+ All Categories
Home > Documents > MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL...

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL...

Date post: 31-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 42 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
35
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TULCEA LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 22 FEBRUARIE 2018 Cod post Localitate/ Comuna Unitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică TC CDS Postul este complet Statutul postului Viabilitate Detalii post Tipul avizului de alternativă Tipul avizului de culte Aviz seminar teologic Atestat educație specială Aviz IGP/ARR Mediu Unitatea de învățământ cu statut juridic de care aparține 1858 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban 1845 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL CULTURA CIVICA - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban 1864 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da REZERVAT 1 c.c. Iosef Nu Nu Nu Nu Nu urban 1865 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1849 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1835 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 0-IV pco Nu Nu Nu Nu Nu urban 1861 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban 1848 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1839 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban 1847 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1838 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban 1860 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban 1850 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban 1837 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban 1825 BABADAG GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 BABADAG PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 1 c.c. Ivanov Nu Nu Nu Nu Nu urban LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG 1824 BABADAG GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 BABADAG PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG 1823 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG PRESCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1857 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 compl Nu Nu Nu Nu Nu urban 1831 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1834 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1829 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1830 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1826 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1827 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1828 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG PRIMAR INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 fr Nu Nu Nu Nu Nu urban 1859 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban 1844 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 7 2 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1854 BABADAG LICEUL "DIMITRIE CANTEMIR" BABADAG LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1841 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban 1842 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BABADAG GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban 1833 BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BABADAG GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban Page 1 of 35
Transcript
Page 1: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TULCEA

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 22 FEBRUARIE 2018

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1858 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1845 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIALCULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1864 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT SI

SERVICII

INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da REZERVAT 1 c.c. Iosef Nu Nu Nu Nu Nu urban

1865 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT SI

SERVICII

INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1849 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1835 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1

0-IV

pcoNu Nu Nu Nu Nu urban

1861 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1848 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1839 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1847 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1838 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1860 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL

EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1850 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1837 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1825 BABADAGGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.3 BABADAGPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 1 c.c. Ivanov Nu Nu Nu Nu Nu urbanLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAG

1824 BABADAGGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.3 BABADAGPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAG

1823 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1857 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 compl Nu Nu Nu Nu Nu urban

1831 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAG

GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1834 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAG

GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1829 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1830 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1826 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1827 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1828 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 fr Nu Nu Nu Nu Nu urban

1859 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1844 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 7 2 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1854 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1841 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1842 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1833 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

Page 1 of 35

Page 2: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1855 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1856 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1852 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1843 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIAL LIMBA NEOGREACA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1853 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1851 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1840 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1836 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU" BABADAG

GIMNAZIAL LIMBA TURCA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1862 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1866 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT SI

SERVICII)

ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /

COMERT SI SERVICII

24 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1863 BABADAGLICEUL "DIMITRIE CANTEMIR"

BABADAGLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN

CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL

SI GAZE

17 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1846 BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

BABADAG

GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 pco NuORTODO

XNu Nu Nu urban

1832 BABADAGŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL

BĂTRÂN" BABADAGGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 pco Nu

ORTODO

XNu Nu Nu urban

1784 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1787 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1783 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1786 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1796 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural

1797 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 4 ore 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1771 BAIA ȘCOALA PRIMARĂ CAMENA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1795 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1793 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1794 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1792 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1799 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1772 BAIAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

PANDURUPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1773 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1782 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1785 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1790 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1791 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1798 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1800 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1774 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1775 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1769 BAIA ȘCOALA PRIMARĂ CAMENA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1770 BAIA ȘCOALA PRIMARĂ CAMENA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1789 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1ist + civ + ed. soc

pcoNu Nu Nu Nu Nu rural

1788 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 ist + civ + ed. soc Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1779 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

Page 2 of 35

Page 3: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1777 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1776 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1778 BAIAŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE SUSGIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA -

LIMBA ENGLEZAINSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

1780 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da REZERVAT 0 c.c. 3 luni Bizdu Nu Nu Nu Nu Nu rural

1781 BAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1767 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALPROFESIONAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 ads Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1768 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALPROFESIONAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 ads Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1744 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu VACANT 1Beidaud si Sarighiol 9 ore

stiinte adsNu Nu Nu Nu Nu rural

1743 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1739 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1741 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1760 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1759 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1755 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1757 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1758 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1754 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1756 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1761 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2 2 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1763 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2 2 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1765 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4 2 Nu VACANT 1 2 ore ads Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1723 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1724 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1742 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1738 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1740 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1748 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1750 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1749 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 7 2 Nu VACANT 1 4 ore ads Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1762 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1764 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1766 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1725 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1729 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1726 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1727 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1728 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 ads Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1747 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1746 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 ads Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1736 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1730 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1734 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA - LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 ads Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1735 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALGIMNAZIAL LIMBA RROMANI-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 ads Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1731 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1732 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALGIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1733 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALGIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu VACANT 1 11 ore ads Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

Page 3 of 35

Page 4: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1737 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1745 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALPROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(AGRIGULTURA, HORTICULTURA /

AGRICULTURA)

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA

6 0 Nu VACANT 1 ads Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1751 BEIDAUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

1753 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ

NEATÂRNAREAGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1752 BEIDAUDȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL

DE DEALGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

1242 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1241 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1247 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1246 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1245 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1248 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1240 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1244 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1249 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1236 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1237 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1238 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1243 BEŞTEPE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEŞTEPE GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 8 1 Nu VACANT 1 ist + civ + ed. soc Nu Nu Nu Nu Nu rural

2216 C.A. ROSETTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2215 C.A. ROSETTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2218 C.A. ROSETTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2209 C.A. ROSETTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2202 C.A. ROSETTI ȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ

C.A.ROSETTI

2214 C.A. ROSETTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2220 C.A. ROSETTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2217 C.A. ROSETTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2221 C.A. ROSETTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 ist + civ + ed. soc Nu Nu Nu Nu Nu rural

2207 C.A. ROSETTI ȘCOALA PRIMARĂ LETEA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ

C.A.ROSETTI

2204 C.A. ROSETTI ȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ

C.A.ROSETTI

2210 C.A. ROSETTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2211 C.A. ROSETTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2203 C.A. ROSETTI ȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA GIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ

C.A.ROSETTI

2212 C.A. ROSETTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL LIMBA UCRAINEANA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2206 C.A. ROSETTI ȘCOALA PRIMARĂ LETEA GIMNAZIAL LIMBA UCRAINEANA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ

C.A.ROSETTI

2213 C.A. ROSETTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2219 C.A. ROSETTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

2208 C.A. ROSETTI ȘCOALA PRIMARĂ LETEA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

C.A.ROSETTI

2205 C.A. ROSETTI ȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

C.A.ROSETTI

2057 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2070 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2058 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2069 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2056 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIALCULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2064 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 2 ore 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural

2062 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2061 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2060 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2059 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2068 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2054 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2053 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

Page 4 of 35

Page 5: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

2049 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2055 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2066 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2050 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2051 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2052 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2067 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2063 CARCALIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

1670 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

STEJARU + ŞCOALA

GIMNAZIALĂ BEIDAUD

GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 art. 253 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1694 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1700 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da REZERVAT 1 primar Nu Nu Nu Nu Nu rural

1678 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA

1683 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA

1687 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA

1701 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1692 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1699 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 6 3 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1680 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA

1685 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA

1696 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1698 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1681 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA

1695 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu VACANT 1 ist + civ + ed. soc Nu Nu Nu Nu Nu rural

1690 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 19 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1677 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA

1682 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA

1686 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA

1691 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 17 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1689 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu REZERVAT 18 ore rezervat director

concursNu Nu Nu Nu Nu rural

1693 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL MATEMATICA - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 14 4 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1697 CASIMCEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

1679 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 pco NuORTODO

XNu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA

1684 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco NuORTODO

XNu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA

1688 CASIMCEA ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 pco NuORTODO

XNu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA

1592CEAMURLIA

DE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE JOSGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1596CEAMURLIA

DE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE JOSGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17 1 Da VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1595CEAMURLIA

DE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE JOSGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1594CEAMURLIA

DE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE JOSGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1597CEAMURLIA

DE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE JOSGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1590CEAMURLIA

DE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE JOSGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1591CEAMURLIA

DE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE JOSGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1593CEAMURLIA

DE JOS

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA

DE JOSGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural

1895 CEATALCHIOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1899 CEATALCHIOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL CULTURA CIVICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1897 CEATALCHIOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 2 ore 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural

1901 CEATALCHIOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1902 CEATALCHIOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1904 CEATALCHIOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1900 CEATALCHIOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1898 CEATALCHIOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1896 CEATALCHIOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

Page 5 of 35

Page 6: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1894 CEATALCHIOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL MATEMATICA - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1903 CEATALCHIOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

2027 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT

CERNA" CERNAGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2030 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT

CERNA" CERNAGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2033 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT

CERNA" CERNAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2 2 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2032 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT

CERNA" CERNAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2034 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT

CERNA" CERNAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2029 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT

CERNA" CERNAGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2028 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT

CERNA" CERNAGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2026 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT

CERNA" CERNAGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

2025 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT

CERNA" CERNAGIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2031 CERNAŞCOALA GIMNAZIALĂ "PANAIT

CERNA" CERNAGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural

1884CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1883CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1886CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1887CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1885CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1888CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1882CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1889CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 5 1 Nu VACANT 1

obligatie de catedra

director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1891CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1890CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 ist + civ + ed. soc Nu Nu Nu Nu Nu rural

1880CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1881CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1879CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16 2 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1892CHILIA

VECHE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA

VECHEGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural

1621 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1620 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1618 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1616 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1617 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL LIMBA RROMANI-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1615 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 8 1 Nu VACANT 1 intregire Enache Nu Nu Nu Nu Nu rural

1619 CIUCUROVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 2 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

2243 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2242 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2225 CRIŞAN ŞCOALA PRIMARĂ CARAORMAN GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2250 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2238 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2249 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2237 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2248 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2239 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2222 CRIŞAN ŞCOALA PRIMARĂ CARAORMAN PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2245 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2236 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2247 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2240 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2231 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2223 CRIŞAN ŞCOALA PRIMARĂ CARAORMAN PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2244 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 ist + civ + ed. soc Nu Nu Nu Nu Nu rural

2235 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 ist + civ + ed. soc Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

Page 6 of 35

Page 7: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

2232 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 6 1 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2224 CRIŞAN ŞCOALA PRIMARĂ CARAORMAN GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2234 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2246 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

2241 CRIŞAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2226 CRIŞAN ŞCOALA PRIMARĂ CARAORMAN GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIŞAN

2166 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2165 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2170 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2169 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2168 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2167 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENIȘCOALA GIMNAZIALĂ

OSTROVGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8 1 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2159 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2164 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2171 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2160 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2161 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2163 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2162 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 4 4 Nu VACANT 1 compl Nu Nu Nu Nu Nu rural

2172 DĂENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 pco NuORTODO

XNu Nu Nu rural

2187 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6 2 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2192 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural

2190 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2189 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2191 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2184 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2185 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2186 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA - LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2188 DOROBANŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANŢU GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

1137 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI GIMNAZIALCULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1142 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI

1141 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 4 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1140 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1139 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1104 FRECĂŢEIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

POȘTAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI

1105 FRECĂŢEIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

TELIȚAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI

1136 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1144 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI

1132 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI

1133 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 daca se formeaza clasa Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI

1131 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1134 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1135 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI

1138 FRECĂŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 pco NuORTODO

XNu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI

1946 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu REZERVAT 1 9 ore rez director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1955 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 14 1 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural

1954 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1949 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1956 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

Page 7 of 35

Page 8: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1950 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1952 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1951 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1945 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1948 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1947 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12 1 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1953 GRECI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

2151 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

2150 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

2158 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

2156 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

2155 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

2157 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2149 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

2153 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

2145 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2146 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2152 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 ist + civ + ed. soc Nu Nu Nu Nu Nu rural

2147 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2148 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2154 GRINDUŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

IORGA" GRINDUGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 pco Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural

2019 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL CHIMIE - BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2023 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2024 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2020 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2014 HAMCEARCAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

BALABANCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ

HAMCEARCA

2021 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2015 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2016 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2017 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2018 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2022 HAMCEARCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

1187 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1192 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu REZERVAT 1 4 ore rez viceprimar Nu Nu Nu Nu Nu rural

1190 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1189 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1184 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1183 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 0 c.c. 5 luni Sarandi Nu Nu Nu Nu Nu rural

1186 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1191 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1172 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL ISTORIE - GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu REZERVAT 1 viceprimar Nu Nu Nu Nu Nu rural

1185 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1188 HORIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORIA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

2136 I.C.BRĂTIANUŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4 1 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2138 I.C.BRĂTIANUŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2143 I.C.BRĂTIANUŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

2141 I.C.BRĂTIANUŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2140 I.C.BRĂTIANUŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

Page 8 of 35

Page 9: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

2142 I.C.BRĂTIANUŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2144 I.C.BRĂTIANUŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

2137 I.C.BRĂTIANUŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 1 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2134 I.C.BRĂTIANUŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2135 I.C.BRĂTIANUŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2139 I.C.BRĂTIANUŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

CREANGĂ" I.C.BRĂTIANUGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural

1982 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL CHIMIE - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1987 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1986 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1968 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"NICHIFOR LUDOVIG"

NICULIŢEL

GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 16 2 Da VACANT 4 art. 253 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1975 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 1 c.c. Costea Nu Nu Nu Nu Nu urban

1972 ISACCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

REVĂRSAREAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanLICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEA

1973 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1974 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1981 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1983 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 art. 253 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1984 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1978 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1979 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1977 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1980 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL LIMBA RROMANI-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1976 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1 c.c. Purice Nu Nu Nu Nu Nu urban

1989 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1990 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEA

LICEUL TEHNOLOGIC

"SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢA

LICEALPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

PREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA

(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN

CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL

SI GAZE

24 0 Da VACANT 1 retrangere Trandafir Nu Nu Nu Nu Nu urban

1985 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu urban

1988 ISACCEALICEUL TEORETIC "CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEALICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 8 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1181 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1178 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1177 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1180 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1176 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1173 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu REZERVAT 1 viceprimar Nu Nu Nu Nu Nu rural

1182 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1170 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1171 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu REZERVAT 1 7 ore rez director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1174 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL LIMBA NEOGREACA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1175 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1179 IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

2048 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIALCULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 3 ore rez director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

2044 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2043 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2045 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2037 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

Page 9 of 35

Page 10: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

2038 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2042 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

2046 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2047 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

2040 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

2039 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2035 JIJILA ŞCOALA PRIMARĂ GARVĂN GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA

2041 JIJILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da REZERVAT 1 viceprimar Nu Nu Nu Nu Nu rural

2036 JIJILA ŞCOALA PRIMARĂ GARVĂN GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA

1603 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 2 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1610 JURILOVCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 2obligatie de catedra

director concursNu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA

1611 JURILOVCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 2 si Visina Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA

1607 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 2 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1606 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 2 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1608 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu REZERVAT 1pe comuna

director concursNu Nu Nu Nu Nu rural

1598 JURILOVCA ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 1 viceprimar Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA

1600 JURILOVCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA

1609 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu REZERVAT 1pe comuna

director concursNu Nu Nu Nu Nu rural

1614 JURILOVCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1 2 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA

1601 JURILOVCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA

1599 JURILOVCA ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA

1612 JURILOVCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA

1602 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1613 JURILOVCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA

1604 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 2 pe comuna NuORTODO

XNu Nu Nu rural

1605 JURILOVCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA DE RIT VECHI INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 2 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

2007 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

2006 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1997 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu REZERVAT 1 5 ore rez director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

2004 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA - ECONOMIE

APLICATA

INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2002 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2005 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2000 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

VĂCĂRENILICEAL

EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 8 3 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2003 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

VĂCĂRENIGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1996 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu REZERVAT 1 5 ore rez director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

2001 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

VĂCĂRENILICEAL

INFORMATICA - TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 8 3 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1999 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1

primar

ist + civ + ed. soc.Nu Nu Nu Nu Nu rural

1992 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1993 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1994 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1991 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1995 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu VACANT 2 compl Nu Nu Nu Nu Nu rural

2008 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN

CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL

SI GAZE

7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da rural

1998 LUNCAVIŢALICEUL TEHNOLOGIC "SIMION

LEONESCU" LUNCAVIŢALICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 17 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural

Page 10 of 35

Page 11: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1260 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL

ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM /

TURISMINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 art. 253 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1537 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1259 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1258 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1257 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1264 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1250 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1251 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1252 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1256 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu REZERVAT 1

ist + civ

director concursNu Nu Nu Nu Nu rural

1254 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da REZERVAT 0 c.c. 5 luni Maxim Nu Nu Nu Nu Nu rural

1255 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1253 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1261 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM /

TURISM)

ALIMENTATIE PUBLICA

SI TURISM / TURISM24 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1262 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIA

STAGII DE

PREGATIRE

PRACTICA

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM /

TURISM)

ALIMENTATIE PUBLICA

SI TURISM / TURISM20 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1239 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BEŞTEPEPROFESIONAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 17 1 Da VACANT 4 art. 253 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural

1263 MAHMUDIAȘCOALA PROFESIONALĂ "VASILE

BACALU" MAHMUDIAPROFESIONAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2270 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIȚESCU" PARTIZANIGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2271 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2272 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIȚESCU" PARTIZANIGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2273 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2229 MALIUC ȘCOALA PRIMARĂ GORGOVA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2268 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIȚESCU" PARTIZANIGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2267 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2266 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIȚESCU" PARTIZANIGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2269 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2265 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIȚESCU" PARTIZANIGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2264 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2252 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIȚESCU" PARTIZANIPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2251 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2274 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2259 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIȚESCU" PARTIZANIGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2261 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2257 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIȚESCU" PARTIZANIGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2253 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIȚESCU" PARTIZANIPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2254 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2227 MALIUC ȘCOALA PRIMARĂ GORGOVA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2258 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIȚESCU" PARTIZANIGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 ist + civ + ed. soc Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2260 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 ist + civ + ed. soc Nu Nu Nu Nu Nu rural

2228 MALIUC ȘCOALA PRIMARĂ GORGOVA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2255 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIȚESCU" PARTIZANIŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA

LIMBA ENGLEZA +

LIMBA FRANCEZAINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 art. 253 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2233 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

2256 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIȚESCU" PARTIZANIGIMNAZIAL MATEMATICA - FIZICA

LIMBA ENGLEZA +

LIMBA FRANCEZAINSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2263 MALIUCȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIȚESCU" PARTIZANIGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2262 MALIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

Page 11 of 35

Page 12: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

2230 MALIUC ȘCOALA PRIMARĂ GORGOVA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC

2109 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL BIOLOGIE - STIINTE INSPECTIE LA CLASA 2 1 Nu VACANT 1 compl Nu Nu Nu Nu Nu urban

2105 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

2125 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEALCONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2107 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 compl Nu Nu Nu Nu Nu urban

2121 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA - ECONOMIE

APLICATA

INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2119 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2089 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2111 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL

EDUCATIE MUZICALA - EDUCATIE

ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2099 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2088 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

2110 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL EDUCATIE VIZUALA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2077 MĂCINGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 3 MĂCINPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanŞCOALA GIMNAZIALĂ

"GHEORGHE BANEA" MĂCIN

2078 MĂCINGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 3 MĂCINPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanŞCOALA GIMNAZIALĂ

"GHEORGHE BANEA" MĂCIN

2079 MĂCINGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 3 MĂCINPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanŞCOALA GIMNAZIALĂ

"GHEORGHE BANEA" MĂCIN

2080 MĂCINGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 4 MĂCINPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCIN

2130 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA

INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2131 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA

INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2120 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEALFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE

SI COMUNICAREINSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2098 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

2116 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2103 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2104 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 compl Nu Nu Nu Nu Nu urban

2085 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

2117 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2096 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 compl Nu Nu Nu Nu Nu urban

2097 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2087 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 8 2 Nu VACANT 1 compl Nu Nu Nu Nu Nu urban

2122 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL INFORMATICA INFORMATICA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2106 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL INFORMATICA INFORMATICA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2090 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

2081 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2082 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

2108 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2086 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2112 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2113 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2093 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 11 1 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2114 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2094 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2101 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2091 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2083 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN GIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2102 MĂCINLICEUL TEORETIC "GHEORGHE

MUNTEANU MURGOCI" MĂCINLICEAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

Page 12 of 35

Page 13: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

2100 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2092 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da REZERVAT 1 c.c. Sandu Nu Nu Nu Nu Nu urban

2084 MĂCIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂCIN GIMNAZIAL LIMBA TURCA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1033 MĂCIN CLUBUL COPIILOR MĂCINCLUBURILE

COPIILORMACHETE / TAMPLARIE

PRELUCRAREA

LEMNULUI /

PRELUCRAREA

LEMNULUI

18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2115 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2095 MĂCINŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE

BANEA" MĂCINGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2123 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu REZERVAT 1 9 ore rez director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1032 MĂCIN CLUBUL COPIILOR MĂCINCLUBURILE

COPIILORNAVOMODELE

NAVOMODELE (PALATE

SI CLUBURI ALE

COPIILOR)

18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2126 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

/ CONSTRUCTII)

CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII

6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2132 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /

ELECTROTEHNICA -

ELECTROMECANICA -

ENERGETICA

24 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2133 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /

ELECTROTEHNICA -

ELECTROMECANICA -

ENERGETICA

6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2124 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEALPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN

CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL

SI GAZE

20 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2128 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(TEXTILE / FILATURA - TESATORIE -

FINISAJ)

TEXTILE / FILATURA -

TESATORIE - FINISAJ10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2129 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(TEXTILE / FILATURA - TESATORIE -

FINISAJ)

TEXTILE / FILATURA -

TESATORIE - FINISAJ24 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2118 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu urban

2127 MĂCIN LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN LICEALTEXTILE / FILATURA SI TESATORIE,

FINISAJ TEXTILINSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1813 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu REZERVAT 1pe comuna

director concursNu Nu Nu Nu Nu rural

1811 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1816 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIALCULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1

pe comunaNu Nu Nu Nu Nu rural

1820 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17 1 Nu VACANT 3pe comuna

Nu Nu Nu Nu Nu rural

1821 MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI

BRAVU

1819 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1pe comuna

Nu Nu Nu Nu Nu rural

1818 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1pe comuna

Nu Nu Nu Nu Nu rural

1812 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 6 1 Nu VACANT 1

pe comuna

obligatie de catedra

director concurs

Nu Nu Nu Nu Nu rural

1801 MIHAI BRAVUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

SATU NOUPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 0 c.c. 10 luni Iusuf Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI

BRAVU

1802 MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI

BRAVU

1803 MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI

BRAVU

1810 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1814 MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI

BRAVU

1822 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1804 MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI

BRAVU

1805 MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI

BRAVU

1815 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu REZERVAT 1pe comuna

director concursNu Nu Nu Nu Nu rural

Page 13 of 35

Page 14: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1808 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1806 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1 c.c. Stoian Nu Nu Nu Nu Nu rural

1807 MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI

BRAVU

1809 MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI

BRAVU

1817 MIHAI BRAVU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1pe comuna

NuORTODO

XNu Nu Nu rural

1164

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1169

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1168

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1163

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1157

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

RÂNDUNICAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANU

1165

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1167

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1162

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu REZERVAT 0 c.c. Truta 4 luni Nu Nu Nu Nu Nu rural

1158

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1166

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 10 1 Nu VACANT 1

istorie +civica + ed.

socialaNu Nu Nu Nu Nu rural

1159

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA - LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1160

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1161

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL

KOGĂLNICEANUGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu REZERVAT 0 c.c. Truta 4 luni Nu Nu Nu Nu Nu rural

1266 MURIGHIOL ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL

1279 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1278 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1276 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1269 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1265 MURIGHIOL ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL

1270 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1271 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1272 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1273 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu REZERVAT 1 2 ore rez director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1274 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1275 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL LIMBA UCRAINEANA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1277 MURIGHIOL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9 2 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

1268 MURIGHIOLȘCOALA PRIMARĂ DUNĂVĂȚU DE

JOSGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL

1267 MURIGHIOL ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL

1204 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1203 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1193 NALBANTȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE

BĂLCESCUPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT

1201 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1202 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1205 NALBANTȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE

BĂLCESCUGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT

Page 14 of 35

Page 15: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1194 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1195 NALBANTȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE

BĂLCESCUPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT

1196 NALBANTȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE

BĂLCESCUPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT

1199 NALBANTȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE

BĂLCESCUGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT

1200 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1198 NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pe comuna NuORTODO

XNu Nu Nu rural

1197 NALBANTȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE

BĂLCESCUGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 2 compl nedeterm Irimia Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT

1971 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1970 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1969 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1957 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1958 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 daca se realizeaza grupa Nu Nu Nu Nu Nu rural

1959 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1960 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1961 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1962 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1965 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1964 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1963 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1966 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL LIMBA RROMANI-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1967 NICULIŢELŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICHIFOR

LUDOVIG" NICULIŢELGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 0 c.c. 4 luni Tranca Nu Nu Nu Nu Nu rural

1102 NUFĂRUŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRUGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1103 NUFĂRUŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRUGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1099 NUFĂRUŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRUPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1096 NUFĂRUȘCOALA PRIMARĂ "ION CREANGĂ"

MALCOCIPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu ruralŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRU

1098 NUFĂRUȘCOALA PRIMARĂ "ION CREANGĂ"

MALCOCIGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRU

1101 NUFĂRUŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRUGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16 2 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1100 NUFĂRUŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRUGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural

1097 NUFĂRUȘCOALA PRIMARĂ "ION CREANGĂ"

MALCOCIGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI" NUFĂRU

2199 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2198 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2201 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2197 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2356 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2193 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu rural

2194 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu rural

2196 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2195 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 17 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Daeni Nu Nu Nu Nu Nu rural

Page 15 of 35

Page 16: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

2200 OSTROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

1872 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL BIOLOGIE - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1877 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 4 ore 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural

1878 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1875 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1876 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1867 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1893 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1868 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1873 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL ISTORIE - GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1870 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1869 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIALLIMBA SI LITERATURA ROMANA -

LIMBA ENGLEZAINSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1871 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL MATEMATICA - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1874 PARDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

2179 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4 1 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2178 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2183 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural

2182 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2181 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2177 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2173 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2174 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2176 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2175 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2180 PECENEAGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

1647 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1650 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1646 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1649 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1651 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIALCULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1664 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural

1665 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 4 ore 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1636 SARICHIOI ȘCOALA PRIMARĂ ENISALA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1657 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1661 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1656 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1660 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1658 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1662 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1634 SARICHIOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

SABANGIAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1633 SARICHIOIGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

VISTERNAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1645 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1648 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1652 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1653 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1659 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1663 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1637 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1638 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

Page 16 of 35

Page 17: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1639 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1641 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 19 0 Da REZERVAT 1 detasat MEN Nu Nu Nu Nu Nu rural

1642 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 0-IV pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1640 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 4 2 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1643 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1644 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1655 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1635 SARICHIOI ȘCOALA PRIMARĂ ENISALA GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

1654 SARICHIOI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA DE RIT VECHI INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

1910SFÂNTU

GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

GHEORGHEGIMNAZIAL CHIMIE - BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1914SFÂNTU

GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

GHEORGHEGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 4 ore 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural

1912SFÂNTU

GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

GHEORGHEGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1913SFÂNTU

GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

GHEORGHEGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1915SFÂNTU

GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

GHEORGHEGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1908SFÂNTU

GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

GHEORGHEGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1905SFÂNTU

GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

GHEORGHEPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1909SFÂNTU

GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

GHEORGHEGIMNAZIAL ISTORIE - GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1911SFÂNTU

GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

GHEORGHEGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1906SFÂNTU

GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

GHEORGHEGIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1

4 ore rezervat director

concursNu Nu Nu Nu Nu rural

1907SFÂNTU

GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

GHEORGHEGIMNAZIAL MATEMATICA - FIZICA INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1916SFÂNTU

GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU

GHEORGHEGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural

1627SLAVA

CERCHEZĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

CERCHEZĂGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8 1 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1628SLAVA

CERCHEZĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

CERCHEZĂGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1629SLAVA

CERCHEZĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

CERCHEZĂGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1630SLAVA

CERCHEZĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

CERCHEZĂGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1631SLAVA

CERCHEZĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

CERCHEZĂGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1622SLAVA

CERCHEZĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

CERCHEZĂPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1626SLAVA

CERCHEZĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

CERCHEZĂGIMNAZIAL ISTORIE - GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1

3 ore rezervat director

concursNu Nu Nu Nu Nu rural

1624SLAVA

CERCHEZĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

CERCHEZĂGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1623SLAVA

CERCHEZĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

CERCHEZĂGIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA -

LIMBA FRANCEZAINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1625SLAVA

CERCHEZĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

CERCHEZĂGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1632SLAVA

CERCHEZĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA

CERCHEZĂGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA DE RIT VECHI INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural

2074 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2073 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2072 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2065 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2071 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2076 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2075 SMÂRDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAIOR IOAN

MURGESCU" SMÎRDANGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural

1217 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

COȘOVEI" SOMOVAGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1215 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

COȘOVEI" SOMOVAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 pe comuna 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural

1212 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

COȘOVEI" SOMOVAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1213 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

COȘOVEI" SOMOVAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1211 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

COȘOVEI" SOMOVAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1206 SOMOVA ȘCOALA PRIMARĂ PARCHEȘ PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu ruralȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

COȘOVEI" SOMOVA

Page 17 of 35

Page 18: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1210 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

COȘOVEI" SOMOVAGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1214 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

COȘOVEI" SOMOVAGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1209 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

COȘOVEI" SOMOVAGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1208 SOMOVA ȘCOALA PRIMARĂ MINERI GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu ruralȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

COȘOVEI" SOMOVA

1207 SOMOVA ȘCOALA PRIMARĂ PARCHEȘ GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu ruralȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

COȘOVEI" SOMOVA

1216 SOMOVAȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN

COȘOVEI" SOMOVAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1676 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1675 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1674 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1673 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4 5 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1666 STEJARUGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

MINA ALTÎN TEPEPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU

1671 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1672 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1667 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1669 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 ist + civ + ed. soc Nu Nu Nu Nu Nu rural

1668 STEJARU ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA - LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1928 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1927 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL CHIMIE - STIINTE INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1931 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1934 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL

EDUCATIE MUZICALA - EDUCATIE

ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1933 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL

EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1935 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1932 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL

FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE

SI COMUNICARE - PSIHOLOGIEINSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1919 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1930 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL

INFORMATICA - TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 17 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1917 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1918 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1924 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1922 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1923 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1921 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL

LIMBA LATINA - LITERATURA

UNIVERSALAINSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1926 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL LIMBA NEOGREACA INSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1925 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1920 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1929 SULINALICEUL TEORETIC "JEAN BART"

SULINALICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu urban

1320 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1308 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1309 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1292 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1310 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

CULTURA CIVICA - STUDII SOCIALE -

GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE

COPILULUI

INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1322 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT SI

SERVICII

INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1324 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT SI

SERVICII

INSPECTIE LA CLASA 17 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1318 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA - ECONOMIE

APLICATA

INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1314 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1315 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1316 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1297 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1284 TOPOLOG ȘCOALA PRIMARĂ SÂMBĂTA NOUĂ GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

Page 18 of 35

Page 19: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1313 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1obigatie de catedra pt

directorNu Nu Nu Nu Nu rural

1296 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1295 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1312 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEALEDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1317 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1298 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1280 TOPOLOGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

LUMINIȚAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1281 TOPOLOGGRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

MĂGURELEPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1300 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1290 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUGIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1293 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1319 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEALINFORMATICA - TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1299 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1301 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

1286 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1282 TOPOLOG ȘCOALA PRIMARĂ SÂMBĂTA NOUĂ PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1291 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1303 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1304 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1305 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1283 TOPOLOG ȘCOALA PRIMARĂ SÂMBĂTA NOUĂ GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1288 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA - LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1306 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1302 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1287 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUGIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1307 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1289 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1327 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1321 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(AGRIGULTURA, HORTICULTURA /

AGRICULTURA)

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA

10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1323 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT SI

SERVICII)

ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /

COMERT SI SERVICII

18 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1325 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT SI

SERVICII)

ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /

COMERT SI SERVICII

24 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1330 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEALPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN

CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL

SI GAZE

19 0 Nu VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1329 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEALPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(SILVICULTURA / SILVICULTURA)

SILVICULTURA /

SILVICULTURA21 0 Nu VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1326 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL PROTECTIA MEDIULUI INSPECTIE LA CLASA 17 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu rural

1311 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pco NuORTODO

XNu Nu Nu rural

1294 TOPOLOGȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU

NOUGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 pco Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1285 TOPOLOG ȘCOALA PRIMARĂ SÂMBĂTA NOUĂ GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 pco NuORTODO

XNu Nu Nu rural LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

1328 TOPOLOG LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG LICEAL SILVICULTURA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2327 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIEACOMPANIAMENT

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1501 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1 primar Nu Nu Nu Nu Nu urban

Page 19 of 35

Page 20: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1502 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1519 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

1520 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

1406 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAPROFESIONAL AGRICULTURA, HORTICULTURA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 ads Nu Nu Nu Nu Nu urban

1488 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL

ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM /

TURISMINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1 functie publica Jelescu Nu Nu Nu Nu Nu urban

1489 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL

ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM /

TURISMINSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1490 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL

ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM /

TURISMINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2340 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIEANSAMBLU CORAL

DIRIJAT ANSAMBLU

CORAL0 5 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2345 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIEANSAMBLU FOLCLORIC

ANSAMBLURI

FOLCLORICE2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2346 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIEANSAMBLU ORCHESTRAL

DIRIJAT ANSAMBLU

ORCHESTRAL /

INSTRUMENTAL

2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2350 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEALICEAL DE ARTA ARHITECTURA

STUDIUL COMPOZITIEI

SI PORTOFOLIU DE

SPECIALITATE

12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2339 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIEARMONIE

STUDII TEORETICE

(TEORIE - SOLFEGIU -

DICTEU; ARMONIE;

ISTORIA MUZICII;

FORME MUZICALE)

4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2352 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIEARTA ACTORULUI ARTA ACTORULUI 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2341 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIEARTA VOCALA - CANTO ARTA VOCALA 20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2342 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIEARTA VOCALA - CANTO ARTA VOCALA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2283 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1464 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu REZERVAT 1 c.c. Jenaru Nu Nu Nu Nu Nu urban

1579 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 14 4 Da REZERVAT 1 c.c. Radion Nu Nu Nu Nu Nu urban

1512 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

2284 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2 4 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2296 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1357 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEA

+COLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEA

LICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 art. 253 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1711 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1331 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 compl STUPINEANU Nu Nu Nu Nu Nu urban

1332 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 1 6 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1345 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1368 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 16 2 Da VACANT 4 art. 253 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1528 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL" TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1556 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1497 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1511 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

1527 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL" TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1578 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1710 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1394 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 compl Nu Nu Nu Nu Nu urban

1395 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1449 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL

CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 20 0 Da REZERVAT 1 metodist CCD Nu Nu Nu Nu Nu urban

1450 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL

CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1451 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL

CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTIIINSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2323 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIECOREPETITIE

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2324 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIECOREPETITIE

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

Page 20 of 35

Page 21: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

2325 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIECOREPETITIE

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2326 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIECOREPETITIE

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1416 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAGIMNAZIAL CULTURA CIVICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1346 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu REZERVAT 1 4 ore rez director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1538 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEAGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1397 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1370 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1382 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

BĂLĂŞESCU" TULCEAGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1116 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL

CULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1029 TULCEA PALATUL COPIILOR TULCEACLUBURILE

COPIILORDANS POPULAR

DANSURI POPULARE

(PALATE SI CLUBURI

ALE COPIILOR)

18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1030 TULCEA PALATUL COPIILOR TULCEACLUBURILE

COPIILORDANS SPORTIV

DANS SPORTIV (PALATE

SI CLUBURI ALE

COPIILOR)

18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1719 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

DISCIPLINE TEOLOGICE DE

SPECIALITATE (TEOLOGIE

ORTODOXA)

INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 compl NuORTODO

XDa Nu Nu urban

1720 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

DISCIPLINE TEOLOGICE DE

SPECIALITATE (TEOLOGIE

ORTODOXA)

INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XDa Nu Nu urban

1721 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

DISCIPLINE TEOLOGICE DE

SPECIALITATE (TEOLOGIE

ORTODOXA)

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 NuORTODO

XDa Nu Nu urban

1722 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

DISCIPLINE TEOLOGICE DE

SPECIALITATE (TEOLOGIE

ORTODOXA)

INSPECTIE LA CLASA 4 2 Nu VACANT 1muzica liniara + ansamblu

coralNu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1491 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT SI

SERVICII

INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1429 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEA

LICEUL TEHNOLOGIC "ION

MINCU" TULCEA + COLEGIUL

AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEA

PROFESIONAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT SI

SERVICII

PREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA

(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTII TEXTILE,

FINISAJ) + PPREGATIRE

- INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /

POSTA) + ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,

ADMINISTRATIV, POSTA

INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 restrangere Cenuse Nu Nu Nu Nu Nu urban

1430 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPROFESIONAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT SI

SERVICII

INSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1486 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / ECONOMIC,

ADMINISTRATIV, POSTA

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1 c.c. Ghemisi Nu Nu Nu Nu Nu urban

1504 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / ECONOMIC,

ADMINISTRATIV, POSTA

INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 ciclu superior Nu Nu Nu Nu Nu urban

1487 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / ECONOMIC,

ADMINISTRATIV, POSTA

INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1446 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1717 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALAINSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1485 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA - ECONOMIE

APLICATA

INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu REZERVAT 1 7 ore rez director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1568 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA - ECONOMIE

APLICATA

INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1516 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA - ECONOMIE

APLICATA

INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

2302 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEALICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA - ECONOMIE

APLICATA

INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2286 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE

ANTREPRENORIALA - ECONOMIE

APLICATA - EDUCATIE ECONOMICO-

FINANCIARA

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1585 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1385 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

BĂLĂŞESCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1121 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1421 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPROFESIONAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu REZERVAT 1 7 ore rez director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

Page 21 of 35

Page 22: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1541 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1559 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2287 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1483 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1468 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2299 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1442 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 21 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1531 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL" TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1715 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1336 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1361 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1372 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 4 art. 253 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1120 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu urban

1024 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

PREGATIRE SPORTIVA DE

SPECIALITATE

VOLEI 18 0 Da REZERVAT 1 pensie de boala Voin Nu Nu Nu Nu Nu urban

1025 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

PREGATIRE SPORTIVA DE

SPECIALITATE

BASCHET 9 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1016 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

PREGATIRE SPORTIVA DE

SPECIALITATE

ATLETISM 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1017 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

PREGATIRE SPORTIVA DE

SPECIALITATE

ATLETISM 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1018 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

PREGATIRE SPORTIVA DE

SPECIALITATE

BASCHET 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1019 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

PREGATIRE SPORTIVA DE

SPECIALITATE

KAIAC-CANOE 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1020 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

PREGATIRE SPORTIVA DE

SPECIALITATE

KAIAC-CANOE 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1021 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

PREGATIRE SPORTIVA DE

SPECIALITATE

FOTBAL 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1022 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

PREGATIRE SPORTIVA DE

SPECIALITATE

LUPTE (GRECO-

ROMANE, LIBERE)18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1023 TULCEA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TULCEACLUBURI SPORTIVE

SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

PREGATIRE SPORTIVA DE

SPECIALITATE

HANDBAL 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2303 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEALICEAL EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu REZERVAT 1 inspector Nu Nu Nu Nu Nu urban

1540 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1467 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1335 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 2 compl nedet Badica Nu Nu Nu Nu Nu urban

1404 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1444 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE

ANTIPA" TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

LICEUL TEHNOLOGIC "ION

MINCU" TULCEA

1360 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1384 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

BĂLĂŞESCU" TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1118 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1420 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1403 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu REZERVAT 1 pensie boala Jipirescu Nu Nu Nu Nu Nu urban

1539 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1466 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 1 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1443 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE

ANTIPA" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

LICEUL TEHNOLOGIC "ION

MINCU" TULCEA

1359 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1383 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

BĂLĂŞESCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1119 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

LUCA CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1419 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1714 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

VIZUALAINSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1584 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL

EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 19 0 Da REZERVAT 1

10 ore rezervat pensie

invaliditate JipirescuNu Nu Nu Nu Nu urban

Page 22 of 35

Page 23: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1530 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL" TULCEALICEAL

EDUCATIE PLASTICA - EDUCATIE

VIZUALA - EDUCATIE ARTISTICAINSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1398 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1122 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1542 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2288 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1469 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2300 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1532 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1586 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1447 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE

ANTIPA" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

LICEUL TEHNOLOGIC "ION

MINCU" TULCEA

1362 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1422 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1057 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

PRESCOLAR

EDUCATOARE/EDUCATOR

ITINERANT SI DE SPRIJIN;

INSTITUTOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR SPECIAL; PROFESOR

ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU

INVATAMANTUL SPECIAL

PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Da Nu urban

1056 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

PRESCOLAR

EDUCATOARE/EDUCATOR;

INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL SPECIAL

PRESCOLAR; PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL SPECIAL

PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 daca se formeaza grupa Nu Nu Nu Da Nu urban

1492 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 1 c.c. Tacea Nu Nu Nu Nu Nu urban

1014 TULCEA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT "DUMBRAVA

MINUNATĂ" TULCEA

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1703 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 12 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 1 inspector Nu Nu Nu Nu Nu urban

SEMINARUL TEOLOGIC

ORTODOX "SF. IOAN CASIAN"

TULCEA

1010 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 13 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 1 c.c. Dinu Nu Nu Nu Nu Nu urbanGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 18 TULCEA

1005 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 17 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1006 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 18 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1007 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 18 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 1 c.c. Truca Nu Nu Nu Nu Nu urban

1376 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 2 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 0 c.c. 5 luni Ciobanu Nu Nu Nu Nu Nu urbanŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

BĂLĂŞESCU" TULCEA

1001 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.3 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 1 inspector concurs STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1002 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.3 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 1 c.c. / director concurs STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1003 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.3 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da REZERVAT 0 c.c. 11 luni Trutescu STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1011 TULCEA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT "DUMBRAVA

MINUNATĂ" TULCEA

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1012 TULCEA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT "DUMBRAVA

MINUNATĂ" TULCEA

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1013 TULCEA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT "DUMBRAVA

MINUNATĂ" TULCEA

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1015 TULCEA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT "DUMBRAVA

MINUNATĂ" TULCEA

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

Page 23 of 35

Page 24: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1704 TULCEA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT "SF. NICHITA

ROMANUL" TULCEA

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

SEMINARUL TEOLOGIC

ORTODOX "SF. IOAN CASIAN"

TULCEA

1702 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 12 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

SEMINARUL TEOLOGIC

ORTODOX "SF. IOAN CASIAN"

TULCEA

1008 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 13 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 18 TULCEA

1009 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 13 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 18 TULCEA

1004 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 17 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1374 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 2 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

BĂLĂŞESCU" TULCEA

1375 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 2 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

BĂLĂŞESCU" TULCEA

1000 TULCEAGRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.3 TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1431 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE

ANTIPA" TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanLICEUL TEHNOLOGIC "ION

MINCU" TULCEA

1349 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1377 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

BĂLĂŞESCU" TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1106 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1471 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL

ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI /

ELECTRONICA SI AUTOMATIZARIINSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1470 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA

INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1452 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL

ESTETICA SI IGIENA CORPULUI

OMENESCINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1453 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL

ESTETICA SI IGIENA CORPULUI

OMENESCINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1424 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPROFESIONAL

ESTETICA SI IGIENA CORPULUI

OMENESCINSPECTIE LA CLASA 17 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2354 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

ESTETICA SI TEORIA

SPECTACOLULUIARTA ACTORULUI 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2337 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIEETNOGRAFIE SI FOLCLOR MUZICAL ETNOGRAFIE-FOLCLOR 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1031 TULCEA PALATUL COPIILOR TULCEACLUBURILE

COPIILORETNOLOGIE / FOLCLOR ETNOGRAFIE-FOLCLOR 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2353 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIEEURITMIE COREGRAFIE 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1505 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE

SI COMUNICAREINSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2301 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEALICEAL

FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE

SI COMUNICAREINSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1484 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL

FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE

SI COMUNICARE - PSIHOLOGIEINSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu REZERVAT 1 7 ore rez director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1569 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEALFILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE

SI COMUNICARE - PSIHOLOGIEINSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1515 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE

SI COMUNICARE - PSIHOLOGIEINSPECTIE LA CLASA 2 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

1445 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL

FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE

SI COMUNICARE - PSIHOLOGIEINSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1716 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

FILOSOFIE; LOGICA, ARGUMENTARE

SI COMUNICARE - PSIHOLOGIEINSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1356 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1379 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

BĂLĂŞESCU" TULCEAGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1535 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1536 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1496 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

Page 24 of 35

Page 25: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1510 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

2282 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1480 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1481 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1463 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2295 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1439 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 19 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1526 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL" TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1577 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1709 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1344 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1367 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1114 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1026 TULCEA PALATUL COPIILOR TULCEACLUBURILE

COPIILORFLORICULTURA

FLORICULTURA

(PALATE SI CLUBURI

ALE COPIILOR)

18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2338 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIEFORME MUZICALE

STUDII TEORETICE

(TEORIE - SOLFEGIU -

DICTEU; ARMONIE;

ISTORIA MUZICII;

FORME MUZICALE)

4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2290 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

2297 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1582 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1713 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1558 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1498 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1514 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

2291 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 7 3 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1482 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1440 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2357 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 compl Nu Nu Nu Nu Nu urban

1358 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

LUCA CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 restrangere Nu Nu Nu Nu Nu urban

1371 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1115 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 15 3 Da VACANT 4 art 253 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1028 TULCEA PALATUL COPIILOR TULCEACLUBURILE

COPIILORGIMNASTICA AEROBICA GIMNASTICA AEROBICA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1566 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL INDUSTRIE ALIMENTARA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1pensionare la cerere

CraitaNu Nu Nu Nu Nu urban

1567 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL INDUSTRIE ALIMENTARA INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu REZERVAT 1director si director adjunct

concursNu Nu Nu Nu Nu urban

1565 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL INDUSTRIE ALIMENTARA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 art. 253 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1543 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

INFORMATICA - TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2285 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL

INFORMATICA - TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 4 6 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1448 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL

INFORMATICA - TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1587 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL

INFORMATICA - TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1718 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL

INFORMATICA - TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 5 0 Nu VACANT 1

obligatie de catedra pt

metodist CCDNu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1337 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 5 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1348 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1405 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

Page 25 of 35

Page 26: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1363 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1373 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1380 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

BĂLĂŞESCU" TULCEAGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1123 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1058 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEASPECIAL PRIMAR

INVATATOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT SI

DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL

SPECIAL PRIMAR/PROFESOR

ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU

INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Da Nu urban

1059 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEASPECIAL PRIMAR

INVATATOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT SI

DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL

SPECIAL PRIMAR/PROFESOR

ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU

INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1obligație de catedra

directori și inspectoriNu Nu Nu Da Nu urban

1060 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEASPECIAL PRIMAR

INVATATOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT SI

DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL

SPECIAL PRIMAR/PROFESOR

ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU

INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Ostrov Nu Nu Nu Da Nu urban

1061 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEASPECIAL PRIMAR

INVATATOR ITINERANT SI DE

SPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT SI

DE SPRIJIN PENTRU INVATAMANTUL

SPECIAL PRIMAR/PROFESOR

ITINERANT SI DE SPRIJIN PENTRU

INVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Topolog Nu Nu Nu Da Nu urban

1493 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1 c.c. Gheba Nu Nu Nu Nu Nu urban

1351 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1 c.c. Militaru Nu Nu Nu Nu Nu urban

1378 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

BĂLĂŞESCU" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 0 c.c. 11 luni Gavvrila Nu Nu Nu Nu Nu urban

1458 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1459 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1124 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1125 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1338 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1339 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 3 STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1340 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 2 STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1341 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 2 STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1386 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 ads penitenciar Nu Nu Nu Nu Nu urban

1387 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 ads penitenciar Nu Nu Nu Nu Nu urban

1388 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 fr Nu Nu Nu Nu Nu urban

Page 26 of 35

Page 27: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1389 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1390 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1391 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1392 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1432 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE

ANTIPA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanLICEUL TEHNOLOGIC "ION

MINCU" TULCEA

1433 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE

ANTIPA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanLICEUL TEHNOLOGIC "ION

MINCU" TULCEA

1434 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE

ANTIPA" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 fr Nu Nu Nu Nu Nu urbanLICEUL TEHNOLOGIC "ION

MINCU" TULCEA

1350 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1364 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1107 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1108 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1410 TULCEA ȘCOALA PRIMARĂ NR.9 TULCEA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urbanȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEA

1407 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1408 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 daca se realizeaza clasa STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1409 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 daca se realizeaza clasa STEP BY STEP Nu Nu Nu Nu urban

1062 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEASPECIAL PRIMAR

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATORINSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Da Nu urban

1063 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEASPECIAL PRIMAR

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATORINSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Da Nu urban

2351 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

ISTORIA TEATRULUI UNIVERSAL SI

ROMANESCARTA ACTORULUI 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1465 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1529 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL" TULCEALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1580 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1 c.c. Stanica Nu Nu Nu Nu Nu urban

1347 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 2 1 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1396 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1557 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1513 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

1417 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 6 3 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1581 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 2 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1712 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1333 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 0 5 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1369 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

Page 27 of 35

Page 28: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1381 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIFON

BĂLĂŞESCU" TULCEAGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1068 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIALKINETOTERAPIE INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Da Nu urban

1069 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIALKINETOTERAPIE INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Da Nu urban

1553 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1 c.c. Stoian Nu Nu Nu Nu Nu urban

1552 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1495 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1507 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

2292 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1436 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1572 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 1 4 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1399 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEALICEAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1342 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1353 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1111 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 5 1 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu urban

1415 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPROFESIONAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1533 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1554 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1508 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

2278 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4 1 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1479 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu VACANT 2 6 ore compl ned Pavel Nu Nu Nu Nu Nu urban

1460 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2293 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 17 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1437 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 19 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1573 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1707 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1127 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1400 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1352 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1523 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEA

LICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL" TULCEALICEAL LIMBA GERMANA INSPECTIE LA CLASA 5 5 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1705 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEA

COLEGIUL DOBROGEAN

"SPIRU HARET" TULCEALICEAL LIMBA LATINA LIMBA GREACA VECHE INSPECTIE LA CLASA 19 2 Da VACANT 4 art. 253 Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1110 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL LIMBA LATINA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1411 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPROFESIONAL LIMBA RROMANI-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1412 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"NICHIFOR LUDOVIG"

NICULIŢEL

PRIMAR LIMBA RROMANI-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 art. 253 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2279 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1461 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1524 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL" TULCEALICEAL LIMBA RUSA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1574 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL

LIMBA RUSA-MATERNA - LIMBA

RUSAINSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2277 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1478 TULCEACOLEGIUL ECONOMIC "DELTA

DUNĂRII" TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1 pensie boala Constantin Nu Nu Nu Nu Nu urban

1570 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu REZERVAT 1 inspector Nu Nu Nu Nu Nu urban

1551 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1506 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

2275 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 9 11 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2276 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1435 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1571 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 12 6 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1706 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

Page 28 of 35

Page 29: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1126 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1393 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 11 4 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1109 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 4 2 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1128 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA TURCA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1129 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL LIMBA UCRAINEANA-MATERNA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2280 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu REZERVAT 1 inspector Nu Nu Nu Nu Nu urban

1355 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1366 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu REZERVAT 1

director + director adjunct

concursNu Nu Nu Nu Nu urban

1534 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1555 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1509 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

2281 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 3 7 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1462 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2294 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1438 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 13 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1525 TULCEALICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL" TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 8 1 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1575 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1576 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 0 8 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1708 TULCEASEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

"SF. IOAN CASIAN" TULCEALICEAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XDa Nu Nu urban

1130 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1343 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ

"CONSTANTIN GĂVENEA" TULCEAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu VACANT 1 compl. Cioaca Nu Nu Nu Nu Nu urban

1354 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN

NENIŢESCU" TULCEAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1365 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA

CARAGIALE" TULCEAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4 1 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1112 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4 3 Nu VACANT 1 pco Nu Nu Nu Nu Nu urban

1113 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 3 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1413 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPROFESIONAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1414 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPROFESIONAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1550 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu REZERVAT 1 director adjunct concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1474 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1544 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 2 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1472 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 art. 253 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1473 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL MECANICA / MECANICA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 art. 253 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2348 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

GIMNAZIAL DE

ARTAMODELAJ

STUDIUL COMPOZITIEI

SI PORTOFOLIU DE

SPECIALITATE

4 0 Nu VACANT 2 compl Nu Nu Nu Nu Nu urban

2347 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIEMUZICA DE CAMERA MUZICA DE CAMERA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1027 TULCEA PALATUL COPIILOR TULCEACLUBURILE

COPIILORMUZICA FOLK

MUZICA FOLK (PALATE

SI CLUBURI ALE

COPIILOR)

18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2304 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA:

VIOARA

20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2305 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA:

VIOARA

20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2306 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA:

VIOARA

20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2307 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA:

VIOARA

20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2308 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA:

VIOARA

20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2309 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: VIOLA20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

Page 29 of 35

Page 30: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

2310 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: VIOLA4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2311 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2312 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2313 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2314 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2315 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2316 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2317 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2318 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN14 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2319 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN

COMPLEMENTAR

20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2320 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN

COMPLEMENTAR

20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2321 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN

COMPLEMENTAR

20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2322 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA: PIAN

COMPLEMENTAR

10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2328 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA:

CHITARA

20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2329 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA:

CHITARA

10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2330 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

INSTRUMENTE

MUZICALE POPULARE:

TAMBAL

MUZICA

INSTRUMENTALA:

CHITARA

20 0 Da VACANT 1 restrangere Nu Nu Nu Nu Nu urban

2334 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA:

CLARINET

18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2335 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA:

CLARINET

6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2336 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA:

SAXOFON

6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2343 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE

DE INSTRUMENT)

MUZICA

INSTRUMENTALA:

FLAUT

3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2344 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIE

MUZICA VOCALA TRADITIONALA

ROMANEASCA

MUZICA VOCALA

TRADITIONALA

ROMANEASCA

20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1588 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL PEDAGOGIE INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1589 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL PEDAGOGIE INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1503 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(AGRIGULTURA, HORTICULTURA /

AGRICULTURA)

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA

8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1521 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(AGRIGULTURA, HORTICULTURA /

AGRICULTURA)

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA

14 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

1454 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

/ CONSTRUCTII)

CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII

24 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1455 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

/ CONSTRUCTII)

CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII

24 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1456 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

/ CONSTRUCTII)

CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII

11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1427 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT SI

SERVICII)

ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /

COMERT SI SERVICII

24 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1428 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ECONOMIC, ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII / COMERT SI

SERVICII)

ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,

COMERT SI SERVICII /

COMERT SI SERVICII

17 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1475 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI /

ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI)

ELECTRONICA SI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICA SI

AUTOMATIZARI

10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1476 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /

ELECTROTEHNICA -

ELECTROMECANICA -

ENERGETICA

6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

Page 30 of 35

Page 31: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1457 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ESTETICA SI IGIENA CORPULUI

OMENESC)

ESTETICA SI

INGRIJIREA CORPULUI

OMENESC

17 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1425 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ESTETICA SI IGIENA CORPULUI

OMENESC)

ESTETICA SI

INGRIJIREA CORPULUI

OMENESC

24 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1426 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPROFESIONAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ESTETICA SI IGIENA CORPULUI

OMENESC)

ESTETICA SI

INGRIJIREA CORPULUI

OMENESC

16 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1563 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(INDUSTRIE ALIMENTARA /

INDUSTRIA ALIMENTARA)

INDUSTRIE

ALIMENTARA /

INDUSTRIA

ALIMENTARA

24 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1564 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(INDUSTRIE ALIMENTARA /

INDUSTRIA ALIMENTARA)

INDUSTRIE

ALIMENTARA /

INDUSTRIA

ALIMENTARA

24 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1545 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN

CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL

SI GAZE

24 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1546 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN

CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL

SI GAZE

24 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1547 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN

CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL

SI GAZE

24 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1548 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN

CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL

SI GAZE

24 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1549 TULCEACOLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"

TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN

CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL

SI GAZE

19 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Da urban

1477 TULCEACOLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA)

MECANICA / MECANICA -

MECANICA AGRICOLA -

MECANICA IN

CONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -

METALURGIE - PETROL

SI GAZE

8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1560 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEALPREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(PROTECTIA MEDIULUI)PROTECTIA MEDIULUI 22 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1522 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA

(ZOOTEHNIST-VETERINAR /

ZOOTEHNIST-VETERINAR)

ZOOTEHNIST -

VETERINAR /

ZOOTEHNIST -

VETERINAR

9 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

1064 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIALPROFESOR - EDUCATOR INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Da Nu urban

1035 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CJAPPPROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu urban

1036 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CJAPPPROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu REZERVAT 1

director concurs

obligatie catedra

coordonator CJAP

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1037 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINET

ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SARICHIOI +ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

JURILOVCA

2 ore profesor itinerant

c.c. Cirjan 11 luni

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1038 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINET

ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"MIRCEA CEL BĂTRÂN"

BABADAG +ȘCOALA

GIMNAZIALĂ BAIA

2 ore cultura civica

c.c. Dragomir

Nu Nu Nu Nu Nu urban

Page 31 of 35

Page 32: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1039 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINET

ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da REZERVAT 0

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"ION LUCA CARAGIALE"

TULCEA +ŞCOALA

GIMNAZIALĂ "NIFON

BĂLĂŞESCU" TULCEA

2 ore cultura civica

inspector Ranciu 9 luni

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1048 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINET

ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu REZERVAT 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

"TRAIAN COȘOVEI"

SOMOVA + ȘCOALA

GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEA

2 ore cultura civica

director adjunct

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1034 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CJAPPPROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1040 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINET

ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4

COLEGIUL ECONOMIC

"DELTA DUNĂRII"

TULCEA + ȘCOALA

PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEA,

structura ȘCOALA

PRIMARĂ NR.9 TULCEA

2 ore profesor itinerant

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1041 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINET

ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4

LICEUL TEHNOLOGIC

"SIMION LEONESCU"

LUNCAVIŢA + ȘCOALA

GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI

+ ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"ION CREANGĂ"

I.C.BRĂTIANU +

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"NICOLAE IORGA"

GRINDU

2 ore profesor itinerant

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1042 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINET

ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4

LICEUL TEORETIC

"CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEA

2 ore educație socială

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1043 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINET

ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"NICHIFOR LUDOVIG"

NICULIŢEL + ŞCOALA

GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI

+ ŞCOALA GIMNAZIALĂ

IZVOARELE

2 ore cultură civică

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1044 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINET

ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BEIDAUD + ŞCOALA

GIMNAZIALĂ CASIMCEA

1 ora profesor itinerant

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1045 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINET

ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

HORIA + ŞCOALA

GIMNAZIALĂ "PANAIT

CERNA" CERNA

1 ora profesor itinerant

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1046 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINET

ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1

LICEUL TEORETIC

"JEAN BART" SULINA +

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

C.A.ROSETTI

1 ora profesor itinerant

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1047 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINET

ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE

DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICAINSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

CIUCUROVA + ŞCOALA

GIMNAZIALĂ MIHAI

BRAVU

1 ora profesor itinerant

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1065 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 4 Somova Nu Nu Nu Da Nu urban

1066 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 4 Macin Nu Nu Nu Da Nu urban

1084 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 Babadag + Zebil Nu Nu Nu Da Nu urban

1085 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 Mihail Kogalniceanu Nu Nu Nu Da Nu urban

1086 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu VACANT 1 Niculițel + Frecăței Nu Nu Nu Da Nu urban

1087 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Luncavita + Vacareni Nu Nu Nu Da Nu urban

1088 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Jurilovca + Sarichioi Nu Nu Nu Da Nu urban

1089 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 Macin + Jijila Nu Nu Nu Da Nu urban

1090 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 Mahmudia + Murighiol Nu Nu Nu Da Nu urban

1091 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Mahmudia + Murighiol Nu Nu Nu Da Nu urban

1092 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Isaccea Nu Nu Nu Da Nu urban

1093 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Valea Nucarilor Nu Nu Nu Da Nu urban

1094 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 eliberare certificate CES Nu Nu Nu Da Nu urban

Page 32 of 35

Page 33: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1095 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI DE

SPRIJININSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1

obligatie de catedra

inspectoriNu Nu Nu Da Nu urban

1049 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINETE

LOGOPEDICE

SCOLAREPROFESOR LOGOPED INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da REZERVAT 0

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT

NR. 17 TULCEA +

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEA

+

COLEGIUL TEHNIC

"HENRI COANDĂ"

TULCEA

inspector 9 luni

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1050 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINETE

LOGOPEDICE

SCOLAREPROFESOR LOGOPED INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"ION LUCA CARAGIALE"

TULCEA +

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"IOAN NENIŢESCU"

TULCEA

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1051 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINETE

LOGOPEDICE

SCOLAREPROFESOR LOGOPED INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

BAIA +

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

JURILOVCA + ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

CEAMURLIA DE JOS

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1052 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINETE

LOGOPEDICE

SCOLAREPROFESOR LOGOPED INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 4

LICEUL TEORETIC

"CONSTANTIN

BRĂTESCU" ISACCEA +

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"NICHIFOR LUDOVIG"

NICULIŢEL

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1053 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINETE

LOGOPEDICE

SCOLAREPROFESOR LOGOPED INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 4

LICEUL TEHNOLOGIC

TOPOLOG +

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

CIUCUROVA

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1054 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINETE

LOGOPEDICE

SCOLAREPROFESOR LOGOPED INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SARICHIOI +

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

VALEA NUCARILOR

Nu Nu Nu Nu Nu urban

1055 TULCEA

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENTA EDUCAŢIONALĂ

TULCEA

CABINETE

LOGOPEDICE

SCOLAREPROFESOR LOGOPED INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

GRECINu Nu Nu Nu Nu urban

1071 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIALPROFESOR PSIHOPEDAGOG INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da REZERVAT 0 c.c. Stefanescu 10 luni Nu Nu Nu Da Nu urban

1070 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIALPROFESOR PSIHOPEDAGOG INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Da Nu urban

1072 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIALPROFESOR PSIHOPEDAGOG INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 daca se formeaza clasa Nu Nu Nu Da Nu urban

1073 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

GIMNAZIALPROFESOR PSIHOPEDAGOG INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 daca se formeaza clasa Nu Nu Nu Da Nu urban

1082 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

(DEFICIENTE

MODERATE SAU

USOARE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU O CATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu REZERVAT 1 director Nu Nu Nu Da Nu urban

1083 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

(DEFICIENTE

MODERATE SAU

USOARE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU O CATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 14 0 Nu REZERVAT 1 director CCD Nu Nu Nu Da Nu urban

1074 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

(DEFICIENTE

MODERATE SAU

USOARE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU O CATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 scolarizare la domiciliu Nu Nu Nu Da Nu urban

1075 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

(DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,

PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU O CATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 scolarizare la domiciliu Nu Nu Nu Da Nu urban

1076 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

(DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,

PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU O CATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 scolarizare la domiciliu Nu Nu Nu Da Nu urban

1077 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

(DEFICIENTE

MODERATE SAU

USOARE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU O CATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 scolarizare la domiciliu Nu Nu Nu Da Nu urban

1078 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

(DEFICIENTE

MODERATE SAU

USOARE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU O CATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 daca se formeaza clasa Nu Nu Nu Da Nu urban

1079 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

(DEFICIENTE

MODERATE SAU

USOARE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU O CATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 daca se formeaza clasa Nu Nu Nu Da Nu urban

1080 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

(DEFICIENTE

MODERATE SAU

USOARE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU O CATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Da Nu urban

1081 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

SPECIAL

(DEFICIENTE

MODERATE SAU

USOARE)

PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU O CATEDRA DE

EDUCATIE SPECIALA

INSPECTIE LA CLASA 16 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Da Nu urban

1561 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL PROTECTIA MEDIULUI INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1562 TULCEA COLEGIUL "BRAD SEGAL" TULCEA LICEAL PROTECTIA MEDIULUI INSPECTIE LA CLASA 16 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2289 TULCEACOLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU

HARET" TULCEALICEAL PSIHOLOGIE - SOCIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1499 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu REZERVAT 1 protoerie Grosu Nu

ORTODO

XNu Nu Nu urban

Page 33 of 35

Page 34: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

2298 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEALICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 19 0 Da REZERVAT 1 c.m. Boanta Nu

ORTODO

XNu Nu Nu urban

1441 TULCEALICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU"

TULCEALICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu REZERVAT 1 protoerie Grosu Nu

ORTODO

XNu Nu Nu urban

1334 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

CIUCURENCU" TULCEAGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 6 3 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu

ORTODO

XNu Nu Nu urban

1402 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da REZERVAT 1 c.c. Filip Nu

ORTODO

XNu Nu Nu urban

1583 TULCEALICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"

TULCEALICEAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu urban

1401 TULCEAŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA

DOAMNA" TULCEAGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 4 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu urban

1117 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

TULCEAGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 7 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu

ORTODO

XNu Nu Nu urban

1067 TULCEAȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

NR. 14 TULCEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION

LUCA CARAGIALE" TULCEA

SPECIAL

(DEFICIENTE

MODERATE SAU

USOARE)

RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 art 253 NuORTODO

XNu Da Nu urban

1418 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPROFESIONAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu urban

2349 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEALICEAL DE ARTA STUDIUL FORMELOR SI DESENUL

STUDIUL COMPOZITIEI

SI PORTOFOLIU DE

SPECIALITATE

20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1494 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 8 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1517 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 3 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

1423 TULCEAȘCOALA PROFESIONALĂ

"DANUBIUS" TULCEAPROFESIONAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILORINFORMATICA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2331 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIETEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

STUDII TEORETICE

(TEORIE - SOLFEGIU -

DICTEU; ARMONIE;

ISTORIA MUZICII;

FORME MUZICALE)

20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2332 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIETEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

STUDII TEORETICE

(TEORIE - SOLFEGIU -

DICTEU; ARMONIE;

ISTORIA MUZICII;

FORME MUZICALE)

20 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

2333 TULCEALICEUL DE ARTE "GEORGE

GEORGESCU" TULCEA

LICEU MUZICA /

ARTA -

COREGRAFIETEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

STUDII TEORETICE

(TEORIE - SOLFEGIU -

DICTEU; ARMONIE;

ISTORIA MUZICII;

FORME MUZICALE)

11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1500 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL ZOOTEHNIE INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu urban

1518 TULCEACOLEGIUL AGRICOL "NICOLAE

CORNĂȚEANU" TULCEALICEAL ZOOTEHNIE INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Sarighiol de Deal Nu Nu Nu Nu Nu urban

2355 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIALCULTURA CIVICA - GANDIRE

CRITICA SI DREPTURILE COPILULUIINSPECTIE LA CLASA 6 3 Nu VACANT 1 compl ned Nu Nu Nu Nu Nu rural

1942 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 0-IV Nu Nu Nu Nu Nu rural

1941 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 5 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1943 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1940 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1944 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIALINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1937 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1936 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1938 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1939 TURCOAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURCOAIA GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1229VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORGIMNAZIAL CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1233VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 4 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1234VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1

pe comuna

0-IVNu Nu Nu Nu Nu rural

1232VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1228VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORGIMNAZIAL FIZICA INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1231VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORGIMNAZIAL GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 8 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1235VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 4 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1218VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ AGIGHIOL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4 Nu Nu Nu Nu Nu ruralȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILOR

1219VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ AGIGHIOL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu ruralȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILOR

1220VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ AGIGHIOL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu ruralȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILOR

1221VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1230VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORGIMNAZIAL ISTORIE INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 4

pe comuna (ist + civ+ ed.

soc)

art. 253

Nu Nu Nu Nu Nu rural

1224VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

Page 34 of 35

Page 35: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL …isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/02/Lista-posturilor-la-22-februarie-2018.pdf · cultura civica - gandire critica si drepturile

Co

d

po

st Localitate/

ComunaUnitatea de învățământ Alte unități de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Alte discipline predate Probă practică T

C

CD

S

Postul

este

complet

Statutul

postuluiViabilitate Detalii post

Tipul avizului

de alternativă

Tipul

avizului

de culte

Aviz

seminar

teologic

Atestat

educație

specială

Aviz IGP/ARR MediuUnitatea de învățământ cu statut

juridic de care aparține

1225VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 pe comuna Nu Nu Nu Nu Nu rural

1223VALEA

NUCARILORȘCOALA GIMNAZIALĂ AGIGHIOL GIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILOR

1222VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORGIMNAZIAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1226VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da REZERVAT 1

pe comuna

c.c. BusuiocNu Nu Nu Nu Nu rural

1227VALEA

NUCARILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

NUCARILORGIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 12 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1150VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL BIOLOGIE INSPECTIE LA CLASA 6 1 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1152VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT INSPECTIE LA CLASA 17 1 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1154VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1153VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL EDUCATIE PLASTICA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1155VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICA INSPECTIE LA CLASA 4 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1145VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

EMINESCU" VALEA TEILORPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRESCOLAR

INSPECTIE LA CLASA 25 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1149VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1156VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A COMUNICATIILORINFORMATICA 2 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1146VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

EMINESCU" VALEA TEILORPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

INSPECTIE LA CLASA 18 0 Da VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1143VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

EMINESCU" VALEA TEILOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

FRECĂŢEIGIMNAZIAL ISTORIE - GEOGRAFIE GEOGRAFIE INSPECTIE LA CLASA 20 0 Da VACANT 4 art 253 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1148VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 11 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1147VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA INSPECTIE LA CLASA 6 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

1151VALEA

TEILOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI

EMINESCU" VALEA TEILORGIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 Nu

ORTODO

XNu Nu Nu rural

2013 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIU / PRIMAR EDUCATIE MUZICALA INSPECTIE LA CLASA 3 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2011 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIE INSPECTIE LA CLASA 10 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2009 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA INSPECTIE LA CLASA 15 0 Nu VACANT 1 Nu Nu Nu Nu Nu rural

2010 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIAL MATEMATICA INSPECTIE LA CLASA 5 1 Nu REZERVAT 1 director concurs Nu Nu Nu Nu Nu rural

2012 VĂCĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI GIMNAZIAL RELIGIE ORTODOXA INSPECTIE LA CLASA 9 0 Nu VACANT 1 NuORTODO

XNu Nu Nu rural

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MOBILITATE,

Mirela POPOV INSPECTOR ȘCOLAR RESURSE UMANE,

Floriana- Adriana FTADEEV- BRAD

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Lucica POPIȘCĂ

Page 35 of 35


Recommended