Home >Documents >Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului...

Curriculum vitae Europass file(Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului...

Date post:16-Sep-2019
Category:
View:24 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  Curriculum vitae Europass

  Informaţii personale

  Nume / Prenume BĂDESCU MINERVA CODRUȚA Nume anterior căsătoriei: FRATU

  Adresă Bulevardul Independenței nr. 1, cod 700111, Iași, Romania.

  Telefon 0742-963454

  E-mail [email protected] [email protected]

  Data naşterii 24 mai 1978

  Locul de muncă pentru care se candidează

  Poziția

  Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași Facultatea de Medicină Departamentul Medicale I Șef de Lucrări, poziția 13 Disciplina: Medicină internă (Îngrijiri calificate în medicină internă; Medicină internă)

  mailto:[email protected] roxana.huzum Highlight

 • 2

  EXPERIENŢA PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ

  Perioada 25.05.2013 - prezent

  Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar (legea 1/2011) Disciplina Medicină Internă, Departament Medicale I, Facultatea de Medicină

  Activităţi şi responsabilităţi

  principale

  Activitate didactică în învățământul universitar: -Stagii practice/seminarii/examene cu studenții Facultății de Medicină anul III (Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare în limba română). -Stagii practice/seminarii/examene cu studenții Facultății de Medicină anul IV (Medicină internă - serii cu predare în limba română și din 2019 serie cu predare în limba franceză). -Stagii practice/seminarii/examene cu studenții Facultății de Medicină, Specializarea Asistență Medicală Generală – Iași și Botoșani, anul III (Îngrijiri calificate în medicina internă) -Îndrumare de lucrări de licenţă ale studenţilor Facultăţii de Medicină, Specializarea Asistență Medicală Generală. -Îndrumare studenți cu lucrări pentru Congresele Studențești Naționale, Seri Clinice Studențești. Activitate didactică în învățământul postuniversitar: -Activitate de îndrumare rezidenți (stagii clinice de medicină internă, prezentare de cazuri clinice) din diferite specialități (medicină internă anul I, IV, gastroenterologie an I, reumatologie an I, II, III). -Activitate de îndrumare rezidenți cu lucrări pentru Congrese Naționale. -Lector în cadrul cursurilor de pregătire postuniversitară. Activitate de cercetare științifică (cu publicații în reviste ISI și BDI). Secretar în Comisii de Concurs pentru ocupare de posturi în învăţământul superior (asistent universitar), pentru ocupare post medic specialist și medic primar medicină internă, concurs ocupare post medic șef de secție.

  Tipul sau sectorul de activitate:

  Instituţie de Învățământ Superior

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași - Facultatea de Medicină

  Perioada 01.03.2004 - 24.05.2013

  Funcţia sau postul ocupat Preparator Universitar Disciplina Medicină Internă, Facultatea de Medicină

  Activităţi şi responsabilităţi

  principale

  Activitate didactică universitară: -Stagii practice/seminarii/examene cu studenții Facultății de Medicină anul III (Semiologia aparatului respirator și Semiologia aparatului cardiovascular – serii cu predare în limba română) și anul IV (Medicină internă - serii cu predare în limba română). -Stagii practice/seminarii/examene cu studenții Facultății de Medicină, Specializarea Asistență Medicală Generală, anul III (Îngrijiri calificate în medicina internă). -Stagii practice/seminarii/examene cu studenții Facultății de Medicină, Specializarea Asistență Medicală Generală - Filiala Botoșani, anul II (Medicină internă și principii de îngrijire calificată), anul III (Îngrijiri calificate în medicina internă)

 • 3

  Activităţi şi responsabilităţi

  principale

  -Îndrumare studenți cu lucrări pentru Congresele Studențești Naționale, Seri Clinice Studențești. Activitate de cercetare științifică.

  Tipul sau sectorul de activitate:

  Instituţie de Învățământ Superior

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași - Facultatea de Medicină

  EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

  MEDICALĂ

  Perioada 01.09.2016 – prezent

  Funcţia sau postul ocupat Medic primar Medicină Internă (Certificat Seria P1 nr. 013470)

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament, monitorizare pacienţi; Activitate medicală: asistență medicală în regim de spitalizare continuă și de zi, consultații interclinice, gărzi. Participare la manifestări ştiinţifice în domeniu. Activitate de îndrumare rezidenți din diferite specialități.

  Tipul sau sectorul de activitate:

  Sănătate

  Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, Bd. Independenței nr.1 - Clinica a III-a Medicală „Ion Enescu”

  Perioada 25.06.2012 – prezent

  Funcţia sau postul ocupat Activitate clinică integrată cu jumătate de normă – perioadă nedeterminată Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași (Nr. VIIId/CV/1608/25.06.2012)

  Perioada 20.01.2010 - 24.06.2012

  Funcţia sau postul ocupat Activitate clinică integrată cu jumătate de normă – perioadă determinată Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași (Nr. 113/20.01.2010, 3475/17.09.2010)

  Perioada 01.01.2010 –31.08.2016

  Funcţia sau postul ocupat Medic specialist Medicină Internă (Certificat Seria S1 nr. 012688)

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament, monitorizare pacienţi; Activitate medicală: asistență medicală în regim de spitalizare continuă și de zi, consultații interclinice, gărzi. Participare la manifestări ştiinţifice în domeniu. Activitate de îndrumare rezidenți din diferite specialități.

  Tipul sau sectorul de activitate:

  Sănătate

  Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, Bd. Independenței nr.1 - Clinica a III-a Medicală „Ion Enescu”

  Perioada 21.05.2004 - 31.12.2009

  Funcţia sau postul ocupat Medic rezident Medicină Internă – schimbat specialitatea (Ordinul M.S. nr. 602/ 21.05.2004)

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament, monitorizare pacienţi; Activitate medicală la salon, consultații interclinice, gărzi Participare la manifestări ştiinţifice în domeniu.

  Tipul sau sectorul de activitate:

  Sănătate

 • 4

  Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, Bd. Independenței nr.1

  Perioada 01.01.2004 - 20.05.2004

  Funcţia sau postul ocupat Medic rezident Medicină de Urgență (Ordinul M.S. nr. 1210/ 23.12.2003)

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament, monitorizare pacienţi; Activitate medicală la salon, consultații interclinice, gărzi Participare la manifestări ştiinţifice în domeniu.

  Tipul sau sectorul de activitate:

  Sănătate

  Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, Bd. Independenței nr.1

  EDUCAŢIE ŞI FORMARE

  Perioada 2016 – și în prezent Medic primar Medicină Internă (Certificat Seria P1 nr. 013470)

  Calificarea / diploma obţinută

  2012 Doctor în medicină (Seria H 0015840) Teza de Doctorat intitulată: „Studiu cu privire la corelaţiile biochimico- imagistice în trombozele venoase profunde” Îndrumător: Prof. Univ. Dr. Marcel Costuleanu/Prof. Univ.Dr. Adrian Cosovanu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași - Facultatea de Medicină

  Disciplinele

  principale studiate / competenţe

  profesionale dobândite

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

  furnizorului de formare

  2010 Atestat de studii complementare - Ecocardiografie generală (Seria C nr. 025718) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași - Facultatea de Medicină

  2010 Medic specialist Medicină Internă (Certificat Seria S1 nr. 012688)

  2007 – 2012 Doctorand (Studentă a Școlii Doctorale) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași - Facultatea de Medicină

  2004-2009 Medic rezident Medicină Internă – schimbat specialitatea (Ordinul M.S. nr. 602/ 21.05.2004)

  2004 Medic rezident Medicină de Urgență (Ordinul M.S. nr. 1210/ 23.12.2003)

  2003 Diplomă de licență doctor – medic (seria U nr. 0146515) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași Facultatea de Medicină

  1997-2003 Studentă Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Medicină 1997 Diplomă de Bacalaureat (Seria P nr.123727, din 30 iulie 1997). Șef de Promoţie. Liceul Internat Nr.3 "Costache Negruzzi" Iaşi

 • 5

  P

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended