Transcript
 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  1/35

  SolaLuna Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septem

  Cultura 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

  IConopid

  Fasole

  IIRidichi de luna

  III

  Cartof timpuri

  Spanac

  Salat

  omate in ciclu scurt

  Spanac

  Castra!eti detoamna

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  2/35

  ie "ctombrie

  3 1 2 3

  L#$#%&A

  'erioada de plantare

  'erioada de !egetatie

  'erioada de recoltare

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  3/35

  Norma de fertilizare (la ha)

  Fertilizarea de baz n cursul veg

  Sola Cultura

  (g (g (g

  I. Conoid )* 3)+ ,3 1+-

  II. ,* .** ,**

  III. 3* 2,. 12, 1)1 2.*

  I!. "# $%$ # '%#

  !. Fasole % % $% ##

  !I. &" '* '$

  !II. Sanac *# &+# $%

  !III. Salata #& ## #

  ,a regtirea atului de-nsmnare

  $unoi degra/d t0ha

  Superosat(g

  Sarepotasic

  Sulat depotasiu (g

  Aotat de

  amoniu(g

  Comple

  III

  Comple

  II

  Comple

  III

  Aotat de

  amoniu(g

  p

  Castravei detoamnCarto/timurii

  0omate -nciclu scurt

  1idichi deluna

  0otal necesar defertilizani -n ferm

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  4/35

  2bservaii

  oliar 231litri

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  5/35

  Nr. crt. Cultura Suprafaa Felul erbicidului

  I Conopid 2 Butoxone M 40

  II Castravei de toan 2 Fusilade Super

  III Cartofi tipurii 1 Sencor !0 "#

  I$ %oate &n ciclu scurt ' (ual #old )*0 +C

  $ Fasole 2 (ual #old )*0 +C

  $I ,idic-i de luna 2 erb /0 "

  $II Spanac 2 $enar 10 "

  $III Salata ' erb /0 "

  %otalnecesar

  erbicide pefer

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  6/35

  3M Nora la -a Necesar

  post l-a 5 *

  post l-a ' 2 l

  pre 67-a 0./ 0./ 67

  pre l-a ' ' l

  pre l-a './ 5 l

  post 67-a 2 4

  pre 67-a 2 4

  pre 67-a 5 5 67

  +tapa deaplicare

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  7/35

  Nr. crt. Cultura Suprafaa -a

  Seine

  7-a %otal 67

  I Conopid 2 24+2.4

  II 2 24+2.4

  III Cartofi tipurii 1 250 250

  I$ '

  +.4+5.

  $ Fasole 2 95 190

  $I ,idic-i de luna 2 20 40

  $II Spanac 2 22 44

  $III Salata ' 1.*

  Necesar iibuc-a

  Castravei detoan

  %oate &n cicluscurt

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  8/35

  ,saduri Soiul

  Necesar ii buc Felul rsadului

  52.8 cuburi Fastman

  52.8 cuburi Mirabelle F1

  Red lady

  +,5. cuburi

  Menhir F1

  Verba

  Rosie de iernut

  Mazurka F1

  1.* cuburi 6oba(

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  9/35

  Cultura Suprafata

  Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembr

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2I Conopid 2 1.* 1.* 3**

  II 2 1.* 1.* 1.* 1**

  III 1 1** 1.* 1.* 1.*

  I$ ' 1** 1.* 1** 1** 1**

  $ Fasole 2 1** 1.* 1.* .*

  $I ,idic-i de luna 2 1** 1** 1**

  $II Spanac 2 .* 1** 1**

  $III Salata ' .* .* .* .*

  Nr.crt.

  Castravei detoan

  Cartofitipurii

  %oate &n cicluscurt

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  10/35

  "ctombrie

  1 2 3)** 12**

  ..* 11**

  ..* ..*

  ..* ..*

  +.* ,**

  3** )**

  ** +.* ,**

  2** 2**

  %ormade

  irigare

  %ecesarde apa

  m3

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  11/35

  Luna Mar Apr Mai

  Conopid .*

  Castravei de toan

  Cartofi tipurii

  %oate &n ciclu scurt

  Fasole

  ,idic-i de luna.* .*

  Spanac

  Salata 2.

  %otal -. 1**

  Mar Apr Mai Iun Iul A*

  .

  1*

  1.

  2*

  2.

  3*

  3.

  +*

  +.

  .*

  0one

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  12/35

  Iun Iul Aug Sep "ct

  2* 3* .*

  2*

  +. 3*

  .*

  3*

  2* ). )* 1** 3*

  g Sep "ct

  Conopid

  Castra!e7i de toamn

  Cartof timpurii

  omate 8n ciclu scurt

  Fasole

  Ridichi de luna

  Spanac

  Salata

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  13/35

  Nr. crt. Cultura SuprafataCant0ha Cant totala

  I Conopid 2 2. .*

  II 2 .* 1**

  III Cartofi tipurii 1 2* 2*

  I$ ' -. -.

  $ Fasole 2 2. .*

  $I ,idic-i de luna 2 .* 1**

  $II Spanac 2 1. 3*

  $III Salata ' 2. 2.

  Castravei detoan

  %oate &n cicluscurt

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  14/35

  Nr. crt. Cultura SuprafataMartie Aprilie Mai

  1 2 3 1 2 3 1 2 3I Conopid 2 2. 2.

  II 2

  III 1

  I$ '

  $ Fasole 2

  $I ,idic-i de luna 2 .* .*

  $II Spanac 2

  $III Salata ' 2.

  Castravei detoan

  Cartofitipurii

  %oate &n cicluscurt

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  15/35

  Iunie Iulie August Septembrie "ctombrie

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

  1* 1* 1* 1* 1* 2. 2.

  1* 1*

  2* 2. 3*

  2. 2.

  1* 1* 1*

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  16/35

  %rMasina 0utila/

  1 ractor 9$"L&"%I9: +. cp

  2 Masina de stropit si prauit ;deinectie

  -

  >

  Incarcatura pemasina

  Atomior pentru administarea tratamentelor fto:sanitare

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  17/35

  Supraatadeser!ita

  %umarnecesar

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  18/35

  Conopida

  8ucrri executate

  8una

  3M $ol. %arif

  0 ' 2 5 4 /

  1 !ezinstalarea culturii "recedente #a 2

  2 $ %transul &re'ilor culturii anterioare t

  ( $ trans"ortat t 2

  4 $ !ezin)ectarea solului #a 2

  5 $ !iscuit #a 2

  * $ limentat M,- 2/ t *0

  $ dministrat unoi de ra'd #a 2

  8 $ limentat M, 3+ t

  9 dministrat inrasaminte c#imice #a 2

  10 $ ratura adanca #a 2

  11 ,,, Frezat #a 2

  12 ,,, dministrare + alimentare M, #a 2

  1( ,,, Modelare teren #a 2

  14 ,,, !esc#is riole "entru rasaduri #a 2

  15 ,,, ,ncarcat lazi cu rasaduri t

  1* ,,, !escarcat lazi cu rasaduri t

  1 ,,, !istribuit rasaduri mii

  18 ,,, 3lantat mii

  19 ,,, ,nstalarea sisteului de iriare #a

  20 ,,, om"letarea olurilor mii

  21 ,,,,V ,riare #a

  22 ,,,,V 3re"arat solutie "entru boli mii l

  2( ,,,,V ombatere boli #a 2

  24 ,V 3rasit mecanizat #a 2

  25 ,V 3rasit semimecanizat motocultor/ #a

  'roductie2.2?.*

  Supraata2

  Nr.crt.

  8ucrri te-nolo7ice &n ordinecronolo7ic

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  19/35

  2* ,V 6rbicidat "ost #a

  2 ,V !e)olierea 2( )runze bazale mii

  28 V Recoltare cono"idei t

  29 V ,ncarcat cono"ida t

  (0 V !escarcat cono"ida t

  (1 V %mulsul &re'ilor de cono"ida(2

  ((

  %9%:8

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  20/35

  caniat 8ucrri executate anual Con

  $ol. lucrrii 3M

  * ! 1 ) '0 '' '2 '5

  2 0.4

  sul)at de cu"ru mii7l

  t

  ,nr. #. 3 t

  ,nr. #. t

  t

  (. 18 ,,72 0.412

  (. 18 ,,72 0.412

  48 *.2 ,71 .4 mii

  48 (.5 , 1(.44 mii

  2 ,V

  4.8 2.8 ,, 1. mii

  l

  1 10.* ,V 0.094

  2 100 ,,, 2

  C-elt. culucr. ec.

  lei

  Nora deunc

  #rupa decoplexitat

  e

  Necesarulde ;9

  C-elt. cufora deunc

  Felulaterialului

  azotat deamoniu

  Ridomil -old3lus

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  21/35

  2 ,V l

  48 5.25 , 9.12

  50 0.25 ,,71 200

  50 9.5 ,,71 5.2*2

  50 9.5 ,,71 5.2*2

  Butoxone M40

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  22/35

  u de terial

  ret lei3M %otal lei

  '4 '/ '*

  120

  0.28

  0.18*

  0.294

  48

  48

  4.8

  1200

  2

  Consunorat

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  23/35

  *

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  24/35

  Nr. crt. 8ucrri executate ecaniat8una

  3M $ol. %arif

  lucrrii lei3M

  0 ' 2 5 4 / *

  1 !ezinstalarea culturii "recedente

  2 $ %transul &rezilor culturii anterioare

  ( $ trans"ortat

  4 $ !ezin)ectarea solului

  5 $ !iscuit

  * $ limentat M,- 2/

  $ dministrat unoi de ra'd

  8 $ limentat M, 3+

  9 dministrat inrasaminte c#imice

  10 $ ratura adanca

  11 ,,, Frezat

  12 ,,, dministrare + alimentare M,

  1( ,,, Modelare teren

  14 ,,, !esc#is riole "entru rasaduri

  15 ,,, ,ncarcat lazi cu rasaduri

  1* ,,, !escarcat lazi cu rasaduri

  1 ,,, !istribuit rasaduri

  18 ,,, 3lantat

  19 ,,, ,nstalarea sisteului de iriare

  20 ,,, om"letarea olurilor

  21 ,,,,V ,riare

  22 ,,,,V 3re"arat solutie "entru boli

  2( ,,,,V ombatere boli

  8ucrri te-nolo7ice &n ordinecronolo7ic

  C-elt. culucr. ec.

  lei

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  25/35

  24 ,V 3rasit mecanizat

  25 ,V 3rasit semimecanizat motocultor/

  2* ,V 6rbicidat "ost

  2 ,V !e)olierea 2( )runze bazale

  28 V Recoltare cono"idei

  29 V ,ncarcat cono"ida

  (0 V !escarcat cono"ida

  (1 V %mulsul &re'ilor de cono"ida

  (2

  ((

  %9%:8

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  26/35

  8ucrri executate anual Consu de te

  $ol. lucrrii 3M

  ! 1 ) '0 '' '2 '5 '4

  Nora deunc

  #rupa decoplexitat

  e

  Necesarulde ;9

  C-elt. cufora deunc

  Felulaterialulu

  i

  Consunorat

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  27/35

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  28/35

  ial

  ret lei3M %otal lei

  '/ '*

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  29/35

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  30/35

  Nr. crt. 8ucrri executate 8una

  3M $ol. %arif

  lucrrii lei3M

  0 ' 2 5 4 /

  1 !ezinstalarea culturii "recedente

  2 $ %transul &rezilor culturii anterioare

  ( $ trans"ortat

  4 $ !ezin)ectarea solului

  5 $ !iscuit

  * $ limentat M,- 2/

  $ dministrat unoi de ra'd

  8 $ limentat M, 3+

  9 dministrat inrasaminte c#imice

  10 $ ratura adanca

  11 ,,, Frezat

  12 ,,, dministrare + alimentare M,

  1( ,,, Modelare teren

  14 ,,, !esc#is riole "entru rasaduri

  15 ,,, ,ncarcat lazi cu rasaduri

  1* ,,, !escarcat lazi cu rasaduri

  1 ,,, !istribuit rasaduri

  8ucrri te-nolo7ice &n ordinecronolo7ic

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  31/35

  18 ,,, 3lantat

  19 ,,, ,nstalarea sisteului de iriare

  20 ,,, om"letarea olurilor

  21 ,,,,V ,riare

  22 ,,,,V 3re"arat solutie "entru boli

  2( ,,,,V ombatere boli

  24 ,V 3rasit mecanizat

  25 ,V 3rasit semimecanizat motocultor/

  2* ,V 6rbicidat "ost

  2 ,V !e)olierea 2( )runze bazale

  28 V Recoltare cono"idei

  29 V ,ncarcat cono"ida

  (0 V !escarcat cono"ida

  (1 V %mulsul &re'ilor de cono"ida

  (2

  ((

  %9%:8

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  32/35

  caniat 8ucrri executate anual Co

  $ol. lucrrii 3M

  * ! 1 ) '0 '' '2 '5

  C-elt. culucr. ec.

  lei

  Nora deunc

  #rupa decoplexitat

  e

  Necesarulde ;9

  C-elt. cufora deunc

  Felulaterialulu

  i

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  33/35

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  34/35

  su de terial

  ret lei3M %otal lei

  '4 '/ '*

  Consunorat

 • 7/23/2019 Grafic de Plantare Legume

  35/35


Recommended