+ All Categories
Home > Documents > ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ...

ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ...

Date post: 02-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
21
1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură, Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucureşti Direcţia Măsuri de Piaţă şi Intervenţie - Serviciul Lapte şi Produse Lactate -
Transcript
Page 1: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

1

Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură, Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucureşti Direcţia Măsuri de Piaţă şi Intervenţie - Serviciul Lapte şi Produse Lactate -

Page 2: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

2

Cuprins

1. INTRODUCERE ....................................................................................................... 3

1.1.Scopul ................................................................................................................. 3 1.2. Obiectiv .............................................................................................................. 3 1.3. Obţinerea formularelor de cerere şi a informaţiilor necesare declanşării acţiunii de stocare privată...................................................................................................... 3

2. BAZA LEGALĂ ......................................................................................................... 3 2.1. Legislaţie comunitară ......................................................................................... 3 2.2. Legislaţie naţională ............................................................................................ 4

3. DEBUTUL OPERAŢIUNII......................................................................................... 4 3.1. Termene şi acţiuni.............................................................................................. 4

4. COMPOZITIA UNTULUI ŞI A SMÂNTÂNII .............................................................. 5 4.1. Clasele de calitate ale untului ........................................................................... 6

5. DEPOZITELE ........................................................................................................... 7 6. ÎNTREPRINDERILE PRODUCĂTOARE.................................................................. 8 7. CONDIŢIONAREA ŞI MARCAREA.......................................................................... 9

7.1. Condiţionarea..................................................................................................... 9 7.2. Marcarea ............................................................................................................ 9

8. CONDIŢII CONTRACTUALE ................................................................................. 10 8.1. Pentru unt......................................................................................................... 10 8.2. Pentru smântână.............................................................................................. 11

9. PERIOADA DE DEPOZITARE............................................................................... 12 10. UNTUL PRODUS ÎN ALT STAT MEMBRU.......................................................... 12

10.1. Certificatele de calitate pentru untul destinat a fi stocat în alt stat membru.. 13 11. IEŞIRILE DIN SCHEMA DE AJUTOR.................................................................. 13

11.1. Ieşire la cererea APIA................................................................................... 14 12. MĂSURI DE CONTROL LA DEPOZITUL FRIGORIFIC ...................................... 14

12.1. Prelevarea de mostre şi cântărirea untului .................................................... 15 12.2. Prelevarea de mostre şi cântărirea smântânii ............................................... 16

13. ÎNLOCUIREA PRODUSELOR ............................................................................. 17 14. CONTABILITATEA MATERIALĂ ŞI A DOCUMENTELOR COMERCIALE......... 17

14.1. Contabilitatea materială ................................................................................ 17 14.2. Păstrarea documentelor ................................................................................ 18

15. PLANUL DE CAMERĂ ......................................................................................... 18 16. PLATA AJUTORULUI........................................................................................... 18 17. PLATA ÎN AVANS ............................................................................................... 20 18. RATELE DE SCHIMB PENTRU EURO .............................................................. 20 19. ELIBERAREA GARANŢIEI PENTRU PLATA ÎN AVANS .................................... 20 20. LITIGII................................................................................................................... 20

Page 3: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

3

1. INTRODUCERE

1.1.Scopul Ghidul solicitantului descrie procedurile administrative generale şi particulare cu privire la contractele de stocare privată pentru unt şi/sau smântână sub reglementările referitoare la acordarea de ajutor pentru stocare privată conform Regulamentului Consiliului (CE) 1255/1999 şi Regulamentul Comisiei Europene (CE ) 2771/1999. Ghidul are rolul de a-i informa pe operatorii economici asupra regulilor stricte pe care vor avea obligaţia să le respecte şi asupra faptului că plăţile sunt controlate şi verificate.

1.2. Obiectiv Când tendinţele preţurilor şi a stocurilor indică un dezechilibru major pe piaţă care ar putea fi redus sau evitat prin depozitare sezonieră, Comisia Europeană poate decide intervenţia prin acordarea ajutorului pentru depozitare privată prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură - APIA.

1.3. Obţinerea formularelor de cerere şi a informaţiilor necesare declanşării acţiunii de stocare privată Informaţiile privind declanşarea acţiunii de stocare privată la unt şi/sau smântână, precum şi formularele necesare pentru participarea în cadrul schemei vor fi procurate la începutul fiecărei campanii de la sucursalele judeţene ale APIA sau vor fi disponibile pe pagina de web a APIA - www.apia.org.ro

2. BAZA LEGALĂ

2.1. Legislaţie comunitară Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1255/1999 privind organizarea comună a laptelui şi produselor lactate. Regulamentul CE nr. 2771/1999 prin care se stabilesc regulile de aplicare ale Regulamentului CE nr. 1255/1999 privind intervenţia pe piaţa untului şi a smântânii.

Page 4: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

4

Regulamentul CE nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală. Regulamentul CE nr. 213/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 1255/1999 privind metodele de analiză şi evaluare calitativă a laptelui şi a produselor lactate şi de modificare a Regulamentelor CE nr. 2771/1999 şi a Regulamentului CE nr. 2799/1999. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1913/2006 din 20 decembrie privind normele de aplicare a regimului agromonetar pentru moneda euro în sectorul agricol şi modificarea unor regulamente.

