Cererea Es

Date post:22-Dec-2015
Category:
View:25 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
dukyd
Transcript:
 • UNIUNEAEUROPEANGUVERNULROMNIEIFondulSocialEuropeanInstrumenteStructurale MINISTERULMUNCII,FAMILIEIPOSDRU20072013 20072013 IPROTECIEISOCIALE AMPOSDRU

  SimonaMariaSTNESCU&SorinCACEcoordonatori

  ALTFELDEOCUPARE:

  CEREREADEECONOMIESOCIALNREGIUNILEDEDEZVOLTAREBUCURETIILFOVISUDEST

 • Autori:SimonaMariaSTNESCU(coordonator)introducere,

  sintez,metodologie,III.1,IVSorinCACE(coordonator)metodologie,III.1,IV

  VladACHIMESCUmetodologie,III.1FlorinBOTONOGUIII.2GabrielaDIMAIII.3

  AdinaDRGOTOIUI.2SimonaILIEII.3

  AlinaIoanaMARINOIUI.2VictorNICOLESCUintroducere

  RamonaPAVELI.3AnaMariaPREOTEASAII.2MarianaSTANCIUI.1IulianSTNESCUII.1

  tefanCorneliuTEFNESCUIII.4CristinaTOMESCUIII.2

  Bucureti,Romnia

  CNCSIS:cod045/2006Editor:ValeriuIOANFRANC

  Redactor:PaulaNEACU

  Concepiegrafic,machetareitehnoredactare:LuminiaLOGINCoperta:NicolaeLOGIN

  ToatedrepturileasupraacesteiediiiaparinAsociaieipentru

  DezvoltareiPromovaresocioeconomicCATALACTICA.Reproducerea,fieiparialipeoricesuport,esteinterzisfracordulprealabilalAsociaiei,fiind

  supusprevederilorlegiidrepturilordeautor.

  ISBN978-973-618-272-3 Anulapariiei2011

 • SimonaMariaSTNESCU&SorinCACEcoordonatori

  ALTFELDEOCUPARE:

  CEREREADEECONOMIESOCIALNREGIUNILEDE

  DEZVOLTAREBUCURETIILFOVISUDEST

 • CUPRINS

  DESPRE AUTORI......................................................................................... 9

  LIST GRAFICE, TABELE I FIGURI .................................................... 13

  LIST DE ABREVIERI.............................................................................. 18

  INTRODUCERE ......................................................................................... 21 Simona Maria STNESCU, Victor NICOLESCU

  SINTEZ ..................................................................................................... 23 Simona Maria STNESCU

  CADRUL METODOLOGIC....................................................................... 26 Vlad ACHIMESCU, Sorin CACE, Simona Maria STNESCU

  I. INCLUZIUNE SOCIAL I OCUPAREA FOREI DE MUNC ...... 33

  I.1. POLITICILE EUROPENE I IMPLICAIILE LOR N CONTEXT NAIONAL................................................................. 35

  Mariana STANCIU I.1.1.PiaaunicdinspaiulUE...........................................................35 I.1.2.Politicilesocialeimodelulsocialeuropean ............................41 I.1.3.IntegrareaRomnieinpiaauniceuropean ........................48 I.1.4.Modelulsocialromnesc? ...........................................................56 I.1.5.Bibliografie ....................................................................................64

  I.2. INCLUZIUNEA SOCIAL, MOTORUL DEZVOLTRII ECONOMIEI SOCIALE................................................................. 66

  Adina DRGOTOIU, Alina Ioana MARINOIU I.2.1.Incluziuneasocialnperioadapreaderrii .............................66 I.2.2.Leciinvatenultimii10anidinStrategiaLisabona...........68 I.2.3.Incluziuneasocialonouviziuneeuropean

  inaional ....................................................................................69 I.2.4.Bibliografie ....................................................................................76

 • 6

  I.3. ANTREPRENORIATUL SOCIAL I INCLUZIUNEA GRUPURILOR VULNERABILE PE PIAA MUNCII ............. 77 Ramona PAVEL I.3.1.Piaamuncii,ocupareiantreprenoriatsocial .........................77 I.3.2.Formedeexcluziunedepepiaamuncii ..................................82 I.3.3.Incluziuneagrupurilorvulnerabilepepiaamuncii...............87 I.3.4.Antreprenoriatulsocial:rolnfacilitareaintegrriipepiaa

  munciiagrupurilorvulnerabile ................................................94 I.3.5.Bibliografie ....................................................................................97

  II. CARACTERISTICILE PIEEI MUNCII N REGIUNILE DE DEZVOLTARE BUCURETI-ILFOV I SUD-EST ............................ 99

  II.1. SEGMENTAREA PIEEI MUNCII I ECONOMIA SOCIAL..................................................................................... 101 Iulian STNESCU II.1.1.Cadrulteoreticprivindfuncionareapieeimuncii .............101 II.1.2.Concepteprivindocuparea .....................................................105 II.1.3.Piaamunciiieconomiasocial ............................................107 II.1.4.Metodologie ...............................................................................108 II.1.5.PiaamunciidinRomnia:caracteristicigenerale ...............109 II.1.6.Segmentareapieeimuncii.Profilurialesalariailor ...........113 II.1.7.Srcianrndulcelorcaremuncesc .....................................126 II.1.8.Serviciideeconomiesocialaccesatedesalariai ................129 II.1.9.Concluzii ....................................................................................130 II.1.10.Bibliografie...............................................................................132

  II.2. GRUPURI VULNERABILE I COMPORTAMENTE DE REINTEGRARE PE PIAA MUNCII ....................................... 134 Ana Maria PREOTEASA II.2.1.Ocupare,neocupare,inactivitateivulnerabilitate .............135 II.2.2.Comportamenteactive .............................................................139 II.2.3.nvareacontinu ....................................................................143 II.2.4.Categoriidepopulaievulnerabil.........................................146 II.2.5.Concluzii ....................................................................................152 II.2.6.Bibliografie.................................................................................153

 • 7

  II.3. ECONOMIA SOCIAL RESURS PENTRU NEVOILE SOCIALE................................................................................... 154 Simona ILIE II.3.1.Caracteristiciregionaleiniveldetrai...................................154 II.3.2.Entitideeconomiesocial:ofertinotorietate................159 II.3.3.Cerereaserviciilorentitilordeeconomiesocial ..............164 II.3.4.Susinereaaciunilorsociale ....................................................167 II.3.5.Bibliografie.................................................................................173

  III. GRUPURI VULNERABILE I ECONOMIA SOCIAL................. 175

  III.1. POTENIALUL IMPLICRII FEMEILOR N DOMENIUL ECONOMIEI SOCIALE............................................................ 177 Vlad ACHIMESCU, Sorin CACE, Simona Maria STNESCU III.1.1.Reglementriprivindmbuntireasituaieifemeilor .....177 III.1.2.Profilulfemeilorpotenialimplicatenentiti

  deeconomiesocial ................................................................179III.1.3.Profilulfemeilorimplicatenentitide

  economiesocial .....................................................................192III.1.4.Concluzii ...................................................................................195 III.1.5.Bibliografie................................................................................196

  III.2. ECONOMIA SOCIAL, O OPORTUNITATE PENTRU INTEGRAREA SOCIAL A ROMILOR................................. 198 Florin BOTONOGU, Cristina TOMESCU III.2.1.Valenelesocialealeeconomieisocialeirolulein

  incluziuneasocialaromilor ................................................198III.2.2.Politicisocialeadresateromilor.............................................203 III.2.3.Economiasocialidezvoltareacomunitilorderomi ....209 III.2.4.Proiecteledeeconomiesocialdestinateromilor

  iresurseledisponibile...........................................................211 III.2.5.Concluziiirecomandri........................................................216 III.2.6.Bibliografie................................................................................217

  III.3. PREA APROAPE DE RENUNARE. CEREREA DE ECONOMIE SOCIAL A PERSOANELOR CU DIZABILITI DIN ROMNIA ............................................ 218 Gabriela DIMA

 • 8

  III.3.1.Contextinternaional ..............................................................218 III.3.2.Contextnaional.......................................................................221 III.3.3.Profilulpersoanelorcudizabiliticarenuauun

  locdemunc .............................................................................233 III.3.4.Profilulpersoanelorcudizabiliticareaulocdemunc.

  Motivaiacareastatlabazaacesteialegeri..........................233 III.3.5.Economiasocial,ooportunitatepentruintegrarea

  persoanelorcudizabiliti ......................................................234 III.3.6.Ocupareapersoanelorcudizabilitidinperspectiva

  angajatorilor..............................................................................237 III.3.7.Concluzii ...................................................................................238 III.3.8.Bibliografie................................................................................240

  III.4. PERCEPIA POPULAIEI PRIVIND CATEGORIILE SOCIALE DEFAVORIZATE CE AR TREBUI AJUTATE..... 241 tefan Corneliu TEFNESCU III.4.1.Formulareaproblemei ............................................................241 III.4.2.Aspectemetodologice .............................................................242 III.4.3.DetaliiprivindeantionulE ...................................................244 III.4.4.InterpretarearspunsurilorAJUT.........................................246 III.4.5.Nuanareaunorinterpretri...................................................250 III.4.6.Concluzii ...................................................................................262

  IV. CONCLUZII I RECOMANDRI..................................................... 265

  SPRE O STRATEGIE INTEGRAT DE PROMOVARE A ANGAJRII PRIN ECONOMIE SOCIAL.................................. 267

  Sorin CACE, Simona Maria STNESCU

 • DESPREAUTORI

  SimonaMariaSTNESCUestecercettortiinificIIInInstitutuldeCercetare a Calitii Vieii (ICCV), Academia Romn. Este doctorand nsociologiealUniversitiiBucureti,FacultateadeSociologieiAsistenSocial,cuotemdeanalizastatuluibunstrii.Domeniiledeinteres:politicsocial, construcie instituional i cadru legislativ n domeniul social,drepturileomuluiieconomiasocial.Printrepublicaii:AderareaRomnieilaUniuneaEuropean: impactulasupra statuluibunstrii romnesc (coordonator,2004); Enciclopedia dezvoltrii sociale (cocoordonator, 2007); Politici deincluziunesocial nperioadadecriz economic (cocoordonator,2010);Raportde cercetare privind economia social n Romnia din perspectiv europeancomparat(cocoordonator,2010)[email protected]

  Sorin CACE este doctor n sociologie i n economie, cercettortiinific I n ICCV, Academia Romn. Domeniile de interes: statulbunstrii, ocuparea foreidemunc, situaia romilor i economia social.Printre publicaii: Legal i egal pe piaa muncii pentru comunitile de romi.Diagnoza factorilor care influeneaznivelulde ocupare lapopulaiade romi (cocoordonator,2010);EconomiasocialnEuropa(coautor,2010);Economiasocial dou profiluri regionale (cocoordonator, 2010); Bune practici n domeniuleconomieisociale(coautor,2010)[email protected]

  Vlad ACHIMESCU este sociolog, absolvent al masterului decercetaresociologicavansatlaUniversitateaBucureti.ncalitatedeexpertstatistician, a participat la cercetri realizate de ICCV, UniversitateaBucureti,AsociaiaCatalactica,FundaiaMultimedia,privindcuprecdereeducaia i relaia cupiaamuncii, incluziunea social ieconomia social.Alte interese de cercetare sunt: cultura i participarea politic, precum [email protected]

  FlorinBOTONOGUestePolicyOfficer n PolicyCenter forRomaand Minorities. Are o experien vast privind situaia grupurilordezavantajate. Deine o diplom de studii postuniversitare n diplomaiecontemporan.Ariiledeinteres:problemelegrupurilorvulnerabile,precumsrcia,locuireaiexcluziuneasocial.Acontribuitlaoseriedestudiilegatede locuire, romi i discriminare. Are experien profesional n sectoruladministraieipublice locale, sectorulONG iProgramulNaiunilorUnite

 • 10

  pentruDezvoltareRomnia.Printrepublicaii,ComunitiascunseFerentari(coordonator,2011)[email protected]

  GabrielaDIMAesteliceniat nsociologielaUniversitateaBabeBolyai,ClujNapoca.Esteabsolventaprogramuluideformareneconomiesocial, desfurat la European Research Institute for Cooperatives andSocialEnterprises (Italia,2011).Arepeste10deanideexperien ndomeniulsocial,att nsistempublic,ctiprivat,fiindspecializat n lucrulcupersoanele cu dizabiliti.Din 2008 estemanager al ntreprinderii socialeProduciedecarteaudioDaisypentrupersoanelecudeficienedevedereaFundaieiCarteaCltoare.Domeniilede interes:managementulcalitiiserviciilor de asisten social, planificare strategic, dezvoltareorganizaional,[email protected]

