+ All Categories
Home > Documents > Omul zilei

Omul zilei

Date post: 25-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 26 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
8
l l l l Nr. 6221 l 10 Septembrie 2021 Facebook Instagram Ne găsii și pe: www.gazetaoltului.ro Chioșcuri Chioșcuri Gazeta Oltului @gazeta.oltului Curs Valutar Curs Valutar 10 09.2021 . Dolar Lira 4.1824 5.7796 Euro 4.8359 Euro Euro 4.8722 Euro 4.8359 4.8672 Euro 4.8359 Euro Euro 4.8722 Euro 4.8359 4.8736 4.9482 PAGINA Întrebarea zilei: Întrebarea zilei: Ministrul Raluca Turcan, întâlnire secretă cu directorul Alro, la Slatina Ministrul Raluca Turcan, întâlnire secretă cu directorul Alro, la Slatina pagina pagina 2 pagina pagina 8 Ce director de instituie a plecat recent în Insulele Seychelles? Omul zilei: Omul zilei: Cătălin Rotea, pentru modernizarea sediului Serviciilor Publice din cadrul Primăriei Balș. pagina 4 Senatorul Siminica Mirea, despre Legea consumatorului vulnerabil Olt: Un nou atelier de educaţie pentru patrimoniu la Conacul Neamţu din Olari Olt: Un nou atelier de educaţie pentru patrimoniu la Conacul Neamţu din Olari Subprefectul Bădici, demis ANCHETĂ în toate fermele de porci din Olt cu focare de pestă porcină ANCHETĂ în toate fermele de porci din Olt cu focare de pestă porcină Premierul Florin Cîu i-a demis joi, 9 septembrie, pe toi cei 14 prefeci și 28 subprefeci, din ară, susinui de USR PLUS. Astfel, își pierde scaunul și subprefectul de Olt, Fănel Bădici, președintele USR PLUS Olt. Contactat telefonic, Bădici a precizat că nu a primit nimic oficial privind demiterea sa, însă se așteaptă la eliberarea din funcie. Bădici a fost învestit în fucie la începutul lunii martie 2021, alături de Ana Maria Ciaușu, susinută de PNL Olt. Florentina Ciobanu pagina 4 5
Transcript
Page 1: Omul zilei

� � � �Nr. 6221 � 10 Septembrie 2021

FacebookInstagram

Ne găsi�i și pe:www.gazetaoltului.ro

ChioșcuriChioșcuri

Gazeta [email protected]

Curs ValutarCurs Valutar 1009.2021.

Dolar Lira4.1824 5.7796

Euro4.8359

EuroEuro4.8722

Euro4.83594.8672

Euro4.8359

EuroEuro4.8722

Euro4.83594.87364.9482

PAGINA

Întrebarea zilei:Întrebarea zilei:

Ministrul Raluca Turcan,întâlnire secretă cudirectorul Alro, la Slatina

Ministrul Raluca Turcan,întâlnire secretă cudirectorul Alro, la Slatina

paginapagina 2 paginapagina 8

Ce director de institu�ie a plecat recentîn Insulele Seychelles?

Omul zilei:Omul zilei:Cătălin Rotea, pentru modernizareasediului Serviciilor Publice din cadrulPrimăriei Balș.

pagina 4

Senatorul Siminica Mirea, despreLegea consumatorului vulnerabil

Olt: Un nou atelierde educaţiepentru patrimoniula Conacul Neamţudin Olari

Olt: Un nou atelierde educaţiepentru patrimoniula Conacul Neamţudin Olari

SubprefectulBădici, demis

ANCHETĂ în toatefermele de porcidin Olt cu focarede pestă porcină

ANCHETĂ în toatefermele de porcidin Olt cu focarede pestă porcină

Premierul Florin Cî�u i-a demisjoi, 9 septembrie, pe to�i cei 14prefec�i și 28 subprefec�i, din�ară, sus�inu�i de USR PLUS.Astfel, își pierde scaunul șisubprefectul de Olt, FănelBădici, președintele USR PLUSOlt. Contactat telefonic, Bădici aprecizat că nu a primit nimicoficial privind demiterea sa, însăse așteaptă la eliberarea dinfunc�ie. Bădici a fost învestit înfuc�ie la începutul lunii martie2021, alături de Ana MariaCiaușu, sus�inută de PNL Olt.

Florentina Ciobanu

pagina 4

5

Page 2: Omul zilei

2 www.gazetaoltului.ro e-mail: [email protected] Nr. 221� � �6 10 Septembrie 2120 PUBLICITATE

EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUILOC DE MUNCĂ?ACUM AI DE UNDE SĂ ALEGI!

EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUILOC DE MUNCĂ?ACUM AI DE UNDE SĂ ALEGI!

Angajăm asistentă farmacie. Rela�ii la telefon: 0724547053

Restaurant angajează ajutor de bucătar cu sau fără experien�ă. Rela�ii latelefon: 0762303558

Angajăm șofer camion (basculă- cutie automată). Curse fixe Piatra Olt -Craiova. Oferim salariu atractiv. Rela�ii la telefon: 0743288887 /

Firmă cu domeniul de activitate agricultură angajează economist, cuminim de experien�ă 5 ani (experien�a nu este obligatorie în domeniulagricol).CV-urile se trimit pe adresa de e-mail: [email protected]

Patiserie – covrigărie cu sediul în Slatina, angajeazăurmătorul personal: vânzătoare; modelator covrigi.Rela�ii la telefon: 0768881881 / 0249438848

Liceul Tehnologic din comuna Tufeni angajează informatician (0,25 normă)– studii medii. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul LiceuluiTehnologic din comuna Tufeni, jude�ul Olt, telefon 0249/483.370.

Restaurant – zona Casa de Modă Slatina angajează: bucătar;ajutor bucătar; barmani.Oferim salarii atractive. Rela�ii la telefon:0744392105 / 0787855788

Angajăm șofer camion. Angajăm șofer camion (basculă- cutie automată).Curse fixe Piatra Olt - Craiova. Oferim salariu atractiv. Rela�ii la telefon:0743288887

SC angajează muncitor necalificat / manipulant marfă pentru depozitproduse metalurgice. Rela�ii la sediul firmei din Slatina, str. Cireașov, nr. 47,sau la numărul de telefon 0724216191

SC angajează muncitori califica�i în construc�ii - finisori (rigips, glet, lavabilă,gresie, faian�ă, termosistem, tencuială, zidărie, etc).Oferim salariu netmotivant, CIM nedeterminat. Rela�ii la telefon: 0743041779

Angajăm în condi�ii avantajoase următorul personal: inginer prelucrărimecanice, operator presă, stivuitorist, controlor calitate, operator turnătorie,electrician, mecanic, sudor, operator matri�erie. Se oferă salarii atractivepentru personalul calificat. CV-urile se depun la sediul fabricii din Slatina,str. Crișan, nr. 31G, sau pe adresa de e-mail: [email protected] Rela�ii latelefon: 0249410331

Agen�ie de pariuri sportive angajează personal, cu sau fără experien�ă îndomeniu. Rela�ii la telefon 0750473737, între orele 09°°-16°

SC angajează maistru mecanic / inginer mecanic pentru între�inere șirepara�ii mașini unelte și mașini de turnat sub presiune. CV-urile se primescla sediul firmei din Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 17C. Rela�ii latelefon: 0744512655

Firmă distribu�ie produse alimentare angajează manipulant depozit.Program de lucru L-V, 8 ore / zi. Rela�ii la telefon: 0744789320

Societate comercială angajează muncitori califica�i și necalifica�i pentruspa�ii verzi.

Angajăm bucătar cu experien�ă. Program 4 zile lucrătoare ,3 zile libere.Salariu 3.000 lei net (în mănă). Rela�ii la sediul firmei din Slatina,str. Arcului49A (după ora 12°°).

SC angajează:-FM manager; Tehnician mentenan�ă spa�ii comerciale;Muncitori construc�ii. Rela�ii la telefon: 0724008254 / 0724069822

Angajăm: recep�ioneri, cameriste și ospătari. Rela�ii la telefon: 0748150999

Reprezentan�ă auto angajează pregătitor pentru atelierul de tinichigerie /vopsitorie. Rela�ii la telefon: 0728283592

Direc�ia de Sănătate Publică (DSP) Olt angajează un consilier grad II și doiasisten�i medicali. Rela�ii suplimentare se ob�in la sediul Direc�iei deSănătate Publică Olt din Slatina, Str. Crișan, nr. 9 – 11, jud. Olt, telefon0249/422.603 sau 0372/394.717.

Angajăm personal cu CM pe următoarele posturi: sudor Mig Mag, cuexperien�ă; frezor; strungar; muncitor necalificat.Program de lucru L-V, orele 08°°-16 °. Salariu net (în mână) între 2.400 lei–3.400 lei. Rela�ii la telefon: 0730555583

SC MTD SIMPLU CONSTRUCT SRL, cu sediul în Slătioara –Olt, angajeazăvopsitor confec�ii metalice. Rela�ii la telefon: 0349417336

SC angajează: Motostivuitorist; Gestionar depozit; Șofer categoria B;muncitor necalificat. Rela�ii la telefon: 0728286707

Angajăm: lăcătuși; absolven�i liceu; absolven�i școli profesionale.Rela�ii la telefon 0784949112, între orele 08°°-16°°.

Firmă de pază din Municipiul Slatina angajează agen�i de securitate pentruDrumul Expres – zona Slatina - Găneasa. Salariu 1.600 lei net. Rela�ii latelefon: 0788502497

Firmă distribu�ie produse alimentare angajează manipulant depozit.Program de lucru L-V, 8 ore / zi. Rela�ii la telefon: 0744789320

Angajăm personal pe următoarele posturi: șofer livrator – salariu net 3000lei; vânzător centru pâine, salariu net 1.800 lei; vânzător magazin carne;muncitori califica�i și necalifica�i în domeniul panifica�iei.Salarii atractive. Rela�ii la telefon: 0723359789

SC MTD SIMPLU CONSTRUCT SRL, cu sediul în Slătioara –Olt, angajează:inginer (șef șantier construc�ii); deservent utilaj Telehandler. Oferim salariumotivant. Rela�ii la telefon: 0349417336

SC angajează muncitori califica�i în construc�ii: dulgheri; zidari; fieraribetoniști; asfaltatori; inginer specialitate drumuri; inginer construc�ii civile;gestionar pentru orașul Balș, contabil cu experien�ă (Ecosoft, gestiune).Rela�ii la telefon: 024943967

Societate de construc�ii angajează: inginer și subinginer re�ea instala�ii apă/ canal; maistru construc�ii. CV-urile se trimit pe adresa de e-mail:[email protected] Rela�ii telefon: 0744321933

Market angajează lucrător comercial (vânzătoare). CV-urile se trimitpe adresa de e-mail: [email protected] Rela�ii la sediulfirmei din Slatina. Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 12, bl. 12, sau lanumărul de telefon: 0749086948

Firmă distribu�ie produsealimentare angajează manipulantdepozit. Program de lucru L-V, 8ore / zi. Rela�ii la telefon:

Angajez lucrător pe peron în sta�iepeco. Rela�ii la telefon0765210335, între orele 09°°-17°°.

Firmă de distribu�ie angajează:gestionar; șoferi profesioniști;șoferi categoria B; manipulan�i;agent vânzări. Rela�ii la telefon:0727224516

Societate de construc�ii angajeazădeservent buldoexcavator. Salariunet (în mână) 3.800 lei.Rela�ii latelefon: 0744321933

Societate comercială angajeazăfemeie de serviciu. Rela�ii lanumărul de telefon: 0249411100

Activitatea se desfășoară pe razamunicipiului Slatina. Rela�ii latelefon: 0784010927 sau la sediulnostru din str. Tudor Vladimirescu,nr.169 A.

Angajăm croitoreasă (modelieră).Rela�ii la telefon: 0728930830

MARITHEO CONF TEXTILEangajează confec�ioneri cuexperien�ă în mașina de cusut șipersonal pentru calcat final.Oferim contract de muncă peminim 12 luni, salariu net 1.400 leiși bonuri de masă. Rela�ii la sediulfirmei din Slatina, strada Tunarinr.43 A sau la telefon:

Ne mărim echipa ! 18 Gym FitnessClub SlatinaNe mărim echipa !18 Gym Fitness Club SlatinaDacă iubești mișcarea și eștipasionat de fitness noi î�i oferimocazia să faci un JOB din pasiuneata!Suntem în căutare de:-Antrenori - colaboratori care audeja un portofoliu de clien�i;-Instructor Fitness - dacă eştiabsolvent al unui curs acreditat deInstructor Fitness și dorești să faciparte dintr-un colectiv unit șidornic mereu de perfec�ionareacum ai ocazia perfectă.

Pentru o ofertă avantajoasă acolaborării trimite un e-mail cu

Page 3: Omul zilei

3www.gazetaoltului.ro e-mail: [email protected] Nr. 221� � �6 10 Septembrie 2120ACTUALITATE

Olt: Un nou atelier de educaţie pentrupatrimoniu la Conacul Neamţu din OlariOlt: Un nou atelier de educaţie pentrupatrimoniu la Conacul Neamţu din Olari

Primarul Daniel Tudor: „Acordăm o aten�ie deosebită Liceului Tehnologic„Constantin Brâncoveanu” din Scornicești, prin asfaltarea cur�ii ce-l înconjoară”

În cadrul proiectului „Centrulexperimental de Studii și Educaţie laConacul Neamţu din Olari” iniţiat decătre Fundaţia Pro Patrimonio, înperioada 8 – 12 septembrie se vadesfășura la conac un nou ateliernon-formal de educaţie pentrupatrimoniu dedicat copiilor din Olari,judeţul Olt.

„20 de copii din comunitate vor beneficiade un set nou de activităţi pregătite cugrijă de către echipa coordonată dearhitecta Andreea Machidon,coordonatoarea Programului de Educaţiepentru Patrimoniu și cei trei traineridedicaţi. Pe parcursul a cinci zile copiii vorexplora și experimenta meșteșugurile,materialele și gusturile locului. În programsunt cuprinse diverse tehnici de

imprimare cu plante pe suport textil și dehârtie, contact direct cu trei meșterilocali care îi vor învăţa pe cei micimeșteșugurile cele mai renumite alezonei: olăritul, cioplitul în lemn șiîmpletitul papurei. Atelierele sunt axatepe tehnici vechi de lucru ale materialelordar sunt adăugate mijloace moderne deprelucrare ale acestora. La final copiii vorcrea un mic set de bucătărie ce îmbinătoate experien�ele săptămânii de lucru.Jocurile sportive vor completamomentele de lucru, iar săptămâna seîncheie cu o expozi�ie de lucrări și unconcurs culinar deschis întregiicomunită�i. Acesta este al șaisprezeceleaatelier desfășurat la Olari din 2016, decând conacul a intrat în proprietatea șiadministrarea Fundaţiei Pro Patrimonio,până acum.Conacul Neamţu din Olari este în prezent

într-un intens program de restaurare,anul acesta finalizându-se faţadeleconacului, reparaţia ferestrelor și aelementelor decorative specifice de pefaţadă. În paralel, cu activităţile deșantier este dezvoltată o GrădinăExperimetală care și ea are un roleducativ atât pentru copii cât și pentrucomunitatea locală prin încercările deplantare a unor soiuri vechi pe un un solsecetos.” a declarat Raluca Marţiș,purtătorul de cuvânt al Fundaţiei ProPatrimonio.An de an, școala locală este alături deactivităţile desfășurate de către FundaţiaPro Patrimonio la conac. De la începutulanului 2021 parte din susţinerea întransformarea conacului într-un hubcultural și educaţional se desfășoară înparteneriat cu UiPath Foundation.

Florina Dinu

Mai sunt doar câteva zile până la începerea noului an școlar,așa că la Scornicești se lucrează de zor pentru ca LiceulTehnologic “Constantin Brâncoveanu” din localitate să îiîntâmpine pe elevi în cele mai bune condi�ii. În aceste zile,curtea ce înconjoară unitatea de învă�ământ a fostasfaltată: „Acordăm o aten�ie deosebită Liceului Tehnologic“Constantin Brâncoveanu” din Scornicești, prin asfaltareacur�ii ce-l înconjoară. Este încă un obiectiv pentru care aminsistat, unul la care �in, cu atât mai mult cu cât o astfel delucrare nu a mai fost efectuată din ’89 încoace.Prin implementarea acestui proiect facem încă un pasimportant spre asigurarea celor mai bune și sigure condi�iide activitate pentru elevii localită�ii noastre.Viitorul le apar�ine lor, iar noi avem obliga�ia de a le oferi, defiecare dată, suportul de care ei vor avea nevoie!” a declaratprimarul localită�ii Scornicești, Daniel Tudor.

Florina Dinu

Caravana U Craiova,în ParculTineretuluidin Slatina

Caravana clubului U Craiova 1948ajunge sâmbătă, 11 septembrie, înParcul Tineretului din Slatina.Astfel, sâmbătă, în intervalul orar1 2 .0 0 -2 0.0 0, s l ăt i n e n i i p o tachizi�iona bilete la partidadisputată, pe teren propriu, cuSepsi, luni, 13 septembrie, de la ora21.00, abonamente, dar și articolecu însemnele Universită�ii Craiova.În perioada 6-12 septembrie,clubului din Bănie organizează ocaravană în cele mai importanteorașe ale Olteniei, pentru a venit înîntâmpinarea suporterilor echipei.„Mul�umim, Târgu Jiu! Joi (12:00 –20:00) nevedem la Drobeta Turnu-Severin în centru, lângă Primărie șisâmbătă (12:00 – 20:00) în Slatina,la intrarea în Parc”, au scrisreprezentan�ii echipei din Liga I pepagina de socializare.

Florentina Ștefan Ciobanu

Spectacolul de teatru„Trioul conjugal” în regialui Radu Gabriel se joacăla Slatina

Este luna comediei la Slatina!Spectacolul de teatru „Trioulconjugal” în regia lui Radu Gabriel șii nt e r p ret a re a a c to r i l o r O l e gA p o s t o l , M a r i a R a d u , B u c u rLumini�a se va juca duminică, 19septembrie 2021,cu începere de laora 19:00 la Centrul Cultural”EugenIonescu”. Biletele se pot procura dela casieria Centrului, iar pre�ul unuibilet este 50 lei.Locurile în sală suntlimitate din cauza condi�iilorepidemiologice. „Trioul nostru ested e u n s i n g u r fe l : T R I O U L D ECOMEDIE! Ce este trioul? Este maimult decât un duo; Trioul conjugale s t e p e p r i n c i p i u l m ă n â n c ăjumătate, mergi dublu, râzi triplu șiiubește fără măsură. În rest, trioulnostru este sănătos, are suflet bun,darare probleme cu capul…”

Florina Dinu

Page 4: Omul zilei

4 www.gazetaoltului.ro e-mail: [email protected] Nr. 2216 10 Septembrie 2120� � � ACTUALITATE

Fermele de la Ipotești, Constantinești, Negreniși Tufeni sunt grav afectate de pesta porcinăafricană, iar aproximativ 100.000 de porcisunt uciși, în această perioadă, în cele patruexploata�ii comerciale de suine din jude�ul Olt.Este o muncă colosală pentru angaja�ii DSVSAOlt și pentru to�i cei care fac parte dincomisiile de evaluare.

Potrivit reprezentan�ilor DSVSA Olt se fac ancheteîn toate cele patru ferme din Olt, pentru a se vedeaexact cum au izbucnit focarele, în condi�iile în careunele exploata�ii aveau reguli foarte stricte privindaccesul în interior.„Este foarte greu să ucidem atâtde mul�i porci, colegii fac fa�ă cu greu. Se facanchete în toate fermele în care sunt focare depestă. Indiferent că vorbim de ferme sau degospodării cu pestă porcină, procedura spune cătrebuie să facem acest lucru. Anchetele sunt în curs.La Ipotești s-a încheiat procedura de ucidere. Înjude�ul Olt mai sunt trei-patru ferme carefunc�ionează în prezent, Curtișoara,Vișina,Radomirești, dar aici efectivele sunt mult mai mici.Cele care sunt afectate de pestă erau cele mai mariferme din jude�. Sunt comisii legal constituiteconform unor hotărâri de Guvern și sunt niște normeprin care sunt evaluate animalele pentru stabilireadespăgubirilor. Atunci când vom avea valoareadespăgubirilor, le vom comunica”, au precizatreprezentan�ii DSVSA Olt.Primarul comunei Tufeni, Eugen Șotae, nu în�elegenici el cum a izbucnit focarul în ferma din localitateasa, însă înaintează ca variantă și posibilitatea cavirusul să fi fost dus în exploata�ie de un angajat, pehaine sau chiar piele.„Au comisie formată din oameni de la Prefectură,Ministerul Mediului, DSVSA Olt, Apele Române, DSP,

sunt mai mul�i factori implica�i. Nu este singurafermă în care se întâmplă acest lucru, sunt maimulte ferme afectate. Nimeni nu vrea asta, dar esteun virus…nu știu. Ferma este de foarte mult timp încomună, este prima dată când este lovită de pestă,pe lângă alte două-trei ferme din jude�. Sunt regulistricte într-o fermă, dar există posibilitatea cavirusul să fie adus de pe acasă, de la o persoanăfizică care lucrează, să intre cu virusul, de pe piele.Chiar nu știu! Nu avem cazuri confirmate îngospodăriile oamenilor din comună. Dar suntoameni care, dacă au văzut că are porcul ceva, îl tăia,dar nu au fost testa�i. Ca întotdeauna porcii se maiîmbolnăveau, îi tăiau. În gospodăriile oamenilor numai avem așa mul�i porci, unii când au auzit de pestăi-au tăiat, i-au băgat la ladă ca să fie siguri deCrăciun. Nu mai rămâne niciun porc, acesta este tot

efectivul din ferma de la Tufeni. Nu ar avea cum săfacă dezinfec�ia, trebuie făcut de la capăt, în toatăferma. Ca să poată aduce angaja�ii înapoi, ei trebuiesă facă cură�enie. După procedura de cură�enie,dezinfec�ie, după trei luni se aduc porci santinelă”, aspus primarul din Tufeni.În ferma de la Tufeni vor fi omorâ�i cei mai mul�iporci din Olt, 37.500 capete, în celelalte treiexploata�ii au fost ucise sau sunt în curs desacrificare următoarele efective: Ipotești – 30.000de animale, Constantinești -1.647 suine, Negreni –31.000.Prima fermă de porci din Olt afectată de pestă a fostexploata�ia de la Constantinești, localitate ceapar�ine de Scornicești, pe 12 august fiind decisăuciderea unei efectiv de 1.600 de animale.

Florentina Ștefan Ciobanu

ANCHETĂ în toate fermele de porcidin Olt cu focare de pestă porcinăANCHETĂ în toate fermele de porcidin Olt cu focare de pestă porcină

Brăţara dacică de la Optași-Măgura poate fi văzută încadrul expozi�iei permanente de la Muzeul Jude�ean OltBrăţara dacică de la Optași-Măgura poate fi văzută încadrul expozi�iei permanente de la Muzeul Jude�ean OltBrăţara dacică de la Optași-Măgura a revenitacasă și poate fi văzută de publicul larg în cadrulexpozi�iei permanente de la Muzeul Jude�eanOlt. În cursul zilei de miercuri, 8 septembrie,podoabe dacice a fost expusă la MuzeulJudeţean Olt. La eveniment au fost prezen�inumeroși specialiști, printre care și președinteleConsiliului Jude�ean Olt, Marius Oprescu, care auvorbit despre valoarea istorică deosebită aacestei bră�ări.„Începem toamna cu un eveniment dedicatbră�ării dacice de la Optași Măgura. Având învedere valoarea istorică a acestei podoabe, suntbucuros că am reușit s-o aducem acasă și sărămână pentru totdeauna în patrimonial local.Este o piesă care va înnobila Muzeul Jude�eanOlt și care sper că va stârni admira�ia, aten�ia și

curiozitatea multor vizitatori, care vor trecepragul vechiului Palat Administrativ. Felicitărituturor celor care s-au implicat în organizareaacestui eveniment și mul�umesc oaspe�ilornoștri pentru interesul acordat” a declaratpreședintele Consiliului Jude�ean Olt, MariusOprescu,Brăţara dacică de la Optași-Măgura este cel maimare obiect de aur geto-dacic cunoscut până înprezent la sud de Carpa�i (cu o greutate totalăde 107.98 grame) și poartă reprezentareadragonului înaripat, un simbol al clanului regaldacic din vremea lui Burebista și deceniileimediat următoare.Podoaba a fost găsită, în anul 2017, la Optași-Măgura, de un tânăr de 27 de ani.

Florina Dinu

Page 5: Omul zilei

www.gazetaoltului.ro e-mail: [email protected] Nr. 2216 2010 Septembrie 21� � � 5ACTUALITATE

Un oltean de 52 de ani, răpus de COVID.Avea boli asociate

Ministrul Muncii și Protec�ieiSociale, Raluca Turcan, a făcutmiercuri, 8 septembrie, o vizită peplatforma industrială a Slatinei,la Alro Slatina și Prysmian. Turcana avut discu�ii directe cudirectorul general al Alro Slatina,Gheorghe Dobra, privindsubven�iile la energie pe carecompania încă nu le-a primit.

Întrebată despre aceste plă�i,ministrul i-a pasat răspunsulprefectului de Olt, Florin Homorean.„Din câte am discutat cu directorulgeneral acolo, sunt mai multe actenormative care reglementeazăcompensarea energiei de emisii.Dânșii au un nivel foarte ridicat deemisii de carbon cu efect de sere și audreptul la subven�ii acordate conformlegisla�iei na�ionale. În anumite statemembre se calculează diferit, iar ceide la Alro au solicitat Guvernului și auprimit, prin mai multe acte normative,o echivalare a factorului de emisii.Sunt plă�i care s-au făcut și careurmează să se facă.Vor primi baniirespectiv, este angajamentulGuvernului nostru”, a spus Homoreanîn cadrul unei conferin�e de presă ce aavut loc la Prefectura Olt.Homorean a mai declarat că au maiavut loc discu�ii în cadrul companieiAlro privind formarea profesională.„Afost o discu�ie despre necesită�ile

companiei, în ceea ce priveșteformarea profesională, angaja�ii decare au nevoie ca să-și continueprocesul tehnologic. S-a subliniat că omare cheltuială în fabricareaaluminiului este legat de costul deenergie care afectează aceastăafacere și este normal să existeconcuren�ă loială la nivelul pie�eieuropene. Cel care produce aluminiuîn Germania să beneficieze deaceleași drepturi ca și cel dinRomânia, să fie similare. Atât au cerut!S-a subliniat că energia este scumpăși afectează afacerea”, a mai spusprefectul de Olt.Potrivit unor surse, Raluca Turcan a

venit la Slatina de mar�i și a fostcazată la Hotelul Bulevard, patronatde familia Dobra. Aici ministrul a avutmai multe discu�ii secrete cudirectorul general de la Alro Slatina,Gheorghe Dobra, liderul aluminiștilorîncercând să ob�ină plata cât mairapidă a subven�iilor la energie.

Subven�ia la încălzire plătită înfunc�ie de venituri și tipul de energie

În cadrul conferin�ei de presă demiercuri, de la Slatina, ministrulMuncii Raluca Turcan a precizat căfacturile la energie vor fisubven�ionate, în acest sezon rece,

după un calcul matematic, odată cuintrarea în vigoare a Legiiconsumatorului vulnerabil.„Este un calcul matematic pe care îlvor furniza instituţiile caregestionează aplicarea acestor legi.Sumele diferă în funcţie de nivelul devenituri, dar și tipul de energieconsumată. O persoană își declarătipul de energie consumată, acest tipde energie consumată are un preţ dereferinţă și în funcţie de acest preţ, denivelul veniturilor, se compenseazăinvers proporţional. Între zece la sutăși sută la sută, se compensează inversproporţional, în funcţie de preţul dereferinţă. E formulă matematică. Zecela sută primesc persoanele care seapropie de nivelul maxim alveniturilor, sută la sută compensareprimesc persoanele care au cele maimici venituri”, a spus Turcan. De la 1noiembrie, Legea consumatoruluivulnerabil va înlocui ajutorul deîncălzire. Ministrul a precizat căpersoanele cu venituri mici vor primiun ajutor de cel mult 600 de lei.„Înmomentul de faţă, există ajutorul deîncălzire. Această lege a fostdevansată și se aplică din momentulîn care începea să fie acordat ajutorulde încălzire. Dacă până acum, acestajutor de încălzire, pe toată perioadasezonului rece, era de 100 de lei, prinlegea nouă vor primi aproximativ 600de lei”, a mai adăugat Raluca Turcan.

Gazeta Oltului

Ministrul Raluca Turcan, întâlnire secretăcu directorul Alro, la SlatinaMinistrul Raluca Turcan, întâlnire secretăcu directorul Alro, la Slatina

DSP Olt a raportat joi, 9 septembrie, un nou decesdin cauza virusului SARS COV2. Deși apare pe listacelor răpuși de COVID, bărbatul de 52 de ani, dinjude�ul Olt, avea diabet, dar și mielom multiplu, oformă de cancer hematologic.Olteanul a fost internat pe 6 septembrie la SpitalulMunicipal Caracal, când a fost și confirmat cu virusulSARS-COV2.A murit pe 8 septembrie, cauza decesului fiindstopul cardiorespirator, bronhopneumonia șiinfec�ia COVID-19. De la începutul pandemiei,autorită�ile au raportat 396 de olteni mor�i dincauza acestui virus. 40 de olteni au fost confirma�icu SARS-COV2, în ultimele 24 de ore. Potrivit datelortransmise de DSP Olt, joi, 9 septembrie, inciden�acumulată în ultimele 14 zile la mia de locuitori este de0,58. Cea mai mare inciden�ă este în comuna Ianca,4.06 cazuri la mia de locuitori , și la Pârșcoveni, 2.43

cazuri la mia de locuitori.De la debutul campaniei de vaccinare anti-Covid -19până în prezent, la nivelul jude�ului au fost realizate151.071 doze, după cum urmează:

- doza I – 71.874 doze ( 59.804 doze de PfizerBioNTech, 6.296 doze de Moderna, 5.774 doze deAstraZeneca);- doza II – 69.381 doze ( 58.063 doze de PfizerBioNTech, 6.005 doze de Moderna, 5.313 doze deAstraZeneca);- 9.816 doze Janssen ( Johnson & Johnson ).În ultimele 24 de ore s-au vaccinat 151 de persoane șinu au mai fost înregistrate reac�ii adverse.În Centrul de vaccinare tip Drive Through de la ParculTineretului din Slatina 4.445 de persoane s-auvaccinat, din care 2.221 sunt vaccinate cu PfizerBioNTech, iar 2.224 cu Janssen – Johnson & Johnson.În perioada următoare, programul de lucru în Centrulde vaccinare de tip Drive Through va fi: 09-10.09.2021- orele 14:00-20:00, 11-12.09.2021- orele12:00-18:00.

Florentina Ștefan Ciobanu

Page 6: Omul zilei

6 www.gazetaoltului.ro e-mail: [email protected] Nr. 221� � �6 10 Septembrie 2120 SPORT

CSM Slatina câștigă cu 1-0 meciul cu Unirea Bascovși trece în următoarea fază a Cupei RomânieiCSM Slatina câștigă cu 1-0 meciul cu Unirea Bascovși trece în următoarea fază a Cupei RomânieiStadion: Comunal (Valea Ursului – Argeș);Arbitru: Marius Daniel Bădoiu; Asisten�i:Cristian Daniel Ilinca și Răzvan Claudiu Tudor(to�i din Craiova); Claudiu AndreiRezervă:Filip (Craiova); AdrianObservatori:Comănescu (Râmnicu Vâlcea) și AlexandruMușoiu (București).

CSM Slatina câștigă cu 1-0 meciul cu UnireaBascov și trece în următoarea fază a CupeiRomâniei. Adversară în această fază acompetiţiei ar putea fi chiar o echipă de Liga1, având în vedere faptul că toate formaţiiledin primul eșalon fotbalistic vor evolua dinacest tur. În minutul 37, Marian Manea înscriepentru CSM Slatina, după ce pentru fosta

divizionară secundă au mai avut ocazii uriașe de amarca Sălcianu, Popovici, Doman și Deta.CSM Slatina: Predu� – A. Stan, Pisăru, M. Manea, Al.Sălcianu, Cincă, D. Toma, Dav. Oprescu, Al. Popovici,Doman (cpt.), DetaRezerve: Velcu – B. Enache, Cr. Preda, Al. Dinu, M.Grigore, C-tin. Radu, Necșulescu, Trancă, NeicuAntrenor: Cristian Stăncule�uUnirea Bascov: Vl. Cârstea – Gallo, Linte (cpt.), Al.Dumitrache, F. Constantin, Ed. Ni�ă, M. Iordache,Mitre, Năstăsoiu, Mărgărit, TeodorescuRezerve: Cl. Gheorghe – Ciocîrlan, G. Pîrvu, Dună, M.Bălan, Mierlea, Dimionescu, Al. Florescu, Bg.ZamfirescuAntrenor: Adrian Dulcea

Florina Dinu

Liga a IV-a. Oltul Curtișoarași ACS Caracal, meciuri pe terenpropriu, în runda a III-a

O nouă etapă a Ligii a IV-a va avea loc la finalul acestei săptămâni.Liderul fotbalului jude�ean, Oltul Curtișoara, care are două victoriiconsecutive, și un golaveraj mai bun ca ACS Caracal, va întâlni, peteren propriu,Viitorul Rusănești, forma�i ce nu a reușit să ob�inăniciun punct în cele două etape disputate până acum.Pe Stadionul „Parc” din Caracal, ACS Caracal va primi vizita echipeiUnirea Radomirești.

Florentina Ștefan Ciobanu

Programul etapei a III-a, sâmbătă, ora 11.00:Știin�a Mărun�ei – Viitorul Osica de JosVictoria Dăneasa – Viitorul CoteanaACS Caracal – Unirea RadomireștiOltul Slătioara – FC Olt ScorniceștiOltul Curtișoara – Viitorul RusăneștiOlte�ul Osica – Viitorul GrădinileVoin�a Băbiciu – Voin�a Schitu

Clasament1. ACS Oltul Curtișoara 2 2 0 0 10-3 6p2. ACS Caracal 2 2 0 0 3-1 6p3.ACS Oltul Slătioara 2 1 1 0 4-1 4p4.Viitorul Osica de Jos 2 1 1 0 5-3 4p5. Știin�a Mărun�ei 2 1 1 0 3-1 4p6. FC Olt Scornicești 2 1 0 1 4-2 3p7. Unirea Radomirești 2 1 0 1 6-5 3p8.Voin�a Schitu 2 1 0 1 4-7 3p9.Viitorul Coteana 2 0 2 0 2-2 2p10.Viitorul Grădinile 2 0 1 1 2-5 1p11. Olte�ul Osica 1 0 0 1 1-2 0p12.Voin�a Băbiciu 1 0 0 1 1-3 0p13.Viitorul Rusănești 2 0 0 2 1-5 0p14.AS Victoria Dăneasa 2 0 0 2 3-9 0p

Page 7: Omul zilei

7PUBLICITATE www.gazetaoltului.ro e-mail: [email protected] Nr. 22� � �6 1 10 20Septembrie 21

TMK-ARTROM SA SLATINA SCOATE LA CONCURS:

- 3 posturi de mecanici (cod COR: 723302 ) ;- 2 posturi de electrician inalta tensiune/ PRAM si medie tensiune (codCOR: 741307 ) ;Cerinte obligatorii:- studii medii si calificare/ diploma in meseria ceruta ;- disponibilitate de a lucra in 3 schimburi ;- seriozitate si dorinta de a invata lucruri noi ;- comunicare si lucru in echipaInterviul se va tine in data de 03.09.2021 , ora 10:00, la sediul societatii dinSlatina,Str. Draganesti,Nr.30 .

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:1. CV model TMK la sediul societatii sau la adresa :http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/CV_TMK.doc2. Declaratia in nume propriu privind respectarea politicii de transparenta inrecrutarea personalului la sediul societatii sau la adresa - Anexa la CV :

http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_Politica_de_transparenta..pdf

3.Politica de transparenta in recrutarea personalului se poate gasi in integralitatela adresa:http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/TMK_ARTROM.pdf

4. Informarea privind protec�ia datelor personale în cadrul procedurii de recrutare/ selec�ie pentru ocuparea posturilor vacante la sediu societatii sau pe site-ulsocietatii- Anexa la CV :http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_RECRUTARE_informare_GDPR.pdf

Pentru relatii suplimentare cei interesati se pot adresa la Serviciul ResurseUmane, telefon: 0372 498 193 .

DIRECTOR GENERAL,ING. ADRIAN POPESCU

TMK-ARTROM SA SLATINA SCOATE LA CONCURS:

- 1 post de sculer matriter (cod COR: 722202 );- 1 post podist( cod COR: 834302);- 1 post operator introducere date( cod COR: 413201)Cerinte obligatorii pentru sculer matriter si podist:- studii medii si calificare/ diploma in meseria ceruta ;- disponibilitate de a lucra in 3 schimburi ;- seriozitate si dorinta de a invata lucruri noi ;- disponibilitate program prelungit ;Cerinte obligatorii pentru operator introducere date:- cunostinte avansate de Microsoft Office;- seriozitate si dorinta de a invata lucruri noi, atitudine pozitiva si proactiva;- abilitati de comunicare verbala si scrisa, spirit de echipaInterviul se va tine in data de 02.09.2021, ora 10:00, la sediul societatii din Slatina,Str.Draganesti,Nr.30 .Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:1. CV model TMK la sediul societatii sau la adresa :

http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/CV_TMK.doc

2. Declaratia in nume propriu privind respectarea politicii de transparenta in recrutareapersonalului la sediul societatii sau la adresa - Anexa la CV :http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_Politica_de_transparenta..pdf

3.Politica de transparenta in recrutarea personalului se poate gasi in integralitate la adresa:http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/TMK_ARTROM.pdf4. Informarea privind protec�ia datelor personale în cadrul procedurii de recrutare / selec�iepentru ocuparea posturilor vacante la sediu societatii sau pe site-ul societatii- Anexa la CV :http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_RECRUTARE_informare_GDPR.pdfPentru relatii suplimentare cei interesati se pot adresa la Serviciul Resurse Umane, telefon:0372 498 193 .

DIRECTOR GENERAL,ING. ADRIAN POPESCU

TMK-ARTROM SA SLATINA SCOATE LA CONCURS- 2 posturi de sudor (cod COR: 721208)- 7 posturi operatori productie profil metalurgic/mecanic(cod COR 812130, 721410)Cerinte obligatorii:

- studii medii si calificare/ diploma in meseria ceruta ;- disponibilitate de a lucra in 3 schimburi;- seriozitate si dorinta de a invata lucruri noi;- Comunicare si lucru in echipaInterviul se va tine in data de , la sediul societatii din15.09.2021, ora 10:00Slatina,Str. Draganesti, Nr.30 .

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:1.CVmodelTMKla sediul societatii sau la adresa :

http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/CV_TMK.doc2. Declaratia in nume propriu privind respectarea politicii de transparenta in

recrutarea personalului la sediul societatii sau la adresa - Anexa la CV:http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_Politica_de_transparenta..pdf

3.Politica de transparenta in recrutarea personalului se poate gasi inintegralitate la adresa:http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/TMK_ARTROM.pdf

4. Informarea privind protec�ia datelor personale în cadrul procedurii derecrutare / selec�ie pentru ocuparea posturilorvacante la sediu societatii sau pe site-ulsocietatii-Anexa la CV: http://www.tmk

-artrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_RECRUTARE_informare_GDPR.pdfPentru relatii suplimentare cei interesati se pot adresa la Serviciul Resurse Umane,

telefon: 0372 498 193 .

DIRECTOR GENERAL, ING. ADRIAN POPESCU

TMK-ARTROM SA SLATINA SCOATE LA CONCURS:- 2 posturi de laminator de tevi (cod COR: 812130 ) ;- 4 posturi de prelucrator prin aschiere/ strungar ( cod COR 722413 );Cerinte obligatorii:- studii medii si calificare/ diploma in meseria ceruta ;- disponibilitate de a lucra in 3 schimburi ;- seriozitate si dorinta de a invata lucruri noi ;- Comunicare si lucru in echipaInterviul se va tine in data de 14.09.2021 2021, ora 12:00, la sediul societatii

din Slatina,Str. Draganesti,Nr.30 .Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:1.CVmodelTMKla sediul societatii sau la adresa :

http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/CV_TMK.doc2.Declaratia in nume propriu privind respectarea politicii de transparenta in

recrutarea personalului la sediul societatii sau la adresa -Anexa la CV :http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_Politica_de_transparenta..pdf

3. Politica de transparenta in recrutarea personalului se poate gasi inintegralitate la adresa:

http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/TMK_ARTROM.pdf4. Informarea privind protec�ia datelor personale în cadrul procedurii de

recrutare / selec�ie pentru ocuparea posturilor vacante la sediu societatii sau pesite-ul societatii-Anexa la CV: ttp://www.tmk-hartrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_RECRUTARE_informare_GDPR.pdf

Pentru relatii suplimentare cei interesati se pot adresa la Serviciul Resurse Umane,telefon: 0372 498 193 .

DIRECTOR GENERAL, ING. ADRIAN POPESCU

Page 8: Omul zilei

8 ACTUALITATEwww.gazetaoltului.ro e-mail: [email protected] Nr. 226 1 10 0Septembrie 2 21� � �

„Folclorul-cartea de identitate a neamului”,proiect cultural pentru sute de copii din Olt

Senatorul Siminica Mirea, despreLegea consumatorului vulnerabil

Direc�ia Jude�eană pentru Sport și Tineret Olt șiAsocia�ia „Călușarii” Slatinei implementeazăProiectul cultural „Folclorul-cartea de identitate aneamului”, urmând să participe ansamblurilefolclorice „Dârjovul” din Valea Mare,„Hora” din Osicade Jos,„Plaiurile Sâmbureștiului” din Sâmburești și„Plaiurile Olte�ului” din Osica de Sus. 153 de copii vorparticipa la acest proiect, urmând să sus�ină maimulte repeti�ii și spectacole.Ilie Brăileanu, directorul Palatului Copiilor „AdrianBăran” din Slatina, a precizat că proiectul, ce va fifinalizat în luna noiembrie, își propune ca repertoriulansamblurilor să fie îmbogă�it și cu dansuri din altezone ale �ării „»Folclorul-cartea de identitate a.neamului» este un proiect realizat de Asocia�iaCălușarii Slatinei. Este o datorie de onoare pentrufiecare dintre noi să păstrăm tradi�iile, să păstrămobiceiurile pentru că ele fac parte din ceea ce definimidentitatea na�ională care, cu siguran�ă, nu va pieriniciodată, pentru că sunt atâtea valori în tezaurulinestimabil al tradi�iei românești. Proiectul are ungrup �intă alcătuit din membri comunită�ilor, dinpatru localită�i din jude� nostru: Osica de Sus,

Sâmburești, Osica de Jos și Valea Mare. Sunt patruansambluri de prestigiu, Ansamblul »Hora » din Osicade Jos, »Plaiurile Sâmbureștiului», »Dârjovul» din ValeaMare și »Plaiurile Olte�ului» din Osica de Sus.Beneficiarii direc�i sunt tinerii din aceste comunită�icare participă la activită�ile culturale ce se vordesfășura în cadrul proiectului. Invita�i sunt soliști,instrumentiști din jude�. Am considerat că bazaetnografică și folclorică este foarte bine realizată deacești coregrafi și în acest proiect vom aduce în

picioarele dansatorilor și dansuri din altezone ale �ării. Este important să lărgimrepertoriul fiecărui ansamblu cu jocuri dinprincipalele zone folclorice ale �ării. Ne-ampropus să avem peste 153 de copii, parteactivă a acestui proiect și, indirect, peste1.000 de participan�i. Pe parcursulproiectului se vor organiza acele repeti�ii cucopii, dar și spectacole”, a spus Ilie Brăileanu.

Coregraful George Ghi�ă a lu Porumbelu din Osica deJos a precizat că tradi�ia trebuie dusă mai departe, iarnoi genera�ii să fie formate. „Recent, ne-am întors dela Vatra Dornei cu Ansamblul Hora din Osica de Jos, cucare eu lucrez de vreo 40 de ani. Am participat lafoarte multe festivaluri. Genera�iile se schimbă, la felcum se întâmplă și cu genera�ia actuală cu care lucrezde 10 ani, încep ușor să se retragă. Obliga�ia noastră atuturor coregrafilor este să luăm noile genera�ii în așafel încât să putem ducem folclorul mai departe înfiecare localitate a noastră. Obliga�ia noastră este dea duce mai departe tradi�ia, iar folclorul să meargămai departe”, a spus George Ghi�ă.Coregraful Sandu Rizea spune că dansatorii au fostfoarte afecta�i de pandemie, însă au reușit să revinăla o formă bună și să câștige festivaluri importantedin �ară „Păstoresc mai multe ansambluri din jude�ul.Olt, dar o să discut acum despre PlaiurileSâmbureștiului, care este coordonat de primarulPreda Iulian, sunt 40 de dansatori acolo, au participatla multe spectacole, în perioada Rusaliilor a fostcentru la Sâmburești, unde s-au întâlnit mai multeansambluri. Dârjovul din Valea Mare este unansamblu care va reprezenta cu cinste jude�ul șicomuna. Pandemia ne-a afectat foarte mult la nivelde dansatori, a trebuit să o luăm de la zero cu ei, daracum, din dragoste pentru dans, au ajuns laparametrii pe care eu îi stabilesc. De exemplu,Dârjovul din Valea Mare a reprezentat jude�ul Olt laFestivalul din Brăila, unde au câștigat locul I. Celelalteansambluri ale mele sunt în pregătire”, a spus Rizea.

Florentina Ștefan Ciobanu

Senatorul de Olt Siminica Mirea a vorbit, înultima sa declara�ie publică, despre Legeaconsumatorului vulnerabil, o lege importantă ceare drept scop protejarea persoanelor în fa�avalului de scumpiri masive din domeniulenergiei. Social-democratul sus�ine că Guvernulface inaccesibilă această lege deoarece unsalariat încadrat cu minimul pe economiebeneficiază de 25 RON ajutor la gaz și 16 RON lalemn. Partidul Social Democrat a impus în„regim de urgen�ă în Parlamentul României,Legea consumatorului vulnerabil, o lege extremde importantă, care oferă protec�ia cetă�enilorîn fa�a celor mai mari scumpiri din domeniulenergiei.Părea o adevărată victorie, dar Guvernul faceinaccesibilă această lege! Ajutorul de care unsalariat încadrat cu minimul pe economiebeneficiază este de 25 RON ajutor la gaz și 16RON la lemn. Așa arată, dragi români,„ajutorul”oferit de actuala guvernare, în plin val de

scumpiri masive. O adevărată mascaradă șibătaie de joc la adresa românilor! În timp cepartidele din coali�ie se luptă între ele, PSD esteși va fi singurul partid responsabil în sprijinulcetă�enilor! Ne dorim ca amendamentele ce vorfi supuse votului să fie adoptate, iar în acest fel,acest cuantum al ajutorului va fi cu adevăratsubstan�ial!” a declarat Siminica Mirea.,

Florina Dinu

Vânzare ând garsonieră în Balș, confort I, cu îmbunătă�iri.: VPre� 20900 euro, negociabil. Telefon: 0761.797.243: 0761577004


Recommended