2.2. Legislaţie naţională

HG nr. 954/2005 privind aprobarea regulilor specifice de igienă pentru alimentele de origine animală – transpune regulamentul CE nr. 853/2004.

3. DEBUTUL OPERAŢIUNII Operatorii economici care deţin cantităţi de unt şi/sau smântână produse pe teritoriul României pot încheia contracte de depozitare privată cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură judeţeană (APIA SJ). În cazul în care cantitatea de unt sau smântână este depozitată în alt Stat Membru decât cel producător, operatorii economici se vor adresa APIA pentru eliberarea unui certificat de calitate.

3.1. Termene şi acţiuni

Responsabilitatea ca documentaţia necesară să ajungă în timp util la sediul APIA SJ le revine în totalitate operatorilor economici. Câteva detalii mai importante pe care operatorii economici trebuie să le ştie şi să le înţeleagă sunt legate de termenele limită pe care aceştia vor trebui să le respecte, după cum urmează:

- untul trebuie să fie fabricat în 28 de zile premergătoare primei zile de depozitare contractuală; - intrarea în schemă are loc numai în perioada cuprinsă între 15 martie – 15 august din acelaşi an;

Page 5: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

5

- ieşirea din schemă are loc numai de la data de 16 august a anului stocării; - perioada de stocare este cuprinsă între minimum 90 de zile, iar plata ajutorului este limitată la maximum 210 zile. Perioada poate fi modificată în timpul anului dacă situaţia pieţei o cere cu respectarea contractelor; - operatorii economici vor completa un formular pentru fiecare lot introdus în depozit. Acest formular va trebui să ajungă la sediul APIA în 30 de zile de la data intrării în depozit; - prin lot se înţelege cantitatea de cel puţin o tonă, de aceeaşi compoziţie şi calitate, provenită de la aceeaşi fabrică agreată, introdusă în depozit în aceeaşi zi; - operatorii economici au obligaţia să anunţe în scris APIA SJ, cu cel puţin cinci zile înaintea retragerii loturilor la sfârşitul perioadei de stocare contractuală. Nu se vor accepta declaraţiile făcute prin telefon. În momentul în care operatorii economici vor dori să intre în schema de ajutor stocare privată vor depune la sediul APIA SJ următoarele documente:

- cerere de încheiere a contractului; - autorizaţia sanitar veterinară a fabricii pentru anul

respectiv; - autorizaţia sanitar veterinară a depozitului pentru anul

respectiv; - certificat de înregistrare la Registrul Comerţului; - copie a statutului societăţii ;

- certificat de calitate eliberat de agenţia de plăţi a ţării de origine dacă provine dintr-un alt Stat Membru (dacă este cazul).

Sămbăta, duminica şi zilele de sărbătoare nu sunt considerate zile lucrătoare.

4. COMPOZITIA UNTULUI ŞI A SMÂNTÂNII Untul pentru stocare privată trebuie produs într-o întreprindere autorizată în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 şi articolul 5 alin. 1 lit. a, b şi c din Regulamentul (CE) nr. 2771/1999. Untul trebuie să corespundă clasei naţionale de calitate a statului membru producător şi nivelul de radioactivitate nu trebuie să depăşească nivelele maxime admise menţionate în articolul 4 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 2771/1999. Untul trebuie să fie produs pornind de la smântână obţinută exclusiv şi direct din lapte de vacă produs în Uniunea Europeană într-o fabrică agreată.

R(CE)nr.1255/99 Art. 6, pct.3

Page 6: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

6

Untul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) pentru untul sărat: - conţinutul minim de grăsime de 80 la sută din

greutate şi maxim de apă de 16 la sută din greutate şi un maxim de sare de 2 la sută din greutate + 2 la sută extract uscat fără grăsime.

b) pentru untul nesărat: - conţinut minim de grăsime de 82 la sută din greutate

şi maxim de apă de 16 la sută din greutate + 2% extract uscat fără grăsime.

Compoziţia untului trebuie să îndeplinească caracteristici calitative conform claselor naţionale de calitate. Smântâna trebuie să aibă un conţinut minim de grăsime de 35 la sută şi maxim de 80 la sută şi să fie produsă direct si exclusiv din lapte de vacă produs pe teritoriul Uniunii Europene.

4.1. Clasele de calitate ale untului

- unt extra, unt superior şi unt de masă – pentru România;

- unt de laptărie, calitate extra, melkerij buter sau extra kvaliteit pentru untul belgian;

- smar af froste kvalitet pentru cel danez; - Irish creamerz butter pentru untul irlandez; - markenbutter pentru cel german; - pasteurizat A pentru cel franţuzesc; - MarqueRose sau Beurre de Premiere Qualite pentru cel

luxemburghez; - Extra kvaliteit pentru untul olandez; - Extra selected pentru untul din Marea Britanie; - Premium pentru untul din Irlanda de Nord; - untul produs în concordanţă cu cerinţele Dutch Good Act; - produs din smântână din lapte de vacă supusă unui

tratament de centrifugare şi de pasteurizare pentru untul grecesc şi italian;

- spaniol şi portughez din lapte de vacă pasteurizat sau smântână

- Teebutter pentru untul austriac; - Perinteinen meijerivoi/traditionellt mejerismor pentru untul

finlandez - Svenkst smor pentru untul suedez; - Ceske stolni maslo pentru untul din Cehia; - Ekstra kvalitet pentru untul estonian; - Ekstra klases sviests pentru untul latvian; - A klases sviestas pentru untul lituanian; - Markazott vaj pentru untul unguresc;

Page 7: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

7

- Maslo ekstra, maslo delikateswe, maslo wyborowe pentru untul polonez;

- Slovenske vyberove maslo pentru untul sloven; - Surovo maslo I. Vrste pentru untul sloven.

5. DEPOZITELE Untul poate fi depozitat doar în depozite frigorifice care au fost agreate de către APIA. Agreerea se face pe baza autorizaţiei sanitar veterinare, eliberată pe anul respectiv, care atestă că depozitul respectă condiţiile necesare funcţionării conform regulamentelor comunitare. Untul trebuie depozitat pe loturi separate care să fie usor accesibile în orice moment, să fie uşor de identificat şi individual identificate după numărul de contract. Responsabilitatea ca aceste cerinţe să fie respectate este a solicitantului, iar dacă se vor constata nereguli în urma controalelor, cheltuielile în plus vor fi suportate de solicitant. Depozitele frigorifice sunt responsabile de cutiile de unt care au fost scoase din depozit pentru a se efectua prelevarea mostrelor şi examenul vizual în camera de testare. De asemenea, trebuie să se îngrijească şi de întoarcerea acestora în depozit. Costurile vor fi suportate de către solicitant. Temperatura din depozitele frigorifice trebuie să se încadreze în cerinţele claselor naţionale de calitate, iar produsele care intră în depozit trebuie să fie cât mai rapid posibil introduse în camerele frigorifice. Răcirea trebuie să se facă rapid mai ales dacă în depozit mai sunt produse, astfel încât temperatura aerului să nu fie afectată şi, implicit calitatea produselor stocate. Temperatura va trebui menţinută la o valoare constantă, cu excepţia intrărilor şi ieşirilor, dar este de dorit ca acestea să se facă în perioade de timp cât mai scurte. Solicitanţii vor avea responsabilitatea să se asigure că se vor respecta cerinţele referitoare la temperatură. Orice neregularitate va fi adusă la cunoştinţă şefului depozitului, iar APIA SJ va fi înştiinţată. Descărcarea de pe palet trebuie făcută în prezenţa inspectorilor APIA SJ.

Page 8: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

8

6. ÎNTREPRINDERILE PRODUCĂTOARE Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului pentru stocare privată, untul şi/sau smântâna vor trebui produse într-o întreprindere agreată. La începutul fiecărui an, agenţii economici care doresc ca fabricile lor să fie agreate pentru a intra în schema de stocare privată unt şi/sau smântână vor depune la APIA SJ sau vor trimite prin fax o cerere de agreere. Aceasta va fi însoţită de autorizaţia sanitar veterinară care atestă că fabrica respectă condiţiile necesare conform regulamentelor comunitare şi că nu a existat nici o suspendare. În urma depunerii cererii va avea loc o inspecţie inopinată efectuată de către inspectorii APIA SJ pentru verificarea fabricii producătoare. După intrarea în schema de stocare privată, fabrica respectivă va fi supusă semestrial unei inspecţii inopinate pentru verificarea condiţiilor de agreere. În urma acestor inspecţii, se vor completa rapoarte de control de către inspectori care vor preciza data controlului, durata controlului şi operaţiunile efectuate. Întreprinderea îşi ia următoarele angajamente: - să deţină în permanenţă registre care să ateste originea materiilor prime utilizate (cantităţile pe furnizor indentificate după nume şi adresă), cantităţile de unt obţinute, data ambalării; - să deţină toate elementele care să permită verificarea faptului că untul destinat stocării private a fost fabricat pornind de la materii prime de origine comunitară; - să accepte toate controalele oficiale care vor urmări mai ales veridicitatea elementelor înscrise în registre, originea materiei grase în cauză, natura materiei grase conţinută de untul fabricat (materii grase non-butirice). Anul următor agrearea de către APIA rămâne valabilă cu condiţia depunerii la sucursalele judeţene ale instituţiei sau expedierii prin fax a autorizării sanitar-veterinare eliberată pe anul respectiv.

R(CE)nr.27711999 Art. 5

R(CE) nr.853/2004,Art. 4

Page 9: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

9

7. CONDIŢIONAREA ŞI MARCAREA

7.1. Condiţionarea Indiferent de tipul de ambalaj ales (cartoane, cutii, pungi de polietilenă), acesta trebuie să fie nou, curat, liber de mirosuri, de o calitate şi capacitate potrivite transportului, depozitării, manevrării şi distribuţiei. Untul trebuie să fie corespunzător ambalat. Cutiile trebuie să asigure o bună conservare, iar tipul de condiţionare şi caracteristicile materialelor utilizate să fie identice pentru acelaşi lot. Fabricile de unt trebuie să ceară un certificat de la producătorul ambalajelor pentru a confirma că au fost întrunite prevederile Regulamentului CE nr. 2771/1999. Certificatul trebuie păstrat la fabrica de unt şi pus la dispoziţia inspectorilor APIA SJ. Paleţii folosiţi să fie de calitate bună, curaţi, uscaţi, construiţi astfel încât să se păstreze pentru o perioadă lungă de depozitare a untului. Schimbarea paleţilor la livrare este responsabilitatea depozitarului şi nu a APIA. Greutatea paleţilor goi (tara) trebuie clar şi corect marcată pe o suprafaţă vizibilă de pe palet, pentru cazul în care va fi necesară cântărirea. Smântâna trebuie să fie păstrată în containere proprii unei perioade lungi de îngheţare.

7.2. Marcarea Marcarea se va realiza pe fiecare ambalaj, la exterior, pe o faţă laterală (mereu aceeaşi) cu caractere de imprimerie. Acestea nu vor putea fi şterse şi nu vor prejudicia alte menţiuni cerute prin alte reglementări comunitare sau naţionale. Este interzisă reutilizarea unei etichete. Marcajul trebuie să cuprindă:

- autorizaţia sanitar - veterinară a fabricii producătoare şi statul membru de producţie;

- data producţiei; - numărul lotului de fabricaţie; - clasa naţională de calitate; - pentru untul sărat, menţiunea “unt sărat”; - greutăţile nete ale cutiilor.

Numărul lotului trebuie să se distingă clar de alte înscrisuri de pe carton.

R(CE) nr.853/2004,Art. 4

R (CE) nr.2771/1999.Art.2

Page 10: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

10

La acceptarea în depozit, gestionarul va ataşa un card/ etichetă la palet cu data intrării în depozit. Containerele pentru smântână trebuie să conţină cel puţin: - numărul de identificare a fabricii; - data fabricaţiei; - numărul lotului; - greutatea netă. La data intrării în stocare privată, paleţii pe care produsele vor fi stocate trebuie marcaţi cu numărul de contract. Ca şi la unt, anumite detalii pot să apară sub formă de cod.

8. CONDIŢII CONTRACTUALE

8.1. Pentru unt Contractul de depozitare privată a untului sau smântânii se încheie între APIA SJ şi persoane fizice sau juridice denumite “contractanţi“. Contractele de depozitare se încheie în scris pentru un lot sau pentru mai multe loturi destinate stocării şi cuprind clauze referitoare la :

- calitatea untului şi smântânii; - cuantumul ajutorului fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 38 din Regulamentul 2771/1999; - date referitoare la executarea contractului fără atingerea art. 6 alin. B paragraf 5 din Regulamentul 1255/1999; - identificarea depozitelor frigorifice.

Loturile trebuie să fie uşor de identificat în depozit, să fie uşor accesibile si net separate de stocul comercial. De asemenea, gruparea paleţilor care compun un lot trebuie să fie în aceeaşi locaţie, fenomen numit „reconstituire”. Loturile astfel grupate trebuie să lase un spaţiu care să permită trecerea unei persoane. Dacă nu este loc suficient, depozitarul este obligat să deplaseze marfa pentru a permite controlul.

Contractele de depozitare nu se încheie pentru unt sau smântână dacă:

- cererea de ajutor pentru consum direct a fost făcută conform altor dispoziţii comunitare;

- contractul este elaborat conform procedurii menţionate în art. 5 alin. 1 din Regulamentul 565/1980; introducerea ulterioară a procedurii respective echivalează cu incheierea perioadei de depozitare contractuală. Untul trebuie să fie fabricat în perioada de 28 de zile de dinaintea primei zile de depozitare contractuală.

R (CE) nr.2771/1999.Art.32

R (CE) nr.565/1980.Art.5, Alin. 1

R (CE) nr.1255/1999.Art.6, Alin.3

Page 11: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

11

Cererea de încheiere a unui contract de depozitare se referă doar la loturile de unt sau smântână depozitate în întregime. Cererea trebuie să ajungă la APIA SJ în cel mult 30 de zile de la data intrării în depozit şi se înregistrează data recepţiei. Dacă cererea ajunge la APIA SJ la 10 zile lucrătoare după data limită de depunere, contractul de depozitare se încheie, dar ajutorul se va reduce cu 30 la sută. Contractul de depozitare se încheie în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Definiţii:

Lot de depozitare = cantitatea în greutate de cel puţin o tonă şi de compoziţie şi calitate omogene, dintr-o singură fabrică, depozitată într-un singur depozit, într-o singură zi. Zi de intrare în vigoare a contractului de depozitare = reprezintă ziua următoare depozitării. Ultima zi de depozitare a contractului de depozitare = reprezintă ziua premergătoare scoaterii din depozit – durata maximă de depozitare contractuală subvenţionabilă fiind de 210 zile.

8.2. Pentru smântână Pentru încheierea contractelor la smântână, solicitanţii au la alegere două posibilităţi:

- vor declara în formularul de contract un conţinut specific de grăsime pentru fiecare lot de stocare, caz în care conţinutul de grăsime va fi verificat de un laborator agreat de APIA înainte de congelare; - vor specifica în avans un conţinut minim fix între 35-80 la sută pentru toate loturile destinate stocării pe parcursul întregului an. În acest caz, ajutorul se va baza pe conţinutul fix de grăsime.

Dacă se alege varianta specificării conţinutului de grăsime pentru fiecare lot în parte, solicitantul trebuie să anunţe APIA SJ cu cel puţin două zile înainte pentru prelevarea de probe în vederea efectuării analizelor. Dacă se alege varianta specificării în avans a conţinutului în grăsime a tuturor loturilor destinate stocării, conţinutul de grăsime se va verifica prin sondaj pe durata perioadei contractuale. Dacă aceste verificări prezintă un conţinut de

R (CE) nr.2771/1999 Art.36

R (CE) nr.2771/1999 Art.37, pct. 2

Page 12: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

12

grăsime mai mic decât cel specificat contractual, ajutorul se va retine in totalitate.

9. PERIOADA DE DEPOZITARE Produsele intră în schema de stocare privată între 15 martie şi 15 august. Ulterior, ele pot fi retrase din stocare, numai dupa data de 16 august ale aceluiaşi an. Dacă situaţia de piaţă o cere, perioadele de intrare şi ieşire din depozit se pot modifica cu acordul APIA. Perioada minimă de stocare pentru care se acordă ajutor este de 90 de zile, iar cea maximă este de 210 zile. Perioada de stocare maximă se poate modifica pe parcursul anului, cu respectarea contractului încheiat. Cantitatea minimă care va trebui introdusă în depozit în aceeaşi zi este de o tonă. Scoaterea din depozit trebuie să se facă sub formă de loturi întregi, retragerea în cantităţi mai mici se face doar cu permisiunea APIA.

10. UNTUL PRODUS ÎN ALT STAT MEMBRU

Pentru untul depozitat într-un stat membru, altul decât cel producător, încheierea contractului de stocare menţionat mai sus se face după prezentarea unui certificat furnizat de organismul competent din statul producător, în termen de 50 de zile de la data intrării în depozitare a untului. Certificatul trebuie să cuprindă informaţiile specificate în art. 28 alin. (3) lit. (a), b), şi (d) şi confirmă că produsul respectiv este unt în sensul art. 6 alin (3) paragraful 1 din Regulamentul nr. 1255/1999 (anexa U3). De asemenea, în certificat trebuie menţionat ca au fost efectuate analiza compoziţiei şi testul organoleptic, în urma cărora s-a dovedit conformitatea untului, precum şi:

- numărul de agreere eliberat în baza art. 5 al Regulamentului 2771/1999, identificând statul membru de producţie şi fabrica producătoare, cantitatea, numarul lotului şi datele de producţie; - data de fabricaţie;

R (CE) nr.2771/1999 Art.29 , Pct. 1

R (CE) nr.2771/1999 Art.38

R (CE) nr.2771/1999 Art.29

R (CE) nr.1255/1999 Art.6, alin. 3

Page 13: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

13

- numărul lotulului fabricii producătoare, aplicat în momentul fabricării.

Contractul de depozitare se încheie în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

10.1. Certificatele de calitate pentru untul destinat a fi stocat în alt stat membru APIA va furniza certificate de calitate celor care vor dori să stocheze unt în alt stat membru. Pentru aceasta, untul trebuie să îndeplinească cerinţele privind compoziţia, întreprinderile producătoare, vechimea untului (28 de zile), ambalare şi marcare. Untul destinat stocării private în alt stat membru va fi supus operaţiunii de prelevare de probe de către APIA în vederea controlului. Solicitanţii vor trimite către APIA cererea de prelevare de probe, care va conţine :

- numele şi adresa solicitantului; - numele şi adresa fabricii producătoare; - numărul de agreere emis sub Regulamentul nr. 853/2004; - numărul lotului; - greutatea lotului; - conţinutul de grăsime; - numele şi adresa exportatorului; - datele de fabricaţie pentru fiecare lot; - numele şi adresa depozitului frigorific unde lotul este depozitat în momentul respectiv pentru ca prelevarea de probe să se efectueze; - clasa naţională de calitate; - statul membru unde untul va fi depozitat.

APIA va informa solicitantul de rezultatele analizelor şi va emite certificate de calitate dacă rezultatele analizelor sunt acceptabile. Nu se va mai putea depune contestaţie după ce untul a părăsit teritoriul României.

11. IEŞIRILE DIN SCHEMA DE AJUTOR Ieşirea din depozit se face numai la data de 16 august a anului de stocare. Ieşirea din depozit se face în loturi de depozitare întregi sau în cantităţi mai mici cu acordul APIA.

