+ All Categories
Home > Documents > genetica umana evamen !!!

genetica umana evamen !!!

Date post: 02-Jun-2018
Category:
Upload: eugeniu-tureac
View: 237 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 89

Transcript
 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  1/89

  1. Intrebarea nr. 1: Intrebarea712 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp peintrebare: 0 sec Autor: Cemortan IgorCS Genotipul celulei umane include:a) [ ] ADN nuclearb) [ ] ADN mitocondrialc) [x] Gene nucleared) [ ] Toate genele mitocondriale

  e) [ ] Gene nucleare i mitocondriale---------------------------------------------------------------------2. Intrebarea nr. 2: Intrebarea713 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan IgorCS Sistemul genetic celular integru este:a) [ ] Genotipulb) [ ] Genoondulc) [ ] !lasmotipuld) [x] Genomule) [ ] "enotipul---------------------------------------------------------------------3. Intrebarea nr. 3: Intrebarea71# Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec

  Autor: Cemortan IgorCS Care dintre orma$iunile urm%toare N& ace parte din aparatul genetic al celulei'a) [ ]Nucleulb) [ ] Centrioliic) [ ] (itocondriiled) [x] )i*o*omiie) [ ] +ibo*omii---------------------------------------------------------------------4. Intrebarea nr. 4: Intrebarea71, Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan IgorCS Desemna$i elementele celulare care con$in -n special A+N:a) [ ] Cromatina

  b) [x]Nucleoliic) [ ] (itocondriiled) [ ] "usul de di.i*iunee) [ ] Centriolul---------------------------------------------------------------------5. Intrebarea nr. 5: Intrebarea71/ Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan IgorCS Genomul nuclear este repre*entat de:a) [ ] 30000 pereci de geneb) [x] #/ molecule de ADNc) [ ] +etrotranscrip$id) [ ] Sec.en$e .irale

  e) [ ] !seudogene---------------------------------------------------------------------6. Intrebarea nr. 6: Intrebarea717 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan IgorCS lementele obligatorii ale genomului nuclear sunt2 cu excepia:a) [ ] !alindromib) [ ] ADN satelitc) [ ] Gene structuraled) [ ] "amilii de gene A+Nt i A+Nre) [x] !seudogene

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  2/89

  ---------------------------------------------------------------------7. Intrebarea nr. 7: Intrebarea71 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan IgorCS No$iunea 4Genomul celulei4 se reer% la:a) [ ] Genomul nuclearb) [ ] Genomul mitocondrialc) [x] Toate moleculele de ADN celular

  d) [ ] Genele structurale i reglatoare ale nucleului i mitocondriilore) [ ] #/ cromosomi---------------------------------------------------------------------. Intrebarea nr. : Intrebarea715 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan IgorCS lementul aparatului genetic al celulelor umane ce determin% transmiterea materialului genetic de lacelul% la celul% este:a) [ ] +ibo*omiib) [ ] Cromo*omiic) [x] Centrul celulard) [ ] (itocondriilee) [ ] +eticulul endoplasmatic granular

  ---------------------------------------------------------------------!. Intrebarea nr. !: Intrebarea760 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan IgorCS Centrul celular este un component al aparatului genetic deoarece:a) [ ] Const% din doi centriolib) [ ] ste -nconurat de centroser%c) [ ] ste organit impard) [x] Asigur% reparti*area egal% a cromatidelor -n celulele iicee) [ ] ste organit membranar---------------------------------------------------------------------"#. Intrebarea nr. "#: Intrebarea761 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan Igor

  CS Totalitatea de gene nucleare dintr8un organism se numete:a) [ ] "enotipb) [ ] Genoondc) [ ] Grupa de -nl%n$uire a genelord) [ ] Set cromo*omiale) [x] Genotip---------------------------------------------------------------------"". Intrebarea nr. "": Intrebarea766 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan IgorCS In a*a G6a intera*ei are loc sinte*a de:a) [ ] A+N i proteine ale aparatului mitoticb) [ ] ADN i proteinec) [ ] A+N2 ADN i mici cantit%$i de proteined) [x] A+N2 proteine ale aparatului mitotic i mici cantit%$i de ADNe) [ ]Nici unul din r%spunsuri nu este corect---------------------------------------------------------------------"2. Intrebarea nr. "2: Intrebarea763 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan IgorCS 9n ce perioad% a intera*ei celulele umane con$in 56 molecule de ADN'a) [ ] 9n a*a Sb) [ ] 9n a*a G1