  Adina DRGOTOIU a coordonat sistemul naional de asistensocial(19922000).Acontribuitlaelaborareaactelornormativedesusinerea grupurilor vulnerabile. Din 2001, preocuparea profesional sa axat pepromovareaprogramelorde incluziune social n susinereaprocesuluideintegrare european, dar i n perioada de postaderare. n calitate demanager de proiecte, a sprijinit implementarea msurilor de incluziuneactivagrupurilorvulnerabile.Publicaiirecente:Raportdecercetareprivindeconomia social n Romnia din perspectiv european comparat (cocoordonator,2010)[email protected]

  SimonaILIEestecercettortiinificIInICCV,AcademiaRomn.Esteabsolventdestudiieconomice,cuo ndelungatactivitate n tiinelesociale, obinnd titlul de doctor n tiin cu teza Inegaliti n veniturilepopulaiei i politica veniturilor. Activitatea de cercetare vizeaz domeniiprecumpoliticaveniturilordinperspectivabugetelorgospodriilor,niveluldetrai,grupuricuriscridicatdesrcieipiaamuncii(ocuparea,relaiilelaloculdemunc,economiainformal)[email protected]

  Alina IoanaMARINOIU, expert ndomeniul incluziunii sociale, alucrat peste 14 ani n MMFPS. A participat la elaborarea documentelornaionaledeasumareaangajamentelorRomnieicastatcandidat icastatmembru(rapoartelenaionalestrategicepentruproteciesocialiincluziunesocial i rapoartele de monitorizare a implementrii prioritilordomeniului incluziunii sociale). Are expertiz n accesarea fondurilorinternaionalepentru implementareaprogramelorde incluziune social. nperioada 20082011, a participat la scrierea i implementarea a peste optproiecte strategice finanate din FSE. Publicaii:Raport de cercetare privindeconomia social n Romnia din perspectiv european comparat (cocoordonator,2010)[email protected]

 • 11

  VictorNICOLESCU,doctor nsociologie(2006),UniversitateadinBucureti. n prezent este confereniar universitar asociat al UniversitiiPetre Andrei din Iai, Facultatea de Asisten Social i Sociologie, icolaboreazcuUniversitateadinBucureti,FacultateadeIstorie.Aparticipatlanumeroaseproiectenaionaleiinternaionalepetemeprivindprevenireadelincvenei juvenile i a consumului ilicit de droguri, respectareadrepturilor omului i n special drepturile copilului, economie social iantreprenoriat rural. Lucrri relevante publicate: Poliia comunitar (2002),coautor, Pavel Abraham, coordonator; Dicionar privind drogurile (2005),coautor,PavelAbraham,coordonator;Cadruljuridicomondialantidrog(2008),coautor;Familia tnr dinRomnia ntre tradiie imodernitate (2010),autor;PrevenireadelincveneijuvenileiconsumuluidedrogurinjudeulBuzu(2010),coordonator;Reabilitareaintegrataconsumatorilordedroguriceausvritfaptepenale(2010),coordonator;CelemaibunepracticinsectoruleconomieisocialenGrecia i n alte state ale Uniunii Europene (2010), coautor, Sorin Cace,coordonator;ComunitiascunseFerentari (2011),coautor,ForinBotonogu,[email protected]

  Ramona PAVEL este doctorand n sociologie al UniversitiiBucureti,FacultateadeSociologieiAsistenSocial.Domeniideinteres:politici sociale; dezvoltare social; politici de ocupare i piaa muncii;incluziune social; fonduri structurale. Publicaii: Modele de evaluare nantreprenoriatulsocial(2010),Romniadup20deani:delaclasamuncitoarespreoclascreativ(2011)[email protected]

  Ana Maria PREOTEASA este sociolog, cercettor tiinific III nICCV, Academia Romn. Domenii de interes: metodologia cercetrii ntiinelesociale,ocuparea foreidemunciminoritileetnice.Tema tezeidedoctoratnsociologieafostMetodologiacercetriinpoliticilesociale(2008).Publicaii:Cercetareapoliticilorsociale.Aspectemetodologice(autor,2009);Legaliegalpepiaamunciipentrucomunitilederomi.Diagnozafactorilorcareinflueneaz nivelul de ocupare la populaia de romi (cocoordonator, 2010); Strategianaionaldembuntireasituaieiromilor:voceacomunitilor(cocoordonator,2009); Economia social n Romnia. Dou profiluri regionale (coautor, 2010);StudiuasuprafenomenuluidemobbingiaunorformedediscriminarelaloculdemuncnRomnia(coautor,2011)[email protected]

  IulianSTNESCUestedoctornsociologie,cercettortiinificIIInICCV,AcademiaRomn.Domeniideinteresiprincipalepublicaii:politicisociale:Perspectiveteoreticeprivindexcluziuneaiincluziuneasocial,nZamfir,C.;Stnescu,S.iBriciu,C.,Politicideincluziunesocialnperioadadecriz economic (2010); sociologie economic: Raport social al ICCV 2011.

 • 12

  Romnia:rspunsuri lacriz (cocoordonator,2011);Reforma nRomnia nperioada de tranziie, n Zamfir. C. i Stnescu, S. (coordonatori),Enciclopedia dezvoltrii sociale (2007); sociologie politic: Structura puteriipoliticedinRomnia(tezdedoctorat,2010)[email protected]

  Mariana STANCIU, doctor n economie, este cercettor tiinificprincipal I n ICCV, Academia Romn, coordonator al programuluiStandardul de via al populaiei din Romnia. Domenii de interes:modeledeconsum,dimensiuneaecologicaconsumuluipopulaiei,calitateaserviciilor de sntate, politici economice i sociale, mobbing. Publicaiirecente:ConsumulpopulaieidinRomnia(coordonator,2010);Exploziatrebuineloromuluimodernsemndeprogresoridecaden?(2009);CondiiideviaalefamiliilorcucopiidinRomnia(coordonator,2008);Dimensiuneaecologicaconsumuluidebunuriiservicii(coordonator,2008)[email protected]

  tefan Corneliu TEFNESCU, doctor n matematic, estecercettor tiinific principal I n ICCV, Academia Romn. A fost efpromoie1971alFacultiideMatematici Informatic,UniversitateadinBucureti.Domeniiledecompeten:tehniciMonteCarlo,statisticgenerali modele statistice, simulare stocastic, grafuri i reele, algoritmi iprelucrridedate,limbajedeprogramareibazededate,funciirecursive,analiz numeric, geostatistic, statistic computaional, bioinformatic ibiostatistic,indicatoristatisticipentruanalizafenomenelorsocioeconomice,prognoza imodelareaproceselorsociale.Articolepublicate npeste30dereviste tiinifice, printre care: Computing, Kybernetika, Foundations ofComputing andDecisionSciences, International Journalof AppliedMathematicsandComputerSciences,Statistics,RadoviMatematicki,SystemAnalysisModellingSimulation, Revista Columbiana de Matematicas, Monte Carlo Methods [email protected]

  Cristina TOMESCU este sociolog, cercettor tiinific III n ICCV,Academia Romn, doctorand n sociologie al Universitii de VestTimioara,FacultateadeSociologieiPsihologie,cuotez ndomeniulpoliticilorsocialedesntate.Domeniideinteres:politicilesociale,incluziuneasocial,populaia roma, economia social,discriminarea.Publicaii: StudiuasuprafenomenuluidemobbingiaunorformedediscriminarelaloculdemuncnRomnia(cocoordonator,2010);Legaliegalpepiaamunciipentrucomunitilede romi.Diagnoza factorilor care influeneaz nivelul de ocupare la populaia deromi (cocoordonator, 2010); Economia social n Romnia. Dou profiluriregionale(autor,2010)[email protected]

 • LISTTABELE,GRAFICEIFIGURI

  Tabelulnr.1: ModalitidefinanareapoliticilorsocialedinRomnia,naniitranziiei,comparativcurileUE ......... 57

  Tabelulnr.2: PondereacheltuielilorsocialenPIB(rintranziie),%................................................................. 61

  Tabelulnr.3: Dinamicaindiceluidezvoltriiumanenctevaricentraliesteuropene,nintervalul19902003 ................. 62

  Tabelulnr.4: ValoareaintelornaionalestabilitencontextulStrategieiEuropa2020,%...................................................... 71

  Tabelulnr.5: Perspectiveteoreticenabordareaantreprenoriatuluisocial ......................................................................................... 79

  Tabelulnr.6: Structurarelativapopulaieidupstatutulocupaionallanivelnaional,nRegiunilededezvoltareSudEstiBucuretiIlfov,% ........................... 110

  Tabelulnr.7: Segmentareapieeimunciilanivelnaional:aprilie2011 ......................................................................................... 115

  Tabelulnr.8: TipurideocupaiialesalariailorlanivelnaionalnRegiunileSudEstiBucuretiIlfov,%............................. 117

  Tabelulnr.9: Ocupareapedomeniideactivitateeconomiclanivelnaional,nRegiunileSudEstiBucuretiIlfov,% ................................................................. 118

  Tabelulnr.10: Tipuldeangajatorlanivelnaional,nRegiunilededezvoltareSudEstiBucuretiIlfov,%...................... 120

  Tabelulnr.11: Numruldesalariaidinsectorulcooperatistipondereaacestorantotalulsalariailorlanivelnaional,nRegiunilededezvoltareSudEstiBucuretiIlfov....................................................................... 123

  Tabelulnr.12: Programuldelucrulanivelnaional,nRegiunilededezvoltareSudEstiBucuretiIlfov,%...................... 125

 • 14

  Tabelulnr.13: Tipulformeideangajarelanivelnaional,nRegiunilededezvoltareSudEstiBucuretiIlfov,%.............................................................. 125

  Tabelulnr.14: Caracteristicisociodemograficeneocupai,% ............... 137Tabelulnr.15: Modalitidecutarealoculuidemunc,% ................... 141Tabelulnr.16: Grupurivulnerabile ............................................................. 146Tabelulnr.17: Caracteristicijudeeneiregionale,2010,%..................... 154Tabelulnr.18: Indicatoriaipieeimuncii,2009,% .................................... 155Tabelulnr.19: Caracteristicieconomiceregionale,% ............................... 156Tabelulnr.20: Ratasrcieiabsolute,%...................................................... 157Tabelulnr.21: Numruldeorganizaiiadministrateprivat .................... 162Tabelulnr.22: Distribuiaregionalaunorcategoriideunitiale

  ES,%....................................................................................... 162Tabelulnr.23: Participarepotenialnaciunicomunitare,

  difereniatpevrst,genimediudereziden .............. 171Tabelulnr.24: Structuraocupaionalarespondenilor,% ..................... 180Tabelulnr.25: Factoriicareinflueneazansadeafiangajat ................ 181Tabelulnr.26: Evaluareaposibilitiideagsiunlocdemuncpe

  viitor ....................................................................................... 189Tabelulnr.27: NotorietateaorganizaiiloraparinndESnrndul

  brbailorialfemeilor,%................................................... 192Tabelulnr.28: Persoanelecudizabiliti,dupdistribuie

  geografic,gen,graditipdedizabilitate,conformDGPPH,decembrie2010 ..................................................... 224

  Tabelulnr.29: Proporiaangajailordintreaduliicuhandicap,pefiecaretip................................................................................ 229

  Tabelulnr.30: FrecvenelevariabilelorasociatentrebriiAJUT ............ 244Tabelulnr.31: RepartiiilevariabilelorLR,% ........................................... 245Tabelulnr.32: Valorileparametrilor iamp pentru

  variabileleLR ....................................................................... 246Tabelulnr.33: RelaiiledintrevariabileleAJUT......................................... 253Tabelulnr.34: ValorilecorelaieiPearsondintrevariabilele

  ntrebriiAJUT ...................................................................... 255Tabelulnr.35: Mediacorelaiilordintreovariabilirestul

  variabilelor............................................................................. 257

 • 15

  Tabelulnr.36: OpiniapopulaieiprivindajutorareacategoriilorLR(frecvene)....................................................................... 261

  Tabelulnr.37: OpiniapopulaieiprivindajutorareacategoriilorLR,% ..................................................................................... 261

  Graficulnr.1: Ratapopulaieiaflatenriscdesrcienfunciedegen,statulocupaionalitipuldegospodrie,% .............. 90

  Graficulnr.2: Ratedeocupareiratealeomajuluinfunciedegen,nRomnia,%................................................................. 91

  Graficulnr.3: Ratatotaldeocupareraportatlaratadeocupareapersoanelorcudizabiliti,nanul2003,% ........................ 92

  Graficulnr.4: Statutocupaionalperegiunidedezvoltare,% ............... 135Graficulnr.5: Ocupaiaanterioar,%......................................................... 136Graficulnr.6: Motivealencetriiactivitii,% ........................................ 138Graficulnr.7: Categoriiocupaionalecareiaucutatlocdemunc

  nultimulan,%dincategorie............................................. 139Graficulnr.8: Pondereacelorcareiaucutatlocdemunc(din

  totalulcategoriei) .................................................................. 140Graficulnr.9: Motivelepentrucarenuiaucutatdelucru,% ............ 142Graficulnr.10: ansedeagsiunlocdemuncn

  viitorulapropiat,% .............................................................. 143Graficulnr.11: Participarealacursurideformare,% ................................ 144Graficulnr.12: Influenanegativalipseiunuilocdemuncasupra

  unoraspectealevieii(medii)............................................. 145Graficulnr.13: Apreciereaveniturilordectrecasnici,peregiuni,%..... 148Graficulnr.14: Clasedevenituripentrupensionaiianticipatsau

  medical,peregiuni,%.......................................................... 149Graficulnr.15: Perioadadeomajperegiuni,% ........................................ 150Graficulnr.16: Ceamaiimportantsursdevenitagospodriein

  ultimalun,% ....................................................................... 158Graficulnr.17: Veniturisuplimentarenultimele6luni,%...................... 158Graficulnr.18: Evaluareasubiectivaveniturilorgospodriei,% .......... 159Graficulnr.19: PrezenaperceputaentitilordeES,% ......................... 163Graficulnr.20: Apeluliinteniadeapellasuportulentitilorde

  ES,%....................................................................................... 165Graficulnr.21: MotivulapeluluilaentitiledeES,% .............................. 165

 • 16

  Graficulnr.22: Cerereapotenialdesuportsocial,% .............................. 167Graficulnr.23: Disponibilitateadeimplicarenactivitideinteres

  comunitar(%,naional) ....................................................... 168Graficulnr.24: Difereneregionaleprivinddisponibilitateade

  implicarenaciunisociale,%............................................. 169Graficulnr.25: Participarepotenialvoluntarnaciuni

  comunitare,difereniatdupniveluldevenitiregiuni,%............................................................................... 172

  Graficulnr.26: Participareapepiaamunciinfunciedeeducaieigen,% ..................................................................................... 182

  Graficulnr.27: Statutulabsolvenilordestudiisuperioarepepiaamuncii,% ............................................................................... 183

  Graficulnr.28: Statutulabsolvenilordestudiimediipepiaamuncii,% ............................................................................... 184

  Graficulnr.29: Statutulabsolvenilordestudiicelmultgimnazialepepiaamuncii,% ................................................................ 184

  Graficulnr.30: Experienanmuncnfunciedegen,%......................... 186Graficulnr.31: Pondereacelorcareaucutatlocdemuncn

  ultimulan,% ......................................................................... 187Graficulnr.32: Evaluareaposibilitiideagsiunlocdemuncpe

  viitor,%.................................................................................. 188Graficulnr.33: Participarealacursurideformare,% ................................ 190Graficulnr.34: Pondereacelorcareauprimitoofertdelocde

  muncpecareaurefuzato,%............................................ 190Graficulnr.35: Dorinadeaparticipanperioadaurmtoarelaun

  cursdeformare/perfecionare% ........................................ 191Graficulnr.36: ApelullaserviciileuneientitideES,%.......................... 193Graficulnr.37: Procentuldefemei,dintreangajaiimanageri,din

  fiecaretipdeorganizaie,peregiuni,%............................ 194Graficulnr.38: Persoanelecudizabiliti,dupdistribuiageografic ... 225Graficulnr.39: Persoanelecudizabiliti,dupgen .................................. 226Graficulnr.40: Persoanelecudizabiliti,duptipuldizabilitii ........... 226Graficulnr.41: Persoanelecaresuferdebolicronice/dizabilitatesau

  aumembriaifamilieinaceastsituaie,%...................... 228

 • 17

  Graficulnr.42: Proporiaangajailordintreaduliicuhandicap,pefiecaretip,% .......................................................................... 230

  Graficulnr.43: Nevoiledesprijinalepersoanelorcuhandicapcomparativcuntreguleantionnaional,%.................... 236

  Graficulnr.44: InteniapopulaieidesprijinireacategoriilordefavorizateLR.................................................................... 262

  Figuranr.1: PoziionareabidimensionalarepartiiilorvariabilelorLR(scor14) .................................................... 248

  Figuranr.2: PoziionareavariabilelorLR(scoruriderspuns:1,3,4,6)...................................................................................... 251

  Figuranr.3: LaticeadeordinepentruvariabileleAJUT ....................... 254Figuranr.4: IerarhizareavariabilelorAJUTpebazamediilorlor ....... 258

 • LISTDEABREVIERI

  AGV ActivitigeneratoaredevenitAJOFM AgeniaJudeeanpentruOcupareaForeideMuncAMPOSDRU AutoritateadeManagementpentruProgramul

  OperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmaneAMIGO AnchetaasupraforeidemuncngospodriiANOFM AgeniaNaionalpentruOcupareaForeideMuncANPH AutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicapANR AgeniaNaionalpentruRomiBM BancaMondialCAR CasdeajutorreciprocCARP CasadeajutorreciprocapensionarilorCARS CasadeajutorreciprocasalariailorCASPIS ComisiaAntisrcieiPromovareaIncluziuniiSocialeCE ComisiaEuropeanCIRIEC CentrulInternaionaldeCercetareiInformareprivind

  EconomiaPublic,SocialiCooperatistDGPPH DireciaGeneralpentruProteciaPersoanelorcu

  HandicapES EconomiasocialFMI(IMF) FondulMonetarInternaionalFSE FondulSocialEuropeanHG HotrredeGuvernICCV InstitutuldeCercetareaCalitiiVieiiIDU IndiceledezvoltriiumaneINS InstitutulNaionaldeStatisticMADR MinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRuraleMDC MetodadeschisdecoordonareMDRL MinisterulDezvoltriiRegionaleiLocuineiMISSOC SistemuldeinformarereciprocprivindproteciasocialMMFPS MinisterulMuncii,FamilieiiProtecieiSocialeNATO OrganizaiaTratatuluiAtlanticuluideNordOCDE(OECD) OrganizaiadeCooperareiDezvoltareEconomic

 • 19

  OG OrdonanaGuvernuluiOMS OrganizaiaMondialaSntiiONG OrganizaiinonguvernamentaleONU OrganizaiaNaiunilorUniteOUG OrdonandeurgenaGuvernuluiPHARE Polonia,Ungaria,AjutorpentruReconstruciaEconomiei

  (PolandHungaryAidforReconstructionoftheEconomy)

  PIB ProdusulinternbrutPNUD(UNDP) ProgramulNaiunilorUnitepentruDezvoltareRD RegiunededezvoltareRSC(CSR) ResponsabilitatesocialcorporatistSAR SocietateaAcademicRomnSCM SocieticooperativemeteugretiUE(EU) UniuneaEuropeanUPA UnitiprotejateautorizateVMG Venitminimgarantat

 • INTRODUCERE

  olumul de fa a fost elaborat n cadrul proiectuluiINTEGRAT resurse pentru femeile i grupurile romaexclusesocial,cofinanatdinFondulSocialEuropean(FSE)

  n perioada 20102013 prin Programul operaional sectorial pentruDezvoltarea resurselor umane 20072013, axa prioritar 6. Promovareaincluziunii sociale, domeniul major de intervenie 6.1. Dezvoltareaeconomiei sociale. Obiectivul general al proiectului este promovareaactivaincluziuniisocialepepiaamunciiprinactivareaeconomieisociale(ES),afemeilorigrupurilorroma,prindezvoltareadeparteneriateiprinstimularea implicrii nviaacomunitiiapersoanelorexcluse socialdinRegiunilededezvoltareBucuretiIlfoviSudEst.

  Proiectuleste implementatdeunconsoriucoordonatdeAsociaiapentruDezvoltareiPromovaresocioeconomicCatalactica ncalitatedesolicitant principal, n colaborare cu partenerul naional Institutul deCercetare a Calitii Vieii (ICCV) din cadrul Academiei Romne ipartenerul internaionalBolt InternationalConsultingL.Katsikaris&CoLimitedPartnership.

  Activitileprevzuteasedesfuranproiectsunt: studiuprivindstadiuldezvoltriiESnRegiunileBucureti

  IlfoviSudEst; elaborareaunormanualede interveniepebazaprincipiilor

  ES; organizareaunuicursndomeniulES; organizarea unor cursuri de formare i actualizare

  profesionalprivindeconomiasocialncadrulONGurilor; constituireaunuicentruderesursealES; transferuldebunepractici; campaniadeinformareicretereacontientizrii.

  Volumul de fa a fost realizat de echipa de cercetare ICCV ncalitatedepartenerresponsabilpentruactivitatea2Studiuprivindstadiul

  V

 • 22

  dezvoltrii ES n Regiunile de dezvoltare BucuretiIlfov i SudEst.Activitatea de cercetare sa desfurat n permanent consultare cupartenerii proiectului, n special cu Asociaia Catalactica n calitate desolicitant principal, responsabil pentru implementarea cu succes aproiectului.

  Obiectivul studiuluiesteaceladeaevalua stadiuldedezvoltareaES n cele dou regiuni de dezvoltare mai sus menionate i cretereaniveluluide contientizare social a roluluiES. n ansamblul activitilorincluse n proiect, studiul va sprijini atingerea obiectivului general alproiectuluidepromovareactiva incluziuniisocialepepiaamunciiprinactivarea ES, a femeilor i a grupurilor roma, prin dezvoltarea departeneriateiprinstimulareaimplicriinviaacomunitiiapersoanelorexcluse social din Regiunile de dezvoltare BucuretiIlfov i SudEst.Judeele incluse nanalizsunt:Bucureti,Ilfov,Buzu,Brila,Constana,Galai,TulceaiVrancea.

  VictorNICOLESCU SimonaSTNESCUManagerdeproiect Responsabilcercetare

  AsociaiapentruDezvoltareiPromovaresocioeconomicCATALACTICA

  InstitutuldeCercetareaCalitiiVieii,AcademiaRomn

 • SINTEZ

  biectivul principal al lucrrii este analiza stadiuluidezvoltriiES nRegiunilededezvoltareBucuretiIlfov iSudEst. n acest scop, metodologia de cercetare a fost

  orientat spre culegerea informaiilor privind, pe de o parte, cererea deeconomiesociali,pedealtparte,ofertadeeconomiesocial.Rezultateleobinute idorinadeaoferio imaginectmaidetaliatasupra striidefaptneaudeterminat s reevalum ideea iniialde apublicaun singurvolumisoptmpentrupublicareaseparatauneilucrridedicatecereriide economie social i una ofertei de economie social n regiunile dedezvoltare mai sus menionate. n acest context, lucrarea de fa estededicatanalizeicereriideeconomiesocialdinperspectivapopulaiei,cuun accent deosebit pentru o parte din grupurile vulnerabile: femeile,populaiadeetnieroma,darialtegrupurivulnerabileprecumpersoanelecudizabiliti.

  Lucrarea este structurat n patru pri. Prima parte abordeaz nmod general problematica ocuprii forei de munc, a doua parte esteorientat spre caracteristicile pieei muncii n Regiunile de dezvoltareBucuretiIlfov i SudEst, a treia parte analizeaz detaliat grupurilevulnerabiledinperspectivaES.Ultimaparteestededicatconcluziilor.

  Prima parte ia propus ncadrarea problematicii ES n ansamblulgeneralalocuprii.nacestsens,primelecapitoleoferoimagineintegratasupra implicaiilorextinderiipieeiuniceeuropene nRomniaiasupraincluziuniisocialecamotoraldezvoltriiES.

  Implicaiile extinderii pieei unice europene n Romnia ofercititorului o incursiune din perspectiv istoric i economic n analizapieei unice din spaiul UE, a politicilor sociale i a modelului socialeuropean.Unaccentdeosebitestepuspe impactul integrriiRomniei ncontextuldireciiloraspiraiiloreuropenealemodeluluisocialromnesc.

  Studiul incluziunii sociale este abordatdin perspectiva evoluiei ntimp i a consecinelor asupra politicilor de combatere a srciei i de

  O

 • 24

  prevenire a excluziunii sociale. n acest sens, analiza debuteaz cuprezentareaprincipalelor reglementridinperioadadepreaderare a riinoastrelaUniuneaEuropean(UE),cuunaccentdeosebitasupraadoptriiStrategieide laLisabona nanul2000.Analiza leciilor nvate nultimiizece ani din implementarea Strategiei conduc cititorul la cutarea unorsoluiilaniveleuropeaninaionaldecontinuareaprogreselornregistratedeStrategiaLisabonaprinimplementareaStrategieiEuropa2020. Analiza problematicii ES din perspectiva angajrii i a populaieiinteresatesfacpartedinacestdomeniu,mbrindprincipiileES,nuarfifostcompletfr includereastudieriiantreprenoriatuluisocial.nacestsens, capitolul dedicat debuteaz cu o scurt abordare conceptual aocuprii,apieeiforeidemunciaantreprenoriatuluisocial.Prezentareaprincipalelor formede excluziunedepepiaamuncii este completatdeanaliza incluziuniigrupurilorvulnerabilepepiaamuncii.nultimaparteeste analizat antreprenoriatul social din perspectiva rolului potenial pecare l poate juca n facilitarea integrrii grupurilor vulnerabile pe piaamuncii.

  Capitolul dedicat antreprenoriatului social i incluziunii grupurilorvulnerabile pe piaamuncii face trecerea ctre studiile dedicate analizeiprofiluluipieeimunciinceledouregiunidedezvoltareanalizate.Primuldintre aceste studii analizeaz segmentarea pieei muncii i economiasocial.Urmtorulcapitolestededicatgrupurilorvulnerabileicomportamentelor de reintegrare pe piaamuncii.Ultimul capitol al primei priaccentueaz rolul pe care ES l poate juca pentru grupurile vulnerabile:aceladeresurs,daridenevoiesocial.

  Segmentarea pieei muncii n raport cu ES cuprinde considerenteteoreticeprivind funcionareapieeimuncii, cu accentuarea celorprivindocuparea i relaia cu ES. Prezentarea caracteristicilor generale ale pieeimunciidinRomniaesteurmatdeanalizedetaliateprivindsegmentareapieeimunciiiprofilurilesalariailor,srcianrndulcelorcaremuncesciserviciiledeESaccesatedesalariai.

  Comportamentele de reintegrare pe piaa muncii a grupurilorvulnerabile debuteaz cu analiza conceptual a ocuprii, a neocuprii, ainactivitiiiavulnerabilitii.Capitoluloferinformaiiprivindcomportamentele active pe piaamuncii i aspecte specifice procesului nvrii

 • 25

  continue.Capitolul evideniaz categoriidepopulaie vulnerabil n celedouregiunidedezvoltare.

  CapitoluldedicatanalizeiESdinperspectivanevoiisocialedebuteazcu prezentarea caracteristicilor regionale i a nivelului de trai. Analizasituaieiprivindoferta inotorietateaentitilordeESestecompletatdestudiul cererii pentru serviciile de ES i de susinerea populaiei pentruaciunilesociale.

  A treiaparte a crii analizeazgrupurilevulnerabile iES.Primulcapitol este dedicat analizei potenialului implicrii femeilor n activitispecificedeES,celdealdoileacapitolpropuneanalizaEScaooportunitatepentru integrarea social a populaiei de etnie roma. Sunt evideniatevalenele sociale ale ES i rolul ei n incluziunea social a populaiei deetnie roma. Politicile sociale adresate romilor conduc cititorul ctreprezentareastriidefaptprivindcunoatereaESncomunitilederomiievidenierea proiectelor de ES implementate actual pentru populaia deetnie roma, n specialde ctreAgeniaNaional pentruRomi (ANR) idiverseONGurilorpentruromi.

  Altreileacapitolalceleideatreiaprioferoanalizadificultilorcucarepersoanelecudizabilitiseconfrunt nprocesulde integrarepepiaamuncii. n acest context, capitolul prospecteaz potenialul pe careeconomiasociallarputeaaducembuntiriisituaieiacestora.

  Capitoluldespre situaiapersoanelorcudizabilitipepiaamunciidebuteazcuanalizacontextuluispecificeuropeaninaional.Evideniereaprofiluluipersoanelorcudizabiliticarenuauun locdemunc imotivaiacareastatlabazaacesteialegerideschidcaleapentruanalizaESdinperspectivaoportunitiipecareopoatereprezentapentruacestgrupvulnerabil.Capitolul se ncheiecuocupareaacestoradinperspectivaangajatorilor.

  Ultimul capitol esteun studiu statistic asupra percepiei populaieiprivindcategoriilesocialedefavorizateceartrebuiajutate.

  nfinal,volumulpropuneotrecerenrevistaprincipalelorrezultateobinute din perspectiva contribuiei pe care o pot aduce acestea laelaborareauneistrategiiintegratedepromovareaangajriiprineconomiesocial,nspecial,darnuexclusiv,agrupurilorvulnerabile.

 • CADRULMETODOLOGIC

  VladACHIMESCUSorinCACE

  SimonaMariaSTNESCU

  biectivulgeneralalcercetriiafostrealizareauneievaluriasectorului ES din perspectiva capacitii acestuia de acontribui la inseria pe piaamuncii a grupurilordezavan

  tajate.Cercetareaafostrealizatnperioadaaugust2010mai2011dectreICCV, Academia Romn, n calitate de partener. Cercetarea de terenpentruculegereadatelorafostorganizatpedoucomponente:calitativicantitativ.

  CulegereadatelorprivindcerereadeESsarealizatprintroanchetpe baz de chestionar, organizat n perioada ianuariefebruarie 2011 nRegiunilededezvoltare(RD)BucuretiIlfoviSudEst,pedoueantioanereprezentativepentrupopulaiileadultedinceledouregiuni. nvedereaabordrii comparative a rezultatelor obinute, a fost realizat i o treiaanchetreprezentativpentrupopulaiaadultdinRomnia.

  Prezentm succint n continuare etapele implicate n procesul deeantionare, urmnd ca finalul s fie dedicat instrumentelor utilizate ncercetareacereriideESdinceledouRDanalizate.

  Iniial a fostproiectatun singur eantion reprezentativnaional, cuun volum teoretic de 1202 persoane. Din acesta, au fost selectate treisubeantioane:unulpentruRegiuneadedezvoltare(RD)SudEst(ES_SE),unul pentru Regiunea BucuretiIlfov (ES_BIF) i unul care nglobeazcelelalte regiuni (ES0). Eantioanele regionale au fost supradimensionate(10 indivizidinES_SE saudinES_BIF corespundunui individdinES0),pentruaputeaaveaeantioanereprezentativelanivelregionalcuunnivelrezonabil al marjei de eroare (sub 3%). Toate cele trei eantioane sunttristadiale (localiti, secii de votare, persoane adulte), cu stratificare n

  O

 • 27

  primulstadiu(ncazulcomunelorapareostratificareinaldoileastadiu),dup o metod care a inut cont de recomandrile profesorului Sandu(Sandu, 2000, p. 184188). Astfel, stratificarea sa realizat dup criteriulmrimiilocalitii(ncazulcelorurbane)saualniveluluidedezvoltare(ncazul celor din mediul rural) i dup criteriul regional (utiliznd ariileculturalecastraturi).

  Numrul de chestionare din fiecare localitate din eantion esteproporional cu numrul populaiei din toate localitile aparinndstratului respectiv. Sa stabilit ca numrul minim de chestionare pelocalitate (comun, ora sau municipiu) s fie zece, iar numrul dechestionarepeseciedevotaresvariezentrecinciizece.Amimpusunnumr minim de dou secii de votare pe localitate (cu excepia unorcomune unde exist doar o secie de votare) pentru ca att centrele decomun,ctisateleperifericesfiereprezentate.

  Selecia subiecilor sa realizat prin metoda drumului aleator. nmediulurban,sapornitdelaoadresselectataleatordinfiecareseciedevotaredineantion.Pestradaaleas,sapornitdelanumrul1isamerscupasstatisticde3peambeleprialestrzii(acoloundeseciadevotarecuprindea ntreaga strad), schimbnd direcia la intersecii (prima ladreapta,urmtoarea la stnga .a.m.d.). n cazul n care imobilul selectatgzduia mai multe locuine, sa pornit ntotdeauna de la primulapartament i sa utilizat un pas statistic variabil, astfel nct urmtorulapartament s fie tot timpul cu dou etajemai sus i pe alt coloan ablocului.

  nmediulrural, n fiecarecomunsamersatt nsatulcentrudecomun,cti ntrunsatperiferic.Acestadinurmafostselectataleatordin lista seciilor de votare. n fiecare sat din eantion, sa pornitntotdeauna de lng de biseric (sau primrie, poliie, coal, staie deautobuz,intrareansatnlipsaacesteia)isautilizatunpasstatisticde3peparteadreaptastrzii,schimbndstradalaintersecii(primastradladreapta,urmtoarealastnga.a.m.d.).

  Urmeazodescriereacelortreisubeantioane.1. Eantionul ES_SE este stratificat dup jude (Brila, Buzu,

  Constana, Galai, Tulcea, Vrancea) i dup tip de localitate (comunsrac,comundezvoltat,orasub30.000delocuitori,orantre30.000i

 • 28

  99.999 locuitori, ora ntre 100.000 i 200.000 de locuitori, ora de peste200.000 de locuitori), rezultnd omatrice de 6x6=36 straturi, din care 27eligibile(nenule,careconinsuficientecazuripentruaseextragelocaliti).Dimensiuneaeantionuluiestede1554deindivizi,avndomarjdeeroarede2,5%(corespunztoareunuieantionaleator;stratificareapoatereducemarjadeeroare,ntimpcealegereaclustereloropoateridica):

  stadiul1:aufostalese85de localiti.Localitileaufostalesedinfiecarestrateligibilcuoprobabilitateproporionalcudimensiunealocalitii;

  stadiul 2: din fiecare localitate au fost selectate cu probabilitateproporionalcunumruldepersoanedin fiecareseciedevotareunnumrminimdedouseciidevotare,nsumnduntotalde247deseciidevotare. ncazulcomunelor,a fostselectatoseciedevotaredinsatulcentrudecomuniunadintrunsatperiferic;

  stadiul3:dinfiecareseciedevotareaufostalese510persoanedectreoperator,prinmetodarandomroute.

  2.EantionulES_BIFestestratificatdupjude/sector(Ilfov,Bucureti,

  sectoarele16) i tipde localitate (comun srac,comundezvoltat,orasub 30.000 de locuitori, ora ntre 30.000 i 99.999 de locuitori, ora ntre100.000i200.000delocuitori,oradepeste200.000delocuitori),rezultndomatricede7x6=42straturi,dincare9eligibile.Dimensiuneaeantionuluiestede1162deindivizi,avndomarjdeeroarede2,8%:

  stadiul 1: au fost alese 20 de localiti din judeul Ilfov i cele 6sectoare alemunicipiului Bucureti. Localitile au fost alese dinfiecarestrateligibilcuoprobabilitateproporionalcudimensiunealocalitii;

  stadiul 2: din fiecare localitate au fost selectate cu probabilitateproporionalcunumruldepersoanedin fiecareseciedevotareunnumrminimdedouseciidevotare,nsumnduntotalde190deseciidevotare. ncazulcomunelor,a fostselectatoseciedevotaredinsatulcentrudecomuniunadintrunsatperiferic;

  stadiul3:dinfiecareseciedevotareaufostalese510persoanedectreoperator,prinmetodarandomroute.

