+ All Categories
Home > Documents > SAGA C ver 3.0.474 2. In ecranul de generare al ... · PDF fileVersiune noua SAGA C ......

SAGA C ver 3.0.474 2. In ecranul de generare al ... · PDF fileVersiune noua SAGA C ......

Date post: 06-Feb-2018
Category:
Author: dangdiep
View: 528 times
Download: 19 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 29 /29
Softman.ro - distribuitor Saga Software SAGA C ver 3.0.474 din 10.08.2016 1.S-a (re)actualizat formularul PDF pentru declaratia 394 2. In ecranul de generare al declaratiei, pagina "Alte informatii", s-au introdus campuri pentru completarea imputernicitului.. ............................ Arhiva versiuni SAGA C ver 3.0.450 din 26.01.2015 1. S-au actualizat declaratiile 100,101,392 si 112 ... 2. S-au actualizat salariul minim si salariul mediu brut pe economie. SAGA C ver 3.0.449 1 / 29
Transcript
 • Softman.ro - distribuitor Saga Software

  SAGA C ver 3.0.474din 10.08.2016 1.S-a (re)actualizat formularul PDF pentru declaratia 394

  2. In ecranul de generare al declaratiei, pagina "Alte informatii", s-au introdus campuri pentrucompletarea imputernicitului..

  ............................

  Arhiva versiuni

  SAGA C ver 3.0.450din 26.01.20151. S-au actualizat declaratiile 100,101,392 si 112 ...

  2. S-au actualizat salariul minim si salariul mediu brut pe economie.

  SAGA C ver 3.0.449

  1 / 29

 • Softman.ro - distribuitor Saga Software

  din 14.01.2015

  1. S-a actualizat planul de conturi conform OMFP 1802/2014. Operatia propriu-zisa serealizeaza la inchiderea lunii decembrie 2014. De asemenea, se vor actualiza conturile folositede program pentru inregistrarea diferentelor de curs valutar (665 -> 6651, 765 -> 7651) si contulpentru venituri din vanzarea produselor finite (701 ->7015) in ecranul Tipuri de articole.Devalidarea inchiderii lunii decembrie 2014 are ca rezultat revenirea acestor conturi lasimbolurile initiale.

  SAGA C ver 3.0.448

  din 27.11.2014

  1. S-a introdus un nou sistem de operare al productiei, bazat pe comenzi. Daca se bifeaza nouaoptiune "Sistem de productie pe comenzi" din ecranul "Configurare societati", pagina "Setaridiverse", in ecranul "Productie" va aparea un nou tabel pentru introducerea comenzilor care potavea mai multe predari si consumuri, la date diferite. Optiunea este utila atunci cand produselefinite se realizeaza pe parcursul mai multor luni.

  2. Pentru documentele validate din ecranele "Iesiri","Iesiri - valuta", "Bonuri deconsum","Productie" si "Transferuri", panoul "Detalii" afiseaza acum intrarile aferentedescarcate.

  3. Situatia avizelor din ecranele "Situatie furnizori/clienti" se poate genera si pentru toti tertii, cunoua optiune numita "Toate".

  2 / 29

 • Softman.ro - distribuitor Saga Software

  SAGA C ver 3.0.447 din 28.10.2014 1. S-au actualizat procentele pentru contributia CAS angajator.

  SAGA C ver 3.0.446 din 08.10.2014 1. Cu aceasta versiune programul va putea fi folosit, optional, cu o baza de date in sistemclient-server. Comutarea se realizeaza din ecranul "Intretinere BD", pagina "Client-Server".Acest sistem imbunatateste viteza de lucru in cazul in care programul este accesat printr-oretea locala sau de tip VPN.

  SAGA C ver 3.0.445 din 18.09.2014 1. S-a modificat procedura de calcul al contributiilor individuale pentru salariatii cu mai multecontracte de munca, astfel incat sa nu mai apara diferente din rotunjiri in D112.2. In ecranul "Articole -> Preturi de vanzare" s-a introdus posibilitatea adaugarii de procente de

  3 / 29

 • Softman.ro - distribuitor Saga Software

  discount/preturi la articolul curent pentru clienti sau grupe de clienti. Preturile adaugate in acestfel vor fi preluate in ecranul de "Iesiri", indiferent de alte setari existente (discount pe client saupreluarea ultimului pret de vanzare).

  3. S-a imbunatatit modul de filtrare din ecranele cu situatii prin limitarea listelor de selectie lapozitiile existente in intervalul calendaristic selectat.

  4. S-a introdus formatul MT100 in lista de tipuri de plati din ecranul "Salariati", panoul "Detalii",pentru bancile care suporta transferul in acest format (de ex. BCR). De asemenea, importul deoperatiuni bancare in format MT940 este functional si pentru Alpha Bank.

  SAGA C ver 3.0.444 din 22.07.2014 1. S-au actualizat raportarile semestriale.2. S-a actualizat salariul minim pe economie.

  SAGA C ver 3.0.443 din 30.06.2014 1. In ecranul "Situatie stocuri" s-au introdus doua optiuni de filtrare noi, dupa furnizor si dupagrupa de furnizor.2. La preluarea de date contabile s-au introdus doua coloane noi, needitabile, numite "Solddebitor" si "Sold creditor", care arata soldul de preluare.

  4 / 29

 • Softman.ro - distribuitor Saga Software

  3. In partea superioara a ecranului "Jurnal de banca", s-a introdus un buton care permiteimportul extraselor in format MT940. Deocamdata, acest format este disponibil doar la BRD.

  SAGA C ver 3.0.442

  din 15.05.2014

  1. In campul "Inf. supl. 3", din ecranul de tiparire al facturilor, acum, se pot introduce texte oricatde mari. Casutele cu bifa pentru aparitia informatiilor suplimentare s-au mutat in prima pagina.

  2. In submeniul "Alte operatii cu stocuri", s-a introdus un nou ecran numit "Dezmembrari", carepermite descarcarea de articole dezmembrate si, respectiv, incarcarea celor rezultate in urmaprocesului. Pentru situatia dezmembrarilor se va folosi ecranul "Situatie productie".

  SAGA C ver 3.0.441 din 24.04.2014 1. La tiparirea facturilor, informatiile pentru predator si primitor(delegat) apar numai daca sebifeaza optiunile aferente. Altfel, se pot introduce texte cu diverse informatii care apar pe facturain casutele din partea de jos. De asemnea, se poate opta pentru tiparirea informatiilorsuplimentare de la nivelul articolelor, bifandu-se optiunea aferenta din pagina "Configurareformular". La fel, informatiile suplimentare aferente clientului se vor tipari doar optional.

  5 / 29

 • Softman.ro - distribuitor Saga Software

  SAGA C ver 3.0.440 din 17.04.2014 1. Contractele de administrare, colaboratorii si alte categorii asimilate salariilor apar acum larubrica "Permanenti" (prima pagina) din statul de salarii. Acestea se vor putea tipari separat cuoptiunea "Stat de lichidare - alte categorii". 2. S-a modificat modul de operare al retinerilor salariale prin introducerea intervaluluicalendaristic in care se aplica. Optiunea "Permanenta" a fost eliminata.

  SAGA C ver 3.0.439 din 03.04.2014 1. S-a actualizat modul de calcul al impozitului pe venit din program. De asemenea, s-a introdusun tabel in care se pot vizualiza veniturile detalite pe conturi. 2. S-a actualizat formularul PDF pentru D112. 3. In ecranul "Salariati" s-a introdus un nou tip numit "Alte categorii (asimilate sal.)" care poate fifolosit pentru persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor. Pentru acest tip si pentrucontractele de administrare acum se poate seta functia de baza si calcula deduceri. 4. S-a introdus un nou tip de utilizator numit "Agent" care va avea acces doar la clientii,furnizorii si facturile introduse de acesta. In prealabil, este necesar ca agentul sa fie introdus inecranul "Agenti" cu aceeasi serie si numar de CI.

  SAGA C ver 3.0.438 din 19.03.2014 1. In partea dreapta-sus a ecranelor "Intrari" si "Iesiri" s-a introdus un buton numit "Detalii", caredeschide o pagina cu platile/incasarile/stornarile aferente facturii curente. 2. In ecranele "Articole contabile" si "Registru jurnal" s-a introdus un buton care are capictorgrama o sageata circulara, ce permite vizualizarea documentului aferent inregistraricurente. 3. In partea superioara a ecranului "Intrari" s-a introdus un buton care permite tiparireaetichetelor aferente marfurilor intrate prin factura curenta. De asemenea, butonul "Etichete" dinecranul "Articole" s-a mutat in partea superioara a acestuia.

  SAGA C ver 3.0.437

  6 / 29

 • Softman.ro - distribuitor Saga Software

  din 05.03.2014 1. In ecranul "Salariati" se poate introduce optional intervalul calendaristic in care o persoana seafla in intretinerea unui salariat. 2. S-a introdus butonul "Selectie rapida" si in ecranul "Transferuri". 3. S-a adaugat posibilitatea generarii fisierelor pentru plata salariilor pe card pentru sistemulBCR Click 24.

  SAGA C ver 3.0.436 din 19.02.2014 1. S-a actualizat bilantul pentru ONG-uri. 2. S-au actualizat formularele PDF pentru D112 si D205.

  SAGA C ver 3.0.435 din 12.02.2014 1. S-au actualizat formularele PDF pentru declaratiile 100,112,710 si bilant.

  SAGA C ver 3.0.434 din 09.02.2014 1. S-a actualizat bilantul pentru societati comerciale. 2. S-a actualizat formularul PDF pentru D112.

  SAGA C ver 3.0.433 din 02.02.2014 1. S-a actualizat Declaratia 112. 2. S-a actualizat Declaratia 100.

  SAGA C ver 3.0.432 din 29.01.2014 1. S-a actualizat salariul minim si salariul mediu pe econonomie. 2. S-au actualizat formularele 392, 205, 300, 301, 390 si 394 (s-a schimbat sigla). 3. S-a introdus calculul CASS pentru beneficiarii de venit din arenda, la validare intrarilor de lafurnizori beneficiari de astfel de venituri.

  SAGA C ver 3.0.431 din 22.01.2014 1. S-a actualizat formularul 010. 2.S-a imbunatatit modul de calcul al impozitului pe profit in sensul ca, daca impozitul calculat lasfarsitul anului este mai mic decat cel inregistrat in contabilitate, se contabilizeaza sumanegativa corespunzatoare. 3. In ecranul pentru inregistrarea tichetelor din statul de salarii s-a introdus un buton cu

  7 / 29

 • Softman.ro - distribuitor Saga Software

  pictograma o sageata circulara care permite preluarea automata a tichetelor de masa pentru totisalariatii conform statului de plata precedent. Numarul de tichete preluat va fi egal cu numarulde zile lucrate in luna de fiecare salariat.

  SAGA C ver 3.0.430 din 13.01.2014 1. S-a actualizat Declaratia 205.

  SAGA C ver 3.0.429 din 08.01.2014 1. S-a actualizat Declaratia 394.

  SAGA C ver 3.0.428 din 07.01.2014 1. S-a actualizat formularul 097. 2. S-a actualizat formatul op-urilor tiparite. De asemenea, contul din care se efectueaza plata sealege dintr-o casuta cu lista editabila. 3. In ecranul "Articole - Preturi vanzare" se poate introduce, optional, un al doilea pret care vaaparea la operarea iesirilor intr-o lista de selectie. 4. S-a introdus posibilitatea emiterii de autofacturi in ecranul "Iesiri". In cazul in care seintroduce o iesire pe un client care acelasi cod fiscal cu cel al firmei programul o consideraautofactura, iar nota contabila generata va fi cont_articol=4427.

  SAGA C ver 3.0.427 din 26.11.2013 1. S-a introdus posibi


Recommended