+ All Categories
Home > Documents > RO Plant Design Suite 2013 Brochure Opt

RO Plant Design Suite 2013 Brochure Opt

Date post: 16-Feb-2015
Category:
Author: andayms
View: 28 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Autodesk PID
Embed Size (px)
of 8 /8
Autodesk ® Plant Design Suite Soluţii multidisciplinare bazate pe AutoCAD ® specializate pentru proiectare în industria de proces.
Transcript
Page 1: RO Plant Design Suite 2013 Brochure Opt

Autodesk® Plant Design Suite

Soluţii multidisciplinare bazate pe AutoCAD® specializate pentru proiectare în industria de proces.

Page 2: RO Plant Design Suite 2013 Brochure Opt

PROIECTARE ŞI DESENARE AutoCAD®

Proiectaţi şi desenaţi cu ajutorul instrumentelor puternice şi

flexibile din AutoCAD..

PROIECTARE ECHIPAMENTE Autodesk® Inventor® Modelaţi echipamentele instalaţiilor de proces şi părţile mobile ale acestora şi importaţi-le în modelul 3D.

ASAMBLARE MODEL,REVIZUIRE ŞI DETECTARE COLIZIUNI

Autodesk® Navisworks® ManageUnificaţi modele din pachete de proiectare

diferite, vizualizaţi şi distribuiţi modele combinate, detectaţi coliziunile.

MODELARE 3D ŞI DOCUMENTAREAutoCAD® Plant 3DProiectaţi, modelaţi şi documentaţi instalaţiile de proces prin crearea facilă a izometriei şi a vederilor ortogonale.

PROIECTARE P&ID ŞI DESENARE

AutoCAD® P&IDCreaţi, modificaţi şi

gestionaţi diagrame de proces şi instrumentaţie şi transformaţi-le apoi în

modele 3D.

PROIECTARE STRUCTURALĂ ŞI DETALIEREAutodesk® Revit® Structure and AutoCAD® Structure Detailing Proiectaţi si modelaţi componentele structurale 3D şi detaliile acestora.

Avantajele suitelor: sunt specializate, complete şi economice

Autodesk® Plant Design Suite furnizează o soluţie completă de proiectare a instalaţiilor tehnologice, modelare şi revizuire într-un pachet avantajos economic care furnizează clienţilor posibilitatea să proiecteze mai eficient, să se plaseze înaintea competiţiei şi să comunice într-un mod mult mai clar. Utilizaţi această suită pentru a vă menţine proiectele în termenele şi bugetele stabilite. Dezvoltate pe baza tehnologiei familiare AutoCAD®, suitele adaugă conţinut şi funcţionalităţi specifice pentru o mai bună productivitate şi coordonare a proiectului.

Setarea proiectului, gestionarea datelor şi interfaţa cu utilizatorul

Data ManagerSortaţi şi organizaţi informaţiile componente ale proiectelor de instalaţii tehnologice pentru o mai uşoară referenţiere şi vizualizare a proprietăţilor specifice în contextul proiectului sau desenelor. Informaţia este uşor de updatat şi de raportat pe măsură ce proiectul avansează.

Mediul de lucru şi interfaţa cu utilizatorulInterfaţa include o fereastră mare pentru desen şi oferă posibilitatea de organizare a funcţionalităţilor şi accesul la instrumentele de proiectare şi comenzile specifice acestora.

Setare proiectIntroduceţi informaţii reale despre standardele şi specificaţiile folosite în proiect ce vor conduce la trasarea conductelor şi componentelor acestora. Identificaţi şi adăugaţi diverse componente şi specificaţii stocate sau personalizate pentru a alcătui meniul de instrumente în vederea începerii proiectării.

Project ManagerStabiliţi setările de proiect mai uşor şi previzualizaţi desenele prin organizarea şi gestionarea corectă a fişierelor DWG™.

Raportare, căutare şi interogareCăutaţi, interogaţi şi gestionaţi datele conţinute în desene. Generaţi liste de materiale şi creaţi rapoarte bazate pe criterii de căutare. Exportaţi informaţia ca fişiere în format PCF (Piping Component Format) pentru a o integra în alte aplicaţii ca cele de analiză de stress.

