+ All Categories
Home > Documents > Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Date post: 04-Jul-2015
Category:
Upload: costi-dumitru
View: 65 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
of 17 /17
Tutorial EBSCO Cuprins Ce este EBSCOhost? 2 Accesul 2 Căutarea simplă 3 Căutarea avansată 5 Tipuri de căutări 6 Căutarea publicaţiilor 6 Căutarea după domeniu 7 Căutarea referinţelor citate 9 Căutarea cu ajutorul termenilor indexaţi 9 Căutarea imaginilor 10 Căutarea vizuală 11 Rezultatele căutării vizuale 12 Pagina de rezultate şi opţiuni disponibile 13 Vizualizarea rezultatelor 13 Vizualizarea articolelor şi opţiuni disponibile 14 Crearea unei liste personale 15 Vizualizarea documentelor salvate 16 Alte opţiuni disponibile 17
Transcript
Page 1: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Cuprins

Ce este EBSCOhost? 2

Accesul 2

Căutarea simplă 3

Căutarea avansată 5

Tipuri de căutări 6

Căutarea publicaţiilor 6

Căutarea după domeniu 7

Căutarea referinţelor citate 9

Căutarea cu ajutorul termenilor indexaţi 9

Căutarea imaginilor 10

Căutarea vizuală 11

Rezultatele căutării vizuale 12

Pagina de rezultate şi opţiuni disponibile 13

Vizualizarea rezultatelor 13

Vizualizarea articolelor şi opţiuni disponibile 14

Crearea unei liste personale 15

Vizualizarea documentelor salvate 16

Alte opţiuni disponibile 17

Page 2: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Ce este EBSCOhost?

EBSCOhost este un serviciu de referinţe online accesibil prin intermediul internetului, ce oferă acces

la o colecţie de baze de date. Aceste baze de date pot avea un conţinut academic multidisciplinar,

specializat pe un anumit domeniu sau enciclopedic şi cuprind articole din publicaţii periodice

(rezumate şi/sau full text), cărţi, referinţe citaţii, rapoarte, cercetări, studii de piaţă, studii de caz,

imagini şi hărţi.

Accesul

Pentru a accesa bazele de date EBSCO, cea mai simplă modalitate este de a accesa linkul de pe pagina

de internet a bibliotecii: www.bcub.ro, urmând paşii descrişi mai jos:

Faceţi clik pe butonul: 1. 2. Accesaţi linkul: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&default

Alegeţi bazele de date pe care doriţi să le accesaţi şi faceţi clik pe butonul: 3.

2

Page 3: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Căutarea simplă

Din pagina de căutare simplă (Basic Search), introduceţi în câmpul “Find” termenul căutat de

dumneavoastră, în limba engleză. Completaţi şi/sau bifaţi câmpurile pe care le consideraţi folositoare

căutării dumneavoastră, alegând din următoarele opţiuni:

1. 2.

a. b. c. d. e. f.

g.

h.

Puteţi selecta o anume bază de date, mai multe, sau chiar toate bazele de date disponibile.

Limitaţi-vă căutarea, bifând şi/sau completând unul dintre următoarele câmpuri:

“Full-text” - căută doar documentele care au acces la full-text;

“References Available” - referinţe disponibile;

“Scholarly (Peer Reviewed) Journals” - Publicaţii academice (cu rezumate ale specialiştilor);

“Published Date from” - data publicării (trebuie să vă alegeţi o anumită perioadă de timp);

“Publication” - numele publicaţiei;

“Publication Type” - tipul publicaţiei; aveţi de ales între: toate tipurile de publicaţii (setare

implicită), publicaţii periodice, ziare, cărţi etc.

“Number of pages” - numărul de pagini; aveţi de ales între numărul total de pagini, număr egal

cu…, mai puţin de…, mai mare de…

“Articles With Images” - articole cu imagini; aveţi de ales între: toate formatele, în format PDF

sau text cu grafice.

3

Page 4: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

3. a. b. c.

4. 5.

