Home > Documents > Prezentare Programe 2015

Prezentare Programe 2015

Date post: 25-Feb-2018
Category:
Author: ada-puiu
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 24

Transcript
 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  1/24

  1

  G U V E R N U L R O M N I E IG U V E R N U L R O M N I E I

  Ministerul Energiei, ntreprinderilor Mici i

  Mijlocii i Mediului de AfaceriOciul Teritorial pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii iOciul Teritorial pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i

  Cooperaie IAICooperaie IAI

  FIA!"#I $ET#%FIA!"#I $ET#%T#E$#I&E#I'E MICI IT#E$#I&E#I'E MICI IMI('OCII $#I $#O)#AMEMI('OCII $#I $#O)#AME

  A!IOA'EA!IOA'E

  *+-*+-

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  2/24

  2

  $rogra.ul naional pentru susinerea$rogra.ul naional pentru susinerea.eteugurilor i arti/anatului.eteugurilor i arti/anatului

  $rogra.ul$rogra.ul const n organizarea a 8const n organizarea a 8 T0rguri #egionaleT0rguri #egionalepentru Arti/anat i Meteuguripentru Arti/anat i Meteuguri, urmrind susinerea micior, urmrind susinerea miciorme!te!ugari n "romo#area "roduseor "ro"rii !i conser#area !ime!te!ugari n "romo#area "roduseor "ro"rii !i conser#area !istimuarea "romo#rii mai argi a tradiiior auto$tone%stimuarea "romo#rii mai argi a tradiiior auto$tone%

  &ugetu "rogramuui "entru '()* este de )%+((%((( ei%&ugetu "rogramuui "entru '()* este de )%+((%((( ei%

  1eneciarii $rogra.ului21eneciarii $rogra.ului2IMM, res"ecti# -, societi coo"erati#e, "ersoane .ziceIMM, res"ecti# -, societi coo"erati#e, "ersoane .ziceautorizate care des/!oar acti#iti economice n modautorizate care des/!oar acti#iti economice n modinde"endent, ntre"rinderi indi#iduae, ntre"rinderi /amiiae !iinde"endent, ntre"rinderi indi#iduae, ntre"rinderi /amiiae !iasociaii "ro/esionae sau /undaii, du" caz, care des/!oarasociaii "ro/esionae sau /undaii, du" caz, care des/!oar

  acti#iti n domeniu me!te!ugurior, sau "romo#eazacti#iti n domeniu me!te!ugurior, sau "romo#eazme!te!ugurie !i meseriie care "resu"un un numr mare deme!te!ugurie !i meseriie care "resu"un un numr mare deo"eraii e0ecutate manua, a "roduseor !i ser#iciior cu s"eci.co"eraii e0ecutate manua, a "roduseor !i ser#iciior cu s"eci.ctradiiona%tradiiona%

  Vaoarea 12N acordat 3ene.ciarior seectai este de )(((Vaoarea 12N acordat 3ene.ciarior seectai este de )((( leilei"entru .ecare 3ene.ciar%"entru .ecare 3ene.ciar%

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  3/24

  e asigura "artici"area gratuit a t4rg "entru 3ene.ciariie asigura "artici"area gratuit a t4rg "entru 3ene.ciariiseectai n urma nscrierii onine n "rogram%seectai n urma nscrierii onine n "rogram%

  Vor . su"ortate5Vor . su"ortate56c$etuieie de trans"ort "entru 3ene.ciari !i "entru "roduseec$etuieie de trans"ort "entru 3ene.ciari !i "entru "roduseeacestora 7dac este cazuacestora 7dac este cazu6c$etuieie de cazare a 3ene.ciarior "e "erioada des/!urriie#enimentuui

  3

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  4/24

  4

  $rogra.ul naional .ultianual pentru de/3oltarea culturii$rogra.ul naional .ultianual pentru de/3oltarea culturiiantreprenoriale 4n r0ndul fe.eilor .anager din sectorulantreprenoriale 4n r0ndul fe.eilor .anager din sectorul

  4ntreprinderilor .ici i .ijlocii4ntreprinderilor .ici i .ijlociiO5iecti3ul $rogra.ului constituie stimuarea !i s"ri9inirea demarrii !idez#otrii structurior economice "ri#ate n.inate de ctre /emei "rin

  /aciitarea accesuui acestora a .nanare%

  1eneciari eligi5iliO"eratorii economici5 .icro4ntreprinderile, $FA, II care des/!oaracti#iti economice n mod inde"endent, care se ncadreaz a datasoicitrii n una dintre urmtoaree categorii5

  a6sunt organizate n 3aza Legii nr% :);)21;ntre"rinderii indi#iduae7II care des/!oar acti#iti economice, s .e /emeie=e6 codu -1EN "entru care soicit .nanare este eigi3i !i autorizat amomentu nscrierii on ine=f6!i6au nde"init o3igaiie e0igi3ie de "at a ta0eor !i im"oziteor !i nuau datorii a 3ugetu genera consoidat !i 3ugetee ocae=76 au sediu, sunt nregistrai !i !i des/!oar acti#itatea "e teritoriu

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  5/24

  Tipuri de ajutor nanciarTipuri de ajutor nanciar

  >rin >rogram se .naneaz im"ementarea ceor mai 3une >anuri de>rin >rogram se .naneaz im"ementarea ceor mai 3une >anuri de1/aceri de"use de /emeie antre"renor% Vaoarea aocaiei .nanciare1/aceri de"use de /emeie antre"renor% Vaoarea aocaiei .nanciareneram3ursa3ie este deneram3ursa3ie este de .a9i. :+;.a9i. :+; din #aoarea tota a c$etuieiordin #aoarea tota a c$etuieior

  eigi3ie e/ectuate 7e0cusi# AV1 !i nu "oate de"!i suma deeigi3ie e/ectuate 7e0cusi# AV1 !i nu "oate de"!i suma de -+-+

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  6/24

  f6f6 reaizarea unui sitereaizarea unui site "entru "rezentarea acti#itii soicitantuui !i a"entru "rezentarea acti#itii soicitantuui !i a"roduseor sau ser#iciior "romo#ate, "entru o"eratorii economici care"roduseor sau ser#iciior "romo#ate, "entru o"eratorii economici carenu dein at site !i care tre3uie s .e /unciona a data de"uneriinu dein at site !i care tre3uie s .e /unciona a data de"uneriicererii de ei3erare a 12N= se consider c$etuia eigi3i !i ta0a decererii de ei3erare a 12N= se consider c$etuia eigi3i !i ta0a deac$iziionare a domeniuui Internet, /r $osting=ac$iziionare a domeniuui Internet, /r $osting=g ac$iziia de instaaii de nczire sau cimatizare a/erente s"atiuuin care se des/!oara acti#itatea=

  77 consutanconsutan "entru ntocmirea documentaiei n #ederea o3inerii"entru ntocmirea documentaiei n #ederea o3inerii.nanrii n cadru "rezentuui "rogram 7.nanrii n cadru "rezentuui "rogram 7.a9i..a9i. ==;; din #aoareadin #aoareaeigi3i;decontat a "roiectuui%eigi3i;decontat a "roiectuui%

  i6i6 ccursuri de dez#otare a a3iitior antre"renoriaeursuri de dez#otare a a3iitior antre"renoriae "entru "entruasociatu;administratoru societii a"icante, curs organizat de ctreasociatu;administratoru societii a"icante, curs organizat de ctreun organism autorizat recunoscut de educaie antre"renoriaun organism autorizat recunoscut de educaie antre"renoria 7nu maimut de -; din #aoarea tota a c$etuieior eigi3ie a"ro3ate adecont%%

  j6j6 ac$iziionarea de instaaii;ec$i"amente s"eci.ceac$iziionarea de instaaii;ec$i"amente s"eci.ce n sco"u o3ineriin sco"u o3ineriiunei economii de energie, "recum !i sisteme care utiizeaz surseunei economii de energie, "recum !i sisteme care utiizeaz surseregenera3ie de energie "entru e.cientizarea acti#itior "entru careregenera3ie de energie "entru e.cientizarea acti#itior "entru carea soicitat .nanare=a soicitat .nanare=>6-omisionu de garantare a/erent anuui acordrii garaniei, datorat

  2%N%G%-%I%M%M% in cazu garaniior acordate "entru crediteecontractate% 6

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  7/24

  7

  $rogra.ul naional .ultianual de 4ninare i$rogra.ul naional .ultianual de 4ninare ide/3oltare de incu5atoare te7nologice i dede/3oltare de incu5atoare te7nologice i de

  afaceriafaceri$rogra.ul$rogra.ul are ca o3iecti# genera dez#otarea sectoruui ntre"rinderior mici !iare ca o3iecti# genera dez#otarea sectoruui ntre"rinderior mici !imi9ocii 7IMM din Rom4nia, "rin n.inarea unor noi incu3atoare de a/aceri, "recummi9ocii 7IMM din Rom4nia, "rin n.inarea unor noi incu3atoare de a/aceri, "recum!i "rin dez#otarea incu3atoareor de a/aceri de9a e0istente%!i "rin dez#otarea incu3atoareor de a/aceri de9a e0istente%

  1eneciari eligi5ili21eneciari eligi5ili2 "oteniai ntre"rinztori care intenioneaz s n.ineze o"oteniai ntre"rinztori care intenioneaz s n.ineze ontre"rindere n con/ormitate cu egisaia naiona 7IMM6uri nou6n.inate sauntre"rindere n con/ormitate cu egisaia naiona 7IMM6uri nou6n.inate sauntre"rinderi de9a e0istente 7IMM6uri cu istoric de /uncionare, care se ncadreazntre"rinderi de9a e0istente 7IMM6uri cu istoric de /uncionare, care se ncadreazn categoria IMM6urior, sta3iite de Legea nr% :DF;'((D "ri#ind stimuarean categoria IMM6urior, sta3iite de Legea nr% :DF;'((D "ri#ind stimuarea

  n.inrii !i dez#otrii IMMn.inrii !i dez#otrii IMM

  n cadru >rogramuui sunt de.nite can cadru >rogramuui sunt de.nite ca IMM nou?4ninateIMM nou?4ninate acee societi careacee societi carende"inesc cumuati# urmtoareende"inesc cumuati# urmtoaree condiiicondiii55

  .rmee n.inate de ntre"rinztorii seectai n eta"a seeciei "anurior de.rmee n.inate de ntre"rinztorii seectai n eta"a seeciei "anurior de

  a/aceri !i care "rezint, n termen de :( de zie de a data seeciei, do#adaa/aceri !i care "rezint, n termen de :( de zie de a data seeciei, do#adanmatricurii ntre"rinderii a OR-=nmatricurii ntre"rinderii a OR-= .rmee n.nate n anu n care soicit incuderea n incu3ator=.rmee n.nate n anu n care soicit incuderea n incu3ator= au sediu socia sau n.inez un "unct de ucru n regiunea arondatau sediu socia sau n.inez un "unct de ucru n regiunea arondat

  Incu3atoruui de 1/aceri=Incu3atoruui de 1/aceri= se ncadreaz n categoria IMM !i sunt casi.cate ca ntre"rinderi autonome=se ncadreaz n categoria IMM !i sunt casi.cate ca ntre"rinderi autonome=

  au ca o3iect "rinci"a de acti#itate "roducia de 3unuri !i;sau "restri de ser#icii=au ca o3iect "rinci"a de acti#itate "roducia de 3unuri !i;sau "restri de ser#icii=

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  8/24

  8

  n cadru >rogramuui sunt de.nite can cadru >rogramuui sunt de.nite ca IMM cu istoric deIMM cu istoric defuncionarefuncionare IMM care, a data de"unerii cererii de "artici"areIMM care, a data de"unerii cererii de "artici"aren cadru >rogramuui, au o "erioad de /uncionare de "4n a 'n cadru >rogramuui, au o "erioad de /uncionare de "4n a 'ani !i nde"inesc cumuati# urmtoaree condiii5ani !i nde"inesc cumuati# urmtoaree condiii5

  au sediu socia sau n.inez un "unct de ucru n regiuneaau sediu socia sau n.inez un "unct de ucru n regiuneaarondat Incu3atoruui=arondat Incu3atoruui=

  se ncadreaz n categoria IMM6urior !i sunt casi.cate case ncadreaz n categoria IMM6urior !i sunt casi.cate ca

  ntre"rinderi autonome, "otri#it Legii nr% :DF;'((D, cuntre"rinderi autonome, "otri#it Legii nr% :DF;'((D, cumodi.crie !i com"etrie uterioare=modi.crie !i com"etrie uterioare= au un numr mediu scri"tic de minimum un saariat n anuau un numr mediu scri"tic de minimum un saariat n anu

  .sca anterior incu3rii=.sca anterior incu3rii= au ca o3iect "rinci"a de acti#itate "roducia de 3unuri !i;sauau ca o3iect "rinci"a de acti#itate "roducia de 3unuri !i;sau

  "restri de ser#icii="restri de ser#icii= nu sunt n stare de /aiment ori ic$idare, nu au a/acerienu sunt n stare de /aiment ori ic$idare, nu au a/acerie

  administrate de un 9udector6sindic, nu au acti#itieadministrate de un 9udector6sindic, nu au acti#itiecomerciae sus"endate, nu sunt n stare de di.cutate%comerciae sus"endate, nu sunt n stare de di.cutate%

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  9/24

  2ondurie destinate >rogramuui distri3uite cu titu de aocaii .nanciare2ondurie destinate >rogramuui distri3uite cu titu de aocaii .nanciareneram3ursa3ieneram3ursa3ie712N712Nsunt5sunt5

  aa 12N12N o/erite .ecrei .rme incu3ate, a intrarea n incu3atoru de a/aceri,o/erite .ecrei .rme incu3ate, a intrarea n incu3atoru de a/aceri,"entru ca aceasta s !i ac$iziioneze n #aoare de ma0im"entru ca aceasta s !i ac$iziioneze n #aoare de ma0im *+

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  10/24

  10

  $rogra.ul pentru de/3oltarea a5ilitilor$rogra.ul pentru de/3oltarea a5ilitilorantreprenoriale 4n r0ndul tinerilor i facilitareaantreprenoriale 4n r0ndul tinerilor i facilitarea

  accesului acestora la nanare ? TA#Taccesului acestora la nanare ? TA#T

  O5iecti3ul principal a sc$emei de minimis constituie stimuarean.inrii de noi ntre"rinderi mici !i mi9ocii, m3untirea"er/ormaneor economice ae ceor e0istente, cre!terea "oteniauuide accesare a surseor de .nanare !i dez#otarea a"titudiniorantre"renoriae ae ntre"rinztorior n sco"u im"icrii acestora nstructuri economice "ri#ate%

  1eneciarii $rogra.ului21eneciarii $rogra.ului2

  - care nde"inesc cumuati# urmtoaree criterii de eigi3iitate5- care nde"inesc cumuati# urmtoaree criterii de eigi3iitate56 sunt organizate n 3aza Legii nr% :);)rogramuui,6sunt nregistrate a O.ciu Registruui -omeruui, au sediu socia !i!i des/!oar acti#itatea "e teritoriu Rom4niei=6au cel .ult * ani de la 4nregistrare la O#C la data co.pletriiau cel .ult * ani de la 4nregistrare la O#C la data co.pletriionline a for.ularului de preselecie la etapa a II?aonline a for.ularului de preselecie la etapa a II?a ,,6 codu -1EN "entru care soicit .nanare este eigi3i n cadru>rogramuui !i autorizat a . des/asurat a momentu decontuui6nu au datorii a 3ugetu genera consoidat !i a 3ugetee ocae, at4tnu au datorii a 3ugetu genera consoidat !i a 3ugetee ocae, at4t"entru sediu socia, c4t !i "entru toate "unctee de ucru etc%"entru sediu socia, c4t !i "entru toate "unctee de ucru etc%

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  11/24

  c7e.a de nanarec7e.a de nanare acceptat 4n 3edereaacceptat 4n 3edereai.ple.entrii celor .ai 5une $lanuri de Afaceri poatei.ple.entrii celor .ai 5une $lanuri de Afaceri poate

  22 1ocaie 2inanciar Neram3ursa3i ma0im

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  12/24

  12

  O5iectul nanrii tre5uie s se 4ncadre/e 4n una sau .ai .ulte dinO5iectul nanrii tre5uie s se 4ncadre/e 4n una sau .ai .ulte dincategoriile eligi5ile2categoriile eligi5ile2

  Echipamente tehnologiceEchipamente tehnologice 7ma!ini, utia9e !i instaaii de ucru 6 incusi# so/tBare6u7ma!ini, utia9e !i instaaii de ucru 6 incusi# so/tBare6ua/erent, su3gru"a '%), con/orm CG nr% '):

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  13/24

  13

  $rogra.ul pentru sti.ularea 4ninrii i$rogra.ul pentru sti.ularea 4ninrii ide/3oltrii .icro4ntreprinderilor de ctrede/3oltrii .icro4ntreprinderilor de ctre

  4ntreprin/torii4ntreprin/torii de5utanide5utani

  O3iecti#u "rinci"a a sc$emei de minimis constituie stimuarean.inrii de noi microntre"rinderi, cre!terea "oteniauui deaccesare a surseor de .nanare !i dez#otarea a"titudiniorantre"renoriae ae ntre"rinztorii de3utani n a/aceri n sco"uim"icrii acestora n structuri economice "ri#ate%

  1cest >rogram se des/!oar n con/ormitate cu "re#ederie OUG1cest >rogram se des/!oar n con/ormitate cu "re#ederie OUG

  FF;;'())'()), cu modi.crie !i com"etrie uterioare, cu modi.crie !i com"etrie uterioare% -on/orm acestei% -on/orm acestei

  ordonane, 3ene.ciarii "rogramuui suntordonane, 3ene.ciarii "rogramuui sunt de3utani n a/aceride3utani n a/aceri carecarenu au !i nu au mai a#ut niciodat caitatea de asociat sau acionarnu au !i nu au mai a#ut niciodat caitatea de asociat sau acionarntr6o ntre"rindere%ntr6o ntre"rindere%

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  14/24

  14

  Microntre"rinderea a"arin4nd ntre"rinztoruui de3utant 3ene.ciaz deMicrontre"rinderea a"arin4nd ntre"rinztoruui de3utant 3ene.ciaz deurmtoareeurmtoaree facilitifaciliti55

  a acordarea de ctre 1%I%>%>%I%M%M% a uneia acordarea de ctre 1%I%>%>%I%M%M% a unei AF repre/ent0nd cel .ultAF repre/ent0nd cel .ult-+;, dar nu .ai .ult de +%I%M%M%, cu res"ectarea condiiior "re#zute n normee !i "rocedurie1%I%>%>%I%M%M%, cu res"ectarea condiiior "re#zute n normee !i "rocedurieinterne ae instituiior de credit !i ae 2%N%G%-%I%M%M%, "4n a ce mutinterne ae instituiior de credit !i ae 2%N%G%-%I%M%M%, "4n a ce mut D+;D+;

  din #aoarea credituui soicitat, n imita sumei dedin #aoarea credituui soicitat, n imita sumei de D+entru .ecare saariat,scutirea nu se acord "entru #eniturie saariae unare care de"!escscutirea nu se acord "entru #eniturie saariae unare care de"!esc

  cuantumu c4!tiguui saaria mediu 3rut "e economie din anu anterior=cuantumu c4!tiguui saaria mediu 3rut "e economie din anu anterior=

  dd scutirea de la plata ta9elor pentru operaiunile de 4n.atricularescutirea de la plata ta9elor pentru operaiunile de 4n.atricularee/ectuate a o.ciie registruui comeruui "entru nregistrareae/ectuate a o.ciie registruui comeruui "entru nregistrareamicrontre"rinderii=microntre"rinderii=

  ee consiliere, instruire i sprijin din partea O

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  15/24

  Categoriile de c7eltuieli eligi5ile2Categoriile de c7eltuieli eligi5ile2

  6 IETI!II'E ACTIE CO#$O#A'E6 IETI!II'E ACTIE CO#$O#A'E 55

  AerenuriAerenuri "entru reaizarea de construcii !i;sau amena9are e/ectuate n cadru"entru reaizarea de construcii !i;sau amena9are e/ectuate n cadru"roiectuui, destinate acti#itii "entru care s6a soicitat .nanarea= amena9area"roiectuui, destinate acti#itii "entru care s6a soicitat .nanarea= amena9areas"aiior aate n "ro"rietatea .rmei n care se #a des/!ura acti#itatea% "aius"aiior aate n "ro"rietatea .rmei n care se #a des/!ura acti#itatea% "aiunu tre3uie s ai3 destinaie ocati#% n cadru ucrrior de amena9are se #anu tre3uie s ai3 destinaie ocati#% n cadru ucrrior de amena9are se #a"rezenta de#iz de ucrri a decont="rezenta de#iz de ucrri a decont=-onstrucii-onstrucii "entru des/asurarea acti#itii "entru care s6a soicitat .nanarea="entru des/asurarea acti#itii "entru care s6a soicitat .nanarea=1c$iziionarea de1c$iziionarea de s"aii destinate reaizrii acti#itiis"aii destinate reaizrii acti#itii "entru care s6a soicitat"entru care s6a soicitat.nanare 7#aoarea acti#uui cor"ora ac$iziionat n cadru "rogramuui se #a.nanare 7#aoarea acti#uui cor"ora ac$iziionat n cadru "rogramuui se #asta3ii "e 3aza unei e#auri a unui e0"ert e#auator 1NEV1R% -osturie desta3ii "e 3aza unei e#auri a unui e0"ert e#auator 1NEV1R% -osturie des"aiu cu"rind5 s"aii de 3irouri, s"aii de "roducie, s"aii de des/!urares"aiu cu"rind5 s"aii de 3irouri, s"aii de "roducie, s"aii de des/!urareacti#iti comerciae !i "restri ser#icii, s"aii de de"ozitare=acti#iti comerciae !i "restri ser#icii, s"aii de de"ozitare=1c$iziionarea de1c$iziionarea de mo3iiermo3iier"entru dotarea s"aiior destinate acti#itii "entru"entru dotarea s"aiior destinate acti#itii "entru

  care s6a soicitat .nanarea=care s6a soicitat .nanarea= Ec$i"amente te$noogice, ma!ini, utia9e !i instaaii de ucruEc$i"amente te$noogice, ma!ini, utia9e !i instaaii de ucru, a"arate !i, a"arate !iinstaaii de msur, contro !i regare, te$nica de cacu, etc=instaaii de msur, contro !i regare, te$nica de cacu, etc= Mi9oace de trans"ort mar/Mi9oace de trans"ort mar/ n direct egtur cu acti#itien direct egtur cu acti#itiecoduui;codurior -1EN "e care acceseaz, cu e0ce"ia #e$icueor decoduui;codurior -1EN "e care acceseaz, cu e0ce"ia #e$icueor detrans"ort rutier de mr/uri, soicitate de ntre"rinderie care e/ectueaztrans"ort rutier de mr/uri, soicitate de ntre"rinderie care e/ectueaztrans"ort rutier de mr/uri n numee terior%trans"ort rutier de mr/uri n numee terior% 15

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  16/24

  '' IETI!II'E ACTIE ECO#$O#A'EIETI!II'E ACTIE ECO#$O#A'E re/eritoare are/eritoare a55 3re#ete,3re#ete,icene, mrci comerciae !i ate dre"turi !i acti#e simiare7/rancize,icene, mrci comerciae !i ate dre"turi !i acti#e simiare7/rancize,etic$etare ecoogic, etc%etic$etare ecoogic, etc%

  Microntre"rinderie RL6H tre3uie s nde"ineasc, con/orm criteriiorMicrontre"rinderie RL6H tre3uie s nde"ineasc, con/orm criteriiorde e#auare a "anuui de a/aceri61ne0 a normee metodoogice, criteriude e#auare a "anuui de a/aceri61ne0 a normee metodoogice, criteriuminim o3igatoriu "ri#indminim o3igatoriu "ri#ind ponderea in3estiiilor de .ini. =+;ponderea in3estiiilor de .ini. =+; dindintotau c$etuieior eigi3ie, neres"ectarea acestuia conduc4nd atotau c$etuieior eigi3ie, neres"ectarea acestuia conduc4nd ares"ingerea "anuui de a/aceri%res"ingerea "anuui de a/aceri%

  ::6 A'TE COT%#I &E O$E#A#E6 A'TE COT%#I &E O$E#A#E re/eritoare a5re/eritoare a5aa -osturi de n.inare a .rmei -osturi de n.inare a .rmei5 autorizaii5 autorizaii

  33 -osturi curente-osturi curente5 materii "rime, mr/uri , materiae consuma3ie,5 materii "rime, mr/uri , materiae consuma3ie,materiae au0iiaremateriae au0iiare

  cc -osturi de "ersona-osturi de "ersona 7saarii, costuri asigurri sociae7saarii, costuri asigurri sociae

  dd -osturi de training !i /ormare "ersona-osturi de training !i /ormare "ersonaee er#icii e0terneer#icii e0terne5 -onta3iitate, -onsutan .sca , -onsutan5 -onta3iitate, -onsutan .sca , -onsutan

  9uridic, -onsutan n management , -onsutan IA , -onsutant >R,9uridic, -onsutan n management , -onsutan IA , -onsutant >R,-onsutan "entru ntocmirea "anuui de a/aceri, aceasta .ind singura-onsutan "entru ntocmirea "anuui de a/aceri, aceasta .ind singurac$etuia care se "oate reaiza nainte de nc$eierea contractuui%c$etuia care se "oate reaiza nainte de nc$eierea contractuui%

  -$etuieie cu ser#iciie de consutan de orice ti" nu "ot de"!i D? din-$etuieie cu ser#iciie de consutan de orice ti" nu "ot de"!i D? din

  #aoarea tota eigi3i a "roiectuui, mai "uin consutana%#aoarea tota eigi3i a "roiectuui, mai "uin consutana% 16

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  17/24

  // -osturie egate de nczire, gaz, eectricitate, curenie, re"araii, asigurare,-osturie egate de nczire, gaz, eectricitate, curenie, re"araii, asigurare,a";cana, gunoia";cana, gunoi

  gg -osturi cu "unerea n /unciune a ec$i"amenteor-osturi cu "unerea n /unciune a ec$i"amenteor

  $$ -osturi egate de "rocesu de #4nzare-osturi egate de "rocesu de #4nzare

  ii -osturi administrati#e-osturi administrati#e

  99 -$irii "entru s"atii de 3irouri, "roductie, de des/!urare acti#iti comerciae !i-$irii "entru s"atii de 3irouri, "roductie, de des/!urare acti#iti comerciae !i"restri ser#icii, de"ozitare"restri ser#icii, de"ozitare7soicitantu #a /ace do#ada nc$irierii s"aiuui "entru7soicitantu #a /ace do#ada nc$irierii s"aiuui "entrucare soicit c$iria "e o "erioad de minim : ani=care soicit c$iria "e o "erioad de minim : ani=

  JJ1te costuri cone0e direct egate de codu -1EN accesat n cadru >rogramuui1te costuri cone0e direct egate de codu -1EN accesat n cadru >rogramuui 55 racordarea a utiiti5racordarea a utiiti5 a", gaz, eectricitate, canaizarea", gaz, eectricitate, canaizare== in/rastructura necesarin/rastructura necesar racordarii a utiiti5racordarii a utiiti5 drum de acces, rea3iitri, amena9ridrum de acces, rea3iitri, amena9ri== asigurarea normeor de "rotecia muncii, de "rotecia mediuuiasigurarea normeor de "rotecia muncii, de "rotecia mediuui %%

  Ac7i/iionarea de instalaii de 4ncl/ire sau cli.ati/area/erente s"aiuui de"roducie;ser#icii; comer=

  m Co.isionul de garantare aferent anului acordrii garaniei, datorat 2onduuiNaiona de Garantare a -rediteor "entru ntre"rinderi Mici !i Mi9ocii 6 %1% 6I%2%N% 72%N%G%-%I%M%M%

  oicitantu #a /ace do#ada deinerii n "ro"rietate a terenuui "e care urmeaz s seoicitantu #a /ace do#ada deinerii n "ro"rietate a terenuui "e care urmeaz s sereaizeze construcia sau a deinerii unui dre"t de uzu/ruct, contract de concesiunereaizeze construcia sau a deinerii unui dre"t de uzu/ruct, contract de concesiuneori nc$iriere a terenuui res"ecti#, #aa3i "e o "erioad de minimum * ani de aori nc$iriere a terenuui res"ecti#, #aa3i "e o "erioad de minimum * ani de a.naizarea in#estiiei%.naizarea in#estiiei%

  1cti#ee ac$iziionate tre3uie s .e noi%1cti#ee ac$iziionate tre3uie s .e noi%

  17

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  18/24

  rogra.u e e/3o are .o ern /are arogra.u e e/3o are .o ern /are aacti3itilor de co.erciali/are a produselor iacti3itilor de co.erciali/are a produselor i

  ser3iciilor de piaser3iciilor de pia$rogra.ul ur.rete2$rogra.ul ur.rete2ntrirea ca"acitii o"eratorior economici de "romo#are a "roduseor !i ser#iciior dentrirea ca"acitii o"eratorior economici de "romo#are a "roduseor !i ser#iciior de

  "ia="ia= dez#otarea !i modernizarea acti#itii comercianior !i "restatorior de ser#icii dedez#otarea !i modernizarea acti#itii comercianior !i "restatorior de ser#icii de"ia%"ia%

  1ugetul alocat $rogra.ului1ugetul alocat $rogra.ului "entru '()"entru '()**este deeste de *+rogramuui n utimii : ani, nu au datoriinu au datoriia 3ugetu genera consoidat !i a 3ugetee ocae, at4t "entru sediu socia, c4t !i "entrua 3ugetu genera consoidat !i a 3ugetee ocae, at4t "entru sediu socia, c4t !i "entru

  toate "unctee de ucrutoate "unctee de ucru au o3inut ce "uin *( "uncte n urma com"etrii on6ine a"anuui de in#estiii, etc%etc%

  >rin >rogram, 3ene.ciarii eigi3ii "rimesc o #aoare a 12N de ma0imum :+; din#aoarea tota a c$etuieior eigi3ie e/ectuate 7e0cusi# AV1, dar nu mai mut de#aorie s"eci.cate n "rezenta "rocedur%

  aloarea .a9i. a AF nu poate depi su.a de B-

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  19/24

  19

  Nr.Nr.

  crt.crt.Tip achiTip achiziieziie

  11 achiziionarea de tehnic de calcul (tip PC: unitate central, monitor, imprimant, licene)achiziionarea de tehnic de calcul (tip PC: unitate central, monitor, imprimant, licene)

  22 achiziionarea de cititoare pentru cod de bareachiziionarea de cititoare pentru cod de bare33 achiziionarea de cntare electronice cu/fr printer pentru etichetareachiziionarea de cntare electronice cu/fr printer pentru etichetare

  achiziionarea de aparate de marcat electronice fi!caleachiziionarea de aparate de marcat electronice fi!cale

  "" achiziionarea de ma#ini, utila$e #i in!talaii de lucru, aparate #i in!talaii de m!urare,achiziionarea de ma#ini, utila$e #i in!talaii de lucru, aparate #i in!talaii de m!urare,control #i re%lare nece!are de!f#urrii acti&itilor 'n cadrul codului C* +e&izuit 2control #i re%lare nece!are de!f#urrii acti&itilor 'n cadrul codului C* +e&izuit 2

  achiziionarea de electro #i moto!ti&uitoareachiziionarea de electro #i moto!ti&uitoare

  -- achiachiziionarea deziionarea debre&ete, licene, mrci comerciale #i alte drepturi #i acti&e (francize)bre&ete, licene, mrci comerciale #i alte drepturi #i acti&e (francize)

  .. achiachiziionarea de mobilier, echipamente de protecie a &alorilor umane #i materiale pentruziionarea de mobilier, echipamente de protecie a &alorilor umane #i materiale pentruacti&itile !pecificeacti&itile !pecifice acti&itilor de comercializare a produ!elor #i !er&iciilor de piaacti&itilor de comercializare a produ!elor #i !er&iciilor de pia

  achiachiziionarea de mi$loace de tran!port marf pentru acti&itile !pecificeziionarea de mi$loace de tran!port marf pentru acti&itile !pecifice acti&itilor deacti&itilor de

  comercializare a produ!elor #i !er&iciilor de piacomercializare a produ!elor #i !er&iciilor de pia

  1010 certificarea unui !i!tem de mana%ement al calitii/ mediului/!ntii #i !ecuritiicertificarea unui !i!tem de mana%ement al calitii/ mediului/!ntii #i !ecuritiimuncii/!i%uranei produ!elor alimentaremuncii/!i%uranei produ!elor alimentare

  1111 reaizarea unui site "entru "rezentarea acti#itii soicitantuui !i a"roduseor sau ser#iciior "romo#ate 7incusi# c$etuiei

  nregistrare domeniu, /r $osting

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  20/24

  20

  Nr.Nr.

  crt.crt.Tip achiTip achiziieziie

  1212 ac$iziionarea de instaaii;ec$i"amente s"eci.ce n sco"u

  o3inerii unei economii de energie,1313 ac$iziionarea de instaaii de nczire sau cimatizare a/erente

  s"aiuui de comer sau ser#icii

  11 "artici"area a cursuri de instruire "entru /ormare ; cai.care"ro/esiona ; s"eciaizare ; "er/ecionare "ro/esiona n domeniuacti#itior de comerciaizare a "roduseor !i ser#iciior de "ia"entru care a soicitat .nanare

  1"1" comisionu de garantare a/erent anuui acordrii garaniei, datorat2onduui Naiona de Garantare a -rediteor "entru ntre"rinderiMici !i Mi9ocii 6 %1% 6 I%2%N% 72%N%G%-%I%M%M%

  11 consutan "entru ntocmirea documentaiei n #ederea o3inerii

  .nanrii n cadru "rezentuui "rogram !i im"ementarea"roiectuui 7ma0imum D? din #aoarea eigi3i a decont a"roiectuui, mai "uin consutana, dar nu mai mut de *+F< ei

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  21/24

  rogra.u o. n apentru sprijinirea de/3oltrii 4ntreprinderilor

  .ici i .ijlociiEM>REAE- este un "rogram internaiona "entru dez#otarea !i s"ri9inireaantre"renorior, des/!urat su3 egida -on/erinei Naiunior Unite "entru

  -omer !i Hez#otare 7UN-A1H 6 Gene#a, .ind o"eraiona n :' de ridin 1merica -entra, 1merica Latin, 1/rica !i Orientu Mi9ociu%

  $rogra.ul 4i propune2identi.carea ntre"rinztorior de succes=dez#otarea com"eteneor "ersonae antre"renoriae !i a ca"acitiimanageriae=dez#otarea metodeor moderne de a/aceri=mo3iizarea resurseor antre"renoriae rom4ne!ti !i ntrirea dinamismuuiantre"renoria a ntre"rinderior mici !i mi9ocii din Rom4nia=ncura9area sc$im3uui de e0"erien !i a dez#otrii reaiior "e "an ocadar !i a ni#e internaiona=dez#otarea ca"acitii ntre"rinderior mici !i mi9ocii de a ea3ora !iim"ementa strategii de a/aceri com"etiti#e=s"ri9inirea ntre"rinderior mici !i mi9ocii "entru e0tinderea "ieeor dedes/acere !i cre!terea e0"orturior=dez#otarea contacteor !i reeeor de a/aceri n a/ara Rom4niei !i iniierea

  de coo"erri trans/rontaiere% 21

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  22/24

  &ugetu aocat >rogramuui "entru anu 3ugetar '()* este derogram, se .naneaz BorJs$o"6urie UN-A1H EM>REAE-Rom4nia "entru s"ri9inirea dez#otrii ntre"rinderior mici !imi9ocii n domenii de interes "entru dez#otarea ca"acitiorantre"renoriae, n sco"u do34ndirii cuno!tineor teoretice !i cua"ica3iitate "ractic, necesare nce"erii !i dez#otrii unei a/aceri%

  KorJs$o"6urie UN-A1H EM>REAE- #or . organizate su3coordonarea ceor * centre EM>REAE-5 un centru naiona 6EM>REAE- Rom4nia !i D centre regionae 6 EM>REAE-Aransi#ania, EM>REAE- ud6Est, EM>REAE- Otenia6&anat !iEM>REAE- Modo#a !i se #or des/!ura n 8 ocaii 7arondateceor 8 OAIMM- organizatoare5 &ra!o#, -u9 Na"oca, -onstana,

  -raio#a, Ia!i, >oie!ti, A4rgu Mure!, Aimi!oara%>erioadee de des/!urare a BorJs$o"6urior !i ocatiie #or .a.!ate "e site6u BBB%ai""imm%ro% n cadru aceuia!i BorJs$o" nu"ot "artici"a rude de gradu I, rude de gradu II !i so;soie%Numru ma0im de 3ene.ciari este de :( "artici"ani;BorJs$o"%

  22

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  23/24

  >rodusu de 3az o/erit "artici"anior a "rogram este atelierulde lucru pentru de/3oltarea co.petenelor personaleantreprenoriale dez#otat de Uni#ersitatea Car#ard m"reuncu Management stems Internationa !i Mc&eer -o care se

  #a des/!ura "e "arcursu a : /ile calendaristice%

  1eneciarii $rogra.ului

  >ot 3ene.cia de "re#ederie Programului "ersoanee .zicecarende"inesc cumuati#, a data de"unerii /ormuaruui denscriere n "rogram "re#zut n ane0a nr%), urmtoaree criteriide eigi3iitate:

  a s .e ceteni rom4ni=

  3 s ai3 studii medii sau su"erioare de.niti#ate cu di"om de&acaaureat;Licen sau ade#erin care s ateste .naizareastudiior=c s se nscrie a acti#itie "re#zute n >rogram, "rincom"etarea /ormuaruui de nscriere%

  -azarea !i masa "artici"anior sunt gratuite% 23

 • 7/25/2019 Prezentare Programe 2015

  24/24

  24

  OFICIUL TERITORIAL PENTRUOFICIUL TERITORIAL PENTRU

  NTREPRINDERI MICI I MIJLOCII INTREPRINDERI MICI I MIJLOCII ICOOPERAIE IAICOOPERAIE IAI

  Iai, Str. Elena Doamna, nr. 61 A, etaj 2Iai, Str. Elena Doamna, nr. 61 A, etaj 2Tel./fax: 0232-26.11.01Tel./fax: 0232-26.11.01

  oo.ciuiasi.ciuiasiimm%imm%go#%go#%roro

  otimmc%iasigmai%comotimmc%iasigmai%comBBB%imm%go#%roBBB%imm%go#%ro

  BBB%ai""imm%roBBB%ai""imm%ro


Recommended