Suport pentru “nori de puncte”Transformaţi în realitate rezultatele scan-urilor 3D. Tehnologia AutoCAD suportă până la 2 miliarde de puncte, aşa că utilizatorii pot vizualiza rapid obiectele scanate direct în interfaţa de lucru.

Page 3: RO Plant Design Suite 2013 Brochure Opt

Suitele specializate vă ajută să vă extindeți expertiza AutoCAD

Autodesk Plant Design Suite StandardEdiția Standard oferă unelte de desenare 2D, proiectare generală și diagrame pentru conducte și instrumente. Folosiți-o pentru crearea, modificarea și administrarea P&ID-urilor. Comunicați mai clar clienților și colegilor viziunea dvs. asupra proiectului cu ajutorul aplicaţiilor Autodesk® Showcase® și Autodesk® SketchBook® Designer.

Autodesk Plant Design Suite PremiumEdiția Premium extinde funcționalitățile ediției Standard pentru a permite modelarea 3D modernă, proiectarea structurală și vizualizarea. Folosind produsele Premium, companiile pot să proiecteze, modeleze și documenteze instalațiile industriale; să deseneze, să proiecteze și să analizeze structurile industriale în 3D; să îmbine mai multe modele și să creeze detaliile pentru ranforsările de oțel și beton precum și desenele de fabricare a acestora.

Autodesk Plant Design Suite UltimatePentru proiectare industrială multidisciplinară, alegeți ediția Ultimate. Aceasta include toate funcționalitățile ediției Premium și în plus opțiuni specializate care să suporte echipamente 3D și skid design. Utilizați-l pentru agregarea modelelor din mai multe pachete de proiectare, vizualizați și partajați modelele agregate, identificați potențialele ciocniri încă de la începutul procesului.

PRODUS INCLUS STANDARD PREMIUM ULTIMATE

AutoCAD® 2013 X X X

AutoCAD® P&ID 2013 X X X

Autodesk® Showcase® 2013 X X X

Autodesk® SketchBook® Designer 2013

X X X

AutoCAD® Plant 3D 2013 X X

AutoCAD® Structural Detailing 2013

X X

Autodesk® Revit® Structure 2013 X X

Autodesk® Navisworks® Simulate 2013

X

Autodesk® Navisworks® Manage 2013

X

Autodesk® Inventor® 2013 X

A U T O D E S k P L A N T D E S I g N S U I T E 2 0 1 3

Page 4: RO Plant Design Suite 2013 Brochure Opt

Începeţi lucrul mai uşorFolosind funcţionalităţile standard, specialiştii AutoCAD pot începe să utilizeze AutoCAD P&ID cu o instruire minimală.

Salvaţi timpDezvoltat special pentru proiectanţii P&ID, AutoCAD P&ID include o serie de instrumente care ajută laautomatizarea şi simplificareaprocesului de proiectare şi a sarcinilor repetitive.

Asiguraţi integritatea datelorFie că aveţi nevoie să generaţirapoarte în cadrul planşelor de desen sau să exportaţi informaţia către alţi membri ai echipei de proiect,AutoCAD P&ID include multefuncţionalităţi care ajută la creşterea integrităţii datelor ca răspuns lamodificări de proiect şi analiza acestora.

Simplificaţi proiectarea P&ID şi desenarea 2D

Folosiţi AutoCAD® P&ID pentru un început mai facil, lucru mai rapid şi finalizare la termen.

AutoCAD® P&ID este inclus în toate ediţiile Autodesk Plant Design Suite şi oferă capacităţi de raportare, editare, punere în comun şi schimb de informaţii de proiectare. Funcţiile de rutină P&ID sunt simplificate şi automatizate pentru a creşte productivitatea, în timp ce, pe parcursul lucrului, componentele şi informaţiile legate de acestea sunt mai uşor de accesat şi de pus în comun.

Biblioteci de simboluriIntroduceţi simboluri standard de industrie (PIP, ISA, JIS şi ISO/DIN) şi simboluri personalizate direct în desenele dvs.

Instrumente de validareEfectuaţi verificări ale erorilor pentru a vă ajuta să identificaţi, subliniaţi şi vizualizaţi greşelile de desenare. Oferiţi mai multă precizie şi reduceţi timpul petrecut cu identificarea potenţialelor erori în P&ID-uri.

Trasee şi componente dinamice Reduceţi necesitatea întreruperii şi prelungirii manuale a liniilor cu ajutorul coordonării şi editării prin intermediul grip-urilor. Creaţi, mutaţi şi aşezaţi liniile la locul dorit. Acestea se vor întrerupe automat, îşi vor menţine direcţia de curgere şi se vor conecta automat la componentele inserate. Atunci când o componentă este înlăturată, traseele se unesc automat.

Etichetări şi adnotăriCreaţi, editaţi şi modificaţi cu uşurinţă etichete bazate pe formate standard ale industriei. Trageţi proprietăţile datelor din Data Manager în desenele P&ID şi adnotarile se vor actualiza automat.

gestionare date şi raportareRaportaţi, editaţi şi puneţi în comun mai uşor informaţiile legate de proiect şi evaluaţi mai bine impactul datelor externe în cadrul managementului schimbărilor. Exportaţi date în tabele de date şi formate variate de fişiere precum Microsoft®

Excel®. Organizaţi şi sortaţi mai rapid informaţia pentru o referenţiere mai simplă. Îmbunătăţirea funcţionalităţilor de gestionare a schimbărilor, vizualizare şi editare conduc la o mai bună integritate a datelor de proiectare.“Rezultatele sunt certe –

creşterea productivităţii cu aprox. 40% - rezultat obţinut printr-o testare în domenii diverse ale capabilităţilor AutoCAD P&ID”— Tony Christian

Cambashi Limited AutoCAD P&ID Productivity Study

Proiectare fără limite cu AutoCAD 2013 Una dintre cele mai populare platforme pentru proiectare 2D și 3D din lume, AutoCAD 2013 este inclus în toate edițiile AutoCAD Plant Design Suite. Îmbinând viteza, puterea, flexibilitatea și familiaritatea, AutoCAD este folosit ca și platformă de bază pentru multe aplicații de proiectare industrială. Folosiți AutoCAD 2013 pentru a maximiza productivitatea cu unelte îmbunătățite pentru design conceptual, documentarea modelului și capturarea realității.

Page 5: RO Plant Design Suite 2013 Brochure Opt

Aplicaţia AutoCAD® Plant 3D este inclusă în ediţiile Premium şi Ultimate ale Autodesk Plant Design Suite. Dezvoltată pentru a face faţă provocărilor inginereşti şi de proiectare 3D a instalaţiilor tehnologice de proces, AutoCAD® Plant 3D ajută la simplificarea proiectării şi editării modelelor 3D în această industrie.

Creşteţi productivitatea Perioada de instruire şi de începere a proiectelor poate fi minimă deoarece AutoCAD® Plant 3D are la bază platforma binecunoscută AutoCAD. Nu sunt necesare sisteme de servere şi baze de date costisitoare. Tehnologia bazată pe specificaţii şi interfaţa modernă a AutoCAD® Plant 3D ajută la simplificarea modelării şi editării.

Acurateţe şi coerenţăÎn cadrul AutoCAD® Plant 3D, informaţiile sunt puse în comun între modelul 3D, P&ID, vederile izometrice şi profilele transversale pentru a menţine datele la zi cu precizie. Căutaţi şi interogaţi informaţii şi apoi revizuiţi şi editaţi mai uşor datele conţinute în desene.

Îmbunătăţiţi nivelul colaborării în cadrul echipei de proiectRapoartele şi listele de materiale sunt uşor de produs şi de pus în comun pentru toate echipele din proiect. Fişierele portabile generate de AutoCAD Plant 3D pot fi deschise de alte discipline inginereşti cu ajutorul platformei de bază AutoCAD. Datele pot fi exportate şi integrate în alte aplicaţii cum ar fi cele de analiză de stress. Trasare conducteDe la specificaţiile iniţiale până la proiectul final, AutoCAD Plant 3D optimizează construirea şi modificarea conductelor create pe bază de specificaţii. Acest instrument vă permite să trasaţi o conductă, să editaţi un aliniament de conducte şi al sistemelor lor componente şi să gestionaţi un sistem de conexiuni. Puteţi trasa conducte semi-automat sau manual. În timp ce inseraţi conexiuni, componentele specifice ale acestora, precum flanşele şi garniturile, sunt adăugate automat.

Realizaţi proiecte 3D complete de instalaţii tehnologice mai precis şi mai eficient

Aduceţi tehnologia modernă de modelare 3D în proiectele de instalaţii tehnologice cu AutoCAD® Plant 3D.

Elemente ale echipamentului Creaţi, modificaţi, gestionaţi şi folosiţi echipamente în modelul de instalaţie tehnologică. O bibliotecă de echipamente standard este disponibilă în meniul de funcţii. Adăugaţi conţinut personalizat bibliotecii de echipamente şi importaţi modele de echipamente din Autodesk® Inventor®.Elemente structuralePuteţi ataşa referinţe externe ale proiectelor de structuri create cu Autodesk® Revit® Structure, AutoCAD® Structural Detailing sau alte aplicaţii. Specificaţii şi cataloageAutoCAD Plant 3D ajută la dispunerea cu uşurinţă a conductelor, echipamentelor, structurilor de suport şi a altor părţi componente ale instalaţiilor tehnologice prin tehnologia pe bază de specificaţii şi a cataloagelor de părţi componente standardizate cum ar fi ANSI/ASME (B16) şi DIN/ISO. Atunci când aveţi nevoie să creaţi o specificaţie puteţi să lucraţi cu conţinutul cataloagelor sau să modificaţi conţinutul acestora pentru o mai bună atingere a cerinţelor de proiect.

Convertor de specificaţiiImportaţi specificaţii din aplicaţii de proiectare de instalaţii tehnologice cum ar fi Bentley® AutoPLANT® şi Intergraph® CADWorx®.

generare documentaţii de construcţieDin modelul 3D puteţi, în mod simplu, să generaţi şi puneţi în comun vederi izometrice şi ortogonale şi alte documentaţii de construcţie. Informaţiile sunt direct schimbate cu modelul 3D, astfel documentaţiile dvs. devenind actuale şi mai precise.

Page 6: RO Plant Design Suite 2013 Brochure Opt

Coordonarea trasării conductelor şi structurilorCu ajutorul capabilităţilor de proiectare structurală ale Autodesk Plant Design Suite, puteţi importa modele structurale preliminare din AutoCAD Plant 3D în Autodesk Revit Structure pentru proiectarea şi analiza structurală detaliată. Apoi puteţi aduce înapoi proiectul structural în AutoCAD Plant 3D pentru a vizualiza structura completă împreună cu conductele.

Acceleraţi proiectarea şi analiza structurilor din cadrul instalaţiilor tehnologice

Coordonaţi proiectarea echipamentelor şi părţilor mobile ale acestora

Coordonaţi echipamentele şi componentele mobile cu proiectarea conductelorCu instrumentele de proiectare a echipamentelor şi a părţilor mobile ale acestora din Autodesk Plant Design Suite, puteţi importa modele 3D din Autodesk Inventor în AutoCAD Plant 3D şi le puteţi conecta la instalaţiile tehnologice adiacente. Nu este nevoie de remodelarea echipamentelor sau părţilor mobile ale acestora.

Inclus în ediţia Ultimate a Autodesk Plant Design Suite, Autodesk Inventor furnizează instrumente complexe şi flexibile de modelare mecanică 3D. Cu ajutorul acestora puteţi produce şi documenta prototipuri digitale 3D care validează forma, locul de amplasare şi funcţionalitatea oricărui ansamblu al proiectului dumneavoastră. Aceasta conduce la descreşterea nevoii pentru teste pe prototipurile propuse, scade numărul modificărilor de proiect şi reduce timpul ciclului de lucru.

Proiectaţi şi detaliaţi structurile de oţel cu tehnologiile Autodesk® Revit® Structure şi AutoCAD® Structural Detailing.

Profitaţi de tehologia Digital Prototyping pentru a proiecta echipamente, părţi în mişcare ale acestora şi componente complexe cu Autodesk® Inventor®.

AutoCAD Structural Detailing este inclus în ediţiile Premium şi Ultimate ale Autodesk Plant Design Suite. Construit pe binecunoscuta platformă AutoCAD, acesta suportă modelarea şi proiectarea inteligentă 3D prin extinderea fluxului de proiectare în zona fabricaţiei, furnizând un proces mult mai eficient şi precis pentru crearea detaliilor şi desenelor de fabricaţie.

Autodesk Revit Structure este o soluţie inteligentă de modelare 3D dezvoltată pentru inginerii structurişti şi este inclusă în ediţiile Premium şi Ultimate ale Autodesk Plant Design Suite. Revit Structure furnizează instrumente special create pentru proiectarea structurală, analiză şi documentare, ajutând proiectanţii să eficientizeze procesul de proiectare, să îmbunătăţească coordonarea multidisciplinară, să reducă erorile şi să îmbunătăţească nivelul de colaborare în cadrul echipei de proiect.

Page 7: RO Plant Design Suite 2013 Brochure Opt

Îmbunătățiți eficiențaUneltele avansate pot fi folosite pentru colaborare și pentru analiza informațiilor proiectului. Datele multidisciplinare din cadrul întregului proiect, create într-o varietate de aplicații inginerești, pot fi agregate într-un singur model al proiectului pentru o revizuire ușoară a acestuia.

Reduceți necesitatea reproiectării Membrii echipei proiectului, clienții și partenerii pot explora micile detalii ale proiectelor pentru a ajuta la identificarea erorilor dintr-o fază incipientă a acestora evitând astfel operațiunile de refacere.

Încadraţi-vă în buget și în termenul de finalizareContribuiți la minimizarea riscurilor proiectului ajutând echipele să se coordoneze mai eficient, să planifice mai precis și să identifice problemele într-o fază incipientă a proiectului.

Reuniţi toate informaţiile despre proiect pentru o revizie completă a acestuia

Autodesk® Navisworks® ajuta la asamblarea şi analiza modelului.

Autodesk Navisworks SimulateInclus în ediţia Premium a Autodesk Plant Design Suite, Autodesk® Navisworks® Simulate oferă posibilitatea vizualizării întregului model şi simulării proiectelor.

Autodesk Navisworks Manage Inclus în ediţia Ultimate a Autodesk Plant Design Suite, Autodesk® Navisworks® Manage conţine toate funcţionalităţile Autodesk Navisworks Simulate plus capacităţi de detectare a coliziunilor şi a cauzelor determinante.

Consolidare model şi fişiere Consolidaţi datele de proiectare, construcţie şi alte date de proiect provenite de la majoritatea formatelor 3D de scanning într-un singur model.

Navigare în timp realExploraţi întregul model de proiect folosind instrumente moderne de navigare precum Walk, Look Around, Zoom, Zoom Box, Pan, Orbit, Examine, Fly şi Turntable.

Vizualizări fotorealisteCreaţi imagini şi animaţii 3D pentru prezentări. Personalizaţi si configuraţi fiecare aspect al randărilor, incluzând materiale, lumini, fonduri şi stiluri.

Planificare 4DSimulaţi programul de construcţie şi logistică în 4D în vederea îmbunătăţirii comunicării vizuale, analizei şi validării activităţilor de proiect şi pentru a reduce numarul problemelor de coordonare apărute.

Analizare coliziuniEvitaţi posibilitatea apariţiei unor probleme încă dinainte de a construi pentru a reduce întărzierile şi refacerile costisitoare. Vizualizaţi coliziunile în contextul modelului şi în relaţie cu alte coliziuni. Gestionaţi şi urmăriţi coliziunile din momentul depistării până la rezolvare.

Creați prezentări 3D în timp real pornind de la date CAD cu Autodesk ShowcaseCu Autodesk Showcase puteți să transformați proiectele industriale în imagini convingătoare, filme și prezentări în timp real. Explorați variantele de proiectare în mod dinamic împreună cu colegii și clienții într-un mediu 3D. Accelerați ciclurile de aprobare a proiectului și timpul de execuţie al acestuia.

Explorați conceptele și creați adevarate opere de artă cu Autodesk SketchBook DesignerUtilizați Autodesk SketchBook Designer pentru a vă imbunătăți fluxurile din AutoCAD. Accesați posibilitățile integrate de desen și editare imagine direct din AutoCAD, îmbunătățind modul în care explorați și comunicați proiectele dvs. industriale fără a fi nevoiți să învățați sau să folosiți o aplicație separată pentru ilustrare.

Considerăm că Navisworks ar trebui să se afle pe masa fiecărui inginer pentru a-l ajuta să lucreze mai bine, mai repede și mai eficient si mai ieftin în favoarea clientului.— Leon Josepis

Managing Director Unison Engineering

Comunicaţi şi coordonaţi proiecte prin intermediul tehnologiei Autodesk® Navisworks®.

Page 8: RO Plant Design Suite 2013 Brochure Opt

Unul dintre aspectele din ce în ce mai provocatoare ale reabilitării sau extinderii instalațiilor industriale este găsirea combinatiei ideale de unelte pentru managementul complexităților și nuanțelor proiectelor individuale. Vedem valoare reală în faptul că Autodesk oferă un set de unelte compatibile, toate într-un pachet convenabil din punct de vedere economic. Autodesk Plant Design Suite reduce timpul de instruire și minimizează problemele care ar putea să apară în caz că se utilizează multiple unelte de la mai multi vânzători și ne permite de asemenea accesul la mai multă tehnologie pentru a putea inova și astfel a ne diferenția de competitorii noștri. — Armando Valdez Cárdenas

Central Region Unit Manager COMIMSA

Pentru mai multe detalii despre Autodesk Plant Design Suite şi pentru descarcarea gratuită* a versiunii Trial, vizitaţi www.autodesk.com/plantdesignsuite.

Pentru lecţii video, discuţii, comunităţi utilizatori şi alte resurse referitoare la Autodesk® Plant Solutions , vizitaţi www.autodesk.com/plantexchange.

Autodesk EducationAutodesk oferă soluţii de învăţare pentru a se potrivi nevoilor dvs. Obţineţi acces la software gratuit* dacă sunteţi student sau profesor. Beneficiaţi de asistenţă de specialitate la un Centru de instruire Autorizat Autodesk (ATC), accesaţi online diversele instrumente de învăţare sau căutaţi manuale tipărite la librăriile locale. Validaţi-vă experienţa şi obţineţi un Certificat Autodesk. Aflaţi mai multe la www.autodesk.com/learning.

Autodesk SubscriptionAsiguraţi-vă un avantaj competitiv păstrându-vă la zi instrumentele de proiectare prin abonamentul “Autodesk Subscription”, soluţie avantajoasă şi din punct de vedere financiar. Obţineţi ultimele versiuni pentru licenţele dumneavoastră Autodesk, versiuni intermediare, suport web personalizat direct de la Autodesk, instruire şi condiţii flexibile pentru licenţe*** – totul contra unei singure taxe anuale. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.autodesk.com/subscription.

*Produsele gratuite fac subiectul termenilor şi condiţiilor acordului de licenţă cu utilizatorul final, care însoţeşte descărcarea programului.

Autodesk, AutoCAD, ATC, Autodesk Inventor, DWF, DWG, Inventor, Navisworks, Revit, Showcase, SketchBook şi 3ds Max sunt mărci înregistrate Autodesk, Inc., în Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări. Toate celelalte denumiri de produse ori mărci comerciale aparţin proprietarilor lor. Autodesk îşi rezervă dreptul să modifice ofertele de produse şi specificaţiile în orice moment, fără a anunţa în prealabil, şi nu este răspunzătoare pentru greşelile grafice sau de tipărire care ar putea apărea în acest document.© 2012 Autodesk, Inc. Toate drepturile rezervate.


Recommended