Extindeţi căutarea dumneavoastră alegându-vă din următoarele câmpuri:

“Also search for related words” - caută şi cuvinte aflate în relaţie;

“Also search within the full text of the articles” - caută şi în full-textul articolelor;

“Automatically “And”search term ” - caută folosind automat operatorul bolean “AND”.

Efectuaţi căutarea făcând clik pe butonul “Search”;

Pentru mai multe detalii puteţi oricând accesa site-ul de suport EBSCO, al cărui link îl puteţi regăsi

în josul fiecărei pagini.

Pentru o căutare exactă, puteţi folosi operatorii boleeni, ce permit combinarea a doi sau mai

mulţi termeni. Iată principalii operatori boleeni:

AND - caută documentele care conţin cele două cuvinte legate prin AND în cadrul aceluiaşi

paragraf (250 cuvinte);

OR - caută documentele care conţin cel puţin unul dintre cuvintele căutate;

NOT - caută documentele care conţin termenul aflat înaintea operatorului logic, dar care, în

mod explicit, nu conţin termenul aflat după acesta;

NEAR - între doi termeni folosiţi N urmat de o cifră ce reprezintă numărul maxim de cuvinte

dintre termenii căutaţi, indiferent în ce ordine apar aceştia;

WITHIN - folosiţi W urmat de o cifră ce reprezintă numărul exact de cuvinte dintre cei doi termeni

căutaţi.

Pentru a efectua o căutare exactă folosiţi termenii între ghilimele.

Folosiţi ? pentru a înlocui o literă din cadrul unui cuvânt.

Folosiţi * pentru a înlocui sfârşitul unui cuvânt. Ex: pentru librar* veţi obţine rezultatele librarian, dar şi library

4

Page 5: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Căutarea avansată Căutarea avansată conţine aceleaşi câmpuri de bază ca şi căutarea simplă, însă permite

căutarea cu ajutorul operatorilor boleeni and, or, not (A) dar şi alegerea câmpurilor în care se va

efectua căutarea termenului introdus (B):

TX pentru a căuta în toate câmpurile disponibile;

AU pentru a căuta după autor;

TI pentru a căuta după titlu;

SU pentru a căuta după domeniu;

AB pentru a căuta în rezumat şi/sau în rezumatul oferit de către autor;

KW pentru a căuta după cuvinte cheie oferite de autor;

GE pentru a căuta după termeni geografici;

PE pentru a căuta după nume de persoane;

PS pentru a căuta în recenzii ale cărţilor sau produse;

CO pentru a căuta după companie şi specificul acesteia;

IC pentru a căuta după codul sau descrierea NAICS (clasificare industrială);

DN pentru a căuta după numărul DUNS (cod folosit pentru identificarea localizării afacerilor);

TK pentru a căuta după Simbolul Tycker (folosit la identificarea informaţiilor unei companii);

SO pentru a căuta în titlul publicaţiilor periodice;

IS pentru a căuta după ISSN;

IB pentru a căuta după ISBN;

AN pentru a căuta după numărul unic în baza de date, atribuit fiecărui document;

După ce aţi completat toate opţiunile de căutare dorite, faceţi clik pe butonul “Search”.

5

Page 6: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Tipuri de căutări Căutarea publicaţiilor

Atât în căutarea simplă cât şi în căutarea avansată, există posibilitatea de a căuta după titlul

publicaţiei: faceţi clik pe butonul “Publications” (A) şi vă vor fi afişate toate publicaţiile disponibile,

în ordine alfabetică. Pentru a căuta o publicaţie introduceţi termenul căutat în câmpul “Browse

Publications” (B) şi bifaţi unul din criteriile de căutare:

Alphabetical (alfabetic) – caută toate publicaţiile care încep cu termenul introdus şi afişează

rezultatele în ordine alfabetică;

1.

2.

3.

By Subject & Description (după domeniu şi descriere) – termenul introdus va fi căutat în

câmpurile domeniu, descriere sau titlu;

Match any words (potriveşte oricare din cuvintele) – caută publicaţiile care conţin unul sau mai

mulţi termeni dintre cei introduşi de dumneavoastră; rezultatele sunt afişate în ordinea relevanţei.

Faceţi clik pe butonul Browse (C) pentru a efectua căutarea.

Pentru a parcurge lista de publicaţii, faceţi clik pe prima literă a publicaţiei (D) şi parcurgeţi

lista făcând clik pe “Next” (E) pentru a afişa pagina următoare sau “”Previous” (F) pentru a reveni la

pagina anterioară.

6

Page 7: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Căutarea după domeniu

Dacă interesul dumneavoastră se îndreaptă către un anumit domeniu, puteţi efectua o căutare

după termeni de specialitate, locuri geografice sau nume de persoane. Aceste tipuri de căutare se pot

efectua făcând clik pe butonul Subject Terms (A)

1.

a. b. c.

Căutarea după domeniu (Subjects) se face introducând termenul căutat în câmpul “Browse for”

(B) şi bifând una dintre următoarele variante:

Term Begins With (termenul începe cu) – caută termenii care încep cu cel introdus;

Term Contains (termenul conţine) – caută termenii care conţin cuvântul introdus;

Relevancy Ranked (ordonat în funcţie de relevanţă) – caută termenul introdus şi afişează o listă

ordonată în funcţie de relevanţă.

După ce aţi găsit termenii căutaţi, puteţi începe căutarea documentelor: bifaţi termenii doriţi

(C), alegeţi unul dintre termenii boleeni disponibili în caseta derulantă: and, or, not (D) şi faceţi clik pe

butonul “Add” (E). Termenii selectaţi vor fi adăugaţi în câmpul “Find”(F). Puteţi repeta paşii anteriori

pentru a face o căutare cu mai mulţi termeni. Pentru a parcurge paginile de rezultate faceţi clik pe

“Next” pentru pagina următoare sau “Previous” pentru pagina anterioară (G).

Pentru a efectua căutarea, faceţi clik pe butonul “Search”.

7

Page 8: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Căutarea după loc geografic (Places) se efectuează făcând clik pe butonul “Places”. 2.

Introduceţi termenul căutat în câmpul “Browse for” (A) şi faceţi clik pe butonul “Browse”(B);

Bifaţi termenul căutat (C), alegeţi-vă termenul bolean dorit (D) şi faceţi clik pe butonul “Add” (E)

pentru ca termenul să fie adăugat la căutare. Puteţi repeta paşii anteriori pentru a face o căutare cu

mai mulţi termeni.

Pentru a efectua căutarea documentelor, faceţi clik pe butonul “Search”(F). Pentru a reveni la

setările iniţiale, faceţi clik pe butonul “Clear”(G)

3. Pentru căutarea după nume de persoane, faceţi clik pe butonul “People” şi urmaţi aceeaşi paşi ca

şi la căutarea după loc geografic, descrisă mai sus, la punctul 2.

8

Page 9: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Căutarea referinţelor citate

Puteţi căuta referinţe citate făcând clik pe butonul “Cited References” (A), disponibil atât în

modul de căutare simplă, cât şi în butonul de căutare avansată.

Pentru căutare, introduceţi termenul dorit în unul din câmpurile:

Cited Author – autor citat; a. b. c. d. e.

Cited Title – titlu citat; Cited Source – sursă citată; Cited Year – an citat; All Citation Fields – toate câmpurile citate.

Pentru a efectua căutarea, faceţi clik pe butonul “Search” (B)

Căutarea cu ajutorul termenilor indexaţi

Puteţi căuta termeni indexaţi, atât din căutarea avansată, cât şi din căutarea simplă, făcând clik

pe butonul “Indexes”(A). Introduceţi termenul căutat în câmpul “Browse for” (B) şi selectaţi din

caseta derulantă “Browse an Index" (C), câmpul în care doriţi să se efectueze căutarea. Aveţi de ales

între: Author (Autor), Author – Supplied Keywords (cuvinte-cheie oferite de către autor), Company

Entity (identitatea companiei), Document Type (tipul documentului), DUNS Number (numărul DUNS),

Entry Date (data introducerii), Geographic Terms (termeni geografici), Headings (Titluri), ISBN,

ISSN, Journal Name (titlul revistei), language (limba), NAICS Code or Description (codul sau

descrierea NAICS), People (persoane), Reviews&Products (recenzii şi produse), Subject Terms

(termeni specializaţi), Ticker Symbol (simbolul Ticker) sau Year of Publication (anul publicării).

Pentru a efectua căutarea faceţi clik pe butonul “Browse” (D)

9

Page 10: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Căutarea imaginilor

Bazele de date Academic Source Premier şi MasterFILE Premier oferă posibilitatea de a

căuta imagini, atât în căutarea simplă, cât şi în căutarea avansată. Faceţi clik pe butonul “Images” (A),

introduceţi termenul căutat în câmpul “Find” (B), bifaţi opţiunea dorită şi faceţi clik pe butonul

“Search” (C) pentru a efectua căutarea.

Pentru o căutare focusată, puteţi alege dintre următoarele opţiuni:

All – toate tipurile de imagini; a. b. c. d. e. f. g.

1. 2.

Photos and People – fotografii şi oameni;

Natural Science Photos – fotografii din ştiinţele naturale;

Photos of Places – fotografii ale locurilor;

Historical Photos – fotografii istorice;

Maps – hărţi;

Flags – steaguri.

Vă puteţi extinde căutarea bifând una din opţiunile:

“Also search for related words” – caută şi cuvinte în relaţie;

“Automatically “And” search terms” – caută folosind termenul bolean and.

Din pagina de rezultate, puteţi oricând rafina rezultatele obţinute, făcând clik pe butonul

“Refine Search” (D) de unde veţi reveni la pagina iniţială de căutare a imaginilor. Bifaţi noile opţiuni

şi repetaţi căutarea.

10

Page 11: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Căutarea vizuală

Foarte utilă pentru persoanele cu o bună memorie vizuală, EBSCOhost oferă posibilitatea

unei căutări vizuale pentru care este necesară instalarea programului Java (versiunea 1.4 sau 1.5) şi

activarea acestuia în browserul de internet.

Pentru căutarea vizuală trebuie să faceţi clik pe butonul “Visual Search” (A), să introduceţi

termenul dorit în câmpul “Find” (B) şi apoi să faceţi clik pe butonul “Search” (C).

Rezultatele căutării sunt afişate precum cele din imaginea de mai jos: acestea sunt

reprezentate sub forma cercurilor (A) şi a pătratelor (B). Cercurile reprezintă domeniul în care a fost

regăsit termenul căutat şi pot include alte cercuri cu alte subdomenii. Făcând clik pe unul dintre cercuri

veţi ajunge într-un subdomeniu ce poate conţine la rândul său alte subdomenii; urmând aceşti paşi veţi

ajunge la un link către un articol reprezentat printr-un pătrat.

În partea stângă a ecranului sunt instrucţiunile de utilizare. Pentru a le ascunde faceţi clik pe

săgeată dreapta (C), iar pentru a fi afişate pe întreg ecranul faceţi clik pe săgeată stânga (D).

11

Page 12: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Rezultatele căutării vizuale

Puteţi parcurge rezultatele făcând clik pe cercul care cuprinde domeniul vizat de

dumneavoastră. Puteţi reveni la domeniile anterioare făcând clik în afara cercului sau pe butonul

“Zoom back”(A). Pentru a reveni la rezultatele iniţiale faceţi clik pe butonul “Top level” (B).

Pentru a rafina rezultatele, faceţi clik pe butonul “Show Filters”. Vor fi afişate opţiunile de

rafinare a rezultatelor, iar butonul va fi înlocuit cu “Hide Filters”(C) - care vă dă posibilitatea de a

ascunde opţiunile de rafinare a rezultatelor.

Pentru a căuta un anumit termen în rezultatele obţinute introduceţi termenul dorit în câmpul

“Title Keyword” (D), selectaţi data până la care doriţi să se efectueze căutarea: faceţi clik şi menţineţi

apăsat butonul din dreptul câmpului “Published After”(E), deplasaţi butonul spre stânga ecranului

pâna ajungeţi la data dorită, ce este afişată înaintea butonului. Pentru a selecta doar articolele în format

full-text, bifaţi câmpul “Full Text” (F).

Pentru o mai uşoară navigare, atunci când treceţi cu mouse-ul peste imagine, sunt afişate

informaţiile sumare ale articolului: titlul articolului, autorul, numele publicaţiei, data şi disponibilitatea

în format full-text. În partea stângă a ecranului puteţi vizualiza articolul selectat, cu toate linkurile şi

opţiunile disponibile: full-text (1), citaţii (2), imprimare (3), e-mail (4), salvare (5), exportare (6) sau

adăugarea în lista personală (7).

12

Page 13: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Pagina de rezultate şi opţiuni disponibile Vizualizarea rezultatelor

Pagina de rezultate permite sortarea documentelor găsite, în funcţie de surse: iniţial vă sunt

afişate rezultatele găsite în toate sursele: “All results” (1). Făcând clik pe unul din linkuri, se pot sorta

doar rezultatele găsite numai în revistele academice - Academic Journals (2), în reviste comerciale -

Magazines(3), în ziare - Newspapers (4) sau în cărţi/monografii - Book/Monographs (5).

De asemenea, rezultatele se pot sorta după: dată (setare implicită), sursă, autor sau relevanţă.

Alegeţi din câmpul “Sort by” (6) opţiunea dorită şi rezultate vor fi reafişate după criteriul ales.

Interfaţa este implicit setată în limba engleză, dar există posibilitatea ca aceasta să fie

schimbată în una din limbile: spaniolă, franceză, germană, italiană, portugheză, rusă, coreană,

japoneză, chineză simplificată, chineză tradiţională, turcă sau greacă. Pentru această opţiune trebuie să

alegeţi limba dorită din câmpul “Language” (7).

Parcurgerea paginilor cu rezultate se face din câmpul “Page” (8). Puteţi alege numărul paginii

pe care doriţi să o vizualizaţi sau să faceţi clik pe butonul “Next” pentru a vizualiza pagina următoare.

13

Page 14: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Vizualizarea articolelor şi opţiuni disponibile

În pagina de rezultate sunt afişate linkuri către fiecare document; Dacă faceţi clik pe titlul

documentului vă vor fi afişate toate informaţiile legate de documentul respectiv, linkuri către alte

documente ce conţin aceleaşi cuvinte-cheie, care au acelaşi autor, aceleaşi coduri sau către revista în

care a fost publicat articolul. Acolo unde este disponibil, sunt linkuri şi către rezumat, full-text (în

format PDF sau html), referinţe sau citaţii.

De asemenea există în această pagină câteva opţiuni foarte utile:

Imprimarea articolului (Print) a. b. c. d.

e.

Trimiterea articolului pe e-mail (E-mail)

Salvarea articolului pe calculator (Save)

Exportarea articolului într-un program de bibliografii: RefWorks, EndNote, ProCite, Reference

Manager, BibTeX sau MARC21 (Export)

Traducerea articolului din limba engleză în una din limbile: spaniolă, franceză, germană sau

portugheză. Această opţiune este disponibilă doar pentru articolele în format html. Traducerea este

realizată de un program specializat, motiv pentru care traducerile nu sunt literare. Pentru a traduce

articolul trebuie să alegeţi din câmpul “Translate” limba dorită. Vă va fi afişat articolul în limba aleasă

de dumneavoastră.

14

Page 15: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Crearea unei liste personale

După ce aţi găsit documentele căutate, vă puteţi crea o listă personală cu toate documentele

care vă interesează, pentru a le putea folosi mai târziu, în cadrul aceleiaşi sesiuni de căutare.

Pentru a adăuga documentul dorit la lista dumneavoastră, faceţi clik pe butonul “Add”(1),

prezent în partea stângă a ecranului din dreptul fiecărui document găsit; imediat, butonul va fi

transformat în “Added”(2). După ce aţi adăugat documente în listă, va apare un link pe ecran, care vă

anunţă că aveţi documente salvate în lista temporară : “Folder has items”(3).

