+ All Categories
Home > Documents > scheme canalizare

scheme canalizare

Date post: 28-Jun-2015
Category:
Upload: jan-marinescu
View: 579 times
Download: 13 times
Share this document with a friend
108
Curpins Capitolul I. Argument 2 Capitolul II. Clasificarea apelor uzate 3 II.1. Condiţii de descărcare a apelor uzate 4 II.2.Sisteme de canalizare 4 Capitolul III. Construcţii şi instalaţii accesorii pe reţeaua de canalizare 11 III.1 Cămine de vizitare 11 III.2. Cămine de spălare 12 III.3. Cămine de rupere de pantă 13 III.4. Guri de scurgere 14 III.5. Guri de zăpadă 15 III.6. Camere de racordare 16 Capitolul IV. Exploatarea şi întreţinerea reţelei de canalizare 18 Capitolul V. Legea Protecţiei Mediului
Transcript
Page 1: scheme canalizare

Curpins Capitolul I. Argument 2 Capitolul II. Clasificarea apelor uzate 3 II.1. Condiţii de descărcare a apelor uzate 4 II.2.Sisteme de canalizare 4 Capitolul III. Construcţii şi instalaţii accesorii pe reţeaua de canalizare 11 III.1 Cămine de vizitare 11 III.2. Cămine de spălare 12 III.3. Cămine de rupere de pantă 13 III.4. Guri de scurgere 14 III.5. Guri de zăpadă 15 III.6. Camere de racordare 16 Capitolul IV. Exploatarea şi întreţinerea reţelei de canalizare 18 Capitolul V. Legea Protecţiei Mediului

Page 2: scheme canalizare

ARGUMENT

Page 3: scheme canalizare

Problema evacuăr

Page 4: scheme canalizare

ii apelor uzate

Page 5: scheme canalizare

din cuprinsul

Page 6: scheme canalizare

centrelor populat

Page 7: scheme canalizare

e este foarte importa

Page 8: scheme canalizare

ntă, ele constituind prin

Page 9: scheme canalizare

conţinutul lor în

Page 10: scheme canalizare

diferite substanţe sau

Page 11: scheme canalizare

bacterii patogene surse

Page 12: scheme canalizare

de impurificare şi

Page 13: scheme canalizare

un pericol grav

Page 14: scheme canalizare

pentru sănătat

Page 15: scheme canalizare

ea publică.

Page 16: scheme canalizare

Dacă aceste ape s-ar

Page 17: scheme canalizare

infiltra în sol, ar

Page 18: scheme canalizare

impurifica apele

Page 19: scheme canalizare

subterane, făcându

Page 20: scheme canalizare

-le improprii

Page 21: scheme canalizare

pentru alimentarea cu

Page 22: scheme canalizare

apă potabilă; dacă

Page 23: scheme canalizare

s-ar descărca direct

Page 24: scheme canalizare

în cursurile de

Page 25: scheme canalizare

apă ar înrăutăţii

Page 26: scheme canalizare

calitatea apei, cauzân

Page 27: scheme canalizare

d astfel moartea

Page 28: scheme canalizare

peştilor şi făcând

Page 29: scheme canalizare

imposibilă folosire

Page 30: scheme canalizare

a ei în diferite scopuri

Page 31: scheme canalizare

; dacă ar stagna,

Page 32: scheme canalizare

substanţele organic

Page 33: scheme canalizare

e conţinute în

Page 34: scheme canalizare

apă s-ar descompune

Page 35: scheme canalizare

producând gaze

Page 36: scheme canalizare

urât mirositoare,

Page 37: scheme canalizare

nesănătoase. Uneori,

Page 38: scheme canalizare

apele uzate conţin

Page 39: scheme canalizare

microbi patogeni, care

Page 40: scheme canalizare

constituie surse de

Page 41: scheme canalizare

răspândire a diferitel

Page 42: scheme canalizare

or boli (holera, dezinte

Page 43: scheme canalizare

ria,tifos etc). Apele

Page 44: scheme canalizare

meteorice constitu

Page 45: scheme canalizare

ie de asemenea un

Page 46: scheme canalizare

important factor

Page 47: scheme canalizare

de impurificare,

Page 48: scheme canalizare

ele fiind murdări

Page 49: scheme canalizare

te de praful şi

Page 50: scheme canalizare

gazele din

Page 51: scheme canalizare

atmosferă.

Page 52: scheme canalizare

Pentru evitarea inconve

Page 53: scheme canalizare

nienţelor arătate,

Page 54: scheme canalizare

este necesară

Page 55: scheme canalizare

colectarea acestor

Page 56: scheme canalizare

ape, evacuarea lor

Page 57: scheme canalizare

printr-o reţea de canale

Page 58: scheme canalizare

şi apoi tratarea în staţii

Page 59: scheme canalizare

de epurare,astfel

Page 60: scheme canalizare

încât ele să nu mai

Page 61: scheme canalizare

dăuneze emisaru

Page 62: scheme canalizare

lui în care se varsă şi

Page 63: scheme canalizare

să nu mai periclit

Page 64: scheme canalizare

eze folosirea apelor

Page 65: scheme canalizare

acestuia.

Page 66: scheme canalizare

Totalitatea canalel

Page 67: scheme canalizare

or şi lucrărilor

Page 68: scheme canalizare

accesorii, care au rolul

Page 69: scheme canalizare

de a colecta şi

Page 70: scheme canalizare

conduce apele uzate

Page 71: scheme canalizare

(menajere şi industri

Page 72: scheme canalizare

ale) şi meteorice la

Page 73: scheme canalizare

staţiile de epurare

Page 74: scheme canalizare

, să le epureze şi apoi

Page 75: scheme canalizare

să le evalueze într-

Page 76: scheme canalizare

un curs de apă, formea

Page 77: scheme canalizare

ză canalizarea

Page 78: scheme canalizare

centrului populat

Page 79: scheme canalizare

sau a intrepri

Page 80: scheme canalizare

nderii 11


Recommended