 • 29

  3.EantionulES0estestratificatdupariecultural(15ariiculturale1abhd,2adbh,3agdbph,4ban,5bcntsv,6bnsj,7btvs,8bvsb,9cjms,10cvhg,11djmhot,12g tl ilcl,13gjvl,14mmsm,15 is)i tipdelocalitate(comunsrac,comundezvoltat,orasub30.000delocuitori,ora ntre 30.000 i 99.999 de locuitori, ora ntre 100.000 i 200.000 delocuitori,oradepeste200.000delocuitori),rezultndomatricede15x6=90straturi,dincare65eligibile.Dimensiuneaeantionuluiestede904indivizi:

  stadiul1:aufostalese73de localiti.Localitileaufostalesedinfiecare strat eligibil cu o probabilitate proporional cudimensiunealocalitii;

  stadiul 2: din fiecare localitate au fost selectate cu probabilitateproporionalcunumruldepersoanedin fiecareseciedevotareunnumrminimdedou seciidevotare, nsumndun totalde147deseciidevotare.ncazulcomunelor,afostselectatoseciedevotaredinsatulcentrudecomuniunadintrunsatperiferic;

  stadiul3:dinfiecareseciedevotareaufostalese510persoanedectreoperator,prinmetodarandomroute.n total, cele trei eantioane implic un numr total de 3620 de

  respondeni,selectaidin584seciidevotaredin178delocaliti.Prinunireaultimuluisubeantioncuunnumrproporionaldecazuridineantioaneleregionaleextrasealeatoriudinfiecaresubeantion,rezultuneantionreprezentativnaionalcuunvolumde1202persoane,avndomarjdeeroarede2,8%. Culegerea datelor a produs o supraestimare a populaiei aflate lavrstadepensionareiosubestimareatinerilor,astfelcdateleobinuteaufostponderatedupvrst,seximediudereziden,conformdatelorINSdiniulie2010,pentrucastructurapopulaieisfiemaifidelreprezentat.

  Studiul a inclus i identificareapersoanelor aparinndgrupurilorvulnerabile, selectate pentru cercetare n funcie de accesul la beneficiisociale. n selecia persoanelor vulnerabile nu neam adresat doar acelorpersoaneaflatensituaiigravedeexcluziunesau dedificultate.Pentruaasigura diversitatea situaiilor de excluziune social, am optat pentruseleciapersoanelor care nu auun locdemunc,precum i a celor careprimescoseriedeprestaiisocialebazatepetestareamijloacelor.

 • 30

  n ciuda complexitii fenomenului studiat, realizarea cercetrii abeneficiat de un real sprijin oferit de rezultatele obinute n cercetrisimilare realizate anterior att la nivel naional (MMFPS, 2010), ct i lanivelulaltorregiunidedezvoltaredinar,respectivSudMunteniaiSudVest Oltenia (Cace i colab. (coord.), 2010). Din acest punct de vedere,elaborarea instrumentelor de cercetare cantitative i calitative a permisaprofundarea unor subiecte dovedite demaxim interes i renunarea laabordarea unor aspecte nerelevante pentru ES.Acest exerciiu a permisechipei de cercetare abordarea calitativ n locul celei exploratorii i acondus la obinerea unor rezultate comparabile att din perspectivaniveluluinaional,ctiaregiunilordedezvoltare.

  CercetareacereriideES nceledouRDsarealizatdinperspectivcantitativicalitativ. ntrebrile incluse nchestionarau fostorganizatenurmtoareleseciuni:

  statutocupaionalactualalrespondenilor; reintegrareapepiaamuncii; participareapepiaamuncii; sectoruleconomieisociale; resurse; datesociodemografice; seciunepentruoperator.

  Pentruoabordare i interpretarenuanata informaiilorculese,aufostdezvoltateseciunidiferitepentrupersoanelecarenuaulocdemuncsau sunt omeri (seciunea reintegrare pe piaa muncii) i pentrupersoaneleangajate(seciuneaparticiparepepiaamuncii).

  Totodat,datoritobiectivuluigeneralalproiectului,saoptatpentruabordarea ntromanieraprofundat calitativapersoaneloraparinndgrupurilorvulnerabileattdinpunctdevederealexcluziuniidepepiaamuncii (omerii nregistrai i nenregistrai), ct i al beneficiarilor deasisten social. n aceast raiune, sa optat pentru selecia filtrat dentrebri a celor care beneficiaz sau au beneficiat direct sau indirect(printrunmembrualfamiliei)deomsurdeasistensocialnultimele12luni:fiecestevorbadespreacordareauneiprestaiisociale,fiecestevorba despre furnizarea anumitor servicii sociale. Analiza msurilor de

 • 31

  asisten social acordate grupurilorint stabilite pentru activitileproiectului Integrat finanat din FSE a condus la reinerea urmtoarelorprestaii sociale: venitminim garantat (VMG), alocaie de sprijin pentrufamilia monoparental, alocaia familial complementar, indemnizaiapentru persoanele cu handicap i ajutorul de nclzire. Din perspectivafurnizrii serviciilor sociale, au fost selectate: masa la cantina social,serviciile din centrele maternale, serviciile medicale de la domiciliu,serviciile din centrele de zi, serviciile de recuperare a persoanelor cuhandicapiserviciiledeconsiliere.

  Interviurile semistructurate finalizate prin fiele individuale auabordatsituaiaeconomicofinanciardinperspectivasprijinuluiobinutdelastat,dariopiniilelegatedeprioritizareaajutorriiceloraflainnevoiei responsabilitatea fade acetia. Fiadestinatpersoanelor aparinndgrupurilorvulnerabile a fost completatde 570de respondeni (37%dintotal) pentru Regiunea SudEst i 268 de respondeni (23%) pentruBucuretiIlfov.neantionulnaional,aucompletatfia453derespondeni(38%).

  Datorit constrngerilor de timp, volumul de fa ia propus sprezinte prioritar rezultatele din cele dou regiuni analizate (BucuretiIlfoviSudEst),daracesteapermitcontinuareaaltorstudiintromaniercomparativ, astfel nct rezultatele obinute s sprijine aprofundareaniveluluidecunotinedobnditndomeniu.

 • I.INCLUZIUNESOCIALIOCUPAREAFOREI

  DEMUNC

 • I.1.POLITICILEEUROPENEIIMPLICAIILELORNCONTEXTNAIONAL

  MarianaSTANCIU

  nfiinarea pieei unice europene este o inovaie socialeconomicde nalt impactasupra riloreuropene inunumai.Schimbrilepe care aceast megastructur lea indus n spaiul UE au

  configuratonouEurop, nnumaiundeceniu.Deinumaidecivaanimembr aUE, ara noastr resimte deja influenele acestui proces. PiaauniceuropeanpoateoferiRomnieimulteavantaje,dar,nacelaitimp,poatefioadevratprovocare.

  I.1.1.PiaaunicdinspaiulUEConceptuldepiauniceuropeansereferladezideratulinstituirii

  unuispaiueconomicunitarreglementat,lanivelulcelor27destatealeUE,nvedereaoptimizriicondiiilordedesfurareaactivitilorcomerciale,dariaaltoriniiativeeconomiceisociale.nzonapieeiuniceeuropene,sunt aplicatepolitici specifice,vizndmaximizareabeneficiilor circulaieilibereapopulaiei,bunurilor,serviciiloricapitalului.

  Pn nmartie 2011, statelemembre aleAcordului Schengen erau:Austria, Belgia, Cehia,Danemarca, Estonia, Frana, Finlanda, Germania,Grecia, Italia, Islanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia,Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia,Ungaria.Alte state care au solicitat includerea n Spaiul Schengen sunt:Bulgaria,Cipru,Elveia,Liechtenstein,Romnia.

  Conducerea UE decide n orice problem ce privete structura iregulile joculuipepiaauniceuropeanprin instituiile sale:ParlamentulEuropean (ales de populaiile din statele membre), Comisia European(executiv i iniiator al legislaiei), Consiliul European (reprezentndguvernele statelormembre),Curteade Justiie (ceasigur compatibilizarea

 • 36

  reglementrilorcudreptulcomunitar),CurteadeConturi (carecontroleazlegitimitateautilizriifondurilorcomunitare).Acesteinstituiisuntsprijiniteide:ComitetulEconomiciSocial,ComitetulRegiunilor(organismeconsultativecesprijincategoriisocialeiregiunidezavantajatedinUE),AvocatulPoporului nUE (seocupdereclamaiilecetenilorprivindadministraiaeuropean),BancaEuropeandeInvestiii(instituiafinanciaraUE),BancaCentral European (monitorizeaz politicamonetar n zona euro). ntreobiectivelecelemaiimportantealepieeiuniceeuropenesenscriu:

  dezvoltarea economic n rile UE i cretereamai rapid aprofiturilor;

  creterea puterii economice i a gradului de control asupraresurselorglobale;

  cooperareamonetarnscopulsusineriieconomieieuropene; armonizarea politicilor sociale ale statelormembre, n scopul

  minimizriicosturilorcuforademuncicuproteciasocialcosturiasociateoricruiprocesdeproducie.

  Libera circulaie a bunurilor reprezint un principiu fundamentaladoptat n spaiulpieeiunice europene.Traficulnerestricionat alproduselorncadrulUEimpuneasimilareaunorstandardetehnicecomune,certificareaproduseloridefinireametrologicpotrivitunorconveniistabilitelaniveleuropean.Caurmare,produselesuntmpritenprodusepentrucareaufostiprodusepentrucarenuaufostadoptatestandardecomune.

  Liberacirculaieapersoanelor.Conceptuldecoeziuneeconomic isocial i celde cetenie european stau la baza legitimrii libertii dedeplasare nUE.Europeniipotcltori n rileUEca npropria lor ar(fratreceprinbirouldeimigrri).Eiipotstabilirezidenaipotmuncicu drepturi sociale depline n oricare dintre rile UE. Recunoatereareciproc a calificrilor profesionale presupune recunoaterea experieneiprofesionale i o coordonare minim a sistemelor de educaie i decalificare(aplicatdeocamdatndomeniulfarmaceuticiiimedicinei)saustabilireaaltor criteriide recunoatere (ndomeniularhitecturii),pebazadiplomelor de absolvire a nvmntului superior sau a certificatelor ititluriloracordatedupcelpuintreianidenvmntsuperior.

 • 37

  Libera circulaie a serviciilor este reglementat prin art. 43 alTratatului CE privind libertatea de stabilire a reedinei i art. 49 alTratatuluiCEprivindlibertateadeaprestaservicii.Acquisuleuropeandinserviciile financiare indic cerinele minimale standard pentru diferitetipurideinstituii,nscopulminimeiarmonizriacondiiilordeautorizareiaregulilorprudeniale,acontroluluinaradeorigine,aliceneiuniceia recunoaterii reciproce a standardelor naionale de supraveghere.Serviciilefinanciareavutenvederesunt:operaiunilebancare,asigurrile,serviciilelegatedeinvestiiiipieeledevalorimobiliare.

  nUEfuncioneazodirectivprivindproteciadatelorpersonaleilibera lor circulaie, o directiv privind agenii comerciali independeni,precumidirectiveprivindlibertateadestabilireareedineisaulibertateadeafurnizaserviciidectrediferiimeteugari,comercianisaufermieri.Alte directive au n vedere activitile de furnizare a informaiilorreferitoare lastandardeletehnice, lareglementrii lareguli,precumi laproteciajuridicaserviciilorlegatedeaccesulcondiionat.

  Libera circulaie a capitalurilor a devenit posibil la 1 iulie 1990.Principalele formealemicrii capitalurilor sunt: (1) investiiiledirecte neconomie; (2) plasamentele de portofoliu (titluri, aciuni, obligaiuni,bonuridetezaur);(3)depozitelebancarenstrintate.

  Pe fondul creterii nevoilor de securitate i protecie pentruprevenireapiraterieiiaproduselorcontrafcute,proteciaconsumatorilora devenit un termen de referin pentru lumea comerului european,acionndcaoinstituiematur,rigurosreglementatilargramificatpedomenii. Experii CE estimeaz c, pentru combaterea pirateriei i aproduselorcontrafcute,UEconsumresurseechivalentecuplataa17.000de locuri de munc anual. CE i statele membre lucreaz continuu laperfecionarea legii copyrightului, a mrcilor i patentelor. n scopulntririi protecieimrcilor,UE are n vedere nfiinarea unei poliii frfrontiere, n careva fi inclus iEuropolul. nprezent, nbazaAcorduluiSchengen,poliiilenaionalecolaboreazifacschimbdeinformaiipentruprevenireafraudei,dar,cutoateacestea,aciuneainstituiilorrespectiveseaflncdepartedeaacoperiamploareaidiversitateacazuisticii.

 • 38

  Studiile privind impactul pieei unice asupra mediului economiceuropean relev c patternurile europene de producie i comer sauschimbat, piaa unic acionnd ca un puternic stimulator al activitilorcomerciale.Dei prezena produciilor autohtone de bunuri i servicii nsatisfacerea cererii de mrfuri sa diminuat cu 5,4%, comerul intra iextraeuropean a crescut cu 2,95 puncte procentuale, respectiv cu 2,45puncteprocentuale, n timp cepreurile/costurilemarginale au sczut cu3,6 puncte procentuale n industriile nalt i mediu sensibile fa dereglementrilepieeiunice(Allen,GasiorekiSmith,1998).

  PiaaunicafcutEuropadenerecunoscut nnumaiundeceniu.nprezent,europeniidinUEpottri,studia,munciorisepotretragelavrstapensionriioriundedorescpecontinent.Consumatoriidebunuriiserviciipotalegedintrogamextremdelargaoferteideproduseceseadreseaztuturorcategoriilordevenituri.Companiileauacceslapieemultmailargi,iar spaiul european este mai bine protejat mpotriva fluctuaiiloreconomice.nrilecuoprezenmaivechencadrulUE,preurilemultorbunuriiserviciiausuportatunprocesdeconvergenctrenivelurimaisczute, deoarece sa intensificat concurena economic, inclusiv prinintrareapepiaaunorntreprinztoridinafarapieeiunice.Importurileiexporturile rilor pieei unice din/n afara spaiului respectiv au crescutcontinuu.Fluxulde investiiidirecte spre spaiulpieeiunice europeneafostdepatruorimaimaren2001comparativcu1992,npofidafaptuluic2001nuafostcelmaibunanpentruinvestiii.

  Alteconsecinealeextinderiipieeiunicesaumaterializatndiversecategorii de avantaje pentru domeniul restructurrii industriale i alrelocrii activitilor economice la nivel continental.Alocarea eficient aactivitiloreconomiceadeterminatcretereaputeriideinfluenapieelorasuprainiiativeiproductive(coroboratcudiminuareaputeriideinfluena anumitor firme asupra pieei), a diminuat costurile activitilor detransporturi i a abtut substanial preurile mrfurilor de la costurilemarginale.Structuriledeconsumaudevenitmaisensibilefaderealitileeconomice iecologicealeproduciei, iarofertademrfurigraviteaz totmaiaproapedenivelulsocialoptimaltrebuinelordeconsum.Unstudiude impact al pieei unice asupra unui eantion de firme italiene n 2001relev c, n industriile celemai sensibile, puterea pe pia a firmelor a

 • 39

  sczut cu aproape 10 puncte procentuale prin implementarea reglementrilor pieei unice europene. Aceasta, n condiiile n care industriilesensibile fade condiiilepieeiuniceeuropenegenereaz n jurde25%dinPIBulrilorUE(BottassoiSembenelli,2001).

  Specificul pieei unice europene acioneaz i n sferamuncii.Din1993pn n2006,doarprin intermediulpieeiuniceeuropenesaucreat2,5milioanedelocurinoidemunc.PIBulrilorUEeracu1,8%maimaren2002(164,5miliarde)doarcaefectalexisteneipieeiuniceeuropene.Iarplusuldeprosperitate(calculatprinnsumareacreteriloranualealePIBdatorate existenei pieei unice, ncepnd din 1992 pn n 2002) a fostevaluatla877miliarde,adicnmedie5.700pegospodrie1.nprezent,aproximativ 70% din PIBulUE este generat n sectorul serviciilor. Prinurmare,arfidedoritcaprincipiilepieeiunicesseextindi nservicii.Dar sectorul serviciilor se deschide mai lent aplicrii principiilor pieeiunice.Pentruogamlargdeserviciifinanciareitransporturi,semeninncpieenaionaleseparate,nspecialndomeniultransportuluiaerianipe calea ferat. Pe de alt parte ns, scdereamasiv a tarifelor pentrucltoriile pe calea aerului a determinat creterea cererii pentru acesteservicii,rentabilizndlacotenalteoferta.

  Dei n prezent exist i unele opinii critice la adresa pieei uniceeuropene, considernduse c aceasta submineaz oarecum drepturilesociale iprotecia social,de fapt,nicieri n lumenu exist sistemedeprotecie social care s rivalizeze cu cele vesteuropene. Calitatea igenerozitatea acestora sau meninut chiar i dup reformele iniiate ndiverse servicii (n sntateapublic, nasistena iasigurrile sociale, neducaie, n serviciile poliieneti .a.m.d.), n principal n vederearaionalizriicheltuielilor sociale.Aplicareaunoradintreprincipiilepieeiunicenserviciilepubliceadusinvariabillacretereaconcurenei,deinuntotdeauna i la creterea calitii serviciilor respective.Peun asemeneafond ns, veniturile acumulate la nivelul bugetelor guvernamentale

  1 InternalMarket:adecadewithout frontiershastransformedEurope but it isonly thestart,Brussels,7thJanuary2003.

 • 40

  europeneaufosttotmaiconsistente,ceeaceapermisdezvoltareaunornoifacilitiiofertensferaserviciilorsociale.

  Actulprivindpiaauniceuropeanadatnoi impulsurieconomieieuropene, contribuind la simplificarea vieii cetenilor n exercitareadrepturilorconferitedeapartenenalaUE(deexemplu,princreareapieeiunicedigitalecarefaciliteazactivitilecomercialeoripentrudesfurareadiverselor categorii de nregistrri fiscale, pentru nmatriculareaautovehiculelor n alte state membre .a.m.d.). n spaiul pieei uniceeuropene, pensionarii beneficiaz de reglementri privind transferuldrepturilordepensie,iarangajaiisebucurdemaimultedrepturiprivindrecunoaterea calificrii profesionale. Pentru companii, Actul faciliteazfinanareaIMMurilor,dezvoltareacomeruluielectroniciapieeidigitaleipromovareabreveteloreuropene.Majoritateastudiilorprivind impactulpieeiuniceasupramediuluieconomicdinstatelemembrenufacdectspun n luminavantajele i factoriideprogresce intervin ndezvoltarearilorintegratenpiaauniceuropean.Maipuinsuntpusendezbaterelimiteleidezavantajeleintegrrii,nspecialpentrunoilestatemembrealecror economii suntmai slab dezvoltate imai dezarticulate. Pe de altparte,oseriedebariere tehnice iadministrativenuau fosteliminatedinspaiul UE pentru rile recent intrate, pentru a asigura efectiv fluenacirculaieilibereaforeidemunc,abunuriloriaserviciilor.

  Unele rimembre,dintre celemaidezvoltate, sunt ncmultpreareticente fadeacceptareareciprocastandardelor inormelorcevin nspiritul extinderii pieei unice, dar afecteaz n vreun fel avantajele lorcompetitive pe pia. Unele dificulti exist n domeniul recunoateriiechivalentului calificrilorprofesionale.Meninereadiferenieriimasive asistemelordeimpozitarereprezintunaltobstacolseriosncaleaintegrriii eficienei pieei unice. Eforturi n direcia eliminrii unor asemeneaobstacolesefaccontinuu(deexemplu,Planuldeaciunipentruintegrareapieei serviciilor financiare, definitivat n anul 2005), dar procesul esterelativ lent i nu rareori dificil. Noile reglementri urmresc reducereacosturilor creditelor pentru firme i pentru consumatorii individuali,oferind celor ce realizeaz economii unele oportuniti de investiii,avantajepentrueconomisiresauschemedepensii.

 • 41

  DupdoudeceniidelapunereabazelorpieeiuniceprinActuluniceuropean iulteriorprinTratatulde laMaastricht,aceasta semenine caunadintrecelemaicomplicate iambiioase inovaiisocialeconomice,pecare preedintele Comisiei Europene, Jos Manuel Barroso, a declaratoprioritateprincipalamandatuluisuiaEuropei.

  I.1.2.PoliticilesocialeimodelulsocialeuropeanUEeste, nprezent,unagentdeschimbaredeosebitdeactiv nceea

  ce privete guvernarea statelor, elaborarea politicilor i impunerea unormodele socialculturale n spaiul european. Preocuprile ComunitiiEuropene fa de stimularea convergenei politicilor sociale au devenitvizibile ndeosebi dup Tratatul de la Roma (1957) i au determinat, ntimp,emergenamodelului socialeuropean.Politicile socialeeuropene seaplic prin delegarea responsabilitii pentru atingerea obiectivelorcomunitarepropusectrestatelemembre.Acesteaauintratpeonoucalededezvoltare n1989,cnda fost lansatCarta comunitaradrepturilorsociale fundamentale ale lucrtorilor (Carta social). Aceasta exprimpreocuparea pentru dimensiunea social a politicilor comunitare ncontextul construciei pieei unice europene. A fost elaborat princonsultarea reprezentanilor angajatorilor, ai lucrtorilor, ai liberprofesionitilor .a. Carta social accentueaz rolul i responsabilitilestatelor membre n direcia aplicrii i respectrii drepturilor socialefundamentale: condiiile de angajare i salarizare, libera circulaie,condiiiledemunc,beneficiileproteciei sociale, libertateadeasociere inegocierecolectiv, formareaprofesional,egalitatea ntregenuripepiaamuncii,sigurana la loculdemunc, informarea,participarea ladecizii iconsultarea lucrtorilor nprobleme ce iafecteazdirect.Carta social afost semnat n decembrie 1989 de 11 statemembre, cu excepia MariiBritaniicareasemnatoabian1998.

  nUE, elaborareamultorpolitici sociale se realizeaz ncpe scarlarg la nivelul fiecrei naiuni n parte, dei tendina de a coordonareglementrile adoptate n cadrul statelor membre (de exemplu, celeprivindpoliticilepieelormuncii,asigurrilorsociale.a.)esteunfapt.

 • 42

  npofidadiversitii lorsocialculturale, rilevesticeaunumeroasecaracteristici comune care, n timp, au marcat procesul de elaborare apoliticiloreconomiceisocialenUE.Darunelecaracteristiciaparentrigidealesistemelordeproteciesocialeuropeneexist,pentruceleconstituieocondiieaechilibrului,dezvoltriiipciisocialedinfiecarear.Statelebunstriisocialeeuropeneasigurtreidimensiuniprincipalealeprotecieisociale:reducereasrcieii,implicit,apolarizriisociale,protecianfaariscurilor imposibildeasiguratpepieelemuncii(riscurilede mbolnvireiriscurile longevitii) irecompensareape termen lungaparticipriipepieelemuncii.Obiectivelesuntndeplinitedesistemeledeproteciesocialngradediferiteicueficiencevariazdelaoarlaalta.

  Spredeosebirede rileeuropene,carealocau n1993 nmedie51%dinPIBcheltuielilorsociale,nmodobinuit,SUAcheltuiapentruproteciasocialmaipuindejumtatedinsumaalocatderileUE.Caurmare,nSUA,polarizareaveniturilorestemultmaiaccentuatdectnUE,iarratasrciei(dupefectuarearedistribuieisociale)estemultmairidicat.

  PnlalrgireaspreestaUE,naceastzonsavorbitdoardespreexistena srciei relative, inudespre srcieabsolut.Lanivelulanilor1996,pragurilenaionalealesrcieiindicaufaptulcnjurde17%dintreceteniiUniunii(unuldinase)triaungospodriisrace,adicrealizauveniturimaimici de 60% dinmediana veniturilor din ara de reedin(adic24,8milioanedegospodrii,ncaretriau61,1milioanedepersoane(PoenaruiMolnar,2002)).

  Dei sistemele socialeale riloreuropenedifer n ceea ceprivetestructuraivolumulcheltuielilorsocialesaucaracteristicilegrupurilorintaletransferurilordevenituri,ncadrulmodeluluisocialeuropeansepoatevorbi totuidesprecoexistenaapatrugrupede ridistincte,cupracticisocialerelativapropiate(Ferrera,1998;Bertolaicolab.,2001):

  rilenordice(Danemarca,Finlanda,Suedia,Olanda) nregistreaz cele mai ridicate ponderi n PIB ale cheltuielilor sociale peprincipiul ceteniei.Pentru susinerea acestora, rile respectivepractic impuneripublicerelativridicate iutilizeazovarietatelargdeinstrumenteipoliticisocialeactive;

 • 43

  rileanglosaxone (RegatulUnit i Irlanda)auadoptatmodelulBeveridge, n cadrul cruia transferurile socialemerg ndeosebispre cei angajai n munc (de vrst activ) care realizeazvenituri salariale relativ mici; acest sistem este suplimentat cuserviciideasistensocialrelativdezvoltate;

  rilecontinentale(Austria,Belgia,Frana,Germania,Luxemburg)au adoptat modelul Bismark, bazat extensiv pe scheme deasigurri sociale, finanate prin contribuiile celor angajai nmunc;

  rilemediteraneene(Grecia,Italia,Spania,Portugalia)augeneratmodele bazate pe sisteme de asigurri sociale, n cadrul crorabeneficiile acordate sunt larg segmentate, potrivit statusurilorcontribuabililor.

  Sistemeledeproteciesocialnordeuropenesedeosebescnetdeceledinsudulcontinentului.Celenordicerealizeazceamaimareeficien nreducereapolarizriieconomice isociale.Celedinsud,dimpotriv,suntcelemaislabenaceastprivin.Sistemelenordiceacordbeneficiisocialendeosebi persoanelor eligibile de vrst activ, iar n sud, ndeosebipensionarilor. Sistemul anglosaxon este mai eficient n reducereapolarizriieconomice nrndurilepopulaieidevrstactivimaipuinn rndurile pensionarilor. Cele patru grupe de modele au dobndit iconsolidat caracteristici relativdistincte ntrun intervaldedoudecenii.ntre anii 1950 i 1973, rile dinUE15 au parcurs o perioad de naltdinamic economic, graie abundenei de materii prime, materiale ipetrol,lapreurirelativmici,depepieeleexterne.Acesteriaubeneficiat,petermenlung,deoratmediedecretereaPIBde4,6%ideoratmediede cretere a PIB/loc. de 3,8%. n plus, vreme de peste dou decenii, otreimedinPIBulUE15amerssistematicspreacumulareadecapital, iardoutreimi,sprecretereafactoruluitotalalproductivitiimuncii(Sapir,2003). Standardul de via din zonaUE15 a crescut rapid, iar costurilebunstriisocialenrileUE15aurmaslacoterelativuordegestionat.naceste ri,stabilitateamacroeconomic istatulbunstriisociale saususinutreciprocvremedepestedoudecenii,ceeaceaconstituitetapadeconsolidareafilosofieimodeluluisocialeuropean,preluatulterior,peun

 • 44

  registrumaimult saumai puin accentuat, de noile statemembre (cuexcepiaRomniei).

  Dei, n rileUE, ponderea n PIB a cheltuielilor guvernamentaletotalearmasrelativmodest(36% n1970),dea lungulanilor,aceastaacrescutcontinuu.Cheltuielilepubliceaufostdistribuitepetreidimensiuniprincipale: consumulguvernamental (15%), transferurile (14%,adic12%transferuri sociale i 2% subsidii) i investiiile publice (4%). Acestedimensiuni au generat aanumitul triunghi de aur care a fcut posibilcreterea stabilitiimacroeconomice i a coeziunii sociale nUEpn lacote cepreaudenezdruncinat.Tot acest edificiu a intrat ns nderivdup primele dou ocuri petroliere i dup schimbarea raporturilor deputerepepieeleresurselorenergeticeidemateriiprime.Unrol nacestproces lauavutialifactori,precumevoluiapatternurilordemografice(mbtrnireapopulaiei),progresultehnologicrapid(generatordeomaj),procesuldeglobalizare(concurenaacerbcunoiiveniipepiaamondialabunurilordeconsum,precumChinaiIndia).

  n perioada 19741985, nUE, ratamedie anual a creterii PIB sadiminuat n jurula2%, iarceaaferentPIB/loc. n jurula1,7%. Inflaiaacrescut la 11%, iar rata omajului,de la 3% n 1974, aatins 10% n 1985.Toate acestea au avut consecinedeosebitde severepentru finaneleUE.Cheltuielileguvernamentaleaucrescutrapiddup1973,ajungnd la46%dinPIBn1980ila49%dinPIBn1985(aucrescutcu13%fade1970).nacest context, transferurile sociale au crescut cu 6%, iar subsidiile cu 1%.Cheltuielile publice nu aumai fost finanate doar din veniturile publice(careaucrescutnintervalulrespectivcu8puncteprocentualenPIB),ciidinmprumuturipublice(careaucrescutcu5puncteprocentualenPIB).Astfel, la mijlocul anilor 80, Europa Occidental evolua pe o spiralnegativ a creterii economice, ceea ce a determinat creterea taxelor iimpozitelor directe cu 3 puncte procentualedin PIB (n intervalul anilor19701985) i a contribuiilor sociale cu 5 puncte procentuale din PIB.Analitiisocialisusincaceastevoluieaduslademotivareamunciiiainvestiiilor n general, ceea ce a ncetinit ritmul de cretere al PIB petermen lung. UE15 a reuit s reduc inflaia la 3% n 1994, dar rataomajului a rmas ridicat (aproximativ de 9%), ceea ce a generat o

 • 45

  adevratexplozienplanulcereriipentruproteciasocial.Celmairidicatnivel al cheltuielilor guvernamentale a fost atins n 1993 (51% din PIB),veniturile publice situnduse n jurul a 45%din PIB, iar mprumuturilepubliceatingnd6%dinPIB.

  Procesul de consolidare fiscal proiectat la Maastricht n 1993 aurmritseliminedeficitulfinanciarmeninuttimpde20deani.n1999,cndUEaadoptatmoneda,mprumuturilepublicesecifraulamaipuinde1%dinPIB.Dar,dein2000aavutlocmultdoritaconsolidarefiscal,balanabugetardevenindpozitiv(cucheltuieliguvernamentalesub46%dinPIBioratacreteriieconomicede3,5%dinPIB),cheltuielilepubliceaucrescutdinnounaniiurmtori(Sapir,2001).

  Iatdece, nprezent,chiar i nEuropaOccidentalauaprutvocicarepun la ndoialposibilitatea ioportunitateamenineriiunorsistemedeproteciesocialichiaraunoraparatedeguvernareattdecostisitoare.Dei unele statemembre se descurc bine nc, UE n ansamblu nu sesitueazpeprimelelocurinlumendomeniicheiealecreteriieconomice,precumcapacitateade inovaie,dezvoltarea ITsauspiritul ntreprinztor,comparativ cu SUA, Japonia sau China i India. Acestea atac deschissistemeleeconomicedepecontinentuleuropean,ameninnd totmaiclarvechiulmodelsocialeuropean.

  Mulipoliticieni ianaliti socialivorbesc chiardespre reinventareamodeluluisocialeuropean.nrepetaternduri,rapoarteleCEmenioneazcFrana,Germania, Italia,Polonia iSpanianusaustrduitdestulsincurajeze cetenii smunceasc, reuindparial saudeloc s reformezepieelemuncii.Eispuncsimplacretereeconomicnuideajunspentruacrea locuridemunc,ciestenevoiedepoliticisocialeconcretepentruaistimulapeoameni saib iniiative i sdevinmaiproductivi, inclusivprin reducereadiferenelordintre salariile acordate pentru acelai tipdeactivitate i diminuarea numrului de angajai cu salarii mici, prinflexibilizarea modelului social, dar fr a diminua solidaritatea social.ObiectiveleStrategieide laLisabonarmntotuidestuldegreudeatins,ndeosebi n privina angajrii n munc a mai multor femei i a unuinumrmaimaredepersoaneapropiatedevrstapensionrii.

 • 46

  ncompetiianedeclarat nmateriedeproteciesocialdinEuropa,se pare c rile nordice (Danemarca, Finlanda, Suedia i Olanda) careaplic mai multe politici active pe piaa muncii stau cel mai bine. nultimele rnduri ale clasamentului se afl rile mediteraneene (Grecia,Italia, Portugalia i Spania), care intervin social ndeosebi n domeniulpensiilor i n domeniul reglementrilor salariale prin intermediulnegocierilorcolective.

  ViciilestructuralealepieelormunciidinUE27parsfieprincipalulmotivpentruregresuleconomiceuropean,ceeaceexplicorientareadestulde consistenta foreidemuncesteuropene sprezonanordamerican.Ceiaflaincutareaunuilocdemuncsendreaptsprepieealemunciictmai liberale i flexibile,eventualmaipuinreglementate,deimarcatede o competiie mai accentuat. A crescut numrul celor dispui siasumecondiiimaigreledemunc,pentruaiputeapermiteunstandardde via mai ridicat, dar, la polul opus, i numrul celor care caut oproteciesocialmaiconsistentimaimultedrepturipentruangajai.

  n pofida deosebirilor radicale de opinii, n UE sa vorbit i sevorbete ncmult despre problemele sociale. Tratatul internaional ce apusbazeleUniuniiprevede, ntreobiectivelesalecentrale,atingereaunuinaltnivelalfolosiriiforeidemunc,precumipromovareaunuiniveldetraimaibuniaunorcondiiimaibunedemunc.CEaremisiuneadeacoordonavarietateadepolitici nprivinapensiilor, a folosirii foreidemunc,ainserieisociale,alupteicontrasrcieidintoatecele27destateide a selecta cele mai bune practici pentru a le generaliza la nivelcontinental. Dincolo de relativa eterogenitate a sistemelor de proteciesocialexistente ndiferite rieuropene, nmodcert, lanivelcontinental(cuunele excepii,precumRomnia sauBulgaria) sa conturatunmodelsocial distinct, ca expresie a voinei clare de meninere a unui nivel albunstriisocialedecentpentrutoirezidenii.Estevorbadespreunmodelsocial ale crui principii fundamentale sunt solidaritatea i coeziuneasocial i ale crui obiective urmresc oferta social de anse egale,participareasocialiintegrarea/incluziuneasocial(Puna,2007).

  Un progres n direcia aplicrii unor politici sociale cu un grad desimilitudinetotmairidicatafostefectuatprinCarteaverde(GreenPaper)

 • 47

  (1993) ce a deschis o nou etap n dezbaterile asupra politicilor socialecomunitare,nvedereaelaborriiCriialbe(WhitePaper)n1994.Carteaverdeapusncentrulateniei:

  necesitatea apropierii prioritilor statelor membre n domeniulpoliticiloradresatepieeimuncii,formriiprofesionaleiprotecieisociale;

  intensificarea preocuprilor fa de creterea ocuprii forei demunc;

  creareapremiselorunuisistemdeproduciebazatpecalitate; necesitatea unor msuri de cretere a solidaritii i integrriisociale;

  restrngereaariilordeincidenasrcieiiaexcluziuniisociale; ntrireapremiselordedezvoltareapieeiuniceeuropene; promovareaegalitiidegenpepiaamuncii; ncurajareadialoguluisocial.Cartea alb a stabilit direciile de aciune ale politicilor sociale

  comunitarepn n2000.Prioritateanumrulunuadevenitproblematicamuncii perfecionarea sistemelor de educaie potrivit noilor cerine alepieelormuncii, ncurajarea unor standarde ctmai ridicate ale calitiimuncii i creterea concurenei pe piaa european a muncii. O ateniedeosebita fostacordatreformelordinsistemelecu impactdemografic sntatea, educaia, protecia familiei cu copii .a. Au fost adoptateprogramedeaciunepetermenmediu(19951997i19982000).

  Agenda politicii sociale adoptat n 2000 a ntrit rolul politicilorsociale ca factor productiv, integrndule cu politicile economice i cupoliticilede ocupare, trasnd cadrul iprioritilededezvoltarepn n2005. Accesul la serviciile de securitate social se realizeaz potriviturmtoarelorprincipii:

  imigraniiaudrepturiiobligaiiegalecuceteniiriigazd; drepturilesocialeseacordprincontribuialaasigurrilesocialenunuldintrestatelemembre;

 • 48

  drepturiledobnditenaradeoriginesuntmeninutenaragazd; la ocuparea unui loc de munc, imigranilor li se recunoatevechimearealizatpeunpostcorespunztornaradeorigine.

  Reglementrilecomunitareprivindasistarea sntii iasecuritiilaloculdemuncprevdurmtoarele:

  ntreprinztorii sunt obligai s ofere condiiidemunc adecvatespecificuluiloculuidemunc;

  instruirea angajailor privind normele de protecie i securitate amunciiconstituieresponsabilitateaangajatorului;

  autoritile trebuie s controleze, prin organisme calificate,aplicarealegislaieinprivinaasisteneimedicaleiasecuritiilaloculdemunc;

  esteobligaiapatronatelors informeze n timputil isconsulteangajaii ori pe reprezentanii acestora n privina eventualeiconcedieri.

  I.1.3.IntegrareaRomnieinpiaauniceuropeanParticiparea comercianilor romni ca factori activi pe piaa unic

  european a avut loc cumult naintede integrarea rii nUE. ncdindeceniile aseapte ale secolului trecut, cnd Romnia ncheia primeleacorduri economice cuUE, aranoastr abeneficiatdeunele avantaje nderularea activitilor sale comerciale cu spaiul european (de exemplu,preferinelevamalecomunitare).

