+ All Categories
Home > Documents > MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE Anexa nr.3 ... · MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,...

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE Anexa nr.3 ... · MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,...

Date post: 17-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 57 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
216
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE Anexa nr.3/20 SI PERSOANELOR VARSTNICE Nr. formular 01 02 04 05 11 Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii 13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 Sume alocate de la bugetul de stat Proiecte cu finantare nerambursabila CUPRINS Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2016 si perspectiva 2017-2019 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
Transcript

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE Anexa nr.3/20SI PERSOANELOR VARSTNICE

Nr.

formular

01

02

04

05

11

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

20

21

22

23

24

25

2627

28

29

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor

aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri

externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente

postaderare

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelorFisele programelor

Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti

donatori si din alte facilitati postaderare

Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti

donatori si din alte facilitati postaderare

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

facilitati si instrumente postaderare

Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

instrumente postaderare

Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Sume alocate de la bugetul de stat

Proiecte cu finantare nerambursabila

CUPRINS

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

ordonatorilor principali de credite pentru anul 2016 si perspectiva 2017-2019

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

pentru anul 2016 si perspectiva 2017-2019

1. TITULAR: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice COD TITULAR: 20

2. Misiunea institutiei publice si cadrul legal de functionare

Misiunea(mandatul) MMFPSPV consta in identificarea, elaborarea si promovarea strategiilor si politicilor Guvernului in domeniul muncii, familiei si protectiei sociale, in deplina concordanta cu politicile comunitare, prevederile Programului de Guvernare si principiile ordinii de drept si ale democratiei.

In contextul promovarii unui dialog social activ la nivel national, MMFPSPV actioneaza pentru asigurarea unei interactiuni pozitive si dinamice a politicilor sociale si de ocupare a fortei de munca, in vederea imbunatatirii calitatii vietii tuturor cetatenilor, asigurarii coeziunii sociale si reducerii saraciei si a riscului de excluziune sociala prin asigurarea unui sistem social de calitate, echitabil si accesibil pentru toti cetatenii. 3.Prioritati strategice pe termen mediu

Avind in vedere principalele angajamente pe care statul roman si le-a asumat, mentionate in principalele documente programatice si acorduri comunitare si international pe de o parte, si luand in calcul realitatea, MMFPSPV isi stabileste pentru perioada 2016-2018 urmatoarele directii de actiune: 1.Sustinerea ocuparii fortei de munca si formarii profesionale, cu accent pe ocuparea in randul tinerilor, asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si a conditiilor optime de munca. 2.Asigurarea unui sistem de politici, in domeniul pensiilor si drepturilor de securitate sociala, sustenabil si echitabil. 3.Dezvoltarea unor sisteme eficiente de asistenta sociala pentru sustinerea persoanelor aflate in dificultate, protectia si asigurarea bunastarii copilului, familiei si persoanelor varstnice. 4.Promovarea coeziunii si pacii sociale si implementarea strategiei nationale de dialog social. 5.Dezvoltarea si modernizarea capacitatii administrative a ministerului si a institutiilor aflate in subordine(ANPIS, IM, OI-uri, ANPDCA, AESFB, ANPD) sau sub autoritate (CNPP si ANOFM). Pentru fiecare directie de actiune s-au stabilit urmatoarele obiective:

I. Sustinerea ocuparii fortei de munca si formarii profesionale, cu accent pe ocuparea in randul tinerilor, asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si a conditiilor de sanatate si securitate in munca.

I 1: Egalitatea de sanse intre barbati si femei I 2: Legislatia I 3: Ocuparea si mobilitatea fortei de munca I 4: Formarea si calificarea profesionala I 5: Politicile salariale I 6: Sanatatea si securitatea locului de munca

II Asigurarea unui sistem de politici, in domeniul pensiilor si drepturilor de securitate sociala, sustenabil si echitabil.

II 1: Pensii II 2: Drepturi de asigurare sociala

III Dezvoltarea unor sisteme eficiente de asistenta sociala pentru sustinerea persoanelor aflate in dificultate, protectia si asigurarea bunastarii copilului, familiei si persoanelor varstnice.

III 1: Pachete minime de servicii sociale si de interventie III 2: Protectia copilului III 3: Prevenirea si combaterea violentei in familie. III 4: Integrarea persoanelor cu dizabilitati III 5: Drepturi de asistenta sociala

IV Promovarea coeziunii si pacii sociale si implementarea strategiei nationale de dialog social. IV 1: Mecanisme bi si tri-partite de dialog social IV 2: Adoptarea strategiei nationale de dialog social V Dezvoltarea si modernizarea capacitatii administrative a ministerului si a institutiilor aflate in subordine(ANPIS, IM, OI-uri, ANPDCA, AESFB, ANPD) sau sub autoritate (CNPP si ANOFM). V 1: Recrutarea de personal calificat si evaluarea criteriilor de performanta a resurselor umane

V 2: Cresterea transparentei si eficientizarea actului administrativ V 3: Investitii

Politicile prioritare in domeniul muncii si protectiei sociale in perioada vizata: POLITICA IN DOMENIUL OCUPARII FORTEI DE MUNCA

Strategia Guvernului pe acest segment de politica se concentreaza pe facilitarea

crearii de noi locuri de munca si pe sustinerea ocuparii si formarii profesionale a fortei de

munca, cu accent deosebit pe ocuparea in randul tinerilor, asigurarea egalitatii de sanse

intre femei si barbati si a conditiilor decente de munca.

In acest sens MMFPSPV, are in vedere promovarea si cresterea nivelului de

ocupare a fortei de munca in scopul atingerii tintei stabilite pentru anul 2020, 70% rata de

ocupare pentru grupa de varsta 20-64 ani, in concordanta cu Strategia Nationala pentru

Ocuparea Fortei de Munca 2014-2020 si Strategia Europa 2020.

In perioada 2016-2018, obiectivul de a atinge un nivel sustenabil de ocupare a fortei

de munca se bazeaza in principal pe continuarea implementarii pachetului de masuri de

stimulare a ocuparii fortei de munca, finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Reformele structurale adoptate pe piata muncii vor fi ghidate de obiectivul general al

Strategiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca 2014-2020, respectiv atingerea unui

nivel sustenabil de ocupare a fortei de munca sustinut de competitivitate economica,

coeziune sociala si dezvoltare durabila si de obiectivele specifice si directiile de actiune

prevazute de aceasta:

1. Cresterea ocuparii in randul tinerilor si prelungirea vietii active a persoanelor in varsta -

directii de actiune: 1.1. Diminuarea somajului in randul tinerilor si a numarului de tineri din

categoria NEETs (care nu sunt nici in ocupare, nici in educatie sau formare) si 1.2.

Cresterea participarii pe piata muncii a persoanelor in varsta.

2. Imbunatatirea structurii ocupationale si participarii pe piata muncii in randul femeilor si

persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile - directii de actiune: 2.1. Reducerea ocuparii

in agricultura de subzistenta si facilitarea relocarii acestei resurse umane catre activitati

non-agricole; 2.2. Cresterea participarii femeilor pe piata muncii, inclusiv prin masuri suport

de reconciliere a vietii profesionale cu cea de familie; 2.3. Cresterea participarii persoanelor

apartinand grupurilor vulnerabile pe piata muncii prin dezvoltarea de masuri care sa

combine suportul social cu activarea.

3. Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel inalt de calificare si competente adaptate la

cerintele pietei muncii - directii de actiune: 3.1.Sprijinirea adaptabilitatii si dezvoltarii

permanente a fortei de munca corelate cu schimbarile structurale ale pietei muncii; 3.2.

Imbunatatirea nivelului de competente al persoanelor somere si inactive apte de munca

pentru a facilita reintegrarea acestora pe piata muncii;

4. Imbunatatirea mecanismului de fundamentare, implementare, monitorizare si evaluare a

politicilor cu impact pe piata muncii - directii de actiune: 4.1.Consolidarea mecanismului de

fundamentare, implementare, monitorizare si evaluare a politicilor cu impact pe piata muncii

si 4.2. Consolidarea dialogului social la toate nivelurile pentru a facilita adoptarea,

implementarea si respectarea politicilor cu impact pe piata muncii.

5. Cresterea mobilitatii interne a fortei de munca; flexibilizarea cererii cu oferta de locuri de

munca; scheme de garantii si repatrierea persoanelor calificate.

Avand in vedere faptul ca Romania si-a asumat atingerea tintei de 70% - rata de

ocupare pentru persoanele in varsta de 20-64 ani, MMFPSPV are in vedere o serie de

reforme si initiative, menite sa promoveze o piata a muncii performanta, dinamica si flexibila

care sa faciliteze accesul la locuri de munca de calitate asigurand astfel dezvoltarea

sustenabila si coeziunea sociala si economica.

Protectia sociala pasiva va continua sa fie acordata persoanelor care se confrunta

cu riscul de somaj in baza contributiilor lor anterioare in conformitate cu Legea nr.76/2002,

precum si celor care urmeaza sa fie disponibilizate prin concedieri colective, efectuate pe

baza Planurilor de disponibilizare, potrivit OUGnr.36/2013, privind aplicarea in perioada

2013 - 2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin

concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Totodata, este in pregatire a doua etapa a Planului de Implementare a Garantiei

pentru Tineret 2016-2020, cadru strategic care va cuprinde reforme si initiative ce vor viza

ca toti tinerii sub varsta de 25 de ani sa primeasca o oferta de calitate de obtinere a unui loc

de munca, de continuare a educatiei, de intrare in ucenicie sau de a efectua un stagiu.

POLITICA SALARIALA Promovarea unor politici de salarizare, impozitare si taxare a muncii orientate spre

cresterea productivitatii.

POLITICA IN DOMENIUL PENSIILOR Reforma sistemului public de pensii, introdusa prin Legea nr.263/2010 privind sistemul

unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este in plin proces de implementare si are ca obiectiv principal sustenabilitatea si cresterea bugetelor sistemelor, schemelor de pensii cu accent pe sistemul public. Obiective si masuri de implementat: � egalizarea varstelor standard de pensionare pentru femei si barbati la 65 ani; � asigurarea sustenabilitatii sistemului public de pensii pe termen mediu si lung; � armonizarea criteriilor medicale pentru evaluarea invaliditatii si dizabilitatii.

Directii de actiune 2016-2018- masuri de implementare: -Majorarea anuala a valorii punctului de pensie cu 100% rata inflatiei, la care se adauga 50% cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat: -Cresterea numarului de contribuabili la sistemul unitar de pensii publice cu cei care realizeaza venituri din agricultura/ de realizat anual. -Finantarea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea aplicatiilor informatice de evidenta financiar-contabila, de management a resurselor umane. -Cresterea gradului de satisfactie al beneficiarilor prin asigurarea unei bune functionari a sistemului public de pensii si a asigurarii protectiei datelor:

- dezvoltarea unui sistem integrat si interconectat de gestiune a bazelor de date relationale pentru a asigura o performanta ridicata a activitatii;

- trecerea de la o arhitectura distribuita a sistemului informatic al CNPP, la o arhitectura centralizata si asigurarea hardware-ului necesar pentru functionalitati tip "disaster recovery".

-Asigurarea accesului unui numar cat mai mare de beneficiari ai sistemului public de pensii la tratament balnear pentru recuperarea capacitatii fizice si intelectuale.

POLITICA IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE a.In domeniul asistentei sociale MMFPSPV urmareste modernizarea sistemelor de asistenta sociala pentru promovarea incluziunii sociale in Romania in randul copiilor marginalizati; promovarea drepturilor copiilor pe pachetele integrate de servicii sociale; monitorizare si evaluare a situatiei existente, a rezultatelor finantarii programelor derulate cu Banca Mondiala, Comisia Europeana si UNICEF prin promovarea parteneriatului public-privat si consultarea actorilor sociali. Principalele obiective urmarite sunt:

- Continuarea reformei sistemului de beneficii sociale pentru a-l transforma in unul eficient, echilibrat si flexibil, corelat cu masuri active, care sa asigure prevenirea si combaterea riscurilor sau situatiilor ce pot conduce la excluziune sociala; - Dezvoltarea cadrului legal pentru realizarea unui sistem national, sustenabil, de servicii sociale eficiente si de calitate, adaptate la nevoile diferitelor categorii de persoane aflate in situatii de dificultate; - Promovarea politicilor publice destinate asistentei sociale a persoanelor varstnice in contextul procesului accelerat de imbatranire demografica; - Dezvoltarea capacitatii institutionale in scopul asigurarii controalelor sistematice, evaluarii, analizei si prognozei indicatorilor din domeniul asistentei sociale si incluziunii sociale, precum si in scopul realizarii planificarii strategice si stabilirii celor mai eficiente politici si programe in domeniu; - Cresterea performantei sistemului de asistenta sociala prin promovarea competentei si calitatii personalului angajat in sistem. b. Avand la baza datele referitoare la numarul de beneficiari, sumele cheltuite pana in prezent, prevederile legislative in vigoare, precum si reglementarile ce vor fi elaborate pentru ducerea la indeplinire a Programului de Guvernare si a Programului legislativ al Guvernului in acest domeniu, sumele estimate pentru a fi incluse in buget pe perioada 2016-2018 sunt urmatoarele: 2014 - 8,121 miliarde lei 2015 – 10 miliarde lei 2016 – 10,5 miliarde lei 2017 – 11,474 miliarde lei 2018 – 12,093 miliarde lei c.Din perspectiva cheltuielilor bugetare pentru anul 2016 suma estimata este in valoare de 10,5 miliarde lei, cu 0,5 miliarde de lei mai mare decat necesarul anului 2015, avand in vedere majorarea alocatiei de stat pentru copii potrivit prevederilor Legii nr. 125/2015, precum si cresterii numarului de beneficiari incadrati in grad de handicap. In functie de evolutia legislativa in domeniul beneficiilor de asistenta sociala sau al programelor de sustinere a serviciilor sociale, estimarile bugetare vor fi actualizate cu noile prevederi legale. d.Din perspectiva cheltuielilor bugetare pentru anul 2017 se va urmari : a.realizare softuri pentru asigurarea transparentei si corectitudinii efectuarii platilor b.reabilitarea caminelor si centrelor de zi pentru copii c.stabilirea costurilor pentru pachetele minime de servicii sociale. 4.Componenta sistemului de finantare Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare: Pondere in total %

Buget de stat 99,97

Fonduri externe nerambursabile

0.03

Total surse 100

5.Mentiuni speciale Strategia financiara a MMFPSPV pe perioada 2016-2018 va avea ca principii de baza: -cooperarea si dialogul transversal (interministerial); - consultarea si implicarea partenerilor sociali, a ONG-urilor la derularea obiectivelor stabilite si a elaborarii politicilor si planurilor operationale.

-depunerea de proiecte cu finantare externa nerambursabila (e.g.pe axele prioritare ale POCU :1,2,3,4,5 si 7). 6.Politica in domeniul investitiilor publice Pentru anii 2016-2018 MMFPSPV are prevazute fonduri pentru:

� realizarea lucrarilor de consolidare si reparatii capitale la cladirile in care isi desfasoara activitatea institutiile din subordine;

� asigurarea functionarii si gestionarii in conditii optime a sistemelor informatice privind evidenta, inregistrarea, monitorizarea datelor in domeniul prestatiilor sociale, asistentei sociale, etc.;

� dotarea institutiilor din subordinea MMFPSPV si Aparatul propriu, cu tehnica de calcul si programe informatice care sa corespunda noilor cerinte privind realizarea si utilizarea bazelor de date, realizarea sistemelor informatice integrate, in scopul eficientizarii activitatilor, cresterii coerentei si corectitudinii datelor primite, prelucrate si transmise, cresterii vitezei de procesare a documentelor, pastrarea datelor in deplina siguranta, cresterea controlului la nivel financiar intern, etc.;

� autovehicule pentru inspectoratele teritoriale de munca.

Obiectivele programului de investitii: � crearea unei infrastructuri administrative performante, responsabile, compatibila cu

standardele europene; � imbunatatirea capacitatii de elaborare si promovare a politicilor in domeniul

investitiilor publice, precum si promovarea de programe multianuale de investitii care sa asigure indeplinirea tintelor stabilite prin politicile si directiile de actiune ale ministerului;

� eficientizarea capacitatii de administrare, implementare si monitorizare a programului de investitii;

Avand in vedere stadiul avansat de deteriorare al unor imobile aflate in administrarea MMFPSPV, in care isi desfasoara activitatea Inspectoratele Teritoriale de Munca si Agentiile Judetene pentru Prestatie si Inspectie Sociala precum si situatia infrastructurii necesara pentru prestarea serviciilor sociale, in perioada 2016-2018 se vor efectua reparatii capitale si consolidari in limitele de buget aprobate, astfel incat sa se asigure buna functionalitate si prestarea serviciilor de calitate de catre unitatile aflate in subordine si coordonare precum si dezvoltarea sistemului de servicii sociale care sa acopere solicitarile de asistenta primite din partea categoriilor defavorizate. Situatia fondurilor alocate pentru derularea programului de investitii publice este urmatoarea:

mii lei Cheltuieli de capital

Titlul 71 2015

Program 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari Sume alocate (mii lei) 10.090 10.000 24.443 25.054

SIN

TE

ZA

PO

LIT

ICIL

OR

SI

A P

RO

GR

AM

EL

OR

BU

GE

TA

RE

FIN

AN

TA

TE

PR

IN B

UG

ET

-mii lei-

Capitolul bugetar finantat prin proiectul de

buget/programe bugetare

Cod

Realizari

2014

Executie

prelim

inata

2015

Propuneri

2016

Estimari

2017

Estimari

2018

Estimari

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

Ca

pit

ole

bu

ge

tare

fin

an

tate

to

tal

50

.01

15.719.463

18.341.682

18.717.464

20.036.855

20.491.428

20.954.304

Capitol 1 ”

As

igu

rari

si

as

iste

nta

so

cia

la”

68

.01

15.719.463

18.341.682

18.717.464

20.036.855

20.491.428

20.954.304

Ca

pit

ol

bu

ge

tar

1”A

sig

ura

ri s

i a

sis

ten

ta s

oc

iala

” 6

8.0

1

15.719.463

18.341.682

18.717.464

20.036.855

20.491.428

20.954.304

din care:

Pro

gra

m 1

”P

lan

ific

are

a,

ela

bo

rare

a ș

i im

ple

me

nta

rea

str

ate

gii

lor

și p

oli

tic

ilo

r în

do

me

niu

l s

oc

ial”

72

7

340.365

615.959

391.487

347.400

355.802

358.254

Pro

gra

m

2

”F

ina

nța

rea

p

res

tați

ilo

r d

e

as

iste

nță

s

oc

ială

, a

pe

ns

iilo

r p

en

tru

ag

ric

ult

ori

și

a c

elo

rla

lte

ind

em

niz

ați

i re

pa

rato

rii, p

rec

um

și

a p

rog

ram

elo

r d

e i

mte

res

na

țio

na

l”

80

2

15.379.098

17.725.723

18.325.977

19.689.455

20.135.626

20.596.050

Ca

pit

ol

bu

ge

tar

1”A

sig

ura

ri s

i a

sis

ten

ta s

oc

iala

” 6

8.0

8

0

4.322

5.792

0

0

0

din care:

Pro

gra

m 1

”P

lan

ific

are

a,

ela

bo

rare

a ș

i im

ple

me

nta

rea

str

ate

gii

lor

și p

oli

tic

ilo

r în

do

me

niu

l s

oc

ial”

72

7

0

4.322

5.792

0

0

0

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2014-2019

Anexa nr. 3 / 20 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5600

6800

5001

01

10

20

51

55

56

57

59

65

70

71

84

85

01

51

01

10

20

51

55

56

57

59

65

70

71

84

85

01

10

20

51

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEICHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

29.405.759

29.432.689

237.635

141.387

16.160.620

3.270

15.341

12.809.505

34.022

30.910

4.524

4.524

-31.455

-31.455

13.686.296

13.686.296

13.686.296

15.719.463

15.746.393

237.635

141.387

2.474.324

3.270

15.341

12.809.505

34.022

30.910

4.524

4.524

-31.455

-31.455

29.405.759

29.432.689

237.635

141.387

16.160.620

36.965.088

36.954.674

237.644

165.388

21.561.393

4.000

281.112

14.649.742

40.259

15.136

10.414

10.414

18.617.646

18.617.646

18.617.646

18.347.442

18.337.028

237.644

165.388

2.943.747

4.000

281.112

14.649.742

40.259

15.136

10.414

10.414

36.959.328

36.949.238

236.243

162.365

21.561.393

33.172.935

33.162.335

250.923

161.975

17.290.063

4.000

40.224

15.348.263

47.277

19.610

10.600

10.600

14.449.438

14.449.438

14.449.438

18.723.497

18.712.897

250.923

161.975

2.840.625

4.000

40.224

15.348.263

47.277

19.610

10.600

10.600

33.166.902

33.156.902

250.671

156.794

17.290.063

-10,26

-10,26

5,59

-2,06

-19,81

0,00

-85,69

4,77

17,43

29,56

1,79

1,79

-22,39

-22,39

-22,39

2,05

2,05

5,59

-2,06

-3,50

0,00

-85,69

4,77

17,43

29,56

1,79

1,79

-10,26

-10,26

6,11

-3,43

-19,81

32.382.837

32.358.394

250.862

169.937

15.394.318

3.511

16.475.519

44.247

20.000

24.443

24.443

12.345.735

12.345.735

12.345.735

20.037.102

20.012.659

250.862

169.937

3.048.583

3.511

16.475.519

44.247

20.000

24.443

24.443

32.382.590

32.358.147

250.758

169.794

15.394.318

31.535.042

31.509.988

257.760

174.186

14.031.123

3.511

16.978.055

45.353

20.000

25.054

25.054

11.043.361

11.043.361

11.043.361

20.491.681

20.466.627

257.760

174.186

2.987.762

3.511

16.978.055

45.353

20.000

25.054

25.054

31.534.789

31.509.735

257.654

174.039

14.031.123

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

30.496.356

30.470.726

270.645

175.930

12.516.401

3.511

17.450.951

45.353

7.935

25.630

25.630

9.541.793

9.541.793

9.541.793

20.954.563

20.928.933

270.645

175.930

2.974.608

3.511

17.450.951

45.353

7.935

25.630

25.630

30.496.097

30.470.467

270.537

175.779

12.516.401

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 20 / 01 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5601

6500

6801

01

01

55

56

57

59

65

70

71

84

85

01

51

01

51

01

10

20

51

55

56

57

59

65

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

57

59

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEICHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.270

15.341

12.809.505

34.022

30.910

4.524

4.524

-31.455

-31.455

13.686.296

13.686.296

13.686.296

13.686.296

13.686.296

13.686.296

15.719.463

15.746.393

237.635

141.387

2.474.324

3.270

15.341

12.809.505

34.022

30.910

4.524

4.524

-31.455

-31.455

15.719.463

15.746.393

237.635

141.387

2.474.324

3.270

15.341

12.809.505

34.022

4.000

280.100

14.649.742

40.259

15.136

10.090

10.090

18.617.646

18.617.646

18.617.646

18.617.646

18.617.646

18.617.646

18.341.682

18.331.592

236.243

162.365

2.943.747

4.000

280.100

14.649.742

40.259

15.136

10.090

10.090

18.341.682

18.331.592

236.243

162.365

2.943.747

4.000

280.100

14.649.742

40.259

4.000

40.224

15.348.263

47.277

19.610

10.000

10.000

14.449.438

14.449.438

14.449.438

14.449.438

14.449.438

14.449.438

18.717.464

18.707.464

250.671

156.794

2.840.625

4.000

40.224

15.348.263

47.277

19.610

10.000

10.000

18.717.464

18.707.464

250.671

156.794

2.840.625

4.000

40.224

15.348.263

47.277

0,00

-85,64

4,77

17,43

29,56

-0,89

-0,89

-22,39

-22,39

-22,39

-22,39

-22,39

-22,39

2,05

2,05

6,11

-3,43

-3,50

0,00

-85,64

4,77

17,43

29,56

-0,89

-0,89

2,05

2,05

6,11

-3,43

-3,50

0,00

-85,64

4,77

17,43

3.511

16.475.519

44.247

20.000

24.443

24.443

12.345.735

12.345.735

12.345.735

12.345.735

12.345.735

12.345.735

20.036.855

20.012.412

250.758

169.794

3.048.583

3.511

16.475.519

44.247

20.000

24.443

24.443

20.036.855

20.012.412

250.758

169.794

3.048.583

3.511

16.475.519

44.247

3.511

16.978.055

45.353

20.000

25.054

25.054

11.043.361

11.043.361

11.043.361

11.043.361

11.043.361

11.043.361

20.491.428

20.466.374

257.654

174.039

2.987.762

3.511

16.978.055

45.353

20.000

25.054

25.054

20.491.428

20.466.374

257.654

174.039

2.987.762

3.511

16.978.055

45.353

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

3.511

17.450.951

45.353

7.935

25.630

25.630

9.541.793

9.541.793

9.541.793

9.541.793

9.541.793

9.541.793

20.954.304

20.928.674

270.537

175.779

2.974.608

3.511

17.450.951

45.353

7.935

25.630

25.630

20.954.304

20.928.674

270.537

175.779

2.974.608

3.511

17.450.951

45.353

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 20 / 01 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

6500

6808

5010

6500

6810

08

10

65

70

71

84

85

01

10

20

56

70

71

01

10

20

56

70

71

01

10

20

56

70

71

01

10

20

70

71

01

10

20

70

71

01

10

20

70

71

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

30.910

4.524

4.524

-31.455

-31.455

15.136

10.090

10.090

4.322

4.022

433

2.577

1.012

300

300

4.322

4.022

433

2.577

1.012

300

300

4.322

4.022

433

2.577

1.012

300

300

1.438

1.414

968

446

24

24

1.438

1.414

968

446

24

24

1.438

1.414

968

446

24

24

19.610

10.000

10.000

5.792

5.192

150

5.042

600

600

5.792

5.192

150

5.042

600

600

5.792

5.192

150

5.042

600

600

241

241

102

139

241

241

102

139

241

241

102

139

29,56

-0,89

-0,89

34,01

29,09

-65,36

95,65

100,00

100,00

34,01

29,09

-65,36

95,65

100,00

100,00

34,01

29,09

-65,36

95,65

100,00

100,00

-83,24

-82,96

-89,46

-68,83

-83,24

-82,96

-89,46

-68,83

-83,24

-82,96

-89,46

-68,83

20.000

24.443

24.443

247

247

104

143

247

247

104

143

247

247

104

143

20.000

25.054

25.054

253

253

106

147

253

253

106

147

253

253

106

147

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

7.935

25.630

25.630

259

259

108

151

259

259

108

151

259

259

108

151

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2014-2019

(sumele alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 20 / 02 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

01

02

03

01

02

05

06

10

11

12

13

14

25

30

01

05

06

10

12

13

14

30

04

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

30

01

02

01

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saContributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli

Reclama si publicitate

29.405.759

29.432.689

237.635

188.252

165.816

578

68

41

11

259

3

21.476

113

113

49.270

36.633

983

9.724

294

1.637

141.387

30.860

2.298

143

5.876

596

2.848

377

12

4.013

230

14.468

639

730

730

2.797

1.981

816

951

142

12

305

177

622

104.151

34

36.959.328

36.949.238

236.243

190.211

174.658

720

40

30

30

884

12

13.837

214

214

45.818

31.755

1.011

10.283

334

2.435

162.365

34.226

2.346

181

6.996

683

2.946

457

27

4.320

400

15.870

1.185

873

873

4.888

3.258

1.630

3.132

177

38

636

309

482

116.419

68

33.166.902

33.156.902

250.671

203.899

200.164

754

52

10

51

1.513

22

1.333

235

235

46.537

32.139

1.022

10.586

320

2.470

156.794

34.356

2.044

196

6.339

629

3.020

393

27

4.426

227

17.055

1.196

688

688

4.433

2.872

1.561

3.132

175

25

772

323

397

111.297

70

-10,26

-10,26

6,11

7,20

14,60

4,72

30,00

-66,67

70,00

71,15

83,33

-90,37

9,81

9,81

1,57

1,21

1,09

2,95

-4,19

1,44

-3,43

0,38

-12,87

8,29

-9,39

-7,91

2,51

-14,00

0,00

2,45

-43,25

7,47

0,93

-21,19

-21,19

-9,31

-11,85

-4,23

0,00

-1,13

-34,21

21,38

4,53

-17,63

-4,40

2,94

32.382.590

32.358.147

250.758

169.794

31.534.789

31.509.735

257.654

174.039

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

30.496.097

30.470.467

270.537

175.779

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 20 / 02 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

55

56

01

02

01

02

01

02

15

16

02

03

04

06

07

09

30

01

04

07

08

26

31

37

54

31

32

09

01

01

02

03

01

02

03

01

02

03

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copiluluiTransferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilipetrolieri Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national Transferuri de capital

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in cadrul programelorde interes nationaltransferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale.TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe ISPA

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

25

626

4.675

97.316

9

18

1.448

16.160.620

16.150.818

6.565

2.231.189

13.471.924

214.372

86.614

36.362

91.165

12.626

9.803

3

9.799

3.270

3.270

3.270

15.341

5.448

925

4.426

98

5.577

1.576

3.506

494

55

30

26

102

811

4.357

109.356

20

3

1.702

21.561.393

21.529.831

8.931

2.670.778

18.617.646

89.052

38.115

90.000

15.309

31.562

7.446

24.116

4.000

5

5

3.995

3.995

280.100

30.232

5.075

25.077

80

198.829

83.305

96.546

18.978

192

136

53

3

167

108

821

4.298

104.259

28

3

1.710

17.290.063

17.270.063

1.300

2.596.753

14.449.438

88.639

38.115

80.818

15.000

20.000

10.000

10.000

4.000

4.000

4.000

40.224

36.228

36.228

5,88

1,23

-1,35

-4,66

40,00

0,00

0,47

-19,81

-19,79

-85,44

-2,77

-22,39

-0,46

0,00

-10,20

-2,02

-36,63

34,30

-58,53

0,00

0,13

0,13

-85,64

-81,78

90,89

15.394.318

3.511

14.031.123

3.511

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

12.516.401

3.511

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 20 / 02 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5601

01

57

59

65

70

71

84

85

01

51

01

51

17

18

20

35

01

02

01

11

17

01

01

03

01

01

02

03

01

01

02

01

02

03

01

01

02

03

30

03

07

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Mecanismul financiar norvegian

Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Asigurari sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Asociatii si fundatii

Despagubiri civile

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEICHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat

4.260

1.058

3.175

27

12.809.505

7.141.369

5.668.136

5.668.136

34.022

33.883

139

30.910

30.910

4.524

4.524

3.447

1.534

1.766

148

1.077

-31.455

-31.455

-31.455

-31.455

13.686.296

13.686.296

13.686.296

13.686.296

13.686.296

13.686.296

13.686.296

13.471.924

50

117

1.332

1.332

400

60

340

44.952

11.218

33.696

38

3.996

14.649.742

7.541.100

7.108.642

7.108.642

40.259

2

31.809

8.448

15.136

15.136

10.090

10.090

8.412

526

6.848

28

1.010

1.678

18.617.646

18.617.646

18.617.646

18.617.646

18.617.646

18.617.646

18.617.646

18.617.646

3.996

15.348.263

7.643.273

7.704.990

7.704.990

47.277

2

42.077

5.198

19.610

19.610

10.000

10.000

8.500

6.500

500

1.500

1.500

14.449.438

14.449.438

14.449.438

14.449.438

14.449.438

14.449.438

14.449.438

14.449.438

0,00

4,77

1,35

8,39

8,39

17,43

0,00

32,28

-38,47

29,56

29,56

-0,89

-0,89

1,05

-5,08

1.685,71

48,51

-10,61

-22,39

-22,39

-22,39

-22,39

-22,39

-22,39

-22,39

-22,39

16.475.519

44.247

20.000

24.443

24.443

12.345.735

12.345.735

12.345.735

12.345.735

12.345.735

12.345.735

16.978.055

45.353

20.000

25.054

25.054

11.043.361

11.043.361

11.043.361

11.043.361

11.043.361

11.043.361

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

17.450.951

45.353

7.935

25.630

25.630

9.541.793

9.541.793

9.541.793

9.541.793

9.541.793

9.541.793

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 20 / 02 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6500

6801

02

03

01

01

10

20

51

55

56

57

59

65

70

71

84

85

01

10

20

01

02

03

01

08

01

05

06

10

12

13

14

30

04

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somajPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

214.372

13.471.924

214.372

15.719.463

15.746.393

237.635

141.387

2.474.324

3.270

15.341

12.809.505

34.022

30.910

4.524

4.524

-31.455

-31.455

15.719.463

15.746.393

237.635

188.252

165.816

578

68

41

11

259

3

21.476

113

113

49.270

36.633

983

9.724

294

1.637

141.387

30.860

2.298

143

5.876

596

2.848

377

18.617.646

18.341.682

18.331.592

236.243

162.365

2.943.747

4.000

280.100

14.649.742

40.259

15.136

10.090

10.090

18.341.682

18.331.592

236.243

190.211

174.658

720

40

30

30

884

12

13.837

214

214

45.818

31.755

1.011

10.283

334

2.435

162.365

34.226

2.346

181

6.996

683

2.946

457

14.449.438

18.717.464

18.707.464

250.671

156.794

2.840.625

4.000

40.224

15.348.263

47.277

19.610

10.000

10.000

18.717.464

18.707.464

250.671

203.899

200.164

754

52

10

51

1.513

22

1.333

235

235

46.537

32.139

1.022

10.586

320

2.470

156.794

34.356

2.044

196

6.339

629

3.020

393

-22,39

2,05

2,05

6,11

-3,43

-3,50

0,00

-85,64

4,77

17,43

29,56

-0,89

-0,89

2,05

2,05

6,11

7,20

14,60

4,72

30,00

-66,67

70,00

71,15

83,33

-90,37

9,81

9,81

1,57

1,21

1,09

2,95

-4,19

1,44

-3,43

0,38

-12,87

8,29

-9,39

-7,91

2,51

-14,00

20.036.855

20.012.412

250.758

169.794

3.048.583

3.511

16.475.519

44.247

20.000

24.443

24.443

20.036.855

20.012.412

250.758

169.794

20.491.428

20.466.374

257.654

174.039

2.987.762

3.511

16.978.055

45.353

20.000

25.054

25.054

20.491.428

20.466.374

257.654

174.039

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

20.954.304

20.928.674

270.537

175.779

2.974.608

3.511

17.450.951

45.353

7.935

25.630

25.630

20.954.304

20.928.674

270.537

175.779

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 20 / 02 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

55

02

05

06

10

11

12

13

14

25

30

01

02

01

02

07

08

09

30

30

01

02

01

02

03

04

06

07

09

30

01

04

26

31

37

54

31

32

09

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copiluluiTransferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilipetrolieri Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national Transferuri de capital

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in cadrul programelorde interes nationaltransferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale.TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe ISPA

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)

12

4.013

230

14.468

639

730

730

2.797

1.981

816

951

142

12

305

177

622

104.151

34

25

626

4.675

97.316

9

18

1.448

2.474.324

2.464.522

6.565

2.231.189

86.614

36.362

91.165

12.626

9.803

3

9.799

3.270

3.270

27

4.320

400

15.870

1.185

873

873

4.888

3.258

1.630

3.132

177

38

636

309

482

116.419

68

102

811

4.357

109.356

20

3

1.702

2.943.747

2.912.185

8.931

2.670.778

89.052

38.115

90.000

15.309

31.562

7.446

24.116

4.000

5

5

3.995

27

4.426

227

17.055

1.196

688

688

4.433

2.872

1.561

3.132

175

25

772

323

397

111.297

70

108

821

4.298

104.259

28

3

1.710

2.840.625

2.820.625

1.300

2.596.753

88.639

38.115

80.818

15.000

20.000

10.000

10.000

4.000

4.000

0,00

2,45

-43,25

7,47

0,93

-21,19

-21,19

-9,31

-11,85

-4,23

0,00

-1,13

-34,21

21,38

4,53

-17,63

-4,40

2,94

5,88

1,23

-1,35

-4,66

40,00

0,00

0,47

-3,50

-3,14

-85,44

-2,77

-0,46

0,00

-10,20

-2,02

-36,63

34,30

-58,53

0,00

0,13

3.048.583

3.511

2.987.762

3.511

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

2.974.608

3.511

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 20 / 02 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

56

57

59

65

70

71

84

01

02

15

16

17

18

20

35

01

02

01

11

17

01

01

03

01

01

02

03

01

02

03

01

02

03

02

03

01

01

02

01

02

03

01

01

02

03

30

Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Mecanismul financiar norvegian

Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Asigurari sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Asociatii si fundatii

Despagubiri civile

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

3.270

15.341

5.448

925

4.426

98

5.577

1.576

3.506

494

55

30

26

4.260

1.058

3.175

27

12.809.505

7.141.369

5.668.136

5.668.136

34.022

33.883

139

30.910

30.910

4.524

4.524

3.447

1.534

1.766

148

1.077

-31.455

3.995

280.100

30.232

5.075

25.077

80

198.829

83.305

96.546

18.978

192

136

53

3

167

50

117

1.332

1.332

400

60

340

44.952

11.218

33.696

38

3.996

14.649.742

7.541.100

7.108.642

7.108.642

40.259

2

31.809

8.448

15.136

15.136

10.090

10.090

8.412

526

6.848

28

1.010

1.678

4.000

40.224

36.228

36.228

3.996

15.348.263

7.643.273

7.704.990

7.704.990

47.277

2

42.077

5.198

19.610

19.610

10.000

10.000

8.500

6.500

500

1.500

1.500

0,13

-85,64

-81,78

90,89

0,00

4,77

1,35

8,39

8,39

17,43

0,00

32,28

-38,47

29,56

29,56

-0,89

-0,89

1,05

-5,08

1.685,71

48,51

-10,61

16.475.519

44.247

20.000

24.443

24.443

16.978.055

45.353

20.000

25.054

25.054

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

17.450.951

45.353

7.935

25.630

25.630

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 20 / 02 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

02

03

05

06

15

50

02

01

50

50

85

01

03

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratie centrala

Servicii publice descentralizate

Pensii si ajutoare pentru batranete

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Prevenirea excluderii sociale

Ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

-31.455

-31.455

-31.455

79.659

251.634

7.203.190

2.272.033

2.272.033

4.915.438

966.011

930.867

35.144

31.496

31.496

329.488

262.404

7.618.076

2.720.485

2.720.485

6.363.192

977.099

943.722

33.377

70.938

70.938

90.512

272.118

7.720.302

2.646.038

2.646.038

6.937.253

995.331

951.660

43.671

55.910

55.910

-72,53

3,70

1,34

-2,74

-2,74

9,02

1,87

0,84

30,84

-21,18

-21,18

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

0420

AN

EX

A n

r. 0

3

1P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

2

0 51 59 7394C

od

pro

gram

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000C

od i

nd

icat

or

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

pri

vin

d i

ncl

uzi

un

ea s

ocia

la

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

des

tin

at s

ervi

ciil

or c

omu

nit

are

pen

tru

cop

ii

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

de

mod

ern

izar

e a

sist

emu

lui

de

asis

ten

ta s

ocia

la

138

.763

114

.802

102

.163

99.

667

36.

600

15.

135

5.4

40

15.

136 0

1.7

71

1.0

00

12.

000

35.

600

19.

610 0

725 0

7.8

40

17.

680

20.

000 0 0 0

2.6

25

0

20.

000 0 0 0 0

0

7.9

35 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

197

.483

197

.483

102

.163

102

.163

37.

600

37.

600

Val

oare

a to

tala

a

pro

gram

ulu

i

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

0420

AN

EX

A n

r. 0

3

2P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

2

7394C

od

pro

gram

5000

5000

5000C

od i

nd

icat

or

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

0 0

4.4

40

1.3

65

35.

600

11.

045

17.

680

17.

375

0

20.

000

0

7.9

35

0 0

57.

720

57.

720

Val

oare

a to

tala

a

pro

gram

ulu

i

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

0520

3A

NE

XA

nr.

1P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

4

51

Cod

p

rogr

am

5000

5000

5000

5001

5001

5001

6801

6801

6801

6801

65

Cod

in

dic

ator

Pro

iect

ul

pri

vin

d i

ncl

uzi

un

ea s

ocia

la

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

TIT

LU

L X

II C

HE

LT

UIE

LI

AF

ER

EN

TE

PR

OG

RA

ME

LO

R C

U F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

102

.163

99.

667

102

.163

99.

667

102

.163

99.

667

0

1.7

71 0

1.7

71 0

1.7

71

0

725 0

725 0

725

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

102

.163

102

.163

102

.163

102

.163

102

.163

102

.163

FIS

A P

RO

GR

AM

UL

UI

FIN

AN

TA

T P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

riV

aloa

rea

tota

la a

p

rogr

amu

lui

0520

3A

NE

XA

nr.

2P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

4

51 59

Cod

p

rogr

am

6801

65

6801

65

5000

5000

5000

5001

5001

5001

6801

6801C

od i

nd

icat

or

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

des

tin

at s

ervi

ciil

or c

omu

nit

are

pen

tru

cop

ii

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

102

.163

99.

667

36.

600

15.

135

36.

600

15.

135

36.

600

0

1.7

71

1.0

00

12.

000

1.0

00

12.

000

1.0

00

0

725 0

7.8

40 0

7.8

40 0

0 0 0

2.6

25 0

2.6

25 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

102

.163

102

.163

37.

600

37.

600

37.

600

37.

600

37.

600

FIS

A P

RO

GR

AM

UL

UI

FIN

AN

TA

T P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

riV

aloa

rea

tota

la a

p

rogr

amu

lui

0520

3A

NE

XA

nr.

3P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

4

59 7394C

od

pro

gram

6801

6801

65

6801

65

6801

65

5000

5000

5000

5001

5001

5001C

od i

nd

icat

or

II. C

red

ite

bu

geta

re

TIT

LU

L X

II C

HE

LT

UIE

LI

AF

ER

EN

TE

PR

OG

RA

ME

LO

R C

U F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

de

mod

ern

izar

e a

sist

emu

lui

de

asis

ten

ta s

ocia

la

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

15.

135

36.

600

15.

135 0 0 0 0

12.

000

1.0

00

12.

000

4.4

40

1.3

65

4.4

40

1.3

65

7.8

40 0

7.8

40

35.

600

11.

045

35.

600

11.

045

2.6

25 0

2.6

25

17.

680

17.

375

17.

680

17.

375

0 0 0 0

20.

000 0

20.

000

0 0 0 0

7.9

35 0

7.9

35

0 0 0 0 0 0 0

37.

600

37.

600

37.

600

57.

720

57.

720

57.

720

57.

720

FIS

A P

RO

GR

AM

UL

UI

FIN

AN

TA

T P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

riV

aloa

rea

tota

la a

p

rogr

amu

lui

0520

3A

NE

XA

nr.

4P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

4

7394C

od

pro

gram

6801

6801

6801

6801

65

6801

65

6801

65

Cod

in

dic

ator

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

TIT

LU

L X

II C

HE

LT

UIE

LI

AF

ER

EN

TE

PR

OG

RA

ME

LO

R C

U F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

0 0 0 0

4.4

40

1.3

65

4.4

40

1.3

65

35.

600

11.

045

35.

600

11.

045

17.

680

17.

375

17.

680

17.

375

0

20.

000 0

20.

000

0

7.9

35 0

7.9

35

0 0 0 0

57.

720

57.

720

57.

720

57.

720

FIS

A P

RO

GR

AM

UL

UI

FIN

AN

TA

T P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

riV

aloa

rea

tota

la a

p

rogr

amu

lui

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2014-2019

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 3 / 20 / 11 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

4208

4508

5008

6808

08

60

17

21

01

10

20

56

70

71

01

10

20

56

01

03

12

16

15

01

01

03

12

16

01

01

02

03

04

06

02

03

01

01

02

03

04

06

FONDURI NERAMBURSABILE TOTAL VENITURISUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEESUME PLATITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARIMecanismul financiar SEE

Fondul national pentru relatii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEEFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Consultanta si expertiza

Studii si cercetari

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Consultanta si expertiza

Studii si cercetari

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

396

62

62

334

133

201

4.322

4.022

433

294

294

139

93

4

38

1

3

2.577

1.289

1.288

1.012

1.012

1.012

300

300

300

300

4.322

4.022

433

294

294

139

93

4

38

1

3

2.577

1.289

1.288

1.012

5.792

5.192

150

102

102

48

31

2

13

1

1

5.042

5.042

600

600

600

600

5.792

5.192

150

102

102

48

31

2

13

1

1

5.042

5.042

34,01

29,09

-65,36

-65,31

-65,31

-65,47

-66,67

-50,00

-65,79

0,00

-66,67

95,65

291,16

100,00

100,00

100,00

100,00

34,01

29,09

-65,36

-65,31

-65,31

-65,47

-66,67

-50,00

-65,79

0,00

-66,67

95,65

291,16

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 20 / 11 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

70

71

15

01

02

03

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Administratie centrala

1.012

1.012

300

300

300

300

4.322

600

600

600

600

5.792

100,00

100,00

100,00

100,00

34,01

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2014-2019

(sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 20 / 13 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2900

3000

3010

3110

3300

3310

3610

3900

3910

5010

10

10

10

10

05

03

10

08

16

17

50

50

10

50

01

10

20

01

02

03

01

01

12

13

30

01

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

I.VENITURI CURENTE

C.VENITURI NEFISCALE

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN PROPRIETATE

Venituri din concesiuni si inchirieri

VENITURI DIN DOBANZI

Alte venituri din dobanzi

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari servicii

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

DIVERSE VENITURI

Alte venituri

II.VENITURI DIN CAPITAL

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Alte venituri din valorificarea unor bunuri

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de masa

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

1.440

1.434

1.434

44

3

3

41

41

1.390

1.388

118

340

920

10

2

2

6

6

6

1.438

1.414

968

814

442

361

6

5

25

25

129

94

3

23

2

7

446

313

25

4

64

6

20

8

22

95

69

241

240

240

240

239

230

9

1

1

1

1

1

241

241

102

75

68

1

1

5

27

17

1

5

1

3

139

106

7

1

3

1

8

3

5

56

22

-83,26

-83,26

-83,26

-82,73

-82,78

-32,35

-10,00

-50,00

-50,00

-83,33

-83,33

-83,33

-83,24

-82,96

-89,46

-90,79

-84,62

-99,72

-83,33

0,00

-79,07

-81,91

-66,67

-78,26

-50,00

-57,14

-68,83

-66,13

-72,00

-75,00

-95,31

-83,33

-60,00

-62,50

-77,27

-41,05

-68,12

247

247

247

247

247

247

247

247

104

143

253

253

253

253

253

253

253

253

106

147

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

259

259

259

259

259

259

259

259

108

151

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 20 / 13 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6810

70

71

01

10

20

02

05

06

11

12

13

14

25

30

01

01

02

03

01

02

05

06

30

01

01

03

04

30

02

01

12

13

30

01

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

functionare

Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli

Reclama si publicitate

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de masa

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

23

12

12

15

15

1

3

3

3

2

71

6

15

40

10

24

24

24

24

1.438

1.414

968

814

442

361

6

5

25

25

129

94

3

23

2

7

446

313

25

4

64

6

20

8

22

95

69

23

12

12

15

5

5

5

5

5

1

3

2

3

2

7

1

3

3

241

241

102

75

68

1

1

5

27

17

1

5

1

3

139

106

7

1

3

1

8

3

5

56

22

5

5

5

5

-78,26

-58,33

-58,33

-66,67

-66,67

0,00

0,00

-33,33

0,00

0,00

-90,14

-83,33

-80,00

-70,00

-83,24

-82,96

-89,46

-90,79

-84,62

-99,72

-83,33

0,00

-79,07

-81,91

-66,67

-78,26

-50,00

-57,14

-68,83

-66,13

-72,00

-75,00

-95,31

-83,33

-60,00

-62,50

-77,27

-41,05

-68,12

-78,26

-58,33

-58,33

-66,67

247

247

104

143

253

253

106

147

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

259

259

108

151

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 20 / 13 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

02

70

71

11

12

13

14

25

30

01

01

01

03

04

30

02

Deplasari interne, detasari, transferari

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Servicii publice descentralizate

15

1

3

3

3

2

71

6

15

40

10

24

24

24

24

1.438

5

1

3

2

3

2

7

1

3

3

241

-66,67

0,00

0,00

-33,33

0,00

0,00

-90,14

-83,33

-80,00

-70,00

-83,24

A B

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

UL

UI

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 1 d

in 6

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

26.

644

14.

814

25.

414

13.

584

583

583

8.1

31

12.

117

16.

700

884

1.2

30

1.2

30

1.2

30

1.2

30

Su

rsa:

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

5000

5000

01

5000

10

5000

20

5000

56

5000

70

5000

71

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

CH

EL

TU

IEL

I D

E C

AP

ITA

L

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

8.2

00

4.7

00

7.8

70

4.3

70 0 0

4.3

70

4.3

70

3.5

00 0

330

330

330

330

10.

933

4.3

22

10.

633

4.0

22

433

433 0

2.7

05

10.

200

884

300

300

300

300

7.5

11

5.7

92

6.9

11

5.1

92

150

150

3.7

61

5.0

42

3.0

00 0

600

600

600

600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

UL

UI

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 2 d

in 6

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

26.

644

14.

814

25.

202

13.

372

583

583

8.1

31

12.

117

16.

488

672

488

488

488

Su

rsa:

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

5008

5008

01

5008

10

5008

20

5008

56

5008

5615

5008

5615

02

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

Alt

e p

rogr

ame

com

un

itar

e fi

nan

tate

in

per

ioad

a 20

07-2

013

F

inan

tare

a ex

tern

a n

eram

bu

rsab

ila

8.2

00

4.7

00

7.8

70

4.3

70 0 0

4.3

70

4.3

70

3.5

00 0 0 0 0

10.

933

4.3

22

10.

421

3.8

10

433

433 0

2.7

05

9.9

88

672

488

488

488

7.5

11

5.7

92

6.9

11

5.1

92

150

150

3.7

61

5.0

42

3.0

00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

UL

UI

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 3 d

in 6

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

488

16.

000

184

1.8

25 60

14.

175

124

1.2

30

1.2

30

1.2

30

1.2

30

26.

644

14.

814

Su

rsa:

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

3A

LT

I D

ON

AT

OR

I

5008

5617

5008

5617

01

5008

5617

02

5008

70

5008

71

5008

Mec

anis

mu

l fi

nan

ciar

SE

E

Fin

anta

rea

nat

ion

ala

F

inan

tare

a ex

tern

a n

eram

bu

rsab

ila

CH

EL

TU

IEL

I D

E C

AP

ITA

L

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

0

3.5

00 0

525 0

2.9

75 0

330

330

330

330

8.2

00

4.7

00

488

9.5

00

184

1.0

00 60

8.5

00

124

300

300

300

300

10.

933

4.3

22

0

3.0

00 0

300 0

2.7

00 0

600

600

600

600

7.5

11

5.7

92

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

UL

UI

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 4 d

in 6

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

25.

414

13.

584

583

583

8.1

31

12.

117

16.

700

884

488

488

488

488

16.

011

195

1.8

27

5008

10

5008

20

5008

56

5008

5615

5008

5615

02

5008

5617

5008

5617

01

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

Alt

e p

rogr

ame

com

un

itar

e fi

nan

tate

in

per

ioad

a 20

07-2

013

F

inan

tare

a ex

tern

a n

eram

bu

rsab

ila

Mec

anis

mu

l fi

nan

ciar

SE

E

Fin

anta

rea

nat

ion

ala

7.8

70

4.3

70 0 0

4.3

70

4.3

70

3.5

00 0 0 0 0 0

3.5

00 0

525

10.

633

4.0

22

433

433 0

2.7

05

10.

200

884

488

488

488

488

9.5

11

195

1.0

02

6.9

11

5.1

92

150

150

3.7

61

5.0

42

3.0

00 0 0 0 0 0

3.0

00 0

300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

UL

UI

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 5 d

in 6

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

62

14.

184

133

201

201

201

201

1.2

30

1.2

30

1.2

30

1.2

30

5008

5617

02

5008

5628

5008

5628

02

5008

70

5008

71

F

inan

tare

a ex

tern

a n

eram

bu

rsab

ila

Fon

du

l n

atio

nal

pen

tru

rel

atii

bil

ater

ale

afer

ent

mec

anis

mel

or f

inan

ciar

e S

EE

F

inan

tare

a ex

tern

a n

eram

bu

rsab

ila

CH

EL

TU

IEL

I D

E C

AP

ITA

L

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

0

2.9

75 0 0 0 0 0

330

330

330

330

62

8.5

09

133

201

201

201

201

300

300

300

300

0

2.7

00 0 0 0 0 0

600

600

600

600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

10.

432

14.

418

4.7

00

4.7

00

1.2

21

3.9

26

4.5

11

5.7

92

0 0

0 0

0 0

0 0

Pro

iect

:

Pro

iect

:

3126

5751

Rom

ania

Jap

an P

HR

D (

TF

0104

17)

Mec

anis

mu

l fi

nan

ciar

SE

E

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

- m

ii l

ei -

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

UL

UI

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 6 d

in 6

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zat

pan

a la

31

.12.

2014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

16.

000

184

201

201 11

11

3.5

00 0 0 0 0 0

9.5

00

184

201

201 11

11

3.0

00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Pro

iect

:

Pro

iect

:

7953

8334

Dez

volt

area

cap

acit

atii

in

stit

uti

onal

e d

e ge

stio

nar

e a

con

flic

telo

r co

llec

tive

de

mu

nca

fin

anta

t d

in F

ond

ul

pen

tru

rel

atii

bil

ater

al l

a n

ivel

nat

ion

al”.

Rec

onsi

der

area

in

stru

men

telo

r d

e p

olit

ica

pu

bli

ca i

n p

roce

sul

incl

uzi

un

ii p

entr

u g

rup

uri

le v

uln

erab

ile

5000

5000

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

TO

TA

L G

EN

ER

AL

- m

ii l

ei -

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

LE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 1 d

in 1

1

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

14E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

anii

u

lter

iori

3126

Rom

ania

Jap

an P

HR

D (

TF

0104

17)

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

CH

EL

TU

IEL

I D

E C

AP

ITA

L

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

Pro

iect

:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

10.

432

14.

418

1.7

15

1.7

15

9.2

02

13.

188

583

583

8.1

31

12.

117

488

488

1.2

30

1.2

30

4.7

00

4.7

00

1.4

25

1.4

25

4.3

70

4.3

70

0 0

4.3

70

4.3

70

0 0

330

330

1.2

21

3.9

26

290

290

921

3.6

26

433

433 0

2.7

05

488

488

300

300

4.5

11

5.7

92

0 0

3.9

11

5.1

92

150

150

3.7

61

5.0

42

0 0

600

600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

DO

LA

R

DO

LA

R

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

MII

MII

5000

5000

01

5000

10

5000

20

5000

56

5000

70

5000

71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

LE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 2 d

in 1

1

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

14E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

anii

u

lter

iori

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

Alt

e p

rogr

ame

com

un

itar

e fi

nan

tate

in

per

ioad

a 20

07-2

013

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

1.2

30

1.2

30

10.

432

14.

418

1.7

15

1.7

15

9.2

02

13.

188

583

583

8.1

31

12.

117

488

488

488

488

330

330

4.7

00

4.7

00

1.4

25

1.4

25

4.3

70

4.3

70

0 0

4.3

70

4.3

70

0 0 0 0

300

300

1.2

21

3.9

26

290

290

921

3.6

26

433

433 0

2.7

05

488

488

488

488

600

600

4.5

11

5.7

92

0 0

3.9

11

5.1

92

150

150

3.7

61

5.0

42

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

DO

LA

R

DO

LA

R

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

MII

MII

5008

5008

01

5008

10

5008

20

5008

56

5008

5615

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

LE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 3 d

in 1

1

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

14E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

anii

u

lter

iori

3A

LT

I D

ON

AT

OR

I

F

inan

tare

a ex

tern

a n

eram

bu

rsab

ila

CH

EL

TU

IEL

I D

E C

AP

ITA

L

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

488

488

1.2

30

1.2

30

1.2

30

1.2

30

10.

432

14.

418

1.7

15

1.7

15

9.2

02

13.

188

583

583

0 0

330

330

330

330

4.7

00

4.7

00

1.4

25

1.4

25

4.3

70

4.3

70

0 0

488

488

300

300

300

300

1.2

21

3.9

26

290

290

921

3.6

26

433

433

0 0

600

600

600

600

4.5

11

5.7

92

0 0

3.9

11

5.1

92

150

150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

DO

LA

R

DO

LA

R

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

MII

MII

5008

5615

02

5008

70

5008

71

5008

5008

01

5008

10

5008

20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

LE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 4 d

in 1

1

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

14E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

anii

u

lter

iori

5751

Mec

anis

mu

l fi

nan

ciar

SE

E

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

Alt

e p

rogr

ame

com

un

itar

e fi

nan

tate

in

per

ioad

a 20

07-2

013

F

inan

tare

a ex

tern

a n

eram

bu

rsab

ila

CH

EL

TU

IEL

I D

E C

AP

ITA

L

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

TO

TA

L G

EN

ER

AL

Pro

iect

:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

8.1

31

12.

117

488

488

488

488

488

488

1.2

30

1.2

30

1.2

30

1.2

30

16.

000

184

2.8

91

12

4.3

70

4.3

70

0 0 0 0 0 0

330

330

330

330

3.5

00

0

781 0

0

2.7

05

488

488

488

488

488

488

300

300

300

300

9.5

00

184

2.1

10

12

3.7

61

5.0

42

0 0 0 0 0 0

600

600

600

600

3.0

00

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

- m

ii l

ei -

MII

MII

5008

56

5008

5615

5008

5615

02

5008

70

5008

71

5000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

LE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 5 d

in 1

1

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

14E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

anii

u

lter

iori

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

Mec

anis

mu

l fi

nan

ciar

SE

E

Fin

anta

rea

nat

ion

ala

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

16.

000

184

16.

000

184

16.

000

184

2.8

91

12

16.

000

184

16.

000

184

16.

000

184

3.5

00

0

3.5

00

0

3.5

00

0

781 0

3.5

00

0

3.5

00

0

3.5

00

0

9.5

00

184

9.5

00

184

9.5

00

184

2.1

10

12

9.5

00

184

9.5

00

184

9.5

00

184

3.0

00

0

3.0

00

0

3.0

00

0 0 0

3.0

00

0

3.0

00

0

3.0

00

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

MII

MII

5000

01

5000

56

5008

5008

01

5008

56

5008

5617

5008

5617

01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

LE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 6 d

in 1

1

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

14E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

anii

u

lter

iori

3A

LT

I D

ON

AT

OR

I

F

inan

tare

a ex

tern

a n

eram

bu

rsab

ila

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

Mec

anis

mu

l fi

nan

ciar

SE

E

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

1.8

25

60

14.

175

124

16.

000

184

2.8

91

12

16.

000

184

16.

000

184

2.8

91

12

16.

000

184

2.8

91

525 0

2.9

75

0

3.5

00

0

781 0

3.5

00

0

3.5

00

0

781 0

3.5

00

0

781

1.0

00

60

8.5

00

124

9.5

00

184

2.1

10

12

9.5

00

184

9.5

00

184

2.1

10

12

9.5

00

184

2.1

10

300 0

2.7

00

0

3.0

00

0 0 0

3.0

00

0

3.0

00

0 0 0

3.0

00

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

EU

RO

- m

ii l

ei -

MII

MII

MII

MII

MII

5008

5617

02

5008

5008

01

5008

56

5008

5617

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

LE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 7 d

in 1

1

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

14E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

anii

u

lter

iori

7953

Dez

volt

area

cap

acit

atii

in

stit

uti

onal

e d

e ge

stio

nar

e a

con

flic

telo

r co

llec

tive

de

mu

nca

fin

anta

t d

in F

ond

ul

pen

tru

rel

atii

bil

ater

al l

a n

ivel

nat

ion

al”.

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

Fin

anta

rea

nat

ion

ala

F

inan

tare

a ex

tern

a n

eram

bu

rsab

ila

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

Pro

iect

:

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

12

1.8

25

60

339 6

14.

175

124

2.5

52

6

201

201 45

45

201

201

201

201

0

525 0

117 0

2.9

75

0

664 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

1.0

00

60

222 6

8.5

00

124

1.8

88

6

201

201 45

45

201

201

201

201

0

300 0 0 0

2.7

00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EU

RO

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

MII

MII

MII

MII

MII

MII

MII

5008

5617

01

5008

5617

02

5000

5000

01

5000

56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

LE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 8 d

in 1

1

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

14E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

anii

u

lter

iori

3A

LT

I D

ON

AT

OR

I

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

Fon

du

l n

atio

nal

pen

tru

rel

atii

bil

ater

ale

afer

ent

mec

anis

mel

or f

inan

ciar

e S

EE

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

Su

rsa:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

201

201 45

45

201

201 45

45

201

201

201

201 45

45

201

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201

201 45

45

201

201 45

45

201

201

201

201 45

45

201

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

- m

ii l

ei -

MII

MII

MII

MII

MII

MII

5008

5008

5008

01

5008

56

5008

5628

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

LE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 9 d

in 1

1

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

14E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

anii

u

lter

iori

8334

Rec

onsi

der

area

in

stru

men

telo

r d

e p

olit

ica

pu

bli

ca i

n p

roce

sul

incl

uzi

un

ii p

entr

u g

rup

uri

le v

uln

erab

ile

08F

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

F

inan

tare

a ex

tern

a n

eram

bu

rsab

ila

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

Pro

iect

:

Su

rsa:

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

201 45

45

201

201 45

45

11

11

3 3 11

11

11

11

11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 45

45

201

201 45

45

11

11

3 3 11

11

11

11

11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

- m

ii l

ei -

MII

MII

MII

MII

MII

MII

5008

5628

02

5000

5000

01

5000

56

5008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

LE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 10

din

11

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

14E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

anii

u

lter

iori

3A

LT

I D

ON

AT

OR

I

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

Mec

anis

mu

l fi

nan

ciar

SE

E

Fin

anta

rea

nat

ion

ala

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

11

3 3 11

11

3 3 11

11

11

11

3 3 11

11

3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

3 3 11

11

3 3 11

11

11

11

3 3 11

11

3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

- m

ii l

ei -

MII

MII

MII

MII

MII

MII

MII

MII

5008

5008

01

5008

56

5008

5617

5008

5617

01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

MIN

IST

ER

UL

(In

stit

uti

a):

AN

EX

A n

r. 3

/20

21I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

FIS

AP

RO

IEC

TU

LU

I C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

LE

DE

PR

EA

DE

RA

RE

, AL

TI

DO

NA

TO

RI

SI

DIN

AL

TE

FA

CIL

ITA

TI

PO

ST

AD

ER

AR

E

/

Pag

. 11

din

11

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

reT

otal

pro

iect

Rea

liza

t p

ana

la

31.1

2.20

14E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

anii

u

lter

iori

F

inan

tare

a ex

tern

a n

eram

bu

rsab

ila

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

2 2 1 1 9 9 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 1 1 9 9 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

mii

lei

mii

lei

EU

RO

EU

RO

- m

ii l

ei -

MII

MII

MII

MII

5008

5617

02

0 0 0 0 0 0 0 0

Anexa nr. 03

1Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

5000

68015601

68015601

68015601

68015601

68015601

68015601

68015601

TOTAL GENERAL

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

4574

4574

5740

6638

6638

6833

INERREG IVC 1088R4 Tehnici pentru cresterea gradului de sinergie si durabilitate in randul intreprinderilor.

INERREG IVC 1088R4 Tehnici pentru cresterea gradului de sinergie si durabilitate in randul intreprinderilor.

Performanta si siguranta in mediul rural

Sistem informativ integrat pentru Oficiul Roman de Adoptii - OR@

Sistem informativ integrat pentru Oficiul Roman de Adoptii - OR@

Combaterea muncii la negru si sporirea securitatii muncii in Romania prin imbunatatiri de structura si proces in cadrul Inspectiei Muncii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

3.306.938

2.051.298

185.926

124.151

4.000

378

291

200

146

67.275

38.797

14.613

42.205

2.600.928

1.608.289

291

204

0

291

204

0

0

0

0

0

0

263.389

122.685

113.486

64.735

0

87

87

200

146

39.126

38.797

14.613

14.613

402.397

280.100

72.149

59.212

4.000

0

0

0

0

28.149

0

0

27.592

40.224

40.224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Anexa nr. 03

2Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

68015601

6801560101

6801560102

6801560103

68015602

68015602

68015602

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

6835

373

373

Egalitatea de sanse de la concept la realitate

Dezvoltarea capacitatii institutionale de furnizare a serviciilor publice de informare a cetatenilor romani migranti

Dezvoltarea capacitatii institutionale de furnizare a serviciilor publice de informare a cetatenilor romani migranti

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

75.218

66.775

58

58

63

40.801

19.519

144.787

104.106

338

526

560.049

338.288

5.562

9.068

0

0

0

0

0

36

25

204

140

51

39

121.689

54.556

5.562

0

35.218

35.218

58

58

0

19.917

11.096

93.411

53.232

158

407

138.550

48.108

0

3.962

40.000

31.557

0

0

63

20.848

8.398

51.172

50.734

129

80

263.648

199.462

0

5.106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.162

36.162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68015601

68015601

68015601

- mii lei -

Anexa nr. 03

3Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

68015602

68015602

68015602

68015602

68015602

68015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

378

379

380

380

381

382

Sanse egale pe piata muncii

Economia sociala- model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate

Viata dupa gratii

Viata dupa gratii

Echilibru- o noua abordare a vietii familiale cu cea profesionala

Syntesis- Un parteneriat pentru incluziune sociala

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

9.068

6.150

4.119

4.218

442

442

10

7.098

2.003

5.095

2.755

13.321

10.243

9.510

6.242

0

1.000

4.119

4.218

442

442

0

4.575

0

2.160

0

7.330

4.230

6.242

2.974

3.962

0

0

0

0

0

0

2.003

2.003

2.415

2.415

3.100

3.100

3.268

3.268

5.106

5.150

0

0

0

0

10

520

0

520

340

2.891

2.913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Anexa nr. 03

4Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

68015602

68015602

68015602

68015602

68015602

68015602

68015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

383

394

401

403

1269

1270

1272

O piata incluziva in mediul rural

Fem.RRom.- Imbunatatirea accesului femeilor de etnie roma pe piata muncii si sprijinirea economiei sociale: promovarea si dezvoltarea unor servicii integrate

Imbunatatirea eficacitatii organizationale a sistemului de protectie a copilului in Romania

Combat- Consiliere, Ocupare, schimbarea Mentalitatilor, eliminarea Barierelor, Accesabilizare, Training

Sistemul administrativ si informatic destinat managementului activitatii de control derulata de Inspectia Muncii/MMEPS

Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de ANPS catre cetateni prin simplificarea administrarii sistemelor Safir si Mercur

O sansa pentru o viata demna

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

23.882

8.621

6.144

5.500

1.070

1.070

4.590

21.117

22.857

467

13.834

8.628

6.956

7.246

4.539

4.871

3.522

1.070

1.070

3.625

2.660

22.857

467

13.834

8.628

4.717

2.707

2.707

0

1.349

0

0

965

965

0

0

0

0

2.239

13.929

1.375

1.273

629

0

0

0

17.492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Anexa nr. 03

5Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

68015602

68015602

68015602

68015602

68015602

68015602

68015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

2946

2947

4409

4549

5741

5745

6639

Eficientizarea funrnizarii serviciilor ORA prin implementarea unui sistem de management al documentelor

Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice pe parcursul procedurii adoptiei nationale

Modernizarea serviciilor publice de informare si relationare cu cetatenii in cadrul MMFPS

Campanie nationala de constientizare publica privind egalitatea de gen si de sanse pe piata muncii si sprijin institutional pentru dezvoltarea activitatii factorilor interesati in problematica egalitatii de gen

Investitita in tineri, investitia in viitorul nostru

Garantii pentru tineri

Initiativa pentru romii marginalizati

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

3.651

1.557

1.557

23.297

14.365

27.049

18.808

15

15

2.889

2.845

3.240

3.219

2.478

1.557

1.557

21.948

10.974

11.679

3.622

15

15

0

0

0

0

1.172

0

0

1.349

3.391

8.057

8.057

0

0

1.752

1.528

1.505

1.340

1

0

0

0

0

7.313

7.129

0

0

1.137

1.317

1.735

1.879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Anexa nr. 03

6Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

68015602

68015602

68015602

68015602

68015602

68015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

6640

6641

6642

6781

6835

6877

Centre de incluziune Sociala Rurala

Restart pe piata muncii

Europa inclusiva-initiative regionale sustenabile

DAR- Diversitate, Acces, Respect

Egalitatea de sanse de la concept la realitate

PRO Juvenes Parteneriat Transnational pentru o viata inclusiva a muncii pentru tineri

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

3.193

2.510

1.810

1.810

3.051

2.114

3.604

4.603

217

149

149

83

128

5.676

5.676

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.406

1.045

1.228

870

1.059

61

2.134

1.595

0

75

75

3

58

0

0

778

1.456

571

929

1.992

2.053

1.470

3.008

217

74

74

80

70

5.676

5.676

9

9

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Anexa nr. 03

7Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

68015602

68015602

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

6894

7353

7393

START- O viata de calitate in siguranta!

Parteneriat strategic pentru dezvoltarea economiei sociale din regiunile Sud – Vest si Nord Est

Instruire pentru furnizare tehnici modern

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

8.863

301.622

129.456

606

606

51.752

41.097

16

1.893

1.893

1.730

1.441

147.595

97.321

396.580

178.988

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.604

13.631

76.683

33.889

0

96.722

6.722

3

3

2.010

2.010

0

0

0

0

0

24.309

12.072

107.780

30.929

8.863

180.208

98.042

603

603

38.292

27.637

16

1.893

1.893

1.730

1.441

96.682

71.618

212.117

114.170

0

24.692

24.692

0

0

11.450

11.450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68015602

68015602

68015602

- mii lei -

Anexa nr. 03

8Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

68015615

68015615

68015615

68015615

68015615

68015615

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

4593

5748

5749

6741

7113

Detasarea lucratorilor:Imbunatatirea formelor de cooperare intre partenerii sociali si autoritatile publice din EurOpa

Detasarea lucratorilor : Imbunatatirea cooperarii administrative si accesului la informatii. Moduri de actiune in situatii de detasare a lucratorilor - Learning by doing

Detasarea lucratorilor : Imbunatatirea cooperarii administrative si accesul la informatii

Programul SLIC 2014 de Schimburi intre Inspectoratele Naționale de Muncă

VS/2014/0442 – „ Euro network supporting innovation for green jobs – GREENET”

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

73.574

61.979

260

399

12

12

9

9

147

42

147

36

36

53

56

100

18.402

7.036

12

12

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.461

5.107

153

153

0

0

9

9

105

0

105

36

36

0

3

3

12.549

13.674

95

234

0

0

0

0

42

42

42

0

0

53

53

97

36.162

36.162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Anexa nr. 03

9Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

6801561501

6801561502

68015616

68015616

68015616

6801561601

6801561602

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Alte facilitati si instrumente postaderare

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5750

7373

Intarirea capacitatilor multidisciplinare de interventie in cadrul traficului de copii

Proiect demonstrativ privind incluziunea sociala a copiilor si tinerilor defavorizati

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

182

265

120

173

3

45.480

1.099

840

1.040

19

44.640

40

6.793

97

38.570

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

33

120

120

0

0

259

0

240

19

0

0

0

0

0

95

220

0

53

3

45.480

840

840

800

0

44.640

40

6.793

97

38.570

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68015615

68015615

68015616

68015616

- mii lei -

Anexa nr. 03

10Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

6801561603

68015617

68015617

6801561701

68015618

68015618

6801561801

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Mecanismul financiar norvegian

Mecanismul financiar norvegian

Finantare nationala

5751

5752

Mecanismul financiar SEE

Cresterea capacitatii MMFPS, autoritatilor publice locale in implementarea legislatiei din domeniul violentei in familie

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

885

117

117

2.953

1.541

2.953

1.541

2.953

1.541

1.280

800

1.280

800

192

120

0

0

0

1.470

58

1.470

58

1.470

58

0

0

0

0

0

0

259

0

0

351

351

351

351

351

351

880

400

880

400

132

60

626

117

117

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

400

400

400

400

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68015616

68015617

68015618

68015618

- mii lei -

Anexa nr. 03

11Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

6801561802

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

Finantarea externa nerambursabila

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

4408

5755

5758

5761

5762

Evaluare ad-hoc a POSDRU 2007 – 2013 în ceea ce privește populația Roma

Sprijin logistic acordat OURPOSDRU Bucuresti-Ilfov POSDRU/7/7.1/CF/OI/POSDRUBI/2

Inchiriere imobil necesar functionarii OIRPOSDRU-Regiunea Nord-Est suport pentru indeplinirea atributiilor in domeniul managementului general al implementarii si evaluarii POSDRU

Inchiriere imobil necesar functionarii OIRPOSDRU-Regiunea Sud-Est suport pentru indeplinirea atributiilor in domeniul managementului general al implementarii si evaluarii POSDRU

Inchiriere imobil(cladire existentasi terenul aferent) necesar functionarii OIRPOSDRU-Regiunea Centru suport pentru indeplinirea atributiilor in domeniul managementului general al implementarii si evaluarii POSDRU

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1.088

680

20.275

18.312

13

13

161

161

1.613

1.613

924

924

1.307

1.307

0

0

299

299

13

13

161

161

125

125

0

0

0

0

748

340

8.897

7.607

0

0

0

0

622

622

514

514

669

669

340

340

11.013

10.340

0

0

0

0

830

830

410

410

638

638

0

0

66

66

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Anexa nr. 03

12Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

5767

5768

5771

5772

5773

5774

6643

Inchiriere imobil(cladire existentasi terenul aferent) necesar functionarii OIRPOSDRU-Vest suport pentru indeplinirea atributiilor in domeniul managementului general al implementarii si evaluarii POSDRU

Inchiriere imobil(cladire existentasi terenul aferent) necesar functionarii OIRPOSDRU- Sud Muntenia

Inchiriere imobil(cladire existentasi terenul aferent) necesar functionarii OIRPOSDRU- Sud V Oltenia

Servicii de transport si cazare necesare OIR POSDRU Bucuresti - Ilfov

Asistenta tehnica pentru activitatea de contractare a proiectelor BUC ILFOV

Asistenta tehnica pentru activitatea de contractare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, desfasurata la nivelul OIR POSDRU Nord Est

Asistenta tehnica pentru activitatea de contractare a proiectelor finantate din FSE, in cadrul POSDRU 2007-2013, desfasurata lanivelul OIR POSDRU Reg Nord-Vest

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

728

728

358

475

1.080

908

519

519

133

133

5.580

2.942

4.059

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

485

485

239

239

498

498

397

397

133

133

123

123

4.059

91

243

243

119

236

582

410

122

122

0

0

5.457

2.819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Anexa nr. 03

13Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

6742

6743

6744

6745

6746

6747

6748

Achizitie de mobilier pentru OIR POSDRU Sud Est

Transport cazare necesar functionarii OIR POSDRU regiunea Sud Est

Deplasari OIR POSDRU regiunea Sud Muntenia

Achizitionare obiecte de inventar, furnituri de birou si materiale consumabile necesare functionarii OIR POSDRU Sud Muntenia

Asigurarea utilitatilor si serviciilor necesare functionarii OIR POSDRU Sud Muntenia

Achizitionare de mobilier necesar functionarii OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia

Achizitionarea de mobilier pt OIR POSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

102

102

392

777

130

354

130

61

159

222

281

72

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

0

385

0

224

0

0

98

141

141

72

72

102

0

392

392

130

130

130

61

61

81

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Anexa nr. 03

14Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

6749

6752

6754

6755

6756

6757

Achizitie consumabile pt OIR POSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia

Achizitionarea de furnituri de birou, birotica si materiale consumabile necesare functionarii OIR POSDRU pentru Regiunea Nord-Vest

Achizitionarea de mobilier pt birourile de management ale OIR POSDRU Bucuresti Ilfov

Achizitia de carti, abonamente online si reviste de specialitate necesare activitatii OIR POSDRU Bucuresti Ilfov

Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare cereri de rambursare - introducerea datelor in SMIS OIRPOSDRU regiunea Bucuresti Ilfov

Achizitie de servicii de curatenie birouri sediu OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

136

136

278

278

89

141

57

137

182

57

57

63

63

252

630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

136

158

158

89

141

0

80

182

57

57

35

35

0

378

0

0

120

120

0

0

57

57

0

0

0

28

28

252

252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Anexa nr. 03

15Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

6758

6760

6761

6762

6765

6767

Cresterea gradului de promovare a OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov

Servicii de asigurare personal birou help-desk pentru OIR POSDRU Bucuresti Ilfov in vederea sprijinirii activitatii de informare a beneficiarilor si a potentialilor beneficiari Buc Ilfov

Servicii de cazare si servicii de furnizare carburanti auto pe baza de caduri, necesare desfasurarii activitatii in cadrul OIR POSDRU Regiunii Nord Est

Asistență tehnică pentru introducerea datelor in SMIS, aferente etapelor de evaluare, contractare, implementare si verificarea proiectelor POSDRU 2007-2013:

Asigurare de servicii de cazare si furnizare combustibil, bilete de tren, bilete de avion necesare functionarii OIR POSDRU Regiunea Vest

Achizitionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou si materiale consumabile necesare functionarii OIR POSDRU Regiunea Vest

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

60

60

73

224

107

366

458

65

220

265

227

265

65

93

279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

40

0

151

107

0

92

0

155

0

227

0

65

0

186

20

20

73

73

0

366

366

65

65

265

0

265

0

93

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Anexa nr. 03

16Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

68015620

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

6768

6769

6770

6782

6783

7517

Achizitionare de obiect de inventar, furnituri de birou si materiale consumabile necesare functionarii OIR POSDRU Regiunea Centru

Asigurare servicii de transport si cazare necesare functionarii OIR POSDU Regiunea Centru

Servicii de telefonie mobila, de transmisie de date si terminale-Centru

Asigurare servicii transport si cazare necesare functionarii OIR POSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia

Asigurare mobilier necesar functionarii OIR POSDRU Regiunea Nord Est

Asigurarea costurilor cu serviciile de administrare a cladirilor si cu utilitatile aferente acestor spatii in care functioneaza OIR POSDRU NE-Neamt

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

56

167

212

212

305

305

100

100

194

132

159

159

30

30

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

99

99

117

117

49

49

95

0

159

159

0

0

0

56

56

113

113

188

188

51

51

99

132

0

0

0

0

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Anexa nr. 03

17Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

6801562001

6801562002

6801562003

68015621

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

133

115

99

80

139

161

79

79

252

189

49

96

119

149

7.794

4.878

12.433

13.391

48

84

46.904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

72

227

227

0

0

46.904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.269

1.887

3.628

5.730

0

31

0

133

115

99

80

139

161

79

79

252

189

49

96

119

149

2.453

2.919

8.548

7.404

12

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68015620

68015620

68015620

- mii lei -

Anexa nr. 03

18Pag. din

/ /20 22

18

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

68015622

68015623

68015630

68015631

68015635

68085615

68085615

6808561502

Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN

Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale

Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top up

Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Finantarea externa nerambursabila

7113 VS/2014/0442 – „ Euro network supporting innovation for green jobs – GREENET”

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

13.813

2.201.045

1.310.129

2.231

2.231

15.835

15.835

211.152

211.152

13.049

13.049

499

499

499

499

499

499

13.813

2.201.045

1.310.129

2.231

2.231

15.835

15.835

211.152

211.152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.061

1.061

11

11

11

11

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.992

7.992

488

488

488

488

488

488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.996

3.996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68085615

- mii lei -

23Anexa nr. 03

1Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta tehnicaFond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265

265

265

265

265

265

265

265

66

66

199

199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

265

265

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Asistență tehnică pentru introducerea datelor in SMIS, aferente etapelor de evaluare, contractare, implementare si verificare a proiectelor POSDRU 2007-2013:

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6762

19

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

66

66

199

199

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 01 Program Operational de Asistenta Tehnica (PO AT)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

2Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Cheltuieli neeligibile

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 10 0 0 0 0

Proiectul: Economia sociala- model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

379

02

10

10

10

10

10

10

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

3Pag. din

/ /20

117

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38.797

14.613

38.797

14.613

38.797

14.613

38.797

14.613

6.851

2.506

31.946

11.978

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015601

6801560101

6801560102

6801560103

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

38.797

14.613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Sistem informativ integrat pentru Oficiul Roman de Adoptii - OR@

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6638

01

38.797

14.613

38.797

14.613

38.797

14.613

38.797

14.613

38.797

14.613

6.851

2.506

31.946

11.978

129

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

4Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

16

16

2

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 16 0 0 0 0

Proiectul: ALMA ANTREPRENOR LEADER MANAGER ANGAJAT pentru Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala ( Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Alba)

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

7875

02

16

16

16

16

16

2

14

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

5Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.962

3.962

3.962

3.962

3.962

3.962

3.962

3.962

431

431

2.847

2.847

684

684

5.106

5.106

5.106

5.106

5.106

5.106

5.106

5.106

663

663

3.759

3.759

684

684

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

3.962

3.962

5.106

5.106

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Dezvoltarea capacitatii institutionale de furnizare a serviciilor publice de informare a cetatenilor romani migranti

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

373

02

9.068

9.068

9.068

9.068

9.068

9.068

9.068

9.068

9.068

9.068

1.094

1.094

6.606

6.606

1.368

1.368

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

6Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.119

4.218

4.119

4.218

4.119

4.218

4.119

4.218

171

270

3.437

3.437

511

511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.119

4.218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Sanse egale pe piata muncii

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

378

02

4.119

4.218

4.119

4.218

4.119

4.218

4.119

4.218

4.119

4.218

171

270

3.437

3.437

511

511

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

7Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

442

442

442

442

442

442

442

442

442

442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

442

442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Economia sociala- model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

379

02

442

442

442

442

442

442

442

442

442

442

442

442

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

8Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.575

2.160

4.575

2.160

4.575

2.160

4.575

2.160

1.356

600

2.121

1.440

1.098

120

2.003

2.415

2.003

2.415

2.003

2.415

2.003

2.415

550

756

475

1.350

978

309

520

520

520

520

520

520

520

520

400

400

100

100

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.575

2.160

2.003

2.415

520

520

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Viata dupa gratii

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

380

02

7.098

5.095

7.098

5.095

7.098

5.095

7.098

5.095

7.098

5.095

2.306

1.756

2.696

2.890

2.096

449

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

9Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

7.330

4.230

7.330

4.230

7.330

4.230

7.330

4.230

2.505

1.055

3.994

2.502

831

673

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

1.450

1.450

1.492

1.492

158

158

2.891

2.913

2.891

2.913

2.891

2.913

2.891

2.913

1.421

1.356

1.312

1.317

158

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

7.330

4.230

3.100

3.100

2.891

2.913

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Echilibru- o noua abordare a vietii familiale cu cea profesionala

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

381

02

13.321

10.243

13.321

10.243

13.321

10.243

13.321

10.243

13.321

10.243

5.376

3.861

6.798

5.311

1.147

1.071

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

10Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

6.242

2.974

6.242

2.974

6.242

2.974

6.242

2.974

3.560

1.621

2.218

1.113

464

240

3.268

3.268

3.268

3.268

3.268

3.268

3.268

3.268

1.939

1.939

1.105

1.105

224

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

6.242

2.974

3.268

3.268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Syntesis- Un parteneriat pentru incluziune sociala

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

382

02

9.510

6.242

9.510

6.242

9.510

6.242

9.510

6.242

9.510

6.242

5.499

3.560

3.323

2.218

688

464

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

11Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

7.246

4.539

7.246

4.539

7.246

4.539

7.246

4.539

2.923

1.106

3.638

2.958

685

475

2.707

2.707

2.707

2.707

2.707

2.707

2.707

2.707

1.817

1.817

680

680

210

210

13.929

1.375

13.929

1.375

13.929

1.375

13.929

1.375

2.090

0

11.839

1.375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

7.246

4.539

2.707

2.707

13.929

1.375

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: O piata incluziva in mediul rural

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

383

02

23.882

8.621

23.882

8.621

23.882

8.621

23.882

8.621

23.882

8.621

6.830

2.923

16.157

5.013

895

685

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

12Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.871

3.522

4.871

3.522

4.871

3.522

4.871

3.522

3.815

2.731

789

600

267

191

0

1.349

0

1.349

0

1.349

0

1.349

0

1.084

0

189

0

76

1.273

629

1.273

629

1.273

629

1.273

629

1.084

440

189

189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.871

3.522

0

1.349

1.273

629

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Fem.RRom.- Imbunatatirea accesului femeilor de etnie roma pe piata muncii si sprijinirea economiei sociale: promovarea si dezvoltarea unor servicii integrate

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

394

02

6.144

5.500

6.144

5.500

6.144

5.500

6.144

5.500

6.144

5.500

4.899

4.255

978

978

267

267

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

13Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

3.625

2.660

3.625

2.660

3.625

2.660

3.625

2.660

1.172

910

1.552

1.552

901

198

965

965

965

965

965

965

965

965

262

262

0

0

703

703

0

17.492

0

17.492

0

17.492

0

17.492

0

2.084

0

14.944

0

464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

3.625

2.660

965

965

0

17.492

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Combat- Consiliere, Ocupare, schimbarea Mentalitatilor, eliminarea Barierelor, Accesabilizare, Training

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

403

02

4.590

21.117

4.590

21.117

4.590

21.117

4.590

21.117

4.590

21.117

1.434

3.256

1.552

16.496

1.604

1.365

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

14Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.717

2.478

4.717

2.478

4.717

2.478

4.717

2.478

1.611

1.455

2.568

917

538

106

2.239

1.172

2.239

1.172

2.239

1.172

2.239

1.172

156

7

1.651

1.165

432

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.717

2.478

2.239

1.172

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: O sansa pentru o viata demna

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

1272

02

6.956

3.651

6.956

3.651

6.956

3.651

6.956

3.651

6.956

3.651

1.767

1.462

4.219

2.082

970

107

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

15Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Evaluare ad-hoc a POSDRU 2007 – 2013 în ceea ce privește populația Roma

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

4408

20

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

16Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

15

15

15

15

15

15

15

15

1

1

12

12

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Campanie nationala de constientizare publica privind egalitatea de gen si de sanse pe piata muncii si sprijin institutional pentru dezvoltarea activitatii factorilor interesati in problematica egalitatii de gen

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

4549

02

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1

1

12

12

2

2

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

17Pag. din

/ /20

117

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

1.000

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015601

6801560101

6801560102

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament 0 0 4.000 0 0 0 0

Proiectul: INERREG IVC 1088R4 Tehnici pentru cresterea gradului de sinergie si durabilitate in randul intreprinderilor.

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

4574

01

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

1.000

3.000

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

18Pag. din

/ /20

117

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

146

200

146

200

146

200

146

4

164

123

32

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015601

6801560101

6801560102

6801560103

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

200

146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Performanta si siguranta in mediul rural

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5740

01

200

146

200

146

200

146

200

146

200

146

4

164

123

32

23

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

19Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.752

1.528

1.752

1.528

1.752

1.528

1.752

1.528

161

131

1.258

1.101

333

296

1.137

1.317

1.137

1.317

1.137

1.317

1.137

1.317

60

210

980

1.010

97

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

1.752

1.528

1.137

1.317

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Investitita in tineri, investitia in viitorul nostru

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5741

02

2.889

2.845

2.889

2.845

2.889

2.845

2.889

2.845

2.889

2.845

221

341

2.238

2.111

430

393

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

20Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.505

1.340

1.505

1.340

1.505

1.340

1.505

1.340

107

99

1.074

991

324

250

1.735

1.879

1.735

1.879

1.735

1.879

1.735

1.879

128

141

1.304

1.431

303

307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

1.505

1.340

1.735

1.879

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Garantii pentru tineri

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5745

02

3.240

3.219

3.240

3.219

3.240

3.219

3.240

3.219

3.240

3.219

235

240

2.378

2.422

627

557

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

21Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

161

161

161

161

161

161

161

161

40

40

121

121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

161

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Sprijin logistic acordat OURPOSDRU Bucuresti-Ilfov POSDRU/7/7.1/CF/OI/POSDRUBI/2

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5755

20

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

40

40

121

121

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

22Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

125

125

125

125

125

125

125

125

32

32

93

93

0

0

622

622

622

622

622

622

622

622

156

156

466

466

0

0

830

830

830

830

830

830

830

830

208

208

622

622

0

0

36

36

36

36

36

36

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

6801562003

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

125

125

622

622

830

830

36

36

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Inchiriere imobil necesar functionarii OIRPOSDRU-Regiunea Nord-Est suport pentru indeplinirea atributiilor in domeniul managementului general al implementarii si evaluarii POSDRU

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5758

20

1.613

1.613

1.613

1.613

1.613

1.613

1.613

1.613

1.613

1.613

396

396

1.181

1.181

36

36

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

23Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

514

514

514

514

514

514

514

514

129

129

385

385

410

410

410

410

410

410

410

410

102

102

308

308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

514

514

410

410

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Inchiriere imobil necesar functionarii OIRPOSDRU-Regiunea Sud-Est suport pentru indeplinirea atributiilorin domeniul managementului general al implementarii si evaluarii POSDRU

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5761

20

924

924

924

924

924

924

924

924

924

924

231

231

693

693

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

24Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

669

669

669

669

669

669

669

669

167

167

502

502

638

638

638

638

638

638

638

638

159

159

479

479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

669

669

638

638

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Inchiriere imobil(cladire existentasi terenul aferent) necesar functionarii OIRPOSDRU-Regiunea Centru suport pentru indeplinirea atributiilor in domeniul managementului general al implementarii si evaluarii POSDRU

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5762

20

1.307

1.307

1.307

1.307

1.307

1.307

1.307

1.307

1.307

1.307

326

326

981

981

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

25Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

485

485

485

485

485

485

485

485

121

121

364

364

243

243

243

243

243

243

243

243

61

61

182

182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

485

485

243

243

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Inchiriere imobil(cladire existentasi terenul aferent) necesar functionarii OIRPOSDRU-Vest suport pentru indeplinirea atributiilor in domeniul managementului general al implementarii si evaluarii POSDRU

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5767

20

728

728

728

728

728

728

728

728

728

728

182

182

546

546

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

26Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239

239

239

239

239

239

239

239

60

60

179

179

119

236

119

236

119

236

119

236

30

59

89

177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

239

239

119

236

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Inchiriere imobil(cladire existentasi terenul aferent) necesar functionarii OIRPOSDRU- Sud Muntenia

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5768

20

358

475

358

475

358

475

358

475

358

475

90

119

268

356

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

27Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

498

498

498

498

498

498

498

498

124

124

374

374

582

410

582

410

582

410

582

410

146

102

436

308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

498

498

582

410

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Inchiriere imobil(cladire existentasi terenul aferent) necesar functionarii OIRPOSDRU- Sud V Oltenia

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5771

20

1.080

908

1.080

908

1.080

908

1.080

908

1.080

908

270

226

810

682

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

28Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

397

397

397

397

397

397

397

397

99

99

298

298

122

122

122

122

122

122

122

122

31

31

91

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

397

397

122

122

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Servicii de transport si cazare necesare OIR POSDRU Bucuresti - Ilfov

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5772

20

519

519

519

519

519

519

519

519

519

519

130

130

389

389

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

29Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

133

133

133

133

133

133

133

33

33

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

133

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Asistenta tehnica pentru activitatea de contractare a proiectelor BUC ILFOV

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5773

20

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

33

33

100

100

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

30Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

123

123

123

123

123

123

123

31

31

92

92

5.457

2.819

5.457

2.819

5.457

2.819

5.457

2.819

1.092

1.092

4.365

1.727

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

123

123

5.457

2.819

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Asistenta tehnica pentru activitatea de contractare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, desfasurata la nivelul OIR POSDRU Nord Est

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5774

20

5.580

2.942

5.580

2.942

5.580

2.942

5.580

2.942

5.580

2.942

1.123

1.123

4.457

1.819

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

31Pag. din

/ /20

117

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39.126

14.613

39.126

14.613

39.126

14.613

39.126

14.613

6.978

2.506

32.148

11.978

0

129

28.149

27.592

28.149

27.592

28.149

27.592

28.149

27.592

4.848

4.215

23.172

23.297

129

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015601

6801560101

6801560102

6801560103

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

39.126

14.613

28.149

27.592

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Sistem informativ integrat pentru Oficiul Roman de Adoptii - OR@

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6638

01

67.275

42.205

67.275

42.205

67.275

42.205

67.275

42.205

67.275

42.205

11.826

6.721

55.320

35.275

129

209

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

32Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.406

1.045

2.406

1.045

2.406

1.045

2.406

1.045

207

90

2.199

955

0

0

778

1.456

778

1.456

778

1.456

778

1.456

67

0

711

1.456

0

0

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

2.406

1.045

778

1.456

9

9

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Initiativa pentru romii marginalizati

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6639

02

3.193

2.510

3.193

2.510

3.193

2.510

3.193

2.510

3.193

2.510

274

90

2.910

2.411

9

9

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

33Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.228

870

1.228

870

1.228

870

1.228

870

878

220

350

650

0

0

571

929

571

929

571

929

571

929

166

296

405

633

0

0

11

11

11

11

11

11

11

11

0

0

0

0

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

1.228

870

571

929

11

11

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Centre de incluziune Sociala Rurala

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6640

02

1.810

1.810

1.810

1.810

1.810

1.810

1.810

1.810

1.810

1.810

1.044

516

755

1.283

11

11

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

34Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.059

61

1.059

61

1.059

61

1.059

61

21

2

1.038

59

1.992

2.053

1.992

2.053

1.992

2.053

1.992

2.053

1.807

186

185

1.867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

1.059

61

1.992

2.053

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Restart pe piata muncii

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6641

02

3.051

2.114

3.051

2.114

3.051

2.114

3.051

2.114

3.051

2.114

1.828

188

1.223

1.926

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

35Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.134

1.595

2.134

1.595

2.134

1.595

2.134

1.595

429

330

1.705

1.265

1.470

3.008

1.470

3.008

1.470

3.008

1.470

3.008

58.280

631

890

2.377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

2.134

1.595

1.470

3.008

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Europa inclusiva-initiative regionale sustenabile

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6642

02

3.604

4.603

3.604

4.603

3.604

4.603

3.604

4.603

3.604

4.603

58.709

961

2.595

3.642

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

36Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.059

91

4.059

91

4.059

91

4.059

91

4.059

23

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

4.059

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Asistenta tehnica pentru activitatea de contractare a proiectelor finantate din FSE, in cadrul POSDRU 2007-2013, desfasurata la nivelul OIR POSDRU Reg Nord-Vest

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6643

20

4.059

91

4.059

91

4.059

91

4.059

91

4.059

91

4.059

23

68

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

37Pag. din

/ /20

117

Alte facilitati si instrumente postaderareFond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

53

53

53

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015615

6801561502

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 53 0 0 0 0

Proiectul: Programul SLIC 2014 de Schimburi intre Inspectoratele Naționale de Muncă

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6741

15

53

53

53

53

53

53

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

38Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

0

102

0

102

0

102

0

26

0

76

102

0

102

0

102

0

102

0

26

0

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

102

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Achizitie de mobilier pentru OIR POSDRU Sud Est

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6742

20

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

26

26

76

76

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

39Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

385

0

385

0

385

0

385

0

77

0

308

392

392

392

392

392

392

392

392

98

98

294

294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

385

392

392

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Transport cazare necesar functionarii OIR POSDRU regiunea Sud Est

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6743

20

392

777

392

777

392

777

392

777

392

777

98

175

294

602

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

40Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

224

224

224

224

56

168

130

130

130

130

32

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 224 130 0 0 0 0

Proiectul: Deplasari OIR POSDRU regiunea Sud Muntenia

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6744

20

354

354

354

354

354

88

266

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

41Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

0

98

0

98

0

98

0

25

0

73

61

61

61

61

61

61

61

61

15

15

46

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

98

61

61

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Achizitionare obiecte de inventar, furnituri de birou si materiale consumabile necesare functionarii OIR POSDRU Sud Muntenia

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6745

20

61

159

61

159

61

159

61

159

61

159

15

40

46

119

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

42Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

141

141

141

141

141

141

141

36

36

105

105

81

140

81

140

81

140

81

140

20

35

61

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

141

141

81

140

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Asigurarea utilitatilor si serviciilor necesare functionarii OIR POSDRU Sud Muntenia

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6746

20

222

281

222

281

222

281

222

281

222

281

56

71

166

210

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

43Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

72

72

72

72

72

72

72

18

18

54

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

72

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Achizitionare de mobilier necesar functionarii OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6747

20

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

18

18

54

54

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

44Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

136

136

136

136

136

136

136

34

34

102

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

136

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Achizitionarea de mobilier pt OIR POSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6748

20

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

34

34

102

102

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

45Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

158

158

158

158

158

158

158

39

39

119

119

120

120

120

120

120

120

120

120

30

30

90

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

158

158

120

120

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Achizitie consumabile pt OIR POSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6749

20

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

69

69

209

209

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

46Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

89

89

89

89

22

67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 89 0 0 0 0 0

Proiectul: Achizitionarea de mobilier pt OIR POSDRU Regiunea Nord-Vest

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6750

20

89

89

89

89

89

22

67

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

47Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

141

141

141

141

45

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 141 0 0 0 0 0

Proiectul: Asistenta tehnica - Asigurarea servicii de transport si cazare necesare functionarii OIR POSDRU Regiunea Nord-Vest

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6751

20

141

141

141

141

141

45

137

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

48Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

0

80

0

80

0

80

0

20

0

60

57

57

57

57

57

57

57

57

14

14

43

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

80

57

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Achizitionarea de furnituri de birou, birotica si materiale consumabile necesare functionarii OIR POSDRU pentru Regiunea Nord-Vest

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6752

20

57

137

57

137

57

137

57

137

57

137

14

34

43

103

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

49Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

182

182

0

0

0

182

45

137

217

217

217

217

55

162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 182 217 0 0 0 0

Proiectul: Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a OIR POSDRU Regiunea Nord Vest

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6753

20

399

399

399

399

217

55

162

182

45

137

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

50Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

57

57

57

57

57

57

57

14

14

43

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

57

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Achizitionarea de mobilier pt birourile de management ale OIR POSDRU Bucuresti Ilfov

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6754

20

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

14

14

43

43

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

51Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

35

35

35

35

35

35

35

9

9

26

26

28

28

28

28

28

28

28

28

7

7

21

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

35

35

28

28

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Achizitia de carti, abonamente online si reviste de specialitate necesare activitatii OIR POSDRU Bucuresti Ilfov

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6755

20

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

16

16

47

47

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

52Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378

0

378

0

378

0

378

0

95

0

283

252

252

252

252

252

252

252

252

63

63

189

189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

378

252

252

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare cereri de rambursare - introducerea datelor in SMIS OIRPOSDRU regiunea Bucuresti Ilfov

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6756

20

252

630

252

630

252

630

252

630

252

630

63

158

189

472

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

53Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

40

40

40

40

40

40

40

10

10

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

5

5

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

40

40

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Achizitie de servicii de curatenie birouri sediu OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6757

20

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

15

15

45

45

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

54Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

0

151

0

151

0

151

0

38

0

113

0

0

73

73

73

73

73

73

73

73

15

15

46

46

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

6801562003

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

151

73

73

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Cresterea gradului de promovare a OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6758

20

73

224

73

224

73

224

73

224

73

224

15

53

46

159

12

12

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

55Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

107

107

107

107

19

57

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

6801562003

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 107 0 0 0 0 0

Proiectul: Achizitie prin leasing a doua autoturisme pentru activitatea OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6759

20

107

107

107

107

107

19

57

31

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

56Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

92

0

92

0

92

0

23

0

69

366

366

366

366

366

366

366

366

92

92

274

274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

92

366

366

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Servicii de asigurare personal birou help-desk pentru OIR POSDRU Bucuresti Ilfov in vederea sprijinirii activitatii de informare a beneficiarilor si a potentialilor beneficiari Buc Ilfov

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6760

20

366

458

366

458

366

458

366

458

366

458

92

115

274

343

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

57Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

0

155

0

155

0

155

0

39

0

116

65

65

65

65

65

65

65

65

16

16

49

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

155

65

65

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Servicii de cazare si servicii de furnizare carburanti auto pe baza de caduri, necesare desfasurarii activitatii in cadrul OIR POSDRU Regiunii Nord Est

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6761

20

65

220

65

220

65

220

65

220

65

220

16

55

49

165

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

58Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

227

227

227

227

57

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 227 0 0 0 0 0

Proiectul: Asistență tehnică pentru introducerea datelor in SMIS, aferente etapelor de evaluare, contractare, implementare si verificare a proiectelor POSDRU 2007-2013:

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6762

20

227

227

227

227

227

57

170

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

59Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

65

65

65

65

16

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 65 0 0 0 0 0

Proiectul: Achizitionarea de mobilier necesar functionarii OIR POSDRU Regiunea Vest

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6764

20

65

65

65

65

65

16

49

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

60Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

0

186

0

186

0

186

0

47

0

139

93

93

93

93

93

93

93

93

23

23

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

186

93

93

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Asigurare de servicii de cazare si furnizare combustibil, bilete de tren, bilete de avion necesare functionarii OIR POSDRU Regiunea Vest

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6765

20

93

279

93

279

93

279

93

279

93

279

23

70

70

209

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

61Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

0

111

0

111

0

111

0

28

0

83

56

56

56

56

56

56

56

56

14

14

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

111

56

56

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Achizitionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou si materiale consumabile necesare functionarii OIR POSDRU Regiunea Vest

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6767

20

56

167

56

167

56

167

56

167

56

167

14

42

42

125

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

62Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

99

99

99

99

99

99

99

25

25

74

74

113

113

113

113

113

113

113

113

28

28

85

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

99

99

113

113

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Achizitionare de obiect de inventar, furnituri de birou si materiale consumabile necesare functionarii OIR POSDRU Regiunea Centru

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6768

20

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

53

53

159

159

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

63Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

117

117

117

117

117

117

117

29

29

88

88

188

188

188

188

188

188

188

188

47

47

141

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

117

117

188

188

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Asigurare servicii de transport si cazare necesare functionarii OIR POSDU Regiunea Centru

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6769

20

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

76

76

229

229

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

64Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

49

49

49

49

49

49

49

12

12

37

37

51

51

51

51

51

51

51

51

13

13

38

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

49

49

51

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Servicii de telefonie mobila, de transmisie de date si terminale-Centru

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6770

20

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

25

25

75

75

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

65Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

75

75

75

75

75

75

75

12

12

63

63

74

74

74

74

74

74

74

74

74

11

0

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

75

75

74

74

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: DAR- Diversitate, Acces, Respect

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6781

02

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

86

23

63

126

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

66Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

0

95

0

95

0

95

0

24

0

71

0

99

132

99

132

99

132

99

132

0

33

99

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

95

0

99

132

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Asigurare servicii transport si cazare necesare functionarii OIR POSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6782

20

194

132

194

132

194

132

194

132

194

132

24

33

170

99

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

67Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

159

159

159

159

159

159

159

40

40

119

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

159

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Asigurare mobilier necesar functionarii OIR POSDRU Regiunea Nord Est

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6783

20

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

40

40

119

119

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

68Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.218

35.218

35.218

35.218

35.218

35.218

35.218

35.218

6.073

6.073

29.031

29.031

114

114

40.000

31.557

40.000

31.557

40.000

31.557

40.000

31.557

15.000

4.120

25.000

27.437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015601

6801560101

6801560102

6801560103

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

35.218

35.218

40.000

31.557

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Combaterea muncii la negru si sporirea securitatii muncii in Romania prin imbunatatiri de structura si procesin cadrul Inspectiei Muncii

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6833

02

75.218

66.775

75.218

66.775

75.218

66.775

75.218

66.775

75.218

66.775

21.073

10.193

54.031

56.468

114

114

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

69Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

116

61

116

61

116

58

58

58

58

3

58

3

58

80

70

80

70

80

70

0

0

0

0

80

70

80

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015601

6801560102

68015602

6801560201

6801560202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

61

116

80

70

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Egalitatea de sanse de la concept la realitate

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6835

02

141

186

141

186

141

186

141

186

58

58

58

58

83

128

83

66

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

70Pag. din

/ /20

117

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare 0 0 62 0 0 0 0

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

62

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

23Anexa nr. 03

71Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.676

5.676

5.676

5.676

5.676

5.676

5.676

5.676

2.672

2.672

3.004

3.004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

5.676

5.676

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: PRO Juvenes Parteneriat Transnational pentru o viata inclusiva a muncii pentru tineri

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6877

02

5.676

5.676

5.676

5.676

5.676

5.676

5.676

5.676

5.676

5.676

2.672

2.672

3.004

3.004

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

72Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.863

8.863

8.863

8.863

2.216

6.647

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 8.863 0 0 0 0

Proiectul: Romania suntem noi!

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6878

02

8.863

8.863

8.863

8.863

8.863

2.216

6.647

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

73Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96.722

6.722

96.722

6.722

96.722

6.722

96.722

6.722

12.492

868

84.230

5.854

0

0

180.208

98.042

180.208

98.042

180.208

98.042

180.208

98.042

19.098

57.412

151.110

30.630

10.000

10.000

24.692

24.692

24.692

24.692

24.692

24.692

24.692

24.692

0

0

0

0

24.692

24.692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

96.722

6.722

180.208

98.042

24.692

24.692

0

0

0

0

0

0

Proiectul: START- O viata de calitate in siguranta!

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6894

02

301.622

129.456

301.622

129.456

301.622

129.456

301.622

129.456

301.622

129.456

31.590

58.280

235.340

36.484

34.692

34.692

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

74Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

2

2

603

603

603

603

603

603

603

603

104

104

499

499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

3

3

603

603

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Parteneriat strategic pentru dezvoltarea economiei sociale din regiunile Sud – Vest si Nord Est

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

7353

02

606

606

606

606

606

606

606

606

606

606

105

105

501

501

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

75Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.010

2.010

2.010

2.010

2.010

2.010

2.010

2.010

755

755

1.255

1.255

0

0

38.292

27.637

38.292

27.637

38.292

27.637

38.292

27.637

7.584

0

30.708

27.637

0

0

11.450

11.450

11.450

11.450

11.450

11.450

11.450

11.450

0

0

0

0

11.450

11.450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

2.010

2.010

38.292

27.637

11.450

11.450

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Instruire pentru furnizare tehnici modern

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

7393

02

51.752

41.097

51.752

41.097

51.752

41.097

51.752

41.097

51.752

41.097

8.339

755

31.963

28.892

11.450

11.450

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

76Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

30

30

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Asigurarea costurilor cu serviciile de administrare a cladirilor si cu utilitatile aferente acestor spatii in care functioneaza OIR POSDRU NE-Neamt

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

7517

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

77Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

161

161

161

40

121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 161 0 0 0 0

Proiectul: ASISTENTA TEHNICA PENTRU EFECTUAREA VIZITELOR SPECIALE (AH-HOC) LA LOCURILE DEIMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANTATE DIN FSE IN CADRUL POSDRU 2007-2013, PROIECTE MONITORIZATE LA NIVELUL OIR POSDRU SUD MUNTENIA

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

7835

02

161

161

161

161

161

40

121

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

78Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

133

133

133

33

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 133 0 0 0 0

Proiectul: ASISTENTA TEHNICA PENTRU EFECTUAREA VIZITELOR SPECIALE (AH-HOC) LA LOCURILE DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANTATE DIN FSE IN CADRUL POSDRU 2007-2013, PROIECTE MONITORIZATE LA NIVELUL ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL SUD VEST OLTENIA

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

7873

20

133

133

133

133

133

33

100

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

79Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.730

1.730

1.730

1.730

1.730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560202

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 1.730 0 0 0 0

Proiectul: DECENTA SI RESPECT PENTRU VULNERABILI

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

7995

02

1.730

1.730

1.730

1.730

1.730

1.730

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

80Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

115

115

115

29

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 115 0 0 0 0

Proiectul: “Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a Organismului intermediar regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia.”

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8000

20

115

115

115

115

115

29

86

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

81Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

99

99

99

25

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 99 0 0 0 0

Proiectul: ASISTENTA TEHNICA PENTRU ACTIVITATEA DE VERIFICARE LA FATA LOCULUI A PROIECTELOR MULTIPLE FINANTATE DIN FSE IN CADRUL POSDRU 2007-2013 (OIR SUD VEST OLTENIA).

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8078

02

99

99

99

99

99

25

74

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

82Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

80

20

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 80 0 0 0 0

Proiectul: ACHIZITIONAREA UNUI AUTOTURISM NECESAR FUNCTIONARII OIR POSDRU REGIUNEA SUD-EST (OIR POSDRU SUD-EST) – SUPORT PENTRU INDEPLINIREA ATRIBUTIILOR IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI GENERAL, AL IMPLEMENTARII SI EVALUARII POSDRU.

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8079

20

80

80

80

80

80

20

60

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

83Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

139

139

139

35

104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 139 0 0 0 0

Proiectul: ASISTENTA TEHNICA PENTRU EFECTUAREA VIZITELOR SPECIALE (AD-HOC) LA LOCURILE DEIMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANTATE DIN FSE IN CADRUL POSDRU 2007-2013, PROIECTE MONITORIZATE LE NIVELUL OIR POSDRU SUD-EST.

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8080

20

139

139

139

139

139

35

104

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

84Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

161

161

161

40

121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 161 0 0 0 0

Proiectul: „ASISTENTA TEHNICA PENTRU ACTIVITATEA DE VERIFICARE LA FATA LOCULUI A PROIECTELOR MULTIPLE FINANTATE DIN FSE IN CADRUL POSDRU 2007-2013 OIR POSDRU SUD MUNTENIA”.

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8174

20

161

161

161

161

161

40

121

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

85Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

79

79

79

20

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 79 0 0 0 0

Proiectul: „INCHIRIERE IMOBIL (SI CLADIRE EXISTENTA TEREN AFERENT) NECESAR FUNCTIONARII OR POSDRU REGIUNEA VEST – SUPORT PENTRU INDEPLINIREA ATRIBUTIILOR IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI GENERAL AL IMPLEMENTARII SI EVALUARII POSDRU

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8175

20

79

79

79

79

79

20

59

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

86Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

79

79

79

20

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 79 0 0 0 0

Proiectul: Achizitionarea unui autoturism necesar functionarii OIR POSDRU Regiunea S-V Oltenia , suport pentru indeplinirea atributiilor in domeniul managementului general, al implementarii si evaluarii POSDRU

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8256

20

79

79

79

79

79

20

59

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

87Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Finantarea nationala

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252

252

252

63

63

189

189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015601

6801560101

68015620

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 252 0 0 0 0

Proiectul: Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare cereri de rambursare – introducerea datelor in SMIS la nivelul OIR POSDRU Regiunea S-V Oltenia

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8339

02

252

252

252

252

63

63

189

189

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

88Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252

252

252

252

63

189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 252 0 0 0 0

Proiectul: Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare cereri de rambursare – introducerea datelor in SMIS la nivelul OIR POSDRU Regiunea S-V Oltenia

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8339

20

252

252

252

252

252

63

189

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

23Anexa nr. 03

89Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

49

49

49

12

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 49 0 0 0 0

Proiectul: Sprijin pentru asigurarea serviciilor specializate si achizitia de accesorii, bunuri si echipamente aferente serviciilor specializate – OIR POSDRU Regiunea N-E Neamt

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8340

20

49

49

49

49

49

12

37

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

90Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

96

96

96

23

68

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

6801562003

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 96 0 0 0 0

Proiectul: Achizitie autovehicul necesar pentru buna desfasurare a activitatilor implementate la nivelul OIR POSDRU Regiunea N-E Neamt

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8341

20

96

96

96

96

96

23

68

5

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

91Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

119

119

119

30

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 119 0 0 0 0

Proiectul: Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a OIR POSDRU Regiunea Vest

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8342

20

119

119

119

119

119

30

89

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

92Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

149

149

149

37

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 149 0 0 0 0

Proiectul: Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013 pentru OIR POSDRU N-V

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8343

20

149

149

149

149

149

37

112

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

93Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5.562

1.000

5.562

1.000

5.562

1.000

5.562

1.000

718

137

4.070

773

774

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.150

0

5.150

0

5.150

0

5.150

0

663

0

3.759

0

728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5.562

1.000

0

0

0

5.150

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Dezvoltarea capacitatii institutionale de furnizare a serviciilor publice de informare a cetatenilor romani migranti

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

373

02

5.562

6.150

5.562

6.150

5.562

6.150

5.562

6.150

5.562

6.150

718

800

4.070

4.532

774

818

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

94Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.003

2.415

2.003

2.415

2.003

2.415

2.003

2.415

550

756

475

1.350

978

309

0

340

0

340

0

340

0

340

0

250

0

70

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

2.003

2.415

0

340

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Viata dupa gratii

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

380

02

2.003

2.755

2.003

2.755

2.003

2.755

2.003

2.755

2.003

2.755

550

1.006

475

1.420

978

329

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

95Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1.070

1.070

1.070

1.070

1.070

1.070

1.070

1.070

639

639

431

431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1.070

1.070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Imbunatatirea eficacitatii organizationale a sistemului de protectie a copilului in Romania

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

401

02

1.070

1.070

1.070

1.070

1.070

1.070

1.070

1.070

1.070

1.070

639

639

431

431

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

96Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

22.857

467

22.857

467

22.857

467

22.857

467

2.766

70

15.675

397

4.416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

22.857

467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Sistemul administrativ si informatic destinat managementului activitatii de control derulata de Inspectia Muncii/MMEPS

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

1269

02

22.857

467

22.857

467

22.857

467

22.857

467

22.857

467

2.766

70

15.675

397

4.416

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

97Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

13.834

8.628

13.834

8.628

13.834

8.628

13.834

8.628

621

621

12.219

7.013

994

994

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

13.834

8.628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de ANPS catre cetateni prin simplificarea administrarii sistemelor Safir si Mercur

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

1270

02

13.834

8.628

13.834

8.628

13.834

8.628

13.834

8.628

13.834

8.628

621

621

12.219

7.013

994

994

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

98Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1.557

1.557

1.557

1.557

1.557

1.557

1.557

1.557

189

189

1.067

1.067

301

301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1.557

1.557

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Eficientizarea funrnizarii serviciilor ORA prin implementarea unui sistem de management al documentelor

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

2946

02

1.557

1.557

1.557

1.557

1.557

1.557

1.557

1.557

1.557

1.557

189

189

1.067

1.067

301

301

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

99Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

21.948

10.974

21.948

10.974

21.948

10.974

21.948

10.974

2.655

1.328

15.045

7.522

4.248

2.124

1.349

3.391

1.349

3.391

1.349

3.391

1.349

3.391

1.084

0

189

2.864

76

527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

21.948

10.974

1.349

3.391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice pe parcursul procedurii adoptiei nationale

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

2947

02

23.297

14.365

23.297

14.365

23.297

14.365

23.297

14.365

23.297

14.365

3.739

1.328

15.234

10.386

4.324

2.651

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

100Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

11.679

3.622

11.679

3.622

11.679

3.622

11.679

3.622

1.460

456

8.278

2.586

1.941

580

8.057

8.057

8.057

8.057

8.057

8.057

8.057

8.057

1.004

1.004

5.692

5.692

1.361

1.361

7.313

7.129

7.313

7.129

7.313

7.129

7.313

7.129

904

904

5.122

5.122

1.287

1.103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

6801560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

11.679

3.622

8.057

8.057

7.313

7.129

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Modernizarea serviciilor publice de informare si relationare cu cetatenii in cadrul MMFPS

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

4409

02

27.049

18.808

27.049

18.808

27.049

18.808

27.049

18.808

27.049

18.808

3.368

2.364

19.092

13.400

4.589

3.044

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

101Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.893

1.893

1.893

1.893

627

1.266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 1.893 0 0 0 0

Proiectul: VULNERABILI REDIVIVUS

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

7994

02

1.893

1.893

1.893

1.893

1.893

627

1.266

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

102Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.893

1.893

1.893

1.893

163

1.730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 1.893 0 0 0 0

Proiectul: DECENTA SI RESPECT PENTRU VULNERABILI

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

7995

02

1.893

1.893

1.893

1.893

1.893

163

1.730

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

103Pag. din

/ /20

117

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.441

1.441

1.441

1.441

124

1.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015602

6801560201

6801560202

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 1.441 0 0 0 0

Proiectul: UN PAS INAINTE PENTRU INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A GRUPURILOR VULNERABILE

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

7996

02

1.441

1.441

1.441

1.441

1.441

124

1.317

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

104Pag. din

/ /20

117

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

291

204

291

204

291

204

291

204

36

25

204

140

51

39

87

87

87

87

87

87

87

87

11

11

64

64

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015601

6801560101

6801560102

6801560103

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

291

204

87

87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: INERREG IVC 1088R4 Tehnici pentru cresterea gradului de sinergie si durabilitate in randul intreprinderilor.

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

4574

01

378

291

378

291

378

291

378

291

378

291

47

36

268

204

63

51

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 17 Programul de cooperare teritoriala europeana INTERREG IV C

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

105Pag. din

/ /20

117

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015615

6801561501

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Detasarea lucratorilor : Imbunatatirea cooperarii administrative si accesului la informatii. Moduri de actiune in situatii de detasare a lucratorilor - Learning by doing

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5748

14

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

51

51

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 38 Programul Comunitar Progress

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

106Pag. din

/ /20

117

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

105

105

105

105

105

105

105

21

21

84

84

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015615

6801561501

6801561502

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

105

105

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Detasarea lucratorilor : Imbunatatirea cooperarii administrative si accesul la informatii

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5749

14

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

63

63

84

84

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 38 Programul Comunitar Progress

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

107Pag. din

/ /20

117

Alte facilitati si instrumente postaderareFond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Finantarea nationala

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015615

6801561501

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 0 42 0 0 0 0

Proiectul: Detasarea lucratorilor : Imbunatatirea cooperarii administrative si accesul la informatii

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5749

15

42

42

42

42

42

42

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

23Anexa nr. 03

108Pag. din

/ /20

117

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015615

6801561502

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Programul SLIC 2014 de Schimburi intre Inspectoratele Naționale de Muncă

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6741

14

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 38 Programul Comunitar Progress

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

109Pag. din

/ /20

117

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta tehnicaFond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

130

130

130

130

130

130

130

32

32

98

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015620

6801562001

6801562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

130

130

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Deplasari OIR POSDRU regiunea Sud Muntenia

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6744

19

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

32

32

98

98

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 38 Programul Comunitar Progress

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

110Pag. din

/ /20

117

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Finantarea nationala

Cheltuieli neeligibile

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

11

11

11

53

97

53

97

53

97

53

97

53

94

3

488

488

488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015615

6801561501

6801561503

5008

6808

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

14

14

541

585

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: VS/2014/0442 – „ Euro network supporting innovation for green jobs – GREENET”

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

7113

01

555

599

56

100

56

100

56

100

56

100

56

97

3

499

499

499

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 38 Programul Comunitar Progress

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

111Pag. din

/ /20

117

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

11

11

11

11

11

11

11

488

488

488

488

488

488

488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680856

68085615

6808561502

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

499

499

499

499

499

499

499

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

23Anexa nr. 03

112Pag. din

/ /20

117

Mecanismul financiar SEEFond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1.470

58

1.470

58

1.470

58

1.470

58

1.470

58

351

351

351

351

351

351

351

351

351

351

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015617

6801561701

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1.470

58

351

351

1.132

1.132

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Mecanismul financiar SEE

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5751

17

2.953

1.541

2.953

1.541

2.953

1.541

2.953

1.541

2.953

1.541

2.953

1.541

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 46 Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

113Pag. din

/ /20

117

Mecanismul financiar norvegianFond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Mecanismul financiar norvegian

Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

880

400

880

400

880

400

880

400

132

60

748

340

400

400

400

400

400

400

400

400

60

60

340

340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015618

6801561801

6801561802

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

880

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Cresterea capacitatii MMFPS, autoritatilor publice locale in implementarea legislatiei din domeniul violentei in familie

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5752

18

1.280

800

1.280

800

1.280

800

1.280

800

1.280

800

192

120

1.088

680

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 47 Mecanismul financiar norvegian

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

114Pag. din

/ /20

117

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015615

6801561501

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Detasarea lucratorilor:Imbunatatirea formelor de cooperare intre partenerii sociali si autoritatile publice din EurOpa

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

4593

14

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 99 Alte programe / facilitati

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

115Pag. din

/ /20

117

Alte facilitati si instrumente postaderareFond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

0

240

0

240

0

240

0

0

0

240

0

0

840

800

840

800

840

800

840

800

97

97

626

586

117

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015616

6801561601

6801561602

6801561603

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

240

840

800

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Intarirea capacitatilor multidisciplinare de interventie in cadrul traficului de copii

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

5750

15

840

1.040

840

1.040

840

1.040

840

1.040

840

1.040

97

97

626

826

117

117

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 99 Alte programe / facilitati

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

116Pag. din

/ /20

117

Alte facilitati si instrumente postaderareFond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea externa nerambursabila

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

19

19

19

19

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015616

6801561602

5000 TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare 0 19 0 0 0 0 0

Proiectul: MSEVR – Making Social Economy Visible in Romania

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6834

15

19

19

19

19

19

19

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 99 Alte programe / facilitati

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

117Pag. din

/ /20

117

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44.640

40

44.640

40

44.640

40

44.640

40

6.696

37.944

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015616

6801561601

6801561602

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

44.640

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Proiect demonstrativ privind incluziunea sociala a copiilor si tinerilor defavorizati

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

7373

14

44.640

40

44.640

40

44.640

40

44.640

40

44.640

40

6.696

37.944

40

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 99 Alte programe / facilitati

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

24Anexa nr. 03

1Pag. din

/ /20

2

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN

Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale

Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top up

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

2.477.167

1.553.160

2.477.167

1.553.160

2.477.167

1.553.160

46.904

13.813

2.201.045

1.310.129

2.231

2.231

15.835

15.835

211.152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.996

3.996

3.996

3.996

3.996

3.996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.996

3.996

3.996

3.996

3.996

3.996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6801

680156

68015621

68015622

68015623

68015630

68015631

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

2.477.167

1.553.160

0

0

3.996

3.996

3.996

3.996

0

0

0

0

0

0

Cod bugetar/ sursede finantare

Valoareatotala

2.485.159

1.561.152

2.485.159

1.561.152

2.485.159

1.561.152

2.485.159

1.561.152

46.904

13.813

2.201.045

1.310.129

2.231

2.231

15.835

15.835

211.152

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate de FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si altor facilitati si

instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autoritatea de management:

- mii lei -

24Anexa nr. 03

2Pag. din

/ /20

2

Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top up

Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

211.152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.061

1.061

1.061

1.061

1.061

1.061

1.061

1.061

0

3.996

3.996

3.996

3.996

3.996

3.996

3.996

3.996

3.996

3.996

0

3.996

3.996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68015635

5001

6801

680156

68015635

5000 TOTAL GENERAL

I.Credite de angajamente

II.Credite bugetare

0

0

1.061

1.061

3.996

3.996

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod bugetar/ sursede finantare

Cod bugetar/ sursede finantare

Valoareatotala

Valoareatotala

5.057

5.057

211.152

7.992

7.992

5.057

5.057

5.057

5.057

5.057

5.057

5.057

5.057

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstniceProgram/ facilitate/ instrument: 46 Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate de FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si altor facilitati si

instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2013

Realizari pana in anul

2013

Realizari 2014

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2019

Anii urmatori

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autoritatea de management:

- mii lei -

25A

nexa

nr.

03

//

20

Pag

1 d

in 7

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2013

Rea

liza

ri 2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

An

ii u

rmat

ori

PO

LIT

ICA

01P

rogr

ame

fin

anta

te i

n c

adru

l P

CU

E

PR

OG

RA

M O

PE

RA

TIO

NA

L03

Pro

gram

ul

Op

erat

ion

al S

ecto

rial

Dez

volt

area

Res

urs

elor

Um

ane

(PO

S D

RU

)

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

01 0101

02 0201

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Con

trib

uti

e p

ub

lica

nat

ion

ala

tota

la

Cof

inan

tare

pu

bli

ca p

entr

u b

enef

icia

rii

fin

anta

ti i

nte

gral

din

bu

gete

le p

ub

lice

cen

tral

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

18.

717.

814

11.

349.

622

15.

257.

619

9.1

56.9

61

15.

257.

619

9.1

56.9

61

3.0

78.5

83

1.9

29.9

09

603

.647

18.

717.

814

11.

349.

622

15.

257.

619

9.1

56.9

61

15.

257.

619

9.1

56.9

61

3.0

78.5

83

1.9

29.9

09

603

.647

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

25A

nexa

nr.

03

//

20

Pag

2 d

in 7

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2013

Rea

liza

ri 2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

An

ii u

rmat

ori

FO

ND

DE

FIN

AN

TA

RE

02F

ond

ul

Soc

ial

Eu

rop

ean

(F

SE

)

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

0202

0203

03 0301

Cof

inan

tare

pu

bli

ca p

entr

u a

lti

ben

efic

iari

dec

at c

ei f

inan

tati

in

tegr

al d

in b

uge

tele

pu

bli

ce c

entr

ale

Alt

e ch

eltu

ieli

dec

at c

ele

elig

ibil

e p

entr

u a

lti

ben

efic

iari

dec

at c

ei f

inan

tati

in

tegr

al d

in b

uge

tele

pu

bli

ce c

entr

ale

Cof

inan

tare

pri

vata

Cof

inan

tare

pri

vata

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

378

.980

1.8

09.9

30

888

.923

665

.006

662

.006

381

.612

262

.752

381

.612

262

.752

378

.980

1.8

09.9

30

888

.923

665

.006

662

.006

381

.612

262

.752

381

.612

262

.752

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

25A

nexa

nr.

03

//

20

Pag

3 d

in 7

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2013

Rea

liza

ri 2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

An

ii u

rmat

ori

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

01 0101

02 0201

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Con

trib

uti

e p

ub

lica

nat

ion

ala

tota

la

Cof

inan

tare

pu

bli

ca p

entr

u b

enef

icia

rii

fin

anta

ti i

nte

gral

din

bu

gete

le p

ub

lice

cen

tral

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

18.

717.

814

11.

349.

622

15.

257.

619

9.1

56.9

61

15.

257.

619

9.1

56.9

61

3.0

78.5

83

1.9

29.9

09

603

.647

378

.980

18.

717.

814

11.

349.

622

15.

257.

619

9.1

56.9

61

15.

257.

619

9.1

56.9

61

3.0

78.5

83

1.9

29.9

09

603

.647

378

.980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

25A

nexa

nr.

03

//

20

Pag

4 d

in 7

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2013

Rea

liza

ri 2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

An

ii u

rmat

ori

PO

LIT

ICA

05M

ecan

ism

ul

fin

anci

ar S

EE

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

0202

0203

03 0301

Cof

inan

tare

pu

bli

ca p

entr

u a

lti

ben

efic

iari

dec

at c

ei f

inan

tati

in

tegr

al d

in b

uge

tele

pu

bli

ce c

entr

ale

Alt

e ch

eltu

ieli

dec

at c

ele

elig

ibil

e p

entr

u a

lti

ben

efic

iari

dec

at c

ei f

inan

tati

in

tegr

al d

in b

uge

tele

pu

bli

ce c

entr

ale

Cof

inan

tare

pri

vata

Cof

inan

tare

pri

vata

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

1.8

09.9

30

888

.923

665

.006

662

.006

381

.612

262

.752

381

.612

262

.752

1.8

09.9

30

888

.923

665

.006

662

.006

381

.612

262

.752

381

.612

262

.752

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

25A

nexa

nr.

03

//

20

Pag

5 d

in 7

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2013

Rea

liza

ri 2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

An

ii u

rmat

ori

PR

OG

RA

M O

PE

RA

TIO

NA

L46

Mec

anis

mu

l fi

nan

ciar

SE

E

Mec

anis

mu

l fi

nan

ciar

SE

E

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

01 0101

05 0501

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

II. C

redi

te b

uget

are

II. C

redi

te b

uget

are

21.

958

37.

204

17.

962

29.

212

17.

962

29.

212

3.9

96

3.9

96

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

21.

958

15.

246

17.

962

11.

250

17.

962

11.

250 0 0

0

21.

958 0

17.

962 0

17.

962

3.9

96

3.9

96

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

25A

nexa

nr.

03

//

20

Pag

6 d

in 7

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2013

Rea

liza

ri 2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

An

ii u

rmat

ori

FO

ND

DE

FIN

AN

TA

RE

17M

ecan

ism

ul

fin

anci

ar S

EE

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

Mod

alit

ate

de

fin

anta

re:

01 0101

05 0501

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Fin

anta

rea

din

FE

N p

osta

der

are

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

Cof

inan

tare

pu

bli

ca

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

21.

958

37.

204

17.

962

29.

212

17.

962

29.

212

3.9

96

7.9

92

3.9

96

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.

958

15.

246

17.

962

11.

250

17.

962

11.

250

3.9

96

3.9

96

3.9

96

0

21.

958 0

17.

962 0

17.

962 0

3.9

96 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

25A

nexa

nr.

03

//

20

Pag

7 d

in 7

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

FIS

Afi

nan

tari

i p

rogr

amel

or a

fere

nte

Pol

itic

ii d

e C

oezi

un

e a

U.E

., a

pro

gram

elor

afe

ren

teP

olit

icil

or C

omu

ne

Agr

icol

a si

de

Pes

cuit

, alt

or p

rogr

ame

fin

anta

te d

in f

ond

uri

ext

ern

e n

eram

bu

rsab

ile

pos

tad

erar

e,p

recu

m s

i a

alto

r fa

cili

tati

si

inst

rum

ente

pos

tad

erar

e

Den

um

irea

in

dic

ator

ulu

iC

odT

otal

Rea

liza

ri p

ana

inan

ul

2013

Rea

liza

ri 2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

An

ii u

rmat

ori

II. C

redi

te b

uget

are

7.9

92 0

0 3

.996

3.9

96 0

0 0

0

- m

ii l

ei -

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

20/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 1 d

in 2

20

426

6669

727

727

727

727

727Pro

g.

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pla

nif

icar

ea, e

lab

orar

ea s

i im

ple

men

tare

a st

rate

giil

or s

i p

olit

icil

or i

n d

omen

iul

soci

al

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

48.

638.

698

48.

638.

698

48.

638.

698

48.

638.

698

2.2

97.9

87

2.2

97.9

87

18.

470.

813

18.

346.

004

18.

466.

491

18.

341.

682

4.3

22

4.3

22

726

.105

620

.281

18.

739.

246

18.

723.

256

18.

733.

454

18.

717.

464

5.7

92

5.7

92

413

.269

397

.279

20.

034.

535

20.

036.

855

20.

034.

535

20.

036.

855

345

.080

347

.400

20.

471.

428

20.

491.

428

20.

471.

428

20.

491.

428

335

.802

355

.802

20.

946.

369

20.

954.

304

20.

946.

369

20.

954.

304

350

.319

358

.254

147

.301

.089

147

.190

.545

147

.290

.975

147

.180

.431

10.

114

10.

114

4.4

68.5

62

4.3

77.0

03

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a in

201

4E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

20/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 2 d

in 2

20

426

6669

727

727

727

727

727

727

802

802

802

802

802

802

802

802Pro

g.

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Fin

anta

rea

pre

stat

iilo

r d

e as

iste

nta

soc

iala

, a p

ensi

ilor

pen

tru

agr

icu

ltor

i si

a c

elor

late

in

dem

niz

atii

rep

arat

orii

, pre

cum

si

a p

rogr

amel

or d

e in

tere

s n

atio

nal

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

2.2

97.9

87

2.2

97.9

87

46.

340.

711

46.

340.

711

46.

340.

711

46.

340.

711

721

.783

615

.959

4.3

22

4.3

22

17.

744.

708

17.

725.

723

17.

744.

708

17.

725.

723

407

.477

391

.487

5.7

92

5.7

92

18.

325.

977

18.

325.

977

18.

325.

977

18.

325.

977

345

.080

347

.400

19.

689.

455

19.

689.

455

19.

689.

455

19.

689.

455

335

.802

355

.802

20.

135.

626

20.

135.

626

20.

135.

626

20.

135.

626

350

.319

358

.254

20.

596.

050

20.

596.

050

20.

596.

050

20.

596.

050

4.4

58.4

48

4.3

66.8

89

10.

114

10.

114

142

.832

.527

142

.813

.542

142

.832

.527

142

.813

.542

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a in

201

4E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

15P

rop

un

eri

2016

Est

imar

i 20

17E

stim

ari

2018

Est

imar

i 20

19

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

203

//

27P

ag. 1

din

10

20

Cod

4

2666

69

o

rdon

ator

72

7

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Min

iste

rul

Mu

nci

i, F

amil

iei,

Pro

tect

iei

Soc

iale

si

Per

soan

elor

Var

stn

ice

PR

OG

RA

M :

Pla

nif

icar

ea, e

lab

orar

ea s

i im

ple

men

tare

a st

rate

giil

or s

i p

olit

icil

or i

n d

omen

iul

soci

al

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Ace

st p

rogr

am s

e re

fera

la

acti

vita

tea

dir

ecti

ilor

din

cad

rul

apar

atu

lui

cen

tral

al

MM

FP

S s

i d

in c

adru

l in

stit

uti

ilor

din

su

bor

din

ea s

i d

in c

oord

onar

ea a

cest

uia

, pre

cum

si

la g

esti

onar

ea f

ond

uri

lor

exte

rne.

Toa

te a

cest

e st

ruct

uri

ale

MM

FP

S a

u

pri

ntr

e p

rin

cip

alel

e lo

r at

rib

uti

i p

rop

un

erea

, ela

bor

area

si

imp

lem

enta

rea

de

pol

itic

i si

act

e n

orm

ativ

e, d

ar s

i p

un

erea

in

p

ract

ica,

mon

itor

izar

ea s

i ev

alu

area

ace

stor

a.

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2010

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

2.2

97.9

87

2.2

97.9

87

726

.105

620

.281

413

.269

397

.279

345

.080

347

.400

335

.802

355

.802

350

.319

358

.254

4.4

68.5

62

4.3

77.0

03

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

203

//

27P

ag. 2

din

10

20

Cod

4

2666

69

o

rdon

ator

72

7

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

6801

6801

6801

6801

10

6801

10

6801

10

6801

20

6801

20

6801

20

6801

51

Cod

in

dic

ator

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

2.2

97.9

87

2.2

97.9

87

2.2

97.9

87

2.2

97.9

87

651

.079

651

.079

127

.836

127

.836

721

.783

615

.959

721

.783

615

.959

236

.243

236

.243

50.

904

53.

009

407

.477

391

.487

407

.477

391

.487

250

.671

250

.671

52.

535

52.

535

345

.080

347

.400

345

.080

347

.400

250

.758

250

.758

42.

253

42.

253

335

.802

355

.802

335

.802

355

.802

257

.654

257

.654

43.

020

43.

020

350

.319

358

.254

350

.319

358

.254

270

.537

270

.537

43.

957

43.

957

4.4

58.4

48

4.3

66.8

89

4.4

58.4

48

4.3

66.8

89

1.9

16.9

42

1.9

16.9

42

360

.505

362

.610

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

203

//

27P

ag. 3

din

10

20

Cod

4

2666

69

o

rdon

ator

72

7

Cod

p

rogr

am

6801

51

6801

51

6801

55

6801

55

6801

55

6801

56

6801

56

6801

56

6801

59

6801

59

6801

59

6801

65

6801

65

6801

65

6801

71

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

II C

HE

LT

UIE

LI

AF

ER

EN

TE

PR

OG

RA

ME

LO

R C

U F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

17.

955

17.

955

15.

654

15.

654

1.3

87.1

20

1.3

87.1

20

326

326

88.

940

88.

940

8.9

31

8.9

31

4.0

00

4.0

00

397

.725

280

.100

8.4

50

8.4

50

5.4

40

15.

136

1.3

00

1.3

00

4.0

00

4.0

00

40.

224

40.

224

13.

147

13.

147

35.

600

19.

610

1.3

00

1.3

00

3.5

11

3.5

11

5.1

35

5.1

35

17.

680

20.

000

1.3

00

1.3

00

3.5

11

3.5

11

5.2

63

5.2

63

20.

000

1.3

00

1.3

00

3.5

11

3.5

11

5.3

84

5.3

84

7.9

35

32.

086

32.

086

34.

187

34.

187

1.8

25.0

69

1.7

07.4

44

37.

705

37.

705

147

.660

171

.621

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

203

//

27P

ag. 4

din

10

20

Cod

4

2666

69

o

rdon

ator

72

7

Cod

p

rogr

am

6801

71

6801

71

6801

85

6801

85

6801

85

5008

5008

5008

6808

6808

6808

6808

10

6808

10

6808

10

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

IX P

LA

TI

EF

EC

TU

AT

E I

N A

NII

PR

EC

ED

EN

TI

SI

RE

CU

PE

RA

TE

IN

AN

UL

CU

RE

NT

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

14.

411

14.

411

-5.3

34

-5.3

34

10.

090

10.

090

4.3

22

4.3

22

4.3

22

4.3

22

433

433

10.

000

10.

000

5.7

92

5.7

92

5.7

92

5.7

92

150

150

24.

443

24.

443

25.

054

25.

054

25.

630

25.

630

109

.628

109

.628

-5.3

34

-5.3

34

10.

114

10.

114

10.

114

10.

114

583

583

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

203

//

27P

ag. 5

din

10

20

Cod

4

2666

69

o

rdon

ator

72

7

Cod

p

rogr

am

6808

20

6808

20

6808

20

6808

56

6808

56

6808

56

6808

71

6808

71

6808

71

Cod

in

dic

ator

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Pro

mov

area

un

or p

olit

ici

coer

ente

si

efic

ien

te. R

esp

onsa

bil

izar

ea p

erso

nal

ulu

i in

ges

tion

area

fon

du

rilo

r p

ub

lice

alo

cate

st

ruct

uri

lor

MM

FP

S. A

sigu

rare

a co

nd

itii

lor

opti

me

nec

esar

e ge

stio

nar

ii f

ond

uri

lor

exte

rne.

100

100

2.5

77

2.5

77

1.0

12

1.0

12

300

300

100

100

5.0

42

5.0

42

600

600

100

100

100

100

100

100

100

100

7.6

19

7.6

19

1.0

12

1.0

12

900

900

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

203

//

27P

ag. 6

din

10

20

Cod

4

2666

69

o

rdon

ator

72

7

80

2

Cod

p

rogr

am

3707

3708

3709

3710Cod

in

dic

ator

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Che

ltui

eli

de a

dmin

istr

are/

sala

riat

(m

ii l

ei)

Pon

dere

a ch

eltu

ieli

lor

de a

dmin

istr

are

in t

otal

fon

duri

MM

FP

S

RE

ZU

LT

AT

Num

ar d

e sa

lari

ati

care

au

urm

at c

ursu

ri d

e pe

rfec

tion

are

prof

esio

nala

Num

ar d

e pr

oiec

te d

in f

ondu

ri n

eram

burs

abil

e

CO

ME

NT

AR

II :

In c

adru

l ac

estu

i p

rogr

am, f

ond

uri

le e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e re

pre

zin

ta 4

9% d

in t

otal

pro

gram

. MM

FP

S, p

rin

str

uct

uri

le s

ale,

as

igu

ra m

anag

emen

tul

asis

ten

tei

fin

anci

are

acor

dat

e d

e U

E, i

n c

adru

l p

rogr

amel

or P

HA

RE

si

FS

E, i

n s

cop

ul

uti

liza

rii

efic

ien

te

a ac

esto

r fo

nd

uri

aco

rdat

e p

entr

u s

ust

iner

ea a

ctiv

itat

ii s

pec

ific

e, a

sigu

ran

du

-se

ca u

tili

zare

a ac

esto

ra s

e fa

ce i

n s

cop

ul

pen

tru

ca

re a

u f

ost

aloc

ate,

res

pec

tan

du

-se

pri

nci

pii

le i

n t

oate

eta

pel

e el

abor

arii

si

imp

emen

tari

i p

rogr

amel

or.

PR

OG

RA

M :

Fin

anta

rea

pre

stat

iilo

r d

e as

iste

nta

soc

iala

, a p

ensi

ilor

pen

tru

agr

icu

ltor

i si

a c

elor

late

in

dem

niz

atii

rep

arat

orii

, pre

cum

si

a p

rogr

amel

or d

e in

tere

s n

atio

nal

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

58 1

2.4

50 74

62 1

2.0

00

103

65 1

2.0

00 10

65 1

2.0

00

67 1

2.0

00

70 1

2.0

00

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

203

//

27P

ag. 7

din

10

20

Cod

4

2666

69

o

rdon

ator

80

2

Cod

p

rogr

am

5001

5001Cod

in

dic

ator

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Ad

imin

istr

area

rer

surs

elor

fin

anci

are

des

tin

ate

pro

tect

iei

fam

ilie

i, c

opil

ulu

i, p

erso

anel

or c

u h

and

icap

, a p

ensi

onar

ilor

ag

ricu

ltor

i si

a c

elor

car

e p

rim

esc

dif

erit

e in

dem

niz

atii

rep

arat

orii

,etc

. Ace

st p

rogr

am f

inan

teaz

a p

rogr

amel

e d

e in

tere

s n

atio

nal

ad

min

istr

ate

de

dif

erit

e st

ruct

uri

ale

MM

FP

S.

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2010

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

46.

340.

711

46.

340.

711

46.

340.

711

17.

744.

708

17.

725.

723

17.

744.

708

18.

325.

977

18.

325.

977

18.

325.

977

19.

689.

455

19.

689.

455

19.

689.

455

20.

135.

626

20.

135.

626

20.

135.

626

20.

596.

050

20.

596.

050

20.

596.

050

142

.832

.527

142

.813

.542

142

.832

.527

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

203

//

27P

ag. 8

din

10

20

Cod

4

2666

69

o

rdon

ator

80

2

Cod

p

rogr

am

5001

6801

6801

6801

6801

20

6801

20

6801

20

6801

51

6801

51

6801

51

6801

57

6801

57

6801

57

6801

59

6801

59

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

X A

SIS

TE

NT

A S

OC

IAL

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

46.

340.

711

46.

340.

711

46.

340.

711

301

.196

301

.196

7.3

48.0

33

7.3

48.0

33

38.

693.

517

38.

693.

517

96.

633

17.

725.

723

17.

744.

708

17.

725.

723

109

.356

109

.356

2.9

41.5

66

2.9

34.8

16

14.

649.

742

14.

649.

742

44.

044

18.

325.

977

18.

325.

977

18.

325.

977

104

.259

104

.259

2.8

39.3

25

2.8

39.3

25

15.

348.

263

15.

348.

263

34.

130

19.

689.

455

19.

689.

455

19.

689.

455

127

.541

127

.541

3.0

47.2

83

3.0

47.2

83

16.

475.

519

16.

475.

519

39.

112

20.

135.

626

20.

135.

626

20.

135.

626

131

.019

131

.019

2.9

86.4

62

2.9

86.4

62

16.

978.

055

16.

978.

055

40.

090

20.

596.

050

20.

596.

050

20.

596.

050

131

.822

131

.822

2.9

73.3

08

2.9

73.3

08

17.

450.

951

17.

450.

951

39.

969

142

.813

.542

142

.832

.527

142

.813

.542

905

.193

905

.193

22.

135.

977

22.

129.

227

119

.596

.047

119

.596

.047

293

.978

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

203

//

27P

ag. 9

din

10

20

Cod

4

2666

69

o

rdon

ator

80

2

Cod

p

rogr

am

6801

59

6801

80

6801

80

6801

80

6801

85

6801

85

6801

85

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

VI

IMP

RU

MU

TU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

IX P

LA

TI

EF

EC

TU

AT

E I

N A

NII

PR

EC

ED

EN

TI

SI

RE

CU

PE

RA

TE

IN

AN

UL

CU

RE

NT

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Cre

ster

ea n

ivel

ulu

i d

e tr

ai a

l p

erso

anel

or d

efav

oriz

ate.

Efi

cien

tiza

rea

man

agem

entu

lui

pre

stat

iilo

r d

e as

igu

rari

si

asis

ten

ta

soci

ala.

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

96.

633

362

362

-99.

030

-99.

030

100

100

31.

809

100

100

34.

130

100

100

39.

112

100

100

40.

090

100

100

39.

969

100

100

281

.743

362

362

-99.

030

-99.

030

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

203

//

27P

ag. 1

0 d

in 1

0

20

Cod

4

2666

69

o

rdon

ator

80

2

Cod

p

rogr

am

3876

3877

3878

3879

3880Cod

in

dic

ator

EF

ICIE

NT

A

Pon

dere

a pr

ogra

mul

ui i

n to

tal

fond

uri

MM

FP

S

Indi

cele

anu

al d

e cr

este

re

RE

ZU

LT

AT

Num

ar b

enef

icia

ri a

sist

enta

soc

iala

/ p

rest

atii

Num

ar b

enef

icia

ri p

ensi

e ag

ricu

ltor

i

Num

ar P

IN-u

ri

CO

ME

NT

AR

II :

Pla

ta l

a ti

mp

a p

rest

atii

lor

este

un

a d

in m

aril

e re

spon

sab

ilit

ati

ale

MM

FP

S. P

ensi

ile

agri

cult

oril

or a

u b

enef

icia

t d

e ac

elea

si

mas

uri

de

reca

lcu

lare

si

de

maj

orar

e a

pu

nct

ulu

i d

e p

ensi

e ca

si

pen

siil

e d

e as

igu

rari

soc

iale

, ast

fel

ca, p

ensi

a m

edie

s-a

du

bla

t in

an

ul

2004

fat

a d

e an

ul

2002

, iar

in

an

ul

2007

, du

bla

rea

pen

siei

med

ii f

ata

de

anu

l 20

04. I

n c

eea

ce p

rive

ste

PIN

-uri

le, d

in m

otiv

e ce

tin

de

ind

epli

nir

ea c

rite

riil

or a

dm

inis

trat

ive,

res

pec

tare

a p

reve

der

ilor

leg

ale

sau

a d

ifer

itel

or p

roce

du

ri, f

ond

uri

le a

loca

te

aces

tora

nu

pot

fi

chel

tuit

e, c

eea

ce d

eter

min

a ap

arit

ia u

nor

noi

act

e n

rmat

ive.

52

99

5.7

67

492

48

92

6.0

15

470 1

55

115

6.0

23

458 3

61

110

6.3

11

446 5

64

105

6.7

10

434 5

68

106

6.7

38

422 5

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

15E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Rea

liza

ri p

ana

in 2

014

Pro

pu

ner

i 20

16

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EA

nexa

nr.

3 /

20

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

16.3

75

16.3

75

13.3

85

2.99

0

1.91

3

1.76

5

148

1.07

7

24.6

24

24.6

24

15.0

60

9.56

4

7.88

6

6.84

8 28

1.01

0

1.67

8

33.1

95

33.1

95

23.1

95

10.0

00

8.50

0

6.50

0

500

1.50

0

1.50

0

40.1

75

40.1

75

37.1

85

2.99

0

1.91

3

1.76

5

148

1.07

7

11.9

34

11.9

34

2.37

0

9.56

4

7.88

6

6.84

8 28

1.01

0

1.67

8

63.6

00

63.6

00

53.6

00

10.0

00

8.50

0

6.50

0

500

1.50

0

1.50

0

49.1

08

49.1

08

24.6

65

24.4

43

22.1

35

7.92

1

14.2

14

2.30

8

51.2

16

51.2

16

26.7

73

24.4

43

22.1

35

7.92

1

14.2

14

2.30

8

57.3

81

57.3

81

32.3

27

25.0

54

21.8

00

10.6

00

11.2

00

3.25

4

25.0

54

25.0

54

25.0

54

21.8

00

10.6

00

11.2

00

3.25

4

25.6

30

25.6

30

25.6

30

22.3

00

11.3

00

11.0

00

3.33

0

32.7

10

32.7

10

7.08

0

25.6

30

22.3

00

11.3

00

11.0

00

3.33

0

215.

501

215.

501

117.

820

97.6

81

84.5

34

44.9

34 528

39.0

72

13.1

47

215.

501

215.

501

117.

820

97.6

81

84.5

34

44.9

34 528

39.0

72

13.1

47

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EA

nexa

nr.

3 /

20

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II

13.3

85

13.3

85

13.3

85

11.7

50

11.7

50

11.7

50

7.44

0

7.44

0

7.44

0

34.8

50

34.8

50

34.8

50

350

350

350

2.62

5

2.62

5

2.62

5

35.2

00

35.2

00

35.2

00

35.2

00

35.2

00

35.2

00

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

-mii

lei

-

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EA

nexa

nr.

3 /

20

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.99

0

2.99

0

2.99

0

1.91

3

1.76

5

148

1.07

7

12.8

74

12.8

74

3.31

0

9.56

4

7.88

6

6.84

8 28

1.01

0

1.67

8

25.7

55

25.7

55

15.7

55

10.0

00

8.50

0

6.50

0

500

1.50

0

1.50

0

5.32

5

5.32

5

2.33

5

2.99

0

1.91

3

1.76

5

148

1.07

7

11.5

84

11.5

84

2.02

0

9.56

4

7.88

6

6.84

8 28

1.01

0

1.67

8

63.6

00

63.6

00

53.6

00

10.0

00

8.50

0

6.50

0

500

1.50

0

1.50

0

49.1

08

49.1

08

24.6

65

24.4

43

22.1

35

7.92

1

14.2

14

2.30

8

48.5

91

48.5

91

24.1

48

24.4

43

22.1

35

7.92

1

14.2

14

2.30

8

57.3

81

57.3

81

32.3

27

25.0

54

21.8

00

10.6

00

11.2

00

3.25

4

25.0

54

25.0

54

25.0

54

21.8

00

10.6

00

11.2

00

3.25

4

25.6

30

25.6

30

25.6

30

22.3

00

11.3

00

11.0

00

3.33

0

32.7

10

32.7

10

7.08

0

25.6

30

22.3

00

11.3

00

11.0

00

3.33

0

180.

301

180.

301

82.6

20

97.6

81

84.5

34

44.9

34 528

39.0

72

13.1

47

180.

301

180.

301

82.6

20

97.6

81

84.5

34

44.9

34 528

39.0

72

13.1

47

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EA

nexa

nr.

3 /

20

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.76

5

1.76

5

1.76

5

1.76

5

1.76

5

8.57

6

8.57

6

1.70

0

6.87

6

6.87

6

6.84

8 28

11.2

00

11.2

00

4.20

0

7.00

0

7.00

0

6.50

0

500

6.63

0

6.63

0

6.63

0

1.76

5

1.76

5

1.76

5

1.76

5

1.76

5

8.89

6

8.89

6

2.02

0

6.87

6

6.87

6

6.84

8 28

15.0

00

15.0

00

8.00

0

7.00

0

7.00

0

6.50

0

500

22.8

00

22.8

00

22.8

00

17.0

36

17.0

36

9.11

5

7.92

1

7.92

1

7.92

1

7.77

5

7.77

5

7.77

5

14.1

21

14.1

21

6.20

0

7.92

1

7.92

1

7.92

1

9.97

3

9.97

3

9.97

3

17.6

35

17.6

35

7.03

5

10.6

00

10.6

00

10.6

00

13.9

72

13.9

72

13.9

72

10.6

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

64.5

97

64.5

97

19.1

35

45.4

62

45.4

62

44.9

34 528

30.5

75

30.5

75

30.5

75

64.5

97

64.5

97

19.1

35

45.4

62

45.4

62

44.9

34 528

30.5

75

30.5

75

30.5

75

b.D

otar

i in

dep

end

ente

c.C

hel

tuie

li p

entr

u e

lab

orar

ea s

tud

iilo

r d

e p

refe

zab

ilit

ate,

fez

abil

itat

e si

alt

e st

ud

ii

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

-mii

lei

-

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EA

nexa

nr.

3 /

20

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

148

148

148

148

148

1.07

7

1.07

7

1.07

7

1.07

7

2.62

0

2.62

0

1.61

0

1.01

0

1.01

0

1.01

0

1.67

8

1.67

8

1.67

8

1.67

8

6.42

5

6.42

5

4.92

5

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

2.48

3

2.48

3

2.33

5

148

148

148

1.07

7

1.07

7

1.07

7

1.07

7

1.01

0

1.01

0

1.01

0

1.01

0

1.01

0

1.67

8

1.67

8

1.67

8

1.67

8

24.3

00

24.3

00

22.8

00

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

21.9

89

21.9

89

7.77

5

14.2

14

14.2

14

14.2

14

2.30

8

2.30

8

2.30

8

2.30

8

22.1

89

22.1

89

7.97

5

14.2

14

14.2

14

14.2

14

2.30

8

2.30

8

2.30

8

2.30

8

22.5

20

22.5

20

11.3

20

11.2

00

11.2

00

11.2

00

3.25

4

3.25

4

3.25

4

3.25

4

11.2

00

11.2

00

11.2

00

11.2

00

11.2

00

3.25

4

3.25

4

3.25

4

3.25

4

11.0

00

11.0

00

11.0

00

11.0

00

11.0

00

3.33

0

3.33

0

3.33

0

3.33

0

18.0

80

18.0

80

7.08

0

11.0

00

11.0

00

11.0

00

3.33

0

3.33

0

3.33

0

3.33

0

71.9

82

71.9

82

32.9

10

39.0

72

39.0

72

39.0

72

13.1

47

13.1

47

13.1

47

13.1

47

71.9

82

71.9

82

32.9

10

39.0

72

39.0

72

39.0

72

13.1

47

13.1

47

13.1

47

13.1

47

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

asa

cum

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EA

nexa

nr.

3 /

20

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

16.3

75

16.3

75

13.3

85

2.99

0

1.91

3

1.76

5

148

1.07

7

24.6

24

24.6

24

15.0

60

9.56

4

7.88

6

6.84

8 28

1.01

0

1.67

8

33.1

95

33.1

95

23.1

95

10.0

00

8.50

0

6.50

0

500

1.50

0

1.50

0

40.1

75

40.1

75

37.1

85

2.99

0

1.91

3

1.76

5

148

1.07

7

11.9

34

11.9

34

2.37

0

9.56

4

7.88

6

6.84

8 28

1.01

0

1.67

8

63.6

00

63.6

00

53.6

00

10.0

00

8.50

0

6.50

0

500

1.50

0

1.50

0

49.1

08

49.1

08

24.6

65

24.4

43

22.1

35

7.92

1

14.2

14

2.30

8

51.2

16

51.2

16

26.7

73

24.4

43

22.1

35

7.92

1

14.2

14

2.30

8

57.3

81

57.3

81

32.3

27

25.0

54

21.8

00

10.6

00

11.2

00

3.25

4

25.0

54

25.0

54

25.0

54

21.8

00

10.6

00

11.2

00

3.25

4

25.6

30

25.6

30

25.6

30

22.3

00

11.3

00

11.0

00

3.33

0

32.7

10

32.7

10

7.08

0

25.6

30

22.3

00

11.3

00

11.0

00

3.33

0

215.

501

215.

501

117.

820

97.6

81

84.5

34

44.9

34 528

39.0

72

13.1

47

215.

501

215.

501

117.

820

97.6

81

84.5

34

44.9

34 528

39.0

72

13.1

47

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

8 --

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

BU

GE

T D

E S

TA

T

6801

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6801

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

6801

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6801

7101

Act

ive

fixe

6801

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6801

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6801

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6801

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

Pag

. 7

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EA

nexa

nr.

3 /

20

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II

13.3

85

13.3

85

13.3

85

11.7

50

11.7

50

11.7

50

7.44

0

7.44

0

7.44

0

34.8

50

34.8

50

34.8

50

350

350

350

2.62

5

2.62

5

2.62

5

35.2

00

35.2

00

35.2

00

35.2

00

35.2

00

35.2

00

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e68

00 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

BU

GE

T D

E S

TA

T

6801

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6801

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

-mii

lei

-

Pag

. 8

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EA

nexa

nr.

3 /

20

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

014

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

201

6

Est

imar

i

2

017

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.99

0

2.99

0

2.99

0

1.91

3

1.76

5

148

1.07

7

12.8

74

12.8

74

3.31

0

9.56

4

7.88

6

6.84

8 28

1.01

0

1.67

8

25.7

55

25.7

55

15.7

55

10.0

00

8.50

0

6.50

0

500

1.50

0

1.50

0

5.32

5

5.32

5

2.33

5

2.99

0

1.91

3

1.76

5

148

1.07

7

11.5

84

11.5

84

2.02

0

9.56

4

7.88

6

6.84

8 28

1.01

0

1.67

8

63.6

00

63.6

00

53.6

00

10.0

00

8.50

0

6.50

0

500

1.50

0

1.50

0

49.1

08

49.1

08

24.6

65

24.4

43

22.1

35

7.92

1

14.2

14

2.30

8

48.5

91

48.5

91

24.1

48

24.4

43

22.1

35

7.92

1

14.2

14

2.30

8

57.3

81

57.3

81

32.3

27

25.0

54

21.8

00

10.6

00

11.2

00

3.25

4

25.0

54

25.0

54

25.0

54

21.8

00

10.6

00

11.2

00

3.25

4

25.6

30

25.6

30

25.6

30

22.3

00

11.3

00

11.0

00

3.33

0

32.7

10

32.7

10

7.08

0

25.6

30

22.3

00

11.3

00

11.0

00

3.33

0

180.

301

180.

301

82.6

20

97.6

81

84.5

34

44.9

34 528

39.0

72

13.1

47

180.

301

180.

301

82.6

20

97.6

81

84.5

34

44.9

34 528

39.0

72

13.1

47

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii68

00 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

BU

GE

T D

E S

TA

T

6801

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6801

65 T

ITL

UL

XII

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

6801

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6801

7101

Act

ive

fixe

6801

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6801

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6801

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6801

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

4

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

2016

Est

imar

i

2017

E

stim

ari

20

18

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EC

OD

OB

IEC

TIV

2A

nexa

nr.

3 /

20

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II

1.76

5

1.76

5

1.76

5

1.76

5

1.76

5

1.76

5

8.57

6

8.57

6

8.57

6

1.70

0

6.87

6

6.87

6

6.84

8 28

11.2

00

11.2

00

11.2

00

4.20

0

7.00

0

7.00

0

6.50

0

500

1.76

5

1.76

5

1.76

5

1.76

5

1.76

5

1.76

5

8.89

6

8.89

6

8.89

6

2.02

0

6.87

6

6.87

6

6.84

8 28

15.0

00

15.0

00

15.0

00

8.00

0

7.00

0

7.00

0

6.50

0

500

17.0

36

17.0

36

17.0

36

9.11

5

7.92

1

7.92

1

7.92

1

14.1

21

14.1

21

14.1

21

6.20

0

7.92

1

7.92

1

7.92

1

17.6

35

17.6

35

17.6

35

7.03

5

10.6

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

11.3

00

Tot

al 2

64.5

97

64.5

97

64.5

97

19.1

35

45.4

62

45.4

62

44.9

34 528

64.5

97

64.5

97

64.5

97

19.1

35

45.4

62

45.4

62

44.9

34 528

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

BU

GE

T D

E S

TA

T

6801

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

0165

TIT

LU

L X

II C

HE

LT

UIE

LI

AF

ER

EN

TE

PR

OG

RA

ME

LO

R C

U

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A68

0171

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E

NE

FIN

AN

CIA

RE

6801

7101

Act

ive

fixe

6801

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt68

0171

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

Pag

. 2

c.C

hel

tuie

li p

entr

u e

lab

orar

ea s

tud

iilo

r d

e p

refe

zab

ilit

ate,

fez

abil

itat

e si

alt

e st

ud

ii

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

4

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

2016

Est

imar

i

2017

E

stim

ari

20

18

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 3

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EC

OD

OB

IEC

TIV

3A

nexa

nr.

3 /

20

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II

6.63

0

6.63

0

6.63

0

6.63

0

22.8

00

22.8

00

22.8

00

22.8

00

7.77

5

7.77

5

7.77

5

7.77

5

9.97

3

9.97

3

9.97

3

9.97

3

13.9

72

13.9

72

13.9

72

13.9

72

Tot

al 2

30.5

75

30.5

75

30.5

75

30.5

75

30.5

75

30.5

75

30.5

75

30.5

75

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

BU

GE

T D

E S

TA

T

6801

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

0165

TIT

LU

L X

II C

HE

LT

UIE

LI

AF

ER

EN

TE

PR

OG

RA

ME

LO

R C

U

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

Pag

. 3

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

4

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

2016

Est

imar

i

2017

E

stim

ari

20

18

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EC

OD

OB

IEC

TIV

5A

nexa

nr.

3 /

20

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II

148

148

148

148

148

148

2.62

0

2.62

0

2.62

0

1.61

0

1.01

0

1.01

0

1.01

0

6.42

5

6.42

5

6.42

5

4.92

5

1.50

0

1.50

0

1.50

0

2.48

3

2.48

3

2.48

3

2.33

5

148

148

148

1.01

0

1.01

0

1.01

0

1.01

0

1.01

0

1.01

0

24.3

00

24.3

00

24.3

00

22.8

00

1.50

0

1.50

0

1.50

0

21.9

89

21.9

89

21.9

89

7.77

5

14.2

14

14.2

14

14.2

14

22.1

89

22.1

89

22.1

89

7.97

5

14.2

14

14.2

14

14.2

14

22.5

20

22.5

20

22.5

20

11.3

20

11.2

00

11.2

00

11.2

00

11.2

00

11.2

00

11.2

00

11.2

00

11.2

00

11.2

00

11.0

00

11.0

00

11.0

00

11.0

00

11.0

00

11.0

00

18.0

80

18.0

80

18.0

80

7.08

0

11.0

00

11.0

00

11.0

00

Tot

al 2

71.9

82

71.9

82

71.9

82

32.9

10

39.0

72

39.0

72

39.0

72

71.9

82

71.9

82

71.9

82

32.9

10

39.0

72

39.0

72

39.0

72

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

BU

GE

T D

E S

TA

T

6801

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

0165

TIT

LU

L X

II C

HE

LT

UIE

LI

AF

ER

EN

TE

PR

OG

RA

ME

LO

R C

U

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A68

0171

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E

NE

FIN

AN

CIA

RE

6801

7101

Act

ive

fixe

6801

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

Pag

. 4

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

asa

cum

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

4

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

2016

Est

imar

i

2017

E

stim

ari

20

18

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 10

78

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EC

OD

OB

IEC

TIV

107

8A

nexa

nr.

3 /

20

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II

1.07

7

1.07

7

1.07

7

1.07

7

1.07

7

1.67

8

1.67

8

1.67

8

1.67

8

1.67

8

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.07

7

1.07

7

1.07

7

1.07

7

1.07

7

1.67

8

1.67

8

1.67

8

1.67

8

1.67

8

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

2.30

8

2.30

8

2.30

8

2.30

8

2.30

8

2.30

8

2.30

8

2.30

8

2.30

8

2.30

8

3.25

4

3.25

4

3.25

4

3.25

4

3.25

4

3.25

4

3.25

4

3.25

4

3.25

4

3.25

4

3.33

0

3.33

0

3.33

0

3.33

0

3.33

0

3.33

0

3.33

0

3.33

0

3.33

0

3.33

0

Tot

al 2

13.1

47

13.1

47

13.1

47

13.1

47

13.1

47

13.1

47

13.1

47

13.1

47

13.1

47

13.1

47

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

BU

GE

T D

E S

TA

T

6801

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

0171

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E

NE

FIN

AN

CIA

RE

6801

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

act

ivel

or f

ixe

Pag

. 5

Pro

iect

ul

Ser

vici

i co

mu

nit

are

de

pre

ven

ire

a se

par

arii

cop

ilu

lui

de

fam

illi

a sa

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

A

- O

biec

tive

(pr

oiec

te)

de i

nves

titi

i in

con

tinu

are

A. D

AT

E G

EN

ER

AL

E

B. D

AT

E P

RIV

IND

PR

INC

IPA

LII

IN

DIC

AT

OR

I T

EH

NIC

O-E

CO

NO

MIC

I A

PR

OB

AT

I

C. D

AT

E P

RIV

IND

DE

RU

LA

RE

A L

UC

RA

RIL

OR

1.

Dat

e ge

ogra

fice

:

2.

Dat

e re

feri

toar

e la

stu

diul

de

feza

bili

tate

1.1

Jud

et /

Sec

tor

1.2

Mun

icip

iu /

Ora

s /

Com

una

1.3

Am

plas

amen

t

2.1

Num

arul

si

data

Aco

rdul

ui M

FP

2.2

Num

arul

si

data

apr

obar

ii s

tudi

ului

de

fe

zabi

lita

te (

H.G

./O

rdin

/Dec

izie

/Dec

ret)

1. V

aloa

rea

tota

la a

prob

ata

(mii

lei

)

2

. Dat

a pr

etul

ui p

entr

u ca

lcul

ul v

alor

ii t

otal

e (l

una/

an)

3. C

apac

itat

i ap

roba

te (

in u

nita

ti f

izic

e)

4

. Dur

ata

de r

eali

zare

apr

obat

a (n

umar

lun

i)

1. V

aloa

rea

tota

la a

prob

ata

la d

esch

ider

ea f

inan

tari

i (m

ii l

ei)

2. D

ata

pret

ului

(lu

na/a

n)

3

. Dur

ata

de r

eali

zare

con

trac

tata

(nr

. lun

i)

4

. Dat

a in

cepe

rii

inve

stit

iei

(lun

a/an

)

5

. Dat

a pr

ogra

mat

a a

term

inar

ii s

i P

IF (

luna

/an)

6. V

aloa

rea

deco

ntat

a pa

na l

a 31

dec

embr

ie 2

014(

mii

lei

)

7

. Val

oare

a pr

ogra

mat

a in

anu

l 20

15 (

mii

lei

)

8

. Val

oare

ram

asa

de f

inan

tat

la 3

1.12

.201

5 (m

ii l

ei)

MA

J. J

UD

ET

EL

OR

H.G

. 928

/ 0

7.08

.200

7

2100

008

/200

7

01/2

012

12/2

015

1338

511

750

1006

5

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EC

OD

OB

IEC

TIV

968

Ane

xa n

r. 3

/ 2

0 /

29

Pag

. 6

Pro

iect

ul

Ser

vici

i co

mu

nit

are

de

pre

ven

ire

a se

par

arii

cop

ilu

lui

de

fam

illi

a sa

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

A

- O

biec

tive

(pr

oiec

te)

de i

nves

titi

i in

con

tinu

are

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

4

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

15

P

ropu

neri

2016

Est

imar

i

2017

E

stim

ari

20

18

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 96

8

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II, F

AM

ILIE

I, P

RO

TE

CT

IEI

SO

CIA

LE

SI

PE

RS

OA

NE

LO

R V

AR

ST

NIC

EC

OD

OB

IEC

TIV

968

Ane

xa n

r. 3

/ 2

0 /

29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II

13.3

85

13.3

85

13.3

85

13.3

85

11.7

50

11.7

50

11.7

50

11.7

50

7.44

0

7.44

0

7.44

0

7.44

0

34.8

50

34.8

50

34.8

50

34.8

50

350

350

350

350

2.62

5

2.62

5

2.62

5

2.62

5

Tot

al 2

35.2

00

35.2

00

35.2

00

35.2

00

35.2

00

35.2

00

35.2

00

35.2

00

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

BU

GE

T D

E S

TA

T

6801

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

0165

TIT

LU

L X

II C

HE

LT

UIE

LI

AF

ER

EN

TE

PR

OG

RA

ME

LO

R C

U

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A


Recommended