+ All Categories
Home > Documents > *LDAVCIP* - isjtulcea.ro

*LDAVCIP* - isjtulcea.ro

Date post: 16-Oct-2021
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 74 /74
588 *LDAVCIP* LISTA DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE CODIFICATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR A. Niveluri de învăţământ preuniversitar Cod Nivelul de învăţământ preuniversitar 1. Liceal general (clasele IX XII) L 2. Gimnazial general (clasele V VIII) G 3. Liceal de artă (clasele IX – XII); Liceal de arhitectură; Seminar teologic (patrimoniu); Palate şi cluburi ale elevilor LA 4. Gimnazial de artă (clasele V- VIII) GA B. Disciplinele de arte vizuale codificate Nivelul de învăţământ preuniversitar Disciplina Denumire Cod L Educaţie artistică L - EA L Educaţie vizuală L - EV L Educaţie plastică L - EP G Educaţie plastică G - EP LA 1. Pictură de şevalet LA- PS 2. Grafică LA - G 3. Sculptură statuară LA- SS 4. Sculptură ornamentală LA - SO 5. Ceramică LA - C 6. Arte monumentale LA-AM 7. Design LA - D 8. Modă LA- M 9. Design textil LA - DT 10. Tapiserie LA - T 11. Foto - video LA - FV 12. Procesarea computerizată a imaginii LA - PCI 13. Desen animat LA- DA 14. Scenografie LA - S 15. Arhitectură LA - A 16. Restaurare LA - R 17. Istoria artei sau Istoria arhitecturii / artelor ambientale / designului LA - IA 18. Arhitectură peisageră LA - AP 19. Studiu desen LA - SD 20. Crochiuri LA - CRO 21. Atelier de specialitate LA - AS 22. Perspectivă şi desen proiectiv LA P/DP
Transcript
A. Niveluri de învmânt preuniversitar
Cod
3. Liceal de art (clasele IX – XII); Liceal de arhitectur;
Seminar teologic (patrimoniu); Palate i cluburi ale elevilor LA
4. Gimnazial de art (clasele V- VIII) GA
B. Disciplinele de arte vizuale codificate
Nivelul de
LA
2. Grafic LA - G
5. Ceramic LA - C
6. Arte monumentale LA-AM
7. Design LA - D
8. Mod LA- M
10. Tapiserie LA - T
12. Procesarea computerizat a imaginii LA - PCI
13. Desen animat LA- DA
14. Scenografie LA - S
15. Arhitectur LA - A
16. Restaurare LA - R
17. Istoria artei sau Istoria arhitecturii / artelor ambientale / designului LA - IA
18. Arhitectur peisager LA - AP
19. Studiu desen LA - SD
20. Crochiuri LA - CRO
22. Perspectiv i desen proiectiv LA – P/DP
589
LA
23. Studiul corpului i al figurii umane, în volum LA – S.FIG.V
24. Studiul corpului i al figurii umane, în culoare LA – S.FIG.C
25. Educaie vizual LA - EV
GA
LA
2. Studiul formelor i al culorii LA - SFC
3. Studiul formelor i al volumului LA - SFV
4. Studiul compoziiei LA - SCO
5. Crochiuri – (fundamentale) LA–CRO-(fundamentale)
6. Elemente de perspectiv LA - PER
7. Desen proiectiv LA - DDP
8. Interdependene funcionale în relaia om – form – ambient. LA - OFA
L
filiera vocaional, profil teologic, cultul ortodox
1. Studiul formelor i desenul L – SFD.PC
2. Studiul culorilor i pictur de icoan L – SCPI.PC
3. Istoria artelor - Arta eclesial L – IAAE.PC
4. Istoria artelor L – IA.PC
5. Sculptur L – S. PC
6. Sculptur decorativ L – SD.PC
7. Restaurare de icoan i lemn policrom L – RILP.PC
8. Studiul materialelor de lucru în arta eclesial L – SMLAE.PC
9. Studiul tehnicilor vechi i tradiionale L – STVT.PC
LA
bunuri culturale”, filiera vocaional, profil artistic
1. Evidena i expertiza patrimoniului LA – EEP.CR
2. Investigaia patrimoniului LA – IP.CR
3. Istoria artei i arhitecturii LA - IAA.CR
4. Legislaia patrimoniului LA - LP.CR
5. Managementul patrimoniului LA - MP.CR
6. Markrting cultural LA – MC.CR
7. Tehnici i tehnologii de conservare-restaurare LA-TTCR.CR
8. Tehnici de expoziie LA- TE.CR
590
CODURILE DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE (PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE
DIN ÎNVMÂNTUL PREUNIVERSITAR
(v. lista *LDAVCIP*)
Studii absolvite, cu diplom, la instituii de învmânt acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidailor de a
se înscrie i de a participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în învmântul preuniversitar i la examenul
naional de definitivare în învmânt
Programa -
DOMENIUL
Nr.
crt.
(fundamentale), EV, PCI D, P, M, IA
ARTE
PLASTICE
(fundamentale), EV D, P, M, IA 2. Arte decorative x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-
(fundamentale), EV, PCI D, P, M, IA 3. Arte plastice – Arte decorative x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC; SCPI.PC
EP PS, PS-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-
(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 4. Arte plastice (pictur) x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC; SCPI.PC
EP PS, PS-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-
(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 5. Pictur x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC; SCPI.PC
ARTE
(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV, R, R-AS,
IA, EEP.CR, IP.CR, IAA.CR, LP.CR, MP.CR,
MC.CR, TTCR.CR, TE.CR
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC; S.PC;
EP SS, SO, SS-AS, SO-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.V, EV D, P, M, IA 8. Arte plastice (sculptur) x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC; S.PC;
EP SS, SO, SS-AS, SO-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.V, EV D, P, M, IA 9. Sculptur x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC; S.PC;
SD.PC; RILP.PC;
IA.PC; IAAE.PC
PER, CRO-(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.V,
S.FIG.C, EV, R, R-AS, IA, EEP.CR, IP.CR, IAA.CR,
LP.CR, MP.CR, MC.CR, TTCR.CR, TE.CR
D, P, M, IA 10. Sculptur – restaurare, profesor de desen x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
EP G, G-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-
(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV, PCI D, P, M, IA 11. Arte plastice (grafic) x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
EP G, G-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-
(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV, PCI D, P, M, IA 12. Grafic x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
EP G, G-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-
(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV, PCI D, P, M, IA 13. Grafic, profesor de desen x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC
EP DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI , SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 14.
Arte textile (tapiserie – contexturi,
SFD.PC
EP DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 15. Arte textile (creaie vestimentar - mod) x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC
EP DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 16. Arte textile (tapiserie – contexturi) x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC
EP DT, DT-AS M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 17. Tapiserie – contexturi x
591
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA
ARTE
PLASTICE
Proba practico-
/
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 19. Arte textile (mod – imprimeuri) x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 20. Arte decorative (arte textile) x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 21. Arte textile – Mod x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 22.
Arte textile - fluiditate, flexibilitate, comunicare.
Pedagogia artei - creativitate în artele vizuale între
informaie i imaginar
EP DT,DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA
ARTE DECORATIVE
EP DT,DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 24.
Arte textile - interferente stilistice în artele
decorative* x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 25. Tapiserie – creaie vestimentar x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 26. Creaie vestimentar x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 27. Arte textile – imprimerie x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 28. Arte textile – Mod x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SMLAE.PC;
STVT.PC; SFD.PC
SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA
ARTE
PLASTICE
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SMLAE.PC;
STVT.PC; SFD.PC
EP AM, AM-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale),
SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 30. Art mural x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SMLAE.PC;
STVT.PC; SFD.PC
SD, CRO, S.FIG.C, EV, R, R-AS, IA,
EEP.CR, IP.CR, IAA.CR, LP.CR, MP.CR, MC.CR, TTCR.CR,
TE.CR
D, P, M, IA 31. Art monumental – restaurare, profesor de desen x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD,
CRO, S.FIG.V, EV D, P, M, IA
ARTE
PLASTICE
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD,
CRO, S.FIG.V, EV D, P, M, IA 33. Ceramic x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD,
CRO, S.FIG.V, EV D, P, M, IA 34. Sticl x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD,
CRO, S.FIG.V, EV D, P, M, IA 35. Metal x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD,
CRO, S.FIG.V, EV D, P, M, IA 36. Arte decorative (Ceramic –Sticl – Metal) x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD,
CRO, S.FIG.V, EV D, P, M, IA 37. Arte decorative (Ceramic) x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD,
CRO, S.FIG.V, EV D, P, M, IA 38. Arte decorative (Sticl) x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-
EA; SFD.PC
EP C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD,
CRO, S.FIG.V, EV D, P, M, IA 39. Arte decorative (Metal) x
592
EP S, S-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale),
OFA, PCI, SD, CRO, S. FIG. V, S.FIG.C,P/DP, EV D, P, M, IA
ARTE
PLASTICE
EP D, D-AS, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA,
PCI, SD, CRO, P/DP, EV D, P, M, IA 41. Design x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
EP D, D-AS, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA,
PCI, SD, CRO, P/DP, EV D, P, M, IA 42. Design industrial i ambiental i de comunicare x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
EP S, S-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale),
OFA, PCI, SD, CRO, FIG. V, S.FIG.C, P/DP, EV D, P, M, IA TEATRU 43. Scenografie x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
ARTE
PLASTICE
EP D, D-AS, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA,
PCI, SD, CRO, P/DP, EV D, P, M, IA 45. Design de produs x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
EP D, D-AS, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA,
PCI SD, CRO, P/DP, EV D, P, M, IA 46. Forme industriale x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC; RILP.PC;
IA.PC; IAAE.PC
(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV,
EEP.CR, IP.CR, IAA.CR, LP.CR, MP.CR, MC.CR,
TTCR.CR, TE.CR
D, P, M, IA 47. Conservarea i restaurarea operei de art x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC; RILP.PC;
IA.PC; IAAE.PC
(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV,
EEP.CR, IP.CR, IAA.CR, LP.CR, MP.CR, MC.CR,
TTCR.CR, TE.CR
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC; RILP.PC;
SCPI.PC; IA.PC;
SD, CRO, S.FIG.C, EV, R, R-AS, IA, EEP.CR, IP.CR,
IAA.CR, LP.CR, MP.CR, MC.CR, TTCR.CR, TE.CR
D, P, M, IA
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC, RILP.PC,
S.PC, SD.PC,
IA.PC, IAAE.PC
SS, SO, SS-AS, SO-AS, SFD, SFV, SFC, SCO, DDP, PER,
CRO-(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.V, S.FIG.C, EV, R, R-
AS, IA, EEP.CR, IP.CR, IAA.CR, LP.CR, MP.CR, MC.CR,
TTCR.CR, TE.CR
D, P, M, IA 50. Sculptur – restaurare, profesor de desen x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC; RILP.PC;
IA.PC; IAAE.PC
EEP.CR, IP.CR, IAA.CR, LP.CR, MP.CR, MC.CR,
TTCR.CR, TE.CR
D, P, M, IA 51. Art monumental – restaurare, profesor de
desen x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
IA.PC; IAAE.PC
ARTE
PLASTICE
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
IA.PC; IAAE.PC
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
IA.PC; IAAE.PC
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC; IA.PC;
EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), IA,
EV D, P, M, IA 55. Pedagogia artei (profesor de desen) x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC; IA.PC;
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC
EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), EV D, P, M, IA 57. Pedagogie - arte plastice i decorative x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC, IA.PC,
EV D, P, IA 58. Muzeologie – Profesor de desen x
593
TTCR.CR, TE.CR IA
patrimoniului x
Proba practico-
patrimoniului arheologic i muzeal x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
EP FV, FV-AS, DA, PCI, SCO, EV D, P, IA
ARTE
PLASTICE
EP FV, FV-AS, DA, SFC, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-
(fundamentale), PCI, SD, CRO, EV D, P, IA 63.
Foto – Video – Procesare computerizat a
imaginii x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA EP FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV, DA 64.
Fotografie, media (imagine de film i Tv,
multimedia-sunet, montaj) x
ISTORIE
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
IA.PC; IAAE.PC
EP IA, EV, R, R-AS, EEP.CR, IP.CR, IAA.CR, LP.CR, MP.CR,
MC.CR, TTCR.CR, TE.CR IA 66. Istoria artei, muzeologie i restaurare x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
IA.PC, IAAE.PC;
SMLAE.PC; STVT.PC
EP R, R-AS, IA, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA
TEOLOGIE
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
SCPI.PC; RILP.PC;
IA.PC; IAAE.PC
EP R,R-AS, IA SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 68. Teologie ortodox - Pictur bisericeasc x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
RILP.PC; IA.PC;
EP R, R-AS, IA, EV, EEP.CR, IP.CR, IAA.CR, LP.CR, MP.CR,
MC.CR, TTCR.CR, TE.CR D, P, M, IA 69.
Teologie ortodox didactic – Conservare i
restaurare x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
IA.PC, IAAE.PC
EP EV D, P, M, IA 70. Teologie ortodox didactic – Arte plastice x
EV; EP-EV;
CINEMATOGRAFIE I
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV 72.
Multimedia – sunet, montaj, grafic
computerizat x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV, DA 73. Fotografie, cinematografie, media x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV, DA 74.
Fotografie, cinematografie, media (regie de film
i Tv, imagine de film i Tv, multimedia-sunet,
montaj)
x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV, DA
ART
CINEMATOGRAFIC
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV, DA 76. Regie, imagine film, televiziune x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV 77. Imagine de film i televiziune x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV, DA 78. Regia spectacolului de teatru, film i televiziune x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV 79. Filmologie x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV 80. Filmologie (scenaristic, publicitate-media) x
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV 81.
Dramaturgie cinematografic. Scenaristic de
film i TV* x
DECORATIVE
EP D, P, IA ARTE PLASTICE 84. Desen x
594
A, A-AS, SFC, SFD, SCO, SFV, DDP, PER, IA, EV,
CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, CRO, P/DP IA
ARHITECTUR
A, A-AS, SFC, SFD, SCO, SFV, DDP, PER, IA, EV
CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, CRO, P/DP IA 86. Arhitectur i sistematizare x
AP, AP-AS, SFC, SCO, SFV, SFD, DDP, PER, OFA, PCI , SD,
CRO, P/DP, IA, EV IA 87. Peisagistic x
A, A-AS, SFC, SFD, SCO, SFV, DDP, PER, IA, EV, CRO-
(fundamentale), OFA, PCI, SD, CRO, P/DP IA 88. Arhitectur i urbanism x
AM, AM-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-
(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV, R, R-AS, IA. EEP.CR,
IP.CR, IAA.CR, LP.CR, MP.CR, MC.CR, TTCR.CR, TE.CR
D, P, M, IA 89. Restaurarea monumentelor de arhitectur* x
EP IA 90. Arhitectur x
(*) Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puin un an i jumtate/cu minimum de 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nou sau programe de conversie profesional pentru dobândirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare
urmate dup finalizarea cu diplom a studiilor universitare de lung durat sau a ciclului II de studii universitare.
Not. La specializrile nominalizate mai sus se adaug:
(1) Toate specializrile similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puin un an i jumtate/cu minimum de 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale, care dau dreptul de a profesa într-o nou specializare – similar uneia dintre cele nominalizate mai sus i programele de conversie profesional pentru dobândirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice, în conformitate cu prevederile
art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
595
(v. lista *LDAVCIP*)
Studii absolvite, cu diplom, la instituii de învmânt acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidailor de a se înscrie i de a participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în învmântul
preuniversitar i la examenul naional de definitivare în învmânt Programa -
prob de concurs/
Domeniul pentru studiile
universitare de licen
universitare
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE I DECORATIVE 91. Arte plastice (Pictur) x
Proba practico-
i cercetrii nr. 5976 / 2020)
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE I DECORATIVE 92. Arte plastice (Sculptur) x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE I DECORATIVE 93. Arte plastice (Grafic) x
EP D, P, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE I DECORATIVE 94. Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea computerizat a imaginii) x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE I DECORATIVE 95. Arte decorative x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE I DECORATIVE 96. Design x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE I DECORATIVE 97. Conservare i restaurare x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE I DECORATIVE 98. Pedagogia artelor plastice i decorative x
EP IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE I DECORATIVE 99. Istoria i teoria artei x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE TEATRU 100. Scenografie x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 101. Arte plastice (Pictur) x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 102. Arte plastice (Sculptur) x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 103. Arte plastice (Grafic) x
EP D, P, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 104. Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea computerizat a imaginii) x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 105. Arte decorative x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 106. Design x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 107. Conservare i restaurare x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 108. Pedagogia artelor plastice i decorative x
EP IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 109. Istoria i teoria artei x
EP IA TIINE UMANISTE / TIINE UMANISTE
I ARTE ISTORIE 110. Istoria artei x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 111. Art mural x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 112. Ceramic – sticl –metal x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 113. Arte textile - Design textil x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 114. Mod - Design vestimentar x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 115. Scenografie i eveniment artistic x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 116. Design ambiental x
EP D, P, M, IA ARTE / TIINE UMANISTE I ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN 117. Art monumental x
EP D, P, M, IA TEOLOGIE / TIINE UMANISTE I ARTE TEOLOGIE ORTODOX 118. Art sacr x
EP IA ARHITECTUR I URBANISM / TIINE
UMANISTE I ARTE ARHITECTUR 119. Conservare i restaurare de arhitectur x
EP IA ARHITECTUR I URBANISM / TIINE
UMANISTE I ARTE ARHITECTUR 120. Arhitectura peisajului x
EP IA ARHITECTUR I URBANISM / TIINE
UMANISTE I ARTE ARHITECTUR 121. Mobilier i amenajri interioare x
EP IA ARHITECTUR I URBANISM / TIINE
UMANISTE I ARTE ARHITECTUR 122. Tehnologie arhitectural x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 123. Art sacr x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 124. Arte plastice (Pictur) x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 125. Arte plastice (Sculptur) x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 126. Arte plastice (Sculptur) x
EP D, P, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 127. Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea computerizat a imaginii) x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 128. Arte decorative x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 129. Design x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 130. Conservare i restaurare x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 131. Pedagogia artelor plastice i decorative x
EP IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 132. Istoria i teoria artei x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 133. Arte plastice (Grafic) x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 134. Art mural x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 135. Ceramic – sticl –metal x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 136. Arte textile - Design textil x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 137. Mod - Design vestimentar x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 138. Scenografie i eveniment artistic x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 139. Design ambiental x
EP D, P, M, IA TIINE UMANISTE I ARTE ARTE VIZUALE 140. Art monumental x
596
(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE
DIN ÎNVMÂNTUL PREUNIVERSITAR
(v. lista *LDAVCIP*)
concursuri de ocupare a posturilor didactice în învmântul preuniversitar i la examenul naional de definitivare în învmânt
Programa -
Domeniul
fundamental
Domeniul
studiile
Studii
universitare
de
masterat/
master
EV;
EP-EV;
EV-EA;
EP-EV-
EA;
SFD.PC;
SCPI.PC
EP
grafic i foto-video
5. Pictur i multimedia
7. Valori plastice i reflexive ale imaginii in pictura contemporan
x
Istoria i teoria artei
UMANISTE /
TIINE
multimedia: sunet-montaj, comunicare
foto-video
7. Tehnici i strategii de creaie în sculptur
x
UMANISTE /
TIINE
i TV, multimedia: sunet-montaj,
video
6. Grafic publicitar i de carte
7. Design grafic – Comunicare vizual
x
UMANISTE /
TIINE
i TV, multimedia: sunet-montaj,
foto-video
4. Fotografie-video-procesarea computerizat a
i TV, multimedia: sunet-montaj,
2. Arte decorative – Art mural 3. Arte decorative (art mural)
4. Arte decorative – Art mural, Mod-Design
vestimentar 5. Arte decorative – Mod - Design vestimentar
x
UMANISTE /
TIINE
i TV, multimedia: sunet-montaj,
UMANISTE /
TIINE
i TV, multimedia: sunet-montaj,
SFD, SFC, SCO, DDP,
vestimentar
4. Arte textile: Interferene stilistice
5. Arte textile ambientale
9. Strategii de mod i costum
x
UMANISTE /
TIINE
i TV, multimedia: sunet-montaj,
2. Design de interior i pentru spaiul public
3. Design de produs
x
UMANISTE /
TIINE
i TV, multimedia: sunet-montaj,
Istoria i teoria artei
UMANISTE /
TIINE
multimedia: sunet-montaj, comunicare
Istoria i teoria artei
UMANISTE /
TIINE
multimedia: sunet-montaj, comunicare
Istoria i teoria artei
UMANISTE /
TIINE
multimedia: sunet-montaj, comunicare
M, IA
cercetarea imaginii
in artele vizuale
vizuale
x
TEATRU Scenografie
Istoria i teoria artei
TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic,
publicitate media, filmologie)
restaurare a patrimoniului artistic
2. Conservare i restaurare
4. Restaurare lemn policrom
restaurare
x
Istoria i teoria artei
UMANISTE /
TIINE
TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic,
publicitate media, filmologie)
crearea bunurilor culturale
4. Art sacr în patrimoniul cultural
5. Restaurarea icoanei, a picturii murale i de
evalet
x
Arte plastice (Sculptur)
Arte plastice (Grafic)
Arte decorative
Istoria i teoria artei
Arte decorative
Istoria i teoria artei
Cinematografie, fotografie, media
(regie de film i TV,imagine de film i TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic, publicitate media, filmologie)
Filmologie
crearea bunurilor culturale
evalet
x
Arte decorative
Istoria i teoria artei
Arte decorative
Istoria i teoria artei
Cinematografie, fotografie, media
(regie de film i TV,imagine de film i TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic, publicitate media, filmologie)
Filmologie
Istoria i teoria artei
UMANISTE /
TIINE
TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic,
publicitate media, filmologie)
decorative
x
Istoria i teoria artei
UMANISTE /
TIINE
TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic,
publicitate media, filmologie)
peisajului i figurii
Istoria i teoria artei
UMANISTE /
TIINE
TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic,
publicitate media, filmologie)
grafic i foto-video
5. Pictur i multimedia
imaginii în pictura contemporan
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizual:
scenaristic, publicitate media, filmologie)
foto-video
6. Tehnici i strategii de creaie în sculptur
x
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic,
publicitate media, filmologie)
Istoria i teoria artei
i foto-video
4. Grafic
6. Grafic publicitar i de carte
7. Design grafic – Comunicare vizual
x
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic,
publicitate media, filmologie)
Istoria i teoria artei
foto-video
4. Fotografie-video-procesarea computerizat a
TEATRU Scenografie
ARTE /
TIINE
TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic,
publicitate media, filmologie)
ARTE
PLASTICE,
Istoria i teoria artei
design vestimentar
x
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic,
publicitate media, filmologie)
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic,
publicitate media, filmologie)
Istoria i teoria artei
SFD, SFC, SCO, DDP,
vestimentar
4. Arte textile ambientale
6. Design textil
7. Design vestimentar
9. Strategii de mod i costum
x
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic,
publicitate media, filmologie)
Istoria i teoria artei
Comunicare vizual
5. Design de interior i pentru spaiul public
6. Design de produs
9. Design inovativ integrat
11. Innovation based integrated design
x
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
TV, multimedia: sunet-montaj,
comunicare audiovizual: scenaristic,
publicitate media, filmologie)
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizual:
scenaristic, publicitate media, filmologie)
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizual:
scenaristic, publicitate media, filmologie)
Istoria i teoria artei
IA
ARTE /
TIINE
2. Arte plastice, decorative i design -
Comunicare vizual
public
8. Istorie i metodologie în cercetarea
imaginii
10. Comunicare vizual
12. Arte vizuale -Teorii i practici in artele
vizuale
arta vizual
experiment
x
TEATRU Scenografie
Istoria i teoria artei
multimedia: sunet-montaj, comunicare
Istoria i teoria artei
SCO, DDP, PER,
restaurare a patrimoniului artistic
2. Conservare i restaurare
4. Restaurare lemn policrom
restaurare
x
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
multimedia: sunet-montaj, comunicare
Istoria i teoria artei
x
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
multimedia: sunet-montaj, comunicare
Istoria i teoria artei
PER,
2. Ilustraie – animaie
decorative
x
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
multimedia: sunet-montaj, comunicare
Istoria i teoria artei
peisajului i figurii
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
multimedia: sunet-montaj, comunicare
Istoria i teoria artei
peisajului i figurii
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
multimedia: sunet-montaj, comunicare
Istoria i teoria artei
M, IA
Istoria i teoria artei
Istoria i teoria artei
multimedia: sunet-montaj, comunicare
Istoria i teoria artei
ÎNCADRARE
participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în învmântul preuniversitar i la examenul naional de definitivare în
învmânt
Programa -
Domeniul pentru studiile
universitare de licen
Studii
universitare
DDP, PER, IA, EV, CRO-
(fundamentale), OFA, PCI, SD,
DDP, PER, IA, EV, CRO-
(fundamentale), OFA, PCI, SD,
EV;
EP-EV;
DDP, PER, IA, EV, CRO-
(fundamentale), OFA, PCI, SD,
ARHITECTUR Design de produs2) x
1) Studii universitare integrate licen i master cu un numr de 360 de credite de studiu transferabile, conform reglementrii sectoriale din cadrul Uniunii Europene. 2) Studii universitare integrate licen i master cu un numr de 300 de credite de studiu transferabile.
631
liceal ( coli i licee de cultur general, filiera
teoretic, tehnologic i vocaional, cu excepia
specializrii muzic.) clasele V- XII
Arte Educaie muzical
coregrafie), coli i licee de art cu program
integrat i suplimentar, clasele I- XII ( primar,
gimnazial, liceal)
Instrumente cu coarde: vioar, viol, violoncel, contrabas, chitar, harp;
Instrumente de suflat: flaut, oboi, clarinet, fagot, trompet corn, trombon, tub, nai
Instrumente de percuie: ambal;
Art vocal: canto, iniiere vocal, muzic vocal tradiional româneasc ( canto popular),
jazz - muzic uoar (muzic vocal)
Ansambluri muzicale instrumentale i vocale: muzic de camer, orchestr, cor
Teorie – solfegiu - dicteu
Management artistic
Artele spectacolului
632
educaie muzical - EM
muzic instrumental - MI
jazz - muzic uoar - JMU
muzic de camer - MC
corepetiie - CO
management artistic -MA
artele spectacolului - AS
* Oricare din instrumentele de la Muzic instrumental.
Not. Abrevierile au fost fcute în vederea introducerii datelor în sistemul computerizat.
633
ÎNCADRARE
Studii absolvite, cu diplom, la instituii de învmânt acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidailor de a
se înscrie i de a participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în învmântul preuniversitar i la examenul
naional de definitivare în învmânt Programa -
prob de concurs/
Programa - disciplina pentru
G/PM, GPC -
5975 / 2020)
/ EDUCAIE MUZICAL
definitivare în învmânt aprobat prin
ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr.
5976 / 2020)
3. Interpretare instrumental x
instrument1) x
8. Muzic instrumental2) x
C, IV MUZIC
12. Canto x
14. Interpretare muzical (canto) x
15. Canto - Muzic x
17. Muzic instrumental (canto popular)2) x
18. Muzic i compoziie muzical, muzicologie, muzic instrumental 1) i vocal x
19. Muzic i compoziie muzical, muzicologie, muzic
(vocal i instrumental 1) x
20. Muzic i compoziie muzical, muzicologie, pedagogie muzical, muzic (vocal i instrumental1)
x
22. Muzic vocal i instrumental (un instrument) x
****C, ****IV MUZIC
instrument1) **** x
26. Muzic religioas**** x
AO, AC, ACO, CO
instrumental 1) i vocal x
Proba practico-metodic
ministrului educaiei i cercetrii nr. 5975 /
2020)
definitivare în învmânt aprobat prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii nr. 5976 /
2020)
(vocal i instrumental 1) x
29. Muzic i compoziie muzical, muzicologie, pedagogie
muzical, muzic (vocal i instrumental1) x
30. Muzic i compoziie muzical, muzicologie, pedagogie
muzical, muzic instrumental 1) i vocal x
**MI (funcie de
AO, AC, ACO
**MI (funcie de
33. Compoziie muzical (jazz - muzic uoar) x
34. Compoziie x
muzic x
**MI (funcie de
instrument), **IA, **ACO,
**MI (funcie de
FM, A
de muzic x
**MI (funcie de
instrument), **IA, AF,
**MI (funcie de
MI (funcie de instrument),
AO,AC, EFM, ACO, AF,
Dirijat de orchestr / Profesor de instrument1) i
profesor de muzic x
AO, AC
**CO, TSD, AO, AC 41. Dirijat de cor academic x
MI (funcie de instrument),
AO,AC, EFM, AF, ACO,
Dirijat de cor academic / Profesor de muzic i
profesor de instrument1) x
AO,AC, EFM, AF
**MI (funcie de
635
FM, A
ministrului educaiei i cercetrii nr. 5975 /
2020)
definitivare în învmânt aprobat prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii nr. 5976 /
2020)
46. Muzic religioas** x
AF
instrument 1) x
FM, A
instrument1) x
AF
***MVTR MUZIC
51. Pedagogie muzical *** x
52. Pedagogie muzical / Profesor de muzic i profesor de instrument1) *** x
53. Canto *** x
55. Interpretare muzical (canto) *** x
56. Canto - Muzic*** x
MVTR
59. Muzic i compoziie muzical, muzicologie, muzic
instrumental i vocal x
60. Muzic i compoziie muzical, muzicologie, muzic (vocal i instrumental)
x
muzical, muzic (vocal i instrumental) x
62. Muzic i compoziie muzical, muzicologie, pedagogie
muzical, muzic instrumental i vocal x
63. Muzic vocal i instrumental (un instrument) x
TSD, IM, AC, FM, A, EFM,
AF TSD, AC MUZIC 64. Profesor de muzic x
**MI (funcie de
instrument), **IA, JMU,
**MI (funcie de
65. Jazz i muzic uoar x
MI (funcie de instrument),
AF, EFM, CO
MI (funcie de
TSD, AO, AC, CO
66. Jazz i muzic uoar / Profesor de muzic i profesor de instrument1) x
1) Funcie de instrument: pian, instrumente cu coarde, instrumente de suflat, instrumente de percuie, instrumente populare, conform planului-cadru. 2) Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puin un an i jumtate/cu minimum de 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nou specializare sau
programe de conversie profesional pentru dobândirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011
cu modificrile i completrile ulterioare urmate dup finalizarea cu diplom a studiilor universitare de lung durat sau a ciclului II de studii universitare.
636
EM-EA;
ministrului educaiei i cercetrii nr. 5975 / 2020)
/ EDUCAIE MUZICAL I STUDII
cercetrii nr. 5976 / 2020)
69. Interpretare muzical (un instrument 1) - Muzic x
70. Interpretare instrumental x
72. Interpretare instrumental (un instrument1) / Profesor de instrument x
73. Interpretare instrumental (un instrument 1) - Muzic x
74. Compoziie muzical (clasic) x
75. Compoziie muzical (jazz - muzic uoar) x
76. Compoziie muzical x
78. Compoziie / Profesor de instrument1) i profesor de muzic x
79. Compoziie / Profesor de muzic x
80. Muzicologie x
81. Muzicologie / Profesor de instrument1) i profesor de muzic x
82. Dirijat de orchestr x
83. Dirijat de orchestr / Profesor de instrument1) i profesor de muzic x
84. Dirijat de cor academic x
85. Dirijat de cor academic / Profesor de muzic i profesor de instrument1) x
86. Dirijat x
89. Pedagogie muzical x
90. Pedagogie muzical / Profesor de muzic i profesor de instrument1) x
91. Jazz i muzic uoar x
92. Jazz i muzic uoar / Profesor de muzic i profesor de instrument1) x
93. Muzic i compoziie muzical, muzicologie, muzic instrumental i vocal x
94. Muzic i compoziie muzical, muzicologie, muzic (vocal i instrumental) x
95. Muzic i compoziie muzical, muzicologie, pedagogie muzical, muzic instrumental i vocal x
96. Muzic i compoziie muzical, muzicologie, pedagogie muzical, muzic (vocal i instrumental) x
97. Profesor de muzic x
98. Profesor de muzic – specialitatea secundar – un instrument1) x
99. Canto x
101. Interpretare muzical (canto) x
102. Canto - Muzic x
104. Muzic instrumental2) x
107. Art muzical2) x
109. Muzic instrumental (canto)2) x
110. Muzic instrumental (canto popular)2) x
TEOLOGIE
113. Teologie baptist – Muzic bisericeasc x
114. Teologie ortodox didactic – Pedagogie muzical x
EM MUZIC
117. Interpretare muzical (canto) x
118. Pedagogie muzical x
+
ministrului educaiei i cercetrii nr. 5975 / 2020)
/ EDUCAIE MUZICAL SPECIALIZAT
(ART VOCAL, MUZIC
învmânt aprobat prin ordinul ministrului educaiei i
cercetrii nr. 5976 / 2020)
**MI (funcie de
122. Muzic x
1) Funcie de instrument: pian, instrumente cu coarde, instrumente de suflat, instrumente de percuie, instrumente populare, conform planului-cadru. 2) Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puin un an i jumtate/cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nou specializare sau programe de conversie profesional pentru
dobândirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare urmate dup finalizarea cu diplom a
studiilor universitare de lung durat sau a ciclului II de studii universitare.
638
DCL, DC, DR,
DCL, DC, DR,
DCL, DC, DR,
DCL, DC, DR,
IT, MA, AS, ETS MUZIC 129. Artele spectacolului muzical x
Proba practico-metodic
aprobat prin ordinul
ministrului educaiei i
naional de definitivare în
IT, MA, AS MUZIC 130. Regie de teatru muzical x
IT, MA, AS
AA, IT, AS, MA 132. Actorie x
AA, IT, AS, MA 133. Actorie, regie, teatru x
AA, IT, AS, MA 134. Regie teatru x
AA, IT, AS, MA,
AA, IT, AS, MA,
AA, IT, AS, MA,
AA, IT, AS, MA,
ETS 138. Artele spectacolului de teatru (regie de teatru) x
AA, IT, AS, MA,
Artele spectacolului de teatru (arta actorului mânuitor de ppui i
marionete) x
IT, AS, MA 140. Teatrologie x
AA, IT, AS, MA 141. Arta actorului mânuitor de ppui x
639
+
ARTA TEATRAL - ARTA ACTORULUI (programa pentru concurs aprobat prin ordinul ministrului
educaiei i cercetrii nr. 5975 / 2020)
/
ARTA TEATRAL - ARTA ACTORULUI (programa pentru examenul naional de definitivare în învmânt
aprobat prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 5976 /
2020)
IT, AS, MA 144. Regia spectacolului de teatru, film i
televiziune x
IT, AS 146. Filmologie (scenaristic, publicitate-
media) x
Scenaristic de film i TV* x
Not. La specializrile nominalizate mai sus se adaug:
(1) Toate specializrile similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puin un an i jumtate/cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale,
care dau dreptul de a profesa într-o nou specializare – similar uneia dintre cele nominalizate mai sus i programele de conversie profesional pentru dobândirea unei noi specializri i/sau ocuparea de
noi funcii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
* liceu, gimnaziu/primar, liceu muzic/art-coregrafie, gimnaziu/primar muzic/art, gimnaziu/primar coregrafie;
**cu modul de instrument (în cazul în care, din foaia matricol/anexa la diplom a candidatului, reiese faptul c disciplina/unitatea de studiu/modulul, corespunztoare/corespunztor instrumentului solicitat,
se regsete în fiecare an de studiu (sau în cel puin 4 ani de studii) finalizat/finalizat cu not, se consider îndeplinit condiia absolvirii unui modul de instrument, iar candidatul poate ocupa catedre în funcie
de acest instrument în învmântul primar, gimnazial i liceal de art; în cazul în care, din foaia matricol/anexa la diplom a candidatului, reiese faptul c disciplina/unitatea de studiu/modulul,
corespunztoare/corespunztor unui instrument se regsete în cel puin 3 ani de studii finalizat/finalizat cu not, candidatul poate ocupa catedre în funcie de acest instrument numai învmântul primar i
gimnazial de art );
***cu modul de folclor/canto popular (în cazul în care, din foaia matricol/anexa la diplom a candidatului, reiese faptul c disciplina/unitatea de studiu/modulul folclor/canto popular, se regsete în fiecare an
de studiu (sau în cel puin 4 ani de studii) finalizat/finalizat cu not, se consider îndeplinit condiia absolvirii unui modul de folclor/canto popular);
****cu modul de canto (în cazul în care, din foaia matricol/anexa la diplom a candidatului, reiese faptul c disciplina/unitatea de studiu/modulul canto/canto clasic, se regsete în fiecare an de studiu (sau în
cel puin 4 ani de studii) finalizat/finalizat cu not, se consider îndeplinit condiia absolvirii unui modul de canto).
Note. 1) Se consider îndeplinit condiia absolvirii unui modul de instrument/canto/folclor/canto popular i situaia în care dup efectuarea în domeniul muzic a studiilor universitare de lung
durat, candidatul a efectuat ulterior studii universitare de licen în domeniul muzic pe parcursul crora în cel puin 3 ani de studii a finalizat cu not disciplina/unitatea de studiu/modulul,
corespunztoare/corespunztor instrumentului solicitat/canto/canto/clasic/folclor/canto popular.
2) În cazul în care, din foaia matricol/anexa la diplom a candidatului, reiese faptul c disciplina/unitatea de studiu/modulul, corespunztoare/corespunztor i unui alt instrument/canto/canto
popular, în afara celui înscris pe diploma de studii, se regsete în fiecare an de studiu (sau în cel puin 4 ani de studii) finalizat/finalizat cu not, candidatul poate ocupa catedre i funcie de acest
instrument/canto/canto popular în învmântul liceal, gimnazial i primar de art; în cazul în care, din foaia matricol/anexa la diplom a candidatului, reiese faptul c disciplina/unitatea de
studiu/modulul, corespunztoare/corespunztor i unui alt instrument, în afara celui înscris pe diploma de studii, nu se regsete în fiecare an de studiu finalizat/finalizat cu not, dar se regsete
în cel puin 3 ani de studii finalizat/finalizat cu not, candidatul poate ocupa catedre i funcie de acest instrument numai învmântul primar i gimnazial de art).
3) Specializrile care nu se regsesc în acest Centralizator vor primi acceptul de participare la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învmântul
preuniversitar i la examenul naional de definitivare în învmânt dac:
a) profilul postului/catedrei vacante coincide cu profilul specializrii absolvite;
b) specializarea înscris pe diploma candidatului poate s fie asimilat uneia dintre specializrile universitare incluse în prezentul Centralizator.
640
participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în învmântul preuniversitar i la examenul naional de definitivare în
învmânt Programa -
G/P- G/PM, GPC -
universitare
ministrului educaiei i cercetrii nr. 5975 / 2020)
/ EDUCAIE MUZICAL SPECIALIZAT
(ART VOCAL, MUZIC
învmânt aprobat prin ordinul ministrului educaiei i
cercetrii nr. 5976 / 2020)
**MI (funcie de instrument),
ARTE / TIINE
UMANISTE I
**MI (funcie de instrument),
ARTE / TIINE
UMANISTE I
ARTE MUZIC
**MI (funcie de instrument),
158. Muzic** x
Proba practico-metodic
ministrului educaiei i cercetrii nr. 5975 / 2020)
/ EDUCAIE MUZICAL I STUDII
cercetrii nr. 5976 / 2020)
160. Compoziie muzical x
166. Muzicologie x
167. Muzic x
TIINE
DCL, IC, DR, R, DCR, RA ARTE / TIINE
UMANISTE I
+
/
învmânt aprobat prin ordinul ministrului educaiei i
cercetrii nr. 5976 / 2020)
TEATRU 172. Artele spectacolului (coregrafie) x
** cu modul de instrument (în cazul în care, din foaia matricol/anexa la diplom a candidatului, reiese faptul c disciplina/unitatea de studiu/modulul,
corespunztoare/corespunztor instrumentului solicitat, se regsete regsete în cel puin 3 ani de studii finalizat/finalizat cu not, se consider îndeplinit condiia
absolvirii unui modul de instrument)
641
ÎNCADRARE
DIN ÎNVMÂNTUL PREUNIVERSITAR
(v. lista LGPLM/AG/PM-GC*)
Studii absolvite, cu diplom, la instituii de învmânt acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidailor de a se înscrie i de a participa la concursuri de
ocupare a posturilor didactice în învmântul preuniversitar i la examenul naional de definitivare în învmânt Programa -
prob de concurs/
Programa - disciplina pentru
examenul naional de
G/PM, GPC -
Studii
4. Art muzical în cultura audiovizual
5. Arta muzical româneasc contemporan
6. Arta spectacolului liric
7. Artele spectacolului muzical
musical
11. Educaie muzical
religioase
muzical
17. Meloterapie
20. Muzic i cultur pop
21. Muzicologie, compoziie, dirijat
22. Pedagogia artei dirijorale
25. Stilistic dirijoral
26. Sintez muzicologic
29. Stil i performan în interpretarea instrumental i
vocal
31. Teoria i practica spectacoluilui liric
32. Vocal i instrumental în arta muzical cameral
x
2. Compoziie, Muzicologie, Dirijat
3. Muzicologie, compoziie, dirijat
ordinul ministrului educaiei i
cercetrii nr. 5975 / 2020)
definitivare în învmânt aprobat prin
ordinul ministrului educaiei i
cercetrii nr. 5976 / 2020)
2. Muzic i cultur pop x
Compoziie muzical
instrumental i vocal
muzical cameral
4. Arta muzical româneasc contemporan****
5. Arta spectacolului liric
6. Artele spectacolului muzical****
religioase ****
muzical****
15. Stil i performan în interpretarea instrumental i vocal
16. Tehnica i arta muzical din secolul XX****
17. Teoria i practica spectacoluilui liric
18. Vocal i instrumental în arta muzical cameral
x
4. Arta muzical româneasc contemporan****
5. Arta spectacolului liric
6. Artele spectacolului muzical****
8. Educaie muzical****
religioase ****
muzical****
16. Stil i performan în interpretarea instrumental i vocal
17. Tehnica i arta muzical din secolul XX****
18. Teoria i practica spectacoluilui liric
19. Vocal i instrumental în arta muzical cameral
x
4. Arta muzical româneasc contemporan**
5. Arta spectacolului liric**
6. Artele spectacolului muzical**
7. Compoziie, Muzicologie, Dirijat**
9. Educaie muzical**
muzicale religioase **
muzical**
14. Muzic i cultur pop**
15. Muzicologie, compoziie, dirijat**
16. Pedagogia artei dirijorale**
19. Stilistic dirijoral**
20. Sintez muzicologic**
22. Teoria i practica spectacoluilui liric**
23. Vocal i instrumental în arta muzical cameral
x
ORTODOX Art sacr
Not. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se i alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
**cu modul de instrument (în cazul în care, din foaia matricol/anexa la diplom a candidatului, reiese faptul c disciplina/unitatea de studiu/modulul, corespunztoare/corespunztor
instrumentului solicitat, se regsete în cel puin 3 ani de studii din cadrul ciclului I de studii universitare de licen finalizat/finalizat cu not i cel puin într-unul dintre anii de studii din
cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consider îndeplinit condiia absolvirii modulului de instrument necesar pentru ocuparea de catedre în învmântul liceal,
gimnazial i primar de art; în cazul în care, din foaia matricol/anexa la diplom a candidatului, reiese faptul c disciplina/unitatea de studiu/modulul, corespunztoare/corespunztor
instrumentului solicitat, se regsete în fiecare an de studiu din cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consider îndeplinit condiia absolvirii modulului de
instrument necesar pentru ocuparea de catedre în învmântul liceal, gimnazial i primar de art);
***cu modul de folclor (în cazul în care, din foaia matricol/anexa la diplom a candidatului, reiese faptul c disciplina/unitatea de studiu/modulul canto popular, folclor muzical sau
folclor comparat, se regsete în cel puin 2 ani de studiu din cadrul ciclului I de studii universitare de licen finalizat/finalizat cu not i cel puin într-unul dintre anii de studii din cadrul
ciclului II de studii universitare de masterat/master se consider îndeplinit condiia absolvirii modulului de folclor necesar pentru ocuparea de catedre în învmântul liceal, gimnazial i
primar de art; în cazul în care, din foaia matricol/anexa la diplom a candidatului, reiese faptul c disciplina/unitatea de studiu/modulul, canto popular sau folclor muzical, se regsete în
fiecare an de studiu din cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consider îndeplinit condiia absolvirii modulului de folclor necesar pentru ocuparea de catedre în
învmântul liceal, gimnazial i primar de art);
****cu modul de canto (în cazul în care, din foaia matricol/anexa la diplom a candidatului, reiese faptul c disciplina/unitatea de studiu/modulul canto sau canto clasic, se regsete în cel
puin 2 ani de studiu de studiu din cadrul ciclului I de studii universitare de licen finalizat/finalizat cu not i cel puin într-unul dintre anii de studii din cadrul ciclului II de studii
universitare de masterat/master se consider îndeplinit condiia absolvirii modulului de canto necesar pentru ocuparea de catedre în învmântul liceal, gimnazial i primar de art; în
cazul în care, din foaia matricol/anexa la diplom a candidatului, reiese faptul c disciplina/unitatea de studiu/modulul, canto sau canto clasic, se regsete în fiecare an de studiu din cadrul
ciclului II de studii universitare de masterat/master se consider îndeplinit condiia absolvirii modulului de canto necesar pentru ocuparea de catedre în învmântul liceal, gimnazial i
primar de art).
mijloacelor de expresie
5. Arta actorului de teatru de animaie
6. Arta regizorului de teatru
7. Artele spectacolului teatral
9. Art teatral
11. Pedagogie teatral
contemporan
14. Teatru de animaie
aprobat prin ordinul
ministrului educaiei i
naional de definitivare în
Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de
ppui i marionete)
multimedia: sunet-montaj, comunicare
3. Arta actorului
mijloacelor de expresie
6. Arta actorului de teatru de animaie
7. Arta regizorului de teatru
8. Artele spectacolului teatral
11. Art teatral
13. Design, lumin i sunet în artele spectacolului
14. Pedagogie teatral
contemporan
17. Teatru de animaie
x
TEATRU
Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de
ppui i marionete)
multimedia: sunet-montaj, comunicare
Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de
ppui i marionete)
multimedia: sunet-montaj, comunicare
Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de
ppui i marionete)
multimedia: sunet-montaj, comunicare
aprobat prin ordinul
ministrului educaiei i
naional de definitivare în
Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de
ppui i marionete)
multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizual:
scenaristic, publicitate media, filmologie)
Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de
ppui i marionete)
multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizual:
scenaristic, publicitate media, filmologie)
Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de
ppui i marionete)
i TV, imagine de film i TV, multimedia: sunet-
montaj, comunicare audiovizual: scenaristic,
3. Management i antreprenoriat
Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de
ppui i marionete)
i TV, imagine de film i TV, multimedia: sunet-
montaj, comunicare audiovizual: scenaristic,
Proba practico-
aprobat prin ordinul
ministrului educaiei i
naional de definitivare în
Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de ppui i
marionete)
audiovizual: scenaristic, publicitate media, filmologie)
Filmologie
3. Arta montajului i a sunetului de film
4. Arta scurtmetrajului
6. Arta designului de jocuri/ Art of Game
Design
interactive arts
9. Design pentru noile media / New media
design
13. Filmologie
Documentary filmmaking
17. Scenaristic
performative i media / Interactive
x
TEATRU
Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de ppui i
marionete)
audiovizual: scenaristic, publicitate media, filmologie)
Filmologie
3. Spectacolul coregrafic contemporan
Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de ppui i
marionete)
Cinematografie, fotografie, media
(regie de film i TV,imagine de film i TV, multimedia: sunet-
montaj, comunicare audiovizual: scenaristic, publicitate
media, filmologie)
2. Art coregrafic
4. Spectacolul coregrafic contemporan
Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de ppui i
marionete)
Cinematografie, fotografie, media
(regie de film i TV,imagine de film i TV, multimedia: sunet-
montaj, comunicare audiovizual: scenaristic, publicitate
media, filmologie)
648
Învmânt preuniversitar
Studii absolvite, cu diplom, la instituii de învmânt acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidailor de a se înscrie i de a participa la concursuri de ocupare
a posturilor didactice în învmântul preuniversitar i la examenul naional de definitivare în învmânt Programa - prob de concurs/
Programa - disciplina pentru examenul
Post/Catedr
(programa aprobat prin ordinul
/ EDUCAIE FIZIC I SPORT (programele pentru examenul naional de
definitivare în învmânt aprobate prin
ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
3. Educaie fizic militar i sport1) x
4. Educaie fizic (militar )1) x
5. Educaie fizic i sport, specializare în disciplina sportiv1) x
6. Managementul activitilor sportive* 1) x
7. Educaie fizic i sport competiional* 1) x
8. Educaie fizic i sport – Limba i literatura englez x
9. Educaie fizic i sport – Limba i literatura francez x
10. Educaie fizic i sport – Biologie x
11. Educaie fizic i sport – Geografie x
12. Educaie fizic i sportiv* x
13. Istorie - Educaie fizic i sport x
14. Informatizare i modelare în educaie fizic i sport* x
Învmânt general :
primar/ gimnazial/
Învmânt
care sunt organizate clase
+
ministrului educaiei, cercetrii,
/ EDUCAIE FIZIC I SPORT (programele pentru examenul naional de
definitivare în învmânt aprobate prin
ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
18. Educaie fizic militar i sport2) x
19. Educaie fizic i sport, specializare în disciplina sportiv2) x
649
+
EDUCAIE FIZIC I SPORT (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
/ EDUCAIE FIZIC I SPORT
învmânt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
22. Educaie fizic militar i sport2) x
23. Educaie fizic i sport, specializare în disciplina sportiv2) x
+
EDUCAIE FIZIC I SPORT – ANTRENORI (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
/ EDUCAIE FIZIC I SPORT -ANTRENORI
(programa pentru examenul naional de definitivare în învmânt
aprobae prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice
nr. 5558 / 2015)
27. Antrenor2) ** x
Învmânt special precolar/
Învmânt special primar/
Învmânt special gimnazial/
Învmânt special liceal/
Învmânt special postliceal ***
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
/ KINETOTERAPIE
(programa pentru examenul naional de definitivare în învmânt aprobae prin ordinul ministrului educaiei i
cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
29. Educaie fizic i sport (absolveni ai promoiilor anterioare anului 1993) 3) x
30. Educaie fizic i management în sport (absolveni ai promoiilor anterioare
anului 1993) 3) x
31. Educaie fizic militar i sport (absolveni ai promoiilor anterioare anului
1993) 3) x
anului 1993)3) x
33. Educaie fizic i sport, specializare în disciplina sportiv (absolveni ai
promoiilor anterioare anului 1993)3) x
MEDICIN 34. Fiziokinetoterapie x
35. Educaie fizic (absolveni ai promoiilor anterioare anului 1993)3) x
MEDICIN 36. Balneo – fiziokinetoterapie i recuperare x
* Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puin un an i jumtate/cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nou specializare sau programe de conversie profesional pentru dobândirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile
ulterioare urmate dup finalizarea cu diplom a studiilor universitare de lung durat sau a ciclului II de studii universitare.
** Funciile de antrenor se ocup conform prevederilor art. 248 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. Candidaii sunt examinai dup programa de educaie fizic i sport pentru antrenori.
Not. La specializrile nominalizate mai sus se adaug:
(1) Toate specializrile similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puin un an i jumtate/cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale, care dau dreptul de a
profesa într-o nou specializare – similar uneia dintre cele nominalizate mai sus i programele de conversie profesional pentru dobândirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
1) Indiferent de specializarea în disciplina sportiv. 2) Funcie de disciplina sportiv. Se coreleaz specializarea în disciplina sportiv a candidatului cu disciplina sportiv i proba practico-metodic asociat postului/catedrei. 3) Absolveni cu diplom ai facultilor de educaie fizic i sport, promoii anterioare anului 1993, care pe parcursul studiilor au finalizat cu not una dintre disciplinele: „Gimnastic terapeutic i masaj” sau „Masaj i gimnastic
terapeutic”. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învmântul special cadrele didactice/candidaii trebuie s se încadreze în condiiile prevzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile
i completrile ulterioare ori în cele prevzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învmântul preuniversitar.
650
participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în învmântul preuniversitar i la examenul naional de definitivare în învmânt Programa - prob de concurs/
Programa - disciplina pentru examenul
Post/Catedr
universitare de licen
studii universitare
Învmânt general :
primar/ gimnazial/
Prob scris:
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului
nr. 5620 / 2010)
definitivare în învmânt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
5558 / 2015)
TIINA SPORTULUI I
Cluburi sportive colare /
Prob practico – metodic
5620 / 2010)
în învmânt aprobae prin ordinul ministrului
educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
EDUCAIE FIZIC I
TIINA SPORTULUI I
Palatele copiilor/
Cluburile copiilor
Educaie fizic
i sport :
Prob practico – metodic
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
5620 / 2010)
definitivare în învmânt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
5558 / 2015)
TIINA SPORTULUI I
Învmânt
sunt organizate clase cu
EDUCAIE FIZIC I
TIINA SPORTULUI I
Învmânt special
KINETOTERAPIE (programa aprobat prin ordinul ministrului
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
5620 / 2010)
tiinifice nr. 5558 / 2015)
TIINA SPORTULUI I
SNTATE / TIINE
BIOLOGICE I
SNTATE 52. Balneo fiziokinetoterapie i recuperare x
1) Indiferent de specializarea în disciplina sportiv. 2) Funcie de disciplina sportiv. Se coreleaz specializarea în disciplina sportiv a candidatului cu disciplina sportiv i proba practico-metodic asociat postului/catedrei.
(***) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învmântul special candidaii trebuie s se încadreze în condiiile prevzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile
ulterioare ori în cele prevzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învmântul preuniversitar.
651
prob de concurs/
Studii
universitare
3. Activiti fizice adaptate1)
8. Activiti motrice curriculare i de timp liber1)
9. Activiti sportive de timp liber i sporturi extreme1)
10. Activiti sportiv - turistice i de timp liber1)
11. Diagnoz i prognoz psihomotric1)
12. Educaie fizic i activiti sportive de timp liber1)
13. Educaie fizic i agrement in turism
14. Educaie fizic, fitness i agrement în turism1)
15. Educaie fizic colar i activiti extracurriculare1)
16. Educaie fizic i activiti motrice de timp liber1)
17. Educaie fizic i antrenament sportiv1)
18. Educaie fizic i consiliere sportiv
19. Educaie fizic i sport colar1)
20. Educaie fizic i sportiv1)
21. Educaie fizic i sportiv colar1)
22. Educaie fizic - sport - recreere1)
23. Educaie fizic i managementul activitilor i structurilor sportive1)
24. Educaie fizic colar i management sportiv1)
25. Educaie fizic - Managementul activitilor formale, nonformale i de
recuperare a strii de sntate1)
26. Educaie fizic, turism i timp liber1)
27. Fitness i estetic corporal1)
28. Loisir - Fitness1)
30. Management i marketing în sport1)
31. Management i marketing în structurile, activitile i evenimentele sportive1)
32. Managementul activitilor sportive1)
34. Managementul organizaiilor i activitilor sportive1)
35. Managementul organizaiilor i activitilor de educaie fizic i sport1)
36. Managementul activitilor si organizaiilor de educaie fizic i sportive1)
37. Managementul organizaiilor de educaie fizic, sportiv i de turism1)
38. Organizare i conducere în sport1)
39. Performan în sport1)
42. tiina motricitii în activiti didactice i de timp1)
43. tiina i tehnologiile educrii motricitii umane1)
44. Sport, turism i activiti de timp liber1)
45. Sport i performan motric1)
46. Teoria i practica managementului instituiilor i evenimentelor culturale1)
47. Turismul sportiv i agrementul din perspectiva ecodezvoltrii1)
x
652
Învmânt
sportiv
(vocaional) :
liceal /
gimnazial /
primar
care sunt organizate clase
3. Activiti fizice adaptate2)
8. Activiti motrice curriculare i de timp liber2)
9. Activiti sportive de timp liber i sporturi extreme2)
10. Activiti sportiv - turistice i de timp liber2)
11. Diagnoz i prognoz psihomotric2)
12. Educaie fizic i activiti sportive de timp liber2)
13. Educaie fizic i agrement in turism
14. Educaie fizic, fitness i agrement în turism2)
15. Educaie fizic colar i activiti extracurriculare2)
16. Educaie fizic i activiti motrice de timp liber2)
17. Educaie fizic i antrenament sportiv2)
18. Educaie fizic i consiliere sportiv
19. Educaie fizic i sport colar2)
20. Educaie fizic i sportiv2)
21. Educaie fizic i sportiv colar2)
22. Educaie fizic - sport - recreere2)
23. Educaie fizic i managementul activitilor i structurilor sportive2)
24. Educaie fizic colar i management sportiv2)
25. Educaie fizic - Managementul activitilor formale, nonformale i de recuperare a
strii de sntate2)
27. Fitness i estetic corporal2)
28. Loisir - Fitness2)
30. Management i marketing în sport2)
31. Management i marketing în structurile, activitile i evenimentele sportive2)
32. Managementul activitilor sportive2)
34. Managementul organizaiilor i activitilor sportive2)
35. Managementul organizaiilor i activitilor de educaie fizic i sport2)
36. Managementul activitilor si organizaiilor de educaie fizic i sportive2)
37. Managementul organizaiilor de educaie fizic, sportiv i de turism2)
38. Organizare i conducere în sport
39. Performan în sport2)
42. tiina motricitii în activiti didactice i de timp2)
43. tiina i tehnologiile educrii motricitii umane2)
44. Sport, turism i activiti de timp liber2)
45. Sport i performan motric2)
46. Teoria i practica managementului instituiilor i evenimentelor culturale
47. Turismul sportiv i agrementul din perspectiva ecodezvoltrii2)
x
2) Funcie de disciplina sportiv. Se coreleaz specializarea în disciplina sportiv a candidatului cu disciplina sportiv i proba practico-metodic asociat postului/catedrei.
653
Cluburi
3. Activiti fizice adaptate2)
8. Activiti motrice curriculare i de timp liber2)
9. Activiti sportive de timp liber i sporturi extreme2)
10. Activiti sportiv - turistice i de timp liber2)
11. Diagnoz i prognoz psihomotric2)
12. Educaie fizic i activiti sportive de timp liber2)
13. Educaie fizic i agrement in turism
14. Educaie fizic, fitness i agrement în turism2)
15. Educaie fizic colar i activiti extracurriculare2)
16. Educaie fizic i activiti motrice de timp liber2)
17. Educaie fizic i antrenament sportiv2)
18. Educaie fizic i consiliere sportiv
19. Educaie fizic i sport colar2)
20. Educaie fizic i sportiv2)
21. Educaie fizic i sportiv colar2)
22. Educaie fizic - sport - recreere2)
23. Educaie fizic i managementul activitilor i structurilor sportive2)
24. Educaie fizic colar i management sportiv2)
25. Educaie fizic - Managementul activitilor formale, nonformale i de recuperare a strii de sntate2)
26. Educaie fizic, turism i timp liber2)
27. Fitness i estetic corporal2)
28. Loisir - Fitness2)
30. Management i marketing în sport2)
31. Management i marketing în structurile, activitile i evenimentele sportive2)
32. Managementul activitilor sportive2)
34. Managementul organizaiilor i activitilor sportive2)
35. Managementul organizaiilor i activitilor de educaie fizic i sport2)
36. Managementul activitilor si organizaiilor de educaie fizic i sportive2)
37. Managementul organizaiilor de educaie fizic, sportiv i de turism2)
38. Organizare i conducere în sport
39. Performan în sport2)
42. tiina motricitii în activiti didactice i de timp2)
43. tiina i tehnologiile educrii motricitii umane2)
44. Sport, turism i activiti de timp liber2)
45. Sport i performan motric2)
46. Teoria i practica managementului instituiilor i evenimentelor culturale
47. Turismul sportiv i agrementul din perspectiva ecodezvoltrii2)
x
2. Kinetoterapie în afeciunile aparatului locomotor
3. Kinetoterapia în afeciunile locomotorii
4. Kinetoterapia în geriatrie
8. Kinetoterapia la persoanele cu dezabiliti
9. Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatic
10. Kinetoterapie la domiciliu
13. Recuperare - reeducare motric i somato-funcional
x
2) Funcie de disciplina sportiv. Se coreleaz specializarea în disciplina sportiv a candidatului cu disciplina sportiv i proba practico-metodic asociat postului/catedrei.
654
Învmânt
general :
primar/
gimnazial/
3. Activiti fizice adaptate1)
8. Activiti motrice curriculare i de timp liber1)
9. Activiti sportive de timp liber i sporturi extreme1)
10. Activiti sportiv - turistice i de timp liber1)
11. Diagnoz i prognoz psihomotric1)
12. Educaie fizic i activiti sportive de timp liber1)
13. Educaie fizic i agrement in turism
14. Educaie fizic, fitness i agrement în turism1)
15. Educaie fizic colar i activiti extracurriculare1)
16. Educaie fizic i activiti motrice de timp liber1)
17. Educaie fizic i antrenament sportiv1)
18. Educaie fizic i consiliere sportiv
19. Educaie fizic i sport colar1)
20. Educaie fizic i sportiv1)
21. Educaie fizic i sportiv colar1)
22. Educaie fizic - sport - recreere1)
23. Educaie fizic i managementul activitilor i structurilor sportive1)
24. Educaie fizic colar i management sportiv1)
25. Educaie fizic - Managementul activitilor formale, nonformale i de
recuperare a strii de sntate1)
26. Educaie fizic, turism i timp liber1)
27. Fitness i estetic corporal1)
28. Loisir - Fitness1)
30. Management i marketing în sport1)
31. Management i marketing în structurile, activitile i evenimentele sportive1)
32. Managementul activitilor sportive1)
34. Managementul organizaiilor i activitilor sportive1)
35. Managementul organizaiilor i activitilor de educaie fizic i sport1)
36. Managementul activitilor si organizaiilor de educaie fizic i sportive1)
37. Managementul organizaiilor de educaie fizic, sportiv i de turism1)
38. Organizare i conducere în sport1)
39. Performan în sport1)
42. tiina motricitii în activiti didactice i de timp1)
43. tiina i tehnologiile educrii motricitii umane1)
44. Sport, turism i activiti de timp liber1)
45. Sport i performan motric1)
46. Teoria i practica managementului instituiilor i evenimentelor culturale1)
47. Turismul sportiv i agrementul din perspectiva ecodezvoltrii1)
x
655
Învmânt
sportiv
(vocaional) :
liceal /
gimnazial /
primar
care sunt organizate clase
3. Activiti fizice adaptate2)
8. Activiti motrice curriculare i de timp liber2)
9. Activiti sportive de timp liber i sporturi extreme2)
10. Activiti sportiv - turistice i de timp liber2)
11. Diagnoz i prognoz psihomotric2)
12. Educaie fizic i activiti sportive de timp liber2)
13. Educaie fizic i agrement in turism
14. Educaie fizic, fitness i agrement în turism2)
15. Educaie fizic colar i activiti extracurriculare2)
16. Educaie fizic i activiti motrice de timp liber2)
17. Educaie fizic i antrenament sportiv2)
18. Educaie fizic i consiliere sportiv
19. Educaie fizic i sport colar2)
20. Educaie fizic i sportiv2)
21. Educaie fizic i sportiv colar2)
22. Educaie fizic - sport - recreere2)
23. Educaie fizic i managementul activitilor i structurilor sportive2)
24. Educaie fizic colar i management sportiv2)
25. Educaie fizic - Managementul activitilor formale, nonformale i de recuperare a
strii de sntate2)
27. Fitness i estetic corporal2)
28. Loisir - Fitness2)
30. Management i marketing în sport2)
31. Management i marketing în structurile, activitile i evenimentele sportive2)
32. Managementul activitilor sportive2)
34. Managementul organizaiilor i activitilor sportive2)
35. Managementul organizaiilor i activitilor de educaie fizic i sport2)
36. Managementul activitilor si organizaiilor de educaie fizic i sportive2)
37. Managementul organizaiilor de educaie fizic, sportiv i de turism2)
38. Organizare i conducere în sport
39. Performan în sport2)
42. tiina motricitii în activiti didactice i de timp2)
43. tiina i tehnologiile educrii motricitii umane2)
44. Sport, turism i activiti de timp liber2)
45. Sport i performan motric2)
46. Teoria i practica managementului instituiilor i evenimentelor culturale
47. Turismul sportiv i agrementul din perspectiva ecodezvoltrii2)
x
2) Funcie de disciplina sportiv. Se coreleaz specializarea în disciplina sportiv a candidatului cu disciplina sportiv i proba practico-metodic asociat postului/catedrei.
656
Cluburi
3. Activiti fizice adaptate2)
8. Activiti motrice curriculare i de timp liber2)
9. Activiti sportive de timp liber i sporturi extreme2)
10. Activiti sportiv - turistice i de timp liber2)
11. Diagnoz i prognoz psihomotric2)
12. Educaie fizic i activiti sportive de timp liber2)
13. Educaie fizic i agrement in turism
14. Educaie fizic, fitness i agrement în turism2)
15. Educaie fizic colar i activiti extracurriculare2)
16. Educaie fizic i activiti motrice de timp liber2)
17. Educaie fizic i antrenament sportiv2)
18. Educaie fizic i consiliere sportiv
19. Educaie fizic i sport colar2)
20. Educaie fizic i sportiv2)
21. Educaie fizic i sportiv colar2)
22. Educaie fizic - sport - recreere2)
23. Educaie fizic i managementul activitilor i structurilor sportive2)
24. Educaie fizic colar i management sportiv2)
25. Educaie fizic - Managementul activitilor formale, nonformale i de recuperare a strii de sntate2)
26. Educaie fizic, turism i timp liber2)
27. Fitness i estetic corporal2)
28. Loisir - Fitness2)
30. Management i marketing în sport2)
31. Management i marketing în structurile, activitile i evenimentele sportive2)
32. Managementul activitilor sportive2)
34. Managementul organizaiilor i activitilor sportive2)
35. Managementul organizaiilor i activitilor de educaie fizic i sport2)
36. Managementul activitilor si organizaiilor de educaie fizic i sportive2)
37. Managementul organizaiilor de educaie fizic, sportiv i de turism2)
38. Organizare i conducere în sport
39. Performan în sport2)
42. tiina motricitii în activiti didactice i de timp2)
43. tiina i tehnologiile educrii motricitii umane2)
44. Sport, turism i activiti de timp liber2)
45. Sport i performan motric2)
46. Teoria i practica managementului instituiilor i evenimentelor culturale
47. Turismul sportiv i agrementul din perspectiva ecodezvoltrii2)
x
2. Kinetoterapie în afeciunile aparatului locomotor
3. Kinetoterapia în afeciunile locomotorii
4. Kinetoterapia în geriatrie
8. Kinetoterapia la persoanele cu dezabiliti
9. Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatic
10. Kinetoterapie la domiciliu
13. Recuperare - reeducare motric i somato-funcional
x
2) Funcie de disciplina sportiv. Se coreleaz specializarea în disciplina sportiv a candidatului cu disciplina sportiv i proba practico-metodic asociat postului/catedrei.
657
Învmânt
general :
primar/
gimnazial/
3. Activiti fizice adaptate1)
8. Activiti motrice curriculare i de timp liber1)
9. Activiti sportive de timp liber i sporturi extreme1)
10. Activiti sportiv - turistice i de timp liber1)
11. Diagnoz i prognoz psihomotric1)
12. Educaie fizic i activiti sportive de timp liber1)
13. Educaie fizic i agrement in turism
14. Educaie fizic, fitness i agrement în turism1)
15. Educaie fizic colar i activiti extracurriculare1)
16. Educaie fizic i activiti motrice de timp liber1)
17. Educaie fizic i antrenament sportiv1)
18. Educaie fizic i consiliere sportiv
19. Educaie fizic i sport colar1)
20. Educaie fizic i sportiv1)
21. Educaie fizic i sportiv colar1)
22. Educaie fizic - sport - recreere1)
23. Educaie fizic i managementul activitilor i structurilor sportive1)
24. Educaie fizic colar i management sportiv1)
25. Educaie fizic - Managementul activitilor formale, nonformale i de
recuperare a strii de sntate1)
26. Educaie fizic, turism i timp liber1)
27. Fitness i estetic corporal1)
28. Loisir - Fitness1)
30. Management i marketing în sport1)
31. Management i marketing în structurile, activitile i evenimentele sportive1)
32. Managementul activitilor sportive1)
34. Managementul organizaiilor i activitilor sportive1)
35. Managementul organizaiilor i activitilor de educaie fizic i sport1)
36. Managementul activitilor si organizaiilor de educaie fizic i sportive1)
37. Managementul organizaiilor de educaie fizic, sportiv i de turism1)
38. Organizare i conducere în sport1)
39. Performan în sport1)
42. tiina motricitii în activiti didactice i de timp1)
43. tiina i tehnologiile educrii motricitii umane1)
44. Sport, turism i activiti de timp liber1)
45. Sport i performan motric1)
46. Teoria i practica managementului instituiilor i evenimentelor culturale1)
47. Turismul sportiv i agrementul din perspectiva ecodezvoltrii1)
x
658
Învmânt
sportiv
(vocaional) :
liceal /
gimnazial /
primar
care sunt organizate clase
3. Activiti fizice adaptate2)
8. Activiti motrice curriculare i de timp liber2)
9. Activiti sportive de timp liber i sporturi extreme2)
10. Activiti sportiv - turistice i de timp liber2)
11. Diagnoz i prognoz psihomotric2)
12. Educaie fizic i activiti sportive de timp liber2)
13. Educaie fizic i agrement in turism
14. Educaie fizic, fitness i agrement în turism2)
15. Educaie fizic colar i activiti extracurriculare2)
16. Educaie fizic i activiti motrice de timp liber2)
17. Educaie fizic i antrenament sportiv2)
18. Educaie fizic i consiliere sportiv
19. Educaie fizic i sport colar2)
20. Educaie fizic i sportiv2)
21. Educaie fizic i sportiv colar2)
22. Educaie fizic - sport - recreere2)
23. Educaie fizic i managementul activitilor i structurilor sportive2)
24. Educaie fizic colar i management sportiv2)
25. Educaie fizic - Managementul activitilor formale, nonformale i de recuperare a
strii de sntate2)
27. Fitness i estetic corporal2)
28. Loisir - Fitness2)
30. Management i marketing în sport2)
31. Management i marketing în structurile, activitile i evenimentele sportive2)
32. Managementul activitilor sportive2)
34. Managementul organizaiilor i activitilor sportive2)
35. Managementul organizaiilor i activitilor de educaie fizic i sport2)
36. Managementul activitilor si organizaiilor de educaie fizic i sportive2)
37. Managementul organizaiilor de educaie fizic, sportiv i de turism2)
38. Organizare i conducere în sport
39. Performan în sport2)
42. tiina motricitii în activiti didactice i de timp2)
43. tiina i tehnologiile educrii motricitii umane2)
44. Sport, turism i activiti de timp liber2)
45. Sport i performan motric2)
46. Teoria i practica managementului instituiilor i evenimentelor culturale
47. Turismul sportiv i agrementul din perspectiva ecodezvoltrii2)
x
2) Funcie de disciplina sportiv. Se coreleaz specializarea în disciplina sportiv a candidatului cu disciplina sportiv i proba practico-metodic asociat postului/catedrei.
659
Cluburi
3. Activiti fizice adaptate2)
8. Activiti motrice curriculare i de timp liber2)
9. Activiti sportive de timp liber i sporturi extreme2)
10. Activiti sportiv - turistice i de timp liber2)
11. Diagnoz i prognoz psihomotric2)
12. Educaie fizic i activiti sportive de timp liber2)
13. Educaie fizic i agrement in turism
14. Educaie fizic, fitness i agrement în turism2)
15. Educaie fizic colar i activiti extracurriculare2)
16. Educaie fizic i activiti motrice de timp liber2)
17. Educaie fizic i antrenament sportiv2)
18. Educaie fizic i consiliere sportiv
19. Educaie fizic i sport colar2)
20. Educaie fizic i sportiv2)
21. Educaie fizic i sportiv colar2)
22. Educaie fizic - sport - recreere2)
23. Educaie fizic i managementul activitilor i structurilor sportive2)
24. Educaie fizic colar i management sportiv2)
25. Educaie fizic - Managementul activitilor formale, nonformale i de recuperare a strii de sntate2)
26. Educaie fizic, turism i timp liber2)
27. Fitness i estetic corporal2)
28. Loisir - Fitness2)
30. Management i marketing în sport2)
31. Management i marketing în structurile, activitile i evenimentele sportive2)
32. Managementul activitilor sportive2)
34. Managementul organizaiilor i activitilor sportive2)
35. Managementul organizaiilor i activitilor de educaie fizic i sport2)
36. Managementul activitilor si organizaiilor de educaie fizic i sportive2)
37. Managementul organizaiilor de educaie fizic, sportiv i de turism2)
38. Organizare i conducere în sport
39. Performan în sport2)
42. tiina motricitii în activiti didactice i de timp2)
43. tiina i tehnologiile educrii motricitii umane2)
44. Sport, turism i activiti de timp liber2)
45. Sport i performan motric2)
46. Teoria i practica managementului instituiilor i evenimentelor culturale
47. Turismul sportiv i agrementul din perspectiva ecodezvoltrii2)
x
2. Kinetoterapie în afeciunile aparatului locomotor
3. Kinetoterapia în afeciunile locomotorii
4. Kinetoterapia în geriatrie
8. Kinetoterapia la persoanele cu dezabiliti
9. Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatic
10. Kinetoterapie la domiciliu
13. Recuperare - reeducare motric i somato-funcional
x
2) Funcie de disciplina sportiv. Se coreleaz specializarea în disciplina sportiv a candidatului cu disciplina sportiv i proba practico-metodic asociat postului/catedrei.
(***) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învmântul special candidaii trebuie s se încadreze în condiiile prevzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare ori în cele prevzute în
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învmântul preuniversitar.
660
ocupare a posturilor didactice în învmântul preuniversitar i la examenul naional de definitivare în învmânt
Programa -
4. Bibliologie i tiina i

Recommended