R (CE) nr.2771/1999 Art.33, pct. 2,lit. a

Page 14: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

14

În cazul în care are loc o ieşire din depozit înainte de 16 august sau înainte de a 90-a zi de stocare contractuală aceasta nu va beneficia de ajutor. Fără acordul APIA nu poate avea loc nici o ieşire în cazul loturilor în litigiu sau pentru cele pentru care este prevăzut un al doilea control. Operatorul economic va anunţa APIA SJ de retragerea loturilor şi va completa cererea de retragere. Aceasta din urmă trebuie să ajungă la APIA SJ cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de scadenţa duratei maxime de stocare contractuală, respectiv 210 de zile, sau înaintea începerii operaţiunilor de ieşire daca au loc după cele 210 zile.

11.1. Ieşire la cererea APIA Solicitantul se obligă să pună pe piaţă untul aflat sub contract privat la cererea şi în condiţiile definite de APIA.

12. MĂSURI DE CONTROL LA DEPOZITUL FRIGORIFIC La data intrării produselor în stocare privată, sau pe parcursul perioadei de 28 de zile după primirea cererii de contract de stocare de către APIA SJ, vor fi întreprinse contoale pentru asigurarea eligibilităţii pentru ajutor a fiecărui lot de produse depozitate. Verificările vor fi făcute pe baza unei probe reprezentative de cel puţin cinci la sută din totalul cantităţii din depozit şi presupun cântărirea şi verificarea prezenţei, identificarea şi natura produsului în depozit. În timpul perioadei de depozitare se va face o vizită inopinată pentru a verifica prezenţa untului în depozitul frigorific. Mostra prelevată trebuie să fie reprezentativă şi să corespundă cu cel puţin 10 la sută din lotul depozitat sub contract. Când untul este scos din depozitul frigorific, la sfârşitul perioadei de stocare contractuală, se va face o verificare prin cântărire şi inspecţie vizuală. Pentru acesta, solicitantul trebuie să informeze în scris APIA SJ cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte ca produsele să fie scoase din stocare privată şi să indice loturile care vor fi scoase.

R (CE) nr.2771/1999 Art.33

R (CE) nr.2771/1999 Art.33

Page 15: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

15

12.1. Prelevarea de mostre şi cântărirea untului După intrarea untului în depozit, pe parcursul perioadei de 28 de zile după primirea cererii de contract de stocare, inspectorii vor preleva probe. Lotul de unt va fi, de asemenea, subiectul unor teste chimice pentru asigurarea că untul se încadrează în cerinţele de calitate specificate de regulamentele comunitare. Fiecare palet trebuie să fie cântărit înaintea încărcării şi să fie marcată greutatea în mod clar pe o suprafaţă vizibilă. Abaterea de la aceasta va însemna descărcarea fiecărui palet pentru cântărire. În acest caz, costurile vor fi suportate de către solicitant. Persoana autorizată cu inspecţia va cântări paleţii şi cutiile selectate din loturile intrate în schemă. Dacă untul nu va îndeplini greutăţile specificate în contractul de depozitare ajutorul nu se va plăti pentru cantitatea în cauză. Solitantul va avea dreptul să fie prezent la momentul cântăririi şi prelevării mostrelor şi va avea posibilitatea să înainteze o singură contestaţie împotriva rezultatelor testelor chimice pe care le consideră nesatisfăcătoare. Dacă în urma primirii rezultatelor chimice se constată că untul nu îndeplineşte condiţiile de calitate pentru acceptarea în depozitare privată, solicitantul va avea posibilitatea de a hotărî dacă va înainta sau nu o contestaţie. Dacă solicitantul doreşte să înainteze o contestaţie, aceasta va trebui să fie depusă la sediul central APIA, împreună cu suma aferentă retestării. Aceasta din urmă va fi organizată în 7 zile. În cazul în care rezultatul este favorabil, se va comunica în scris, iar suma de bani va fi returnată. Dacă rezultatul contestaţiei confirmă rezultatul iniţial, untul va fi respins din depozitare privată, iar suma de bani aferentă retestării nu va fi returnată. Solicitanţii vor fi informaţi atunci când untul nu îndeplineşte greutatea solicitată. Nu se poate face contestaţie în acest caz pentru că va avea loc automat o a doua cântărire, cu alt doilea set de greutăţi, pentru a confirma neconcordanţa greutăţii.

R (CE) nr.2771/1999 Art.33

Page 16: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

16

Costurile pentru prelevarea mostrelor (probelor) la depozit vor fi suportate de către APIA, iar costurile privind cântărirea vor fi suportate de către beneficiar. Pe parcursul perioadei de depozitare se va face o vizită inopinată pentru verificarea prezenţei untului în depozitul frigorific. Proba respectivă trebuie să reprezinte cel puţin cinci la sută din cantitatea totală prevăzută în contractul de stocare privată. La cererea APIA, în cazul unor neclarităţi, se va face în timpul verificarii intermediare o altă verificare, pentru cel puţin 10 la sută din cantitatea de unt pentru a detecta prezenţa altor grăsimi decât cele din lapte. Când untul este scos din depozitul frigorific, la sfârşitul perioadei de stocare contractuală, se va face o verificare prin cântărire şi inspecţie vizuală. În acest scop solicitantul trebuie să informeze APIA SJ, cu cel puţin cinci zile lucrătoare înaintea acestei operaţiuni, indicând loturile care vor ieşi, la sfârşitul perioadei maxime de 210 zile de depozitare sau înainte de începerea operaţiunilor. Dacă untul se află încă în depozit după expirarea perioadei maxime de stocare conform contractului, controlul menţionat anterior poate fi efectuat atunci când untul este scos din depozit. În eventualitatea unor nereguli, controlul este extins la o probă mai mare care urmează să fie stabilită de către APIA.

12.2. Prelevarea de mostre şi cântărirea smântânii Ca şi în cazul untului, loturile şi cutiile de smântână selectate vor fi cântărite. Dacă smântâna nu va îndeplini greutatea specificată în contractul de depozitare, ajutorul nu se va plăti pentru cantitatea în cauză. Prelevarea probelor de smântână se va face înainte de congelare la fabrică, dacă procentul de grăsime nu este fixat în avans sau după congelare la depozitul frigorific, dacă procentul de grăsime este fixat în avans. Dacă prelevarea probelor se va face la fabrică, solicitantul trebuie să anunţe APIA SJ, în scris, cu cel puţin două zile în avans.

R (CE) nr.2771/1999 Art.33

R (CE) nr.2771/1999 Art.33

Page 17: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

17

Verificarea greutăţii paleţilor şi cutiilor şi informarea APIA SJ, se aplică şi la smântână cu precizarea că, la analizele chimice care fac obiectul unei notificări, acestea se aplică doar la conţinutul de grăsime.

13. ÎNLOCUIREA PRODUSELOR Untul cu dificultăţi de conservare poate fi înlocuit în întregime sau parţial, pe cheltuiala depozitarului, la sfârşitul primelor 60 de zile ale depozitării contractuale, dar cu autorizarea APIA. Instituţia nu va permite înlocuirea loturilor care nu corespund din punct de vedere al analizelor chimice, cântăririi sau ambalării, acestea nefiind urmări ale deteriorării. Atunci când permisiunea de înlocuire nu este acordată, cutiile deteriorate trebuie sa fie retrase. Cantitatea de înlocuire trebuie să fie egală cu cantitatea înlocuită şi să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă aceeaşi compoziţie şi caracteristici; - să fie produs în acelaşi stat membru; - să fie condiţionate în ambalaje cu greutăţi identice.

APIA SJ va efectua controalele necesare pentru asigurarea conformităţii untului de înlocuire. Este autorizată o singură înlocuiere pe lot.

14. CONTABILITATEA MATERIALĂ ŞI A DOCUMENTELOR COMERCIALE

14.1. Contabilitatea materială

Depozitarul trebuie să ţină o contabilitate materială a stocului care trebuie pusă la dispoziţia inspectorilor APIA în orice moment. Contabilitatea documentelor se ţine într-un registru separat şi pentru fiecare lot avem următoarele informaţii:

- numărul lotului; - greutatea lotului; - numărul de identificare al fabricii şi statul membru

producător; - data/datele de fabricaţie; - datele de intrare şi ieşire a stocului sub sau în afara

contractului şi dacă ele sunt diferite, datele de intrare şi ieşire fizică din depozit;

- datele de înlocuire, de schimbare a proprietarului.

R (CE) nr.2771/1999 Art.35

Page 18: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

18

În contabilitatea depozitului loturile trebuie să fie uşor de identificat. Dacă în timpul controlului se observă lipsa contabilităţii materiale totală sau parţială se dă un avertisment. Dacă neregula persistă se aplică o penalizare. Depozitarii trebuie să pună la dispoziţia celor care efectuează controlul documentele comerciale. Aceste documente trebuie să permită verificarea pe lot, originea şi data/datele de fabricaţie a untului stocat, greutatea şi data/ datele de mutare a loturilor.

14.2. Păstrarea documentelor Solicitantul şi depozitarul în cauză trebuie să păstreze timp de trei ani toate documentele comerciale în legătură directă sau indirectă cu ajutorul pentru depozitarea privată a untului. Aceste documente sunt definite de articolul 1 din Regulamentul CE nr. 4045/1989 şi vor trebui prezentate la toate controalele efectuate. Documentele administrative şi contabile care justifică intoducerea în stoc şi a contabilităţii materiale, în special bonurile de intrare/ieşire, constituie documente comerciale.

15. PLANUL DE CAMERĂ La depozit trebuie să existe situaţia la zi a loturilor, a paleţilor în depozit, localizarea acestora şi diferitele modificări ale localizării, la care s-a recurs în timpul perioadei de depozitare contractuală. Absenţa sau neconformitatea planului de cameră face obiectul unui avertisment la prima vizită a controlului în cursul căruia această deficienţă a fost constatată. Dacă neregula persistă este aplicată o penalizare.

16. PLATA AJUTORULUI Plata ajutorului se face la solicitarea operatorului care depune o cerere la APIA SJ. Ajutorul pentru depozitarea privată cuprinde trei componente: - o plată pentru costuri fixe; - o rată zilnică de stocare; - o rată zilnică financiară pentru perioada maximă de 210 zile de depozitare contractuală.

R (CE) nr.4045/1989

Page 19: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

19

Rata zilnică de stocare, precum şi rata zilnică financiară, sunt calculate în funcţie de numărul de zile de depozitare contractuală. Ratele ajutorului sunt publicate anual de către Comisia Europeană. Ratele curente ale ajutorului pot fi obţinute accesând pagina de web a APIA sau de la sediile APIA. Sumele de ajutor se calculează pentru fiecare lot în parte, iar fiecare lot constituie un ansamblu independent care face obiectul unui decont separat, care nu poate fi stabilit decât atunci când întreg lotul a fost scos din stocare contractuală. Ajutorul nu se plăteşte pentru cantităţile care la controalele efectuate pe durata depozitării sau la scoaterea din depozit sunt deteriorate. Dacă cererea de ajutor ajunge la APIA SJ în termen de 10 zile lucrătoare după data limită, contractul de depozitare poate fi încheiat, dar ajutorul se va reduce cu 30 la sută. De asemenea dacă solicitantul nu anunţă cu cinci zile lucrătoare înainte scoaterea din depozit, ajutorul se va reduce cu 15 la sută. Ajutorul se plăteşte de către APIA, la cerere la sfârşitul perioadei de depozitare menţionată în contract, în termen de 120 de zile de la primirea cererii de ajutor, în condiţiile respectării cerinţelor de acordare a ajutorului. Dacă o ancheta administrativă cu privire la dreptul de ajutor este încă în curs de desfăşurare, plata se va face după recunoaşterea acestui drept. Pentru calcularea ajutorului, prima zi a contractului de depozitare este ziua următoare zilei de intrare în depozit a mărfii. Ajutorul pentru depozitarea smântânii se acordă dacă aceasta este pasteurizată, cu cel puţin 35 la sută grăsime şi nu mai mult de 80 la sută grăsime. Pentru calcularea ajutorului, cantitatea de smântână se transformă în echivalent unt, prin raportarea la untul cu 22 la sută grăsime şi înmulţirea conţinutului de grăsime al smântânii cu 1,2. De exemplu, pentru 20 de tone de smântână cu un conţinut de grăsime de 55 la sută:

- 55 % x 1,2 = 66 % - 66 % : 82 % = 0.805 - 20 de tone x 0.805 = 16, 1 tone de echivalent unt.

R (CE) nr.1255/1999 Art. 6, alin. 3

R (CE) nr.2771/1999 Art.36, alin. 1

Page 20: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

20

Dacă se constată un conţinut de grăsime mai mic cu 2 la sută decât cel minim fixat în prealabil, ajutorul se plăteşte în funcţie de conţinutul de grăsime constatat minus 10 la sută. Plata finală va fi totalul sumei de ajutor şi se va ţine cont de eventualele modificări (dacă s-a efectuat sau nu vreo plată în avans).

17. PLATA ÎN AVANS După 60 de zile de la depozitare se face o singură plată în avans a ajutorului, la cererea contractantului. Plata în avans se poate acorda în condiţiile în care operatorul economic depune o garanţie egală cu avansul, plus 10 la sută (110 la sută). Avansul se calculează în temeiul unei perioade de 90 de zile. Plata se efectuează numai dacă solicitantul îndeplineşte obligaţiile din ghidul solicitantului şi pentru loturile care nu fac obiectul unui refuz, chiar şi provizoriu.

18. RATELE DE SCHIMB PENTRU EURO

Plata ajutorului va fi calculată folosindu-se rata de schimb a Băncii Centrale Europeane.

19. ELIBERAREA GARANŢIEI PENTRU PLATA ÎN AVANS

Garanţia este eliberată integral în momentul în care au fost încheiate toate controalele şi când s-au primit toate rapoartele. Aceasta se întâmplă în condiţiile în care cerinţele schemei au fost întrunite şi nu sunt datorate rambursări. În cazul în care a fost depusă o garanţie, iar un lot a fost retras înainte de 16 august a anului de stocare în cauză, garanţia pentru întregul lot va fi reţinută. Garanţie este reţinută integral în cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate.

20. LITIGII În caz de litigii, numai regulamentele comunitare sunt aplicabile (valabile).

R (CE) nr.2771/1999 Art.36, alin. 3

R (CE) nr.1913/2006

Page 21: ţ ă Bd. Carol I nr. 17, sector 2- Bucure ţ ă ţă ş ţ şapia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_-_Ajutor_stocare...1 Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură,

21

Operatorul de stocare privată are dreptul să depună contestaţie, conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Contestaţia se depune la APIA sediul central. În cazul în care rezolvarea contestaţiilor nu este de competenţa APIA, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţei de judecată competente, conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.


Recommended