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  3/89

  c) [ ] 9n a*ele G1i Sd) [ ] 9n a*a G6e) [x] )a sritul a*ei S i -n a*a G6---------------------------------------------------------------------"3. Intrebarea nr. "3: Intrebarea76# Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan IgorCS In ce etape ale ciclului celular o celula somatic% uman% .a con$ine 56 molecule de ADN'a) [ ] 9n a*a G1b) [ ] 9n a*ele G0i Sc) [x] 9n a*ele G62 proa*% i metaa*%d) [ ] 9n proa*% i metaa*%e) [ ] 9n a*ele S2 G6i teloa*%---------------------------------------------------------------------"4. Intrebarea nr. "4: Intrebarea76, Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan IgorCS +eplicarea semiconser.ati.% a ADN are loc:a) [ ] 9n intera*%b) [ ] )a -nceputul a*ei Sc) [ ] )a sritul a*ei G6d) [x] !e toata durata a*ei Se) [ ] 9n a*a G0---------------------------------------------------------------------"5. Intrebarea nr. "5: Intrebarea76/ Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan IgorCS Care dintre urm%toarele airma$ii reeritoare la a*a S este $al%&'a) [ ] Se dublea*% cantitatea de material genetic din celulab) [x] Se dublea*% num%rul de cromo*omic) [ ] Cromo*omii de.in bicromatidienid) [ ] ucromatina se replic% precoce

  e) [ ] Celula somatic% uman% are -n aceasta a*a #/ de cromo*omi---------------------------------------------------------------------"6. Intrebarea nr. "6: Intrebarea767 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: Cemortan IgorCS 9n a*a S a intera*ei are loc dublarea cantit%$ii de material genetic din celul%; 9n acest ca*:a) [ ] Se dublea*% num%rul de cromo*omib) [x] Cromo*omii de.in bicromatidienic) [ ] Are loc cli.area longitudinala a centromeruluid) [ ] Are loc condensarea cromo*omilore) [ ] !oate a.ea loc un scimb de material genetic -ntre cromo*omii omologi---------------------------------------------------------------------"7. Intrebarea nr. "7: Intrebarea76 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec

  Autor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  4/89

  CS Care este cea mai important% etap% a intera*ei din punct de .edere genetic'a) [ ] G1i G6b) [ ] G1c) [x] Sd) [ ] G0e) [ ] G6

  ---------------------------------------------------------------------"!. Intrebarea nr. "!: Intrebarea730 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  5/89

  24. Intrebarea nr. 24: Intrebarea73, Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: ia bolilor umane

  e) [x] (ecanismele moleculare a e.olu$iei .ie$ii---------------------------------------------------------------------25. Intrebarea nr. 25: Intrebarea73/ Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  6/89

  d) [x] ste ormat din #/ de molecule de ADNe) [ ] Const% numai din gene structurale i reglatoare---------------------------------------------------------------------3#. Intrebarea nr. 3#: Intrebarea7#1 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: plic% apari$ia dieritor caractere 4de amilie4---------------------------------------------------------------------3". Intrebarea nr. 3": Intrebarea7#6 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  7/89

  c) [x] &n ansamblu de gene ale setului diploid2 care interac$ionea*% reciproc i se reali*ea*% -n anumitecondi$ii ale mediuluid) [x] Sistem de anumite gene alele ale setului diploide) [ ] Genele nealele locali*ate =ntr8un cromo*om---------------------------------------------------------------------36. Intrebarea nr. 36: Intrebarea7# Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  8/89

  CS Dintre cariotipurile urm%toare2 care crede$i c% se poate -ncadra -n .aria$ii ale genotipului la persoaneenotipic normale'a) [ ] #/22i@Fb) [ ] #/221Ec) [ ] #/2F2rob@61662E61d) [x] #/221/Ee) [ ] #/2258

  ---------------------------------------------------------------------42. Intrebarea nr. 42: Intrebarea7,# Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  9/89

