+ All Categories
Home > Documents > Explorarea seriei rosii

Explorarea seriei rosii

Date post: 07-Apr-2018
Category:
Upload: raul-riti
View: 243 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 55

Transcript
 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  1/55

  ANALIZE UZUALE NANALIZE UZUALE NHEMATOLOGIEHEMATOLOGIE

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  2/55

  OBIECTIVEOBIECTIVE

  I.I. EXPLORAREA SERIEI ROIIEXPLORAREA SERIEI ROII

  II.II. EXPLORAREA SERIEI ALBEEXPLORAREA SERIEI ALBE

  III.III. EXPLORAREA HEMOSTAZEIEXPLORAREA HEMOSTAZEI

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  3/55

  SNGELESNGELE

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  4/55

  SNGELESNGELE

  Sngele este format din:Sngele este format din: PlasmPlasm

  lichid glbui transparent:lichid glbui transparent: apap (90%)(90%) substane dizolvatesubstane dizolvate (10%)(10%)

  substane organicesubstane organice (proteine,(proteine,lipide, glucide, uree, creatinin,lipide, glucide, uree, creatinin,acid uric, bilirubin)acid uric, bilirubin)

  elemente minerale (Cl, HCO3,elemente minerale (Cl, HCO3,Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Co)Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Co)

  Elemente figurateElemente figurate eritrociteeritrocite leucociteleucocite

  trombocitetrombocite

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  5/55

  SNGELESNGELE

  RolulRolul sngelui:sngelui:

  transportultransportul gazelor respiratorii,gazelor respiratorii,

  principiilor alimentare,principiilor alimentare,electroliilor, hormonilor,electroliilor, hormonilor,vitaminelor, medicamentelorvitaminelor, medicamentelor

  homeostaziahomeostazia termictermic aprarea organismuluiaprarea organismului --

  anticorpiianticorpii meninereameninerea echilibrului acido-echilibrului acido-

  bazicbazic i ai a pH-uluipH-ului meninereameninerea echilibrului fluido-echilibrului fluido-

  coagulantcoagulant

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  6/55

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  7/55

  EXPLORAREA SERIEI ROIIEXPLORAREA SERIEI ROII

  INTRODUCEREINTRODUCERE

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  8/55

  ERITROCITELEERITROCITELE(hematii, globule roii)(hematii, globule roii)

  Eritrocitele:Eritrocitele:

  form deform de disc biconcavdisc biconcav

  dimensiunea 7,5 x 2dimensiunea 7,5 x 2 mm celulcelul anucleatanucleat

  4,5 - 5 milioane/4,5 - 5 milioane/mmm3 lam3 labrbaibrbai

  4 4,5 milioane/4 4,5 milioane/mmm3 la femeim3 la femei

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  9/55

  ERITROCITELEERITROCITELE

  Hemoglobina:Hemoglobina: pigmentpigment de culoare roiede culoare roie sesencarc cu O2ncarc cu O2 la nivel pulmonarla nivel pulmonar ll

  transport la nivel tisulartransport la nivel tisular l cedeazl cedeaz la nivella nivel tisular preia CO2tisular preia CO2 l transport la nivell transport la nivel

  pulmonarpulmonar l eliminl elimin cantitateacantitatea de Hbde Hb

  1214 g% la brbai1214 g% la brbai 1012 g% la femei1012 g% la femei

  format dinformat din 4 lanuri de4 lanuri de globinglobin ((22 ii 22)) 4 molecule de4 molecule de hemhem ((FeFe cu porfirin)cu porfirin)

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  10/55

  ERITROPOEZAERITROPOEZA

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  11/55

  ERITROPOEZA I HEMOLIZAERITROPOEZA I HEMOLIZA

  Eritropoeza:Eritropoeza: procesul deprocesul de formareformare a eritrocitelora eritrocitelor FiziologicFiziologic -- necesit numeroi factori:necesit numeroi factori:

  vitamina B12vitamina B12 (cobalamina, n carne) i(cobalamina, n carne) i acidul folicacidul folic(n vegetale)(n vegetale) sinteza ADNsinteza ADN

  fierfier ii vitamina B6vitamina B6 (piridoxina), aminoacizi(piridoxina), aminoacizi sintezasinteza hemoglobineihemoglobinei

  durata dedurata de viavia a eritrocitelor -a eritrocitelor - 120 zile120 zile

  Hemoliza fiziologic:Hemoliza fiziologic: eritrociteleeritrocitelembtrnitembtrnite distruse ndistruse n sistemulsistemul

  reticulo-endotelialreticulo-endotelial = hemoliz fiziologic= hemoliz fiziologic

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  12/55

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  13/55

  EXPLORAREA SERIEI ROIIEXPLORAREA SERIEI ROII

  ANEMIILEANEMIILE

  defect al eritrocitelor -defect al eritrocitelor - pierderea prea rapidpierderea prea rapidsausau producia prea lentproducia prea lent a acestoraa acestora principala funcie a eritrocitului -principala funcie a eritrocitului - transportor altransportor al

  O2O2 prin legarea acestuia de hemoglobinprin legarea acestuia de hemoglobin disfuncia eritrocitar se nsoete dedisfuncia eritrocitar se nsoete de hipoxiehipoxie

  diagnostic:diagnostic: scderea numrului de eritrocitescderea numrului de eritrocite scderea concentraiei de hemoglobin (Hb)scderea concentraiei de hemoglobin (Hb) scderea hematocritului (Ht)scderea hematocritului (Ht)

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  14/55

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  15/55

  EXPLORAREA SERIEI ROIIEXPLORAREA SERIEI ROII

  1. Determinri din sngele periferic1. Determinri din sngele periferic

  a) Numrul de eritrocitea) Numrul de eritrocite

  b) Hemoglobinab) Hemoglobinac) Hematocritulc) Hematocritul

  d) Indicii eritrocitarid) Indicii eritrocitari

  e) Numrul de reticulocitee) Numrul de reticulocite

  2. Studiul frotiului de snge periferic2. Studiul frotiului de snge periferic3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

  4. Investigaii speciale4. Investigaii speciale

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  16/55

  EXPLORAREA SERIEI ROIIEXPLORAREA SERIEI ROII

  1. Determinri din sngele periferic1. Determinri din sngele periferic

  a) Numrul de eritrocitea) Numrul de eritrocite

  b) Hemoglobinab) Hemoglobinac) Hematocritulc) Hematocritul

  d) Indicii eritrocitarid) Indicii eritrocitari

  e) Numrul de reticulocitee) Numrul de reticulocite

  2. Studiul frotiului de snge periferic2. Studiul frotiului de snge periferic3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

  4. Investigaii speciale4. Investigaii speciale

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  17/55

  1. Determinri din sngele1. Determinri din sngeleperifericperiferic

  a) Determinarea numrului de eritrocitea) Determinarea numrului de eritrocite((Red blood cell countRed blood cell count -- RBCRBC))::Valori normale:Valori normale:

  5,4 0.8 milioane/mm3 la brbai5,4 0.8 milioane/mm3 la brbai4,8 0,6 milioane/mm3 la femei4,8 0,6 milioane/mm3 la femei

  b) Determinarea hemoglobinei (Hb)b) Determinarea hemoglobinei (Hb)Valori normale:Valori normale:16 2 g% la brbai16 2 g% la brbai14 2 g% la femei14 2 g% la femei

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  18/55

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  19/55

  1. Determinri din sngele1. Determinri din sngeleperifericperiferic

  d)d) Indicii eritrocitariIndicii eritrocitari utilizai pentru a apreciautilizai pentru a aprecia dimensiuneadimensiunea iincrcarea cuncrcarea cu

  HbHb a eritrocitelora eritrocitelor

  rezult prinrezult prin calculcalcul, utiliznd valorile obinute n urma, utiliznd valorile obinute n urmadeterminrilor Hb, Ht i a numrului de eritrocitedeterminrilor Hb, Ht i a numrului de eritrocite pot fi determinai direct cu ajutorulpot fi determinai direct cu ajutorul instrumentelor deinstrumentelor de

  msurat automatemsurat automate cuprind:cuprind:

  Volumul eritrocitar mediu (VEM)Volumul eritrocitar mediu (VEM) Hemoglobina eritrocitar medie (HEMHemoglobina eritrocitar medie (HEM)) Concentraia medie a Hb eritrocitare (CMHbE)Concentraia medie a Hb eritrocitare (CMHbE) Diametrul eritrocitar mediu (DEM)Diametrul eritrocitar mediu (DEM) Grosimea eritrocitar medie (GEM)Grosimea eritrocitar medie (GEM) Indicele de sfericitate (IS)Indicele de sfericitate (IS)

  Volumul de distribuie al eritrocitelor (VDE)Volumul de distribuie al eritrocitelor (VDE)

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  20/55

  1. Determinri din sngele1. Determinri din sngeleperifericperiferic

  Volumul eritrocitar mediu (VEM)Volumul eritrocitar mediu (VEM)((Mean corpuscular volume, MCVMean corpuscular volume, MCV ))

  VEM = Ht (%) / Nr. eritrocite (milioane/mm3) x 10VEM = Ht (%) / Nr. eritrocite (milioane/mm3) x 10 Valori normale:Valori normale: 87 587 5 33Hemoglobina eritrocitar medie (HEM)Hemoglobina eritrocitar medie (HEM)

  ((Mean corpuscular hemoglobinMean corpuscular hemoglobin -- MCHMCH )) HEM = Hb g(%) / Nr. eritrocite (mil./mm3) x 10HEM = Hb g(%) / Nr. eritrocite (mil./mm3) x 10 Valori normale:Valori normale: 29 2 pg29 2 pg

  Concentraia medie a Hb eritrocitare (CMHbE)Concentraia medie a Hb eritrocitare (CMHbE)((Mean corpuscular hemoglobin concentration,Mean corpuscular hemoglobin concentration,MCHCMCHC))

  CMHbE = Hb g(%) / Ht (%) x 100CMHbE = Hb g(%) / Ht (%) x 100

  Valori normale:Valori normale: 34 2 g%34 2 g%

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  21/55

  1. Determinri din sngele1. Determinri din sngeleperifericperiferic

  Diametrul eritrocitar mediu (DEM)Diametrul eritrocitar mediu (DEM)((Mean corpuscular diameter, MCDMean corpuscular diameter, MCD))

  Valori normale:Valori normale: 7,5 0,37,5 0,3 Grosimea eritrocitar medie (GEM)Grosimea eritrocitar medie (GEM)

  ((Mean corpuscularMean corpuscular thickness , MCT)thickness , MCT) GEM = 4 VEM / 3,14 x DEM2GEM = 4 VEM / 3,14 x DEM2

  Valori normale:Valori normale: 2,1 0,32,1 0,3 Indicele de sfericitate (IS)Indicele de sfericitate (IS) IS = DEM / GEMIS = DEM / GEM Valori normale:Valori normale: 3,53,5

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  22/55

  1. Determinri din sngele1. Determinri din sngeleperifericperiferic

  Volumul de distribuie al eritrocitelorVolumul de distribuie al eritrocitelor(VDE)(VDE)((Red cell distribution width, RDWRed cell distribution width, RDW))

  msoarmsoar variabilitateavariabilitatea dimensiunilordimensiuniloreritrocitelor pe un frotiu =eritrocitelor pe un frotiu = anizocitozaanizocitoza

  valorile crescute indic o variaie mai mare avalorile crescute indic o variaie mai mare a

  dimensiunilor eritrocitelordimensiunilor eritrocitelor

  RDW = deviaia standard a volumuluiRDW = deviaia standard a volumuluieritrocitar/VEM x 100eritrocitar/VEM x 100

  Valori normale:Valori normale: 11 15%11 15%

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  23/55

  1. Determinri din sngele1. Determinri din sngeleperifericperiferic

  Astfel anemiile se pot clasifica n:Astfel anemiile se pot clasifica n:

  anemiianemii normocitare i normocromenormocitare i normocrome

  DEM, VEM, HEM, CHEM au valoriDEM, VEM, HEM, CHEM au valori normalenormale

  anemiianemii hipocrome i microcitarehipocrome i microcitare VEM, DEM, HEM, CHEM au valoriVEM, DEM, HEM, CHEM au valori sczutesczute

  anemiianemii macrocitare i megalocitaremacrocitare i megalocitare VEM i DEM au valoriVEM i DEM au valori crescutecrescute

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  24/55

  CLASIFICARE ANEMIILORCLASIFICARE ANEMIILOR

  Tipul anemiei(Indicii eritrocitari ) Cauza anemiei Mecanismul de producere

  Anemie normocitar,normocrom(HEM, CMHbE, VEM iDEM - normali)

  Anemia aplasticAnemia posthemoragicAnemia hemolitic

  Anemia drepanocitarAnemia din inflamaiile

  cronice

  Eritropoiez insuficientHemoragii acute sau croniceDistrugerea prematur aeritrocitelorDefect genetic de sintezaHbInfecii cronice, inflamaii,afeciuni maligne

  Anemie macrocitar,normocrom(HEM i CMHbE -normale, dar VEM >95 3 i DEM > 8 )

  Anemia prin caren de vit.B12

  Anemia prin caren de acidfolic

  Deficit de vitamina B12Deficit de acid folic

  Anemie microcitar,

  hipocrom(HEM < 27 pg i

  Anemia feripriv

  Anemia sideroblastic

  Deficit de fier

  Deficit de captare a Fe i desintez a hemului

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  25/55

  1. Determinri din sngele1. Determinri din sngeleperifericperiferic

  e) Determinarea numrului de reticulocitee) Determinarea numrului de reticulocite

  precursorii eritrocitelorprecursorii eritrocitelor

  numrul lor reflectnumrul lor reflect capacitatea de regenerare acapacitatea de regenerare amduvei hematogenemduvei hematogene

  Valori normale:Valori normale: 0,5 - 2 %0,5 - 2 %

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  26/55

  1. Determinri din sngele1. Determinri din sngeleperifericperiferic

  nrnr de reticulocite =de reticulocite =reticulocitozareticulocitoza::

  reflectreflect eliberareaeliberarea unuiunuinumr crescut denumr crescut de celuleceluletineretinere din mduvadin mduvahematogenhematogen

  survine n:survine n: anemia feriprivanemia feripriv (la 7 -(la 7 -

  10 zile de la instituirea10 zile de la instituireatratamentului cu fier)tratamentului cu fier)

  anemia Biermeranemia Biermer (la 7(la 7-10 zile de la instituirea-10 zile de la instituireatratamentului cutratamentului cuvitamina B12)vitamina B12)

  anemia posthemoragicanemia posthemoragicacut (la 7 zile de laacut (la 7 zile de laepisodul hemoragicepisodul hemoragicacut)acut)

  anemiile hemoliticeanemiile hemolitice

  nrnr de reticulocite:de reticulocite: apare napare n anemiianemii

  aregenerativearegenerative:: anemiaanemia aplasticaplastic anemiaanemia mieloftizicmieloftizic

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  27/55

  EXPLORAREA SERIEI ROIIEXPLORAREA SERIEI ROII

  1. Determinri din sngele periferic1. Determinri din sngele periferic

  a) Numrul de eritrocitea) Numrul de eritrocite

  b) Hemoglobinab) Hemoglobinac) Hematocritulc) Hematocritul

  d) Indicii eritrocitarid) Indicii eritrocitari

  e) Numrul de reticulocitee) Numrul de reticulocite

  2. Studiul frotiului de snge periferic2. Studiul frotiului de snge periferic3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

  4. Investigaii speciale4. Investigaii speciale

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  28/55

  2. Studiul frotiului de snge2. Studiul frotiului de sngeperifericperiferic

  StudiulStudiul frotiului de snge perifericfrotiului de snge periferic coloratcoloratMay-Grnwald-Giemsa (MGG):May-Grnwald-Giemsa (MGG):

  ofer elemente utile pentru precizareaofer elemente utile pentru precizarea tipuluitipuluide anemiede anemie evideniaz:evideniaz:

  modificrile demodificrile de mrimemrime formform culoareculoare

  incluziile eritrocitareincluziile eritrocitare

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  29/55

  2. Studiul frotiului de snge2. Studiul frotiului de sngeperifericperiferic

  Modificri de mrime (anizocitoz)Modificri de mrime (anizocitoz)

  MicrocitozMicrocitoz

  eritrocite mature cu dimensiunieritrocite mature cu dimensiuni sub valorile normalesub valorile normale anemiaanemia feripriv, siderobasticferipriv, siderobastic

  MacrocitozMacrocitoz eritrocite mature cu dimensiunieritrocite mature cu dimensiuni peste valorilepeste valorile

  normalenormale anemiileanemiile megaloblasticemegaloblastice

  MegalocitozMegalocitoz eritrocite mature cueritrocite mature cu talie foarte maretalie foarte mare anemiileanemiile megaloblasticemegaloblastice

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  30/55

  2. Studiul frotiului de snge2. Studiul frotiului de sngeperifericperiferic

  Modificri de formModificri de form(poikilocitoza)(poikilocitoza)

  anulociteanulocite eritrociteeritrocite micimici carecare

  prezint oprezint o zon clarzon clarpronunat n mijlocpronunat n mijloc

  anemiaanemia feriprivferipriv

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  31/55

  2. Studiul frotiului de snge2. Studiul frotiului de sngeperifericperiferic

  Modificri de formModificri de form(poikilocitoza)(poikilocitoza)

  sferocitesferocite eritrociteeritrocite sfericesferice microsferocitozamicrosferocitoza

  ereditarereditar

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  32/55

  2. Studiul frotiului de snge2. Studiul frotiului de sngeperifericperiferic

  Modificri de formModificri de form(poikilocitoza)(poikilocitoza)

  drepanocite (hematiidrepanocite (hematiifalciforme)falciforme) eritrocite neritrocite n form deform de

  secersecer drepanocitozdrepanocitoz (siclemie,(siclemie,

  hemoglobinoza S)hemoglobinoza S)

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  33/55

  2. Studiul frotiului de snge2. Studiul frotiului de sngeperifericperiferic

  Modificri de formModificri de form(poikilocitoza)(poikilocitoza)

  acantociteacantocite eritrocite cueritrocite cu margineamarginea

  neregulatneregulat, care au pe, care au pesuprafaa lor numeroasesuprafaa lor numeroaseexcresceneexcrescene (spiculi)(spiculi)

  acantocitozacantocitoz

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  34/55

  2. Studiul frotiului de snge2. Studiul frotiului de sngeperifericperiferic

  Modificri de formModificri de form(poikilocitoza)(poikilocitoza)

  platiciteplaticite eritrocite cueritrocite cu grosimegrosime

  sczutsczut

  talasemiitalasemii

  ovalociteovalocite eritrocite deeritrocite de form ovalform oval

  eliptocitoza ereditareliptocitoza ereditar

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  35/55

  2. Studiul frotiului de snge2. Studiul frotiului de sngeperifericperiferic

  Modificri de formModificri de form(poikilocitoza)(poikilocitoza)

  eritrocite n semn deeritrocite n semn detras la inttras la int prezint oprezint o repartiierepartiie

  particular a Hbparticular a Hb

  nn

  centrucentru

  ii la periferiela periferie ntre care sentre care seafl o zon clarafl o zon clar

  talasemiitalasemii

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  36/55

  2. Studiul frotiului de snge2. Studiul frotiului de sngeperifericperiferic

  Modificri de formModificri de form(poikilocitoza)(poikilocitoza)

  schizociteschizocite fragmente de eritrocitefragmente de eritrocite anemii hemoliticeanemii hemolitice

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  37/55

  2. Studiul frotiului de snge2. Studiul frotiului de sngeperifericperiferic

  Modificri de culoareModificri de culoare

  hipocromiahipocromia eritrociteeritrocite palidepalide,, slab ncrcate cu Hbslab ncrcate cu Hb anemieanemie feriprivferipriv, anemie, anemie sideroblasticsideroblastic

  anizocromiaanizocromia eritrociteeritrocite hipocromehipocrome ii normocromenormocrome pepe acelaiacelai

  frotiufrotiu anemieanemie feriprivferipriv, anemie, anemie sideroblasticsideroblastic

  policromatofilia i bazofiliapolicromatofilia i bazofilia prezena pe frotiu a celulelorprezena pe frotiu a celulelor tineretinere,, incompletincomplet

  maturatematurate

  anemiianemii hemoliticehemolitice

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  38/55

  EXPLORAREA SERIEI ROIIEXPLORAREA SERIEI ROII

  1. Determinri din sngele periferic1. Determinri din sngele periferic

  a) Numrul de eritrocitea) Numrul de eritrocite

  b) Hemoglobinab) Hemoglobina

  c) Hematocritulc) Hematocritul

  d) Indicii eritrocitarid) Indicii eritrocitari

  e) Numrul de reticulocitee) Numrul de reticulocite

  2. Studiul frotiului de snge periferic2. Studiul frotiului de snge periferic3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

