+ All Categories
Home > Documents > Pre Zen Tare Tema Sip Up

Pre Zen Tare Tema Sip Up

Date post: 10-Apr-2018
Category:
Upload: coco-cici
View: 234 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 20

Transcript
 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  1/20

  54321 2008 www.PresentationLoad.com

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  2/20

  Sisteme integrate de produc ie

  Student : TEFAN Mihaela-Olivia GrupaCadru didactic:

  Conf. univ. dr. ing.

  U niversitatea Politehnica Bucure tiFacultatea Ingineria i Managementul Sistemelor Tehnologice

  Specializarea

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  3/20

  IMPLEMENTAREA ROBO ILOR INDUSTRIALINTR-UN SISTEM FLEXIBIL DE F ABRIC A IEN C ADRUL SISTEMULUI DE PRODUC IE

  C AM/ CIM AL REPERULUILAG R

  DISPOZITIVUL DE APUC ARE I FIXARE( DA F )

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  4/20

  2008 www.PresentationLoad.com

  Scopul lucr riiScopul temei este de a eviden ia cuno tiin ele referitoare la

  principiile de proiectare i utilizare a tehnologiilor robotizate, nvederea lu rii unei decizii corecte privind integrarea robo ilorindustriali ntr -o solu ie de automatizare a unui proces

  tehnologic, ntr-un sistem de fabrica ie asistat CAM-CIM .

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  5/20

  Pentru a putea realiza ntreaga gam de opera iide manipulare, un robot trebuie :

  s f ie capabil s ating orice punct din spa iul s u de lucrucu o orientare arbitrar a end e ff ector-ului (DAF) pentru aputea manipula piesa n con f ormitate cu secven eleprocesului tehnologic.

  SCENEConsidera ii teoretice

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  6/20

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  7/20

  P rezentarea pe scurt a procesului tehnologic de integrare in sistem arobotului industrial ABB IRB 4400/60.

  Opera ia Fazele opera iei Schi ia opera ieiManipulator-Robot(MR), MUCN i SDV-uei

  10. P relucrarecomplex

  10.1 Transfer de pedispozitivul de alimentare,orientarea si fixarea piesei-semifabricat pe CNC10.2 P rindere semifabricat10.3 Strunjire frontal dedegro are la 7310.4 Strunjire de degro arela 130 6 , 65 , 12010.5 Strunjire canal de 4/6510.6 Strunjire de finisare la73 , 2 45, 130 6 , 65 ,

  12010 .7 . Centruire 6 g uri10.8 G urire la 11 x 6 g uri10.9 Adncire la 18 x 13 x6 g uri10.10 Desprindere piesa-

  semifabricat dindispozitivul special de peCNC1, transfer, orientarepiesa pe dispozitivulintermediar DI 1

  Robot industrial ABB IRB4400/60

  MUCN 1 Centru de strunjitCNC OKUMA

  Scule S1 Cutit,S2 - Burghiu de

  centruit,S3 -Burghiu,S4 - Adncitor

  D- Dispozitiv special

  Verificatoare - ubler deexterior-interior SR ISO3599/1996

  - Calibru bilateral

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  8/20

  P rezentarea pe scurt a procesului tehnologic de integrare in sistem arobotului industrial ABB IRB 4400/60.

  Opera ia Fazele opera iei Schi ia opera iei Manipulator-Robot(MR), MUCN i SDV-uei

  20. P relucrarecomplex II

  20.1 Transfer de pedispozitivul intermediar DI1,orientarea si fixarea piesei-semifabricat pe CNC20.2 P rindere semifabricat20.3 Strunjire degro are la 73, 160 6 , 20 , 24020.4 Strunjire finisare la 73 , 3

  45, 160 6 , 20 , 0.5 45,240

  20.5 Strunjire canal 6/ 15420.6 Strunjire canal 4/ 2020.7 Centruire 6 g uri (cuindexare)2 0.8 G urire 6 g uri 3 ( cuindexare)20.9 Desprindere i depuneresemifabricat20.10 Desprindere piesa-

  semifabricat de pe MUCN 1,transfer, orientare piesa pedispozitivul intermediar DI 1

  Robot industrial ABB IRB4400/60

  MUCN 1 Centru de strunjitCNC OKUMA

  Scule S1 Cutit,S2 - Burghiu

  D- Dispozitiv special

  Verificatoare- ubler deexterior-interior SR ISO3599/1996

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  9/20

  Caracteristicile utilajului f olosit: MUCN 1 : Strung CNCOKUMA

  Masa delucru

  Cursamaxima

  axa X

  Cursaminimaaxa X

  Turatiearbore

  principal

  Repetabilitatepe axa X

  Greutatemasina

  Diametrulmaxim al unei

  piese

  3670x2200 300 mm 199 mm 30~3000 pm 0.0010 9000 420 mm

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  10/20

  Caracteristicile utilajului folosit: MUCN 1 : Strung CNC OKUMA

  Masa delucru

  Cursamaximaaxa X

  Cursaminimaaxa X

  Turatiearbore

  principal

  Repetabilitatepe axa X

  Greutatemasina

  Diametrulmaxim al unei

  piese

  3670x2200 300 mm 199 mm 30~3000 pm 0.0010 9000 420 mm

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  11/20

  Prezentarea robotului industrial ABB IRB 4400/60SCENE

  Greutate maxima admisa nc rcare 60 Kg6 axeDimensiuni 920 x 540 mmGreutate totala robot 1040 kgNivelul zgomotului in functionare 70dBIntinderea maxima 1.96m

  x

  y

  z

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  12/20

  Dispozitiv de aprovizionare ( DA ) iMUCN 1

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  13/20

  Unitatea robotizata de lucru destinat automatizarii procesului tehnologic de prelucrare complex I si prelucrare complexa

  II pentru piese de tip Lagar de maxim 11 kg, in productie de serie m are si masaIn cadrul unitatii robotizate se executa urmatoarele operatii:

  - Incarcare/descarcare a masinilor cu semifabricate;- Transport intre masini- Depozitare semifabricate/ piese prelucrate

  SCENE

  .

  L time [mm] Lungime [mm] Mas [kg] Material

  240 160 10.4 FC250

  P 1P 2

  P 3

  P 4P 5

  P 6

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  14/20

  Dispozitiv de apucare fixare(DA F ) i dispozitiv de evacuare (DE)

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  15/20

  Determinarea cursei unghiulare

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  16/20

  V alorile punctelor caracteristice

  P ozitia P i Xi

  [mm]

  Yi

  [mm]

  Zi

  [mm]

  Ti

  [s]

  mi

  [Kg]

  Xi*

  [mm]

  Yi*

  [mm]

  Zi*

  [mm]

  1 400 50 200 5 11 436 200 -100

  2 900 300 400 2,5 10.6 936 450 100

  3 64 800 200 5 10.6 100 950 -100

  4 20 600 400 2.5 10.4 75 750 100

  5 -300 -900 550 5 10.6 -264 -750 250

  6 -1100 -400 150 2.5 10.4 -1064 -250 -150

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  17/20

  Pentru determinareapo zitiei noului sistemde coordonate se varezolva urmatorul sistem:

  Valorilecorespun zatoarepo zitiei noului sistem de a xe vor f i :

  x0 = 36;

  y 0 = 150;zmed = 300;zi*= zi zmed

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  18/20

  Se vor recalcula valorile coordonatelor punctelor Piobtinandu-se:

  P ozitia P i Xi

  [mm]

  Yi

  [mm]

  Zi

  [mm]

  Ti

  [s]

  mi

  [Kg]

  Xi*

  [mm]

  Yi*

  [mm]

  Zi*

  [mm]

  1 400 50 200 5 11 436 200 -100

  2 900 300 400 2,5 10.6 936 450 100

  3 64 800 200 5 10.6 100 950 -100

  4 20 600 400 2.5 10.4 -16 450 100

  5 -300 -900 550 5 10.6 -264 -750 250

  6 -1100 -400 150 2.5 10.4 -1064 -250 -150

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  19/20

 • 8/8/2019 Pre Zen Tare Tema Sip Up

  20/20

  V mul umesc pentru aten ie


Recommended