+ All Categories
Home > Documents > Pre Zen Tare Curs 1

Pre Zen Tare Curs 1

Date post: 05-Apr-2018
Category:
Upload: mariana-ciumber
View: 234 times
Download: 2 times
Share this document with a friend

of 40

Transcript
 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  1/40

  TEHNOLGIA PRELUCRARIIMATERIALELORNEMETALICE

  TPMN

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  2/40

  1. Prezentare general a MATERIALELOR NEMETALICE

  2.

  TEHNOLOGII DE FABRICARE A PRODUSELOR DIN MATERIALECOMPOZITE: Definire materiale compozite, Proprieti fizice imecanice, Elemente componente, Tehnologii de fabricare

  3.

  TEHNOLOGII DE FABRICARE A MATERIALELOR CERAMICE: Definiremateriale ceramice, Proprieti fizice i mecanice, Tehnologii defabricare

  4.

  MATERIALE TERMOPLASTICECaracterizare general. Proprieti.Degradarea materialelor termoplastice. Materiale auxiliare utilizate nprocesul de injecie. Alegerea materialului.

  5.

  TEHNOLOGIA INJECTRII Principiul injectrii, Etapele procesului deinjecie

  6. MAINI DE INJECTAT Tipuri constructive, Pri componente

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  3/40

  7.

  MATRITE DE INJECTAT Caracteristici generale, Fenomene lacurgerea materialului plastic in matri, Sisteme de injectare,

  Sistemul de aruncare, Centrarea i conducerea matrielor,Temperarea matrielor, Aerisirea matrielor, Tipizareamatrielor, Materiale folosite la construcia matrielor

  8.

  TEHNOLOGII SPECIALE DE INJECTARE Injectareamulticomponent, Injectarea cu presiune interioar de gaz,Injectarea sandwich, Injectarea contracadent

  9.

  Prelucrarea materialelor plastice prin TERMOFORMARE IEXTRUDARE

  10.

  Tehnologii de prelucrare a cauciucului

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  4/40

  1. A. Rizea, Prelucrarea materialelor nemetalice, Editura Universitii din Piteti, 2005

  2.Dumitra C., Opran C., Prelucrarea mat. compozite, ceramice si minerale, Ed. Tehnic,

  Bucureti, 1994

  3. Ionescu S., Neomateriale inginereti,Bucureti, I.P.B. 1990

  4. Fetecu C., Injectarea materialelor plastice, Editura DidacticiPedagogic,Bucureti,

  2005

  5. Fetecu C.,Controlul calitii proceselor de prelucrare a maselor plastice, OID ICM,

  Bucureti, 2003

  6. Nica A., Ceramica tehnic, Editura Tehnic,Bucureti 1988

  8.I. Seres, Injectarea materialelor termoplaste, Editura Imprimeria de vest, Oradea, 1996

  9. M. I. Muscel, I. Seres, E. Vass, I. Roseenthal, A. Biro, Proiectarea matrielor pentru

  produse injectate din materiale plastice, Editura Tehnica, Bucuresti, 1987

  10. I. Seres, Matrie de injectat in exemple, Editura Imprimeria de vest, Oradea, 1996

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  5/40

  EVALUARE

  Prezenta curs - 10%

  Activitate laborator - 20% Verificare partiala - 20%

  Examen final - 50%

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  6/40

  MATERIALE COMPOZITE

  PREZENTARE GENERAL

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  7/40

  Exemple de materiale compozite in natura: lemnul osul lutul armat cu paie hartia

  Alte materiale compozite utilizate de-a lungul istoriei: betonul armat placajul bachelita

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  8/40

  compozit (compositus) = format dinelemente diverse materiale constituite dintr-o mas metalic

  (feroas sau neferoas) ori nemetalic (materiale

  plastice, roci minerale, ceramice, celuloz, lemnetc.), numit matrice, armat cu elemente derezisten sub form de microcristale filiforme,de microsfere pline sau goale i de fibre scurte

  sau lungi (elemente de armare).

  Definirea materialelor compozite

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  9/40

  Clasificarea materialelorcompozite

  Dup modul de obinere :

  materiale compozite naturale (au aprut nnatur ca rezultat al dezvoltriivieii);

  materiale compozite sintetice (create n modvoit, pe baza unor procese tehnologice).

  In funcie de perioada istoric de apariie:

  materiale din prima generaie materiale din generaia a doua

  materiale compozite din generaia a treia

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  10/40

  Clasificarea materialelor

  compozite Dup natura matricei:

  -materiale compozite cu matrice organic

  -materiale compozite cu matrice metalic

  -materiale compozite cu matrice ceramic

  sau din grafit

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  11/40

  Clasificarea materialelor compozite

  Dup natura elementului de armare:-materiale compozite armate cu ranforsant natural;

  -de natur vegetal;

  -de natur mineral;

  -materiale compozite armate cu ranforsant artificial

  -de natur mineral

  -de natur organic

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  12/40

  Clasificarea materialelor compozite

  Dup forma i dimensiunile elementuluide armare:

  -materiale compozite armate cu elemente de

  armare sub form de fibre continue saudiscontinue (lungi sau scurte);

  - materiale compozite armate cu elemente de

  armare sub form de particule (dispersate sauorientate);

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  13/40

  Clasificarea materialelor compozite

  Avnd n vedere criteriile tehnico-economice:

  materiale compozite cuperformanipreridicat

  materiale compozite cuperformanipremediu

  materiale compozite cuperformanipresczut

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  14/40

  Proprietile materialelor compozite Depind de:

  proprietile fizico-mecanice ale elementelor de armare iale materialului matricei

  forma, dimensiunile si modul de dispunere al elementelor

  de armare

  cantitatea elementelor de armare

  compatibilitatea dintre matrice si elementul de armare

  directia de masurare a proprietatilor

  procedeul de fabricare

  conditiile de utilizare (temperatura, mediul de lucru etc.)

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  15/40

  Proprietile materialelor compozite

  Proprieti importante:

  densitate sczut n raport cu metalele

  rezisten la coroziune, la radiaii sau ladiveriageni chimici i atmosferici

  caracteristici mecanice net superioarematerialului matricei

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  16/40

  comportament bun la temperaturi ridicate

  bune proprieti dielectrice

  coeficient de frecare sczut i bun rezisten

  la uzur

  bune izolatoare termice

  Proprietile materialelorcompozite

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  17/40

  Proprietile materialelorcompozite

  capacitate ridicat de amortizare a vibraiilor

  proprieti de absorbie a zgomotelor, a ocurilor

  stabilitate dimensional

  siguran mare n funcionare

  prelucrabilitate relativ bun

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  18/40

  Proprietile materialelor compozite

  In functie de forma elementelor de armare

  Influena formei elementelor de armare asupra rezistenei mecanice

  Rm

  Vf

  particule

  fibre scurte

  fibre lungi

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  19/40

  Proprietile materialelor compozite

  fracia volumic Vf a elementului de armare

  Influena Vfasupra coeficientului de

  dilatare termic

  Vf

  Influena Vf i a direciei de solicitare

  asupra modulului de elasticitate

  E

  Vf

  / /

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  20/40

  Proprietile materialelor compozite

  direcia de msurare a proprietilor

  Influena Vf i a direciei de solicitate

  asupra rezistenei la rupere

  Rm

  Vf

  / /

  Influena Vf i a direciei de solicitare

  asupra modulului de elasticitate

  E

  Vf

  / /

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  21/40

  Proprietile materialelor compozite

  compatibilitatea fizico-chimic dintre materialul

  elementelor de armare i al matricei compozitului

  Influena agenilor de cuplare asupra rezistenei la rupere

  Rm

  Timp

  Cu agentde cuplare

  Fr agentde cuplare

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  22/40

  Domenii de utilizare

  Industria aeronautica si spatiala

  Industria constructoare de autovehicule

  Industria chimica si nucleara

  Industria producatoare de echipamente sportive si agrement

  Industria militara

  Industria electrotehnica si electronica

  Industria biomedicala

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  23/40

  MATERIALE COMPOZITE

  Elemente componente:

  matrice

  element de armare (ranforsant)

  interfata

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  24/40

  MatriciFunciile matricei

  s l e g e f i b r e l e n t r e e l e ; s t r a n s f e r e t e n s i u n i l e a p r u t e n e x p l o a t a r e l a f i b r e , p r i n a d e z i u n e i / s a u f r e c a r e n t r e f i b r i m a t r i c e ;

  s

  m e n i n f i b r e l e n p o z i i i n c a r e s e v i t e p r o p a g a r e a c a t a s t r o f i c a f i s u r i l o r c a r e

  c o n d u c l a d i s t r u g e r e a c o m p o z i t u l u i ;

  s p r o t e j e z e s u p r a f a a f i b r e l o r n t i m p u l m a n i p u l r i i , f a b r i c r i i i a d u r a t e i d es e r v i c i u a c o m p o z i t u l u i ;

  s m b u n t e a s c p r o p r i e t i l e t r a n s v e r s a l e a l e c o m p o z i t u l u i ; s m b u n t e a s c r e z i s t e n a l a o c i l a r u p e r e a c o m p o z i t u l u i ; s a s i g u r e p r o p r i e t i l e t e h n o l o g i c e c a r e s p e r m i t f a b r i c a r e a , n c o n d i i i d es i g u r a n i c u c o s t u r i r e d u s e a m a t e r i a l u l u i c o m p o z i t .

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  25/40

  Matrici

  In funci e d e n a t u r a a c e s t o r a , m a t r i c i l e s e c l a s i f i c n t r e i c a t e g o r i i :

  - m a t r i c e p o l i m e r i c ;

  - m a t r i c e m e t a l i c ;

  - m a t r i c e r e f r a c t a r ( c e r a m i c , s t i c l , c a r b o n , v i t r o - c e r a m i c ) .

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  26/40

  Matrici polimericePrincipalele propriet i a l e a c e s t o r t i p u r i d e m a t r i c i s u n t u r m t o a r e l e :

  -densitate mic;

  -modul de elasticitate scz u t , dar anizotropie puternic

  -conductibilitate termic i e l e c t r i c s c z u t .

  -rezistena i d u r a b i l i t a t e a r e d u s l a t e m p e r a t u r i r i d i c a t e

  ;-fragilitate la temperaturi scz u t e ;

  -coeficient de dilatare cuprins ntre limitele 60-20 x 10-6

  K-1

  ;

  -rezisten c h i m i c n general foarte bun, d a r c a r e d e p i n d e d e n a t u r a

  p o l i m e r u l u i . R e z i s t e n a l a c o r o z i u n e e s t e a f e c t a t n e g a t i v d e p r e z e n a u n o r t e n s i u n i d e

  n a t u r m e c a n i c s u p r a p u s e p e s t e c e l e c h i m i c e ;

  -comportarea la foc este dependent d e t i p u l p o l i m e r u l u i .

  -prelucrabilitatea este bun d a t o r i t c u r g e r i i p l a s t i c e l a t e m p e r a t u r i r i d i c a t e ;

  -comportarea la suprafa este distribuit n p l a j e l a r g i ( d e l a a d e z i v i t a t e f o a r t e

  slab, l a f o a r t e b u n ) .

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  27/40

  Clasificarea matricilor polimerice

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  28/40

  Matrici termorigide

  Matricile termorigide sunt materiale de tipul r i n i l o r c a r e i f o r m e a z l e g t u r i l e n

  c u r s u l u n u i p r o c e s d e n t r i r e ( p o l i m e r i z a r e ) .

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  29/40

  Matrici termoplaste

  Materialele termoplaste sunt materiale obi n u t e p e b a z d e p o l i m e r i , n g e n e r a l s i n t e t i c i ,

  a c r o r p r e l u c r a r e s u b f o r m d e p r o d u s e f i n i t e s e f a c e l a t e m p e r a t u r i l a c a r e a c e s t e

  materiale devin plastice.

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  30/40

  Matrici metalice

  Materialele compozite din aceast c a t e g o r i e s u n t c o n s t i t u i t e d i n t r - o m a t r i c e m e t a l i c , c e lm a i f r e c v e n t a l i a j e d e N i , A l s a u C o , c u W , V , C u , M o , M g , Z r , B , T i e t c , a r m a t c u

  m o n o c r i s t a l e d i n c a r b u r i m e t a l i c e d e N i , T i , N b , T a o b i n u t e p r i n s o l i d i f i c a r e d i r i j a t

  n t r - u n e c h i l i b r u c v a s i t e r m o d i n a m i c , c u m i c r o s f e r e d e s t i c l , d e g r a f i t , m i c r o c r i s t a l e

  f i l i f o r m e d i n c e r a m i c s a u c u f i b r e s c u r t e o r i l u n g i d e s t i c l , g r a f i t , c a r b u r i m e t a l i c e ,

  c e r a m i c , b o r , r o c i m i n e r a l e e t c

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  31/40

  Matrici ceramice

  In literatura de specialitate se definesc ceramicele ca materiale nemetalice, de natur

  a n o r g a n i c , g r e u s o l u b i l e n a p , o b i n u t e p e c a l e n a t u r a l s a u a r t i f i c i a l l a t e m p e r a t u r i

  i p r e s i u n i r i d i c a t e .

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  32/40

  Elementul de armare

  Forma elementului de armare

  Particulele pot avea form s f e r i c ( p l i n s a u g o a l ) , p l a t s a u o a r e c a r e , i a r

  d i m e n s i u n i l e a c e s t o r a s u n t c u p r i n s e n t r e d i m e n s i u n i d e o r d i n u l m i c r o n i l o r i

  dimensiuni de ordinul milimetrilor

  Fibrele

  In funci e d e r a p o r t u l d i n t r e l u n g i m e i d i a m e t r u , f i b r e l e p o t f i d e d o u t i p u r i :

  continue - cnd raportul dintre lungime i d i a m e t r u l / d > 1 0 0 0 ; discontinue

  . In funci e d e d i m e n s i u n i a c e s t e a s e c l a s i f i c n :

  fibre lungi (la care raportul ntre lungime i d i a m e t r u l / d = 3 0 0 1000);fibre scurte (la care raportul ntre lungime i d i a m e t r u l / d = 1 0 0 300);fibre foarte scurte (whiskers) (la care raportul ntre lungime i d i a m e t r u l / d< 100).

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  33/40

  Di fib l

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  34/40

  Dispunerea fibrelor Dispunere unidirectionala

  - filamente paralele 3.1. a

  - benzi unidirectionale 3.1. b

  - filamente rasucite 3.1.c

  a) b) c)

  1

  2

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  35/40

  Tesaturi bidirectionale

  satin la care fiecare fir de urzeal ( r e s p e c t i v d e e s t u r ) t r e c e p e s t e n f i r e d e e s t u r

  (respectiv urzeal ) i a p o i p e s u b u n u l d e e s t u r ( r e s p e c t i v u r z e a l ) .

  tafta, la care firul de e s t u r t r e c e s u c c e s i v p e d e a s u p r a i p e s u b f i r u l u t i l i z a t c au r z e a l i i n v e r s .

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  36/40

  Tesaturi bidirectionale

  diagonal; fiecare fir de urzeal i r e s p e c t i v d e e s t u r t r e c e p e s t e u n a n u m i t n u m r d e

  fire de e s t u r i r e s p e c t i v d e u r z e a l , a s t f e l n c t s e o b i n l i n i i d i a g o n a l e .

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  37/40

  e s t u r i b i d i r e c i o n a l e l a c a r e f i r e l e d e e s t u r i d e u r z e a l s e i n t e r s e c t e a z l au n g h i u r i d i f e r i t e d e 9 0

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  38/40

  mpletituri la care fibrele sunt dispuse pe dou s a u m a i m u l t e d i r e c i i . M a t e r i a l e l ec o m p o z i t e c a r e u t i l i z e a z a c e s t t i p d e a r m t u r s e c a r a c t e r i z e a z p r i n t r - o f l e x i b i l i t a t e

  r i d i c a t , c a r e d e p i n d e d e d i a m e t r u l p r o d u s u l r e s p e c t i v .

  a) b) c)

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  39/40

  dispunere aleatoare. Din aceast g r u p f a c p a r t e m a t e r i a l e l e d e a r m a r e s u b f o r m d e p t u r , e x e c u t a t e d i n f i b r e t i a t e , m c i n a t e s a u t o c a t e n m o r i c u c i o c n e l e s a u

  i n s t a l a i i s p e c i a l e d e t o c a t i a g l o m e r a t e m e c a n i c , a g l o m e r a r e a f c n d u - s e f r

  o r i e n t a r e a f i b r e l o r .

 • 8/2/2019 Pre Zen Tare Curs 1

  40/40

  Influenta modului de dispunere al fibrelor asupra

  proprietatilor mecanice ale materialelor compozite

  90


Recommended