+ All Categories
Home > Documents > PDI 2016-2020.pdf

PDI 2016-2020.pdf

Date post: 02-Feb-2017
Category:
Upload: phamminh
View: 305 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
44
1 2016 – 2020 Nr. 1899 / 14.09.2016 Motto: «Ceea ce aud, ştiu. Ceea ce văd, îmi amintesc. Ceea ce fac, înţeleg.» (Confucius)
Transcript
Page 1: PDI 2016-2020.pdf

1

2016 – 2020 Nr. 1899 / 14.09.2016

Motto:

«Ceea ce aud, ştiu. Ceea ce văd, îmi amintesc. Ceea ce fac, înţeleg.»

(Confucius)

Page 2: PDI 2016-2020.pdf

2

CUPRINS

ARGUMENT .................................................................................................................................. 3 1. PREZENTAREA ŞCOLII ........................................................................................................ 4

1.1. Scurt istoric: .................................................................................................................... 4 1.2. Localizarea şcolii în municipiul Bistriţa ................................................................... 5 1.3. Rezultatele elevilor şcolii.............................................................................................. 6

1.3.1. Anul şcolar 2007 – 2008 ......................................................................................... 6 1.3.2. Anul şcolar 2008 – 2009 ......................................................................................... 8 1.3.3. Anul şcolar 2009 – 2010 ....................................................................................... 10 1.3.4. Anul şcolar 2010 – 2011 ....................................................................................... 11 1.3.5. Anul şcolar 2011 – 2012 ....................................................................................... 12 1.3.6. Anul şcolar 2012 – 2013 ....................................................................................... 14 1.3.7. Anul şcolar 2013 – 2014 ....................................................................................... 16 1.3.8. Anul şcolar 2014 – 2015 ....................................................................................... 18 1.3.9. Anul şcolar 2015 – 2016 ....................................................................................... 21

1.4. Experienţa internaţională ........................................................................................... 25

1.4.1. Cadre didactice ...................................................................................................... 25 1.4.2. Elevi .......................................................................................................................... 26

1.5. Cultura organizaţională ............................................................................................... 27 1.6. Valorile şcolii ................................................................................................................. 28 1.7. Resursele umane .......................................................................................................... 29 1.8. Resursele materiale ..................................................................................................... 29 1.9. Deviza şcolii noastre este: ......................................................................................... 31

2. VIZIUNEA ŞCOLII ................................................................................................................. 32 3. MISIUNEA ŞCOLII ................................................................................................................ 33 4. ANALIZA S.W.O.T. ............................................................................................................... 34 5. ANALIZA P.E.S.T.E.: ............................................................................................................ 35 6. ŢINTELE STRATEGICE ....................................................................................................... 36 7. MOTIVAREA ŢINTELOR STRATEGICE .......................................................................... 37 8. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ...................................................................................... 39

Page 3: PDI 2016-2020.pdf

3

ARGUMENT

Elaborat pentru asigurarea calităţii demersului didactic şi educativ şi în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar românesc în spaţiul european al învăţământului, premisa fundamentală a Planului de dezvoltare instituţională este aceea că învăţământul joacă un rol fundamental în consacrarea unei societăţi globale a cunoaşterii şi a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vietii.

Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum şi disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activităţi performante şi competitive din sfera cunoaşterii, din economie, din viaţa comunităţii.

Învăţământul poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge învăţământul obligatoriu învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi în comunitate.

Astfel, învăţământul este o premisă a incluziunii sociale active, în contextul schimbărilor economice, sociale şi politice care se petrec pe continentul european. O zonă europeană deschisă a învăţământului aduce cu sine o mulţime de avantaje, în condițiile respectării diversităţii, dar presupune eforturi continue în vederea înlăturării barierelor şi pentru dezvoltarea unei reţele de învăţământ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea transeuropeană şi cooperarea.

În realizarea proiectului de dezvoltare instituţională pornim de la priorităţile politicii educaţionale: calitate; standarde europene; performanţă; eficienţă; acces egal la educaţie; învăţare continuă; oferte educaţionale diversificate; resurse umane bine pregătite, responsabile, motivate, cu

disponibilităţi pentru schimbare şi dezvoltare profesională.

Page 4: PDI 2016-2020.pdf

4

1. PREZENTAREA ŞCOLII

1.1. Scurt istoric:

Octombrie 1977 – are loc festivitatea de inaugurare a ŞCOLII GENERALE NR. 4 BISTRIŢA. În anul şcolar 1977 – 1978 şcoala a funcţionat cu 836 elevi repartizaţi în 25 clase şi cu 77 cadre didactice.

Anul 1978 a fost un an de referinţă în existenţa şcolii, prin titularizarea prin concurs a unui număr reprezentativ de profesori şi învăţători. Pe unii dintre ei îi găsim încă la catedră.

Între 1977 – 1990 şcoala a funcţionat cu clasele I – X; din 1990, a funcţionat cu clasele I – VIII.

Efectivul elevilor a crescut constant până în 1989. Între 1983 – 1993 şcoala a funcţionat cu peste 2000 elevi, atingând numărul de elevi maxim de 2364 în anul şcolar 1988-1989.

Cel mai mare colectiv de cadre didactice a fost de 105 în anul şcolar 1999 – 2000.

Numărul maxim de clase a fost 74 în anul şcolar 1992 – 1993. În anul şcolar 2016 – 2017 în şcoală învaţă 658 elevi, repartizaţi în 28

clase şi coordonaţi de 45 cadre didactice: 20 învăţători şi 44 profesori și 1 educatoare. Începând din anul şcolar 2009-2010, Şcoala Generală “Dimitrie

Cojocaru” Slătiniţa, este structură a şcolii noastre. Colaborarea cu ISJ BN, cu autorităţile locale, cu comunitatea, pe

baza politicilor educaţionale promovate de MENCS, ca urmare a implementării Strategiei Lisabona, a Programului de Educaţie şi Formare 2010 cât şi a programului Longlife Learning promovate de Uniunea Europeană ne îndreptăţesc să apreciem cooperarea bună a şcolii cu toate instituţiile abilitate.

Page 5: PDI 2016-2020.pdf

5

1.2. Localizarea şcolii în municipiul Bistriţa

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIŢA este situată pe strada Florilor nr. 3-5, aproape de linia ferată care uneşte municipiul Bistriţa de Valea Bârgăului, într-un cartier fost muncitoresc, actualmente format din locuitori din toate straturile sociale.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIŢA

Page 6: PDI 2016-2020.pdf

6

1.3. Rezultatele elevilor şcolii

1.3.1. Anul şcolar 2007 – 2008 FAZA NAŢIONALĂ Olimpiade şcolare Bota Nicoleta Menţiune Olimpiada de limba şi literatura româna / concursul naţional “Ionel Teodoreanu” Premiu special Feldrihan Dorina Menţiune Olimpiada Nationala de geografie Concursuri şcolare

Feldrihan Dorina

Menţiune Concurs Naţional de matematică “sim” Menţiune Concurs Naţional de matematică “Lumina math” Menţiune specială Concurs Naţional de chimie “Raluca

Rîpan” Trupa de teatru “Speranţa”

Locul II 2008- faza nationala Locul I 2009-faza judeteana

Concurs naţional de teatru şcolar “Thalia” Finalista Festivalul international de teatru

Gef 2009, Sanremo, Italia Drăghici Vlad Premiul special – cel mai bun

actor Faza interjudeţeană - Concursuri şcolare Echipa de handbal fete Locul I Faza zonală Echipa de fotbal baieti Locul I Faza zonală Trupa de teatru “Speranţa Locul I Concurs interjudeţean de teatru în limba

engleză Corul şcolii Locul III Concursul naţional de muzică pentru formaţiile

corale, etapa zonală Feldrihan Dorina Menţiune

Concursul interjudeţean de matematică “Matematica, de drag” Magda Darius Menţiune Pop Daniel Menţiune Musca Roxana Menţiune

Page 7: PDI 2016-2020.pdf

7

Faza judeţeană - Olimpiade şcolare Bota Nicoleta Premiul I Olimpiada de Limba şi Literatura

Română Melian Andreea Menţiune Magda Darius Menţiune

Olimpiada de Matematică Melian Andreea Menţiune Bota Nicoleta Menţiune Feldrihan Dorina Menţiune Feldrihan Dorina Premiul III Olimpiada de Fizică Bota Nicoleta Menţiune Buf-Ileş Laura Menţiune Specială Olimpiada de Chimie Melian Andreea Menţiune Olimpiada de Biologie Coptil Daniela Premiul II

Olimpiada de Geografie Anastasia Sandu Noela Menţiune Codărean Iuliana Menţiune Hărănguş Anamaria Menţiune Rus Cristina Menţiune Feldrihan Dorina Premiul III Olimpiada de Ştiinţe Pentru Juniori Butaciu Florina Premiul II Olimpiada de Religie Mare Ilinca Premiul III Concursuri şcolare Pop Sergiu Premiul I Concursul de Creaţie Literară “Orizonturi” Secţiunea Poezie Melian Andreea Premiul II Melian Andreea Premiul III Concursul Epistolar Feldrihan Dorina Premiul I Concursul Naţional de Evaluare În

Matematică Feldrihan Dorina Premiul I Concursul Naţional de Matematică “Lumina Math” Bota Nicoleta Menţiune Concursul Naţional de Evaluare În

Matematică Melian Andreea Menţiune Feldrihan Dorina Premiul I Concursul de Chimie „Raluca

Rîpan” Bota Nicoleta Menţiune Magda Darius Menţiune Concursul Interdisciplinar ±

Poezie” Butaciu Florina Menţiune Feldrihan Dorina Premiul Ii Concursul Interdisciplinar „Paul

Tanco” Melian Andreea Menţiune Dan Cristian Premiul III

Concursul Naţional de Cunoştinţe „Descoperă O Lume Sănătoasă”

Codărean Iuliana Menţiune Expoziţia Naţională “Pădurea – Aurul Verde”

Corul Şcolii Locul I Concursul Naţional de Muzică Pentru Formaţiile Corale

Trupa de Teatru “Speranţa” Locul I

Concurs Naţional de Teatru Şcolar “Thalia” Drăghici Vlad Ştefan Premiul Special cel mai bun actor

Albinet Thomas Premiul de Interpretare Echipa De Handbal Fete Locul II

Page 8: PDI 2016-2020.pdf

8

1.3.2. Anul şcolar 2008 – 2009 FAZA NAŢIONALĂ - Olimpiade şcolare Feldrihan Dorina Menţiune Olimpiada de Geografie Concursuri şcolare Trupa pe Teatru “Speranţa”

Premiul pentru Cele Mai Bune Costume Festivalul De Teatru Şcolar “English

Through Acting” Albineţ Thomas Premiul Special pentru Interpretare FAZA INTERJUDEŢEANĂ - Concursuri şcolare Feldrihan Dorina

Locul II Proba pe Echipe Matematică “Tinere Speranţe” Menţiune Proba Individuală Menţiune

“Matematica, De Drag” Magda Darius Menţiune Muscari Roxana Menţiune FAZA JUDEŢEANĂ -Olimpiade şcolare Andrecuţ Alexandra Menţiune Matematică Bâz Alina Menţiune Biologie Beneş Oana Menţiune Geografie

Menţiune Chimie Bota Nicoleta Menţiune Limba Şi Literatura Română

Premiul II Geografie

Feldrihan Dorina Premiul I Ştiinţe Pentru Juniori Menţiune Matematică Premiul I Fizică Premiul I Chimie Premiul I Geografie

Hărănguş Sebastian Menţiune Matematică Magda Darius Menţiune Matematică Mare Ilinca Menţiune Limba Şi Literatura Română

Menţiune Biologie Melian Andreea Menţiune Limba Şi Literatura Română

Premiul Iii Matematică Stupinean Cristina Ionela Premiul I Matematică Concursuri şcolare Albineţ Thomas

Premiul Special pentru Interpretare

Concurs Naţional de Teatru Şcolar “Thalia”,

Page 9: PDI 2016-2020.pdf

9

Andrecuţ Alexandra

Menţiune Concursul Naţional de Matematică “Lumina Math”

Premiul III Concursul Naţional „Micul Matematician” Archiudean Cătălin

Premiul II Etapa I Concursul Naţional de Evaluare La Fizică

Blaza Andrei Menţiune Concursul Exploratorii Butaciu Florina Menţiune Concursul Interdisciplinar „± Poezie” Chifa Răzvan Menţiune Concursul ”Proeducaţia” Corceac Răzvan Menţiune Concursul Naţional de Matematică “Lumina

Math” Danciu Iulia Premiul I, Etapa II Concursul Naţional de Evaluare La Fizică Feldrihan Dorina

Premiul I, Etapa I Menţiune Concursul Naţional de Evaluare În Matematică

Locul III Concursul Naţional de Matematică “Lumina Math”

Grebenişan Bogdan Menţiune Concursul „Cangurul”

Hărănguş Sebastian

Premiul I Concursul Naţional de Matematică “Lumina Math” Premiul I Concursul Naţional „Micul Matematician”, Faza

Judeţeană Hutină Ruben Premiul II Concursul ”Proeducaţia” Ioja Sorina Premiul III Concursul Naţional „Micul Matematician” Magda Darius Menţiune Concursul ”Proeducaţia Mare Ilinca Premiul III Moldovan Amalia Premiul III Concursul „Cangurul” Parasca Denisa Premiul III Concursul ”Proeducaţia Pop Bogdan Locul IV Concursul Naţional De Matematică “Lumina

Math” Menţiune Concursul ”Proeducaţia”

Pop Marvin Premiul Iii Concursul Naţional „Micul Matematician” Pop Sergiu Cătălin Premiul I Concursul ”Tinere Condeie” Porumb Horaţiu Premiul Iii Concursul „Micul Matematician”

Premiul I Concursul „Cangurul” Sima Sorin Premiul Ii

Stupinean Cristina Ionela

Premiul I Etapa I Concursul Naţional De Evaluare În Matematică Locul IV, Etapa II Premiul I Premiul de Excelenţă

Concursul Interdisciplinar „Dr. Paul Tanco” Premiul I Concursul Naţional „Micul Matematician” Tarnavan Cristina Menţiune

Trupa De Teatru “Speranţa” Locul I Concurs Naţional De Teatru Şcolar “Thalia” Ţîra Cătălin Menţiune Concursul „Cangurul”

Menţiune Concursul Interdisciplinar „+ / - Poezie” Ţolan Diana Menţiune Concursul ”Proeducaţia” MEDII GENERALE 10.00 LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2008-2009 – 5 elevi

Page 10: PDI 2016-2020.pdf

10

1.3.3. Anul şcolar 2009 – 2010

FAZA NAŢIONALĂ - Olimpiade şcolare

Andrecuţ Alexandra Menţiune Olimpiada de Limba şi Literatura Română, Faza Naţională

Concursuri şcolare

Stupinean Cristina Menţiune Concursul interdisciplinar „+ / - poezie”, faza naţională

FAZA INTERJUDEŢEANĂ - concursuri şcolare

Andrecuţ Alexandra

Locul I Concursul Interjudeţean de Matematică “Sfinx” Menţiune Concursul Interjudeţean de Matematică “Matematica,

de Drag” Neamţ Raul Menţiune Pugna Daniela Menţiune

Menţiune Concursul Interjudeţean de Matematică “Sfinx” Stupinean Cristina Menţiune Concursul Interjudeţean de Matematică “Matematica,

de Drag” Magda Darius Menţiune Muscari Roxana Menţiune

FAZA JUDEŢEANĂ - olimpiade şcolare Ioja Sorina Menţiune Olimpiada De Matematică, Faza Judeţeană Andrecuţ Alexandra Premiul I Olimpiada De Limba Şi Literatura Română, Faza

Judeţeană Hărănguş Sebastian Menţiune Olimpiada De Matematică, Faza Judeţeană Pop Raluca Menţiune Olimpiada De Matematică, Faza Judeţeană Stupinean Cristina Menţiune Olimpiada De Matematică, Faza Judeţeană Danciu Iulia Menţiune Olimpiada De Fizică, Faza Judeţeană Parasca Denisa Menţiune Olimpiada De Fizică, Faza Judeţeană Buricea Gabriel Premiul II Olimpiada De Geografie, Faza Judeţeană Mare Ilinca Menţiune Olimpiada De Limba Şi Literatura Română, Faza

Judeţeană Premiul II Olimpiada De Istorie, Faza Judeţeană

Muscari Roxana Menţiune Olimpiada De Ştiinţe Pentru Juniori, Faza Judeţeană

Man Roxana Menţiune Olimpiada De Geografie, Faza Judeţeană Petrican Melisa Premiul I Olimpiada De Geografie, Faza Judeţeană Concursuri şcolare Zara Alexandru Locul III Concursul Naţional De Evaluare În Matematică, Etapa

Judeteană Trupa De Teatru Menţiune Concurs Naţional De Teatru Şcolar “Thalia”, Faza

Judeţeană

Page 11: PDI 2016-2020.pdf

11

Ceteraş Alina Premiul I Concursul Naţional De Evaluare În Matematică, Etapa

Judeteană Premiul II Concursul Naţional De Evaluare În Educaţie, Etapa

Judeteană Ghindean Gabriela Premiul III Concursul Naţional De Evaluare În Educaţie, Etapa

Judeteană Andrecuţ Alexandra Menţiune Concursul Interdisciplinar „Dr. Paul Tanco”, Faza

Judeţeană Hărănguş Sebastian Menţiune Concursul Interdisciplinar „+ / - Poezie”, Faza

Judeţeană Stupinean Cristina

Menţiune Concursul Interdisciplinar „Dr. Paul Tanco”, Faza Judeţeană

Premiul II Concursul Interdisciplinar „+ / - Poezie”, Faza Judeţeană Ureche Iuliana Menţiune

Sârbu Andra Menţiune Etapa Finală

Concursul Naţional De Evaluare La Fizică, Faza Judeteană

Tihan Claudia Menţiune Concursul Interdisciplinar „+ / - Poezie”, Faza Judeţeană Parasca Denisa Premiul I Etapa I Concursul Naţional De Evaluare La Fizică, Faza Judeteană Magda Darius Menţiune Concursul Naţional De Chimie "Raluca Rîpan", Faza Judeţeană Pop Bogdan Menţiune Concursul Naţional De Chimie "Raluca Rîpan", Faza Judeţeană Trupa De Teatru “Speranţa” Locul II Concurs Naţional De Teatru Şcolar “Thalia”, Faza Judeţeană MEDII GENERALE 10.00 LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2009-2010 – 5 elevi

1.3.4. Anul şcolar 2010 – 2011 FAZA JUDEŢEANĂ - olimpiade şcolare Pop Adrian Cristian Premiul

III Olimpiada De Matematică, Faza Judeţeană

Mărtari Bianca Maria

Menţiune Crăciun Dragoş Menţiune Olimpiada De Religie Ortodoxă, Faza Judeţeană Ioja Sorina Menţiune Andrecuţ Alexandra Premiul Ii Olimpiada De Fizică, Faza Judeţeană

Menţiune Olimpiada De Limba Şi Literatura Română, Faza Judeţeană

Borz Rareş Menţiune Olimpiada De Fizică, Faza Judeţeană Neamţ Raul Menţiune Stupinean Cristina Menţiune Olimpiada De Matematică, Faza Judeţeană

Premiul I Olimpiada De Fizică, Faza Judeţeană Premiul III

Olimpiada De Limba Şi Literatura Română, Faza Judeţeană

Butnariu Andreea Menţiune Olimpiada De Limba Engleză, Faza Judeţeană

Page 12: PDI 2016-2020.pdf

12

Domniţi Alina Menţiune Olimpiada De Limba Germană, Faza Judeţeană Faur Darius Menţiune Vultur Patricia Menţiune Moldovan Beatrice Menţiune Olimpiada De Limba Engleză, Faza Judeţeană Archiudean Cătălin Menţiune Olimpiada De Limba Germană, Faza Judeţeană Făgărăşan Radu Premiul

III Butaciu Florina Premiul II Olimpiada De Limba Şi Literatura Română, Faza

Judeţeană Cot Rareş Menţiune Olimpiada De Istorie, Faza Judeţeană Echipa De Fotbal Menţiune Olimpiada Naţională A Sportului Şcolar, Faza

Municipală Echipa De Fotbal Locul III Locul I

Echipa Handbal Fete

Locul II Echipa Handbal Băieţi

Locul III Concursuri şcolare Crăciun Dragoş Menţiune Concursul Interdisciplinar „+ / - Poezie”, Faza

Judeţeană Andrecuţ Alexandra

Menţiune Concursul Interdisciplinar „Dr. Paul Tanco”, Faza Judeţeană

Premiul I Concursul „Să-Ţi Spun O Poveste”, Faza Judeţeană Stupinean Cristina

Premiul II Concursul Interdisciplinar „Dr. Paul Tanco”, Faza Judeţeană

Ciurdea Oana Menţiune Concursul Interdisciplinar „+ / - Poezie”, Faza Judeţeană

Butaciu Florina Premiul I Concursul „Orizonturi”, Faza Judeţeană Trupa de Teatru “Speranţa”

Menţiune Concurs Naţional De Teatru Şcolar “Thalia”, Faza Judeţeană Menţiune

MEDII GENERALE 10.00 LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2010-2011 – 3 elevi. 1.3.5. Anul şcolar 2011 – 2012 OLIMPIADE ŞCOLARE NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE PREMIUL CONCURS CETERAŞ ALINA MENŢIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ,

ETAPA JUDEŢEANĂ MĂRTARI BIANCA MARIA MENŢIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ,

ETAPA JUDEŢEANĂ MUREŞAN ALEXANDRU MENŢIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE GRECO-

CATOLICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ POP ADRIAN CRISTIAN PREMIUL

III OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

RACOŢI NARCIS MENŢIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

Page 13: PDI 2016-2020.pdf

13

CRĂCIUN DRAGOŞ MENŢIUNE OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

HUDIŞTEANU OANA PREMIUL I OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

POP CĂTĂLINA MENŢIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

IOJA SORINA

MENŢIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

MENŢIUNE OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

ANDRECUŢ ALEXANDRA

MENŢIUNE OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

PREMIUL II OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

PREMIUL III

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

BORZ RAREŞ PREMIUL III

OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

NEAMŢ RAUL

MENŢIUNE OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

NEDELESCU DAMARIS MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

POP RALUCA

MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

PUGNA DANIELA PREMIUL III

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

STUPINEAN CRISTINA

MENŢIUNE OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

PREMIUL II OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

PREMIUL II OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

BUTNARIU ANDREEA PREMIUL II OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

DOMNIŢI ALINA

MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

MENŢIUNE OLIMPIADA DE ISTORIE, ETAPA LOCALĂ

VULTUR PATRICIA MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

Page 14: PDI 2016-2020.pdf

14

MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

NECHITA ALINA MARIA MENŢIUNE OLIMPIADA DE ISTORIE, ETAPA LOCALĂ

STEJEREAN ROXANA MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

ŢERMURE ALEXANDRU MENŢIUNE OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

MOLDOVAN BEATRICE MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

TIHAN CLAUDIA

MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

MENŢIUNE OLIMPIADA DE ISTORIE, ETAPA LOCALĂ

ECHIPA DE HANDBAL FETE LOCUL I

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR, ETAPA JUDEŢEANĂ

ECHIPA DE HANDBAL BĂIEŢI LOCUL II

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR, ETAPA JUDEŢEANĂ

ECHIPA DE FOTBAL LOCUL II ETAPA JUDEŢEANĂ 1.3.6. Anul şcolar 2012 – 2013 OLIMPIADE ŞCOLARE

NR. CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE PREMIUL OLIMPIADA / CONCURS

1. RUS ILIE DANIEL MENŢIUNE OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

2. RUSZ ANAMARIA MENŢIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

3. MARE ANDREI MENŢIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

4. MARE MARA MENŢIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

5. GHERGHEL ANDREEA MENŢIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

6. GHINDEAN GABRIELA MENŢIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

7. MUREŞAN ALEXANDRU MENŢIUNE OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA

JUDEŢEANĂ 8. POP ADRIAN

CRISTIAN MENŢIUNE OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

Page 15: PDI 2016-2020.pdf

15

9. RACOŢI NARCIS MENŢIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

10. CRĂCIUN DRAGOŞ MENŢIUNE OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

11. CRĂCIUN DRAGOŞ

MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ŞI

LITERATURA ROMÂNĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

12. PREMIUL II OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

13. MOLDOVAN AMALIA PREMIUL I OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

14. IOJA SORINA MENŢIUNE OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

15. ANDRECUŢ ALEXANDRA

MENŢIUNE OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

16. MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ŞI

LITERATURA ROMÂNĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

17. BORZ RAREŞ MENŢIUNE OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

18. NEAMŢ RAUL

PREMIUL II OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

19. MENŢIUNE OLIMPIADA DE CHIMIE, ETAPA JUDEŢEANĂ

20. STUPINEAN CRISTINA

MENŢIUNE OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

21. PREMIUL I OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

22. MENŢIUNE OLIMPIADA DE CHIMIE, ETAPA JUDEŢEANĂ

23. CIOŞAN ANDRA MARIA MENŢIUNE OLIMPIADA DE ISTORIE, ETAPA

LOCALĂ 24. POP LARISA MARIA MENŢIUNE OLIMPIADA DE ISTORIE, ETAPA

LOCALĂ 25.

ECHIPA DE HANDBAL FETE

(Abodi Nicoleta) MENŢIUNE

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR, ETAPA

JUDEŢEANĂ 26.

ECHIPA DE HANDBAL BĂIEŢI

(Sima Sorin) MENŢIUNE

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR, ETAPA

JUDEŢEANĂ 27. ECHIPA DE FOTBAL

(Beşnei Cătălin) LOCUL II OLIMPIADA NAŢIONALĂ A

SPORTULUI ŞCOLAR, ETAPA JUDEŢEANĂ

Page 16: PDI 2016-2020.pdf

16

CONCURSURI ŞCOLARE NR.

CRT. NUMELE ŞI

PRENUMELE CLASA PREMIUL OLIMPIADA / CONCURS

1. ZARA ALEXANDRU V B MENŢIUNE CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „+ / - POEZIE”, ETAPA

JUDEŢEANĂ 2. CRĂCIUN DRAGOŞ VII A MENŢIUNE

CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE „RALUCA RÎPAN” ETAPA JUDEŢEANĂ

3. ANDRECUŢ ALEXANDRA VIII A PREMIUL

II CONCURSUL „TINERE CONDEIE – SECŢIUNEA PROZĂ”, ETAPA

JUDEŢEANĂ 4. TRUPA DE TEATRU

“SPERANŢA” VI A / VII A PREMIUL I CONCURS JUDEŢEAN DE TEATRU ŞCOLAR “ARLECHINO”

1.3.7. Anul şcolar 2013 – 2014 OLIMPIADE ŞCOLARE NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE PREMIUL OLIMPIADA / CONCURS

1. BILIBOACĂ ALEXANDRA MENŢIUNE OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

2. SAVU OANA GABRIELA MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

3. ZARA ALEXANDRU MENŢIUNE OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

4. CETERAŞ ALINA MENŢIUNE OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE

ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ 5. POP ADRIAN CRISTIAN MENŢIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

6. CRĂCIUN DRAGOŞ

MENŢIUNE OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ MENŢIUNE OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

II OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ MENŢIUNE OLIMPIADA DE CHIMIE, ETAPA JUDEŢEANĂ

7. CRĂCIUN DRAGOŞ II OLIMPIADA DE ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI, ETAPA JUDEŢEANĂ

8. POP CĂTĂLINA PREMIUL I OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ,

ETAPA JUDEŢEANĂ MENŢIUNE SPECIALĂ

OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ, ETAPA NAŢIONALĂ

9. IOJA SORINA MENŢIUNE OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

Page 17: PDI 2016-2020.pdf

17

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE PREMIUL OLIMPIADA / CONCURS 10. ECHIPA DE HANDBAL FETE

(Abodi Nicoleta) LOCUL III OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR, ETAPA JUDEŢEANĂ

11. ECHIPA DE HANDBAL

BĂIEŢI (Bejan Sebastian) LOCUL III OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR, ETAPA JUDEŢEANĂ

12. ECHIPA DE FOTBAL (Budelecan Darius) LOCUL II OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR, ETAPA JUDEŢEANĂ CONCURSURI ŞCOLARE

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA PREMIUL OLIMPIADA / CONCURS 1. MÂNZAT ANDREEA

ALEXANDRA V A MENŢIUNE CONCURS DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

2. ŞOFRAN DANIEL V A III CONCURS DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

3. RUSZ ANAMARIA VI B MENŢIUNE CONCURS DE RELIGIE ORTODOXĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ

4. MARE MARA VII A

MENŢIUNE CONCURSUL DE CREAŢIE

„ORIZONTURI”, ETAPA JUDEŢEANĂ III

CONCURSUL DE CREAŢIE „TINERE CONDEIE”, ETAPA JUDEŢEANĂ

III CONCURS JUDEŢEAN DE FOTOGRAFIE, ETAPA JUDEŢEANĂ

5. BILIBOACĂ DIANA VII C II CONCURSUL “ALEGE! ESTE

DREPTUL TĂU!”, ETAPA JUDEŢEANĂ 6. FECHETE ANDREI VII C MENŢIUNE CONCURSUL “ALEGE! ESTE DREPTUL TĂU!”, ETAPA JUDEŢEANĂ 7. MOLDOVAN DARIUS II B MENŢIUNE CONCURSUL “ALEGE! ESTE DREPTUL TĂU!”,

ETAPA JUDEŢEANĂ 8. COSTAN DANIEL VIII B I CONCURSUL „ARBORI PENTRU

VIITOR”, ETAPA JUDEŢEANĂ 9. SILAGI ANDREI VIII B I CONCURSUL „ARBORI PENTRU

VIITOR”, ETAPA JUDEŢEANĂ 10. CREMENE RAFAEL VIII C III CONCURSUL „ARBORI PENTRU

VIITOR”, ETAPA JUDEŢEANĂ 11. HORDOAN FLAVIUS VIII C III CONCURSUL „ARBORI PENTRU

VIITOR”, ETAPA JUDEŢEANĂ

MEDII GENERALE 10.00 LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2013-2014 – 2 elevi

Page 18: PDI 2016-2020.pdf

18

1.3.8. Anul şcolar 2014 – 2015 OLIMPIADE ŞCOLARE

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE PREMIUL OLIMPIADA / CONCURS

1. FÜREDI IRIS ANA PREMIUL I OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ 2. PĂRĂUAN DORA CRISTIANA PREMIUL I OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ 3. POP ADRIAN PREMIUL II OLIMPIADA DE ISTORIE, ETAPA JUDEȚEANĂ 4. ECHIPA HANDBAL BĂIEȚI PREMIUL II OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, ETAPA MUNICIPALĂ 5. MĂRTARI BIANCA PREMIUL III OLIMPIADA DE ISTORIE, ETAPA

JUDEȚEANĂ 6. TÂRCĂ MIHAELA LOCUL III OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, ETAPA MUNICIPALĂ 7. PETRUȚ-POP RAREȘ LOCUL III OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, ETAPA MUNICIPALĂ 8. RĂZOARE OANA MENȚIUNE OLIMPIADA DE ISTORIE, ETAPA JUDEȚEANĂ 9. SÂNGEORZAN PAUL MENȚIUNE OLIMPIADA DE ISTORIE, ETAPA JUDEȚEANĂ

10. CETERAȘ ALINA MENȚIUNE OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE

DE VIAȚĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ

11. POP ADRIAN MENȚIUNE OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE

DE VIAȚĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ

12. RUS ILIE DANIEL MENȚIUNE OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ 13. ȘOFRAN DANIEL MENȚIUNE OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ 14. FÜREDI IRIS ANA MENȚIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ROMÂNĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ 15. HÎRUȚA MARIA MENȚIUNE OLIMPIADA DE LIMBA ROMÂNĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ 16. HERINEAN BIANCA MENȚIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ ETAPA JUDEȚEANĂ 17. NEAMȚ LORENA MENȚIUNE OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ ETAPA JUDEȚEANĂ 18. ECHIPA FOTBAL BĂIEȚI Racoți Narcis MENȚIUNE OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, ETAPA MUNICIPALĂ 19. ECHIPA FOTBAL BĂIEȚI Mânecan Paul MENȚIUNE OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, ETAPA MUNICIPALĂ

Page 19: PDI 2016-2020.pdf

19

CONCURSURI ŞCOLARE

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE PREMIUL OLIMPIADA / CONCURS 1 LICZKAY ANDREEA-IULIA PREMIUL II CONCURS NAȚIONAL ,,URCUȘ SPRE ÎNVIERE”, ETAPA JUDEȚEANĂ 2 ECHIPA HANDBAL BĂIEȚI LOCUL II CUPA

MOȘ NICOLAE 3 ECHIPA HANDBAL BĂIEȚI LOCUL II

CUPA 1 IUNIE 4 ECHIPA HANDBAL FETE LOCUL II CUPA 1 IUNIE 5 ECHIPA HANDBAL BĂIEȚI LOCUL III CUPA 1 IUNIE 6 ECHIPA HANDBAL FETE LOCUL III CUPA 1 IUNIE 7 GRUPUL ECO MENȚIUNE CONCURS NAȚIONAL SANITARII PRICEPUȚI- ETAPA JUDEȚEANĂ 8 HERINEAN BIANCA MENȚIUNE CONCURS NAȚIONAL URCUȘ SPRE ÎNVIERE/- ETAPA JUDEȚEANĂ 9 NEAMȚU LORENA MENȚIUNE CONCURS NAȚIONAL URCUȘ SPRE ÎNVIERE/- ETAPA JUDEȚEANĂ

10 VANCEA ROBERT MENȚIUNE CONCURS JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ 11 CETERAȘ ALINA MENȚIUNE CONCURS JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ

PROIECTE EDUCATIVE

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE PREMIUL OLIMPIADA / CONCURS

1. BORBEIU ANTONIA POL DARIUS HANGAN DARIUS

VULTUR LUCIAN IFTENE MIHAELA PREMIUL I PROIECT JUDEȚEAN MASCOTA ECO A ORAȘULUI

BISTRIȚA

2. BOȚOC VLAD PREMIUL I CONCURS DE CREAȚIE LITERARĂ ”ORIZONTURI” 3. FECHETE FINEAS PREMIUL III CONCURS DE DESENE ”BISTRIȚA TOAMNA 4. ZARA TEODORA PREMIUL III CONCURS PROTECȚIA CONSUMATORULUI 5. BILIBOACĂ DIANA PREMIUL III CONCURS PROTECȚIA CONSUMATORULUI 6. 3 ZARA TEODORA MENTIUNE ECO OLIMPIADA 7. ȘOFRAN DANIEL MENȚIUNE CONCURS INTERJUDEȚEAN- MATEMATICA DE DRAG 8. FUREDI IRIS ANA MENȚIUNE CONCURS JUDEȚEAN ”EMOȚII LA PĂTRAT PE VALEA SĂLĂUȚEI”

9. HÎRUȚA MARIA

PĂRĂUAN DORA FUREDI IRIS ANA RODILĂ SEBASTIAN

MENȚIUNE CONCURS DE CREAȚIE LITERARĂ ”ORIZONTURI”

Page 20: PDI 2016-2020.pdf

20

CONCURSURI EXTRAȘCOLARE

NR. CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PREMIUL CONCURS

1. POP CRISTIAN 1 PREMIU I 1 PREMIU II 1PREMIU III

CONCURSUL NAȚIONAL ROMÂN DE DANS SPORTIV CLASA E 2. IRINI KARINA PREMII DANS 3. FISCUTEAN DIANA PREMIUL I CAMPIONATUL NAȚIONAL DE COPII ȘI

CADEȚI TAEKWONDO 4. HANGAN DARIUS 2 PREMII I CONCURSUL NAȚIONAL DE JUDO 5. BIRIȘ-KERTESZ

KARIN PREMIUL II CONCURS INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ

CLASICĂ 6. IRINI KARINA PREMIUL II CONCURS INTERJUDEȚEAN DE DANS MODERN- MIȘCARE PRIN DANS 7. LEACH GEORGIANA PREMIUL II CONCURS INTERJUDEȚEAN DE DANS- STREET DANCE 8. RUSU AURICA PREMIUL III CONCURS JUDEȚEAN TENIS DE MASĂ 9. BARTEȘ DENISA 2PREMII III CONCURSUL NAȚIONAL DE JUDO

CATEGORIA COPII I SI COPII II 10. ARCHIUDEAN DANIEL MENȚIUNE CONCURS JUDEȚEAN TENIS DE MASĂ 11. RACOȚI NARCIS PREMIUL ,,MENS SANA IN CORPORE

SANO”

REZULTATE BUNE LA INVĂȚĂTURĂ, PURTARE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ

CLASA CU MEDIA ANUALĂ CEA MAI MARE - Clasa a VI-a A – 9.35

MEDII GENERALE 10.00 LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2014-2015

1. IAROMI CRISTIAN CLS. A VIII – A A, 2. POP ALEXIA CLS. A VIII – A A

ŞEF DE PROMOŢIE – ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015

MEDIA CLASELOR V – VIII: 9,95

1. POP ALEXIA CLS. A VIII – A A, MEDIA CLASELOR V – VIII: 9,95 2. MUREȘAN ALEXANDRU CLS. A VIII - A C, MEDIA CLASELOR V – VIII: 9,95 3. POP ADRIAN CLS. A VIII - A C, MEDIA CLASELOR V- VIII: 9,95

Page 21: PDI 2016-2020.pdf

21

1.3.9. Anul şcolar 2015 – 2016 REZULTATE OBŢINUTE DE ELEVI ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 OLIMPIADE ŞCOLARE NR.

CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE PREMIUL OLIMPIADA

1. VIALA ROBERT BERNARD

MENȚIUNE SPECIALĂ

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE – LIMBA FRANCEZĂ ETAPA NAȚIONALĂ

2. PREMIUL I OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ ETAPA JUDEȚEANĂ 3. FÜREDI IRIS ANA PREMIUL I OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, ETAPA

JUDEȚEANĂ 4. OROIAN RĂZVAN

COSMIN PREMIUL III OLIMPIADA DE LIMBA ROMÂNĂ ETAPA JUDEȚEANĂ 5. ZARA OANA-TEODORA MENȚIUNE OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA

JUDEȚEANĂ 6. RUS ILIE MENȚIUNE OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE LIMBA

FRANCEZĂ 7. MENȚIUNE OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA

JUDEȚEANĂ 8. SAVU OANA GABRIELA MENȚIUNE OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ

ETAPA JUDEȚEANĂ 9. ȘOFRAN DANIEL MENȚIUNE OLIMPIADA DE FIZICĂ ETAPA JUDEȚEANĂ 10. MENȚIUNE OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA JUDEȚEANĂ 11. ECHIPA HANDBAL

BĂIEȚI PREMIUL II OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, ETAPA JUDEȚEANĂ

12. ECHIPA HANDBAL FETE PREMIUL III OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, ETAPA JUDEȚEANĂ

13. ECHIPA FOTBAL BĂIEȚI LOCUL VI OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, ETAPA JUDEȚEANĂ

14. UIFELEAN AURORA MENȚIUNE OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, ETAPA MUNICIPALĂ

CONCURSURI ŞCOLARE NR.

CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE PREMIUL CONCURS

1. PĂRĂUAN DORA PREMIU SPECIAL

CONCURSUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE TERRA ETAPA NAȚIONALĂ MENȚIUNE CONCURSUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE TERRA ETAPA JUDEȚEANĂ PREMIUL I CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ TEST YOUR ENGLISH

2. MUREȘAN IONUȚ PPREMIUL I CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ TEST YOUR ENGLISH

3. HÎRUȚA MARIA PREMIUL II CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ TEST YOUR ENGLISH

Page 22: PDI 2016-2020.pdf

22

4. ȘOFRAN DANIEL PREMIUL II CONCURSUL DE CHIMIE RALUCA RÎPAN ETAPA JUDEȚEANĂ

5. VANCEA ROBERT PREMIUL III CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ TEST YOUR ENGLISH 6. BACIU RAUL MENȚIUNE CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ TEST YOUR ENGLISH 7. CALIAP DENISA MENȚIUNE CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ TEST YOUR ENGLISH 8. ZARA IONELA MENȚIUNE CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ TEST YOUR ENGLISH 9. VULTUR ALEXANDRU MENȚIUNE CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ TEST YOUR ENGLISH 10. BORBEIU ANTONIA MENȚIUNE CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ TEST YOUR ENGLISH 11. DOMNIȚI TEODOR MENȚIUNE CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ TEST YOUR ENGLISH 12. IRINI KARINA MENȚIUNE CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ TEST YOUR ENGLISH 13. RUS ILIE DANIEL MENȚIUNE CONCURSUL DE CHIMIE RALUCA RÎPAN ETAPA JUDEȚEANĂ 14. ȘIMON CĂLIN MENȚIUNE CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ TEST YOUR ENGLISH 15. BRICIU IOANA MENȚIUNE CONCURSUL ȘCOLAR DE RELIGIE URCUȘ SPRE ÎNVIERE, ETAPA

JUDEȚEANĂ

16. NEAMȚ LORENA MENȚIUNE CONCURSUL ȘCOLAR DE RELIGIE URCUȘ SPRE ÎNVIERE, ETAPA

JUDEȚEANĂ PREMIUL III

CONCURS INTERNAȚIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ 17. ECHIPA HANDBAL

FETE LOCUL II CUPA 1 IUNIE 18. ECHIPA HANDBAL

FETE LOCUL III CUPA 1 IUNIE 19. ECHIPA HANDBAL

BĂIEȚI LOCUL III CUPA 1 IUNIE 20. POP CĂTĂLIN PREMIUL I CONCURS EUROJUNIOR 21. SCRIPEȚ RAUL PREMIUL I CONCURS EUROJUNIOR 22. FECHETE DAVID PREMIUL I CONCURS EUROJUNIOR 23. STAN ELENA PREMIUL I CONCURS EUROJUNIOR

PROIECTE EDUCATIVE NR.

CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE PREMIUL CONCURS 1. LECHINȚAN DAVID PREMIUL I CONCURSUL ECO.RO – PRODUSE

ECOTRADIȚIONALE 2. BORA ANDREEA III CONCURSUL MESAJUL MEU

ANTIDROG, ETAPA JUDEȚEANĂ

Page 23: PDI 2016-2020.pdf

23

3. BRICIU IOANA III CONCURSUL ALEGE, ESTE DREPTUL TĂU, ETAPA JUDEȚEANĂ 4. ZARA OANA TEODORA III

CONCURS INTERDISCIPLINAR JUDEȚEAN EMOȚII LA PĂTRAT PE VALEA SĂLĂUȚEI 5. PĂRĂUAN DORA MENȚIUNE CONCURSUL MATEMATICA DE DRAG 6. ȘOFRAN DANIEL MENȚIUNE CONCURSUL MATEMATICA DE DRAG 7. CHINDRIȘ BIANCA MENȚIUNE CONCURSUL ALEGE, ESTE DREPTUL TĂU, ETAPA JUDEȚEANĂ 8. ECHIPAJ GIMNAZIU MENȚIUNE CONCURSUL NAȚIONAL SANITARII

PRICEPUȚI, ETAPA JUDEȚEANĂ 9. SZEKELY IZABELA MENȚIUNE CONCURS ECOFOTOART 10. JELER BIANCA MENȚIUNE CONCURS ECOFOTOART 11. REBRIȘOREAN ANDREI MENȚIUNE

CONCURS INTERNAȚIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ 12. CIRA EDUARDO MENȚIUNE CONCURS INTERNAȚIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ 13. DĂMĂCUȘ ADRIAN MENȚIUNE

CONCURS INTERNAȚIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ

14. BORA ANDREEA PREMIUL III CONCURSUL NAȚIONAL MESAJUL MEU ANTIDROG

15. ECHIPAJ GIMNAZIU MENȚIUNE CONCURSUL DE ISTORIE CÂND L-AU ALES PE CUZA DOMN

16. POL DARIUS MENȚIUNE CONCURS DE DESENE ȘI AFIȘE RESPECTAȚI NATURA! CONCURSURI EXTRAȘCOLARE

NR. CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA CONCURS

1. BORA ANDREEA VII A CERTIFICAT DELF – LIMBA FRANCEZĂ 2. FISCUTEAN DIANA

GABRIELA VII A CERTIFICAT DELF – LIMBA FRANCEZĂ

3. ȘIMON CĂLIN VII A CERTIFICAT DELF – LIMBA FRANCEZĂ 4. PLUGARIU MAIA

ADRIANA II A MENȚIUNE, CONCURSUL DE DESENE BISTRIȚA MEA, CAMPANIA SLOVE

5. TĂLCEAN DARIA MARIA

II A LOCUL III NATAȚIE, CLUBUL SPORTIV CASA EMA

6. ENCEAN ALEX BOGDAN

II A 12 PREMII ȘI MENȚIUNI LA CONCURSURI NAȚIONALE DE DANS SPORTIV FLORIS 7. PETRUȚ-POP ADY II A LOCUL II ȘI III JUDO 8. ARCHIUDEAN MIRIAM II A LOCUL IV - CONCURSUL DE GO 9. FÜREDI IRIS V B CONCURSUL DESCHIDE-ȚI INIMA, ARIPI

DE COPIL 10. BUTACIU ADRIAN VIII B CANGURUL LINGVIST – LIMBA ENGLEZĂ 11. HANET ELIAN VIII B CANGURUL LINGVIST – LIMBA ENGLEZĂ

Page 24: PDI 2016-2020.pdf

24

12. VANCEA ROBERT VIII B CANGURUL LINGVIST – LIMBA ENGLEZĂ 13. PRECUP PAUL VII A CANGURUL LINGVIST – LIMBA ENGLEZĂ 14. DOMNIȚI TEODOR VII A CANGURUL LINGVIST – LIMBA ENGLEZĂ 15. MÂNZAT ALEXANDRA VII A CANGURUL LINGVIST – LIMBA ENGLEZĂ 16. BORBEIU ANTONIA VI A CANGURUL LINGVIST – LIMBA ENGLEZĂ 17. BACIU RAUL V B CANGURUL LINGVIST – LIMBA ENGLEZĂ 18. ECHIPĂ MIXTĂ V-VIII CUPA DHS – COMPETIȚIE CICLISTĂ 19. ECHIPĂ MIXTĂ V-VIII CUPA DHS – COMPETIȚIE CICLISTĂ

CLASA CU MEDIA ANUALĂ CEA MAI MARE - Clasa a V-a B, media 9,58 Clasa a VII-a A, media 9,41

MEDII GENERALE 10.00 LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2015-2016

V B FÜREDI IRIS V B PĂRĂUAN DORA

VII A IRINI KARINA VII A RUS ILIE

ŞEF DE PROMOŢIE – ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016

4. SAVU OANA GABRIELA CLS. a VIII – a A, MEDIA CLASELOR V –

VIII: 9,88

Page 25: PDI 2016-2020.pdf

25

1.4. Experienţa internaţională 1.4.1. Cadre didactice

În august 2012 prof. Buboly Monica a participat la cursul de formare „Educația adulților” în Besancon, Franţa.

În iulie 2011 prof. Buboly Monica a participat la cursul de formare „TBI à Paris” în Paris, Franţa.

În noiembrie 2010 prof. Spinei Mihaela a participat la vizita de studiu „How to improve quality in education”, organizată în Osnabruck, Germania.

În august 2010 prof. Săplăcan Andreea a participat la cursul de formare ”ICT for collaborative project-dased teaching and learning” în T’abiex, Malta.

În iunie 2010 prof. Danea Daniela a participat la vizita de studiu ”Building Leadership capacity through the Learning community” organizată în Kirkwall, Orkney Islands, Scoția, UK.

În aprilie 2009 prof. Seplecan Liviu a participat la cursul de formare “A different view on heritage education” desfăşurat în Franţa.

În septembrie 2008 prof. Danea Daniela a participat la seminarul de contact „The Budding Researcher” organizat în Tønsberg, Norvegia.

În martie 2007 prof. Spinei Mihaela a participat la cursul de formare „Using Technology, Music and Drama in the EFL Classroom” desfăşurat la Plymouth, Marea Britanie.

În iunie 2007 prof. Săplăcan Andreea a participat la cursul de formare organizat de Honeywell Space Academy, în S.U.A.

În iulie 2007 prof. Danea Daniela a participat la cursul de formare „Teachers of English Course” desfăşurat în Londra, Marea Britanie.

În noiembrie 2005 prof. Andreea Săplăcan a luat parte la cursul de formare “E-Learning for Interactive Training: Methodologies, Tools and Best Practices” în Bari, Italia.

Page 26: PDI 2016-2020.pdf

26

1.4.2. Elevi

În anul 2000 un grup de 15 elevi din şcoală au vizitat Ulm, Sigmaringen şi Leibertingen într-un schimb cultural realizat în Germania.

În perioada 2005 şi în prezent şcoala noastră a participat la acţiunea europeană Spring Day, cu acţiuni interesante, integrate în tema europeană propusă.

Euro École – Nantes, Franţa: elevi din şcoală au participat la acest proiect european în anii 2005, 2006 şi 2007, când au desfăşurat activităţi didactice împreună cu corespondenţii lor, au făcut schimb de păreri şi informaţii despre sistemele de învăţământ din România şi Franţa. S-au întâlnit cu copii din 14 tări europene! Au vizitat Budapesta, Paris, Viena, Milano, Veneţia, Besançon.

În iulie 2007 şi 2008 elevii şcolii au participat la Tabăra Americană organizată în şcoala noastră de „There Is Hope Foundation” din Columbus, S.U.A.

În martie 2009 trupa de teatru „Speranţa” a participat în calitate de finalistă la Festivalul internaţional GEF, Festivalul Artei şi Creativităţii, la Sanremo, Italia.

noiembrie 2009: a avut loc prima întâlnire de proiect în România în cadrul parteneriatului multilateral Comenius “Eco Is Echoing”, unde şcoala noastră participă alături de Spania, Estonia şi Turcia. La reuniune au participat câte 2 profesori şi 2 elevi din fiecare şcoală parteneră. Activităţile desfăşurate au vizat educaţia pentru protecţia mediului, principala componentă a proiectului axat pe ecosisteme din Europa: ecosistemul râului Bistriţa în România, ecosistemul marin în Spania, bog-ul în Estonia şi ecosistemul urban în Turcia.

mai 2010: a avut loc întâlnirea de proiect din Turcia. La reuniune au participat 3 profesori şi 3 elevi din şcoală. Activităţile desfăşurate au vizat educaţia pentru protecţia mediului, cunoașterea sistemului de învățământ din Turcia, interacționarea și comunicarea interculturală şi vizitarea ecosistemului urban din Istanbul, Turcia.

Octombrie 2010: a avut loc întâlnirea de proiect din Estonia. La reuniune au participat 2 profesori şi 2 elevi din şcoală. Activităţile desfăşurate au vizat educaţia pentru protecţia mediului, cunoașterea sistemului de învățământ din Estonia, interacționarea și comunicarea interculturală şi vizitarea ecosistemului bog din Pȁrnu, Estonia.

Martie 2011 a avut loc întâlnirea de proiect din Sucina, Murcia, Spania, la care au participat 3 elevi şi 4 profesori din şcoală.

Page 27: PDI 2016-2020.pdf

27

1.5. Cultura organizaţională

Prin rezultatele obţinute de elevii şi cadrele didactice ale şcolii, prin realizarea unui act didactic de calitate, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIŢA se află printre unităţile şcolare bune din Bistriţa şi din judeţ.

Ca şi în cazul personalităţii umane, organizaţia noastră este diferenţiată de alte organizaţii din unităţile şcolare prin ceea ce o caracterizează: preferinţele elevilor şi părinţilor, valoarea şi imaginea şcolii, atribute pe care oamenii şcolii noastre se străduiesc să le valorizeze în comunitate.

În ceea ce priveşte aspectul concret al elementelor definitorii ale culturii organizaţionale din unitatea noastră, precizăm următoarele:

Punem un mare accent pe crearea competenţelor cheie la elevi, pe

abilitarea lor în vederea achiziţionării deprinderilor necesare pentru o bună integrare în spaţiul european, în societatea viitorului, pe cultivarea valorilor europene, pe educaţia formală, dar şi nonformală.

Raportarea permanentă la cerinţele care se manifestă pe plan

european, deschiderea faţă de noile orientări spre demersul didactic axat pe competenţele cheie, dezvoltă la elevii noştri componenta cognitivă, dar şi pe cea de adaptare la o lume în permanentă schimbare.

Promovarea învăţării active şi a conceptului de învăţare pe tot

parcursul vieţii în rândul elevilor, dar şi al cadrelor didactice şi al familiilor.

Abordarea integrată a elevilor cu cerinţe educative speciale și a celor

cu deficiențe prin lucrul în echipă transdisciplinară: cadre didactice, profesori de sprijin, psiholog, familie. Astfel, aceşti elevi fac progrese la nivel şcolar şi educaţional şi sunt integraţi în colectivele de elevi.

La nivelul claselor de elevi, aspectul emoţional, cunoaşterea,

aprecierea afectivă, înţelegerea particularitãţilor de vârstă şi comportament, se ridică la nivelul noilor cerinţe promovate de reforma din învãţãmânt şi constituie o premisă pentru dezvoltarea competenţelor acestora într-un mediu prietenos. Considerăm că în momentul de faţă edificarea culturii organizaţionale

şcolare trebuie să promoveze alternativitatea şi pluralismul, adaptabilitatea şi creativitatea, non-discriminarea, interculturalitatea, parteneriatul şi evoluţia, baze ale contribuţiei la constituirea unei societăţi europene performante, democratice.

Page 28: PDI 2016-2020.pdf

28

1.6. Valorile şcolii 1.6.1. Calitatea în educaţie. 1.6.2. Educaţia pentru cetăţenie europeană şi multiculturalitatea. 1.6.3. Învăţarea pe tot parcursul vieţii. 1.6.4. Comunicarea interpersonală deschisă. 1.6.5. Egalitatea de şanse, toleranţa, solidaritatea. 1.6.6. Parteneriatul școală-familie-comunitate.

Page 29: PDI 2016-2020.pdf

29

1.7. Resursele umane În şcoală există doar cadre didactice calificate. 80% dintre cadrele didactice au gradul didactic I, iar cei mai tineri gradul

didactic II sau definitivat. Personalul didactic auxiliar este bine pregătit din punct de vedere

profesional (bibliotecar, laborant, secretar, administrator, contabil – toţi cu studii superioare)

Interes pentru cursurile de perfecţionare şi de formare organizate de ISJ B-N, CCD şi de alte instituţii abilitate.

Există cadre didactice care au beneficiat de burse de studii în străinătate (ANPCDEFP, NASA etc) sau schimburi multiculturale (TOI-Co building a Goodguidance – Italia, Olanda, Elveția, Letonia și România, FRDS Dezvoltare de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor aparţinând grupurilor vulnerabile, cu partener norvegian)

În proporţie de 90% cadrele didactice sunt titulare în şcoală. Ambianţa din şcoală este bună, cu relaţii normale între actorii

educaţionali (părinţi, elevi, cadre didactice), centrată pe formarea competenţelor cheie la elevi și pe consolidarea culturii organizaționale.

Colectivul didactic al şcolii manifestă interes pentru adecvarea temelor de casă la nivelul de dezvoltare psihică şi intelectuală a elevilor.

Personalul didactic este pregătit din punct de vedere profesional și deschis pentru integrarea elevilor cu cerințe educative speciale.

Utilizarea metodelor alternative de evaluare (portofoliile, proiectele) 1.8. Resursele materiale

Existenţa unui local de şcoală dotat cu mobilier şcolar modern în proporţie de 70%;

Păstrarea şi dezvoltarea bazei materiale proprii; Preocupări pentru obţinerea veniturilor extrabugetare (închirierea

anumitor spaţii din incinta şcolii, sponsorizări); Atragerea părinţilor şi administraţiei locale în obţinerea unor resurse

financiare suplimentare celor alocate de la bugetul central; 3 cabinete de informatică dotate cu 50 calculatoare; Bibliotecă Cabinet de biologie, Cabinet de geografie, Cabinet de fizică, Cabinet de chimie, Videoproiector, CD-player şi casetofoane Conectare și acces la internet Sală de mese pentru elevii de la clasele de step by step 5 săli de clasă amenajate pentru step by step.

Page 30: PDI 2016-2020.pdf

30

Sală de sport spaţioasă. 2 Cabinete multimedia. Cabinet logopedic 2 săli de clasă pentru cadrele didactice de sprijin. Cabinet psihologic. 2 săli pentru Centrul educațional dotat prin proiectul: Dezvoltare de

strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor aparţinând grupurilor vulnerabile, PE H095.

Page 31: PDI 2016-2020.pdf

31

1.9. Deviza şcolii noastre este: "Omul devine om numai prin

educaţie." - Helvetius

Page 32: PDI 2016-2020.pdf

32

2. VIZIUNEA ŞCOLII

Învăţăm împreună, ne pregătim pentru educaţia europeană!

O şcoală europeană în care se practică demersul didactic de înaltă calitate şi performanţă, orientat spre dezvoltarea competenţelor cheie şi stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale.

Şcoala care formează o personalitate armonioasă, creativă, pragmatică, de succes, un cetăţean european democratic şi performant.

Page 33: PDI 2016-2020.pdf

33

3. MISIUNEA ŞCOLII

Ne propunem modelarea, dezvoltarea de personalităţi echilibrate, tolerante, armonioase, creativ-pragmatice de succes, cetăţeni europeni democratici şi polivalenţi, care să deţină deprinderi şi capacităţi de adaptare la o lume în schimbare.

Scopul nostru este să susţinem valorile şi practicile democratice, dorinţa şi abilitatea elevilor de a continua să înveţe şi după terminarea studiilor, pe tot parcursul vieţii.

Dorim să creăm o şcoală comunitară, deschisă valorilor europene, credibilă în faţa parinţilor şi a comunităţii locale, care să raspundă nevoilor de formare ale tuturor elevilor noştri, inclusiv a celor cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă.

Page 34: PDI 2016-2020.pdf

34

4. ANALIZA S.W.O.T. STRENGTHS - Puncte tari WEAKNESSES - Puncte slabe

Accesarea de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile Clase cu predare intensivă a limbii engleze şi învăţământ alternativ la ciclul primar step by step Rezultate şcolare bune şi foarte bune la concursurile şcolare la nivel local, judeţean şi naţional Consilierea elevilor în probleme de orientare şcolară şi profesională, psihologică, logopedică şi sanitară Interes din partea cadrelor didactice tinere pentru programe de învăţare pe tot parcursul vieţii Cursuri opţionale pliate pe formarea personalităţii elevului: educație pentru sănătate, turism şcolar, informatică, pașaport pentru succes Bibliotecă, cabinete de biologie, geografie, fizică, chimie, desen, laborator de informatică şi conectare la Internet Încadrarea şcolii cu învăţător şi profesor de sprijin Direcţionarea elevilor către cercurile Palatului Copiilor, care îşi desfăşoară activitatea în incinta şcolii noastre Promovarea şcolii în comunitate prin site-ul şcolii: http://www.scgen4bistrita.ro organizarea de simpozioane, concursuri județene, distribuirea de materiale informative Canalizarea atitudinii elevilor şi relaţiilor interumane spre cooperare şi înţelegere reciprocă

Localul şcolii necesită reparaţii capitale, nefiind reabilitat de la înfiinţare, din anul 1977 Slaba dotare a şcolii cu echipamente de protecţie şi pază Unii profesori întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte comunicarea în limbi străine Lipsa de experienţă a cadrelor didactice în ceea ce priveşte managementul de proiect Lipsa competenţelor digitale reale ale cadrelor didactice Lipsa unui spaţiu organizat pentru informarea părinţilor Vizibilitate redusă în comunitate

OPPORTUNITIES - Oportunităţi THREATS - Ameninţări Colaborarea cu ISJ, Primăria Bistriţa, alte autorităţi

locale, agenţii economici Posibilitatea accesării de proiecte cu finanţare nerambursabilă Colaborarea bună între şcoală şi familie Existenţa proiectului tehnic pentru reabilitarea școlii Componenta de voluntariat, exprimată prin realizarea programului Școală după Școală în regim de voluntariat din partea cadrelor didactice, colaborarea cu Cercetaşii bistriţeni şi asociaţia In-Action Bistriţa Colaborarea prin proiecte cu Asociația Moralia, Terre des Hommes Existența Asociației părinților Școala Generală Nr. 4 Bistrița

Scăderea populaţiei şcolare Participarea formală a cadrelor didactice la activităţile de formare continuă Supraîncărcarea cu sarcini de lucru Lipsa de corelaţie între programele şcolare şi manualele disponibile Restricţionarea folosirii resurselor bugetare Scăderea gradului de educaţie a populaţiei

Page 35: PDI 2016-2020.pdf

35

5. ANALIZA P.E.S.T.E.:

POLITIC - concordanţa cu politica educaţională naţională; - acord cu Reforma învăţământului; - favorizează atingerea ţintelor noastre strategice; - persoane şi instituţii care pot fi atrase în realizarea

proiectelor noastre de dezvoltare;

ECONOMIC - familii care sunt bine situate economic; - un membru al familiei (eventual ambii

părinţi) plecat la lucru în străinătate; - familii la limita sărăciei;

SOCIAL - rata şomajului este relativ mică;

- puţini copii aparţin minorităţilor etnice şi religioase;

- membri ai familiilor plecaţi la lucru în străinătate;

- existența elevilor cu cerințe educative speciale.

TEHNOLOGIC - 20 calculatoare; - 10 videoproiectoare - 10 calculatoare, 1 telefon Romtelecom, INTERNET; - 4 copiatoare, 9 imprimante; Elevii - TV, telefoane mobile, calculatoare personale, Internet;

ECOLOGIC - educaţia pentru sănătate predată în orele de opţional

- spaţiile verzi din incinta şcolii sunt insuficiente pentru populaţia şcolară din instituţia noastră.

Page 36: PDI 2016-2020.pdf

36

6. ŢINTELE STRATEGICE 6.1. Centrarea demersului didactic pe achiziţionarea competenţelor cheie în activitatea la clasă şi asigurarea unui climat de confort fizic şi psihic în şcoală și încurajarea unui mod de viață sustenabil în ceea ce privește comportamentul alimentar, care să ducă la formarea în timp a unui adult sănătos fizic și mental. 6.2. Atingerea dimensiunii europene în educaţie prin extinderea colaborării cu instituții de învățământ din țări europene în vederea schimbului de bune practici. 6.3. Întărirea cooperării cu familiile elevilor în vederea structurării unui climat care să motiveze atitudini pozitive în învăţare şi în pregătirea pentru viaţa activă, diversificarea ofertei de petrecere a timpului liber al elevilor și consolidarea culturii organizaționale. 6.4 Accesarea de fonduri europene şi finanţări interne pentru realizarea activităţilor educative cu elevii şi pentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii. 6.5. Diversificarea și intensificarea acțiunilor de marketing educațional pentru creșterea vizibilității instituției în comunitate și o mai bună promovare a școlii. 6.6. Accentuarea educației pentru alteritate și nondiscriminare prin promovarea incluziunii sociale

Page 37: PDI 2016-2020.pdf

37

7. MOTIVAREA ŢINTELOR STRATEGICE

7.1. Ne propunem centrarea demersului didactic pe achiziţionarea competenţelor cheie în activitatea la clasă şi asigurarea unui climat de confort fizic şi psihic în şcoală. Ne referim la realizarea climatului ecologic în interiorul şcolii şi la respectarea tuturor normelor specifice: crearea atmosferei de toleranţă şi colaborare, iniţiative de voluntariat, păstrarea curăţeniei, lipsa poluării sonore etc. Acestea duc la optimizarea desfăşurării procesului didactic, la o mai mare concentrare a atenţiei pe îndeplinirea obiectivelor fiecărei lecţii, cu scopul de a realiza achiziţionarea competenţelor în clasă şi astfel de a reduce timpul afectat rezolvării temelor acasă. În acest fel copiii vor avea mai mult timp liber pe care-l vor putea folosi pentru activităţi din sfera CDȘ-ului, a celor non-formale, extracurriculare şi extraşcolare, excursii, vizite, întreceri sportive, concursuri sau pentru redescoperirea bucuriilor lecturii, pentru a se transforma în timp în adulți sănătoși din punct de vedere psihic și fizic.

7.2. Ne propunem atingerea dimensiunii europene în educaţie. Schimburile culturale sunt benefice din toate punctele de vedere: cadrele didactice îşi împărtăşesc experienţa proprie şi află şi observă lucruri noi pe care le vor putea folosi în propria activitate didactică, iar elevii învaţă să recunoască şi alte modele sau moduri de viaţă care dau rezultate. De asemenea aceste schimburi culturale le dezvoltă copiilor motivaţia pentru învăţarea limbilor străine, fără de care nu se pot descurca în medii multiculturale, îi învaţă toleranţa şi non-discriminarea, acceptarea celorlalţi şi stima de sine. Capacitatea de a comunica reprezintă o altă componentă care se dezvoltă în cadrul schimburilor culturale.

7.3. Ne propunem întărirea cooperării cu familiile elevilor în vederea structurării unui climat care să motiveze atitudini pozitive în învăţare şi în pregătirea pentru viaţa activă şi diversificarea ofertei de petrecere a timpului liber al elevilor cu implicarea familiei în derularea acestor activităţi deoarece se simte tot mai mult nevoia implicării plenare a şcolii în educaţia nu doar a elevilor, ci şi a părinţilor. Părinţii adesea, din cauza propriilor probleme, nu au întotdeauna răbdarea şi cunoştinţele necesare pentru a aborda aşa cum ar trebui latura educaţională. Activităţile extracurriculare, nonformale au în principal un scop educativ pentru elevi, ca şi pentru părinţi, deoarece climatul informal asigură creşterea coeziunii echipei, facilitează participarea tuturor copiilor la acţiuni comune, descoperirea talentelor copiilor, la exprimarea lor liberă, la educarea lor. Implicarea părinţilor în astfel de activităţi se constituie într-o activitate de cunoaştere a propriilor copii într-un context diferit de cel de acasă. Observarea modului în care acţionează copiii în momentul când sunt

Page 38: PDI 2016-2020.pdf

38

observaţi de proprii părinţi şi de cadrele didactice în acelaşi timp oferă multe indicii asupra laturilor ce necesită intervenţie şi chiar asupra comportamentului şi legăturilor care există între aceştia şi părinţii lor. Acest gen de acţiuni implică de asemenea şi capacitatea dascălului de a coordona şi monitoriza clasa de elevi într-un mediu diferit, ştiut fiind faptul că, de multe ori, activităţile extraşcolare presupun deplasarea în afara localului şcolii. Crearea asociației de părinți a școlii este un pas înainte pentru atingerea acestei ținte și pentru consolidarea culturii organizaționale.

7.4. Ne propunem accesarea de fonduri europene şi finanţări interne pentru realizarea activităţilor educative cu elevii şi pentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii. Ne gândim la partneriate multilaterale europene, la accesarea burselor de formare continuă, la dotarea şcolii cu echipamente, la îmbunătăţirea infrastructurii şcolii pentru ameliorarea ambientului şi crearea de facilităţi de învăţare pentru elevi.

7.5. Ne propunem Diversificarea și intensificarea acțiunilor de marketing educațional pentru creșterea vizibilității instituției în comunitate și o mai bună promovare a școlii deoarece considerăm că deși instituția are multe rezultate deosebite în activitățile atât curriculare cât și extracurriculare și extrașcolare, acestea sunt prea puțin cunoscute în comunitate, imaginea școlii fiind mai ales cea pe care o dă clădirea școlii, care nu arată deloc bine. Vizibilitatea instituției este redusă în acest moment, astfel încât o promovare mai bună prin ceea ce facem, ceea ce suntem ca oameni, trebuie să transpară în comunitate, dincolo de aspectul prăfuit și învechit al clădirii în care ne desfășurăm activitatea.

7.6. Accentuarea educației pentru alteritate și nondiscriminare prin promovarea incluziunii sociale, deoarece avem în școală un procent mare de elevi cu cerințe educative speciale (6%), elevi care sunt ajutați și stimulați să se integreze în colectivele de elevi atât de către colegi, de învățători, diriginți și majoritatea cadrelor didactice, cât și de profesorii de sprijin, de logoped și de psihologul școlar, astfel încât aceștia să își însușească cunoștințele minime necesare în vederea unei vieți normale în viitor. De asemenea accentul cade și pe educarea tuturor elevilor pentru acceptarea, asumarea și inițierea activităților de sprijin și de integrare a acestor copii în grup.

Page 39: PDI 2016-2020.pdf

39

8. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

8.1. Centrarea demersului didactic pe achiziţionarea competenţelor cheie în activitatea la clasă şi asigurarea unui climat de confort fizic şi psihic în şcoală

Nr. crt. Obiectiv Activitate Mijloace Orizont de

timp Responsabili Indicatori de realizare

1. 2.

Structurarea demersului didactic pe achiziţionarea competenţelor cheie Centrarea instruirii pe proces, nu doar pe produs.

Sume bugetare pentru dotări materiale suplimentare pentru facilitarea învăţării active Introducerea noilor metode de evaluare

Accesare finanţări Formarea cadrelor didactice pe folosirea tehnicilor didactice moderne

Permanent Permanent

Diriginţii şi învăţătorii Comisia de curriculum Resp. cu perfecţionarea CEAC

Rezultatele elevilor Nr. elevi participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare Nr. de participanţi la formări

Page 40: PDI 2016-2020.pdf

40

8.2. Atingerea dimensiunii europene a educaţiei.

Nr. crt. Obiectiv Activitate Mijloace Orizont de

timp Responsabili Indicatori de realizare

1. 2.

Extinderea colaborării cu alte instituţii de învăţământ din alte ţări europene Promovarea multiculturalităţii, diversităţii, toleranţei şi nondiscriminării

Accesarea de parteneriate bilaterale şi multilaterale Comenius Proiecte e-twinning Identificarea resurselor prin contribuţii particulare sau accesare granturi de finanţare.

Formarea cadrelor Implicarea elevilor Accesarea burselor de formare continuă în străinătate

Conform calendarului ANPCDEFP Permanent

Comisia metodică a profesorilor de limbi moderne Prof. informatică Responsabilii de catedre

Număr de parteneriate încheiate Număr de granturi accesate

Page 41: PDI 2016-2020.pdf

41

8.3. Întărirea cooperării cu familiile elevilor şi comunitatea în vederea structurării unui climat care să motiveze atitudini pozitive în învăţare şi în pregătirea pentru viaţa activă şi diversificarea ofertei de petrecere a timpului liber al elevilor cu implicarea familiei în derularea acestor activităţi

Nr. crt. Obiectiv Activitate Mijloace Orizont de

timp Responsabili Indicatori de realizare

1. 2.

Atragerea părinţilor în viaţa şcolii Şcoala pentru comunitate

Lectorate cu părinţii Consilii profesorale tematice Procurarea de resurse financiare în vederea sprijinirii activităţilor cu părinţii elevilor Implicarea părinţilor elevilor în educaţia acestora

Formarea pe Educaţia părinţilor, „Educăm aşa!” Motivarea suplimentară a celor implicaţi în această activitate Formarea cadrelor didactice pe educaţie incluzivă şi lucrul cu părinţii

Permanent Conform calendarului CCD

Învăţătorii şi diriginţii Resp. cu proiecte şi programe educative Resp. cu perfecţionarea CEAC

Număr de activităţi realizate cu implicarea părinţilor Nr. de proiecte depuse şi aprobate Nr. de cadre didactice absolvente ale cursului

Page 42: PDI 2016-2020.pdf

42

8.4. Accesarea de fonduri europene şi finanţări interne pentru realizarea activităţilor educative cu elevii şi pentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii.. Nr. crt. Obiectiv Activitate Mijloace Orizont de

timp Responsabili Indicatori de realizare

1. 2.

Ameliorarea rezultatelor la învăţătură ale elevilor Îmbunătăţirea ambientului din şcoală

Diversificarea activităţilor de învăţare şi evaluare Evaluare prin portofolii, proiecte. Diversificarea ofertei de activităţi extracurriculare şi non-formale -scrierea de proiecte cu finanţare

-formarea cadrelor pe metoda proiectelor, Intel teach, portofoliul -dotare cu aparatură performantă -realizarea ambientului prietenos în şcoală

Perma-nent Permanent Conform calendarului finanţatorilor

Resp. cu perfecţionarea Reponsabilii Comisiilor metodice Consiliul de curriculum Responsabilul cu proiectele şi programele comunitare Resp. cu proiectele europene

-Nr de participanţi la cursuri Nr. de participanţi Nr. de proiecte depuse Nr. de proiecte aprobate şi finanţate

Page 43: PDI 2016-2020.pdf

43

8.5. Diversificarea și intensificarea acțiunilor de marketing educațional pentru creșterea vizibilității instituției în comunitate și o mai bună promovare a școlii.

Nr. crt. Obiectiv Activitate Mijloace Timp Responsabili Indicatori de

realizare 1.

Promovarea evenimentelor permanente și ocazionale din școlă în mass-media locală

- Promovarea rezultatelor elevilor la concursuri școlare

Articole scrise de cadre didactice sau comunicate de presă

De câte ori este nevoie

Resp. cu imaginea şcolii

Nr. evenimente reflectate în mass-media și nr. de apariții

2. Realizarea de evenimente cu participarea reprezentaților părinților și ai comunității locale

- Împlicarea unui număr cât mai mare de reprezentanți ai părinților și ai comunității în activitățile școlii pentru creșterea vizibilității instituției

Invitați sau chiar participanți la activități din comunitate

La toate evenimentele, proiecte și activitățile școlii

Directori, cadre didactice, consilier educativ

Nr. de invitați

Page 44: PDI 2016-2020.pdf

44

8.6. Accentuarea educației pentru alteritate și nondiscriminare prin promovarea incluziunii sociale.

Nr. crt. Obiectiv Activitate Mijloace Timp Responsabili Indicatori de

realizare 1. 2.

Promovarea incluziunii sociale Individualizarea profilului şcolii, prin lărgirea paletei serviciilor oferite de şcoală

- Promovarea rezultatelor elevilor cu cerințe educative speciale - Antrenarea acestor elevi în activități extrașcolare practice

Cursuri de formare pe alternativa step by step Cursuri de formare pe incluziune socială

Permanent

Resp. cu imaginea şcolii Cadrele didactice din şcoală Consilierul educativ Management CEAC

Nr. elevi CES cu situație la învățătură îmbunătățită Nr. elevi CES participanți la activități extracurriculare Nr. de elevi înscriși


Recommended