Home >Documents >36008_sc Technical Trade Srl_raport Imp Bioetanol

36008_sc Technical Trade Srl_raport Imp Bioetanol

Date post:31-Dec-2015
Category:
View:70 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • TOTAL PROIECT SRL ODORHEIU SECUIESC

  RAPORT LA STUDIUL DE IMPACT CONSTRUIRE FABRICA DE BIOCOMBUSTIBIL BIOETANOL PENTRU TRANSPORT N COMUNA REMETEA

  JUDEUL HARGHITA

  COPIE

  Revizuit 0

  Pagina 1 / 126

  Pag. 1

  FIA PROIECTULUI

  Obiectivul

  CONSTRUIRE FABRICA DE BIOCOMBUSTIBIL BIOETANOL PENTRU TRANSPORT N COMUNA REMETEA STR. MELIK FN JUDEUL HARGHITA

  Amplasament

  COMUNA REMETEA SATUL REMETEA STR MELIK FN COD POSTAL 537250 JUDEUL-HARGHITA

  Cod cadastral

  BAZIN HIDROGRAFIC MURE COD IV.1.000.00.00.00.00.

  Autoritatea contractant

  S.C. TECHNICAL TRADE SRL PRIN ANDRAS CSABA, MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC STR KISSOMLYO NR 17 JUD HARGHITA Cod potal: 537350 Tel: M 0751.183.666

  ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE: SC RUTITEX SRL EF PROIECT: ING. MATHE EDE, DIRECTOR DE PROIECT: ING. EC. BENEDEK BERTA

  ELABORATORUL STUDIULUI DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI

  TOTAL PROIECT SRL ODORHEIU SECUIESC; Str. Kossuth Lajos nr.13; Cod potal: 535600

  Tel: 0266 218 447; 0745 30 62 20; Fax: 0266 217 967; E-mail: [email protected]

  Nr. Proiect

  2521/2011

  ProIect manager: ing. Kassay Gbor __________

  ef proiect: ing. Minier Gabor __________

 • TOTAL PROIECT SRL ODORHEIU SECUIESC

  RAPORT LA STUDIUL DE IMPACT CONSTRUIRE FABRICA DE BIOCOMBUSTIBIL BIOETANOL PENTRU TRANSPORT N COMUNA REMETEA

  JUDEUL HARGHITA

  COPIE

  Revizuit 0

  Pagina 2 / 126

  Pag. 2

  FIA CU RESPONSABILII LUCRRII

  COLECTIVUL DE COORDONARE

  PROIECT MANAGER : ING. KASSAY GBOR _______________________

  EF COLECTIV : ING. MINIER GABOR _______________________

  COLECTIVUL DE SPECIALITI:

  TEHNOLOGIE : ING. MINIER GBOR _______________________

  : DR. ING. TRK JNOS _______________________

  MECANICA FLUIDELOR : ING. TRK RPD _______________________

  INSTALAII : ING. KASSAY ERZSBET _______________________

  DESEN TEHNIC : TRK ENIK _______________________

 • TOTAL PROIECT SRL ODORHEIU SECUIESC

  RAPORT LA STUDIUL DE IMPACT CONSTRUIRE FABRICA DE BIOCOMBUSTIBIL BIOETANOL PENTRU TRANSPORT N COMUNA REMETEA

  JUDEUL HARGHITA

  COPIE

  Revizuit 0

  Pagina 3 / 126

  Pag. 3

  ELEMENTE DE COORDONARE

  Studiul de impact s-a ntocmit n conformitate cu reglementrile specifice din domeniul proteciei mediului, respectiv:

  Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind Proteciei Mediului, aprobat prin Legea nr. 265 din 2006.

  Legea apelor nr. 107/1996, modificat i completat prin Legea 310 din 2004.

  Ordinul M.S. nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igien i a recomandrilor privind mediul de via al populaiei.

  Hotrrea de Guvern 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

  Ordin MMP nr 135 din 10 02.2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evalurii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

  Ordonana de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei slbatice, cu modificrile si completrile ulterioare.

  Ordin MMDD nr 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a reelei Natura 2000 in Romania

  Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementrii privind evaluarea polurii mediului.

  OUG nr 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al polurii , aprobat prin Legea nr 84/2006

  Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conveniei privind accesul la informaie, participarea publicului la luarea deciziei i accesul la justiie n probleme de mediu semnata la Arhus la 25 iunie 1998.

  Hotrrea Guvernului Romniei nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

  Ordinul nr. 1430/2005 al Ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicata cu modificrile i completrile ulterioare.

  HGR nr. 188 /2002, pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic al apelor uzate, cu modificrile i completrile ulterioare.

