+ All Categories
Home > Documents > 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Date post: 02-Jul-2015
Category:
Upload: alina-maria
View: 192 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
61
ARITMII CU EVOLUŢIE CRITICĂ (maligne) PRECED / URMEAZĂ STOPULUI CARDIAC K1
Transcript
Page 1: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

ARITMII CU EVOLUŢIE CRITICĂ (maligne)

PRECED / URMEAZĂ STOPULUI CARDIAC

K1

Page 2: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

OBIECTIVE

Să înţelegem:

• Importanţa aritmiilor ce apar înainte de instalarea stopului cardiac sau după resuscitarea acestuia

• Principiile de tratament al acestor aritmii

K2

Page 3: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

• determină consecinţe hemodinamice grave (şoc)

sau au risc vital pentru pacient

• necesită tratament de maximă urgenţă (de către

orice medic); consultul cardiologic este necesar în

cazurile stabile/ care nu răspund la terapie

• Absenţa/ întârzierea tratamentului→există riscul

degenerării aritmiilor în ritmuri de stop cardiac

K3

Importanţa aritmiilor maligne

Page 4: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Să consultăm ghidurile

Page 5: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 6: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Principii de tratament

Cum se simte pacientul?• are/ nu semne de instabilitate hemodinamică

(adverse)?

Ce tip de aritmie prezintă?

K6

Page 7: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Semne de instabilitate hemodinamică (adverse)

Manifestări de debit cardiac scăzut:

– hipoTA < 90 mmHg, dureri toracice,

– paloare, extremităţi reci,

– tulburări de conştienţă (somnolenţă, confuzie, sincopă)

Manifestări de insuficienţă cardiacă:

– dispnee la efort ↓/ repaus,

– jugulare turgescente, durere în hipocondrul dr.

(+hepatomegalie)

K7

Page 8: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Semne de instabilitate hemodinamică (adverse)

Puls periferic filiform;

Frecvenţa cardiacă:Tahicardie excesivă >150/min, sau

Bradicardie marcată < 40 b/min (sau < 60 b/min dacă

funcţia de pompă card.este alterată - patologie

card.preexistentă)

Puls neregulat, cu pauze (aritmii V ce compromit statusul

hemodinamic)

K8

Page 9: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Posibilităţi de tratament:Pt. toate aritmiile:

Măsuri generale

Tratament simptomatic

Pt. bradiaritmii:Medicaţie tahicardizantă

Pacing

Pt. tahiaritmii:Manevre vagale (dacă este cazul)

Medicaţie antiaritmică

Cardioversie – electrică/ chimicăK9

Page 10: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Măsurile generale

A,B,C:• asigurarea căii aeriene,

• administrare de O2 suplimentar,

• acces i.v.

Monitorizare continuă:• EKG,

• TA şi SaO2

± Inregistrare EKG (1 derivaţie sau 12 derivaţii, dacă starea pac.permite)

Identificarea şi tratarea cauzelor reversibile ale tulburării de ritm (febră, durere, agitaţie, tulb.electrolitice, intoxicaţii)

K10

Page 11: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Algoritm de trat.în BRADIARITMII(Ritm <40 bătăi /min sau anormal de lent pentru statusul hemodinamic)

K11

Semne adverse?•TA sistolică <90 mm Hg•Ritmul < 40 bătăi /min•Aritmiile V grave•Insuficienţă cardiacă, tulb. de conştienţă, durere toracică, sincopă

Exista riscul asistoliei?•Asistolă recentă•Bloc AV grad II Mobitz II •Bloc AV complet cu QRS larg•Pauză ventriculară >3 s

Răspuns satisfăcător?

Atropină0,5mg i.v.

DA NU

DA

NU

Supraveghează pacientul

•Atropină 0,5 mg i.v.bolus; se repetă până la max. 3 mg• pacing extern•Adrenalină 2-10 µg/ min

Cere ajutorul specialiştilorPregătire pentru pacing transvenos

NU

DA

Page 12: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 13: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

K13

Page 14: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Pacing cardiac• Pacemaker-ul artificial – furnizează impulsuri electrice cordului,

prin intermediul unor electrozi ataşaţi de muşchiul cardiac sau aplicaţi pe toracele pacientului

• Metodă sigură de tratare a bradicardiilor severe Pacemaker-ul transvenos

• electrozii sunt ataşaţi de muşchiul cardiac

• se aplică de către cardiolog

Pacing-ul transcutanat• Electrozii sunt aplicaţi pe toracele pacientului

• se foloseşte când apar manifestări adverse/ medicaţia tahicardizantă nu este eficientă

• este o măsură temporară, până la introducerea pacemaker-ului transvenos definitiv

• Necesită sedare şi analgezieK14

Page 15: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 16: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 17: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Algoritm de tratament în bradiaritmii• Există semne adverse?

DA→Atropină 0,5 mg i.v. apoi se evaluează răspunsul la terapie:• Frecv.cardiacă ↑ la 35 - 40 b/min

Există risc de asistolie? NU→ monitorizare + consult cardiologic

• Frecv.cardiacă NU ↑ sau

• Există risc de asistolie→Atropină 0,5 mg i.v.eventual repetat- max.3 mg

→Adrenalină 2-10 μg/ min

→Pacing cardiac (cu pumnul/ transcutanat)

→Medicam.alternative: Dopamină, Miofilin

Page 18: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 19: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Medicamente alternative (tahicardizante) în bradiaritmii:

• Dopamină i.v.continuu, în doză inotropă 5-10µg/kgc/min

• Miofilin i.v. lent 5 mg/kgc (la adm.rapidă/ conc.plasmatice >10 -20 mg/l apar efecte adverse:aritmii, convulsii)

• Glucagon i.v. în bolus 3-10 mg apoi continuu 2-5 mg/h; indicat în supradozaj de β-blocante sau blocante de Ca

• Izoprenalină- nu se mai poate produceK19

Page 20: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 21: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Algoritm de tratament în bradiaritmii (cont.)

• Există semne adverse?NU

Există risc de asistolie?

(Asistolă recentă, BAV grd.II Mobitz 2 sau grd.III, pauze V > 3 s)NU→monitorizare + consult cardiologicDA

→Atropină 0,5 mg i.v.eventual repetat- max.3 mg

→Pacing cardiac (cu pumnul/ transcutanat)

→Medicam.alternative: Dopamină, Adrenalină, Miofilin

K21

Page 22: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 23: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Consideraţii adiţionale: NU se administrează atropină la pacienţii cu

transplant cardiac - poate produce bloc AV grad III sau oprire sinusală

Se poate efectua pacing cardiac cu pumnul dacă pacientul este în iminenţă de stop cardiac şi • atropina este ineficientă şi/ sau

• pacing-ul transcutanat nu este disponibil imediat

K23

Page 24: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

K24

Pacing cu pumnul:se aplică lovituri pe marginea stg. a sternului, în 1/3 inferioară, cu frecvenţa de 50 - 70 /min

Page 25: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 26: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

26

•ABC: adm.O2, linie IV•Monitorizare ECG, TA, SaO2

•ECG în 12 derivaţii dacă este posibill•Identificaţi şi trataţi cauzele reversibile

Semnele de instabilitate:1.Nivel de conştienţă scăzut 3.Durere precordială2.TA sistolică < 90 mmHg 4.Insuficienţă cardiacăCardioversie electrică

(până la 3 şocuri sincronesuccesive)

•Amiodaronă 300 mg IV în 10-20 min şi repetarea cardioversiei, apoi•Amiodaronă 900 mg în 24h

QRS îngust (< 0,12 sec)?

QRS largEste regulat?

Posibilităţile includ:●FiA cu bloc de ramură--se tratează ca şi tahicardiacu QRS îngust●FiA cu sdr.de preexcitaţieV- Amiodarona●TV polimorfă (torsada vârfurilor)- adm.Mg SO4i.v.2g în 10 min

Dacă este TV (sau tahicardie cu QRS largi)•Amiodaronă i.v. 300 mg în 20-60 min urmată de 900 mg în 24h

Dacă s-a confirmat tahicardie supraV cu bloc de ramură cunoscut:•Adenozină ca şi în cazultahicardiei cu QRS îngust

QRS îngustEste regulat?

Probabil TPSV:•manevre vagale•Adenozină 6 mg IV rapid în bolus - dacă nu răspunde adm. 12 mg - dacă nu răspunde adm. încă 12 mg•Monitorizare ECG continuă

Conversia la ritm sinusalnormal

Posibilitate de TPSV prin reintrare:•ECG în 12 derivaţii •Dacă se repetă, adm.Adenozină şi•consideraţi profilaxia antiaritmică

Probabil fibrilaţie atrialăControlul ritmului:•β-blocanţi IV, digoxin IV, sau diltiazem IVDacă debutul < 48h•Amiodaronă 300 mg IV în 20-60 min; urmată de900 mg în 24h

Posibil flutter atrial•Controlaţi ritmul (β-bloc., digoxin, bloc.de Ca)

Cere ajutor de spec.

Cere ajutor de spec.

DA

NU DA

Neregulat Regulat

Regulat Neregulat

Nu

Da

NU

Algoritm de trat.în TAHIARITMII

Page 27: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Algoritmul de tratament în tahiaritmii

• Există manifestări adverse?

NU

•EKG în 12 derivaţii:

Evaluează apectul complexului QRS (larg sau îngust?)

Evaluează ritmul (regulat sau neregulat?)

DA

Cardioversie electrică (3şocuri sincrone consecutive)→eşec

Amiodaronă 300mg i.v.în 10-20min→eşec

se repetă cardioversia electrică sincrone (3 şocuri)

+ Amiodaronă i.v.cont.900mg/ 24h

+ Corecţia tulb.electrolitice (hipoK, hoipoMg)

Page 28: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Cardioversia

• Def.- conversie electrică sau chimică a

tahiaritmiilor la ritm sinusal (RS)

Cardioversia electrică

- indicată când apar semne adverse induse de tahiaritmie/

medicamentele antiaritmice sunt ineficiente

- utilizează şocuri electrice sincrone (max.3 consecutive,

cu energie crescătoare)

- Necesită sedare/anestezie şi analgezie Şocul electric ASINCRON poate provoca FiV !

K28

Page 29: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 30: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

shok

Page 31: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Diferenţa

Defibrilare

– Se descarcă unui singur şoc

electric asincron, cu energie

mare, urmat imediat de

reluarea RCP 2 min

– Se utilizează defibrilatorul, în

modul asincron

– Se utilizează numai în

ritmurile de stop cardiac

defibrilabile (FiV sau TV fără

puls).

Cardioversia electrică– descărcarea de şocuri electrice

sincronizate cu cea mai mare undă (R sau S) a complexului QRS.

– Se utilizează defibrilatorul, setat pe modul sincron (sync);

– Se adm.şocuri succesive (max.3) cu energii crescătoare

– Se utilizează pt.conversia la ritm sinusal a tahiaritmiilor cu semne de instabilitate

K31

Page 32: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Algoritm de tratament în tahiaritmii

Semne adverse prezente?DA

→Măsuri generale (O2, acces i.v., monitorizare)→Obligator sedare (anestezie) şi analgezie!→Cardioversie electrică de urgenţă

K32

Page 33: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Cardioversie electrică de urgenţă

Şocuri electrice sincronizate cu unda R (sau S)

• I şoc:• 70-120 J bifazic (sau 100J monofazic) pt. TPSV / Flutter A, respectiv

• 120-150 J bifazic (sau 200J monofazic) pt.FiA sau TV cu puls

• Eşec→şocuri consecutive cu energii crescătoare (total max.3)

În caz de eşec:– Amiodaronă 300mg i.v. în 10-20 min, apoi

– se repetă cardioversia electrică (max. 3 consecutive).

Eşec/ profilaxia reapariţiei tahiaritmiei:– Amiodaronă i.v.continuu 900mg în 24 ore.

K33

Page 34: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

K34

Page 35: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

TAHICARDIE CU COMPLEXE QRS ÎNGUSTE

K35

Tahicardie cu complexe QRS înguste

Ritm neregulat

FiA-controlulFrecv.cardiace±conversie la RS

Adm.O2, acces i.v. monitorizare ECG

Tahicardie supraV (TSV):Manevre vagale

Adenozină, repetat (max.3 doze)Nu se recom. Adenozină în snd.WPW

Semne de instabilitateprezente

CARDIOVERSIEELECTRICĂ

de urgenţă

Ritm regulat(frecv.> 150/ min)

Page 36: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Algoritm de tratament în tahiaritmii (cont.)

● regulat TSV:

→Manevre vagale – eşec:

→ Adenozină 6mg i.v. rapid→ eşec→ Adenozină 12mg i.v. rapid→ eşec→ Adenozină 12mg i.v.(max.3 doze)

K36

Semne adverse prezente? NU→ EKG în 12 derivaţii

• complex QRS - larg sau îngust?

QRS îngust < 3 □→ritmul cardiac?

● neregulat – poate fi:FiA→controlul frecv.card. cu β-blocante, digoxin sau blocante de Cadebutul FiA < 24-48 ore: conversie chimică (Amiodaronă) sau electrică (şocuri sincrone) la ritm sinusal

Page 37: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 38: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Tahiaritmii cu complexe QRS înguste(rezumat)

Frecv. card.> 250 b/min, cu semne de instabilitate hemodinamică prezente

►cardioversie electrică de urgenţă

Ritm card.neregulat fără semne de instabilitate hemodinamică - FiA cu frecv.↑:

► algoritmul FiA (controlul frecv.card.± conversie la RS)

Ritm card.regulat, fără semne de instabilitate hemodinamică

► algoritmul TPSV (manevre vagale, Adenozină, alte) K38

Page 39: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Tratamentul FiA

Controlul frecvenţei cardiace:– β-blocante: Metoprolol (5mg i.v., repetat la 5 min),

contraindicat în boală de nod sinusal (BNS), sau

– Digoxin 0,5mg i.v. lent, eventual repetat câte 0,25mg până la max. 1,25mg în 24 ore; contraindicat în BNS, sindrom WPW, toxicitate digitalică, sau

– blocante de Ca:• Verapamil 5-10mg i.v. lent în 5 min, eventual repetat la 15-

30min sau

• Diltiazem

K39

Page 40: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Tratamentul FiA

Conversie la ritm sinusal – non-urgentă

• Obligator anticoagulare prealabilă:– Heparină 5000 ui i.v. bolus apoi 1200 ui i.v. pe oră apoi anticoagulante

p.o.