Pentru a vizualiza documentele salvate, faceţi clik pe linkul “Folder has items”(3) sau pe

linkul “Folder”(4). Documentele sunt salvate automat doar pentru o singură sesiune de căutare. Dacă

doriţi să salvaţi căutările şi pentru sesiunile următoare, va fi necesar să vă creaţi un cont şi, înainte de a

salva o căutare să vă accesaţi contul.

Pentru a crea un cont, faceţi clik pe butonul “Sign in”(5) sau “Sign in to my EBSCOhost”

(5). Faceţi clik pe butonul “I’m a new user”, completaţi câmpurile necesare, apoi faceţi clik pe butonul

“Submit”. Vi se va crea automat un cont pe care îl veţi putea accesa oricând doriţi pe baza numelui de

utilizator şi a parolei alese de dumneavoastră, de la butonul “Sign in”.

15

Page 16: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Vizualizarea documentelor salvate

Pentru a vizualiza lista salvată, faceţi clik pe linkul “Folder has items” sau pe linkul

“Folder”. Vă vor fi afişate rezultatele salvate în urma căutării de articole, iar în dreapta ecranului vor fi

afişate linkuri către:

Lista de rezultate salvate (Result List Items) a. Imaginile găsite şi salvate (Images) b.

c. Filme găsite şi salvate (Videos)

Linkuri găsite în mod repetat în cadrul căutărilor (Persistent Links to Searches) d. Căutări salvate (Saved Searches) e. Crearea de alerte personale pentru căutare (Search Alerts) f. Crearea de alerte personale pentru reviste (Journal Alerts) g. Pagini web salvate (Web Pages) h.

Pentru a elimina un document din lista salvată, faceţi clik pe butonul “Remove” (1) Dacă

doriţi să eliminaţi toate documentele din listă, faceţi clik pe butonul “Remove all” (2).

Pentru a imprima documentele, faceţi clik pe butonul Print (3), pentru a trimite documentele

prin e-mail, faceţi clik pe butonul E-mail (4), pentru a salva documentele, faceţi clik pe butonul Save

(5), pentru a exporta documentele într-un program specializat de bibliografii, faceţi clik pe butonul

Export (6)

16

Page 17: Tutorial EBSCO

Tutorial EBSCO

Alte opţiuni disponibile

Limba în care este disponibilă interfaţa poate fi schimbată, în funcţie de

preferinţele dumneavoastră. Interfaţa este implicit setată în limba engleză, dar există

posibilitatea ca aceasta să fie schimbată în una din limbile: spaniolă, franceză, germană,

italiană, portugheză, rusă, coreană, japoneză, chineză simplificată, chineză tradiţională,

turcă sau greacă. Pentru această opţiune trebuie să alegeţi limba dorită din câmpul

“Language”.

Vă puteţi seta preferinţele de afişare a rezultatelor pe pagină, făcând clik pe linkul

Preferences (1) situat în partea stânga, sus a ecranului. Vă puteţi alege modul în care doriţi să vi se

afişeze rezultatele pe pagină. Alegeţi câte rezultate doriţi să se afişeze pe pagină: 5, 10, 20, 30, 40 sau

50 de rezultate, bifând varianta preferată (2). Puteţi alege şi formatul în care doriţi să se afişeze

rezultatele: bifaţi una dintre opţiunile: “Title only” (3) – doar titlul, “Brief” (4) – vor fi afişate pe scurt

informaţiile principale ale documentului sau “Detailed” (5) – vor fi afişate în mod detaliat informaţiile

documentului.

După ce aţi ales opţiunile dorite, faceţi clik pe butonul “Apply” (6).

Dacă v-aţi răzgândit, şi doriţi să păstraţi setările iniţiale, faceţi clik pe butonul “Cancel” (7).

Pentru detalii suplimentare puteţi accesa linkul EBSCO Support Site (8), ce se poate regăsi

pe fiecare pagină, în partea de jos.

17


Recommended