+ All Categories
Home > Documents > Planif. Lb Rom

Planif. Lb Rom

Date post: 26-Oct-2015
Category:
Upload: adiaaaaaa
View: 481 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
50
Aria curriculară: Limbă şi comunicare Avizat, Disciplina: Limba şi literatura română Director: Clasa: a IV-a A Profesor: Creţu Lenuţa Număr de ore pe săptămână: 6 ore An şcolar: 2013 – 2014 Tip de curriculum: nucleu aprofundat Manual: Autor: Marcela Peneş, Editura ,,Ana’’ PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ După programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005 Unităţi de învăţare Ob. Ref. Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs Semestrul I - 102 ore 1. Să ne reamintim! 1.3 2.3 1.2 2.5 3.6 4.4 Texte suport: ,,Deşteaptă-te, române !, A. Mureşanu „Cartea ca o grădină”, Marcela Peneş Exprimarea orală. Povestirea unor întâmplări petrecute în vacanţă Textul literar Comunicare Părţi de vorbire Părţi de propoziţie Lectură Evaluare iniţială 8 1 I - II 2. Comoara de mărgăritare Cartea – model de comunicare 1.1. 1.5. 2.1. 2.5. 2.6. 3.1 3.4. 4.1. Texte suport: - „Cheia”, M. Sadoveanu - „Poveste”, Şt. O. Iosif Cartea Rolul ilustraţiilor Textul literar, autorul (actualizare) Cuvântul, alcătuire, sensuri (actualizare) Sunete, litere si silabe. Despărţirea cuvintelor în silabe (actualizare) Poezia, strofa, versul (actualizare) Semne de punctuaţie (actualizare) Aşezarea textului în pagină (actualizare) Părţile compunerii (actualizare) Planul de idei dat (actualizare) Povestirea conţinutului fragmentelor (actualizare) 15 3 III - V
Transcript
Page 1: Planif. Lb Rom

Aria curriculară: Limbă şi comunicare Avizat, Disciplina: Limba şi literatura română Director:Clasa: a IV-a AProfesor: Creţu LenuţaNumăr de ore pe săptămână: 6 oreAn şcolar: 2013 – 2014Tip de curriculum: nucleu aprofundatManual: Autor: Marcela Peneş, Editura ,,Ana’’

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂDupă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005

Unităţi de învăţare

Ob. Ref.

Conţinuturi Nr. ore

Săpt. Obs

Semestrul I - 102 ore1. Să ne

reamintim!1.32.31.22.53.64.4

Texte suport: ,,Deşteaptă-te, române !, A. Mureşanu „Cartea ca o grădină”, Marcela Peneş Exprimarea orală. Povestirea unor întâmplări

petrecute în vacanţă Textul literar Comunicare Părţi de vorbire Părţi de propoziţie Lectură Evaluare iniţială

8

1

I - II

2. Comoara de mărgăritare

Cartea – model de comunicare

1.1.1.5.2.1.2.5.2.6.3.13.4.4.1.

Texte suport:- „Cheia”, M. Sadoveanu- „Poveste”, Şt. O. Iosif

Cartea Rolul ilustraţiilor Textul literar, autorul (actualizare) Cuvântul, alcătuire, sensuri (actualizare) Sunete, litere si silabe. Despărţirea cuvintelor în

silabe (actualizare) Poezia, strofa, versul (actualizare) Semne de punctuaţie (actualizare) Aşezarea textului în pagină (actualizare) Părţile compunerii (actualizare) Planul de idei dat (actualizare) Povestirea conţinutului fragmentelor (actualizare) Scrierea corectă a cuvântului „cel” si ortogramei

„ce-l”Text suport pentru lectură:

- ,,Domniţa frumuseţii’’, de Tudor ArgheziRecapitulareEvaluare

15

3

III - V

3. Şcoala ca o carte

Comunicare dialogată

1.3.2.3.3.5.4.3.

Texte suport:- „Sârguinţa lui Iancu”, Virgil Stoenescu- „A murit Luchi…”, Otilia Cazimir- „Mi s-a terminat caietul”, Mircea

Sântimbreanu Textul narativ Componentele comunicării dialogate

17

Page 2: Planif. Lb Rom

Delimitarea fragmentelor Planul simplu de idei Povestirea orală a conţinutului textului Verbul Compunere după un plan propriu . Şcoala noastrăTexte suport pentru lectură:

- ,,Vizită’’, de Ion Luca Caragiale- ,, Şcoala’’

RecapitulareEvaluare

3

V- VIII

4. S-au aurit a toamnă pădurile

Comunicarea după imagini

1.2.2.1.2.4.3.1.3.2.3.5.4.3.4.4.

Texte suport:- „Aurul toamnei”, Cezar Petrescu - „Toamna”, Octavian Goga- „Toamna”, G. Topîrceanu

Cine ? Când? Unde? Substantivul Formarea ideilor principale după imagini Compunere după un plan dezvoltat: ToamnaTexte suport pentru lectură:

- ,,Zile de toamnă’’, de George Coşbuc- ,,Sfârşit de toamnă’’, de Vasile

Alecsandri- „Nu este esenţial!”, Marcela Peneş

Recapitulare Evaluare

14

3

VIII - XI

5. Vă rog! Vă mulţumesc!

Politeţea în comunicare

1.4.2.2.3.2.4.2.4.5.4.6.

Texte suport:- „Cum e bine?”, M. Peneş- „Dumbrava minunată”, Mihail Sadoveanu

-„Onoarea mai presus ...”, Mircea Sântimbreanu Situaţii de comunicare Povestirea în scris a unui text după planul de idei simplu sau dezvoltat Pronumele. Pronumele personal de politeţeTexte suport pentru lectură:

- ,,Cum ne comportăm într-o sală de spectacole?’’

- ,,D-l Goe’’, I.L. Caragiale- ,,Colinde’’- „Sarea în bucate”, după Petre Ispirescu

Recapitulare.Evaluare

19

4

XI-XV

6. Se cern norii de zăpadă…

Întrebările şi răspunsurile în comunicare

1.5.2.2.3.2.4.2.4.6.

Texte suport:- ,,Iarna’’, de Vasile Alecsandri - ,,Iarna’’, de B. Şt. Delavrancea

Întrebările şi răspunsurile în comunicare. Intonarea propoziţiilor Compunere pe baza unor cuvinte şi expresii de sprijin; Bucuriile ierniiText suport pentru lectură:

- ,,Miezul iernii’’, de Vasile Alecsandri

7

2

XV - XVI

7. Recapitulare. Evaluare

Verbul Părţile componente ale compunerii. Planul de

idei dat

5

Page 3: Planif. Lb Rom

Compunere după un plan propriu. Compunere după un plan dezvoltat

Substantivul. Pronumele Formularea ideilor principale după imagini Povestirea în scris a unui textText suport pentru lectură:

- ,,La Polul Nord’’,de Marin SorescuEvaluare

1

XVII

Semestrul al II-lea - 102 ore6 Se cern norii de

zăpadă…

Întrebările şi răspunsurile în comunicare

1.5.2.2.3.2.4.2.4.6.

Texte suport:- O noapte de iarnă, de Fănuş Neagu

NumeralulText suport pentru lectură:

- ,,La Polul Nord’’, de Marin Sorescu RecapitulareEvaluare

7

1

XVIII-

XIX

Conti-nuaredin sem. I

8.Mi-am slujit ţara…

Comunicare despre personajulliterar

1.4.2.2.3.3.3.6.4.3.4.6.

Texte suport:- ,,Domnu’Trandafir’’, de Mihail Sadoveanu- ,,George Enescu’’, de Viorica Huber- ,,Meşterul Nicu’’, de Alexandru- ,,Un explorator român’’, de Constantin Motaş

Transformarea textului dialogat în povestire şi invers* Adjectivul Vlahuţă Textul neliterar : Afişul , articolul Comunicarea nonverbală Compunerea cu titlu şi cu plan dat: Un personaj îndrăgit Texte suport pentru lectură:

- ,, Povestea lui Arap-Alb’’, Ion Creangă- ,,Un explorator român’’, de Constantin Motaş

Recapitulare Evaluare

16

3

XIX-

XXII

9. Când mă gândesc la locul naşterii mele…

Comunicarea despre lucruri şi întâmplări

1.5.2.5.3.1.4.3.4.6.

Texte suport:- ,,Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă- ,,Mama”, de Panait Cerna- ,,Pe Argeş în jos…”, de Alexandru Vlahuţă- ,,Scrisoare învăţătorului meu’’, de Petre

Ghelmez- ,,Întâlnire cu mama”, de Nicolae Labiş

Propoziţia Scrisoarea. Invitaţia Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini Compunere cu plan simplu dat: Locul natalTexte suport pentru lectură:

- ,,Amintiri din copilărie – Pocitania”, de Ion Creangă

- ,,Monastirea Argeşului”Recapitulare Evaluare

16

3

XXII-

XXV

10. Jocul de-a primăvara

1.5.2.1.3.1.

Texte suport:- ,,Cucul pus pe glume”, de Stelian Filip- ,,Ţara poveştilor”, de Fănuş Neagu

15

Page 4: Planif. Lb Rom

Comunicarea despre fapte

4.5.4.6.

- ,,Un joc nou”, de Călin Gruia De ce nu înţelegem mesajul Predicatul verbal Subiectul Compunerea cu început sau sfârşit dat: O faptă bunăTexte suport pentru lectură:

- ,,Racul, broasca şi ştiuca”, Al. Donici- ,,Omida şi furnica, G. Ranetti- ,,Micul prinţ”, de Antonie de S. Exupery

Recapitulare Evaluare

4

XXV-

XXIX

11. Părerea şi atitudinea ta contează

Exprimarea acordului/ dezacordului

1.4.2.4.3.1.3.6.4.2.4.3.

Texte suport:- ,,Cuiul”, de Tudor Arghezi- ,,Musca la arat”, de Alexandru Donici- ,,Ciuboţelele ogarului”, de Călin Gruia

Ce părere aveţi? Atributul Compunerea care îmbină naraţiunea cu dialogul şi cu descriereaTexte suport pentru lectură:

- ,,Aurel Vlaicu – Dorul de înălţimi”- ,,Bivolul şi coţofana”- ,,Un suflet nobil”, de Edmondo de Amicis

RecapitulareEvaluare

13

3

XXIX- XXXI

12. Un rai din basmevăd…

Comunicarea impresiilor, sentimentelor

1.5.2.1.3.1.4.5.4.6.

Texte suport:- ,,A fost odată”, de Marin Sorescu- ,,Fiind băiet păduri cutreieram”, de Mihai

Eminescu- ,,Din copilăria mea”, de Lucian Blaga- ,,Basm”, de Geo Bogza- ,,A fost odată”, de Marin Sorescu

Complementul Carnavalul personajelor Comunicarea impresiilor şi sentimentelor Compunere liberă; Vara cea luminoasăText suport pentru lectură:

- ,,Fiind băiet păduri cutreieram”, de Mihai Eminescu – lectură suplimentară

RecapitulareEvaluare

9

2

XXXI-

XXXIII

13. Autori, opere, personaje

Părţi de propoziţie

1.2.2.5.3.3.4.3.4.6.

Texte literare şi texte nonliterare Concurs literar. Autori şi personaje. Rezumatul. Povestirea. Părţi principale şi părţi secundare de propoziţie Compunere liberă: Gânduri pentru clasa a V-aRecomandări pentru lecturăEvaluare

5

1

XXXIV

Page 5: Planif. Lb Rom

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARELIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – SEMESTRUL I

Conţinuturi ( detalieri )

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

(materiale , temporale pedagogice)

Evaluare

Unitatea de învăţare nr. 1- Să ne reamintim! – 9 ore1. Prezentarea manualului

Deşteaptă-te române!, de Andrei Mureşanu 16 IX

3.2.1.5.

Citirea textului cu evidenţierea cuvintelor necunoscute- explicarea şi integrarea lor în enunţuri noi- intuirea conţinutului de idei şi semnificaţii- exprimarea unor opinii despre însemnele ţării

F.- citirea explicativă a textului I. – să construim alt enunţ cu acelaşi cuvântg.m.- exerciţiu de memorare a unei strofe F. colocviu ,, Semnificaţia însemnelor ţării

Observare sistematică

Recitare

2.Recapitula-rea cunoştinţelor din clasa a III-a

17 IX

1.3.2.5.3.6.4.1.

- citirea unui text liber şi formularea unor idei şi opiniipersonale - recunoaşterea părţilor de vorbire învăţate - descoperirea regulilor de ortografie şi de punctuaţie

F.- Conversaţie de tipul :Cine? Cum? Când ?Unde ? g.m.- exerciţiu aplicativ de recunoaştere a părţilor de vorbire învăţate I.- exerciţiu joc : ,, Ce semn se potriveşte?’’

Observare sistematică

Evaluare orală

3.4.5. Recapitulare: substantivul , adjectivul, pro-numele,nume-ralul , verbul

17 IX18 IX19 IX

1.1.1.5.2.2.2.6.3.1.3.4.

- exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare;

- exerciţii de povestire;- activităţi de grup pe teme diferite;

g.m.- exerciţiu aplicativ de recunoaştere a părţilor de vorbire învăţate F- analiză gramaticalăG.M. I- compunerea unui text folosind substantivele : toamna, frunzele, păsările călătoare, fructele, școlariG.m.- problematizarea : Ce răspuns alegi?I .Exerciţiu aplicativ

6. LecturăPovestirea unor lecturi citite în vacanţă

20 IX

2.4.3.2.

- ex. de iniţiere în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii;- discuţii despre carte, importanţa ei, respectul faţă de carte, zicători, ghicitori, proverbe despre carte;- exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări, personaje dintr-o lectură citită;exerciţii de povestire a unei opere citite în vacanţă

F. povestirea unor lecturi citite în vacanţăF. explicarea unor expresii şi formularea de enunţuri cu ele;G.M. împărtășirea de impresii asupra lecturilor citite

Observarea sistematică

7. RecapitulareSubiectul şi predicatul

23 IX

1.1.1.5.2.2.2.6.3.1.3.4.

- exerciţii de recunoaştere al subiectului şi predicatului

- exerciţii de alcătuire a unor propoziţii cu subiect şi predicat

- exerciţii de analiză gramaticală

g.m.- exerciţiu aplicativ de recunoaştere a subiectului şi predicatului F- analiză gramaticalăG.M. problematizarea: ,,Ştiu să formulez propoziţii cu subiecte/predicate date’’I- compunerea unui text folosind substantivele : toamna, frunzele, păsările călătoare, fructele, școlariG.m.- problematizarea : Ce răspuns

Autoevalua-re

Temă în clasă

Page 6: Planif. Lb Rom

alegi?I .Exerciţiu aplicativ

8. Propoziţia simplă şi dezvoltată Semne de punctuaţie.

24 IX

1.5.2.1.2.5.3.3.

- citire la prima vedere a unui text;- separarea cuvintelor într-o propoziţie dată;- formularea de enunţuri simple şi dezvoltate cu cuvinte date;- exerciţii de folosire a semnelor de punctuaţie

F – munca cu manualul:,,Știu să o citesc’’ I. Exerciţiul ,,Recunosc propoziţiile simple/dezvoltate’’P. – ,,Formulez corect Propoziţii simple/dezvoltate”G.M. Exerciţiul: ,,Ştiu să explic folosirea semnelor de punctuaţie!’’

Observare sistematică

Autoevalua-re

9. Probă de evaluare iniţială

24 IX

4.1.4.4.

Deprinderea de scriere corectă Formularea în scris a unor întrebări şi răspunsuri Recunoaşterea părţilor de vorbire

Test iniţial

Unitatea 2: Comoara de mărgăritare - Cartea, model de comunicare - 15 ore9. Cartea ca o grădină, de Marcela Peneş

25 IX

1.2.1.4.2.3.

Citirea textului:- introducerea cuvintelor în contexte noi- expunerea ideilor proprii

F.–conversaţie pe terma ,,Manualul meuG.M.- exerciţii variate de citire I .Exerciţiu aplicativ G.M.- Cartea e prietenul meu

Temă în clasă

Observare sistematică

10. Cartea ca o grădină, de Marcela Peneş

26 IX

3.1.3.4.

- Identificarea şi delimitarea centrelor de interes din text- analiza mijloacelor de redare a mesajului- redarea mesajului prin alte jocuri de cuvinte

G.M. –învăţare intuitivă cu identificarea şi delimitarea centrelor de interes sugerate de versurile poeziei F. –convorbire tematică despre comparaţie ca mijloc artistic folosit de poet pentru realizarea mesajului dorit I.- exerciţiu aplicativ :Joc de cuvinte

Observare sistematică

Probă practică

12. LecturăPovestirea unor lecturi citite în vacanţă

27 IX

2.4.3.2.

- ex. de iniţiere în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii;- discuţii despre carte, importanţa ei, respectul faţă de carte, zicători, ghicitori, proverbe despre carte;- exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări, personaje dintr-o lectură citită;exerciţii de povestire a unei opere citite în vacanţă

F. povestirea unor lecturi citite în vacanţăF. explicarea unor expresii şi formularea de enunţuri cu ele;G.M. împărtășirea de impresii asupra lecturilor citite

Observarea sistematică

Aprecieri verbale

1. Cheia, de Mihail Sadoveanu

30 IX

1.2.3.2.3.6.

Citirea textului- familiarizarea cu opera lui Mihail Sadoveanu- citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi- selectarea unor construcţii după criterii date

F.- familiarizarea elevilor cu opera lui Mihail Sadoveanug.m. – citirea explicativă a textului: lucru cu dicţionarul– explicarea unor expresii I. -problematizarea: completarea fişei

Observare sistematică

Temă în clasăEvaluare scrisă

2.Cheia, de Mihail Sadoveanu - plan de idei

1 X

2.1.2.2

- delimitarea textului în fragmente logice- alcătuirea planului simplu de idei- formulări de întrebări şi răspunsuri pe baza textului

F. –lucru cu manualul: variante de citire cu delimitarea textului în fragmente logice g.m.- exerciţii dirijate de povestire şi de alcătuire a planului simplu de ideiI.- exerciţiu joc ,,Eu întreb, eu răspund”

Evaluare orală

Autoevalua-re

Page 7: Planif. Lb Rom

3.Cheia, de Mihail Sadoveanu -

Povestirea textului

1 X

3.1.4.2.

- povestirea textului pe baza planului simplu de idei- argumentarea faptelor din text pe bază de citate- exprimarea unor opinii personale despre relaţia cititor - carte

G.M.- exerciţii de povestire pe baza planului simplu de idei - conversaţia: argumentarea faptelor şi explicarea lor pe bază de citate din text I- scrierea şi pronunţarea corectă a unor cuvinte ( ce-l , cel)

Observare sistematică Evaluare scrisă

4.Cartea Rolul ilustraţiilor

2 X

1.1.3.6.

- sesizarea modului de aşezare a textului în pagină , rolul ilustraţiilor- conversaţii de grup, în care elevii pun întrebări şi dau răspunsuri- exprimarea propriilor opinii

F. – observare intuitivă: - ,,Observ, citesc, învăţ g.m.- exerciţiu aplicativ cu rezolvarea fişei de lucru: Cine? Cum ?, Când? I.- reflecţie personală – rolul cărţii în viaţa omului

Evaluare orală

Temă în clasă

5 . Cuvântul. Alcătuire.Sens.

3 X

2.4.4.3.

- recunoaşterea cuvintelor: - sinonime - antonime - paronime, etc.- utilizarea corectă a unor elemente de relaţie care asigură succesiunea logică a cuvintelor în propoziţii , propoziţiilor în text cu respectarea cerinţelor date

F. – conversaţia: cu reactualizarea cunoştinţelor despre cuvânt - formă, sens, G.M.- Exerciţiu aplicativ: Redactarea unui text în care să se folosească cuvinte vizate P.- joc ,,Găseşte cuvântul cu mai multe înţelesuri”

Observare sistematică

Autoevalua-re

6 . LecturăDomniţa frumuseţii, de Tudor Arghezi

4 X

4.4.4.3.

- exersarea actului citirii- discutarea textului: cine?, unde?, cum?- identificarea ideii centrale a textului- exprimarea unei opinii personale

F – exerciţiu de citire şi de povestire a textului G.M. – conversaţie - mesajul textului(I. – joc ,,De unde vin basmele?

Observare sistematică

7. Poveste, de Şt. O. Iosif

7 X

3.6.3.2.

- citirea şi înţelegerea textului- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri- alcătuirea de noi enunţuri cu expresii din text.

F.- Citire explicativă a textului G.m.- problematizarea : Ce răspuns alegi? I. – exerciţiul ,,Să descoperim”

Evaluare orală

Evaluare scrisă

8. Poveste, de Şt. O. Iosif

8 X

2.5.3.2.

- identificarea mesajului poetic- sesizarea imaginilor artistice- autodictare

F. Învăţare intuitivă formularea mesajului plecând de la comparaţia de bază folosită de poet I. – exerciţiu aplicativ pe fişe cu selectarea imaginilor artistice g.m.- autodictare selectivă

Evaluare orală

Evaluare scrisă

9. Semnele de punctuaţie(Actualizare)

8 X

4.1.2.2.2.6.

- identificarea semnelor de punctuaţie - stabilirea regulilor de utilizare a acestora- scriere după dictare- explicarea folosirii semnelor de punctuaţie - crearea unui scurt dialog- completarea semnelor de punctuaţie într-un text dat- eliminarea semnului incorect folosit

F. – conversaţia cu reactualizarea cunoştinţelor despre semnele de punctuaţie g.m. - problematizarea : ,,Realizaţi corespondenţa” I–exerciţiu aplicativ : scriere după dictare P.- joc: ,,Schimbă semnul de punctuaţie g.m. - exerciţiu de completare a semnelor de punctuaţie într-un text datI. – rezolvarea fişei cu eliminarea semnului incorect folosit

Autoevalua-re

Evaluare reciprocă

Evaluare orală

Temă în clasă

10. Părţile 4.2. - reactualizarea cunoştinţelor despre F – conversaţie de fixare şi Observare

Page 8: Planif. Lb Rom

componente ale unei compuneriPlanul dat )

9 X

4.4.4.5.

părţile unei compuneri , planul dat , titlu - delimitarea pe un text a celor trei părţi ale compunerii- identificarea fragmentelor unui text după ideile principale

consolidare a cunoştinţelor despre redactarea unei compunerig.m. – exerciţiu de identificare a părţilor unei compuneri date I. – exerciţiu aplicativ de împărţire a unui text în fragmente logice ce corespund ideilor principale date P. – joc ,,Schimbă forma de exprimare

sistematică

Autoevaluare

11. Cartea izvor de bucurii ( Compunere după un plan dat)

10 X

4.2.4.4.4.5.

- discutarea şi stabilirea unui plan de idei - redactarea unui text după acest plan- respectarea structurii unui text

F – exerciţiu de întocmire a planului unei compuneri I. - exerciţii de redactare a unui text după acest planP. –exerciţii de analiză: ,,Ascultă compunerea mea”

Evaluare reciprocă

Temă în clasă

12. LecturăDomniţa frumuseţii, de Tudor Arghezi

11 X

4.4.4.3.

- exersarea actului citirii- discutarea textului: cine?, unde ?, cum?- identificarea ideii centrale a textului- exprimarea unei opinii personale

F – exerciţiu de citire şi de povestire a textului G.M. – conversaţie - mesajul textului(I. – joc ,,De unde vin basmele?

Observare sistematică

13. Exerciţii fonetice – aplicaţii

14 X

1.1.1.5.

- identificarea vocalelor, consoanelor, grupurilor de litere pe texte studiate- stabilirea regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe - scrierea corectă a unor cuvinte când întâlnim diftongi, vocale duble , consoane duble

F. - Conversaţie cu reactualizarea cunoştinţelor despre sunet şi silabă G.M. – exerciţii aplicative pe textul Domniţa frumuseţii, de Tudor Arghezi I. – rezolvarea fişei: eliminareaformei incorecte şi realizarea corespondenţei

Temă pentru acasă

Autoevalua-re

14. Recapitulare

15 X15. Probă de evaluare

15 X

Competenţe evaluate : deprinderea de adaptare la scopul comunicării deprinderea de structurare a enunţului conform cerinţelor date deprinderea utilizării noţiunilor şi expresiilor învăţate deprinderea de scriere corectă

Test sumativ

Unitatea nr. 2: Şcoala ca o carte - Comunicarea dialogată - 20 ore1.Sârguinţa lui Iancu, de Virgil StoenescuFamiliarizarea cu textul

16 X

4.3.3.4.

- citirea şi înţelegerea textului- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri- alcătuirea de noi enunţuri cu expresii din text.- formularea unor întrebări şi răspunsuri

F.- lucru cu manualul ,,Înţeleg, explic, aplic’’g.m.- exerciţiu - formulare de răspunsuri la întrebări dateI.- rezolvarea fişei de lucru

Evaluare orală Temă în clasăEvaluare scrisă

2. Sârguinţa lui Iancu, de Virgil Stoenescu-planul de idei

17 X

3.1.4.2.

- exersarea citirii- delimitarea textului în fragmente logice;- formularea ideilor principale;- povestirea orală şi scrisă a textului;

- F. variante de citit - G.m. Problematizarea: ,, Descopăr fragmentele’’-I . Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”- I. Exerciţiul: ,,Ştiu să povestesc’’

Observarea sistematica

Evaluare reciproca

3. LecturăVizită, de Ion Luca CaragialeFamiliarizare cu

4.3.3.4.

- citirea şi înţelegerea textului- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri- alcătuirea de noi enunţuri cu

F.- lucru cu manualul ,,Înţeleg, explic, aplic’’g.m.- exerciţiu - formulare de răspunsuri la întrebări date

Observarea sistematică

Temă în

Page 9: Planif. Lb Rom

textul18 X

expresii din text.- formularea unor întrebări şi răspunsuri

I.- rezolvarea fişei de lucru clasă

4.Sârguinţa lui Iancu, de Virgil Stoenescu-povestirea textului

21 X

2.6.4.2.

- exersarea citirii- delimitarea textului în fragmente logice;- formularea ideilor principale;- povestire selectivă

- G.M.- povestirea faptelor pe baza planului de idei întocmit în clasă - g.m. - Problematizarea: transformarea povestirii în rezumat - I. Exerciţiu de evidenţiere a însuşirilor compunerii lui Iancu

Observarea sistematica

Evaluare scrisă

5.Sârguinţa lui Iancu, de Virgil Stoenescu -caracterizarea personajului

22 X

3.3.4.3.

- selectarea caracteristicilor lui Iancu- caracterizarea personajului oral şi în scris

F. –exerciţii de selectare a caracteristicilor lui Iancu, realizarea portretului, oral I- exerciţiu aplicativ: Caracterizarea în scris I – Joc de rol: În dialog cu Iancu

Evaluare orală

Evaluare scrisă

6. Componentele comunicării dialogate

22 X

1.1.1.4.

- precizarea condiţiilor unei comunicări dialogate- simularea unor situaţii de comunicare - crearea unui text care să cuprindă 5-6 dialoguri

F. Conversaţia „Care sunt condiţiile unei bune dialogări?” P – Joc de rol: La telefonI –exerciţiul : ,,Să scriem un dialog hazliu!”

Observare sistematică

7. A murit Luchi… , de Otilia CazimirFamiliarizarea cu textul 23 X

3.4.4.3.

- citirea şi înţelegerea textului- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri- alcătuirea de noi enunţuri cu expresii din text.- formularea unor întrebări şi răspunsuri

F.- lucru cu manualul ,,Citire explicativă a textului g.m.- exerciţiul - formulare de răspunsuri la întrebări dateP.- exerciţiu – joc despre punctele de suspensie

Observare sistematică

Evaluare reciprocă

8. A murit Luchi… , de Otilia CazimirPlanul de idei 24 X

3.2.4.2.

- exersarea citirii- delimitarea textului în fragmente logice;- formularea ideilor principale;- actualizarea cunoştinţelor despre sensul cuvintelor;

- F. variante de citit - g.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele’’-G.M. Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”- I. Rezolvarea fişei de lucru

Observarea sistematica

Evaluare reciproca

9. LecturăVizită, de Ion Luca Caragiale

25 X

3.1.4.2.

- povestirea textului pe baza planului simplu de idei- argumentarea faptelor din text pe bază de citate- exprimarea unor opinii personale despre relaţia cititor - carte

G.M.- exerciţii de povestire pe baza planului simplu de idei - conversaţia: argumentarea faptelor şi explicarea lor pe bază de citate din text g.m. – pălăriile gânditoare

Evaluare orală Observare sistematică

10. A murit Luchi… , de Otilia CazimirPovestirea textului

28 X

3.6.4.2.

- exersarea citirii- delimitarea textului în fragmente logice ;- formularea ideilor principale ;- transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă- comentarea monologului interior- Identificarea mesajului desprins din text

G.M.- povestirea faptelor pe baza planului de idei întocmit în clasă - G.m. - transformarea unui fragment dialogat în povestire -F.–conversaţie pe tema monologului interior al copilei F. –conversaţia de identificare a mesajului şi argumentare cu citate din text

Evaluare reciprocă

Temă de lucru în clasă

11. Verbul – Actualizare

29 X

1.3.2.5.

- identificarea verbelor- precizarea numărului şi persoanei verbului- crearea unui text cu verbe date

F. – ex. aplicativ: recunoaşterea verbelor dintr-un text, completarea unor texte lacunare I – rezolvarea fişelor de lucruP. –Joc didactic ,,De la o persoană la mai multe”

Observare sistematică

Evaluare reciprocă

Page 10: Planif. Lb Rom

12. Verbul – timpurile verbului

29 X

1.3.2.5.

- identificarea verbelor într-un text dat- trecerea verbelor de la un timp la altul- completarea de propoziţii lacunare

F – exerciţii de lucru pe text g.m - Exerciţiu – joc: ,,Ieri, astăzi, mâine” I - rezolvarea fişei de lucru

Evaluare orală Evaluare scrisă

13. Funcţia verbului în propoziţie

30 X

3.6. - sesizarea rolului verbului în comunicare- completarea unor propoziţii lacunare- analiza gramaticală

F. – Joc didactic ,,Cum ar fi fără ele?”I. –exerciţiul - rezolvarea fişeig.m- exerciţiu aplicativ pe fişa de lucru

Observare sistematică

Evaluare scrisă

14. Pronunţa-rea şi scrierea corectă a verbelor

31 X

4.1. - utilizarea corectă a cratimei- evidenţierea greşeli corectarea lor- corectarea pronunţării regionale

F. – exerciţii variate de ortografiere a verbului I.- dictare cu aplicarea regulilor învăţate P. – Joc : ,,Cum este corect?”

Autoevalu-are

15. LecturăŞcoala

1 XI

3.4.4.3.

- citirea şi înţelegerea textului- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri- alcătuirea de noi enunţuri cu expresii din text.- formularea unor întrebări şi răspunsuri

F.- lucru cu manualul ,,Citire explicativă a textului g.m.- exerciţiul - formulare de răspunsuri la întrebări dateP.- exerciţiu de completare a enunţurilor lacunare

Observare sistematică

Evaluare reciprocă

16. Mi s-a ter-minat caietul, de Mircea SântimbreanuFamiliarizarea cu textul

11 XI

3.4.4.3.

- citirea şi înţelegerea textului- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri- alcătuirea de noi enunţuri cu expresii din text.- formularea unor întrebări şi răspunsuri

F.- lucru cu manualul,, Citire explicativă a textului g.m.- exerciţiul - formulare de răspunsuri la întrebări dateG.M.- exerciţiu aplicativ cu utilizarea corectă a cratimei

Observare sistematică

Evaluare reciprocă

17. Mi s-a ter-minat caietul, de Mircea Sântimbreanu

Povestirea textului

12 XI

3.2.4.2.3.6.4.2.

- exersarea citirii- delimitarea textului în fragmente logice ;- formularea ideilor principale ;- actualizarea cunoştinţelor despre sensul cuvintelor- evidenţierea mesajului – povestirea în scris ( selectiv )

- F. variante de citit - g.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele’’-G.M . Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”F.- conversaţie deductivă cu identificarea mesajului textului- I. Rezolvarea fişei de lucru

Observa-rea sistematica

Evaluare reciprocă

Evaluare scrisă

18. Mi s-a ter-minat caietul, de Mircea Sântimbreanu

Caracterizarea personajului

12 XI

4.3.3.3.

- selectarea şi ordonarea însuşirilor băiatului deduse din faptele prezentate în text- realizarea portretului moral al băiatului - formularea de răspunsuri posibile la întrebarea din finalul textului

F. –exerciţii de selectare a caracteristicilor personajului I- realizarea portretului moral g.m. Problematizarea : - ,,Am dreptate?”

Evaluare orală

Evaluare scrisă

19. Comunica-rea dialogatăRecapitulare

13 XI

1.1.1.4.

- simularea unor situaţii de comunicare dialogată - analiza verbelor dintr-un text dat - dramatizarea textului ,,Mi s-a terminat caietul” de Mircea Sântimbreanu

P.- Crearea unor dialoguri pe teme ca: ,,În stup” , ,,La magazin”, ,,În pauză”g.m. – rezolvarea fişei de lucruF.- Joc de rol - ,,Ce personaj reprezint?”

Observare sistematică

Evaluare reciprocă

20. Evaluare

14 XI

2.3.2.6.4.4.

Competenţe evaluate : deprinderea de a reda în cuvinte proprii conţinutul unui text

dialogat; deprinderea de a utiliza corect , în textul redacta , a elementelor de

construcţie a comunicării studiate;

Test sumativ

Page 11: Planif. Lb Rom

manifestarea independenţei şi creativităţii în situaţiile de comunicare

Unitatea nr. 3: S-au aurit a toamnă pădurile …- Comunicare după imagini – 17 ore1. LecturăZile de toamnă, de George Coşbuc

15 XI

3.6.3.2.

- citirea şi înţelegerea textului- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri- alcătuirea de noi enunţuri cu expresii din text.- identificarea mesajului poetic- sesizarea imaginilor artistice

F.- Citire explicativă a textului G.m.- problematizarea : Ce răspuns alegi? I. – exerciţiul ,,Să descoperim” P. – exerciţiu aplicativ pe fişe cu selectarea imaginilor artistice

Evaluare orală

Evaluare scrisă

2. Aurul toamnei, de Cezar Petrescu

18 XI

1.2.3.1.3.4.

- citirea şi înţelegerea textului- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri- alcătuirea de noi enunţuri cu expresii din text- exprimarea propriilor opinii

F.- Conversaţie pe tema ,,Toamna”- g.m.- intuirea imaginii din manual F.- lucru cu manualul ,,Citire explicativă a textului I. – exerciţiu aplicativ – de construit enunţuri proprii

Observare sistematică

Evaluare reciprocă

3.Aurul toamnei , de Cezar Petrescu

19 XI

2.4.2.5.

- recunoaşterea mijloacelor artistice - construirea după model a unor mijloace artistice proprii- identificarea şi delimitarea fragmentelor din text

F.- Învăţare intuitivă cu identificarea mijloacelor artistice din text G.M.– exerciţiu creativ de construire a unor imagini proprii g.m. Problematizarea – identificarea şi delimitarea fragmentelor din text

Observare sistematică

Temă în clasă

4.Aurul toamnei, de Cezar Petrescu

19 XI

2.1.2.6.

- aprofundarea conţinutului de idei prin întrebări şi răspunsuri- utilizarea corectă a cratimei în cazuri noi - înlocuirea sau transformarea unor cuvinte sau expresii fără a schimba înţelesul enunţurilor

F. – aprofundarea conţinutului de idei prin întrebări iniţiate de elevi G.M.– Învăţare prin cooperare : ,,Să pronunţăm, să scriem corect!”I. – rezolvarea fişei de lucru (ex 9 p. 29)

Evaluare orală

Evaluare scrisă

5. Toamna, de Octavian Goga

20 XI

3.2.3.6.2.6.

- citirea explicativă a textului- identificarea elementelor descriptive- memorarea unor versuri- stabilirea tablourilor descriptive; - recunoaşterea mijloacelor de realizare a descrierii- activitate de scriere, autodictare

F. conversaţia, listarea şi completarea informaţiilor noi, exprimarea propriilor opiniiG.M. – exerciţiu dirijat: recunoaşterea mijloacelor de realizare a descrieriiI. –memorarea unei strofe şi autodictare

Evaluare orală

Temă în clasă

6.Toamna , de George Topârceanu

21 XI

3.2.3.6.2.6.3.2.

- citirea textului cu explicarea unor cuvinte şi expresii noi - utilizarea unor cuvinte şi expresii în enunţuri proprii- formulare de întrebări şi răspunsuri- identificarea şi delimitarea fragmentelor din text - analiza mijloacelor de exprimare a mesajului- descoperirea elementelor comune celor trei texte despre toamnă

F.- lucru cu manualul ,,Citire explicativă a textului G.m. – delimitare a tablourilor din text după titluri date F. – conversaţia în grup: ,,Personificarea elementelor naturii” G.M. dialog între grupe pentru stabilirea elementelor comune celor trei texte despre toamnă

Observare sistematică

Autoevalu-are

7. LecturăSfârşit de toamnă, de Vasile Alecsandri

3.2.3.6.2.6.

- citirea explicativă a textului- identificarea elementelor descriptive- memorarea unor versuri- stabilirea tablourilor descriptive; - recunoaşterea mijloacelor de

F. conversaţia, listarea şi completarea informaţiilor noi, exprimarea propriilor opiniiG.M. – exerciţiu dirijat: recunoaşterea mijloacelor de

Autoevalu-are

Observare sistematică

Page 12: Planif. Lb Rom

22 XIrealizare a descrierii- activitate de scriere, autodictare

realizare a descrieriiI. –memorarea unei strofe şi autodictare

8. Cine? Când? Unde?

25 XI

2.6.4.3.

- reactualizarea cunoştinţelor despre redactarea unei compuneri- precizarea spaţiului şi timpului şi personajelor în funcţie de compunerea redactată - redactarea unui text după o temă dată

F. - conversaţia de reactualizare: Părţile componente ale unei compuneri (detailat) I. – exerciţiu aplicativ de compunere a unui text scurt : ,,La joacă”

Evaluare reciprocă

Temă scrisă

10. Substantivul

26 XI

2.5.3.6.

- identificarea substantivelor- clasificarea substantivelor- scrierea corectă a substantivelor

G.M.. – ex. aplicativ : recunoaşterea substantivelor dintr-un text, completarea unor texte lacunare P – rezolvarea fişelor de lucruI – Dictare

Autoevalu-are

11. Numărul substantivelor

26 XI

2.5.4.4.

- precizarea numărului substantivului - modificarea numărului substantivului- analiză gramaticală

g.m. – exerciţiu aplicativ pe manual şi fişe G.M.- Joc didactic ,,Eu spun una, tu spui multe!” F. – algoritmizarea – analiză gramaticală

Observare sistematică

Autoevalu-are

12. Genul substantivelor

27 XI

2.5.3.6.

- precizarea genului prin numărare- analiză gramaticală - scriere corectă

F.- explicaţia: lucru pe text şi la tablă P.- exerciţiu aplicativ I .- Dictare cu analiză selectivă

Evaluare reciprocă

13. Funcţia substantivului în propoziţie

28 XI

3.6.4.4.

- identificarea rolului substantivului în propoziţie- completarea unor propoziţii lacunare- analiza gramaticală

F. – Joc didactic ,,Ce rol am?”I. –exerciţiul - completarea lacunelor - rezolvarea fişeig.m- exerciţiu aplicativ pe fişa de lucru

Observare sistematică

Evaluare scrisă

14. LecturăNu este esenţial!, de Marcela Peneş

29 XI

2.2.2.3.

- pătrunderea conţinutului de idei şi sentimente al textului;- exersarea artei de a dialoga;- formularea unor păreri personale

F. – citirea explicativă a textului şi evidenţierea trăsăturilor ce-i caracterizează pe cei doi elevi P.- Joc aplicativ ,,Spune pe scurt! I. – completarea fişei de lucru

Observare sistematică

Evaluare scrisă

14.Formula-rea ideilor principale după imagini

2 XII

3.2.4.3.

- intuirea unor imagini şi redarea conţinutului - formularea ideilor principale pentru fiecare tablou- dezvoltarea planului simplu

F. – observarea , intuirea şi redarea conţinutului unor imagini G.M. – formularea planului simplu de idei F.- Povestirea . Evaluarea orală a textului realizat după planul de ideiI. – problematizarea - ,, Caută proverbul potrivit!”

Evaluare orală

Eevaluare reciprocă

15. Redactarea unei compuneri

3 XII

2.2.4.3.

- discutarea planului de idei dezvoltat;- realizarea compunerii- analiza creaţiilor

F. – lucru la tablă ,,Citesc, înţeleg, dezvolt!” I. – exerciţiu aplicativ de dezvoltare a planului de idei pe tablă şi realizarea unui text F. –discutarea compunerilor

Temă

Evaluare scrisă

17. Recapitulare

3 XII

3.2.4.3.

- precizarea ( pe texte ) a timpului , spaţiului şi personajelor;- alcătuirea unui plan de idei dezvoltat- analiza substantivelor- scriere corectă

G.M.- precizarea a timpului, spaţiului şi personajelor pe textul ,,Nu este esenţial”, de M. PeneşF.- lucrare practică de realizare a planului dezvoltat pentru compunerea ,, Toamna”

Observare sistematică

Temă

Evaluare

Page 13: Planif. Lb Rom

I. – algoritmizarea – analiză gramaticală

scrisă

18. Evaluare

4 XII

3.2.3.6.

Competenţe evaluate: deprinderea de a formula idei principale deprinderea de adaptare a redactării la scopul comunicării ; deprinderea de analizare a substantivelor

Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare nr. 4: Vă rog! Vă mulţumesc ! Politeţea în comunicare – 23 ore1. Cum e bine?de Marcela Peneş Familiarizarea cu textul

5 XII

1.2.1.4.2.3.

- intuirea imaginii ;- citirea şi înţelegerea textului ;- desprinderea mesajului

F.- lucru cu manualul,, Citire explicativă a textului G.M.. – observarea , intuirea şi redarea conţinutului unor imagini F. – conversaţia euristică – stabilirea mesajului

Observare sistematică

Evaluare orală

2. LecturăCum ne comportăm într-o sală de spectacole?

6 XII

3.2.2.5.

- identificarea regulilor de bună conduită prin citirea şi explicarea unor texte / proverbe- exprimarea unor opinii personale- selectarea unor modele de conduită din lumea personajelor literare

F.- diverse variante de citire – citirea şi explicarea unor proverbe/ texteg.m.–algoritmizarea – stabilirea unui model de conduită corectă I. - problematizarea - ,,Cum mă comport…?”

Autoevalu-are

3. Cum e bine?de Marcela Peneş - aprofundarea textului

9 XII

3.2.2.5.

- aprofundarea regulilor de bună conduită prin citirea şi explicarea unor proverbe- exprimarea unor opinii personale- selectarea unor modele de conduită din lumea personajelor literare

F.- diverse variante de citire – citirea şi explicarea unor proverbeg.m.–algoritmizarea – stabilirea unui model de conduită corectă I. -problematizarea - ,, Ce-ai face dacă…?”

Autoevalu-are

4. Dumbrava minunată, de Mihail Sadoveanu- familiarizarea cu textul

10 XII

3.4.4.3.

- citirea şi înţelegerea textului- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri- alcătuirea de noi enunţuri cu expresii din text.- formularea unor întrebări şi răspunsuri

F.- lucru cu manualul,, Citire explicativă a textului g.m.- exerciţiul - formulare de răspunsuri la întrebări dateI.- exerciţiu aplicativ cu utilizarea corectă a cratimei–( n-are , n-avem ) fişă de lucru

Observare sistematică

Evaluare reciprocă

5.Dumbrava minunată, de Mihail Sadoveanu -Planul de idei

10 XII

3.2.4.2.

- exersarea citirii- delimitarea textului în fragmente logice;- formularea ideilor principale;- actualizarea cunoştinţelor despre sensul cuvintelor;

- F. variante de citit - g.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele’’-G.M . Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”- I. Rezolvarea fişei de lucru

Observa-rea sistematica

Evaluare reciprocă

6. Dumbrava minunată , de Mihail Sadoveanu –Povestirea textului 11 XII

3.6.4.2.

- evidenţierea mesajului – povestirea în scris ( selectiv )- exprimarea părerii personale şi argumentarea ei

F.- conversaţie deductivă cu identificarea mesajului textului I. - povestirea în scris a unui fragment la alegere P. Joc : ,,Isteţilă ne propune!”

Observare sistematică

Evaluare scrisă

7. Dumbrava minunată, de Mihail Sadoveanu – Caracterizarea personajului

12 XII

4.3.3.3.

- precizarea personajelor textului - evidenţierea caracteristicilor personajului principal - separarea realului de fantastic din text

F. –exerciţii de selectare a caracteristicilor personajului I- realizarea portretului Lizucăi G.M.- problematizarea –identificareaelementelor reale şi a celor fantastice

Evaluare orală

Evaluare scrisă

8. LecturăD-l Goe, I.L. Caragiale

4.3.3.4.

- citirea şi înţelegerea textului- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri

F.- lucru cu manualul ,,Înţeleg, explic ,aplic”g.m.- exerciţiu - formulare de

Evaluare orală Temă în

Page 14: Planif. Lb Rom

13 XII

- alcătuirea de noi enunţuri cu expresii din text.- formularea unor întrebări şi răspunsuri

răspunsuri la întrebări dateI.- rezolvarea fişei de lucru

clasăEvaluare scrisă

9. Situaţii de comunicareCu cine vorbim? Cum vorbim ?

16 XII

1.4.2.4.

- intuirea imaginilor- observarea situaţiilor de comunicare ;- utilizarea formulelor de politeţe ;- exprimarea propriilor opinii- corectarea unor situaţii de comportament greşit- imaginarea unor dialoguri

G.M.- exerciţiul - ,,Intuiesc, observ, concluzionez!” I-. Problematizare : - ,,Voi ce părere aveţi?” P. –joc de rol - teme la alegere I. –exerciţiu aplicativ: ,,Găsiţi greşeala”- rezolvarea fişei de lucru

Observare sistematică

Temă în clasă

10. Povestirea în scris a textului

17 XII

3.5.4.1.

- recunoaşterea vorbirii directe şi indirecte- transformarea dialogului în povestire- întocmirea planului simplu de idei - povestirea în scris pe baza planului de idei

g.m.- exerciţiu dirijat-pe tema ,,Să dialogăm!”G.M.- descoperirea fragmentului narativ din textul dat F .- explicarea modului de transformare a dialogului în povestire I – Redactarea povestirii în scris F. – prezentarea lucrărilor

Observare sistematică

Temă în clasă

11.Numărul şi persoana pro-numelui per-sonal

17 XII

2.5.3.6.

- identificare pronumelui în texte date - recunoaşterea nr. şi persoanei pronumelui personal ;- înlocuirea pronumelor cu substantive

F. – lucru cu manualul – ,,Recunosc pronumele – analizez’’P.- exerciţii aplicative - ex 2, p.44 I. – rezolvarea fişei de lucru

Observare sistematică

Evaluare scrisă

12. Genul pronumelui

18 XII

2.5.4.4.

- observarea schimbării formei pronumelui personal la pers. a III-a după gen- analiză gramaticală

F. – exerciţiul: identificarea genului unui pronume g.m.- problematizarea - intuirea altor forme ale pron. pers. I.- algoritmizarea: completarea fişei de lucru

Evaluare reciprocă

Temă în clasă

13. Pronumele personal de politeţe

19 XII

2.5.3.6.

- recunoaşterea şi clasificarea pronumelor;- analiză gramaticală - concurs

F. - Algoritmizarea – analiză gramaticală pe text I.- exerciţiul – completarea fişei de lucru G.M. – concurs - ,,Cei mai buni câştigă”

Evaluare orală

Observare sistematică

14. LecturăColinde

20 XII

2.3.2.5.3.2.

ex. de citire a unor colinde tradiţionale; ex. de recitare a colindelor; ex. de identificare a urărilor

desprinse in colinde; ex. de cantare a unor colinde.

I: ex. de lectură și memorare a colindelor;G.M.: dezbatere: ,,Colinda preferata”P: învăţarea în cooperare: ,,Ce urări se fac prin colinde”F:audierea și învăţarea unor cântece-colinde.

Evaluare reciprocă

15.16. Funcţia pronumelui personal în propoziţii

6 I7 I

3.6.4.4.

- identificarea funcţiei pron . pers. în propoziţie - completarea unor propoziţii lacunare - scrierea corectă - joc didactic

F. - conversaţie dirijată pentru stabilirea funcţiei pron. pers. în propoziţie g.m.- completarea unor propoziţii lacunareI. – dictareP. joc de rol ,,Eu sunt I. fişă de lucru

Temă în clasă

Evaluare scrisă

17. Onoarea mai presus…de

4.3.3.4.

- citirea şi înţelegerea textului- aprofundarea conţinutului prin

F.- lucru cu manualul ,,Înţeleg, explic, aplic”

Evaluare orală

Page 15: Planif. Lb Rom

Mircea SântimbreanuFamiliarizarea cu textul 7 I

întrebări şi răspunsuri- alcătuirea de noi enunţuri cu expresii din text.- formularea unor întrebări şi răspunsuri

g.m.- exerciţiu - formulare de răspunsuri la întrebări dateI.- rezolvarea fişei de lucru

Temă în clasăEvaluare scrisă

18.Onoarea mai presus…de Mircea SântimbreanuPlanul de idei

8 I

3.2.4.2.

- exersarea citirii- delimitarea textului în fragmente logice ;- formularea ideilor principale ;- povestirea orală şi scrisă a textului ;

- F. variante de citit - G.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele’’-I . Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”I. Exerciţiul: ,,Ştiu să povestesc’’

Observarea sistematica

Evaluare reciproca

19. Onoarea mai presus…de Mircea SântimbreanuPovestirea textului

9 I

1.2.1.4.2.3.

- exersarea citirii- delimitarea textului în fragmente logice ;- formularea ideilor principale ;- povestire selectivă

- G.M.- povestirea faptelor pe baza planului de idei întocmit în clasă - g.m. - exerciţii de dictare şi corec-tare – ,,Să corectăm împreună”-G.M. conversaţie -,,Onoarea lui Goguţă”

Observarea sistematicaEvaluare scrisă

20.Lectură Sarea în bucate, de Petre Ispirescu 10 I

2.3.3.2.

- discutarea textului în funcţie de următorii parametri: Cine, unde , cum?”- exprimarea propriilor opinii - argumentarea de fapte şi atitudini

F. – Conversaţia: - interpretarea şi povestirea textului I.- activitate transdisciplinară – exprimarea opţiunii prin desen P. – Joc de rol: ,,La judecată”

Observaţia sistematicaAutoevalu-area

21. Onoarea mai presus…de Mircea Sântimbreanu -Caracterizarea personajului principal 13 I

3.3.4.3.

- selectarea caracteristicilor personajului- caracterizarea personajului oral şi în scris

F. –conversaţie în grup pentru realizarea portretului moral al lui Goguţă pe baza faptelor prezentate şi a citatelor I- exerciţiu aplicativ: Caracterizarea în scris G.M.–Joc de rol: ,,Argument împotrivă”

Evaluare orală

Evaluare scrisă

22. Recapitulare

14 I

1.1.1.5.

- selectarea caracteristicilor personajului central- caracterizarea personajului - analiza gramaticală - pronumele

F. – ciorchinele – caracterizarea personajuluiI. – Algoritmizarea – analiza gramaticală G.M. Descrierea selectivă aportului românesc

Observarea sistematica

Temă în clasă

23.Evaluare

14 I

Competenţe evaluate: deprinderea de formulare corectă a ideilor principale; deprinderea de a povesti după un plan de idei; deprinderea de analiză gramaticală; deprinderea de scriere corectă.

Test sumativ

Unitatea de învăţare nr.5 : Se cern norii de zăpadă …Întrebările şi răspunsurile în comunicare – 11 ore1. Iarna, de Vasile AlecsandriFamiliarizarea cu pastelul

15 I

3.2.3.6.

- familiarizarea cu opera lui Vasile Alecsandri- citirea textului cu explicarea cuvintelor şi expresiilor ;- identificarea elementelor descriptive

F – conversaţia de reactualizare -,, Vasile Alecsandri G.M. citirea explicativă a textului I. – utilizarea cuvintelor şi expresiilor în enunţuri noi g.m.- lucru cu manualul pentru identificarea elementelor descriptive

Evaluare orală

Evaluare reciprocă

2. Iarna, de Vasile Alecsandri

2.6.3.6.3.2.

- delimitarea tablourilor descriptive - recunoaşterea mijloacelor de realizare a descrierii - formulare de întrebări şi răspunsuri- autodictare

g.m.- exerciţiu aplicativ – delimitarea tablourilor după titluri date F.- lucru cu manualul – recunoaşterea mijloacelor artistice

Autoevalu-are

Page 16: Planif. Lb Rom

16 I

- argumentări şi redescrieri ale tablourilor

I. - rezolvarea fişei de lucru g.m.- Activitate transdisciplinară ,,Desenaţi iarna lui Vasile Alecsandri’’

Evaluare scrisă

3. LecturăMiezul iernii, de Vasile Alecsandri

17 I

3.2.3.6.2.6.

- citirea textului cu explicarea cuvintelor şi expresiilor ;- delimitarea tablourilor descriptive - recunoaşterea mijloacelor de realizare a descrierii - formulare de întrebări şi răspunsuri

G.M. citirea explicativă a textului I. – utilizarea cuvintelor şi expresiilor în enunţuri noi g.m.- lucru cu manualul pentru identificarea elementelor descriptive F.- lucru cu manualul – recunoaşterea mijloacelor artistice

Evaluare orală

Evaluare reciprocă

4. Iarna,de Barbu Ştefănescu Delavrancea

20 I

2.4.2.5.

- citirea textului - introducerea cuvintelor în contexte noi ‚Intuirea imaginii ;- exprimarea propriilor opinii

F.-conversaţia pe tema ,, Iarna” G.M.- diverse tipuri de citire – explicarea expresiilor noi I. – introducerea cuvintelor şi expresiilor în enunţuri proprii

Temă în clasă

Evaluare reciprocă

5. Iarna,de Barbu Ştefănescu Delavrancea

21 I

2.4.2.5.

- cunoaşterea mijloacelor artistice - completare de texte lacunare - transformarea substantivelor în adjective - explicarea comparaţiilor

F. – munca cu manualul – recu-noaşterea mijloacelor artistice I. – exerciţii aplicative G.M. - conversaţia : explicarea comparaţiilor P . – exerciţiu –joc . – completează comparaţia

Temă în clasă

6. Iarna,de Barbu Ştefănescu Delavrancea

21 I

3.5.3.2.2.1.2.6.

- delimitarea tablourilor descriptive ;- recunoaşterea mijloacelor de realizare a descrierii ;- scriere corectă : repetiţia- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri- descoperirea sensurilor unor cuvinte- formularea de impresii personale

g.m.- exerciţiu aplicativ – delimita-rea tablourilor după titluri date F.- lucru cu manualul – recunoaşterea mijloacelor artisticeI. - rezolvarea fişei de lucru - construire şi utilizare a repetiţiilor în enunţuri

Autoevalu-are

Evaluare scrisă

7. Întrebările şi răspunsurile în comunicare

22 I

4.5.4.6.

- citirea şi intonarea corectă a enunţurilor date – formularea de întrebări şi răspunsuri

F. – exerciţiu dirijat: citire şi intonare corectă P. – exerciţii aplicative G.M.- Joc didactic . ,,De-a reporte-rul”

Evaluare scrisă

Evaluare reciprocă

8. Bucuriile iernii -Compunere pe baza unor cuvinte şi expresii

23 I

4.5.4.6

- recunoaşterea cuvintelor şi expresiilor ;- întocmirea planului de idei- redactarea compunerii

F. - Joc didactic .,,Cuvinte potrivite , la locul potrivit” g.m. – problematizarea – redactarea planului de idei I. – scrierea compunerii

Temă în clasă

Evaluare scrisă

9. LecturăMiezul iernii, de Vasile Alecsandri

14 I

3.5.3.2.2.1.2.6.

- delimitarea tablourilor descriptive - recunoaşterea mijloacelor de realizare a descrierii - scriere corectă: repetiţia- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri- descoperirea sensurilor unor cuvinte- formularea de impresii personale

g.m.- exerciţiu aplicativ – delimitarea tablourilor după titluri date F.- lucru cu manualul – recunoaşterea mijloacelor artisticeI. - rezolvarea fişei de lucru - construire şi utilizare a repetiţiilor în enunţuri

Autoevalu-are

Evaluare scrisă

Unitatea de învăţare nr. 7- Recapitulare. Evaluare - 6 ore1. Verbul

27 I

2.5.3.6.4.4.

- exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a cumunicării;

F. – ex. aplicativ: recunoaşterea verbelor dintr-un text, completarea unor texte lacunare

Observare sistematică

Page 17: Planif. Lb Rom

- exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale; - ex. de identificare a verbelor la

diferite timpuri şi persoane;- exerciţii de analiză gramaticală a verbelor identificate.

I – rezolvarea fişelor de lucruP. –Joc didactic ,,De la o persoană la mai multe”

Evaluare reciprocă

2. Părţile componente ale compunerii . Planul de idei dat

28 I

4.2.4.4.4.5.

- recapitularea cunoştinţelor despre părţile unei compuneri, planul dat, titlu - delimitarea pe un text a celor trei părţi ale compunerii- identificarea fragmentelor unui text după ideile principale- redactarea unei compuneri după un plan dat

F – conversaţie de fixare şi consolidare a cunoştinţelor despre redactarea unei compunerig.m. – exerciţiu de identificare a părţilor unei compuneri date I. – exerciţiu aplicativ de împărţire a unui text în fragmente logice ce corespund ideilor principale date I. ,,Cea mai frumoasă compunere’’

Observare sistematică

Autoevaluare

3. Substantivul Pronumele

28 I

1.3.2.5.

3.6.4.1.

- exerciţii de utilizare a substabtivelor în genitiv şi dativ;- exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate;- exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate (substantiv/pronume);- exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale.

F. - Algoritmizarea – analiză gramaticală pe text I.- exerciţiul – completarea fişei de lucru G.M. – concurs - ,,Cei mai buni câştigă”

Evaluare orală

Observare sistematică

4. Formularea ideilor principale după imagini Povestirea în scris a unui text

29 I

3.1.3.2.4.1.

4.6.3.5.3.7.

- exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată - exerciţii de formulare a ideilor după imagini- identificarea dialogului- exerciţii de povestire în scris a unui dialog- sesizarea fragmentelor de descriere- reconstituirea descrierii

P.- Problematizarea - formularea ideilor după imaginiI. - Exerciţiul - identificarea dialogului F.- povestirea - transformarea dialogului în povestire G.M.- Lucru cu manualul - sesizarea fragmentelor de descriere / reconstituirea lor

Evaluare orală

Evaluare reciprocă

5. Evaluare 30 I

Competenţe evaluate:- formularea ideii principale dintr-un fragment dat- transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă- identificarea şi analiza gramaticală a părţilor de vorbire studiate- redactarea unei compuneri

Evaluare sumativă

6. LecturăLa Polul Nord,de Marin Sorescu

31 I

3.2.4.3.

- pătrunderea conţinutului de idei şi sentimente- sesizarea rimei interioare- exprimarea de opinii proprii

F.- lucrul cu manualul: citire , explicarea cuvintelor , formulare de întrebări şi răspunsuriG.M.- Exerciţiul citire ritmată cu selectarea perechilor de rime interioare P :- Joc : ,, Jucăria de vorbe” separarea glumei din text

Evaluare orală

Evaluare scrisă

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Page 18: Planif. Lb Rom

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – SEMESTRUL al II-lea

Conţinuturi ( detalieri )

Ob. de ref.

Activităţi de învăţareResurse

(materiale , temporale pedagogice)

Evaluare

Unitatea de învăţare nr.6 : Se cern norii de zăpadă …Întrebările şi răspunsurile în comunicare – 8 ore ( continuare din sem I)

1. O noapte de iarnă, de Fănuş NeaguFamiliarizarea cu textul

10 II

3.4.4.3.

- citirea şi înţelegerea textului- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri- alcătuirea de noi enunţuri cu expresii din text- descoperirea de noi de noi sensuri ale cuvintelor

F. – lucrul cu manualul ,,Înţeleg, explic, aplic”I. – exerciţiu – de formulare de răspunsuri la întrebări dateg.m.Joc: ,,Cine găseşte mai multe sensuri”

Evaluare orală

Temă în clasă

2. O noapte de iarnă , de Fănuş NeaguTransformarea vorbirii directe în vorbire indirectă

11 II

3.5.3.7.

- identificarea dialogului- formularea ideilor principale- transformarea dialogului în povestire - sesizarea fragmentelor de descriere- reconstituirea descrierii

I.- Exerciţiul - identificarea dialogului G.M. . Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”F.- povestirea - transformarea dialogului în povestire G.M. - Lucru cu manualul - sesizarea fragmentelor de descriereI. – completarea fişei de lucru

Evaluare orală

Evaluare reciprocă

3.Numeralul ( Actualizare ) Exerciţii

11 II

2.5.3.6.

4.4.

- identificarea numeralelor din texte- clasificarea numeralelor- completarea cu enunţuri lacunare - recunoaşterea şi sublinierea pe text- sesizarea cauzei schimbării formei unor numerale- alegerea formei corecte

F – exerciţii aplicative g.m.- algoritmizarea - selectarea şi clasificarea numeralelor I – rezolvarea fişei de lucru g.m. - Exerciţii aplicative I.- rezolvarea fişei de lucru P. Joc : - ,,Cum este corect?”

Temă în clasă Autoevalu-are

Observarea sistematica

4. NumeralulRolul în propoziţie

12 II

3.6.4.4.

- identificarea numeralelor din texte- scrierea corectă a numeralelor- rolul numeralelor în propoziţie - dictare

I. - rezolvarea fişei de lucru G.M.- exerciţiu aplicativ de recunoaştere a rolului numeralului în propoziţie I. – Dictare aplicativă

Evaluare reciprocă

Evaluare scrisă

5. NumeralulExerciţii

13 II

2.5.3.6.

- recunoaşterea şi sublinierea pe text- scrierea corectă a numeralelor- rolul numeralelor în propoziţie - întocmirea unei compuneri gramaticale

g.m. - Exerciţii aplicative I. - rezolvarea fişei de lucru G.M.- exerciţiu aplicativ de recunoaştere a rolului numeralului în propoziţie I. - Compunere ,,Corpul meu”

Evaluare orală

Evaluare reciprocă

6. LecturăLa polul nord, de Marin Sorescu

14 II

3.2.4.3.

- pătrunderea conţinutului de idei şi sentimente- sesizarea rimei interioare- exprimarea de opinii proprii

F.- lucrul cu manualul: citire, explicarea cuvintelor, formulare de întrebări şi răspunsuriG.M.- Exerciţiul citire ritmată cu selectarea perechilor de rime interioare P:- Joc: ,,Jucăria de vorbe” separarea glumei din text

Evaluare orală

Evaluare scrisă

7. Recapitulare

17 II

3.2.4.3.

- citire corectă, fluentă, expresivă- intuirea imaginii- analiză literară

P. Joc de rol ,,De vorbă cu Marin Sorescu” F. -Exerciţiul – 6, p. 61 g.m.- algoritmizarea – analiza numeralelor din text

Observarea sistematică

8. Evaluare Competenţe evaluate: Evaluare

Page 19: Planif. Lb Rom

18 II deprinderea de scriere corectă după dictare - deprinderea de recunoaştere şi scriere corectă a numeralului Deprinderea de a formula întrebări şi răspunsuri

sumativă

Unitatea de învăţare nr 8: Mi-am slujit ţara …Comunicare despre personajul literar - 19 ore1.Domnu’ Trandafir,Mihail Sadoveanu

18 II

3.2.3.6.

- familiarizarea cu opera lui Mihail Sadoveanu;- citirea explicativă, evidenţierea unor cuvinte şi expresii noi; - selectarea unor construcţii după criterii date;

F. – listarea textelor cunoscute din opera lui Mihail Sadoveanu G.m.- Citirea explicativă a textului; lucru cu dicţionarul; explicarea unor expresii deosebite I. - completarea fişei de lucru

Observarea sistematică a comportamentului

Temă scrisă 2. Domnu’ Trandafir,Mihail SadoveanuPlan de idei

19 II

2.1.2.2.

- delimitarea textului în fragmente logice;- alcătuirea planului simplu de idei - povestirea textului pe baza planului de idei.

F. - variante de citit G.m. - Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele’’I.- Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”I.- Exerciţiul: ,,Ştiu să povestesc’’

Observarea sistematică

Evaluare reciproca

3.Domnu’ Trandafir,Mihail Sadoveanu

Caracterizarea personajului

2O II

3.3.4.3.

- selectarea caracteristicilor personajului principal;- caracterizarea personajului; - utilizarea corectă a cratimei.

F. –conversaţie în grup pentru selecţionarea caracteristicilor personajului principal I- exerciţiu aplicativ: Caracterizarea în scris G.M.–exerciţii de utilizare corectă a cratimei ,,c-am” şi ,,cam”

Evaluare orală

Evaluare scrisă

4. LecturăPovestea lui Arap-Alb, deIon Creangă

21 II

2.3.3.2.

- exersarea citirii- discutarea textului în funcţie de următorii parametri: Cine, unde , cum?”- exprimarea propriilor opinii - argumentarea de fapte şi atitudini

F. - variante de cititG.m. – variate exerciţii de citire, lucru cu dicţionarul, explicarea unor expresii deosebite I.- activitate transdisciplinară – exprimarea opţiunii prin desen

Observaţia sistematica

Autoevalu-area

5.George Enescu, Viorica Huber

24 II

3.4.4.3.

- selectarea unor informaţii despre George Enescu şi opera sa - citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi - scrierea corectă ,,nn”

F. – Rezumatul – prezentarea generală a lui George Enescu şi operei sale - G.m. – variate exerciţii de citire, lucru cu dicţionarul, explicarea unor expresii deosebite -I – Exerciţiul aplicativ: ,,Să scriem corect!”

Observare sistematică

Autoevaluare

6. George Enescu, Viorica Huber

Plan de idei25 II

2.1.2.2.

- exersarea citirii- delimitarea textului în fragmente logice;- formularea ideilor principale;- actualizarea cunoştinţelor despre sensul cuvintelor;

- F. - variante de citit - g.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele’’-G.M . Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”- Joc didactic ,,Să descoperim câte sensuri are

Observarea sistematica

Evaluare reciproca

7. George Enescu, Viorica Huber

Caracterizarea personajului

25 II

3.3.3.4.

- descoperirea trăsăturilor fizice şi sufleteşti ale muzicianului; - caracterizarea lui George Enescu folosind citate din text; - exprimarea unor opinii personale

F.- Munca cu manualul: - evidenţierea unor trăsături fizice şi morale ale lui George Enescu cu ajutorul textului şi portretului din manual G.m.- Exerciţiu aplicativ: selecţionarea citatelor din text care exprimă trăsături fizice sau morale ale muzicianului I - Rezolvarea itemului din fişă

Observarea sistematică a comportamentului

Temă în clasă

8. Adjectivul 2.5. - identificarea adjectivelor; G.m. – Exerciţiu aplicativ pe fişă

Page 20: Planif. Lb Rom

26 II

3.6. - clasificarea adjectivelor; - scrierea corectă a adjectivelor.

de lucru I. – exerciţiu aplicativ ,,Scrie cuvântul care lipseşte!”G.M.-,,Spune ce ştii despre mine!” I.- Dictare

Autoevalua-re

Temă în clasă

9. Adjectivul

27 II

2.5. 4.4.

- precizarea numărului adjectivelor - precizarea genului adjectivelor - analiză gramaticală

F. – Explicaţia- lucru pe text ( oral)şi la tablă G.M. –învăţarea prin descoperire – Identificarea genului adjectivului în diverse exerciţii Algoritmizarea – analiză gramaticală

Autoevaluare

Evaluare orală

Evaluare scrisă

10. LecturăPovestea lui Arap-Alb, deIon Creangă

28 II

2.3.3.2.

- exersarea citirii- identificarea fragmentelor- exprimarea propriilor opinii - argumentarea de fapte şi atitudini- ex. de caracterizare a personaju-lui principal;

F. - variante de cititF. – Conversaţia: - interpretarea şi povestirea textului G.m.- selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor

Observaţia sistematica

Autoevalu-area

11.Adjectivul

3 III

2.5.3.6.

- realizarea acordului substantivului cu adjectivul;- modificarea formei substantivului pentru a obţine adjective; scrierea corectă.- determinarea rolului adjectivului în vorbire;- identificarea funcţiei adjectivului în propoziţie;- analiză gramaticală.

G.m – exerciţii aplicative P. – exerciţiu – joc ,,Schimbă forma!”I.- exerciţii aplicative: ,,Rezolvă fişa!”

Observarea sistematică

Temă în clasă

F.- Lucru la tablă ,,Citesc, înţeleg, dezvolt!”G.M.- Exerciţiu – joc ,,Isteţilă ne propune!”I. –exerciţii aplicative – analiză gramaticală

Temă în clasă

Evaluare scrisă

12.Meşterul Nicu, Alexandru Vlahuţă

4 III

3.2.4.2.

- selectarea unor informaţii despre pictorul Nicolae Grigorescu;- intuirea imaginilor din manual; - citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi.

F. – Rezumatul – prezentarea generală a lui Nicolae Grigorescu G.m. – variate exerciţii de citire , lucru cu dicţionarul , explicarea unor expresii deosebiteI – Exerciţiul aplicativ: Utilizarea cuvintelor şi expresiilor în enunţuri proprii

Observare sistematică

Autoevalua-re

13. Meşterul Niu, Alexandru Vlahuţă

Plan de idei

4 III

3.2.4.2.

- exersarea citirii- delimitarea textului în fragmente logic;- formularea ideilor principale;- povestirea orală; - exprimarea unor opinii personale - ex. de caracterizare a personajului principal;

F. - variante de citit g.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele’’G.M. Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”G.m. – povestirea în lanţ a textului folosind cuvinte şi expresii din text P.- selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.

Observarea sistematica

Evaluare reciprocă

14. Textul neliterar

5 III

3.7.4.6.

- redactarea unor texte publicitare;- formularea unor puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi prezentare;- înlăturarea greşelilor tipice.

F. – Învăţare intuitivă – discutarea materialului didactic şi redactarea unor scurte texte publicitare G.m. – Concurs ,,Cel mai frumos mesaj publicitar ”P. Exerciţiu- ,,Unde este greşeala!”

Observarea sistematică

Page 21: Planif. Lb Rom

15 . Comunicarea nonverbală

6 III

2.1.2.4.

- demonstrarea spontaneităţii şi creativităţii orale;- stimularea unor situaţii de comunicare nonverbală;- recunoaşterea unor personaje din texte literare după mimica

F. – Convorbire cu tema ,,La bibliotecă !”, ,,La masă!”P. - Joc de simulare ,,Ce îţi comunic?”F.- Joc mut ,, Cine sunt ?”

Evaluare reciprocă

16. LecturăUn explorator român

7 III

3.2.4.2.

- citirea explicativă a textului ;- întocmirea planului de idei ; - exprimarea de opinii şi impresii- transformarea unui dialog în povestire- analiză gramaticală.

F. - variante de citit g.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele’’G.M .- Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”G.M.- Exeriţii de analiză gramaticalăG.m.- Exerciţiu aplicativ de transformare a unui dialog în povestire

Observarea sistematică

Evaluare reciprocă

17. Compunere cu titlu şi plan dat

10 III

3.5.3.7.

- selectarea caracteristicilor personajului literar indicat;- redactarea compunerii respectând planul de idei afişat pe tablă

F. – Discutarea titlului şi planului de idei de pe tablă G.m.- Recitirea textului literar şi listarea caracteristicilor personajului I. – Redactarea compunerii

Temă în clasă

18.Recapitula- re

11 III

3.2.4.2.

- exprimarea de opinii şi impresii- transformarea unui dialog în povestire- exerciţii de recunoaştere a adjectivului- analiză gramaticală.

G.M .- Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”G.m.- Exerciţiu aplicativ de transformare a unui dialog în povestireG.M.- Exerciţii de analiză gramaticală

Temă în clasă

19. Evaluare

11 III

Competenţe evaluate:- Recunoaşterea trăsăturilor fizice şi morale ale unui personaj literar;- Analiza gramaticală a adjectivului;- Transformarea comunicării directe în comunicare indirectă.

Test sumativ

Unitatea de învăţare nr.9-Când mă gândesc la locul naşterii mele…Comunicarea despre locuri şi întâmplări-19ore1.Amintiri din copilărie, de Ion Creangă

12 III

3.4.4.3.

- descifrarea conţinutului de idei;- intuirea imaginilor din manual; - citirea explicativă , evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi.

F. - variante de G.m. –lucru cu dicţionarul , explicarea unor expresii deosebite, introducerea acestora în enunţuri I – Exerciţiul aplicativ: Utilizarea cuvintelor şi expresiilor în enunţuri proprii

Observarea sistematică

Evaluare reciprocă

2.Amintiri din copilărie, de Ion Creangă

Plan de idei

13 III

3.2.4.2.

- exersarea citirii- delimitarea textului în fragmente logice;- formularea ideilor principale;- povestirea orală după plan;

g.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele’’G.M . Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”G.m. – povestirea în lanţ a textului folosind cuvinte şi expresii din text; repovestirea textului

Observarea sistematică

Evaluare orală

3. LecturăAmintiri din copilărie - Pocitania, de Ion Creangă

14 III

3.4.4.3.

- descifrarea conţinutului de idei;- intuirea imaginilor din manual ; - citirea explicativă , evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi .

F. - variante de citireG.m. –lucru cu dicţionarul, explicarea unor expresii deosebite, introducerea acestora în enunţuri I – Exerciţiul aplicativ: Utilizarea cuvintelor şi expresiilor în enunţuri proprii

Observarea sistematică

Evaluare reciprocă

4. Amintiri din 3.3. - selectarea caracteristicilor F- exerciţii de caracterizare scurtă a Evaluare

Page 22: Planif. Lb Rom

copilărie, de Ion CreangăCaracterizarea personajelor

17 III

4.3. personajelor evocate;- formularea de întrebări şi răspunsuri;- realizarea autoportretului - exprimarea de opinii şi impresii personale

personajelor, prin concluzii şi citate G.m.- Convorbire tematică: ,,Şcoala de ieri şi şcoala de azi” P. - Exerciţiu joc – ,,Ghiceşte cine sunt ?”

orală

Evaluare reciprocă

5. Mama, Panait Cerna

18 III

3.6.3.2.

- citirea şi înţelegerea textului liric;- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri;- recunoaşterea sentimentelor transmise de poet.

F. - Citirea explicativă a textului, evidenţierea caracterului evocator G.M.- Învăţare intuitivă ,,Citesc, explic, învăţ!”G.m. -Joc ,,Denumeşte un singur cuvânt !”I. - rezolvarea fişei

Observarea sistematică

6. Mama, Panait Cerna

18 III

2.5.3.2.

- stabilirea tablourilor pe care le sugerează poezia;- identificarea mesajului poetic; - sesizarea imaginilor artistice;- exerciţii de scriere

F. - Învăţare dirijată pentru stabilirea tablourilor şi identificarea mesajului poetic G.M.- Ex 2. p. 81 I. – Autodictare selectivă

Evaluare orală

Temă în clasă

7.Propoziţia –actualizare (felul, după scopul comunicării)

19 III

1.3.2.5.

- gruparea propoziţiilor după scopul comunicării - alcătuire de propoziţii după model;- utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;- transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers

F.- Conversaţia – reactualizarea cunoştinţelor despre propoziţieG.M.- Învăţarea intuitivă de grupare şi denumirea propoziţiilor după scopul comunicării G.m.- exerciţiu aplicativ I.- dictare P.- Exerciţiu joc de transformare a unor propoziţii

Evaluare orală

Temă în clasă

8.Propoziţia ( felul, după aspectul predicatului)

20 III

1.4.2.4.

- sesizarea aspectului afirmativ sau negativ al propoziţiilor ;- exemplificarea prin enunţuri proprii ;- recunoaşterea şi gruparea propoziţiilor din texte date

F.- Lucru cu manualul: - descoperirea aspectului afirmativ sau negativ al unor propoziţii I.- Exerciţiu de rezolvare a fişei de lucru P.- Exerciţiu aplicativ –Ex. 9, p.83 G.M. – Concurs

Scară de clasificare

9. LecturăMonastirea Argeşului

21 III

3.4.4.3.

- citirea şi înţelegerea textului- aprofundarea conţinutului prin întrebări şi răspunsuri- alcătuirea de noi enunţuri cu expresii din text- descoperirea de noi de noi sensuri ale cuvintelor

F. – lucrul cu manualul ,,Înţeleg, explic, aplic”I. – exerciţiu – de formulare de răspunsuri la întrebări dateg.m.Joc: ,,Cine găseşte mai multe sensuri”

Evaluare orală

Temă în clasă

10.Pe Argeş în jos …, Alexandru Vlahuţă

24 III

1.2.3.1.3.4.

- citire explicativă; - introducerea cuvintelor în contexte noi;- exprimarea propriilor opinii- descoperirea semnificaţiei legendei

G.M.-exerciţii variate de citireI.- exerciţiu aplicativ de construit enunţuri proprii G.m.- exerciţiulnr.6, p.85I.- problematizarea: ,,Descoperiţi semnificaţia jertfei în creaţie!”

Evaluare reciprocă

Observarea sistematică

11. Pe Argeş în jos …, Alexandru Vlahuţă

25 III

3.5.3.2.2.1.2.6.

- identificarea şi delimitarea tablourilor din text;- evidenţierea elementelor descriptive;- stabilirea mesajului şi a sentimentelor transmise;- utilizarea corectă a cratimei

G.m.- Învăţare dirijată cu identificarea şi delimitarea celor două tablouri din text F. – Convorbire tematică despre elementele descriptive şi rolul lor F.- conversaţie dirijată pentru stabilirea mesajului şi sentimentelor transmise prin textI. – Exerciţiul - ,,Să scriem corect!”

Evaluare orală

Temă în clasă

Page 23: Planif. Lb Rom

12.Scrisoare învăţătorului meu, Petre Ghelmez

25 III

3.6.3.2.

- descifrarea conţinutului de idei;- intuirea imaginilor din manual; - citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi.- sesizarea imaginilor artistice;- identificarea mesajului poetic;

F. –citire explicativă; G.m .- Problematizarea: Când ? Unde? Cine?I.- Exerciţiu aplicativ - ,,Să descoperim!”

Observarea sistematică

Evaluare reciprocă

13. Scrisoarea Invitaţia

26 III

4.3.4.5.

- actualizarea cunoştinţelor de redactare a unei scrisori;- redactarea unui text cu destinaţie specifică.

F. – lucru cu manualul ,,Observăm, învăţăm, aplicăm’’ G.m. – exerciţii aplicative P.- Exerciţii – joc ,,Te invit la…”

Evaluare reciprocă

14. Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini ajutătoare

27 III

2.1.4.1.

- intuirea unor tablouri cu formularea mesajului oral;- ordonarea tablourilor după un plan de idei;- crearea unui text cu suport imagistic

F. – conversaţia euristică – identificarea mesajului având ca suport imagini desenate G.m. – Exerciţiu dirijat – ordonarea tablourilor după planul de idei I.- Exerciţiu aplicativ: crearea unui text după imagini

Observarea sistematică

Temă în clasă

15. LecturăMonastirea Argeşului

28 III

3.5.3.2.2.1.2.6.

- exersarea actului citirii;- evidenţierea elementelor descriptive;- stabilirea mesajului şi a sentimentelor transmise;- utilizarea corectă a cratimei

G.m.- variante de citire F. – Convorbire tematică despre elementele descriptive şi rolul lor F.- conversaţie dirijată pentru stabilirea mesajului şi sentimentelor transmise prin textI. – Exerciţiul - ,,Să scriem corect!”

Evaluare orală

Temă în clasă

17.Compunere cu plan dat şi imagini ajutătoareLocul natal

31 III

3.2.4.3.

- discutarea planului de idei;- listarea imaginilor şi informaţiilor ajutătoare;- redactarea textului.

F.- Lucru cu manualul ,,Citesc, înţeleg, dezvolt!”G.m. – Conversaţie cu listarea informaţiilor suplimentare despre locul natal I – redactarea compunerii

Temă în clasă

17. Întâlnire cu mama, de Nicolae Labiş

1 IV

3.6.3.2.

- exersarea actului citirii;- descrierea casei părinteşti a poetului;- realizarea portretului mamei desprins din gesturi

F. – Variate forme de citire cu desprinderea mesajului poetic şi evidenţierea sentimentelor poetului G.m. – exerciţiu - descrierea casei poetului G.M.- exerciţiul - deducerea trăsăturilor sufleteşti ale mamei din gesturile descrise în versuri

Observarea sistematică

Evaluare reciprocă

18 . Recapitu-lare

1 IV

2.5.1.3.

- aplicarea cunoştinţelor despre felul propoziţiilor - analiza gramaticală;Transformarea sau completarea unor cuvinte sau propoziţii.

F.- Lucru pe fişe – recunoaşterea, selectarea şi gruparea propoziţiilor după felul lor G.M. - exerciţii aplicative G.m.- Exerciţii pe grupe: Concurs

Temă în clasă

19. Evaluare

2 IV

Competenţe evaluate:- redactarea sau completarea unui text cu destinaţie specifică;- formularea de răspunsuri la întrebări;- recunoaşterea şi transformarea unor tipuri de propoziţii.

Test sumativ

Unitatea de învăţare nr: 10 - Jocul de-a primăvara - Comunicarea despre fapte - 19 ore1.Cucul pus pe glume, de Steliana Filip

3 IV

1.5.3.2.

- descrierea anotimpului de primăvară;- citirea cu explicarea cuvintelor;- formularea de întrebări şi răspunsuri;- memorarea versurilor.

F. – conversaţia dirijată – descrie-rea anotimpului de primăvară G.M.- citirea explicativă a textuluiG.m.- Joc didactic ,,Cine ştie răspunde!”I.– memorarea şi recitarea selectivă a versurilor

Observarea sistematică

Evaluare reciprocă

Page 24: Planif. Lb Rom

2. LecturăRacul, broasca şi ştiuca, Al. Donici

4 IV

1.5.3.4.3.2

- familiarizarea cu fabula- intuirea imaginilor din manual; - citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi;- descoperirea de noi sensuri ale cuvintelor.

F. - variante de citit G.m. –lucru cu dicţionarul, explicarea unor expresii deosebite, introducerea acestora în enunţuri I – transcriere

Observarea sistematică

Evaluare reciprocă

3. Ţara poveştilor, de Fănuş Neagu

23 IV

3.4.3.2

- descifrarea conţinutului de idei;- intuirea imaginilor din manual; - citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi;- descoperirea de noi sensuri ale cuvintelor.

F. - variante de citit G.m. –lucru cu dicţionarul, explicarea unor expresii deosebite, introducerea acestora în enunţuri I – Exerciţiul aplicativ – scrierea corectă a unor cuvinte

Observarea sistematică

Evaluare reciprocă

4. Ţara poveştilor, de Fănuş Neagu

Povestirea orală după plan

24 IV

3.2.4.2.

- exersarea citirii- delimitarea textului în fragmente logice;- formularea ideilor principale;- povestirea orală după plan;

g.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele’’G.M. Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”G.m. – povestirea în lanţ a textului folosind cuvinte şi expresii din text; repovestirea textului

Observarea sistematică

Evaluare orală

5. LecturăOmida şi furnica, de G. Ranetti

25 IV

1.5.3.4.3.2

- familiarizarea cu fabula- intuirea imaginilor din manual; - citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi;- descoperirea de noi sensuri ale cuvintelor.

F. - variante de citit G.m. –lucru cu dicţionarul, explicarea unor expresii deosebite, introducerea acestora în enunţuri I – transcriere

Observarea sistematică

Evaluare reciprocă

6. De ce nu înţelegem mesajul?

28 IV

3.6.3.2.

- deducerea cauzelor care pot perturba înţelegerea mesajelor;- explicarea consecinţelor neînţelegeriimesajului;- găsirea de soluţii pentru îndepărtarea cauzelor.

F. – conversaţia dirijată – listarea cauzelor ce perturbă înţelegerea mesajului;I. – ex. aplicativ ,,Ce se întâmplă dacă …?”G.M.- Dialogul: ,,Cum e corect? G.m.- Joc didactic ,,Are bunicul dreptate?”

Observareasistematică

Evaluare orală

7. Predicatul verbal

29IV

2.5.2.4

- recunoaşterea verbelor din texte şi funcţia lor în propoziţie;- deducerea definiţiei predicatului verbal;- analiza predicatului verbal.

F. – lucru la tablă – sublinierea verbelor din texte şi precizarea funcţiei în propoziţieG.m. – descoperirea – identificarea definiţiei predicatului verbal G.M.- algoritmizarea – analiza gramaticală a predicatelor verbale I. – fişă de lucru – rezolvarea itemilor din fişă

Evaluare reciprocă

Evaluare scrisă

8. Predicatul verbal

29 IV

3.5.4.2.

- stabilirea locului predicatului verbal în propoziţie;- compunere de propoziţii după cerinţe fixe;- analiză gramaticală.

F. – descoperirea – exerciţii la tablă ce pun în evidenţă locul predicatului în propoziţie G.m.- Exerciţii aplicative I.- rezolvarea fişei de lucru

Observarea sistematică

Temă în clasă

9. Predicatul verbal

30 IV

2.5.3.5.4.2.4.4.

- recunoaşterea verbelor din texte şi funcţia lor în propoziţie;- descoperirea sensului verbului ,,a fi”;- precizarea funcţiei verbului ,,a fi”;- analiză gramaticală.

F. – lucru la tablă – sublinierea verbelor din texte şi analiza lor gramaticală G.m. – descoperirea – identificarea funcţiei verbului ,,a fi” în propoziţie, atunci când exprimă existenţa I.- lucru pe text – analiză gramaticală

Evaluare reciprocă

Observarea sistematică

Page 25: Planif. Lb Rom

10. LecturăMicul prinţ, Antoine de Saint Exupery

2 V

3.2.3.6.

- intuirea conţinutului de idei ;- exprimarea de opinii şi impresii personale ;- crearea unui text .

F. – citire variată cu explicarea cuvintelor şi listarea faptelor în ordine cronologică G.m. – problematizarea - ,,Ce crezi despre prietenie ?”I.- Exerciţiu de creare a unui dialog cu o necuvântătoare

Observare sistematică

Temă în clasă

11. Un joc nou, Călin Gruia

5 V

3.2.3.6.

- citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi;- selectarea unor construcţii după criterii date;- scrierea corectă a unor cuvinte sau îmbinări de cuvinte.

G.m. – variate exerciţii de citire, lucru cu dicţionarul, explicarea unor expresii deosebite I.- problematizarea – semnificaţia titlului F – Exerciţiul aplicativ: Utilizarea cuvintelor şi expresiilor în enunţuri proprii

Observare sistematică

Autoevalua-re

12. Un joc nou, Călin Gruia

6 V

2.12.2.

- exersarea citirii- delimitarea textului în fragmente logice;- formularea ideilor principale;- povestirea orală după plan;

g.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele’’G.M. Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”G.m. – povestirea în lanţ a textului folosind cuvinte şi expresii din text; repovestirea textului

Observarea sistematică

Evaluare orală

13. Un joc nou, Călin GruiaCaracterizarea personajului

6 V

3.3.4.3.

- caracterizarea personajului principal;- delimitarea elementelor reale şi fantastice;- evidenţierea personificărilor .

F. – conversaţia – realizarea caracterizării MarieiG.m. – exerciţiu – joc - ,,Real sau fantastic ?”G.M.- exerciţiu aplicativ – recu-noaşterea personificărilor

Evaluare reciprocă

Temă în clasă

14. Subiectul simplu şi multiplu

7 V

2.5.4.4.

- recunoaşterea subiectelor din texte;- deducerea definiţiei subiectului;- analiza gramaticală.

F. - lucru la tablă – sublinierea subiectelor, gruparea lor după fel, determinarea locului în propoziţie G.m- algoritmizarea – analiză gramaticală I . rezolvarea exerciţiilor de pe fişă

Evaluare reciprocă

Evaluare scrisă

15. Subiectul . Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul

8 V

3.5.4.2.

- precizarea părţilor de vorbire prin care este exprimat subiectul;- analiză gramaticală;- alcătuire de enunţuri după anumite cerinţe.

F. – lucru la tablă –recunoaşterea subiectelor din texte şi precizarea şi precizarea părţilor de vorbire prin care sunt exprimate G.M.- algoritmizarea – analiza gramaticală a subiectelor I.- Exerciţiu aplicativ pe fişă

Observare sistematică

Autoevaluare

16. LecturăMicul prinţ, Antoine de Saint Exupery

9 V

3.2.3.6.

- intuirea conţinutului de idei ;- exprimarea de opinii şi impresii personale ;- crearea unui text .

F. – citire variată cu explicarea cuvintelor şi listarea faptelor în ordine cronologică G.m. – problematizarea - ,,Ce crezi despre prietenie ?”I.- Exerciţiu de creare a unui dialog cu o necuvântătoare

Observare sistematică

Temă în clasă

17. Acordul predicatului cu subiectul

12 V

3.4.3.5.

- observarea acordului subiectului cu predicatul;- realizarea acordului subiectului cu predicatul;- crearea unei compuneri gramaticale.

G.M.- conversaţia euristică –,,Cum se acordă subiectul cu predicatul?”I. exerciţiu aplicativ – ex.12 p. 100 G.m. – exerciţiu de creare a unei compuneri gramaticale

Evaluare orală

Evaluare scrisă

18. Compunere cu început sau

2.1.4.3.

- lectura unor modele de introduceri sau încheieri a unor compuneri

F .- lucru cu manualul: intuirea imaginilor şi citirea introducerilor

Evaluare reciprocă

Page 26: Planif. Lb Rom

sfârşit dat

13 V

- alegerea celor potrivite şi întocmirea planului compunerii proprii;- redactarea textului.

şi încheierilor model G.m.- problematizarea – întocmirea planului compunerii cu titlul ,,O faptă bună”I. – Exerciţiul de redactare a compunerii I. – Autocontrolul şi prezentarea compunerii în faţa clasei

Evaluare scrisă

19. Evaluare

13 V

Competenţe evaluate:- nararea unei fapte; - alcătuirea de propoziţii;- analiză gramaticală

Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare nr.11- Părerea şi atitudinea contează !- Exprimarea acordului şi dezacordului în comunicare - 16 ore

1.Cuiul , Tudor Arghezi

14 V

3.2.3.6.

- citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi;- selectarea unor construcţii după criterii date;- argumentarea caracterului narativ al textului.

F. - conversaţie de reactualizare T. ArgheziG.m. – variate exerciţii de citire, lucru cu dicţionarul, explicarea unor expresii deosebite ( 25’)F – Lucru cu manualul : listarea reperelor narative din text (15’ )

Observare sistematică

Autoevaluare

2. Cuiu , Tudor Arghezi

15 V

2.6.3.6.

- selectarea trăsăturilor morale ale personajelor;- exprimarea de opinii şi impresii personale - evidenţierea învăţăturii desprinsă din text.

F- ciorchine - caracterizarea personajului G.m.- Convorbire tematică: ,,Ce părere ai ?” P. - joc – ,,Ce mare lucru ?”

Evaluare orală

Evaluare reciprocă

3. LecturăAurel Vlaicu – Dorul de înălţimi

16 V

3.2.3.6.

- citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi;- selectarea unor construcţii după criterii date;- scrierea corectă a unor cuvinte sau îmbinări de cuvinte.

G.m. – variate exerciţii de citire, lucru cu dicţionarul, explicarea unor expresii deosebite I.- problematizarea – semnificaţia titlului F – Exerciţiul aplicativ: Utilizarea cuvintelor şi expresiilor în enunţuri proprii

Observare sistematică

Autoevalua-re

4.Ce părere aveţi ?

19 V

1.1.2.6.

- descrierea unei imagini ; - exprimarea acordului sau dezacordului ;- explicarea unor proverbe.

F . – conversaţia – analiza şi interpretarea unei imagini P.- Joc ,,Aşa da! Aşa nu!”G.m. Descoperirea ,,Ce ne spun proverbele?”

Evaluare orală Autoevaluare

5.Musca la arat, Alexandru Donici

20 V

3.2.3.6.2.6.

- exersarea actului citirii - utilizarea unor cuvinte şi expresii în enunţuri noi ;- reformularea învăţăturii fabulei - structurarea şi povestirea poeziei după momentele întâmplării ;- discutarea trăsăturilor morale ale unor personaje din fabulă;

G.M. Citirea explicativă a textului I. – exerciţiul nr.5 p. 107 G.m.- desprinderea învăţăturii fabuleig.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele, povestesc!G.M. –exerciţiul - pozitiv şi negativ G.m. – joc de rol ,,Ca musca la arat”

Evaluare reciprocă

Evaluare orală

Temă scrisă

6. Ciuboţelele ogarului , Călin Gruia

20 V

1.2.3.1.3.4.

- citirea explicativă , evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi ;- formularea de întrebări şi răspunsuri ;- exerciţii de scriere corectă .

G.m. – variate exerciţii de citire, lucru cu dicţionarul, explicarea unor expresii deosebite G.M.- exerciţii de aprofundare a conţinutului de idei prin întrebări şi răspunsuri

Observare sistematică

Autoevaluare

Page 27: Planif. Lb Rom

I – Exerciţiul aplicativ: Utilizarea cuvintelor şi expresiilor în enunţuri proprii

7.Ciuboţelele ogarului , Călin Gruia

Idei principale

21 V

3.2.4.2.

- exersarea citirii- selectarea trăsăturilor morale ale personajelor ;- delimitarea textului în fragmente logice ;- formularea ideilor principale ;- povestirea orală; - exprimarea unor opinii personale.

F. - variante de citit F- ciorchine - caracterizarea personajuluig.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele’’G.M. Exerciţiul: ‚,Planul meu de idei”G.m. – povestirea în lanţ a textului folosind cuvinte şi expresii din text

Observarea sistematica

Evaluare reciprocă

8.Ciuboţelele ogarului , Călin Gruia Caracterizarea personajului principal

22 V

3.5.3.7.

- precizarea personajelor textului ;- caracterizarea personajului principal;- schimbarea finalului textului .

Gm. – munca cu manualul pentru realizarea caracterizării F. – Studiu de caz – caracterizarea celor două personaje G.M. – problematizarea ,, Să căutăm alt final

Temă în clasă

9. LecturăBivolul şi coţofana

23 V

3.2.3.6.2.6.

- exersarea actului citirii - utilizarea unor cuvinte şi expresii în enunţuri noi ;- reformularea învăţăturii fabulei - structurarea şi povestirea poeziei după momentele întâmplării ;- discutarea trăsăturilor morale ale unor personaje din fabulă;

G.M. Citirea explicativă a textului g.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele, povestesc!G.M. –exerciţiul - pozitiv şi negativ G.m.- desprinderea învăţăturii fabulei

Evaluare reciprocă

Evaluare orală

Temă scrisă10. Atributul

26 V

2.5.4.4.

- recunoaşterea părţii secundare de propoziţie care determină un substantiv;- deducerea definiţiei atributului şi întrebărilor la care răspunde;- analiză gramaticală

F –învăţarea prin descoperire a atributelor din texte date G.M. – Concretizarea informaţiilor în formularea definiţiei şi listarea întrebărilor G.m. – exerciţii aplicative

Observarea sistematica

Temă în clasă

11.12. Atributul

27 V27 V

2.5.3.4.3.5.4.2.4.4.

- recunoaşterea părţii secundare de propoziţie care determină un substantiv – completarea de enunţuri lacunare;- alcătuire de propoziţii;- analiză pe text;- compunere gramaticală.

F. – observarea părţilor de vorbire prin care sunt exprimate atributele G.m - exerciţiu aplicativ de realizare a schemei propoziţiilor I- . lucrare practică – realizarea unei compuneri gramaticaleI.- exerciţiu aplicativ – rezolvarea fişei G.M.- algoritmizarea – analiză gramaticală

Observarea sistematica

Evaluare reciprocă

Temă în clasă

13. Compune-rea care îmbină povestirea cu dialogul şi descrierea

28 V

2.1.2.4.

- citirea unor texte şi observarea părţilor de dialog, descriere şi povestire;- intuirea unor imagini şi a unui plan de idei;- compunerea unui text după planul de idei.

F.- Conversaţia dirijată de recunoaştere a descrierii, povestirii şi dialogului G.M. – analiza imaginii şi planului de ideiI.- Realizarea compunerii

Temă scrisă

14. Recapitulare

29 V

3.2.4.2.2.5.

- exprimarea opiniei personale - analiză gramaticală;- joc didactic.

F.- conversaţia dirijată – selectarea personajelor cu suflete nobile din lecturi studiate G.M. – algoritmizarea – analiză gramaticală G.m.- Joc ,,Cum aş proceda eu!”

Evaluare reciprocă

Evaluare orală

Page 28: Planif. Lb Rom

15 . LecturăUn suflet nobil, Edmondo de Amicis-

30 V

3.2.4.2.

- citirea textului;- ordonarea ideilor principale;- exprimarea acordului sau dezacordului .

F.- lucru cu manualul – citirea explicativă a textului I.- Exerciţiu aplicativ: - ordonarea titlurilor care denumesc momentele întâmplării G.M. – conversaţia – comentarea faptelor personajelor

Observarea sistematică

Evaluare reciprocă

16. Evaluare

2 VI

Competenţe evaluate:- scrierea după dictare;- caracterizarea personajelor;- exprimarea unor opinii personale;- analiză gramaticală.

Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare nr 12 - Un rai din basme văd…Comunicarea impresiilor, sentimentelor - 11 ore1.Fiind băiat, păduri cutrie-ram, Mihai Eminescu

3 VI

3.6.3.2.

- citirea textului liric ;- selectarea imaginilor auditive şi vizuale ;- completarea unui text lacunar- identificarea atitudinii şi sentimentelor poetului ;- exprimarea opiniei şi sentimentelor proprii

F. – citirea explicativă G.M. – algoritmizarea: listarea imaginilor artistice I. – Exerciţiu aplicativ: completarea fişei de lucru G.m. – exerciţiu aplicativ: ,,Spune de ce ?” F- conversaţia dirijată, pentru exprimarea opiniei şi sentimentelor proprii

Observarea sistematica

Evaluare reciprocă

2. Din copilăria mea, Lucian Blaga

3 VI

3.6.3.2.

- citirea explicativă - listarea imaginilor artistice- formulare de întrebări şi răspunsuri;- exprimarea sentimentelor determinate de text;

F.- lucru cu manualul – citirea explicativă a textului I. - Evaluare reciprocăEvaluare orală

Autoevaluare

Evaluare reciprocă

3. Basm, Geo Bogza

4 VI

4.3.3.4.

- citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi;- delimitarea textului în fragmente logice;- formularea ideilor principale;- descoperirea de noi sensuri ale cuvintelor.

F. - variante de citit g.m. Problematizarea: ,,Descopăr fragmentele, alcătuiesc olanul de idei”F. – povestirea orală a textului cu evidenţierea mesajuluiI – Exerciţiul aplicativ – scrierea corectă a unor cuvinte

Observarea sistematică

Evaluare reciprocă

4. Complemen-tul

5 VI

1.3.2.5.

- recunoaşterea părţii secundare de propoziţie care determină un verb;- deducerea definiţiei complementului şi întrebărilor la care răspunde;- analiză gramaticală

F –învăţarea prin descoperire a atributelor din texte date G.M. – Concretizarea informaţiilor în formularea definiţiei şi listarea întrebărilor G.m. – exerciţii aplicative

Observarea sistematica

Temă în clasă

5. LecturăFiind băiat, păduri cutrie-ram, Mihai Eminescu

6 VI

3.6.3.2.

- citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi - selectarea imaginilor auditive şi vizuale;- completarea unui text lacunar- identificarea atitudinii şi sentimentelor poetului;- exerciţii de memorare/ scriere

F. – citirea explicativă G.M. – algoritmizarea: listarea imaginilor artistice I. – Exerciţiu aplicativ: completarea fişei de lucru G.m.ex. aplicativ: Spune de ce? I. memorare / autodictare

Observarea sistematica

Evaluare reciprocă

6.Complemen-tul

9 VI

3.6.4.4.

- recunoaşterea părţilor principale şi secundare de propoziţie;- analiză gramaticală;- realizarea de scheme;

F. – observarea părţilor de vorbire prin care sunt exprimate complementele G.m - exerciţiu aplicativ de realizare a schemei propoziţiilorG.M.- algoritmizarea – analiză gramaticală

Observarea sistematicaEvaluare reciprocăTemă în clasă

Page 29: Planif. Lb Rom

7.Comple-mentul

10 VI

1.3.4.4.

- completarea de enunţuri lacunare;- alcătuire de propoziţii după scheme;- analiză pe text;- compunere gramaticală.

G.m - exerciţiu aplicativ de realizare a schemei propoziţiilor G.M.- algoritmizarea – analiză gramaticalăI- . lucrare practică – realizarea unei compuneri gramaticale

Observarea sistematica

Evaluare reciprocă

8. Compunere liberă – ,,Vara cea luminoasă”

10 VI

4.3.4.5.

- citirea unor texte şi extragerea expresiilor artistice - întocmirea planului de idei;- compunerea unui text după planul de idei.

G.M. – lucru cu manualul de listare a unor expresii deosebite din textele literare G.M. – stabilirea planului de ideiI.- Realizarea compunerii

Temă scrisă

9. A fost oda-tă …, Marin Sorescu

11 VI

1.4.2.3.3.2.

- exersarea actului citirii;- aprofundarea conţinutului de idei - exprimarea opiniei personale;- joc didactic.

F. – Citirea variată a textului P. – Dialogul: formulare de întrebări şi răspunsuri I.- exerciţiul aplicativ,,Descoperă rima!”G.m.- Algoritmizarea ;- ,,Ce e real şi ce e fantastic ?”

Observarea sistematica

Evaluare reciprocă

10. Recapitulare

Carnavalul personajelor literare

12 VI

2.6.3.6.

- crearea unui text pornind de la o idee dată;- analiză gramaticală;- joc didactic.- exersarea actului citirii;- recunoaşterea de personaje literare după imagini sau descrieri- jocuri.

G.m. - explicarea mesajului literar al textului ,,A fost odată…”I.- Jocuri de cuvinte: ,,Să compunem versuri!”G.M.- algoritmizarea – analiză gramaticală G.m.- joc de rol ,,În dumbrava minunată”

Evaluare reciprocă

Evaluare orală

11 . Evaluare

13 VI

Competenţe evaluate:- comunicarea de impresii - recunoaşterea de personaje literare după imagini sau descrieri;- analiză gramaticală

Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare nr. 13- Autori, opere, personaje – Părţi de propoziţie - 6 ore1.Texte narative

16 VI

2.3.2.6.3.5.

- exersarea actului citirii;- reconstituirea faptelor;- Formulare de întrebări şi răspunsuri

F. – lucrul cu manualul: Citirea de texte narative G.M. – Povestirea reconstituirea unor fapte din textele citite P. – exprimarea opiniilor personale prin formulare de întrebări şi răspunsuri

Evaluare orală

Evaluare reciprocă

2. Personajul literar

17 VI

2.1.2.6.

- recunoaşterea personajelor literare din operele citite; - scurtă caracterizare a unor personaje literare ;Exprimare de opinii personale

G.m. – exerciţiul aplicativ – rezolvarea fii de lucru I- descrierea sumară a personajului indicat F. – conversaţie pe tema ,,Ce părere ai despre …?”

Temă în clasă

3. Descrierea în texte literare

17 VI

2.3.3.5.

- selectarea fragmentelor descriptive ;- recunoaşterea mijloacelor de realizare a descrierii ;- compunere de texte

F.- lucrul cu manualul - citirea textelor şi selectarea fragmentelor descriptive G.M. – exerciţiul aplicativ: - consemnarea expresiilor artistice prin care se realizează descrierea I.- exerciţiul aplicativ de realizare a unei scurte descrieri a colegului

Temă în clasă

Evaluare reciprocă

4.5. Părţi de propoziţie

2.5.3.6.

- recunoaşterea părţilor de propoziţie;- analiză gramaticală;- întocmire de scheme

F. – observarea părţilor de vorbire prin care sunt exprimate complementele G.m - exerciţiu aplicativ de

Observarea sistematicaEvaluare reciprocă

Page 30: Planif. Lb Rom

18 VI19 VI

realizare a schemei propoziţiilor G.M.- algoritmizarea – analiză gramaticală

Temă în clasă

6. Recomandări pentru lectură

20 VI

4.3.4.4.

- întocmirea unei liste cu lecturi obligatorii- întocmirea unei liste cu lecturi preferate

F. conversaţia – recomandări pentru lectură

Observarea sistematică


Recommended