  RomniaesteadouapianaionalcamrimedinEuropaCentralideEst. ncalitatedeagentactivpeaceastpia,Romniaposedmaimulteatuurireale,cumarfi:

  o poziie geografic avantajoas, aflat la rscrucea principalelorrutecomerciale ntreEuropadeVest iAsia, ntreEuropadeSud(MareaMediteran)iEuropadeNord;

  existenaunorimportantefacilitidenavigaiefluvialimaritim(Constana port laMareaNeagr; situareape traseulCanaluluiDunreRhinMaincareleagMareaNeagrdeMareaNordului);

 • 49

  fora de munc relativ bine calificat profesional, cu numeroispecialitindomeniiletehnologiei,informaticiiiingineriei;

  unelerezervederesursenaturaleconsistente; suprafeemarideterenuriagricolefertile; unpotenialturisticgeneros,deislabvalorificat.Din 1990,Romnia saangajat ntrun ampluprocesde reformpe

  fondul integrrii n mai multe instituii i organizaii internaionale Comunitatea Economic European/UE, NATO, Fondul MonetarInternaional (FMI), Banca Mondial (BM), Organizaia Mondial aComerului,Organizaia deCooperare iDezvoltare Economic (OECD).a.m.d.Cu toate acestea, anii 90 aumarcat o recesiune economic frprecedent n timp de pace. Au fost ani de hiperinflaie, de cretere aomajului,deexplozieasrciei,pefondulrestructurriieconomice.

  Acordul de comer, cooperare comercial i economic dintre aranoastriUEafostsemnatn1990,RomniaaccesndasistenafinanciaracordatprinProgramulPHAREdin 1991.Negocierileprivind asociereaRomniei la UE au nceput n 1992 i sau finalizat prin parafareaAcordului european de la Bruxelles. Parlamentul Romniei a ratificatAcorduleuropeandeasocierelaUEn1993.La1februarie1995aintratnvigoareAcorduleuropeanceinstituiaasociereaRomnieilaUE,punnduseastfelbazelepentruaderare.Peplaneconomic,asociereaRomnieilaUEansemnat crearea unei zone de liber schimb, de cooperare economic ifinanciar, n sprijinul restructurrii economiei romneti, n acord cuprincipiileeconomieidepia,aleeficieneieconomiceiprofitabilitii.Deexemplu,n2002,pondereaUEnexportulRomnieiafostde67,1%fade33,9%n1990.rilemembrealeUEaufostprincipaliipartenericomercialiaiRomniei.n2005,UEacumprat67,6%dinexporturileRomniei.TreiridinUE audeinutprimele locuri: Italia (19,2%),Germania (14,0%) iFrana(7,4%).n2005,UEacontinuatsfieprincipalulfurnizordemrfuripentru piaa romneasc, aprovizionat n proporie de 62,2% (Italia 15,5%,Germania14%,Frana6,7%).

  Perioada 20002008 amarcat o oarecare recuperare economic, petermenscurt,ritmulmediuanualdecreterefiinddepeste6%.Caurmare,

 • 50

  n perioada 20032008, Romnia a nregistrat o majorare susinut aconsumului i a investiiilor. mbuntireamediului de afaceri, efecteleintroduceriicoteiunicede impozitare iatitudineapozitivapartenerilorstrini fadeRomniape fondul aderrii laNATO iUE au condus laatragereaunuivolumrecorddeinvestiiistrinedirecte.nperioada20052008, intrrile de investiii strine directe sau cifrat la aproximativ 28miliardede,adicmaimultde jumtatedin totalul investiiilor strinedinultimii20deani.Comerulexteriora nregistratcretericantitative icalitativemari.ValoareaschimburilorcomercialealeRomnieianregistratritmuridecretereanualdepeste10%.n2008afostnregistratunvrfalcomeruluiexterior 90miliardede (din care circa34miliardeexport).Principalii parteneri comerciali ai Romniei din ultimul deceniu au fostGermania,Italia,Frana,Turcia,Ungaria,Olanda,MareaBritanie,Austria.PondereaUE n comerul exterior alRomnieiaatinspeste70%, ceea ceexprim,ntrunfel,nivelulintegrriieconomicenpiaauniceuropean.

  n contextul crizei financiare globale declanate n toamna anului2008,careageneratreducerialefluxurilorcomercialeidecredit,anii2009i 2010 au fost ani de recesiune economic pentru Romnia. Romnia anregistrat scderi alePIBde aproximativ 7% n 2009 i 2% (estimare) n2010. Fenomenul a fost nsoit de o cretere a deficitului bugetar i anumruluideomeri.Investiiilestrinedirecteaunregistratoscderen2009,ridicnduselaaproximativ4,55miliarde(camjumtatedinnivelulaferentanuluianterior).

  Ca urmare a desfiinriimultor industrii autohtone ns, structuraexporturilor romneti a fost dominat de produsele textile, a crorpondere laexport nanul2005afost,cai n2004,de19%.Mrfuriledincategoriamaini sau echipamenteelectrice imecaniceau reprezentat, nanul2005,17,7%dinexporturi,poziionndusepe loculdoi(MAE,2010).Trebuie s relevm ns c peste 70%din exporturileRomniei spreUEsunt operaiuni de tip lohn. Operaiunile de lohn constituie o soluieeconomic de conjunctur, n general neavantajoase pentru exportator(fordemuncieftin,cheltuielideproducierelativreduse).nmomentuln care conjunctura economic general se schimb, exportul romnescpoatesuportaoreduceremasiv.

 • 51

  nplanpolitic,asociereaRomnieilaUEansemnatcreareacadruluiinstituional menit s fac posibil dialogul politic dintre Romnia iComunitateaEuropean.AcorduleuropeandeasociereaRomnieilaUEastabilit principiile de baz menite s pregteasc Romnia n vedereaaderriilaUE.Dintreprincipiilerespective,sintetizmurmtoarele:

  stabilirea unei perioadede tranziiede 10 ani, mprit ndouetape, Consiliul de asociere urmnd s examineze aplicareamsurilorpentruprimaparteaprevederilorAcordului,nvedereatreceriilaadouaetap;

  stabilirea roluluiUE n asistarea tranziieidinRomnia nprimaetap i a obligaiilor de implementare a transformrilor ce aurevenitRomnieipentruadouaetapatranziiei;

  angajamentul prilor de a se abine de la introducerea dereglementri n contradicie cu prevederile Acordului pn laintrareaacestuianvigoare;

  aciuneadecomunacordaRomnieicuUE,peperioadadetranziie,nfunciedesituaiaexistentndiversesectoare,nscopultransformriieconomieiromnetintroeconomiedepiafuncional;

  crearea ntre pri a unei zone de comer liber, prin eliminareareciproc i treptat a obstacolelor netarifare existente. Reglementrile respective se refer laprodusele industriale (exceptndpe cele siderurgice i textile) i la produsele agricole de baz.Pentru unele produse, acordul conine prevederi speciale. nrealizarea zonei de comer liber, sa procedat la eliminareaasimetric a barierelor vamale ara noastr beneficiind de operioadmai lung pentru deschiderea pieei sale la importuriledin UE (pn la sfritul celei dea doua etape a tranziiei), ncondiiile n care UE a eliminat taxele vamale i ngrdirilecantitativepnlasfritulprimeietapeatranziiei;

  alinierea treptatastandardelor financiare i juridiceromneti lanormele comunitare i legarea cursului leuluideeuro;organismecentrale,precumBancaNaional,CurteadeJustiie.a.,aveauscapete atribuii similare cu instituiile corespondente din rile

 • 52

  comunitare; transformarea, n acord cu legislaia comunitar, alegislaiei economice i din alte domenii, prin proiectele de legenouadoptate,specificnduseexplicitacesttipdeconformitate;

  restructurarea sectoarelor economiei prin eliminarea industriilornerentabile, modernizarea agriculturii i, implicit, restructurareapopulaieiocupate,nvedereaapropieriidestructuraocupriidinrileUE (n jurde2030% n industrie,10% nagricultur i6070% n servicii).Descentralizarea sectorului de stat i crearea deIMMuriprinextindereaprivatizriineconomie.

  Romniaabeneficiat ivamaibeneficiadeasisten financiardinparteaUE,subformdefondurinerambursabilesaumprumuturi,pentruaccelerarea reajustrii structurale a economiei i pentru diminuareacosturilor sociale ale tranziiei. Iniial, asistena financiar a provenitdinProgramulPHARE, ncadrulcruiasauacordatfondurinerambursabile,iar mprumuturileaufostacordateprinBancaEuropeandeInvestiii.Pemsur ce legislaia privind pieele diverselor bunuri i servicii dinRomnia sa aliniat la legislaia pieei unice europene, ara noastr aresimit consecinele apartenenei la Comunitatea European n tot mainumeroasedomeniialevieiisocialeconomice.

  Europenizarea Romniei sa produs nu numai prin adoptareareglementrilorimodeleloreuropenenviaaeconomicsausocial,ciiprin transferulunor competenepoliticenaionale sprenivelul comunitarsauprinparticiparea,ncadrulUE,laproceseledecizionalecolective.

  Dupcumsetie,populaiaRomnieiamanifestatolargdeschiderefa de ideea aderrii la UE, fiind asociat cu ideea de prosperitate.ntradevr,influeneleeuropenearfipututgeneramaimultprosperitatenRomnia(pentruoptursubireapopulaiei,chiaraugenerat),darestegreu de spus n cemsur unele beneficii au fost resimite i la nivelulpopulaieimajoritare.O certitudine totui exist.Dup 1990, srcia dinara noastr a atins cote fr precedent n timp de pace, procesul dereform fiind asociat cu regresul i chiar cu descompunerea social, cuomajul,prindesfiinarea a numeroase obiective economice i socialedenalt interes general (tot ce funciona cupierderi,dar i tot ce mpiedicapiaavesteuropeansrealizezemariprofituripepiaadinRomnia),cu

 • 53

  insecuritatea social (prin caracterul simbolic al proteciei sociale) i cupierderea unor drepturi ctigate n ani muli de munc i sacrificii.Tematica naltelorcosturisocialeale tranziieieconomicedinRomnia,caurmareaprotecieisocialesubmodice,areinutateniaanalitilorsocialiipoliticivremededoudecenii,numaipuinfiinddeactualitatenprezent,cndcrizaactual,maidevastatoaredecttranziia(nimeninuacrezutcvafiposibil),acutremuratstatuldintemelii.

  Dintrepracticile imodeleleeuropenepecare aranoastrar fi fostdedorits leasimilezemai rapid,amintim:unclimatpolitic ieconomicinternmaitransparentimaistabil;unniveldepredictibilitatemairidicatal mediului economic; o voin politic mai decis de a stimulacompetitivitateapepiaaintern;oorientaresocialcuadevratautentic,bazatpe recunoaterea importaneidecisivea factoruluicapitaluman noricedemersdedezvoltaresocial;elaborareaunorpoliticieconomicemaiinteligente, mai mult discernmnt n desfiinarea unor obiectiveeconomice de importan naional, simplificarea fiscalitii, diminuareacorupieiiasimilareaunor tehnologiideproduciesuperioarecalitativ nvedereadiminuriicosturilordeproducie nmarile industrii (energetic,transporturi,infrastructur.a.m.d.).

  Prin Acordul european, asistena financiar din partea UE a fostevaluat periodic n funcie de capacitatea de absorbie a economieiromneti,deprogresulnregistratpeliniaconstrucieieconomieidepiaiarestructurriieconomice.CrediteleacordatedeUEaufostcoordonatecu finanarea din partea altor state din G24, FMI, Banca Internaionalpentru Reconstrucie i Dezvoltare i Banca European pentruReconstrucie i Dezvoltare. Acordarea creditelor n cadrul asisteneifinanciare europene sa efectuat pe baza documentaiei prezentate deRomnia, din care a rezultat oportunitatea, modul de derulare ainvestiiilor, eficiena economic i eficacitatea social a acestora. Toateprincipiile asocierii au fost formulate, cel puin teoretic, numai nconcordancuintereselenaionalealeRomniei.

  CerereadeaderareaRomnieilaUEafostdepusnanul1995,fiinda treia dintre cele 10 care sau depus atunci:Ungaria, Polonia, Slovacia,Letonia,Estonia,Lituania,Bulgaria,CehiaiSlovacia.mpreuncucererea

 • 54

  deaderare,aranoastramaidepusdoudocumentedesusinereacererii:

of 273/273
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI POSDRU 20072013 20072013 ŞI PROTECȚIEI SOCIALE AMPOSDRU Simona Maria STĂNESCU & Sorin CACE coordonatori ALT FEL DE OCUPARE: CEREREA DE ECONOMIE SOCIALĂ ÎN REGIUNILE DE DEZVOLTARE BUCUREȘTIILFOV ȘI SUDEST
Embed Size (px)
Recommended