  ---------------------------------------------------------------------47. Intrebarea nr. 47: Intrebarea7,5 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  10/89

  e) [ ] )a sritul mito*ei cromatidele sunt unite prin centromer---------------------------------------------------------------------53. Intrebarea nr. 53: Intrebarea7/, Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: presia genetic%d) [ ] Se deosebesc dup% intensitatea color%riie) [ ] Se deosebesc dup% con$inutul inorma$iei genetice---------------------------------------------------------------------54. Intrebarea nr. 54: Intrebarea7// Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  11/89

  d) [ ] Constric$ie secundar% pe bra$ul lunge) [x] Telomere---------------------------------------------------------------------5!. Intrebarea nr. 5!: Intrebarea771 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  12/89

  c) [x] Destingem 7 grupe de cromo*omid) [x] Const% din cromo*omi de dierite ormee) [ ] Cromo*omii se>uali sunt de dierite lungimi---------------------------------------------------------------------65. Intrebarea nr. 65: Intrebarea777 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: uali:

  a) [x] Sunt cromo*omi prin care se deosebesc seturile diploide ale b%rbatului i emeiib) [ ] Determin% se>ul2 care2 -n calitate de caracter2 nu se supune legilor mendelienec) [x] Determin% se>ul copiluluid) [ ] Sunt pre*en$i numai -n celulele se>ualee) [ ] Con$in numai gene ce determin% se>ul---------------------------------------------------------------------66. Intrebarea nr. 66: Intrebarea77 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  13/89

  b) [ ]Numai cromo*omi c) [ ] Set diploid de cromo*omid) [x] 66 auto*omie) [ ] ## auto*omi---------------------------------------------------------------------7". Intrebarea nr. 7": Intrebarea73 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: uali dieri$i---------------------------------------------------------------------72. Intrebarea nr. 72: Intrebarea7# Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  14/89

  Autor: clusi. la se>ul eminind) [x] !re*ent% -n spermato*oi*i

  e) [ ] !re*ent% la toate persoanele cu sindrom Turner---------------------------------------------------------------------". Intrebarea nr. ": Intrebarea753 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: terne ale indi.iduluib) [ ]Num%rul gonosomilor din celulele organismuluic) [x]Num%rul de cromo*omiXd) [ ]Num%rul total de cromo*omie) [ ] tapa de de*.oltare celular%

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  15/89

  ---------------------------------------------------------------------2. Intrebarea nr. 2: Intrebarea75# Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  16/89

  d) [x] Corpusculul arre) [ ] &n nucleosom---------------------------------------------------------------------. Intrebarea nr. : Intrebarea00 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: isten$a unui corpuscul arr; Care din urm%toareleormule cromo*omiale sunt posibile'a) [ ] #/2Fb) [ ] #72F2E61

  c) [ ] #72d) [x] #722E13e) [x] #,22 rob@13M61---------------------------------------------------------------------!#. Intrebarea nr. !#: Intrebarea06 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: ului persoanei -n ragmente de $esuturi 8 -n criminalisticac) [ ] Identiicarea corect% a cariotipului persoaneid) [x] Stabilirea num%rului de cromo*omi -ntr8o celul% somatic%e) [x] Stabilirea se>ului celular -n ambiguit%$ile organelor genitale e>terne la nou8nascut

  ---------------------------------------------------------------------!". Intrebarea nr. !": Intrebarea03 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: emininb) [ ] ste absent% la persoanele cu sindrom Jlineelterc) [x] ste pre*ent% la to$i barba$ii ce con$in Fd) [ ] )a persoanele cu cariotip #72 FF este pre*ent un singur corpuscul "e) [x] Num%rul conpusculilor " este egal cu num%rul cromo*omilor F---------------------------------------------------------------------!3. Intrebarea nr. !3: Intrebarea0, Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  17/89

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  18/89

  CS 9n perioada maturi*%rii game$ilor sinte*a de ADN are loc:a) [ ] 9n timpul proa*ei celei de8a doua di.i*iuni meioticeb) [ ] 9n timpul intera*ei ce separa prima di.i*iune meiotica de cea de8a douac) [ ] 9n timpul proa*ei primei di.i*iuni meioticed) [ ] 9n metaa*a primei di.i*iuni meioticee) [x] 9n intera*a ce precede prima di.i*iune meiotic%---------------------------------------------------------------------

