+ All Categories
Home > Documents > Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer,...

Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer,...

Date post: 06-Feb-2018
Category:
Upload: dangbao
View: 235 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
of 22 /22
Master in Bioingineria protezarii TEHNICI CAD/CAM Cursul 8 Facultatea de Bioinginerie medicala, UMF Iasi Anul universitar 2011 - 201
Transcript
Page 1: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

Master in Bioingineria protezarii

TEHNICI CAD/CAM Cursul 8

• Facultatea de Bioinginerie medicala,

UMF Iasi

Anul universitar 2011 - 201

Page 2: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

Cursul 8

• Modelarea 3D prin suprafete complexe

Page 3: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

1. Functii 3D pentru suprafete

complexe:

• 1. modelarea cu 4 curbe (Edgesurf)

• 2. modelarea cu puncte (3D mesh)

Page 4: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

2. Modelarea cu puncte (3D mesh)

• Exemple:

Page 5: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

Exemple (3D mesh)

Page 6: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

Exemplu de modelare cu puncte (3D mesh)

Command: 3dmesh Mesh Msize: numărul de vârfuri pe direcţia M (ex.3) Mesh Nsize: numărul de vârfuri pe direcţia N (ex.3) Vertex (0,0): vârfuri pe prima coloană (x, y, z) Vertex (0,1): Vertex (0,2): Vertex (1,0): coordonatele vârfurilor pe a doua coloană Vertex (1,1): Vertex (1,2): Vertex (2,0): coordonatele vârfurilor pe a treia coloană Vertex (2,1): Vertex (2,2):

Page 7: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

3. Modelarea cu patru curbe (Edgesurf)

• Modelarea suprafeţelor curbe descrise prin patru curbe se realizează cu functia Edgesurf. Curbele trebuie să se atinga la capete şi să formeze un contur închis.

Command: Edgesurf Select edge 1: se indică prima curbă ; Select edge 2: se indică a doua curbă; Select edge 3: se indică a treia curbă; Select edge 4: se indică a patra curbă.

Page 8: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

Aplicaţie funcţia Edgesurf

Construirea obiectului 3D de mai jos:

Page 9: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

3.1 Aplicaţie funcţia Edgesurf

• inceperea constructiei prin definirea conturului prin polilinii sau linii;

• se construiesc 4 segmente drepte si 2 arce;

• schimbarea sistemului de axe prin rotirea cu 900 în jurul axei Ox;

rotirea axelor se execută cu comanda Ucs, subcomanda x şi valoarea

90 pentru unghiul de rotaţie; contururile sunt în planul xOy; curbele

următoare se desenează într-un plan perpendicular pe xOy;.

Page 10: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

3.2 Aplicaţie; funcţia Edgesurf

• trasarea unor linii la capetele contururilor; pentru a ajuta construcţia, se alege

o reprezentare axonometrică cu comanda Vpoint şi valorile –1,-1,1; liniile de la

capetele contururilor se trasează în vederea amplasării unor arce

Page 11: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

3.3 Aplicaţie; funcţia Edgesurf

• pentru amplasarea arcelor, se utilizează comanda Arc şi

subcomanda center;

• pentru amplasarea precisă a unui arc, centrul arcului se fixează pe

mijlocul segmentului construit anterior utilizând reperul geometric mid

of, iar extremităţile se fixează cu ajutorul reperului geometric int of.

Page 12: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

3.4 Aplicaţie; funcţia Edgesurf

• alegerea parametrilor: Surftab1 = 18 şi Surftab2 = 10; parametrii indică densitatea de

faţete sau linii pe două direcţii;

• generarea suprafeţei, utilizând comanda Edgesurf ( Fig.111 );

se vor indica cele 4 curbe în ordine circulară;

• la fiecare clic de indicare, curba îşi schimbă aspectul permiţând găsirea greşelilor de

desenare sau de conectare a elementelor grafice;

• pentru ca toate curbele să fie în contact , se recomandă ca extremităţile curbelor lungi

să fie construite cu ajutorul grilei cu puncte de reper şi activând comanda Snap On

Page 13: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

3.5 Aplicaţie; funcţia Edgesurf

• suprafaţa poate fi orientată în aşa fel încât suprafeţele arcelor de capăt să fie

perpendiculare pe direcţia de privire ( trecerea de la reprezentarea axonometrică

la reprezentarea ortogonală );

• se aplică în acest caz comanda Plan şi se apasă Enter,Enter ; se obţine

imaginea

Page 14: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

3.6 Aplicaţie; funcţia Edgesurf

imaginea plană este necesară în vederea construirii porţiunii simetrice

prin utilizarea comenzii Mirror

Page 15: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

3.7. Aplicaţie; funcţia Edgesurf

pentru eliminarea liniilor acoperite se comandă în final

functia Hide obţinându-se imaginea de mai jos

Page 16: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

4. Programe de construire si de vizualizare a obiectelor 3D

Exemple de programe de construire:

• AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia,

Exemple de programe de Vizualizare:

• TrueView, Deep View,

Page 17: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

5. Interactivitatea si sectionarea modelelor 3D

Functii de interactivitate

In AutoCAD (Mechanical Desktop):

• 3D orbit, pan, zoom, move, scale

Functii de sectionare

In AutoCAD (Mechanical Desktop):

• Slice, section

Page 18: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

Exemple de constructii 3D Implantul de sold

Page 19: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

Implantul dentar

Page 20: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

Implant dentar 3D

Page 21: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

Fotoliu rulant 3D realizat prin modelarea suprafetelor

Page 22: Master in Bioingineria protezarii de curs/Facultatea de... · • AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer, Catia, Exemple de programe de Vizualizare: ... Exemple de constructii 3D Implantul

Bibliografie

• Oct.Ciobanu Proiectare cu ajutorul calculatorului, 198 pagini, Editura Matrix Rom Bucuresti ISBN 973-685-222-9 , 2001


Recommended