+ All Categories
Home > Documents > Tutorial IEC

Tutorial IEC

Date post: 19-Dec-2015
Category:
Upload: ciprian-oancea
View: 108 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
Tutorial IEC
65
1 1. REALIZAREA PLANULUI DE ARHITECTURĂ PENTRU NIVELUL PARTER AL CLĂDIRII Proiectul se va realiza numai în format electronic (nu scris de mână!) și se va tipări și îndosaria în mod obligatoriu pentru susținere. O copie a acestui proiect va fi trimisă în format electronic arhivat (nume_prenume.zip, nume_prenume.rar sau alte tipuri de arhivare) cadrului didactic îndrumător (la adresa de e-mail corespunzătoare, respectiv [email protected] . Primul pas al acestui proiect este realizarea de către studenți a planului arhitectural pentrui nivelul parter al clădirii a cărei destinație o primesc prin tema de proiectare. Amprenta la sol a clădirii, dimensiunile camerelor, compartimentarea și tipul și dimensiunile elementelor de construcție constitutive se aleg de către fiecare student pentru propriul proiect. Cele mai riguroase planuri vor fi punctate suplimentar și vor fi utilizate în scop didactic ca suport de proiect pentru studenții Facultății de Inginerie a Instalațiilor. Încăperile se aleg strict de formă rectangulară sau „L”, datorită limitărilor impuse de programul de calcul automat Dialux. Un plan de arhitectură pentru nivelul parter conține următoarele încăperi: - încăperi de referință pentru specificul clădirii (de exemplu birouri pentru clădiri administrative, săli de clasă și laboratoare pentru școli, cabinete medicale și rezerve pacienți pentru spitale etc.); - grupuri sanitare separate pe sexe; indiferent de compartimentarea interioară, un grup sanitar este privit ca o singură încăpere; - cel puțin o scară, de preferat cu rampă dublă și podest intermediar; - holuri, coridoare și alte spații de circulație; - alte încăperi (bufet, sală de gimnastică, diverse ateliere etc.). Nu se vor prevedea la parter în cadrul acestui proiect încăperile cu rol tehnologic (centrală termică, stație de hidrofor, centrală de ventilare – climatizare). Un plan va conține între 15 și 20 de încăperi. Numerotarea acestora se va face în sens orar, așa cum este prezentat în figura 1, cu indicativul P01 pentru prima încăpere, continuând cu P02, P03 ș.a.m.d.
Transcript
Page 1: Tutorial IEC

1

1. REALIZAREA PLANULUI DE ARHITECTURĂ

PENTRU NIVELUL PARTER AL CLĂDIRII

Proiectul se va realiza numai în format electronic (nu scris de mână!) și se va

tipări și îndosaria în mod obligatoriu pentru susținere.

O copie a acestui proiect va fi trimisă în format electronic arhivat

(nume_prenume.zip, nume_prenume.rar sau alte tipuri de arhivare) cadrului didactic

îndrumător (la adresa de e-mail corespunzătoare, respectiv [email protected].

Primul pas al acestui proiect este realizarea de către studenți a planului

arhitectural pentrui nivelul parter al clădirii a cărei destinație o primesc prin tema de

proiectare.

Amprenta la sol a clădirii, dimensiunile camerelor, compartimentarea și tipul și

dimensiunile elementelor de construcție constitutive se aleg de către fiecare student

pentru propriul proiect.

Cele mai riguroase planuri vor fi punctate suplimentar și vor fi utilizate în scop

didactic ca suport de proiect pentru studenții Facultății de Inginerie a Instalațiilor.

Încăperile se aleg strict de formă rectangulară sau „L”, datorită limitărilor

impuse de programul de calcul automat Dialux.

Un plan de arhitectură pentru nivelul parter conține următoarele încăperi:

- încăperi de referință pentru specificul clădirii (de exemplu birouri pentru

clădiri administrative, săli de clasă și laboratoare pentru școli, cabinete

medicale și rezerve pacienți pentru spitale etc.);

- grupuri sanitare separate pe sexe; indiferent de compartimentarea

interioară, un grup sanitar este privit ca o singură încăpere;

- cel puțin o scară, de preferat cu rampă dublă și podest intermediar;

- holuri, coridoare și alte spații de circulație;

- alte încăperi (bufet, sală de gimnastică, diverse ateliere etc.).

Nu se vor prevedea la parter în cadrul acestui proiect încăperile cu rol

tehnologic (centrală termică, stație de hidrofor, centrală de ventilare – climatizare).

Un plan va conține între 15 și 20 de încăperi. Numerotarea acestora se va

face în sens orar, așa cum este prezentat în figura 1, cu indicativul P01 pentru prima

încăpere, continuând cu P02, P03 ș.a.m.d.

Page 2: Tutorial IEC

2

Fig. 1 Planul nivelului parter pentru o clădire administrativă

Page 3: Tutorial IEC

3

2. PREDIMENSIONAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT INTERIOR

PRIN METODA FACTORULUI DE UTILIZARE

2.1 Stabilirea nivelului de iluminare

Sistemele de iluminat se aleg nu numai în funcție de considerente

arhitecturale (în mod special la clădiri de locuit), ci și din perspectivă inginerească.

La fel ca și în cazul oricărui alt tip de instalație, și în cazul proiectării sistemelor

de iluminat este necesar să se efectueze calcule pentru a stabili soluția de iluminat în

funcție de anumiți parametri normați.

În cazul sistemelor de iluminat interior, normativul care stă la baza calculelor

luminotehnice este Normativul pentru proiectarea și executarea sistemelor de

iluminat artificial din clădiri, indicativ NP 061-2002.

Mărimea fizică ce stă la baza dimensionării sistemelor de iluminat interior este

iluminarea.

În funcție de tipul clădirii și destinația încăperii, în tabelul 1 (anexa 2 din NP

061-2002) sunt prezentate valorile iluminării medii menținute Em, precum și

coeficientul UGRL, indicele Ra și înălțimea utilă Hu.

Tabel 2 (anexa 2 din NP061-2002). Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor de iluminat general

Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em1)

(ℓx) UGRL

2) (-)

Ra3)

(-) Hu

4) (m)

Observaţii5)

0 1 2 3 4 5 1. Arii comune ale cădirilor Holuri de intrare 100 22 60 0,00 Holuri de hotel 200 22 80 0,00

___________ 1)Em reprezintă nivelul de iluminare recomandat pe suprafaţa de referinţă

pentru destinaţia, activitatea sau sarcina vizuală din coloana 0 În funcţie de observaţiile de la 3.10. se poate alege o valoare cu o treaptă mai

mare sau mai mică. 2)UGRL este valoarea limită a indicelui UGR corespunzătoare tipului de

destinaţie, activitate sau sarcină vizuală. Până la adaptarea standardului privind calculul indicelui UGR, aceasta este opţional

3)Ra este indicele minim de redare a culorilor 4)Hu este înălţimea suprafeţei de referinţă când aceasta este paralelă cu

pardoseala-planul util. 5)Coloana cuprinde observaţii ce ţin de: poziţia suprafeţei de referinţă când

diferă de planul util; temperatura de culoare necesară surselor de lumină etc.

Page 4: Tutorial IEC

4

ANEXA 2 (continuare) Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em (ℓx)

UGRL (-)

Ra (-)

Hu (m)

Observaţii

Platforme de încărcare 150 25 40 0,00 Zone de circulaţie, coridoare

100 28 40 0,00 A se prevedea zone de tranziţie la intrări şi ieşiri şi a se evita schimbări bruşte ale nivelului de iluminare

Scări, scări rulante 150 25 40 0,00 La nivelul scărilor Cantine 200 22 80 0,70 1,10 când se ia masa în

picioare Camere de odihnă 100 22 80 0,00 Săli pentru exerciţii fizice

300 22 80 0,00

Săli de baie, toalete 200 25 80 0,00 Infirmerii 500 19 80 0,50 Săli de consultaţii medicale

500 16 90 Pe masa de consultaţii*) Tcp cel puţin 4000 K

Sălile maşinilor 200 25 60 0,00 Săli cu panouri de comandă

500 19 80 Pe suprafata panoului*)

Depozite, magazii 100 25 60 Pe rafturi; 200 lx în cazul ocupării continue

Spaţii pentru ambalare 300 25 60 0,70 Puncte de control 150 22 60 Pe suprafaţa pe care se

face control; 200 lx în cazul ocupării continue

2. Clădiri pentru agricultură Utilaje pentru încărcarea şi manevrarea produselor

200 25 80 0,00

Grajduri 50 28 40 0,00 Ţarcuri pentru animale bolnave

200 25 80 0,00

Zone de preparare a hranei, ferme de lapte, spălătorii

200 25 80 0,00

3. Brutării Prepararea şi coacere 300 22 80 Pe suprafaţa de lucru Finisare, glazurare, decorare

500 22 80 Pe suprafaţa de lucru

Page 5: Tutorial IEC

5

ANEXA 2 (continuare) Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em (ℓx)

UGRL (-)

Ra (-)

Hu (m)

Observaţii

4. Industria cimentului Uscătorii 50 28 20 0,00 Prepararea materialelor

200 28 40 Pe suprafaţa de lucru

Lucru mecanizat general

300 25 20 Pe suprafaţa de lucru

Forme brute, neprelucrate

300 25 20 Pe suprafaţa de lucru

5. Industria ceramică a sticlei Uscătorii 50 28 20 0,00 Preparare, lucru mecanizat

300 25 20 Pe suprafaţa de lucru

Smălţuire, laminare, presare, modelare brută, suflare în sticlă

300 25 40 Pe suprafaţa de lucru

Polizare, gravură, lustruire, modelare de precizie

750 19 80 Pe suprafaţa de lucru

Lucru decorativ 500 19 80 Pe suprafaţa de lucru Polizarea sticlei optice, polizarea şi gravura cristalului (manuale)

750 16 80 Pe suprafaţa de lucru

Lucru de precizie 1000 16 90 Tcp cel puţin 4000 K Producţie de pietre preţioase

1500 16 90 Tcp cel puţin 4000 K

6. Industria chimică, plastică şi a cauciucului Procese automatizate cu comandă de la distanţă

50 20 0,00

Procese cu intervenţie manuală limitată

150 28 40 0,00

Locuri de muncă manuală

300 25 80 0,00

Camere de măsurare de precizie, laboratoare

500 19 80 Pe suprafaţa de lucru

Producţie farmaceutică 500 22 80 0,70 Producţie de anvelope 500 22 80 0,70 Controlul culorilor 1000 16 90 0,70 Tcp cel puţin 6500 K Tăieri, finisări, control 750 19 80 0,70

Page 6: Tutorial IEC

6

ANEXA 2 (continuare) Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em (ℓx)

UGRL (-)

Ra (-)

Hu (m)

Observaţii

7. Industria electrotehnică şi electronică Producţie de cabluri şi conducte

300 25 60 0,70

Confecţionare bobine mari

300 25 60 0,70

Confecţionare bobine de mărime medie

500 22 60 0,70

Confecţionare bobine mici

750 19 80 0,70

Impregnare bobine 300 25 60 0,70 Galvanizare 300 25 60 0,70 Asamblare brută (transformatoare mari)

300 25 60 0,00

Asamblare medie (panouri de comandă şi control)

500 22 80 0,70

Asamblare fină (telefoane)

750 19 80 0,70

Asamblare de precizie (echipamente de măsură)

1000 16 80 0,70

Ateliere electronice, testări, ajustări

1500 16 80 0,70

8. Industria alimentară Iluminat general în zone de muncă la fabrici de bere, fabrici de ciocolată şi fabrici de zahăr

200 25 80 0,00

Sortare şi spălare produse ambalare

300 25 80 0,70

Iluminat general în abatoare, măcelării, lăptării şi rafinării de zahăr

500 25 80 0,70

Tăiere şi sortare fructe şi legume

300 25 80 0,70

Producţie de alimente delicatese, bucătării

500 22 80 0,70

Producţie de ţigări 500 22 80 0,70 Controlul producţiei şi al produselor, trieri, sortări

500 22 80 0,70

Laboratoare 500 19 80 0,70 Controlul culorii 1000 16 90 0,70 Tcp cel puţin 4000 K

Page 7: Tutorial IEC

7

ANEXA 2 (continuare) Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em (ℓx)

UGRL (-)

Ra (-)

Hu (m)

Observaţii

9. Turnătorii Tuneluri subterane, pivniţe

50 28 20 0,00 Cu condiţia recunoaşterii facile a culorilor de siguranţă

Platforme 100 25 40 0,00 Pregătirea nisipului 200 25 40 0,00 Vestiare 200 25 40 0,00 Locuri de muncă la cupolă şi mixer

200 25 40 0,00

Băi de turnare 200 25 40 0,00 Zone de scoatere a materialelor din băile de turnare

200 25 40 0,00

Turnare mecanizată 200 25 40 0,00 Turnare manuală 300 25 40 0,00 Matriţare 300 25 40 0,00 Confecţionare modele 500 22 40 0,00 10. Saloane de coafură Coafare 500 19 90 0,70 11. Producţia de bijuterii Lucrul cu pietre preţioase

1500 16 90 0,70 Tcp cel puţin 4000 K

Producţia bijuteriilor 1000 16 90 0,70 Producţie manuală ceasuri

1500 16 80 0,70

Producţie automatizată ceasuri

500 19 80 0,70

12. Spălătorii şi curăţătorii chimice Recepţie, marcare şi sortare obiecte

300 2 60 0,70

Spălare şi curăţare, călcare

300 25 60 0,70

Control şi ajustări 750 19 80 0,70 13. Industria pielăriei Curăţire de carne, răzuire, frecare, întoarcerea pielii

300 25 40 0,70

Lucru de şelărie, cusut, lustruire, tăiere

500 22 60 0,70

Sortare 500 22 80 0,70 Tcp cel puţin 4000 K Colorare, nuanţare 500 22 60 0,70 Controlul de calitate 1000 19 80 0,70 Controlul culorilor 1000 16 90 0,70 Tcp cel puţin 4000 K Fabricarea pantofilor 500 22 80 0,70 Fabricarea mănuşilor 500 22 80 0,70

Page 8: Tutorial IEC

8

ANEXA 2 (continuare) Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em (ℓx)

UGRL (-)

Ra (-)

Hu (m)

Observaţii

14. Industria metalurgică Forjare matriţe 200 25 40 0,00 Sudări, asamblări la rece

300 25 40 0,00

Lucru brut sau mediu, cu toleranţe mai mari de 0,1 mm

300 22 40 0,70

Lucru de precizie, cu toleranţe sub 0,1 mm

500 19 80 0,70

Trasare, control 750 19 80 0,70 Desenarea formelor ţevilor şi cablurilor metalice

300 25 40 0,70

Lucru cu table mai groase de 5 mm

200 25 40 0,00

Lucru cu foi mai subţiri de 5 mm

300 22 60 0,00

Fabricarea sculelor şi a echipamentelor de tăiere

750 19 80 0,70

Asamblare brută 200 25 60 0,00 Asamblare medie 300 25 60 0,00 Asamblare fină 500 22 60 0,70 Asamblare de precizie 750 19 80 0,70 Galvanizare 300 25 40 0,70 Pregătirea suprafeţelor şi vopsire

750 25 80 0,70

Mecanică de precizie, micromecanică, matriţare, fabricarea sculelor

1000 19 80 0,70

15. Industria hârtiei Fabrici de celuloză 200 25 40 0,00 Fabricarea şi procesarea hârtiei

300 25 40 0,00

Legări cărţi şi copertări 500 22 60 0,70

Page 9: Tutorial IEC

9

ANEXA 2 (continuare) Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em (ℓx)

UGRL (-)

Ra (-)

Hu (m)

Observaţii

16. Centrale de producere a energiei Spaţii de alimentare cu combustibil

50 28 20 0,00

Sala cazanelor 100 28 40 0,00 Sălile maşinilor 200 25 40 0,00 Spaţii auxiliare, pompe, condensatoare

200 25 40 0,00

Camere de comandă 500 16 80 0,70 Staţii interioare de conexiuni

150 25 40 0,00

Boxe trafo, aparataj 150 25 40 0,00 Camere pentru redresoare

150 28 20 0,00

Camere pentru acumulatori

100 28 20 0,00

Cameră pentru compensatorul sincron

200 25 40 0,00

Cameră pentru grup electrogen

200 25 40 0,00

Gospodării de cabluri 100 28 20 0,00 17. Tipografii Tăiere, gofrare, lucru cu clişee, maşini de tipărit, matriţare

500 19 80 0,70

Sortare hârtie şi tipărire manuală

500 19 80 0,70

Setări, litografiere, retuşări

1000 19 80 0,70

Controlul culorilor (dacă e cazul)

1500 16 90 0,70 Tcp 5000 K

Clişee metalice 2000 16 80 0,70

Page 10: Tutorial IEC

10

ANEXA 2 (continuare) Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em (ℓx)

UGRL (-)

Ra (-)

Hu (m)

Observaţii

18. Industria metalurgică şi siderurgică Procese automatizate fără intervenţii manuale

50 28 20 0,00

Procese de producţie cu intervenţii manuale ocazionale

150 28 40 0,00

Procese de producţie cu operaţie manuală permanentă

200 25 40 0,00

Depozite 50 28 20 0,00 Cuptoare, furnale 200 25 20 0,00 Laminoare 300 25 40 0,00 Platforme şi panouri de control

300 22 40 0,00

Testări, măsurări, controale

500 22 40 0,70

Tuneluri subterane 50 28 20 0,00 19. Industria textilă Băi, desfaceri baloturi material

200 25 60 0,00

Dărăcire, spălare, călcare, măsurare, desenare, potrivire, tăiere, pre-toarcere, prelucrare cânepă, etc.

300 22 60 0,00

Toarcere, lucru cu pliuri, înfăşurare, croşetare, împletire, tricotare

500 22 60 0,70 Atenţie la efectele stroboscopice

Cusut, tricotare fină 750 22 60 0,70 Design manual, desenare tipare

750 22 90 0,70 Tcp cel puţin 4000 K

Finisări, colorări, nuanţări

500 22 80 0,70

Uscătorii 100 28 40 0,00 Imprimări automate 500 25 40 0,70 Scoatere noduri, sortări

1000 19 80 0,70

Control de calitate şi al culorii

1000 16 90 0,70 Tcp cel puţin 4000 K

Reparări, îmbunătăţiri 1500 19 90 0,70 Tcp cel puţin 4000 K Confecţionare pălării 500 22 80 0,70

Page 11: Tutorial IEC

11

ANEXA 2 (continuare) Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em (ℓx)

UGRL (-)

Ra (-)

Hu (m)

Observaţii

20. Industria construcţiilor de maşini Asamblare caroserii 500 22 60 0,50 Vopsitorii, lustruiri în camere

750 22 60 0,50

Vopsiri particulare pe zonă şi control

1000 16 90 0,50 Tcp cel puţin 4000 K

Fabricare manuală tapiţerii

1000 19 80 0,70

Control final 750 19 80 0,70 21. Industria lemnului şi a mobilei Procese total automatizate

50 28 40 0,00

Proces de umezire cu abur

150 28 40 0,00

Lucru la gater 300 25 60 0,70 Atenţie la efectele stroboscopice

Asamblare, lipire 300 25 60 0,70 Lustruire, vopsire, lăcuire, asamblare fină

750 22 80 0,70

Lucru cu utilaje mecanizate

500 19 80 0,70 Atenţie la efectele stroboscopice

Selecţie furniruri, încrustare

750 22 80 0,70 Tcp cel puţin 4000 K

Control de calitate 750 19 90 0,70 Tcp cel puţin 4000 K 22. Birouri Scris, citit, procesare de date

500 19 80 0,70 Pentru lucrul cu display-uri vezi şi 4.10

Desen tehnic 750 16 80 Pe masa de desen Birouri/săli de proiectare asistată de calculator

500 19 80 0,70 Pentru lucrul cu display-uri vezi şi 4.10

Săli de conferinţe şi reuniuni

300 19 80 0,70

Birouri de primire 300 22 80 0,70 Arhive 200 25 80 Pe rafturi 23. Spaţii comerciale Spaţii comerciale mici 300 22 80 0,70 Spaţii comerciale mari 500 22 80 0,70 Zone case de plată 500 19 80 0,70 Zone de împachetare 500 19 80 0,70

Page 12: Tutorial IEC

12

ANEXA 2 (continuare) Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em (ℓx)

UGRL (-)

Ra (-)

Hu (m)

Observaţii

24. Restaurante şi hoteluri Recepţii 300 22 80 0,70 Bucătării 500 22 80 Pe suprafaţa de lucru Restaurante, spaţii funcţionale

200 22 80 0,70

Restaurant auto-servire

200 22 80 0,70

Bufet 300 22 80 0,70 Săli de conferinţă 500 19 80 0,70 A se utiliza elemente de

control Coridoare 100 25 60 0,00 În timpul nopţii se

acceptă şi niveluri mai scăzute de iluminare

25. Spaţii de divertisment şi muzee Teatre şi săli de concert

200 22 80 0,50

Săli polivalente 300 22 80 0,00 Săli pentru repetiţii, cabine artişti

300 22 80 0,50 Pentru machiat este necesar iluminatul de oglindă fără orbire

Muzee 300 19 80 0,70 Iluminatul trebuie să răspundă cerinţelor de evidenţiere şi să prezinte protecţie împotriva efectelor radiaţiilor

26. Biblioteci Rafturi cărţi 200 19 80 Pe rafturi Locuri pentru lectură 500 19 80 0,70 Ghişee 500 19 80 0,70 27. Parcări interioare Rampe intrare/ieşire pe timp de zi

300 25 20 0,00

Rampe intrare/ieşire pe timp de noapte

75 25 20 0,00

Bandă de circulaţie 75 25 20 0,00 Spaţii de parcare 75 28 20 0,00

Page 13: Tutorial IEC

13

ANEXA 2 (continuare) Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em (ℓx)

UGRL (-)

Ra (-)

Hu (m)

Observaţii

28. Instituţii de învăţământ Camere de joacă 300 19 80 0,00 Săli de clasă în creşe şi grădiniţe

300 19 80 0,00

Săli de consultaţii 300 19 80 0,70 Săli de clasă 300 19 80 0,70 Săli de clasă pentru cursuri de seară sau pentru adulţi

500 19 80 0,70

Săli de lectură 500 19 80 0,70 Tablă 500 19 80 Pe tablă

A se evita reflexiile de voal

Tablă de demonstraţie 500 19 80 Pe tablă În sălile de lectură 750 lx

Ateliere 500 19 80 1,0 Ateliere de artă în şcoli de artă

750 19 90 0,7 Tcp cel puţin 5000 K

Săli de desen tehnic 750 19 80 0,7 Pe planşetă Laboratoare 500 19 80 0,7 Amfiteatre 500 19 80 0,7 Săli de muzică 300 19 80 0,7 Săli de calculatoare 500 19 80 0,7 Laboratoare lingvistice 300 19 80 0,7 Săli de studiu 500 22 80 0,7 Camere comune pentru studenţi şi săli de reuniune

200 22 80 0,7

Cancelarii 300 22 80 0,7 Săli de sport şi bazine de înot

300 22 80 0,00 Pentru zonele de acces public vezi CIE 58-1993 şi CIE 62-1984

29. Spitale şi clinici Săli de aşteptare 200 22 80 0,00 Coridoare, ziua 200 22 80 0,00 Coridoare, noaptea 50 22 80 0,00 Birouri personal 500 19 80 0,7 Camere personal 300 19 80 0,7

Page 14: Tutorial IEC

14

ANEXA 2 (continuare) Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em (ℓx)

UGRL (-)

Ra (-)

Hu (m)

Observaţii

Iluminat general saloane - citit în saloane - examinare simplă în saloane - examinări şi tratamente - iluminat de veghe/observare

100 300 300 1000 5

19 19 19 19 19

80 80 80 90 80

0,00 Iluminare la nivelul pardoselii Prin iluminat local pe suprafaţa utilă

Băi şi toalete pentru pacienţi

200 22 80 La oglindă

Iluminat general săli de consultaţie

500 19 90 0,70

Examinarea ochilor şi urechilor

1000 90 Iluminat local pentru examinare

Teste de vedere (citit şi culoare)

500 16 90 Pe suprafaţa de testare

Saloane de dializă 500 19 80 0,70 Saloane de dermatologie

500 19 90 0,70

Saloane de endoscopie

300 19 80 0,70

Săli de pansare 500 19 80 0,70 Saloane de masaj şi radioterapie

300 19 80 0,70

Saloane preoperator şi de reanimare

500 19 90 0,70

Săli de operaţii: - iluminat general; - iluminat general în jurul mesei de operaţie

500 1000

19 19

90 90

0,70 0,70

3 x 3 m2 în jurul mesei

Iluminat local masă de operaţie

10000-100000

16 90 Pe câmpul operator

Terapie intensivă: - iluminat general - examinări simple - examinări şi tratamente - supraveghere pe timp de noapte

100 300 1000 20

19 19 19 19

90 90 90 90

0,00 0,00 0,00 0,00

La nivelul pardoselii La nivelul patului Pe suprafaţa de examinare

Page 15: Tutorial IEC

15

ANEXA 2 (continuare) Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em (ℓx)

UGRL (-)

Ra (-)

Hu (m)

Observaţii

Stomatologie: - iluminat general - iluminat local pacient -iluminat local operaţie

500 1000 5000

19

90 90 90

0,70

Iluminatul nu trebuie să prezinte riscuri de orbire a pacientului Iluminat local pentru examinare Pe câmpul operator Pot fi necesare valori mai mari de 5000 lx

-îmbinare, ajustare dinţi albi

5000 90 Tcp cel puţin 6000 K

Controlul culorii (laboratoare)

1000 19 90 0,70 Tcp cel puţin 5000 K

Camere sterilizate/dezinfectate

300 22 60 0,70

Săli de autopsie şi morgă

750 19 90 0,70

Masa de autopsie şi disecţie

5000 90 0,70 Pot fi necesare valori mai mari de 5000 lx

30. Aeroporturi Terminale plecări, sosiri, spaţii de recuperare a bagajelor

200 22 80 0,00

Zone de legătură, scări rulante

200 22 80 0,00

Birouri de informaţii şi de înregistrare

500 19 80 0,70 Pentru lucrul cu disply-uri

Posturi de control paşapoarte

500 19 80 0,70 Iluminarea verticală este importantă

Spaţii de aşteptare 200 22 80 0,00 Spaţii de depozitare a bagajelor

200 28 60 0,00

Posturi de verificare şi control

300 19 80 0,70 Pentru lucrul cu disply-uri

Turnul de control 500 16 80 0,70 A se evita orbirea de la lumina naturală

Camere de urmărire a traficului aerian

500 16 80 0,70 A se prevedea varierea fluxului pentru lucrul cu display-uri

Hangare de testări şi reparaţii

500 22 80 0,00 Pentru interioare înalte vezi 4.6.2

Page 16: Tutorial IEC

16

ANEXA 2 (continuare) Tipuri de destinaţii, activităţi sau sarcini vizuale

Em (ℓx)

UGRL (-)

Ra (-)

Hu (m)

Observaţii

Zone de verificare a motoarelor

500 22 80 0,00 Pentru interioare înalte

Zone de măsurări în hangare

500 22 80 0,00 Pentru interioare înalte vezi 4.6.2

Platforme şi pasaje pietonale

50 28 40 0,00

Holul caselor de bilete 200 28 40 0,00 Case de bilete şi birouri bagaje

300 19 80 0,70

Săli de aşteptare 200 22 80 0,70 31. Biserici Zona publicului 100 25 80 0,00 Corul, altarul, amvonul 300 22 80 0,00

2.2 Instalarea programului DIALux Light

Pentru un calcul rapid se va utiliza un program automat de calcul. Acesta se

numeste DiaLUX și poate fi downloadat de pe site-ul www.dial.de.

Utilizarea programului este complet gratuită.

Pe timpul instalării, pentru comunicare se poate opta pentru una dintre limbile

germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă sau chineză. Utilizatorul va alege

varianta convenabilă. În continuare se presupune că a fost aleasă din meniul

Sprache varianta English. O captură de ecran sugestivă este prezentată în figura 2.

Fig. 2 Captură de ecran la intrarea pe site-ul www.dial.de (limba engleză)

Page 17: Tutorial IEC

17

În continuare, din bara de meniuri se alege Dialux – Download și se alege

varianta Dialux corespunzătoare etichetei Emergency lighting, Daylighting,

Sports complex lighting și se apasă butonul Download (atenție să nu se

downloadeze în mod greșit software-ul Dialux Evo, de care nu avem nevoie pentru

rezolvarea acestui proiect!).

O captură de ecran sugestivă este prezentată în figura 3.

Fig. 3 Captură de ecran la alegerea software-ului Dialux ce se va downloada

Se salvează fișierul DIALux_VERSB_Admin_Setup.exe, in care VER este o

grupare de trei cifre ce semnifică versiunea principală (de exemplu 412 îmseamnă

versiunea 4.12), iar SB este o grupare de două cifre reprezentând subversiunea (de

exemplu 01).

Fișierul are o mărime de aproximativ 270 MB și reprezintă arhiva

autoextractibilă a programului de calcul luminotehnic Dialux.

După ce acest fișier a fost downloadat, se intră în folderul în care acesta se

află și se dă click stânga de două ori pe pictograma lui, pornindu-se procesul de

dezarhivare. O imagine prezentând captura de ecran la acest moment este redată în

figura 4.

Se apasă butonul Next și se alege locația în care va fi dezarhivat programul

(se poate opta pentru locația implicită sau se poate indica o altă locație).

Se apasă din nou butonul Next și procesul de dezarhivare începe.

Page 18: Tutorial IEC

18

Fig. 4 Captură de ecran la momentul începerii dezarhivării automate

a programului Dialux

După ce arhiva a fost extrasă, ecranul arată ca în figura 5.

Fig. 5 Captură de ecran la momentul finalizării dezarhivării automate

a programului Dialux

Se păstrează bifat butonul Run DIALux VERSB Setup și se apasă butonul

Finish.

Page 19: Tutorial IEC

19

Din acest moment începe procedura de instalare propriu – zisă a programului

Dialux. Ecranul arată așa cum este prezentat în figura 6.

Fig. 6 Captură de ecran la momentul începerii instalării propriu-zise

a programului Dialux

Se apasă butonul Next și, în următoarea casetă de dialog se bifează butonul I

adree to the terms of this license agreement, apoi se apasă butonul Next.

Fig. 7 Captură de ecran la momentul alegerii locației în care

va fi instalat programul Dialux

Page 20: Tutorial IEC

20

În următoarea casetă de dialog se dau ultimele informații înainte de instalare,

alegându-se locația programului și dându-se date referitoare la spațiul cerut de

program pe partiție (în jur de 450 MB) și la dimensiunea spațiului liber de pe partiția

aleasă pentru instalare (figura 7). În acest caz a fost aleasă locația propusă în mod

implicit de program.

Se apasă butonul Next și apare o nouă casetă de dialog, care permite

alegerea pachetelor ce vor fi instalate. Se păstrează neschimbate (bifate) butoanele

Furnitures și Textures, iar butoanele Languages și Help se vor expanda prin

apăsarea semnelor „+” din dreptul lor și alegerea limbii române ca limbă de lucru și a

afișării meniului Help în limba engleză (de preferat) sau în altă limbă cunoscută de

către proiectant (figura 8).

Fig. 8 Captură de ecran la momentul selectării pachetelor

incluse în programul Dialux

Se apasă butonul Next și din nou Next pe următoarea casetă de dialog, care

face o sinteză a datelor alese, permițând o eventuală intervenție de ultimă oră înainte

de instalarea propriu-zisă.

Procesul de instalare propriu-zisă va demara (figura 9).

Page 21: Tutorial IEC

21

Fig. 9 Captură de ecran la momentul demarării efective a

procesului de instalare a programului Dialux

O casetă de dialog anunță utilizatorul momentul la care este finalizată

instalarea programului (figura 10).

Se păstrează bifat butonul Install raytracer PovRay for DIALux și se apasă

butonul Finish.

Fig. 10 Captură de ecran la momentul finalizării

procesului de instalare a programului Dialux

Page 22: Tutorial IEC

22

Se instalează în continuare programul Pov-Ray for Windows prin apăsarea

consecutivă a butoanelor Next atașate casetelor de dialog aferente.

După finalizarea instalării, pe ecran (desktop) apar trei pictograme: una de

culoare roșie, aferentă programului DIALux Professional, o alta de culoare albastră,

aferentă programului DIALux Light (cu care se va lucra în continuare) și o a treia

pictogramă, corespunzătoare programului POV-Ray.

2.2 Alegerea surselor de lumină (lămpilor)

Conform prevederilor normativului NP 061-2002, datele de catalog pe care

producătorii de lămpi au obligaţia de a le indica sunt următoarele:

- tensiunea nominală, în V;

- puterea nominală (puterea absorbită de lampa propriu-zisă, fără

echipamentul auxiliar, în W);

- puterea totală absorbită (puterea lămpii la care se adaugă puterea

echipamentului auxiliar, în W);

- fluxul luminos nominal (fluxul după o sută de ore de funcţionare, când se

apreciază că fluxul lămpii este stablizat pentru perioada imediat următoare, în lm);

- fluxul iniţial (în lm);

- eficacitatea luminoasă (în lm/W);

- durata de viaţă (în ore);

- durata de funcţionare (în ore);

- indicele de redare a culorilor (Ra);

- temperatura de culoare sau temperatura de culoare corelată (Tc, Tcc);

- culoarea aparentă;

- echipamentul auxiliar pentru conectare la reţea;

- condiţii speciale de montare;

- variaţia principalelor caracteristici cu tensiunea de alimentare: durata de

viaţă, fluxul luminos, puterea nominală şi puterea totală absorbită;

- posibilitatea reglării fluxului luminos prin variaţia tensiunii de alimentare

(utilizând un variator de tensiune sau un alt sistem de tip dimmer);

- modul în care frecvenţa întreruperilor afectează durata de funcţionare;

- dimensiuni geometrice;

- tipul soclului.

Page 23: Tutorial IEC

23

La alegerea surselor de lumină (lămpilor) proiectanţii trebuie să ţină seama de:

- culoarea aparentă a surselor de lumină, care este definită de temperatura de

culoare corelată, conform tabelului 10 (tabelul 3.4 din NP061-2002).

Tabelul 10. Conexiunea dintre culoarea aparentă și temperatura de culoare corelată

a surselor de lumină

Culoarea aparentă Temperatura de culoare corelată

(K)

Recomandări pentru utilizare

caldă ≤ 3300 - pentru încăperi amplasate către nord şi puţin vitrate; - pentru încăperile destinate odihnei

neutră

(intermediară)

neutră - caldă

3300-4000 - pentru încăperile de muncă intelectuală şi în care vitrarea este normală

neutră - rece

4000-5300 K - pentru încăperile de muncă fizică, cu vitrare mare şi unde se lucrează numai în timpul zilei

rece ≥ 5300 - pentru încăperile plasate spre sud şi puternic vitrate; - încăperi în care activitatea cere atenţie şi concentrare mărită

- necesitatea redării corecte a culorilor: astfel, în încăperile în care redarea

culorilor se impune în mod necesar se aleg lămpi cu indicele de redare a culorilor din

grupa 1A sau 1B în funcţie de destinaţie, așa cum este prezentat în tabelul 4 (tabelul

4.1 din NP061-2002); astfel, în încăperile unde se lucrează permanent sau perioade

mari de timp se vor utiliza numai lămpi cu Ra > 80.

Tabelul 4. Recomandări privind alegerea lămpilor în funcţie de indicele de redare a

culorilor (conform normei CIE nr. 29/2-1986)

Grupa de redare a culorilor

Domeniul valorilor indicelui de redare

a culorilor

Culoare aparentă Exemple de utilizare preferabil acceptabil

0 1 2 3 4 1A Ra ≥ 90 caldă intermediară

rece Examinări clinice, galerii de artă, industria coloranţilor şi vopselelor, industria alimentară

1B 90 > Ra ≥ 80 Caldă, intermediară Hoteluri, restaurante, magazine, birouri, şcoli, spitale, locuinţe

intermediară rece Tipografii, industria textilelor, controlul de calitate din industrie

2 80 > Ra ≥ 60 caldă intermediară rece

Industrie (în general)

3 60 > Ra ≥ 40 Industrie grea 4 40 > Ra ≥ 20 Industrie

grea – metalurgie, siderurgie

Page 24: Tutorial IEC

24

- eficacitatea luminoasă (în lm/W): astfel, se preferă lămpile cu eficacitate

luminoasă ridicată pentru a reduce puterea instalată a sistemului de iluminat, dar

trebuie avută în vedere corelarea acestei recomandări cu tipul corpului de iluminat în

care se montează lampa, pentru a nu diminua efectul dat de eficacitatea luminoasă

mare prin utilizarea unui corp cu randament luminos mic.

În alegerea lămpilor se pot utiliza recomandările din tabelul 11 (bazat pe

tabelul 4.2 din NP061-2002).

Tabelul 11. Recomandări privind alegerea lămpilor

Tipul lămpii Domenii de utilizare Fluorescente de joasă presiune (tuburi fluorescente), leduri

- clădiri social-administrative (birouri, şcoli, spitale, policlinici, laboratoare, etc); - spaţii industriale în care se cer niveluri mari de iluminare (industria optică, mecanică fină, electrotehnică, electronică, laboratoare); - în încăperi ce nu depăşesc 6m; - spaţii comerciale; - săli de spectacol, cinematografe, săli de sport

Fluorescente- compacte, leduri

- locuinţe; - încăperi cu înălţimi sub 3m; - hoteluri; - în iluminatul local

Fluorescente de înaltă presiune (baloane fluorescente)

- spaţii industriale cu niveluri de iluminare mici (industriile siderurgică, metalurgică, etc); - spaţii de depozitare

Cu descărcări în vapori de sodiu de joasă sau înaltă presiune

- spaţii industriale cu niveluri mari de iluminare şi în care nu este necesară redarea culorilor; - platforme industriale; - hale cu înălţime mare (peste 6m); - spaţii în care există ceaţă sau degajări de fum

Incandescente, leduri - locuinţe; - încăperi cu frecvenţă mare a acţionării (grupuri sanitare mici, debarale)

Cu halogeni, leduri - spaţii comerciale; - expoziţii de sculptură; - hoteluri, restaurante, cofetării; - locuinţe

Cu descărcări în vapori de mercur şi cu adaos de halogenuri metalice, leduri

- spaţii comerciale; - săli de spectacole

Cu inducţie - clădiri social-administrative , în încăperi cu înălţime mare*) *) Corpurile de iluminat prevăzute cu astfel de lămpi au dimensiuni mari pentru a se evita apropierea de generatorul de frecvenţă înaltă astfel încât fenomenele de inducţie în corpurile metalice să nu ducă la accidente.

În continuare sunt prezentate recomandările Osram și Philips privind alegerea

surselor de lumină în funcție de destinația încăperilor pentru care se prevede

sistemul de iluminat.

Se face observația că, în codul internațional al culorilor, reprezentat prin două

sau trei cifre, semnificațiile acestora sunt:

Page 25: Tutorial IEC

25

- Cod de două cifre: XY, astfel:

o X = grupa de redare a culorii (de exemplu 8 = grupa 1B, 9 = grupa 1

A);

o Y = prima cifră semnificativă a valorii temperaturii de culoare

corelate (de exemplu 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K etc.)

Exemple: 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 95

- Cod de trei cifre, XYZ, care este mai sugestiv, astfel:

o X = grupa de redare a culorii (de exemplu 8 = grupa 1B, 9 = grupa 1

A);

o YZ = primele două cifre semnificative ale valorii temperaturii de

culoare corelate (de exemplu 27 = 2700 K, 30 = 3000 K, 35 = 3500

K, 40 = 4000 K, 54 = 5400 K, 65 = 6500 K, 80 = 8000 K etc.)

- Exemple: 640, 827, 830, 835, 840, 865, 927, 935, 954, 965

Observație:

Nu trebuie confundată valoarea codului internațional de culoare format

din două cifre cu valoarea indicelui de redare a culorilor (Ra). De exemplu, cod

de culoare 84 nu înseamnă Ra = 84!!!!

Page 26: Tutorial IEC

26

Tabel 12. Recomandări Osram privind alegerea surselor de lumină în funcție de destinația încăperilor

Destinația încăperilor Alb celest Alb rece lumina zilei Alb lumina

zilei

Alb rece Alb Alb cald Alb cald Alb special

Cod culoare 880 865 965 954 840 940 835 830 930 827 76

Spectru luminos

Clădiri administrative,

de birouri

Birouri, coridoare ® ® ® ®

Săli de ședință ® ® ® ®

Clădiri Industriale

Industrie electrotehnică ® ®

Industrie textilă ® ® ®

Industria lemnului ® × × ®

Industria poligrafică,

laboratoare

× ® ® ×

Locuri cu necesități

ridicate de redare a

culorilor

® ® ®

Depozite, magazii ®

Clădiri destinate

educației

Auditorii, săli de clasă,

grădinițe

® × ® ® ® ®

Librării, săli de lectură × ® ® ®

Clădiri comerciale

Magazine alimentare × ® ® ® ®

Magazine panificație,

patiserie

®

Depozite frigorifice ®

Page 27: Tutorial IEC

27

Tabel 12. Recomandări Osram privind alegerea surselor de lumină în funcție de destinația încăperilor (continuare) Destinația încăperilor Alb celest Alb rece lumina zilei Alb lumina

zilei

Alb rece Alb Alb cald Alb cald Alb special

Cod culoare 880 865 965 954 840 940 835 830 930 827 76

Spectru luminos

Magazine brânzeturi,

legume – fructe

®

Pescării ®

Măcelării × ®

Textile – pielărie ® ® ® × ® × ® ® ®

Mobilă, covoare ® ® ® ®

Sport, jucării, papetărie ® × ® ® ×

Foto-ceasuri, bijuterii × × × ® × ® ® ×

Cosmetice, îngrijire păr × ® × × ® ×

Florării × × × ® ® ® × ×

Magazine universale,

supermarketuri

® × ® × ® × ® ®

Clădiri publice

Restaurante, moteluri,

hoteluri

® ® ® ®

Săli de teatru, de

concerte, foaiere

®

Săli, săli de expoziție

Săli de expoziție și

târguri

® ® ®

Săli de sport, săli

polivalente

® ® ® ®

Galerii de artă, muzee × ® × ® ®

Page 28: Tutorial IEC

28

Tabel 12. Recomandări Osram privind alegerea surselor de lumină în funcție de destinația încăperilor (continuare) Destinația încăperilor Alb celest Alb rece lumina zilei Alb lumina

zilei

Alb rece Alb Alb cald Alb cald Alb special

Cod culoare 880 865 965 954 840 940 835 830 930 827 76

Spectru luminos

Clădiri pentru

sănătate

Săli de consultație și

tratament

® × ® ® ®

Saloane, camere de

așteptare

® ® ® ®

Locuințe

Camere de zi ®

Bucătării, băi, camere

de joacă, hobby, pivnițe

® ® ® ®

Iluminat exterior, străzi,

alei, zone pietonale

® ®

LEGENDĂ

® = recomandat

× = admis

Page 29: Tutorial IEC

29

Tabel 13. Recomandări Philips privind alegerea surselor de lumină în funcție de destinația încăperilor

STANDARD SUPER/80 /90 DE LUXE APLICAȚIA 25 29 33 35 54 79 82 83 84 85 86 92 93 94 95 96

Unități publice Holuri de intrare, coridoare, recepții • • • • • •

Dormitoare • • • • Săli de mese • •

Săli de conferință • • • • • • Bucătării • • • • • •

Restaurante • • Cofetării • • • •

Săli de recepții, baruri • • • • Instituții educaționale

Săli de lectură • • Laboratoare • • • • • •

Ateliere • • • • Săli de asamblare • • •

Cantine • • • • Săli de studiu, biblioteci • • • • Camere pentru personal • • • • • •

Săli de clasă • • Coridoare • •

Săli de clasă pentru grădinițe • • Săli de artă • • • •

Săli pentru lucru manual • • •

Page 30: Tutorial IEC

30

Tabel 13. Recomandări Philips privind alegerea surselor de lumină în funcție de destinația încăperilor (continuare) STANDARD SUPER/80 /90 DE LUXE

APLICAȚIA 25 29 33 35 54 79 82 83 84 85 86 92 93 94 95 96 Industrie Depozite • • • • • •

Birouri, birouri de proiectare • • • Cantine • • • •

Laboratoare • • • • • •

Grupuri sanitare • • Camerele motoarelor • • • • • • • Fabrici electrotehnice • •

Uzine de gaz, apă și electricitate • • Textile • • Chimie • •

Industria pielăriei • • • • Mobilă • • •

Panificație • • Abatoare • • Confecții • • • • •

Berării, distilerii • Tutun • • • •

Alimentație • • Tipărituri • •

Tipografie • • • Tipărirea presei • •

Grafică color • • Ceramică • • •

Prelucrarea lemnului •

Page 31: Tutorial IEC

31

Tabel 13. Recomandări Philips privind alegerea surselor de lumină în funcție de destinația încăperilor (continuare) STANDARD SUPER/80 /90 DE LUXE

APLICAȚIA 25 29 33 35 54 79 82 83 84 85 86 92 93 94 95 96 Instituții medicale

Saloane • • • • • • Cabinete de consultație/tratament • •

Săli de naștere • • • • Săli de operație • • •

Saloane de reanimare • • • • Laboratoare • • • • • •

Bucătării • • • • • • Săli de recreere, săli de mese • • • • Coridoare, săli de așteptare • •

Săli de radiografii • • • • • • Camere de recuperare • • • • • •

Cabinete de consultație și tratament oftalmologic

• • •

Intervenții stomatologice • • • Centre de afaceri

Birouri, birouri de proiectare • • • • Birouri de conducere, săli de conferințe • • • •

Săli de dactilografiere • • Centrale telefonice • •

Holuri de intrare, coridoare, săli de recepții și birouri de primire

• • • •

Arhive • Cantine • • • • • •

Camerele calculatoarelor • •

Page 32: Tutorial IEC

32

Tabel 13. Recomandări Philips privind alegerea surselor de lumină în funcție de destinația încăperilor (continuare) STANDARD SUPER/80 /90 DE LUXE

APLICAȚIA 25 29 33 35 54 79 82 83 84 85 86 92 93 94 95 96 Clădiri din serviciul public

Holuri de intrare, birouri de primire, casierii

• • • •

Camere pentru interviuri • • • • Camere de consilii, tribunale • • • • • •

Oficii de înregistrări • • Magazine Antichități • • • • • • Farmacii • • • • Automate • •

Dulciuri, delicatese • • • • • • Florării • • •

Librărie și papetărie • • • • Parfumerie • • • • • •

Aparatură electrică, radio și TV • • Echipament foto • • • •

Alimentara, aprozar • • • • Sticlă și porțelan • • • • • • Bijuterii și ceasuri • • • • • •

Electrocasnice • • • • Coafor, salon de frumusețe • • • • • •

Galerii de artă • • • • • • Pielărie și încălțăminte • • • • • •

Mobilă • • • • Magazine de muzică • • • • • •

Agenții de turism • • • • Tutungerii • • • • • •

Page 33: Tutorial IEC

33

Tabel 13. Recomandări Philips privind alegerea surselor de lumină în funcție de destinația încăperilor (continuare) STANDARD SUPER/80 /90 DE LUXE

APLICAȚIA 25 29 33 35 54 79 82 83 84 85 86 92 93 94 95 96 Magazine (continuare)

Biciclete • • Echipamente sanitare • • • •

Măcelărie • • • • •

Echipamente sportive • • • • Jucării • • • • • •

Confecții • • • • • • Vopsele și tapete • • • •

Florărie • • Produse lactate, pescărie • • • •

Blănării • • • • • • Supermarket • • • • •

Magazin universal • • • • • Spălătorii • • •

Sport Săli de gimnastică, sport • • •

Patinoare pentru hochei pe gheață • • • Piste de bowling • • •

Săli de biliard • • • • • • Piscine acoperite • • • Săli polisportive • • •

Page 34: Tutorial IEC

34

Tabel 13. Recomandări Philips privind alegerea surselor de lumină în funcție de destinația încăperilor (continuare) STANDARD SUPER/80 /90 DE LUXE

APLICAȚIA 25 29 33 35 54 79 82 83 84 85 86 92 93 94 95 96 Transport

Garaje • • • • • • • Locuri de parcare pentru biciclete • • • • • • •

Locuri de expediție • • • • • • • Parcuri auto (depouri) • • • • • • •

Hangare • • • • • • • Birouri de închiriere • • •

Săli de așteptare • • • Toalete • • • • Diverse

Târguri acoperite de animale • • • • • • • Săli de licitație • • Piețe acoperite • • • • • •

Săli de expoziție de mărfuri • • • • Magazine de prezentare • • • •

Grădini zoologice • • • • Acvarii • • • • • • • • Muzee • • •

Biblioteci • • • Case • • •

Iluminat exterior • • • • • • • •

Notă:

În zonele calde, culorile /54, /85 și /86 sunt mai utilizate decât culorile /33 sau /84.

Page 35: Tutorial IEC

35

2.3 Alegerea corpurilor de iluminat

Conform prevederilor normativului NP 061-2002, datele de catalog pe care

producătorii de corpuri de iluminat au obligaţia de a le indica sunt următoarele:

- modul de echipare - număr de lămpi ce echipează un corp de iluminat (în

mod uzual 1, 2, 3 sau 4) şi puterea nominală a unei lămpi componente (fără puterea

absorbită de balast);

- pentru corpurile de iluminat ce au o distribuţie uniformă în spaţiu a fluxului

luminos, curba de distribuţie a intensităţii luminoase, pentru o echipare cu o lampă

etalon de 1000 lm (de preferat în coordonate polare);

- pentru corpurile de iluminat ce au o distribuţie neuniformă în spaţiu a fluxului

luminos, curbele de distribuţie a intensităţii luminoase pentru diferite plane uniform

plasate faţă de planul de referinţă 00–1800 - de preferat planele: 450-2250, 900-2700,

1350-3150 (de asemenea în coordonate polare);

- distribuţia intensităţii luminoase şi sub formă tabelară din 50 în 50 (sau din

100 în 100) pentru aceleaşi plane menţionate mai sus;

- distribuţia zonală a fluxului luminos sub formă grafică, pentru situaţia în care

corpul de iluminat este echipat cu lampă etalon (care are fluxul luminos de 1000 lm),

în coordonate carteziene φ=f(Ω) sau φ=f(α), unde α este semiunghiul plan ce

corespunde unghiului solid Ω;

- indicii N1, N2, N3, N4 şi N5 corespunzători distribuţiei zonale a fluxului

luminos;

- randamentul luminos al corpului de iluminat;

- distribuţia luminanţelor în spaţiu, sub formă tabelară şi sub formă grafică,

suprapuse peste curbele limită de luminanţă, atât pentru axa de privire în lungul

corpului cât şi pentru axa de privire perpendiculară pe acesta (în cazul corpurilor

liniare);

- valorile factorilor de utilizare pentru indici ai încăperii cu valoarea minimă 0,6

şi reflectanţe pentru plafon, pereţi, plan util/pardoseală de regulă cu valori între 0,8 şi

0,1;

- unghiul de protecţie vizuală;

- poziţiile de montare şi influenţa poziției de montare asupra caracteristicilor

corpului de iluminat, atunci când este cazul – de exemplu lămpi cu descărcări;

- dimensiunile geometrice şi masa corpului de iluminat;

Page 36: Tutorial IEC

36

- dispozitivele de prindere și elementele de construcție utilizate în acest scop:

pe plafon, pe perete (de zidărie din cărămidă, beton, BCA sau din metal);

- gradul de protecţie la pătrunderea corpurilor solide, pătrunderea apei şi la

şocuri mecanice, acolo unde este cazul;

- clasa de protecţie "antiexplozivă", când este cazul; pe carcasele corpurilor

de iluminat se va marca vizibil tensiunea de utilizare şi puterea maximă a lămpilor;

- caracteristicile echipamentului auxiliar pentru funcţionarea lămpilor din

corpul de iluminat atunci când sunt montate în corpul acestuia: balast, condensator,

starter, generator sau convertor de frecvenţă, igniter etc.; atunci când aceste

echipamente nu se montează în aparat se vor indica condiţiile de montare;

- caracteristicile condensatorului pentru ameliorarea factorului de putere; nu

se prevăd corpuri de iluminat fără echipament de ameliorare a factorului de putere;

- caracteristicile echipamentelor de limitare a perturbaţiilor electromagnetice

atât asupra altor instalaţii (de telefonie, de transmitere a datelor etc.) cât şi asupra

instalaţiilor furnizorului de energie electrică.

- distribuţia fluxului luminos în emisfera inferioară şi respectiv în emisfera

superioară, astfel ca aceasta să se afle în concordanţă cu destinaţia încăperii, aşa

cum se recomandă în tabelul 2 (tabel 5.1 din NP 061-2002);

- randamentul luminos, recomandându-se corpuri de iluminat cu randamente

cât mai mari;

- luminanţa aparatului, corelată cu poziţia cea mai dezavantajoasă în care s-ar

putea afla un observator în încăpere;

- unghiul de protecţie vizuală, astfel încât în câmpul vizual al persoanelor din

încăpere să se reducă cât mai mult posibil prezenţa luminanţelor ridicate, pentru a

evita fenomenele de orbire fiziologică (directă, de incapacitate) şi psihologică (de

inconfort.

Page 37: Tutorial IEC

37

Tabelul 2. Clasificarea corpurilor de iluminat din punct de vedere al distribuției

fluxului luminos în cele două emisfere (superioară, respectiv inferioară)

Distribuţia fluxului luminos

φ

φ

%

%

Destinaţii recomandate Observaţii

0 1 2 3 Directă 0 10%

100 90%

- iluminat industrial fără sarcini vizuale pretenţioase; - iluminat în care prezenţa umbrelor nu influenţează negativ activitatea; - iluminat în încăperi cu înălţime mare astfel încât plafonul nu se află în câmpul vizual; - spaţii de depozitare

- în planul util se formează umbre foarte pronunţate; - contrastul dintre suprafaţa luminoasă a corpului de iluminat şi plafon este foarte mare; - conduce la un iluminat economic: număr mic de corpuri în sistem şi consum redus de energie electrică

Semi-directă

10 40%

90 60%

-birouri, spaţii administrative; - laboratoare, spaţii din învăţământ; - căi de circulaţie importante din clădire

- umbrele sunt pronunţate; - contrastul corp de iluminat-plafon este ridicat; - creşte costul sistemului de iluminat şi costul energiei electrice, - confort mai bun decât în cazul iluminatului direct

Directă-Indirectă

40 60%

60 40%

- iluminatul spaţiilor mari, cu candelabre (săli de operă); - birouri

- umbre mai puţin remarcate; - contrastul corp de iluminat-plafon scade; - confort luminos bun; - creşte şi costul sistemului de iluminat şi al energiei electrice dar sistemul cel mai apreciat din punct de vedere al raportului confort/cost

Semi-indirectă

60 90%

40 10%

- hoteluri, restaurante, cofetării; - spaţii de odihnă; - locuinţe

- umbre reduse; - contrastul corp iluminat-plafon redus; - confort luminos foarte bun; - costuri ridicate

Indirectă 90 100%

10 0%

- spaţii de odihnă; - spaţii cu cerinţe de confort deosebit de bune

- umbrele lipsesc complet, fluxul ajungând pe planul util din toate direcţiile prin reflexie; - plafon foarte bine iluminat, elimină contrastul corp-plafon; - confortul luminos este deosebit; - costurile sunt maxime

În prezentul proiect se vor utiliza corpuri de iluminat fabricate de SC ELBA SA

Timișoara, principalul fabricant de corpuri de iluminat din România.

Denumirea corpurilor de iluminat cuprinde câteva litere semnificative dispuse

în diverse grupări într-o anumită ordine, după cum urmează:

Page 38: Tutorial IEC

38

Tabel 3. Formarea denumirii corpurilor de iluminat de la SC ELBA SA Timișoara

Litera

semnificativă

Semnificație Tipuri de corpuri de iluminat ELBA

F fluorescent Toate corpurile echipate cu lămpi

tubulare fluorescente liniare

I pentru montaj interior Toate corpurile echipate cu lămpi

tubulare fluorescente liniare

A pentru montaj aparent FIA, FIAG(S), FIDA, FIRA, FIPA,

FIPRA, FIPAD, FIAGS, FIRAG, FISA,

FIRADS, FIPAT

I (într-o a

doua poziție)

pentru montaj îngropat (încastrat,

înglobat) – specific plafoanelor

false

FIRI, FIDI

S suspendat FIAGS, FIRAS, FIRS, FISA, FIRADS

R cu reflector (dispozitiv optic) FIRA, FIRI, FIRAS, FIRAG, FIRS,

FIRADS

D cu difuzor (dispozitiv optic) FIDA, FIDI, FIRADS

G cu grătar de protecție vizuală

(dispozitiv optic)

FIAG, FIAGS

P protejat împotriva pătrunderii

corpurilor solide și a apei

FIPA, FIPRA, FIPAD, FIPAT

T tubular FIPAT

În ultimii ani, pe lângă denumirea neutră formată astfel, ELBA a inclus în scop

de marketing adăugiri la denumirea „clasică” a corpurilor de iluminat (rezultând

denumiri combinate - de exemplu SOLARIS-FIRI, SIGMA-FIRI, SUSPENDO-FIAGS,

STICK-FIAG, CONECTA-FIRS, CRISTAL-FIDI, ODEON-FIRI, PLATOS-FIRI, ICAR-

FIRI, PLANO-FIRAS, SELENA-FIDA, MARNA-FIRA, MATIS-FIRA, LINEXA-FIRA,

SIMPLO-FIA, BENELUX-FISA, HIDRO-FIPAT, LINETA etc.).

În continuare sunt prezentate tabelele pentru alegerea factorilor de utilizare și

curbele de distribuție a intensității luminoase în coordonate polare pentru corpurile de

iluminat echipate cu tuburi fluorescente liniare din producția curentă SC ELBA SA.

Page 39: Tutorial IEC

39

LINEXA FIA 11-118, 136, 158 (T8) cu și fără

întreruptor

LINEXA FIA 11-218, 236, 258 (T8)

LINEXA FIA 11-228, 235, 280 (T5)

Page 40: Tutorial IEC

40

LINEXA D FIA 11-118, 136, 158 Dr

SIMPLO FIA 12-128

SIMPLO FIA 12-228

Page 41: Tutorial IEC

41

LINEXA R FIRA-11-136, 158

LINEXA R FIRA-11-236, 258

LINEXA G FIAG 11-236, 258

Page 42: Tutorial IEC

42

MATIS FIRA 03 LC-218, 255 DP

MATIS FIRA 03 LC-218, 255 SP

MATIS FIRA-03-118 DP

Page 43: Tutorial IEC

43

MATIS FIRA-03-118 SP

MATIS FIRA-03-218 DP

MATIS FIRA-03-218 SP

Page 44: Tutorial IEC

44

MATIS FIRA-03-418 DP (7 lamele)

MATIS FIRA-03-418 Dr (7 lamele)

ODEON FIRA-03-255

Page 45: Tutorial IEC

45

PLATOS FIRA-07-214, 228, 235

PLATOS FIRA-07-414 (T5)

PLATOS FIRA-07-418 (T8)

Page 46: Tutorial IEC

46

PLATOS FIRAG-07-418

MARNA FIRA-02M-418 SP

SELENA FIDA-05-118, 136 O

Page 47: Tutorial IEC

47

SELENA FIDA-05-218, 236 O

SELENA FIDA-05-418 O

SELENA FIDA-05-118, 136 T

Page 48: Tutorial IEC

48

SELENA FIDA-05-218, 236 T

SELENA FIDA-05-418 T

COMPACT FIDA-12-236 O

Page 49: Tutorial IEC

49

COMPACT FIDA-12-418 O

COMPACT FIDA-12-218, 236 T

COMPACT FIDA-12-418 T

Page 50: Tutorial IEC

50

PLANO FIRA-14-128

PLANO FIRA-14-228

PLANO FIRAS-14-128

Page 51: Tutorial IEC

51

PLANO FIRAS-14-228

FIRA-03-418 cu ornament

FIRA-08-218 DP

Page 52: Tutorial IEC

52

FIRA-08-218 SP

FIRA-08-418 DP

FIRA-08-418 SP

Page 53: Tutorial IEC

53

ICAR FIRI-03-118, 136, 158 DP

ICAR FIRI-03-218, 236, 258 DP

ICAR FIRI-03-118, 136, 158 SP

Page 54: Tutorial IEC

54

ICAR FIRI-03-218, 236, 258 SP

ICAR FIRI-03-418 DP

ICAR FIRI-03-418 DP V1

Page 55: Tutorial IEC

55

ICAR FIRI-03-418 SP

ICAR FIRI-03-418 DR (7 lamele)

RIGIPS FIRI-05-418 DR

Page 56: Tutorial IEC

56

PLATOS FIRI-07-414 DP

ODEON FIRI-01-236, 255; FIRI-02-236

ODEON FIRI-03-255

Page 57: Tutorial IEC

57

ODEON FIRI-01M-255

CRISTAL FIDI-02-118, 136 T

CRISTAL FIDI-03-218, 236 O

Page 58: Tutorial IEC

58

CRISTAL FIDI-03-218, 236 T

CRISTAL FIDI-03-418 O

CRISTAL FIDI-03-418 T

Page 59: Tutorial IEC

59

CRISTAL FIDI-04-418 T

SOLARIS FIRI-08-414 DP

SOLARIS FIRI-10-314, 324 DP

Page 60: Tutorial IEC

60

SIGMA FIRI-09-418 DP

SIGMA FIRI-09-418 DPO

SUSPENDO FIAGS-06-218, 236

Page 61: Tutorial IEC

61

INTERLUM FIAGS-08-236

STICK FIAG-09-128

CONECTA FIRS-01-218, 224

Page 62: Tutorial IEC

62

PLATOS FIRAS-07-214, 228, 235

SURF FIPA-04-136

SURF FIPA-04-236

Page 63: Tutorial IEC

63

SURF FIPRA-04-136

SURF FIPRA-04-236

DANUBIUS FIPAD-05-136

Page 64: Tutorial IEC

64

DANUBIUS FIPAD-05-236

HIDRO FIPAT-02-114

APLA FIRAD-04-418

Page 65: Tutorial IEC

65

ANDA AB-02-118


Recommended