  "##. Intrebarea nr. "##: Intrebarea13 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  19/89

  "#5. Intrebarea nr. "#5: Intrebarea1 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  20/89

  ---------------------------------------------------------------------""". Intrebarea nr. """: Intrebarea6/ Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: uali la ambii game$i -n (Ie) [ ]Nedisunc$ia -n spermatogene*% -n (I i (II a cromo*omului ---------------------------------------------------------------------

  ""3. Intrebarea nr. ""3: Intrebarea36 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: uali -n o.ogene*%d) [ ]Nedisunc$ia cromosomilor se>uali -n o.ogene*% i -nt-r*ierea -n (I -n spermatogene*%e) [ ]Nedisunc$ie dubl% O ambilor cromo*omi se>uali -n spermatogene*%---------------------------------------------------------------------""4. Intrebarea nr. ""4: Intrebarea33 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: uali -n o.ogene*% i -nt-r*ierea -n (I -n spermatogene*%d) [ ]Nedisunc$ia dubl% a cromo*omilor se>uali -n o.ogene*%e) [ ]Nedisunc$ia cromo*omilor se>uali -n (I la ambii game$i---------------------------------------------------------------------""5. Intrebarea nr. ""5: Intrebarea3/ Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  21/89

  e) [ ] !anmi>ia---------------------------------------------------------------------""7. Intrebarea nr. ""7: Intrebarea3 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  22/89

  d) [ ]Num%rul %r$ilor cromo*omiale nu coincide cu cel al grupelor de -nl%n$uiree) [ ] Distan$a dintre gene se aprecia*% empiric---------------------------------------------------------------------"23. Intrebarea nr. "23: Intrebarea#, Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  23/89

  CS Ce risc are o emeie care a n%scut un copil cu boala emolitic% a nou8n%scutului i are so$ul +Eomo*igot2 sa aib% un alt copil cu aceeai aec$iune'a) [x] 100b) [ ] 7,c) [ ] ,0d) [ ] 6,e) [ ] 0

  ---------------------------------------------------------------------"2!. Intrebarea nr. "2!: Intrebarea,1 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  24/89

  a) [ ] SeSe i seseb) [ ]Numai sesec) [ ] SeSe i Sesed) [x] Sese i sesee) [ ]Numai Sese---------------------------------------------------------------------"34. Intrebarea nr. "34: Intrebarea,7 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec

  Autor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  25/89

  Autor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  26/89

  CB!III:a) [ ] A12 A12 2 at-t +E2 c-t i +8b) [ ] 2 A12 numai +Ec) [ ] A12 2 B2 at-t +E2 c-t i +8d) [ ] B2 A12 2 numai +Ee) [x] 2 A12 at-t +E2 c-t i +8---------------------------------------------------------------------

  "45. Intrebarea nr. "45: Intrebarea70 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  27/89

  c) [ ] d) [ ] A6e) [x] A1---------------------------------------------------------------------"5#. Intrebarea nr. "5#: Intrebarea7, Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  28/89

  Mama: 2 ( 2 +E2 p181,opil: A12 (N2 +82 p186Tatal:a) [ ] A12 N2 +82 p 186b) [ ] A12 (N2 +E2 p 186c) [x] A12 (2 +E2 p 686d) [ ] A12 N2 +82 p 686

  e) [ ] A12 N2 +E2 p 186---------------------------------------------------------------------"55. Intrebarea nr. "55: Intrebarea7 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  29/89

  c) [x] B2 (2 + po*iti.2 secretord) [ ] A62 N2 +E2 secretore) [ ] B2 (2 + po*iti.2 nesecretor---------------------------------------------------------------------"5!. Intrebarea nr. "5!: Intrebarea51 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  30/89

  Autor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  31/89

  ---------------------------------------------------------------------"6. Intrebarea nr. "6: Intrebarea50/ Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  32/89

  e) [x] Se maniest% -ntotdeauna---------------------------------------------------------------------"74. Intrebarea nr. "74: Intrebarea513 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  33/89

  d) [x]Num%rul genelor mutante -n organism este maree) [x] (uta$iile noi ap%rute de obicei se maniest%---------------------------------------------------------------------"#. Intrebarea nr. "#: Intrebarea566 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  34/89