  4. Investigaii speciale4. Investigaii speciale

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  39/55

  3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

  Frotiul medular seFrotiul medular seobine prin:obine prin:

  puncie sternalpuncie sternal la nivelulla nivelul cresteicrestei

  iliace posterioareiliace posterioare aspiraia coninutuluiaspiraia coninutului

  medularmedular

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  40/55

  3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

  IndicaiileIndicaiile studiului frotiului medular:studiului frotiului medular: confirmarea diagnosticuluiconfirmarea diagnosticului obinut pe baza frotiului deobinut pe baza frotiului de

  snge periferic prin determinarea tipului de eritropoezsnge periferic prin determinarea tipului de eritropoez

  PUNCIA MEDULAR ESTE OBLIGATORIE N CAZUL N CARE PEPUNCIA MEDULAR ESTE OBLIGATORIE N CAZUL N CARE PEFROTIU SE OBSERV O ANEMIE MEGALOBLASTICFROTIU SE OBSERV O ANEMIE MEGALOBLASTIC !!!!!!!!

  evideniereaevidenierea celularitii medularecelularitii medulare stabilireastabilirea proporiei diferitelor linii celulareproporiei diferitelor linii celulare

  2/3 din celularitate - elementele seriei granulocitare2/3 din celularitate - elementele seriei granulocitare 1/3 - precursorii seriei eritrocitare1/3 - precursorii seriei eritrocitare

  determinarea uneideterminarea unei infiltrri medulareinfiltrri medulare cucu celule neoplazicecelule neoplazice esut adiposesut adipos

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  41/55

  3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

  IndicaiileIndicaiile studiuluistudiuluifrotiului medular:frotiului medular:

  examinareaexaminareadepozitelordepozitelormedulare de fiermedulare de fier dindineritroblati ieritroblati imacrofagemacrofage prinprin coloraia Perlscoloraia Perls foartefoarte bogatebogate nn

  anemiaanemia sideroblasticsideroblastic absenteabsente n anemian anemia

  feriprivferipriv

  Sideroblast =eritroblast ncrcat cu

  Fe

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  42/55

  EXPLORAREA SERIEI ROIIEXPLORAREA SERIEI ROII

  1. Determinri din sngele periferic1. Determinri din sngele periferic

  a) Numrul de eritrocitea) Numrul de eritrocite

  b) Hemoglobinab) Hemoglobina

  c) Hematocritulc) Hematocritul

  d) Indicii eritrocitarid) Indicii eritrocitari

  e) Numrul de reticulocitee) Numrul de reticulocite

  2. Studiul frotiului de snge periferic2. Studiul frotiului de snge periferic3. Studiul frotiului medular3. Studiul frotiului medular

  4. Investigaii speciale4. Investigaii speciale

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  43/55

  4. Investigaii speciale4. Investigaii speciale

  Metabolismul fieruluiMetabolismul fierului

  Vitamina B12 i acidul folicVitamina B12 i acidul folic

  Evidenierea hemolizei patologiceEvidenierea hemolizei patologice

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  44/55

  4. Investigaii speciale4. Investigaii specialeMetabolismul fieruluiMetabolismul fierului

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  45/55

  4. Investigaii speciale4. Investigaii specialeMetabolismul fieruluiMetabolismul fierului

  SideremiaSideremia(serum iron)(serum iron)

  concentraia seric a Feconcentraia seric a Fe

  Valori normale:Valori normale: 65 - 175 g% la brbai65 - 175 g% la brbai 50 - 170 g% la femei50 - 170 g% la femei

  valorivalori sczutesczute - anemia- anemia feriprivferipriv

  valorivalori crescutecrescute anemia anemia sideroblasticsideroblastic

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  46/55

  4. Investigaii speciale4. Investigaii specialeMetabolismul fieruluiMetabolismul fierului

  Capacitatea total deCapacitatea total delegare a fierului (CTLF)legare a fierului (CTLF)(Total Iron Binding Capacity,(Total Iron Binding Capacity,TIBC)TIBC)

  reprezint cantitatea dereprezint cantitatea detransferin circulanttransferin circulant

  Valori normale:Valori normale:

  250 - 400250 - 400 g%g% cretecrete n anemian anemia feriprivferipriv scadescade n anemian anemia

  sideroblasticsideroblastic

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  47/55

  4. Investigaii speciale4. Investigaii specialeMetabolismul fieruluiMetabolismul fierului

  Valori normale:Valori normale: 25 - 40 %25 - 40 %

  scadescade n anemian anemia feriprivferipriv sub 15%sub 15% cretecrete n anemian anemia sideroblasticsideroblastic

  Saturaia transferinei:

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  48/55

  4. Investigaii speciale4. Investigaii specialeMetabolismul fieruluiMetabolismul fierului

  Feritina seric:Feritina seric:

  Fe este stocat n esuturi sub form deFe este stocat n esuturi sub form de feritinferitin iidede hemosiderin:hemosiderin: feritinaferitina - prezent n plasm doar n cantiti- prezent n plasm doar n cantiti

  micimici nivelul feritineinivelul feritinei serice seserice se coreleaz binecoreleaz bine cucu

  depozitele totale de Fedepozitele totale de Fe ale organismului.ale organismului. Valori normale:Valori normale:

  15 25015 250 g/lg/l valorivalori sczutesczute anemiaanemia feriprivferipriv

  valorivalori crescutecrescute anemiaanemia sideroblasticsideroblastic

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  49/55

  4. Investigaii speciale4. Investigaii specialeMetabolismul fieruluiMetabolismul fierului

  Protoporfirina eritrocitar liber (PEL):Protoporfirina eritrocitar liber (PEL):

  Valori normale:Valori normale: 16 65 g/dl16 65 g/dl

  valorivalori crescutecrescute apar napar n deficitul de Fedeficitul de Fe anemieanemie sideroblasticsideroblastic

  anemieanemie aplasticaplastic

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  50/55

  4. Investigaii speciale4. Investigaii specialeVitamina B12 i acidul folicVitamina B12 i acidul folic

  Dozarea vitaminei B12Dozarea vitaminei B12 Valori normale:Valori normale:

  200 600 pg/ml200 600 pg/ml

  Dozarea acidului folicDozarea acidului folic Valori normale:Valori normale:

  2,3 17 ng/ml2,3 17 ng/ml

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  51/55

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  52/55

  4. Investigaii speciale4. Investigaii specialeVitamina B12 i acidul folicVitamina B12 i acidul folic

  Testul Schilling:Testul Schilling:

  evideniazevideniazabsorbiaabsorbiaintestinal aintestinal avitaminei B12vitaminei B12

  se utilizeaz nse utilizeaz ndiagnosticuldiagnosticulanemiei pernicioasanemiei pernicioas(Biermer)(Biermer)

  4 I ti ii i l4 I ti ii i l

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  53/55

  4. Investigaii speciale4. Investigaii specialeEvidenierea hemolizeiEvidenierea hemolizei

  patologicepatologiceAnemiileAnemiile hemoliticehemolitice se caracterizeaz prinse caracterizeaz prin creterea ratei distrucieicreterea ratei distruciei eritrocitareeritrocitare scurtarea supravieuriiscurtarea supravieurii eritocitelor n circulaieeritocitelor n circulaie

  Testul CoombsTestul Coombs

  se utilizeaz n diagnosticulse utilizeaz n diagnosticul anemiiloranemiilorimunohemoliticeimunohemolitice (hemoliz cauzat de anticorpi(hemoliz cauzat de anticorpiantieritrocitari)antieritrocitari)

  are la baz proprietateaare la baz proprietatea serului antiglobulinicserului antiglobulinic(care conine anticorpi antiglobulin uman,(care conine anticorpi antiglobulin uman,preparai pe iepuri prin injectare de globulinpreparai pe iepuri prin injectare de globulinuman ) de auman ) de a aglutina eritrociteleaglutina eritrocitele pe suprafaape suprafaacrora sunt prezente aceste globulinecrora sunt prezente aceste globuline

  4 I ti ii i l4 I ti ii i l

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  54/55

  4. Investigaii speciale4. Investigaii specialeEvidenierea hemolizeiEvidenierea hemolizei

  patologicepatologiceTestul Coombs directTestul Coombs direct

  identificidentific anticorpii antieritrocitarianticorpii antieritrocitari fixaifixai pe eritrocitepe eritrocite

 • 8/6/2019 Explorarea seriei rosii

  55/55


Recommended