Home >Documents >REGULI GENERALE - ProCredit Bank ... TIP IMOBIL / ACTIV EVALUAT COMISION EVALUARE GARANŢII Ț II...

REGULI GENERALE - ProCredit Bank ... TIP IMOBIL / ACTIV EVALUAT COMISION EVALUARE GARANŢII Ț II...

Date post:26-Feb-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • REGULI GENERALE

  CONTURI

  • Banca este obligată să vireze către Bugetul de Stat taxa pe venituri din dobânzi conform legislaţiei

  în vigoare.

  • Nu se acceptă depuneri / retrageri de valută în monede.

  • Pentru constituirea oricărui tip de depozit la termen sau deschiderea unui cont de economii,

  clientul trebuie să aibă un cont curent deschis în moneda respectivă.

  • Banca nu oferă dobândă pentru depozite la termen închise înainte de maturitate.

  • Ratele dobânzilor pot fi modificate de către bancă după considerente interne sau de piaţă.

  Modificările vor fi afişate pentru clienţi cel târziu în data aplicării. Taxele şi comisioanele pot fi

  modificate de către bancă, clienţii fiind informaţi în prealabil cu 2 luni înainte de intrarea acestora

  în vigoare.

  • Plăţi zona UE: plăţi ordonate în moneda EUR / GBP sau LEI către state membre ale Uniunii

  Europene (inclusiv Zona Economică Europeană); plăţile internaţionale ordonate în zona UE şi

  EEA se pot ordona numai cu opţiunea SHARE de plată a comisionului.

  • Plăţi zona NON - UE: plăţi ordonate în moneda USD sau plăţi în moneda EUR / GBP sau LEI

  efectuate către totalitatea statelor lumii (inclusiv state din Europa) care nu fac parte din zona UE.

  • Codul BIC (SWIFT) al băncii este: MIROROBU

  • Pentru sumele deţinute în conturi curente, de economii şi de depozit, Statul Român - prin Fondul

  de Garantare a Depozitelor în sistemul bancar - garantează fiecărui titular de cont suma de

  100.000 EUR sau echivalent.

  • Conturile deţinute la ProCredit Bank pot fi accesate fie prin serviciul de Internet Banking, fie din

  orice sucursală şi agenţie a băncii, indiferent de locul unde au fost deschise.

  • Retragerile de numerar de la ghișeu, mai mari de 1.000 EUR (sau echivalent), pot fi onorate cu

  aprobarea Băncii și necesită o înştiinţare de 2 (două) zile lucrătoare în avans. Banca îşi rezervă

  dreptul să refuze tranzacţia în absenţa notificării.

  Important!

  Prezenta listă de prețuri este anexă la contractul de servicii bancare.

 • COMISIOANE GENERALE

  Tip comision

  Valoare

  Condiţii

  O F

  E R

  T A

  D E

  S E

  R V

  IC II

  B A

  N C

  A R

  E

  Flex Account 25 LEI

  Comisionul se percepe

  lunar.

  Componente Flex Account

  - Cont curent în LEI și/sau un cont curent EUR/USD; - Cont de economii în Lei - Flex Save;

  - Optional, cont de economii în EUR

  - Card de debit Visa (maximum două carduri incluse);

  - Serviciul de Internet Banking;

  - Serviciul Info SMS (Info încasări și Info tranzacții cu cardul);

  - Plăți naționale ordonate prin Internet Banking gratuite;

  - Retrageri gratuite de la orice bancomat din România

  Cont de Plăți cu Servicii de Bază 0 Conform Legii 258/2017

  Componente Cont de Plăți cu

  Servicii de Bază

  - Cont curent în LEI sau un cont curent EUR

  - Card de debit Visa (1 card); - Serviciul de Internet Banking;

  - Maximum 10 plati gratuite/lună, naționale, în regim normal, și

  internaționale, ordonate prin Internet Banking;

  - Serviciul Info SMS (Info încasări și Info tranzacții cu cardul);

  - Depuneri gratuite de numerar la bancomatele ProCredit Bank;

  - Retrageri gratuite de numerar de la bancomatele ProCredit Bank

  (LEI și Eur) și de la bancomatele Euronet (LEI)

  C O

  N T

  U R

  I

  Tip comision Valoare

  Condiţii LEI ALTE VALUTE

  Administrare cont curent adițional

  (LEI/EUR/USD/GBP) 10 LEI

  2 EUR / 2 USD /

  0,75 GBP Comision perceput lunar

  Deschidere cont depozit la termen Gratuit Gratuit

  Suma minimă pentru

  deschidere - 15.000 LEI/

  3.000 EUR. Perioada de

  constituire – 12/18/24

  luni

  Deschidere / Modificare cont

  ESCROW

  0,10%,

  minimum

  100 LEI

  0,10%,

  minimum 25

  EUR /

  USD/GBP

  Deschidere/Închidere cont curent Gratuit Gratuit

  Extras de cont

  Gratuit Gratuit

  Disponibil prin

  intermediul serviciului

  de Internet Banking

  25 LEI 6 EUR / 6 USD /

  5 GBP Per extras, la ghişeu

  Modificarea persoanelor autorizate 7 LEI - Per client modificat

 • OPERAŢIUNI CU NUMERAR LA GHIŞEU*

  Tip comision Valoare

  Condiţii RON EUR

  D E

  P U

  N E

  R I

  Depunere numerar bancnote

  0,50%,

  minimum 15

  LEI

  Gratuit

  Pentru depuneri mai mari de

  150.000 EUR / 500.000 LEI,

  banca îşi rezervă dreptul de a

  comisiona adiţional sau de a

  refuza aceste depuneri

  Depunere numerar monede

  + 6%

  (minimum

  5 LEI) -

  Din valoarea totală depusă în

  monede

  R E

  T R

  A G

  E R

  I

  Retragere numerar cont curent 0,80% 0,60% Minimum 15 LEI (100 LEI

  pentru poprire) / 2 EUR

  Notificare retragere numerar

  neonorată 0,25%

  Din suma notificată care nu a fost

  retrasă (total sau parţial)

  * Retragerile de numerar de la ghișeu, mai mari de 1.000 EUR (sau echivalent), pot fi onorate cu

  aprobarea Băncii și necesită o înştiinţare de 2 (două) zile lucrătoare în avans. Banca îşi rezervă

  dreptul să refuze tranzacţia în absenţa notificării.

  SERVICIUL TRANSPORT NUMERAR

  T R

  A N

  S P

  O R

  T N

  U M

  E R

  A R

  Serviciul transport numerar la/de la

  client

  35 LEI În interiorul reşedinţei de judeţ

  55 LEI În exteriorul reşedinţei de judeţ

  Depunere numerar în contul

  clientului (bancnotă) Gratuit

  Depunere numerar în contul

  clientului (monedă)

  7%

  (minimum 5 LEI)

  Din valoarea totală depusă în

  monede. Nu se acceptă valută în

  monede

  Retragere numerar din contul

  clientului 0,4% Din suma retrasă

 • TRANSFERURI

  Tip comision Valoare La ghişeu

  Internet

  Banking Condiţii

  T R

  A N

  S F

  E R

  U R

  I N

  A Ţ

  IO N

  A L

  E

  Plăţi

  interbancare

  < 50.000 LEI 15 LEI / 50 LEI

  cont poprit Gratuit

  Gratuitatea este

  valabilă şi pentru

  plăţile programate

  sume ≥ 50.000

  LEI 15 LEI / 50 LEI

  cont poprit Gratuit

  urgente

  Plăţi intrabancare în

  LEI Orice valoare 15 LEI Gratuit

  Valabil pentru

  plăţi între doi

  clienţi ProCredit

  Bank sau între

  conturile aceluiaşi

  client

  Încasări intrabancare

  Orice valoare

  Gratuit Gratuit Valabil inclusiv

  pentru cont de

  bună execuţie /

  cont escrow Încasări interbancare Gratuit Gratuit

  Revocare plată 50 LEI 50 LEI

  Cu acordul băncii,

  doar în aceeaşi zi

  în care s-a ordonat

  plata, până în

  momentul

  debitării contului;

  valabil şi pentru

  plăţile programate

  Recuperare plată 50 LEI 50 LEI

  După momentul

  debitării contului,

  cu acordul

  beneficiarului

  Investigaţii plăţi 5 LEI 5 LEI Fix / investigaţie

  Notificare refuz 5 LEI 5 LEI Fix / refuz

  Emitere formulare bilet la ordin 0,4 LEI / filă -

  Bilet la ordin la plată 3,5 LEI -

  Refuz la plată bilet la ordin / cambie 75 LEI - Per instrument

  refuzat

 • TRANSFERURI

  Tip comision

  Valoare

  Condiţii EUR USD GBP

  T R

  A N

  S F

  E R