Home >Documents >CULTURA ELEVILOR ȘI ÎNVĂŢAREA - ise.ro · PDF fileINSTITUTUL ŞTIINŢ AL UAŢII...

CULTURA ELEVILOR ȘI ÎNVĂŢAREA - ise.ro · PDF fileINSTITUTUL ŞTIINŢ AL UAŢII...

Date post:12-Sep-2019
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

  Laboratorul Teoria Educaţiei

  CULTURA ELEVILOR ȘI ÎNVĂŢAREA

  BUCUREŞTI, 2014

 • INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

  Laboratorul Teoria Educaţiei

  2

  Coordonator: dr. Cuciureanu Monica, CS II

  Autori: Alecu Gabriela, CS III (subcap. 3.2.; cap. 4)

  Badea Dan, CS III (subcap. 3.4.; cap. 4)

  drd. Catană Luminiţa, CS III (cap. 2)

  dr. Cuciureanu Monica, CS II (Introducere; cap. 1; cap. 4; cap. 5)

  Mircea Adrian Șerban, CS III (subcap. 3.3.; cap. 4)

  drd. Tarău Ioana, CS III (cap. 1)

  dr. Ţăranu Mihaela, CS II (subcap. 3.1.; cap. 4)

  Mulţumim următoarelor școli implicate în proiect:

  Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă”, Bucureşti; Şcoala Gimnazială „Cezar Bolliac”,

  București; Şcoala Gimnazială nr. 5, București; Școala Gimnazială nr. 40, București; Școala

  Gimnazială nr. 164, București; Școala Gimnazială nr. 193, București; Școala Gimnazială

  nr. 197, București; Şcoala Gimnazială nr. 8, „Academician M. Voiculescu”, Giurgiu; Şcoala

  Gimnazială nr.1, Călugăreni; Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Constanța; Şcoala

  Gimnazială nr.2, 2 Mai, Constanța; Școala Gimnazială Pleșoiu, Olt; Liceul cu Program

  Sportiv, Slatina, Olt; Liceu Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Mărășești, Vrancea; Școala

  Gimnazială Rugineşti, Vrancea; Școala Gimnazială nr. 30, Timișoara, Școala Gimnazială

  Săcălaz, Timiș; Școala Gimnazială „Iuliu Maniu”, Vințu de Jos, Alba; Colegiul Tehnic

  „Apulum”, Alba Iulia; Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Alba Iulia; Şcoala Gimnazială

  nr. 3 „Alexandru Moruzi”, Pechea, Galați; Colegiul Național „Costache Negri”, Galați.

  Tehnoredactare

  Simona Lupu (asistent I)

 • INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

  Laboratorul Teoria Educaţiei

  3

  Cuprins

  Introducere ................................................................................................................................................................... 5

  Capitolul 1: Delimitări conceptuale ..................................................................................................................... 7

  Capitoul 2: Metodologia cercetării ..................................................................................................................... 13

  2.1. Scop şi obiective ale cercetării ...................................................................................................................................... 13

  2.2. Stabilirea populaţiei care a participat la anchetă .................................................................................................. 15

  2.3. Metode şi instrumente de cercetare ........................................................................................................................... 17

  2.3.1. Metode de colectare a datelor .................................................................................................................................... 17

  2.3.2. Metode de prelucrare a datelor ................................................................................................................................. 17

  2.3.3. Descrierea instrumentelor de cercetare: .............................................................................................................. 18

  2.4. Etape ale proiectului .......................................................................................................................................................... 19

  2.5. Valori adăugate şi limitări ale cercetării ................................................................................................................... 20

  Capitolul 3: Rezultate ale investigaţiei de teren............................................................................................ 21

  3.1. Copilul – participant activ la educaţie ........................................................................................................................ 21

  3.1.1. Noua generaţie de elevi prinsă în stereotipuri ................................................................................................... 21

  3.1.2. Interesele și preocupările elevilor. Vizibilitatea lor în școală ....................................................................... 27

  3.1.3. Valorile și reușita în viaţă ............................................................................................................................................ 32

  3.2. Mediul extrașcolar și impactul său asupra dezvoltării copilului..................................................................... 39

  3.2.1. Mediul extraşcolar: dificultăţi şi factori de risc. Perspectiva profesorilor .............................................. 39

  3.2.2. Mediul extraşcolar: interese, preocupări, activităţi. Perspectiva elevilor ............................................... 54

  3.3. Şcoala şi elevii noilor generaţii ..................................................................................................................................... 71

  3.3.1. Percepţii şi opinii ale cadrelor didactice asupra specificului noilor generaţii de elevi, din punct de

  vedere al învăţării şi al raporturilor acestora cu şcoala. Modalităţi de abordare a problemelor

  identificate şi de valorificare a experienţelor extraşcolare ....................................................................................... 72

  3.3.2. Percepţia elevilor asupra modului în care sunt valorificate în şcoală elemente din cultura

  specifică generaţiei lor. Nemulţumirile, aşteptările şi interesele elevilor legate de şcoală ......................... 91

  3.4. Soluţii și experienţe menite să reducă decalajul dintre educaţia/ învăţarea școlară și cea

  extrașcolară ................................................................................................................................................................................. 105

  3.4.1. Perspectiva directorului școlii .................................................................................................................................105

  3.4.2. Perspectiva cadrelor didactice ................................................................................................................................122

  Capitolul 4: Concluzii ............................................................................................................................................ 128

 • INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

  Laboratorul Teoria Educaţiei

  4

  4.1. Copilul / preadolescentul .............................................................................................................................................. 128

  4.2. Mediul extrașcolar ............................................................................................................................................................ 130

  4.3. Școala ..................................................................................................................................................................................... 133

  Capitolul 4: Recomandări ................................................................................................................................... 137

  Anexe .......................................................................................................................................................................... 139

  Referinţe bibliografice ......................................................................................................................................... 147

 • INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

  Laboratorul Teoria Educaţiei

  5

  Introducere

  S-a subliniat adesea în literatura de specialitate că mediul de viaţă al individului este puternic

  educogen. Familia, comunitatea, mass-media exercită – cel mai adesea difuz – influenţe puternice

  asupra copiilor și tinerilor, determinându-le evoluţia.

  În cadrul laboratorului Teoria Educaţiei din Institutul de Știinţe ale Educaţiei au existat

  preocupări pentru investigarea educaţiei informale și analizarea impactului său asupra copiilor și

  tinerilor. Lucrări precum Educaţia informală și mass media (2005), Educaţia în familie (2006),

  Raporturile între generaţii – Aspecte educaţionale (2007) au încercat să surprindă principalele surse de

  influenţă socială la care sunt expuși indivizii. Copiii – mai mult decât alte categorii de vârstă – se află

  sub această influenţă.

  Mediul școlar, în care se desfășoară învăţarea formală, devine și locul de manifestare al învăţării

  sociale. Norme, valori, atitudini și comportamente vehiculate la nivelul comunităţii sau chiar al

  societăţii, transpar în şcoală şi intră uneori în contradicţie cu cele promovate – explicit sau implicit –

  de instituţiile de învăţământ.

  Cultura elevilor este puternic impregnată de realităţile și cotidianul elevilor, de înv

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended