+ All Categories
Home > Investor Relations > Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor...

Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor...

Date post: 08-May-2015
Category:
Upload: adr-nord
View: 171 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS
12
Page 1 18 octombrie, 2013 Moldova: Modernizarea serviciilor publice locale DI II Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS
Transcript
Page 1: Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS

Page 1

18 octombrie, 2013

Moldova: Modernizarea serviciilor publice locale DI II

Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor

pentru sectorul MDS

Page 2: Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS

Page 2

Ce este un PRS:Un instument operaţional, care:

Încorporează necesitățile de dezvoltare a sectoarelor vizate în RD, respectîndu-se conformitatea acestora cu politicile sectoriale, practicile existente și cadrul strategic relevant;

PRS extind orizontul de timp în planificarea sectorului prevăzut în POR și prevăd o formulă mai desfășurată a compartimentului planificare;

Contribuie la luarea fondată a deciziilor privind necesitatea resurselor financiare investiționale per sector, incl și planificarea resurselor necesare la elaborarea în continuare a proiectelor în sectoarele de referință;

Definește lista de concepte de proiecte pentru a fi dezvoltate ulterior (cu sau fara asistența diferitor parteneri de dezvoltare);

Contribuie la luarea fondată a deciziilor în vederea atragerii investiţiilor în cele 3 domenii.

Page 3: Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS

Page 3

Prevederile politicilor naționale

în sectorul de referință

Initiative și necesitati identificate participator la nivel regional și local cu asistenta experților în

domeniu (+SSED)

Practici existente în implementare

PRS

Ce incorporeaza PRS

+ asistența tehnică multidisciplinară acordată APL pentru identificarea soluțiilor optime (soluții tehnice, analize economice și financiare etc.)

Page 4: Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS

Page 4

Ce NU este PRS?

Programele Regionale Sectoriale nu au ca scop crearea unui nou nivel suplimentar în setul de documentele de politici în DR;

Programele Regionale Sectoriale nu au ca scop substituirea procesului de elaborare a politicilor sectoriale, ci facilitează implementarea acestora in teritorii;

Programele Regionale Sectoriale nu trebuie să fie percepute ca planuri sau programe sectoriale care pun în aplicare în mod comprehensiv politica naţională sectorială la nivel regional;

Programele Regionale Sectoriale nu sunt nici “master plan-uri” şi nu includ o abordare integrată extensivă şi aprofundată a dezvoltării sectorului vizat.

Page 5: Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS

Page 5

Corelarea dintre PSR și documentele de politici Regionale

Plan RS

Descrierea Situației Generale și Sectoriale

SDR – Prioritatea/măsura

POR- Program corespunzător sectorului

Rezumatul situației

în fiecare raion

SSED / PSED

Nivelul serviciilor propus pînă în

2018-2020

POR- Programul sectorului

SSED / PSED

Strategia Regionala sectoriala (ex.MDS)

Planul de acțiuni privind dezvoltarea

sectorului

POR

SSED

SRSCPP

Pro

gra

m R

S

Page 6: Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS

Page 6

ADR

Grup de lucru Regional

Prezentari Stabilirea

componentei GL

CRD

MDRC

ETAPA 1 de planificare și elaborare a PRS

MCDR, ADR, MR + GL+ grupul AT în AAC, MDS, EECP

MM, ME, MS

AEE=MR

Racordarea planurilor de lucru a factorilor interesați

(FI)Lansarea corespondenței

oficialeAgrearea pașilor și

metodelor de consultare pe intern cu FI

Formarea GL în AAC,

MDS, EE CP

Consultare, Raport de

Inițiere

Page 7: Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS

Page 7

Date, statistici, analize,

practici in teritorii

Politici Sectoriale Nationale

Initiative bazate pe

prioritatile si necesitatile

locale

GL/ ADR/ APL = Proiect a 3 (4)

=>Planuri Regionale Sectoriale

Aprobarea

Programului

Sectorial Regional

POR

MDRC , MR, CRD, consultari

POR

PPF

ETAPA 2 : planificare și elaborare PRS

CPP

Consultarea -Factori Interesati

CRD

CRD

CPV

Moment decizional : cine, cînd, instrumentariul necesar procesului decizional

Page 8: Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS

Page 8

Etape şi Donatori

11/04/2023

Sida

EU

Fişa de proiect

Concept de Proiect Posibil

(CPP)

Concept de Proiect Viabil (CPV)

Proiect propus spre finanţare (proiect final) (PPF)

Fazele de dezvoltare a unui proiect

UE

Page 9: Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS

Page 9

Progresarea în Dezvoltarea Proiectelor

Grupurile de lucru (regional-sectoriale) - Participanţi: MDRC, MM, ADR, alţi parteneri naţionali, regionali/locali

Conceptualizarea proiectului

(Etapa 1)

Elaborarea schiţei proiectului

(Etapa 2)

Elaborarea proiectului

(Etapa 3)

Finalizarea proiectului

(Etapa 4)

CPVCPP PPF

Page 10: Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS

Page 10

15 CPP 10 CPV 7 proiecte20 CPP CPV PPF

CPP

• Planul Regional Sectorial (GLRS)

CPV

• Programul Regional Sectorial/ anexa

PPF

• Planul Operațional Regional

La ce etapa de avansare Conceptele vor deveni parte componentă a POR ?

1. CPP urmare lucrului expertilor AT- examinate

de Comisia Intermin-a (MR, MDRC, ADR, Exp.),

=>CPV;

2. Dezvoltarea CPV în PPF examinată și decisă

de MDRC și partenerul de dezvoltare (bazat pe

recomandările comisiei interministeriale);

3. PPF cu sursa de finanțare identificată - parte

componenta a POR; aprobat CRD.

Page 11: Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS

Page 11

Următorii pași în aprobarea PRS (3)

Ședința de consultare neformala EE 18/10/2013Remiterea PRS EE 18/10/2013Termenul de prezentare a comentariilor 1/11/2013Ședința de consultare neformala MR 5/11/2013Introducerea modificărilor, Perfectarea PrRS 15/11/2013Ședința GLRS, aprobarea PrRS 16-18/11/2013Lansarea procesului de consultare oficiala 20/11/2013Evenimentul de dezbatere publica 4-6/12/2013Ședințele CRD de aprobare a PrRS 10-14/12/2013

Page 12: Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS

Page 12

German Development Cooperation through GIZ

Chișinău, 31a Bulgară str.,

T + 373 22 22-83-19

F + 373 22 00-02-38

Internet: www.giz.de, www.serviciilocale.md

Welcome to invest.


Recommended