+ All Categories
Home > Documents > ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI ...

ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI ...

Date post: 21-Oct-2021
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
1
2604 3950/1 50214 69592 59627 51251 53002 7360/1 1515 1516 7361 1514 50256 6792/1 6792/3 6792/2 53492 60729 8950 8951 8952 8953 66164 8955 8956 8957 8729/1 8729/2 7360/2 51291 51423 51573 14717 2603/2 15194 15423 15422 16080 16399 16400 17297 18195 58227 19125 61686 62297 62298 52458 63744 64671 65222 65767 65771 66059 64113 66126 66245 66248 66498 67282 81346/2016 67484 66892 66908 67156 67155 67298 67392 68060 68080 68081 68357 89087/2018 68803 68802 69054 65903 4603 4604 66110 66109 69559 8965 8725 13975 8723 8001 8000 7999 7998 896 3097 3098 5764 6573 7359 8053 8235 8236 14410 13872 16034 16033 17205 17207 17208 19266 63449 63863 64917 65248 65505 67703 68517 68516 77050/2018 69339 69341 69725 69751 70988 70988 2129/1 2968 3167 519 3932 4153 4154 5282 6464 6465 56823 6553 1671 56078 56216 1175/1 2128/2 2128/1 7965 8197 51847 8203 15397 20998/14 65664 66334 66335 66958 67827 62927 70932 71041 71200 1428 1429 1332 16080 16399 16400 16814 57499 63450 65821 66523 66522 51789 51218 51963 3096 5280 5281 5618 7113/1 7113/2 7113/3 7583 7585 65276 8054 8226 8227 8228 12766 13369 13370 13371 13373 13372 13681 14414 15768 16329(56905) 16324 ( 56900 ) 16325 (16326)56902 16327(56903) 16328(56904) 16853 17140 17096 17097 18091 18201 18229 18235 18612 18611 62398 62938 63263 64560 64561 64568 64569 64641 64642 65338 65340 65341 65348 65347 65349 65350 65351 65352 66107 66107 66108 66186 71044 66466 66468 66467 66593 66592 66715 66714 66786 66822 66821 66930 66929 66927 66928 68032 68705 68706 69757 69756 71043 66471 9190 8807 8808 17097 17096 70988 5764 5618 67703 8236 67156 67155 67146 16034 16034 3992 Limita loturi cadastrale existente (cf. ridicare topografică și structura imobilelor E-Terra) LIMITE 1. Limita propusă PUZ (reglementări orientative) - 67 ha (cf. aviz AO nr.12/2018 și C.U. 403/2018) Limita edificabil - zonă de construibilitate 2. Limita propusă PUZ (reglementări obligatorii) - 28,5 ha (cf. aviz OP nr. 3/ 22.04.2020 și C.U. 304/2020) Limita zona studiată PUZ - 72 ha (suprapunerea limitei 1+2) REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR Proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice Terenuri aflate în domeniul public de interes local Terenuri cu situație cadastrală incertă Transfer din domeniul privat în domeniul public Limita culoarului de transfer în domeniul public PLAN URBANISTIC ZONAL "ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU" N PLAN REGIM JURIDIC - SCARA 1:1000 /(*(1'ă FORMAT: (900 X 1388 mm) SCARA: 1:1000 NR. PLANʓă: 3 TITLU PLANʓă Regim juridic COLECTIV DE ELABORARE CALITATEA NUME SEMNă785$ ʓef proiect FAZA: P.U.Z. Proiectat Desenat Verificat Copyright © 2021 Abagiu Global Services. Toate drepturile sunt rezervate Abagiu Global Services. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nici o formă sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv fotocopiere, sau înregistrare in orice alt sistem de stocare și recuperare a informațiilor fără permisiunea scrisă a unui reprezentant autorizat al Abagiu Global Services. urb. Gabriel Alexandru ION DATA: 18.02.2021 PROIECTANT GENERAL S.C. ABAGIU GLOBAL SERVICES S.R.L. -Departamentul de Architectura, Urbanism si Inginerie Urbana SEDIU: Clucerului 35, sector 1, Bucuresti, 011363 Tel. +4 031.436.24.06 / FAX: +4 0374. 097.100 E-MAIL: [email protected], [email protected] WEB: www.abagiuglobalservices.com Director General / Responsabil proiect - Razvan ABAGIU - Executive MBA(titlu profesional) MOBIL: +4 0722.600.699 BENEFICIAR: Primăria Municipiului BUZĂU DENUMIRE PROIECT: "ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE N-E A M81,&,3,8/ %8=ă8 J8'(Ġ8/ B8=ă8" urb. Oana Georgiana VOICU R.U.R D3, Dz0, E arh. Teodor Stelian ŞANDRU urb. Constantin Marian OLTEANU R.U.R. B, C, D, E SPECIALITATEA URBANISM &,5&8/$ʕ,, ʓ, TRAFIC Consultant Verificat Desenat prof. emerit dr. arh. urb. B. Florin MACHEDON R.U.R. A, B, C, D, E, F6, G5, G6 ing. Razvan-Ionut MARIN ing. C. Ciprian TODERASCU specialitatea A.4, B.2 Proiectat Verificat Desenat 5(ʕ(/( 7(+1,&2 - EDILITARE MEDIU Proiectat Proiectat ing. M. Eugen IONESCU R.U.R. F4, G1, G7 ing. M. Eugen IONESCU R.U.R. F4, G1, G7 ing. Viorel BULZAN ETAPA: ELABORAREA PROPUNERILOR, AVIZE ȘI ACORDURI NECESARE AVIZĂRII ȘI APROBĂRII P.U.Z. REVIZIA: VERSIUNEA: NR. 8 COD PROIECT: AGS BZ PUZ T33 230718 TOPOGRAFIE ʓef proiect ing. Lucian-Ion STRATONE *(27(+1,&ă ʓef proiect ing. Laura Jipa 5HJLPXO HFRQRPLF DO WHUHQXULORU 6,78$ʕ,( (;,67(17ă 5HJLPXO HFRQRPLF DO WHUHQXULORU 6,78$ʕ,( 5(=8/7$7ă a b c d e f g h i /RFDOL]DUHD VHFʖLXQLORU LQVXOHORU *UDGXO GH DIHFWDUH DO WHUHQXULORU JHQHUDW GH H[WLQGHUHD FLUFXODʖLLORU 5DSRUWXO WHUHQXULORU H[WLQGHUHD FLUFXODʖLLORU CENTRALIZATOR TERENURI AFECTATE DE EXTINDERI ALE &,5&8/$ʕ,,/25 Realizarea unor obiective de investiții de interes local care contribuie la dezvoltarea Municipiului Buzău presupune inclusiv asigurarea terenurilor necesare dezvoltării acestora. Pentru execuția unor lucrări de utilitate publică propuse prin prezenta documentație de urbanism tip P.U.Z. este necesară stabilirea cu exactitate a amplasamentelor conform studiilor de fezabilitate, ce urmează a fi elaborate după aprobarea prezentei documentații de urbanism. În acest moment, din datele obținute de la Beneficiarul lucrării - UAT Mun. Buzău, Primăria Municipiului Buzău nu deține în proprietate suprafețele de teren necesare configurării tramei stradale și a rețelelor edilitare de apă și canalizare, de gaze, de electricitate și telecomunicații necesare funcționării zonei supuse reglementării prin prezentul P.U.Z. După aprobarea prezentei documentaț ii de urbanism se vor stabili pașii necesari declarării utilității publice de interes local a investiției "ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE 1( $ 081,&,3,8/ %8=ă8 -8'(Ġ8/ %8=ă8" (intr- o prima faza) si in faza următoare pentru completarea investiției prin avizarea si aprobarea documentației de urbanism, a studiilor de fezabilitate si a proiectelor pentru autorizarea executarea lucrărilor de construire a infrastructurii publice aferente restului de teritoriu de 72 de hectare ce necesita reglementare urbanistica, configurare a tramei stradale optime si echipare tehnico-edilitara, inclusiv dotări si echipamente publice. Realizarea obiectivului de investiții "ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI IN VEDEREA PUNERII IN 9$/2$5( $ =21(, '( 1( $ 081,&,3,8/ %8=ă8 -8'(Ġ8/ %8=ă8" este condiționată de existența terenurilor în proprietatea Municipiului Buzău. Conform prezentei documentații de urbanism, traseul obiectivului de investiții afectează terenuri proprietate privată din intravilan. Obiectivul de investiții propus prin prezentul P.U.Z. urmează a fi evaluat prin Studiile de Fezabilitate aferente investiției. Lista imobilelor aflate în proprietate privată ce se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investiții urmează a fi evaluat si aprobat în baza Studiilor de Fezabilitate (S.F.) și a documentației „Plan topografic realizat în sistemul naț ional de proiecție stereografic 1970”, în vederea identificării imobilelor ce se suprapun peste coridorul de expropriere avizat și recepționat de către O.C.P.I. Acestea reprezintă lucrări de construire infrastructura de drumuri și echipare tehnico-edilitară de interes local, și se încadrează în categoria lucrărilor de utilitate publică. Declararea utilității publice se face numai după efectuarea unei analize si cercetări prealabile, care considerăm oportun a se face de către o comisie. Pentru parcurgerea etapelor necesare se propune numirea unei comisii formată din reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Buzău. ORIENTARI / SOLUTII PRELIMINARE / PROPUNERI PRIVIND TRANSFERUL DE PROPRIETATE IN DOMENIUL PUBLIC PENTRU CONFIGURAREA TRAMEI STRADALE SI A RETELEI TEHNICO-EDILITARE. '(&/,1$5($ 5(63216$%,/,7Ăʔ II $FHVWH UHFRPDQGăUL VROXʕ ii preliminare / propuneri au caracter strict informativ si orientativ si constituie in mod strict RULHQWăUL FX SULYLUH OD SRVLELOH VROXʕLL VLWXDʕLL vQ GHPHUVXO DXWRULWăʕ ii publice de reglementare urbanistica, creare a infrastructurii transporturilor / drumurilor publice ʓL HFKLSDUH WHKQLFRHGLOLWDUă Acestea sunt destinate faciliteze relaʕLLOH VL DFRUGXULOH LQWUH 3ULPăULD 0XQ %X]ăX VL SURSULHWDULL GH WHUHQXUL DIHFWDʕ i, vQFXUDMkQG UHVSHFWXO IDWD de lege, faʕă GH SURSULHWDWHD SULYDWă, fata de proprietatea publica, fata de ceilalti vecini si practicile din domeniu. Propunerile nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, ele au FD RELHFWLY Vă RIHUH UHFRPDQGăUL JHQHUDOH ʓL Vă reflecte cele mai bune practici. &RQFHSWHOH LGHLOH ʓL VROXʕLLOH SURSXVH vQ DFHVWH RULHQWăUL QX DGXF DWLQJHUH OHJLVODʕ iei naʕ ionale ʓL DU WUHEXL Vă ILH interpretate ʓi pot fi adaptate ʕLQkQGXVH FRQW GH FDGUXO OHJLVODWLY QDʕLRQDO VL GH KRWăUkULOH OD QLYHO ORFDO VL QX v ʓi SURSXQ VD DWLQJă GUHSWXO OD SURSULHWDWH SULYDWD Dʓa cum este stabilit de lege. 3UH]HQWHOH RULHQWăUL QX DGXF DWLQJHUH LQWHUSUHWăULL SH FDUH $XWRULWDWHD 3XEOLFD 8$7 0XQ %X]ăX SULQ Comisia vQVăUFLQDWD FX SURFHGXULOH GH REʕLQHUH D WHUHQXULORU QHFHVDUH FRQILJXUăULL WUDPHL VWUDGDOHUHʕ elei tehnico-edilitare si Proprietarii aIHFWDʕL R SRW GD vQ YLLWRU RULFăUHL GLVSR]Lʕ ii a legislaʕ iei aplicabile. AʓDGDU 3URLHFWDQWXO SUHFL]HD]ă FD UHFRPDQGăULOH SURSXVH VXQW GRDU FX WLWOX LQIRUPDWLY VL RULHQWDWLY ʓL QX DQJDMHD]ă UHVSRQVDELOLWDWHD niciunui membru a echipei Proiectantului. 1. Situatia nr. 1 /solutia preliminara nr. 1 - parcele total/major afectate, grad de afectare intre 70% si 100% din parcela - SUPRAFATA DE TEREN GREVATA DE O SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICA VA FI ACHIZIŢIONATA / EXPROPRIATA CONFORM LEGII In cazul în care parcela este grevată pe o suprafața foarte mare (peste 71% din suprafata parcelei), sau total grevată de o servitute de utilitate publică, se recomanda comasarea terenului cu lotul vecin acolo unde exista posibilitatea, iar porŢiunea de teren afectată va fi achiziŢionată prin negocierea directa in conditiile legii în vederea stabilirii condițiilor de despagubire sau expropriată conform legii. 2. Situatia nr. 2 / solutia preliminara nr. 2 - parcele partial afectate (loturi rezultate construibile), grad de afectare intre 0% si 70% din parcela Situatia nr. 2.1 / solutia preliminara nr. 2.1 - parcele partial afectate (loturi rezultate construibile), grad de afectare intre 0% si 70% din parcela - SUPRAFATA DE TEREN GREVATA DE O SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICA VA FI ACHIZIŢIONATA / EXPROPRIATA CONFORM LEGII In cazul în care parcela este parŢial grevată de o servitute de utilitate publică pe o suprafata mare, si lotul rezultat face posibila construirea pe portiuniunea de teren neafectata, terenul grevat de o servitute de utilitate publica va fi achiziŢionat / expropriat conform legii înainte de emiterea AutorizaŢiei de Construire, iar suprafaŢa de referinŢă pentru calculul POT si CUT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată. Situatia nr. 2.2 / solutia preliminara nr. 2.2 - parcele partial afectate (loturi rezultate construibile), grad de afectare intre 0% si 70% din parcela - SUPRAFATA DE TEREN GREVATA DE O SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICA VA FI COMPENSATA PRIN C.U.T. La cererea proprietarilor si cu acordul Primariei, suprafaŢa afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, cu conditia ca indicatorul C.U.T. (coeficient de utilizare a terenului) sa se calculeze la suprafata initiala a terenului, ce reiese din masuratorile cadastrale. Proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public pentru obiectivele de interes public local, beneficiază pe lotul rezultat in vederea constituirii coridorul de expropriere - dupa dezmembrare - de un spor al suprafeței desfășurate construite (ADC) admise egal cu o dată aria desfasurata construita aferenta suprafetei de teren transferată spre domeniul public. Transferul va fi făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conț ine acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața desfasurata aferenta suprafetei de teren transferată în domeniul public. Condiții de calcul a C.U.T.: · coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.) - raportul dintre suprafaŢa construită desfăşurată (suprafaŢa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaŢa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinŢă. Nu se iau în calculul suprafeŢei construite desfăşurate: suprafaŢa subsolurilor cu înălŢimea liberă de până la 1,80 m, suprafaŢa subsolurilor cu destinaŢie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaŢiile tehnice sau spaŢiile destinate protecŢiei civile, suprafaŢa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecŢie; · în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, C.U.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică. Solutia nr. 2.3 / solutia preliminara nr. 2.3 - parcele partial afectate (loturi rezultate construibile), grad de afectare intre 0% si 70% din parcela - SUPRAFATA DE TEREN GREVATA DE O SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICA VA FI COMPENSATA PRIN P.O.T. La cererea proprietarilor si cu acordul Primariei, suprafaŢa afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, cu conditia ca indicatorul P.O.T. (procent de ocupare a terenului) sa se calculeze la suprafata initiala a terenului + 0,5 x suprafaŢa trecută în proprietate publică, ce reiese din masuratorile cadastrale - cu conditia mentinerii/respectarii alinierii maxime admise fata de strazi, precum si a procentului de suprafata verde amenajata la sol, stabilite la nivel local. Proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, beneficiază pe lotul rezultat - dupa dezmembrare - de un spor al suprafeț ei construite la sol (AC) admise egal cu 0,5 x suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței construite la sol pe lotul rezultat admis egal cu jumatate din suprafața transferată în domeniul public. Condiții de calcul a P.O.T.: · procent de ocupare a terenului (P.O.T.) - raportul dintre suprafață construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecŢia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafață parcelei. SuprafaŢa construită este suprafaŢa construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faŢadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaŢa construită. · în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, P.O.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică. Situatia juridică/CADASTRALA a terenurilor, precum și datele necesare elaborării PUZ, ridicarea topografica la zi, inclusiv regimul de proprietate vor fi puse la dispoziția proiectantului de către Primăria Municipiului Buzău. Datele/informatiile/propunerile urbanistice pot suferi modificări pe parcursul perioadei de elaborare, avizare și aprobare PUZ, în acord cu soluția urbanistică selectata de Beneficiar si in acord cu intelegerile intre proprietarii de teren si autoritatea publica locala. Suprafețele de teren proprietate privată afectate de lărgiri de străzi, precum și de alte obiective de utilitate publică ce vor trece în domeniul public vor fi stabilite cu precizie prin ridicări topografice executate la momentul realizării investiției. De asemenea, suprafetele de teren stabilite prin PUZ sa treaca din proprietate privata a persoanelor fizice/juridice in domeniul public vor face obiectul unor studii de fezabilitate prin care vor fi definite coridoarele de expropriere si indicatorii tehnico-economici aferente obiectivelor de utilitate publica si care vor fi asumate de Beneficiar prin HCL. Aceste ridicări topografice vor fi realizate de către persoane fizice/juridice autorizate. Ocuparea terenurilor va fi făcută în condițiile legii în urma elaborării proiectelor de autorizații de construire. Conform Legii Nr. 255/14 decembrie 2010 cu privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naŢional, judeŢean şi local, cu modificarile si completarile ultieroare: Etapele procedurii de expropriere $UW - Etapele procedurii de expropriere sunt: a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes naŢional, judeŢean sau local; b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere şi afişarea listei proprietarilor imobilelor; c) transferul dreptului de proprietate; d) finalizarea formalităŢilor aferente procedurii de expropriere. 5(&20$1'ă5, 25,(17$7,9( 35,9,1' 7(5(185,/( $)(&7$7( '( &,5&8/$ʕ,,/( 352386( ʓ, '(&/,1$5($ 5(63216$%,/,7ăʕ,, 352,(&7$178/8,
Transcript
Page 1: ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI ...

2604

3950/1

50214

69592

59627

51251

53002

7360/1

1515

1516

7361

1514

50256

6792/1

6792/3

6792/2

53492

60729

8950

8951

8952

8953

66164

8955

8956

8957

8729/1

8729/2

7360/2

51291

51423

51573

14717

2603/2

15194

15423

15422

16080

16399

16400

17297

18195

58227

19125

61686

62297

62298

52458

63744

64671

65222

65767

65771

66059

64113

66126

66245

66248

66498

67282

81346/2016

67484

66892

66908

67156

67155

67298

67392

68060

68080

68081

68357

89087/2018

68803

68802

69054

65903

4603

4604

66110

66109

69559

8965

8725

13975

8723

8001

8000

7999

7998

896

3097

3098

5764

6573

7359

8053

8235

8236

14410

13872

16034

16033

17205

17207

17208

19266

63449

63863

64917

65248

65505

67703

68517

68516

77050/2018

69339

69341

69725

69751

70988

70988

2129/1

2968

3167

519

3932

4153

4154

5282

6464

6465

56823

6553

1671

56078

56216

1175/1

2128/2

2128/1

7965

8197

5

1

8

4

7

8203

15397

20998/14

65664

66334

6

6

3

3

5

66958

67827

62927

70932

71041

71200

1428

1429

1332

16080

16399

16400

16814

57499

63450

65821

66523

66522

51789

51218

51963

3096

5

2

8

0

5

2

8

1

5618

7

1

1

3

/

1

7

1

1

3

/

2

7

1

1

3

/

3

7583

7585

65276

8054

8

2

2

6

8

2

2

7

8

2

2

8

1

2

7

6

6

13369

13370

13371

13373

1

3

3

7

2

13681

1

4

4

1

4

15768

1

6

3

2

9

(5

6

9

0

5

)

16324 ( 56900 )

16325

(16326)56902

16327(56903)

16328(56904)

16853

17140

1

7

0

9

6

1

7

0

9

7

18091

1

8

2

0

1

1

8

2

2

9

1

8

2

3

5

1

8

6

1

2

1

8

6

1

1

6

2

3

9

8

6

2

9

3

8

63263

6

4

5

6

0

6

4

5

6

1

6

4

5

6

8

6

4

5

6

9

6

4

6

4

1

6

4

6

4

2

6

5

3

3

8

6

5

3

4

0

6

5

3

4

1

6

5

3

4

8

6

5

3

4

7

6

5

3

4

9

6

5

3

5

0

6

5

3

5

1

6

5

3

5

2

66107

66107

66108

6

6

1

8

6

7

1

0

4

4

6

6

4

6

6

66468

66467

66593

66592

6

6

7

1

5

6

6

7

1

4

6

6

7

8

6

6

6

8

2

2

6

6

8

2

1

6

6

9

3

0

6

6

9

2

9

6

6

9

2

7

6

6

9

2

8

6

8

0

3

2

6

8

7

0

5

6

8

7

0

6

6

9

7

5

7

6

9

7

5

6

7

1

0

4

3

6

6

4

7

1

9

1

9

0

8

8

0

7

8

8

0

8

1

7

0

9

7

1

7

0

9

6

70988

5764

5618

67703

8236

67156

67155

6

7

1

4

6

16034

16034

3992

Limita loturi cadastrale existente(cf. ridicare topografică și structura imobilelor E-Terra)

LIMITE1. Limita propusă PUZ (reglementări orientative) -67 ha (cf. aviz AO nr.12/2018 și C.U. 403/2018)

Limita edificabil - zonă de construibilitate

2. Limita propusă PUZ (reglementări obligatorii) - 28,5ha (cf. aviz OP nr. 3/ 22.04.2020 și C.U. 304/2020)Limita zona studiată PUZ - 72 ha (suprapunerea limitei 1+2)

REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR

Proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

Terenuri aflate în domeniul public de interes local

Terenuri cu situație cadastrală incertă

Transfer din domeniul privat în domeniul public

Limita culoarului de transfer în domeniul public

PLAN URBANISTIC ZONAL "ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, INVEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU"

N

PLAN REGIM JURIDIC - SCARA 1:1000

FORMAT: (900 X 1388 mm)

SCARA: 1:1000

NR. PLAN : 3

TITLU PLANRegim juridic

COLECTIV DE ELABORARECALITATEA NUME SEMN

ef proiect

FAZA: P.U.Z.

ProiectatDesenat

Verificat

Copyright © 2021 Abagiu Global Services. Toate drepturile sunt rezervate Abagiu Global Services. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusă sautransmisă sub nici o formă sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv fotocopiere, sau înregistrare in orice alt sistem de stocare și recuperare ainformațiilor fără permisiunea scrisă a unui reprezentant autorizat al Abagiu Global Services.

urb. Gabriel Alexandru ION

DATA: 18.02.2021

PROIECTANT GENERALS.C. ABAGIU GLOBAL SERVICES S.R.L. -Departamentul de Architectura, Urbanism si Inginerie UrbanaSEDIU: Clucerului 35, sector 1, Bucuresti, 011363 Tel. +4 031.436.24.06 / FAX: +4 0374. 097.100E-MAIL: [email protected], [email protected] WEB: www.abagiuglobalservices.comDirector General / Responsabil proiect - Razvan ABAGIU - Executive MBA(titlu profesional) MOBIL: +4 0722.600.699

BENEFICIAR: Primăria Municipiului BUZĂUDENUMIRE PROIECT: "ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 28.5 HA DINTARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE N-E A M J B "

urb. Oana Georgiana VOICU R.U.R D3, Dz0, E

arh. Teodor Stelian ŞANDRU

urb. Constantin Marian OLTEANU R.U.R. B, C, D, E

SPECIALITATEA

URBANISM

TRAFIC

Consultant

Verificat

Desenat

prof. emerit dr. arh. urb. B. Florin MACHEDON R.U.R. A, B,C, D, E, F6, G5, G6

ing. Razvan-Ionut MARIN

ing. C. Ciprian TODERASCU specialitatea A.4, B.2

Proiectat

Verificat

Desenat- EDILITARE

MEDIU Proiectat

Proiectat ing. M. Eugen IONESCU R.U.R. F4, G1, G7

ing. M. Eugen IONESCU R.U.R. F4, G1, G7

ing. Viorel BULZAN

ETAPA: ELABORAREAPROPUNERILOR, AVIZE ȘI

ACORDURI NECESAREAVIZĂRII ȘI APROBĂRII P.U.Z.

REVIZIA:

VERSIUNEA: NR. 8

COD PROIECT: AGS BZPUZ T33 230718

TOPOGRAFIE ef proiect ing. Lucian-Ion STRATONE

ef proiect ing. Laura Jipa

a

b

c

d

e

f

g

h

i

CENTRALIZATOR TERENURI AFECTATE DE EXTINDERI ALE

Realizarea unor obiective de investiții de interes local care contribuie la dezvoltarea Municipiului Buzău presupune inclusivasigurarea terenurilor necesare dezvoltării acestora. Pentru execuția unor lucrări de utilitate publică propuse prin prezentadocumentație de urbanism tip P.U.Z. este necesară stabilirea cu exactitate a amplasamentelor conform studiilor defezabilitate, ce urmează a fi elaborate după aprobarea prezentei documentații de urbanism. În acest moment, din dateleobținute de la Beneficiarul lucrării - UAT Mun. Buzău, Primăria Municipiului Buzău nu deține în proprietate suprafețele deteren necesare configurării tramei stradale și a rețelelor edilitare de apă și canalizare, de gaze, de electricitate șitelecomunicații necesare funcționării zonei supuse reglementării prin prezentul P.U.Z.După aprobarea prezentei documentații de urbanism se vor stabili pașii necesari declarării utilității publice de interes local ainvestiției "ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DETEREN DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE

" (intr- o prima faza) si in faza următoare pentru completarea investiției prinavizarea si aprobarea documentației de urbanism, a studiilor de fezabilitate si a proiectelor pentru autorizarea executarealucrărilor de construire a infrastructurii publice aferente restului de teritoriu de 72 de hectare ce necesita reglementareurbanistica, configurare a tramei stradale optime si echipare tehnico-edilitara, inclusiv dotări si echipamente publice.

Realizarea obiectivului de investiții "ANSAMBLU REZIDENTIAL - ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICAA SUPRAFETEI DE TEREN DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI IN VEDEREA PUNERII IN

" este condiționată de existența terenurilor înproprietatea Municipiului Buzău. Conform prezentei documentații de urbanism, traseul obiectivului de investiții afecteazăterenuri proprietate privată din intravilan. Obiectivul de investiții propus prin prezentul P.U.Z. urmează a fi evaluat prin Studiilede Fezabilitate aferente investiției. Lista imobilelor aflate în proprietate privată ce se suprapun peste amplasamentulobiectivului de investiții urmează a fi evaluat si aprobat în baza Studiilor de Fezabilitate (S.F.) și a documentației „Plantopografic realizat în sistemul național de proiecție stereografic 1970”, în vederea identificării imobilelor ce se suprapun pestecoridorul de expropriere avizat și recepționat de către O.C.P.I. Acestea reprezintă lucrări de construire infrastructura dedrumuri și echipare tehnico-edilitară de interes local, și se încadrează în categoria lucrărilor de utilitate publică.

Declararea utilității publice se face numai după efectuarea unei analize si cercetări prealabile, care considerăm oportun a seface de către o comisie. Pentru parcurgerea etapelor necesare se propune numirea unei comisii formată din reprezentanți aidirecțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Buzău.ORIENTARI / SOLUTII PRELIMINARE / PROPUNERI PRIVIND TRANSFERUL DE PROPRIETATE IN DOMENIUL PUBLICPENTRU CONFIGURAREA TRAMEI STRADALE SI A RETELEI TEHNICO-EDILITARE.

IIii preliminare / propuneri au caracter strict informativ si orientativ si constituie in mod

strict ii publice de reglementare urbanistica,creare a infrastructurii transporturilor / drumurilor publice Acestea sunt destinatefaciliteze rela i, de lege, fa , fata de proprietatea publica, fata de ceilalti vecini si practicile din domeniu.Propunerile nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, ele aureflecte cele mai bune practici.

iei na ionale interpretate i pot fi adaptate i

a cum este stabilit de lege.Comisia

elei tehnico-edilitare siProprietarii a ii a legisla iei aplicabile. A

niciunui membrua echipei Proiectantului.

1. Situatia nr. 1 /solutia preliminara nr. 1 - parcele total/major afectate, grad de afectare intre 70% si 100% dinparcela - SUPRAFATA DE TEREN GREVATA DE O SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICA VA FI ACHIZIŢIONATA /EXPROPRIATA CONFORM LEGII

In cazul în care parcela este grevată pe o suprafața foarte mare (peste 71% din suprafata parcelei), sau total grevatăde o servitute de utilitate publică, se recomanda comasarea terenului cu lotul vecin acolo unde exista posibilitatea, iarporŢiunea de teren afectată va fi achiziŢionată prin negocierea directa in conditiile legii în vederea stabilirii condițiilor dedespagubire sau expropriată conform legii.

2. Situatia nr. 2 / solutia preliminara nr. 2 - parcele partial afectate (loturi rezultate construibile), grad de afectareintre 0% si 70% din parcela

Situatia nr. 2.1 / solutia preliminara nr. 2.1 - parcele partial afectate (loturi rezultate construibile), grad de afectareintre 0% si 70% din parcela - SUPRAFATA DE TEREN GREVATA DE O SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICA VA FIACHIZIŢIONATA / EXPROPRIATA CONFORM LEGII

In cazul în care parcela este parŢial grevată de o servitute de utilitate publică pe o suprafata mare, si lotul rezultat faceposibila construirea pe portiuniunea de teren neafectata, terenul grevat de o servitute de utilitate publica va fi achiziŢionat /expropriat conform legii înainte de emiterea AutorizaŢiei de Construire, iar suprafaŢa de referinŢă pentru calculul POT si CUTva fi cea efectiv rămasă în proprietate privată.

Situatia nr. 2.2 / solutia preliminara nr. 2.2 - parcele partial afectate (loturi rezultate construibile), grad de afectareintre 0% si 70% din parcela - SUPRAFATA DE TEREN GREVATA DE O SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICA VA FICOMPENSATA PRIN C.U.T.

La cererea proprietarilor si cu acordul Primariei, suprafaŢa afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cutitlu gratuit în proprietate publică, cu conditia ca indicatorul C.U.T. (coeficient de utilizare a terenului) sa se calculeze lasuprafata initiala a terenului, ce reiese din masuratorile cadastrale.

Proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public pentru obiectivele deinteres public local, beneficiază pe lotul rezultat in vederea constituirii coridorul de expropriere - dupa dezmembrare - de unspor al suprafeței desfășurate construite (ADC) admise egal cu o dată aria desfasurata construita aferenta suprafetei de terentransferată spre domeniul public.

Transferul va fi făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordulproprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unuispor de depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața desfasurata aferenta suprafetei de terentransferată în domeniul public.

Condiții de calcul a C.U.T.:· coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.) - raportul dintre suprafaŢa construită desfăşurată (suprafaŢa desfăşurată atuturor planşeelor) şi suprafaŢa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinŢă. Nu se iau în calculul suprafeŢei construitedesfăşurate: suprafaŢa subsolurilor cu înălŢimea liberă de până la 1,80 m, suprafaŢa subsolurilor cu destinaŢie strictă pentrugararea autovehiculelor, spaŢiile tehnice sau spaŢiile destinate protecŢiei civile, suprafaŢa balcoanelor, logiilor, teraselordeschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de accespietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecŢie;· în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar proprietariiparcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, C.U.T. se calculează având labază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică.

Solutia nr. 2.3 / solutia preliminara nr. 2.3 - parcele partial afectate (loturi rezultate construibile), grad de afectareintre 0% si 70% din parcela - SUPRAFATA DE TEREN GREVATA DE O SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICA VA FICOMPENSATA PRIN P.O.T.

La cererea proprietarilor si cu acordul Primariei, suprafaŢa afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cutitlu gratuit în proprietate publică, cu conditia ca indicatorul P.O.T. (procent de ocupare a terenului) sa se calculeze lasuprafata initiala a terenului + 0,5 x suprafaŢa trecută în proprietate publică, ce reiese din masuratorile cadastrale - cu conditiamentinerii/respectarii alinierii maxime admise fata de strazi, precum si a procentului de suprafata verde amenajata la sol,stabilite la nivel local.

Proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, beneficiază pelotul rezultat - dupa dezmembrare - de un spor al suprafeței construite la sol (AC) admise egal cu 0,5 x suprafața de terentransferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din parteaprimăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără acere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței construite la sol pe lotul rezultat admis egal cujumatate din suprafața transferată în domeniul public.

Condiții de calcul a P.O.T.:· procent de ocupare a terenului (P.O.T.) - raportul dintre suprafață construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecŢiape sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafață parcelei. SuprafaŢa construită este suprafaŢa construită la nivelul solului,cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faŢadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sola balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include însuprafaŢa construită.· în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar proprietariiparcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, P.O.T. se calculează având labază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică.

Situatia juridică/CADASTRALA a terenurilor, precum și datele necesare elaborării PUZ, ridicarea topografica la zi,inclusiv regimul de proprietate vor fi puse la dispoziția proiectantului de către Primăria Municipiului Buzău.Datele/informatiile/propunerile urbanistice pot suferi modificări pe parcursul perioadei de elaborare, avizare și aprobare PUZ,în acord cu soluția urbanistică selectata de Beneficiar si in acord cu intelegerile intre proprietarii de teren si autoritatea publicalocala. Suprafețele de teren proprietate privată afectate de lărgiri de străzi, precum și de alte obiective de utilitate publică cevor trece în domeniul public vor fi stabilite cu precizie prin ridicări topografice executate la momentul realizării investiției. Deasemenea, suprafetele de teren stabilite prin PUZ sa treaca din proprietate privata a persoanelor fizice/juridice in domeniulpublic vor face obiectul unor studii de fezabilitate prin care vor fi definite coridoarele de expropriere si indicatoriitehnico-economici aferente obiectivelor de utilitate publica si care vor fi asumate de Beneficiar prin HCL. Aceste ridicăritopografice vor fi realizate de către persoane fizice/juridice autorizate. Ocuparea terenurilor va fi făcută în condițiile legii înurma elaborării proiectelor de autorizații de construire.

Conform Legii Nr. 255/14 decembrie 2010 cu privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unorobiective de interes naŢional, judeŢean şi local, cu modificarile si completarile ultieroare:

Etapele procedurii de expropriere - Etapele procedurii de expropriere sunt:

a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes naŢional, judeŢean sau local;b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorulde expropriere şi afişarea listei proprietarilor imobilelor;c) transferul dreptului de proprietate;d) finalizarea formalităŢilor aferente procedurii de expropriere.

Recommended