  Autor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  35/89

  b) [x] A12 N2 + negati.2 Sec) [x] A12 ( 2 + po*iti.2 sed) [x] A62 ( 2 + negati.2 see) [ ] 2 N2 + po*iti.2 Se---------------------------------------------------------------------"!#. Intrebarea nr. "!#: Intrebarea53/ Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  36/89

  c) [x] )etaled) [ ] (odiicati.ee) [ ]Numai somatice---------------------------------------------------------------------"!5. Intrebarea nr. "!5: Intrebarea5## Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  37/89

  CS Care airma$ie N& corespunde caracteristicii muta$iilor cromo*omiale la om'a) [ ] !ot i numericeb) [ ] !ot i structuralec) [ ] Apar sub inluen$a actorilor mutagenid) [ ] Apar -n celulele somaticee) [x] "rec.ent au caracter adapti.---------------------------------------------------------------------

  2#". Intrebarea nr. 2#": Intrebarea5,1 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  38/89

  Autor: onc) [x] (uta$ia la limita dintre e>on i intrond) [ ] (uta$ia -n sec.en$a lidere) [ ] (uta$ia cap%tului 3 al genei

  ---------------------------------------------------------------------2#7. Intrebarea nr. 2#7: Intrebarea5, Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: ei TATAe) [ ] Dele$ia unui e>on---------------------------------------------------------------------2#!. Intrebarea nr. 2#!: Intrebarea5/0 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: pansiunea unit%$ilor trinucleotidice---------------------------------------------------------------------

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  39/89

  2"2. Intrebarea nr. 2"2: Intrebarea5/3 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  40/89

  e) [x] !ot i cau*a procesului de tumorogene*%---------------------------------------------------------------------2". Intrebarea nr. 2": Intrebarea5/5 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  41/89

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  42/89

  a) [x] !roprietatea uni.ersal% a organismelor de a ob$ine caractere noib) [ ] !roprietatea organismelor de a p%stra i a transmite inorma$ia genetic%c) [x] &n enomen determinat de actori ecologici i ereditarid) [ ] &n proces determinat e>clusi. de actori teratogenie) [ ] &n proces determinat numai de actori mutageni---------------------------------------------------------------------23#. Intrebarea nr. 23#: Intrebarea56 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec

  Autor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  43/89

  C( ?ariabilitatea organismelor:a) [ ] ste proprietatea uni.ersal% a organismelor de a p%stra i transmite inorma$ia ereditar%b) [x] ste proprietatea uni.ersal% a organismelor de a8i modiica caracterelec) [ ] Apare doar la ac$iunea actorilor mutagenid) [x] !oate i ereditar% i neereditar%e) [x] Asigur% adaptarea organismelor---------------------------------------------------------------------

  236. Intrebarea nr. 236: Intrebarea550 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  44/89

  Autor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  45/89

  ---------------------------------------------------------------------247. Intrebarea nr. 247: Intrebarea1006 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  46/89

  e) [ ] rori la ecundare---------------------------------------------------------------------253. Intrebarea nr. 253: Intrebarea100 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  47/89

  d) [x] Dublarea unui segment cromo*omiale) [ ] 9nlocuirea nucleotidelor purinice cu nucleotide pirimidinice---------------------------------------------------------------------25!. Intrebarea nr. 25!: Intrebarea101# Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  48/89

  c) [ ] #/2Fd) [ ] #2Fe) [ ] #,2---------------------------------------------------------------------265. Intrebarea nr. 265: Intrebarea1061 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  49/89

  CS Care muta$ii cromo*omiale de num%r N& se -ntlnesc la copii n%scu$i .ii'a) [ ] #72F2E13b) [ ] #,2Bc) [ ] #72FFd) [x] #,22861e) [ ] #72UUU---------------------------------------------------------------------

  27". Intrebarea nr. 27": Intrebarea1067 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  50/89

  Autor: #,2 F2 rob@61M61a) [ ] 6,b) [ ] ,0c) [x] 100d) [ ] 0

  e) [ ] +%spunsul corect lipsete---------------------------------------------------------------------277. Intrebarea nr. 277: Intrebarea1033 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  51/89

  e) [ ] 9n meio*a I la mam%---------------------------------------------------------------------22. Intrebarea nr. 22: Intrebarea103 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  52/89

  a) [ ] #/2FL#72F2E61b) [ ] #,22 rob@13M61c) [x] #/22 del@,@p1,pterd) [ ] #/2F2 dup @,@p13 p61e) [ ] #52F---------------------------------------------------------------------2. Intrebarea nr. 2: Intrebarea10## Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  53/89

  2!3. Intrebarea nr. 2!3: Intrebarea10#5 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  54/89

  e) [x] #/22r@---------------------------------------------------------------------2!!. Intrebarea nr. 2!!: Intrebarea10,/ Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  55/89

  c) [ ] Cariotipul poate a.ea #/ de cromo*omid) [ ] Cariotipul poate rele.a o transloca$ie 61L66e) [ ] Cariotipul are dou% linii celulare---------------------------------------------------------------------3#5. Intrebarea nr. 3#5: Intrebarea10/6 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  56/89

  a) [x] #,22rob@1#M61b) [ ] #/2c) [x] #,22rob@1#M61L#/2d) [ ] #/22rob@1#M61e) [ ] #/2L#722E61---------------------------------------------------------------------3"". Intrebarea nr. 3"": Intrebarea10/ Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec

  Autor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  57/89

  C( Abera$iile cromo*omiale pot i:a) [x] Somaticeb) [ ] !unctiormec) [x] Autosomaled) [x] cilibratee) [ ] !ar$iale---------------------------------------------------------------------

  3"7. Intrebarea nr. 3"7: Intrebarea107# Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  58/89

  Autor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  59/89

  ---------------------------------------------------------------------32. Intrebarea nr. 32: Intrebarea10/ Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: terni---------------------------------------------------------------------333. Intrebarea nr. 333: Intrebarea1051 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  60/89

  e) [ ] Tat%l bolna. .a a.ea numai ete bolna.e i b%ie$i s%n%toi---------------------------------------------------------------------334. Intrebarea nr. 334: Intrebarea1056 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  61/89

  d) [ ] !oate i multiactorial%e) [x] Se -nt%lnete la om---------------------------------------------------------------------34#. Intrebarea nr. 34#: Intrebarea105 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  62/89

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  63/89

  b) [x] Apare mai rec.ent -n c%s%torii consang.inec) [x] Apare la to$i sau la maoritatea membrilor amiliei cercetated) [ ] ste somatic%e) [x] Se conormea*% transmiterii mendeliene---------------------------------------------------------------------352. Intrebarea nr. 352: Intrebarea1110 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: presia enotipic% are loc numai -n pre*en$a a dou% alele -n stare omo*igot%

  c) [x] >presia enotipic% la indi.i*ii omo*igo$i i etero*igo$id) [ ] Interac$iunile actorilor genetici i de mediue) [ ] Cte.a pereci de gene dominante nealele---------------------------------------------------------------------354. Intrebarea nr. 354: Intrebarea1116 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  64/89

  a) [ ] Genele ce controlea*% caracterul sunt locali*ate pe gonosomib) [ ] (ai rec.ent este aectat se>ul masculinc) [x] +iscul de recuren$% depinde de genotipul p%rin$ilord) [x] Genele ce controlea*% caracterul sunt locali*ate pe autosomie) [ ] !re*en$a bolii la iu depinde numai de genotipul tat%lui---------------------------------------------------------------------35. Intrebarea nr. 35: Intrebarea111/ Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec

  Autor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  65/89

  C( Caracterele cantitati.e:a) [x] Sunt determinate de mai multe pereci de geneb) [ ] Sunt monogenicec) [x] !re*int% o .ariabilitate continu%d) [x] Sunt dependente de actorii de mediue) [ ] Intensitatea caracterului nu depinde de genotipul indi.idului---------------------------------------------------------------------

  364. Intrebarea nr. 364: Intrebarea1163 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: e) [x] !%rin$ii bolna.i pot a.ea copii bolna.i indierent de se>---------------------------------------------------------------------365. Intrebarea nr. 365: Intrebarea116# Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: ul copiluluid) [ ] Tat%l bolna. nu poate a.ea ii s%n%toie) [x] Tat%l bolna. poate a.ea ii s%n%toi---------------------------------------------------------------------366. Intrebarea nr. 366: Intrebarea116, Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

  d) [ ] Doi p%rin$i s%n%toi .or a.ea numai copii bolna.ie) [x] +iscul de a a.ea descenden$i bolna.i @ete i b%ie$i la un p%rinte s%n%tos etero*igot i unul bolna.este de ,0---------------------------------------------------------------------367. Intrebarea nr. 367: Intrebarea116/ Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  66/89

  ---------------------------------------------------------------------36!. Intrebarea nr. 36!: Intrebarea116 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  67/89

  e) [x] (ultiactoriale---------------------------------------------------------------------375. Intrebarea nr. 375: Intrebarea113# Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  68/89

  b) [ ] 10c) [x] 6,d) [ ] 0e) [ ] ,0---------------------------------------------------------------------3". Intrebarea nr. 3": Intrebarea11#0 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: presi.itatea---------------------------------------------------------------------

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  69/89

  36. Intrebarea nr. 36: Intrebarea11#, Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  70/89

  c) [ ] 6,d) [x] ,0e) [ ] 7,---------------------------------------------------------------------3!2. Intrebarea nr. 3!2: Intrebarea11,1 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: ec) [ ] 6, numai pentru b%ie$id) [x] 0 pentru ambele se>ee) [ ] ,0 numai pentru b%ie$i---------------------------------------------------------------------3!3. Intrebarea nr. 3!3: Intrebarea11,6 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  71/89

  3!7. Intrebarea nr. 3!7: Intrebarea11,/ Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  72/89

  d) [x] (uta$ii genomicee) [ ] (uta$ii 4rame sit4@cu decalarea a*ei de lectur%---------------------------------------------------------------------4#3. Intrebarea nr. 4#3: Intrebarea11/3 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  73/89

  b) [x] Sunt boli monogenicec) [x] Au transmitere mendelian%d) [x] Deectul primar este o protein% modiicat%e) [x] !ot i congenitale---------------------------------------------------------------------4#!. Intrebarea nr. 4#!: Intrebarea1176 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  74/89

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  75/89

  C( Indica$ii pentru e>amenul cariotipului sunt urm%toarele:a) [x] !ersoane la care s8a depistat un num%r anormal de cromatin% se>ual%b) [x] +etard mintal asociat cu anomalii de de*.oltarec) [ ] oli genice la ambii p%rin$id) [x] Copii i rudele apropiate a persoanelor cu anomalii cromo*omice ecilibratee) [x] Cupluri cu a.orturi spontane repetate---------------------------------------------------------------------

  42". Intrebarea nr. 42": Intrebarea11# Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  76/89

  Autor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  77/89

  432. Intrebarea nr. 432: Intrebarea160# Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  78/89

  ---------------------------------------------------------------------43. Intrebarea nr. 43: Intrebarea1610 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: isten$a -n amilie a copiilor cu anomalii cromo*omalec) [x] Condi$ii noci.e de munc%

  d) [x] !re*en$a unei en*imopatii la unul din p%rin$ie) [ ] ?rsta -naintat% a tat%lui---------------------------------------------------------------------43!. Intrebarea nr. 43!: Intrebarea1611 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: plorarea medical% a bolna.ilor de boli inec$ioase---------------------------------------------------------------------442. Intrebarea nr. 442: Intrebarea161# Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: puse proesional sau terapeutic la actori mutagenie) [x] !ersoanele ce se c%s%toresc tr*iu sau planiic% s% aib% copii la o .rst% mai mare de 3, ani---------------------------------------------------------------------443. Intrebarea nr. 443: Intrebarea161, Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  79/89

  e) [ ] Termenul sarcinii---------------------------------------------------------------------444. Intrebarea nr. 444: Intrebarea161/ Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  80/89

  d) [x] +ata muta$iilor este .ariabil%e) [ ] +ata muta$iilor este constant%---------------------------------------------------------------------45#. Intrebarea nr. 45#: Intrebarea1666 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: iac) [x] (igra$iiled) [x] Selec$iae) [ ] (%rimea popula$iei---------------------------------------------------------------------453. Intrebarea nr. 453: Intrebarea166, Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec

  Autor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  81/89

  c) [ ]Nu pot i determinate prenatald) [x] !ot i amilialee) [ ] Au transmitere e>clusi. mendelian%---------------------------------------------------------------------456. Intrebarea nr. 456: Intrebarea166 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: ia bolilor genetice include:

  a) [x] Cunoaterea i e.itarea cau*elor ce produc boli geneticeb) [x] Depistarea etero*igo$ilorc) [ ] .itarea c%s%toriilor -ntre indi.i*i din dierite popula$iid) [x] Diagnosticul precoce al indi.i*ilor aecta$ie) [x] Depistarea amiliilor cu risc genetic crescut---------------------------------------------------------------------457. Intrebarea nr. 457: Intrebarea1665 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: amenul clinic al bolna.uluib) [ ] Anali*a obligatorie a cariotipuluic) [x] Anali*a genealogic% a amiliei bolna.ului

  d) [x] .aluarea riscului de recuren$%e) [x] Diagnosticul prenatal---------------------------------------------------------------------45. Intrebarea nr. 45: Intrebarea1630 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  82/89

  b) [x] Selec$ia -n a.oarea unui genotipc) [ ] )ipsa muta$iilorde novod) [x] "lu>ul genic -n popula$iee) [ ] )ipsa lu>ului de gene -n popula$ie---------------------------------------------------------------------462. Intrebarea nr. 462: Intrebarea163, Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  83/89

  C( "actorii2 care modiic% raportul genotipurilor -n popula$ie sunt:a) [x] Inbridingulb) [ ] )ipsa selec$ieic) [x] (igra$ia genelord) [x] Selec$ia dup% un anumit genotipe) [x] (uta$iile---------------------------------------------------------------------

  46. Intrebarea nr. 46: Intrebarea16#1 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: opuse) [ ] Indi.i*ii ce posed% una dintre alele au mai multe anse de a l%sa urmai---------------------------------------------------------------------46!. Intrebarea nr. 46!: Intrebarea16#6 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  84/89

  473. Intrebarea nr. 473: Intrebarea16# Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  85/89

  ---------------------------------------------------------------------47!. Intrebarea nr. 47!: Intrebarea,// Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  86/89

  e) [ ] Sinte*a ADN8recombinant---------------------------------------------------------------------45. Intrebarea nr. 45: Intrebarea,7 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: oni---------------------------------------------------------------------46. Intrebarea nr. 46: Intrebarea,1 Mod de punctare: A1 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  87/89

  c) [ ] !articip% la ligarea sec.en$elor de ADNd) [x] Are rol de protec$iee) [ ] idroli*ea*% ADN celular propriu---------------------------------------------------------------------4!". Intrebarea nr. 4!": Intrebarea,5, Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  88/89

  b) [x] Sec.en$ierea ADNc) [ ] Tenica Nortern8blotd) [ ] Tenica Qestern8blote) [x] Tenica !C+---------------------------------------------------------------------4!7. Intrebarea nr. 4!7: Intrebarea/06 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: tinderea primerilor la E76C---------------------------------------------------------------------4!. Intrebarea nr. 4!: Intrebarea/03 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor: iribonucleo*idtriosa$ie) [x] n*ima Ta8polimera*a---------------------------------------------------------------------4!!. Intrebarea nr. 4!!: Intrebarea/0# Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:

 • 8/11/2019 genetica umana evamen !!!

  89/89

  C( tapele tenicii Soutern8blot:a) [x] Denaturarea ragmentelor bicatenare cu o solu$ie alcalin%b) [x] Separarea ragmentelor de restric$ie prin electoore*%c) [x] Transerul capilar al ragmentelor de ADN pe iltre de nitrocelulo*%d) [ ] ibridarea cu primeri speciicie) [x] Autoradiograia---------------------------------------------------------------------

  5#3. Intrebarea nr. 5#3: Intrebarea/0 Mod de punctare: A3 Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAutor:


Recommended