• Dacă debutul FiA < 24 (48) ore sau ecocardiografia transesofagiană exclude cu certitudine trombii atriali→nu este necesară anticoagularea.

Conversia chimică: -Amiodaronă 300mg i.v. în 30-60 min apoi perfuzie continuă 900mg în 24 ore (sau Flecainidă 100-150mg i.v. într-o oră).

Conversia electrică: -şocuri electrice sincronizate120-150J bifazic, obligator precedate de sedare şi analgezie.

K40

Page 41: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 42: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Tratamentul TSV Manevre vagale:

– Manevra Valsalva

– Masajul sinusului carotidian (unilateral !!) – atenţie în caz de suflu pe carotidă sau toxicitate digitalică

– Imersia feţei în apă rece (cu gheaţă) Adenozină i.v.

– 6 mg i.v. bolus→eşec:

– la 1-2 minute -12 mg i.v., eventual repetat (max 3 doze)

În caz de eşec:

- Amiodaronă 300 mg iv în 20-60 min apoi 900 mg în 24 ore sau

- cardioversie electrică cu şoc sincron

K42

Page 43: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Masajul sinusului carotidian

Sinus carotidian stg.

Page 44: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

?

Page 45: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Tahicardia cu complexe QRS largiSe consideră TV susţinută până la proba contrarie!

K45

oxigen, acces i.v., ECG în 12 deriv.(dacă este posibil)

Puls prezent? NUFolosiţi protocolul

FiV/TVDA

Semne adverse prezente?

NUDA

CARDIOVERSIEELECTRICĂ

de urgenţă

Ritm cardiac?

Page 46: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

PROTOCOLUL FiV?

Page 47: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

PROTOCOLUL FiV?

Page 48: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Ritm cardiac?

NEREGULAT REGULAT

Poate fi:FiA cu bloc major de ram.→trat.ca FiA FiA cu preexcitaţie (sdr.WPW)→AmiodaronăTV polimorfă (Torsada vârfurilor)→Sulfat de Mg

Poate fi:TV→ AmiodaronăTPSV cu bloc major de ramură→manevre vagale, Adenozină

Page 49: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Algoritm de tratament în tahiaritmii (cont.)

Semne adverse prezent? NU→ EKG în 12 derivaţii

• complex QRS - larg sau îngust?

QRS larg > 3 □→ritmul cardiac?

K49

● ritm neregulat - poate fi:FiA cu bloc major de ramură→trat. ca şi FiA;FiA cu preexcitaţie (sdr.WPW)→Amiodaronă i.v. 300mg în 20-60min apoi 900mg în 24 ore;TV polimorfă (torsada vârfurilor)→Sulfat de Mg 2g i.v. în 10 min.

● ritm regulat - poate fi:TV→ Amiodaronă 300mg i.v. în 20 - 60 min apoi900mg în 24 ore (perfuzie continuă);TPSV cu bloc major de ramură→manevre vagale, Adenozină (repetat, max.3 doze)

Page 50: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 51: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Antiaritmice şi medicamente alternative tahicardizante Antiaritmicele

• Reduc frecv. cardiacă sau pot converti chimic tahiaritmiile la ritm sinusal

• mai puţin sigure decât cardioversia electric

• se folosesc când nu există manifestări adverse – efectul se instalează mai lent

Medicamente tahicardizante• Se utilizează pentru tratarea bradicardiei iniţiale

• sunt mai puţin eficiente dacă debitul cardiac este scăzut

Toate medicamentele folosite în tratamentul aritmiilor pot induce aritmii !

K51

Page 52: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Întrebări ??

Page 53: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Rezumat Aritmiile cardiace maligne - necesită tratament imediat:• Pt.prevenirea stopului cardiac sau

• Pt.menţinerea stabilităţii hemodinamice

Tratamentul depinde de:• starea pacientului (stabil /instabil) şi

• tipul de aritmie

Tratam.de urgenţă al aritmiilor cu semne de instabilitate:• bradiaritmii: Atropină, pacing extern

• tahiaritmii: cardioversie electrică (cu şocuri sincrone)

K53

Page 54: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

K54

Page 55: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 56: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 57: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é
Page 58: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Înainte de EXAMEN!

Page 59: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Înainte de PRIMA GARDĂ!

Page 60: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

După PRIMA GARDĂ!

Page 61: 14. ARITMII CU EVOLU+óIE CRITIC¦é

Bye-Bye!


Recommended