  Normativul N.T.P.A. 001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate evacuate n receptori naturali, aprobat prin HGR 188/2002.

  Normativul N.T.P.A. 002/2002 Normativ privind condiiile de evacuare a apelor uzate n reelele de canalizare ale localitilor i direct n staiile de epurare, aprobat prin HGR 188/2002.

  Normativul N.T.P.A. 011/2002 Normativ privind condiiile de evacuare a apelor uzate n reelele de canalizare ale localitilor i direct n staiile de epurare, aprobat prin HGR 188/2002.

  HG 352/2005 privind modificarea si completarea Hotrrii Guvernului nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare in mediul acvatic al apelor uzate

  HG 361/2005 privind aprobarea programului de eliminare treptata a evacurilor, emisiilor si pierderile de substane prioritare si prioritar periculoase

  Condiiile tehnice privind protecia atmosferei i Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluani atmosferici produi de surse staionare aprobat prin Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M.

  Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea Ordonana de urgenta nr. 243/2000 privind protecia atmosferei; STAS 12574/1997 Privind condiiile de calitate a aerului n zonele protejate.

  Ordin MAPM nr. 592 /2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, valorilor de prag i a criteriilor de evaluarea dioxidului de sulf, dioxid de azot, plumbului, benzenului i monoxidului de carbon n aerul nconjurtor.

  H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul i mrimea zonelor de protecie sanitar;

 • TOTAL PROIECT SRL ODORHEIU SECUIESC

  RAPORT LA STUDIUL DE IMPACT CONSTRUIRE FABRICA DE BIOCOMBUSTIBIL BIOETANOL PENTRU TRANSPORT N COMUNA REMETEA

  JUDEUL HARGHITA

  COPIE

  Revizuit 0

  Pagina 4 / 126

  Pag. 4

  Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor , modificat si complectat prin OUG nr 61/2006 care transpune DC 75/442/CEE/DC 96/59/CE

  HGR nr. 349 /2005 privind depozitarea deeurilor.

  Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea Ordonanei de Urgenta nr. 16/2001 privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile.

  Gestiunea ambalajelor, organizarea, recuperarii si reciclarii deseurilor conform HG 621/2005.

  HGR nr. 856 din 16 august 2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase.

  HGR nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor i acumulatorilor care conin substane periculoase.

  HGR nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate .

  Ordin comun MAPAM nr. 2/2004 MTCT nr. 211/2004 MEC nr. 118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare i control al transportului deeurilor pe teritoriul Romniei.

  STAS 10009/1998 Acustica urbana limite admisibile ale nivelului de zgomot. STAS 6156/1986 Protecia mpotriva zgomotului n construcii civile i social culturale limite admisibile i parametrii de izolare acustic.

  Ordinele Ministrului Transporturilor nr.537/1997 i nr. 251/1999 cu privire la aprobarea condiiilor pe care trebuie s le ndeplineasc autovehiculele pentru a fi admise n circulaia pe drumurile din Romnia.

  Ordinului M.A.P.P.M. nr. 49/14 ianuarie 2004.privind folosirea nmolurilor din staii de epurare in agricultura.

  HG nr 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substane periculoase

 • TOTAL PROIECT SRL ODORHEIU SECUIESC

  RAPORT LA STUDIUL DE IMPACT CONSTRUIRE FABRICA DE BIOCOMBUSTIBIL BIOETANOL PENTRU TRANSPORT N COMUNA REMETEA

  JUDEUL HARGHITA

  COPIE

  Revizuit 0

  Pagina 5 / 126

  Pag. 5

  CUPRINS

  INTRODUCERE ____________________________________________________________________________________ 7 1. INFORMATII GENERALE .................................................................................................................................. 10

  1.1 DENUMIREA PROIECTULUI ___________________________________________________________________ 10

  1.2 TITULARUL PROIECTULUI ____________________________________________________________________ 10

  1.3 AUTORUL ATESTAT AL STUDIULUI DE IMPACT ___________________________________________________ 10

  1.4 SCOP SI NECESITATE ________________________________________________________________________ 10

  1.5 AMPLASAMENTUL __________________________________________________________________________ 13

  1.5.1 SUPRAFAA I SITUAIA JURIDIC A TERENULUI CE URMEAZ A FI OCUPAT DE OBIECTIVUL DE INVESTIIE .. ........................................................................................................................................................................ 13

  1.5.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI ........................................................................................................................... 14

  1.6 DESCRIEREA PROIECTULUI, CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR ______________________________________ 18

  1.6.1 FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI ................................................................................................................ 18

  1.6.2 STRUCTURA CONSTRUCTIV ..............................................................................................

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended