+ All Categories
Home > Documents > LOCURI DE MUNC+ ASAM SAangajeazã operator CNC (freze, … · 2020. 4. 22. · chirurgie toracicã,...

LOCURI DE MUNC+ ASAM SAangajeazã operator CNC (freze, … · 2020. 4. 22. · chirurgie toracicã,...

Date post: 24-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 16 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 1 /1
SC angajeazã agenþi securitate cu atestat ºi fãrã. #0744763468, 0747280505, 0755046034.. (1018690) SC BRONSON SRL angajeazã mecanic auto. #0751349524.. (1019032) Almaviva Services Iaºi este în cãutare de vorbitori de limbã italianã lucrând de acasã! Se oferã: salariu motivant, peste media localã; tichete de masã; contract de muncã pe perioadã nedeterminatã; bonusuri în funcþie de performanþã; program flexibil, cu o normã de 8, 6 ºi respectiv 4 ore; posibilitatea de învãþare/perfecþionare a limbii italiane prin cursuri organizate special pentru viitorii angajaþi. Dacã vrei sã faci parte din echipa noastrã, aºteptãm CV-ul tãu la adresa: [email protected] sau ne poþi contacta telefonic la #0752472249, 0751605304.. (1012657) ASAM SAangajeazã operator CNC (freze, centre) ºi operator lasere (debitare tablã). Bonusuri: cazare (pentru colkegii din alte localitãþi), transportul gratuit (pentru colegii din zonele limitrofe Iaºi), bonuri de masã, bous prezenþã ºi diverse alte sporuri; perioada de contract nede- terminatã. Relatii #0743204732, 0741258878, email: [email protected] (1017615) SC angajeazã instalator, sudor, lãcãtuº, operator utilaj, muncitor necalificat. # 0745229694, 0740192579. (1019809) SC SELF TRUST SRL angajeaza in domeniul confectiilor metalice: INGINER AUTOMATIZARI (cu experienta Siemens/ Somachine), ELECTRICIAN PANOTIER (cu experienta in confectionarea tablourilor electrice), STRUNGAR si LACATUS MECANIC (cu sau fara experienta), salariu in functie de nivelul de experienta. Asteptam CV-urile dvs la [email protected] sau la sediul nostru din Str.Bucium, nr.34. Relatii suplimentare la # 0733499286.. (1014635) SC angajeazã sudor electric ºi autogen, instalator ºi muncitor necalificat. # 0747666780, 0756049300, 0740192579.. (1017856) ANGAJEZ agent vânzãri materiale de construcþii. # 0747226699, email: [email protected] (1019300) ANGAJEZ revizor gestiune materiale construcþii. # 0747226699, email: [email protected] (1019301) ANGAJEZ muncitor în depozit materiale de construcþii. # 0747226699, email: [email protected] (1019302) ANGAJEZ stivuitorist în depozit materiale de construcþii. # 0747226699, email: [email protected] (1019303) ANGAJEZ muncitor depozit materiale de construcþii. # 0747226699, email: [email protected] (1019299) S.C.AVI TOPSAangajãm electrician întreþinere ºi inginer automatist pentru abatorul din localitatea Rãzboieni. Relaþii la telefon 0232/248105. CV-ul se va trimite pe adresa de email : [email protected]. (1019657) S.C.AVI TOPSAangajãm electrician întreþinere staþia de incubaþie. Relaþii la telefon 0745494643. (1019655) ALTE OFERTE LOCURI DE MUNC+ UNIVERSITATEA DE MEDICINà ªI FARMACIE „GRIGORE T. POPA“ DIN IAªI, Conform aprobãrii Senatului din data de 11.III.2020, scoate la concurs urmãtoarele posturi didactice vacante, pe perioadã determinatã: Facultatea de Medicinã Departamentul ªtiinþe Morfo-Funcþionale I Asistent universitar, poziþia 43, disciplina: Anatomie (Anatomie ºi embriologie). Asistent universitar , poziþia 44, disciplina: Anatomie (Anatomie clinicã ºi topograficã a extremitãþii cefalice; Anatomie ºi embriologie). Departamentul ªtiinþe Morfo-Funcþionale II Asistent universitar , poziþia 15, disciplina: Farmacologie. Farmacologie clinicã ºi altgeziologie (Farmacologie). Asistent universitar , poziþia 24, disciplina: Farmacologie. Farmacologie clinicã ºi altgeziologie (Farmacologie - algeziologie). Departamentul Medicale I Asistent universitar, poziþia 29, disciplina: Semiologie medicalã ºi gastroenterologie (Digestiv; Semiologia aparatului digestiv; Semiologie generalã). Departamentul Medicale II Asistent universitar , poziþia 11, disciplina: Nursing (Îngrijiri paleative). Asistent universitar , poziþia 26, disciplina: Nursing (Abilitãþi în manopere medicale ºi prim ajutor). Departamentul Medicale III Asistent universitar , poziþia 10, disciplina: Neurologie (Neurologie). Asistent universitar , poziþia 4, disciplina: Hematologie (Hematologie; Semiologia aparatului hematopoetic). Departamentul Chirurgie I Asistent universitar , poziþia 13, disciplina: Chirurgie cardiacã, chirurgie toracicã, chirurgie vascularã (Chirurgie cardiacã). Departamentul Medicina mamei ºi copilului Asistent universitar, poziþia 41, disciplina: Pediatrie (Pediatrie). Facultatea de Medicinã Dentarã Departamentul Chirurgicale (Chirurgie Dentoalveolarã ºi Maxilofacialã) Asistent universitar , poziþia 6, disciplina: Prevenþie oro-dentarã (Prevenþie oro-dentarã). Asistent universitar , poziþia 6, disciplina: Medicinã oralã. Dermatologie oralã (Medicinã oralã). Departamentul Odontologie Parodontologie, Restaurãri Fixe Asistent universitar , poziþia 14, disciplina: Parodontologie (Parodontologie, Parodontologie I, Parodontologie II). Asistent universitar, poziþia 14, disciplina: Protezã fixã. Gnatologie. Esteticã dento - somato - facialã (Protezã fixã). Departamentul Implantologie, Restaurãri Amovibile, Tehnologie Asistent universitar, poziþia 19, disciplina: Protezã parþial amovibilã (Protezã parþial amovibilã. Protezã scheletatã, Reabilitare implanto-proteticã). Asistent universitar, poziþia 7, disciplina: Protezã totalã (Protezã totalã). Asistent universitar, poziþia 16, disciplina: Tehnologia protezelor dentare (Morfologia dinþilor ºi a arcadelor dentare, Tehnologia protezelor dentare - unidentare, Tehnologia protezelor dentare fixe, Tehnologia protezelor dentare totale amovibile, Tehnologia protezelor unidentare). Facultatea de Bioinginerie Medicalã Departamentul ªtiinþe biomedicale Asistent universitar, poziþia 56, disciplina: Elemente de chirurgie; Elemente de medicina interna ºi chirurgie; Recuperare postoperatorie. RECTOR, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu Miercuri-Joi, 22-23 aprilie 2020 www.ziarulevenimentul.ro 19 PUBLICITATE
Transcript
Page 1: LOCURI DE MUNC+ ASAM SAangajeazã operator CNC (freze, … · 2020. 4. 22. · chirurgie toracicã, chirurgie vascularã (Chirurgie cardiacã). Departamentul Medicina mamei ºi copilului

SC angajeazã agenþi securitate cu atestat ºi fãrã. # 0744763468,0747280505, 0755046034.. (1018690)

SC BRONSON SRL angajeazã mecanic auto. # 0751349524.. (1019032)

Almaviva Services Iaºi este în cãutare de vorbitori de limbã italianãlucrând de acasã! Se oferã: salariu motivant, peste media localã; tichete

de masã; contract de muncã pe perioadã nedeterminatã; bonusuri înfuncþie de performanþã; program flexibil, cu o normã de 8, 6 ºi respectiv4 ore; posibilitatea de învãþare/perfecþionare a limbii italiane prin cursuri

organizate special pentru viitorii angajaþi. Dacã vrei sã faci parte dinechipa noastrã, aºteptãm CV-ul tãu la adresa:

[email protected] sau ne poþi contacta telefonic la# 0752472249, 0751605304.. (1012657)

ASAM SAangajeazã operator CNC (freze, centre) ºi operator lasere(debitare tablã). Bonusuri: cazare (pentru colkegii din alte localitãþi),transportul gratuit (pentru colegii din zonele limitrofe Iaºi), bonuri de

masã, bous prezenþã ºi diverse alte sporuri; perioada de contract nede-terminatã. Relatii # 0743204732, 0741258878, email:

[email protected] (1017615)

SC angajeazã instalator, sudor, lãcãtuº, operator utilaj, muncitornecalificat. # 0745229694, 0740192579. (1019809)

SC SELF TRUST SRL angajeaza in domeniul confectiilor metalice:INGINER AUTOMATIZARI (cu experienta Siemens/ Somachine),ELECTRICIAN PANOTIER (cu experienta in confectionareatablourilor electrice), STRUNGAR si LACATUS MECANIC (cu saufara experienta), salariu in functie de nivelul de experienta.Asteptam CV-urile dvs la [email protected] sau lasediul nostru din Str.Bucium, nr.34. Relatii suplimentare la# 0733499286.. (1014635)

SC angajeazã sudor electric ºi autogen, instalator ºi muncitornecalificat. # 0747666780, 0756049300, 0740192579..(1017856)

ANGAJEZ agent vânzãri materiale de construcþii. # 0747226699,email: [email protected] (1019300)

ANGAJEZ revizor gestiune materiale construcþii. # 0747226699,email: [email protected] (1019301)

ANGAJEZ muncitor în depozit materiale de construcþii.# 0747226699, email: [email protected] (1019302)

ANGAJEZ stivuitorist în depozit materiale de construcþii.# 0747226699, email: [email protected] (1019303)

ANGAJEZ muncitor depozit materiale de construcþii.Â# 0747226699, email: [email protected] (1019299)

S.C.AVI TOP SAangajãm electrician întreþinere ºi inginer automatistpentru abatorul din localitatea Rãzboieni. Relaþii la telefon 0232/248105.

CV-ul se va trimite pe adresa de email : [email protected].(1019657)

S.C.AVI TOP SAangajãm electrician întreþinere staþia de incubaþie.Relaþii la telefon 0745494643. (1019655)

ALTE OFERTELOCURI DE MUNC+

UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ ªI FARMACIE„GRIGORE T. POPA“ DIN IAªI,

Conform aprobãrii Senatului din data de 11.III.2020, scoate la concurs urmãtoarele posturi didactice vacante, pe perioadã determinatã:

Facultatea de MedicinãDepartamentul ªtiinþe Morfo-FFuncþionale IAsistent universitar, poziþia 43, disciplina: Anatomie (Anatomie ºi

embriologie).Asistent universitar, poziþia 44, disciplina: Anatomie (Anatomie

clinicã ºi topograficã a extremitãþii cefalice; Anatomie ºi embriologie).Departamentul ªtiinþe Morfo-FFuncþionale IIAsistent universitar , poziþia 15, disciplina: Farmacologie.

Farmacologie clinicã ºi altgeziologie (Farmacologie).Asistent universitar , poziþia 24, disciplina: Farmacologie.

Farmacologie clinicã ºi altgeziologie (Farmacologie - algeziologie).Departamentul Medicale IAsistent universitar, poziþia 29, disciplina: Semiologie medicalã ºi

gastroenterologie (Digestiv; Semiologia aparatului digestiv; Semiologie generalã).Departamentul Medicale IIAsistent universitar , poziþia 11, disciplina: Nursing (Îngrijiri

paleative).Asistent universitar, poziþia 26, disciplina: Nursing (Abilitãþi în

manopere medicale ºi prim ajutor).Departamentul Medicale IIIAsistent universitar , poziþia 10, disciplina: Neurologie

(Neurologie).Asistent universitar , poziþia 4, disciplina: Hematologie

(Hematologie; Semiologia aparatului hematopoetic).Departamentul Chirurgie IAsistent universitar , poziþia 13, disciplina: Chirurgie cardiacã,

chirurgie toracicã, chirurgie vascularã (Chirurgie cardiacã).Departamentul Medicina mamei ºi copiluluiAsistent universitar, poziþia 41, disciplina: Pediatrie (Pediatrie).Facultatea de Medicinã DentarãDepartamentul Chirurgicale (Chirurgie Dentoalveolarã ºi Maxilofacialã)Asistent universitar, poziþia 6, disciplina: Prevenþie oro-dentarã

(Prevenþie oro-dentarã).Asistent universitar , poziþia 6, disciplina: Medicinã oralã.

Dermatologie oralã (Medicinã oralã).Departamentul Odontologie Parodontologie, Restaurãri FixeAsistent universitar , poziþia 14, disciplina: Parodontologie

(Parodontologie, Parodontologie I, Parodontologie II).Asistent universitar, poziþia 14, disciplina: Protezã fixã. Gnatologie.

Esteticã dento - somato - facialã (Protezã fixã).Departamentul Implantologie, Restaurãri Amovibile, TehnologieAsistent universitar, poziþia 19, disciplina: Protezã parþial amovibilã

(Protezã parþial amovibilã. Protezã scheletatã, Reabilitare implanto-proteticã).Asistent universitar, poziþia 7, disciplina: Protezã totalã (Protezã totalã).Asistent universitar, poziþia 16, disciplina: Tehnologia protezelor

dentare (Morfologia dinþilor ºi a arcadelor dentare, Tehnologia protezelor dentare- unidentare, Tehnologia protezelor dentare fixe, Tehnologia protezelor dentaretotale amovibile, Tehnologia protezelor unidentare).

Facultatea de Bioinginerie MedicalãDepartamentul ªtiinþe biomedicaleAsistent universitar, poziþia 56, disciplina: Elemente de chirurgie;

Elemente de medicina interna ºi chirurgie; Recuperare postoperatorie.RECTOR, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu

Miercuri-Joi, 22-23 aprilie 2020www.ziarulevenimentul.ro 19 PPUUBBLLIICCIITTAATTEE

Recommended