+ All Categories
Home > Documents > Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

Date post: 03-Jul-2015
Category:
Upload: kevin-break
View: 785 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
48
C uprins Introducere ............................................. ......................................................... ........ 3 1. Alegerea dimensiunilor de bază .................................................... ...................... 4 2. Determinarea Z 1 ,W şi secţiunea înfăşurării statorice. ........................................ 6 3. Calculul dimensiunilor zonei de crestături a statorului şi întrefierului................ 8 4. Calculul rotorului. .............................................. ............................................. 10 5. Calculul curentului de magnetizare. ............................................ ..................... 12 6. Parametrii regimului de funcţionare. ............................................ .................... 15 7. Calculul pierderilor. ............................................
Transcript
Page 1: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

Cuprins

Introducere .............................................................................................................. 3

1. Alegerea dimensiunilor de bază .......................................................................... 4

2. Determinarea Z1,W şi secţiunea înfăşurării statorice. ........................................ 6

3. Calculul dimensiunilor zonei de crestături a statorului şi întrefierului................ 8

4. Calculul rotorului. ........................................................................................... 10

5. Calculul curentului de magnetizare. ................................................................. 12

6. Parametrii regimului de funcţionare. ................................................................ 15

7. Calculul pierderilor. .......................................................................................... 19

8. Caracteristicile de funcţionare. ......................................................................... 22

9. Calculul caracteristicilor de pornire. ................................................................. 28

10. Calculul termic. .............................................................................................. 36

Concluzii ............................................................................................................... 39

Specificatia.....................................................................................................40Bibliografie ........................................................................................................... 42

Page 2: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

Introducere

Maşinile electrice ocupă un loc important în viaţa omului. Ele cuprind aproape toate domeniile de activitate ale omului în diverse ramuri cum ar fi: industrie, transport, comerţ, agricultură, medicină, tehnică de uz casnic, etc.

Motivul pentru care maşinile electrice sînt utilizate peste tot şi de toţi, este că ele au o construcţie simpla, funcţionează eficient chiar şi în cele mai dure condiţii ale mediului, insuşirile lor electromagnetice satisfac foarte bine cerinţele de dezvoltare ale tehniciii moderne. Ele sunt eficiente şi prin faptul ca pot lucra în două regimuri: motor şi generator, astfel avand capacitǎţi de a transforma energia electrică cca (60-80)% în energie mecanică şi invers.

Motorul asincron este o maşină de curent alternativ care are o turaţie variabilă în sarcină, la o frecvenţă constantă a reţelei. Cele mai răspîndite maşini asincrone sunt cele fără colector numite maşini de inducţie , şi utilizate ca motoare aproape în exclsivitate. Motoarele asincrone monofazate sunt folosite cel mai des în echipamente gospodărești : ventilatoare, aspiratoare , maşini de spălat . Mașina asincronă poate fi cu " rotor bobinat (cu inele colectoare) şi cu "rotor în scurt circuit. Statorul are funcţia de a produce cîmpul magnetic inductor. Elementele principale ale motorului asincron sînt: carcasa, scuturile, capacele rulmenilor, stator, rotor, infăşurarea statorică şi cea rotorică, etc. Rotorul poate fi : cu infăşurare bobinată şi cu înfaşurare din bare scurtcircuitate. Infăşurările pentru rotorul bobinat se execută din bobine similare bobinelor folosite la realizarea infasurarilor statorice . Înfăşurarea pentru rotoarele în scurtcircuit sunt formate din bare de aluminiu turnat, neizolate.

Proiectarea unei maşini electrice presupune calculul dimensiunilor statorului şi rotorului, alegerea tipului de înfăşurări, conductorilor pentru înfăşurări, izolaţiei, materialelor părţilor active şi constructive ale maşinii. Unele părţi ale maşinii trebuie proiectate astfel ca la executarea lor volumul de lucru şi cheltuielile de material să fie minimale, iar în timpul exploatării să obţină caracteristici energo-economice mai bune. Pe lângă toate acestea maşina trebuie să corespundă condiţiilor de utilizare în acţionări electrice.

În acest proiect voi proiecta un motor asincron din seria 4A cu rotorul în scurtcircuit. Proiectarea acestui motor constă în următoarele etape: determinarea mărimilor electrice de bază; calculul zonei de dantură statorică şi rotorică; calculul parametrilor pentru regimul de funcţionare şi a curentului la mersul în gol; calculul caracteristicilor de funcţionare şi a celor de pornire; calculul termic simplificat calculul ventilaţiei şi elaborarea părţii grafice.

Page 3: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

1. Alegerea dimensiunilor de bază

1.1. Turaţiile sincronele ale motorului

1.2. Înălţimea axei de rotaţie (în prealabil) după fig. 1.7,a[1]. Din tabelul 1.6[1] se acceptă valoarea mai apropiată şi mai mică şi .

1.3. Diametrul interior statoric:

( din tab. 1.7[1])ş

1.4. Pasul polar:

.

1.5. Puterea de calcul după (1.4[1]):

,

din fig.1.8[1] şi din fig.1.9; .

1.6. Solicitările electromagnetice, conform fig.1.11,a[1]

; .

1.7. Factorul de înfăşurare pentru înfăşurarea într-un strat (în prealabil):

.

1.8. Lungimea de calcul:

Page 4: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

conform (1.5[1])

.

1.9. Raportul

Valoarea se află în limitele recomandate (fig. 1.14, a[1]).

Page 5: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

2. Determinarea Z1,W şi secţiunii conductorului înfăşurării statorice

2.1. Valorile prealabile ale pasului dentar t1 (după fig.1.15[1]):

2.2. Numărul de crestături statorice se determină cu relaţia (1.16[1]):

Acceptăm , atunci ; înfăşurarea o alegem într-un strat.

2.3. Pasul dentar statoric (definitiv):

.

2.4. Numărul de conductoare efective din crestătură (în prealabil), din condiţia că

a =2 după (1.17[1]):

conform (1.18[1])

2.5. Acceptăm , atunci conform (1.19[1])

.

Page 6: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

2.5. Definitivăm valoarea conform expresiei (1.20[1])

;

conform expresiei (1.21[1])

;

conform expresiei (1.22[1])

;

pentru înfăşurarea în 2 straturi şi q=3 conform tab. 1.23*[1]: ; pentru conform fig. 1.8[1],

conform expresiei (1.23[1]), valorile A şi se află în limitele admisibile (vezi fig. l.ll.b[1]).

2.6. Densitatea curentului în înfăşurarea statorică (în prealabil) se calculează cu expresia (1.25[1])

acceptam

, conform fig.1.16, b[1].

2.7. Secţiunea efectivă a conductorului (în prealabil), conform (1.24[1])

acceptăm , atunci.

Conductorul de înfăşurare ПЭТМ (se ia conform tab. A.III.1[1]):

; ; .

Page 7: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

2.8. Densitatea curentului din înfăşurarea statorică (definitiv) se determină conform (1.27[1]):

Page 8: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

3. Calculul dimensiunilor zonei de crestături a statorului şi întrefierului

Crestătura statorică fig.1.19,a[1], cu corelarea dimensiunilor, asigură paralelismul marginilor laterale ale dinţilor.

3.1. Acceptăm în prealabil conform tab.1.10[1]

,

atunci conform expresiei (1.39[1])

conform tab.1.11[1] pentru tole de oţel oxidate conform formulei (1.28[1])

.

3.2. Dimensiunile crestăturii ştanţate le acceptăm egale conform (1.40[1])

;

conform (1.41[1])

;

conform(1.42[1])

;

conform expresiilor (1.45;1.46[1])

.

Page 9: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

3.3. Dimensiunile crestăturii în lumină după împachetare

conform (1.47[1])

Aria secţiunii transversale a crestăturii pentru dispunerea conductorilor conform(1.51[1])

;

Aria secţiunii transversale a garniturii izolante

;

Aria secţiunii transversale a izolaţiei de crestătură

;

unde grosimea relativă a izolaţiei din crestătură conform tab. A.1.8[1].

3.4. Factorul de umplere a crestăturii

Dimensiunile crestăturii stanţate sînt prezentate în fig. 1,a.

Page 10: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

4. Calculul rotorului

4.1. Mărimea întrefierului se ia după fig.1.21[1] şi este egală cu:

.

4.2. Numărul de crestături rotorice conform tab.1.15[1]

.

4.3. Calculul diametrului exterior

.

4.4. Pasul dentar

.

4.5. Lungimea pachetului rotoric

.

4.6. Diametrul interior al rotorului este egal cu diametrul arborelui, deoarece miezul este fixat direct pe arbore şi se calculează cu relaţia

.

[ conform tab. 1.16[1]].

4.7. Curentul barei rotorice se calculează cu relaţia

,

unde conform fig. 1.22[1],

;

conform expresiei (1.68[1]).

4.8. Aria secţiunii transversale a barei se calculează conform relaţiei (1.69[1])

;

Page 11: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

densitatea curentului din bara coliviei turnate din aluminiu se ia egală cu

.

4.9. Crestătura rotorică este arătată în fig.1.27,b[1]. Acceptăm

.

Lăţimea acceptată a dintelui se calculează cu relaţia

;

Dimensiunile crestăturii conform relaţiei (1.74[1])

;

conform expresiei (1.75[1])

;

după formula (1.76[1])

Acceptăm (vezi fig. 1,b)

.

Înălţimea totală a crestăturii

.

Secţiunea barei se determină conform relaţiei (1.78[1])

.

4.10. Densitatea curentului din bară

.

Page 12: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

4.11. Inelele de scurcircuitare fig.(1.26[1]). Aria secţiunii transversale se determină cu relaţia (1.73[1])

Conform expresiei (1.71[1]) şi (1.72[1])

;

Dimensiunile inelelor de scurcircuitare

5. Calculul curentului de magnetizare

5.1. Valoarea inducţiei se calculează cu(1.104[1])

;

conform relaţiei (1.104[1])

;

conform expresiei (1.105[1])

;

în conformitate cu relaţia (1.107[1])

;

Page 13: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

înălţimea de calcul a jugului rotoric în conformitate cu relaţia (1.109[1]) avem

.

5.2. Tensiunea magnetică a întrefierului conform relaţiei (1.110[1])

unde conform relaţiei (1.110***[1])

.

5.3. Tensiunea magnetică a zonei de dantură pentru stator

;

pentru rotor

;

conform tab.A.11.7[1] pentru oţelul 2013 şi , iar pentru

.

.

5.4. Factorul de saturaţie a zonei de dantură conform relaţiei

.

5.5. Tensiunea magnetică a jugului statoric şi rotoric conform (1.121[1])

;

conform (1.123[1])

;

Page 14: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

în conformitate cu tab.A.II.6[1]

conform (1.124[1])

;

unde conform (1.125[1])

.

5.5. Tensiunea magnetică pentru o pereche de poli, conform relaţiei(1.127[1])

.

5.6. Factorul de saturaţie a circuitului magnetic, conform relaţiei (1.128[1])

.

5.7. Curentul de magnetizare, conform relaţiei (1.129[1])

.

Valoarea relativă, în conformitate (1.130[1])

.

Page 15: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

6. Parametrii regimului de funcţionare

6.1. Rezistenţa de fază a înfăşurării statorice, în conformitate cu (1.131[1])

.

Pentru clasa durabilităţii termice a izolaţiei F, temperatura de calcul ,

pentru cupru

Lungimea conductorilor fazei înfăşurărilor în conformitate cu (1.133[1])

;

conform (1.134[1])

unde conform tab.1.19[1]

.

Lungimea axială a capetelor de bobină

,

unde conform tab.1.19[1]

Valoarea relativă

.

6.2. Rezistenţa înfăşurării fazice rotorice

în conformitate cu (1.164[1])

,

conform(1.165)

Page 16: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

;

.

unde pentru înfăşurarea rotorică turnată din aluminiu

.

Raportăm la numărul de spire al înfăşurării în conformitate cu (1.169[1])

;

Valoarea relativă

.

6.3. Reactanţa de fază a înfăşurării statorice

în conformitate cu (1.150[1])

unde din tabelul 1.22 (fig.1.38,g[1]) avem

(vezi fig.1), iar

În conformitate cu (1.154[1])

;

Page 17: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

şi conform relaţiei (1.170[1])

;

conform (1.172[1])

.

pentru şi , conform fig. 1.39,c[1] .

Valoarea relativă

.

6.4. Reactanţa fazică a înfăşurării rotorice

în conformitate cu (1.173[1])

,

unde conform tab.1.23 (fig.1.40,a,i[1])

,

unde

conform relaţiei (1.156[1]) :

în conformitate cu expresia (1.176[1])

,

Page 18: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

iar

,

conform (1.175[1])

deoarece .

Reactanţa se raportează la numărul de spire ale statorului, conform (1.176[1])

.

Valoarea relativă

.

Page 19: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

7. Calculul pierderilor

7.1. Pierderile principale în fier

în conformitate cu relaţia (1.183[1])

unde şi pentru oţelul 2013 conform tab.1.24[1] şi formulei

(1.184[1])

,

unde

,

conform expresiei (1.185)

.

7.2. Pierderile de suprafaţă

conform relaţiei (1.190[1])

,

din relaţia (1.188[1])

;

unde .

Conform (1.186[1])

;

pentru conform fig. 1.41[1] .

Page 20: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

7.3. Pierderile prin pulsaţie în dinţii rotorici

conform (1.196[1])

,

unde

conform (1.197[1])

.

7.4. Suma pierderilor suplimentare din oţel

conform (1.198[1])

.

7.5. Pierderile totale din oţel

conform (1.199[1])

.

7.6. Pierderile mecanice

conform relaţiei (1.205[1])

.

7.7. Pierderile suplimentare în regim nominal

.

7.8. Mersul în gol

conform relaţiei (1.212[1])

Page 21: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

unde

,

iar

,

şi conform (1.215)

.

Page 22: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

8. Caracteristicile de funcţionare

În conformitate cu relaţia (1.179[1])

;

conform (1.180[1])

;

conform relaţiei (1.218[1])

utilizăm formula aproximativă, deoarece conform (1.217[1])

Parametrii schemei echivalente:

Pierderile constante ce nu se modifică la variaţia alunecării

.

Acceptăm şi calculăm caracteristicile de funcţionare, dându-se valori lui S: 0.005, 0.01, 0.015, 0.020, 0.025, 0.03, 0.033

Calculăm manual caracteristicile de funcţionare pentru S = 0.033.

Page 23: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

Coeficienţii folosiţi în calcule sunt următorii:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

6. ;

7. ;

8. ;

9. ;

10. ;

11. ;

12. ;

13. ;

14. ;

15.

16. ;

Page 24: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

17. ;

18. ;

19. ;

20.

Page 25: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

În continuare valorile coeficienţilor folosiţi în calculele de mai sus le introducem în calculator de unde obţinem valorile coeficienţilor de funcţionare (vezi tab. 1).

Tabelul 1.

Nr. Formula de calcul Unităţi Alunecarea0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.033

1 48.38 24.19 16.13 12.10 9.68 8.06 7.348

2 0 0 0 0 0 0 0

3 48.75 24.56 16.49 12.46 10.04 8.43 7.713

4 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.0055 48.79 24.64 16.61 12.62 10.24 8.66 7.97

6 A 4.509 8.929 13.242 17.431 21.484 25.392 27.605

7 - 0.999 0.997 0.993 0.987 0.981 0.973 0.9688 - 0.041 0.081 0.121 0.159 0.196 0.231 0.252

9 A 5.316 9.71 13.956 18.021 21.879 25.514 27.528

10 A 7.78 8.32 9.19 10.36 11.8 13.47 14.536

11 A 9.419 12.785 16.709 20.786 24.857 28.849 31.13

12 A 4.685 9.277 13.758 18.111 22.322 26.382 28.691

13 kW 3.51 6.41 9.21 11.89 14.44 16.84 18.169

14 kW 0.093 0.172 0.294 0.455 0.651 0.876 1.02

15 kW 0.015 0.058 0.127 0.220 0.335 0.468 0.554

16 kW 0.008 0.014 0.024 0.038 0.054 0.073 0.087

17 kW 0.591 0.719 0.921 1.188 1.515 1.892 2.137

18 kW 2.918 5.690 8.29 10.705 12.926 14.947 16.032

19 - 0.832 0.888 0.9 0.9 0.895 0.888 0.882

20 - 0.564 0.760 0.835 0.867 0.880 0.884 0.884

Page 26: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit
Page 27: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

Fig. 1. Caracteristicile de functionare a motorului asincron.

Page 28: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

9. Calculul caracteristicilor de pornire

9.1. Parametrii la considerarea refulării curentului

; conform expresiei (1.235[1])

,

unde ;

pentru se determină reieşind din fig.1.46[1], , iar conform fig.1.47[1] aflăm .

9.2. Rezistenţa activă a înfăşurării rotorice

Se calculează înălţimea pătrunderii curentului conform (1.236[1])

;

conform (1.243[1])

,

unde

;

în conformitate cu (1.237[1])

;

conform (1.247[1])

.

9.3. Rezistenţa rotorică raportată la considerarea efectului de refulare a curentului

.

Page 29: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

9.4. Reactanţa înfăşurării rotorice

conform (1.123[1]) şi fig.1.40,a[1]

conform (1.251[1])

;

conform (1.250[1])

.

9.5. Curentul rotoric aproximativ fără considerarea acţiunii saturaţiei

conform (1.269[1]) acceptând

9.6. Considerarea acţiunii saturaţiei asupra parametrilor

Acceptăm pentru factorul de saturaţie şi şi realizăm calculul pentru .

În conformitate cu relaţia (1.252[1])

;

conform (1.253[1])

;

unde conform (1.254[1])

Page 30: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

.

În conformitate cu fig.1.50[1] pentru

9.7. Permeanţa specifică de dispersie a crestăturii statorice, considerând acţiunea saturaţiei.

În corespundere cu relaţia (1.255[1])

;

conform (1.258[1])

;

şi cu relaţia (1.251[1])

.

9.8. Permeanţa specifică de scăpări diferenţiale statorice, considerând acţiunea saturaţiei se calculează cu relaţia (1.263[1])

9.9. Reactanţa de fază a înfăşurării statorice, considerând acţiunea saturaţiei.

Se calculează cu expresia (1.264[1])

,

unde

.

9.10. Permeanţa specifică de dispersie a crestăturii rotorice, considerând acţiunea saturaţiei şi a refulării curentului se calculează cu expresia (1.260[1])

Page 31: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

unde conform (1.259[1])

;

conform (1.262[1])

9.11. Permeanţa specifică magnetică de dispersie a crestăturii rotorice la saturaţie.

conform (1.263[1])

.

9.12. Reactanţa de fază rotorică, raportată la stator, considerând acţiunea saturaţiei,

se calculează cu (1.265[1])

,

unde

.

9.13. Reactanţa mutuală a înfăşurării în regim de pornire

în corespundere cu relaţia (1.266[1])

conform (1.267[1])

.

9.14. Calculul curenţilor şi cuplurilor conform expresiei (1.268[1])

;

.

Page 32: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

Atunci conform (1.269[1])

;

cu expresia (1.271[1])

;

Valoarea relativă

;

.

Valoarea critică a alunecării se determină conform calculului tuturor

punctelor caracteristicii de pornire (vezi tab. 2), conform valorilor medii ale

reactanţelor şi corespunzătoare alunecărilor în

conformitate cu relaţia (1.272)

.

În continuare introducem în calculator datele iniţiale cu ajutorul cărora obţinem coeficienţii caracteristicilor de pornire (vezi tab.2).

Nr. Formula de calcul Unit. Alunecarea1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1 0.175

Page 33: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

1 - 1.51 1.35 1.28 1.07 0.67 0.48 0.63

2 - 0.38 0.2 0.15 0.11 0.04 0.1 0.03

3 - 1.26 1.11 1.07 1.04 0.98 0.95 0.97

4 - 1.17 1.07 1.03 1.02 0.98 0.97 0.98

5 0.263 0.241 0.236 0.230 0.222 0.218 0.220

6 - 0.85 0.92 0.94 0.95 0.98 0.99 0.98

7 - 0.96 0.814 0.817 0.821 0.829 0.832 0.831

8 0.645 0.660 0.663 0.666 0.673 0.675 0.674

9 0.473 0.491 0.497 0.501 0.531 0.575 0.548

10 0.830 0.835 0.838 0.842 0.880 0.948 0.905

11 - 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022

12 0.62 0.659 0.738 0.821 1.485 2.587 1.641

13 1.099 1.143 1.256 1.31 2.014 3.184 2.197

14 A 174.4 166.8 153.4 142.2 87.9 53.6 80.3

15 A 175.6 168.1 154.6 135.1 92.5 56.8 84

16 - 5.87 5.65 5.19 4.53 3.17 1.96 2.84

17 - 1.428 1.46 1.53 1.66 1.88 1.84 1.98

Tabelul 2.

Page 34: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit
Page 35: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit
Page 36: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

10. Calculul termic

10.1. Depăşirea de temperatură a suprafeţei interioare a miezului statoric în raport cu temperatura aerului din interiorul motorului,

se calculează (1.300[1])

din tab.1.30[1] ; conform (1.298[1])

unde din fig.1.59,b[1] .

10.2. Căderea de temperatură în izolaţia crestăturii înfăşurării statorice

conform (1.301[1])

;

cu relaţia (1.302[1])

,

pentru izolaţia clasei din fig.1.62[1], pentru

determinăm .

10.3. Căderea de temperatură în grosimea izolaţiei părţilor frontale ale înfăşurării se calculează cu relaţia (1.305[1])

,

unde conform (1.299[1])

;

Page 37: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

.

10.4. Depăşirea de temperatură a părţilor frontale ale înfăşurării în raport cu temperatura aerului din interiorul maşinii, conform expresiei (1.306[1])

10.5. Depăşirea medie a temperaturii înfăşurării statorice în raport cu temperatura aerului din interiorul maşinii, conform relaţiei (1.307[1])

10.6. Depăşirea temperaturii aerului din interiorul maşinii în raport cu temperatura mediului înconjurător se calculează cu (1.308[1])

cu (1.311[1])

unde

;

conform (1.312[1])

,

unde din fig.1.63[1] pentru din fig.1.56,b[1]

, pentru .

Page 38: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

10.7. Depăşirea medie a temperaturii înfăşurării rotorice în raport cu temperatura mediului înconjurător se calculează cu relaţia (1.313[1])

.

10.8. Calculul ventilaţiei. Debitul necesar de aer de răcire se calculează cu relaţia (1.324[1])

;

cu (1.325[1])

.

10.9. Debitul de aer, asigurat de ventilatorul exterior cu (1.326[1])

.

Deoarece sau ventilaţia este satisfăcută.

Page 39: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

Concluzii

În acest proiect am calculat un motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit din seria 4A, protecţia IP44 şi turaie nominală de 1000 rot/min.

Pentru început am determinat dimensiunile de bază ale rotorului si statorului, cu ajutorul cărora am efectuat calculul electromagnetic al acestui motor. Dacă vom cerceta calculul şi partea grafica a proiectului, constatăm că acesta este efectuat corect, deoarece dimensiunile statorului şi rotorului corespund standardelor şi din partea grafică observăm ca toate aceste dimensiuni sunt plasate corect. Referitor la numărul de crestături putem adăuga ca sînt alese conform standardelor şi ele asigură repartizarea

suficientă a secţiilor înfăşurării, raportul numărului lor fiind:

Reieşind din puterea motorului, pentru înfăşurări a fost aleasă crestătura semi-închisă statorică şi închisă rotorică. Înfăşurarea statorică este realizată din secţii moi din conductor de cupru ПЭТМ cu dimensiunile şi , pe când cea rotorică este turnată din aluminiu în crestăturile ovale ale rotorului. Odată cu turnarea înfăşurării rotorice se formează şi inelele de scurcircuitare şi paletele ventilatorului.

Părţile active ele motorului sânt adunate din tole de oţel de marca 2013. Miezul rotoric se presează direct pe diametrul arborelui, de aceea în calcule a fost acceptat diametrul interior al jugului rotoric egal cu diametrul arborelui. Statorul se presează în carcasă însă nu înainte de a fi presate tolele şi de a le întări în scoabe.

În ceea ce priveşte calculul şi reprezentarea grafică a caracteristicilor de funcţionare şi de pornire, acestea sînt efectuate cu succes deoarece corepund conform motorului proiectat celor teoretice.

În ultimul capitol a proiectului am efectuat calculul termic al maşinii asincrone în care au fost determinate depăşirea medie a temperaturii înfăşurării rotorice în raport cu temperatura mediului înconjurător. Valoarea obţinută este , iar conform standardului nu trebuie să depăşească . Tot în acest capitol a fost calculată ventilaţia, unde s-a obţinut debitul necesar de răcire egal cu , iar debitul de aer asigurat de ventilatorul exterior şi deoarece ventilaţia este satisfăcută şi toate calculele au fost efectuate corect.

Partea grafică a acestui proiect este reprezentată pe coală de format A1.

Page 40: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

Bibliografie:

1. Ambros Tudor „Proiectarea maşinilor asincrone”.

Chişinău, Universitas, 1992.

2. И.П. Копылов „Проектирование электрических машин”

Москва, Энергия, 1980, 495 стр.

3. Справочник. Асинхроные двигатели серии 4А .

Москва, Энергиздат, 1982.

Page 41: Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

UNIVESITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI

FACULTATEA DE AUTOMATICA, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA

PROIECTAREA MASINII CU ROTORUL IN SCURTCIRCUIT

-proiect-

Crudu Ionut Lucian Prof. Indrumator,

Grupa 2441, EM G. Fetecau


Recommended